root/main/trunk/greenstone2/macros/slovak.dm @ 22051

Revision 22051, 38.7 KB (checked in by davidb, 9 years ago)

Macro support for sql-query page added

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Slovak Language text and icon macros
5# Many thanks to Tomas Fiala
6#
7######################################################################
8#
9# This is the main macro file for translation when creating an
10# interface in another language.
11
12# Under the 'text macros' comments are text macros of the form:
13# _macroname_ {macro value}
14# Everything between the {} is the text to be translated. This text
15# may itself contain macros (i.e. characters other than space between
16# underscore characters, e.g. _about:numdocs_ or _textpage_). These
17# macro names occurring within text shouldn't be translated but should
18# be left as they are. Underscores or curly brackets occurring
19# naturally within the text should be escaped with a leading backslash
20# (i.e. '\_', '\{' or '\}).
21#
22# Comment lines (other than those described above) need not be
23# translated (i.e. any lines beginning with '#', like this line).
24#
25# The simplest way to translate this file is to save it as something
26# else (e.g. french.dm) and work through translating all the text
27# macro values and icon comments.
28#
29######################################################################
30
31
32######################################################################
33# Global (base) package
34package Global
35######################################################################
36
37
38#------------------------------------------------------------
39# text macros
40#------------------------------------------------------------
41
42_textperiodicals_ [l=sk] {Periodiká} 
43
44# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
45_textsource_ [l=sk] {Zdroj} 
46_textdate_ [l=sk] {dátum vydania:} 
47_textnumpages_ [l=sk] {počet strán} 
48
49_textsignin_ [l=sk] {prihlásiÅ¥ sa} 
50
51_textdefaultcontent_ [l=sk] {VyÅŸiadaná stránka nemohla byÅ¥ zobrazená. PouÅŸite prosím funkciu "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači, alebo kliknite na tlačidlo domov pre návrat do digitálnej kniÅŸnice.} 
52
53_textdefaulttitle_ [l=sk] {Chyba GSDL} 
54
55_textbadcollection_ [l=sk] {Táto zbierka (s názvom "_cvariable_") nie je nainÅ¡talovaná v systéme digitálnej kniÅŸnice Greenstone. } 
56
57_textselectpage_ [l=sk] {– VybraÅ¥ stranu –} 
58
59_collectionextra_ [l=sk] {Táto zbierka obsahuje _about:numdocs_ dokumentov. PoslednÃœ termín aktualizácie bol pred _about:builddate_ dňami.} 
60
61# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
62# macro will always be set to another value)
63_collectorextra_ [l=sk] {<p>Táto zbierka obsahuje _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), celkom _numbytes_ indexovaného textu a metadát. <p><a href="_httppagex_(bsummary)">Klikni sem</a> pre zobrazenie prehÄŸadu o tejto zbierke. } 
64
65_textdescrcollection_ [l=sk] {}
66_textdescrabout_ [l=sk] {O kniÅŸnici} 
67_textdescrhome_ [l=sk] {Domovská stránka} 
68_textdescrhelp_ [l=sk] {Pomoc} 
69_textdescrpref_ [l=sk] {Nastavenia} 
70_textdescrgreenstone_ [l=sk] {Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone} 
71_textdescrusab_ [l=sk] {Čo je podÄŸa vás náročné na pouÅŸitie?} 
72
73
74# Metadata names and navigation bar labels
75
76_textSearch_ [l=sk] {HÄŸadaÅ¥} 
77_labelSearch_ [l=sk] {VyhÄŸadaÅ¥} 
78
79# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
80_textTitle_ [l=sk] {Názvu} 
81_labelTitle_ [l=sk] {Tituly} 
82_textCreator_ [l=sk] {Autor} 
83_labelCreator_ [l=sk] {Autori} 
84_textSubject_ [l=sk] {Predmetu} 
85_labelSubject_ [l=sk] {K&#318;&#250;&#269;ov&#233; slov&#225;} 
86_textDescription_ [l=sk] {Popis} 
87_labelDescription_ [l=sk] {Popis} 
88_textPublisher_ [l=sk] {VydavateÄŸ} 
89_labelPublisher_ [l=sk] {Vydavatelia} 
90_textContributor_ [l=sk] {PrispievateÄŸ} 
91_labelContributor_ [l=sk] {Prispievatelia } 
92_textDate_ [l=sk] {Dátum} 
93_labelDate_ [l=sk] {Dátumy} 
94_textType_ [l=sk] {Typ} 
95_labelType_ [l=sk] {Typy} 
96_textFormat_ [l=sk] {Formát} 
97_labelFormat_ [l=sk] {Formáty} 
98_textIdentifier_ [l=sk] {identifikátor} 
99_labelIdentifier_ [l=sk] {Identifikátor} 
100_textSource_ [l=sk] {Názov súboru} 
101_labelSource_ [l=sk] {Názvy súborov} 
102_textLanguage_ [l=sk] {Jazyk} 
103_labelLanguage_ [l=sk] {Jazyky} 
104_textRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ah} 
105_labelRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ahy} 
106_textCoverage_ [l=sk] {Pokrytie} 
107_labelCoverage_ [l=sk] {Pokrytie} 
108_textRights_ [l=sk] {Práva} 
109_labelRights_ [l=sk] {Práva} 
110
111# DLS metadata set
112_textOrganization_ [l=sk] {Organizácie} 
113_labelOrganization_ [l=sk] {Organizácie} 
114_textKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slovo} 
115_labelKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slová} 
116_textHowto_ [l=sk] {spÃŽsobu rieÅ¡enia problematiky} 
