root/gli/branches/rtl-gli/classes/dictionary_ro.properties @ 18300

Revision 18300, 103.0 KB (checked in by kjdon, 12 years ago)

added ComponentOrientation? property, thanks to Amin Hejazi

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1#*******************
2#** Language Orientation Property
3Component.Orientation:LTR
4
5#*******************
6#
7#***** AboutDialog *****
8AboutDialog.Acknowledgement:Recunoaşteri pentru programele proprietare, pachetele sau clasele...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
9AboutDialog.Date:(Iulie 2007)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
10AboutDialog.Item0:'Xerces Java 1' de la The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
11AboutDialog.Item2:'WGet' de la Free Software Foundation, Inc. (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
12AboutDialog.Item3:'qflib' de la Quality First Software GmbH. (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
13AboutDialog.Item4:'ExtensionFileFilter.class' de Bruno Dumon şi contribuitorii(http://pollo.sourceforge.net/)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
14AboutDialog.Item5:'Cum să dezactivezi redenumirea unui fişier în panoul de selectare a acestuia' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
15AboutDialog.Item6:'Autoscrolling' - Java Swing de Robert Eckstein, Marc Loy & Dave Wood (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
16AboutDialog.Item7:'Add ghosted drag images to your JTrees' - de Andrew J. Armstrong (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
17AboutDialog.Item8:'Stop annoying java.prefs error when you don't have superuser access' - MulÅ£umiri lui Walter Schatz  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
18AboutDialog.Java_Req:Java este o marcă înregistrată al Sun Microsystems Inc. JRE este redistribuit ca Supplemental License Terms, de la http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
19AboutDialog.Java_Req_One:Acest produs include cod licenÅ£iat de la RSA Security, Inc.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
20AboutDialog.Java_Req_Two:Anumite porÅ£iuni cu licenÅ£e IBM sunt disponibile la http\://oss.software.ibm.com/icu4j/  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
21AboutDialog.Thanks:De asemenea, adresăm mulÅ£umiri tuturor celor care au postat informaÅ£ii folositoare pe internet referitoare la java...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
22AboutDialog.Title:Despre...  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
23AboutDialog.Title_One:InterfaÅ£a Bibliotecarului Greenstone  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
24AboutDialog.Title_Two:Biblioteca Digitală Greenstone, Universitatea din Waikato  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
25AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2003 New Zealand Digital Library Project  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
26AboutDialog.Copyright_Two:Publicat sub prevederile GPL. Vezi LICENSE.txt pentru mai multe detalii.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
27#***********************
28#
29#***** Audit Table *****
30AuditTable.File:Numele fişierului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
31#***********************
32#
33#***** Auto Filter *****
34Autofilter.AND:ŞI(AND)  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
35Autofilter.Ascending:Ascendent  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
36Autofilter.Case_Sensitive:Potriveşte la mărimea caracterelor  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
37Autofilter.Custom_Filter:Avansat  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
38Autofilter.Descending:Descrescător  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
39Autofilter.Filter_By_Value:Simplu  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
40Autofilter.Name:Numele coloanei  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
41Autofilter.None:Niciun/o  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
42Autofilter.Operator:CondiÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
43Autofilter.OR:SAU  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
44Autofilter.Order:Ordonare  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
45Autofilter.Order_Tooltip:Sortează elementele corespunzătoare în această ordine  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
46Autofilter.Remove:Elimină Filtrul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
47Autofilter.Remove_Tooltip:Scoate acest filtru din coloana tabelului  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
48Autofilter.Set:Setează Filtrul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
49Autofilter.Set_Tooltip:Adaugă acest filtru la coloana tabelului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
50Autofilter.Table_Header_Tooltip:Filtrează după {0}  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
51Autofilter.Title:Autofiltrează Metadate  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
52Autofilter.eqeq:egal cu  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
53Autofilter.!eq:nu este egal  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
54Autofilter.<:este mai mic decât  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
55Autofilter.<eq:este mai mic decât sau egal cu  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
56Autofilter.>:este mai mare decât  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
57Autofilter.>eq:este mai mare decât sau egală cu  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
58Autofilter.^:începe cu  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
59Autofilter.!^:nu începe cu  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
60Autofilter.$:se încheie cu  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
61Autofilter.!$:nu se încheie cu  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
62Autofilter.?:conÅ£ine  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
63Autofilter.!?:nu conÅ£ine  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
64#
65#     ********************************************************
66#     *************** Collection Design Module ***************
67#     ********************************************************
68#     * The dictionary  phrases  used in the creation of the *
69#     * Colection  Design  Module. Note that we  still  have *
70#     * access  to the format  arguments (argument  32+) for *
71#     * html formatting.                                     *
72#     ********************************************************
73CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>Argumentul '{0}' necesită ca valoarea să fie întreagă,<br>dar nici un număr întreg nu poate fi parsat pornind de la {1}.</html>  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
74CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:Erori în Argumente  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
75CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Vă rugăm să configuraÅ£i argumentele pentru {0}.</CENTER></FONT></STRONG></HTML>  # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
76CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:Argumentul '{0}' necesită o valoare, nefiind niciuna specificată.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
77CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:Argumentului '{0}' trebuie să i se dea o valoare.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
78CDM.ArgumentConfiguration.Title:Configurarea Argumentelor  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
79CDM.BuildTypeManager.Title:Selectează Indexatorul  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
80CDM.BuildTypeManager.mg:MG  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
81CDM.BuildTypeManager.mg_Description:Acesta este indexatorul orignal folosit de greenstone, dezvoltat îndeosebi de Alistar Moffat şi descris în cartea considerată clasică Managing Gigabytes. Reuşeşte să indexeze la nivel de secÅ£iune iar căutările pot fi de tip boolean sau ierarhizate (nu ambele în acelaşi timp). Pentru fiecare index specificat în colecÅ£ie este creat fizic un index separat. Pentru căutarea după fraze, Greenstone efectuează o căutare "AND" după toÅ£i termenii iar apoi scanează rezultatele pentru a vedea dacă fraza este prezentă. Acest lucru a fost testat pe scară largă asupra colecÅ£iilor foarte mari (mulÅ£i Gb de text).  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
82CDM.BuildTypeManager.mgpp:MGPP  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
83CDM.BuildTypeManager.mgpp_Description:Această nouă versiune a MG (MG plus plus) a fost dezvoltată de Proiectul Bibliotecii Digitale a Noii Zeelande. Reuşeşte să indexeze la nivel de cuvinte, lucru care permite indexatorului căutarea pe fraze, proximitate şi pe câmpuri. Căutările boolean pot fi ierarhizate. Este creat doar un singur index pentru o colecÅ£ie Greenstone: nivelul document/secÅ£iune şi câmpurile text/metadate sunt controlate de acest unic index. Pentru colecşiile cu mai multe indexuri, acest lucru conduce la o dimensiune mai mică a colecÅ£iei decât dacă ar fi folosit MG. Pentru colecÅ£iile mari, căutarea poate fi îngreunată datorită faptului că indexul este la nivel de cuvânt decât la nivel de secÅ£iune.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
84CDM.BuildTypeManager.lucene:Lucene  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
85CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:Lucene a fost dezvoltat de Apache Software Foundation. Gestionează căutarea pe câmpuri şi pe proximităţi, dar la un singur nivel (de exemplu, documentele complete sau secÅ£iunile individuale, dar nu ambele). Astfel că indexurile documentului şi a secÅ£iunilor necesită existenÅ£a a două indexuri separate. Lucene furnizează o gamă de căutare similară MGPP având în plus wildcarduri uni-caracter, căutare pe limite şi sortarea rezultatelor căutării după câmpuri de metadate. Lucene a fost adăugat la greenstone pentru a facilita construirea incrementală a unei colecÅ£ii, servicii pe care MG şi MGPP nu le pot oferi.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
86CDM.BuildTypeManager.Current_Type:Indexator în uz: {0}  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
87CDM.BuildTypeManager.Change:Schimbă...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
88CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:Schimbă indexatorul folosit de această colecÅ£ie  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
89CDM.ClassifierManager.Add:Adaugă Clasificator...  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
90CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Utilizează clasificatorul specificat cu această colecÅ£ie  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
91CDM.ClassifierManager.Assigned:Clasificatorii puşi  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
92CDM.ClassifierManager.Classifier:Selectează indecşii de clasificare pentru a fi adăugaÅ£i  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
93CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:clasificator  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
94CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:Nu pot obÅ£ine o listă a indecşilor de clasificare folosind classinfo.pl -listall.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
95CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:Nu au putut fi determinate argumentele pentru clasificatorul\n {0}. Vă rugăm, asiguraÅ£i-vă că acest clasificator \nfurnizează fanionul -xml prin rularea scriptului classinfo.pl \nîn mod similar descrierii scriptului pluginfo.pl în\nsecÅ£iunea 2.1. a Ghidului Greenstone pentru Dezvoltatori.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
96CDM.ClassifierManager.Configure:Configurează Clasificatorul...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
97CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:Modifică opÅ£iunile clasificatorului selectat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
98CDM.ClassifierManager.Remove:Elimină Clasificatorul  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
99CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:Elimină clasificatorul selectat din listă  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
100CDM.FormatManager.Add:Adaugă format  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
101CDM.FormatManager.Add_Tooltip:Adaugă comanda specifică formatului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
102CDM.FormatManager.AllFeatures:Toate Caracteristicile  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
103CDM.FormatManager.AllParts:Toate Componentele  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
104CDM.FormatManager.Default:Reset to Default
105CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value
106CDM.FormatManager.Editor:String formatat HTML  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
107CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:Introdu sau editează comanda de formatare  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
108CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:ApăsaÅ£i pe 'Adaugă un format' pentru a adăuga această comandă de format colecÅ£iei dumneavoastre.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
109CDM.FormatManager.Enabled:Activat  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
110CDM.FormatManager.Feature:Alege o caracteristică(funcÅ£ie)  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
111CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:Caracteristica de formatare  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
112CDM.FormatManager.Insert:Introdu  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
113CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:Introdu variabila selectată în formatul comenzii  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
114CDM.FormatManager.Default:Reset to Default
115CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value
116CDM.FormatManager.Insert_Variable:Inserează variabila...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
117CDM.FormatManager.Part:Componentă afectată  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
118CDM.FormatManager.Part_Tooltip:Aspectul caracteristicii selectare pentru formatare  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
119CDM.FormatManager.Remove:Elimină Formatul  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
120CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:Elimină comanda pentru formatul selectat  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
121CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:Introdu una din variabilele predefinite în formatul de comandă selectat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
122CDM.General.Access:Această colecÅ£ie trebuie să fie accesibilă public  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
123CDM.General.Browser_Title:Selectează o imagine  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
124CDM.General.Collection_Extra:Descrierea colecÅ£iei:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
125CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:O descriere a scopului şi conÅ£inutului colecÅ£iei  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
126CDM.General.Collection_Name:Titlul ColecÅ£iei:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
127CDM.General.Collection_Name_Tooltip:Numele colecÅ£iei  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
128CDM.General.Email.Creator:Email-ul creatorului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
