root/main/trunk/greenstone2/macros/polish.dm @ 22051

Revision 22051, 43.5 KB (checked in by davidb, 10 years ago)

Macro support for sql-query page added

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Polish Language text and icon macros
5# Many thanks to:
6#                 Lech Borkowski (translated March 2005)
7#                 Maciej Jaros (translated July 2007)
8#                 Marcin Karkosz (translated July 2009)
9#
10######################################################################
11#
12# This is the main macro file for translation when creating an
13# interface in another language.
14
15# Under the 'text macros' comments are text macros of the form:
16# _macroname_ {macro value}
17# Everything between the {} is the text to be translated. This text
18# may itself contain macros (i.e. characters other than space between
19# underscore characters, e.g. _about:numdocs_ or _textpage_). These
20# macro names occurring within text shouldn't be translated but should
21# be left as they are. Underscores or curly brackets occurring
22# naturally within the text should be escaped with a leading backslash
23# (i.e. '\_', '\{' or '\}).
24#
25# Comment lines (other than those described above) need not be
26# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line). 
27#
28######################################################################
29
30
31######################################################################
32# Global (base) package
33package Global
34######################################################################
35
36
37#------------------------------------------------------------
38# text macros
39#------------------------------------------------------------
40
41_textperiodicals_ [l=pl] {Periodyki}
42
43# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
44_textsource_ [l=pl] {źródło:}
45_textdate_ [l=pl] {data publikacji:}
46_textnumpages_ [l=pl] {liczba stron}
47
48_textsignin_ [l=pl] {rejestracja}
49
50_textdefaultcontent_ [l=pl] {Nie znaleziono strony. Kliknij przycisk Wstecz przeglądarki
51internetowej lub przycisk Strona główna, aby powrócić do
52strony głównej biblioteki cyfrowej Greenstone.}
53
54_textdefaulttitle_ [l=pl] {Błąd GSDL}
55
56_textbadcollection_ [l=pl] {Ta kolekcja (nazwana "_cvariable_") nie jest zainstalowana w bibliotece cyfrowej Greenstone.}
57
58_textselectpage_ [l=pl] {Wybierz stronę}
59
60_collectionextra_ [l=pl] {Kolekcja zawiera _about:numdocs_ dokumentów.
61Powstała _about:builddate_ dni temu. }
62
63# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
64# macro will always be set to another value)
65_collectorextra_ [l=pl] {
66<p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łącznie _numbytes_ zaindeksowanego tekstu i metadanych.
67<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Kliknij</a>, aby obejrzeć podsumowanie kolekcji.
68
69
70_textdescrcollection_ [l=pl] {}
71_textdescrabout_ [l=pl] {Informacje}
72_textdescrhome_ [l=pl] {Strona główna}
73_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc}
74_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje}
75_textdescrgreenstone_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone - oprogramowanie}
76_textdescrusab_ [l=pl] {Które elementy biblioteki sprawiają trudności?}
77
78
79# Metadata names and navigation bar labels
80
81_textSearch_ [l=pl] {Szukaj} 
82_labelSearch_ [l=pl] {Szukaj} 
83
84# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
85_textTitle_ [l=pl] {Tytuł} 
86_labelTitle_ [l=pl] {Tytuły}
87_textCreator_ [l=pl] {Twórca} 
88_labelCreator_ [l=pl] {Twórcy}
89_textSubject_ [l=pl] {Temat} 
90_labelSubject_ [l=pl] {Tematy}
91_textDescription_ [l=pl] {Opis} 
92_labelDescription_ [l=pl] {Opisy}
93_textPublisher_ [l=pl] {Wydawca} 
94_labelPublisher_ [l=pl] {Wydawcy}
95_textContributor_ [l=pl] {Współtwórca} 
96_labelContributor_ [l=pl] {Współtwórcy}
97_textDate_ [l=pl] {Data} 
98_labelDate_ [l=pl] {Daty}
99_textType_ [l=pl] {Typ} 
100_labelType_ [l=pl] {Typy}
101_textFormat_ [l=pl] {Format} 
102_labelFormat_ [l=pl] {Formaty}
103_textIdentifier_ [l=pl] {Indentyfikator} 
104_labelIdentifier_ [l=pl] {Identyfikatory}
105_textSource_ [l=pl] {Nazwa pliku} 
106_labelSource_ [l=pl] {Nazwy plików}
107_textLanguage_ [l=pl] {Język} 
108_labelLanguage_ [l=pl] {Języki}
109_textRelation_ [l=pl] {Relacja} 
110_labelRelation_ [l=pl] {Relacje}
111_textCoverage_ [l=pl] {Zasięg} 
112_labelCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
113_textRights_ [l=pl] {Prawa własności} 
114_labelRights_ [l=pl] {Prawa własności}
115
116# DLS metadata set
117_textOrganization_ [l=pl] {Organizacja} 
118_labelOrganization_ [l=pl] {Organizacje} 
119_textKeyword_ [l=pl] {Słowo kluczowe} 
120_labelKeyword_ [l=pl] {Słowa kluczowe}
121_textHowto_ [l=pl] {Samouczek} 
122_labelHowto_ [l=pl] {Samouczek} 
123
124# Miscellaneous Greenstone metadata
125_textPhrase_ [l=pl] {Fraza} 
126_labelPhrase_ [l=pl] {Frazy}
127_textCollage_ [l=pl] {KolaÅŒ} 
128_labelCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
129_textBrowse_ [l=pl] {Przeglądaj} 
130_labelBrowse_ [l=pl] {Przeglądaj} 
131_textTo_ [l=pl] {Do} 
132_labelTo_ [l=pl] {Do}
133_textFrom_ [l=pl] {Od} 
134_labelFrom_ [l=pl] {Od (nadawca)}
135_textAcronym_ [l=pl] {Akronim} 
136_labelAcronym_ [l=pl] {Skróty}
137_textAuthor_ [l=pl] {Autor}
138_textAuthors_ [l=pl] {Autorzy}
139
140# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