117_labelHowto_ [l=sk] {Ako} 
118
119# Miscellaneous Greenstone metadata
120_textPhrase_ [l=sk] {Fráza} 
121_labelPhrase_ [l=sk] {Frázy} 
122_textCollage_ [l=sk] {Koláş} 
123_labelCollage_ [l=sk] {Koláş} 
124_textBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥} 
125_labelBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥} 
126_textTo_ [l=sk] {Do} 
127_labelTo_ [l=sk] {Do} 
128_textFrom_ [l=sk] {PodÄŸa} 
129_labelFrom_ [l=sk] {Od} 
130_textAcronym_ [l=sk] {Skratka} 
131_labelAcronym_ [l=sk] {Skratky} 
132
133# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
134_textdescrdefault_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa _1_ } 
135
136_textdescrSearch_ [l=sk] {HÄŸadaj presnÃœ termín} 
137_textdescrType_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa typu zdroja} 
138_textdescrIdentifier_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa identifikátora zdroja} 
139_textdescrSource_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa pÃŽvodného názvu súboru} 
140_textdescrTo_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa} 
141_textdescrFrom_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa "Od" } 
142_textdescrCollage_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ cez obrázkovú koláş} 
143_textdescrAcronym_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ skratkami  } 
144_textdescrPhrase_ [l=sk] {ListovaÅ¥ frázy} 
145_textdescrHowto_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa kategórií} 
146_textdescrBrowse_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ dokumenty} 
147_texticontext_ [l=sk] {PozrieÅ¥ dokument} 
148_texticonclosedbook_ [l=sk] {otvoriÅ¥ tento dokument a ukázaÅ¥ obsah} 
149_texticonnext_ [l=sk] {do ďalÅ¡ej časti} 
150_texticonprev_ [l=sk] {do predchádzajúcej časti} 
151
152_texticonworld_ [l=sk] {PozrieÅ¥ webovÃœ dokument} 
153
154_texticonmidi_ [l=sk] {Ukáş MIDI dokument} 
155_texticonmsword_ [l=sk] {Ukáş dokument Microsoft Word} 
156_texticonmp3_ [l=sk] {Ukáş MP3 dokument} 
157_texticonpdf_ [l=sk] {Ukáş PDF dokument} 
158_texticonps_ [l=sk] {PozrieÅ¥ PostScript dokument} 
159_texticonppt_ [l=sk] {Ukáş PowerPoint dokument} 
160_texticonrtf_ [l=sk] {PozrieÅ¥ RTF dokument} 
161_texticonxls_ [l=sk] {PozrieÅ¥ Microsoft Excel dokument} 
162
163_page_ [l=sk] {strana} 
164_pages_ [l=sk] {strany} 
165_of_ [l=sk] {z} 
166_vol_ [l=sk] {Ročník} 
167_num_ [l=sk] {Číslo} 
168
169_textmonth00_ [l=sk] {}
170_textmonth01_ [l=sk] {Január} 
171_textmonth02_ [l=sk] {Február} 
172_textmonth03_ [l=sk] {Marec} 
173_textmonth04_ [l=sk] {Apríl} 
174_textmonth05_ [l=sk] {Máj} 
175_textmonth06_ [l=sk] {Jún} 
176_textmonth07_ [l=sk] {Júl} 
177_textmonth08_ [l=sk] {August} 
178_textmonth09_ [l=sk] {September} 
179_textmonth10_ [l=sk] {Október} 
180_textmonth11_ [l=sk] {November} 
181_textmonth12_ [l=sk] {December} 
182
183_textdocument_ [l=sk] {Dokument} 
184_textsection_ [l=sk] {Čast} 
185_textparagraph_ [l=sk] {Odsek} 
186
187_magazines_ [l=sk] {Časopisy} 
188
189_nzdlpagefooter_ [l=sk] {<div class="divbar"> </div>
190 <p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
191 <br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,
192 <a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
193 New Zealand} 
194
195_linktextHOME_ [l=sk] {DOMOV} 
196_linktextHELP_ [l=sk] {POMOC} 
197_linktextPREFERENCES_ [l=sk] {NASTAVENIA} 
198
199
200######################################################################
201# 'home' page
202package home
203######################################################################
204
205_textpagetitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone} 
206
207_textnocollections_ [l=sk] {Momentálne nie sú dostupné ÅŸiadne zbierky.} 
208
209_textadmin_ [l=sk] {Správcovská stránka } 
210_textabgs_ [l=sk] {O Greenstone} 
211_textgsdocs_ [l=sk] {Dokumentácia Greenstone} 
212
213_textdescradmin_ [l=sk] {Umoşňuje pridávaÅ¥ novÃœch pouşívateÄŸov, manaÅŸovaÅ¥ kolekcie a poskytuje technické informácie o inÅ¡talácii.} 
214
215_textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéri Greenstone a projekte digitálnej kniÅŸnice Nového Zélandu.} 
216
217_textdescrgodocs_ [l=sk] {Príručka Greenstone} 
218
219#####################################################################
220# some macros used on the home page from other packages
221#####################################################################
222package gli
223
224_textgli_ [l=sk] {Knihovnícke rozhranie} 
225_textdescrgli_ [l=sk] {Umoşňuje vytváraÅ¥, upravovaÅ¥ a mazaÅ¥ zbierky.} 
226
227package collector
228
229_textcollector_ [l=sk] {ZberateÄŸ} 
230_textdescrcollector_ [l=sk] {Pouşívanie knihovníckeho rozhrania je praktickejÅ¡ie a vhodnejÅ¡ie.} 
231
232package depositor
233
234_textdepositor_ [l=sk] {Depozit} 
235_textdescrdepositor_ [l=sk] {Umoşňuje pridaÅ¥ dokumenty do existujúcich zbierok} 
236
237package gti
238
239_textgti_ [l=sk] {Prekladové rozhranie Greenstone} 
