root/gsdl/trunk/macros/dutch.dm @ 17409

Revision 17409, 48.5 KB (checked in by anna, 12 years ago)

Complete Dutch Core User Interface. Many thanks to Gerhard Riesthuis.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1 # this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Dutch Language text and icon macros, translated 8.9.2000
5#
6######################################################################
7
8
9######################################################################
10# Global (base) package
11package Global
12######################################################################
13
14
15#------------------------------------------------------------
16# text macros
17#------------------------------------------------------------
18
19_textperiodicals_ [l=nl] {Tijdschriften}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
20
21# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
22_textsource_ [l=nl] {bron ref:}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
23_textdate_ [l=nl] {datum van uitgave:}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
24_textnumpages_ [l=nl] {aantal pagina's}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
25
26_textsignin_ [l=nl] {log in}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
27
28_textdefaultcontent_ [l=nl] {De vereisde pagina kon niet worden gevonden.
29Gebruik de terug knop van de browser of de home knop om naar de hoofdpagina
30van de Greenstone Digitale Bibliotheek terug te keren.}
31
32_textdefaulttitle_ [l=nl] {GSDL Error}
33
34_textbadcollection_ [l=nl] {Deze collectie ("_cvariable_" genaamd) is in dit Greenstone digitale bibliotheeksysteem niet geïnstalleerd}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
35
36_textselectpage_ [l=nl] {-'- Kies pagina '-'-}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
37
38_collectionextra_ [l=nl] {Deze collectie bevat _about:numdocs_ documenten.
39De collectie werd _about:builddate_ dagen geleden vervaardigd.}
40
41# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
42# macro will always be set to another value)
43_collectorextra_ [l=nl] {<p>Deze collectie bevat  _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documenten), in het totaal _numbytes_ geïndexeerde tekst en metadata.
44<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Klik hier</a> om het overzicht van het bouwen van deze colletie te zien.
45}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
46
47_textdescrcollection_ [l=nl] {}
48_textdescrabout_ [l=nl] {Informatie-pagina}
49_textdescrhome_ [l=nl] {Hoofdpagina}
50_textdescrhelp_ [l=nl] {Helppagina}
51_textdescrpref_ [l=nl] {Preferenctie-pagina}
52_textdescrgreenstone_ [l=nl] {Greenstone Digital Library Software}
53_textdescrusab_ [l=nl] {Wat vond U moeilijk te gebruiken?}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
54
55
56# Metadata names and navigation bar labels
57
58_textSearch_ [l=nl] {Zoek}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
59_labelSearch_ [l=nl] {Zoeken}  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
60
61# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
62_textTitle_ [l=nl] {Titel}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
63_labelTitle_ [l=nl] {Titels}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
64_textCreator_ [l=nl] {Creator}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
65_labelCreator_ [l=nl] {Creators}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
66_textSubject_ [l=nl] {Onderwerp}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
67_labelSubject_ [l=nl] {Onderwerpen}
68_textDescription_ [l=nl] {Beschrijving}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
69_labelDescription_ [l=nl] {Beschrijvingen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
70_textPublisher_ [l=nl] {Uitgever}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
71_labelPublisher_ [l=nl] {Uitgevers}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
72_textContributor_ [l=nl] {Medewerker}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
73_labelContributor_ [l=nl] {Medewerkers}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
74_textDate_ [l=nl] {Datum}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
75_labelDate_ [l=nl] {Datums}
76_textType_ [l=nl] {Soort}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
77_labelType_ [l=nl] {Soorten}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
78_textFormat_ [l=nl] {Formaat}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
79_labelFormat_ [l=nl] {Formats}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
80_textIdentifier_ [l=nl] {Identifier}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
81_labelIdentifier_ [l=nl] {identifiers}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
82_textSource_ [l=nl] {Bestandsnaam}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
83_labelSource_ [l=nl] {Bestandsnamen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
84_textLanguage_ [l=nl] {Taal}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
85_labelLanguage_ [l=nl] {Taalen}
86_textRelation_ [l=nl] {Relatie}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
87_labelRelation_ [l=nl] {Relaties}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
88_textCoverage_ [l=nl] {Dekking}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
89_labelCoverage_ [l=nl] {Dekking}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
90_textRights_ [l=nl] {Rechten}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
91_labelRights_ [l=nl] {Rechten}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
92
93# DLS metadata set
94_textOrganization_ [l=nl] {Organisaties}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
95_labelOrganization_ [l=nl] {Organisaties}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
96_textKeyword_ [l=nl] {Trefwoord}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
97_labelKeyword_ [l=nl] {Trefwoorden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
98_textHowto_ [l=nl] {Hoe te}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
99_labelHowto_ [l=nl] {Hoe te}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
100
101# Miscellaneous Greenstone metadata
102_textPhrase_ [l=nl] {Woordgroep}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
103_labelPhrase_ [l=nl] {Woordgroepen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
104_textCollage_ [l=nl] {Collatie}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
105_labelCollage_ [l=nl] {Collatie}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
106_textBrowse_ [l=nl] {Grasduinen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
107_labelBrowse_ [l=nl] {Grasduinen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
108_textTo_ [l=nl] {Naar}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
109_labelTo_ [l=nl] {Geadresseerde}
110_textFrom_ [l=nl] {Van}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
111_labelFrom_ [l=nl] {Afzender}
112_textAcronym_ [l=nl] {Acroniem}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
113_labelAcronym_ [l=nl] {Afkortingen}
114
115# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
116_textdescrdefault_ [l=nl] {Grasduinen in _1_}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
117
118_textdescrSearch_ [l=nl] {Zoeken specifieke termen}
119_textdescrType_ [l=nl] {Grasduinen in de soorten bronnen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
120_textdescrIdentifier_ [l=nl] {Grasduinen in identifiers van de bronnen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
121_textdescrSource_ [l=nl] {Grasduinen in de oorspronkelijke bestandsnamen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
122_textdescrTo_ [l=nl] {Browsen volgens geadresseerde}
123_textdescrFrom_ [l=nl] {Grasduinen in "van"-veld}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
124_textdescrCollage_ [l=nl] {Grasduinen in beeldverzameling}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
125_textdescrAcronym_ [l=nl] {Grasduinen in afkortingen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