141_textdescrdefault_ [l=pl] {Przeglądaj wg pola _1_} 
142
143_textdescrSearch_ [l=pl] {Znajdź wyraŌenia}
144_textdescrType_ [l=pl] {Przeglądaj według typu zasobów}
145_textdescrIdentifier_ [l=pl] {Przeglądaj według identyfikatorów zasobów}
146_textdescrSource_ [l=pl] {Przeglądaj według pierwotnych nazw plików}
147_textdescrTo_ [l=pl] {Przeglądaj według zawartości pola Do}
148_textdescrFrom_ [l=pl] {Przeglądaj według pola Od (nadawca)}
149_textdescrCollage_ [l=pl] {Przeglądaj według obrazów}
150_textdescrAcronym_ [l=pl] {Przeglądaj skróty}
151_textdescrPhrase_ [l=pl] {Przeglądaj według wyraÅŒeń}
152_textdescrHowto_ [l=pl] {Przeglądaj kategorie Jak...}
153_textdescrBrowse_ [l=pl] {Przeglądaj}
154_texticontext_ [l=pl] {Przeglądaj dokument}
155_texticonclosedbook_ [l=pl] {otwórz dokument i przeglądaj zawartość}
156_texticonnext_ [l=pl] {następny rozdział}
157_texticonprev_ [l=pl] {poprzedni rozdział}
158
159_texticonworld_ [l=pl] {Zobacz dokument WWW} 
160
161_texticonmidi_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie MIDI}
162_texticonmsword_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie Microsoft Word}
163_texticonmp3_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie MP3}
164_texticonpdf_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie PDF}
165_texticonps_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie PostScript}
166_texticonppt_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie PowerPoint}
167_texticonrtf_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie RTF}
168_texticonxls_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie Microsoft Excel}
169
170_page_ [l=pl] {strona}
171_pages_ [l=pl] {stron}
172_of_ [l=pl] {z}
173_vol_ [l=pl] {Tom}
174_num_ [l=pl] {Nr}
175
176_textmonth00_ [l=pl] {}
177_textmonth01_ [l=pl] {Styczeń}
178_textmonth02_ [l=pl] {Luty}
179_textmonth03_ [l=pl] {Marzec}
180_textmonth04_ [l=pl] {Kwiecień}
181_textmonth05_ [l=pl] {Maj}
182_textmonth06_ [l=pl] {Czerwiec}
183_textmonth07_ [l=pl] {Lipiec}
184_textmonth08_ [l=pl] {Sierpień}
185_textmonth09_ [l=pl] {Wrzesień}
186_textmonth10_ [l=pl] {Październik}
187_textmonth11_ [l=pl] {Listopad}
188_textmonth12_ [l=pl] {Grudzień}
189
190_texttext_ [l=pl] {Tekst}
191_labeltext_ [l=pl] {_texttext_}
192_textdocument_ [l=pl] {Dokument}
193_textsection_ [l=pl] {Część}
194_textparagraph_ [l=pl] {Akapit}
195_textchapter_ [l=pl] {Rozdział}
196_textbook_ [l=pl] {KsiÄ…ÅŒka}
197
198_magazines_ [l=pl] {Czasopisma}
199
200_nzdlpagefooter_ [l=pl] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
201<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
202<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,
203<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
204New Zealand}
205
206_linktextHOME_ [l=pl] {STRONA GŁÓWNA}
207_linktextHELP_ [l=pl] {POMOC}
208_linktextPREFERENCES_ [l=pl] {PREFERENCJE}
209
210
211######################################################################
212# 'home' page
213package home
214######################################################################
215
216_textpagetitle_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone} 
217
218_textnocollections_ [l=pl] {Brak dostępnych (czyli np. zbudowanych i udostępnionych) kolekcji.} 
219
220_textadmin_ [l=pl] {Panel administracyjny} 
221_textabgs_ [l=pl] {O Greenstone} 
222_textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone} 
223
224_textdescradmin_ [l=pl] {
225Pozwala na dodanie nowych uŌytkowników,
226zawiera zestawienia dotyczące poszczególnych kolekcji oraz techniczne informacje o systemie Greenstone
227
228
229_textdescrgogreenstone_ [l=pl] {
230Omówienie oprogramowania Greenstone oraz projektu "New Zealand Digital Library Project",
231który powstał na jego podstawie
232
233
234_textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone} 
235
236#####################################################################
237# some macros used on the home page from other packages
238#####################################################################
239package gli
240
241_textgli_ [l=pl] {Interfejs Bibliotekarza} 
242_textdescrgli_ [l=pl] {
243Pozawala na tworzenie nowych kolekcji, modyfikowanie lub dodawanie obiektów do juÅŒ istniejących oraz na usuwanie
244kolekcji
245
246
247package collector
248
249_textcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner} 
250_textdescrcollector_ [l=pl] {
251Kolekcjoner jest uproszczeniem Interfejsu Bibliotekarza, jednakÅŒe w większości praktycznych zastosowań naleÅŒy uÅŒywać Interfejsu Bibliotekarza
252
253
254package depositor
255
256_textdepositor_ [l=pl] {Deponent} 
257_textdescrdepositor_ [l=pl] {
258Pozwala dodawać nowe dokumenty do istniejącej kolekcji
259
260
261package gti
262
263_textgti_ [l=pl] {Interfejs Tłumacza Greenstone} 
264_textdescrtranslator_ [l=pl] {
265Pozwala na aktualizowanie wielojęzycznego interfejsu
266    Greenstone
267
268
269
270######################################################################
271# 'about' page
272package about
273######################################################################
274
275
276#------------------------------------------------------------
277# text macros
278#------------------------------------------------------------
279
280_textabcol_ [l=pl] {Informacje o kolekcji}
281
282_textsubcols1_ [l=pl] {<p>Cała kolekcja obejmuje _1_ _If_("_1_" eq "1",podkolekcję,_If_("_numdocs_" lt "5",podkolekcje,podkolekcji)) podzbiorów.
