root/main/trunk/greenstone2/perllib/strings_ro.properties @ 31899

Revision 31899, 74.4 KB (checked in by ak19, 19 months ago)

Literal dollar sign used in EmailPlugin?'s description does not need to be escaped with backslash. Correcting affected string*.properties files

Line 
1#
2# Resource bundle description
3#
4
5Language.code:ro
6Language.name:Engleză
7
8OutputEncoding.unix:iso_8859_1
9OutputEncoding.windows:iso_8859_1
10
11
12#
13# Common output messages and strings
14#
15
16common.cannot_create_file:EROARE: Nu pot crea fişierul %s
17
18common.cannot_find_cfg_file:EROARE: Nu pot găsi fişierul de configurare %s
19
20common.cannot_open:EROARE: Nu pot deschide %s
21
22common.cannot_open_fail_log:EROARE: Nu pot deschide jurnalul %s
23
24common.cannot_open_output_file:EROARE: Nu pot deschide fişierul rezultat %s
25
26common.cannot_read:EROARE: Nu pot citi %s
27
28common.cannot_read_file:EROARE: Nu pot citi fişierul %s
29
30common.general_options:opţiuni generale (pentru %s)
31
32common.must_be_implemented:funcţia trebuie implementată în subclasă
33
34common.options:opţiuni
35
36common.processing:procesez
37
38common.specific_options:opţiuni specifice
39
40common.usage:Utilizare
41
42common.info:informaţii
43
44common.invalid_options:Argumente invalide: %s
45
46
47
48#
49# Script option descriptions and output messages
50#
51
52scripts.language:Limba pentru afişarea descrierii opţiunilor ( de exemplu, 'en_US' specifică engleza americană).
53
54scripts.xml:Produce informaţii în format XML fără comentarii „cosmetizate”, dar care au mult mai multe detalii.
55
56scripts.listall:Listează toate elementele care sunt cunoscute.
57
58scripts.describeall:Afişează opţiunile pentru toate elementele cunoscute
59
60scripts.both_old_options:ATENŢIE: -removeold a fost menţionat cu -keepold sau cu -incremental, se procedează automat la -removeold. Conţinutul curent al directorului %s va fi şters.
61
62scripts.no_old_options:ATENŢIE: Niciuna dintre -removeold, -keepold sau -incremental nu au fost specificate: se trece automat la -removeold. Conţinutul curent al directorului %s va fi şters.
63
64
65# -- buildcol.pl --
66
67buildcol.archivedir:Unde stau arhivele.
68
69buildcol.builddir:Unde trebuie puse indexurile construite.
70
71buildcol.cachedir:Colecţia va fi construită temporar aici înainte de a fi copiată în directorul de construcţie.
72
73buildcol.cannot_open_cfg_file:ATENŢIE: Nu pot deschide fişierul de configurare pentru actualizare: %s
74
75buildcol.collectdir:Calea către directorul de „colectare”.
76
77buildcol.copying_back_cached_build:Copiază înapoi construcţia cache (prestocare)
78
79buildcol.create_images:Intenţia este de a crea imagini implicite pentru noua colecţie. Această funcţionalitate se bazează pe instalarea prealabilă a GIMP-ului împreună cu modulele perl care să permită scriptingul din perl.
80
81buildcol.debug:Printaţi rezultatele la STDOUT.
82
83buildcol.desc:Script PERL folosit pentru a construi o colecţie Greenstone din documente GA.
84
85buildcol.faillog:Numele jurnalului de nereuşite (fail log) . Acest jurnal înscrie fişierele şi tipul acestora, care nu pot fi procesate.
86
87
88buildcol.index:Indexul de construcţie (va construi totul în fişierul config dacă nu este setat).
89
90buildcol.incremental:Doar documentele index care nu au fost indexate în prealabil. Implică utilizarea -keepold. Se bazează pe indexatorul lucene.
91
92buildcol.keepold:Nu va distruge conţinutul curent al directorului de construcţie.
93
94buildcol.maxdocs:Numărul maxim de documente pentru a fi construite.
95buildcol.maxnumeric:Numărul maxim de digiţi pe care îl poate avea un „cuvânt” în indexul dicţionarului. Numerele mari sunt sparte în câteva cuvinte pentru indexare. De exemplu, dacă numărul este de 4 digiţi maxim, atunci „1342663” va fi spart în „1342” şi „663”.
96buildcol.mode:Părţi ale procesului de construcţie pentru a fi îndeplinite.
97buildcol.mode.all:Indeplineşte-le pe toate.
98buildcol.mode.build_index:Pur şi simplu indexaţi textul.
99buildcol.mode.compress_text:Comprimaţi textul.
100buildcol.mode.infodb:Construieşte baza de date pentru metadate.
101
102buildcol.no_default_images:Nu vor fi generate imagini în mod implicit.
103
104buildcol.no_image_script:ATENŢIE: Scriptul de alcătuire a imaginilor nu a putut fi găsit: %s
105
106buildcol.no_strip_html:Nu eliminaţi tagurile html din textul indexat (se foloseşte doar pentru colecţiile mgpp).
107
108buildcol.no_text:Nu stocaţi text comprimat. Această opţiune este necesară minimizării dimensiunii indexurilor construite dacă doriţi să afişaţi documentele originale la momentul rulării (de exemplu, nu veţi putea regăsi versiunea comprimată a textului).
109
110buildcol.sections_index_document_metadata:Indexarea metadatelor documentului la nivelul secţiunii
111buildcol.sections_index_document_metadata.never:Nu indexaţi niciun document de metadate la nivel de secţiune.
112buildcol.sections_index_document_metadata.always:Adăugarea tuturor metadatelor de pe acelaşi nivel chiar dacă metadatele de la nivelul secţiunii pentru acel nume există deja.
113buildcol.sections_index_document_metadata.unless_section_metadata_exists:Adăugaţi doar metadate la nivel de document dacă nu există metadate la nivel de secţiune pentru acel nume.
114
115buildcol.out:Numele fişierului sau mijlocul de tipărire şi a rezultatelor de stare.
116
117buildcol.params:numele colecţiei [options]
118
119buildcol.remove_empty_classifications:Ascunde clasificatorii goi şi nodurile de clasificare (aceia care nu conţin niciun document).
120
121buildcol.removeold:Va elimina conţinutul vechi al directorului de construcţie.
122
123buildcol.unlinked_col_images:Imaginile Colecţiei nu pot fi legate corect (prin linkuri).
124
125buildcol.unknown_mode:Mod de acţiune necunoscut: %s
126
127buildcol.updating_archive_cache:Actualizarea arhivei de preîncărcare (cache)
128
129buildcol.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.
130
131
132# -- classinfo.pl --
133
134classinfo.collection:Numind o colecţie, veţi face ca classinfo.pl să apară mai întâi în collect/collection-name/perllib/classify. Dacă clasificatorul nu este găsit acolo se va căuta şi în directorul general perllib/classify.
135
136classinfo.desc:Afişează informaţii despre un clasificator.
137
138classinfo.general_options:Opţiunile generale sunt moştenite din clasele părinte ale clasificatorului.
139
140classinfo.info:informaţii
141
142classinfo.no_classifier_name:EROARE: Trebuie furnizat un nume pentru clasificator.
143
144classinfo.option_types:Clasificatorii au două tipuri de opţiuni
145
146classinfo.params:[options] nume clasificator
147
148classinfo.passing_options:Opţiunile pot fi trecute oricărui clasificator prin includerea acestora în fişierul de configurare collect.cfg.
149
150classinfo.specific_options:Sunt definite opţiuni specifice în cadrul clasificatorului şi sunt disponibile doar acestui clasificator în mod explicit.
151
152# -- downloadfrom.pl --
153downloadfrom.cache_dir:Locaţia directorului de preîncărcare (cache)
154downloadfrom.desc:Descarcă fişierele dintr-un server extern
155downloadfrom.download_mode:tipul serverului de la care se face descărcarea
156downloadfrom.download_mode.Web:HTTP
157downloadfrom.download_mode.MediaWiki:Site-ul MediaWiki
158downloadfrom.download_mode.OAI:Open Archives Initiative
159downloadfrom.download_mode.z3950:Server z3950
160downloadfrom.download_mode.SRW:Serviciu web SearchRetrieve
161downloadfrom.incorrect_mode:parametrul download_mode a fost incorect.
162downloadfrom.info:Mai degrabă printaţi informaţiile despre server decât să le descărcaţi
163downloadfrom.params:[general options] [specific download options]
164
165# -- downloadinfo.pl --
166
167downloadinfo.desc:Printează informaţii despre un modul de download
168downloadinfo.collection:Denumind o colecţie va face ca downloadinfo.pl să apară mai întâi în collect/collection-name/perllib/downloaders. Dacă modulul nu este găsit acolo sistemul va căuta în directorul general perllib/downloaders.
169downloadinfo.params:[options] [download-module]
170downloadinfo.general_options:Opţiunile generale sunt moştenite din clasele părinte ale modulelor de descărcare.
171downloadinfo.specific_options:Opţiuni specifice sunt definite în cadrul modulului de descărcare şi sunt disponibile doar acestui tip particular de modul de descărcare.
172downloadinfo.option_types:Modulele de descărcare pot avea două tipuri de opţiuni
173
174# -- explode_metadata_database.pl --
175explode.desc:Destinderea bazei de date a metadatelor
176
177 
178explode.document_field:Elementele de metadate care specifică numele de fişiere ale documentelor pentru a le obţine şi include în colecţie.
179
180explode.document_prefix:Un prefix pentru locaţiile documentelor (de exemplu pentru utilizarea opţiunii document_field).
181
182explode.document_suffix:Un sufix pentru locaţia documentului (pentru a fi utilizat cu opţiunea document_field).
183
184explode.encoding:Codarea utilizată atunci când se citeşte fişierul de baze de date
185explode.metadata_set:Setul de metadate (namespace) pentru a exporta toate metadatele precum
186explode.plugin:Extensie pentru destindere
187explode.params:[options] numele fişierului
188explode.records_per_folder:Numărul înregistrărilor care sunt puse în fiecare subdirector.
