root/gsdl/trunk/perllib/strings_ro.properties @ 14851

Revision 14851, 101.0 KB (checked in by anna, 12 years ago)

Complete Romanian translations for Perl Modules. Many thanks to Constantinescu Nicolaie.

Line 
1#
2# Resource bundle description
3#
4
5Language.code:en  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
6Language.name:Engleză  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
7
8OutputEncoding.unix:iso_8859_1  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
9OutputEncoding.windows:iso_8859_1  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
10
11
12#
13# Common output messages
14#
15
16common.cannot_create_file:EROARE: Nu pot crea fişierul %s  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
17
18common.cannot_find_cfg_file:EROARE: Nu pot găsi fişierul de configurare %s  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
19
20common.cannot_open:EROARE: Nu pot deschide %s  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
21
22common.cannot_open_fail_log:EROARE: Nu pot deschide jurnalul %s  # Updated 22-Nov-2007 by constantinescu
23
24common.cannot_open_output_file:EROARE: Nu pot deschide fişierul rezultat %s  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
25
26common.cannot_read:EROARE: Nu pot citi %s  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
27
28common.cannot_read_file:EROARE: Nu pot citi fişierul %s  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
29
30common.general_options:opÅ£iuni generale (pentru %s)  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
31
32common.must_be_implemented:funcÅ£ia trebuie implementată în subclasă  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
33
34common.options:opÅ£iuni  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
35
36common.processing:procesez  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
37
38common.specific_options:opÅ£iuni specifice  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
39
40common.usage:Utilizare  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
41
42common.info:informaÅ£ii  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
43
44common.invalid_options:Argumente invalide: %s  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
45
46#
47# Script option descriptions and output messages
48#
49
50scripts.language:Limba pentru afişarea descrierii opţiunilor ( de exemplu, 'en_US' specifică engleza americană).
51
52scripts.xml:Produce informaÅ£ii în format XML fără comentarii „cosmetizate”, dar care au mult mai multe detalii.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
53
54scripts.listall:Listează toate elementele care sunt cunoscute.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
55scripts.describeall:Afişează opÅ£iunile pentru toate elementele cunoscute  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
56
57scripts.both_old_options:ATENŢIE: -removeold a fost menţionat cu -keepold sau cu -incremental, se procedează automat la -removeold. Conţinutul curent al directorului %s va fi şters.
58
59scripts.no_old_options:ATENÅ¢IE: Niciuna dintre -removeold, -keepold sau -incremental nu au fost specificate: se trece automat la -removeold. ConÅ£inutul curent al directorului %s va fi şters.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
60
61# -- buildcol.pl --
62
63buildcol.archivedir:Unde stau arhivele.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
64
65buildcol.builddir:Unde trebuie puse indexurile construite.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
66
67buildcol.cachedir:ColecÅ£ia va fi construită temporar aici înainte de a fi copiată în directorul de construcÅ£ie.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
68
69buildcol.cannot_open_cfg_file:ATENÅ¢IE: Nu pot deschide fişierul de configurare pentru actualizare: %s  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
70
71buildcol.collectdir:Calea către directorul de „colectare”.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
72
73buildcol.copying_back_cached_build:Copiază înapoi construcÅ£ia cache (prestocare)  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
74
75buildcol.create_images:IntenÅ£ia este de a crea imagini implicite pentru noua colecÅ£ie. Această funcÅ£ionalitate se bazează pe instalarea prealabilă a GIMP-ului împreună cu modulele perl care să permită scriptingul din perl.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
76
77buildcol.debug:PrintaÅ£i rezultatele la STDOUT.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
78
79buildcol.desc:Script PERL folosit pentru a construi o colecÅ£ie Greenstone din documente GA.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
80
81buildcol.faillog:Numele jurnalului de nereuşite (fail log) . Acest jurnal înscrie fişierele şi tipul acestora, care nu pot fi procesate.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
82
83buildcol.index:Indexul de construcÅ£ie (va construi totul în fişierul config dacă nu este setat).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
84
85buildcol.incremental:Doar documentele index care nu au fost indexate în prealabil. Implică utilizarea -keepold. Se bazează pe indexatorul lucene.  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
86
87buildcol.incremental_dlc:O actualizare cu adevărat incrementală a bazei de date GDBM. Lucrează doar pentru clasificatorii ierarhici.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
88
89buildcol.keepold:Nu va distruge conÅ£inutul curent al directorului de construcÅ£ie.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
90
91buildcol.maxdocs:Numărul maxim de documente pentru a fi construite.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
92buildcol.maxnumeric:Numărul maxim de digiÅ£i pe care îl poate avea un „cuvânt” în indexul dicÅ£ionarului. Numerele mari sunt sparte în câteva cuvinte pentru indexare. De exemplu, dacă numărul este de 4 digiÅ£i maxim, atunci „1342663” va fi spart în „1342” şi „663”.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
93buildcol.mode:PărÅ£i ale procesului de construcÅ£ie pentru a fi îndeplinite.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
94buildcol.mode.all:Indeplineşte-le pe toate.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
95buildcol.mode.build_index:Pur şi simplu indexaÅ£i textul.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
96buildcol.mode.compress_text:ComprimaÅ£i textul.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
97buildcol.mode.infodb:Construieşte baza de date pentru metadate.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
98
99buildcol.no_default_images:Nu vor fi generate imagini în mod implicit.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
100
101buildcol.no_image_script:ATENÅ¢IE: Scriptul de alcătuire a imaginilor nu a putut fi găsit: %s  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
102
103buildcol.no_strip_html:Nu eliminaÅ£i tagurile html din textul indexat (se foloseşte doar pentru colecÅ£iile mgpp).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
104
105buildcol.no_text:Nu stocaÅ£i text comprimat. Această opÅ£iune este necesară minimizării dimensiunii indexurilor construite dacă doriÅ£i să afişaÅ£i documentele originale la momentul rulării (de exemplu, nu veÅ£i putea regăsi versiunea comprimată a textului).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
106
107buildcol.sections_index_document_metadata:Indexarea metadatelor documentului la nivelul secÅ£iunii  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
108buildcol.sections_index_document_metadata.never:Nu indexaÅ£i niciun document de metadate la nivel de secÅ£iune.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
109buildcol.sections_index_document_metadata.always:Adăugarea tuturor metadatelor de pe acelaşi nivel chiar dacă metadatele de la nivelul secÅ£iunii pentru acel nume există deja.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
110buildcol.sections_index_document_metadata.unless_section_metadata_exists:AdăugaÅ£i doar metadate la nivel de document dacă nu există metadate la nivel de secÅ£iune pentru acel nume.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
111
112buildcol.out:Numele fişierului sau mijlocul de tipărire şi a rezultatelor de stare.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
113
114buildcol.params:numele colecÅ£iei [options]  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
115
116buildcol.remove_empty_classifications:Ascunde clasificatorii goi şi nodurile de clasificare (aceia care nu conÅ£in niciun document).  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
117
118buildcol.removeold:Va elimina conÅ£inutul vechi al directorului de construcÅ£ie.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
119
120buildcol.unlinked_col_images:Imaginile ColecÅ£iei nu pot fi legate corect (prin linkuri).  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
121
122buildcol.unknown_mode:Mod de acÅ£iune necunoscut: %s  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
123
124buildcol.updating_archive_cache:Actualizarea arhivei de preîncărcare (cache)  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
125
126buildcol.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
127
128
129# -- classinfo.pl --
130
131classinfo.collection:Numind o colecÅ£ie, veÅ£i face ca classinfo.pl să apară mai întâi în collect/collection-name/perllib/classify. Dacă clasificatorul nu este găsit acolo se va căuta şi în directorul general perllib/classify.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
132
133classinfo.desc:Afişează informaÅ£ii despre un clasificator.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
134
135classinfo.general_options:OpÅ£iunile generale sunt moştenite din clasele părinte ale clasificatorului.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
136
137classinfo.info:informaÅ£ii  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
138
139classinfo.no_classifier_name:EROARE: Trebuie furnizat un nume pentru clasificator.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
140
141classinfo.option_types:Clasificatorii au două tipuri de opÅ£iuni  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
142
143classinfo.params:[options] nume clasificator  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
144
145classinfo.passing_options:OpÅ£iunile pot fi trecute oricărui clasificator prin includerea acestora în fişierul de configurare collect.cfg.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
146
147classinfo.specific_options:Sunt definite opÅ£iuni specifice în cadrul clasificatorului şi sunt disponibile doar acestui clasificator în mod explicit.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
148
149# -- downloadfrom.pl --
150downloadfrom.cache_dir:LocaÅ£ia directorului de preîncărcare (cache)  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
151downloadfrom.desc:Descarcă fişierele dintr-un server extern  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
152downloadfrom.download_mode:tipul serverului de la care se face descărcarea  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
153downloadfrom.download_mode.Web:HTTP  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
154downloadfrom.download_mode.MediaWiki:Site-ul MediaWiki  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
155downloadfrom.download_mode.OAI:Open Archives Initiative  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
156downloadfrom.download_mode.z3950:Server z3950  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
157downloadfrom.download_mode.SRW:Serviciu web SearchRetrieve  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
158downloadfrom.incorrect_mode:parametrul download_mode a fost incorect.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
159downloadfrom.info:Mai degrabă printaÅ£i informaÅ£iile despre server decât să le descărcaÅ£i  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
160downloadfrom.params:[general options] [specific download options]  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
161
162# -- downloadinfo.pl --
163
164downloadinfo.desc:Printează informaÅ£ii despre un modul de download  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
165downloadinfo.collection:Denumind o colecÅ£ie va face ca downloadinfo.pl să apară mai întâi în collect/collection-name/perllib/downloaders. Dacă modulul nu este găsit acolo sistemul va căuta în directorul general perllib/downloaders.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
166downloadinfo.params:[options] [download-module]  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
167downloadinfo.general_options:OpÅ£iunile generale sunt moştenite din clasele părinte ale modulelor de descărcare.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
168downloadinfo.specific_options:OpÅ£iuni specifice sunt definite în cadrul modulului de descărcare şi sunt disponibile doar acestui tip particular de modul de descărcare.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
169downloadinfo.option_types:Modulele de descărcare pot avea două tipuri de opÅ£iuni  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
170
171# -- explode_metadata_database.pl --
172explode.desc:Destinderea bazei de date a metadatelor  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
173
174explode.document_field:Elementele de metadate care specifică numele de fişiere ale documentelor pentru a le obÅ£ine şi include în colecÅ£ie.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
175
176explode.document_prefix:Un prefix pentru locaÅ£iile documentelor (de exemplu pentru utilizarea opÅ£iunii document_field).  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
177
178explode.document_suffix:Un sufix pentru locaÅ£ia documentului (pentru a fi utilizat cu opÅ£iunea document_field).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
179
180explode.encoding:Codarea utilizată atunci când se citeşte fişierul de baze de date  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
181explode.metadata_set:Setul de metadate (namespace) pentru a exporta toate metadatele precum  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
182explode.plugin:Extensie pentru destindere  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
183explode.params:[options] numele fişierului  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
184explode.records_per_folder:Numărul înregistrărilor care sunt puse în fiecare subdirector.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
185
186# -- exportcol.pl --
187
188exportcol.out:Nume de fişier sau mijloc de printare a stării rezultatelor.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
189exportcol.cddir:Numele directorului în care se face exportul conÅ£inutului CD-ului.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
190exportcol.cdname:Numele CD-ROM-ului -- acesta este lucrul care apare în meniul de start din moment ce CD-ROM-ul este instalat  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
191exportcol.desc:Script PERL utilizat pentru a exporta una sau mai multe colecÅ£ii pe un CD-ROM destinat sistemului de operare Windows.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
192exportcol.noinstall:Crearea unui CD-ROM de pe care să ruleze biblioteca fără a instala nimic pe computerul gazdă.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
193exportcol.params:[options] numele-colecÅ£iei1 numele-colecÅ£iei2 ...  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
194exportcol.coll_not_found:Ignorarea colecÅ£iilor invalide %s: colecÅ£ia nu a fost găsită la %s.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
195exportcol.coll_dirs_not_found:Ignorarea colecÅ£iilor %s invalide: unul dintre directoarele următoare nu au fost găsite:  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
196exportcol.fail:exportcol.pl a eşuat:  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
197exportcol.no_valid_colls:Nu sunt specificate colecÅ£ii valide pentru export.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
198exportcol.couldnt_create_dir:Nu am putut crea directorul %s.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
199exportcol.couldnt_create_file:Nu am putut crea %s.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
200exportcol.instructions:Pentru a crea un CD auto instalabil pentru sistemul de operare Windows, scrieÅ£i conÅ£inutul acestui director direct pe CD-ROM.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
201exportcol.non_exist_files:Unul sau mai multe dintre fişierele următoare care sunt necesare, precum şi directoarele acestora, nu există:  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
202exportcol.success:exportcol.pl a avut succes:  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
203exportcol.output_dir:ColecÅ£iile exportate (%s) sunt în %s.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
204exportcol.export_coll_not_installed:Nu a fost instalată funcÅ£ia de export pe CD-ROM.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
205
206# -- import.pl --
207
208import.archivedir:Aici se încheie materialul convertit.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
209
210import.manifest:Un fişier XML care detaliază care fişiere trebuie importate. Utilizat în locul parcurgerii descendente a directorului de import, de obicei pentru construcÅ£ia incrementală.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
