root/main/trunk/greenstone2/macros/polish.dm @ 31974

Revision 30706, 44.0 KB (checked in by ak19, 4 years ago)

Polish translations for coredm module of GS2 interface. Many thanks to Maciej Jaros.

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Polish Language text and icon macros
5# Many thanks to:
6#                 Lech Borkowski (translated March 2005)
7#                 Maciej Jaros (translated July 2007)
8#                 Marcin Karkosz (translated April 2012)
9#
10######################################################################
11#
12# This is the main macro file for translation when creating an
13# interface in another language.
14
15# Under the 'text macros' comments are text macros of the form:
16# _macroname_ {macro value}
17# Everything between the {} is the text to be translated. This text
18# may itself contain macros (i.e. characters other than space between
19# underscore characters, e.g. _about:numdocs_ or _textpage_). These
20# macro names occurring within text shouldn't be translated but should
21# be left as they are. Underscores or curly brackets occurring
22# naturally within the text should be escaped with a leading backslash
23# (i.e. '\_', '\{' or '\}).
24#
25# Comment lines (other than those described above) need not be
26# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line). 
27#
28# The simplest way to translate this file is to save it as something
29# else (e.g. french.dm) and work through translating all the text
30# macro values and icon comments.
31#
32######################################################################
33
34
35######################################################################
36# Global (base) package
37package Global
38######################################################################
39
40
41#------------------------------------------------------------
42# text macros
43#------------------------------------------------------------
44
45_textperiodicals_ [l=pl] {Periodyki}
46
47# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
48_textsource_ [l=pl] {źródło:}
49_textdate_ [l=pl] {data publikacji:}
50_textnumpages_ [l=pl] {liczba stron}
51
52_textsignin_ [l=pl] {rejestracja}
53
54_texttruncated_ [l=pl] {[obcięty]}
55
56_textdefaultcontent_ [l=pl] {Nie znaleziono strony. Kliknij przycisk Wstecz przeglądarki
57internetowej lub przycisk Strona główna, aby powrócić do
58strony głównej biblioteki cyfrowej Greenstone.}
59
60_textdefaulttitle_ [l=pl] {Błąd GSDL}
61
62_textbadcollection_ [l=pl] {Ta kolekcja (nazwana "_cvariable_") nie jest zainstalowana w bibliotece cyfrowej Greenstone.}
63
64_textselectpage_ [l=pl] {Wybierz stronę}
65
66_collectionextra_ [l=pl] {Kolekcja zawiera _about:numdocs_ dokumentów.
67Powstała _about:builddate_ dni temu. }
68
69# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
70# macro will always be set to another value)
71_collectorextra_ [l=pl] {<p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łącznie _numbytes_ zaindeksowanego tekstu i metadanych.
72<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Kliknij</a>, aby obejrzeć podsumowanie kolekcji.
73}
74
75_textdescrcollection_ [l=pl] {}
76_textdescrabout_ [l=pl] {Informacje}
77_textdescrhome_ [l=pl] {Strona główna}
78_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc}
79_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje}
80_textdescrdeposit_ [l=pl] {Deponuj obiekt do kolekcji}
81_textdescrlogin_ [l=pl] {Logowanie}
82_textdescrlogout_ [l=pl] {Wyloguj się jako _cgiargunHtmlsafe_}
83
84_textdescrgreenstone_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone - oprogramowanie}
85_textdescrusab_ [l=pl] {Które elementy biblioteki sprawiają trudności?}
86
87
88# Metadata names and navigation bar labels
89
90_textSearch_ [l=pl] {Szukaj}
91_labelSearch_ [l=pl] {Szukaj}
92
93# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
94_textTitle_ [l=pl] {Tytuł}
95_labelTitle_ [l=pl] {Tytuły}
96_textCreator_ [l=pl] {Twórca}
97_labelCreator_ [l=pl] {Twórcy}
98_textSubject_ [l=pl] {Temat}
99_labelSubject_ [l=pl] {Tematy}
100_textDescription_ [l=pl] {Opis}
101_labelDescription_ [l=pl] {Opisy}
102_textPublisher_ [l=pl] {Wydawca}
103_labelPublisher_ [l=pl] {Wydawcy}
104_textContributor_ [l=pl] {Współtwórca}
105_labelContributor_ [l=pl] {Współtwórcy}
106_textDate_ [l=pl] {Data}
107_labelDate_ [l=pl] {Daty}
108_textType_ [l=pl] {Typ}
109_labelType_ [l=pl] {Typy}
110_textFormat_ [l=pl] {Format}
111_labelFormat_ [l=pl] {Formaty}
112_textIdentifier_ [l=pl] {Indentyfikator}
113_labelIdentifier_ [l=pl] {Identyfikatory}
114_textSource_ [l=pl] {Nazwa pliku}
115_labelSource_ [l=pl] {Nazwy plików}
116_textLanguage_ [l=pl] {Język}
117_labelLanguage_ [l=pl] {Języki}
118_textRelation_ [l=pl] {Relacja}
119_labelRelation_ [l=pl] {Relacje}
120_textCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
121_labelCoverage_ [l=pl] {Zasięg}
122_textRights_ [l=pl] {Prawa własności}
123_labelRights_ [l=pl] {Prawa własności}
124
125# DLS metadata set
126_textOrganization_ [l=pl] {Organizacja}
127_labelOrganization_ [l=pl] {Organizacje}
128_textKeyword_ [l=pl] {Słowo kluczowe}
129_labelKeyword_ [l=pl] {Słowa kluczowe}
130_textHowto_ [l=pl] {Samouczek}
131_labelHowto_ [l=pl] {Samouczek}
132
133# Miscellaneous Greenstone metadata
134_textPhrase_ [l=pl] {Fraza}
135_labelPhrase_ [l=pl] {Frazy}
136_textCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
137_labelCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
138_textBrowse_ [l=pl] {Przeglądaj}
139_labelBrowse_ [l=pl] {Przeglądaj}
140_textTo_ [l=pl] {Do}
141_labelTo_ [l=pl] {Do}
142_textFrom_ [l=pl] {Od}
143_labelFrom_ [l=pl] {Od (nadawca)}
144_textAcronym_ [l=pl] {Akronim}
145_labelAcronym_ [l=pl] {Skróty}
146_textAuthor_ [l=pl] {Autor}
147_textAuthors_ [l=pl] {Autorzy}
148
149# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
