root/main/trunk/greenstone2/macros/latvian.dm @ 31975

Revision 28888, 38.3 KB (checked in by ak19, 6 years ago)

First security commit. 1. Introducing the new securitools.h and .cpp files, which port the functions necessary to implement security in Greenstone from OWASP-ESAPI for Java, since OWASP's C++ version is largely not yet implemented, even though their code compiles. The newly added runtime-src/packages/security which contains OWASP ESAPI for C++ will therefore be removed again shortly. 2. receptionist.cpp now sets various web-encoded variants for each cgiarg macro, such as HTML entity encoded, attr encoded, javascript encoded (and css encoded variants). These are now used in the macro files based on which variant is suited to the context. 3. This commit further contains the minimum changes to protect the c, d, and p cgi variables.

  • Property svn:mime-type set to text/plain
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Latvian Language text and icon macros
5# Many thanks to Raitis Brodezhonok (updated April 2005)
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=lv] {Periodika}
21_textsource_ [l=lv] {avota norāde:}
22_textdate_ [l=lv] {publicēšanas datums:}
23_textnumpages_ [l=lv] {lapu skaits:}
24
25_textsignin_ [l=lv] {autorizācija}
26
27_textdefaultcontent_ [l=lv] {Pieprasītā lapa nav atrasta. Lūdzu izmantojiet
28jÅ«su pārlÅ«kprogrammas 'atpakaÄŒ' pogu vai augšējo 'māja' pogu, lai
29atgrieztos uz Greenstone Digitālo Bibliotēku.}
30
31_textdefaulttitle_ [l=lv] {GSDL KČūda}
32
33_textbadcollection_ [l=lv] {Kolekcija (nosaukta "_cvariable_") nav uzstādīta šajā Greenstone digitālās bibliotēkas sistēmā.}
34
35_textselectpage_ [l=lv] {-- Izvēlieties Lapu --}
36
37_collectionextra_ [l=lv] {Kolekcija satur _about:numdocs_ dokumentus.
38Tā pēdējo reizi tika veidota _about:builddate_ dienas atpakaÄŒ.}
39
40# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
41# macro will always be set to another value)
42_collectorextra_ [l=lv] {<p>Kolekcija satur _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokumentu,dokumentus), summāri _numbytes_.
43<p><a href="_httppagex_(bsummary)">NoklikÅ¡Ä·iniet Å¡eit</a> lai redzētu Å¡Ä«s kolekcijas veidoÅ¡anas kopsavilkumu.
44}
45
46_textdescrcollection_ [l=lv] {}
47_textdescrabout_ [l=lv] {Par lapa}
48_textdescrhome_ [l=lv] {Mājas lapa}
49_textdescrhelp_ [l=lv] {Palīgs lapa}
50_textdescrpref_ [l=lv] {Iestatījumu lapa}
51_textdescrgreenstone_ [l=lv] {Greenstone Digitālās Bibliotēkas Programmatūra}
52_textdescrusab_ [l=lv] {Ko jūs atradāt grūti izmantojamu?}
53
54_textdescrSearch_ [l=lv] {Meklēt specifiskus nosacījumus}
55
56# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
57_textdescrTitle_ [l=lv] {Pārlūkot virsrakstu alfabētisku sarakstu}
58_textdescrCreator_ [l=lv] {Pārlūkot autoru alfabētisko sarakstu}
59_textdescrSubject_ [l=lv] {Pārlūkot pēc priekšmetu kategorijas}
60_textdescrDescription_ [l=lv] {Pārlūkot pēc aprakstiem}
61_textdescrPublisher_ [l=lv] {Pārlūkot pēc izdevējiem}
62_textdescrContributor_ [l=lv] {Pārlūkot pēc līdzautoriem}
63_textdescrDate_ [l=lv] {Pārlūkot pēc datējuma}
64_textdescrType_ [l=lv] {Pārlūkot pēc resursu tipiem}
65_textdescrFormat_ [l=lv] {Pārlūkot pēc formāta}
66_textdescrIdentifier_ [l=lv] {Pārlūkot pēc resursa identifikatora}
67_textdescrSource_ [l=lv] {Pārlūkot pēc originālā datnesvārda}
68_textdescrLanguage_ [l=lv] {Pārlūkot pēc valodas}
69_textdescrRelation_ [l=lv] {Pārlūkot pēc saistībām}
70_textdescrCoverage_ [l=lv] {Pārlūkot pēc aptvēruma}
71_textdescrRights_ [l=lv] {Pārlūkot pēc tiesībām}
72
73_textdescrOrganization_ [l=lv] {Pārūkot pēc organizācijām}
74_textdescrKeyword_ [l=lv] {Pārlūkot pēc atslēgvārda}
75_textdescrHowto_ [l=lv] {Pārlūkot kādā veidā kategorijas}
76_textdescrList_ [l=lv] {Pārlūkot dokumentu sarakstu}
77_textdescrSeries_ [l=lv] {Pārlūkot pēc izdevumiem}
78_textdescrTo_ [l=lv] {Pārlūkot pēc Kam lauka}
79_textdescrFrom_ [l=lv] {Pārlūkot pēc No lauka}
80_textdescrTopic_ [l=lv] {Pārlūkot speciālus tematikskus izdevumus}
81_textdescrBrowse_ [l=lv] {Pārlūkot}
82_textdescrCollage_ [l=lv] {PārlÅ«kot pēc attēlu kolāşām}
83_textdescrPeople_ [l=lv] {Pārlūkot cilvēku alfabētisko sarakstu}
84_textdescrAcronym_ [l=lv] {Pārlūkot akronīmus}
85_textdescrPhrase_ [l=lv] {Pārlūkot frāzes}
86_textdescrArtist_ [l=lv] {Pārlūkot māksliniekus}
87_textdescrVolume_ [l=lv] {Pārlūkot pēc sējuma}
88_textdescrCountries_ [l=lv] {Pārlūkot pēc valstīm}
89_textdescrCaptions_ [l=lv] {Pārlūkot pēc foto virsrakstiem}
90
91_labelSearch_ [l=lv] {Meklēt} 
92
93# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
94_labelTitle_ [l=lv] {Nosaukumi A-Z}
95_labelCreator_ [l=lv] {Autori A-Z}
96_labelSubject_ [l=lv] {Priekšmeti}
97
98_labelDescription_ [l=lv] {Apraksti}
99_labelPublisher_ [l=lv] {Izdevēji}
100_labelContributor_ [l=lv] {LÄ«dzautori}
101_labelDate_ [l=lv] {Datējums}
102_labelType_ [l=lv] {Tipi}