129CDM.General.Email.Creator_Tooltip:Adresa de email a creatorului colecÅ£iei  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
130CDM.General.Email.Maintainer:Emailul maintainerului  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
131CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:Email-ul maintainerului colecÅ£iei  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
132CDM.General.Icon_Collection:URL-ul către imaginea 'paginii despre':  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
133CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL-ul imaginii de afişat în pagina despre a colecÅ£iei  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
134CDM.General.Icon_Collection_Small:URL la imaginea "paginii home":  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
135CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL-ul imaginii de afişat în pagina principală a bibliotecii pentru această colecÅ£ie  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
136CDM.General.Image_Copy_Failed:A apărut o eroare care împiedică copierea imaginii selectate. \nVă rugăm să încercaÅ£i să copiaÅ£i manual imaginea:\n{0}\n într-un director al colecÅ£iei dumneavoastră:\n{1}  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
137CDM.General.Image_Filter:Imagini (gif-uri, jpg-uri şi png-uri)  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
138CDM.GUI.Classifiers:Navigarea Indicilor de Clasificare  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
139CDM.GUI.Formats:Caracteristicile formatului  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
140CDM.GUI.General:General  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
141CDM.GUI.Indexes:Indexurile de Căutare  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
142CDM.GUI.Macros:Macrouri specifice colecÅ£iei  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
143CDM.GUI.Plugins:Pluginurile Documentului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
144CDM.GUI.Root:CDM_ROOT  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
145CDM.GUI.SearchMetadata:Caută  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
146CDM.GUI.Subcollections:Indexurile PartiÅ£iilor  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
147CDM.GUI.SuperCollection:Căutare in mai multe colecÅ£ii  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
148CDM.GUI.Translation:Tradu text  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
149CDM.HelpButton:AsistenÅ£a pentru acest ecran  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
150CDM.HelpButton_Tooltip:DeschideÅ£i asistenÅ£a GLI pentru această fereastră  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
151CDM.IndexManager.Add_Index:Adaugă Index  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
152CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:Adaugă indexul specificat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
153CDM.IndexManager.Allfields_Index:Adaugă căutarea combinată peste toate indexurile asignate (toate câmpurile)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
154CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[Indexul Implicit]  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
155CDM.IndexManager.Index_Exists:Acel index a fost deja asignat aceastei colecÅ£ii.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
156CDM.IndexManager.Indexes:Indexurile Asignate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
157CDM.IndexManager.Level:Nivelul indexării:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
158CDM.IndexManager.Level_Tooltip:Unitatea de text pe care se bazează indexul  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
159CDM.IndexManager.Add_All:Adaugă tot  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
160CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:Adaugă un index separat pentru fiecare sursă  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
161CDM.IndexManager.Edit_Index:Editează Indexul  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
162CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:Modifică indexul selectat  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
163CDM.IndexManager.New_Index:Index nou  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
164CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:Adaugă un nou index  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
165CDM.IndexManager.Remove_Index:Elimină Indexul  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
166CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:Elimină indexul selectat  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
167CDM.IndexManager.Replace_Index:Înlocuieşte Indexul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
168CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:Actualizează indexul selectat  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
169CDM.IndexManager.Select_All:Selectează tot  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
170CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:Selectează toate sursele indecşilor  # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
171CDM.IndexManager.Select_None:Nu selecta nimic  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
172CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:Deselectează toate sursele de indecşi  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
173CDM.IndexManager.Set_Default:Setează Indexul Implicit  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
174CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:Transformă indexul selectat în implicit  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
175CDM.IndexManager.Source:IncludeÅ£i în index:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
176CDM.IndexManager.Source_Tooltip:Elementele de metadate pentru construirea indexului  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
177CDM.IndexManager.Text_Source:Text întreg  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
178CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:Include textul întreg al documentelor în index  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
179CDM.IndexingManager.Accent_fold:Accentele  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
180CDM.IndexingManager.Casefold:Uniformizează mărimea caracterului  # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
181CDM.IndexingManager.Options:OpÅ£iuni de indexare:  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
182CDM.IndexingManager.Stem:Rădăcină  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
183CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:Adaugă indexul unei partiÅ£ie pe baza unei limbi specificate  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
184CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:PartiÅ£iile de Limbă Asignate  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
185CDM.LanguageManager.Default_Language:Limba implicită  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
186CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:Metadate de Limbă:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
187CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:Elementul de metadate utilizat pentru a determina limba unui document  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
188CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:Elimină partiÅ£ia de limbă selectată din listă  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
189CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:Înlocuieşte partiÅ£ia selectată cu una nouă pe baza limbilor bifate  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
190CDM.LanguageManager.Selector:Limbile adăugate:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
191CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Limbile pe baza cărora se construieşte indexul unei partiÅ£ii  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
192CDM.LanguageManager.Set_Default:Setarea stării Implicite  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
193CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:Transformă partiÅ£ia de limbă în cea implicită  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
194CDM.LevelManager.Document:document  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
195CDM.LevelManager.Section:secÅ£iune  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
196CDM.LevelManager.Paragraph:paragraf  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
197CDM.LevelManager.Level_Title:Niveluri de Indexare  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
198CDM.LevelManager.Default:Implicit  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
199CDM.LevelManager.Default_Tooltip:Nivelul implicit în interfaÅ£a de lectură  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
200CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:Editează aici macro-urile  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
201CDM.Move.At_Bottom:Nu pot muta {0} {1} mai jos deoarece sunt deja la capătul listei.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
202CDM.Move.At_Top:Nu pot muta mai sus {0} {1} deoarece se află deja în capul listei.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
203CDM.Move.Cannot:Nu pot muta pluginul {0} mai jos decât RecPlug iar ArcPlug trebuie să fie la finalul listei.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
204CDM.Move.Fixed:<html>În general, RecPlug şi ArcPlug sunt necesare să stea la final astfel că sunt fixe.<br>Dacă trebuie neapărat să le mutaÅ£i, vă rugăm să editaÅ£i de mână fişierul collect.cfg</html>  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
205CDM.Move.Move_Down:Mergi mai jos  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
206CDM.Move.Move_Down_Tooltip:Mută elementul selectat mai jos în listă  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
207CDM.Move.Move_Up:Mută mai sus  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
208CDM.Move.Move_Up_Tooltip:Mută mai sus în listă elementul selectat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
209CDM.Move.Title:Eroare - Nu pot muta  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
210CDM.PlugInManager.Add:Adaugă un plugin...  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
211CDM.PlugInManager.QuickAdd:Adaugă un Plugin  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
212CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:FolosiÅ£i pluginul specificat cu această colecÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
213CDM.PlugInManager.Assigned:Pluginuri asignate  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
214CDM.PlugInManager.Configure:Configurează Pluginul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
215CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Schimbă opÅ£iunile pluginului selectat  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
216CDM.PlugInManager.Ignore:Nu AdăugaÅ£i Plugin  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
217CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:Nu adăugaÅ£i niciun plugin la această colecÅ£ie.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
218CDM.PlugInManager.PlugIn:Selectează un plugin pentru a fi adăugat:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
219CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:Pluginurile disponibile pentru utilizarea lor în colecÅ£ie  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
220CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:plugin  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
221CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:Nu au putut fi determinate argumentele pentru {0}\npluginuri. Vă rog să vă asiguraÅ£i că pluginul din întrebare furnizează\nfanionul -xml prin rularea scriptului pluginfo.pl descris \nîn secÅ£iunea 2.1 a Ghidului de Dezvoltare Greenstone.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
222CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:Nu a putut fi obÅ£inută lista pluginurilor folosindu-se pluginfo.pl -listall.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
223CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:Nici unul din pluginurile colecÅ£iei ar putea să proceseze fişierul "{0}". Următoarele pluginuri pot fi utilizate pentru a procesa acest fişier. PoÅ£i adăuga unul colecÅ£iei acum prin selectarea acestuia şi apăsarea butonului Adaugă. (Trebuie notat faptul că lista de pluginuri poate fi schimbată în orice moment prin accesarea "Pluginurilor Documentului" din panoul Design.)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
224CDM.PlugInManager.Remove:Elimină pluginul  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
225CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:Elimină pluginul selectat din listă  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
226CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:Pluginuri propuse pentru fişier  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
227CDM.SearchMetadataManager.Component:Elementul în meniul de căutare  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
228CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:Afişează textul  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
229CDM.SearchMetadataManager.Type_index:Index  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
230CDM.SearchMetadataManager.Type_level:Nivel  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
231CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:PartiÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
232CDM.SearchMetadataManager.Type_language:PartiÅ£ie de Limbă  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
233CDM.SubcollectionManager.Add:Adaugă un filtru  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
234CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:Adaugă filtrul specificat la colecÅ£ie  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
235CDM.SubcollectionManager.Assigned:Filtrele definite pentru SubcolecÅ£ii  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
236CDM.SubcollectionManager.Exclude:Exclude  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
237CDM.SubcollectionManager.Flags:Fanioanele pentru setat în cazul potrivirii  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
238CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:Fanioanele expresiilor regulate utilizate atunci când se realizează o potrivire (de exemplu, pentru potrivirile care nu depind de mărimea caracterului)  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
239CDM.SubcollectionManager.Include:Include  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
240CDM.SubcollectionManager.Inclusive:Ce facem cu fişierele care se potrivesc ?  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
241CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:Asignează Limbile  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
242CDM.SubcollectionManager.Match:Expresia regulată se potriveşte cu:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
243CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:O expresie regulată care defineşte documentele din subcolecÅ£ie  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
244CDM.SubcollectionManager.Name:Numele filtrului subcolecÅ£iei:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
245CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:Numele noului filtru al subcolecÅ£iei  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
246CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Această facilitate este momentan inactivă deoarece operezi în modul {0-Mod Curent}. Poate fi accesat doar în modurile {1-Sisteme} şi {2-Expert}. FolosiÅ£i Dosar->PreferinÅ£e pentru a trece în alt mod de operare.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
247CDM.SubcollectionManager.Remove:Elimină filtrul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
248CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:Elimină filtrul selectat din listă  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
249CDM.SubcollectionManager.Replace:Înlocuieşte Filtrul  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
250CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:Actualizează detaliile filtrului selectat  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
251CDM.SubcollectionManager.Source:Atributul documentului trebuie să se potrivească cu:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
252CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:Atributul documentului cu care se face filtrarea  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
253CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:Defineşte Filtrele  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
254CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:Asignează PartiÅ£ii  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
255CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Adaugă o PartiÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
256CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:Adaugă partiÅ£ia specificată la colecÅ£ie  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
257CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[PartiÅ£ia Implicită]  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
258CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:Elimină PartiÅ£ia  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
259CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:Elimină partiÅ£ia selectată din această colecÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
260CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:Înlocuieşte partiÅ£ia  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
261CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:Actualizează partiÅ£ia selectată  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
262CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:Setează starea implicită  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
263CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:Fă această partiÅ£ie în partiÅ£ia implicită  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
264CDM.SubcollectionIndexManager.Source:ConstruiÅ£i partiÅ£ia pe:  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
265CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:Filtrele subcolecÅ£iei pe baza cărora se construieşte partiÅ£ia  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
266CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:PartiÅ£iile SubcolecÅ£iei Asignate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
267CDM.TranslationManager.Add:Adaugă traducerea  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
268CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:Adaugă traducerea specificată la colecÅ£ie  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
269CDM.TranslationManager.Affected_Features:Caracteristici  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
270CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:Traducerile asignate  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
271CDM.TranslationManager.Default_Text:Fragmentul iniÅ£ial de text  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
272CDM.TranslationManager.Fragment_Column:Fragment de text  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
273CDM.TranslationManager.Language:Limba traducerii:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
274CDM.TranslationManager.Language_Column:Limba  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
275CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:Limba în care se traduce  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
276CDM.TranslationManager.Remove:Elimină Traducerea  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
277CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Elimină traducerea selectată din colecÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
278CDM.TranslationManager.Replace:Înlocuieşte traducerea  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
279CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:Actualizează traducerea selectată  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
280CDM.TranslationManager.Translation:Text tradus  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
281CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:Introdu traducerea stringului aici  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
282#*******************
283#
284#***** Collection *****
285Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>ColecÅ£ia</FONT></STRONG></HTML>  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
286Collection.Delete_Tooltip:Şterge fişierele şi dosarele selectate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
287Collection.Filter_Tooltip:RestricÅ£ionează dosarele/fişierele din arborele dosarelor/fişierelor  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
288Collection.New_Folder_Tooltip:Crează un nou dosar/fişier  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
289Collection.No_Collection:Nu există nicio colecÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
290Collection.No_Collection_Loaded:Nu este încărcată nici o colecÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
291Collection.Stop:Stop  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
292Collection.Stop_Tooltip:Opreşte copierea fişierelor  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
293Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>SpaÅ£iu de Lucru</FONT></STRONG></HTML>  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
294#**********************
295#
296#***** CollectionBuilt *****
297CollectionBuilt.Message:ColecÅ£ia a fost construită şi este gata pentru a fi previzualizată.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
298CollectionBuilt.Title:Rezultatele la momentul creării colecÅ£iei  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
299#***************************
300#
301#***** CollectionManager *****
302CollectionManager.Build_Cancelled:ConstrucÅ£ia colecÅ£iei a fost anulată.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
303CollectionManager.Cannot_Create_Collection:A apărut o eroare iar colecÅ£ia nu a putut fi creată.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
304CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:ColecÅ£ia nu a putut fi creată deoarece:\n{0-Mesaj de eroare}  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
305CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Această colecÅ£ie nu poate fi reconstruită deoarece fişierele indexului vechi nu pot fi şterse. \nVă rugăm să vă asiguraÅ£i că Greenstone sau alt program nu foloseşte aceste fişiere \n şi încercaÅ£i din nou.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
306CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Vechile fişiere de index nu au putut fi şterse. Importul a fost oprit.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
307CollectionManager.Cannot_Open:ColecÅ£ia de la:\n{0-Calea către directorul colecÅ£iei}\nnu poate fi deschisă.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
308CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:ColecÅ£ia de la:\n{0-Calea către directorul colecÅ£iei}\n nu poate fi deschisă deoarece: \n{1-Mesaj de eroare}  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
309CollectionManager.Creating_Collection:Crează colecÅ£ia  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
310CollectionManager.Creating_Collection_Please_Wait:Creez colecÅ£ia, vă rog să aşteptaÅ£i...  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
311CollectionManager.Loading_Collection:Încarcarea colecÅ£iei  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
312CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:Încărcarea colecÅ£iei, vă rugăm aşteptaÅ£i...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
313CollectionManager.Loading_Successful:{0} colecÅ£ii încărcate.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
314CollectionManager.Missing_Config:Această colecÅ£ie nu are un fişier valid collect.cfg  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
315CollectionManager.Not_Col_File:'{0}' nu este un fişier al InterfeÅ£ei Bibliotecarului (.col)  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
316CollectionManager.No_Config_File:Fişierul collect.cfg nu a fost creat de scriptul mkcol.pl.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
317CollectionManager.Preview_Ready_Failed:A apărut o eroare care a împiedicat colecÅ£ia să fie previzualizată.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
318CollectionManager.Preview_Ready_Title:Previzualizarea ColecÅ£iei.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
319CollectionManager.Build_Not_Moved:Directorul de construcÅ£ie nu a putut fi mutat.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
320CollectionManager.Index_Not_Deleted:Directorul de index nu a putut fi şters.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
321CollectionManager.Install_Exception:A fost detectată o excepÅ£ie în timpul instalării colecÅ£iei:\n{0}\nCel mai probabil a fost cauzată de Windows sau de existenÅ£a unor blocări asupra dosarelor/fişierelor la nivelul Bibliotecii locale.\nVă rugăm, asiguraÅ£i-vă că nici unul din fişierele sursă ale colecÅ£iei \nnu sunt deschise într-o aplicaÅ£ie externă şi apoi reconstruiÅ£i.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
322#*****************************
323#
324#***** CollectionPopupMenu *****
325CollectionPopupMenu.Delete:Şterge  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
326CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:Document figurant nou  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
327CollectionPopupMenu.New_Folder:Director nou  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
328CollectionPopupMenu.Rename:Redenumeşte  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
329CollectionPopupMenu.Replace:Înlocuieşte  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
330#*******************************
331#
332#***** CreatePane *****
333CreatePane.Build:Construieşte OpÅ£iunile  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
334CreatePane.Build_Tooltip:OpÅ£iunile pentru etapa indexării şi clasificării în formarea colecÅ£iei  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
335CreatePane.Build_Collection:Contruieşte ColecÅ£ia  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
336CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Porneşte procesul de formare a colecÅ£iilor  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
337CreatePane.Build_Progress:Procesul de ConstrucÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
338CreatePane.Cancel_Build:Anulează ConstrucÅ£ia  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
339CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:Opreşte procesul de formare al colecÅ£iei  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
340CreatePane.Full_Build:ReconstrucÅ£ie completă  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
341CreatePane.Full_Build_Tooltip:Reconstruieşte complet colecÅ£ia de la 0  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
342CreatePane.Import:OpÅ£iuni de Import  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
343CreatePane.Import_Tooltip:OpÅ£iunile pentru pasul de conversie a fişierului şi asignarea metadatelor la formarea colecÅ£iei  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
344CreatePane.Import_Progress:Progresul Importului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
345CreatePane.Minimal_Build:ReconstrucÅ£ie minimală  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
346CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:Este mai rapid deoarece doar părÅ£ile necesare ale procesului de construcÅ£ie a colecÅ£iei sunt rulate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
347CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:Reconstruirea nu este necesară deoarece nu aÅ£i adăugat vreun fişier la colecÅ£ie, \neditat metadate sau schimat opÅ£iuni în panoul Design.\n (Pentru a forÅ£a o reconstrucÅ£ie, alegeÅ£i „ReconstrucÅ£ie Completă” şi apăsaÅ£i butonul „Construieşte ColecÅ£ia”.)  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
348CreatePane.Log:Jurnalul Mesajelor  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
349CreatePane.Log_Tooltip:Vezi rezultatul încercărilor anterioare de formare a unei colecÅ£ii  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
350CreatePane.Mode_All:toate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
351CreatePane.Options:Grupuri de OpÅ£iuni  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
352CreatePane.Options_Title:OpÅ£iunile colecÅ£iei Import & Construieşte  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
353CreatePane.Preview_Collection:Previzualizează ColecÅ£ia  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
354CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:Previzualizează colecÅ£ia  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
355#**********************
356#
357#***** Dates *****
358Dates.Mon:Luni  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
359Dates.Tue:MarÅ£i  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
360Dates.Wed:Miercuri  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
361Dates.Thu:Joi  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
362Dates.Fri:Vineri  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
363Dates.Sat:Sâmbătă  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
364Dates.Sun:Duminică  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
365Dates.Jan:Ianuarie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
366Dates.Feb:Februarie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
367Dates.Mar:Martie  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
368Dates.Apr:Aprilie  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
369Dates.May:Mai  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
370Dates.Jun:Iunie  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
371Dates.Jul:Iulie  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
372Dates.Aug:August  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
373Dates.Sep:Septembrie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
374Dates.Oct:Octombrie  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
375Dates.Nov:Noiembrie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
376Dates.Dec:Decembrie  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
377#**********************
378#
379#***** Delete Collection Prompt *****
380DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:Detaliile colecÅ£iei selectate  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
381DeleteCollectionPrompt.Collection_List:ColecÅ£iile disponibile  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
382DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:Vă rog, bifaÅ£i pentru a confirma ştergerea colecÅ£iei.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
383DeleteCollectionPrompt.Delete:Şterge  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
384DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:Şterge colecÅ£ia selectată  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
385DeleteCollectionPrompt.Details:Creator - {0}\nMaintainer - {1}\nDescriere\n{2}  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
386DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:ColecÅ£ia nu a putut fi ştearsă complet.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
387DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:Ştergerea a eşuat !  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
388DeleteCollectionPrompt.No_Collection:Nu a fost selectată nici o colecÅ£ie.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
389DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:ColecÅ£ia a fost ştearsă.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
390DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Ştergere completă !  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
391DeleteCollectionPrompt.Title:Ştergerea colecÅ£iei  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
392#**********************
393#
394#***** DirectoryLevelMetadata *****
395DirectoryLevelMetadata.Message:SunteÅ£i pe cale de a atribui metadate la „nivel de director” directorului selectat (sau directoarelor). Aceste metadate vor fi moştenite automat de toate fişierele şi directoarele din acest director. În plus, aceste metadate nu pot eliminate de la anumiÅ£i copii sau înlocuite. Pentru a continua cu această acÅ£iune apăsaÅ£i pe „OK”.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
396DirectoryLevelMetadata.Title:Despre adăugarea metadatelor la nivel de dosar  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
397
398#*******************
399#
400#***** Download *****
401DOWNLOAD.MODE.Root:Download_Root  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
402DOWNLOAD.MODE.WebDownload:Web  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
403DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:OAI  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
404DOWNLOAD.MODE.ZDownload:Z39.50  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
405DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:SWR  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
406
407Download.ServerInformation:InformaÅ£ii privind serverul  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
408Download.ServerInformation_Tooltip:Downloadează câteva informaÅ£ii despre acest server şi verificaÅ£i dacă se poate face o conexiune  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
409
410#********************
411#
412#***** EnrichPane *****
413EnrichPane.AutoMessage:Acest element {0} aparÅ£ine setului de metadate Greenstone. Acest set reprezintă metadatele care pot fi extrase automat de obicei. Pentru a verifica ce {0} metadate pot fi extrase creează colecÅ£ia folosind panoul 'creează'.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
414EnrichPane.ExistingValues:Valorile existente pentru {0}  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
415EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Această porÅ£iune de metadate este moştenită dintr-un director de mai sus şi nu poate fi editată. PuteÅ£i vizita acel director care conÅ£ine metadatele prin apăsarea pe iconiÅ£a directorului de la capătul rândului.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
416EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:ApăsaÅ£i aceast icon pentru a vizita directorul în care a fost pusă partea de metadate moştenite.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
417EnrichPane.ManageMetadataSets:Gestiunea Seturilor de Metadate...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
418EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:Modifică seturile de metadate folosite de colecÅ£ie  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
419EnrichPane.No_File:Nu este selectat niciun fişier  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
420EnrichPane.No_Metadata:Nu sunt disponibile metadate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
421EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Nu există elemente de metadate selectate</FONT></STRONG></HTML>  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
422EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:Această porÅ£iune de metadate nu se aplică doar acestui fişier neputând fi editată.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
423EnrichPane.Value_Field_Tooltip:Valoarea atribuită elementului de metadate selectat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
424EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:Valoarea asignată elementului de metadate selectat  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
425#***********************
426#
427#****** ExplodeMetadataPrompt *******
428ExplodeMetadataPrompt.Explode:Extinde  # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
429ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:Extinde fişierul de metadate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
430ExplodeMetadataPrompt.Instructions:Extinderea acestui fişier de metadate va produce înregistrări individuale având metadate editabile. Acesta este un proces ireversibil iar fişierul original de metadate va fi eliminat din colecÅ£ie.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
431ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:Extindere eşuată.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
432ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:Baza de date {0} nu a putut fi destinsă.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
433ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:Directorul nu este expandabil.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
434ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:Baza de date {0} a fost cu succes extinsă  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
435ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Extindere completă.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
436ExplodeMetadataPrompt.Title:Extinde baza de date a Metadatelor  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
437ExplodeMetadataPrompt.Plugin:Pluginul folosit pentru extindere  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
438#***********************
439#
440#****** WriteCDImagePrompt *******
441WriteCDImagePrompt.CD_Name:Nume CD/DVD  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
442WriteCDImagePrompt.Export:ScrieÅ£i o imagine CD/DVD  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
443WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Scrie colecÅ£iile selectate ca imagine windows CD/DVD  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
444WriteCDImagePrompt.Failed_Export:ColecÅ£iile ({0}) nu au putut fi exportate.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
445WriteCDImagePrompt.Failed_Title:Exportul a eşuat  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
446WriteCDImagePrompt.Install:CD/DVD va instala câteva fişiere atunci când este utilizat (e mai rapid aşa)  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
447WriteCDImagePrompt.Install_Tooltip:Produce un CD-ROM auto-instalabil care instalează bibliotecile pentru server (şi opÅ£ional, toate directoarele de colecÅ£ii) pe maşina gazdă.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
448WriteCDImagePrompt.NoInstall:CD/DVD nu va instala niciun fişier atunci când este utilizat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
449WriteCDImagePrompt.NoInstall_Tooltip:Produce un CD-ROM care rulează biblioteca direct de pe CD-ROM fără a fi instalat ceva pe maÅ£ina gazdă.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
450WriteCDImagePrompt.Instructions:Exportă una sau mai multe colecÅ£ii către o imagine Windows auto-instalabilă (cu toate că aceasta funcÅ£ionează pe oricare platformă, imaginea CD/DVD creată rulează doar pe Windows).  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
451WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Copiez fişierele. Acest lucru poate lua ceva timp...  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
452WriteCDImagePrompt.Size_Label:Dimensiunea estimată:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
453WriteCDImagePrompt.Successful_Export:ColecÅ£iile ({0}) au fost exportate.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
454WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Export Complet  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
455WriteCDImagePrompt.Title:exportă colecÅ£ia pe CD/DVD  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
456#************************
457#
458#****** ExportAsPrompt *******
459ExportAsPrompt.Export_Name:Numele Dosarului  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
460ExportAsPrompt.Export_Name_Tooltip:Numele subdirectorului din directorul tmp al Greenstone unde colecÅ£iile exportate au fost salvate.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
461ExportAsPrompt.Export:Exportă colecÅ£ia/colecÅ£iile  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
462ExportAsPrompt.Export_Tooltip:Exportă în directorul desemnat colecÅ£iile selectate în formatul de fişier selectat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
463ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:ColecÅ£ia, {0} nu a putut fi exportată.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
464ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:ColecÅ£iile -- {0} -- nu au putut fi exportate  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
465ExportAsPrompt.Failed_Details:Vezi {1} pentru detalii  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
466ExportAsPrompt.Failed_Title:Exportul a eşuat  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
467ExportAsPrompt.Instructions:Exportă una sau mai multe colecÅ£ii în formatul ales în directorul stipulat  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
468ExportAsPrompt.Progress_Label:Exportă fişierele. Acest lucru poate lua ceva timp...  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
469ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:ColecÅ£ia {0} a fost exportată.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
470ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:ColecÅ£iile  -- {0} -- au fost exportate.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
471ExportAsPrompt.Successful_Details:Fişiere exportate în: {1}  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
472ExportAsPrompt.Successful_Title:Export complet  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
473ExportAsPrompt.Title:Exportă ColecÅ£iile  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
474ExportAsPrompt.SaveAs:Exportă în  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
475ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:SelectaÅ£i formatul în care doriÅ£i să exportaÅ£i  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
476ExportAsPrompt.Cancel:Anulează  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
477ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:Anulează procesul de export  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
478ExportAsPrompt.Browse:Navighează  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
479ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:Alege un fişier xsl  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
480ExportAsPrompt.ApplyXSL:Aplică fişierul XSL la {0}  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
481ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:Utilizează un fişier xsl pentru a converti fişierele exportate.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
482ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:Grupează înregistrările marc  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
483ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:Exportă toate înregistrările marc într-un singur fişier.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
484ExportAsPrompt.MappingXML:Aplică dosarul de mapare  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
485ExportAsPrompt.MappingXML_Tooltip:Foloseşte un dosar de mapare pentru convertirea fişierelor exportate.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
486#
487#***** Inherited Metadata *****
488ExtractedMetadata.Message:Fişierul/directorul selectat conÅ£ine metadate extrase, dar momentan este ascuns. Pentru a vedea metadatele extrase mergi la meniul „[D]osar” de unde selectezi „[P]referinÅ£e”. În zona proprietăţilor specificate la „General” selectează „Vezi Metadatele Extrase”, apoi apasă pe „[o]k”.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
489ExtractedMetadata.Title:Acest Fişier/Director are Metadate Extrase Ascunse  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
490#
491#***** FileActions *****
492FileActions.Calculating_Size:Calculez dimensiunea totală a fişierelor selectate  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
493FileActions.Copying:Copiere {0}  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
494FileActions.Could_Not_Delete:Nu s-a putut şterge {0}  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
495FileActions.Cyclic_Path:Nu pot copia {0}: directorul destinaÅ£ie este un subdirector a directorului sursă.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
496FileActions.Deleting:Ştergere {0}  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
497FileActions.Directories_Selected:au fost selectate {0} directoare  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
498FileActions.Directory_Selected:Este selectat 1 director  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
499FileActions.File_Already_Exists_No_Create:Fişierul '{0}' există deja.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
500FileActions.File_And_Directories_Selected:1 fişier şi {0} directoare au fost selectate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
501FileActions.File_And_Directory_Selected:1 fişier şi 1 director selectate  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
502FileActions.File_Create_Error:Fişierul {0} nu poate fi creat.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
503FileActions.Folder_Create_Error:Directorul {0} nu a putut fi creat.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
504FileActions.File_Exists:{0} deja există în directorul destinaÅ£ie. DoriÅ£i suprascrierea ?  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
505FileActions.File_Move_Error_Message:Nu pot muta {0} în\n{1}.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
506FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nFişierul de mai sus nu poate fi şters. \nVă rugăm, verificaÅ£i dacă nu cumva aveÅ£i fişierul deschis\ncu un program extern şi apoi încercaÅ£i din nou.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
507FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nFişierul astfel intitulat nu a fost găsit. Odată ce vizualizarea dosarului/fişierului\na fost actualizată, vă rugăm să verificaÅ£i dacă fişierul mai există.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
508FileActions.File_Selected:1 fişier selectat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
509FileActions.Files_And_Directory_Selected:sunt selectate {0} fişiere şi 1 director  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
510FileActions.Files_Selected:au fost selectate {0} fişiere  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
511FileActions.Folder_Already_Exists:Directorul numit '{0}' este deja în uz. Nu a putut fi creat un director.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
