root/greenstone3/trunk/web/WEB-INF/classes/interface_default_lv.properties @ 14458

Revision 14458, 1.5 KB (checked in by anna, 12 years ago)

Latvian default interface.

Line 
1home_b=MĀJA
2pref_b=IESTATĪJUMI
3help_b=PALĪGS
4about_t=Par lapa
5texticonpdf=Skatīt PDF dokumentu
6texticonps=Skatīt PostScript dokumentu
7texticonrtf=Skatīt RTF dokumentu
8texticonmsword=Skatīt Microsoft Word dokumentu
9texticonppt=Skatīt PowerPoint dokumentu
10texticonxls=Skatīt Microsoft Excel dokumentu
11gsdl=Greenstone Digitālās Bibliotēkas Programmatūra
12home_tip=Mājas lapa
13help_tip=Palīgs lapa
14pref_tip=Jūsu iestatījumu maiņa
15home_t=Mājas lapa
16home.aboutgs=Par Greenstone
17aboutpage=Par Å¡o kolekciju
18about.howtofind=Kā meklēt informāciju {0} kolekcijā
19pref.searchpref=Meklēšanas iestatījumi
20pref.prespref=Prezentācijas iestatījumi
21pref.interfacelang=Interfeisa valoda:
22pref.encoding=Kodēšana:
23pref.all=visi
24pref.set_prefs=uzstādīt iestatījumus
25query.wordcount=Vārdu skaits:
26query.nodocsmatch=Nav dokumenta, kas atbilst pieprasījumam.
27query.onedocsmatch=1 dukuments sakrīt ar pieprasījumu.
28query.matches=Sakritības
29query.results=iznākumi
30document.gotopage=aiziet uz lapu
31doc.expand_doc_b=IZVĒRST\nTEKSTU
32doc.expand_doc_tip=Parādīt visu tekstu
33doc.contract_doc_b=SAĪSINĀT\nTEKSTU
34doc.contract_doc_tip=Parādīt tekstu tikai pašlaikt atlasītai sekcijai
35doc.expand_contents_b=IZVĒRST\nSATURU
36doc.expand_contents_tip=Atvērt satura tabulu
37doc.contract_contents_b=SAĪSINĀT\nSATURU
38doc.contract_contents_tip=Aizvērt satura tabulu
39doc.detach_page_b=ATDALĪT
40doc.detach_page_tip=Atvērt šo lapu jaunā logā
41param.sortBy.1=sarindots
42param.sortBy.0=dabisks
43param.fqf=... lauciņā
44param.fqf.all=visi lauki
Note: See TracBrowser for help on using the browser.