root/main/trunk/greenstone2/macros/czech.dm @ 32220

Revision 28888, 35.3 KB (checked in by ak19, 6 years ago)

First security commit. 1. Introducing the new securitools.h and .cpp files, which port the functions necessary to implement security in Greenstone from OWASP-ESAPI for Java, since OWASP's C++ version is largely not yet implemented, even though their code compiles. The newly added runtime-src/packages/security which contains OWASP ESAPI for C++ will therefore be removed again shortly. 2. receptionist.cpp now sets various web-encoded variants for each cgiarg macro, such as HTML entity encoded, attr encoded, javascript encoded (and css encoded variants). These are now used in the macro files based on which variant is suited to the context. 3. This commit further contains the minimum changes to protect the c, d, and p cgi variables.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Czech Language text and icon macros
5# Many thanks to Roman Chyla and Jakub Rehan (translated 2003 & 2004)
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=cs] {Periodika}
21_textsource_ [l=cs] {zdroj }
22_textdate_ [l=cs] {datum publikování: }
23_textnumpages_ [l=cs] {počet stran: }
24
25_textsignin_ [l=cs] {přihlásit se}
26
27_textdefaultcontent_ [l=cs] {PoÅŸadovaná stránka nemohla bÃœt nalezena. Prosíme, pouÅŸijte tlačítko 'zpět' pro návrat do digitální knihovny Greenstone .}
28
29_textdefaulttitle_ [l=cs] {Chyba GSDL}
30
31_textbadcollection_ [l=cs] {Tato kolekce (nazvaná "_cvariable_") není nainstalována na tomto systému knihovny Greenstone.}
32
33_textselectpage_ [l=cs] {-- Select Page --}
34
35_collectionextra_ [l=cs] {Tato kolekce obsahuje _about:numdocs_ dokumentů. Byla vytvořena před _about:builddate_ dny.}
36
37# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
38# macro will always be set to another value)
39_collectorextra_ [l=cs] {<p>Tato kolekce obsahuje _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,documentů), celkem _numbytes_ B.
40<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Klikněte sem!</a> - souhrn údajů o této kolekci.
41}
42
43_textdescrcollection_ [l=cs] {}
44_textdescrabout_ [l=cs] {O této kolekci}
45_textdescrhome_ [l=cs] {Homepage}
46_textdescrhelp_ [l=cs] {Nápověda}
47_textdescrpref_ [l=cs] {Nastavení}
48_textdescrgreenstone_ [l=cs] {Greenstone Digital Library Software}
49_textdescrusab_ [l=cs] {Co se Vám zdálo obtíşné?}
50
51_textdescrSearch_ [l=cs] {Hledej určité vÜrazy}
52
53# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
54_textdescrTitle_ [l=cs] {Procházej abecední seznam názvů}
55_textdescrCreator_ [l=cs] {Listuj abecedním seznamem autorů}
56_textdescrSubject_ [l=cs] {Listuj předmětovÃœmi kategoriemi}
57_textdescrDate_ [l=cs] {Procházej podle data}
58_textdescrSource_ [l=cs] {Procházej podle původních jmen}
59_textdescrLanguage_ [l=cs] {Procházej podle jazyka}
60
61_textdescrOrganization_ [l=cs] {Procházej organizace}
62_textdescrKeyword_ [l=cs] {Procházej klíčová slova}
63_textdescrHowto_ [l=cs] {Procházej kategorie 'Jak na to'}
64_textdescrList_ [l=cs] {Listuj seznamem dokumentů}
65_textdescrSeries_ [l=cs] {Listuj čísly}
66_textdescrTo_ [l=cs] {Procházej podle pole 'Pro:'}
67_textdescrFrom_ [l=cs] {Procházej podle pole 'Od'}
68_textdescrTopic_ [l=cs] {Procházej speciálními kategoriemi}
69_textdescrBrowse_ [l=cs] {Procházej}
70_textdescrCollage_ [l=cs] {Procházej podle koláşí obrázků}
71_textdescrPeople_ [l=cs] {Listuj abecedním seznamem osob}
72_textdescrAcronym_ [l=cs] {Procházej zkratky}
73_textdescrPhrase_ [l=cs] {Procházej fráze}
74_textdescrArtist_ [l=cs] {Procházej jména umělců}
75_textdescrVolume_ [l=cs] {Procházej podle ročníku}
76_textdescrCountries_ [l=cs] {Procházej podle zemí}
77_textdescrCaptions_ [l=cs] {Procházej podle popisků fotografií}
78
79
80_labelSearch_ [l=cs] {Hledej}
81
82# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
83_labelTitle_ [l=cs] {Názvy A-Z}
84_labelCreator_ [l=cs] {Autoři A-Z}
85_labelSubject_ [l=cs] {Předmět}
86_labelDate_ [l=cs] {Datumy}
87_labelSource_ [l=cs] {Názvy souborů}
88_labelLanguage_ [l=cs] {Jazyk}
89
90_labelOrg_ [l=cs] {Organizace}
91_labelKeyword_ [l=cs] {Klíčová slova}