126_textdescrPhrase_ [l=nl] {Grasduinen met woordgroepen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
127_textdescrHowto_ [l=nl] {Grasduinen in hel}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
128_textdescrBrowse_ [l=nl] {Grasduinen in documenten}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
129_texticontext_ [l=nl] {Documenten weergeven}
130_texticonclosedbook_ [l=nl] {Dokument openen en inhoud op het scherm brengen}
131_texticonnext_ [l=nl] {naar de volgende sectie}
132_texticonprev_ [l=nl] {naar de vooafgaande sectie}
133
134_texticonworld_ [l=nl] {Bekijk het Web-document}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
135
136_texticonmidi_ [l=nl] {Bekijk het MIDI-document}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
137_texticonmsword_ [l=nl] {Bekijk het Microsoft Word-document}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
138_texticonmp3_ [l=nl] {Bekijk het MP3-document}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
139_texticonpdf_ [l=nl] {Bekijk het PDF-document}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
140_texticonps_ [l=nl] {Bekijk het PostScript-document}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
141_texticonppt_ [l=nl] {Bekijk het PowerPoint-document}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
142_texticonrtf_ [l=nl] {Bekijk het RTF-document}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
143_texticonxls_ [l=nl] {Bekijk het Microsoft Excel-document}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
144
145_page_ [l=nl] {pagina }
146_pages_ [l=nl] {paginas}
147_of_ [l=nl] {uit }
148_vol_ [l=nl] {Deel}  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
149_num_ [l=nl] {Nr.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
150
151_textmonth00_ [l=nl] {}
152_textmonth01_ [l=nl] {Januari}
153_textmonth02_ [l=nl] {Februari}
154_textmonth03_ [l=nl] {Maart}
155_textmonth04_ [l=nl] {April}
156_textmonth05_ [l=nl] {Mei}
157_textmonth06_ [l=nl] {Juni}
158_textmonth07_ [l=nl] {Juli}
159_textmonth08_ [l=nl] {Augustus}
160_textmonth09_ [l=nl] {September}
161_textmonth10_ [l=nl] {oktober}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
162_textmonth11_ [l=nl] {November}
163_textmonth12_ [l=nl] {December}
164
165_textdocument_ [l=nl] {Document}
166_textsection_ [l=nl] {Sectie}
167_textparagraph_ [l=nl] {Alinea}
168
169_magazines_ [l=nl] {tijdschriften}
170
171_nzdlpagefooter_ [l=nl] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
172<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
173<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz/cs">Department of Computer Science</a>,
174<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
175New Zealand}
176
177_linktextHOME_ [l=nl] {HOOFDPAGINA}
178_linktextHELP_ [l=nl] {HELP}
179_linktextPREFERENCES_ [l=nl] {PREFERENTIES}
180
181
182######################################################################
183# 'home' page
184package home
185######################################################################
186
187_textpagetitle_ [l=nl] {Greenstone Digitale Bibliotheek}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
188
189_textnocollections_ [l=nl] {Er zijn geen geldige, d.w.z. Gebouwde, publiek toegankelijke, collecties beschikbaar}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
190
191_textadmin_ [l=nl] {Administratiepagina}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
192_textabgs_ [l=nl] {Over Greenstone}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
193_textgsdocs_ [l=nl] {Documentatie over Greenstone}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
194
195_textdescradmin_ [l=nl] {Geeft de mogelijkheid nieuwe gebruikers toe te voegen, geeft een samenvatting van de collecties in het systeem.
196Geeft technische informatie over de installatie van Greenstone}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
197
198_textdescrgogreenstone_ [l=nl] {Beschrijft de Greenstone programmatuur en het New Zealand Digital Library Project waaruit zij voortkomt}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
199
200_textdescrgodocs_ [l=nl] {Greenstone handleidingen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
201
202#####################################################################
203# some macros used on the home page from other packages
204#####################################################################
205package gli
206
207_textgli_ [l=nl] {De Library Interface}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
208_textdescrgli_ [l=nl] {Helpt nieuwe collecties te maken, bestaande te veranderen of uit te breiden, en
209collecties te verwijderen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
210
211package collector
212
213_textcollector_ [l=nl] {De Collector}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
214_textdescrcollector_ [l=nl] {Dit is ouder dan de "librarian interface" en in de praktijk kan voor de meeste doeleinden beter de "librarian interface" gebruikt worden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
215
216package depositor
217
218_textdepositor_ [l=nl] {De Depositor}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
219_textdescrdepositor_ [l=nl] {Helpt documenten toe te voegen aan bestaande collecties}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
220
221package gti
222
223_textgti_ [l=nl] {De interface van de Greenstone Vertaler}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
224_textdescrtranslator_ [l=nl] {Helpt U de veeltalige versies van de Greenstone interface up to date te houden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
225
226
227######################################################################
228# 'about' page
229package about
230######################################################################
231
232
233#------------------------------------------------------------
234# text macros
235#------------------------------------------------------------
236
237_textabcol_ [l=nl] {informatie over deze collectie}
238
239_textsubcols1_ [l=nl] {<p>De volledige collectie bevat _1_ subcollecties:
240Nu beschikbaar zijn: <blockquote>}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
241
242_textsubcols2_ [l=nl] {</blockquote>
243Voor het controleren en veranderen van subcollecties in gebruik
244ga naar de preferentie pagina.}
245
246_titleabout_ [l=nl] {informatie}
247
248
249######################################################################
250# document package
251package document
252######################################################################
253
254
255#------------------------------------------------------------
256# text macros
257#------------------------------------------------------------
258
259_texticonopenbookshelf_ [l=nl] {Sluit dit gedeelte van de bibliotheek}
260_texticonclosedbookshelf_ [l=nl] {Open dit tgedeelte van de bibliotheek en bring de inhoud op het scherm.}
261_texticonopenbook_ [l=nl] {Sluit dit boek}
262_texticonclosedfolder_ [l=nl] {Open deze map en breng de inhoud op het scherm}
263_texticonclosedfolder2_ [l=nl] {Open deze onder-sectie:}
264_texticonopenfolder_ [l=nl] {Sluit deze map: }
265_texticonopenfolder2_ [l=nl] {Sluit deze onder sectie: }
266_texticonsmalltext_ [l=nl] {Geef deze sectie van de tekst weer}
267_texticonsmalltext2_ [l=nl] {Geef tekst weer: }
268_texticonpointer_ [l=nl] {Actueele sectie}
269_texticondetach_ [l=nl] {Open en nieuw venster voor deze pagina}
270_texticonhighlight_ [l=nl] {Accentueer zoek termen}
271_texticonnohighlight_ [l=nl] {Accentueer zoek termen niet}
272_texticoncontracttoc_ [l=nl] {Inhoudsopgave inkorten}
273_texticonexpandtoc_ [l=nl] {Inhouds opgave uitbreiden}
274_texticonexpandtext_ [l=nl] {Hele tekst weergeven}
275_texticoncontracttext_ [l=nl] {Alleen maar geselecteerde tekst weergeven}
276_texticonwarning_ [l=nl] {<b>Waarschuiving: </b>}
277_texticoncont_ [l=nl] {Voortzetten?}
278
279_textltwarning_ [l=nl] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
280_iconwarning_Het Uitbreiden van deze tekst zal
281een grote hoeveelheid data produceeren om door de browser
282weer te geven.
