root/main/trunk/greenstone2/macros/czech2.dm @ 32220

Revision 30604, 38.8 KB (checked in by ak19, 4 years ago)

Passwords limited to 8 chars max based on email exchange between Diego and Kathy.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2######################################################################
3#
4# Czech Language text and icon macros
5# Many thanks to Roman Chyla and Jakub Rehan (translated 2003 & 2004)
6#
7######################################################################
8
9
10
11######################################################################
12# 'home' page
13package home
14######################################################################
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_documents_ [l=cs] {dokumentů.}
21_lastupdate_ [l=cs] {Naposledy aktualizováno}
22_ago_ [l=cs] {dny.}
23_colnotbuilt_ [l=cs] {Kolekce nebyla vytvořena.}
24
25_textpoem_ [l=cs] {<br>
26<h2>Kia papapounamu te moana</h2>
27
28<p>kia hora te marino,
29<br>kia tere te karohirohi,
30<br>kia papapounamu te moana
31
32<p>kéş mír a vánek tě provází,
33<br>kéş zůstáváš ve slunci letního oparu,
34<br>a oceán tvÜch poutí ať je hladkÜ jako greenstone.}
35
36_textgreenstone_ [l=cs] {<p>
37Greenstone je polodrahokam, kterÃœ (stejně jako tento program) pochází z Nového Zélandu.
38V tradiční maorské společnosti je povaÅŸován za najcennější latku. Můşe do sebe přijmout
39a podrÅŸet <i>wairua</i>, coÅŸ je "duch" a nebo taky "ÅŸivotní síla". Greenstone je opředen
40tradičními ctnostmi, které z něj dělají vhodnÃœ emblém pro věřejně-přístupnÃœ projekt digitální knihovny
41. Jeho lesk je dobrotivÜ; jeho průsvitnost je vznešená; jeho pevnost odváşná a jeho ostré hrany spravedlivé.
42VyřezávanÃœ kámen, kterÃœ vidíte v logu Greenstone, je <i>patu</i> - bojová zbraň. Je to rodinné dědictví jednoho
43ze zakládajících členů Greenstone. V boji můşe proti muÅŸi jsou argumenty <i>patu</i>  velmi rychlé, pádné a zdrcující.
44Rádi bychom si mysleli, ÅŸe tyto kvality se přenášejí i na náš program; ostří <i>patu</i> je rozhraním naší technologie.}
45
46_textaboutgreenstone_ [l=cs] {<p>
47Greenstone je balíkem programů pro vytváření a distribuci digitální kolekcí. Nabízí novÃœ způsob organizace
48a publikování informací na internetu a na discích CD-ROM.
49
50<p>Greenstone je vyvíjen v rámci projektu <b>New Zealand Digital Library</b> a distribuován v kooperaci
51s <b>UNESCO</b> a s nevládní organizací <b>Human Info NGO</b>.
52
53Je to program s otevřenÃœm kódem a distribuuje se pod licencí GNU General Public License
54z <a href"http://greenstone.org">http://greenstone.org</a>.
55<p>
56Tento projekt chce dát uÅŸivatelům nástroje pro vytváření vlastních digitálních kolekcí (a to zejména uÅŸivatelů z univerzit,
57knihoven a dalších veřejně prospěšnÃœch institucí). V členskÃœch zemích UNESCO, ale také v rozvojovÃœch zemích hrají
58digitální knihovny důleÅŸitou roli při rozÅ¡iřování iformací v oblastech vzdělávání, vědy a kultury. Věříme, ÅŸe tento projekt
59podpoří efektivní vyuÅŸití digitální knihoven v jejich úkolu sdílet a rozÅ¡iřovat informace ve společnosti.<p>Tento software
60je vyvíjen a distribuován od srpna 2000 v rámci mezinárodní spolupráce mezi:
61<table border="0">
62<tr valign="top">
63<td>
64<a href="http://nzdl.org"><b>projekt New Zealand Digital Library na Universitě Waikato</b></a> 
65<br>
66Zde Greenstone vznikl. Byl podporován Komisí pro komunikaci, která je součástí novozélandského Národního sekretariátu pro UNESCO (jako součást příspěvku Nového Zélandu do programu UNESCO).
67</td>
68<td></td>
69</tr>
70<tr valign="top">
71<td>
72<a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b></a> 
73
74KlíčovÃœm cílem UNESCO je rozÅ¡iřování informací pro vědu, vzdělávání a kulturní rozvoj. Zvláště dostupnost těchto informací v rozvojovÃœch zemích, je centrálním bodem mezivládního programu "Informace pro vÅ¡echny"; kvalitní a dostupná informační a komunikační technologie se v tomto kontextu jeví jako důleÅŸitÃœ nástroj.
75</td>
76<td><a href="http://www.unesco.org"><img alt="UNESCO logo" src="_httpimg_/unesco.gif"
77border="0"></a></td>
78</tr>
79<tr valign="top">
80<td>
81<a href="http://humaninfo.org"><b>Nevládní organizace Human Info, se sídlem v Antverpách, Belgie</b></a> 
82
83Tento projekt, spolupracující s agenturami SpojenÃœch národů (UN) a s dalšími nevládními organizacemi, si získal světové uznání díky digitalizaci a zpřístupnění dokumentů pro rozvoj zemí třetího světa. Sbírky jsou distribuovány rozvojovÃœm zemím zdarma, ostatním za úhradu nákladů na vÃœrobu.
84</td>
85<td><a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" border="0"></a></td>
86</tr>
87</table>
88}
89
90
91_textdescrselcol_ [l=cs] {zvolit kolekci}
92
93######################################################################
94# home help page
95package homehelp
96######################################################################
97
98
99#------------------------------------------------------------
100# text macros
101#------------------------------------------------------------
102
103_text4buts_ [l=cs] {Na domovské stránce jsou další čtyři tlačítka}
104
105_textnocollections_ [l=cs] {<p>V současné době nejsou v rámci této instalace Greenstone k dispozici şádné kolekce.