103_labelFormat_ [l=lv] {Formāti}
104_labelIdentifier_ [l=lv] {Identifikatori}
105_labelSource_ [l=lv] {Datnesvārdi}
106_labelLanguage_ [l=lv] {Valodas}
107_labelRelation_ [l=lv] {Saistības}
108_labelCoverage_ [l=lv] {Aptvērums}
109_labelRights_ [l=lv] {Tiesības}
110
111_labelOrg_ [l=lv] {Organizācija}
112_labelKeyword_ [l=lv] {Atslēgvārds}
113_labelHow_ [l=lv] {Kādā veidā}
114_labelSeries_ [l=lv] {Izdevumi} 
115_labelList_ [l=lv] {Saraksts}
116_labelTo_ [l=lv] {Kam} 
117_labelFrom_ [l=lv] {No} 
118_labelTopic_ [l=lv] {Temati} 
119_labelBrwse_ [l=lv] {PārlÅ«kot} 
120_labelCollage_ [l=lv] {Kolāşa} 
121_labelbrows_ [l=lv] {PārlÅ«kot} 
122_labelPeople_ [l=lv] {Cilvēki A-Z} 
123_labelAcronym_ [l=lv] {Akronīmi}
124_labelPhrase_ [l=lv] {Frāzes} 
125_labelArtist_ [l=lv] {Mākslinieki} 
126_labelVolume_ [l=lv] {Sējumi} 
127_labelCaptions_ [l=lv] {Virsraksti}
128_labelCountries_ [l=lv] {Valstis} 
129
130
131_texticontext_ [l=lv] {Skatīt dokumentu}
132_texticonclosedbook_ [l=lv] {atvērt šo dokumentu un skatīt saturu}
133_texticonnext_ [l=lv] {uz nākošo nodaČu}
134_texticonprev_ [l=lv] {uz iepriekšējo nodaÄŒu}
135
136_texticonworld_ [l=lv] {Skatīt web dokumentu}
137
138_texticonmidi_ [l=lv] {Skatīt MIDI dokumentu}
139_texticonmsword_ [l=lv] {Skatīt Microsoft Word dokumentu}
140_texticonmp3_ [l=lv] {Skatīt MP3 dokumentu}
141_texticonpdf_ [l=lv] {SkatÄ«t PDF dokumentu} 
142_texticonps_ [l=lv] {SkatÄ«t PostScript dokumentu} 
143_texticonppt_ [l=lv] {SkatÄ«t PowerPoint dokumentu} 
144_texticonrtf_ [l=lv] {SkatÄ«t RTF dokumentu} 
145_texticonxls_ [l=lv] {SkatÄ«t Microsoft Excel dokumentu} 
146
147_page_ [l=lv] {lapa}
148_pages_ [l=lv] {lapas}
149_of_ [l=lv] {no}
150_vol_ [l=lv] {Sēj.}
151_num_ [l=lv] {Nr.}
152
153_textmonth00_ [l=lv] {}
154_textmonth01_ [l=lv] {Janvāris}
155_textmonth02_ [l=lv] {Februāris}
156_textmonth03_ [l=lv] {Marts}
157_textmonth04_ [l=lv] {Aprīlis}
158_textmonth05_ [l=lv] {Maijs}
159_textmonth06_ [l=lv] {JÅ«nijs}
160_textmonth07_ [l=lv] {JÅ«lijs}
161_textmonth08_ [l=lv] {Augusts}
162_textmonth09_ [l=lv] {Septembris}
163_textmonth10_ [l=lv] {Oktobris}
164_textmonth11_ [l=lv] {Novembris}
165_textmonth12_ [l=lv] {Decembris}
166
167_textdocument_ [l=lv] {Dokuments}
168_textsection_ [l=lv] {Sekcija}
169_textparagraph_ [l=lv] {Paragrāfs}
170
171_magazines_ [l=lv] {Ŝurnāli}
172
173_nzdlpagefooter_ [l=lv] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
174<p><a href="http://www.nzdl.org">Jaunzēlandes Digitālās Bibliotēkas Projekts</a>
175<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz/cs">Datorzinātņu Fakultāte</a>,
176<a href="http://www.waikato.ac.nz">Waikato Universitāte</a>,
177Jaunzēlande} 
178
179_linktextHOME_ [l=lv] {MĀJA}
180_linktextHELP_ [l=lv] {PALĪGS}
181_linktextPREFERENCES_ [l=lv] {IESTATĪJUMI}
182
183
184######################################################################
185# 'home' page
186package home
187######################################################################
188
189_textpagetitle_ [l=lv] {Greenstone Digitālā Bibliotēka}
190_textadmin_ [l=lv] {Administrācijas Lapa}
191_textabgs_ [l=lv] {Par Greenstone}
192_textgsdocs_ [l=lv] {Greenstone Dokumentācija}
193
194_textdescradmin_ [l=lv] {AtÄŒauj jums pievienot jaunus lietotājus, apkopo kolekcijas sistēmā, dot
195tehnisko informāciju uz Greenstone instalāciju
196}
197
198_textdescrgogreenstone_ [l=lv] {Stāsta jums par Greenstone programmatūru un Jaunzēlandes Digitālās Bibliotēkas
199Projektu, no kurienes tas nāk
200}
201
202_textdescrgodocs_ [l=lv] {Greenstone rokasgrāmatas}
203
204
205#####################################################################
206# some macros used on the home page from other packages
207#####################################################################
208package gli
209
210_textgli_ [l=lv] {Bibliotekāra Interfeiss}
211_textdescrgli_ [l=lv] {Palīdzēs jums radīt jaunas kolekcijas, modificēt vai papildināt jau esošās, vai izdzēst
212kolekcijas
213}
214
215package collector
216
217_textcollector_ [l=lv] {Kolektors}
218_textdescrcollector_ [l=lv] {Kolektors tika izveidots pirms bibliotekāra interfeisa, un vispraktiskāko apsvērumu dÄ“ÄŒ, tiek rekomendēts izmantot bibliotekāra interfeisu}
219
220
221package depositor
222
223
224package gti
225
226_textgti_ [l=lv] {Greenstone TulkoÅ¡anas Interfeiss} 
227_textdescrtranslator_ [l=lv] {Palīdz jums uzturēt daudzvalodu Greenstone interfeisa versijas
228aktuālas
229}
230
231######################################################################
232# 'about' page
233package about
234######################################################################
235
236
237#------------------------------------------------------------
238# text macros
239#------------------------------------------------------------
240
241_textabcol_ [l=lv] {Par Å¡o kolekciju}
242
243_textsubcols1_ [l=lv] {<p>Pilna kolekcija satur _1_ apakškolekcijas.