283}
284
285_textgoto_ [l=nl] {Ga naar pagina}
286_textintro_ [l=nl] {<i>(Inleidende tekst)</i>}
287
288_textCONTINUE_ [l=nl] {VOORTZETTEN?}
289
290_textEXPANDTEXT_ [l=nl] {TEKST UITBREIDEN}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
291
292_textCONTRACTCONTENTS_ [l=nl] {INHOUD INKRIMPEN}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
293
294_textDETACH_ [l=nl] {NIEUW\nVENSTER}
295
296_textEXPANDCONTENTS_ [l=nl] {INHOUD UITBREIDEN}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
297
298_textCONTRACT_ [l=nl] {TEKST INKRIMPEN}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
299
300_textHIGHLIGHT_ [l=nl] {ACCENTUEREN}  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
301
302_textNOHIGHLIGHT_ [l=nl] {NIET ACCENTUEREN}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
303
304_textPRINT_ [l=nl] {Druk af}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
305
306_textnextsearchresult_ [l=nl] {volgend zoekresultaat}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
307_textprevsearchresult_ [l=nl] {vorig zoekresultaat}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
308
309# macros for printing page
310_textreturnoriginal_ [l=nl] {Ga terug naar de oorspronkelijke pagina}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
311_textprintpage_ [l=nl] {Druk deze pagina af}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
312_textshowcontents_ [l=nl] {Toon de inhoudsopgave}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
313_texthidecontents_ [l=nl] {Verberg de inhoudsopgave}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
314
315######################################################################
316# 'search' page
317package query
318######################################################################
319
320
321#------------------------------------------------------------
322# text macros
323#------------------------------------------------------------
324
325# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
326# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
327# any matches
328_textquerytitle_ [l=nl] {_If_(_thislast_, _thisfirst_ - _thislast_ resultaten voor de zoekactie: _cgiargq_,geen resultaat voor de zoekactie: _cgiargq_)}
329_textnoquerytitle_ [l=nl] {Zoek pagina}
330
331_textsome_ [l=nl] {somige}
332_textall_ [l=nl] {alle}
333_textboolean_ [l=nl] {boolse}
334_textranked_ [l=nl] {gestaffelde}
335_textnatural_ [l=nl] {natuurlijk}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
336_textsortbyrank_ [l=nl] {rangschikking naar relevantie}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
337_texticonsearchhistorybar_ [l=nl] {zoekgeschiedenis}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
338
339_textifeellucky_ [l=nl] {Ik ben gelukkig!}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
340
341#alt text for query buttons
342_textusequery_ [l=nl] {gebruik deze vraag}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
343_textfreqmsg1_ [l=nl] {aantal woorden: }
344_textpostprocess_ [l=nl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>verder verwerkt om _quotedquery_ te vinden</i>
345)}
346_textinvalidquery_ [l=nl] {Fout in de syntaxis van de vraag}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
347_textstopwordsmsg_ [l=nl] {De volgende woorden zijn te algemeen en worden genegeerd:}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
348_textlucenetoomanyclauses_ [l=nl] {Uw vraag bevat te veel zoektermen; probeer een meer specifieke vraag, alsublieft}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
349
350_textmorethan_ [l=nl] {Meer dan }
351_textapprox_ [l=nl] {Ongeveer }
352_textnodocs_ [l=nl] {Geen documenten gevonden.}
353_text1doc_ [l=nl] {1 document gevonden.}
354_textlotsdocs_ [l=nl] {documenten gevonden.}
355_textmatches_ [l=nl] {passende teksten }
356_textbeginsearch_ [l=nl] {Begin zoekactie}
357_textrunquery_ [l=nl] {Voer de zoekvraag uit}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
358_textclearform_ [l=nl] {Maak formulier leeg}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
359
360#these go together in form search:
361#"Words  (fold, stem)  ... in field"
362_textwordphrase_ [l=nl] {Woorden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
363_textinfield_ [l=nl] {... in veld}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
364_textfoldstem_ [l=nl] {(Hoofd/kleine letters, woordstam)}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
365
366_textadvquery_ [l=nl] {Of voer de zoekvraag rechtstreeks in:}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
367_textallfields_ [l=nl] {alle velden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
368_texttextonly_ [l=nl] {alleen tekst}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
369_textand_ [l=nl] {en}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
370_textor_ [l=nl] {of}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
371_textandnot_ [l=nl] {en niet}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
372
373# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
374# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
375# unset
376
377_textsimplesearch_ [l=nl] {Zoek in _indexselection_ _If_(_jselection_, verbonden met _jselection_ )_If_(_gselection_, at _gselection_ niveau )_If_(_nselection_, in _nselection_ language ) dat bevat(ten) _querytypeselection_ van de woorden _If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ resultaten gesorteerd volgens  _sfselection_)
378}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
379
380_textadvancedsearch_ [l=nl] {Doorzoek _indexselection_ _If_(_jselection_,van _jselection_)_If_(_gselection_, op het _gselection_ niveau)_If_(_nselection_, in _nselection_ taal) met een _querytypeselection_ zoekvraag}  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
381
382_textadvancedmgppsearch_ [l=nl] {Zoek in _indexselection_ _If_(_jselection_, verbonden met _jselection_ )_If_(_gselection_,at _gselection_ niveau )_If_(_nselection_,in _nselection_ language ), en toon resultaten in _formquerytypeadvancedselection_ volgorde, voorr}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
383
384_textadvancedlucenesearch_ [l=nl] {Zoek in _indexselection__If_(_jselection_, verbonden met _jselection_)_If_(_gselection_, op _gselection_ niveau )_If_(_nselection_, in _nselection_ language)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ resultaten gesorteerd volgens  _sfselection_\,) voor}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
385
386_textformsimplesearch_ [l=nl] {Zoek in _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_, at _gformselection_ niveau )_If_(_nselection_, in _nselection_ taal)_If_(_sfselection_,\,  resultaten gesorteerd naar _sfselection_\,) voor _formquerytypesimpleselection_ van}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