150_textdescrdefault_ [l=pl] {Przeglądaj wg pola _1_}
151
152_textdescrSearch_ [l=pl] {Znajdź wyraŌenia}
153_textdescrType_ [l=pl] {Przeglądaj według typu zasobów}
154_textdescrIdentifier_ [l=pl] {Przeglądaj według identyfikatorów zasobów}
155_textdescrSource_ [l=pl] {Przeglądaj według pierwotnych nazw plików}
156_textdescrTo_ [l=pl] {Przeglądaj według zawartości pola Do}
157_textdescrFrom_ [l=pl] {Przeglądaj według pola Od (nadawca)}
158_textdescrCollage_ [l=pl] {Przeglądaj według obrazów}
159_textdescrAcronym_ [l=pl] {Przeglądaj skróty}
160_textdescrPhrase_ [l=pl] {Przeglądaj według wyraÅŒeń}
161_textdescrHowto_ [l=pl] {Przeglądaj kategorie Jak...}
162_textdescrBrowse_ [l=pl] {Przeglądaj}
163_texticontext_ [l=pl] {Przeglądaj dokument}
164_texticonclosedbook_ [l=pl] {otwórz dokument i przeglądaj zawartość}
165_texticonnext_ [l=pl] {następny rozdział}
166_texticonprev_ [l=pl] {poprzedni rozdział}
167
168_texticonworld_ [l=pl] {Zobacz dokument WWW}
169
170_texticonmidi_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie MIDI}
171_texticonmsword_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie Microsoft Word}
172_texticonmp3_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie MP3}
173_texticonpdf_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie PDF}
174_texticonps_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie PostScript}
175_texticonppt_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie PowerPoint}
176_texticonrtf_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie RTF}
177_texticonxls_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie Microsoft Excel}
178_texticonogg_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie Ogg Vorbis}
179_texticonrmvideo_ [l=pl] {Przeglądaj dokument w formacie Real Media}
180
181_page_ [l=pl] {strona}
182_pages_ [l=pl] {stron}
183_of_ [l=pl] {z}
184_vol_ [l=pl] {Tom}
185_num_ [l=pl] {Nr}
186
187_textmonth00_ [l=pl] {}
188_textmonth01_ [l=pl] {Styczeń}
189_textmonth02_ [l=pl] {Luty}
190_textmonth03_ [l=pl] {Marzec}
191_textmonth04_ [l=pl] {Kwiecień}
192_textmonth05_ [l=pl] {Maj}
193_textmonth06_ [l=pl] {Czerwiec}
194_textmonth07_ [l=pl] {Lipiec}
195_textmonth08_ [l=pl] {Sierpień}
196_textmonth09_ [l=pl] {Wrzesień}
197_textmonth10_ [l=pl] {Październik}
198_textmonth11_ [l=pl] {Listopad}
199_textmonth12_ [l=pl] {Grudzień}
200
201_texttext_ [l=pl] {Tekst}
202_labeltext_ [l=pl] {_texttext_}
203_textdocument_ [l=pl] {Dokument}
204_textsection_ [l=pl] {Część}
205_textparagraph_ [l=pl] {Akapit}
206_textchapter_ [l=pl] {Rozdział}
207_textbook_ [l=pl] {KsiÄ…ÅŒka}
208
209_magazines_ [l=pl] {Czasopisma}
210
211_nzdlpagefooter_ [l=pl] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
212<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
213<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,
214<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
215New Zealand}
216
217_linktextHOME_ [l=pl] {STRONA GŁÓWNA}
218_linktextHELP_ [l=pl] {POMOC}
219_linktextPREFERENCES_ [l=pl] {PREFERENCJE}
220_linktextDEPOSIT_ [l=pl] {DEPONUJ}
221_linktextLOGIN_ [l=pl] {ZALOGUJ}
222_linktextLOGGEDIN_ [l=pl] {(zalogowano jako _cgiargunHtmlsafe_)}
223_linktextLOGOUT_ [l=pl] {WYLOGUJ}
224
225
226######################################################################
227# 'home' page
228package home
229######################################################################
230
231_textpagetitle_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone}
232
233_textnocollections_ [l=pl] {Brak dostępnych (czyli np. zbudowanych i udostępnionych) kolekcji.}
234
235_textadmin_ [l=pl] {Panel administracyjny}
236_textabgs_ [l=pl] {O Greenstone}
237_textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone}
238
239_textdescradmin_ [l=pl] {Pozwala na dodanie nowych uŌytkowników,
240zawiera zestawienia dotyczące poszczególnych kolekcji oraz techniczne informacje o systemie Greenstone
241}
242
243_textdescrgogreenstone_ [l=pl] {Omówienie oprogramowania Greenstone oraz projektu "New Zealand Digital Library Project",
244który powstał na jego podstawie
245}
246
247_textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone}
248
249#####################################################################
250# some macros used on the home page from other packages
251#####################################################################
252package gli
253
254_textgli_ [l=pl] {Interfejs Bibliotekarza}
255_textdescrgli_ [l=pl] {Pozawala na tworzenie nowych kolekcji, modyfikowanie lub dodawanie obiektów do juÅŒ istniejących oraz na usuwanie
256kolekcji
257}
258
259package collector
260
261_textcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner}
262_textdescrcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner jest uproszczeniem Interfejsu Bibliotekarza, jednakÅŒe w większości praktycznych zastosowań naleÅŒy uÅŒywać Interfejsu Bibliotekarza
263}
264
265package depositor
266
267_textdepositor_ [l=pl] {Deponent}
268_textdescrdepositor_ [l=pl] {Pozwala dodawać nowe dokumenty do istniejącej kolekcji
269}
270
271_textdepositorlocal_ [l=pl] {Rozpocznij Nowy Depozyt}
272package gti
273
274_textgti_ [l=pl] {Interfejs Tłumacza Greenstone}
275_textdescrtranslator_ [l=pl] {Pozwala na aktualizowanie wielojęzycznego interfejsu
276    Greenstone
277}
278
279
280######################################################################
281# 'about' page
282package about
283######################################################################
284
285
286#------------------------------------------------------------
287# text macros
288#------------------------------------------------------------
289
290_textabcol_ [l=pl] {Informacje o kolekcji}
291
292_textsubcols1_ [l=pl] {<p>Cała kolekcja obejmuje _1_ _If_("_1_" eq "1",podkolekcję,_If_("_numdocs_" lt "5",podkolekcje,podkolekcji)) podzbiorów.