244Pašreiz pieejamās ir:
245<blockquote>}
246
247_textsubcols2_ [l=lv] {</blockquote>
248Jūs varat kontrolēt (un mainīt) kuras apakškolekcijas
249jūs pašlaik izmantojiet Iestatījumu lapā.}
250
251_titleabout_ [l=lv] {par}
252
253
254######################################################################
255# document package
256package document
257######################################################################
258
259
260#------------------------------------------------------------
261# text macros
262#------------------------------------------------------------
263
264# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
265
266
267_texticonopenbookshelf_ [l=lv] {azvērt šo bibliotēkas sekciju}
268_texticonclosedbookshelf_ [l=lv] {atvērt šo bibliotēkas sekciju un apskatiet saturu}
269_texticonopenbook_ [l=lv] {aizvērt šo grāmatu}
270_texticonclosedfolder_ [l=lv] {Atvērt šo mapi un apskatīt saturu}
271_texticonclosedfolder2_ [l=lv] {atvērt apakšsekciju:}
272_texticonopenfolder_ [l=lv] {aizvērt šo mapi}
273_texticonopenfolder2_ [l=lv] {aizvērt apakšsekciju:}
274_texticonsmalltext_ [l=lv] {Skatīt šo teksta sekciju}
275_texticonsmalltext2_ [l=lv] {skatīt tekstu:}
276_texticonpointer_ [l=lv] {tekošā sekcija}
277_texticondetach_ [l=lv] {Atvērt šo lapu jaunā logā}
278_texticonhighlight_ [l=lv] {Izcelt meklēšanas nosacījumus}
279_texticonnohighlight_ [l=lv] {Neizcelt meklēšanas nosacījumus}
280_texticoncontracttoc_ [l=lv] {Aizvērt satura tabulu}
281_texticonexpandtoc_ [l=lv] {Atvērt satura tabulu}
282_texticonexpandtext_ [l=lv] {Parādīt visu tekstu}
283_texticoncontracttext_ [l=lv] {Parādīt tekstu tikai pašlaikt atlasītai sekcijai}
284_texticonwarning_ [l=lv] {<b>Brīdinājums: </b>}
285_texticoncont_ [l=lv] {turpināt?}
286
287_textltwarning_ [l=lv] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
288_iconwarning_Izvēršot tekstu šeit, izraisīs liela apjoma
289datu ģenerēšanu jūsu pārlūkprogrammai
290}
291
292_textgoto_ [l=lv] {aiziet uz lapu}
293_textintro_ [l=lv] {<i>(ievada teksts)</i>}
294
295_textCONTINUE_ [l=lv] {TURPINĀT???}
296
297_textEXPANDTEXT_ [l=lv] {IZVĒRST\nTEKSTU}
298
299_textCONTRACTCONTENTS_ [l=lv] {SAĪSINĀT\nSATURU}
300
301_textDETACH_ [l=lv] {ATDALĪT}
302
303_textEXPANDCONTENTS_ [l=lv] {IZVĒRST\nSATURU}
304
305_textCONTRACT_ [l=lv] {SAĪSINĀT\nTEKSTU}
306
307_textHIGHLIGHT_ [l=lv] {IZCELÅ ANA}
308
309_textNOHIGHLIGHT_ [l=lv] {NE\nIZCELÅ ANA}
310
311
312######################################################################
313# 'search' page
314package query
315######################################################################
316
317
318#------------------------------------------------------------
319# text macros
320#------------------------------------------------------------
321
322# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
323# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
324# any matches
325_textquerytitle_ [l=lv] {_If_(_thislast_,rezultāti _thisfirst_ - _thislast_ priekš pieprasījuma: _cgiargqHtmlsafe_,Nav rezultātu priekš pieprasījuma: _cgiargqHtmlsafe_)}
326_textnoquerytitle_ [l=lv] {Meklēšanas lapa}
327
328_textsome_ [l=lv] {daÅŸus}
329_textall_ [l=lv] {visus}
330_textboolean_ [l=lv] {loģisks}
331_textranked_ [l=lv] {sarindots}
332_textnatural_ [l=lv] {dabisks}
333#_textsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
334#_textall_ {_If_(_cgiargb_,boolean,all)}
335#_textformsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
336#_textformall_ {_If_(_cgiargb_,natural,all)}
337_texticonsearchhistorybar_ [l=lv] {meklēšanas vēsture}
338
339_textifeellucky_ [l=lv] {Es jūtos veiksmīgs!}
340
341#alt text for query buttons
342_textusequery_ [l=lv] {izmantotjiet šo pieprasījumu}
343_textfreqmsg1_ [l=lv] {Vārdu skaits:}
344_textpostprocess_ [l=lv] {_If_(_quotedquery_,<br><i>apstrādāti,lai meklētu  _quotedquery_</i>
345)}
346_textinvalidquery_ [l=lv] {Nepareiza pieprasījuma sintakse}
347
348_textmorethan_ [l=lv] {Vairāk nekā}
349_textapprox_ [l=lv] {Par}
350_textnodocs_ [l=lv] {Nav dokumenta, kas atbilst pieprasījumam.}
351_text1doc_ [l=lv] {1 dukuments sakrīt ar pieprasījumu.}
352_textlotsdocs_ [l=lv] {dokumenti atbilst pieprasījumam.}
353_textmatches_ [l=lv] {Sakritības}
354_textbeginsearch_ [l=lv] {Sāk Meklēt}
355_textrunquery_ [l=lv] {PieprasÄ«jums Izpildās} 
356_textclearform_ [l=lv] {NotÄ«rÄ«t Formu} 
357
358#these go together in form search:
359#"Word or phrase  (fold, stem)  ... in field"
360_textwordphrase_ [l=lv] {Vārds vai frāze} 
361_textinfield_ [l=lv] {... lauciņā} 
362_textfoldstem_ [l=lv] {(locÄ«jums,celms)} 
363
364_textadvquery_ [l=lv] {Vai ievadiet pieprasÄ«jumu tieÅ¡i:} 
365_textallfields_ [l=lv] {visi lauki} 
366_texttextonly_ [l=lv] {tikai teksts}
367_textand_ [l=lv] {un} 
368_textor_ [l=lv] {vai} 
369_textandnot_ [l=lv] {un ne} 
370
371# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
372# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
373# unset
374
375_textsimplesearch_ [l=lv] {Meklēšana pēc _indexselection_ _If_(_jselection_,no _jselection_ )_If_(_gselection_, uz _gselection_ lÄ«meņa )_If_(_nselection_, _nselection_ valodā ) kas satur _querytypeselection_ vārdus} 
376
377_textadvancedsearch_ [l=lv] {Meklēt _indexselection_ _If_(_jselection_,no _jselection_ )_If_(_gselection_,uz _gselection_ līmeņa )_If_(_nselection_, _nselection_ valodā )izmantojot _querytypeselection_ pieprasījumu}
378
379_textformsimplesearch_ [l=lv] {Meklēt _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,uz _gformselection_ līmeņa )_If_(_nselection_, _nselection_ valodā )pēc _formquerytypesimpleselection_ no}
380