387
388_textformadvancedsearchmgpp_ [l=nl] {Zoek in _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,op _gformselection_ niveau )_If_(_nselection_,in _nselection_ taal )en toon resultaten in _formquerytypeadvancedselection_ volgorde: }  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
389
390_textformadvancedsearchlucene_ [l=nl] {Zoek in _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  at _gformselection_ niveau )_If_(_nselection_, in _nselection_ taal)_If_(_sfselection_,\, resultaten gesorteerd naar _sfselection_\,) voor}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
391
392_textnojsformwarning_ [l=nl] {Waarschuwing: Javascript is in Uw webbrowser afgezet. <br>Om een zoekformulier te kunnen gebruiken, moet U het aanzetten.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
393_textdatesearch_ [l=nl] {Deze collectie kan doorzocht worden naar documenten die binnen een bepaalde tijdsperiode vallen, of documenten die een bepaalde datum bevatten. Dit is een optioneel kenmerk van de zoekactie.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
394_textstartdate_ [l=nl] {Begin- (of enige) datum}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
395_textenddate_ [l=nl] {Einddatum:}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
396_textbc_ [l=nl] {Voor Chr.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
397_textad_ [l=nl] {n. Chr.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
398_textexplaineras_ [l=nl] {C.E. en B.C.E. zijn alternatieven voor respectievelijk "na Chr." en "voor Chr."C.E. En B.C.E. worden als cultureel niet-discriminerend beschouwd en zijn afkortingen van "Common Era" en "Before Common Era"}  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
399
400_textstemon_ [l=nl] {(Woord einden negeeren)}
401
402_textsearchhistory_ [l=nl] {Vroegere zoekacties doorzoeken}
403
404#text macros for search history
405_textnohistory_ [l=nl] {De zoekgeschiedenis bevat geen vermeldingen
406}  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
407_texthresult_ [l=nl] {resultaat}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
408_texthresults_ [l=nl] {resultaten}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
409_texthallwords_ [l=nl] {alle woorden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
410_texthsomewords_ [l=nl] {sommige woorden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
411_texthboolean_ [l=nl] {booleaans}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
412_texthranked_ [l=nl] {naar relevantie geordend}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
413_texthcaseon_ [l=nl] {hoodlettergebruik moet overeenstemmen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
414_texthcaseoff_ [l=nl] {hoofdlettergebruik hoeft niet overeen te stemmen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
415_texthstemon_ [l=nl] {gestript tot woordstammen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
416_texthstemoff_ [l=nl] {niet gestript tot woordstammen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
417
418
419######################################################################
420# 'preferences' page
421package preferences
422######################################################################
423
424
425#------------------------------------------------------------
426# text macros
427#------------------------------------------------------------
428
429_textprefschanged_ [l=nl] {Voorkeuren moeten als volgt worden opgeslagen: klik op een van de knoppen van de ingangen
430bovenaan; gebruik niet de "terug"-knop van uw browser - daardoor wordt de voorkeuren teruggezet.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
431_textsetprefs_ [l=nl] {Sla voorkeuren op}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
432_textsearchprefs_ [l=nl] {Zoek preferenties}
433_textcollectionprefs_ [l=nl] {Collectie preferenties}
434_textpresentationprefs_ [l=nl] {Presentatie preferenties}
435_textpreferences_ [l=nl] {Preferenties}
436_textcasediffs_ [l=nl] {Verschillende naamvallen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
437_textignorecase_ [l=nl] {negeer onderscheid hoofd-/kleine letters}  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
438_textmatchcase_ [l=nl] {hoofdletters en kleine letters moeten exact overeenstemmen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
439_textwordends_ [l=nl] {Woorduiteinden:}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
440_textstem_ [l=nl] {negeer woorduitgangen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
441_textnostem_ [l=nl] {hele woord moet overeenstemmen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
442_textaccentdiffs_ [l=nl] {Verschillen in accenten:}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
443_textignoreaccents_ [l=nl] {ignoreer accenten en diacrieten}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
444_textmatchaccents_ [l=nl] {accenten en diacriten moeten overeenkomen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
445
446_textprefop_ [l=nl] {Weergeven van maximaal _maxdocoption_ treffers met maximaal _hitsperpageoption_ treffers per pagina.}
447_textextlink_ [l=nl] {Toegang tot externe Web paginas: }  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
448_textintlink_ [l=nl] {Bronnen documenten opgevraagd van:}
449_textlanguage_ [l=nl] {Interface taal: }  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
450_textencoding_ [l=nl] {Codering: }  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
451_textformat_ [l=nl] {Interface formaat: }  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
452_textall_ [l=nl] {alle}
453_textquerymode_ [l=nl] {Zoekmethode:}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
454_textsimplemode_ [l=nl] {eenvoudige zoekmodus}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
455_textadvancedmode_ [l=nl] {Geavanceerde zoek modus (staat booleaans zoeken met gebruik van !, &, |, en ronde haakjes toe)}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
456_textlinkinterm_ [l=nl] {via tussen pagina}
457_textlinkdirect_ [l=nl] {Ga direct naar de Webpagina}
458_textdigitlib_ [l=nl] {de digitale bibliotheek}
459_textweb_ [l=nl] {Het Web}
460_textgraphical_ [l=nl] {Grafisch}
461_texttextual_ [l=nl] {Tekst}
462_textcollectionoption_ [l=nl] {<p>
463Ondercollecties die ingesloten moeten worden:
464<br>}
465
466_textsearchtype_ [l=nl] {Zoekstijl}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
467_textformsearchtype_ [l=nl] {opgedeeld in  _formnumfieldoption_ fields velden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
468_textplainsearchtype_ [l=nl] {normaal met _boxsizeoption_ zoekveld}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