293Dostępne są:
294<blockquote>}
295
296_textsubcols2_ [l=pl] {</blockquote>
297Na stronie Preferencje moÅŒna sprawdzić (i zmienić) które podkolekcje
298aktualnie są przeglądane.}
299
300_titleabout_ [l=pl] {informacje}
301
302
303######################################################################
304# document package
305package document
306######################################################################
307
308
309#------------------------------------------------------------
310# text macros
311#------------------------------------------------------------
312
313_texticonopenbookshelf_ [l=pl] {zamknij dział}
314_texticonclosedbookshelf_ [l=pl] {otwórz ten dział i przeglądaj zawartość}
315_texticonopenbook_ [l=pl] {zamknij ksiÄ…ÅŒkę}
316_texticonclosedfolder_ [l=pl] {Otwórz folder i przeglądaj zawartość}
317_texticonclosedfolder2_ [l=pl] {otwórz podrozdział:}
318_texticonopenfolder_ [l=pl] {zamknij folder}
319_texticonopenfolder2_ [l=pl] {zamknij podrozdział:}
320_texticonsmalltext_ [l=pl] {Przeglądaj ten rozdział}
321_texticonsmalltext2_ [l=pl] {Przeglądaj tekst:}
322_texticonpointer_ [l=pl] {bieŌący rozdział}
323_texticondetach_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
324_texticonhighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj poszukiwane wyraŌenia}
325_texticonnohighlight_ [l=pl] {Nie wyróŌniaj poszukiwanych wyraÅŒeń}
326_texticoncontracttoc_ [l=pl] {Zwiń spis treści}
327_texticonexpandtoc_ [l=pl] {Rozwiń spis treści}
328_texticonexpandtext_ [l=pl] {Wyświetlaj cały tekst}
329_texticoncontracttext_ [l=pl] {Wyświetlaj tekst jedynie dla bieŌącego rozdziału}
330_texticonwarning_ [l=pl] {<b>OstrzeÅŒenie: </b>}
331_texticoncont_ [l=pl] {kontynuować?}
332
333_textltwarning_ [l=pl] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
334_iconwarning_Rozwinięcie tekstu wymaga wyświetlenia
335duÅŒej ilości danych w przeglądarce internetowej
336}
337
338_textcommentusername_ [l=pl] {Nazwa uÅŒytkownika}
339_textaddusercomment_ [l=pl] {Dodaj Komentarz}
340_textusercommentlogout_ [l=pl] {Wyloguj}
341_textaddcomment_ [l=pl] {wstaw komentarz}
342_textcommentsubmitted_ [l=pl] {Komentarz Wstawiony}
343_textisempty_ [l=pl] {Komentarz był pusty.}
344_textusercommentssection_ [l=pl] {Komentarze}
345
346_textgoto_ [l=pl] {przejdź do strony}
347_textintro_ [l=pl] {<i>(wstęp)</i>}
348
349_textCONTINUE_ [l=pl] {KONTYNUOWAĆ?}
350
351_textEXPANDTEXT_ [l=pl] {ROZWIŃ\nTEKST}
352
353_textCONTRACTCONTENTS_ [l=pl] {ZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
354
355_textDETACH_ [l=pl] {NOWE OKNO}
356
357_textEXPANDCONTENTS_ [l=pl] {ROZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
358
359_textCONTRACT_ [l=pl] {ZWIŃ\nTEKST}
360
361_textHIGHLIGHT_ [l=pl] {WYRÓŻNIANIE}
362
363_textNOHIGHLIGHT_ [l=pl] {BRAK\nWYRÓŻNIANIA}
364
365_textPRINT_ [l=pl] {DRUKUJ}
366
367_textnextsearchresult_ [l=pl] {następny wynik wyszukiwania}
368_textprevsearchresult_ [l=pl] {poprzedni wynik wyszukiwania}
369
370# macros for printing page
371_textreturnoriginal_ [l=pl] {Wróć do pierwotnej strony}
372_textprintpage_ [l=pl] {Wydrukuj tę stronę}
373_textshowcontents_ [l=pl] {PokaÅŒ spis treści}
374_texthidecontents_ [l=pl] {Ukryj spis treści}
375
376######################################################################
377# 'search' page
378package query
379######################################################################
380
381
382#------------------------------------------------------------
383# text macros
384#------------------------------------------------------------
385
386# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
387# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
388# any matches
389_textquerytitle_ [l=pl] {_If_(_thislast_,wyników _thisfirst_ - _thislast_ dla zapytania: _cgiargqHtmlsafe_,Brak wyników dla zapytania: _cgiargqHtmlsafe_)}
390_textnoquerytitle_ [l=pl] {Strona wyszukiwania}
391
392_textsome_ [l=pl] {niektóre}
393_textall_ [l=pl] {wszystkie}
394_textboolean_ [l=pl] {logiczne}
395_textranked_ [l=pl] {nr pozycji na liście}
396_textnatural_ [l=pl] {naturalny}
397_textsortbyrank_ [l=pl] {stopień podobieństwa}
398_textsortbynone_ [l=pl] {kolejność tworzenia}
399_textascending_ [l=pl] {rosnąco}
400_textdescending_ [l=pl] {malejąco}
401_texticonsearchhistorybar_ [l=pl] {historia wyszukiwania}
402
403_textifeellucky_ [l=pl] {Wyświetl pierwszy znaleziony dokument }
404
405#alt text for query buttons
406_textusequery_ [l=pl] {uÅŒyj tego zapytania}
407_textfreqmsg1_ [l=pl] {Liczba słów: }
408_textpostprocess_ [l=pl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>przetworzone w celu znalezienia _quotedquery_</i>
409)}
410_textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia zapytania}
411_textstopwordsmsg_ [l=pl] {PoniÅŒsze słowa są zbyt ogólne i zostały zignorowane:}
412_textlucenetoomanyclauses_ [l=pl] {Twoje zapytanie zawierało zbyt wiele kryteriów wyszukiwania; spróbuj bardziej zwięzłego zapytania.}
413
414_textmorethan_ [l=pl] {Ponad }