211
212import.cannot_open_stats_file:ATENÅ¢IE: Nu am putut deschide fişierele de stare %s.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
213
214import.cannot_open_fail_log:EROARE: Nu am putut deschide jurnalul de nereuşite %s  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
215
216import.cannot_sort:ATENÅ¢IE: import.pl nu poate sorta documentele atunci când dimensiunea grupului este mai mica decât 1. OpÅ£iunea sortmeta va fi ignorată.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
217
218import.collectdir:Calea directorului de „colectare”.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
219
220import.complete:Import complet  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
221
222import.debug:ImprimaÅ£i textul importat către STDOUT (pentru importarea GA)  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
223
224import.desc:Script Perl utilizat pentru a importa fişiere în formatul GA pregătit pentru construcÅ£ie.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
225
226import.faillog:Numele fişierului jurnal pentru eşecuri. Acest jurnal primeşte numele fişierelor celor care au eşuat în a procesate.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
227
228import.groupsize:Numărul de documente importate, care să fie grupate într-un fişier XML.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
229
230import.gzip:FolosiÅ£i gzip pentru a comprima documentele xml rezultate (nu uitaÅ£i să includeÅ£i ZIPPlug în lista extensiilor atunci când construiÅ£i din documentele comprimate).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
231
232import.importdir:Locul unde stă materialul original.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
233
234import.incremental:Importă doar documente care sunt mai recente (după timestamp) decât cele din arhivă. Implică -keepold.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
235
236import.keepold:Nu va distruge conÅ£inutul curent al directorului arhivei.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
237
238import.maxdocs:numărul maxim de domente pentru a fi importate.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
239
240import.no_import_dir:Eroare: Directorul de import (%s) nu a fost găsit.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
241
242import.no_plugins_loaded:EROARE: Nu sunt încărcate extensii.  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
243
244import.OIDtype:Metoda utilizată când se generează identificatori unici pentru fiecare document.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
245import.OIDtype.hash:Se aplică codare hash asupra conÅ£inutului fişierului. Identificatorii documentului vor fi aceiaşi de fiecare dată când colecÅ£ia este importată.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
246
247import.OIDtype.incremental:Foloseşte un contor simplu pentru document. Este semnificativ mai rapid decât modul „hash”, dar nu atribuie acelaşi identificator aceluiaşi conÅ£inut al documentului iar documentele următoare nu pot fi adăugate arhivei existente.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
248
249import.OIDtype.assigned:FolosiÅ£i valoarea de metadate dată de opÅ£iunea OIDmetadata (precedată de 'D'). Dacă nu este specificat, pentru un anume document, atunci va fi folosit un hash (codare tip utilizată pentru a individualiza un fişier). Aceşti identificatori ar trebui să fie unici.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
250
251import.OIDtype.dirname:Foloseşte numele directorului părinte (precedat de 'J'). Aici ar trebui să fie doar un singur document pentru fiecare director, iar numele directoarelor ar trebui să fie unice. De exemplu, import/b13as/h15ef/page.html va avea un identificator Jh15ef.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
252
253import.OIDmetadata:Specifică elementul de metadate care conÅ£ine identificatorul unic al documentului pentru a fi utilizat cu -OIDtype=assigned.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
254
255import.saveas:Acest lucru este pentru a decide formatul de arhivă care trebuie generat. Setarea implicită este GA.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
256
257import.saveas.GA:Va genera formatul Greenstone Archive.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
258
259import.saveas.METS:Va genera în formatul METS.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
260
261import.out:Numele fişierului sau instrumentul de printare al statisticilor.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
262
263import.params:numele colecÅ£iei [options]  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
264
265import.removeold:Va elimina vechiul conÅ£inut al directorului arhivei.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
266
267import.removing_archives:Eliminarea conÅ£inutului curent al directorului arhivelor...  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
268
269import.removing_tmpdir:Eliminarea conÅ£inutului directorului „tmp” al colecÅ£iei...  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
270
271import.sortmeta:SortaÅ£i documentele alfabetic după metdate pentru a fi construite. Rezultatele căutării după interogări boolean vor fi afişate în această ordine. Acestea vor fi dezactivate dacă dimensiunea grupului este mai mică decât 1. Poate fi o listă separată prin virgule pentru sortarea a mai mult de o valoare de metadate.  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
272
273import.statsfile:Numele fişierului sau instrumentul de printare al statisticilor.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
274
275import.stats_backup:În loc, va tipări statisticile către STDERR.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
276
277import.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
278
279
280# -- export.pl --
281
282export.exportdir:Unde se termină exportul materialelor.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
283
284export.cannot_open_stats_file:ATENÅ¢IE: Nu am putut deschide fişierele statistice %s.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
285
286export.cannot_open_fail_log:EROARE: Nu am putut deschide jurnalul de nereuşite (fail log) %s  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
287
288export.cannot_sort:ATENÅ¢IE: export.pl nu poate sorta documentele atunci când dimensiunea grupului este mai mică decât 1. OpÅ£iunea sortmeta va fi ignorată.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
289
290export.collectdir:Calea directorului de „colectare”.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
291
292export.complete:Export complet  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
293
294export.debug:Printează textul exportat către STDOUT (pentru exportul GA)  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
295
296export.desc:Scripturile PERL utilizate pentru a exporta fişierele într-o colecÅ£ie Greenstone către alt format.  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
297
298export.faillog:Numele jurnalului conÅ£inând nereuşitele (fail log). Acest jurnal include numele tuturor fişierelor care nu pot fi procesate. (Implicit se găseşte la: collectdir/collname/etc/fail.log)  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
299
300export.groupsize:Numărul documentelor grupate într-un fişier XML.  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
301
302export.gzip:Foloseşte gzip pentru a comprima documentele xml rezultate (nu uitaÅ£i includerea  extensiei ZIPPlug în lista extensiilor atunci când se face construcÅ£ia din documente comprimate deja).  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
303
304export.importdir:Unde este materialul original.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
305
306export.keepold:Aceasta nu va distruge conÅ£inutul curent al directorului de export.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
307
308export.maxdocs:Numărul maxim de documente pentru export.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
309
310export.listall:Lista tuturor formatelor în care se poate salva (saveas)  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
311
312export.saveas:Formatare pentru a exporta documentele.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
313
314export.saveas.DSpace:Formatul de arhivă DSpace.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
315
316export.saveas.METS:Formatul METS folosind profilul Greenstone.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
317
318export.saveas.GA:Formatul de Arhivare Greenstone  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
319
320export.saveas.MARCXML:Formatul MARC XML (este o versiune XML a formatului MARC21)  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
321
322export.saveas_version:În acest moment sunt valide doar opÅ£iunile care prezintă 'salvează ca METS' cu opÅ£iunea 'greenstone' pentru METS Greenstone şi 'fedora' pentru Fedora METS.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
323
324export.out:Numele fişierului sau instrument de a printa şi starea rezultatelor.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
325
326export.params:[options] numele-colecÅ£iei1, numele-colecÅ£iei2...  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
327
328export.removeold:Va elimina conÅ£inutul vechi al directorului de export.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
329
330export.removing_export:Eliminarea conÅ£inutului curent al directorului de export...  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
331
332export.sortmeta:Sortează documentele alfabetic prin intermediul metadatelor de construcÅ£ie. Această opÅ£iune va fi dezactivată dacă dimensiunea grupului este mai mica decât 1.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
333
334export.statsfile:Numele fişierului sau instrumentul de printare a statisticilor de export.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
335
336export.stats_backup:În loc, va printa starea către STDERR.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
337
338export.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
339
340
341
342# -- mkcol.pl --
343
344mkcol.about:Textul descriptiv pentru colecÅ£ie.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
345
346mkcol.bad_name_cvs:EROARE: Nicio colecÅ£ie nu poate fi numită CVS deoarece acest lucru ar putea influienÅ£a negativ directoarele create de sistemul de versionare CVS.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
347
348mkcol.bad_name_modelcol:EROARE: Nicio colecÅ£ie nu poate fi denumită modelcol deoarece acesta este numele colecÅ£iei model.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
349
350mkcol.cannot_find_modelcol:EROARE: Nu pot găsi colecÅ£ia model %s  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
351
352mkcol.col_already_exists:EROARE: Această colecÅ£ie există deja.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
353
354mkcol.collectdir:Directorul unde va fi creată noua colecÅ£ie.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
355
356mkcol.creating_col:Crearea colecÅ£iei %s  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
357
358mkcol.creator:Adresa de email a creatorului colecÅ£iei.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
359
360mkcol.creator_undefined:EROARE: Creatorul nu a fost definit. Această variabilă este necesară pentru a recunoaşte numele duplicate ale diferitelor colecÅ£ii.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
361
362mkcol.desc:Script Perl folosit pentru a fi creată structura de directoare pentru o nouă colecÅ£ie Greenstone.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
363
364mkcol.doing_replacements:se fac înlocuirile pentru %s  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
365
366mkcol.long_colname:EROARE: Numele colecÅ£iei trebuie să fie mai puÅ£in de 8 caractere pentru a fi păstrată compatibilitatea cu sistemele de fişiere folosite în trecut.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
367
368mkcol.maintainer:Adresa de email a curatorului colecÅ£iei (dacă diferă de cea a creatorului).  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
369
370mkcol.no_collectdir:EROARE: Directorul colecÅ£iei nu există: %s  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
371
372mkcol.no_colname:EROARE: Nu a fost specificat numele colecÅ£iei.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
373
374mkcol.optionfile:ObÅ£ineÅ£i opÅ£iunile din fişier. Este util pentru sistemele unde liniile de comandă lungi pot cauza probleme.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
375
376mkcol.params:numele colecÅ£iei [options]  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
377
378mkcol.plugin:Modul Perl folosit pentru extensie (aici pot fi mai multe intrări reprezentând mai multe extensii).  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
379
380mkcol.public:Dacă această colecÅ£ie are permis acces anonim.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
381mkcol.public.true:ColecÅ£ia este publică  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
382mkcol.public.false:Este o colecÅ£ie privată  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
383
384mkcol.quiet:OperaÅ£iuni în linişte.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
385
386mkcol.success:Noua colecÅ£ie a fost creată cu succes la %s  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
387
388mkcol.title:Titlul colecÅ£iei.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
389
390mkcol.win31compat:Fie că numele directorului colecÅ£iei trebuie să fie conform convenÅ£iilor Windows 3.1 sau nu (de exemplu cu o lungime de 8 caractere).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
391mkcol.win31compat.true:Numele directorului are 8 caractere sau mai puÅ£ine  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
392mkcol.win31compat.false:Numele directorului, orice lungime  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
393
394# -- pluginfo.pl --
395
396pluginfo.collection:Stabilind numele unei colecÅ£ii va avea ca efect acÅ£iunea lui pluginfo.pl, care se va uita mai întâi în collect/collection-name/perllib/plugins. Dacă extensia nu este găsită aici atunci se va uita în directorul general: perllib/plugins.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
397
398pluginfo.desc:Printează informaÅ£ii despre o extensie.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
399
400pluginfo.general_options:OpÅ£iunile Generale sunt moştenite din clasele părinte ale extensiei.  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
401
402pluginfo.info:informaÅ£ii  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
403
404pluginfo.no_plugin_name:EROARE: Trebuie introdus numele pentru extensie.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
405
406pluginfo.option_types:Extensiile pot avea două tipuri de opÅ£iuni  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
407
408pluginfo.params:[options] numele extensiei  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
409
410pluginfo.passing_options:OpÅ£iunile vor fi pasate oricărei extensii prin includerea acestora în fişierul de configurare collect.cfg.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
411
412pluginfo.specific_options:OpÅ£iuni specifice sunt definite în cadrul extensiei în sine şi sunt disponibile doar pentru această anume extensie.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
413
414
415# -- plugoutinfo.pl --
416
417plugoutinfo.collection:Dând numele unei colecÅ£ii va determina ca plugoutinfo.pl să se uite mai întâi în collect/collection-name/perllib/plugouts. Dacă extensia externă nu este găsită aici acesta va căuta în directorul perllib/plugouts.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
418
419plugoutinfo.desc:Printează informaÅ£ii despre o extensie externă  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
420
421plugoutinfo.general_options:OpÅ£iunile generale sunt moştenite din clasele părinÅ£i ale plugout.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
422
423plugoutinfo.info:informaÅ£ii  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
424
425plugoutinfo.no_plugout_name:EROARE: Trebuie furnizat numele unui plugout.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
426
427plugoutinfo.option_types:Plugouts pot avea două tipuri de opÅ£iuni  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
428
429plugoutinfo.params:[options] nume plugout  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
430
431plugoutinfo.passing_options:OpÅ£iunile pot fi pasate oricărei extensii externe prin includerea acestora în fişierul de configurare collect.cfg.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
432
433plugoutinfo.specific_options:OpÅ£iuni specifice sunt definite în interiorul lui plugout şi sunt disponibile doar acestui anume plugout.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
434
435
436#
437# Plugout option descriptions
438#
439
440MARCXMLPlugout.desc:Formatul xml MARC.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
441
442METSPlugout.desc:Formatul METS care foloseşte profilul Greenstone.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
443
444BasPlugout.desc:Base class for all the export plugouts.