189
190# -- replace_srcdoc_with_html.pl --
191
192# -- exportcol.pl --
193
194exportcol.out:Nume de fişier sau mijloc de printare a stării rezultatelor.
195exportcol.cddir:Numele directorului în care se face exportul conţinutului CD-ului.
196exportcol.cdname:Numele CD-ROM-ului -- acesta este lucrul care apare în meniul de start din moment ce CD-ROM-ul este instalat
197exportcol.desc:Script PERL utilizat pentru a exporta una sau mai multe colecţii pe un CD-ROM destinat sistemului de operare Windows.
198exportcol.noinstall:Crearea unui CD-ROM de pe care să ruleze biblioteca fără a instala nimic pe computerul gazdă.
199exportcol.params:[options] numele-colecţiei1 numele-colecţiei2 ...
200exportcol.coll_not_found:Ignorarea colecţiilor invalide %s: colecţia nu a fost găsită la %s.
201exportcol.coll_dirs_not_found:Ignorarea colecţiilor %s invalide: unul dintre directoarele următoare nu au fost găsite:
202exportcol.fail:exportcol.pl a eşuat:
203exportcol.no_valid_colls:Nu sunt specificate colecţii valide pentru export.
204exportcol.couldnt_create_dir:Nu am putut crea directorul %s.
205exportcol.couldnt_create_file:Nu am putut crea %s.
206exportcol.instructions:Pentru a crea un CD auto instalabil pentru sistemul de operare Windows, scrieţi conţinutul acestui director direct pe CD-ROM.
207exportcol.non_exist_files:Unul sau mai multe dintre fişierele următoare care sunt necesare, precum şi directoarele acestora, nu există:
208exportcol.success:exportcol.pl a avut succes:
209exportcol.output_dir:Colecţiile exportate (%s) sunt în %s.
210exportcol.export_coll_not_installed:Nu a fost instalată funcţia de export pe CD-ROM.
211
212# -- import.pl --
213
214import.archivedir:Aici se încheie materialul convertit.
215
216import.manifest:Un fişier XML care detaliază care fişiere trebuie importate. Utilizat în locul parcurgerii descendente a directorului de import, de obicei pentru construcţia incrementală.
217
218import.cannot_open_stats_file:ATENŢIE: Nu am putut deschide fişierele de stare %s.
219
220import.cannot_open_fail_log:EROARE: Nu am putut deschide jurnalul de nereuşite %s
221
222import.cannot_sort:ATENŢIE: import.pl nu poate sorta documentele atunci când dimensiunea grupului este mai mica decât 1. Opţiunea sortmeta va fi ignorată.
223
224import.collectdir:Calea directorului de „colectare”.
225
226import.complete:Import complet
227
228import.debug:Imprimaţi textul importat către STDOUT (pentru importarea GA)
229
230import.desc:Script Perl utilizat pentru a importa fişiere în formatul GA pregătit pentru construcţie.
231
232import.faillog:Numele fişierului jurnal pentru eşecuri. Acest jurnal primeşte numele fişierelor celor care au eşuat în a procesate.
233
234import.groupsize:Numărul de documente importate, care să fie grupate într-un fişier XML.
235
236import.gzip:Folosiţi gzip pentru a comprima documentele xml rezultate (nu uitaţi să includeţi ZIPPlug în lista extensiilor atunci când construiţi din documentele comprimate).
237
238import.importdir:Locul unde stă materialul original.
239
240import.incremental:Importă doar documente care sunt mai recente (după timestamp) decât cele din arhivă. Implică -keepold.
241
242import.keepold:Nu va distruge conţinutul curent al directorului arhivei.
243
244import.maxdocs:numărul maxim de domente pentru a fi importate.
245
246import.no_import_dir:Eroare: Directorul de import (%s) nu a fost găsit.
247
248import.no_plugins_loaded:EROARE: Nu sunt încărcate extensii.
249
250import.OIDtype:Metoda utilizată când se generează identificatori unici pentru fiecare document.
251import.OIDtype.hash:Se aplică codare hash asupra conţinutului fişierului. Identificatorii documentului vor fi aceiaşi de fiecare dată când colecţia este importată.
252
253import.OIDtype.incremental:Foloseşte un contor simplu pentru document. Este semnificativ mai rapid decât modul „hash”, dar nu atribuie acelaşi identificator aceluiaşi conţinut al documentului iar documentele următoare nu pot fi adăugate arhivei existente.
254
255import.OIDtype.assigned:Folosiţi valoarea de metadate dată de opţiunea OIDmetadata (precedată de 'D'). Dacă nu este specificat, pentru un anume document, atunci va fi folosit un hash (codare tip utilizată pentru a individualiza un fişier). Aceşti identificatori ar trebui să fie unici.
256
257import.OIDtype.dirname:Foloseşte numele directorului părinte (precedat de 'J'). Aici ar trebui să fie doar un singur document pentru fiecare director, iar numele directoarelor ar trebui să fie unice. De exemplu, import/b13as/h15ef/page.html va avea un identificator Jh15ef.
258
259import.OIDmetadata:Specifică elementul de metadate care conţine identificatorul unic al documentului pentru a fi utilizat cu -OIDtype=assigned.
260
261import.saveas:Acest lucru este pentru a decide formatul de arhivă care trebuie generat. Setarea implicită este GA.
262
263import.out:Numele fişierului sau instrumentul de printare al statisticilor.
264
265import.params:numele colecţiei [options]
266
267import.removeold:Va elimina vechiul conţinut al directorului arhivei.
268
269import.removing_archives:Eliminarea conţinutului curent al directorului arhivelor...
270
271import.removing_tmpdir:Eliminarea conţinutului directorului „tmp” al colecţiei...
272
273
274
275import.sortmeta:Sortaţi documentele alfabetic după metdate pentru a fi construite. Rezultatele căutării după interogări boolean vor fi afişate în această ordine. Acestea vor fi dezactivate dacă dimensiunea grupului este mai mică decât 1. Poate fi o listă separată prin virgule pentru sortarea a mai mult de o valoare de metadate.
276
277import.statsfile:Numele fişierului sau instrumentul de printare al statisticilor.
278
279import.stats_backup:În loc, va tipări statisticile către STDERR.
280
281import.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.
282
283# -- schedule.pl --
284# -- export.pl --
285
286export.exportdir:Unde se termină exportul materialelor.
287
288export.cannot_open_stats_file:ATENŢIE: Nu am putut deschide fişierele statistice %s.
289
290export.cannot_open_fail_log:EROARE: Nu am putut deschide jurnalul de nereuşite (fail log) %s
291
292export.cannot_sort:ATENŢIE: export.pl nu poate sorta documentele atunci când dimensiunea grupului este mai mică decât 1. Opţiunea sortmeta va fi ignorată.
293
294export.collectdir:Calea directorului de „colectare”.
295
296export.complete:Export complet
297
298export.debug:Printează textul exportat către STDOUT (pentru exportul GA)
299
300export.desc:Scripturile PERL utilizate pentru a exporta fişierele într-o colecţie Greenstone către alt format.
301
302export.faillog:Numele jurnalului conţinând nereuşitele (fail log). Acest jurnal include numele tuturor fişierelor care nu pot fi procesate. (Implicit se găseşte la: collectdir/collname/etc/fail.log)
303
304export.groupsize:Numărul documentelor grupate într-un fişier XML.
305
306export.gzip:Foloseşte gzip pentru a comprima documentele xml rezultate (nu uitaÅ£i includerea  extensiei ZIPPlug în lista extensiilor atunci când se face construcÅ£ia din documente comprimate deja).
307
308export.importdir:Unde este materialul original.
309
310export.keepold:Aceasta nu va distruge conţinutul curent al directorului de export.
311
312export.maxdocs:Numărul maxim de documente pentru export.
313
314export.listall:Lista tuturor formatelor în care se poate salva (saveas)
315
316export.saveas:Formatare pentru a exporta documentele.
317
318export.saveas.DSpace:Formatul de arhivă DSpace.
319
320
321
322export.saveas.MARCXML:Formatul MARC XML (este o versiune XML a formatului MARC21)
323
324export.out:Numele fişierului sau instrument de a printa şi starea rezultatelor.
325
326export.params:[options] numele-colecţiei1, numele-colecţiei2...
327
328export.removeold:Va elimina conţinutul vechi al directorului de export.
329
330export.removing_export:Eliminarea conţinutului curent al directorului de export...
331
332export.sortmeta:Sortează documentele alfabetic prin intermediul metadatelor de construcţie. Această opţiune va fi dezactivată dacă dimensiunea grupului este mai mica decât 1.
333
334export.statsfile:Numele fişierului sau instrumentul de printare a statisticilor de export.
335
336export.stats_backup:În loc, va printa starea către STDERR.
337
338export.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.
339
340
341
342# -- mkcol.pl --
343
344mkcol.about:Textul descriptiv pentru colecţie.
345
346mkcol.bad_name_cvs:EROARE: Nicio colecţie nu poate fi numită CVS deoarece acest lucru ar putea influienţa negativ directoarele create de sistemul de versionare CVS.
347
348
349mkcol.bad_name_modelcol:EROARE: Nicio colecţie nu poate fi denumită modelcol deoarece acesta este numele colecţiei model.
350
351mkcol.cannot_find_modelcol:EROARE: Nu pot găsi colecţia model %s
352
353mkcol.col_already_exists:EROARE: Această colecţie există deja.
354
355mkcol.collectdir:Directorul unde va fi creată noua colecţie.
356
357mkcol.creating_col:Crearea colecţiei %s
358
359mkcol.creator:Adresa de email a creatorului colecţiei.
360
361mkcol.creator_undefined:EROARE: Creatorul nu a fost definit. Această variabilă este necesară pentru a recunoaşte numele duplicate ale diferitelor colecţii.
362
363mkcol.desc:Script Perl folosit pentru a fi creată structura de directoare pentru o nouă colecţie Greenstone.
364
365mkcol.doing_replacements:se fac înlocuirile pentru %s
366
367
368
369mkcol.long_colname:EROARE: Numele colecţiei trebuie să fie mai puţin de 8 caractere pentru a fi păstrată compatibilitatea cu sistemele de fişiere folosite în trecut.