283Dostępne są:
284<blockquote>}
285
286_textsubcols2_ [l=pl] {</blockquote>
287Na stronie Preferencje moÅŒna sprawdzić (i zmienić) które podkolekcje
288aktualnie są przeglądane.}
289
290_titleabout_ [l=pl] {informacje}
291
292
293######################################################################
294# document package
295package document
296######################################################################
297
298
299#------------------------------------------------------------
300# text macros
301#------------------------------------------------------------
302
303_texticonopenbookshelf_ [l=pl] {zamknij dział}
304_texticonclosedbookshelf_ [l=pl] {otwórz ten dział i przeglądaj zawartość}
305_texticonopenbook_ [l=pl] {zamknij ksiÄ…ÅŒkę}
306_texticonclosedfolder_ [l=pl] {Otwórz folder i przeglądaj zawartość}
307_texticonclosedfolder2_ [l=pl] {otwórz podrozdział:}
308_texticonopenfolder_ [l=pl] {zamknij folder}
309_texticonopenfolder2_ [l=pl] {zamknij podrozdział:}
310_texticonsmalltext_ [l=pl] {Przeglądaj ten rozdział}
311_texticonsmalltext2_ [l=pl] {Przeglądaj tekst:}
312_texticonpointer_ [l=pl] {bieŌący rozdział}
313_texticondetach_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
314_texticonhighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj poszukiwane wyraŌenia}
315_texticonnohighlight_ [l=pl] {Nie wyróŌniaj poszukiwanych wyraÅŒeń}
316_texticoncontracttoc_ [l=pl] {Zwiń spis treści}
317_texticonexpandtoc_ [l=pl] {Rozwiń spis treści}
318_texticonexpandtext_ [l=pl] {Wyświetlaj cały tekst}
319_texticoncontracttext_ [l=pl] {Wyświetlaj tekst jedynie dla bieŌącego rozdziału}
320_texticonwarning_ [l=pl] {<b>OstrzeÅŒenie: </b>}
321_texticoncont_ [l=pl] {kontynuować?}
322
323_textltwarning_ [l=pl] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
324_iconwarning_Rozwinięcie tekstu wymaga wyświetlenia
325duÅŒej ilości danych w przeglądarce internetowej
326}
327
328_textgoto_ [l=pl] {przejdź do strony}
329_textintro_ [l=pl] {<i>(wstęp)</i>}
330
331_textCONTINUE_ [l=pl] {KONTYNUOWAĆ??}
332
333_textEXPANDTEXT_ [l=pl] {ROZWIŃ\nTEKST}
334
335_textCONTRACTCONTENTS_ [l=pl] {ZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
336
337_textDETACH_ [l=pl] {NOWE OKNO}
338
339_textEXPANDCONTENTS_ [l=pl] {ROZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
340
341_textCONTRACT_ [l=pl] {ZWIŃ\nTEKST}
342
343_textHIGHLIGHT_ [l=pl] {WYRÓŻNIANIE}
344
345_textNOHIGHLIGHT_ [l=pl] {BRAK\nWYRÓŻNIANIA}
346
347_textPRINT_ [l=pl] {DRUKUJ} 
348
349_textnextsearchresult_ [l=pl] {następny wynik wyszukiwania} 
350_textprevsearchresult_ [l=pl] {poprzedni wynik wyszukiwania} 
351
352# macros for printing page
353_textreturnoriginal_ [l=pl] {Wróć do pierwotnej strony} 
354_textprintpage_ [l=pl] {Wydrukuj tę stronę} 
355_textshowcontents_ [l=pl] {PokaÅŒ spis treści} 
356_texthidecontents_ [l=pl] {Ukryj spis treści} 
357
358######################################################################
359# 'search' page
360package query
361######################################################################
362
363
364#------------------------------------------------------------
365# text macros
366#------------------------------------------------------------
367
368# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
369# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
370# any matches
371_textquerytitle_ [l=pl] {_If_(_thislast_,wyników _thisfirst_ - _thislast_ dla zapytania: _cgiargq_,Brak wyników dla zapytania: _cgiargq_)}
372_textnoquerytitle_ [l=pl] {Strona wyszukiwania}
373
374_textsome_ [l=pl] {niektóre}
375_textall_ [l=pl] {wszystkie}
376_textboolean_ [l=pl] {logiczne}
377_textranked_ [l=pl] {nr pozycji na liście}
378_textnatural_ [l=pl] {naturalny}
379_textsortbyrank_ [l=pl] {stopień podobieństwa} 
380_texticonsearchhistorybar_ [l=pl] {historia wyszukiwania}
381
382_textifeellucky_ [l=pl] {Wyświetl pierwszy znaleziony dokument }
383
384#alt text for query buttons
385_textusequery_ [l=pl] {uÅŒyj tego zapytania}
386_textfreqmsg1_ [l=pl] {Liczba słów: }
387_textpostprocess_ [l=pl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>przetworzone w celu znalezienia _quotedquery_</i>
388)}
389_textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia zapytania}
390_textstopwordsmsg_ [l=pl] {PoniÅŒsze słowa są zbyt ogólne i zostały zignorowane:} 
391_textlucenetoomanyclauses_ [l=pl] {Twoje zapytanie zawierało zbyt wiele kryteriów wyszukiwania; spróbuj bardziej zwięzłego zapytania.} 
392
393_textmorethan_ [l=pl] {Ponad }
394_textapprox_ [l=pl] {Informacje}
395_textnodocs_ [l=pl] {Brak dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania}
396_text1doc_ [l=pl] {znaleziono 1 dokument spełniający kryteria wyszukiwania}
397_textlotsdocs_ [l=pl] {dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania.}
398_textmatches_ [l=pl] {Dopasowania}
399_textbeginsearch_ [l=pl] {Rozpocznij wyszukiwanie}
400_textrunquery_ [l=pl] {Uruchom zapytanie}
401_textclearform_ [l=pl] {Wyczyść formularz}
402
403#these go together in form search:
404#"Words  (fold, stem)  ... in field"
405_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie} 
406_textinfield_ [l=pl] {... w polu}
407_textfoldstem_ [l=pl] {(złoÅŒenie, trzon)}
408
409_textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz zapytanie:}
410_textallfields_ [l=pl] {wszystkie pola}
411_texttextonly_ [l=pl] {tylko tekst}
412_textand_ [l=pl] {i}
413_textor_ [l=pl] {lub}
414_textandnot_ [l=pl] {i nie}
415
416# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
417# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
418# unset
419
420# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
421
422_textsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) _If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortując wyniki wg _sfselection_) zawierające _querytypeselection_ słowa}