445
446GAPlugout.desc:Formatul de arhivare Greenstone.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
447
448DSpacePlugout.desc:Formatul de arhivă :DSpace.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
449
450METSPlugout.version::Currently este valid doar cu 'salvează ca METS' având opÅ£iunile 'greenstone' pentru Greenstone METS sau 'fedora' pentru Fedora METS.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
451
452BasPlugout.group_size:Numărul de documente pentru a fi grupate într-un fişier XML.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
453
454BasPlugout.output_info:referinÅ£a către un obiect arcinfo utilizat pentru a stoca informaÅ£ii despre arhive.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
455
456BasPlugout.output_handle:descriptorul fişierului folosit pentru a trimite informaÅ£iile conÅ£inute în rezultate  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
457
458BasPlugout.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
459
460BasPlugout.gzip_output:FolosiÅ£i gzip pentru a comprima documentele xml rezultante (nu uitaÅ£i să includeÅ£i ZIPPlug în lista extensiilor proprii atunci când construiÅ£i din documente comprimate).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
461
462BasPlugout.xslt_file:Transformă un document cu XSLT în numele fişierului.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
463
464MARCXMLPlugout.group:Punerea rezultatelor înregistrărilor marc xml într-un singur fişier.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
465
466MARCXMLPlugout.mapping_file:Foloseşte fişierul numit de mapare pentru transformare.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
467
468METSPlugout.xslt_txt:Transformă un document mets doctxt.xml folosind XSLT în numele fişierului.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
469
470METSPlugout.xslt_mets:Transformă documentul docmets.xml în formatul mets cu ajutorul XSLT în fişier denumit.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
471
472#
473# Classifier option descriptions
474#
475
476AllList.desc:Creează o listă unică a tuturor documentelor. Este utilizată de oaiserver.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
477
478AZCompactList.allvalues:Utilizează toate valorile de metadate găsite.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
479
480AZCompactList.desc:Extensia Classifier pentru sortarea alfabetică (on a-zA-Z0-9). Produce o listă orizontală de la A la Z şi apoi o listă verticală conÅ£inând documente, sau „poliÅ£e” pentru documente care au aceleaşi metadate.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
481
482AZCompactList.doclevel:Nivelul de procesare al documentului.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
483AZCompactList.doclevel.top:Întregul document.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
484AZCompactList.doclevel.section:După secÅ£iuni.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
485
486AZCompactList.firstvalueonly:UtilizaÅ£i doar prima valoarea de metadate găsită.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
487
488AZCompactList.freqsort:SortaÅ£i după frecvenÅ£a nodurilor mai degrabă decât alfa-numeric.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
489
490AZCompactList.maxcompact:Numărul maxim de documente pentru a fi afişate pe pagină.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
491
492AZCompactList.metadata:Un singur câmp de metadate sau o listă de câmpuri de metadate separate prin virgulă folosite pentru clasificare. Dacă este specificată o listă, atunci va fi folosit primul tip de metadate care are valori. Poate fi folosit conjugat cu marcatorii -firstvalueonly şi -allvalues pentru a selecta doar prima valoare sau toate valorile de metadate din listă.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
493
494AZCompactList.mincompact:Numărul minim de documente care să fie afişate pe pagină.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
495
496AZCompactList.mingroup:Numărul cel mai mic de valori care va cauza formarea unui grup în cadrul ierarhiei.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
497
498AZCompactList.minnesting:Ce mai mică valoare care va cauza ca o listă să fie convertită într-o listă imbricată.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
499
500AZCompactList.recopt:Utilizat în metadate imbricate precum -metadata An/OrganizaÅ£ie.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
501AZCompactList.sort:Câmp de Metadate pentru sortarea după nodurile descendenÅ£i.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
502
503AZCompactSectionList.desc:VariaÅ£ie asupra AZCompactList, care clasifică secÅ£iunile mai degrabă decât documentele. Intrările sunt sortate de metadate la nivel de secÅ£iune.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
504
505AZList.desc:Extensie pentru clasificare care sortează alfabetic ( de la a-z, A-Z şi 0-9). Este produsă o listă orizontală de la A la Z având documentele listate dedesubt.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
506
507AZList.metadata:Pentru clasificare este utilizat in singur câmp de metadate sau o listă separată prin virgule de câmpuri de metadate. Urmând ordinea indicată de listă, primul câmp care conÅ£ine o valoare de Metadate va fi folosit. Lista va fi sortată după acest element.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
508
509AZSectionList.desc:VariaÅ£ia pe lista de la A la Z, care mai degrabă clasifică secÅ£iunile decât documentele. Intrările sunt sortate după metadatele de la nivelul fiecărei secÅ£iuni.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
510
511BasClas.bad_general_option:Clasificatorul %s foloseşte o opÅ£iune eronată. VerificaÅ£i fişierul de configurare collect.cfg.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
512
513BasClas.builddir:Unde sunt puse indexurile construite.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
514
515BasClas.buttonname:Eticheta pentru ecranul clasificatorului şi butonul din bara de navigare. Implicit este specificat elementul de metadate prin -metadata.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
516
517BasClas.desc:Clasa de bază pentru toÅ£i clasificatorii.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
518
519BasClas.no_metadata_formatting:Nu efectuaÅ£i nicio formatare automată a metadatelor (în vederea sortării.)  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
520
521BasClas.outhandle:Mijlocul (file handle) prin care se scriu rezultatele într-un fişier.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
522
523BasClas.removeprefix:Un prefix pentru a ignora valorile de metadate la momentul sortării.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
524
525BasClas.removesuffix:Un sufix pentru a ignora valorile din metadate la momentul sortării.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
526
527BasClas.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.