370
371mkcol.maintainer:Adresa de email a curatorului colecţiei (dacă diferă de cea a creatorului).
372
373mkcol.no_collectdir:EROARE: Directorul colecţiei nu există: %s
374
375
376mkcol.no_colname:EROARE: Nu a fost specificat numele colecţiei.
377
378mkcol.optionfile:Obţineţi opţiunile din fişier. Este util pentru sistemele unde liniile de comandă lungi pot cauza probleme.
379
380mkcol.params:numele colecţiei [options]
381
382mkcol.plugin:Modul Perl folosit pentru extensie (aici pot fi mai multe intrări reprezentând mai multe extensii).
383
384mkcol.public:Dacă această colecţie are permis acces anonim.
385mkcol.public.true:Colecţia este publică
386mkcol.public.false:Este o colecţie privată
387
388mkcol.quiet:Operaţiuni în linişte.
389
390
391mkcol.success:Noua colecţie a fost creată cu succes la %s
392
393mkcol.title:Titlul colecţiei.
394
395mkcol.win31compat:Fie că numele directorului colecţiei trebuie să fie conform convenţiilor Windows 3.1 sau nu (de exemplu cu o lungime de 8 caractere).
396mkcol.win31compat.true:Numele directorului are 8 caractere sau mai puţine
397mkcol.win31compat.false:Numele directorului, orice lungime
398
399# -- pluginfo.pl --
400
401pluginfo.collection:Stabilind numele unei colecţii va avea ca efect acţiunea lui pluginfo.pl, care se va uita mai întâi în collect/collection-name/perllib/plugins. Dacă extensia nu este găsită aici atunci se va uita în directorul general: perllib/plugins.
402
403pluginfo.desc:Printează informaţii despre o extensie.
404
405pluginfo.general_options:Opţiunile Generale sunt moştenite din clasele părinte ale extensiei.
406
407pluginfo.info:informaţii
408
409pluginfo.no_plugin_name:EROARE: Trebuie introdus numele pentru extensie.
410
411pluginfo.option_types:Extensiile pot avea două tipuri de opţiuni
412
413pluginfo.params:[options] numele extensiei
414
415pluginfo.passing_options:Opţiunile vor fi pasate oricărei extensii prin includerea acestora în fişierul de configurare collect.cfg.
416
417pluginfo.specific_options:Opţiuni specifice sunt definite în cadrul extensiei în sine şi sunt disponibile doar pentru această anume extensie.
418
419
420# -- plugoutinfo.pl --
421
422plugoutinfo.collection:Dând numele unei colecţii va determina ca plugoutinfo.pl să se uite mai întâi în collect/collection-name/perllib/plugouts. Dacă extensia externă nu este găsită aici acesta va căuta în directorul perllib/plugouts.
423
424plugoutinfo.desc:Printează informaţii despre o extensie externă
425
426plugoutinfo.general_options:Opţiunile generale sunt moştenite din clasele părinţi ale plugout.
427
428plugoutinfo.info:informaţii
429
430plugoutinfo.no_plugout_name:EROARE: Trebuie furnizat numele unui plugout.
431
432plugoutinfo.option_types:Plugouts pot avea două tipuri de opţiuni
433
434plugoutinfo.params:[options] nume plugout
435
436plugoutinfo.passing_options:Opţiunile pot fi pasate oricărei extensii externe prin includerea acestora în fişierul de configurare collect.cfg.
437
438plugoutinfo.specific_options:Opţiuni specifice sunt definite în interiorul lui plugout şi sunt disponibile doar acestui anume plugout.
439
440
441
442#
443# Classifier option descriptions
444#
445
446AllList.desc:Creează o listă unică a tuturor documentelor. Este utilizată de oaiserver.
447
448AZCompactList.allvalues:Utilizează toate valorile de metadate găsite.
449
450AZCompactList.desc:Extensia Classifier pentru sortarea alfabetică (on a-zA-Z0-9). Produce o listă orizontală de la A la Z şi apoi o listă verticală conţinând documente, sau „poliţe” pentru documente care au aceleaşi metadate.
451
452AZCompactList.doclevel:Nivelul de procesare al documentului.
453AZCompactList.doclevel.top:Întregul document.
454AZCompactList.doclevel.section:După secţiuni.
455
456AZCompactList.firstvalueonly:Utilizaţi doar prima valoarea de metadate găsită.
457
458AZCompactList.freqsort:Sortaţi după frecvenţa nodurilor mai degrabă decât alfa-numeric.
459
460AZCompactList.maxcompact:Numărul maxim de documente pentru a fi afişate pe pagină.
461
462AZCompactList.metadata:Un singur câmp de metadate sau o listă de câmpuri de metadate separate prin virgulă folosite pentru clasificare. Dacă este specificată o listă, atunci va fi folosit primul tip de metadate care are valori. Poate fi folosit conjugat cu marcatorii -firstvalueonly şi -allvalues pentru a selecta doar prima valoare sau toate valorile de metadate din listă.
463
464AZCompactList.mincompact:Numărul minim de documente care să fie afişate pe pagină.
465
466AZCompactList.mingroup:Numărul cel mai mic de valori care va cauza formarea unui grup în cadrul ierarhiei.
467
468AZCompactList.minnesting:Ce mai mică valoare care va cauza ca o listă să fie convertită într-o listă imbricată.
469
470AZCompactList.recopt:Utilizat în metadate imbricate precum -metadata An/Organizaţie.
471AZCompactList.sort:Câmp de Metadate pentru sortarea după nodurile descendenţi.
472
473AZCompactSectionList.desc:Variaţie asupra AZCompactList, care clasifică secţiunile mai degrabă decât documentele. Intrările sunt sortate de metadate la nivel de secţiune.
474
475AZList.desc:Extensie pentru clasificare care sortează alfabetic ( de la a-z, A-Z şi 0-9). Este produsă o listă orizontală de la A la Z având documentele listate dedesubt.
476
477AZList.metadata:Pentru clasificare este utilizat in singur câmp de metadate sau o listă separată prin virgule de câmpuri de metadate. Urmând ordinea indicată de listă, primul câmp care conţine o valoare de Metadate va fi folosit. Lista va fi sortată după acest element.
478
479AZSectionList.desc:Variaţia pe lista de la A la Z, care mai degrabă clasifică secţiunile decât documentele. Intrările sunt sortate după metadatele de la nivelul fiecărei secţiuni.
480
481BasClas.bad_general_option:Clasificatorul %s foloseşte o opţiune eronată. Verificaţi fişierul de configurare collect.cfg.
482
483BasClas.builddir:Unde sunt puse indexurile construite.
484
485BasClas.buttonname:Eticheta pentru ecranul clasificatorului şi butonul din bara de navigare. Implicit este specificat elementul de metadate prin -metadata.
486
487BasClas.desc:Clasa de bază pentru toţi clasificatorii.
488
489BasClas.no_metadata_formatting:Nu efectuaţi nicio formatare automată a metadatelor (în vederea sortării.)
490
491BasClas.outhandle:Mijlocul (file handle) prin care se scriu rezultatele într-un fişier.
492
493BasClas.removeprefix:Un prefix pentru a ignora valorile de metadate la momentul sortării.
494
495BasClas.removesuffix:Un sufix pentru a ignora valorile din metadate la momentul sortării.
496
497BasClas.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.
498
499Browse.desc:Un clasificator fals care furnizează un link în bara de navigare pentru un model prototip de navigare combinată. Este activ doar pentru colecÅ£iile mgpp şi este practic  pentru colecÅ£ii de dimensiune mică.
500
501DateList.bymonth:Clasifică după an şi lună în loc de a folosi doar anul.
502
503DateList.desc:Extensia Clasificator pentru sortarea după dată. Implicit se poate face sortare după metadatelel 'Dată'. Se presupune că datele (cronologic) sunt de forma aaaalllzz sau aaaa-ll-zz.
504
505DateList.metadata:Metadatele care conţin datele după care să se facă clasificarea. Se aşteaptă ca formatul să fie yyyymmdd sau yyyy-mm-dd. Poate să fie o listă separată prin virgule, caz în care prima dată care va fi găsită va fi utilizată.
506
507DateList.reverse_sort:Sortarea documentelor în ordine cronologică inversă (cel mai nou primul).
508
509DateList.nogroup:Faceţi din fiecare an o intrare individuală în lista orizontală în loc de a destinde anii cu câteva intrări. (Acest lucru poate fi făcut şi cu opţiunea -bymonth pentru a face fiecare lună o intrare separată în locul fuzionărilor).
510
511DateList.no_special_formatting:Nu afişaţi informaţii An şi Lună în lista documentelor.
512
513DateList.sort:Un câmp de metadate în plus pentru sortare în cazul în care sunt două documente care au aceeaşi dată.
514
515List.always_bookshelf_last_level:Creaţi o pictogramă tip raft de cărţi chiar dacă există doar un singur element în fiecare grup în nodurile descendente.
516
517List.classify_sections:Clasifică secţiuni în loc de documente.
518
519List.desc:Un clasificator de listă general şi flexibil care are cele mai multe caracteristici ale AZCompactList, dar care face dovada utilizării unor mai bune metadate, Unicode şi capacităţi de sortare.
520
521List.metadata:Câmpurile de metadate utilizate pentru clasificare. Utilizaţi '/' pentru a separa nivelurile în cadrul ierarhiei şi ';' pentru a separa câmpurile de metadate în cadrul fiecărui nivel.
522
523List.partition_name_length:Lungimea numelui partiţiei; setările implicite variază între 1 şi 3 caractere depinzând de câte sunt necesare pentru a distinge startul partiţiei de finalul său. Această opţiune se aplică atunci când partition_type_within_level este setat cu 'constant_size'.
524
525List.partition_size_within_level:Numărul de elemente din fiecare partiţie (se aplică doar când partition_type_within_level este setat la 'constant_size').
526
527List.partition_type_within_level:Tipul partiţiei făcute: fie 'per_letter', 'constant_size', sau 'none'.
528
529List.sort_leaf_nodes_using:Câmpurile de metadate folosite pentru sortarea nodurilor. FolosiÅ£i '|' pentru a separa  grupurile de metadate şi ';' pentru a separa câmpurile de metadate din cadrul fiecărui grup.