106Pro přídání kolekcí můşete
107<ul>
108 <li>pouşít <a href="_httppagecollector_">Collector</a> pro vytvoření novÃœch kolekcí</li>
109 <li>pokud máte CD-ROM Greenstone, můşete naisntalovat kolekce z CD-ROM
110</ul>}
111
112_text1coll_ [l=cs] {Tato instalace Greenstone obsahuje 1 kolekci}
113
114_textmorecolls_ [l=cs] {Počet kolekcí v rámci této instalace Greenstone: _1_}
115
116######################################################################
117# external link package
118package extlink
119######################################################################
120
121
122#------------------------------------------------------------
123# text macros
124#------------------------------------------------------------
125
126_textextlink_ [l=cs] {Externí odkaz}
127_textlinknotfound_ [l=cs] {Interní odkaz nenalezen}
128
129_textextlinkcontent_ [l=cs] {ZvolenÜ odkaz vede k externímu dokumentu (vzhledem k vašim současnÜm kolekcím).
130Přejete-li si zobrazit odkazovanou stránku a váš prohlíşeč má přístup k internetu, můşete
131<a href"_nexturl_">pouşít tento odkaz</a>; v opačném případě se vraÅ¥te pomocí tlačítka "zpět" ve vaÅ¡em prohlíşeči.}
132
133_textlinknotfoundcontent_ [l=cs] {Interní odkaz, kterÃœ jste zvolili, neexistuje. Příčiny této chyby jsou mimo naÅ¡e pole působností.
134Nejpravděpodobnější příčinou je chyba ve zdrojovÃœch dokumentech kolekce.
135Pro návrat k poslednímu dokumentu pouÅŸijte ve vaÅ¡em prohlíşeči tlačítko "zpět".}
136
137# should have arguments of collection, collectionname and link
138_foundintcontent_ [l=cs] {<h3>Odkaz ke kolekci "_2_" </h3>
139
140<p>
141Odkaz, kterÃœ jste zvolili je externí. Odkazuje na kolekci "_2_". Přejete-li si zobrazit dokument z kolece "_2_" můşete pouşít <a href"_httpdoc_&c_1_&cl_cgiargclUrlsafe_&d_3_">tento odkaz</a>; v opačném případě pouÅŸijte tlačítka "zpět" ve vaÅ¡em prohlíşeči.}
142
143
144######################################################################
145# authentication page
146package authen
147######################################################################
148
149
150#------------------------------------------------------------
151# text macros
152#------------------------------------------------------------
153
154_textGSDLtitle_ [l=cs] {Digitální knihovna Greenstone}
155
156_textusername_ [l=cs] {přihlašovací jméno}
157_textpassword_ [l=cs] {heslo}
158
159_textmustbelongtogroup_ [l=cs] {Pozn. Musíte patřit do skupiny "_cgiargugHtmlsafe_"}
160
161_textmessageinvalid_ [l=cs] {Poşadovaná stránka vyşaduje autentifikaci.<br>
162_If_(_cgiargug_, [_textmustbelongtogroup_])<br>
163Prosím zadejte přihlašovací jmého a heslo. }
164
165_textmessagefailed_ [l=cs] {Buď Vaše přihlašovací jméno, nebo heslo jsou neplatné.}
166
167_textmessagedisabled_ [l=cs] {Promiňte, Váš účet byl zablokován. Prosím kontaktujte správce této sítě.}
168
169_textmessagepermissiondenied_ [l=cs] {Promiňte, nemáte oprávnění přistupovat k této stránce.}
170
171_textmessagestalekey_ [l=cs] {Odkaz je zastaralÜ, prosím zadejte Vaše heslo.}
172
173
174######################################################################
175# 'docs' page
176package docs
177######################################################################
178
179
180#------------------------------------------------------------
181# text macros
182#------------------------------------------------------------
183
184_textnodocumentation_ [l=cs] {<p>
185Tato instalace Greenstone neobsahuje şádnou dokumentaci.
186MoÅŸné příčiny:
187<ol>
188 <li>Greenstone byl nainstalován v kompaktní verzi (z disku CD-ROM ).
189 <li>Greenstone byl nainstalován z internetu.
190</ol>
191V obou případech můşete získat dokumentaci buď z adresáře <i>docs</i> na disku
192Greenstone CD-ROM, a nebo z <a href"http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>. }
193
194_textuserguide_ [l=cs] {Příručka uÅŸivatele}
195_textinstallerguide_ [l=cs] {Instalační příručka}
196_textdeveloperguide_ [l=cs] {"Příručka administrátora"}
197_textpaperguide_ [l=cs] {Příručka 'Od papíru ke kolekci'}
198_textorganizerguide_ [l=cs] {Pouşívání nástroje 'Organizer'}
199
200_textgsdocstitle_ [l=cs] {Dokumentace Greenstone}
201
202######################################################################
203# collectoraction
204package collector
205######################################################################
206
207
208#------------------------------------------------------------
209# text macros
210#------------------------------------------------------------
211
212_textdefaultstructure_ [l=cs] {vÜchozí nastavení}
213_textmore_ [l=cs] {více}
214_textinfo_ [l=cs] {Informace o kolekci}
215_textsrce_ [l=cs] {Zdrojová data}
216_textconf_ [l=cs] {Konfigurovat kolekci}
217_textbild_ [l=cs] {Vytvořit kolekci}
218_textview_ [l=cs] {Ukázat kolekci}
219_textdel_ [l=cs] {Smazat kolekci}
220_textexpt_ [l=cs] {Exportovat kolekci}
221
222_textdownloadingfiles_ [l=cs] {Stahuji soubory...}
223_textimportingcollection_ [l=cs] {Importuji kolekci...}
224_textbuildingcollection_ [l=cs] {Vytvářím kolekci...}
225_textcreatingcollection_ [l=cs] {vytváření kolekce...}
226
227_textcollectorblurb_ [l=cs] {<i>Pero je mocnější neÅŸ meč!