469_textregularbox_ [l=nl] {eenregelig}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
470_textlargebox_ [l=nl] {groot}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
471
472_textrelateddocdisplay_ [l=nl] {toon verwante documenten}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
473_textsearchhistory_ [l=nl] {Zoekgeschiedenis}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
474_textnohistory_ [l=nl] {Geen zoekgeschiedenis}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
475_texthistorydisplay_ [l=nl] {toon _historynumrecords_ search records van zoekgeschiedenis}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
476_textnohistorydisplay_ [l=nl] {toon de zoekgeschiedenis niet}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
477
478
479#####################################################################
480# 'browse' package for the dynamic browsing interface
481package browse
482#####################################################################
483
484_textsortby_ [l=nl] {Sorteer documenten op}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
485_textalsoshowing_ [l=nl] {toont ook}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
486_textwith_ [l=nl] {met ten hoogste}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
487_textdocsperpage_ [l=nl] {documenten per pagina}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
488
489_textfilterby_ [l=nl] {Zoek docuenten bevattend}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
490_textall_ [l=nl] {alle}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
491_textany_ [l=nl] {iedere}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
492_textwords_ [l=nl] {van de woorden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
493_textleaveblank_ [l=nl] {laat deze box leeg om alle documenten te krijgen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
494
495_browsebuttontext_ [l=nl] {"Sorteer documenten"}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
496
497_nodata_ [l=nl] {<i>geen gegevens</i>}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
498_docs_ [l=nl] {documenten}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
499######################################################################
500# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
501# rest of this file
502package help
503######################################################################
504
505
506#------------------------------------------------------------
507# text macros
508#------------------------------------------------------------
509
510_textHelp_ [l=nl] {Help}
511
512# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
513# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
514# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
515_textdefaulthelp_ [l=nl] {grasduin documenten naar _1_ door te klikken op de _2_ knop}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
516
517_textSearchhelp_ [l=nl] {zoek naar bepaalde woorden die in de tekst voorkomen door te klikken op de  _labelSearch_ knop}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
518_textTohelp_ [l=nl] {Grasduin documenten bij een bepaald veld door te klikken op de _labelTo_ knop}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
519_textFromhelp_ [l=nl] {grasduin documenten naar "van"-veld door the klikken op de _labelFrom_ button}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
520_textBrowsehelp_ [l=nl] {grasduin in de documenten}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
521_textAcronymhelp_ [l=nl] {grasduin door documenten met afkortingen door te klikken op de _labelAcronym_knop}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
522_textPhrasehelp_ [l=nl] {Klik op de  _labelPhrase_ knop om te bladeren met woordgroepen. Hierbij wordt de phind phrase browser gebruikt.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
523
524_texthelptopicstitle_ [l=nl] {Onderwerpen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
525
526_textreadingdocs_ [l=nl] {Hoe can ik documenten lezen?}
527
528_texthelpreadingdocs_ [l=nl] {<p>U bent bij een document aangekomen, als de titel en de auteur links boven aan de pagina
529verschijnen.  Daarnaast bevinden zich het pagina nummer van de actuele pagina, een box om
530een nieuwe pagina nummer te kiezen en pijlen om de volgende of voorafgaande pagina te kiezen.
531
532<p>Onder de pagina nummers bevind zich de tekst van de sectie.  U kunt gebruik maken van de
533pijlen onderaan de pagina om naar de volgende of voorafgaande sectie komen.
534
535<p>Onder de titel of afbeelding bevinden zich enige knoppen. klik op de knop <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> 
536om de hele tekst van de betreffende sectie of gehele document te zien. Bij grote documenten kan dit
537heel wat tijd en geheugen in beslag nemen! Klik op de knop <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> om
538de inhoudsopgave uit te vouwen zodat de titels van alle hoofdstukken en subsecties kunt zien. Klik op
539<i>_document:textDETACH_</i> om een browservenster voor het document te openen.  (Dit zou handig
540 kunnen zijn, als U documenten wilt vergelijkenn of als U twee documenten tegelijk wilt lezen.)
541Na het uitvoeren van een zoekactie, worden de woorden waarnaar U gezocht hebt
542 geaccentueerd. Wilt U dit ongedaan maken, dan klikt U op de knop <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i>.
543}
544
545# help about the icons
546_texthelpopenbookshelf_ [l=nl] {Open deze boekenkast}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
547_texthelpopenbook_ [l=nl] {Open/sluit dit boek}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
548_texthelpviewtextsection_ [l=nl] {Zie deze sectie van de tekst}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
549_texthelpexpandtext_ [l=nl] {Geef de hele tekst weer, of niet}
550_texthelpexpandcontents_ [l=nl] {Expandeer de inhoudsopgave, of niet}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
551_texthelpdetachpage_ [l=nl] {pen een nieuw venster voor deze pagina}
552_texthelphighlight_ [l=nl] {Accentueer zoektermen of niet}
553_texthelpsectionarrows_ [l=nl] {Ga naar de volgende/vorige sectie}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
554
555
556_texthelpsearchingtitle_ [l=nl] {Zoeken naar bepaalde worden}
557
558_texthelpsearching_ [l=nl] {<p>
559  In de pagina "zoek" kuntU met de enkele eenvoudige stappen een zoekvraag formuleren:<p>
560
561  <ol><li>Specificer waarnaar U wilt zoeken.
562      <li>Geef aan of U naar sommige of naar alle woorden wilt zoeken.
563      <li>Typ de woorden in waarnaar gezocht moet worden.
564      <li>Klik op de knop <i>Begin zoeken<i>
565  </ol>
566
567<p>Na het uitvoeren van een zoekactie worden de titels van twintig gevonden documenten getoond.