530
531
532List.use_hlist_for:Câmpuri de metadate folosite mai mult la un hlist decât la un vlist. Foloseşte „,” pentru a separa grupurile de metadate şi „;” pentru a separa câmpurile de metadate din fiecare dintre grupuri.
533
534HFileHierarchy.desc:Extensie Classifier pentru generarea clasificării ierarhice bazate pe o structură de fişiere suplimentară.
535
536Hierarchy.desc:Extensia Clasificator pentru generarea unei clasificări ierarhice. Acesta poate să se bazeze pe metadate structurate sau poate folosi o structură de fişiere suplimentară (folosirea opţiunii -hfile).
537
538Hierarchy.documents_last:Afişarea nodurilor documentului după nodurile clasificatorului.
539
540Hierarchy.hfile:Utilizaţi fişierul de clasificare a structurii.
541
542Hierarchy.hlist_at_top:Afişaţi orizontal primul nivel al clasificării.
543
544Hierarchy.reverse_sort:Sortarea nodurilor descendenţi în ordine inversă (utilizat cu -sort).
545
546Hierarchy.separator:Expresie regulată folosită ca separator în cazul utilizării metadatelor structurate.
547
548Hierarchy.sort:Cîmpurile de metadate pentru a sorta nodurile descendenţi. Descendenţii nu vor fi sortaţi dacă nu au fost specificaţi.
549
550Hierarchy.suppressfirstlevel:Ignoraţi prima parte a valorii metadatelor. Acest lucru este util pentru metadate acolo unde primul element este comun, este şi cazul directorului de import din gsdlsourcefilename.
551
552Hierarchy.suppresslastlevel:Trebuie ignorată partea finală a valorii de metadate. Acest lucru este necesar pentru metadate, unde fiecare dintre valori sunt unice aşa cum sunt şi căile fişierului.
553
554HTML.desc:Crează o clasificare goală, care este o simplă legătură către o pagină web.
555
556HTML.url:Url-ul paginii web la care se face trimiterea.
557
558SimpleList.desc:O extensie pentru un clasificator simplu de listă.
559
560SimpleList.metadata:Un singur câmp de metadate sau o listă separată prin virgule a câmpurilor de metadate folosite pentru clasificare. Urmărind ordinea indicată prin listă, va fi folosit primul câmp care conţine o valoare de metadate. Lista va fi sortată după acest element numai dacă nu este folosit -sort. Dacă nu este specificată nicio metadată, atunci toate documentele vor fi incluse în listă, altfel doar documentele care conţin o valoare a metadatelor va fi inclusă.
561
562SimpleList.sort:Câmpuri de metadate după care se poate face sortarea. Folosiţi „-sort nosort” pentru a preciza nesortarea.
563
564Phind.desc:Produce o ierarhie a frazelor găsite în text, care este navigabilă prin intermediul unui applet.
565
566Phind.language:Limba sau limbile folosite pentru a construi o ierarhie. Limbile sunt identificate printr-un cod format din două litere pentru fiecare ţară, precum en pentru engleză, es pentru spaniolă, etc. Limba este o expresie regulată precum în 'en|fr' (engleză sau franceză) and '..' (potriveşte cu oricare limbă).
567
568Phind.min_occurs:Numărul minim de apariţii al unei fraze în text pentru a fi inclusă în ierarhia frazeologică.
569
570Phind.savephrases:Dacă este setat, informaţia despre frază va fi stocată în fişierul dat ca şi text. Poate că este o idee bună utilizarea unei căi absolute.
571
572Phind.suffixmode:Parametrul smode al programului de extragere a frazelor. O valoare 0 înseamnă că toate cuvintele semnal (stopwords) vor fi ignorate iar valoarea 1 va indica folosirea tuturor acestora.
573
574Phind.text:Textul utilizat pentru construcţia ierarhiei frazei.
575
576Phind.thesaurus:Numele tezaurului stocat în format Phind în directorul etc al colecţiei.
577
578Phind.title:Câmpul de metadate folosit pentru a descrie fiecare document.
579
580Phind.untidy:Nu eliminaţi fişierele de lucru.
581
582RecentDocumentsList.desc:Clasificator care dă o listă de documente nou adăugate sau modificate.
583
584RecentDocumentsList.include_docs_added_since:Include doar documentele modificare sau adăugate după data specificată (în format yyyymmdd sau în format yyyy-mm-dd).
585
586RecentDocumentsList.include_most_recently_added:Includeţi doar numărul specificat a celor mai recent adăugate documente. Este utilizat dacă nu este specificat include_docs_added_since.
587
588RecentDocumentsList.sort:Metadate pentru sortarea Listei. Dacă nu sunt specificate, lista va fi sortată după data modificării/adăugării.
589
590SectionList.desc:La fel precum Clasificatorul de Listă doar că include toate secţiunile unui document (excluzând nivelul vârfului) mai mult decât doar nivelul superior al documentului în sine.
591
592Collage.desc:Un applet este utilizat pentru a afişa un colaj de imagini găsite în colecţie.
593
594Collage.geometry:Dimensiunile spaţiului pentru Colaj. Pentru un spaţiu de 600 de pixeli lungime pe 400 de pixeli înălţime, de exemplu, se specifică o geometrie de 600x400
595
596Collage.maxDepth:Imaginile care intră în colaje sunt extrase prin oglindirea clasificatorului de navigare de substrat. Acest lucru controlează adâncimea maximă al procesului de oglindire (mirroring).
597
598Collage.maxDisplay:Numărul maxim de imagini pentru a fi afişate în colaj în orice moment.
599
600Collage.imageType:Utilizat pentru controlul căror tipuri de fişiere sunt utilizate în colaj, prin exprimarea numelor extensiilor. O listă de nume de fişiere ale extensiilor este separată prin simbolul (%%).
601
602Collage.bgcolor:Culoarea de fond specificată în formă hexazecimală (de exemplu #008000 are ca efect o culoare verde frumoasă precum a pădurii).
603
604Collage.buttonname:Eticheta pentru ecranul de clasificare şi a butonului din bara de navigare.
605
606Collage.refreshDelay:Frecvenţa de reîmprospătare a ecranului în milisecunde.
607
608Collage.isJava2:Utilizat pentru a controla care dintre clasele run-time ale Java sunt utilizate. Versiuni mai complete de Java (de la Java 1.2 în sus) includ asistenţă mai sofisticată pentru a controla transparenţa imaginilor, acest marcator ajută la controlul a aceea ce se întâmplă şi oricum run-time-ul existent în anumite browsere este la versiunea 1.1. Appletul este proiectat din start pentru a autodetecta ce versiune de Java rulează în browser şi pentru a se ajusta în acord.
609
610Collage.imageMustNotHave:Utilizat pentru a elimina imaginile care nu ar trebui să apară în colaj, precum imaginile butoanelor care alcătuiesc bara de navigaţie.
611
612Collage.caption:Etichete explicative opţionale pentru a fi afişate mai jos de spaţiul colaţiunii.
613
614
615#
616# Plugin option descriptions
617#
618AcronymExtractor.adding:adăugare
619
620AcronymExtractor.already_seen:care a mai fost văzută
621
622
623AcronymExtractor.done_acronym_extract:am terminat de extras acronimele.
624
625AcronymExtractor.done_acronym_markup:am făcut marcajul pentru acronime.
626
627AcronymExtractor.extract_acronyms:Extrage acronimele din text şi le transpune ca metadate.
628
629AcronymExtractor.extracting_acronyms:extragerea acronimelor
630
631AcronymExtractor.marking_up_acronyms:alcătuirea acronimelor
632
633AcronymExtractor.markup_acronyms:Adăugaţi metadate pentru acronime în textul documentului.
634
635ArchivesInfPlugin.desc:Extensie care parcurge o arhivă recursiv fişierul archives.inf (de exempolu, fişierul generat în directorul arhivei atunci când a fost făcut un import), procesând fiecare fişier întâlnit.
636
637
638AutoExtractMetadata.extracting:extragere
639
640AutoExtractMetadata.first:O listă separată prin virgule a primelor dimensiuni pentru extragerea lor din text într-un câmp de metadate. Câmpul de numeşte 'FirstNNN'.
641
642
643BaseImporter.associate_ext:Are ca efect ca fişierele care au aceeaşi nume de fişier rădăcină ca şi documentul în curs de procesare de către extensie şi o numele unei extensii dintr-o listă separată prin virgule furnizată de acest argument, să fie asociată cu documentul în curs de procesare decât mânuirea lor ca o listă separată.
644
645
646CommonUtil.block_exp:Fişierele care se potrivesc cu această expresie regulată vor fi blocate în a fi pasate oricăror alte extensii succesive din listă. Acest lucru nu are un efect real altul decât cel al prevenirii apariţiei a unei mulţimi de mesaje de avertizare privind fişierele intrate, care nu au relevanţă pentru dumneavoastră. Fiecare extensie poate avea un block_exp de start. De exemplu, din start HTMLPlug blochează orice fişier care are extensiile .gif, .jpg, .jpeg, .png sau .css.
647
648BaseImporter.desc:Clasa de bază pentru toate extensiile destinate importului.
649
650BaseImporter.dummy_text:Acest document nu are text.
651
652CommonUtil.encoding.ascii:ASCII pe 7 biţi. Acesta poate fi ceva mai rapid decât folosirea lui iso_8859_1. Fiţi atenţi la folosirea acestuia asupra unei colecţii de documente care pot conţine caractere în afara setului pe 7 biţi ASCII (de exemplu, documentele germane sau franceze conţin accente). În cazul existenţei unor astfel de documente, folosiţi iso_8859_1.
653
654CommonUtil.encoding.unicode:Doar unicode.
655
656CommonUtil.encoding.utf8:Fie utf8, fie unicode -- detectat automat.
657
658
659
660
661
662
663
664
665BaseImporter.no_cover_image:Nu căutaţi un fişier prefix.jpg (acolo unde prefixul este acelaşi prefix ca fişierul care este procesat) şi asociaţi-l ca imagine a coperţii.