415_textapprox_ [l=pl] {Informacje}
416_textnodocs_ [l=pl] {Brak dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania}
417_text1doc_ [l=pl] {znaleziono 1 dokument spełniający kryteria wyszukiwania}
418_textlotsdocs_ [l=pl] {dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania.}
419_textmatches_ [l=pl] {Dopasowania}
420_textbeginsearch_ [l=pl] {Rozpocznij wyszukiwanie}
421_textrunquery_ [l=pl] {Uruchom zapytanie}
422_textclearform_ [l=pl] {Wyczyść formularz}
423
424#these go together in form search:
425#"Words  fold case fold accents stem  ... in field"
426_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie}
427_textinfield_ [l=pl] {... w polu}
428_textformcasefold_ [l=pl] {ignoruj wielkość liter}
429_textformaccentfold_ [l=pl] {ignoruj znaki diakrytyczne}
430_textformstem_ [l=pl] {rdzeń}
431
432_textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz zapytanie:}
433_textallfields_ [l=pl] {wszystkie pola}
434_texttextonly_ [l=pl] {tylko tekst}
435_textand_ [l=pl] {i}
436_textor_ [l=pl] {lub}
437_textandnot_ [l=pl] {i nie}
438
439# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
440# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
441# unset
442
443# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
444
445_textsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) _If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortując wyniki wg _sfselection_) zawierające _querytypeselection_ słowa}
446_textsimplesqlsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) _If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sortując wyniki wg _sqlsfselection_) zawierające _querytypeselection_ słowa}
447
448_textadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ )za pomocą _querytypeselection_ zapytania}
449
450_textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla}
451
452_textadvancedlucenesearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ sortując wyniki wg _sfselection_\,) dla }
453_textadvancedsqlsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ sortując wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla }
454
455# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
456
457_textformsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_, w języku _nselection_ )_If_(_sfselection_,\, sortując wyniki wg _sfselection_\,)  dla _formquerytypesimpleselection_ }
458_textformsimplesearchsql_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_, w języku _nselection_ )_If_(_sqlsfselection_,\, sortując wyniki wg _sqlsfselection_\,)  dla _formquerytypesimpleselection_ }
459
460_textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wg _formquerytypeadvancedselection_ dla }
461
462_textformadvancedsearchlucene_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\, sortując wyniki wg _sfselection_\,) dla }
463_textformadvancedsearchsql_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sqlsfselection_,\, sortując wyniki wg _sqlsfselection_\,) dla }
464
465_textnojsformwarning_ [l=pl] {Uwaga: wyłączono obsługę języka Javascript w przeglądarce. <br>Aby uÅŒyć formularza wyszukiwania, włącz Javascript.}
466_textdatesearch_ [l=pl] {W tej kolekcji moÅŒna szukać dokumentów wg zakresu dat lub dokumenty zawierające konkretną datę. Jest to opcjonalna funkcja wyszukiwania.}
467_textstartdate_ [l=pl] {Data początkowa (lub jedyna):}
468_textenddate_ [l=pl] {Data końcowa:}
469_textbc_ [l=pl] {p.n.e.}
470_textad_ [l=pl] {n.e.}
471_textexplaineras_ [l=pl] {Skróty C.E. i B.C.E są alternatywnymi oznaczeniami skrótów A.D. i B.C.  WyraÅŒenia te są uwaÅŒane za neutralne pod względem kulturowym i oznaczają "Common Era", czyli "naszej ery" oraz "Before the Common Era", czyli "przed naszą erą"}
472
473_textstemon_ [l=pl] {(nie uwzględniaj końcówek słów)}
474
475_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania}
476
477#text macros for search history
478_textnohistory_ [l=pl] {Brak wpisów w historii wyszukiwania}
479_texthresult_ [l=pl] {wynik}
480_texthresults_ [l=pl] {wyniki}
481_texthallwords_ [l=pl] {wszystkie słowa}
482_texthsomewords_ [l=pl] {niektóre słowa}
483_texthboolean_ [l=pl] {logiczne}
484_texthranked_ [l=pl] {pozycja na liście}
485_texthcaseon_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
486_texthcaseoff_ [l=pl] {nierozróŌnianie wielkości liter}
487_texthstemon_ [l=pl] {ograniczenie do trzonu słowa}
488_texthstemoff_ [l=pl] {całe słowa}
489
490
491######################################################################
492# 'preferences' page
493package preferences
494######################################################################
495
496
497#------------------------------------------------------------
498# text macros
499#------------------------------------------------------------
500
501_textprefschanged_ [l=pl] {Preferencje zostały zapisane jak poniÅŒej. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglądarki
502internetowej, poniewaÅŒ ustawienia zostałyby anulowane!
503Kliknij jeden z przycisków na pasku powyŌej.