423_textsimplesqlsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) _If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sortując wyniki wg _sqlsfselection_) zawierające _querytypeselection_ słowa}
424
425_textadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ )za pomocą _querytypeselection_ zapytania}
426
427_textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla} 
428
429_textadvancedlucenesearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortując wyniki wg _sfselection_\,) dla } 
430_textadvancedsqlsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sortując wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla } 
431
432# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
433
434_textformsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_, w języku _nselection_ )_If_(_sfselection_,\, sortując wyniki wg _sfselection_\,)  dla _formquerytypesimpleselection_ }
435_textformsimplesearchsql_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_, w języku _nselection_ )_If_(_sqlsfselection_,\, sortując wyniki wg _sqlsfselection_\,)  dla _formquerytypesimpleselection_ }
436
437_textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla } 
438
439_textformadvancedsearchlucene_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\, sortując wyniki wg _sfselection_\,) dla } 
440_textformadvancedsearchsql_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sqlsfselection_,\, sortując wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla } 
441
442_textnojsformwarning_ [l=pl] {Uwaga: wyłączono obsługę języka Javascript w przeglądarce. <br>Aby uÅŒyć formularza wyszukiwania, włącz Javascript.}
443_textdatesearch_ [l=pl] {W tej kolekcji moÅŒna szukać dokumentów wg zakresu dat lub dokumenty zawierające konkretną datę. Jest to opcjonalna funkcja wyszukiwania.}
444_textstartdate_ [l=pl] {Data początkowa (lub jedyna):}
445_textenddate_ [l=pl] {Data końcowa:}
446_textbc_ [l=pl] {p.n.e.}
447_textad_ [l=pl] {n.e.}
448_textexplaineras_ [l=pl] {Skróty C.E. i B.C.E są alternatywnymi oznaczeniami skrótów A.D. i B.C.  WyraÅŒenia te są uwaÅŒane za neutralne pod względem kulturowym i oznaczają "Common Era", czyli "naszej ery" oraz "Before the Common Era", czyli "przed naszą erą"}
449
450_textstemon_ [l=pl] {(nie uwzględniaj końcówek słów)}
451
452_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania}
453
454#text macros for search history
455_textnohistory_ [l=pl] {Brak wpisów w historii wyszukiwania}
456_texthresult_ [l=pl] {wynik}
457_texthresults_ [l=pl] {wyniki}
458_texthallwords_ [l=pl] {wszystkie słowa}
459_texthsomewords_ [l=pl] {niektóre słowa}
460_texthboolean_ [l=pl] {logiczne}
461_texthranked_ [l=pl] {pozycja na liście}
462_texthcaseon_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
463_texthcaseoff_ [l=pl] {nierozróŌnianie wielkości liter}
464_texthstemon_ [l=pl] {ograniczenie do trzonu słowa}
465_texthstemoff_ [l=pl] {całe słowa}
466
467
468######################################################################
469# 'preferences' page
470package preferences
471######################################################################
472
473
474#------------------------------------------------------------
475# text macros
476#------------------------------------------------------------
477
478_textprefschanged_ [l=pl] {
479Preferencje zostały zapisane jak poniÅŒej. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglądarki
480internetowej, poniewaÅŒ ustawienia zostałyby anulowane!
481Kliknij jeden z przycisków na pasku powyŌej.
482}
483_textsetprefs_ [l=pl] {zapisz preferencje}
484_textsearchprefs_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
485_textcollectionprefs_ [l=pl] {Ustawienia kolekcji}
486_textpresentationprefs_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
487_textpreferences_ [l=pl] {Preferencje}
488_textcasediffs_ [l=pl] {RozróŌnianie wielkości liter:}
489_textignorecase_ [l=pl] {nie uwzględniaj wielkości liter}
490_textmatchcase_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
491_textwordends_ [l=pl] {Końcówki słów:}
492_textstem_ [l=pl] {Nie uwzględniaj końcówek słów}
493_textnostem_ [l=pl] {dopasowane musi być całe słowo}
494_textaccentdiffs_ [l=pl] {RóŌnice w akcentach:} 
495_textignoreaccents_ [l=pl] {ignoruj akcenty (ogonki)} 
496_textmatchaccents_ [l=pl] {akcenty (ogonki) mają znaczenie} 
497
498_textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień z _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
499_textextlink_ [l=pl] {Dostęp do zewnętrznych stron WWW:}
500_textintlink_ [l=pl] {Lokalizacja dokumentów źródłowych: }
501_textlanguage_ [l=pl] {Język interfejsu uÅŒytkownika: }
502_textencoding_ [l=pl] {Kodowanie znaków: }
503_textformat_ [l=pl] {Format interfejsu: }
504_textall_ [l=pl] {wszystkie}
505_textquerymode_ [l=pl] {Tryb wyszukiwania:}
506_textsimplemode_ [l=pl] {wyszukiwanie proste} 
507_textadvancedmode_ [l=pl] {wyszukiwanie zaawansowane (umoÅŒliwia wyszukiwanie za pomocą operatorów boole'a !, &amp;, | i nawiasów)} 
508_textlinkinterm_ [l=pl] {przez stronę pośrednią}
509_textlinkdirect_ [l=pl] {przejdź}
510_textdigitlib_ [l=pl] {biblioteka cyfrowa}
511_textweb_ [l=pl] {sieć WWW}
512_textgraphical_ [l=pl] {Graficzny}
513_texttextual_ [l=pl] {Tekstowy}
514_textcollectionoption_ [l=pl] {<p>
515Uwzględnij podkolekcje:
516<br>}
517
518_textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:} 
519_textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach} 
520_textplainsearchtype_ [l=pl] {zwykłe z polem zapytania _boxsizeoption_ } 
521_textregularbox_ [l=pl] {pojedyncza linia} 
522_textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe (kilka linii)} 
523
524_textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty powiązane}