228<br>
229Tvorba a distrubuce informací s sebou přináší zodpovědnost, kterou byste si měli uvědomit ještě před tím,
230neÅŸ začnete. Nejsou to pouze právní problémy kolem autorskÃœch práv (to, ÅŸe máte přístup k dokumentům
231jeÅ¡tě neznamená, ÅŸe je můşete dát druhÃœm); existují i další otázky sociální a etické povahy. Zohledňuje
232kolekce zvyky komunity, která vytvořila dokumenty? Jsou všechny texty vhodné k tomu, aby byly dány
233k dispozici druhÃœm?
234<br> 
235Buďte vnímaví k síle informací a pouşívejte ji moudře.</i>}
236
237_textcb1_ [l=cs] {Collector Vám pomůşe vytvořit nové nebo změnit či smazat  existující kolekce.
238CelÃœm procesem Vás provedede soubor stránek, které budou postupně vyÅŸadovat zadání potřebnÃœch informací.}
239
240_textcb2_ [l=cs] {Nejdříve musíte rozhodnout jestli}
241_textcnc_ [l=cs] {vytvořit novou kolekci}
242_textwec_ [l=cs] {pracovat s existujícími kolekcemi, přidávat do nich data nebo kolekci smazat.}
243
244_textcb3_ [l=cs] {Chcete-li vytvářet nebo měnit digitální kolekce, musíte se přihlásit. Tímto zabráníme ostatním, aby se přihlásili k vašemu počítači a změnili vaše sbírky.
245Upozornění: kvůli bezpečnostním důvodům budete kaÅŸdÃœch 30 minut poşádání o znovu-zadání hesla. Po přihlášení budete moci pokračovat právě z
246toho místa, kde byla vaše práce přerušena.}
247
248_textcb4_ [l=cs] {Prosím zadejte přihlašovací jméno a heslo pro Greenstone a stiskněte tlačítko pro přihlášení.}
249
250_textfsc_ [l=cs] {Nejdříve vyberte kolekci, se kterou chcete pracovat (kolekce se zapnutou ochranou proti zápisu se v tomto seznamu neobjeví).}
251
252_textwtc_ [l=cs] {S kolekcí, kterou jste zvolili, můşete}
253_textamd_ [l=cs] {Přidat další data a znovu vytvořit kolekci}
254_textetc_ [l=cs] {Upravit konfigurační soubor a znovu vytvořit kolekci}
255_textdtc_ [l=cs] {Úplně smazat kolekci}
256_textetcfcd_ [l=cs] {Exportovat kolekci a vytvořit instalační CD-ROM pro Windows}
257_textcaec_ [l=cs] {Měním existující kolekci}
258_textnwec_ [l=cs] {Není k dispozici şádná kolekce, do níş je povolen zápis.}
259_textcianc_ [l=cs] {Vytvářím novou kolekci}
260_texttsosn_ [l=cs] {Pořadí kroků potřebnÃœch pro vytvoření nové kolekce digitální knihovny je následující:}
261_textsin_ [l=cs] {Zadejte její jméno (a doplňující informace)}
262_textswts_ [l=cs] {Určit odkud pocházejí zdrojová data}
263_textatco_ [l=cs] {Upravit konfigurační nastavení (pouze pro zkušenéh uşivatele)}
264_textbtc_ [l=cs] {"Vytvořit" kolekci (viz. níşe)}
265_textpvyh_ [l=cs] {Zobrazit vÃœsledek }
266
267_texttfsiw_ [l=cs] {Ve čtvrtém kroku uş bude pracovat jenom počítač.
268Při budování jsou vytvořeny indexy a shromáşděny
269všechny informace potřebné pro fungování kolekce.
270Nejprve ale musíte určit, které informace to budou.}
271
272_textadab_ [l=cs] {Diagram ve spodní části stránky Vám pomůşe určit místo, kde se právě nacházíte. Zelené tlačítko Vás posunuje do následující fáze, ÅŸluté tlačítko zase do fáze předchozí.
273Zároveň s tím, jak postupujete jednotlivÃœmi fázemi, se tlačítka obarvovují ÅŸlutě.}
274
275_textwyar_ [l=cs] {AÅŸ budete hotovi, zmáčkněte zelené tlačítko "informace o kolekci". Proces tvorby začne.}
276
277_textcnmbs_ [l=cs] {Jméno kolekce musí bÜt specifikováno}
278_texteambs_ [l=cs] {Emailová adresa musí bÃœt vyplněna}
279_textpsea_ [l=cs] {Prosím specifikujte emailovou adresu ve tvaru: jmenouzivatele@domena}
280_textdocmbs_ [l=cs] {Popis kolekce mustí bÃœt doplněn}
281
282_textwcanc_ [l=cs] {Při vytváření nové kolekce musíte zadat některé důleÅŸité informace o zdrojovÃœch datech.
283Tento proces je strukturován do série stránek, nad nimiş má dohled Collector.
284LiÅ¡ta ve spodní části stránky vám ukáşe, ve které fázi se právě nacházíte.}
285
286_texttfc_ [l=cs] {Název kolekce:}
287
288_texttctiasp_ [l=cs] {Kaşdá kolekce má název; je to krátká fráze, která identifikuje obsah kolekce.
289Např. "Computer Science Technical Reports" nebo "Humanity Development Library".}
290
291_textcea_ [l=cs] {Kontaktní emailová adresa:}
292
293_textteas_ [l=cs] {Tato emailová adresa určuje, kdo je kontaktní osobou pro danou sbírku.
294Jestli Greenstone objeví nějakÃœ problém, zaÅ¡le diagnostickou zprávu na tuto adresu.
295Zadejte emailovou adresu v plném tvaru: <tt>jmeno@domena</tt>.}
296
297_textatc_ [l=cs] {O této kolekci:}
298
299_texttiasd_ [l=cs] {Toto je prohlášení, které popisuje celou kolekci. Při zobrazení kolekce je zobrazeno na úvodní stránce.}
300
301_textypits_ [l=cs] {Vaše aktuální pozice je naznačena pomocí šipky -- v tomto případě je to fáze "informace o kolekci".