512FileActions.Insufficient_Space_Message:Această acÅ£iune asupra dosarului/fişierului a eşuat din lipsă de spaÅ£iu\npe disc. Pentru a copia dosarul/fişierul este necesar un \n: {0}  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
513FileActions.Moving:Mutare {0}  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
514FileActions.No_Activity:Nu este necesară nici o acÅ£iune  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
515FileActions.Read_Not_Permitted_Message:Nu a putut fi citit {0}.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
516FileActions.Read_Only:Fişierele din spaÅ£iul de lucru pot fi doar citite şi nu pot fi şterse.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
517FileActions.Replacing:Înlocuire {0}  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
518FileActions.Selected:{0} fişiere şi {1} director selectate  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
519FileActions.Unknown_File_Error_Message:Chiar dacă nu a fost raportat nici un mesaj de eroare în timpul lucrului cu \nfişierul/dosarul, o verificare finală a scos la iveală faptul că la destinaÅ£ie\ncopia nu este la fel ca fişierul sursă. Motivul \npentru care acest lucru s-a întâmplat nu este cunoscut. Vă rugăm să verificaÅ£i mediul de stocare şi să actualizaÅ£i\ninstalarea JVM.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
520FileActions.Write_Not_Permitted_Message:InterfaÅ£a Bibliotecarului nu are permisiunea de a scrie în\n{0}\nVă rugăm, verificaÅ£i permisiunile fişierului/directorului  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
521FileActions.Write_Not_Permitted_Title:Eroare - Permisiuni asupra dosarului/fişierului setate incorect  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
522FileActions.Yes_To_All:Da la Toate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
523#************************
524#
525#******* File Associations dialog **********
526FileAssociationDialog.Add:Adaugă  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
527FileAssociationDialog.Add_Tooltip:FolosiÅ£i această aplicaÅ£ie pentru a vedea fişierele de acest tip  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
528FileAssociationDialog.Batch_File:Fişiere împachetate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
529FileAssociationDialog.Browse:Navighează  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
530FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Alege aplicaÅ£ia de utilizat din spaÅ£iul de stocare  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
531FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:Navigarea în cadrul aplicaÅ£iei dumneavoastră este deazactivată în acest moment în cazul folosirii MacOS  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
532FileAssociationDialog.Browse_Title:Alege AplicaÅ£ia  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
533FileAssociationDialog.Close:Închide  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
534FileAssociationDialog.Close_Tooltip:Închide acest dialog şi întoarce-te în fereastra principală  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
535FileAssociationDialog.Command:Comanda de lansare:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
536FileAssociationDialog.Command_File:Fişiere de comandă  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
537FileAssociationDialog.Command_Tooltip:Introdu comanda pentru a lansa aplicaÅ£ia  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
538FileAssociationDialog.Details:Detaliile noilor asocieri a fişierelor  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
539FileAssociationDialog.Executable_File:Fişiere executabile  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
540FileAssociationDialog.Extension:Pentru fişierele terminate cu:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
541FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:Extensia fişierelor pentru a fi deschise  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
542FileAssociationDialog.Instructions:FolosiÅ£i fereastra de dialog pentru a seta care programe externe pot fi folosite pentru a vedea anumite tipuri de fişiere şi ce comenzi sunt folosite pentru a lansa aceste programe. \nPentru a adăuga un nou tip de fişier, tastaÅ£i extensia în spaÅ£iul 'pentru terminaÅ£ia fişierelor'. Pentru a adăuga sau modifica o comandă de lansare, tastaÅ£i noua comandă în 'Comanda de lansare' sau apăsaÅ£i pe 'Navighează' pentru a căuta fişierul de sistem corespondent pentru programul vizat. FolosiÅ£i stringul special '%1' pentru a indica unde numele fişierul pentru a fi deschis trebuie introdus, de exemplu: "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1". '%1' va fi adăugat la finalul comenzii dacă nu este specificat în alt mod. \nUtilizatorii MacOS ar trebui să încerce întotdeauna mai întâi comenzi specifice mac de tipul "open [-a <application_name>] %1".  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
543FileAssociationDialog.Table.Command:Comandă  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
544FileAssociationDialog.Table.Extension:Extensie  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
545FileAssociationDialog.Title:Editează asocierile fişierelor  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
546FileAssociationDialog.Remove:Elimină  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
547FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:Elimină asocierea selectată din asocierile existente  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
548FileAssociationDialog.Replace:Înlocuieşte  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
549FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:Înlocuieşte asocierea selectată cu detaliile unei noi asocieri  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
550#*******************
551#
552#******Filter***************
553Filter.0:HTM & HTML  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
554Filter.1:XML  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
555Filter.2:Fişierele Text  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
556Filter.3:Imagini  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
557Filter.All_Files:Toate Fişierele  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
558Filter.Filter_Tree:Arată fişierele  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
559Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Matricea introdusă pentru filtrarea fişierelor este nevalidă.<BR>Vă rugăm să încercaÅ£i din nou folosind sintaxa expresiilor regulate şi cu<BR>* pentru caracter tip wildcard.</FONT></HTML>  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
560#***********************
561#
562#***** GAuthenticator *****
563GAuthenticator.Password:Parola:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
564GAuthenticator.Password_Tooltip:IntroduceÅ£i parola aici  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
565GAuthenticator.Title:Parola este necesară.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
566GAuthenticator.Username:Nume utilizator:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
567GAuthenticator.Username_Tooltip:IntroduceÅ£i numele dvs. de utilizator aici  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
568#**************************
569#
570#***** General Messages *****
571# 0 - A String representing the name and method of the class in question.
572General.Apply:Aplică  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
573General.Apply_Tooltip:Aplică setările curente, dar nu părăsi dialogul cu sistemul acum  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
574General.Browse:Navighează...  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
575General.Cancel:Anulează  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
576General.Cancel_Tooltip:Anulează modificările (acestea nu vor fi operate asupa modificărilor deja făcute până la acest moment)  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
577General.Close:Închide  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
578General.Close_Tooltip:Închide această casuţă de dialog  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
579General.Edit:Editează Valoarea  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
580General.Error:Eroare  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
581General.No:Nu  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
582General.NotSunJava:Java vendor: {0}\nTrebuie notat că InterfaÅ£a Bibliotecarului a fost dezvoltată şi testată cu Java de la Sun Microsystems.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
583General.OK:OK  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
584General.OK_Tooltip:Acceptă setările curente şi părăseşte dialogul  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
585General.Outstanding_Processes:<html>InterfaÅ£a Bibliotecarului nu poate fi închisă complet până când toate programele <br>pornite din InterfaÅ£a Bibliotecarului au fost şi ele închise.</html>  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
586General.Outstanding_Processes_Title:Aştept ieşirea  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
587General.Pure_Cancel_Tooltip:Anulează această acÅ£iune (nu vor fi făcute modificări)  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
588General.Review_Output:Vă rugăm, examinaÅ£i rezultatul de mai jos:  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
589General.Redo:Redo  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
590General.Redo_Tooltip:Restaurează etapa anterioară  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
591General.Undo:Undo  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
592General.Undo_Tooltip:Undo la ultima editate  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
593General.Usage:Utilizare: {0} <params>\nToÅ£i parametrii sunt opÅ£ionali, dar InterfaÅ£a Bibliotecarului poate să funcÅ£ioneze defectuos dacă nu sunt setate -gsdl şi -library. \n -gsdl <path> :ForÅ£ează calea către gsdl\n -library <path> :Calea către cgi-bin\n -mozilla <path> : Activează mozilla\n -mirror : Controalele web-mirroring sunt active\n -laf [java|windows|motif|mac] : Aspectul şi funcÅ£ionalitatea\n -debug : Activează debug pentru mesaje\n -no_load : Nu încărca acele colecÅ£ii deschise anterior \n -load <path> : Încarcă colecÅ£ia specificată  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
594General.View:Vezi Valoarea  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
595General.Warning:Avertisment  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
596General.Yes:Da  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
597#****************************
598#
599#***** GShell *****
600GShell.BadArgument:Argumentul {0} este invalid.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
601GShell.BadArgumentValue:Argumentul {0} are o valoare invalidă.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
602GShell.BadPluginOptions:Un argument eronat(bad) a apărut în plugin {0}.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
603GShell.BadClassifierOptions:Argumentul eronat(bad) a apărut în clasificatorul {0}.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
604GShell.Build.Auxilary:Crearea fişierelor auxiliare şi aranjament...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
605GShell.Build.BuildBegun1:************** ConstrucÅ£ia a pornit **************  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
606GShell.Build.BuildCancelled:**************   Anulat    **************  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
607GShell.Build.BuildComplete1:************** ConstrucÅ£ie Încheiată **************  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
608GShell.Build.CompressText:Comprim textul...  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
609GShell.Build.Index:Creează un index bazat pe {0-sursa indexului şi nivelul}...  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
610GShell.Build.InfoDatabase:Creează baza de date cu informaÅ£ii...  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
611GShell.Build.Phind:Generarea unui clasificator Phind. Acest lucru poate lua ceva timp...  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
612GShell.Command:Comandă  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
613GShell.Failure:Comanda a eşuat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
614GShell.Import.FileNotProcessed:Fişierul {0-Calea către fişier} a fost recunoscută, dar nu a putut fi procesat de către nici un plugin.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
615GShell.Import.FileNotRecognised:Fişierul {0-Calea către directorul colecÅ£iei} nu a fost recunoscută de nici un plugin.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
616GShell.Import.FileProcessing:Fişierul {0-calea către fişierul Å£intă} este procesat de {1-nume plugin}.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
617GShell.Import.FileProcessingError:Fişierul {0-calea către directorul colecÅ£iei} a întâmpinat o eroare în timpul procesării.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
618GShell.Import.ImportBegun1:************** A pornit Importul **************  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
619GShell.Import.ImportComplete1:************** Import Terminat **************  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
620GShell.Import.ImportComplete2:{0-numărul documentelor considerate} documente au fost luate în considerare pentru a fi procesate:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
621GShell.Import.ImportComplete2.1:1 document a fost luat în considerare pentru a fi procesat:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
622GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-numere procesate} documente au fost procesate şi incluse în colecÅ£ie.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
623GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 document a fost procesat şi inclus în colecÅ£ie.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
624GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-număr blocat} au fost împiedicate a fi adăugate de către pluginuri (precum imaginile din paginile web).  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
625GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 a fost împiedicat să fie adăugat de pluginuri (precum imaginile din paginile web).  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
626GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-număr ignorat} sunt de nerecunoscut.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
627GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 nu a fost recunoscut.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
628GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-numere eşuate} au fost respinse.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
629GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 a fost refuzat.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
630GShell.Import.ImportComplete3:\n  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
631GShell.Parsing_Metadata_Complete:Extragerea metadatelor arhivate s-a încheiat.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
632GShell.Parsing_Metadata_Start:Extragerea unor noi metadate din dosarele arhivei  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
633GShell.Success:Comandă încheiată.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
634#*********************
635#
636#***** GUI *****
637# Currently Enabled and Disabled display the same text but in different
638# colours. If necessary this can be changed.