525_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania:}
526_textnohistory_ [l=pl] {Brak historii wyszukiwania}
527_texthistorydisplay_ [l=pl] {pokaÅŒ wpisy _historynumrecords_ ostatnich wyszukiwań}
528_textnohistorydisplay_ [l=pl] {nie wyświetlaj historii wyszukiwania}
529
530_textbookoption_ [l=pl] {Tryb przeglądania ksiÄ…ÅŒki:}
531_textbookvieweron_ [l=pl] {włączony}
532_textbookvieweroff_ [l=pl] {wyłączony}
533
534# html options
535_textdoclayout_ [l=pl] {Wygląd strony z dokumentem:}
536_textlayoutnavbar_ [l=pl] {pasek nawigacyjny u góry}
537_textlayoutnonavbar_ [l=pl] {brak paska nawigacyjnego}
538
539_texttermhighlight_ [l=pl] {Podświetlanie szukanego wyraÅŒenia:}
540_texttermhighlighton_ [l=pl] {podświetl szukane wyraÅŒenia}
541_texttermhighlightoff_ [l=pl] {nie podświetlaj szukanych wyraÅŒeń}
542
543#####################################################################
544# 'browse' package for the dynamic browsing interface
545package browse
546#####################################################################
547
548_textsortby_ [l=pl] {Sortuj dokumenty według}
549_textalsoshowing_ [l=pl] {równieŌ}
550_textwith_ [l=pl] {zawierające co najwyÅŒej}
551_textdocsperpage_ [l=pl] {dokumentów na stronie}
552
553_textfilterby_ [l=pl] {Znajdź dokumenty zawierające}
554_textall_ [l=pl] {wszystkie}
555_textany_ [l=pl] {niektóre}
556_textwords_ [l=pl] {słowa}
557_textleaveblank_ [l=pl] {pozostaw pole nie zaznaczone, aby otrzymać wszystkie dokumenty}
558
559_browsebuttontext_ [l=pl] {"Sortuj dokumenty"}
560
561_nodata_ [l=pl] {<i>brak danych</i>}
562_docs_ [l=pl] {dokumenty}
563######################################################################
564# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
565# rest of this file
566package help
567######################################################################
568
569
570#------------------------------------------------------------
571# text macros
572#------------------------------------------------------------
573
574_textHelp_ [l=pl] {Pomoc}
575
576# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
577# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
578# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
579_textdefaulthelp_ [l=pl] {przeglądaj dokumenty po _1_ klikając na przycisk _2_} 
580
581_textSearchhelp_ [l=pl] {moÅŒesz wyszukać konkretne słowa, występujące w tekście, klikając na przycisk _labelSearch_} 
582_textTohelp_ [l=pl] {przyciśnij przycisk _labelTo_, aby przeglądać dokumenty według pola Do.} 
583_textFromhelp_ [l=pl] {przeglądaj dokumenty po polu Od klikając przycisk _labelFrom_} 
584_textBrowsehelp_ [l=pl] {przeglądaj dokumenty} 
585_textAcronymhelp_ [l=pl] {przeglądaj pliki po wystąpieniach akronimów klikając na przycisk _labelAcronym_} 
586_textPhrasehelp_ [l=pl] {moÅŒesz przeglądać poszczególne frazy pojawiające się w dokumentach klikając przycisk _labelPhrase_. Do tego celu wykorzystywana jest przeglądarka fraz zwana Phind.} 
587
588_texthelptopicstitle_ [l=pl] {Tematy}
589
590_textreadingdocs_ [l=pl] {Jak czytać dokumenty}
591
592_texthelpreadingdocs_ [l=pl] {
593<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
594jego tytuł lub obraz strony tytułowej.
595W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
596a w innych pojawia się tylko numer strony bieŌącej oraz pole umoÅŒliwiające wybór
597nowej strony i przejście do przodu lub wstecz.
598W spisie treści nagłówek bieŌącego rozdziału jest drukowany czcionką pogrubioną,
599a spis jest rozwijalny -- kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć lub zamknąć;
600aby zamknąć ksiÄ…ÅŒkę, kliknij u góry ikonę otwartej ksiÄ…ÅŒki.</p>
601
602<p>PoniÅŒej znajduje się tekst bieŌącego rozdziału.
603Strzałki u dołu strony
604umoÅŒliwiają przejście do następnego lub poprzedniego rozdziału.</p>
605
606<p>Pod tytułem lub fotografią znajduje się kilka przycisków.
607Aby rozwinąć cały tekst bieŌącego rozdziału lub ksiÄ…ÅŒki, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDTEXT_</i>.
608Rozwijanie tekstu duÅŒego dokumentu moÅŒe trwać długo i zająć sporo pamięci operacyjnej!
609Aby rozwinąć zawartość spisu treści, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i>.
610Aby otworzyć nowe okno przeglądarki, kliknij przycisk <i>_document:textDETACH_</i>
611(Jest to przydatne podczas porównywania zawartości lub
612jednoczesnego przeglądania dwóch dokumentów.)
613Podczas wyszukiwania w dokumentach poszukiwane wyrazy są wyróŌnione.
614Aby wyłączyć wyróŌnianie, naleÅŒy kliknąć przycisk <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i>.</p>
615}
616
617# help about the icons
618_texthelpopenbookshelf_ [l=pl] {Przeglądaj dział (półkę z ksiÄ…ÅŒkami)}
619_texthelpopenbook_ [l=pl] {Otwórz/zamknij ksiÄ…ÅŒkę}
620_texthelpviewtextsection_ [l=pl] {Przeglądaj rozdział}
621_texthelpexpandtext_ [l=pl] {Włącz/Wyłącz wyświetlanie całego tekstu}
622_texthelpexpandcontents_ [l=pl] {Rozwiń/Zwiń spis treści}
623_texthelpdetachpage_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
624_texthelphighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj/Nie wyróŌniaj wyszukiwane wyraŌenia}
625_texthelpsectionarrows_ [l=pl] {Przejdź do poprzedniej/następnej sekcji} 
626
627
628_texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak wyszukiwać konkretne wyraÅŒenia}
629
630_texthelpsearching_ [l=pl] {
631<p>
632   Na stronie wyszukiwania tworzymy zapytanie za pomocą kilku prostych kroków:<p>
633   
634   <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
635       <li>Zdecyduj, czy wyszukiwane mają być wszystkie słowa, czy tylko niektóre
636       <li>Wpisz wyszukiwane wyrazy
637       <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
638   </ol>
639 
640 <p>Po zakończeniu wyszukiwania pojawią się tytuły 20 adekwatnych dokumentów.