381_textformadvancedsearch_ [l=lv] {Meklēt _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,uz _gformselection_ līmeņa )_If_(_nselection_, _nselection_ valodā )un rezultātus parādīt _formquerytypeadvancedselection_ secībā}
382
383
384_textnojsformwarning_ [l=lv] {BrÄ«dinājums: JavaScripts ir aizliegts jÅ«su tÄ«mekÄŒa pārlÅ«kprogrammā. <br>Lai izmantotu formas meklēšanu, lÅ«dzu atÄŒaujiet to.}
385_textdatesearch_ [l=lv] {Sajā kolekcijā dokumenti var tikt meklēti pēc datumu diapazona, vai pēc noteikta datuma.Šī ir neobligāta meklēšanas iespēja. }
386_textstartdate_ [l=lv] {Starta (vai tikai) datums:}
387_textenddate_ [l=lv] {Beigu datums:}
388_textbc_ [l=lv] {B.C.E.}
389_textad_ [l=lv] {C.E.}
390_textexplaineras_ [l=lv] {C.E. un B.C.E ir alternatÄ«vas A.D. un B.C. respektÄ«vi. Å ie termi nozÄ«mē C.E. = "MÅ«su Ēra" un B.C.E.= "Pirms MÅ«su Ēras".} 
391
392_textstemon_ [l=lv] {(ignorējot vārdu galotnes)}
393
394_textsearchhistory_ [l=lv] {Meklēšanas Vēsture}
395
396#text macros for search history
397_textnohistory_ [l=lv] {Meklēšanas vēsture nav pieejama}
398_texthresult_ [l=lv] {iznākums}
399_texthresults_ [l=lv] {iznākumi}
400_texthallwords_ [l=lv] {visi vārdi}
401_texthsomewords_ [l=lv] {daşi vārdi}
402_texthboolean_ [l=lv] {loģiskais}
403_texthranked_ [l=lv] {sarindots}
404_texthcaseon_ [l=lv] {rēgistram jāsakrīt}
405_texthcaseoff_ [l=lv] {neievērojot reģistru}
406_texthstemon_ [l=lv] {ar galotnēm}
407_texthstemoff_ [l=lv] {bez galotnēm}
408
409
410######################################################################
411# 'preferences' page
412package preferences
413######################################################################
414
415
416#------------------------------------------------------------
417# text macros
418#------------------------------------------------------------
419
420_textprefschanged_ [l=lv] {Iestatījumi tika uzstādīti sekojoši. Nelietojiet jūsu pārlūkprogrammas
421"atpakaČ" pugu - tas nesaglabās iestatījumus! Tā vietā, noklikšķiniet
422jebkuru pogu no piekÄŒuves joslas augÅ¡pusē.
423}
424_textsetprefs_ [l=lv] {uzstādīt iestatījumus}
425_textsearchprefs_ [l=lv] {Meklēšanas iestatījumi}
426_textcollectionprefs_ [l=lv] {Kolekcijas iestatījumi}
427_textpresentationprefs_ [l=lv] {Prezentācijas iestatījumi}
428_textpreferences_ [l=lv] {Iestatījumi}
429_textcasediffs_ [l=lv] {Reģistru atšķirības:}
430_textignorecase_ [l=lv] {ignorēt reģistru atšķirības}
431_textmatchcase_ [l=lv] {lieliem/maziem burtiem jāsakrīt}
432_textwordends_ [l=lv] {Vārdu galotnes:} 
433_textstem_ [l=lv] {ignorēt vārdu galotnes}
434_textnostem_ [l=lv] {veseliem vārdiem jāsakrīt}
435_textprefop_ [l=lv] {Atgriezt līdz _maxdocoption_ trāpījumiem _hitsperpageoption_ trāpījumi uz lapas.}
436_textextlink_ [l=lv] {PiekÄŒuve ārējām TÄ«mekÄŒa lapām:}
437_textintlink_ [l=lv] {Avota dokumenti saņemti no:}
438_textlanguage_ [l=lv] {Interfeisa valoda:}
439_textencoding_ [l=lv] {Kodēšana:}
440_textformat_ [l=lv] {Interfeisa formāts:}
441_textall_ [l=lv] {visi}
442_textquerymode_ [l=lv] {PieprasÄ«juma reÅŸÄ«ms:} 
443_textsimplemode_ [l=lv] {vienkāršs pieprasījuma reşīms}
444_textadvancedmode_ [l=lv] {paplaÅ¡inātais pieprasÄ«jumu reÅŸÄ«ms (ÄŒauj logisku meklēšanu izmantojot !, &, |, un iekavas)}
445_textlinkinterm_ [l=lv] {caur starpnieklapu}
446_textlinkdirect_ [l=lv] {doties tieši tur}
447_textdigitlib_ [l=lv] {digitālā bibliotēka}
448_textweb_ [l=lv] {tīmeklis}
449_textgraphical_ [l=lv] {Grafiskais}
450_texttextual_ [l=lv] {Tekstuāls}
451_textcollectionoption_ [l=lv] {<p>
452IekČaujamas apakškolekcijas:
453<br>}
454
455_textrelateddocdisplay_ [l=lv] {parādīt abilstošos dokumentus}
456_textsearchhistory_ [l=lv] {Meklēšanas vēsture:} 
457_textnohistory_ [l=lv] {Nav meklēšanas vēstures} 
458_texthistorydisplay_ [l=lv] {parādīt _historynumrecords_ meklēšanas vēstures ierakstus}
459_textnohistorydisplay_ [l=lv] {nerādÄ«t meklēšanas vēsturi} 
460
461#_texttypesearch_ {Type of search:}
462#_texttextsearch_ {text search}
463_textformsearch_ [l=lv] {Formas meklēšana:}
464_textplainsearch_ [l=lv] {Parasta meklēšana:}
465_textqueryboxsize_ [l=lv] {Pieprasījuma lauciņa izmērs:}
466_textregbox_ [l=lv] {regulārs pieprasÄ«juma lodziņš} 
467_textbigbox_ [l=lv] {lielais pieprasÄ«juma lodziņš} 
468_textformtype_ [l=lv] {Formas tips:}
469_textsimple_ [l=lv] {vinkārÅ¡s} 
470_textadvanced_ [l=lv] {paplašinātais}
471
472# used in "with 4 fields" in the form search box
473_textwith_ [l=lv] {ar} 
474_textfields_ [l=lv] {lauki} 
475
476
477#####################################################################
478# 'browse' package for the dynamic browsing interface
479package browse
480#####################################################################
481
482_textsortby_ [l=lv] {Šķirot dokumentus pēc}
483_textalsoshowing_ [l=lv] {arī parādot}
484_textwith_ [l=lv] {ar lielāko }
485_textdocsperpage_ [l=lv] {dokumenti uz lapu}
486
487_textfilterby_ [l=lv] {Saņemt dokumentus saturoši}
488_textall_ [l=lv] {viss}
489_textany_ [l=lv] {ikviens}
490_textwords_ [l=lv] {no vārdiem}
491_textleaveblank_ [l=lv] {atstāt Å¡o aili tukÅ¡u, lai saņemtu visus dokumentus} 
492
493_browsebuttontext_ [l=lv] {"Å Ä·irot Dokumentus"}
494
495_nodata_ [l=lv] {<i>nav datu</i>}
496_docs_ [l=lv] {dokumenti}
497######################################################################
498# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
499# rest of this file
500package help
501######################################################################
502
503
504#------------------------------------------------------------
505# text macros
506#------------------------------------------------------------