666
667
668BaseImporter.process_exp:O expresie regulată perl care se potriveşte cu numele fişierelor. Fişierele care se potrivesc vor fi procesate de către acest plugin. De exemplu, folosirea  lui '(?i).html?\$' potriveşte toate documentele care se termină cu .htm sau .html (sunt case-insensitive).
669
670BaseImporter.smart_block:Blochează fişierele într-un mod mai inteligent decât după numele fişierelor.
671
672BaseImporter.stems:rădăcini
673
674
675
676
677
678BibTexPlugin.desc:BibTexPlug citeşte fişierele bibliografice în format BibTex. BibTexPlug crează un document obiect pentru fiecare referinşă din fişier. Acesta este o subclasă a lui SplitPlug, astfel că, în cazul existenţei a mai multor înregistrări, toate acestea sunt citite.
679
680BookPlugin.desc:Crează un document multi-nivel din elementele de nivel <<TOC>>. Metadatele pentru fiecare secÅ£iune sunt recoltate din oricare alte taguri aflate pe acelaşi nivel cu <<TOC>>; de exemplu, <<Title>>xxxx<</Title>> furnizează metadatele pentru Titlu. orice altceva între tagurile TOC este creat ca şi cod html simplu (adică nu sunt procesate linkurile html sau orice alt material caracteristic pentru HTMLPlug). Se aşteaptă ca fişierele de intrare să aibe extensia .hb din start (acest lucru poate fi modificat prin adăugarea unei opÅ£iuni -process_exp unui fişier care are are acelaşi nume ca fişierul hb iar o extensie .jpg este preluată ca fiind imaginea coperÅ£ii (fişierele jpg sunt blocate de acest plugin). BookPlug reprezintă o simplificare (şi extensie) a HBPlug utilizat de colecÅ£iile Humanity Library. BookPlug este mai rapid şi aşteaptă ca fişierele de intrare să fie mai curate (Intrările în colecÅ£iile HDL conÅ£in o mulÅ£ime de taguri html în jurul tagurilor <<TOC>>, foloseşte tagurile <<I>> pentru a specifica imaginile şi pentru a lua pur şi simplu tot textul dintre tagurile  <<TOC>> iar debutul textului să fie metadatele Titlu). Dacă se marchează documentele care trebuie afişate în aceeaşi manieră precum colecÅ£iile HDL, utilizaÅ£i extensia în locul lui HBPlug.
681
682
683ConvertBinaryFile.apply_fribidi:Rulaţi Algoritmul Unicode Bidirecţional „fribidi” peste fişierul convertit (pentru textul de la dreapta la stânga).
684
685ConvertBinaryFile.convert_to:Extensia converteşte în TEXT sau HTML sau diversele tipuri de imagini (de exemplu JPEG, GIF, PNG).
686
687ConvertBinaryFile.convert_to.auto:Selectarea automată a formatului acoperit. Alegerea formatului depinde de tipul documentului introdus, de exemplu Word va fi convertit automat la HTML, iar PowerPoint va fi convertit în formatul Greenstone PagedImage.
688
689ConvertBinaryFile.convert_to.html:Format HTML.
690
691ConvertBinaryFile.convert_to.text:Formatul de text plat.
692
693
694ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_jpg:Format JPEG.
695
696ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_gif:Formatul GIF.
697
698ConvertBinaryFile.convert_to.pagedimg_png:formatul PNG.
699
700ConvertBinaryFile.desc:Această extensie este moştenită de alte extensii precum WordPlug, PPTPlug, PSPlug, RTFPlug şi PDFPlug. Are rolul de a facilita conversia acestor tipuri de documente fie în HTML sau TEXT sau o serie de imagini. Modul de lucru este prin încărcarea dinamică a unei extensii secundare corespunzătoare (HTMLPlug, StructuredHTMLPlug, PagedImgPlug sau TEXTPlug) bazate pe argumentul extensiei 'convert_to'.
701
702ConvertBinaryFile.keep_original_filename:Decât să convertiţi în formatul doc.pdf, doc.doc, mai bine ţineţi numele fişierului original pentru fişierele asociate.
703
704ConvertBinaryFile.use_strings:Dacă este setat, va fi apelată o funcţie pentru stringuri simple pentru a extrage text dacă utilitarul de conversie eşuează în această operaţiune.
705
706ConvertToRogPlugin.desc:O extensie care moşteneşte din RogPlugin.
707
708CSVPlugin.desc:O extensie pentru fişierele în format csv - comma-separated value. Va fi creat un nou document pentru fiecare linie a fişierului.
709
710
711DateExtractor.extract_historical_years:Extrage informaţii privind perioade de timp din documentele istorice. Acestea sunt stocate ca metadate în cadrul documentului. Există o interfaţă de căutare pentru aceste metadate, care poate fi inclusă în colecţia proprie prin adăugarea enunţului „format QueryInterface DateSearch” în fişierul de configurare al colecţiei.
712
713DateExtractor.maximum_century:Numele maxim al secolului care poate fi extras ca metadate istorice (de exemplu 14 are ca rezultat extragerea tuturor referinţelor până în secolul al paisprezecelea).
714
715DateExtractor.maximum_year:Data istorică maximă pentru a fi folosită ca metadate (precum Era noastră - 1950).
716
717DateExtractor.no_bibliography:Nu încercaţi să blocaţi datele din înregistrările bibliografice atunci când extrageţi date istorice.
718
719DirectoryPlugin.desc:Extensia RecPlug este un plugin care are un comportament recursiv printre directoare procesând fiecare fişier întâlnit.
720
721DirectoryPlugin.recheck_directories:După ce au fost procesate fişierele dintr-un director de import, se va reciti directorul pentru a se decoperi oricare alte fişiere noi create.
722
723DirectoryPlugin.use_metadata_files:(DEPĂŞIT - În schimb, adaugă MetadataXMLPlug la lista de extensii) Citeşte metadatele din fişiere XML.
724
725DatabasePlugin.desc:O extensie care importă înregistrări dintr-o bază de date. Acesta utilizează modulul perl DBI, care include back-ends pentru mysql, postgresql, valori separate prin virgulă (CVS), MS Excel, ODBC, sybase, etc... Modulele suplimentare pot să aibe nevoie de instalare pentru a-l utiliza acesta. Vezi şi <GSDLHOME>/etc/packages/example.dbi pentru exemplul de fişier de configurare.
726
727DSpacePlugin.desc:DSpacePlug ia o colecţie de documente exportate din DSpace şi o importă în Greenstone.
728   
729DSpacePlugin.first_inorder_ext:Este folosit pentru a identifica streamul primar al uni document aparţinând unei colecţii DSpace. Cu această opţiune, sistemul va trata tipurile ext definite secvenţial pentru a căuta posibilul stream primar.
730
731DSpacePlugin.first_inorder_mime:Sunt folosite pentru a identifica streamul de date primar al unui document al unei colecţii DSpace. Cu această opţiune, sistemul va trata tipurile de fişiere definite secvenţial pentru a identifica posibilul stream primar.
732
733DSpacePlugin.only_first_doc:Aceasta este utilizată pentru a identifica fluxul primar de date al documentului reprezentând o colecţie DSpace. Având această opţiune, sistemul va trata primul document din fişierul de metadate dublin_core ca fiind primul flux primar posibil.
734
735
736EmailAddressExtractor.done_email_extract:s-a încheiat extragerea adreselor de email.
737
738EmailAddressExtractor.extracting_emails:extrag adresele de email
739
740EmailAddressExtractor.extract_email:Extragerea adreselor de email ca metadate.
741
742EmailPlugin.desc:Extensia pentru emailuri. Emailurile sunt numite cu un simplu număr (aşa cum apar ele în directoarele de mailing) sau cu extensia .mbx (de la mbox mail file format).\nTextul documentului: textul documentului constă din tot textul de după prima linie goală din document.\nMetadatele (nu şi Dublin Core!):\n\t$Headere      Tot conÅ£inutul headerului (opÅ£ional, nu este stocat implicit)\n\t$Subject      Subject: header\n\t$To           To: header\n\t$From         From: header\n\t$FromName
743
744EmailPlugin.no_attachments:Nu salva ataşamentele mesajelor.
745
746EmailPlugin.headers:Stocaţi headere email ca metadate "Headers".
747
748
749EmailPlugin.split_exp:O expresie regulată utilizată pentru a desface fişierele care conţin multe mesaje în documentele individuale.
750
751ExcelPlugin.desc:O extensie pentru importul fişierelor MS Excel (versiunile 95 şi 97).
752
753
754FOXPlugin.desc:Extensie pentru procesarea fişierelor dbt Foxbase. Această extensie furnizează funcţionalităţi de bază pentru a citi fişierele dbt şi dbf şi pentru a procesa fiecare înregistrare. Această extensie generală ar trebui suprascrisă pentru o anume bază de date pentru a procesa câmpurile corespunzătoare din fişier.
755
756GreenstoneXMLPlugin.desc:Procesează documente de arhivă XML ale Greenstone. Trebuie notat că această extensie nu face nicio verificare a sintaxei (prin intermediul modulului XML::Parser, modulul testează conformitatea). Se presupune că fişierele de arhivă Greenstone sunt conforme cu DTD-ul aferent.
757
758GISExtractor.desc:Clasa de bază on-the-side al lui BasPlug care suportă capabilităţi GIS
759
760GISExtractor.extract_placenames:Extrage toponimele din text şi le va seta ca metadate. Necesită preinstalarea extensiei GIS pentru Greenstone.
761
762GISExtractor.gazetteer:Gazetteer folosit pentru a extrage toponime din text şi pentru a le seta ca metadate. Necesită extensia GIS în Greenstone.
763
764GISExtractor.place_list:La momentul extragerii amplasamentelor sunt incluse o lustă de toponime la începutul documentului. Necesită instalarea în prealabil al extensiei GIS pentru Greenstone.