568Onderaan de pagina is een knop om naar de volgende 20 titels te gaan. 
569Vandaar kunt U of terug naar de vooafgaande pagina of  vooruit naar de volgende pagina.
570Klik op de titel of op de knop ernaast om een document te zien.
571
572<p>Er worden maximaal 50 gevonden documenten weergegeven.  U kunt dit maximum
573veranderen via de knop <i>preferenties</I> bovenaan de pagina.<p>
574}  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
575
576_texthelpquerytermstitle_ [l=nl] {Zoektermen}
577_texthelpqueryterms_ [l=nl] {<p>Alle woorden in de zoekvraag box worden als zoektermen geinterpreteerd Zoektermen mogen alleen
578letters en nummers bevatten. Zoektermen worden gesepareerd door een spatie. Alle anderen tekens
579(zoals kommas of vraagtekens) worden als seperatoren geinterpreteerd.  Ze zijn dus identiek met
580spaties en worden genegeerd als onderdeel van zoektermen.  Het is dus niet mogelijk om naar
581worden te zoeken die dit soort tekens bevatten.
582
583<p>Bij voorbeeld de zoekvraag <p>
584    <ul><kbd>s'Maandags</kbd></ul>
585      <p>s het zelfde als <p>
586      <ul><kbd>s Maandags</kbd></ul><p>
587}
588
589_texthelpmgppsearching_ [l=nl] {Voor collecties gebouwd met de zoekmachine MGPP zijn enkele extra opties beschikbaar.
590
591<ul>
592<li>Een <b>*</b> aan het eind van een zoekterm vindt alle woorden die met dat woord beginnen, bijvoorbeeld <b>comput*</b> vindt alle woorden die beginnen met <b>comput</b>.
593<li><b>/x</b> kan worden gebruikt om een hoger gewicht te gven aan een of meer zoektermen, bijvoorbeeld <b>computer/10 wetenschap</b> geeft computer 10 maal meer gewicht dan wetenschap
594bij het rangschikken van documenten naar relevantie.
595</ul>}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
596
597_texthelplucenesearching_ [l=nl] {Voor collecties gebouwd met de zoekmachine Lucene zijn enkele extra opties beschikbaar.
598
599<ul>
600<li><b>?</b> kan worden gebruikt als plaatshouder voor één letter. Bijvoorbeeld: <b>b?l</b> vindt  <b>bel</b>, <b>bil</b> and <b>bal</b>enz..
601<li><b>*</b> kan worden gebruikt als plaatshouder voor meerdere letters. Bijvoorbeeld: <b>comput*</b> vindt alle woorden die beginnen met <b>comput</b>.
602</ul>}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
603
604_texthelpquerytypetitle_ [l=nl] {ypen zoekvragen}
605_texthelpquerytype_ [l=nl] {<p>Er zijn twee sorten zoekvragen.
606<ul>
607  <li>Zoekvragen haar <b>alle</b> woorden.  Deze zoekvragen zoeken naar documenten die alle
608gespecificeerde zoektermen bevatten.  Documenten die aan deze zoekvraag voldoen worden in
609alphabetische orde weergengeven..<p>
610
611  <li>Zoekvragen naar <b>somige woorden</b>.  Deze zoekvragen zoeken naar documenten die een of
612merdere zoektermen bevatten.  Voer woorden in, die waarschiijnlijk in de gewensde documenten aanwezig
613zijn.  Documenten worden weergegeven naar mate zij aan de zoekvraag voldoen. 
614
615      <p><ul>
616        <li> Hoe meer zoektermen een dokument bevat, hoe beter het maat van voldoening met dit soort zoekvragen.
617        <li> Rare woorden werken beter dan gebruiklijke woorden.
618        <li> Korte documenten voeldoen beter aan zoekvragen dan omvangrijke documenten.
619      </ul>
620</ul>
621
622<p>U kunt elk aantal zoektermen invoeren, hele zinnen en hele alineas.  Als U maar een zoekterm
623invoert zullen de gevonden documenten worden weergegeven in orde van het aantal keren dat de
624zoekterm werd aangetroffen in een document.<p>
625}
626
627_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=nl] {Geavanceerd zoeken met gebuikmaking van de _1_ zoekmachine}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
628
629_texthelpadvancedsearch_ [l=nl] {<p>Als U de geavanceerde zoekmethode heeft gekozen (bij de voorkeuren) heeft U iets afwijkende zoekopties.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
630
631_texthelpadvsearchmg_ [l=nl] {Geadvanceerd zoeken in MG collecties geeft twee opties, naar relevantie en booleaans.
632Een <b>naar relevantie is precies hetzelfde als de <b>sommige<b> zoekactie beschreven in <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
633<p>_texthelpbooleansearch_}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
634
635_texthelpbooleansearch_ [l=nl] {Een <b>booleaanse</b> zoekactie geeft U de mogelijkheid termen te combineren
636door gebruik te maken van & (voor "en"), | (voor "of") en ! (voor "niet") en desgewenst voor groeperen van ronde haakjes. De default operator is | (voor "of").
637Bijvoorbeeld: <b>slang & landbouw</b> vindt doumenten waarin zowel <b>slang</b> als <b>landbouw</b> voorkomen, terwijl <b>slang | landbouw</b> documenten vindt waar of <b>slang></b> of <b><landbouw</b> voorkomen of beide woorden.
638Preciesere zoekacties kunnen worden gespecificeerd door het gebruik van operatoren en ronde haakjes. Bijvoorbeeld <b>(schapen | runderen) & (boerderijen | natuurgebieden)</b> of <b>(schappen | runderen | geiten !varkens)</b>}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
639
640_texthelpadvsearchmgpp_ [l=nl] {In geavanceerde zoekacties in MGPP collecties kunnen boleaanse operatoren gebruikt worden. _texthelpbooleansearch_
641<p>De resultaten kunnen naar <b>relevantie</b> geordend getoond worden, zoals voor de <b>sommige</b> zoekactie beschreven in <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, of in de "natuurlijke" (or "gebouwde") volgorde. Dit is de volgorde waarin de documenten verwerkt werden bij het opbouwen van de collectie.
642<p>
643Andere operatoren zijn <b>NEARx</b>en <b>WITHINx</b>.