528
529Browse.desc:Un clasificator fals care furnizează un link în bara de navigare pentru un model prototip de navigare combinată. Este activ doar pentru colecÅ£iile mgpp şi este practic  pentru colecÅ£ii de dimensiune mică.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
530
531DateList.bymonth:Clasifică după an şi lună în loc de a folosi doar anul.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
532
533DateList.desc:Extensia Clasificator pentru sortarea după dată. Implicit se poate face sortare după metadatelel 'Dată'. Se presupune că datele (cronologic) sunt de forma aaaalllzz sau aaaa-ll-zz.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
534
535DateList.metadata:Metadatele care conÅ£in datele după care să se facă clasificarea. Se aşteaptă ca formatul să fie yyyymmdd sau yyyy-mm-dd. Poate să fie o listă separată prin virgule, caz în care prima dată care va fi găsită va fi utilizată.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
536
537DateList.reverse_sort:Sortarea documentelor în ordine cronologică inversă (cel mai nou primul).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
538
539DateList.nogroup:FaceÅ£i din fiecare an o intrare individuală în lista orizontală în loc de a destinde anii cu câteva intrări. (Acest lucru poate fi făcut şi cu opÅ£iunea -bymonth pentru a face fiecare lună o intrare separată în locul fuzionărilor).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
540
541DateList.no_special_formatting:Nu afişaÅ£i informaÅ£ii An şi Lună în lista documentelor.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
542
543DateList.sort:Un câmp de metadate în plus pentru sortare în cazul în care sunt două documente care au aceeaşi dată.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
544
545GenericList.always_bookshelf_last_level:CreaÅ£i o pictogramă tip raft de cărÅ£i chiar dacă există doar un singur element în fiecare grup în nodurile descendente.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
546GenericList.classify_sections:Clasifică secÅ£iuni în loc de documente.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
547GenericList.desc:Un clasificator de listă general şi flexibil care are cele mai multe caracteristici ale AZCompactList, dar care face dovada utilizării unor mai bune metadate, Unicode şi capacităţi de sortare.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
548GenericList.metadata:Câmpurile de metadate utilizate pentru clasificare. UtilizaÅ£i '/' pentru a separa nivelurile în cadrul ierarhiei şi ';' pentru a separa câmpurile de metadate în cadrul fiecărui nivel.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
549GenericList.partition_name_length:Lungimea numelui partiÅ£iei; setările implicite variază între 1 şi 3 caractere depinzând de câte sunt necesare pentru a distinge startul partiÅ£iei de finalul său. Această opÅ£iune se aplică atunci când partition_type_within_level este setat cu 'constant_size'.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
550GenericList.partition_size_within_level:Numărul de elemente din fiecare partiÅ£ie (se aplică doar când partition_type_within_level este setat la 'constant_size').  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
551GenericList.partition_type_within_level:Tipul partiÅ£iei făcute: fie 'per_letter', 'constant_size', sau 'none'.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
552GenericList.sort_leaf_nodes_using:Câmpurile de metadate folosite pentru sortarea nodurilor. FolosiÅ£i '|' pentru a separa  grupurile de metadate şi ';' pentru a separa câmpurile de metadate din cadrul fiecărui grup.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
553GenericList.use_hlist_for:Câmpuri de metadate folosite mai mult la un hlist decât la un vlist. Foloseşte „,” pentru a separa grupurile de metadate şi „;” pentru a separa câmpurile de metadate din fiecare dintre grupuri.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
554
555HFileHierarchy.desc:Extensie Classifier pentru generarea clasificării ierarhice bazate pe o structură de fişiere suplimentară.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
556
557Hierarchy.desc:Extensia Clasificator pentru generarea unei clasificări ierarhice. Acesta poate să se bazeze pe metadate structurate sau poate folosi o structură de fişiere suplimentară (folosirea opÅ£iunii -hfile).  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
558
559Hierarchy.documents_last:Afişarea nodurilor documentului după nodurile clasificatorului.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
560
561Hierarchy.hfile:UtilizaÅ£i fişierul de clasificare a structurii.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
562
563Hierarchy.hlist_at_top:AfişaÅ£i orizontal primul nivel al clasificării.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
564
565Hierarchy.reverse_sort:Sortarea nodurilor descendenÅ£i în ordine inversă (utilizat cu -sort).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
566
567Hierarchy.separator:Expresie regulată folosită ca separator în cazul utilizării metadatelor structurate.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
568
569Hierarchy.sort:Cîmpurile de metadate pentru a sorta nodurile descendenÅ£i. DescendenÅ£ii nu vor fi sortaÅ£i dacă nu au fost specificaÅ£i.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
570
571Hierarchy.suppressfirstlevel:IgnoraÅ£i prima parte a valorii metadatelor. Acest lucru este util pentru metadate acolo unde primul element este comun, este şi cazul directorului de import din gsdlsourcefilename.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
572
573Hierarchy.suppresslastlevel:Trebuie ignorată partea finală a valorii de metadate. Acest lucru este necesar pentru metadate, unde fiecare dintre valori sunt unice aşa cum sunt şi căile fişierului.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
574
575HTML.desc:Crează o clasificare goală, care este o simplă legătură către o pagină web.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
576
577HTML.url:Url-ul paginii web la care se face trimiterea.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
578
579List.desc:O extensie pentru un clasificator simplu de listă.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
580
581List.metadata:Un singur câmp de metadate sau o listă separată prin virgule a câmpurilor de metadate folosite pentru clasificare. Urmărind ordinea indicată prin listă, va fi folosit primul câmp care conÅ£ine o valoare de metadate. Lista va fi sortată după acest element numai dacă nu este folosit -sort. Dacă nu este specificată nicio metadată, atunci toate documentele vor fi incluse în listă, altfel doar documentele care conÅ£in o valoare a metadatelor va fi inclusă.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
582
583List.sort:Câmpuri de metadate după care se poate face sortarea. FolosiÅ£i „-sort nosort” pentru a preciza nesortarea.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
584
585Phind.desc:Produce o ierarhie a frazelor găsite în text, care este navigabilă prin intermediul unui applet.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
586
587Phind.language:Limba sau limbile folosite pentru a construi o ierarhie. Limbile sunt identificate printr-un cod format din două litere pentru fiecare Å£ară, precum en pentru engleză, es pentru spaniolă, etc. Limba este o expresie regulată precum în 'en|fr' (engleză sau franceză) and '..' (potriveşte cu oricare limbă).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
588
589Phind.min_occurs:Numărul minim de apariÅ£ii al unei fraze în text pentru a fi inclusă în ierarhia frazeologică.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
590
591Phind.savephrases:Dacă este setat, informaÅ£ia despre frază va fi stocată în fişierul dat ca şi text. Poate că este o idee bună utilizarea unei căi absolute.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
592
593Phind.suffixmode:Parametrul smode al programului de extragere a frazelor. O valoare 0 înseamnă că toate cuvintele semnal (stopwords) vor fi ignorate iar valoarea 1 va indica folosirea tuturor acestora.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
594
595Phind.text:Textul utilizat pentru construcÅ£ia ierarhiei frazei.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
596
597Phind.thesaurus:Numele tezaurului stocat în format Phind în directorul etc al colecÅ£iei.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
598
599Phind.title:Câmpul de metadate folosit pentru a descrie fiecare document.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
600
601Phind.untidy:Nu eliminaÅ£i fişierele de lucru.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
602
603RecentDocumentsList.desc:Clasificator care dă o listă de documente nou adăugate sau modificate.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
604
605RecentDocumentsList.include_docs_added_since:Include doar documentele modificare sau adăugate după data specificată (în format yyyymmdd sau în format yyyy-mm-dd).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
606
607RecentDocumentsList.include_most_recently_added:IncludeÅ£i doar numărul specificat a celor mai recent adăugate documente. Este utilizat dacă nu este specificat include_docs_added_since.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
608
609RecentDocumentsList.sort:Metadate pentru sortarea Listei. Dacă nu sunt specificate, lista va fi sortată după data modificării/adăugării.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
610
611SectionList.desc:La fel precum Clasificatorul de Listă doar că include toate secÅ£iunile unui document (excluzând nivelul vârfului) mai mult decât doar nivelul superior al documentului în sine.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
612
613Collage.desc:Un applet este utilizat pentru a afişa un colaj de imagini găsite în colecÅ£ie.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
614
615Collage.geometry:Dimensiunile spaÅ£iului pentru Colaj. Pentru un spaÅ£iu de 600 de pixeli lungime pe 400 de pixeli înălÅ£ime, de exemplu, se specifică o geometrie de 600x400  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
616
617Collage.maxDepth:Imaginile care intră în colaje sunt extrase prin oglindirea clasificatorului de navigare de substrat. Acest lucru controlează adâncimea maximă al procesului de oglindire (mirroring).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
618
619Collage.maxDisplay:Numărul maxim de imagini pentru a fi afişate în colaj în orice moment.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
620
621Collage.imageType:Utilizat pentru controlul căror tipuri de fişiere sunt utilizate în colaj, prin exprimarea numelor extensiilor. O listă de nume de fişiere ale extensiilor este separată prin simbolul (%%).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
622
623Collage.bgcolor:Culoarea de fond specificată în formă hexazecimală (de exemplu #008000 are ca efect o culoare verde frumoasă precum a pădurii).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
624
625Collage.buttonname:Eticheta pentru ecranul de clasificare şi a butonului din bara de navigare.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
626
627Collage.refreshDelay:FrecvenÅ£a de reîmprospătare a ecranului în milisecunde.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
628
629Collage.isJava2:Utilizat pentru a controla care dintre clasele run-time ale Java sunt utilizate. Versiuni mai complete de Java (de la Java 1.2 în sus) includ asistenţă mai sofisticată pentru a controla transparenÅ£a imaginilor, acest marcator ajută la controlul a aceea ce se întâmplă şi oricum run-time-ul existent în anumite browsere este la versiunea 1.1. Appletul este proiectat din start pentru a autodetecta ce versiune de Java rulează în browser şi pentru a se ajusta în acord.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
630
631Collage.imageMustNotHave:Utilizat pentru a elimina imaginile care nu ar trebui să apară în colaj, precum imaginile butoanelor care alcătuiesc bara de navigaÅ£ie.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
632
633Collage.caption:Etichete explicative opÅ£ionale pentru a fi afişate mai jos de spaÅ£iul colaÅ£iunii.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
634
635
636#
637# Plugin option descriptions
638#
639
640ArcPlug.desc:Extensie care parcurge o arhivă recursiv fişierul archives.inf (de exempolu, fişierul generat în directorul arhivei atunci când a fost făcut un import), procesând fiecare fişier întâlnit.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
641
642BasPlug.adding:adăugare  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
643
644BasPlug.already_seen:care a mai fost văzută  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
645
646BasPlug.bad_general_option:Extensia %s utilizează o opÅ£iune incorectă. VerificaÅ£i fişierul de configurare collect.cfg.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
647
648BasPlug.block_exp:Fişierele care se potrivesc cu această expresie regulată vor fi blocate în a fi pasate oricăror alte extensii succesive din listă. Acest lucru nu are un efect real altul decât cel al prevenirii apariÅ£iei a unei mulÅ£imi de mesaje de avertizare privind fişierele intrate, care nu au relevanţă pentru dumneavoastră. Fiecare extensie poate avea un block_exp de start. De exemplu, din start HTMLPlug blochează orice fişier care are extensiile .gif, .jpg, .jpeg, .png sau .css.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
649
650BasPlug.associate_ext:Are ca efect ca fişierele care au aceeaşi nume de fişier rădăcină ca şi documentul în curs de procesare de către extensie şi o numele unei extensii dintr-o listă separată prin virgule furnizată de acest argument, să fie asociată cu documentul în curs de procesare decât mânuirea lor ca o listă separată.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
651
652BasPlug.could_not_extract_encoding:ATENÅ¢IE: codarea nu a putut fi extrasă din %s - se aplică modul implicit la %s  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
653
654BasPlug.could_not_extract_language:ATENÅ¢IE: nu a putut fi extrasă limba din %s - implicit la %s  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
655
656BasPlug.could_not_open_for_reading:nu a putut fi deschis %s pentru a fi citit  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
657
658BasPlug.no_cover_image:Nu căutaÅ£i un fişier prefix.jpg (acolo unde prefixul este acelaşi prefix ca fişierul care este procesat) şi asociaÅ£i-l ca imagine a coperÅ£ii.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
659
660BasPlug.default_encoding:UtilizaÅ£i această codare dacă -input_encoding este setat pe 'auto' iar argoritmul de categorisire a textului eşuează în a extrage schema de codare sau extrage o schemă de codare nesuportată de Greenstone. Această opÅ£iune poate lua aceleaşi valori ca şi -input_encoding.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
661
662BasPlug.default_language:Dacă Greenstone eşuează în a identifica limba unui document, elementul de metadate 'Language' va fi setat la această valoare. Setarea implicită este 'en' (sunt utilizate simbolurile pentru limbă specificate de ISO 639: en = English). Trebuie notat că dacă nu este setat -input_encoding cu valoarea 'auto' iar -extract_language nu este setat, atunci toate documentele vor avea setul de metadate 'Language' setat cu această valoare.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
663
664BasPlug.desc:Clasa de bază pentru toate extensiile destinate importului.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
665
666BasPlug.done_acronym_extract:am terminat de extras acronimele.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
667
668BasPlug.done_acronym_markup:am făcut marcajul pentru acronime.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
669
670BasPlug.done_email_extract:s-a încheiat extragerea adreselor de email.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
671
672BasPlug.dummy_text:Acest document nu are text.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
673
674BasPlug.empty_file:fişierul nu conÅ£ine text  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
675
676BasPlug.extract_acronyms:Extrage acronimele din text şi le transpune ca metadate.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
677
678BasPlug.extract_email:Extragerea adreselor de email ca metadate.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
679
680BasPlug.extract_historical_years:Extrage informaÅ£ii privind perioade de timp din documentele istorice. Acestea sunt stocate ca metadate în cadrul documentului. Există o interfaţă de căutare pentru aceste metadate, care poate fi inclusă în colecÅ£ia proprie prin adăugarea enunÅ£ului „format QueryInterface DateSearch” în fişierul de configurare al colecÅ£iei.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
681
682BasPlug.extract_language:Identificarea limbii fiecărui document, precum şi setarea metadatelor 'Language'. Trebuie remarcat că acest lucru va fi făcut automat dacă -input_encoding este setat pe 'auto'.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
683
684BasPlug.extracting:extragere  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
685
686BasPlug.extracting_acronyms:extragerea acronimelor  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
687
688BasPlug.extract_keyphrases:Extrage automat frazele cheie cu ajutorul Kea (setările implicite).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
689
690BasPlug.extract_keyphrases_kea4:Extragerea frazelor cheie automat cu Kea 4.0 (setările implicite). Kea 4.0 este o versine nouă de Kea care a fost dezvoltată pentru a controla indexarea documentelor din domeniul agriculturii.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
691
692BasPlug.extract_keyphrase_options:OpÅ£iuni pentru extragerea frazelor-cheie cu Kea. De exemplu: mALIWEB - foloseşte modelul de extragere ALIWEB; n5 - extrage 5 frază-cheie;, eGBK - foloseşte codarea GBK.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
693
694BasPlug.extracting_emails:extrag adresele de email  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
695
696BasPlug.file_has_no_text:EROARE: %s nu conÅ£ine text  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
697
698BasPlug.first:O listă separată prin virgule a primelor dimensiuni pentru extragerea lor din text într-un câmp de metadate. Câmpul de numeşte 'FirstNNN'.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
699
700BasPlug.input_encoding:Codarea documentelor sursă. Documentele vor fi convertite din aceste codări şi vor fo stocate intern ca utf8.  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
701BasPlug.input_encoding.ascii:ASCII pe 7 biÅ£i. Acesta poate fi ceva mai rapid decât folosirea lui iso_8859_1. FiÅ£i atenÅ£i la folosirea acestuia asupra unei colecÅ£ii de documente care pot conÅ£ine caractere în afara setului pe 7 biÅ£i ASCII (de exemplu, documentele germane sau franceze conÅ£in accente). În cazul existenÅ£ei unor astfel de documente, folosiÅ£i iso_8859_1.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
702BasPlug.input_encoding.auto:Foloseşte algoritmul de categorisire a textului pentru a identifica automat schema de codare a fiecărui document sursă. Această procedură va fi mai lentă decât prin explicarea directă a codării, dar va funcÅ£iona acolo unde sunt folosite mai mult de o schemă de codare din cadrul aceleiaşi colecÅ£ii.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
703
704BasPlug.input_encoding.unicode:Doar unicode.