507
508_textHelp_ [l=lv] {Palīgs}
509_textSearchshort_ [l=lv] {meklēt atsevišķus vārdus}
510
511
512# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
513_textTitleshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc nosaukuma}
514_textCreatorshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc autoriem}
515_textSubjectshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc priekÅ¡meta (tēmas)}
516_textDescriptionshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc aprakstiem}
517_textPublishershort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc izdevējiem}
518_textContributorshort_ [l=lv] {piekÄŒuve publikācijām pēc lÄ«dzautoriem}
519_textDateshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc datuma}
520_textTypeshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc tipiem}
521_textFormatshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc formāta}
522_textIdentifiershort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc indentifikatora}
523_textSourceshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc datnesvārda}
524_textLanguageshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc valodas}
525_textRelationshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc saistÄ«bas}
526_textCoverageshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc aptvēruma}
527_textRightsshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc tiesÄ«bām}
528
529_textSeriesshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc izdevumiem}
530_textToshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc Kam lauka}
531_textFromshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc No lauka}
532_textBrowseshort_ [l=lv] {pārlūkot publikācijas}
533_textOrganizationshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc organizācijas}
534_textHowtoshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc "kādā veidā" saraksta}
535_textTopicshort_ [l=lv] {piekČūt publiācijām pēc temata}
536_textPeopleshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc cilvēkiem}
537_textAcronymshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc akronÄ«mu sastopamÄ«bas}
538_textPhraseshort_ [l=lv] {pārlūkot frāzes sastopamas publikācijās}
539_textArtistshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc māksliniekiem}
540_textKeywordshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc atslēgvārda}
541_textVolumeshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc sējuma}
542_textCountriesshort_ [l=lv] {piekČūt publikācijām pēc valstÄ«m}
543_textdefaultshorttext_ [l=lv] {nenoteikta klasifikācija}
544
545_textSearchlong_ [l=lv] {<p>Jūs varat <i>meklēt atsevišķus vārdus</i> ,kuri
546 sastopami tekstā, no "meklēt" lapas. Å Ä« ir pirmā lapa, kas
547pārādās kad jūs sākat, un var būt pieejama no citām lapām
548nospieÅŸot <i>meklēt</i> pogu.  }
549
550
551# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
552
553_textTitlelong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc nosaukuma</i>
554nospieÅŸot <i>nosaukumi a-z</i> pogu.  Tas parādÄ«s grāmatu sarakstu
555pēc nosaukumiem alfabētiskā secÄ«bā.  }
556
557# Not true DC, kept for legacy reasons
558_textCreatorlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijas pēc autoriem</i>
559nospieÅŸot <i>autori a-z</i> pogu.  Tas parādÄ«s grāmatu sarakstu,
560kas atlasÄ«ta pēc autoru vārdiem.  }
561
562_textSubjectlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc priekÅ¡meta (tēmas)</i>
563nospieÅŸot <i>priekÅ¡meti</i> pogu.  Tas parādÄ«s priekÅ¡metu (tēmu) sarakstu,
564kas pieejami grāmatu plauktos.  }
565
566_textDescriptionlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc to aprakstiem</i>
567nospieşot <i>apraksti</i> pogu. Tas parādīs aprakstu sarakstu, ko
568aplūkot.}
569
570_textPublisherlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc to izdevējiem</i>
571nospieÅŸot <i>izdevēji</i> pogu. Tas parādÄ«s izdevēju sarakstu.}
572
573_textContributorlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc lÄ«dzautoriem</i> nospieÅŸot
574<i>lÄ«dzautori</i> pogu. Tas parādÄ«s lÄ«dzautoru sarakstu.}
575
576_textDatelong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc datuma</i> nospieÅŸot
577<i>datējums</i> pogu.  Tas parādÄ«s visu izdevumu sarakstu, kas atlasÄ«ti
578hronoloÄ£iski.  }
579
580_textTypelong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc resursu tipiem</i>
581nospieşot <i>tipi</i> pogu. Tas parādīs tipu sarakstu.}
582
583_textFormatlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc formāta</i>
584nospieşot <i>formāti</i> pogu. Tas parādīs formātu sarakstu.}
585
586_textIdentifierlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc identifikatora</i>
587nospieşot <i>identifikatori</i> pogu. Tas parādīs identifikatoru sarakstu.}
588
589# Not true DC, kept for legacy reasons
590_textSourcelong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc datnesvārda</i>
591nospieÅŸot <i>datnesvārdi</i> pogu.  Tas parādÄ«s ierakstu sarakstu,
592kas atlasÄ«ts pēc oriÄ£ināliem datnesvārdiem.  }
593
594_textLanguagelong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc valodas</i>
595nospieÅŸot <i>valodas</i> pogu.  Tas parādÄ«s ierakstu sarakstu,
596kas atlasÄ«ts pēc valodām.  }
597
598_textRelationlong_ [l=lv] {<p> JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc saistÄ«bas (norāde uz saistÄ«to resursu)</i>
599nospieşot <i>saistības</i> pogu. Tas parādīs saistīto resursu sarakstu.}
600
601_textCoveragelong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc aptvēruma</i>
602nospieÅŸot <i>aptvērums</i> pogu.}
603
604_textRightslong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc tiesÄ«bām</i>