765
766HBPlugin.desc:O extensie care procesează directorul unei cărţi în format HTML. Această extensie este folosită de colecţiile Humanity Library şi nu gestionează coduri de input altele decât ascii sau ascii extins. Acest cod este cam „urât” şi poate fi optimizat fără discuţii. Doresc să încurajez oamenii să-şi construiască colecţiile mai bine cu extensia BookPlugin ;-)\n\nUtilizaţi BookPlugin dacă construiţi noi colecţii şi alcătuiţi fişiere precum cele ale colecţiilor Humanity Library. BookPlugin acceptă toate codurile de input, dar are pretenţia ca marcajul HTML să fie mai curat decât cel folosit de colecţiile Humanity Library
767
768
769HTMLImagePlugin.aggressiveness:Gama tehnicilor de extragere a textului înrudit folosite.
770HTMLImagePlugin.aggressiveness.1:Numele fişierului, cale şi doar textul pentru ALT.
771HTMLImagePlugin.aggressiveness.2:Toate cele 1 plus etichetele explicative acolo unde sunt disponibile.
772HTMLImagePlugin.aggressiveness.3:Cele 2 plus paragrafele care urmează acolo unde sunt disponibile.
773HTMLImagePlugin.aggressiveness.4:Toate cele 3 plus headerele anterioare (<h1>, <h2>...) acolo unde sunt disponibile.
774HTMLImagePlugin.aggressiveness.5:Toate 4 plus referinţele textuale acolo unde acestea sunt disponibile.
775HTMLImagePlugin.aggressiveness.6:Toate cele 4, plus metatagurile paginii (titlu, keywords, etc).
776HTMLImagePlugin.aggressiveness.7:Toate cele 6, 5 şi 4 combinate.
777HTMLImagePlugin.aggressiveness.8:Toate cele 7 plus repetarea titlului (caption), numele fişierului, etc (ridică ierarhic cele mai relevante rezultate).
778HTMLImagePlugin.aggressiveness.9:Toate cele 1 plus textul integral al paginii sursă.
779
780HTMLImagePlugin.caption_length:Dimensiunea maximă a etichetelor explicative (folosind caractere).
781
782HTMLImagePlugin.convert_params:Parametri adiţionali pentru conversiunea ImageMagicK la momentul creării imaginilor miniatură (thumbnails). De exemplu, '-raise' va da un efect tridimensional imaginilor miniatură.
783
784HTMLImagePlugin.desc:O extensie pentru extragerea imaginilor şi a textului asociat din paginile web.
785
786HTMLImagePlugin.document_text:Adaugă text la imagine ca document:text (altfel, se foloseşte câmpul de metadate IndexedText).
787
788HTMLImagePlugin.index_pages:Indexaţi paginile împreună cu imaginile. Altfel, referenţiaţi paginile către sursa URL.
789
790HTMLImagePlugin.max_near_text:Numărul maxim de caractere apropiat imaginilor pentru a fi extras.
791
792HTMLImagePlugin.min_height:Pixeli. Sari peste imaginile mai mici de atât.
793
794HTMLImagePlugin.min_near_text:Minimul de caractere al textului din proximitate sau eticheta descriptivă pentru a fi extrasă.
795
796HTMLImagePlugin.min_size:Bytes. Treci peste imaginile mai mici decât atât.
797
798HTMLImagePlugin.min_width:Pixeli. Treceţi peste imaginile mai mici de atât.
799
800HTMLImagePlugin.neartext_length:Lungimea ţintei textlui adiacent (în caractere).
801
802HTMLImagePlugin.no_cache_images:Nu prestocaţi imagini (indicaţi URL-ul originalului).
803
804HTMLImagePlugin.smallpage_threshold:Imaginile din pagină mai mici decât atât (bytes) li se vor adăuga metadatele (title, keywords, etc).
805
806HTMLImagePlugin.textrefs_threshold:Pragul pentru referinţele textuale. Valorile mici înseamnă că algoritmul este mai puţin strict.
807
808HTMLImagePlugin.thumb_size:Dimensiunea maximă a imaginii miniatură (thumbnail). Se specifică lăţimea şi înălţimea deopotrivă.
809
810HTMLPlugin.assoc_files:Expresii regulate Perl ale extensiilor fişierelor care pot fi asociate cu documentele html.
811
812HTMLPlugin.desc:Această extensie procesează fişiere HTML
813
814HTMLPlugin.description_tags:Sparge documentul în subsecţiuni acolo unde apar tagurile <Section>. '-keep_head' nu va avea niciun efect atunci când este setată această opţiune.
815
816HTMLPlugin.extract_style:ExtrageÅ£i  informaÅ£ii privind stilurile şi scripturile din tagul <head> al codului HTML şi salvaÅ£i-l ca metadate DocumentHeader. Acesta va fi setat în pagina documentului ca şi _document:documentheader_ macro.
817
818HTMLPlugin.file_is_url:Setat dacă fişierele intrate exhibă url-ul documentului sursă original, de exemplu dacă un instrument de mirroring a fost folosit pentru a crea structura de directorului de import.
819
820HTMLPlugin.hunt_creator_metadata:Căutaţi cât mai multe metadate posibile privind autorii şi plasaţile în câmpul 'Creator'.
821
822HTMLPlugin.keep_head:Nu elimina headerele din fişierele html.
823
824HTMLPlugin.metadata_fields:O listă de câmpuri de metadate separată prin virgule care se doreşte a fi extrasă. Utilizaţi 'tag<tagname>' pentru a avea conţinutul primei perechi <tagname> pus într-un element de metadate numit 'tagname'. Capitalizaţi aceasta dacă doriţi metadatele să fie capitalizate în Greenstone pentru că oricum extragerea tagurilor nu este sensibilă la mărimea caracterului.
825
826HTMLPlugin.no_metadata:Nu încercaţi să extrageţi nicio metadată din fişiere.
827
828HTMLPlugin.no_strip_metadata_html:Listă de nume de metadate separate sau 'toate'. Utilizată cu -description_tags are ca efect prevenirea pierderii tagurilor HTML din valorile pentru metadatele specificate.
829
830HTMLPlugin.nolinks:Nu încercaţi să capturaţi linkuri (setarea acestui marcator vă poate îmbunătăţi viteza de construcţie/import, dar oricare linkuri relative din cadrul documentului vor fi pierdute).
831
832
833HTMLPlugin.rename_assoc_files:Redenumeşte fişierele asociate cu documente (de exemplu imaginile). De asemenea, creează o structură de directoare mult mai joasă (util atunci când sunt create colecţiile care merg pe cd-rom).
834
835HTMLPlugin.sectionalise_using_h_tags:Creaţi automat un document alcătuit pe secţiuni folosind tagurile h1, h2, ... hX.
836
837HTMLPlugin.title_sub:Expresie de substituire pentru a modifica stringul stocat ca Titlu. Utilizat, de exemplu, pentru PDFPlug pentru a elimina "Page 1", etc din text şi care este utilizat ca titlu.
838
839HTMLPlugin.tidy_html:Dacă este setat, converteşte un document HTML într-un document XHTML bine format. Permite utilizatorilor să vadă documentul în format carte.
840
841HTMLPlugin.old_style_HDL:Pentru a marca dacă fişierul din această colecţie este încadrat unei secţiuni utilizând vechiul stil de secţiune HDL.
842
843
844ImageConverter.converttotype:Converteşte imaginea principală la formatul 's'.
845
846
847ImageConverter.desc:Această extensie procesează imagini adăugând metadate de bază.
848
849
850ImageConverter.minimumsize:Ignoră imaginile mai mici de n byte.
851
852
853ImageConverter.noscaleup:Nu modificaţi dimensiunea imaginilor de mică dimensiune atunci când generaţi imaginile miniatură (thumbnails).
854
855ImageConverter.screenviewsize:Se fac imagini pentru ecran de dimensiunea nxn.
856
857ImageConverter.screenviewtype:Faceţi capturi de ecran în format 's'.
858
859ImageConverter.thumbnailsize:Faceţi imagini miniatură de dimensiunea nxn.
860
861ImageConverter.thumbnailtype:Se fac miniaturile (thumbnails) în formatul 's'.
862
863
864ImagePlugin.desc:Această extensie procesează imagini adăugând metadate de bază.
865
866IndexPlugin.desc:Această extensie recursivă procesează un fişier index.txt. Fişierul index.txt ar trebui să conţină o listă de fişiere care să fie incluse în colecţie urmate de metadate suplimentare care să fie asociate cu fiecare fişier.\n\nFişierul index.txt ar trebui formatat după cum urmează: Prima linie ar trebui să fie o cheie (porniţi cu o cheie:) pentru a denumi câmpurile de metadate (de exemplu, cheia: Subject Organization Date). Următoarele linii vor conţine un nume de fişier urmat de valoarea cu care trebuie să fie setat elementul de metadate. (de exemplu, „irma/iw097e 3.2 unesco 1993” va asocia metadatele Subiect=3.2, Organizaţie=unesco, şi Data=1993 cu fişierul irma/iw097e dacă a fost utilizată cheia de mai sus)\n\nTrebuie remarcat că dacă oricare dintre câmpurile de metadate utilizaează extensia de clasificator al Ierarhiei, atunci valoarea cu care sunt setate ar trebui să corespundă cu primul câmp (descriptorul) în fişierul de clasificare corespunzător.\n\nValorile de Metadate pot fi numite separat folosindu-se un tag (de exemplu, <Subiect>3.2) iar aceasta va avea ca efect suprascrierea oricărui nume dat acestora prin linia cheie. Dacă nu există nicio linie cheie, oricare metadate care nu au fost denumite, vor fi numite „Subiect”.
867
868ISISPlugin.desc:Această extensie procesează bazele de date CDS/ISIS. Pentru fiecare bază de date CDS/ISIS procesată, trebuie să existe trei fişiere în directorul de import al colecţiei: fişiere Master (.mst), Field Definition Table (.fdt) şi Cross-Reference File (.xrf).
869
870ISISPlugin.subfield_separator:Stringul folosit pentru separarea subcâmpurilor în baza de înregistrări CDS/ISIS.
871
872ISISPlugin.entry_separator:Stringul folosit pentru a separa valorile multiple care să folosească câmpurilor unice de metadate în cazul înregistrărilor CDS/ISIS.
873
874
875KeyphraseExtractor.extract_keyphrases:Extrage automat frazele cheie cu ajutorul Kea (setările implicite).