92_labelHow_ [l=cs] {Jak na to}
93_labelSeries_ [l=cs] {Čísla}
94_labelList_ [l=cs] {Seznam}
95_labelTo_ [l=cs] {Pro}
96_labelFrom_ [l=cs] {Od}
97_labelTopic_ [l=cs] {Témata}
98_labelBrwse_ [l=cs] {Procházej}
99_labelCollage_ [l=cs] {Koláşe}
100_labelBrows_ [l=cs] {Procházej}
101_labelPeople_ [l=cs] {Lidé A-Z}
102_labelAcronym_ [l=cs] {Zkratky}
103_labelPhrase_ [l=cs] {Fráze}
104_labelArtist_ [l=cs] {Umělci}
105_labelVolume_ [l=cs] {Ročníky}
106_labelCaptions_ [l=cs] {Popisky}
107_labelCountries_ [l=cs] {Země}
108
109_texticontext_ [l=cs] {Zobraz dokument}
110_texticonclosedbook_ [l=cs] {Otevři dokument a ukaÅŸ obsah}
111_texticonnext_ [l=cs] {další oddíl}
112_texticonprev_ [l=cs] {předchozí oddíl}
113
114
115_texticonmidi_ [l=cs] {UkaÅŸ MIDI dokument}
116_texticonmsword_ [l=cs] {UkaÅŸ Microsoft Word document}
117_texticonmp3_ [l=cs] {UkaÅŸ MP3 dokument}
118_texticonpdf_ [l=cs] {UkaÅŸ PDF dokument}
119_texticonps_ [l=cs] {UkaÅŸ PostScript dokument}
120_texticonppt_ [l=cs] {UkaÅŸ PowerPoint dokument}
121_texticonrtf_ [l=cs] {UkaÅŸ RTF dokument}
122_texticonxls_ [l=cs] {UkaÅŸ Microsoft Excel dokument}
123
124_page_ [l=cs] {strana }
125_pages_ [l=cs] {strany}
126_of_ [l=cs] {z }
127_vol_ [l=cs] {Roč.}
128_num_ [l=cs] {č.}
129
130_textmonth00_ [l=cs] {}
131_textmonth01_ [l=cs] {Leden}
132_textmonth02_ [l=cs] {Únor}
133_textmonth03_ [l=cs] {Březen}
134_textmonth04_ [l=cs] {Duben}
135_textmonth05_ [l=cs] {Květen}
136_textmonth06_ [l=cs] {Červen}
137_textmonth07_ [l=cs] {Červenec}
138_textmonth08_ [l=cs] {Srpen}
139_textmonth09_ [l=cs] {Září}
140_textmonth10_ [l=cs] {Říjen}
141_textmonth11_ [l=cs] {Listopad}
142_textmonth12_ [l=cs] {Prosinec}
143
144_textdocument_ [l=cs] {Dokument}
145_textsection_ [l=cs] {Sekce}
146_textparagraph_ [l=cs] {Odstavec}
147
148_magazines_ [l=cs] {Časopisy}
149
150_nzdlpagefooter_ [l=cs] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
151<p><a href="http://www.nzdl.org">Projekt New Zealand Digital Library </a>
152<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz/cs">Ústav počítačové vědy</a>,
153<a href="http://www.waikato.ac.nz">Universita Waikato</a>,
154NovÜ Zéland}
155
156_linktextHOME_ [l=cs] {DOMÅ®}
157_linktextHELP_ [l=cs] {NÁPOVĚDA}
158_linktextPREFERENCES_ [l=cs] {NASTAVENÍ}
159
160
161######################################################################
162# 'home' page
163package home
164######################################################################
165
166_textpagetitle_ [l=cs] {Digitální knihovna Greenstone}
167_textadmin_ [l=cs] {Stránka administrátora}
168_textabgs_ [l=cs] {O Greenstone}
169_textgsdocs_ [l=cs] {Dokumentace Greenstone}
170
171_textdescradmin_ [l=cs] {Dovoluje přidávat nové uÅŸivatele, vytvářet souhrny o kolekcích v systému a podávat technické informace o instalaci}
172
173_textdescrgogreenstone_ [l=cs] {Poví vám o programu Greenstone a o projektu Novozélandské digitální knihovny, kde Greenstone vzniknul}
174
175_textdescrgodocs_ [l=cs] {Příručky Greenstone}
176
177#####################################################################
178# some macros used on the home page from other packages
179#####################################################################
180package gli
181
182_textgli_ [l=cs] {Rozhraní Librarian}
183_textdescrgli_ [l=cs] {Pomáhá vytvářet nové kolekce, upravovat existující nebo je mazat.}
184
185package collector
186
187_textcollector_ [l=cs] {Collector}
188_textdescrcollector_ [l=cs] {Předchldce rozhraní Libraran - pro větÅ¡inu účelů by mělo bÃœt vyuşíváno rozhraní Librarian.}
189
190package depositor
191
192
193package gti
194
195_textdescrtranslator_ [l=cs] {Pomáhá udrşet jazykové mutace Greenstone aktuální}
196
197######################################################################
198# 'about' page
199package about
200######################################################################
201
202
203#------------------------------------------------------------
204# text macros
205#------------------------------------------------------------
206
207_textabcol_ [l=cs] {O této kolekci}
208
209_textsubcols1_ [l=cs] {<p>Kompletní sbírka obsahuje určitÜ počet kolekcí: _1_ .