302Chcete-li pokračovat, zmáčkněte zelené tlačítko "zdrojová data"}
303
304_srcebadsources_ [l=cs] {<p>
305Jeden nebo i několik zdrojů, které jste zadali, jsou nedosaÅŸitelné (značeny _iconcross_ ).<p>MoÅŸné příčiny <u><li>Soubor, FTP server nebo URL adresa neexistují. <li>Nejste připojeni na internet. <li>Pokoušíte se přistoupit ke stránce zpoza firewallu (kdyÅŸ musíte zadávat přihlaÅ¡ovací jméno a heslo, abyste se dostali do internetu). </ul><p>Pokud vidíte stránku s touto URL adresou ve VaÅ¡em prohlíşeči, můşe pocházet i z dočasné lokálně uloÅŸené kopie. Lokální kopie (cache) jsou bohuÅŸel pro náš importovací program neviditelné. Doporučujeme stránky stáhnout a uloÅŸit pomocí VaÅ¡eho prohlíşeče.}
306
307_textymbyco_ [l=cs] {<p>
308Můşete zaloşit svoji kolekci buď
309<ul>
310<li> na standardním nastavení
311<dl><dd>Nová kolekce můşe obsahovat html dokumenty (.htm, .html), jednoduchÜ text(.txt, .text),
312dokumenty MS Word (.doc), PDF dokumenty (.pdf) nebo formát "m-box" emailovÜch souborů (.mbx)</dd></dl>
313<li>na některé z existujících sbírek
314<dl><dd> Soubory ve vaší nové kolekci musejí bÃœt stejného typu jako ty, které byly pouÅŸity v existující sbírce.</dd></dl>
315</ul> }
316
317_textbtco_ [l=cs] {ZaloÅŸit kolekci na}
318_textand_ [l=cs] {Přidat nová data}
319_textad_ [l=cs] {Přidávat data:}
320
321_texttftysb_ [l=cs] {Soubory, které určíte niÅŸe na této stránce, budou přidány do kolekce. Ujistěte se, ÅŸe existují v kolekci pouze
322jednou; v opačném případě se v kolekci objeví duplikáty. Soubory jsou identifikovány podle své
323plné cesty, webové stránky podle své absolutní adresy.}
324
325_textis_ [l=cs] {Zdroje pro import:}
326
327_textddd1_ [l=cs] {<p>
328Pokud pouşijete <b>file://</b> nebo <b>ftp://</b>, abyste určili jeden soubor, potom bude staşen pouze ten jedinÜ soubor.
329
330<p>Pokud pouÅŸijete  <b>http://</b>, vÃœsledek bude záviset na tom, jestli zadaná URL adresa odkazuje na normální web. stránku,
331jak ji vidíte v prohlíşeči, a nebo na adresář stránek. JestliÅŸe je to normální stránka, bude importována a spolu s ní také dokumenty,
332na které odkazuje (stahování se nezastaví u prvních odkazů, ale bude sledovat další odkazy a stáhne všechny odkazované dokumenty
333z <b>daného</b> serveru (URL).
334<p>JestliÅŸe pouÅŸijete URL, které odkazuje na adresář <b>http://</b>  (<b>ftp://</b>, <b>file://</b>), tak potom bude importován veÅ¡kerÃœ
335obsah dané sloÅŸky (včetně podsloÅŸek).<p>
336Chcete-li více políček pro zadání adresy, zmáčkněte tlačítko "více zdrojů".}
337
338_textddd2_ [l=cs] {<p>
339Zmáčkněte jedno ze zelenÃœch tlačítek. Nejste-li zkuÅ¡enÃœmi uÅŸivateli, pokračujte do dalšího kroku.
340Zapamatujte si, ÅŸe se můşete vÅŸdy do předchozího kroku tím, ÅŸe zmáčknete ÅŸluté tlačítko.}
341
342_textconf1_ [l=cs] {<p>
343Tvorba a způsob zobrazení vaší kolekce je kontrolován nastavením
344ve speciálním konfiguračním souboru. ZkuÅ¡ení uÅŸivatelé jej pravděpodobně
345budou chtít změnit.
346<center><p>
347<b>Pokud nejste zkuÅ¡enÃœmi uÅŸivateli, jednoduÅ¡e přejděte na další stránku.</b></center>
348<p>Chcete-li změnit nastavení, upravte řádky, které jsou zobrazeny níşe.