641 Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
642 Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
643 lub powrócić do poprzedniej dwudziestki itd.  Aby przejrzeć dokument, kliknij tytuł
644 dokumentu lub mały przycisk obok niego.
645 
646 <p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 50 dokumentów.
647   MoÅŒna zmienić powyÅŒsze liczby, klikając przycisk
648   <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony, gdzie moÅŒna dokonać odpowiednich zmian.<p>
649
650
651_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {WyraÅŒenia wyszukiwawcze}
652_texthelpqueryterms_ [l=pl] {
653<p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania zwanych "wyraÅŒeniami (terminami) wyszukiwawczymi". WyraÅŒenie to pojedyncze słowo (zawierające tylko litery i cyfry),
654albo zwrot złoÅŒony z ciągu słów zamkniętych w podwójnych cudzysłowach ("..."). Poszczególne terminy oddzielone są spacjami
655lub innymi białymi znakami (spacja, tabulacja, znak nowej linii).
656JeÅŒeli pojawią się jakieś inne znaki – np. interpunkcyjne – to będą one traktowane tak samo jak spacje. Będą słuÅŒyć tylko jako znaki rozdzielające poszczególne terminy i zostaną zignorowane w wyszukiwaniu.
657Nie jest moÅŒliwe wyszukanie słów zawierających znaki interpunkcyjne.
658
659<p>Na przykład, zapytanie<p>
660   <ul><kbd>Leśne-ogrody na wyspach Australii i Oceanii: Systemy zrównowaÅŒonego rozwój (1993)</kbd></ul>
661   <p>zostanie potraktowane identycznie jak<p>
662   <ul><kbd>Leśne ogrody na wyspach Australii i Oceanii Systemy zrównowaÅŒonego rozwój 1993</kbd></ul>
663
664
665_texthelpmgppsearching_ [l=pl] {
666W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" dostępnych jest kilka innych opcji.
667
668<ul>
669<li><b>*</b> zastosowana na końcu zapytania pozwala na znalezienie wszystkich słów <b>zaczynających się od</b> podanego słowa, np. <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynających się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
670<li><b>/x</b> moÅŒe być wykorzystane do przypisania większej wagi jednemu lub kilku wyraÅŒeniom, np. <b>komputer/10 nauka</b> nadaje słowu komputer 10 razy większą wagę niÅŒ słowu nauka przy ocenie dopasowania do dokumentów.
671</ul>
672
673
674_texthelplucenesearching_ [l=pl] {
675W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" dostępnych jest kilka innych opcji.
676
677<ul>
678<li><b>?</b> moÅŒe być zastosowany jako znak zastępujący dowolny inny. Na przykład, <b>b?t</b> zostanie dopasowane do słów: <b>but</b>, <b>bit</b>, <b>byt</b> itd.
679<li><b>*</b> moÅŒe być zastosowana jako znak zastępujący wiele dowolnych znaków. Na przykład, <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynających się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
680</ul>
681Oba te znaki mogą być stosowane zarówno na końcu jak i w środku wyraÅŒenia. JednakÅŒe nie mogą być uÅŒywane na początku wyraÅŒenia.
682
683
684_texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Rodzaje zapytań}
685_texthelpquerytype_ [l=pl] {
686<p>Są dwa rodzaje zapytań.
687
688<ul>
689  <li>Wyszukiwanie <b>wszystkich</b> fraz.  Stosowane  w przypadku gdy dokumenty
690      (lub rozdziały czy tytuły) mają zawierać wszystkie poszukiwane frazy.
691      Dokumenty spełniające zapytanie są wyświetlane w zdefiniowanej kolejności.
692<p>
693
694  <li>Wyszukiwanie dokumentów zawierających <b>niektóre</b> spośród wpisanych fraz.
695      Stosowane  w przypadku gdy dokumenty mają zawierać niektóre z poszukiwanych fraz.
696      Dokumenty są wyświetlane w kolejności najlepszego dopasowania do zapytania.
697      Stopień dopasowania zaleÅŒy od następujących czynników:
698
699      <p><ul>
700        <li> im więcej poszukiwanych fraz w dokumencie, tym lepsze dopasowanie;
701        <li> rzadko spotykane frazy w kolekcji są waÅŒniejsze niÅŒ frazy popularne;
702        <li> krótkie dokumenty dają lepsze dopasowanie.
703      </ul>
704</ul>
705
706<p>MoÅŒna stosować dowolną ilość fraz. MoÅŒe to być całe zdanie
707lub nawet cały akapit. W przypadku podania tylko jednej frazy
708dokumenty będą ułoÅŒone według częstotliwości występowania tej frazy w dokumencie.<p>
709
710
711_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie z uÅŒyciem silnika _1_} 
712
713_texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {
714<p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_
715
716
717_texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {
718Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rangową i logiczną.
719Wyszukiwanie <b>rangowe</b> jest dokładnie tym samym co wyszukiwanie <b>niektórych fraz</b> opisane w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
720<p>_texthelpbooleansearch_
721
722
723_texthelpbooleansearch_ [l=pl] {
724UÅŒywając <b>operatorów logicznych boole'a</b> moÅŒna łączyć wyraÅŒenia
725uÅŒywając &amp; (jako "i"), | (jako "lub"), oraz ! (jako zaprzeczenie), moÅŒna takÅŒe uÅŒywać nawiasów, aby grupować wyraÅŒenia. Domyślnym operatorem jest | (czyli lub).
726<p>
727Na przykład, <b>ślimak &amp; rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierających oba słowa - <b>ślimak</b> i <b>rolnictwo</b>, natomiast <b>ślimak | rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierających jedno ze słów - <b>ślimak</b> lub <b>rolnictwo</b>.