504}
505_textsetprefs_ [l=pl] {zapisz preferencje}
506_textsearchprefs_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
507_textcollectionprefs_ [l=pl] {Ustawienia kolekcji}
508_textpresentationprefs_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
509_textpreferences_ [l=pl] {Preferencje}
510_textcasediffs_ [l=pl] {RozróŌnianie wielkości liter:}
511_textignorecase_ [l=pl] {nie uwzględniaj wielkości liter}
512_textmatchcase_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
513_textwordends_ [l=pl] {Końcówki słów:}
514_textstem_ [l=pl] {Nie uwzględniaj końcówek słów}
515_textnostem_ [l=pl] {dopasowane musi być całe słowo}
516_textaccentdiffs_ [l=pl] {RóŌnice w akcentach:}
517_textignoreaccents_ [l=pl] {ignoruj akcenty (ogonki)}
518_textmatchaccents_ [l=pl] {akcenty (ogonki) mają znaczenie}
519
520_textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień z _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
521_textextlink_ [l=pl] {Dostęp do zewnętrznych stron WWW:}
522_textintlink_ [l=pl] {Lokalizacja dokumentów źródłowych: }
523_textlanguage_ [l=pl] {Język interfejsu uÅŒytkownika: }
524_textencoding_ [l=pl] {Kodowanie znaków: }
525_textformat_ [l=pl] {Format interfejsu: }
526_textall_ [l=pl] {wszystkie}
527_textquerymode_ [l=pl] {Tryb wyszukiwania:}
528_textsimplemode_ [l=pl] {wyszukiwanie proste}
529_textadvancedmode_ [l=pl] {wyszukiwanie zaawansowane (umoÅŒliwia wyszukiwanie za pomocą operatorów boole'a !, &amp;, | i nawiasów)}
530_textlinkinterm_ [l=pl] {przez stronę pośrednią}
531_textlinkdirect_ [l=pl] {przejdź}
532_textdigitlib_ [l=pl] {biblioteka cyfrowa}
533_textweb_ [l=pl] {sieć WWW}
534_textgraphical_ [l=pl] {Graficzny}
535_texttextual_ [l=pl] {Tekstowy}
536_textcollectionoption_ [l=pl] {<p>
537Uwzględnij podkolekcje:
538<br>}
539
540_textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:}
541_textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach}
542_textsqlformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie SQL w _sqlformnumfieldoption_ polach}
543_textplainsearchtype_ [l=pl] {zwykłe z polem zapytania _boxsizeoption_ }
544_textregularbox_ [l=pl] {pojedyncza linia}
545_textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe (kilka linii)}
546
547_textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty powiązane}
548_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania:}
549_textnohistory_ [l=pl] {Brak historii wyszukiwania}
550_texthistorydisplay_ [l=pl] {pokaÅŒ wpisy _historynumrecords_ ostatnich wyszukiwań}
551_textnohistorydisplay_ [l=pl] {nie wyświetlaj historii wyszukiwania}
552
553_textbookoption_ [l=pl] {Tryb przeglądania ksiÄ…ÅŒki:}
554_textbookvieweron_ [l=pl] {włączony}
555_textbookvieweroff_ [l=pl] {wyłączony}
556
557# html options
558_textdoclayout_ [l=pl] {Wygląd strony z dokumentem:}
559_textlayoutnavbar_ [l=pl] {pasek nawigacyjny u góry}
560_textlayoutnonavbar_ [l=pl] {brak paska nawigacyjnego}
561
562_texttermhighlight_ [l=pl] {Podświetlanie szukanego wyraÅŒenia:}
563_texttermhighlighton_ [l=pl] {podświetl szukane wyraÅŒenia}
564_texttermhighlightoff_ [l=pl] {nie podświetlaj szukanych wyraÅŒeń}
565
566#####################################################################
567# 'browse' package for the dynamic browsing interface
568package browse
569#####################################################################
570
571_textsortby_ [l=pl] {Sortuj dokumenty według}
572_textalsoshowing_ [l=pl] {równieŌ}
573_textwith_ [l=pl] {zawierające co najwyÅŒej}
574_textdocsperpage_ [l=pl] {dokumentów na stronie}
575
576_textfilterby_ [l=pl] {Znajdź dokumenty zawierające}
577_textall_ [l=pl] {wszystkie}
578_textany_ [l=pl] {niektóre}
579_textwords_ [l=pl] {słowa}
580_textleaveblank_ [l=pl] {pozostaw pole nie zaznaczone, aby otrzymać wszystkie dokumenty}
581
582_browsebuttontext_ [l=pl] {"Sortuj dokumenty"}
583
584_nodata_ [l=pl] {<i>brak danych</i>}
585_docs_ [l=pl] {dokumenty}
586######################################################################
587# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
588# rest of this file
589package help
590######################################################################
591
592
593#------------------------------------------------------------
594# text macros
595#------------------------------------------------------------
596
597_textHelp_ [l=pl] {Pomoc}
598
599# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
600# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
601# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
602_textdefaulthelp_ [l=pl] {przeglądaj dokumenty po _1_ klikając na przycisk _2_}
603
604_textSearchhelp_ [l=pl] {moÅŒesz wyszukać konkretne słowa, występujące w tekście, klikając na przycisk _labelSearch_}
605_textTohelp_ [l=pl] {przyciśnij przycisk _labelTo_, aby przeglądać dokumenty według pola Do.}
606_textFromhelp_ [l=pl] {przeglądaj dokumenty po polu Od klikając przycisk _labelFrom_}
607_textBrowsehelp_ [l=pl] {przeglądaj dokumenty}
608_textAcronymhelp_ [l=pl] {przeglądaj pliki po wystąpieniach akronimów klikając na przycisk _labelAcronym_}
609_textPhrasehelp_ [l=pl] {moÅŒesz przeglądać poszczególne frazy pojawiające się w dokumentach klikając przycisk _labelPhrase_. Do tego celu wykorzystywana jest przeglądarka fraz zwana Phind.}
610
611_texthelptopicstitle_ [l=pl] {Tematy}
612
613_textreadingdocs_ [l=pl] {Jak czytać dokumenty}
614
615_texthelpreadingdocs_ [l=pl] {<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
616jego tytuł lub obraz strony tytułowej.
617W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
618a w innych pojawia się tylko numer strony bieŌącej oraz pole umoÅŒliwiające wybór
619nowej strony i przejście do przodu lub wstecz.
620W spisie treści nagłówek bieŌącego rozdziału jest drukowany czcionką pogrubioną,
621a spis jest rozwijalny -- kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć lub zamknąć;
622aby zamknąć ksiÄ…ÅŒkę, kliknij u góry ikonę otwartej ksiÄ…ÅŒki.</p>
623
624<p>PoniÅŒej znajduje się tekst bieŌącego rozdziału.
625Strzałki u dołu strony
626umoÅŒliwiają przejście do następnego lub poprzedniego rozdziału.</p>
627
628<p>Pod tytułem lub fotografią znajduje się kilka przycisków.
629Aby rozwinąć cały tekst bieŌącego rozdziału lub ksiÄ…ÅŒki, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDTEXT_</i>.
630Rozwijanie tekstu duÅŒego dokumentu moÅŒe trwać długo i zająć sporo pamięci operacyjnej!
631Aby rozwinąć zawartość spisu treści, kliknij przycisk <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i>.
632Aby otworzyć nowe okno przeglądarki, kliknij przycisk <i>_document:textDETACH_</i>
633(Jest to przydatne podczas porównywania zawartości lub
634jednoczesnego przeglądania dwóch dokumentów.)
635Podczas wyszukiwania w dokumentach poszukiwane wyrazy są wyróŌnione.