349Pokud uděláte chybu, můşete pouşít tlačítka "Reset" - objeví se původní konfigurační soubor.}
350
351_textreset_ [l=cs] {Reset}
352
353_textbild1_ [l=cs] {Kolekce se nyní vytváří: můşe to chvíli trvat. Řádek ve spodní části obrazovky naznačuje právě probíhající operace.}
354
355_textbild2_ [l=cs] {Pokud chcete ukončit proces tvorby, můşete kdykoli kliknout zde. <br>
356Kolekce na které se právě pracuje zůstane nezměněna.}
357
358_textstopbuild_ [l=cs] {zastavit tvorbu}
359
360_textbild3_ [l=cs] {Pokud tuto stránku opustíte (a nezrušíte tvorbu kolekce pomocí tlačítka "stop"), proces bude pokračovat a po úspěšném dokončení bude kolekce automaticky nainstalována.}
361
362_textbuildcancelled_ [l=cs] {Tvorba zrušena}
363
364_textbildcancel1_ [l=cs] {Tvorba kolekce byla zruÅ¡ena. PouÅŸijte ÅŸlutého tlačítka vespodu, pokud chcete změnit konfiguraci, a nebo spusÅ¥te tvorbu znovu.}
365
366_textbsupdate1_ [l=cs] {Indikátor tvorby se akturalizuje za 1 sekundu}
367_textbsupdate2_ [l=cs] {Indikátor tvorby aktualizován v }
368_textseconds_ [l=cs] {sekund}
369_textbildsuc_ [l=cs] {Kolekce byla úspěšně vytvořena.}
370
371_textviewbildsummary_ [l=cs] {Můşete zobrazit<a href"_httppagex_(bsummary)&c_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_" target_top>detailní zprávu</a> o tvorbě kolekce.}
372
373_textfailmsg11_ [l=cs] {Kolekce nemohla bÃœt vytvořena, protoÅŸe neobsahuje şádná data. Ujistěte se, ÅŸe alespoň
374jeden adresář nebo soubor, kterÃœ jste zadali na stránce <i>zdrojová data</i>, existuje
375a obsahuje typ informací, které Greenstone dokáşe zpracovat.}
376
377_textfailmsg21_ [l=cs] {Kolekce nemohla bÃœt vytvořena (chyba import.pl).}
378_textblcont_ [l=cs] {Zpráva obsahuje následující informace:}
379
380_texttryagain_ [l=cs] {Prosím <a href"_httppagecollector_" target_top>znovu spusťte Collector</a> a zkuste vše znovu.}
381
382_textfailmsg31_ [l=cs] {Kolekce nemohla bÃœt vytvořena (chyba buildcol.pl).}
383_textfailmsg41_ [l=cs] {Kolekce byla úspěšně vytvořena, ale nemohla bÃœt nainstalována.}
384_textfailmsg71_ [l=cs] {Během pokusu o vytvoření kolekce nastala neočekávaná chyba.}
385_textretcoll_ [l=cs] {Vrátit se do Collector}
386
387_textdelperm_ [l=cs] {Některé z _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ kolekcí nemohly bÃœt smazány. MoÅŸné příčiny jsou:<ul>
388<li>Greenstone nemá oprávnění mazat adresář _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_.<br>
389Budete muset odstranit tuto kolekci ručně, aby zmizela úplně z tohoto počítače.</li>
390<li>Greenstone nemůşe spustit program _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl Ujistěte se,
391şe soubor má nastaveny atributy "ke čtení" a "spustitelnÜ".</li></ul>}
392
393_textdelinv_ [l=cs] {Kolekce _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ je uzamčena, a nebo je naplatná. Smazání bylo zrušeno.}
394
395_textdelsuc_ [l=cs] {Kolekce _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ byla úspěšně smazána.}
396
397_textclonefail_ [l=cs] {_cgiargclonecolHtmlsafe_ kolekce nemohla bÃœt zkopírována. MoÅŸné příčiny jsou:
398<ul>
399<li>Kolekce _cgiargclonecolHtmlsafe_ neexistuje</li>
400<li>Kolekce _cgiargclonecolHtmlsafe_ postrádá konfigurační soubor (collect.cfg)</li>
401<li>Greenstone nemá oprávnění číst z collect.cfg</li>
402</ul>}
403
404_textcolerr_ [l=cs] {Chyba Collector}
405
406_texttmpfail_ [l=cs] {Collector hlásí, ÅŸe nemohl číst nebo zapisovat dovnitř dočasného adresáře (souboru).
407MoÅŸné příčiny jsou:
408<ul>
409<li>Greenstone nemá oprávnění zapisovat/číst do adressáře _gsdlhome_/tmp.<./li>
410</ul>}
411
412_textmkcolfail_ [l=cs] {Collector hlásí chybu při vytváření adresářové struktury (chyba mkcol.pl).
413MoÅŸné příčiny jsou:
414<ul>
415<li>Greenstone nemá oprávnění zapisovat do adresáře _gsdlhome_/tmp</li>
416<li>chyba v perl skriptu mkcol.pl</li>
417</ul>
418}
419
420_textnocontent_ [l=cs] {Chyba Collector: pro novou kolekci nebylo specifikováno şádné jméno. Restartujte Collector od začátku.}
421
422_textrestart_ [l=cs] {Restartovat Collector}
423
424_textreloaderror_ [l=cs] {Během tvorby nové kolekce se objevila chyba. Greenstone mohl bÃœt zmaten tím,
425ÅŸe jste ve VaÅ¡em prohlíşeči pouÅŸili tlačítka "aktualizuj" a nebo "zpět"i. Vyvarujte se prosím
426pouşívání těchto tlačítek během procesu tvorby kolekce. Doporučujeme
427restartovat Collector od začátku.}
428
429_textexptsuc_ [l=cs] {Kolekce _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ byla úspěšně exportována do adresáře _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ }
430
431_textexptfail_ [l=cs] {<p>
432Chyba při exportu kolekce _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ .<p>
433Tato chyba je pravděpodobně způsobena tím, ÅŸe Greenstone byl nainstalován bez komponent nezbytnÃœch
434pro fungování funkce exportování kolekce.
435<ul>
436<li>Pokud jste instalovali Greenstone z disku CD-ROM, tyto balíčky nebyly přidány. Volba je dostupná pouze
437při typu instalace "Custom". Můşete vÅ¡ak spustit instalaci znovu a vybrat Custom - "Export Collection".</li>
438
439<li>Jestli jste instalovali Greenstone z jiného zdroje, budete si muset stáhnout přídavnÃœ balíček. Prosím navÅ¡tivte
440<a href"http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> a nebo napiÅ¡te na
441<a href"mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a>, poskytneme vám další informace.</li>
442
443</ul>}
444
445
446######################################################################
447# 'gsdl' page
448package gsdl
449######################################################################
450
451
452#------------------------------------------------------------
453# text macros
454#------------------------------------------------------------
455
456
457_textgreenstone1_ [l=cs] {Greenstone je balíkem programů, které mají schopnost vytvářet a prezentovat kolekce v rámci digitálních knihoven.