876
877KeyphraseExtractor.extract_keyphrases_kea4:Extragerea frazelor cheie automat cu Kea 4.0 (setările implicite). Kea 4.0 este o versine nouă de Kea care a fost dezvoltată pentru a controla indexarea documentelor din domeniul agriculturii.
878
879KeyphraseExtractor.extract_keyphrase_options:Opţiuni pentru extragerea frazelor-cheie cu Kea. De exemplu: mALIWEB - foloseşte modelul de extragere ALIWEB; n5 - extrage 5 frază-cheie;, eGBK - foloseşte codarea GBK.
880
881KeyphraseExtractor.keyphrases:fraze cheie
882
883KeyphraseExtractor.missing_kea:Eroare: Software-ul Kea nu a putut fi găsit la %s. Vă rugăm să descărcaţi %s Kea de la http://www.nzdl.org/Kea şi instalaţi-l în acest director.
884
885LaTeXPlugin.desc:Extensie pentru documente LaTeX.
886
887LOMPlugin.desc:Extensie pentru importarea fişierelor LOM (Learning Object Metadata).
888
889LOMPlugin.root_tag:DocType-ul fişierului XML (sau o expresie regulată care se potriveşte elementului rădăcină).
890
891LOMPlugin.check_timestamp:Verifică marcajele temporale (timestamps) a fişierelor descărcate anterior şi descărcaţi doar dacă fişierul sursă este mai nou.
892
893LOMPlugin.download_srcdocs:Descărcaţi documentul susrsă dacă este specificat unul (în general^identifier^entry sau technical^location). Această opţiune ar trebui să specifice o expresie regulată pentru a potrivi numele fişierelor înainte de a fi descărcate. Trebuie spus că această funcţionalitate nu lucrează pentru documentele aflate în afara unui firewall.
894
895MARCPlugin.desc:Extensie pentru suportul MARC.
896
897MARCPlugin.metadata_mapping:Numele fişierului care include detaliile de mapare din valorile MARC către numele metadatelor Greenstone. Au fost găsite setările implicite în 'marctodc.txt' din directorul etc al siteului.
898
899MARCXMLPlugin.desc:Extensie MARCXML.
900
901MARCXMLPlugin.metadata_mapping_file:Numele fişierului care include detalii de mapare din valorile MARC pentru numele metadatelor Greenstone. Setările implicite pentru „marctodc.txt” se găsesc în directorul etc al site-ului.
902
903MediaWikiPlugin.desc:Extensie pentru importul paginilor web MediaWiki
904
905MediaWikiPlugin.show_toc:Adaugă la pagina About a paginii 'cuprinsul' (table of contents) al paginii principale a website-ului MediaWiki vizat. Trebuie specificată o expresie regulată Perl mai jos în toc_exp pentru a corespunde cu secţiunea 'cuprins'.
906
907MediaWikiPlugin.delete_toc:Şterge secţiunea 'table of contents' a fiecărei pagini HTML. Trebuie specificată o expresie regulată Perl în toc_exp mai jos pentru a face potrivirea cu secţiunea 'table of contents'.
908
909MediaWikiPlugin.toc_exp:Expresie regulată Perl pentru a potrivi cu 'table of content'. Valoarea implicită se potriveşte cu paginile web generate de MediaWiki.
910
911MediaWikiPlugin.delete_nav:Ştergeţi secţiunea de navigare. Trebuie specificată o expresie regulată Perl în nav_div_exp mai jos.
912
913MediaWikiPlugin.nav_div_exp:O expresie regulată Perl pentru a se potrivi cu secţiunea de navigare. Valoarea implicită se potriveşte cu stilul de redactare comun al paginilor MediaWiki.
914
915MediaWikiPlugin.delete_searchbox:Şterge secţiunea de căutare. Trebuie să specifice o expresie regulată mai jos în searchbox_div_exp.
916
917MediaWikiPlugin.searchbox_div_exp:O expresie regulată care să se potrivească cu secţiunea de căutare. Valorile implicite se potrivesc cu cele ale paginilor obisnuite ale MediaWiki.
918
919MediaWikiPlugin.remove_title_suffix_exp:O expresie regulată Perl pentru a „peria” titlul extras. De exemplu, \\s-(.+) va filtra conţinutul titlului după „-”.
920
921MetadataCSVPlugin.desc:O extensie pentru metadate în formatul de valori separate prin virgule. Câmpul numelui fişierului din fişierul CSV este utilizat petru a determina cărui document aparţin metadatele.
922
923MetadataPass.desc:O clasă de bază On-the-side pentru BasPlug care suportă extensii pentru metadate utilizează o trecere metadata_read a scriptului import.pl
924
925
926GreenstoneMETSPlugin.desc:Procesarea documentelor după stilul METS Greenstone
927
928MP3Plugin.desc:Extensie pentru procesarea fişierelor MP3.
929
930MP3Plugin.assoc_images:Folosiţi modulul de căutare al imaginilor din Google pentru a găsi imaginile legate de fişierele MP3 bazate pe ID3 având metadatele pentru Titlu şi Artist.
931
932MP3Plugin.applet_metadata:Utilizat pentru stocarea metadatelor [applet] fiecărui document care conţine codul HTML necesar pentru ca un un applet de redare a fişierelor MP3 să-l poată rula.
933
934MP3Plugin.metadata_fields:O lista de câmpuri de metadate separate prin virgule pentru a fi extrase într-un fişier MP3 (se presupune că sunt disponibilităţile). Folosiţi \"*\" pentru a extrage toate câmpurile.
935
936NulPlugin.desc:Extensie pentru fişiere şuşă - dummy (.nul). Utilizat cu fişierele produse prin destinderea metadatelor fişierelor din bază.
937
938NulPlugin.assoc_field:Numele câmpului de metadate care va fi setat pentru fiecare fişier nul.
939NulPlugin.add_metadata_as_text:Adăugarea unei tabele de metadate ca text al documentului e mai bine decât să te loveşti de lipsă semnalată prin „Acest document nu conţine text”.
940
941NulPlugin.remove_namespace_for_text:Eliminaţi namespace-urile pentru numele metadatelor in documentul text (dacă este setat add_metadata_as_text)
942
943OAIPlugin.desc:Extensie de bază pentru Open Archives Initiative (OAI).
944
945
946OggVorbisPlugin.add_technical_metadata:Adaugă metadate de ordin tehnic, de exemplu bitrate-ul.
947
948OggVorbisPlugin.desc:O extensie capabilă de a importa fişiere audio Ogg Vorbis.
949
950OpenDocumentPlugin.desc:Extensie pentru formatul OpenDocument al OASIS (utilizat de OpenOffice 2.0)
951
952PagedImagePlugin.desc:Extensie pentru documentele alcătuite dintr-o serie de imagini cu text OCRizat pentru fiecare imagine. Această extensie procesează fişiere .item, care listează secvenţa fişierelor de text şi imagine şi furnizează metadate.
953
954PagedImagePlugin.documenttype:Setaţi tipul documentului (utilizat pentru afişare)
955
956PagedImagePlugin.documenttype.paged:Documentele având pagini au săgeţi următoarea şi anterior precum şi o căsuţă 'mergi la pagina X'
957
958PagedImagePlugin.documenttype.hierarchy:Documentele ierarhice au un cuprins
959
960PagedImagePlugin.headerpage:Adăugaţi headerul de nivel înalt al unei pagini (care nu conţine nicio imagine) fiecărui document.
961
962PDFPlugin.allowimagesonly:Permite fişiere PDF care nu au text exploatabil (protejat). Evită necesitatea existenţei unui set complex. Este util doar în combinaţie cu convert_to html.
963
964PDFPlugin.complex:Creaţi rezultate mai complexe. Având această opţiune setată codul html rezultat va arăta mai mult ca fişierul original PDF. Pentru ca acest lucru să funcţioneze normal ar trebui să aveţi instalat Ghostscript (pentru unixuri gs ar trebui să fie specificat în căi în timp ce pentru windows trebuie să die specificat în căi gswin32c.exe).
965
966PDFPlugin.desc:Extensie care procesează documentele PDF.
967
968PDFPlugin.nohidden:Preveniţi ca pdftohtml să încerce să extragă text ascuns. Această capacitate este utilizabilă doar dacă este setată opţiunea -complex.
969
970PDFPlugin.noimages:Nu incercaţi să extrageţi imagini din PDF-uri.
971
972PDFPlugin.use_sections:Crează o secţiune separată pentru fiecare pagină a fişierului PDF.
973
974PDFPlugin.zoom:Factorul de mărire al documentului PDF pentru ieşire (acest lucru este util doar dacă -complex este setat).
975
976PostScriptPlugin.desc:Acesta este convertorul ps în text \"al săracului\". Dacă este nevoie de mai mult luaţi în considerare utilizarea pachetului PRESCRIPT, care este disponibil pentru descărcare la http://www.nzdl.org/html/software.html
977
978PostScriptPlugin.extract_date:Extrageţi date din headerul PS.
979
980PostScriptPlugin.extract_pages:Extrageţi paginile din headerul PS.
981
982PostScriptPlugin.extract_title:Extragerea titlului din headerul PS.
983
984PowerPointPlugin.desc:O extensie pentru importul fişierelor MS PowerPoint.
985
986PowerPointPlugin.windows_scripting:Folosiţi tehnologia de scripting a lui Microsoft Windows (Visual Basic for Applications) pentru a converti PPT-urile în diferite tipuri de imagini (de exemplu, JPEG,PNG,GIF) mai degrabă decât să vă bazaţi pe pachetul open source ppttohtml.
987
988PrintInfo.bad_general_option:Extensia %s utilizează o opţiune incorectă. Verificaţi fişierul de configurare collect.cfg.
989
990
991ProCitePlugin.desc:O extensie pentru bazele de date ProCite (exportate)
992
993
994ReadTextFile.could_not_extract_encoding:ATENŢIE: codarea nu a putut fi extrasă din %s - se aplică modul implicit la %s
995
996ReadTextFile.could_not_extract_language:ATENŢIE: nu a putut fi extrasă limba din %s - implicit la %s
997
998ReadTextFile.could_not_open_for_reading:nu a putut fi deschis %s pentru a fi citit
999
1000ReadTextFile.default_encoding:Utilizaţi această codare dacă -input_encoding este setat pe 'auto' iar argoritmul de categorisire a textului eşuează în a extrage schema de codare sau extrage o schemă de codare nesuportată de Greenstone. Această opţiune poate lua aceleaşi valori ca şi -input_encoding.