210V současnosti přístupné jsou:
211<blockquote>}
212
213_textsubcols2_ [l=cs] {</blockquote>
214Na stránce 'Nastavení' můşete zkontrolovat (a měnit) aktuální (sub)kolekce.}
215
216
217_titleabout_ [l=cs] {o nás}
218
219
220
221######################################################################
222# document package
223package document
224######################################################################
225
226
227#------------------------------------------------------------
228# text macros
229#------------------------------------------------------------
230
231# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
232
233
234_texticonopenbookshelf_ [l=cs] {Zavři tuto sekci knihovny}
235_texticonclosedbookshelf_ [l=cs] {Otevřít tuto sekci knihovny a ukázat obsah}
236_texticonopenbook_ [l=cs] {Zavři tuto knihu}
237_texticonclosedfolder_ [l=cs] {Otevřít tuto sloÅŸku a ukázat obsah}
238_texticonclosedfolder2_ [l=cs] {Otevřít podsekci: }
239_texticonopenfolder_ [l=cs] {Zavři tuto sloÅŸku}
240_texticonopenfolder2_ [l=cs] {Zavři tuto podsekci: }
241_texticonsmalltext_ [l=cs] {UkaÅŸ tuto sekci textu}
242_texticonsmalltext2_ [l=cs] {UkaÅŸ text: }
243_texticonpointer_ [l=cs] {Aktuální sekce}
244_texticondetach_ [l=cs] {Otevřít tuto stránku v novém okně}
245_texticonhighlight_ [l=cs] {ZvÜrazni hledané termíny}
246_texticonnohighlight_ [l=cs] {NezvÃœrazňuj hledané termíny}
247_texticoncontracttoc_ [l=cs] {Sbalit obsah}
248_texticonexpandtoc_ [l=cs] {Rozvinout obsah}
249_texticonexpandtext_ [l=cs] {Ukázat veškerÜ text}
250_texticoncontracttext_ [l=cs] {Ukázat text pouze pro aktuální sekci}
251_texticonwarning_ [l=cs] {<b>Upozornění: </b>}
252_texticoncont_ [l=cs] {Pokračovat?}
253
254_textltwarning_ [l=cs] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
255_iconwarning_Váš prohlíşeč bude muset zobrazit velké mnoşství textu.
256}
257
258_textgoto_ [l=cs] {jít na stranu}
259_textintro_ [l=cs] {<i>(úvodní text)</i>}
260
261_textCONTINUE_ [l=cs] {POKRAČOVAT??}
262
263_textEXPANDTEXT_ [l=cs] {ROZVINOUT\nTEXT}
264
265_textCONTRACTCONTENTS_ [l=cs] {SBALIT\nOBSAH}
266
267_textDETACH_ [l=cs] {OTEVŘÍT V\nNOVÉM OKNĚ}
268
269_textEXPANDCONTENTS_ [l=cs] {ROZVINOUT\nOBSAH}
270
271_textCONTRACT_ [l=cs] {SBALIT\nTEXT}
272
273_textHIGHLIGHT_ [l=cs] {ZVÝRAZNĚNÍ}
274
275_textNOHIGHLIGHT_ [l=cs] {BEZ\nZVÝRAZNĚNÍ}
276
277
278######################################################################
279# 'search' page
280package query
281######################################################################
282
283
284#------------------------------------------------------------
285# text macros
286#------------------------------------------------------------
287
288# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
289# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
290# any matches
291_textquerytitle_ [l=cs] {_If_(_thislast_,vÜsledky _thisfirst_ - _thislast_ na dotaz: _cgiargqHtmlsafe_,Ŝádné vÜsledky na dotaz: _cgiargqHtmlsafe_)}
292_textnoquerytitle_ [l=cs] {Vyhledávací strana}
293
294_textsome_ [l=cs] {některá}
295_textall_ [l=cs] {všechny}
296_textboolean_ [l=cs] {booleovské}
297_textranked_ [l=cs] {klasifikovanÜ}
298_textnatural_ [l=cs] {přirozenÃœ}
299#_textsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
300#_textall_ {_If_(_cgiargb_,boolean,all)}
301#_textformsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
302#_textformall_ {_If_(_cgiargb_,natural,all)}
303_texticonsearchhistorybar_ [l=cs] {historie dotazů}
304
305
306#alt text for query buttons
307_textusequery_ [l=cs] {pouÅŸij tento dotaz}
308_textfreqmsg1_ [l=cs] {Počet slov: }
309_textpostprocess_ [l=cs] {_If_(_quotedquery_,<br><i>zpracováno kvůli vyhledání _quotedquery_</i>
310)}
311_textinvalidquery_ [l=cs] {Špatná syntaxe dotazu}
312
313_textmorethan_ [l=cs] {Více neş }
314_textapprox_ [l=cs] {Kolem }
315_textnodocs_ [l=cs] {Nebyl nalezen şádnÜ dokument. Zkontrolujte prosím dotaz a nastavení.}
316_text1doc_ [l=cs] {Nalezen  1  dokument.}
317_textlotsdocs_ [l=cs] {dokument(ů) souhlasí s dotazem.}
318_textmatches_ [l=cs] {VÃœsledky}
319_textbeginsearch_ [l=cs] {Hledej}
320_textrunquery_ [l=cs] {Spusť dotaz}
321_textclearform_ [l=cs] {VymaÅŸ formulář}
322
323#these go together in form search:
324#"Word or phrase  (fold, stem)  ... in field"
325_textwordphrase_ [l=cs] {Slovo nebo frázi}
326_textinfield_ [l=cs] {... v poli}
327_textfoldstem_ [l=cs] {(velikost znaků, stemming)}
328
329_textadvquery_ [l=cs] {Nebo zadejte dotaz přímo:}
330_textallfields_ [l=cs] {VÅ¡echna pole}
331_texttextonly_ [l=cs] {poue text}
332_textand_ [l=cs] {a}
333_textor_ [l=cs] {nebo}
334_textandnot_ [l=cs] {a ne}
335
336# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
337# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
338# unset
339
340_textsimplesearch_ [l=cs] {Hledej _indexselection_ _If_(_jselection_, z _jselection_) _If_(_gselection_, na _gselection_ úrovni) _If_(_nselection_, v jazyce _nselection_ ) obsahující _querytypeselection_ ze slov}
341
342_textadvancedsearch_ [l=cs] {Hledej _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_) _If_(_gselection_, na úrovni _gselection_ )_If_(_nselection_, v jazyce _nselection_) pomocí _querytypeselection_ dotazů}
343
344_textformsimplesearch_ [l=cs] {Hledej _If_(_jselection_, _jselection_) _If_(_gselection_, na úrovni _gselection_) _If_(_nselection_, v jazyce _nselection_)