240_textdescrtranslator_ [l=sk] {Pomáha udrÅŸiavaÅ¥ aktualizované viacjazyčné verzie Greenstone.  } 
241
242
243######################################################################
244# 'about' page
245package about
246######################################################################
247
248
249#------------------------------------------------------------
250# text macros
251#------------------------------------------------------------
252
253_textabcol_ [l=sk] {O tejto zbierke} 
254
255_textsubcols1_ [l=sk] {<p>Celá zbierka zahŕňa  _1_ čiastkovÃœch zbierok. Práve dostupné sú: <blockquote>} 
256
257_textsubcols2_ [l=sk] {</blockquote> Na webovej stránke "Nastavenia" si mÃŽÅŸete skontrolovaÅ¥ (a zmeniÅ¥) čiastkové zbierky, ktoré práve pouşívate.  } 
258
259_titleabout_ [l=sk] {O zbierke} 
260
261
262######################################################################
263# document package
264package document
265######################################################################
266
267
268#------------------------------------------------------------
269# text macros
270#------------------------------------------------------------
271
272_texticonopenbookshelf_ [l=sk] {zavri túto časÅ¥ kniÅŸnice} 
273_texticonclosedbookshelf_ [l=sk] {otvoriÅ¥ túto časÅ¥ kniÅŸnice a zobraziÅ¥ obsah} 
274_texticonopenbook_ [l=sk] {zavri túto knihu} 
275_texticonclosedfolder_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ tento priečinok a zobraziÅ¥ obsah} 
276_texticonclosedfolder2_ [l=sk] {otvoriÅ¥ podsekciu} 
277_texticonopenfolder_ [l=sk] {zavri tento priečinok} 
278_texticonopenfolder2_ [l=sk] {zavri túto podsekciu} 
279_texticonsmalltext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ túto časÅ¥ textu} 
280_texticonsmalltext2_ [l=sk] {zobraziÅ¥ text} 
281_texticonpointer_ [l=sk] {aktuálna sekcia} 
282_texticondetach_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ stránku v novom okne} 
283_texticonhighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny} 
284_texticonnohighlight_ [l=sk] {NezvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny} 
285_texticoncontracttoc_ [l=sk] {ZbaliÅ¥ obsah} 
286_texticonexpandtoc_ [l=sk] {RozbaliÅ¥ obsah} 
287_texticonexpandtext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ celÃœ text} 
288_texticoncontracttext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ text len pre aktuálnu sekciu} 
289_texticonwarning_ [l=sk] {<b>Upozornenie: </b>} 
290_texticoncont_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?} 
291
292_textltwarning_ [l=sk] {<div class="buttons">_imagecont_</div>_iconwarning_Rozbalením textu bude zaÅ¥aÅŸenÃœ váš prehliadač veÄŸkÃœm mnoÅŸstvom dát} 
293
294_textgoto_ [l=sk] {choď na stránku} 
295_textintro_ [l=sk] {<i>(úvodnÃœ text)</i>} 
296
297_textCONTINUE_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?} 
298
299_textEXPANDTEXT_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ TEXT} 
300
301_textCONTRACTCONTENTS_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ OBSAH} 
302
303_textDETACH_ [l=sk] {OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE} 
304
305_textEXPANDCONTENTS_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ OBSAH} 
306
307_textCONTRACT_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ TEXT} 
308
309_textHIGHLIGHT_ [l=sk] {ZVÝRAZNENIE} 
310
311_textNOHIGHLIGHT_ [l=sk] {BEZ ZVÝRAZNENIA} 
312
313_textPRINT_ [l=sk] {TLAČ} 
314
315_textnextsearchresult_ [l=sk] {ďalší vÃœsledok vyhÄŸadávania} 
316_textprevsearchresult_ [l=sk] {predchádzajúci vÃœsledok vyhÄŸadávania} 
317
318# macros for printing page
319_textreturnoriginal_ [l=sk] {Návrat na pÃŽvodnú stránku} 
320_textprintpage_ [l=sk] {VytlačiÅ¥ túto stranu} 
321_textshowcontents_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ obsah} 
322_texthidecontents_ [l=sk] {SkryÅ¥ obsah} 
323
324######################################################################
325# 'search' page
326package query
327######################################################################
328
329
330#------------------------------------------------------------
331# text macros
332#------------------------------------------------------------
333
334# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
335# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
336# any matches
337_textquerytitle_ [l=sk] {_If_(_thislast_,vÃœsledky _thisfirst_ - _thislast_ na dotaz: _cgiargq_,Åœiadne vÃœsledky: _cgiargq_)} 
338_textnoquerytitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacia strana} 
339
340_textsome_ [l=sk] {niektorÃœch} 
341_textall_ [l=sk] {vÅ¡etkÃœch} 
342_textboolean_ [l=sk] {boolov} 
343_textranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ} 
344_textnatural_ [l=sk] {prirodzenÃœ} 
345_textsortbyrank_ [l=sk] {PodÄŸa relevancie} 
346_texticonsearchhistorybar_ [l=sk] {história vyhÄŸadávania} 
347
348_textifeellucky_ [l=sk] {Cítim sa Å¡Å¥astne!} 
349
350#alt text for query buttons
351_textusequery_ [l=sk] {pouÅŸi tento dotaz} 