644NEARx wordt gebruikt om de maximale afstand (x woorden) aan te geven
645die tussen twee zoektermen mag voorkomen.
646WITHINx geeft aan dat de tweede zoekterm moet voorkomen binnen x woorden <i>achter</i> de eerste term. Dit lijkt op NEAR maar de volgorde van de zoektermen is van belang. De default afstand is 20.
647}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
648
649_texthelpadvancedsearchextra_ [l=nl] {LET OP: Deze operatoren worden allemaal genegeerd als u in de eenvoudige zoekmodus bent}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
650
651_texthelpadvsearchlucene_ [l=nl] {Geavanceerd zoeken in Lucene collecties gebruikt booleaanse operatoren. _texthelpbooleansearch_}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
652
653_texthelpformsearchtitle_ [l=nl] {Zoken op bepaalde velden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
654
655_texthelpformsearch_ [l=nl] {<p>Zoeken met velden geeft de mogelijkheid zoekacties in verschillende velden te combineren. Men kan bijvoorbeeld zoeken op "Utrecht" in de tiel en "Tramweg" als trefwoord. In de eenvoudige zoekmodus gedraagt elke regel zich als een normale eenregelige zoekactie. De afzonderlijke regels worden gecombineerd met een (booleaanse) "en" (bij een "alle" zoekactie) of een (booleaanse) "of" (bij een "sommige" zoekactie). Termen binnen een regel worden op dezelfde manier gecombineerd. In de geavanceerde modus}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
656
657_texthelpformstemming_ [l=nl] {De "Hoofdletters" en "woordstam" boxen geeft U de mogelijkheid aan te geven of bij de woorden in het veld verschil gemaakt wordt tussen hoofdletters en kleine letters en of met de stammen van de woorden gezocht moet worden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
658
659_textdatesearch_ [l=nl] {Zoeken met datums}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
660
661_texthelpdatesearch_ [l=nl] {Zoeken met datums geeft U de mogelijkheid om documenten te vinden die aan uw zoektermen voldoen, maar ook handelen over gebeurtenissen die binnen een bepaalde periode vallen. U kunt zoeken naar documenten over een bepaald jaar, of over een reeks van jaren. Let wel: U kunt met datums alleen zoeken en U hoeft geen datums te gebruiken. Als U geen datums dan wordt ook niet op datum gezocht.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
662
663_texthelpdatehowtotitle_ [l=nl] {Hoe deze mogelijkheid re gebruiken:}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
664_texthelpdatehowto_ [l=nl] {<ul>
665   <li>Om te zoeken naar documenten over een bepaald jaar:<p>
666   <ul>
667       <li>Type uw gewone zoektermen in als anders.
668       <li>Type het jaar dat U zoekt in het "Begindatum (of enigste)" venster.
669       <li>Als Uw datum voor de " common era" (ook bekend als Voor
670           Christus), kies dan de "B.C.E" optie van het pulldown menu naast die
671          venster.
672       <li>Start uw zoekactie zoals U altijd doet.
673   </ul>
674<p><li>Om te zoeken naar documenten over een periode of reeks jaren:<p>
675   <ul>
676       <li>Type uw gewone zoektermen in als anders..
677       <li>Type de vroegste datum in  "Begindatum (of enigste)" venster.
678       <li>Type de laatste datum in de "Einddatum" venster.
679       <li>Selecteer "B.C.E" option van het pulldown menu naast het venster voor
680          iedere datum voor de "Common Era" (ook bekend als voor Christus).
681       <li>Start uw zoekactie zoals U altijd doet.
682   </ul>   
683</ul><p>}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
684
685_texthelpdateresultstitle_ [l=nl] {De manier waarop het resultaat van uw zoekactie werkt}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
686_texthelpdateresults_ [l=nl] {In het algemeen zal een zoekactie naar documenten over het jaar 1903 geen documenten opleveren, gepubliceerd in dat jaar, bijvoorbeeld een naslagwerk, maar documenten waarin het jaar 903 besproken wordt. Echter, gezien de manier waarop deze zoekmogelijkheid werkt, zullen documenten die een reeks jaren bespreken waarbinnen 1903 valt, gevonden worden, en ook documenten waarin de eeuw waarbinnen het gezochte jaar valt (bijvoorbeeld 20e eeuw of twintigste eeuw). Het is dus mogelijk dat documenten gevonden waarin het gezochte jaar niet voorkomt. Voor een zoekactie naar een reeks jaren geldt dit voor ieder jaar binnen deze reeks.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
687
688_textchangeprefs_ [l=nl] {Het veranderen van preferenties}
689
690_texthelppreferences_ [l=nl] {<p>Als U klikt op de <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> knop bovenaan de pagina kunt U
691sommige kenmerken van de interface aan Uw vereisten aanpassen.
692}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
693
694_texthelpcollectionprefstitle_ [l=nl] {Collectie preferenties}
695_texthelpcollectionprefs_ [l=nl] {<p>Sommige collecties bevatten meerdene sub-collecties.  Deze kunnen individueel doorzocht worden of
696als een geheel.  Op de pagina voor voorkeuren kunt U kiezen welke sub-collecties in de zoekacties
697opgenomen moeten worden.
698}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
699
700_texthelplanguageprefstitle_ [l=nl] {Taalvoorkeuren}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
701_texthelplanguageprefs_ [l=nl] {<p>Elke collectie heeft een default taal voor de presentatie, maar U kunt desgewenst een
702andere taal kiezen. U kunt ook het encoding schema voor tekens die Greenstone naar het
703scherm stuurt, veranderen '- de software kiest zinvolle defaults, maar voor sommige browers kan een
704ander schema nodig zijn om alle tekens correct weer te geven.
705Bij elke collectie kunt U van een grafische interface switchen naar een gebaseerd op text. Dit is vooral
706nuttig voor blinden en slechtzienden die een groter lettertype wensen of zich de output willen laten voorlezen
707door een spraaksybthesizer.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
708
709_texthelppresentationprefstitle_ [l=nl] {Presentatie preferenties}
710_texthelppresentationprefs_ [l=nl] {Afhankelijk van de type collectie bestaan veschillende opties om de presentatie van
711de collectie te veranderen.