458Nabízí novÜ způsob organizování a publikování informací na internetu i na CD-ROM. Greenstone je vyvíjen
459v rámci projektu New Zealand Digital Library na universitě Waikato, a je distribuován ve spolupráci s UNESCO
460a nevládní organizací Human Info. Je to otevřenÃœ systém (open-source), dostupnÃœ z <i>http://greenstone.org</i>
461za podmínek GNU General Public License.}
462
463_textgreenstone2_ [l=cs] {Internetové stránky projektu New Zealand Digital library (<a href"http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>)
464obsahují mnoÅŸství ukázek hotovÃœch kolekcí. VÅ¡echny byly vytvořeny v programu Greenstone
465a předvádějí jeho moÅŸnosti vyhledávání a prohlíşení. Naleznete tam kolekce arabské, čínské,
466francouzské, v jazyce Maori nebo ve Španělštině či Angličtině a také několik kolekcí hudebních.}
467
468_textplatformtitle_ [l=cs] {platforma}
469_textgreenstone3_ [l=cs] {Greenstone funguje v operačních systémech Windows i Unix a Mac OS X. Distrubuční balíčky obsahují
470hotové binární instalace pro Windows a pro Linux a Mac OS X. K dipozici je také kompletní zdrojovÜ
471kód, kterÃœ lze kompilovat pomocí Microsoft C++ nebo gcc. Greenstone pouşívá volně Å¡iřitelné programy,
472které jsou také k dispozici: webserver Apache a PERL. Rozhraní pro Greenstone vyuşívá webovÜ prohlíşeč
473(např. Netscape Navigator nebo Internet Explorer).}
474
475_textgreenstone4_ [l=cs] {Mnoho kolekcí je distribuováno na CD-ROM discích s programem Greenstone. Např. <i>Humanity Development Library</i>,
476která obsahuje 1 230 publikací sahající od oblasti účetnictví k hygieně pitné vody.
477Distribuce mají minimální nároky na vÜkon počítače a proto se hodí i do podmínek,
478které jsou v rozvojovÃœch zemích. Dokumenty lze prohledávat, ale i prohlíşet podle předmětovÃœch hesel,
479názvů, organizací, seznamů "Jak na .." či náhodně podle kniÅŸních přebalů.}
480
481_textcustomisationtitle_ [l=cs] {přizpůsobení}
482_textgreenstone5_ [l=cs] {Greenstone je speciálně navrÅŸen tak, aby se dal rozÅ¡iřovat a upravovat. Nové formáty
483dokumentů i metadat se připojují pomocí (Perl) "pluginů" a "klasifikátorů". Vzhled
484uÅŸivatelského rozhraní lze měnit pomocí "maker" napsanÃœch pomocí jednoduchého makrojazyka.
485Protokol Corba dovoluje programům (agenti - napsaní například v programovacím jazyce Java),
486aby vyuşívali procedur připojenÃœch ke sbírkám. A konečně, zdrojovÃœ kód napsanÃœ v C++ a v Perl je
487k dispozici pro další úpravy.}
488
489_textdocumentationtitle_ [l=cs] {dokumentace}
490_textdocuments_ [l=cs] {K dispozici je rozsáhlá dokumentace software Greenstone.}
491
492#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:}
493#_textinstall_ {The Greenstone Digital Library Software Installer's Guide}
494#_textuser_ {The Greenstone Digital Library Software User's Guide}
495#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
496
497_textmailinglisttitle_ [l=cs] {e-mailová konference}
498_textmailinglist_ [l=cs] {Pro diskuse o pouşívání digitální knihovny Greenstone existují emailová konference.
499K přihlášení pouÅŸijte stránky <a href"https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
500Chcete-li odeslat zprávu, zašlete ji na <a href"mailto:greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz" >greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>. }
501
502_textbugstitle_ [l=cs] {chyby}
503_textreport_ [l=cs] {Chceme se ujistit, ÅŸe tento program dělá svou práci dobře. Prosíme hlaste jakoukoliv
504chybu na <a href"mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a>.  }
505
506_textgs3title_ [l=cs] {v pracích}
507_textgs3_ [l=cs] {Greenstone 3 je kompletním přepracováním a novou implementací, která
508zachovává vÅ¡echny vÃœhody Greenstone 2 (současná verze). Například je
509vícejazyčnÃœ, multiplatformní a značně konfigurovatelnÃœ. Slučuje vÅ¡echny
510rysy existujícího systému a zachovává zpětnou kompatibilitu: to znamená,
511ÅŸe umoşňuje vytvářet a provozovat existující kolekce bez nutnosti jejich úpravy.
512Systém je naprogramován v jazyce Java a je strukturován jako sít nezávislÜch modulů
513komunikujících za pouÅŸití XML: díky tomu můşe fungovat v distribuované podobě a
514v případě potřeby můşe bÃœt umístěn na několika různÃœch serverech. Toto modulární
515pojetí zvětšuje přizpůsobivost a rozšiřitelnost systému Greenstone. Nová verze
516by měla bÃœt pro experimentální vyuÅŸití k dipozici od 23. prosince 2003.
517Základní návrh systému je nestíněn v dokumentu "The design of Greenstone 3:
518An agent based dynamic digital library" (nahrát  <a href="http://www.greenstone.org/manuals/gs3design.pdf">PDF</a>).}
519
520_textcreditstitle_ [l=cs] {o autorech}
521
522_textwhoswho_ [l=cs] {Greenstone je vÜsledkem tÜmové práce mnoha lidí. Hlavními architekty systému jsou Rodger McNab a Stefan Boddie.