345obsahující _formquerytypesimpleselection_ z}
346
347_textformadvancedsearch_ [l=cs] {Hledej _If_(_jselection_,_jselection_) _If_(_gselection_, na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v jazyce _nselection_)
348a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ pořadí}
349
350
351_textnojsformwarning_ [l=cs] {Upozoznění: Javascript není ve vaÅ¡em prohlíşečí povolen.<br>Chcete-li pouşít prohledávání podle polí, prosím povolte jeho spouÅ¡tění.}
352_textdatesearch_ [l=cs] {V této kolekci můşete hledat dokumenty podle určitého data, a nebo dokumenty v rámci určitého časového rozmezí. Je to volitelná moşnost vyhledávání.}
353_textstartdate_ [l=cs] {Počáteční (nebo jediné) datum:}
354_textenddate_ [l=cs] {Koncové datum:}
355_textbc_ [l=cs] {př.n.l.}
356_textad_ [l=cs] {n.l.}
357_textexplaineras_ [l=cs] {C.E. a B.C.E představují alternativu pro A.D.(naÅ¡eho letopočtu) a B.C.(Před Kristem).  C.E. a B.C.E. jsou pokládány za kulturně nezávislá časová vymezení. Zkratky jsou rozepsány jako 'Common Era' a 'Before the Common Era'}
358
359_textstemon_ [l=cs] {(ignoruj (anglické) koncovky)}
360
361_textsearchhistory_ [l=cs] {Historie dotazů}
362
363#text macros for search history
364_textnohistory_ [l=cs] {Historie dotazů není dostupná}
365_texthresult_ [l=cs] {vÃœsledek}
366_texthresults_ [l=cs] {záznamů}
367_texthallwords_ [l=cs] {všechna slova}
368_texthsomewords_ [l=cs] {nejméně 1 slovo}
369_texthboolean_ [l=cs] {booleovskÜ}
370_texthranked_ [l=cs] {klasifikovanÜ}
371_texthcaseon_ [l=cs] {záleşí na velikosti písma}
372_texthcaseoff_ [l=cs] {nezáleşí na velikosti písma}
373_texthstemon_ [l=cs] {automatické doplnění koncovek }
374_texthstemoff_ [l=cs] {celé slovo musí souhlasit}
375
376
377######################################################################
378# 'preferences' page
379package preferences
380######################################################################
381
382
383#------------------------------------------------------------
384# text macros
385#------------------------------------------------------------
386
387_textprefschanged_ [l=cs] {Nastavení bya změněna. Nepouşívejte tlačítka "zpět" - změna by se neprojevila! PouÅŸijte některé z tlačítek na naÅ¡em navigačním panelu.
388}
389_textsetprefs_ [l=cs] {uloş nastavení}
390_textsearchprefs_ [l=cs] {Nastavení vyhledávání}
391_textcollectionprefs_ [l=cs] {Nastavení pro kolekce}
392_textpresentationprefs_ [l=cs] {Nastavení prezentace}
393_textpreferences_ [l=cs] {Nastavení}
394_textcasediffs_ [l=cs] {VELKÁ,malá písmena:}
395_textignorecase_ [l=cs] {ignoruj velikost znaků}
396_textmatchcase_ [l=cs] {velká/malá písmena musí souhlasit}
397_textwordends_ [l=cs] {Anglické koncovky:}
398_textstem_ [l=cs] {automaticky doplň}
399_textnostem_ [l=cs] {celá slova musí souhlasit}
400_textprefop_ [l=cs] {Vyhledej _maxdocoption_ záznamů. Zobraz _hitsperpageoption_ na jedné stránce.}
401_textextlink_ [l=cs] {Přístup k externím webovÃœm stránkám:}
402_textintlink_ [l=cs] {Zdrojové dokumenty získány z:}
403_textlanguage_ [l=cs] {Jazyk rozhraní:}
404_textencoding_ [l=cs] {Kódování:}
405_textformat_ [l=cs] {Formát rozhraní:}
406_textall_ [l=cs] {všechny}
407_textquerymode_ [l=cs] {Mód dotazu:}
408_textsimplemode_ [l=cs] {jednoduchÜ dotaz}
409_textadvancedmode_ [l=cs] {rozšířenÃœ dotaz (booleovské operátory &, |, ! a závorky)}
410_textlinkinterm_ [l=cs] {přes vloÅŸenou stránku}
411_textlinkdirect_ [l=cs] {jdi tam přímo}
412_textdigitlib_ [l=cs] {digitální knihovna}
413_textweb_ [l=cs] {web}
414_textgraphical_ [l=cs] {GrafickÜ}
415_texttextual_ [l=cs] {TextovÜ}
416_textcollectionoption_ [l=cs] {<p>
417Subkolekce k zobrazení:
418<br>}
419
420_textrelateddocdisplay_ [l=cs] {zobraz příbuzné dokumenty}
421_textsearchhistory_ [l=cs] {Historie dotazů}
422_textnohistory_ [l=cs] {Historie dotazů není dostupná}
423_texthistorydisplay_ [l=cs] {ukaş _historynumrecords_ posledních dotazů}
424_textnohistorydisplay_ [l=cs] {nozobrazuj historii dotazů}
425
426#_texttypesearch_ {Type of search:}
427#_texttextsearch_ {text search}
428_textformsearch_ [l=cs] {Do polí:}
429_textplainsearch_ [l=cs] {Jednoduché hledání:}
430_textqueryboxsize_ [l=cs] {Velikost formuláře:}
431_textregbox_ [l=cs] {normální}
432_textbigbox_ [l=cs] {zvětÅ¡enÃœ}
433_textformtype_ [l=cs] {Forma dotazu:}
434_textsimple_ [l=cs] {jednoduchÜ}
435_textadvanced_ [l=cs] {rozšířenÃœ}
436
437# used in "with 4 fields" in the form search box
438_textwith_ [l=cs] {s}
439_textfields_ [l=cs] {pole}
440
441
442#####################################################################
443# 'browse' package for the dynamic browsing interface
444package browse
445#####################################################################
446
447_textsortby_ [l=cs] {Setřiď dokumenty podle}
448_textalsoshowing_ [l=cs] {ukazující také}
449_textwith_ [l=cs] {nejvÜše s}
450_textdocsperpage_ [l=cs] {dokumenty na stránce}
451
452_textfilterby_ [l=cs] {Jen dokumenty obsahující}
453_textall_ [l=cs] {všechny}
454_textany_ [l=cs] {jakákoliv}
455_textwords_ [l=cs] {ze slov}
456_textleaveblank_ [l=cs] {ponechte toto pole prázdné, chcete-li obdrşet všechny dokumenty}
457
458_browsebuttontext_ [l=cs] {"Setřiď dokumenty"}
459
460_nodata_ [l=cs] {<i>şádná data</i>}
461_docs_ [l=cs] {dokumenty}