639GUI.Create:Crează  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
640GUI.Create_Tooltip:Construieşte colecÅ£ia folosind Greenstone  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
641GUI.Design:Design  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
642GUI.Design_Tooltip:Proiectarea funcÅ£ionalităţii colecÅ£iei  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
643GUI.Download:Download  # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
644GUI.Download_Tooltip:Downloadează resurse de pe internet pentru colecÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
645GUI.Enrich:Îmbogăţeşte  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
646GUI.Enrich_Tooltip:Asignează metadate fişierelor din colecÅ£ie  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
647GUI.Format:Formatează  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
648GUI.Format_Tooltip:Proiectează cum va apărea colecÅ£ia  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
649GUI.Gather:Strânge  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
650GUI.Gather_Tooltip:Selectează dosarele/fişierele care urmează a fi incluse în colecÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
651#***************
652#
653#***** HELP *****
654Help.Contents:ConÅ£inut  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
655Help.Title:Paginile de asistenţă ale InterfeÅ£ei Bibliotecarului  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
656#****************************
657#
658#***** Invalid Metadata ******
659InvalidMetadata.Message:Acest element de metadate este restricÅ£ionat la setul de valori predefinite. Vă rugăm să alegeÅ£i una dintre valorile existente.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
660InvalidMetadata.Title:Metadate nevalide  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
661#***************************
662#
663#***** LegacyCollection
664LegacyCollection.Message:SunteÅ£i pe calea de a încărca o colecÅ£ie care nu a fost creată de către GLI. Metadatele existente vor fi importate ca set de metadate Dublin Core. Fişierele de metadate originale vor fi salvate într-un director numit import.bak.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
665LegacyCollection.Title:Încarcă o ColecÅ£ie Externă  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
666#***************************
667#
668#***** LockFileDialog *****
669LockFileDialog.Cancel_Tooltip:Nu preluaÅ£i controlul fişierului de blocare (nu se va deschide colecÅ£ia)  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
670LockFileDialog.Date:Data  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
671LockFileDialog.Error:eroare  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
672LockFileDialog.Lockfile_Message_One:PrezenÅ£a unui fişier de blocare indică faptul că această colecÅ£ie este deja deschisă.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
673LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:DoriÅ£i să 'preluaÅ£i' controlul acestui fişier blocat ?  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
674LockFileDialog.Machine:Unde  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
675LockFileDialog.Name:Nume  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
676LockFileDialog.OK_Tooltip:Preia controlul fişierului de blocare  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
677LockFileDialog.Title:A fost detectată blocarea unui fişier  # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
678LockFileDialog.User:Cine  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
679#********************
680#
681#*****MappingPrompt **********
682MappingPrompt.File:Dosar  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
683MappingPrompt.Map:Creează shortcut  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
684MappingPrompt.Name:Nume  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
685MappingPrompt.Title:setează shortcut-ul directorului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
686MappingPrompt.Unmap:Elimină Shortcut-ul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
687#*******************
688#
689#***** Menu Options *****
690Menu.Collapse:Închide Dosarul  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
691Menu.Edit:Editează  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
692Menu.Edit_Copy:Copy (ctrl-c)  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
693Menu.Edit_Cut:Cut (ctrl-x)  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
694Menu.Edit_Paste:Paste(lipeşte) (ctrl-v)  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
695Menu.Expand:Deschide Dosar  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
696Menu.Explode_Metadata_Database:Extinde baza de date cu metadate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
697Menu.File:Fişier  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
698Menu.File_Associations:Asocierea fişierelor  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
699Menu.File_CDimage:Scrie imaginea pe CD/DVD...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
700Menu.File_Close:Închide  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
701Menu.File_Delete:Şterge...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
702Menu.File_Exit:Ieşire  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
703Menu.File_ExportAs:Export...  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
704Menu.File_New:Nou...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
705Menu.File_Open:Deschide...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
706Menu.File_Options:PreferinÅ£e...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
707Menu.File_Save:Salvează  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
708Menu.Help:Asistenţă  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
709Menu.Help_About:Despre...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
710Menu.Metadata_View:Metadate asignate pentru {0}  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
711Menu.Open_Externally:Deschide într-un program extern  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
712#********************
713#
714#***** MetaAudit *****
715MetaAudit.Close:Închide  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
716MetaAudit.Close_Tooltip:Închide aceast panou de dialog  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
717MetaAudit.Title:Toate Metadatele  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
718#*********************
719#
720#***** Metadata *****
721Metadata.Element:Element  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
722Metadata.Value:Valoare  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
723MetadataSet.Files:Fişierele Seturilor de Metadate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
724#**********************************
725#
726#***** MetadataSetDialog**********
727MetadataSetDialog.Title:Gestionează Seturile de Metadate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
728MetadataSetDialog.Add_Title:Adaugă un Set de Metadate  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
729MetadataSetDialog.Current_Sets:Seturi de Metadate Asignate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
730MetadataSetDialog.Available_Sets:Seturile de Metadate disponibile  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
731MetadataSetDialog.Add:Adaugă...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
732MetadataSetDialog.Add_Tooltip:AdăugaÅ£i un nou set de metadate la colecÅ£ie  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
733MetadataSetDialog.New_Set:Noi...  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
734MetadataSetDialog.New_Set_Tooltip:Creează un nou set de metadate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
735MetadataSetDialog.Add_Set:Adaugă  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
736MetadataSetDialog.Add_Set_Tooltip:Adaugă colecÅ£iei setul selectat de metadate  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
737MetadataSetDialog.Browse:Navighează...  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
738MetadataSetDialog.Browse_Tooltip:Adaugă un nou set de metadate colecÅ£iei  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
739MetadataSetDialog.Edit:Editează...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
740MetadataSetDialog.Edit_Tooltip:Editarea setului de metadate selectat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
741MetadataSetDialog.Remove:Elimină  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
742MetadataSetDialog.Remove_Tooltip:Elimină setul de metadate selectat din colecÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
743MetadataSetDialog.Elements:Elementele din Setul de Metadate selectat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
744
745#****************************************
746#
747#***** MetadataSetNamespaceClash warning***
748MetadataSetNamespaceClash.Title:Probleme cu Namespace-urile Seturilor de Metadate  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
749MetadataSetNamespaceClash.Message:Setul de metadate ales pentru a fi adăugat ({0}) are acelaşi namespace precum unu deja existent în colecÅ£ie ({1}). Dacă adăugaÅ£i acest nou set, cel vechi va fi şters iar cel nou ca fi pus în locul său. Oricare valori asignate metadatelor vor fi transferate noului set dacă acesta conÅ£ine elementele corespunzătoare.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
750#*********************************************
751#
752#******** MetadataImportMappingPrompt *********
753MIMP.Add:Adaugă  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
754MIMP.Add_Tooltip:Adaugă elementul de metadate la setul selectat  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
755MIMP.Ignore:Ignoră  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
756MIMP.Ignore_Tooltip:Ignoră acest element de metadate  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
757MIMP.Instructions:Elementul de metadate {0} nu poate fi importat automat în colecÅ£ie. Selectează un set de metadate şi, fie \n(1) apeşi 'Adaugă' pentru a adăuga metadate în acel set (doar dacă nu există deja {0} metadate în set), fie \n(2) alegi un element şi apeşi  'Fuzionează' pentru a importa {0} metadate în acest element, sau\n(3) ignoră acest element de metadate.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
758MIMP.Merge:Fuzionează  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
759MIMP.Merge_Tooltip:Mapează elementul de metadate către elementul specificat din setul selectat  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
760MIMP.Source_Element:Sursa elementului de metadate:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
761MIMP.Target_Element:Element de metadate Å£intă:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
762MIMP.Target_Set:Setul de metadate Å£intă:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
763MIMP.Title:Este necesară acÅ£iunea de Fuziune.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
764#*****************************
765#
766#***** Mirroring *****
767Mirroring.ClearCache:Curaţă Cache-ul  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
768Mirroring.ClearCache_Tooltip:Şterge toate fişierele downloadate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
769Mirroring.Download:Download  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
770Mirroring.Download_Tooltip:Porneşte un nou job de download  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
771Mirroring.DownloadJob.Close:Închide  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
772Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:Elimină acest job din listă. OpriÅ£i-l dacă acesta funcÅ£ionează  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
773Mirroring.DownloadJob.Downloading:Downloadez {0}  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
774Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:Download complet  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
775Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:Download oprit  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
776Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:Downloadare în curs  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
777Mirroring.DownloadJob.Log:Vezi Jurnalul  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
778Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:Vezi detaliile referitoare la acest download  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
779Mirroring.DownloadJob.Log_Title:Jurnalul downloadurilor  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
780Mirroring.DownloadJob.Pause:Pauză  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
781Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:Pauză pentru acest download  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
782Mirroring.DownloadJob.Resume:Reia  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
783Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:Reia downloadul  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
784Mirroring.DownloadJob.Status:Au fost downloadate {0} din {1} fişiere ({2} avertismente, {3} erori)  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
785Mirroring.DownloadJob.Waiting:Aştept să încep  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
786Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:Este aşteptată acÅ£iunea utilizatorului  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
787Mirroring.Invalid_URL:URL-ul introdus nu este valid. Vă rugăm să-l corectaÅ£i.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
788Mirroring.Invalid_URL_Title:URL invalid  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
789Mirroring.Preferences:PreferinÅ£e...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
790Mirroring.Preferences_Tooltip:Activează proxy şi/sau editează setările proxy-ului  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
791#*********************
792#
793#***** Missing EXEC *****
794MissingEXEC.Message:AtenÅ£ie !Nu vei putea vedea noua colecÅ£ie din InterfaÅ£a Bibliotecarului decât dacă specifici calea către serverul Bibliotecii Greenstone. PoÅ£i introduce adresa în câmpul text de mai jos sau o poÅ£i face mai târziu prin accesarea PreferinÅ£elor şi selectarea secÅ£iunii Conexiune. ReÅ£ineÅ£i faptul că un url valid trebuie să înceapă cu protocolul folosit "http://" şi se va încheia probabil cu numele executabilului ("gsdl" este pentru serverul bibliotecii locale, "library" pentru alte servere web).  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