352_textfreqmsg1_ [l=sk] {Počet slov:} 
353_textpostprocess_ [l=sk] {_If_(_quotedquery_,<br>spracované kvÎli vyhğadaniu<i>_quotedquery_</i>
354)} 
355_textinvalidquery_ [l=sk] {ZlÃœ syntax dotazu} 
356_textstopwordsmsg_ [l=sk] {Nasledujúce slová } 
357_textlucenetoomanyclauses_ [l=sk] {Váš dotaz obsahoval veÄŸa termínov; pouÅŸite konkrétnejší dotaz. } 
358
359_textmorethan_ [l=sk] {Viac ako} 
360_textapprox_ [l=sk] {O} 
361_textnodocs_ [l=sk] {Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke.} 
362_text1doc_ [l=sk] {1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.} 
363_textlotsdocs_ [l=sk] {dokumentov zodpovedá poÅŸiadavke} 
364_textmatches_ [l=sk] {VÃœsledky} 
365_textbeginsearch_ [l=sk] {ZačaÅ¥ vyhÄŸadávanie} 
366_textrunquery_ [l=sk] {SpusÅ¥ dotaz} 
367_textclearform_ [l=sk] {ČistÃœ formulár} 
368
369#these go together in form search:
370#"Words  (fold, stem)  ... in field"
371_textwordphrase_ [l=sk] {Slová alebo frázy
372
373_textinfield_ [l=sk] {... V poli} 
374_textfoldstem_ [l=sk] {(veÄŸkosÅ¥ znakov, stemming)} 
375
376_textadvquery_ [l=sk] {Alebo vloÅŸte dotaz priamo:} 
377_textallfields_ [l=sk] {vÅ¡etky polia} 
378_texttextonly_ [l=sk] {len text} 
379_textand_ [l=sk] {a} 
380_textor_ [l=sk] {alebo} 
381_textandnot_ [l=sk] {a nie} 
382
383# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
384# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
385# unset
386
387_textsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_)} 
388_textsimplesqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sqlsfselection_)} 
389
390_textadvancedsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ )s pouÅŸitím _querytypeselection_ dotazu} 
391
392_textadvancedmgppsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí} 
393
394_textadvancedlucenesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)} 
395_textadvancedsqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa _sqlsfselection_\,)} 
396
397_textformsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_} 
398_textformsimplesearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa _sqlsfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_} 
399
400_textformadvancedsearchmgpp_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, v _gformselection_)_If_(_nselection_,v _nselection_ jazyku ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí} 
401
402_textformadvancedsearchlucene_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, usporiadaj vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)} 
403_textformadvancedsearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, usporiadaj vÃœsledky podÄŸa _sqlsfselection_\,)} 
404
405_textnojsformwarning_ [l=sk] {Pozor: Javascript vo vaÅ¡om prehliadači je vypnutÃœ. <br>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ podÄŸa polí, zapnite ho.} 
406_textdatesearch_ [l=sk] {V tejto zbierke mÃŽÅŸete prehÄŸadávaÅ¥ podÄŸa dátumu, alebo dokumenty v určitom časovom období. Je to voliteÄŸná funkcia vyhÄŸadávania. } 
407_textstartdate_ [l=sk] {ZačiatočnÃœ (alebo aj konečnÃœ) dátum} 
408_textenddate_ [l=sk] {KoncovÃœ dátum:} 
409_textbc_ [l=sk] {p. n. l.} 
410_textad_ [l=sk] {n.l.} 
411_textexplaineras_ [l=sk] {C.E. a B.C.E predstavujú alternatívu k A.D. a B.C. A označujú "Common Era" a "Before the Common Era"} 
412
413_textstemon_ [l=sk] {(ignoruj anglické koncovky)} 
414
415_textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania} 
416
417#text macros for search history
418_textnohistory_ [l=sk] {História dotazov nie je dostupná} 
419_texthresult_ [l=sk] {záznam} 
420_texthresults_ [l=sk] {záznamov} 
421_texthallwords_ [l=sk] {vÅ¡etky slová} 
422_texthsomewords_ [l=sk] {najmenej 1 slovo} 
423_texthboolean_ [l=sk] {boolove} 
424_texthranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ} 
425_texthcaseon_ [l=sk] {záleşí na veÄŸkosti písma} 
426_texthcaseoff_ [l=sk] {nezáleşí na veÄŸkosti písma} 
427_texthstemon_ [l=sk] {automatické doplnenie koncoviek} 
428_texthstemoff_ [l=sk] {celé slovo sa musí zhodovaÅ¥} 
429
430
431######################################################################
432# 'preferences' page
433package preferences
434######################################################################
435
436
437#------------------------------------------------------------
438# text macros
439#------------------------------------------------------------
440
441_textprefschanged_ [l=sk] {Nastavenia boli zmenené. Neklikajte na tlačidlo spÀť vo vaÅ¡om prehliadači - vaÅ¡e nastavenia by boli zmazané. Kliknite radÅ¡ej na jedno z tlačidiel hore.} 
442_textsetprefs_ [l=sk] {uloÅŸ nastavenia} 
443_textsearchprefs_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania} 
444_textcollectionprefs_ [l=sk] {Nastavenia zbierok} 
445_textpresentationprefs_ [l=sk] {Nastavenie prezentácie} 
446_textpreferences_ [l=sk] {Nastavenia} 
447_textcasediffs_ [l=sk] {Malé, alebo veÄŸké písmená:} 
448_textignorecase_ [l=sk] {ignoruj veÄŸkosÅ¥ znakov} 