462######################################################################
463# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
464# rest of this file
465package help
466######################################################################
467
468
469#------------------------------------------------------------
470# text macros
471#------------------------------------------------------------
472
473_textHelp_ [l=cs] {Nápověda}
474_textSearchshort_ [l=cs] {hledání konkrétních slov}
475
476
477# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
478_textTitleshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle názvů}
479_textCreatorshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle autorů}
480_textSubjectshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle předmětů}
481_textDateshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle datumů}
482_textSourceshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle názvů souborů}
483_textLanguageshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle jazyků}
484_textSeriesshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle čísel}
485_textToshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle pole 'Pro'}
486_textFromshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle pole 'Od'}
487_textBrowseshort_ [l=cs] {procházet dokumenty}
488_textOrganizationshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle organizací}
489_textHowtoshort_ [l=cs] {procházení dokumentů pomocí poloşek 'jak na to'}
490_textTopicshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle témat}
491_textPeopleshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle lidí}
492_textAcronymshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle vÜskytu zkratky}
493_textPhraseshort_ [l=cs] {procházet fráze vyskytující se v dokumentech}
494_textArtistshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle umělců}
495_textKeywordshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle klíčovÜch slov}
496_textVolumeshort_ [l=cs] {přístup k dokumentů podle ročníku/svazku}
497_textCountriesshort_ [l=cs] {procházet dokumenty podle zemí}
498_textdefaultshorttext_ [l=cs] {nedefinovaná klasifikace}
499
500_textSearchlong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>hledat konkrétní slova</i>, která se vyskytují v textu,
501na stránce "hledej". Je to první stránka, která se zobrazí kdyÅŸ otevřete kolekci
502a lze ji kdykoliv později otevřít  stisknutím tlačítka <i>hledej</i>.  }
503
504
505# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
506
507_textTitlelong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle názvů</i>
508stisknutím tlačítka <i>názvy a-z</i>. Tím zobrazíte seznam dokumentů setříděnÃœch podle názvu.}
509
510# Not true DC, kept for legacy reasons
511_textCreatorlong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle jejich autorů</i>
512stisknutím tlačítka <i>autoří a-z</i>. Tím zobrazíte seznam dokumentů setříděnÃœch podle jmén autorů.}
513
514_textSubjectlong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle předmětů</i>
515stisknutím tlačítka <i>předmety</i>. Tím zobrazíte seznam předmětů, reprezentovanÃœch pomocí polic knihovny.}
516
517
518_textDatelong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle datumů</i>
519stisknutím tlačítka <i>datumy</i>. Tím zobrazíte seznam vÅ¡ech dokumentů, setříděnÃœch podle datumů vytvoření.}
520
521
522# Not true DC, kept for legacy reasons
523_textSourcelong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle názvů souborů</i>
524stisknutím tlačítka <i>názvy souborů</i>. Tím zobrazíte seznam poloÅŸek setříděnÃœch podle názvů souborů.}
525
526_textLanguagelong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle jazyků</i>
527stisknutím tlačítka <i>jazyky</i>. Tím zobrazíte seznam ploÅŸek setříděnÃœch podle jazyka.}
528
529
530_textOrganizationlong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle organizací</i>
531stisknutím tlačítka <i>organizace</i>. Tím zobrazíte seznam organizací.}
532
533_textHowtolong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty pomocí vÜpisu poloşek 'Jak na to'</i>
534stisknutím tlačítka <i>Jak na to</i>. Tím zobrazíte seznam řetězců 'jak na to'.}
535
536_textTopiclong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle témat</i>
537stisknutím tlačítka <i>témata</i>. Tím zobrazíte seznam témat k procházení.}
538
539_textTolong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle obsahu pole 'Pro'</i>
540stisknutím tlačítka <i>pro</i>. Tím zobrazíte seznam adres.}
541
542_textFromlong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle pole 'Od'</i>
543stisknutím tlačítka <i>Od</i>. Tím zobrazíte seznam odesilatelů.}
544
545_textSerieslong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle čísel</i>
546stisknutím tlačítka <i>čísla</i>. Tím zobrazíte seznam těch čísel, které jsou aktuálně v kolekci.}
547
548_textBrowselong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty</i> stisknutím tlačítka
549<i>procházet</i>.  }
550
551_textPeoplelong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle lidí</i>
552stisknutím tlačítka <i>lidé</i>. Tím zobrazíte seznam poloÅŸek setříděnÃœ podle příjmění.}
553
554_textAcronymlong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle vÜskytů zkratky</i> stisknutím tlačítka <i>zkratky</i>.