728Natomiast <b>ślimak !rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierających słowo <b>ślimak</b> i nie zawierających słowa <b>rolnictwo</b>.
729<p>
730Bardziej szczegółowe zapytania moÅŒna tworzyć przy uÅŒyciu nawiasów lub kombinacji operatorów - na przykład: <b>(owca | bydło) &amp; (farma | pociąg)</b> lub <b>owca | bydło | koza !świnia</b>.
731
732
733_texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {
734Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoŌliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a'. _texthelpbooleansearch_
735<p>Resultaty mogą być wyświetlone w porządku <b>rangowym</b>, jak to opisano dla wyszukiwania <b>niektórych fraz</b> opisanego w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> lub w porządku "naturalnym" (lub "budowy"). Ten ostatni to kolejność, w której dokumenty były przetwarzane podczas tworzenia kolekcji.
736<p>
737Inne operatory to <b>NEARx</b> oraz <b>WITHINx</b>.
738NEARx stosuje się do podania maksymalnej odległości między dwoma frazami, (x - odległość pomiędzy frazami),
739która to odległość stanowić będzie o tym, czy dokument zostanie zakwalifikowany jako trafienie.
740WITHINx określa , ÅŒe następny fraza musi wystąpić w ciągu x fraz <i>po</i> pierwszej frazie. Operator ten jest podobny do NEAR lecz ma tutaj znaczenie kolejność fraz. Domyślny dystans wynosi 20.
741
742
743_texthelpadvancedsearchextra_ [l=pl] {UWAGA: Wszystkie te operatory w trybie uproszczonego wyszukiwania są ignorowane.} 
744
745_texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {
746Wyszukiwanie zaawansowane w kolekcjach Lucene umoŌliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a. _texthelpbooleansearch_
747
748
749_texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól} 
750
751_texthelpformsearch_ [l=pl] {
752Wyszukiwanie wg kilku pól pozwala na łączenie róŌnych fraz wyszukiwawczych w róŌnych polach. Na przykład moÅŒna wyszukiwać nazwisko "Kowalski" w Tytule i "hodowla ślimaków" w Temacie. W trybie uproszczonych zapytań kaÅŒdy wiersz formularza działa jako normalne wyszukiwanie w pojedynczej linii. Poszczególne wiersze formularza są składane przy pomocy operatora "i" (jeśli wybrano "całość"), albo przy pomocy "lub" (jeśli wybrano "część"). Poszczególne frazy wewnątrz pól są składane analogicznie. W trybie zaawansowanym dla kaÅŒdego wiersza moÅŒna wybrać (z rozwijalnej listy) jakim operatorem zostaną połączone ("i", "lub", zaprzeczenie), a w kaÅŒdym z pól moÅŒna uÅŒywać operatorów logicznych Boole'a'.
753
754
755_texthelpformstemming_ [l=pl] {Okienka "złoÅŒenie" i "trzon" pozwalają na wybranie, czy przy wyszukiwaniu wielkość znaków powinna być ignorowana oraz czy ignorować końcówki (odmianę) słów - to ostatnie obecnie działa tylko w języku angielskim. Obie te opcje są domyślnie wyłączone przy zaawansowanym wyszukiwaniu.} 
756
757_textdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat}
758
759_texthelpdatesearch_ [l=pl] {
760Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia wyszukiwanie dokumentów,
761podobnie jak dla wyszukiwania wg fraz,
762dotyczących zdarzeń z pewnego zakresu czasowego.  Mogą to być dokumenty
763z jednego roku lub z zakresu lat. Wpisywanie dodatkowo innych fraz nie jest konieczne
764- moÅŒna zatem wyszukiwać wg samej tylko daty.
765Wpisywanie dat równieÅŒ nie jest konieczne - w takim przypadku daty nie będą wyszukiwane.<p>
766}
767
768_texthelpdatehowtotitle_ [l=pl] {Sposób uŌycia:}
769_texthelpdatehowto_ [l=pl] {
770<ul>
771   <li>W celu wyszukania dokumentów dotyczących jednego roku:<p>
772   <ul>
773       <li>Wpisz poszukiwane frazy
774       <li>Wpisz rok w polu "Data początkowa (lub jedyna data)"
775       <li>JeÅŒeli data naleÅŒy do okresu przed naszą erą (przed Chrystusem),
776           w menu rozwijalnym obok tego pola
777           zaznacz opcję "p.n.e."
778       <li>Uruchom wyszukiwanie
779   </ul>
780<p><li>W celu wyszukania dokumentów dotyczących zakresu dat:<p>
781   <ul>
782       <li>Wpisz poszukiwane frazy
783       <li>W polu "Data początkowa (lub jedyna data)" wpisz datę początkową
784       <li>W polu "Data końcowa" wpisz datę końcową
785       <li>W menu rozwijalnym zaznacz opcję "p.n.e." obok tej daty lub dat,
786           których to dotyczy
787       <li>Uruchom wyszukiwanie
788   </ul>   
789</ul><p>
790}
791
792_texthelpdateresultstitle_ [l=pl] {Reguły wyszukiwania}
793_texthelpdateresults_ [l=pl] {
794Wyszukiwanie dokumentów dotyczących roku 1903 oznacza wyszukiwanie dokumentów na temat roku 1903, a nie np. spisów literatury wydanych w 1903.  Wynik kwerendy moÅŒe zawierać dokumenty dotyczące np. lat 1899-1911, poniewaÅŒ 1903 mieści się w tym przedziale czasu oraz dokumenty z tytułem zawierającym wzmiankę o stuleciu, do którego naleÅŒy poszukiwany rok (np. 20 stulecie lub dwudziesty wiek).  Oznacza to, ÅŒe poszukiwane daty mogą w ogóle się nie pojawiać w dokumentach przedstawionych w wyniku kwerendy<p>
795}
796
797_textchangeprefs_ [l=pl] {Zmiana preferencji}
798
799_texthelppreferences_ [l=pl] {
800<p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony,
801będziesz mógł(-a) dostosować do swoich potrzeb niektóre z elementów interfejsu.