449_textmatchcase_ [l=sk] {malé/veÄŸké písmená sa musia zhodovaÅ¥} 
450_textwordends_ [l=sk] {Koncovky slov:} 
451_textstem_ [l=sk] {ignoruj koncovky slov} 
452_textnostem_ [l=sk] {zhodovaÅ¥ sa musí celé slovo} 
453_textaccentdiffs_ [l=sk] {RozdielnosÅ¥:} 
454_textignoreaccents_ [l=sk] {ignorovaÅ¥ dĺşne} 
455_textmatchaccents_ [l=sk] {dĺşne sa musia zhodovaÅ¥} 
456
457_textprefop_ [l=sk] {VyhÄŸadaj _maxdocoption_ záznamov s _hitsperpageoption_ na jednej strane.} 
458_textextlink_ [l=sk] {Prístup k webovÃœm stránkam mimo kniÅŸnice:} 
459_textintlink_ [l=sk] {Zdrojové dokumenty získané z:} 
460_textlanguage_ [l=sk] {Jazyk rozhrania:} 
461_textencoding_ [l=sk] {Kódovanie:} 
462_textformat_ [l=sk] {Formát rozhrania:} 
463_textall_ [l=sk] {vÅ¡etko} 
464_textquerymode_ [l=sk] {Mód dotazu:} 
465_textsimplemode_ [l=sk] {jednoduché vyhÄŸadávanie} 
466_textadvancedmode_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie (umoşňuje pouÅŸiÅ¥ zátvorky s !, &, |)} 
467_textlinkinterm_ [l=sk] {cez vloÅŸenú stránku} 
468_textlinkdirect_ [l=sk] {choď tam priamo } 
469_textdigitlib_ [l=sk] {digitálna kniÅŸnica} 
470_textweb_ [l=sk] {web} 
471_textgraphical_ [l=sk] {Grafické} 
472_texttextual_ [l=sk] {textovÃœ} 
473_textcollectionoption_ [l=sk] {<p>
474 Podzbierka na zahrnutie:
475 <br>} 
476
477_textsearchtype_ [l=sk] {Okno vyhÄŸadávania:} 
478_textformsearchtype_ [l=sk] {formátovaÅ¥ podÄŸa _formnumfieldoption_ polí} 
479_textplainsearchtype_ [l=sk] {_boxsizeoption_} 
480_textregularbox_ [l=sk] {normálna veÄŸkosÅ¥} 
481_textlargebox_ [l=sk] {veÄŸké} 
482
483_textrelateddocdisplay_ [l=sk] {zobraz príbuzné dokumenty} 
484_textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania:} 
485_textnohistory_ [l=sk] {Åœiadna história vyhÄŸadávanÃœch termínov} 
486_texthistorydisplay_ [l=sk] {zobraz poslednÃœch _historynumrecords_ vyhÄŸadanÃœch termínov} 
487_textnohistorydisplay_ [l=sk] {nezobrazuj históriu vyhÄŸadávanÃœch termínov} 
488
489
490#####################################################################
491# 'browse' package for the dynamic browsing interface
492package browse
493#####################################################################
494
495_textsortby_ [l=sk] {Zoraď dokumenty podÄŸa} 
496_textalsoshowing_ [l=sk] {taktieÅŸ ukazujúce} 
497_textwith_ [l=sk] {nanajvÜš s} 
498_textdocsperpage_ [l=sk] {počet dokumentov na stránke} 
499
500_textfilterby_ [l=sk] {Iba dokumenty obsahujúce} 
501_textall_ [l=sk] {vÅ¡etky} 
502_textany_ [l=sk] {akÃœkoÄŸvek} 
503_textwords_ [l=sk] {slov} 
504_textleaveblank_ [l=sk] {nechajte toto pole prázdne, aby ste získali vÅ¡etky dokumenty} 
505
506_browsebuttontext_ [l=sk] {"ZoradiÅ¥ dokumenty"} 
507
508_nodata_ [l=sk] {<i>ÅŸiadne dáta</i>} 
509_docs_ [l=sk] {dokumenty} 
510######################################################################
511# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
512# rest of this file
513package help
514######################################################################
515
516
517#------------------------------------------------------------
518# text macros
519#------------------------------------------------------------
520
521_textHelp_ [l=sk] {Pomoc} 
522
523# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
524# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
525# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
526_textdefaulthelp_ [l=sk] {prezeraním dokumentov podÄŸa _1_, kliknutím na tlačidlo _2_} 
527
528_textSearchhelp_ [l=sk] {hÄŸadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte, kliknutím na tlačidlo _labelSearch_ } 
529_textTohelp_ [l=sk] {Prezerajte dokumenty podÄŸa poÄŸa kliknutím na tlačidlo _labelTo_} 
530_textFromhelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ publikácie podÄŸa _labelFrom_} 
531_textBrowsehelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty} 
532_textAcronymhelp_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ dokumenty podÄŸa vÃœskytu skratky _labelAcronym_} 
533_textPhrasehelp_ [l=sk] {Prezerajte frázy vyskytujúce sa v dokumentoch, kliknutím na tlačidlo _labelPhrase_.} 
534
535_texthelptopicstitle_ [l=sk] {Témy} 
536
537_textreadingdocs_ [l=sk] {Ako čítaÅ¥ dokumenty} 
538
539_texthelpreadingdocs_ [l=sk] {<p>Keď sa vám v hornej časti stránky zobrazí názov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spoznáte, či ste sa dostali ku konkrétnemu dokumentu, alebo knihe. V niektorÃœch zbierkach je zobrazenÃœ taktieÅŸ obsah, iné mÃŽÅŸu obsahovaÅ¥ len číslo aktuálnej strany spolu s textovÃœm poÄŸom pre vÃœber stránky pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku. V obsahu je aktuálne zobrazená stránka zvÃœraznená tučne a obsah je moÅŸné ďalej otvoriÅ¥. </p><p>Pod obsahom (prípadne navigáciou medzi stránkami) sa nachádza text vybranej sekcie. Hneď ako si ho prečítate, budete mÃŽcÅ¥ pomocou šípky v dolnej časti stránky prejsÅ¥ na ďalÅ¡iu sekciu, alebo sa vrátiÅ¥ spÀť k predchádzajúcej. </p><p>Pod názvom alebo obalom sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel. Kliknutím na <i>rozvinúť text</i> sa v okne zobrazí celÃœ text aktuálnej sekcie, alebo knihy. PokiaÄŸ je dokument veÄŸkÃœ, mÃŽÅŸe to zabraÅ¥ veÄŸkú časÅ¥ operačnej pamÀti! Kliknutím na <i>rozvinúť obsah</i> sa zobrazia vÅ¡etky úrovne obsahu dokumentu, takÅŸe sú vidieÅ¥ názvy vÅ¡etkÃœch kapitol a sekcií. Kliknutím na <i>zobraziÅ¥ v novom okne</i> sa prehliadanÃœ dokument otvorí v novom okne prehliadača. Slová, ktoré ste hÄŸadali sú zvÃœraznené. Kliknutím na <i>bez zvÃœraznenia</i> je moÅŸné zvÃœrazňovanie zruÅ¡iÅ¥.</p>} 