555Tím zobrazíte seznam zkratek a míst, ve kterÜch se vyskytují.}
556
557_textPhraselong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet fráze které se vyskytují v dokumentech</i>
558stisknutím tlačítka <i>fráze</i>. Tím zobrazíte prohlíşeč frází Phind.}
559
560_textArtistlong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenety podle umělců</i> stisknutím tlačítka <i>umělci</i>.
561Tím zobrazíte seznam poloÅŸech setříděnÃœch podle jména umělce.}
562
563_textKeywordlong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle klíčovÜch slov</i>
564stisknutím tlačítka <i>klíčová slova</i>. Tím zobrazíte seznam klíčovÜch slov.}
565
566_textVolumelong_ [l=cs] {<p> Můşete <i>zobrazit dokumenty podle ročníku</i>. Kdyş zmáčknete tlačítko <i>ročníků</i>, objeví se seznam ročníků/svazků.}
567
568_textCaptionslong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle popisků</i> stisknutím tlačítka <i>popisky</i>.
569Tím zobrazíte seznam popisků.}
570
571_textCountrieslong_ [l=cs] {<p>Můşete <i>procházet dokumenty podle zemí</i>
572stisknutím tlačítka <i>země</i>. Tím zobrazíte seznam zemí.}
573
574
575_textdefaultlongtext_ [l=cs] {<p>Stiskněte tlačítko <i>neznámé</i> pro procházení dokumentů
576(seznam je tříděn podle neznámého pole)}
577
578_texthelptopicstitle_ [l=cs] {Témata}
579
580_textreadingdocs_ [l=cs] {Jak číst dokumenty}
581
582_texthelpreadingdocs_ [l=cs] {
583<p>Kdyş se vám v horní části stránky zobrazí název dokumentu, fotografie
584nebo přebal knihy, poznáte, ÅŸe jste se dostali ke konkrétnímu dokumentu či knize.
585V některÃœch kolekcích je zobrazen také obsah, kdeÅŸto jiné mohou obsahovat
586například jen číslo aktuální stránky spolu s textovÃœm polem pro přímÃœ vÃœběr
587stránky a šipkami pro přechod na předchozí/následující stránku. V obsahu
588je aktuálně zobrazená stránka zvÃœrazněna tučně a obsah lze rovíjet --
589kliknutí na sloÅŸky je otevírá a zavírá; kliknutí na otevřenou knihu na vrcholu
590obsahu ji zavře.</p>
591
592<p>Pod obsahem (případně navigací mezi stránkami) se nachází text
593vybrané sekce. Jakmile jej přečtete, můşete pomocí Å¡ipek v dolní části stránky
594přejít na další sekci nebo se vrátit zpět k předchozí.</p>
595
596<p>Pod názvem nebo přebalem se nachází několik tlačítek. Kliknutím na
597<i>rozvinout text</i> se v okně zobrazí celÃœ text aktuální sekce nebo
598knihy. Pokud je dokument velkÃœ, můşe to zabrat dlouhou dobu a spotřebovat
599značnou část operační paměti! Kliknutím na <i>rozvinout obsah</i> se
600zobrazí vÅ¡echny úrovně obsahu dokumentu, takÅŸe jsou vidět názvy vÅ¡ech
601kapitol a sekcí. Kliknutím na <i>zobrazit v novém okně</i> se prohlíşenÃœ
602dokument otevře v novém okně prohlíşeče (coÅŸ je uÅŸitečné, chcete-li dokumenty
603porovnávat nebo číst dva zároveň). A konečně, hledaná slova jsou zvÃœrazněna
604(kliknutím na <i>bez zvÃœraznění</i> lze zvÃœrazňování slov zruÅ¡it).</p>
605}
606
607 # help about the icons
608_texthelpopenbookshelf_ [l=cs] {Otevřit tuto polici}
609_texthelpopenbook_ [l=cs] {Otevřít/zavřít tuto knihu}
610_texthelpviewtextsection_ [l=cs] {Prohlíşet tuto sekci textu}
611_texthelpexpandtext_ [l=cs] {Zobrazit nebo nezobrazovat celÜ text}
612_texthelpexpandcontents_ [l=cs] {Rozvinout nebo sbalit obsah}
613_texthelpdetachpage_ [l=cs] {Otevřít stránku v novém onkě}
614_texthelphighlight_ [l=cs] {ZvÃœraznit nebo nezvÃœraňovat hledaná slova}
615
616_texthelpsearchingtitle_ [l=cs] {Jak hledat konkrétní slova}
617
618_texthelpsearching_ [l=cs] {
619<p>
620  Hledání lze uskutečnit pomocí stránky "hledej" provedením následujích
621  jednoduchÃœch kroků:
622 
623  <ol><li>Určete, jaké vÃœrazy chcete vyhledávat
624      <li>Rozhodněte se, zda chcete hledat vÅ¡echna slova vÃœrazu nebo jen některá
625      <li>NapiÅ¡te slova, která chcete vyhledat
626      <li>Klikněte na tlačítko <i>Hledej</i>
627  </ol>
628
629<p>Po vyhodnocení dotazu se na stránce zobrazí názvy prvních dvaceti odpovídajících
630dokumentů. Na konci seznamu je tlačítko, které zobrazí dalších dvacet vÜsledků.
631Odtamtud máte moÅŸnost zobrazit třetí dvacítku vÃœsledků nebo se vrátit k té první ...
632a tak podobně pro ostatní stránky s vÃœsledky. Kliknutí na název dokumentu nebo na malé
633tlačítko umístěné vedle názvu danÃœ dokument zobrazí.