705
706BasPlug.input_encoding.utf8:Fie utf8, fie unicode -- detectat automat.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
707
708BasPlug.keyphrases:fraze cheie  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
709
710BasPlug.marking_up_acronyms:alcătuirea acronimelor  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
711
712BasPlug.markup_acronyms:AdăugaÅ£i metadate pentru acronime în textul documentului.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
713
714BasPlug.maximum_century:Numele maxim al secolului care poate fi extras ca metadate istorice (de exemplu 14 are ca rezultat extragerea tuturor referinÅ£elor până în secolul al paisprezecelea).  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
715
716BasPlug.maximum_year:Data istorică maximă pentru a fi folosită ca metadate (precum Era noastră - 1950).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
717
718BasPlug.missing_kea:Eroare: Software-ul Kea nu a putut fi găsit la %s. Vă rugăm să descărcaÅ£i %s Kea de la http://www.nzdl.org/Kea şi instalaÅ£i-l în acest director.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
719
720BasPlug.must_be_implemented:BasPlug::funcÅ£ia de citire trebuie implementată în subclasă pentru extensiile recursive  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
721
722BasPlug.no_bibliography:Nu încercaÅ£i să blocaÅ£i datele din înregistrările bibliografice atunci când extrageÅ£i date istorice.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
723
724BasPlug.process_exp:O expresie regulată perl care se potriveşte cu numele fişierelor. Fişierele care se potrivesc vor fi procesate de către acest plugin. De exemplu, folosirea  lui '(?i).html?\$' potriveşte toate documentele care se termină cu .htm sau .html (sunt case-insensitive).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
725
726BasPlug.read_denied:Citire interzisă pentru %s  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
727
728BasPlug.separate_cjk:Introdu spaÅ£ii între caracterele Chinezeşti/Japoneze/Coreene pentru a face fiecare caracter un cuvânt. FolosiÅ£i dacă textul nu este segmentat.  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
729
730BasPlug.smart_block:Blochează fişierele într-un mod mai inteligent decât după numele fişierelor.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
731
732BasPlug.stems:rădăcini  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
733
734BasPlug.unsupported_encoding:ATENÅ¢IE: %s pare să fie codată cu o codare care nu are suport (%s) - folosind %s  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
735
736BasPlug.wrong_encoding:ATENÅ¢IE: %s a fost citit folosindu-se codarea %s dar apare codat ca %s.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
737
738BibTexPlug.desc:BibTexPlug citeşte fişierele bibliografice în format BibTex. BibTexPlug crează un document obiect pentru fiecare referinşă din fişier. Acesta este o subclasă a lui SplitPlug, astfel că, în cazul existenÅ£ei a mai multor înregistrări, toate acestea sunt citite.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
739
740BookPlug.desc:Crează un document multi-nivel din elementele de nivel <<TOC>>. Metadatele pentru fiecare secÅ£iune sunt recoltate din oricare alte taguri aflate pe acelaşi nivel cu <<TOC>>; de exemplu, <<Title>>xxxx<</Title>> furnizează metadatele pentru Titlu. orice altceva între tagurile TOC este creat ca şi cod html simplu (adică nu sunt procesate linkurile html sau orice alt material caracteristic pentru HTMLPlug). Se aşteaptă ca fişierele de intrare să aibe extensia .hb din start (acest lucru poate fi modificat prin adăugarea unei opÅ£iuni -process_exp unui fişier care are are acelaşi nume ca fişierul hb iar o extensie .jpg este preluată ca fiind imaginea coperÅ£ii (fişierele jpg sunt blocate de acest plugin). BookPlug reprezintă o simplificare (şi extensie) a HBPlug utilizat de colecÅ£iile Humanity Library. BookPlug este mai rapid şi aşteaptă ca fişierele de intrare să fie mai curate (Intrările în colecÅ£iile HDL conÅ£in o mulÅ£ime de taguri html în jurul tagurilor <<TOC>>, foloseşte tagurile <<I>> pentru a specifica imaginile şi pentru a lua pur şi simplu tot textul dintre tagurile  <<TOC>> iar debutul textului să fie metadatele Titlu). Dacă se marchează documentele care trebuie afişate în aceeaşi manieră precum colecÅ£iile HDL, utilizaÅ£i extensia în locul lui HBPlug.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
741
742ConvertToPlug.apply_fribidi:RulaÅ£i Algoritmul Unicode BidirecÅ£ional „fribidi” peste fişierul convertit (pentru textul de la dreapta la stânga).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
743ConvertToPlug.convert_to:Extensia converteşte în TEXT sau HTML sau diversele tipuri de imagini (de exemplu JPEG, GIF, PNG).  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
744ConvertToPlug.convert_to.auto:Selectarea automată a formatului acoperit. Alegerea formatului depinde de tipul documentului introdus, de exemplu Word va fi convertit automat la HTML, iar PowerPoint va fi convertit în formatul Greenstone PagedImage.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
745ConvertToPlug.convert_to.html:Format HTML.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
746ConvertToPlug.convert_to.text:Formatul de text plat.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
747ConvertToPlug.convert_to.pagedimg_jpg:Format JPEG.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
748ConvertToPlug.convert_to.pagedimg_gif:Formatul GIF.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
749ConvertToPlug.convert_to.pagedimg_png:formatul PNG.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
750
751ConvertToPlug.desc:Această extensie este moştenită de alte extensii precum WordPlug, PPTPlug, PSPlug, RTFPlug şi PDFPlug. Are rolul de a facilita conversia acestor tipuri de documente fie în HTML sau TEXT sau o serie de imagini. Modul de lucru este prin încărcarea dinamică a unei extensii secundare corespunzătoare (HTMLPlug, StructuredHTMLPlug, PagedImgPlug sau TEXTPlug) bazate pe argumentul extensiei 'convert_to'.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
752ConvertToPlug.keep_original_filename:Decât să convertiÅ£i în formatul doc.pdf, doc.doc, mai bine Å£ineÅ£i numele fişierului original pentru fişierele asociate.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
753ConvertToPlug.use_strings:Dacă este setat, va fi apelată o funcÅ£ie pentru stringuri simple pentru a extrage text dacă utilitarul de conversie eşuează în această operaÅ£iune.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
754
755ConvertToRogPlug.desc:O extensie care moşteneşte din RogPlug.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
756
757CSVPlug.desc:O extensie pentru fişierele în format csv - comma-separated value. Va fi creat un nou document pentru fiecare linie a fişierului.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
758
759DBPlug.desc:O extensie care importă înregistrări dintr-o bază de date. Acesta utilizează modulul perl DBI, care include back-ends pentru mysql, postgresql, valori separate prin virgulă (CVS), MS Excel, ODBC, sybase, etc... Modulele suplimentare pot să aibe nevoie de instalare pentru a-l utiliza acesta. Vezi şi <GSDLHOME>/etc/packages/example.dbi pentru exemplul de fişier de configurare.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
760
761DBPlug.title_sub:Expresie de înlocuire pentru a modifica fragmentul stocat ca fiind Titlul. Utilizat, de exemplu de către PSPlug pentru a elimina „Pagina 1” etc din textul utilizat ca fiind titlul.  # Updated 22-Nov-2007 by constantinescu
762
763DSpacePlug.desc:DSpacePlug ia o colecÅ£ie de documente exportate din DSpace şi o importă în Greenstone.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
764   
765DSpacePlug.first_inorder_ext:Este folosit pentru a identifica streamul primar al uni document aparÅ£inând unei colecÅ£ii DSpace. Cu această opÅ£iune, sistemul va trata tipurile ext definite secvenÅ£ial pentru a căuta posibilul stream primar.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
766DSpacePlug.first_inorder_mime:Sunt folosite pentru a identifica streamul de date primar al unui document al unei colecÅ£ii DSpace. Cu această opÅ£iune, sistemul va trata tipurile de fişiere definite secvenÅ£ial pentru a identifica posibilul stream primar.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
767DSpacePlug.only_first_doc:Aceasta este utilizată pentru a identifica fluxul primar de date al documentului reprezentând o colecÅ£ie DSpace. Având această opÅ£iune, sistemul va trata primul document din fişierul de metadate dublin_core ca fiind primul flux primar posibil.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
768
769EMAILPlug.desc:Extensia pentru emailuri. Emailurile sunt numite cu un simplu număr (aşa cum apar ele în directoarele de mailing) sau cu extensia .mbx (de la mbox mail file format).\nTextul documentului: textul documentului constă din tot textul de după prima linie goală din document.\nMetadatele (nu şi Dublin Core!):\n\t\$Headere      Tot conÅ£inutul headerului (opÅ£ional, nu este stocat implicit)\n\t\$Subject      Subject: header\n\t\$To           To: header\n\t\$From         From: header\n\t\$FromName
770
771EMAILPlug.no_attachments:Nu salva ataşamentele mesajelor.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
772
773EMAILPlug.headers:StocaÅ£i headere email ca metadate "Headers".  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
774
775EMAILPlug.split_exp:O expresie regulată utilizată pentru a desface fişierele care conÅ£in multe mesaje în documentele individuale.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
776
777ExcelPlug.desc:O extensie pentru importul fişierelor MS Excel (versiunile 95 şi 97).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
778
779FOXPlug.desc:Extensie pentru procesarea fişierelor dbt Foxbase. Această extensie furnizează funcÅ£ionalităţi de bază pentru a citi fişierele dbt şi dbf şi pentru a procesa fiecare înregistrare. Această extensie generală ar trebui suprascrisă pentru o anume bază de date pentru a procesa câmpurile corespunzătoare din fişier.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
780
781GAPlug.desc:Procesează documente de arhivă XML ale Greenstone. Trebuie notat că această extensie nu face nicio verificare a sintaxei (prin intermediul modulului XML::Parser, modulul testează conformitatea). Se presupune că fişierele de arhivă Greenstone sunt conforme cu DTD-ul aferent.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
782
783GISBasPlug.extract_placenames:Extrage toponimele din text şi le va seta ca metadate. Necesită preinstalarea extensiei GIS pentru Greenstone.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
784
785GISBasPlug.gazetteer:Gazetteer folosit pentru a extrage toponime din text şi pentru a le seta ca metadate. Necesită extensia GIS în Greenstone.  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
786
787GISBasPlug.place_list:La momentul extragerii amplasamentelor sunt incluse o lustă de toponime la începutul documentului. Necesită instalarea în prealabil al extensiei GIS pentru Greenstone.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
788
789GMLPlug.desc:Extensie care procesează un document în format GML. Se presupune că tagurile gml sunt toate scrise cu minuscule.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
790
791HBPlug.desc:O extensie care procesează directorul unei cărÅ£i în format HTML. Această extensie este folosită de colecÅ£iile Humanity Library şi nu gestionează coduri de input altele decât ascii sau ascii extins. Acest cod este cam „urât” şi poate fi optimizat fără discuÅ£ii. Doresc să încurajez oamenii să-şi construiască colecÅ£iile mai bine cu extensia HBSPlug ;-)\n\nUtilizaÅ£i HBSPlug dacă construiÅ£i noi colecÅ£ii şi alcătuiÅ£i fişiere precum cele ale colecÅ£iilor Humanity Library. HBSPlug acceptă toate codurile de input, dar are pretenÅ£ia ca marcajul HTML să fie mai curat decât cel folosit de colecÅ£iile Humanity Library  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
792
793HTMLPlug.assoc_files:Expresii regulate Perl ale extensiilor fişierelor care pot fi asociate cu documentele html.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
794
795HTMLPlug.desc:Această extensie procesează fişiere HTML  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
796
797HTMLPlug.description_tags:Sparge documentul în subsecÅ£iuni acolo unde apar tagurile <Section>. '-keep_head' nu va avea niciun efect atunci când este setată această opÅ£iune.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
798
799HTMLPlug.extract_style:ExtrageÅ£i  informaÅ£ii privind stilurile şi scripturile din tagul <head> al codului HTML şi salvaÅ£i-l ca metadate DocumentHeader. Acesta va fi setat în pagina documentului ca şi _document:documentheader_ macro.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
800