636Aby wyłączyć wyróŌnianie, naleÅŒy kliknąć przycisk <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i>.</p>
637}
638
639# help about the icons
640_texthelpopenbookshelf_ [l=pl] {Przeglądaj dział (półkę z ksiÄ…ÅŒkami)}
641_texthelpopenbook_ [l=pl] {Otwórz/zamknij ksiÄ…ÅŒkę}
642_texthelpviewtextsection_ [l=pl] {Przeglądaj rozdział}
643_texthelpexpandtext_ [l=pl] {Włącz/Wyłącz wyświetlanie całego tekstu}
644_texthelpexpandcontents_ [l=pl] {Rozwiń/Zwiń spis treści}
645_texthelpdetachpage_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
646_texthelphighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj/Nie wyróŌniaj wyszukiwane wyraŌenia}
647_texthelpsectionarrows_ [l=pl] {Przejdź do poprzedniej/następnej sekcji}
648
649
650_texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak wyszukiwać konkretne wyraÅŒenia}
651
652_texthelpsearching_ [l=pl] {<p>
653   Na stronie wyszukiwania tworzymy zapytanie za pomocą kilku prostych kroków:<p>
654   
655   <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
656       <li>Zdecyduj, czy wyszukiwane mają być wszystkie słowa, czy tylko niektóre
657       <li>Wpisz wyszukiwane wyrazy
658       <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
659   </ol>
660 
661 <p>Po zakończeniu wyszukiwania pojawią się tytuły 20 adekwatnych dokumentów.
662 Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
663 Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
664 lub powrócić do poprzedniej dwudziestki itd.  Aby przejrzeć dokument, kliknij tytuł
665 dokumentu lub mały przycisk obok niego.
666 
667 <p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 50 dokumentów.
668   MoÅŒna zmienić powyÅŒsze liczby, klikając przycisk
669   <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony, gdzie moÅŒna dokonać odpowiednich zmian.<p>
670}
671
672_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {WyraÅŒenia wyszukiwawcze}
673_texthelpqueryterms_ [l=pl] {<p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania zwanych "wyraÅŒeniami (terminami) wyszukiwawczymi". WyraÅŒenie to pojedyncze słowo (zawierające tylko litery i cyfry),
674albo zwrot złoÅŒony z ciągu słów zamkniętych w podwójnych cudzysłowach ("..."). Poszczególne terminy oddzielone są spacjami
675lub innymi białymi znakami (spacja, tabulacja, znak nowej linii).
676JeÅŒeli pojawią się jakieś inne znaki – np. interpunkcyjne – to będą one traktowane tak samo jak spacje. Będą słuÅŒyć tylko jako znaki rozdzielające poszczególne terminy i zostaną zignorowane w wyszukiwaniu.
677Nie jest moÅŒliwe wyszukanie słów zawierających znaki interpunkcyjne.
678
679<p>Na przykład, zapytanie<p>
680   <ul><kbd>Leśne-ogrody na wyspach Australii i Oceanii: Systemy zrównowaÅŒonego rozwój (1993)</kbd></ul>
681   <p>zostanie potraktowane identycznie jak<p>
682   <ul><kbd>Leśne ogrody na wyspach Australii i Oceanii Systemy zrównowaÅŒonego rozwój 1993</kbd></ul>
683}
684
685_texthelpmgppsearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" dostępnych jest kilka innych opcji.
686
687<ul>
688<li><b>*</b> zastosowana na końcu zapytania pozwala na znalezienie wszystkich słów <b>zaczynających się od</b> podanego słowa, np. <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynających się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
689<li><b>/x</b> moÅŒe być wykorzystane do przypisania większej wagi jednemu lub kilku wyraÅŒeniom, np. <b>komputer/10 nauka</b> nadaje słowu komputer 10 razy większą wagę niÅŒ słowu nauka przy ocenie dopasowania do dokumentów.
690</ul>
691}
692
693_texthelplucenesearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" dostępnych jest kilka innych opcji.
694
695<ul>
696<li><b>?</b> moÅŒe być zastosowany jako znak zastępujący dowolny inny. Na przykład, <b>b?t</b> zostanie dopasowane do słów: <b>but</b>, <b>bit</b>, <b>byt</b> itd.
697<li><b>*</b> moÅŒe być zastosowana jako znak zastępujący wiele dowolnych znaków. Na przykład, <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynających się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
698</ul>
699Oba te znaki mogą być stosowane zarówno na końcu jak i w środku wyraÅŒenia. JednakÅŒe nie mogą być uÅŒywane na początku wyraÅŒenia.
700}
701
702_texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Rodzaje zapytań}
703_texthelpquerytype_ [l=pl] {<p>Są dwa rodzaje zapytań.
704
705<ul>
706  <li>Wyszukiwanie <b>wszystkich</b> fraz.  Stosowane  w przypadku gdy dokumenty
707      (lub rozdziały czy tytuły) mają zawierać wszystkie poszukiwane frazy.
708      Dokumenty spełniające zapytanie są wyświetlane w zdefiniowanej kolejności.
709<p>
710
711  <li>Wyszukiwanie dokumentów zawierających <b>niektóre</b> spośród wpisanych fraz.
712      Stosowane  w przypadku gdy dokumenty mają zawierać niektóre z poszukiwanych fraz.
713      Dokumenty są wyświetlane w kolejności najlepszego dopasowania do zapytania.
714      Stopień dopasowania zaleÅŒy od następujących czynników:
715
716      <p><ul>
717        <li> im więcej poszukiwanych fraz w dokumencie, tym lepsze dopasowanie;
718        <li> rzadko spotykane frazy w kolekcji są waÅŒniejsze niÅŒ frazy popularne;
719        <li> krótkie dokumenty dają lepsze dopasowanie.
720      </ul>
721</ul>
722
723<p>MoÅŒna stosować dowolną ilość fraz. MoÅŒe to być całe zdanie
724lub nawet cały akapit. W przypadku podania tylko jednej frazy
725dokumenty będą ułoÅŒone według częstotliwości występowania tej frazy w dokumencie.<p>
726}
727
728_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie z uÅŒyciem silnika _1_}
729
730_texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {<p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_
731}
732
733_texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rangową i logiczną.
734Wyszukiwanie <b>rangowe</b> jest dokładnie tym samym co wyszukiwanie <b>niektórych fraz</b> opisane w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
735<p>_texthelpbooleansearch_
736}
737
738_texthelpbooleansearch_ [l=pl] {UÅŒywając <b>operatorów logicznych boole'a</b> moÅŒna łączyć wyraÅŒenia
739uÅŒywając &amp; (jako "i"), | (jako "lub"), oraz ! (jako zaprzeczenie), moÅŒna takÅŒe uÅŒywać nawiasów, aby grupować wyraÅŒenia. Domyślnym operatorem jest | (czyli lub).