540
541# help about the icons
542_texthelpopenbookshelf_ [l=sk] {Otvor túto policu} 
543_texthelpopenbook_ [l=sk] {Otvor/zavri knihu} 
544_texthelpviewtextsection_ [l=sk] {Zobraz túto časÅ¥ textu} 
545_texthelpexpandtext_ [l=sk] {Zobraz plnÃœ text, alebo nie} 
546_texthelpexpandcontents_ [l=sk] {RozbaÄŸ obsah, alebo nie} 
547_texthelpdetachpage_ [l=sk] {Otvor túto stránku v novom okne} 
548_texthelphighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazni hÄŸadané termíny, alebo nie} 
549_texthelpsectionarrows_ [l=sk] {Choď do predchádzajúcej/dalÅ¡ej časti} 
550
551
552_texthelpsearchingtitle_ [l=sk] {Ako hÄŸadaÅ¥ konkrétne slová} 
553
554_texthelpsearching_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie sa realizuje na stránke "hÄŸadaj" vykonaním nasledujúcich krokov:<p><ol><li>Určite aké vÃœrazy chcete vyhÄŸadávaÅ¥<li>Rozhodnite sa či chcete vyhÄŸadávaÅ¥ vÅ¡etky, alebo len niektoré slová vÃœrazu<li>Zadajte slová do pola pre vyhÄŸadávanie<li>Kliknite na tlačidlo <i>HÄŸadaÅ¥</i></ol><p>Po odoslaní dotazu sa vám na obrazovke zobrazí prvÃœch dvadsaÅ¥ dokumentov, spĺňajúcich vaÅ¡u poÅŸiadavku. Na konci zoznamu je tlačidlo, ktoré zobrazí ďalších dvadsaÅ¥ záznamov. OdtiaÄŸ je moÅŸné prekliknúť sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vrátiÅ¥ na prvú. Kliknutie na názov dokumentu, alebo na malé tlačidlo vedÄŸa dokumentu, dokument zobrazí.<p>Å tandardne sa zobrazuje prvÃœch 100 vÃœsledkov, tento limit sa dá zmeniÅ¥ na stránke <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i><p>} 
555
556_texthelpquerytermstitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacie termíny} 
557_texthelpqueryterms_ [l=sk] {<p>Všetko čo napíšete do pola na vyhğadávanie sa povaşuje systém za "vyhğadávacie termíny", ktoré sa mÎşu skladať z čísiel, alebo znakov abecedy. Vyhğadávanie termínov spojenÜch pomlčkami systém povaşuje za dve rozdielne slová. Vyhğadávanie podğa slov, ktoré obsahujú pomĺčku nie je moşné. <p>Napríklad: dotaz <p> <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
558       <p>bude vyhodnotenÃœ rovnako ako<p>
559       <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>} 
560
561_texthelpmgppsearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s MGPP ponúkajú viacero funkcií.<ul> <li>A <b>*</b> Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>.<li><b>/x</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ pouÅŸité na dodanie vÀčšej váhy dokumentu jednému, alebo viacerÃœm vyhÄŸadávanÃœm termínom. Napríklad: <b>informačná/10 veda</b> priraďuje termínu informačná 10x vÀčšiu váhu ako slovu veda.</ul>} 
562
563_texthelplucenesearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s Lucene ponúkajú viac funkcií. <ul> <li><b>?</b> mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>b??</b> zahrnie slová <b>byt</b>, <b>bit</b>, <b>bod</b> a podobne. <li><b>*</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>. </ul> Oba náhradné znaky je moÅŸné pouşívaÅ¥ aj v strede slov.} 
564
565_texthelpquerytypetitle_ [l=sk] {Typ dotazu} 
566_texthelpquerytype_ [l=sk] {<p>Existujú dva rÃŽzne druhy dotazov. <ul><li>Dotazy na <b>vÅ¡etky</b> slová. Pri ich spracovaní sú vyhÄŸadané vÅ¡etky dokumenty (kapitoly, tituly) obsahujúce tieto slová. Dokumenty spĺňajúce kritéria sú zoradené v poradí v akom boli pridané do systému digitálnej kniÅŸnice.<p> <li>Dotazy na <b>niektoré</b> slová. Zadáte slová pri ktorÃœch je pravdepodobné, ÅŸe sa nachádzajú v dokumentoch, ktoré hÄŸadáte. Dokumenty sú zoradené v poradí, ktoré zodpovedá tomu, do akej miery zodpovedajú dotazu.<p><ul><li>Čím viac hÄŸadanÃœch termínov dokument obsahuje, tÃœm viac zodpovedá dotazu;<li>zriedkavé slová sú dÃŽleÅŸitejÅ¡ie ako slová s častÃœm vÃœskytom;<li>krátke dokumenty sa zhodujú lepÅ¡ie ako dlhé.</ul></ul><p>PouÅŸite toÄŸko vyhÄŸadávacích vÃœrazov, koÄŸko uznáte za vhodné - celú vetu, alebo aj odstavec. PokiaÄŸ zadáte ako dotaz len jedno slovo, budú dokumenty zoradené podÄŸa frekvencie jeho vÃœskytu.<p>} 
567
568_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie} 
569
570_texthelpadvancedsearch_ [l=sk] {<p>Zvolením rozšíreného vyhÄŸadávania (v nastaveniach) budete maÅ¥ viac moÅŸností ako vyhÄŸadávaÅ¥. _selectadvancedsearch_} 
571
572_texthelpadvsearchmg_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MG zbierkach vám ponúka dve moÅŸnosti vyhÄŸadávania: podÄŸa relevancie a boolove vyhÄŸadávanie. <b>Relevančné</b> vyhÄŸadávanie je rovnaké ako vyhÄŸadávanie popísané v <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_} 