801HTMLPlug.file_is_url:Setat dacă fişierele intrate exhibă url-ul documentului sursă original, de exemplu dacă un instrument de mirroring a fost folosit pentru a crea structura de directorului de import.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
802
803HTMLPlug.hunt_creator_metadata:CăutaÅ£i cât mai multe metadate posibile privind autorii şi plasaÅ£ile în câmpul 'Creator'.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
804
805HTMLPlug.keep_head:Nu elimina headerele din fişierele html.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
806
807HTMLPlug.metadata_fields:O listă de câmpuri de metadate separată prin virgule care se doreşte a fi extrasă. UtilizaÅ£i 'tag<tagname>' pentru a avea conÅ£inutul primei perechi <tagname> pus într-un element de metadate numit 'tagname'. CapitalizaÅ£i aceasta dacă doriÅ£i metadatele să fie capitalizate în Greenstone pentru că oricum extragerea tagurilor nu este sensibilă la mărimea caracterului.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
808
809HTMLPlug.no_metadata:Nu încercaÅ£i să extrageÅ£i nicio metadată din fişiere.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
810
811HTMLPlug.no_strip_metadata_html:Listă de nume de metadate separate sau 'toate'. Utilizată cu -description_tags are ca efect prevenirea pierderii tagurilor HTML din valorile pentru metadatele specificate.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
812
813HTMLPlug.nolinks:Nu încercaÅ£i să capturaÅ£i linkuri (setarea acestui marcator vă poate îmbunătăţi viteza de construcÅ£ie/import, dar oricare linkuri relative din cadrul documentului vor fi pierdute).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
814
815HTMLPlug.rename_assoc_files:Redenumeşte fişierele asociate cu documente (de exemplu imaginile). De asemenea, creează o structură de directoare mult mai joasă (util atunci când sunt create colecÅ£iile care merg pe cd-rom).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
816
817HTMLPlug.sectionalise_using_h_tags:CreaÅ£i automat un document alcătuit pe secÅ£iuni folosind tagurile h1, h2, ... hX.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
818
819HTMLPlug.title_sub:Expresie de substituire pentru a modifica stringul stocat ca Titlu. Utilizat, de exemplu, pentru PDFPlug pentru a elimina "Page 1", etc din text şi care este utilizat ca titlu.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
820
821HTMLPlug.tidy_html:Dacă este setat, converteşte un document HTML într-un document XHTML bine format. Permite utilizatorilor să vadă documentul în format carte.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
822
823HTMLPlug.old_style_HDL:Pentru a marca dacă fişierul din această colecÅ£ie este încadrat unei secÅ£iuni utilizând vechiul stil de secÅ£iune HDL.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
824
825ImagePlug.converttotype:Converteşte imaginea principală la formatul 's'.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
826
827ImagePlug.desc:Această extensie procesează imagini adăugând metadate de bază.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
828
829ImagePlug.minimumsize:Ignoră imaginile mai mici de n byte.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
830
831ImagePlug.noscaleup:Nu modificaÅ£i dimensiunea imaginilor de mică dimensiune atunci când generaÅ£i imaginile miniatură (thumbnails).  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
832
833ImagePlug.screenviewsize:Dacă este setat, face o imagine de dimensiunea n să corespundă cu ecranul şi setează şi metadatele Screen, ScreenSize, ScreenWidth şi ScreenHeight. În mod implicit acesta nu este setat.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
834
835ImagePlug.screenviewtype:Dacă este setat -screenviewsize, atunci este setat tipul de imagine a ecranului.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
836
837ImagePlug.thumbnailsize:FaceÅ£i imagini miniatură de dimensiunea nxn.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
838
839ImagePlug.thumbnailtype:Se fac miniaturile (thumbnails) în formatul 's'.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
840
841IndexPlug.desc:Această extensie recursivă procesează un fişier index.txt. Fişierul index.txt ar trebui să conÅ£ină o listă de fişiere care să fie incluse în colecÅ£ie urmate de metadate suplimentare care să fie asociate cu fiecare fişier.\n\nFişierul index.txt ar trebui formatat după cum urmează: Prima linie ar trebui să fie o cheie (porniÅ£i cu o cheie:) pentru a denumi câmpurile de metadate (de exemplu, cheia: Subject Organization Date). Următoarele linii vor conÅ£ine un nume de fişier urmat de valoarea cu care trebuie să fie setat elementul de metadate. (de exemplu, „irma/iw097e 3.2 unesco 1993” va asocia metadatele Subiect=3.2, OrganizaÅ£ie=unesco, şi Data=1993 cu fişierul irma/iw097e dacă a fost utilizată cheia de mai sus)\n\nTrebuie remarcat că dacă oricare dintre câmpurile de metadate utilizaează extensia de clasificator al Ierarhiei, atunci valoarea cu care sunt setate ar trebui să corespundă cu primul câmp (descriptorul) în fişierul de clasificare corespunzător.\n\nValorile de Metadate pot fi numite separat folosindu-se un tag (de exemplu, <Subiect>3.2) iar aceasta va avea ca efect suprascrierea oricărui nume dat acestora prin linia cheie. Dacă nu există nicio linie cheie, oricare metadate care nu au fost denumite, vor fi numite „Subiect”.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
842
843ISISPlug.desc:Această extensie procesează bazele de date CDS/ISIS. Pentru fiecare bază de date CDS/ISIS procesată, trebuie să existe trei fişiere în directorul de import al colecÅ£iei: fişiere Master (.mst), Field Definition Table (.fdt) şi Cross-Reference File (.xrf).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
844
845ISISPlug.subfield_separator:Stringul folosit pentru separarea subcâmpurilor în baza de înregistrări CDS/ISIS.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
846
847ISISPlug.entry_separator:Stringul folosit pentru a separa valorile multiple care să folosească câmpurilor unice de metadate în cazul înregistrărilor CDS/ISIS.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
848
849LaTeXPlug.desc:Extensie pentru documente LaTeX.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
850
851LOMPlug.desc:Extensie pentru importarea fişierelor LOM (Learning Object Metadata).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
852
853LOMPlug.root_tag:DocType-ul fişierului XML (sau o expresie regulată care se potriveşte elementului rădăcină).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
854LOMPlug.check_timestamp:Verifică marcajele temporale (timestamps) a fişierelor descărcate anterior şi descărcaÅ£i doar dacă fişierul sursă este mai nou.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
855LOMPlug.download_srcdocs:DescărcaÅ£i documentul susrsă dacă este specificat unul (în general^identifier^entry sau technical^location). Această opÅ£iune ar trebui să specifice o expresie regulată pentru a potrivi numele fişierelor înainte de a fi descărcate. Trebuie spus că această funcÅ£ionalitate nu lucrează pentru documentele aflate în afara unui firewall.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
856
857MARCPlug.desc:Extensie pentru suportul MARC.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
858
859MARCPlug.metadata_mapping:Numele fişierului care include detaliile de mapare din valorile MARC către numele metadatelor Greenstone. Au fost găsite setările implicite în 'marctodc.txt' din directorul etc al siteului.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
860
861MARCXMLPlug.desc:Extensie MARCXML.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
862
863MARCXMLPlug.metadata_mapping_file:Numele fişierului care include detalii de mapare din valorile MARC pentru numele metadatelor Greenstone. Setările implicite pentru „marctodc.txt” se găsesc în directorul etc al site-ului.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
864
865MediaWikiPlug.desc:Extensie pentru importul paginilor web MediaWiki  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
866
867MediaWikiPlug.show_toc:Adaugă la pagina About a paginii 'cuprinsul' (table of contents) al paginii principale a website-ului MediaWiki vizat. Trebuie specificată o expresie regulată Perl mai jos în toc_exp pentru a corespunde cu secÅ£iunea 'cuprins'.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
868
869MediaWikiPlug.delete_toc:Şterge secÅ£iunea 'table of contents' a fiecărei pagini HTML. Trebuie specificată o expresie regulată Perl în toc_exp mai jos pentru a face potrivirea cu secÅ£iunea 'table of contents'.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
870
871MediaWikiPlug.toc_exp:Expresie regulată Perl pentru a potrivi cu 'table of content'. Valoarea implicită se potriveşte cu paginile web generate de MediaWiki.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
872
873MediaWikiPlug.delete_nav:ŞtergeÅ£i secÅ£iunea de navigare. Trebuie specificată o expresie regulată Perl în nav_div_exp mai jos.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
874
875MediaWikiPlug.nav_div_exp:O expresie regulată Perl pentru a se potrivi cu secÅ£iunea de navigare. Valoarea implicită se potriveşte cu stilul de redactare comun al paginilor MediaWiki.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
876
877MediaWikiPlug.delete_searchbox:Şterge secÅ£iunea de căutare. Trebuie să specifice o expresie regulată mai jos în searchbox_div_exp.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
878
879MediaWikiPlug.searchbox_div_id:O expresie regulată care să se potrivească cu secÅ£iunea de căutare. Valorile implicite se potrivesc cu cele ale paginilor obisnuite ale MediaWiki.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
880
881MediaWikiPlug.remove_title_suffix_exp:O expresie regulată Perl pentru a „peria” titlul extras. De exemplu, \\s-(.+) va filtra conÅ£inutul titlului după „-”.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
882
883MetadataCSVPlug.desc:O extensie pentru metadate în formatul de valori separate prin virgule. Câmpul numelui fişierului din fişierul CSV este utilizat petru a determina cărui document aparÅ£in metadatele.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
884
885MetadataPass.desc:O clasă de bază On-the-side pentru BasPlug care suportă extensii pentru metadate utilizează o trecere metadata_read a scriptului import.pl  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
886
887METSPlug.desc:Procesarea documentelor după stilul METS Greenstone  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
888
889GISBasPlug.desc:Clasa de bază on-the-side al lui BasPlug care suportă capabilităţi GIS  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
890
891NULPlug.desc:Extensie pentru fişiere şuşă - dummy (.nul). Utilizat cu fişierele produse prin destinderea metadatelor fişierelor din bază.  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
892
893NULPlug.assoc_field:Numele câmpului de metadate care va fi setat pentru fiecare fişier nul.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
894NULPlug.add_metadata_as_text:Adăugarea unei tabele de metadate ca text al documentului e mai bine decât să te loveşti de lipsă semnalată prin „Acest document nu conÅ£ine text”.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
895
896NULPlug.remove_namespace_for_text:EliminaÅ£i namespace-urile pentru numele metadatelor in documentul text (dacă este setat add_metadata_as_text)  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
897
898OAIPlug.desc:Extensie de bază pentru Open Archives Initiative (OAI).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
899
900OggVorbisPlug.add_technical_metadata:Adaugă metadate de ordin tehnic, de exemplu bitrate-ul.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
901
902OggVorbisPlug.desc:O extensie capabilă de a importa fişiere audio Ogg Vorbis.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
903
904OpenDocumentPlug.desc:Extensie pentru formatul OpenDocument al OASIS (utilizat de OpenOffice 2.0)  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
905
906PagedImgPlug.desc:Extensie pentru documentele alcătuite dintr-o serie de imagini cu text OCRizat pentru fiecare imagine. Această extensie procesează fişiere .item, care listează secvenÅ£a fişierelor de text şi imagine şi furnizează metadate.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
907
908PagedImgPlug.documenttype:SetaÅ£i tipul documentului (utilizat pentru afişare)  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
909PagedImgPlug.documenttype.paged:Documentele având pagini au săgeÅ£i următoarea şi anterior precum şi o căsuţă 'mergi la pagina X'  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
910PagedImgPlug.documenttype.hierarchy:Documentele ierarhice au un cuprins  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
911
912PagedImgPlug.headerpage:AdăugaÅ£i headerul de nivel înalt al unei pagini (care nu conÅ£ine nicio imagine) fiecărui document.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