634
635<p>Standardně je nastaveno nabídnutí prvních 100 nalezenÃœch vÃœsledků,
636tento limit lze změnit na stránce <i>nastavení</i> (na kterou se lze
637dostat kliknutím na stejnojmenné tlačítko umístěné na vrcholu stránky)<p>
638}
639
640_texthelpquerytermstitle_ [l=cs] {Vyhledávací vÜrazy}
641_texthelpqueryterms_ [l=cs] {
642<p>Vše co napíšete do pole pro zadávání dotazů je interpretováno jako
643seznam slov, nazÜvanÜch "vyhledávací vÜrazy". KaşdÜ vÜraz obsahuje pouze
644znaky abecedy a číslice. VÃœrazy jsou odděleny mezerami. VÅ¡echny ostatní
645znaky (jako je například interpunkce) slouşí jako oddělovače vÃœrazů stejně jako
646by to byly mezery a jsou ignorovány. Není moşné hledat slova, která obsahují
647interpunkci.
648
649<p>Například dotaz<p>
650    <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
651      <p>bude vyhodnocen stejně jako<p>
652      <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>
653}
654
655_texthelpquerytypetitle_ [l=cs] {Druhy dotazů}
656_texthelpquerytype_ [l=cs] {
657<p>Existují dva různé druhy dotazů.
658
659<ul>
660  <li>Dotazy na <b>vÅ¡echna</b> slova.  Při jejich vyhodnocování jsou
661      hledány dokumenty, které obsahují vÅ¡echna zadaná slova. Vyhovující
662      dokumenty jsou zobrazeny setříděné podle abecedy.<p>
663
664  <li>Dotazy na <b>některá</b> ze slov. Zadáte slova, u nichÅŸ je pravděpodobné,
665      ÅŸe se objeví v odkumentech, které hledáte. Dokumenty jsou poté zobrazeny
666      v pořadí, které odpovídá tomu, do jaké míry odpovídají dotazu. Při určování stupně
667      shody,
668
669      <p><ul>
670        <li> čím více hledanÃœch vÃœrazů dokument obsahuje, tím více souhlasí s dotazem;
671        <li> ojedinělé vÃœrazy jsou důleÅŸitější neÅŸ ty obvyklé;
672        <li> krátké dokumenty se shodují lépe neÅŸ ty dlouhé.
673      </ul>
674</ul>
675
676<p>Pouşívejte tolik vyhledávacích vÃœrazů kolik uznáte za vhodné -- celou větu
677nebo i celÃœ odstavec. Pokud určíte pouze jeden vÃœraz, dokumenty budou seřazeny
678podle frekvence jeho vÃœskytu<p>
679}
680
681_textdatesearch_ [l=cs] {Prohledávání v této kolekci lze omezit na určité datum v dokumentech obsaşené, a nebo na určité časové rozmezí. Toto je nepovinná volba.}
682
683_texthelpdatesearch_ [l=cs] {
684Hledání podle datumů umoşňuje nalézt dokumenty, které odpovídají hledanÃœm
685vÃœrazům a zároveň spadají do určitého časového období. Můşete hledat
686dokumenty od určitého roku nebo rozsahu let. VÅ¡imněte si, ÅŸe nemusíte
687zadat şádné hledané vÜrazy -- můşete vyhledávat jen podle samotného datumu;
688a také ÅŸe nemusíte při svém vyhledávání datumy pouşívat. Pokud nezadáte
689şádné datumy, je to stejné, jako by prohledávání podle datumů neexistovalo.<p>
690}
691
692_texthelpdatehowtotitle_ [l=cs] {Jak vyuşívat této moşnosti:}
693_texthelpdatehowto_ [l=cs] {
694<ul>
695   <li>Pro hledání dokumentů tÃœkajících se jednoho roku:<p>
696   <ul>
697       <li>NapiÅ¡te jakÃœkoliv hledanÃœ vÃœraz stejně jako byste to dělali obyčejně.
698       <li>NapiÅ¡te hledanÃœ rok do pole "Start (or only) date".
699       <li>Pokud vaÅ¡e datum sahá do období před Kristem, vyberte moÅŸnost "B.C.E"
700             z vÃœběrového seznamu umístěného vedle pole.
701       <li>Spusttě vyhledávání jako to děláte obyčejně.
702   </ul>
703<p><li>Pro hledání dokumentů tÜkajících se časového období nebo rozsahu let:<p>
704   <ul>
705       <li>NapiÅ¡te jakÃœkoliv hledanÃœ vÃœraz stejně jako byste to dělali obyčejně.
706       <li>NapiÅ¡te dřívější hledanÃœ rok do pole "Start (or only) date".
707       <li>NapiÅ¡tě pozdější hledanÃœ rok do pole "End date".
708       <li>Vyberte moÅŸnost "B.C.E" vedle polí s rokem před Kristem.
709       <li>Spusttě vyhledávání jako to děláte obyčejně.
710   </ul>
711</ul><p>
712}
713
714_texthelpdateresultstitle_ [l=cs] {JakÜm způsobem jsou hledány vÜsledky na uvedené dotazy}
715_texthelpdateresults_ [l=cs] {
716Obecně řečeno, hledání dokumentů o roce 1903 nevrátí dokumenty, které odkazují knihy napsané v roce 1903, ale pouze dokumenty o 1903. Nicméně za pouşítí způsobu, kterÃœm jsou hledány datumy dokumentů, vrátí uvedenÃœ dotaz  dokumenty, které mají přiřazen rozsah datumů (například 1899-1911) do nejÅŸ spadá i hledané datum. Stejně tak budou nalezeny dokumenty, jejichÅŸ textové názvy obsahují století, do nejÅŸ rok 1903 patří (například "20th century" nebo "twentieth century"). To znamená, ÅŸe pro některé dokumenty se hledané datumy nebudou nacházet v textu dokumentu. Při hledání časového období se vÅ¡e co bylo uvedeno vztahuje na kaÅŸdÃœ rok zadaného časového rozmezí.<p>
717}
718
719_textchangeprefs_ [l=cs] {Změna vašich nastavení}
720
721_texthelppreferences_ [l=cs] {
722<p>Kdyş stisknete tlačítko <i>nastavení</i>, které se nachází v horní části stránky,
723budete mít moÅŸnost měnit některé vlastnosti rozhraní tak, aby vyhovovaly vaším poÅŸadavkům.