573
574_texthelpbooleansearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie s pouÅŸitím<b>boolovÃœch</b> operátorov, vám umoşňuje spresniÅ¥ váš prieskum. K základnÃœm operátorom patria & ( "and" ),  | ("or") a ! ("not"). Napríklad, dotaz <b>slimák & roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty, ktoré obsahujú slová <b>slimák</b> A <b>roÄŸníctvo</b>, pričom dotaz <b>slimák | roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty v ktorÃœch sa nachádza buď <b>slimák</b> ALEBO <b>roÄŸníctvo</b>. <b>Slimák ! roÄŸníctvo</b> vyhÄŸadá dokumenty, ktoré obsahujú <b>slimák</b> ALE NEOBSAHUJÚ <b>roÄŸníctvo</b>.  <p> NajpresnejÅ¡ie vÃœsledky vyhÄŸadávania je moÅŸné dosiahnuÅ¥ kombináciou viacerÃœch operátorov a zátvoriek. Napríklad:  <b>(slimák | roÄŸníctvo)</b> & <b>(traktor | postrek)</b>, alebo <b>krava | koza | prasa !kÎň</b>.} 
575
576_texthelpadvsearchmgpp_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MGPP zbierkach funguje na princípe boolovÃœch operátorov. _texthelpbooleansearch_ <p> VÃœsledky je moÅŸné zobraziÅ¥ podÄŸa <b>relevancie</b>, podobne ako v prípade <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, alebo v poradí v akom boli vytvorené a zaradené do zbierky systému digitálnej kniÅŸnice.  <p> ĎalÅ¡ie operátory zahŕňajú <b>NEARx</b> a <b>WITHINx</b>. NEARx sa pouşíva na určenie maximálnej vzdialenosti medzi (x slovami). WITHINx určuje, ÅŸe druhÃœ termín sa musí vyskytnúť do x slov <i>po prvom termíne</i>. Funkcia je podobná operátoru NEAR s rozdielom, ÅŸe predvolená vzdialenosÅ¥ slov je 20. } 
577
578_texthelpadvancedsearchextra_ [l=sk] {POZNÁMKA: Ak pouşívate jednoduché vyhÄŸadávanie, budú tieto operátory ignorované.} 
579
580_texthelpadvsearchlucene_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávania v kolekciách Lucene vyuşívajú boolove operátory. _texthelpbooleansearch_} 
581
582_texthelpformsearchtitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie vo formulári} 
583
584_texthelpformsearch_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie vo formulároch umoşňuje kombinovaÅ¥ termíny z viacerÃœch polí. Napríklad vyhÄŸadanie termínu "Smith" v tituloch AND "snail farming" v predmetoch. KaÅŸdÃœ riadok formulára sa správa rovnako ako tradičné vyhÄŸadávanie: boolove operátory sú povolené len pri rozšírenom vyhÄŸadávaní a hÄŸadané frázy musia byÅ¥ v úvodzovkách. Pri rozšírenom vyhÄŸadávaní je moÅŸné vyuÅŸiÅ¥ medzi jednotlivÃœmi poliami operátori AND/OR/NOT, tieto operátory je tieÅŸ moÅŸné pouşívaÅ¥ v jednotlivÃœch poliach.} 
585
586_texthelpformstemming_ [l=sk] {Okná "fold" a "stem" umoşňujú modifikovaÅ¥ vyhÄŸadávanie s vyuÅŸitím technológie stemming a casefolded. Obe funkcie sú pri rozšírenom vyhÄŸadávaní Å¡tandardne vypnuté.} 
587
588_textdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávaÅ¥ v dátumoch} 
589
590_texthelpdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu nájde dokumenty, ktoré spĺňajú hÄŸadané kritéria a spadajú do určitého časového obdobia. VyhÄŸadávaÅ¥ mÃŽÅŸete dokumenty podÄŸa určitého roku, alebo v rozsahu rokov. Pri vyhÄŸadávaní podÄŸa roku nemusíte, okrem roku, zadávaÅ¥ ÅŸiadne dodatočné termíny vyhÄŸadávania. Ak pri vyhÄŸadávaní nezadáte ÅŸiadny dátum, systém sa správa ako keby vyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu neexistovalo.<p>} 
591
592_texthelpdatehowtotitle_ [l=sk] {Ako pouşívaÅ¥ túto funkciu:} 
593_texthelpdatehowto_ [l=sk] {<ul> <li>Ak hÄŸadáte dokumenty vzÅ¥ahujúce sa k presnému roku:<p><ul> <li>Začnite svoje vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul><p><li>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ v dokumentoch vzÅ¥ahujúcich sa na určité časové obdobia:<p><ul><li>Začnite vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte skorší a neskorší rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul></ul><p>} 
594
595_texthelpdateresultstitle_ [l=sk] {SpÃŽsob akÃœm sú vÃœsledky zobrazené} 
596_texthelpdateresults_ [l=sk] {HÄŸadanie dokumentov o roku 1903, nezahŕňa dokumenty napísané v roku 1903, ale len dokumenty o roku 1903. Pri spÃŽsobe vyhÄŸadávania podÄŸa dátumu, systém zobrazí dokumenty, ktoré sa nachádzajú v danom intervale (napríklad 1899-1911) do ktorého spadá aj dátum 1903. Rovnako budú zobrazené aj názvy dokumentov, ktorÃœch textovÃœ reÅ¥azec obsahuje storočie do ktorého rok 1903 spadá (napríklad "20-te storočie"). To znamená, ÅŸe niektoré dátumy sa vo vyhÄŸadanÃœch textoch nemusia nachádzaÅ¥. Pri hÄŸadaní v určitom časovom období sa vÅ¡etko uvedené vyÅ¡Å¡ie, vzÅ¥ahuje na danÃœ rok kaÅŸdého časového obdobia. <p>} 
597
598_textchangeprefs_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ nastavania} 
599
600_texthelppreferences_ [l=sk] {<p>Ak kliknete na tlačidlo <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>  hore na stránke, budete mÃŽcÅ¥ zmeniÅ¥ nastavenia, tak aby viac vyhovovali vaÅ¡ej práci.} 