795MissingEXEC.Title:Lipseşte adresa Bibliotecii Greenstone  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
796#***** Missing EXEC_GS3 *****
797MissingEXEC_GS3.Message:Avertisment ! Nu veÅ£i putea vedea noua colecÅ£ie din InterfaÅ£a Bibliotecarului doar dacă specificaÅ£i calea în contextul Greenstone la nivelul webserverului Tomcat care rulează local. PuteÅ£i face acest lucru chiar acum copletând în câmpul text de mai jos sau mai târziu accesând PreferinÅ£e de unde se alege panoul Conexiune. ReÅ£ineÅ£i faptul că un link valid trebuie să înceapă cu „http://”. Adresa implicită este http://localhost:8080/greenstone3.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
798MissingEXEC_GS3.Title:Adresa Bibliotecii Greeenstone 3 lipseşte  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
799#***** Missing GLIServer *****
800MissingGLIServer.Message:Avertisment ! Nu veÅ£i putea lucra cu, colecÅ£iile în cadrul InterfeÅ£ei Bibliotecarului decât dacă specifici adresa scriptului la distanţă „gliserver”. PoÅ£i introduce adresa acum în câmpul de mai jos sau mai târziu prin intermediul PreferinÅ£elor de unde alegi secÅ£iunea Conexiune. AtenÅ£ie, un URL valid începe cu protocolul  "http://" şi se încheie cu "gliserver".  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
801MissingGLIServer.Title:Lipseşte Adresa GLIServer  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
802#***** Missing GSDL *****
803MissingGSDL.Message:Avertisment ! Nu veÅ£i putea accesa toate caracteristicile InterfeÅ£ei Bibliotecarului fără a avea o instalare locală a Bibliotecii Digitale Greenstone. Dacă consideraÅ£i că acest mesaj este returnat ca unu de eroare, vă rugăm să verificaÅ£i instalarea şi căile specificate în scripturile şi instrucÅ£iunile de instalare ale InterfeÅ£ei Bibliotecarului.  # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
804MissingGSDL.Title:Calea Greenstone lipseşte  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
805#***** Missing PERL *****
806MissingPERL.Message:Avertisment ! Nu veÅ£i putea crea noi colecÅ£ii şi nici să le construiÅ£i pe cele existente fără a avea PERL instalat iar InterfaÅ£a Bibliotecarului nu a fost capabilă să găsească PERL pe sistemul local. Dacă consideraÅ£i că primiÅ£i acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să verificaÅ£i instalarea şi căile specificate în fişierul script al InterfeÅ£ei Bibliotecarului.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
807MissingPERL.Title:Calea către PERL lipseşte  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
808#******* MissingImageMagick ********
809MissingImageMagick.Message:Avertisment ! InterfaÅ£a Bibliotecarului a eşuat în a găsi o versiune corespunzătoare pentru ImageMagick şi în consecinţă ImagePlug nu va funcÅ£iona. Vă rugăm instalaÅ£i ImageMagick dacă doriÅ£i să construiÅ£i colecÅ£ii cu imagini.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
810MissingImageMagick.Title:ImageMagick lipseşte  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
811#*****************************
812#
813#***** New Session *****
814NewCollectionPrompt.Base_Collection:Acestă colecÅ£ie se bazează pe?  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
815NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Selectează o colecÅ£ie existentă ca fundament al uneia noi  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
816NewCollectionPrompt.Collection_Description:Descrierea conÅ£inutului:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
817NewCollectionPrompt.Collection_Name:Dosarul colecÅ£iei:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
818NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:Aceasta este o colecÅ£ie personală  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
819NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:Aceasta nu este o colecÅ£ie personală  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
820NewCollectionPrompt.Error:Eroare în noua colecÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
821NewCollectionPrompt.Instructions:Pentru a crea o nouă colecÅ£ie, vă rugăm să completaÅ£i câmpurile de mai jos.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
822NewCollectionPrompt.NewCollection:--ColecÅ£ie Nouă--  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
823NewCollectionPrompt.Title:Crează o nouă ColecÅ£ie.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
824NewCollectionPrompt.Title_Clash:Titlul ales pentru colecÅ£ie este deja utilizat. ContinuaÅ£i ?  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
825NewCollectionPrompt.Title_Error:Titlul trebuie completat. Vă rugăm, corectaÅ£i.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
826#***** New Folder OrFilePrompt *****
827NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:figurant  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
828NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:dosar nou  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
829NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:Directorul DestinaÅ£ie  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
830NewFolderOrFilePrompt.File_Name:Numele fişierului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
831NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:Introdu numele noului fişier  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
832NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:Numele Directorului  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
833NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:IntroduceÅ£i un nume pentru noul director  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
834NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:Crează un nou director  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
835NewFolderOrFilePrompt.Title_File:Crează un nou document figurant  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
836#**********************
837#
838#******* OldWGET *******
839NoPluginExpectedToProcessFile.Message:Niciun plugin Greenstone nu ar putea procesa fişierul "{0}". Verifică dacă fişierul are  extensia corectă. Dacă este corect, atunci e probabil că trebuie folosit UnknownPlug pentru a procesa acest fişier.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
840NoPluginExpectedToProcessFile.Title:Nu este vizat nici un plugin pentru a procesa fişierul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
841#***********************
842#
843#***** OpenCollectionDialog *****
844OpenCollectionDialog.Available_Collections:ColecÅ£iile Disponibile  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
845OpenCollectionDialog.Description:Descrierea ColecÅ£iei  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
846OpenCollectionDialog.Open:Deschide  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
847OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:Încarcă colecÅ£ia selectată în InterfaÅ£a Bibliotecarului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
848OpenCollectionDialog.Title:Deschide ColecÅ£ia Greenstone  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
849#**********************
850#
851#***** Options Pane inside CreatePane *****
852OptionsPane.Cancelled:- anulată  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
853OptionsPane.LogHistory:Înregistrează istoricul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
854OptionsPane.Successful:-succes  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
855OptionsPane.Unknown:- necunoscut  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
856OptionsPane.Unsuccessful:- fără succes  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
857#*******************
858#
859#***** Preferences *****
860Preferences:PreferinÅ£e  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
861Preferences.Connection:Conexiune  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
862Preferences.Connection_Tooltip:Setează URL-ul către biblioteca greenstone şi configurează conexiunea proxy dacă este necesar acest lucru  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
863Preferences.Connection.GLIServer_URL:URL-ul serverului gliserver al Greenstone:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
864Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:URL-ul scriptului CGI „gliserver”  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
865Preferences.Connection.Library_Path:Calea către Bibliotecă:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
866Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Calea Web a Greenstone:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
867Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:URL-ul serverului web Greenstone  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
868Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:URL-ul web-serverului Greenstone  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
869Preferences.Connection.ProgramCommand:Comanda de previzualizare:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
870Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:Comanda de lansare pentru programul utilizat pentru a accesa o previzualizare a colecÅ£iei. ReÅ£ineÅ£i folosirea lui %1 ca loc al adresei colecÅ£iei şi de a folosi note acolo unde este necesar.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
871Preferences.Connection.Proxy_Host:Hostul Proxy:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
872Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:Adresa serverului proxy  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
873Preferences.Connection.Proxy_Port:Port de Proxy:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
874Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:Numărul portului serverului proxy  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
875Preferences.Connection.Servlet:Servlet:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
876Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:Servletul folosit pentru a vedea site-ul  # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
877Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:Nu există nici un servlet specificat pentru acest site, puteÅ£i construi colecÅ£ii, dar nu veÅ£i putea fi capabili să le vedeÅ£i  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
878Preferences.Connection.Site:Site:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
879Preferences.Connection.Site_Tooltip:Site-ul pe care doreşti să lucrezi  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
880Preferences.Connection.Use_Proxy:UtilizaÅ£i o conexiune proxy ?  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
881Preferences.General:General  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
882Preferences.General_Tooltip:Setează câteva preferinÅ£e generale  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
883Preferences.General.Email:Email-ul utilizatorului:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
884Preferences.General.Email_Tooltip:Adresa de email folosită automat pentru oricare colecÅ£ie creată cu GLI  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
885Preferences.General.Font:Font:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
886Preferences.General.Font_Tooltip:Fontul utilizat pentru interfaÅ£a GLI  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
887Preferences.General.Interface_Language:Limba InterfeÅ£ei:  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
888Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:SelectaÅ£i limba în care doriÅ£i să fie afişată interfaÅ£a şi elementele de control ale acesteia.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
889Preferences.General.Restart_Required:GLI ar trebui repornit pentru a încheia încărcarea suportului pentru o nouă limbă în interfaţă.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
890Preferences.General.Show_File_Size:Arată dimensiunea fişierelor  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
891Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:Arată dimensiunea fişierelor alăturat intrărilor în SpaÅ£iul de Lucru precum şi arborii de directoare şi fişiere ai ColecÅ£iei.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
892Preferences.General.View_Extracted_Metadata:Vezi Metadatele extrase  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
893Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:Afişează metadatele extrase de pluginurile greenstone în lista de metadate din panoul de afişare îmbogăţit.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
894Preferences.Mode:Mod  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
895Preferences.Mode_Tooltip:Apasă pe o înregistrare pentru a selecta un nivel corespunzător al operaÅ£iunilor  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
896Preferences.Mode.Assistant:Asistentul Bibliotecii  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
897Preferences.Mode.Assistant_Description:FolosiÅ£i aceste setări pentru a ajunge la caracteristicile de bază ale InterfeÅ£ei Bibliotecarului, adică adăugarea documentelor şi metadatelor la colecÅ£ii, crearea de noi colecÅ£ii ale căror structuri le dublează pe cele existente şi construirea colecÅ£iilor.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
898Preferences.Mode.Librarian:Bibliotecar  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
899Preferences.Mode.Librarian_Description:Această setare permite folosirea normală a InterfeÅ£ei Bibliotecarului: crearea şi proiectarea de noi colecÅ£ii, adăugarea documentelor şi a metadatelor la colecÅ£ii, proiectarea de noi colecÅ£ii şi contruirea acestora.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
900Preferences.Mode.Systems:Specialist în sisteme de bibliotecă  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
901Preferences.Mode.Systems_Description:Această setare permite folosirea pe de-antregul a InterfeÅ£ei Bibliotecarului în Greenstone. Pentru a beneficia de toate avantajele caracteristicilor disponibile, va trebui să puteÅ£i formula expresii regulate.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
902Preferences.Mode.Expert:Expert  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