605nospieşot <i>tiesības</i> pogu.}
606
607
608
609_textOrganizationlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc
610organizācijas</i> nospieÅŸot <i>organizācijas</i> pogu.  Tas parādÄ«s
611sarakstu pēc organizācijām.  }
612
613_textHowtolong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc "kādā veidā" saraksta</i>
614nospieÅŸot <i>kādā veidā</i> pogu.  Tas parādÄ«s rindu "kādā veidā"
615sarakstu.  }
616
617_textTopiclong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publiācijām pēc temata</i>
618nospieÅŸot <i>temats</i> pogu.  Tas parādÄ«s tematu sarakstu
619pārlÅ«koÅ¡anai.  }
620
621_textTolong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc Kam lauka</i>
622nospieÅŸot <i>Kam</i> pogu.  Tas parādÄ«s adreÅ¡u sarakstu.  }
623
624_textFromlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc No lauka</i>
625nospieÅŸot <i>no</i> pogu.  Tas parādÄ«s sÅ«tÄ«tāju sarakstu.  }
626
627_textSerieslong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc izdevumiem</i>
628nospieÅŸot <i>izdevumi</i> pogu.  Tas parādÄ«s to izdevumu sarakstu,
629kuri ir dotajā kolekcijā.  }
630
631_textBrowselong_ [l=lv] {<p>Jūs varat <i>pārlūkot publikācijas</i> nospieşot
632<i>pārlÅ«kot</i> pogu.  }
633
634_textPeoplelong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc cilvēkiem</i>
635nospieÅŸot <i>cilvēki a-z</i> pogu.  Tas parādÄ«s ierakstu sarakstu,
636kas atlasÄ«ts pēc uzvārdiem.  }
637
638_textAcronymlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc akronÄ«mu sastopamÄ«bas</i>
639nospieÅŸot <i>akronÄ«mi</i> pogu.  Tas parādÄ«s akronÄ«mu sarakstu
640un vietas, kur tie sastopami.  }
641
642_textPhraselong_ [l=lv] {<p>Jūs varat <i>pārlūkot frāzes sastopamas publikācijās</i>
643nospieÅŸot <i>frāzes</i> pogu.  Tas izmanto phind frāşu pārlÅ«kprogrāmmu.  }
644
645_textArtistlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc māksliniekiem</i>
646nospieÅŸot <i>mākslinieki</i> pogu.  Tas parādÄ«s ierakstu sarakstu,
647kuri atlasÄ«ti pēc mākslinieku vārdiem.  }
648
649_textKeywordlong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc atslēgvārda</i>
650nospieÅŸot <i>atslēgvārdi</i> pogu.  Tas parādÄ«s atslēgvārdu sarakstu. }
651
652_textVolumelong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc sējuma</i>
653nospieÅŸot <i>sējumi</i> pogu. Tas parādÄ«s sējumu sarakstu. }
654
655_textCaptionslong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc virsrakstiem</i>
656nospieşot <i>virsraksti</i> pogu. Tas parādīs virsrakstu sarakstu. }
657
658_textCountrieslong_ [l=lv] {<p>JÅ«s varat <i>piekČūt publikācijām pēc valstÄ«m</i>
659nospieşot <i>valstis</i> pogu. Tas parādīs valstu sarakstu. }
660
661
662_textdefaultlongtext_ [l=lv] {<p>Noklikšķināt uz <i>nezināms</i> pogu, lai pārlūkotu
663publikācijas (saraksts ir atlasÄ«ts pēc nezināms lauka).  }
664
665
666_texthelptopicstitle_ [l=lv] {Tēmas}
667
668_textreadingdocs_ [l=lv] {Kā lasīt dokumentus}
669
670_texthelpreadingdocs_ [l=lv] {<p>Jūs varat pateikt, kad jūs esat nonācis uz individuālu grāmatu vai
671dokumentu, pēc tā, ka tā virsraksts, vai priekšvāka fotogrāfija, parādās
672lapas augÅ¡pusē pa kreisi. Daşās kolekcijās tas tiek pavadÄ«ts ar satura
673tabulu, kamēr citi satur tikai tekošas lappuses numuru un lodziņu, kas
674ÄŒauj jums izvēlēties jaunu lapu un iet uz priekÅ¡u vai atpakaÄŒ.
675Satura tabulā tekošas sekcijas virsraksts ir treknrakstā un pati tabula
676ir paplašināma – noklišķiniet uz mapi, lai to atvērtu vai aizvērtu;
677noklikšķiniet uz atvērtu grāmatu augšpusē, lai to aizvērtu.</p>
678
679<p>ApakšdaČā ir tekošās sekcijas teksts. Kad jūs to esat izlasījis,
680jūs varat pāriet uz nākošo sekciju vai iepriekšējo, izmantojot apakšējā
681daČā esoÅ¡as bultiņas.</p>
682
683<p>Zem virsraksta vai priekšvāka fotogrāfijas ir daşas pogas. Noklikšķiniet
684uz <i>izvērst tekstu</i> , lai izvērstu visu tekošās sekcijas vai grāmatas tekstu.
685Ja dokuments ir liels, tas var aizņemt daudz laika un patērēs daudz atmiņas!
686Noklikšķiniet uz <i>izvērst saturu</i> , lai izvērstu visu satura tabulu, tādā veidā
687jÅ«s varat redzēt visu nodaÄŒu un apakÅ¡sekciju virsrakstus. NoklikÅ¡Ä·iniet uz
688<i>atdalÄ«t</i> , lai atvērtu Å¡o dokumentu jaunajā pārlÅ«kprogrammas logā.
689(Tas ir ērti, ja jūs vēlāties salīdizināt dokumentus, vai lasīt divus vienlaicīgi.)
690Beidzot, kad jūs veicat meklēšanu, vārdi , kurus meklējat, tiek izcelti (izgaismoti).
691Noklikšķiniet uz <i>ne izcelšana</i> , lai atrastie vārdi netiktu izcelti (izgaismoti).</p>
692}
693
694# help about the icons
695_texthelpopenbookshelf_ [l=lv] {Atvērt Å¡o  grāmatplauktu}
696_texthelpopenbook_ [l=lv] {Atvērt/Aizvērt šo grāmatu}
697_texthelpviewtextsection_ [l=lv] {Skatīt šo teksta sekciju}
698_texthelpexpandtext_ [l=lv] {Parādīt visu tekstu, vai ne}
699_texthelpexpandcontents_ [l=lv] {Izvērst satura tabulu, vai ne}
700_texthelpdetachpage_ [l=lv] {Atvērt šo lapu jaunā logā }
701_texthelphighlight_ [l=lv] {Izcelt meklēšanas nosacījumus, vai ne}
702_texthelpsectionarrows_ [l=lv] {Doties uz iepriekšējo/nākamo sekciju} 
703
704
705_texthelpsearchingtitle_ [l=lv] {Kā meklēt atsevišķus vārdus}
706
707_texthelpsearching_ [l=lv] {<p>
708  No meklēšanas lapas veiciet pieprasÄ«jumu sekojošā secÄ«bā:<p>
709 
710  <ol><li>Norādiet, kādas izvēlnes jÅ«s gribāt meklēt
711      <li>Norādiet, vai jÅ«s gribat meklēt visus vārdus, vai atseviÅ¡Ä·us vārdus
712      <li>Ievadiet vārdus, kurus jÅ«s gribat meklēt
713      <li>NoklikÅ¡Ä·iniet <i>Sākt Meklēt</i> pogu
714  </ol>
715
716<p>Kad jūs veicat pieprasījumu, divdesmit atrastie dokumenti tiks parādīti.