523Dalšími přispěvatali byli David Bainbridge, George Buchanan, Hong Chen, Michael Dewsnip, Katherine Don, Elke Duncker,
524Carl Gutwin, Geoff Holmes, Dana McKay, John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer,
525Todd Reed, Bill Rogers, John Thompson, and Stuart Yeates. Ostatní členové projektu poskytovali rady a inspiraci pro design systému :
526Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols
527a Lloyd Smith. A chceme také upozornit na vÅ¡echny ty, kteří přispěli do GNU programů zahrnutÃœch v této distribuci:
528MG, GDBM, PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE a XLHTML.}
529
530_textaboutgslong_ [l=cs] {o programu Greenstone}
531
532######################################################################
533# 'users' page
534package userslistusers
535######################################################################
536
537
538#------------------------------------------------------------
539# text macros
540#------------------------------------------------------------
541
542_textlocu_ [l=cs] {Skupina aktuálních uşivatelů}
543_textuser_ [l=cs] {uÅŸivatel
544}
545_textas_ [l=cs] {stav účtu}
546_textgroups_ [l=cs] {skupiny}
547_textcomment_ [l=cs] {poznámky}
548_textadduser_ [l=cs] {přidat nového uÅŸivatele}
549_textedituser_ [l=cs] {editovat}
550_textdeleteuser_ [l=cs] {smazat}
551
552
553######################################################################
554# 'users' page
555package usersedituser
556######################################################################
557
558
559#------------------------------------------------------------
560# text macros
561#------------------------------------------------------------
562
563
564_textedituser_ [l=cs] {Editovat informace o uÅŸivateli}
565_textadduser_ [l=cs] {Přidat nového uÅŸivatele}
566
567_textaboutusername_ [l=cs] {Uşivatelské jméno musí mít délku 2-30 znaků. Můşe obsahovat alfanumerické znaky, tečku(.) a podtrşítko ( _ ).}
568
569_textaboutpassword_ [l=cs] {Heslo musí mít délku 3-8 znaků. Můşe obsahovat tisknutelné znaky ASCII.}
570
571_textoldpass_ [l=cs] {Pokud je toto pole prázdné, bude zachováno staré heslo.}
572_textenabled_ [l=cs] {povoleno}
573_textdisabled_ [l=cs] {zakázáno}
574
575_textaboutgroups_ [l=cs] {Členové skupiny se oddělují čárkou, prosím nevkládejte şádné mezery.}
576
577
578######################################################################
579# 'users' page
580package usersdeleteuser
581######################################################################
582
583
584#------------------------------------------------------------
585# text macros
586#------------------------------------------------------------
587
588_textdeleteuser_ [l=cs] {smazat uÅŸivatele}
589_textremwarn_ [l=cs] {Skutečně chcete zcela odstranit uÅŸivatele <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>?}
590
591
592######################################################################
593# 'users' page
594package userschangepasswd
595######################################################################
596
597
598#------------------------------------------------------------
599# text macros
600#------------------------------------------------------------
601
602_textchangepw_ [l=cs] {Změnit heslo}
603_textoldpw_ [l=cs] {staré heslo}
604_textnewpw_ [l=cs] {nové heslo}
605_textretype_ [l=cs] {zadejte heslo ještě jednou}
606
607
608######################################################################
609# 'users' page
610package userschangepasswdok
611######################################################################
612
613
614#------------------------------------------------------------
615# text macros
616#------------------------------------------------------------
617
618_textsuccess_ [l=cs] {Vaše heslo bylo úspěšně změněno.}
619
620
621######################################################################
622# 'users' page
623package users
624######################################################################
625
626
627#------------------------------------------------------------
628# text macros
629#------------------------------------------------------------
630
631_textinvalidusername_ [l=cs] {Uşivatelské jméno není platné.}
632_textinvalidpassword_ [l=cs] {Heslo není platné.}
633_textemptypassword_ [l=cs] {Zadejte prosím vÜchozí heslo pro tohoto uşivatele.}
634_textuserexists_ [l=cs] {Tento uşivatel uş existuje, prosím zvolte jiné jméno.}
635
636_textusernameempty_ [l=cs] {Prosím, vloşte vaše uşivatelské jmého.}
637_textpasswordempty_ [l=cs] {Musíte zadat původní heslo.}
638_textnewpass1empty_ [l=cs] {Zadejte vaše nové heslo a potvrďte jej ještě jednou.}
639_textnewpassmismatch_ [l=cs] {Dvě verze vašeho hesla se od sebe liší.}
640_textnewinvalidpassword_ [l=cs] {Zadali jste neplatné heslo.}
641_textfailed_ [l=cs] {Uşivatelské jméno nebo heslo nebylo správné.}
642
643
644######################################################################
645# 'status' pages
646package status
647######################################################################
648
649
650#------------------------------------------------------------
651# text macros
652#------------------------------------------------------------
653
654
655_textversion_ [l=cs] {Verze Greenstone}
656_textframebrowser_ [l=cs] {Váš prohlíşeč musí bÜt schopen zobrazovat rámce (frames).}
657_textusermanage_ [l=cs] {Správa uşivatelů}
658_textlistusers_ [l=cs] {seznam uşivatelů}
659_textaddusers_ [l=cs] {přidat nového uÅŸivatele}
660_textchangepasswd_ [l=cs] {změnit heslo}
661_textinfo_ [l=cs] {Technické informace}
662_textgeneral_ [l=cs] {všeobecně}
663_textarguments_ [l=cs] {argumenty}
664_textactions_ [l=cs] {akce}
665_textbrowsers_ [l=cs] {prohlíşeč}