903Preferences.Mode.Expert_Description:Această setare permite utilizarea la nivel expert a InterfeÅ£ei Bibliotecarului. Este recomandat utilizatorilor care sunt experimentaÅ£i în lucrul cu Greenstone şi sunt capabili să desfăşoare activităţi de depanare, care implică interpretarea rezultatului debugging-ului emis de scripturile PERL. Toate caracteristicile InterfeÅ£ei Bibliotecarului sunt active.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
904Preferences.Warnings:Avertizări  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
905Preferences.Warnings_Tooltip:Activează sau dezactivează diversele dialoguri de avertizare  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
906Preferences.Workflow:Mod de Lucru  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
907Preferences.Workflow_Tooltip:Proiectează modul de lucru al interfeÅ£ei: bifează care panouri să fie active  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
908Preferences.Workflow.Predefined.Label:moduri de lucru predefinite  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
909Preferences.Workflow.Title:Bifează pentru a vedea  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
910#**********************
911#
912#**** PreviewCommandDialog *******
913PreviewCommandDialog.Instructions:Introdu comanda pentru deschiderea programului pentru a trece în revistă o colecÅ£ie. ReÅ£ineÅ£i necesitatea de a utiliza %1 ca şi container al adresei colecÅ£iei şi de a folosi notiÅ£e acolo unde este necesar.  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
914PreviewCommandDialog.Title:Comanda de previzualizare  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
915
916ShowPreviousCollection.Title:Vezi colecÅ£ia anterior construită  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
917ShowPreviousCollection.Message:A apărut o eroare iar colecÅ£ia nu aputut fi creată. Acum vedeÅ£i colecÅ£ia construită anterior.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
918#**********************
919#
920#***** Remote Greenstone Server *****
921RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:Vă rugăm, introduceÅ£i numele şi parola:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
922RemoteGreenstoneServer.Error:O eroare a apărut pe serverul Greenstone la distanţă în timpul desfăşurării operaÅ£iunii:\n{0-Mesaj de eroare}  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
923RemoteGreenstoneServer.Error_Title:Eroare la distanţă a Serverului Greenstone  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
924RemoteGreenstoneServer.Progress:Progresul Serverului Greenstone aflat la distanţă:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
925RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Această colecÅ£ie este blocată de utilizatorul '{0-Nume utilizator}'.\nDoreşti să preiei controlul fişierului de blocare (nu este recomandat, dat fiind faptul că toată munca poate fi pierdută) ?  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
926#**********************
927#
928#***** Rename Prompt *****
929RenamePrompt.Name:Nume:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
930RenamePrompt.Title:Redenumeşte fişierul/directorul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
931#**********************
932#
933#***** Replace Prompt *****
934ReplacePrompt.Title:Înlocuieşte dosarul/fişierul cu ...  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
935#**********************
936#
937#***** Save Collection Box *****
938SaveCollectionBox.File_Name:Numele Fişierului:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
939SaveCollectionBox.Files_Of_Type:Fişiere de tipul:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
940SaveCollectionBox.Look_In:Uită-te în:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
941#**********************
942#
943#***** Save Progress Box *******
944SaveProgressDialog.Title:Salvarea colecÅ£iei  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
945#*******************************
946#
947Server.QuitManual:InterfaÅ£a bibliotecarului nu a putut închide serverul de \nbibliotecă local în mod automat. Vă rugăm să ieşiÅ£i de pe server \nmanual prin apăsarea pe iconul cruce din colÅ£ul dreapta sus iar apoi apăsaÅ£i OK în această fereastră de dialog.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
948Server.QuitTimeOut:Biblioteca locală Greenstone nu a răspuns la \ncomanda de închidere automată timp de 60 de secunde. \nDoreşti să aştepÅ£i încă un minut ?  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
949#
950#***** Sources *****
951Source.General:General  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
952#**********************
953#
954#***** Trees *****
955Tree.DownloadedFiles:Fişiere downloadate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
956Tree.Files:fişiere  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
957Tree.Home:Directorul Home ({0})  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
958Tree.Root:SpaÅ£iul de depozitare local  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
959Tree.World:Documente în ColecÅ£iile Greenstone  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
960#***********************
961#
962#***** Warning Dialog *****
963WarningDialog.Dont_Show_Again:Nu arătaÅ£i din nou acest avertisment  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
964WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:Nu mai arăta acest mesaj  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
965WarningDialog.Invalid_Value:Valoarea introdusă în câmpul valorilor\nnu este validă pentru proprietatea specificată.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
966WarningDialog.Value:Introdu valoarea:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
967#
968#****** WGet *****
969WGet.Prompt:Client de Mirroring WGet  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
970#
971#****** Workflows *****
972Workflow.AllPanels:Toate panourile  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
973Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:Construirea sursei locale a colecÅ£iei  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
974Workflow.DocumentEnriching:Îmbogăţirea documentelor  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
975
976
977#********GEMS******
978
979GEMS.Title:Editorul Greenstone pentru seturile de metadate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
980GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:Deschide Setul de Metadate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
981GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:Deschide setul de metadate selectat  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
982GEMS.Set_Description:Descrierea seturilor de Metadate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
983GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:Deschide  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
984GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Available_Sets:Seturile de Metadate disponibile  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
985GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Title:Şterge Setul de Metadate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
986GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete_Tooltip:Şterge setul de metadate selectat  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
987GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:Şterge  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
988GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Available_Sets:Seturile de metadate disponibile  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
989GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:BifaÅ£i pentru a confirma ştergerea setului de metadate.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
990GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:Nu a fost selectat nici un set de metadate  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
991GEMS.Confirm_Removal:SunteÅ£i sigur că doriÅ£i să eliminaÅ£i acest {0}?  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
992GEMS.Confirm_Removal_Title:Confirmă eliminarea  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
993GEMS.Attribute:Atribut  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
994GEMS.Popup.AddElement:Adaugă element  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
995GEMS.Popup.DeleteElement:Şterge Elementul  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
996GEMS.Popup.AddSubElement:Adaugă un Subelement  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
997GEMS.Popup.DeleteSubElement:Şterge subelementul  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
998GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:Set de Metadate nou  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
999GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:pentru a crea un nou set de metadate, completaÅ£i câmpurile de mai jos:  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1000GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:Acest set de metadate se bazează pe:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1001GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:Titlul setului de metadate:  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1002GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:Namespace-ul seturilor de metadate:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1003GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:-- Set de Metadate Nou --  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1004GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:Un set de metadate nou trebuie să aibe un Titlu  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1005GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:Nu este specificat nici un titlu  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1006GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error_Message:Un nou set de metadate trebuie să aibe un namespace  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1007GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:Nu este specificat niciun Namespace  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1008GEMS.SelectedLanguage:Adaugă atribute pentru limba:  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1009GEMS.Language:--Alege Limba--  # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
1010GEMS.LanguageDependent:Atributele dependente de limbă  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1011GEMS.Attribute_Table:Atribute  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1012GEMS.Attribute_Deletion_Error:Eroare la ştergerea atributului  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1013GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:Acest atribut este necesar şi nu poate fi şters  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1014GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:Eroare la adăugarea unui atribut  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1015GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:Nu este furnizat nici un atribut "depinde-de-limbă", vă rugăm să adăugaÅ£i acest atribut.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1016GEMS.Attribute_Edition_Error:Eroare la adăugarea unui atribut  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1017GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:Acest atribut este necesar şi nu poate fi vid  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1018GEMS.Confirm_Save:Acest set de metadate a fost modificat, doriÅ£i să-l salvaÅ£i ?  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1019GEMS.Confirm_Save_Title:Salvează Setul de Metadate  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1020GEMS.Confirm_DeleteElement:Eşti sigur că doreşti să ştergi elementul {0}?  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1021GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:Şterge Elementul  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1022GEMS.File_Deletion_Error_Message:Acest fişier nu poate fi şters  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1023GEMS.File_Deletion_Error:Eroare la Ştergerea Directorului/Fişierului  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1024GEMS.Namespace_Conflict_Message:Avertisment: acest namespace a fost utilizat de alt set de metadate. ContinuaÅ£i ?  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1025GEMS.Namespace_Conflict:Conflict între Namespace-uri  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1026GEMS.Move_Up:Mergi mai sus  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1027GEMS.Move_Down:Mută mai jos  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1028GEMS.Cannot_Undo:(asupra aceastei acÅ£iuni nu se poate reveni)  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1029
1030GEMS.AttributeTable.Name:Nume  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1031GEMS.AttributeTable.Language:Limba  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1032GEMS.AttributeTable.Value:Valoare  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1033GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:Element nou  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1034GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:Vă rugăm, introduceÅ£i un nume pentru noul element  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1035GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:Subelement nou  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1036GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:Vă rugăm introduceÅ£i un nume pentru noul subelement  # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1037GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:Un element cu acelaşi nume există deja.  # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1038GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:Eroare la Numele Elementului  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1039GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:Un element nou trebuie să aibe un nume.  # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1040
1041
1042GEMS.No_Set_Loaded:Nu este încărcat nici un set de metadate. Vă rugăm, folosiÅ£i Dosar->Nou pentru a crea un set nou sau Dosar->Deschide pentru a deschide un set existent.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
Note: See TracBrowser for help on using the browser.