717Izmantojiet navigācijas pogas, lai apskatītu nākošos divdesmit dokumentus (ja tādi ir),
718vai, lai atgriestos uz iepriekšējiem atrastiem divdesmit dokumentiem, un tā tālāk.
719Noklikšķiniet uz jebkura dokumenta virsraksta, vai virsraksta pogas blakus tam,
720lai to aplūkotu.
721
722<p>Dokumentu skaits, kuri tiek atgriezti meklēšanas rezultātā ir iepriekš noteikts.
723Jūs varat izmainīt šo skaitu noklikšķinot <i>iestatījumi</i>
724pogu lapas augšdaČā.<p>
725}
726
727_texthelpquerytermstitle_ [l=lv] {Meklēšanas nosacījumi<}
728_texthelpqueryterms_ [l=lv] {<p>Viss, kas tiek ievadīts pieprasījuma lodziņā, tiek interpretēts kā vārdu
729saraksts un tiek saukts par “meklēšanas nosacījumiem”. Katrs nosacījums
730satur neko citu, kā alfabētisku vai ciparu rakstuzīmi. Nosacījumi atdalās ar
731atstarpēm. Jebkura cita rakstuzīme, tāda kā punktuācijas, tiek ignorēta.
732Jūs nevarat meklēt vārdus, kuri satur punktuācijas zīmes.
733
734<p>Piemēram, pieprasījums<p>
735    <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
736      <p>tiks apstrādātas tādā pašā veidā, kā<p>
737      <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>
738}
739
740_texthelpquerytypetitle_ [l=lv] {Pieprasījuma tipi}
741_texthelpquerytype_ [l=lv] {<p>Eksistē divu veidu atšķirīgi pieprasījumi.
742
743<ul>
744  <li>PieprasÄ«jums <b>visus</b> vārdi.  Tiek meklēti dokumenti (vai
745      nodaÄŒas, vai virsraksti), kuri satur visus vārdus, kurus esat norādÄ«juÅ¡i.
746Dokumenti, kuri apmierina pieprasījumu, tiek parādīti alfabētiskā secībā.<p>
747
748  <li>PieprasÄ«jums <b>daÅŸus</b> vārdus. Tiek meklēti dokumenti, kuri
749satur daşus nosacījumus (vārdus) no uzdotā saraksta. Dokumenti tiek
750parādīti secībā atkarībā no tā, cik tuvu viņi atbilst sakritības nosacījumiem.
751
752Sakritības pakāpe
753
754    tiek noteikta sekojoÅ¡i,
755
756      <p><ul>
757        <li> jo vairāk meklēšanas nosacÄ«jumus dokuments satur, jo lielāka sakritÄ«ba;
758        <li> reti nosacÄ«jumi ir svarÄ«gāki nekā izplatÄ«tie;
759        <li> Ä«si dokumenti sakrÄ«t labāk nekā gari dokumenti.
760      </ul>
761</ul>
762
763<p>Lietojiet tik daudz meklēšanas nosacÄ«jumus, cik jums patÄ«k--veselu  teikumu,
764 vai pat veselu paragrāfu. Ja jÅ«s norādiet tikai vienu nosacÄ«jumu (vārdu),
765tad dokumenti tiks sarindoti atkarībā no nosacījuma sastopamības bieşuma dokumentos.<p>
766}
767
768_textdatesearch_ [l=lv] {Meklēšana pēc Datējuma}
769
770_texthelpdatesearch_ [l=lv] {Meklēšana pēc datuma ÄŒauj jums atrast dukumentus, kuri atbilst ievadÄ«tiem meklēšanas
771nosacÄ«jumiem un papildus vēl ievērojot uzdotos laika perioda  nosacÄ«jumus.
772JÅ«s meklēšanu varat veikt, gan pēc noteikta gada skaitÄŒa, kā arÄ« pēc norādÄ«tā
773gadu perioda robeşās. JāpiezÄ«mē, ka jums nav obligāti jāuzdot meklēšanas nosacÄ«jumus
774(piem. vārdus), jūs varat meklēt tikai pēc datumiem, un otrādi, jūs varat uzdot meklēšanas
775nosacījumus bez datumiem. Šajā gadījuā meklēšana notiks tā, it kā, meklēšana pēc datumiem
776neeksistē. <p>
777}
778
779_texthelpdatehowtotitle_ [l=lv] {Kā izmantot šo iespēju:}
780_texthelpdatehowto_ [l=lv] {<ul>
781   <li>Lai atrastu dokumentus uz doto gadu:<p>
782   <ul>
783       <li>Ievadiet meklēšanas nosacÄ«jumus, kā parasti.
784       <li>Ievadiet vēlamo gadu "Starta (vai tikai) datums" lauciņā.
785       <li>Ja jÅ«su gads ir pirms mÅ«su ēras (pirms
786           Kristus), izvēlieties "B.C.E" opciju no nolaiÅŸamas izvēlnes
787           tulÄ«t aiz lauciņa.
788       <li>Uzsāciet meklēšanu kā parasti.
789   </ul>
790<p><li>Lai atrastu dokumentus uz laika periodu vai gadu periodu:<p>
791   <ul>
792       <li>Ievadiet meklēšanas nosacÄ«jumus, kā parasti.
793       <li>Ievadiet vēlamo gadu "Starta (vai tikai) datums" lauciņā.
794       <li>Ievadiet nākamo gadu "Beigu datums" lauciņā.
795       <li>Izvēlēties "B.C.E" opciju no nolaiÅŸamas izvēlnes aiz lauciņa , ja
796           datums ir pirms mÅ«su ēras (pirms Kristus).
797       <li>Uzsāciet meklēšanu kā parasti.