740<p>
741Na przykład, <b>ślimak &amp; rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierających oba słowa - <b>ślimak</b> i <b>rolnictwo</b>, natomiast <b>ślimak | rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierających jedno ze słów - <b>ślimak</b> lub <b>rolnictwo</b>.
742Natomiast <b>ślimak !rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierających słowo <b>ślimak</b> i nie zawierających słowa <b>rolnictwo</b>.
743<p>
744Bardziej szczegółowe zapytania moÅŒna tworzyć przy uÅŒyciu nawiasów lub kombinacji operatorów - na przykład: <b>(owca | bydło) &amp; (farma | pociąg)</b> lub <b>owca | bydło | koza !świnia</b>.
745}
746
747_texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoŌliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a'. _texthelpbooleansearch_
748<p>Resultaty mogą być wyświetlone w porządku <b>rangowym</b>, jak to opisano dla wyszukiwania <b>niektórych fraz</b> opisanego w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> lub w porządku "naturalnym" (lub "budowy"). Ten ostatni to kolejność, w której dokumenty były przetwarzane podczas tworzenia kolekcji.
749<p>
750Inne operatory to <b>NEARx</b> oraz <b>WITHINx</b>.
751NEARx stosuje się do podania maksymalnej odległości między dwoma frazami, (x - odległość pomiędzy frazami),
752która to odległość stanowić będzie o tym, czy dokument zostanie zakwalifikowany jako trafienie.
753WITHINx określa , ÅŒe następny fraza musi wystąpić w ciągu x fraz <i>po</i> pierwszej frazie. Operator ten jest podobny do NEAR lecz ma tutaj znaczenie kolejność fraz. Domyślny dystans wynosi 20.
754}
755
756_texthelpadvancedsearchextra_ [l=pl] {UWAGA: Wszystkie te operatory w trybie uproszczonego wyszukiwania są ignorowane.}
757
758_texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {Wyszukiwanie zaawansowane w kolekcjach Lucene umoŌliwia stosowanie operatorów logicznych Boole'a. _texthelpbooleansearch_
759}
760
761_texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól}
762
763_texthelpformsearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie wg kilku pól pozwala na łączenie róŌnych fraz wyszukiwawczych w róŌnych polach. Na przykład moÅŒna wyszukiwać nazwisko "Kowalski" w Tytule i "hodowla ślimaków" w Temacie. W trybie uproszczonych zapytań kaÅŒdy wiersz formularza działa jako normalne wyszukiwanie w pojedynczej linii. Poszczególne wiersze formularza są składane przy pomocy operatora "i" (jeśli wybrano "całość"), albo przy pomocy "lub" (jeśli wybrano "część"). Poszczególne frazy wewnątrz pól są składane analogicznie. W trybie zaawansowanym dla kaÅŒdego wiersza moÅŒna wybrać (z rozwijalnej listy) jakim operatorem zostaną połączone ("i", "lub", zaprzeczenie), a w kaÅŒdym z pól moÅŒna uÅŒywać operatorów logicznych Boole'a'.
764}
765
766_texthelpformstemming_ [l=pl] {Okienka "złoÅŒenie" i "trzon" pozwalają na wybranie, czy przy wyszukiwaniu wielkość znaków powinna być ignorowana oraz czy ignorować końcówki (odmianę) słów - to ostatnie obecnie działa tylko w języku angielskim. Obie te opcje są domyślnie wyłączone przy zaawansowanym wyszukiwaniu.}
767
768_textdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat}
769
770_texthelpdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia wyszukiwanie dokumentów,
771podobnie jak dla wyszukiwania wg fraz,
772dotyczących zdarzeń z pewnego zakresu czasowego.  Mogą to być dokumenty
773z jednego roku lub z zakresu lat. Wpisywanie dodatkowo innych fraz nie jest konieczne
774- moÅŒna zatem wyszukiwać wg samej tylko daty.
775Wpisywanie dat równieÅŒ nie jest konieczne - w takim przypadku daty nie będą wyszukiwane.<p>
776}
777
778_texthelpdatehowtotitle_ [l=pl] {Sposób uŌycia:}
779_texthelpdatehowto_ [l=pl] {<ul>
780   <li>W celu wyszukania dokumentów dotyczących jednego roku:<p>
781   <ul>
782       <li>Wpisz poszukiwane frazy
783       <li>Wpisz rok w polu "Data początkowa (lub jedyna data)"
784       <li>JeÅŒeli data naleÅŒy do okresu przed naszą erą (przed Chrystusem),
785           w menu rozwijalnym obok tego pola
786           zaznacz opcję "p.n.e."
787       <li>Uruchom wyszukiwanie
788   </ul>
789<p><li>W celu wyszukania dokumentów dotyczących zakresu dat:<p>
790   <ul>
791       <li>Wpisz poszukiwane frazy
792       <li>W polu "Data początkowa (lub jedyna data)" wpisz datę początkową
793       <li>W polu "Data końcowa" wpisz datę końcową
794       <li>W menu rozwijalnym zaznacz opcję "p.n.e." obok tej daty lub dat,
795           których to dotyczy
796       <li>Uruchom wyszukiwanie
797   </ul>   
798</ul><p>
799}
800
801_texthelpdateresultstitle_ [l=pl] {Reguły wyszukiwania}
802_texthelpdateresults_ [l=pl] {Wyszukiwanie dokumentów dotyczących roku 1903 oznacza wyszukiwanie dokumentów na temat roku 1903, a nie np. spisów literatury wydanych w 1903.  Wynik kwerendy moÅŒe zawierać dokumenty dotyczące np. lat 1899-1911, poniewaÅŒ 1903 mieści się w tym przedziale czasu oraz dokumenty z tytułem zawierającym wzmiankę o stuleciu, do którego naleÅŒy poszukiwany rok (np. 20 stulecie lub dwudziesty wiek).  Oznacza to, ÅŒe poszukiwane daty mogą w ogóle się nie pojawiać w dokumentach przedstawionych w wyniku kwerendy<p>
803}
804
805_textchangeprefs_ [l=pl] {Zmiana preferencji}
806
807_texthelppreferences_ [l=pl] {<p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony,
808będziesz mógł(-a) dostosować do swoich potrzeb niektóre z elementów interfejsu.