913
914PagedImgPlug.screenview:Produce o imagine de prezentare pentru fiecare imagine în sine si sunt setate metadatele Screen, ScreenSize, ScreenWidth şi ScreenHeight.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
915
916PagedImgPlug.screenviewsize:Se fac imagini pentru ecran de dimensiunea nxn.  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
917
918PagedImgPlug.screenviewtype:FaceÅ£i capturi de ecran în format 's'.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
919
920PagedImgPlug.thumbnail:ProduceÅ£i câte un thumbnail (imagine miniatură) pentru fiecare imagine  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
921
922PDFPlug.allowimagesonly:Permite fişiere PDF care nu au text exploatabil (protejat). Evită necesitatea existenÅ£ei unui set complex. Este util doar în combinaÅ£ie cu convert_to html.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
923PDFPlug.complex:CreaÅ£i rezultate mai complexe. Având această opÅ£iune setată codul html rezultat va arăta mai mult ca fişierul original PDF. Pentru ca acest lucru să funcÅ£ioneze normal ar trebui să aveÅ£i instalat Ghostscript (pentru unixuri gs ar trebui să fie specificat în căi în timp ce pentru windows trebuie să die specificat în căi gswin32c.exe).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
924
925PDFPlug.desc:Extensie care procesează documentele PDF.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
926
927PDFPlug.nohidden:PreveniÅ£i ca pdftohtml să încerce să extragă text ascuns. Această capacitate este utilizabilă doar dacă este setată opÅ£iunea -complex.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
928
929PDFPlug.noimages:Nu incercaÅ£i să extrageÅ£i imagini din PDF-uri.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
930
931PDFPlug.use_sections:Crează o secÅ£iune separată pentru fiecare pagină a fişierului PDF.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
932
933PDFPlug.zoom:Factorul de mărire al documentului PDF pentru ieşire (acest lucru este util doar dacă -complex este setat).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
934
935PPTPlug.desc:O extensie pentru importul fişierelor MS PowerPoint.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
936
937PPTPlug.windows_scripting:FolosiÅ£i tehnologia de scripting a lui Microsoft Windows (Visual Basic for Applications) pentru a converti PPT-urile în diferite tipuri de imagini (de exemplu, JPEG,PNG,GIF) mai degrabă decât să vă bazaÅ£i pe pachetul open source ppttohtml.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
938
939ProCitePlug.desc:O extensie pentru bazele de date ProCite (exportate)  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
940
941PSPlug.desc:Acesta este convertorul ps în text \"al săracului\". Dacă este nevoie de mai mult luaÅ£i în considerare utilizarea pachetului PRESCRIPT, care este disponibil pentru descărcare la http://www.nzdl.org/html/software.html  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
942
943PSPlug.extract_date:ExtrageÅ£i date din headerul PS.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
944
945PSPlug.extract_pages:ExtrageÅ£i paginile din headerul PS.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
946
947PSPlug.extract_title:Extragerea titlului din headerul PS.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
948
949RealMediaPlug.desc:O extensie pentru procesarea fişierelor Real Media.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
950
951RecPlug.desc:Extensia RecPlug este un plugin care are un comportament recursiv printre directoare procesând fiecare fişier întâlnit.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
952
953RecPlug.recheck_directories:După ce au fost procesate fişierele dintr-un director de import, se va reciti directorul pentru a se decoperi oricare alte fişiere noi create.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
954
955RecPlug.use_metadata_files:(DEPĂŞIT - În schimb, adaugă MetadataXMLPlug la lista de extensii) Citeşte metadatele din fişiere XML.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
956
957ReferPlug.desc:ReferPlug citeşte fişierele bibliografice în format Refer.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
958
959ReferPlug.longdesc:ReferPlug citeşte fişierele bibliografice în format Refer.\nBy Gordon W. Paynter (gwp\@cs.waikato.ac.nz), November 2000\n\nDe departe bazat pe hcibib2Plug de Steve Jones (stevej\@cs.waikato.ac.nz), care s-a bazat pe extensia EMAILPlug a lui Gordon Paynter (gwp\@cs.waikato.ac.nz), care la rândul său s-a bazat pe o veriune mai veche a extensiilor HTMLplug şi HCIBIBPlugby de Stefan Boddie şi alÅ£ii. este destul de dificil de identificat ce vine de unde în acest moment.\n\nReferPlug crează un obiet de document pentru fiecare referinşă din fişier, Aceasta este o subclasă a lui SplitPlug, stfel că, în cazul existenÅ£ei mai multor înregistrări, toate acestea sunt citite.\n\nTextul documentului:\n\tTextul documentului constă din referinÅ£e în formatul Refer.\nMetadata:\n\t\$Creator  \%A Author name\n\t\$Title      \%T Title of article of book\n\t\$Journal   \%J Title of Journal\n\t\$Booktitle \%B Title of book containing the publication\n\t\$Report        \%R Type of Report, paper or thesis\n\t\$Volume     \%V Volume Number of Journal\n\t\$Number        \%N Number of Journal within Volume\n\t\$Editor     \%E Editor name\n\t\$Pages      \%P Page Number of article\n\t\$Publisher   \%I Name of Publisher\n\t\$Publisheraddr    \%C Publisher's address\n\t\$Date       \%D Date of publication\n\t\$Keywords   \%K Keywords associated with publication\n\t\$Abstract  \%X Abstract of publication\n\t\$Copyright\t\%* Copyright information for the article  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
960
961RogPlug.desc:Crează documente la un nivel unic din fişiere .rog sau .mdb.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
962
963RTFPlug.desc:Extensie pentru importul fişierelor Rich text Format (.rtf).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
964
965SRCPlug.desc:Numele fişierului este folosit pentru Titlu (opÅ£ional fără vreun prefix). Limbile curente:\ntext: READMEs/Makefiles\nC/C++ (extrage #include statements şi clasele C++ decls)\nPerl    (făcut doar ca text)\nShell   (făcut doar ca text)  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
966
967SRCPlug.remove_prefix:EliminaÅ£i acest şablon de coordonare din numele fişierului (de exemplu, -remove_prefix /tmp/XX/src/). Modul de lucru uzual este de a elimina întreaga cale din numele fişierului.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
968
969SplitPlug.desc:SplitPlug este o extensie pentru a sparge fişierele intrate în segmente care vor fi procesate apoi individual. Această extensie nu ar trebui să fie chemată în mod direct. Dacă este necesară procesarea fişierelor intrate care conÅ£in câteva documente, mai bine  scrieÅ£i o extensie care să conÅ£ină o funcÅ£ie de procesare care să se ocupe de astfel de documente şi apoi să o faceÅ£i moştenire pentru extensia SplitPlug. Vezi SplitPlug pentru un exemplu.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
970
971SplitPlug.split_exp:O expresie regulată perl pentru a sparge fişierele intrate în segmente.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
972
973StructuredHTMLPlug.desc:O extensie pentru procesarea documentelor structurate HTML, spargerea acestora în secÅ£iuni bazate pe informaÅ£iile de stil.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
974
975StructuredHTMLPlug.delete_toc:Elimină orice cuprins, liste de figuri etc din fişierele HTML convertite. Stilurile pentru acestea sunt specificate prin opÅ£iunea toc_header.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
976
977StructuredHTMLPlug.title_header:Posibile stiluri definite de utilizator pentru titlul headerului.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
978
979StructuredHTMLPlug.level1_header:stiluri definite de utilizator pentru headerul de nivel1 în documentul HTML (echivalentul lui <h1>).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
980
981StructuredHTMLPlug.level2_header:Posibile stiluri definite de utilizatori pentru headerul de nivelul2 în documentul HTML (echivalent cu <h2>).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
982
983StructuredHTMLPlug.level3_header:stiluri definite de utilizatori pentru header de nivel 3 în documentele HTML (echivalent cu <h3>).  # Updated 22-Nov-2007 by constantinescu
984
985StructuredHTMLPlug.toc_header:posibile headere definite prin stiluri compuse de utilizator pentru cuprins, tabelul ilustraÅ£iilor, etc,. Ar trebui eliminat dacă este setat delete_toc.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
986
987TEXTPlug.desc:CreaÅ£i documente simple pe un singur nivel. Adaugă metadate Titlu la prima linie de text (până la 100 de caractere lungime).  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
988
989TEXTPlug.title_sub:Expresia de substituire pentru a modifica stringul stocat ca Titlu. De exemplu se foloseşte PSPlug pentru a elimina „Pagina 1” din textul folosit ca titlu.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
990
991UnknownPlug.assoc_field:Numele câmpului de metadate care conÅ£ine numele fişierului asociat.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
992
993UnknownPlug.desc:Acesta este o extensie simplă pentru importarea fişierelor în formate despre care Greenstone nu cunoaşte detalii. Un document ficÅ£ional va fi creat pentru fiecare dintre  aceste fişiere iar fişierul în sine va fi pasat către Greenstone ca \"fişier asociat\" al documentului.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
994
995UnknownPlug.file_format:Tipul fişierului (de exemplu, MPEG, MIDI, ...)  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
996
997UnknownPlug.mime_type:Tipul fişierului (mime), de exemplu image/gif.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
998
999UnknownPlug.process_extension:ProcesaÅ£i fişierele cu această extensie pentru fişiere. Această opÅ£iune este o alternativă la process_exp care este mai simplu de utilizat, dar care este mai puÅ£in flexibil.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1000
1001UnknownPlug.srcicon:Specifică un nume pentru macro (fără liniuÅ£e jos) pentru a fi folosite ca metadate srcicon.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1002
1003MP3Plug.desc:Extensie pentru procesarea fişierelor MP3.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1004
1005MP3Plug.assoc_images:FolosiÅ£i modulul de căutare al imaginilor din Google pentru a găsi imaginile legate de fişierele MP3 bazate pe ID3 având metadatele pentru Titlu şi Artist.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1006
1007MP3Plug.applet_metadata:Utilizat pentru stocarea metadatelor [applet] fiecărui document care conÅ£ine codul HTML necesar pentru ca un un applet de redare a fişierelor MP3 să-l poată rula.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1008
1009MP3Plug.metadata_fields:O lista de câmpuri de metadate separate prin virgule pentru a fi extrase într-un fişier MP3 (se presupune că sunt disponibilităţile). FolosiÅ£i \"*\" pentru a extrage toate câmpurile.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1010
1011W3ImgPlug.aggressiveness:Gama tehnicilor de extragere a textului înrudit folosite.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1012W3ImgPlug.aggressiveness.1:Numele fişierului, cale şi doar textul pentru ALT.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1013W3ImgPlug.aggressiveness.2:Toate cele 1 plus etichetele explicative acolo unde sunt disponibile.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1014W3ImgPlug.aggressiveness.3:Cele 2 plus paragrafele care urmează acolo unde sunt disponibile.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1015W3ImgPlug.aggressiveness.4:Toate cele 3 plus headerele anterioare (<h1>, <h2>...) acolo unde sunt disponibile.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1016W3ImgPlug.aggressiveness.5:Toate 4 plus referinÅ£ele textuale acolo unde acestea sunt disponibile.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1017W3ImgPlug.aggressiveness.6:Toate cele 4, plus metatagurile paginii (titlu, keywords, etc).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1018W3ImgPlug.aggressiveness.7:Toate cele 6, 5 şi 4 combinate.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1019W3ImgPlug.aggressiveness.8:Toate cele 7 plus repetarea titlului (caption), numele fişierului, etc (ridică ierarhic cele mai relevante rezultate).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1020W3ImgPlug.aggressiveness.9:Toate cele 1 plus textul integral al paginii sursă.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1021
1022W3ImgPlug.caption_length:Dimensiunea maximă a etichetelor explicative (folosind caractere).  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1023