798   </ul>   
799</ul><p>
800}
801
802_texthelpdateresultstitle_ [l=lv] {Sagaidāmais rezultāts meklēšanai pēc datumiem}
803_texthelpdateresults_ [l=lv] {Stingri runājot, lai meklēšanas rezultāts būtu pilnīgāks, rekomendējas izmantot meklēšanu pēc
804datumu intervāla, jo daÅŸos dokumentos datums (gads)  var nebÅ«t tieÅ¡i norādÄ«ts (piemēram, var
805būt norādīts gadsimts, bet ne gads). <p>
806
807
808_textchangeprefs_ [l=lv] {Jūsu iestatījumu maiņa}
809
810_texthelppreferences_ [l=lv] {<p> Kad jÅ«s noklikÅ¡Ä·iniet uz <i>iestatÄ«jumi</i> pogas lapas augÅ¡pusē jÅ«s varat izmainÄ«t daÅŸas
811interfeisa iezīmes, lai tās atbilstu jūsu vajadzībām.
812}
813
814_texthelpcollectionprefstitle_ [l=lv] {Kolekciju iestatījumi}
815_texthelpcollectionprefs_ [l=lv] {DaÅŸas kolekcijas satur daşādas apakÅ¡kolekcijas, kuras var tikt meklētas
816neatkarīgi vai kopā, kā viens vesels. Tādā veidā Iestatījumu lapā,
817jÅ«s varat izvēlēties, kuras apakÅ¡kolekcijas iekÄŒaut jÅ«su meklējumos.
818}
819
820_texthelplanguageprefstitle_ [l=lv] {Valodas iestatījumi}
821_texthelplanguageprefs_ [l=lv] {Katrai kolekcijai ir sava prezentācijas valoda pēc noklusēšanas, bet jūs
822varat  pārslēgties uz citu valodu, ja vēlaties. JÅ«s arÄ« varat izmainÄ«t kodēšanas
823shēmu, ko Greenstone izmantos izvadam uz jūsu pārlūkprogrammu -- programma
824izvēlās to labāko, bet ar dāşām pārlÅ«kprogrammām labāku vizuālu rezultātu
825var iegÅ«t, pārslēdzoties uz citu kodēšanas shēmu. Visas kolekcijas ÄŒauj jums
826pārslēgties no standarta grafiskā interfeisa formāta uz tekstuālu. Tas īpaši
827izmantojams lietotājiem ar vāju redzi, kuri izmanto lielus ekrāna šriftus vai
828runas sintezātorus izvadam.
829}
830
831_texthelppresentationprefstitle_ [l=lv] {Prezentācijas iestatījumi}
832_texthelppresentationprefs_ [l=lv] {Atkarībā no katras kolekcijas, jūs varat uzstādīt daşādas opcijas, kuras
833kontrolēs prezentāciju.
834
835
836<p>TīmekČu lapu kolekcijas Čauj jums aizliegt parādīties Greenstone navigācijas
837joslai katra dokumeta lapas augšpusē, tādā veidā, pēc katras meklēšanas beigām
838jūs nonākat meklējamā lapā bez jebkādas Greenstone datnes galvenes. Lai veiktu
839nākoÅ¡o meklēšanu, jums vajadzēs lietot jÅ«su pārlÅ«kprogrammas “atpakaČ” pogu.
840Kolekcijas arÄ« atÄŒauj jums aizliegt Greenstone brÄ«dinājuma paziņojumu, kad jÅ«s
841noklikšķiniet uz saiti, kura pāradresēs jūs uz āru no digitālās bibliotēkas kolekcijas
842un uz paÅ¡u TÄ«mekli. Daşās TÄ«mekÄŒa kolekcijās jÅ«s varat kontrolēt, vai saites
843“Meklēšanas Rezultātu” lapā pāradresēs jūs uz aktuālām URL, vai uz digitālās
844bibliotēkas lapām-kopijām.
845}
846
847_texthelpsearchprefstitle_ [l=lv] {Meklēšanas iestatījumi}
848_texthelpsearchprefs_ [l=lv] {<p>Divu pāru pogas kontrolē meklēšanas veidu, kas tiks veikts.
849Pirmais pāris (“reģistru atšķirības”) kontrolē vai jāsakrīt ar maziem, vai lielajiem
850burtiem.  Otrais pāris (“vārdu galotnes”) kontrolē vai ignorēt vārdu galotnes, vai
851nē. Ir iespējams izmantot lielu meklēšanas pieprasījuma lodziņu, tādā veidā,
852jūs varat viegli veikt paragrāfa-izmēra meklēšanu. Tas ir pārsteidzoši, ātri veikt
853liela apjoma tekstu meklēšanu.
854
855<p>Piemēram, ja pogas <i> ignorēt reÄ£istru atÅ¡Ä·irÄ«bas </i> un
856<i>ignorēt vārdu galotnes</i> ir izvēlētas, tad pieprasÄ«jums<p>
857    <ul><kbd>African building</kbd></ul>
858      <p>tiks apstrādāts tāpatās, kā<p>
859      <ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>
860      tāpēc , ka lielais burts vārdā "African" transformēsies uz mazo
861      un galotnes "n" un "ing" tiks novāktas no
862      "African" un "building" vārdiem attiecÄ«gi (arÄ«, "s" tiks novākts no "builds").
863
864<p>JÅ«s varat pārslēgties uz “uzlabotais” pieprasÄ«juma reÅŸÄ«mu, kurÅ¡ ÄŒaus jums
865kombinēt nosacÄ«jumus izmantojot AND(&), OR (|) un NOT (!). Tas ÄŒauj veidot
866daudz precīzākus pieprasījumus. Jūs varat izmantot meklēšanas vēstures
867iepēju, kurÅ¡ parādÄ«s daÅŸus jÅ«su pēdējos pieprasÄ«jumus. Tas dot iespēju atkārtoti
868izmantot viegli izmainītus iepriekšējos pieprasījumus. Beidzot, jūs varat kontrolēt
869atgriezto meklēšanas trāpījumu skaitu un to prezentācijas daudzumu uz katra ekrāna.
870}
871
872_texttanumbrowseoptions_ [l=lv] {Pieejami _numbrowseoptions_ veidi, kā atrast informāciju šajā kolekcijā:}
873
874_textsimplehelpheading_ [l=lv] {Kā meklēt informāciju _collectionname_ kolekcijā}
875
876_texthelpscopetitle_ [l=lv] {Pieprasījumu darbības sfēra}
877_texthelpscope_ [l=lv] {<p>
878Vairumā kolekcijās jÅ«s varat izvēlēties daşādus meklēšanas indeksus. Piemēram, tie
879var būt autoru vai virsraksu indeksi. Vai tie var būt nodaČu vai paragrāfu indeksi. Vispār,
880pilnā mērā meklējamais dokuments tiek atgriezsts neatkarīgi no uzdotā meklēšanas indeksa.
881<p>Ja dokumenti ir grāmatas, tās tiks atvērtas atbilstošās vietās.
882}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.