712
713In collecties van Web paginas kan de Greenstone navigatie lijst onderdrukt worden.  De Greenstone
714navigatie lijst wordt normaliter bavenaan de dokumenten pagina weergengeven.  Als U kiest om
715deze lijst te verwijderen zal een zoekactie U naar een Webpagina zonder Greenstone navigatie
716lijst brengen.  Om in deze situatie een nieuwe zoek actie uit te voeren moet U gebruik maken van
717de 'terug'-knop van de browser. Greenstone brengt waarschuings-boodschappen op het scherm als
718U op een link clickt dat buiten de digitale bibliotheek en op het Web gaat.  Deze
719waarschuings-boodschappen kunnen onderdrukt worden. In somige Web collecties is het mogelijk
720om te kiezen of de links van de zoek resultaten pagina direct naar de URL verwijzen of naar de
721kopie in de digitale bibliotheek.
722
723Collecties, die in verschillende taalen kunnen worden weergegeven, bieden de mogelijkheid om een
724interface taal te kiezen.  In het geval van Chinees kunt U, degene standard Chinees encodering
725kiezen die door Uw browser wordt gebruikt.
726
727In alle collecties kunt U kiezen tussen een tekst interface en een graphisch interface. 
728Deze optie is bijzonder helpful voor visueel gehandicapten die extra groote letters willen gebruiken.
729}
730
731_texthelpsearchprefstitle_ [l=nl] {Zoek preferenties}
732_texthelpsearchprefs_ [l=nl] {<p>Als b.v. de knoppen <i>negeer hoofdletters</i> en <i>negeer woordeinden</i> geselecteerd zijn,
733dan zal de zoekvraag <p>
734 <ul><kbd>Africaanse gebouwen</kbd></ul>
735 <p>net zo worden behandelt als de zoekvraag<p>
736 <ul><kbd>Africa gebouw</kbd></ul><p>
737Dit is so, omdat de hoofdletter 'A' naar de kleine letter 'a' word veranderd en de woordeinden
738"anse" en "en" worden weggelaten.
739
740<p>U kunt ook voor een geavanceerde form van zoeken kiezen.  In de geavanceerde modus
741kunt U termen combineren door AND (&), OR (I), and NOT (!) te gebruiken, met desgewenst
742ronde haakjes voor het vormen van groepen.
743Op deze manier zijn preciesere zoekvragente  formuleren.
744<p>_selectsearchtypeprefs_
745<p>_selectwordmodificationprefs_
746<p>U kunt de zoekgeschiedenis optie oproepen. Deze optie
747laat U de laatste eerder gebruikte zoekvragen zien. Dit maakt het eenvoudiger
748eerdere vragen met kleine veanderinge te herhalen.
749<p>U kunt ook het maximum aantal gevonden documentendat getoond wordt en het
750maximum aantal documenten per pagina veranderen.
751}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
752
753_textcasefoldprefs_ [l=nl] {Een tweetal knoppen regelt of hoofletters en kleine letters overeen moten stemmen bij het zoeken. Bijvoorbeeld, als "_preferences:textignorecase_" is geselecteerd, dan zal <i>snail farming</i> hetzelfde opleveren als <i>Snail Farming</i> en <i>SNAIL FARMING</i>.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
754_textstemprefs_ [l=nl] {Een koppel knoppen regelt of woorduitgangen verwaarloosd worden bij het zoeken of niet. Bijvoorbeeld: als "_preferences:textstem_" is geselecteerd, dangeeft <i>snail farming</i> hetzelfde resultaat  als <i>snails farm</i> en <i>snail farmer</i>.  Op het moment werkt dit alleen werkelijk goed voor het Engels. _selectstemoptionsprefs_}  # Updated 30-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
755_textaccentfoldprefs_ [l=nl] {Een tweetal knoppen regelt of woorden met en zonder accenten hetzelfde zoekresultaat leveren. Bijvoorbeeld: als "_preferences:textignoreaccents_" is geselecteerd, dan zal <i>fédération</i> hetzelfde resultaat leveren als  <i>fedération</i>en <i>federation</i>.}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
756 
757_textstemoptionsprefs_ [l=nl] {Het kan gemakkelijker en preciser zijn de truncatiemogelijkheid te gebruiken die hierboven is beschreven in  "_texthelpquerytermstitle_".}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
758
759_textsearchtypeprefsplain_ [l=nl] {Het is mogelijk een groter zoekvenster te krijgen voor zoekvragen op het formaat van een alinea. Het is verwonderlijk hoesnel grote hoeveelheden text doorzocht kunnen worden}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
760
761_textsearchtypeprefsform_ [l=nl] {U kunt het aantal velden dat in het zoekformulier getoond wordt, veranderen}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
762
763_textsearchtypeprefsboth_ [l=nl] {U kunt bij het zoeken op woorden switchen tussen "normaal" zoeken en zoeken met "velden".
764<ul>
765<li>Normaal zoeken geeft één invulveld. _textsearchtypeprefsplain_</li>
766<li>Bij zoeken met velden ziet U een aantal velden, ieder voor ander veld van de index. Dit maakt het mogelijk in verschillende velden tegelijk te zoeken. _textsearchtypeprefsform_ </li>
767</ul>}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
768
769
770
771_texttanumbrowseoptions_ [l=nl] {Er zijn _numbrowseoptions_ moglijkheden om informatie in
772deze collectie op te sporen:}
773
774_textsimplehelpheading_ [l=nl] {Hoe informatie te vinden in de _collectionname_ collectie}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
775
776_texthelpscopetitle_ [l=nl] {Omvang van zoekvragen}
777_texthelpscope_ [l=nl] {<p>
778In de meeste collecties kunt U verschillende indexen kiezen voor Uw zoekacties.  Er zouden auteurs-
779en titel indexen aanwezig kunnen zijn of hoofdstuk- en alinea indexen. In het algemeen worden documenten die precies voldaan aan uw vraag
780altijd worden gevonden onafhankelijk van de gebruikte index. 
781<p> Boeken worden geopened op het relevante stuk tekst.
782}  # Updated 29-Sep-2008 by Gerhard Riesthuis
Note: See TracBrowser for help on using the browser.