601
602_texthelpcollectionprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia zbierok} 
603_texthelpcollectionprefs_ [l=sk] {Niektoré zbierky zahŕňajú viacero podkolekcií, ktoré je moÅŸné prehÄŸadávaÅ¥ jednotlivo alebo naraz. Počet zbierok, ktoré chcete prehÄŸadávaÅ¥ si mÃŽÅŸete určiÅ¥ na stránke s nastaveniami.} 
604
605_texthelplanguageprefstitle_ [l=sk] {Jazykové nastavenia} 
606_texthelplanguageprefs_ [l=sk] {<p>KaÅŸdá zbierka je v predvolenom jazyku, ktorÃœ je moÅŸné zmeniÅ¥ v nastaveniach. ZmeniÅ¥ mÃŽÅŸete aj schému kódovania pre zobrazenie vÃœstupu v prehliadači. Softvér vyberie vÅŸdy optimálnu hodnotu, ale pri niektorÃœch prehliadačoch je lepÅ¡ie zvoliÅ¥ kódovaciu tému manuálne. Pri vÅ¡etkÃœch zbierkach je moÅŸné zmeniÅ¥ grafické rozhranie na textové, ktoré je vhodné najmÀ pre zrakovo znevÃœhodnenÃœch pouşívateÄŸov.} 
607
608_texthelppresentationprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia prezentácie} 
609_texthelppresentationprefs_ [l=sk] {V závislosti od konkrétnej kolekcie, si mÃŽÅŸete nastaviÅ¥ viac moÅŸností, ktoré ovplyvnia spÃŽsob jej prezentácie. <p>Kolekcie webovÃœch stránok vám umoşňujú zruÅ¡iÅ¥ navigačnÃœ panel na vrchu kaÅŸdej stránky, takÅŸe po vyhÄŸadaní dokumentu sa dostanete na stránku ktorá uÅŸ hlavičku Greenstone obsahovaÅ¥ nebude. Pre ďalÅ¡ie vyhÄŸadávanie budete musieÅ¥ vo vaÅ¡om prehliadači kliknúť na tlačidlo "spÀť". Pri kolekciách obsahujúcich webové dokumenty, smerujú často ich linky na webové stránky mimo kniÅŸnice, v takom prípade vás systém Greenstone upozorní, ÅŸe odchádzate na stránky nachádzajúce sa mimo digitálnej kniÅŸnice.  Toto upozornenie je moÅŸné vypnúť na nastaveniach zbierky.  V niektorÃœch zbierkach, mÃŽÅŸete kontrolovaÅ¥ či linky na stránke s vyhÄŸadanÃœmi dokumentmi smerujú priamo na URL na web, alebo do kópie v digitálnej kniÅŸnici. } 
610
611_texthelpsearchprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania} 
612_texthelpsearchprefs_ [l=sk] {<p>Pri tvorbe dotazov si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ medzi jednoduchÃœm a rozšírenÃœm vyhÄŸadávaním. Rozšírené vyhÄŸadávanie Vám umoşňuje kombinovaÅ¥ operátori & (pre "A"), | (pre "ALEBO"), and ! (pre "NIE“).
613<p>_selectsearchtypeprefs_
614<p>_selectwordmodificationprefs_
615<p>História vyhÄŸadávanÃœch termínov zobrazuje vaÅ¡e posledné dotazy, to vám umoşňuje lepÅ¡iu modifikáciu dotazov.
616<p>Nezabúdajte, ÅŸe aj počet hitov zobrazenÃœch na jednej webovej stránke mÃŽÅŸete regulovaÅ¥.} 
617
618_textcasefoldprefs_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní v texte je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť zhodu veÄŸkÃœch/malÃœch písmen. Napríklad, po zapnutí "_preferences:textignorecase_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>Snail Farming</i> a <i>SNAIL FARMING</i>.} 
619_textstemprefs_ [l=sk] {Tlačidlami je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť ignorovanie koncoviek slov. Napríklad, ak je zapnuté "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>snails farm</i> a <i>snail farmer</i>. Táto funkcia funguje spoÄŸahlivo len pri textoch v anglickom jazyku. _selectstemoptionsprefs_} 
620_textaccentfoldprefs_ [l=sk] {Dve tlačidlá určujú či sa má pri vyhÄŸadávaní prihliadaÅ¥ na diakritiku termínov. Napríklad ak je zapnuté "_preferences:textignoreaccents_", <i>fédération</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>fedération</i> a <i>federation</i>.} 
621 
622_textstemoptionsprefs_ [l=sk] {Bude lepÅ¡ie ak pouÅŸijete kratší vyhÄŸadávací termín (opísanÃœ vyÅ¡Å¡ie) v "_texthelpquerytermstitle_".} 
623
624_textsearchtypeprefsplain_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní odsekov je moÅŸné okno vyhÄŸadávania zvÀčšiÅ¥. } 
625
626_textsearchtypeprefsform_ [l=sk] {Počet zobrazenÃœch polí vo formulári mÃŽÅŸete meniÅ¥.} 
627
628_textsearchtypeprefsboth_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ medzi „normálnym“ a „formulárovÃœm“ oknom.
629<ul>
630<li>V normálnom okne vyhğadávate v jednom poli. _textsearchtypeprefsplain_</li>
631<li>VyhÄŸadávanie vo formulárovÃœch oknách umoşňuje vyhÄŸadávaÅ¥ vo viacerÃœch poliach. _textsearchtypeprefsform_ </li>
632</ul>
633
634
635
636
637_texttanumbrowseoptions_ [l=sk] {V zbierke je (sú) _numbrowseoptions_ spÃŽsoby (-bov) ako hÄŸadaÅ¥ informácie:} 
638
639_textsimplehelpheading_ [l=sk] {Ako nájsÅ¥ informácie v zbierke _collectionname_ } 
640
641_texthelpscopetitle_ [l=sk] {Rozsah dotazov} 
642_texthelpscope_ [l=sk] {<p>Vo vÀčšine kolekcií si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ prehÄŸadávanie rozličnÃœch indexov. Napríklad indexy autorov, titulov, jednotlivÃœch kapitol, alebo odstavcov. VÃœsledkom sú vÅŸdy dokumenty, ktoré zodpovedajú dotazu - to platí nezávisle od prehÄŸadaného indexu.<p>Ak sú dokumenty knihami, budú otvorené na správnom mieste. Kliknutím na priečinok je moÅŸné otvoriÅ¥ a zavrieÅ¥ dokument.} 
Note: See TracBrowser for help on using the browser.