809}
810
811_texthelpcollectionprefstitle_ [l=pl] {Preferencje kolekcji}
812_texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {Niektóre kolekcje składają się z podkolekcji, które moÅŒna przeszukiwać
813niezaleÅŒnie od siebie lub łącznie, jak jedną całość.  Na stronie Preferencje moÅŒna
814wybrać podkolekcje, które mają być uwzględnione podczas przeszukiwania.
815}
816
817_texthelplanguageprefstitle_ [l=pl] {Preferencje językowe}
818_texthelplanguageprefs_ [l=pl] {KaÅŒda kolekcja posiada domyślny język prezentacji, ale moÅŒna przełączyć się na inny język.
819MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków uÅŒywanych w Greenstone, aby dostosować go
820do przeglądarki na swoim komputerze -- program wybiera wartości domyślne,
821które zwykle dają dobre wyniki, ale w niektórych przeglądarkach lepiej jest wybrać
822inny schemat kodowania znaków.
823Wszystkie kolekcje umoÅŒliwiają zmianę domyślnego
824interfejsu graficznego na interfejs tekstowy. Jest to szczególnie przydatne tym,
825którzy ze względu na trudności wzrokowe uÅŒywają duÅŒych czcionek ekranowych
826lub syntezatorów mowy w celu prezentacji wyników.
827}
828
829_texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje widoku}
830_texthelppresentationprefs_ [l=pl] {W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji pozwalających na zmianę widoku kolekcji
831w zaleÅŒności od potrzeb.
832
833<p>W kolekcjach stron WWW moÅŒna wyłączyć pasek nawigacyjny znajdujący się u góry kaÅŒdej strony
834dokumentu, dzięki czemu po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest poszukiwana
835strona WWW bez nagłówka biblioteki Greenstone.  Aby ponownie uruchomić
836wyszukiwanie, naleÅŒy w oknie przeglądarki internetowej kliknąć przycisk Wstecz.
837MoÅŒna takÅŒe wyłączyć komunikaty ostrzegawcze biblioteki, jeśli klikamy odsyłacz
838strony internetowej ulokowanej poza biblioteką.
839W niektórych kolekcjach stron WWW moÅŒna wybrać,
840czy odsyłacze na stronie Wyniki wyszukiwania
841mają wskazywać URL strony, czy jej kopię przechowywaną w bibliotece cyfrowej.
842}
843
844_texthelpsearchprefstitle_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
845_texthelpsearchprefs_ [l=pl] {<p>Zaawansowany tryb wyszukiwania umoÅŒliwia stosowanie kombinacji za pomocą
846koniunkcji AND (&amp;), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!) z wykorzystaniem grupowania fraz za pomocą nawiasów.
847Pozwala to na budowanie bardziej precyzyjnych zapytań.
848<p>_selectsearchtypeprefs_
849<p>_selectwordmodificationprefs_
850<p>MoÅŒna takÅŒe włączyć opcję Historia wyszukiwania, która pokazuje kilka ostatnich wyraÅŒeń.
851Ułatwia to wykonywanie zapytań będących niewielką modyfikacją wcześniejszych
852wyszukiwań.
853<p>Ustawić moÅŒna równieÅŒ maksymalną liczbę trafień oraz liczbę trafień
854prezentowanych jednorazowo w oknie.
855}
856
857_textcasefoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.}
858_textstemprefs_ [l=pl] {Para przycisków pozwalających na wybór czy naleÅŒy ignorować końcówki słów przy wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli zaznaczysz "_preferences:textstem_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>uprawy marchewek</i> i <i>uprawa marchewki</i>. Obecnie jednak działa to w pełni poprawnie tylko w języku angielskim. _selectstemoptionsprefs_}
859_textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.}
860 
861_textstemoptionsprefs_ [l=pl] {Czasem lepiej i wygodniej jest uÅŒyć funkcji do skracania wyszukiwanych pojęć, która została opisana wyÅŒej w "_texthelpquerytermstitle_".}
862
863_textsearchtypeprefsplain_ [l=pl] {Istnieje moÅŒliwość uzyskania duÅŒego pola dla zapytań, tak aby moÅŒna było łatwiej wyszukiwać dłuÅŒsze fragmenty. Wyszukiwanie długich fragmentów tekstu jest zaskakująco proste.}
864
865_textsearchtypeprefsform_ [l=pl] {MoÅŒesz zmieniać liczbę pól wyświetlanych w formularzu wyszukiwania.}
866
867_textsearchtypeprefsboth_ [l=pl] {MoÅŒesz przełączyć sposób przeszukiwania kolekcji między "zwykłym" wyszukiwaniem, a wyszukiwaniem wg pól.
868<ul>
869<li>Przy normalnym wyszukiwaniu dostępne jest tylko jedno okienko wyszukiwania.  _textsearchtypeprefsplain_</li>
870<li>Wyszukiwanie wg pól pozwala na przeszukiwaniu wielu pól naraz, dzięki obecności wielu okienek, w których moÅŒna wpisywać zapytanie _textsearchtypeprefsform_</li>
871</ul>
872}
873
874
875
876_texttanumbrowseoptions_ [l=pl] {MoÅŒesz Przeszukiwać tą kolekcję na _numbrowseoptions_ _If_("_numbrowseoptions_" eq "1",sposób,_If_("_numbrowseoptions_" lt "5",sposoby,sposobów)) :}
877
878_textsimplehelpheading_ [l=pl] {Jak znaleźć informacje w kolekcji _collectionname_}
879
880_texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres wyszukiwania}
881_texthelpscope_ [l=pl] {<p>
882W większości kolekcji moÅŒna wybrać róŌne indeksy przeszukiwania, na przykład
883spis autorów lub tytułów. Dostępne mogą być równieÅŒ indeksy dotyczące rozdziałów
884lub akapitów. Zwykle zwracany jest pełny dokument, niezaleÅŒnie od rodzaju przeszukiwanego indeksu.
885<p>Jeśli dokument jest ksiÄ…ÅŒką, wówczas jest ona otwierana automatycznie w miejscu właściwym dla wykonanego zapytania.
886}
Note: See TracBrowser for help on using the browser.