666_textprotocols_ [l=cs] {protokoly}
667_textconfigfiles_ [l=cs] {Soubory s konfigurací}
668_textlogs_ [l=cs] {Protokol o aktivitách}
669_textusagelog_ [l=cs] {protokol o pouşití}
670_textinitlog_ [l=cs] {protokol o vstupech}
671_texterrorlog_ [l=cs] {soubor o chybách}
672_textadminhome_ [l=cs] {domov správce}
673_textreturnhome_ [l=cs] {Greenstone home}
674_titlewelcome_ [l=cs] {Administrace}
675_textmaas_ [l=cs] {Dostupné sluşby pro administraci a údrşbu zahrnují:}
676_textvol_ [l=cs] {zobrazit on-line přístupy}
677_textcmuc_ [l=cs] {vytvořit, udrÅŸovat a aktualizovat kolekce}
678_textati_ [l=cs] {přístup k technickÃœm informací, jako např. CGI argumenty}
679
680_texttsaa_ [l=cs] {Tyto sluÅŸby se aktivují pouÅŸitím krajní navigační liÅ¡ty na levé straně obrazovky.}
681
682_textcolstat_ [l=cs] {Status kolekce}
683
684_textcwoa_ [l=cs] {Kolekce budou mít atribut "spuštěná", pouze pokud jejich konfigurační soubory existují
685(build.cfg), jsou čitelné, obsahují platná pole data vytvoření (tj. > 0) a jsou v adresáři index
686(tzn. ne uvnitř adresáře building). }
687
688_textcafi_ [l=cs] {klikněte na <i>abbrev.</i> pro informace o dané kolekci}
689_textcctv_ [l=cs] {klikněte na <i>kolekci<i> pro zobrazení}
690_textsubc_ [l=cs] {UloÅŸit změny}
691_texteom_ [l=cs] {Chyba při otevírání main.cfg}
692_textftum_ [l=cs] {Změna main.cfg se nezdařila}
693_textmus_ [l=cs] {main.cfg úspěšně aktualizován}
694
695
696######################################################################
697# 'bsummary' pages
698package bsummary
699######################################################################
700
701
702#------------------------------------------------------------
703# text macros
704#------------------------------------------------------------
705
706_textbsummary_ [l=cs] {Vytvořit souhrn o kolekci _collectionname_}
707_textflog_ [l=cs] {Soubor se zprávou o ztracenÜch souborech _collectionname_}
708
709
710############################################################################
711#
712# This stuff is only used by the usability (I'd like to Complain) stuff
713#
714############################################################################
715package Global
716
717_greenstoneusabilitytext_ [l=cs] {PouÅŸitelnost Greenstone}
718
719_textwhy_ [l=cs] {<p>
720Tím, şe odešlete tuto zprávu, nám dáte najevo, şe prohlíşená stránka byla sloşitá či odrazující.}
721_textextraforform_ [l=cs] {Nemusíte vyplnit celÃœ formulář -- jakékoliv informace pomohou.}
722_textprivacybasic_ [l=cs] {<p>
723Zpráva bude obsahovat pouze informace o webové stránce, kterou jste právě viděli a informace o technice, kterou jste k jejímu zobrazení pouşívali (plus dodatečné informace, které nám napíšete).}
724_textstillsend_ [l=cs] {Přejete si odeslat tuto zprávu?}
725
726_texterror_ [l=cs] {chyba}
727_textyes_ [l=cs] {Ano}
728_textno_ [l=cs] {Ne}
729_textclosewindow_ [l=cs] {Zavřít okno}
730_textabout_ [l=cs] {O}
731_textprivacy_ [l=cs] {Soukromé}
732_textsend_ [l=cs] {Odeslat}
733_textdontsend_ [l=cs] {Neodesílat}
734_textoptionally_ [l=cs] {Volitelně}
735
736_textunderdev_ [l=cs] {Detailní přehled bude k dispozici ve finální verzi.}
737
738_textviewdetails_ [l=cs] {Ukázat detailní zprávu}
739_textmoredetails_ [l=cs] {Více podrobností}
740_texttrackreport_ [l=cs] {Sledovat tuto zprávu}
741_textcharacterise_ [l=cs] {Co to je za problém}
742_textseverity_ [l=cs] {Jak závaşnÜ je to problém}
743 
744_textbadrender_ [l=cs] {Stránka vypadá divně}
745_textcontenterror_ [l=cs] {Chyba obsahu}
746_textstrangebehaviour_ [l=cs] {Podivné chování}
747_textunexpected_ [l=cs] {Stalo se něco neočekávaného}
748_textfunctionality_ [l=cs] {Obtíşné pouşívání}
749_textother_ [l=cs] {Jiné}
750
751_textcritical_ [l=cs] {KrickÜ}
752_textmajor_ [l=cs] {ZávaşnÜ}
753_textmedium_ [l=cs] {Střední}
754_textminor_ [l=cs] {OkrajovÜ}
755_texttrivial_ [l=cs] {NicotnÜ}
756
757_textwhatdoing_ [l=cs] {Co jste chtěli udělat?}
758_textwhatexpected_ [l=cs] {Co jste očekávali?}
759_textwhathappened_ [l=cs] {Co se stalo?}
760
761_cannotfindcgierror_ [l=cs] {<h2>Omlouváme se.</h2>Nelze najít přísluÅ¡né programy na serveru (pro sluÅŸbu "Rád bych poznamenal...").}
762
763_textusabbanner_ [l=cs] {koru-style baner pro Greenstone}
764
765
766######################################################################
767# GTI text strings
768package gti
769######################################################################
770
771
772#------------------------------------------------------------
773# text macros
774#------------------------------------------------------------
775   
776
777############
778# gli page
779############
780package gli
781
782_textglilong_ [l=cs] {rohraní Greenstone Librarian}
783_textglihelp_ [l=cs] {Rozhraní Librarian (zkracováno jako GLI polde <i>Greenstone Librarian Interface</i>) poskytuje
784snadno pouÅŸitelnÃœ přístup k funkcím systému Greenstone formou grafického uÅŸivatelského rozhraní.
785To umoşňuje shormaşďovat skupiny dokumentů, importovat a přiřazovat metadata a vytvářet kolekce
786digitální knihovny Greenstone.
787<p>
788GLI pracuje ve spojení s Greenstone a předpokládá se, ÅŸe je nainstalován v podadresáři
789instalace Greenstone. To platí pokud jste nahráli jednu z distirbucí Greenstone z internetu nebo
790jste ji nainstalovali z CD-ROM.
791
792
793<h4>Spuštění GLI ve Windows</h4>
794
795Ve Windows spustíte Librarian přes hlavní menu (<i>Start</i>) a poloÅŸky
796 <i>Programy</i>, <i>Greenstone Digital Library</i> vÃœběrem <i>Greenstone Librarian Interface</i>.
797
798 
799<h4>Spuštění GLI pod Unixem</h4>
800
801Pro spuštění GLI pod Unixem otevřete podadresář <i>gli</i> adresáře instalace Greenstone
802a spusťte skript <i>gli.sh</i>.}
803
Note: See TracBrowser for help on using the browser.