1024W3ImgPlug.convert_params:Parametri adiÅ£ionali pentru conversiunea ImageMagicK la momentul creării imaginilor miniatură (thumbnails). De exemplu, '-raise' va da un efect tridimensional imaginilor miniatură.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1025
1026W3ImgPlug.desc:O extensie pentru extragerea imaginilor şi a textului asociat din paginile web.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1027
1028W3ImgPlug.document_text:Adaugă text la imagine ca document:text (altfel, se foloseşte câmpul de metadate IndexedText).  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1029
1030W3ImgPlug.index_pages:IndexaÅ£i paginile împreună cu imaginile. Altfel, referenÅ£iaÅ£i paginile către sursa URL.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1031
1032W3ImgPlug.max_near_text:Numărul maxim de caractere apropiat imaginilor pentru a fi extras.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1033
1034W3ImgPlug.min_height:Pixeli. Sari peste imaginile mai mici de atât.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1035
1036W3ImgPlug.min_near_text:Minimul de caractere al textului din proximitate sau eticheta descriptivă pentru a fi extrasă.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1037
1038W3ImgPlug.min_size:Bytes. Treci peste imaginile mai mici decât atât.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1039
1040W3ImgPlug.min_width:Pixeli. TreceÅ£i peste imaginile mai mici de atât.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1041
1042W3ImgPlug.neartext_length:Lungimea Å£intei textlui adiacent (în caractere).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1043
1044W3ImgPlug.no_cache_images:Nu prestocaÅ£i imagini (indicaÅ£i URL-ul originalului).  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1045
1046W3ImgPlug.smallpage_threshold:Imaginile din pagină mai mici decât atât (bytes) li se vor adăuga metadatele (title, keywords, etc).  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1047
1048W3ImgPlug.textrefs_threshold:Pragul pentru referinÅ£ele textuale. Valorile mici înseamnă că algoritmul este mai puÅ£in strict.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1049
1050W3ImgPlug.thumb_size:Dimensiunea maximă a imaginii miniatură (thumbnail). Se specifică lăţimea şi înălÅ£imea deopotrivă.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1051
1052WordPlug.desc:O extensie pentru importul documentelor Microsoft Word.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1053
1054WordPlug.windows_scripting:FolosiÅ£i tehnologia de scripting Microsoft Windows (Visual Basic for Applications) pentru a determina Wordul să convertească documentele în HTML, mai degrabă decât să vă bazaÅ£i pe pachetul open source WvWare. Are ca efect deschiderea aplicaÅ£iei Word dacă aceasta nu rulează deja.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1055
1056WordPlug.metadata_fields:Este folosit pentru a extrage metadatele dintr-un document HTML convertit de un script VB. Permite utilizatorilor să definească o listă de câmpuri de metadate separate prin virgule pentru a încerca să le extragă. Foloseşte 'tag<tagname>' pentru a avea conÅ£inutul primei perechi de taguri <tagname> pusă într-un element de metadate numit 'tagname'. PuneÅ£i leteră mare acum dacă doriÅ£i metadatele să fie cu majuscule în cadrul Greenstone din moment ce extragerea tagurilor Å£ine cont de dimensiunea caracterelor.  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1057
1058XMLPlug.desc:Clasa de bază pentru extensiile XML.  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1059
1060XMLPlug.xslt:Transformarea unui document de intrare care s-a potrivit cu XSLT-ul din fişierul numit. Este considerat un nume de fişier relativ care să existe deja în zona fişierelor colecÅ£iei, de exemplu etc/mods2dc.xsl.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1061ZIPPlug.desc:Extensie care se ocupă de formatele comprimate iar dacă fişierele sunt:\ngzip (.gz, .z, .tgz, .taz)\nbzip (.bz)\nbzip2 (.bz2)\nzip (.zip .jar)\ntar (.tar)\n\nAceastă extensie se bazează pe prezenÅ£a următoarelor utilităţi (dacă încearcă să proceseze formatele corespondente):\ngunzip (pentru gzip)\nbunzip (pentru bzip)\nbunzip2 \nunzip (pentru zip)\ntar (pentru tar)  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1062
1063#
1064# Download module option descriptions
1065#
1066
1067BasDownload.desc:Clasa de bază pentru modulele de descărcare  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
1068
1069MediaWikiDownload.desc:Este un modul pentru descarcarea din siteurile bazate pe MediaWiki  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1070MediaWikiDownload.reject_filetype:Ignoră lista de url-uri separate prin virgule, de exemplu: *cgi-bin*,*.ppt ignoră hyperlinkurile care au ca şi conÅ£inut fie un fişier „cgi-bin” sau „.ppt”  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1071MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:Lista de URL-uri ignorate. Sunt separate prin virgule.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1072MediaWikiDownload.exclude_directories:Lista directoarelor de excludere (trebuie precizată calea absolută către directorul respectiv), de exemplu, /people şi /documentation vor exclude subdirectoarele menÅ£ionate din raza acÅ£iunilor de indexare automată.  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1073MediaWikiDownload.exclude_directories_disp:Lista directoarelor care ar trebui excluse separate prin virgule  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1074
1075OAIDownload.desc:Un modul pentru descărcarea din depozitele OAI  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1076OAIDownload.url_disp:URL-ul sursă  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1077OAIDownload.url:URL-ul depozitului OAI  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
1078OAIDownload.set_disp:Setare  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1079OAIDownload.set:RestricÅ£ionaÅ£i descărcarea la un set specific din depozit  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1080OAIDownload.get_doc_disp:ObÅ£ine documentul  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
1081OAIDownload.get_doc:DescărcaÅ£i documentul sursă dacă este specificat unul în înregistrare  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
1082OAIDownload.max_records_disp:Numărul maxim de înregistrări  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1083OAIDownload.max_records:Numărul maxim de înregistrări pentru a fi descărcate  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1084
1085SRWDownload.desc:Un modul pentru descărcarea de pe depozitele SRW (Search/Retrive Web Service)  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1086
1087WebDownload.desc:Un modul pentru descărcarea de pe Internet via HTTP sau FTP  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1088WebDownload.url:URL-ul Sursei  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1089WebDownload.url_disp:Sursa URL  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1090WebDownload.depth:Care este adâncimea în hyperlinkuri la momentul descărcării  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1091WebDownload.depth_disp:Adâncimea de descărcare  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
1092WebDownload.below:Doar fişierele oglindite mai jos de acest URL  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1093WebDownload.below_disp:Doar fişierele oglindă de sub acest URL  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1094WebDownload.within:Doar fişierele oglindite în cadrul aceluiaşi site  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1095WebDownload.within_disp:Doar fişiere mirror din cadrul aceluiaşi site  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1096WebDownload.html_only:Descarcă doar fişierele HTML şi ignoră fişierele asociate, de exemplu imaginile şi stylesheeturile  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1097WebDownload.html_only_disp:Descarcă doar fişierele HTML  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1098
1099WgetDownload.desc:Clasa de bază care gestionează apelurile către wget (utilitar GNU pentru descărcare de pe web)  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1100WgetDownload.proxy_on:Proxy pornit  # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1101WgetDownload.proxy_host:Computer Proxy  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1102WgetDownload.proxy_port:Port proxy  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1103WgetDownload.user_name:Numele utilizatorului  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1104WgetDownload.user_password:Parola utilizatorului  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1105
1106Z3950Download.desc:Un modul pentru descărcarea din depozitele Z3950  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1107Z3950Download.host:URL-ul calculatorului gazdă  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1108Z3950Download.host_disp:Computer gazdă  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1109Z3950Download.port:Numărul portului depozitului  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1110Z3950Download.port_disp:Port  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1111Z3950Download.database:Baza de date caută înregistrări în  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1112Z3950Download.database_disp:Baza de date  # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
1113Z3950Download.find:Extragerea înregistrărilor care conÅ£in termenii de căutare specificaÅ£i  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1114Z3950Download.find_disp:Caută  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
1115Z3950Download.max_records:Numărul maxim de înregistrări pentru descărcare  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1116Z3950Download.max_records_disp:Maximum de Înregistrări  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1117
1118
1119#
1120#Plugout module option descriptions
1121#
1122
1123BasPlugout.desc:Base class for all the export plugouts.
1124BasPlugout.bad_general_option:Plugout-ul %s utilizează o opÅ£iune incorectă.  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1125
1126#
1127# Perl module strings
1128#
1129
1130classify.could_not_find_classifier:EROARE: Nu am putut găsi clasificatorul \"%s\"  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1131
1132download.could_not_find_download:EROARE: Nu am putut găsi modulul de descărcare \"%s\"  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1133
1134plugin.could_not_find_plugin:ERROARE: Nu am putut găsi extensia \"%s\"  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1135
1136plugin.including_archive:incluzând conÅ£inutul unei arhive ZIP/TAR  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1137
1138plugin.including_archives:includerea conÅ£inutului arhivelor %d ZIP/TAR  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1139
1140plugin.kill_file:Proces terminat de fişierul .kill  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1141
1142plugin.n_considered:Documentele %d au fost considerate pentru procesare  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1143
1144plugin.n_included:%d au fost procesate şi incluse în colecÅ£ie  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1145
1146plugin.n_rejected:%d au fost respinse  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
1147
1148plugin.n_unrecognised:%d nu au fost recunoscute  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1149
1150plugin.no_plugin_could_process:ATENÅ¢IE: Niciun plugin nu poate procesa %s  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1151
1152plugin.no_plugin_could_recognise:ATENÅ¢IE: Nicio extensie nu poate recunoaşte %s  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1153
1154plugin.no_plugin_could_process_this_file:fişierul nu a fost procesat de nicio extensie  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1155
1156plugin.no_plugin_could_recognise_this_file:nicio extensie nu a putut recunoaşte acest fişier  # Updated 24-Nov-2007 by constantinescu
1157
1158plugin.one_considered:Un document a fost luat în considerare pentru a fi procesat  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1159
1160plugin.one_included:Unu a fost procesat şi inclus în colecÅ£ie  # Updated 23-Nov-2007 by constantinescu
1161
1162plugin.one_rejected:1 a fost respins  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
1163
1164plugin.one_unrecognised:A fost recunoscut 1  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
1165
1166plugin.see_faillog:Vezi %s pentru o listă de documente nerecunoscute şi/sau respinse  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1167
1168PrintUsage.default:Implicit  # Updated 30-Oct-2007 by constantinescu
1169
1170PrintUsage.required:NECESAR  # Updated 31-Oct-2007 by constantinescu
1171
1172plugout.could_not_find_plugout:EROARE: Nu am găsit \"%s\" plugout  # Updated 27-Nov-2007 by constantinescu
Note: See TracBrowser for help on using the browser.