802
803
804_texthelpcollectionprefstitle_ [l=pl] {Preferencje kolekcji}
805_texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {
806Niektóre kolekcje składają się z podkolekcji, które moÅŒna przeszukiwać
807niezaleÅŒnie od siebie lub łącznie, jak jedną całość.  Na stronie Preferencje moÅŒna
808wybrać podkolekcje, które mają być uwzględnione podczas przeszukiwania.
809}
810
811_texthelplanguageprefstitle_ [l=pl] {Preferencje językowe}
812_texthelplanguageprefs_ [l=pl] {
813KaÅŒda kolekcja posiada domyślny język prezentacji, ale moÅŒna przełączyć się na inny język.
814MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków uÅŒywanych w Greenstone, aby dostosować go
815do przeglądarki na swoim komputerze -- program wybiera wartości domyślne,
816które zwykle dają dobre wyniki, ale w niektórych przeglądarkach lepiej jest wybrać
817inny schemat kodowania znaków.
818Wszystkie kolekcje umoÅŒliwiają zmianę domyślnego
819interfejsu graficznego na interfejs tekstowy. Jest to szczególnie przydatne tym,
820którzy ze względu na trudności wzrokowe uÅŒywają duÅŒych czcionek ekranowych
821lub syntezatorów mowy w celu prezentacji wyników.
822}
823
824_texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje widoku}
825_texthelppresentationprefs_ [l=pl] {
826W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji pozwalających na zmianę widoku kolekcji
827w zaleÅŒności od potrzeb.
828
829<p>W kolekcjach stron WWW moÅŒna wyłączyć pasek nawigacyjny znajdujący się u góry kaÅŒdej strony
830dokumentu, dzięki czemu po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest poszukiwana
831strona WWW bez nagłówka biblioteki Greenstone.  Aby ponownie uruchomić
832wyszukiwanie, naleÅŒy w oknie przeglądarki internetowej kliknąć przycisk Wstecz.
833MoÅŒna takÅŒe wyłączyć komunikaty ostrzegawcze biblioteki, jeśli klikamy odsyłacz
834strony internetowej ulokowanej poza biblioteką.
835W niektórych kolekcjach stron WWW moÅŒna wybrać,
836czy odsyłacze na stronie Wyniki wyszukiwania
837mają wskazywać URL strony, czy jej kopię przechowywaną w bibliotece cyfrowej.
838}
839
840_texthelpsearchprefstitle_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
841_texthelpsearchprefs_ [l=pl] {
842<p>Zaawansowany tryb wyszukiwania umoÅŒliwia stosowanie kombinacji za pomocą
843koniunkcji AND (&amp;), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!) z wykorzystaniem grupowania fraz za pomocą nawiasów.
844Pozwala to na budowanie bardziej precyzyjnych zapytań.
845<p>_selectsearchtypeprefs_
846<p>_selectwordmodificationprefs_
847<p>MoÅŒna takÅŒe włączyć opcję Historia wyszukiwania, która pokazuje kilka ostatnich wyraÅŒeń.
848Ułatwia to wykonywanie zapytań będących niewielką modyfikacją wcześniejszych
849wyszukiwań.
850<p>Ustawić moÅŒna równieÅŒ maksymalną liczbę trafień oraz liczbę trafień
851prezentowanych jednorazowo w oknie.
852}
853
854_textcasefoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.} 
855_textstemprefs_ [l=pl] {Para przycisków pozwalających na wybór czy naleÅŒy ignorować końcówki słów przy wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli zaznaczysz "_preferences:textstem_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>uprawy marchewek</i> i <i>uprawa marchewki</i>. Obecnie jednak działa to w pełni poprawnie tylko w języku angielskim. _selectstemoptionsprefs_} 
856_textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.} 
857 
858_textstemoptionsprefs_ [l=pl] {Czasem lepiej i wygodniej jest uÅŒyć funkcji do skracania wyszukiwanych pojęć, która została opisana wyÅŒej w "_texthelpquerytermstitle_".} 
859
860_textsearchtypeprefsplain_ [l=pl] {Istnieje moÅŒliwość uzyskania duÅŒego pola dla zapytań, tak aby moÅŒna było łatwiej wyszukiwać dłuÅŒsze fragmenty. Wyszukiwanie długich fragmentów tekstu jest zaskakująco proste.} 
861
862_textsearchtypeprefsform_ [l=pl] {MoÅŒesz zmieniać liczbę pól wyświetlanych w formularzu wyszukiwania.} 
863
864_textsearchtypeprefsboth_ [l=pl] {MoÅŒesz przełączyć sposób przeszukiwania kolekcji między "zwykłym" wyszukiwaniem, a wyszukiwaniem wg pól.
865<ul>
866<li>Przy normalnym wyszukiwaniu dostępne jest tylko jedno okienko wyszukiwania.  _textsearchtypeprefsplain_</li>
867<li>Wyszukiwanie wg pól pozwala na przeszukiwaniu wielu pól naraz, dzięki obecności wielu okienek, w których moÅŒna wpisywać zapytanie _textsearchtypeprefsform_</li>
868</ul>
869
870
871
872
873_texttanumbrowseoptions_ [l=pl] {MoÅŒesz Przeszukiwać tą kolekcję na _numbrowseoptions_ _If_("_numbrowseoptions_" eq "1",sposób,_If_("_numbrowseoptions_" lt "5",sposoby,sposobów)) :}
874
875_textsimplehelpheading_ [l=pl] {Jak znaleźć informacje w kolekcji _collectionname_}
876
877_texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres wyszukiwania}
878_texthelpscope_ [l=pl] {
879<p>
880W większości kolekcji moÅŒna wybrać róŌne indeksy przeszukiwania, na przykład
881spis autorów lub tytułów. Dostępne mogą być równieÅŒ indeksy dotyczące rozdziałów
882lub akapitów. Zwykle zwracany jest pełny dokument, niezaleÅŒnie od rodzaju przeszukiwanego indeksu.
883<p>Jeśli dokument jest ksiÄ…ÅŒką, wówczas jest ona otwierana automatycznie w miejscu właściwym dla wykonanego zapytania.
884}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.