724}
725
726_texthelpcollectionprefstitle_ [l=cs] {Nastavení pro kolekce}
727_texthelpcollectionprefs_ [l=cs] {
728Některé kolekce se skládají z více podkolekcí, které mohou bÃœt prohledávány
729nezávisle nebo najednou jako celek. V takovém případě můşete na stránce
730Nastavení zvolit, které podkolekce mají bÜt zahrnuty do vyhledávání.
731}
732
733_texthelplanguageprefstitle_ [l=cs] {Nastavení jazyka}
734_texthelplanguageprefs_ [l=cs] {
735KaÅŸdá kolekce má nastaven vÃœchozí jazyk, v němÅŸ je zobrazena, ale je moÅŸné
736zvolit i jazyk jinÃœ. Stejně tak je moÅŸné měnit schéma kódování pouşívané
737v rámci Greenstone pro zobrazování vÜstupu v prohlíşeči -- software vybere
738smyslupnou vÃœchozí hodnotu, u některÃœch prohlíşečů je vÅ¡ak lepší zvolit
739kódovací schéma manuálně. VÅ¡echny kolekce vám umoşňují změnit standardní
740grafické rozhraní na textové. To je zvláště uÅŸitečné pro zrakově postiÅŸené
741uÅŸivatele, kteří pak mohou pouşívat velké fonty nebo vÃœstup z hlasového
742syntetizátoru.
743}
744
745_texthelppresentationprefstitle_ [l=cs] {Nastavení prezentace}
746_texthelppresentationprefs_ [l=cs] {
747V závislosti na kolekcích mohou bÃœt k dispozici některá nastavení, která ovlivní
748způsob prezentace.
749
750<p>Kolekce internetovÃœch stránek umoşňují zruÅ¡it navigační panel Greenstone, kterÃœ je
751umístěnÃœ v horní části kaÅŸdé stránky s dokumentem, takÅŸe po ukončení vyhledávání
752a vÃœběru z vÃœsledků se dostanete na konkrétní internetovou stránku, která vÅ¡ak nebude
753obsahovat hlavičku Greenstone. Pro další vyhledávání musíte ve vašem prohlíşeči pouşít
754tlačítko "zpátky". Tyto kolekce také umoşňují potlačit varovné vÃœpisy systému
755Greenstone ve chvíli, kdyş zvolíte odkaz, kterÜ vás zavede mimo kolekci digitální
756knihovny - na stránky umístěné na internetu. A v některÃœch internetové kolekcích
757můşete kontrolovat, zda vás odkazy na stránce vÜsledků vyhledávání dostanou
758přímo na dané URL a ne na kopii dokumentu uloÅŸenou v digitální knihovně.
759}
760
761_texthelpsearchprefstitle_ [l=cs] {Nastavení vyhledávání}
762_texthelpsearchprefs_ [l=cs] {
763<p>Způsob porovnávání textu při vyhledávání řídí dva páry tlačítek. První dvojice
764(označená "VELKÁ,malá písmena") určuje, zda musí souhlasit velikost písmen.
765Druhá dvojice ("anglické koncovky" (<i>word endings</i>)) určuje, budou ignorovány anglické
766 koncovky slov. Je moÅŸné zvolit větší rozměr oblasti pro zadávání dotazů, takÅŸe
767lze snadno provádět i prohledávání podle obsahu celÃœch odstavců. Pro velké objemy textu
768je překvapivě rychlé.
769
770<p>Jsou-li například vybrána tlačítka <i>ignoruj velikost znaků</i> a
771<i>automaticky doplň</i>, dotaz<p>
772    <ul><kbd>African building</kbd></ul>
773      <p>bude zpracován stejně jako<p>
774      <ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>
775      protoÅŸe velké písmeno ve slově "African" bude transformováno na
776      malé a ze slov "African" a "building" budou odstraněny přípony "n" a "ing" (stejně tak bude "s"
777      odstraněno ze slova "builds").
778
779<p>Je moÅŸné zvolit "rozšířenÃœ" mód vyhledávání, kterÃœ dovoluje kombinovat vÃœrazy pomocí
780logickÃœch operátorů AND (&), OR (|), a NOT (!). Díky tomu je moÅŸné zadávat přesnější dotazy.
781Lze také zapnout moÅŸnost zobrazování historie hledání, která ukazuje několik posledních dotazů
782a umoşňuje snadno opakovat mírně pozměněné dotazy znovu. A konečne lze také určit maximální počet
783vÃœsledků, vrácenÃœch při hledání vÃœrazu.}
784
785_texttanumbrowseoptions_ [l=cs] {Existuje _numbrowseoptions_ způsob(ů), jak hledat informace v této kolekci:}
786
787_textsimplehelpheading_ [l=cs] {Jak hledat informace v kolekci _collectionname_}
788
789_texthelpscopetitle_ [l=cs] {Rozsah dotazů}
790_texthelpscope_ [l=cs] {
791<p>
792Ve větÅ¡ině kolekcí můşete vybrat prohledávání různÃœch indexů. Například mohou existovat
793indexy autorů nebo názvů. Nebo to mohou bÜt indexy kapitol a odstavců. VÜsledkem
794hledání jsou vÅŸdy dokumenty, které plně odpovídají dotazu - to platí nezávisle na
795prohledávaném indexu.
796<p>JestliÅŸe dokumenty jsou knihami, budou otevřeny na správném místě.}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.