1001
1002ReadTextFile.default_language:Dacă Greenstone eşuează în a identifica limba unui document, elementul de metadate 'Language' va fi setat la această valoare. Setarea implicită este 'en' (sunt utilizate simbolurile pentru limbă specificate de ISO 639: en = English). Trebuie notat că dacă nu este setat -input_encoding cu valoarea 'auto' iar -extract_language nu este setat, atunci toate documentele vor avea setul de metadate 'Language' setat cu această valoare.
1003
1004
1005ReadTextFile.empty_file:fişierul nu conţine text
1006
1007ReadTextFile.extract_language:Identificarea limbii fiecărui document, precum şi setarea metadatelor 'Language'. Trebuie remarcat că acest lucru va fi făcut automat dacă -input_encoding este setat pe 'auto'.
1008
1009ReadTextFile.file_has_no_text:EROARE: %s nu conţine text
1010
1011ReadTextFile.input_encoding:Codarea documentelor sursă. Documentele vor fi convertite din aceste codări şi vor fo stocate intern ca utf8.
1012
1013ReadTextFile.input_encoding.auto:Foloseşte algoritmul de categorisire a textului pentru a identifica automat schema de codare a fiecărui document sursă. Această procedură va fi mai lentă decât prin explicarea directă a codării, dar va funcţiona acolo unde sunt folosite mai mult de o schemă de codare din cadrul aceleiaşi colecţii.
1014
1015ReadTextFile.read_denied:Citire interzisă pentru %s
1016
1017ReadTextFile.separate_cjk:Introdu spaţii între caracterele Chinezeşti/Japoneze/Coreene pentru a face fiecare caracter un cuvânt. Folosiţi dacă textul nu este segmentat.
1018
1019ReadTextFile.unsupported_encoding:ATENŢIE: %s pare să fie codată cu o codare care nu are suport (%s) - folosind %s
1020
1021ReadTextFile.wrong_encoding:ATENÅ¢IE: %s a fost citit folosindu-se codarea %s dar apare codat ca %s.
1022
1023ReadXMLFile.desc:Clasa de bază pentru extensiile XML.
1024
1025ReadXMLFile.xslt:Transformarea unui document de intrare care s-a potrivit cu XSLT-ul din fişierul numit. Este considerat un nume de fişier relativ care să existe deja în zona fişierelor colecţiei, de exemplu etc/mods2dc.xsl.
1026
1027RealMediaPlugin.desc:O extensie pentru procesarea fişierelor Real Media.
1028
1029ReferPlugin.desc:ReferPlug citeşte fişierele bibliografice în format Refer.
1030
1031RogPlugin.desc:Crează documente la un nivel unic din fişiere .rog sau .mdb.
1032
1033RTFPlugin.desc:Extensie pentru importul fişierelor Rich text Format (.rtf).
1034
1035SourceCodePlugin.desc:Numele fişierului este folosit pentru Titlu (opÅ£ional fără vreun prefix). Limbile curente:\ntext: READMEs/Makefiles\nC/C++ (extrage #include statements şi clasele C++ decls)\nPerl    (făcut doar ca text)\nShell   (făcut doar ca text)
1036
1037SourceCodePlugin.remove_prefix:Eliminaţi acest şablon de coordonare din numele fişierului (de exemplu, -remove_prefix /tmp/XX/src/). Modul de lucru uzual este de a elimina întreaga cale din numele fişierului.
1038
1039SplitTextFile.desc:SplitPlug este o extensie pentru a sparge fişierele intrate în segmente care vor fi procesate apoi individual. Această extensie nu ar trebui să fie chemată în mod direct. Dacă este necesară procesarea fişierelor intrate care conÅ£in câteva documente, mai bine  scrieÅ£i o extensie care să conÅ£ină o funcÅ£ie de procesare care să se ocupe de astfel de documente şi apoi să o faceÅ£i moştenire pentru extensia SplitPlug. Vezi SplitPlug pentru un exemplu.
1040
1041SplitTextFile.split_exp:O expresie regulată perl pentru a sparge fişierele intrate în segmente.
1042
1043StructuredHTMLPlugin.desc:O extensie pentru procesarea documentelor structurate HTML, spargerea acestora în secţiuni bazate pe informaţiile de stil.
1044
1045StructuredHTMLPlugin.delete_toc:Elimină orice cuprins, liste de figuri etc din fişierele HTML convertite. Stilurile pentru acestea sunt specificate prin opţiunea toc_header.
1046
1047StructuredHTMLPlugin.title_header:Posibile stiluri definite de utilizator pentru titlul headerului.
1048
1049StructuredHTMLPlugin.level1_header:stiluri definite de utilizator pentru headerul de nivel1 în documentul HTML (echivalentul lui <h1>).
1050
1051StructuredHTMLPlugin.level2_header:Posibile stiluri definite de utilizatori pentru headerul de nivelul2 în documentul HTML (echivalent cu <h2>).
1052
1053StructuredHTMLPlugin.level3_header:stiluri definite de utilizatori pentru header de nivel 3 în documentele HTML (echivalent cu <h3>).
1054
1055StructuredHTMLPlugin.toc_header:posibile headere definite prin stiluri compuse de utilizator pentru cuprins, tabelul ilustraţiilor, etc,. Ar trebui eliminat dacă este setat delete_toc.
1056
1057TextPlugin.desc:Creaţi documente simple pe un singur nivel. Adaugă metadate Titlu la prima linie de text (până la 100 de caractere lungime).
1058
1059TextPlugin.title_sub:Expresia de substituire pentru a modifica stringul stocat ca Titlu. De exemplu se foloseşte PSPlug pentru a elimina „Pagina 1” din textul folosit ca titlu.
1060
1061UnknownPlugin.assoc_field:Numele câmpului de metadate care conţine numele fişierului asociat.
1062
1063UnknownPlugin.desc:Acesta este o extensie simplă pentru importarea fişierelor în formate despre care Greenstone nu cunoaşte detalii. Un document ficÅ£ional va fi creat pentru fiecare dintre  aceste fişiere iar fişierul în sine va fi pasat către Greenstone ca \"fişier asociat\" al documentului.
1064
1065UnknownPlugin.file_format:Tipul fişierului (de exemplu, MPEG, MIDI, ...)
1066
1067UnknownPlugin.mime_type:Tipul fişierului (mime), de exemplu image/gif.
1068
1069UnknownPlugin.process_extension:Procesaţi fişierele cu această extensie pentru fişiere. Această opţiune este o alternativă la process_exp care este mai simplu de utilizat, dar care este mai puţin flexibil.
1070
1071UnknownPlugin.srcicon:Specifică un nume pentru macro (fără liniuţe jos) pentru a fi folosite ca metadate srcicon.
1072
1073WordPlugin.desc:O extensie pentru importul documentelor Microsoft Word.
1074
1075WordPlugin.windows_scripting:Folosiţi tehnologia de scripting Microsoft Windows (Visual Basic for Applications) pentru a determina Wordul să convertească documentele în HTML, mai degrabă decât să vă bazaţi pe pachetul open source WvWare. Are ca efect deschiderea aplicaţiei Word dacă aceasta nu rulează deja.
1076
1077WordPlugin.metadata_fields:Este folosit pentru a extrage metadatele dintr-un document HTML convertit de un script VB. Permite utilizatorilor să definească o listă de câmpuri de metadate separate prin virgule pentru a încerca să le extragă. Foloseşte 'tag<tagname>' pentru a avea conţinutul primei perechi de taguri <tagname> pusă într-un element de metadate numit 'tagname'. Puneţi leteră mare acum dacă doriţi metadatele să fie cu majuscule în cadrul Greenstone din moment ce extragerea tagurilor ţine cont de dimensiunea caracterelor.
1078
1079ZIPPlugin.desc:Extensie care se ocupă de formatele comprimate iar dacă fişierele sunt:\ngzip (.gz, .z, .tgz, .taz)\nbzip (.bz)\nbzip2 (.bz2)\nzip (.zip .jar)\ntar (.tar)\n\nAceastă extensie se bazează pe prezenţa următoarelor utilităţi (dacă încearcă să proceseze formatele corespondente):\ngunzip (pentru gzip)\nbunzip (pentru bzip)\nbunzip2 \nunzip (pentru zip)\ntar (pentru tar)
1080
1081#
1082# Download module option descriptions
1083#
1084
1085BaseDownload.desc:Clasa de bază pentru modulele de descărcare
1086MediaWikiDownload.desc:Este un modul pentru descarcarea din siteurile bazate pe MediaWiki
1087MediaWikiDownload.reject_filetype:Ignoră lista de url-uri separate prin virgule, de exemplu: *cgi-bin*,*.ppt ignoră hyperlinkurile care au ca şi conţinut fie un fişier „cgi-bin” sau „.ppt”
1088MediaWikiDownload.reject_filetype_disp:Lista de URL-uri ignorate. Sunt separate prin virgule.
1089MediaWikiDownload.exclude_directories:Lista directoarelor de excludere (trebuie precizată calea absolută către directorul respectiv), de exemplu, /people şi /documentation vor exclude subdirectoarele menţionate din raza acţiunilor de indexare automată.
1090MediaWikiDownload.exclude_directories_disp:Lista directoarelor care ar trebui excluse separate prin virgule
1091
1092OAIDownload.desc:Un modul pentru descărcarea din depozitele OAI
1093OAIDownload.url_disp:URL-ul sursă
1094OAIDownload.url:URL-ul depozitului OAI
1095OAIDownload.set_disp:Setare
1096OAIDownload.set:Restricţionaţi descărcarea la un set specific din depozit
1097OAIDownload.get_doc_disp:Obţine documentul
1098OAIDownload.get_doc:Descărcaţi documentul sursă dacă este specificat unul în înregistrare
1099OAIDownload.max_records_disp:Numărul maxim de înregistrări
1100OAIDownload.max_records:Numărul maxim de înregistrări pentru a fi descărcate
1101
1102SRWDownload.desc:Un modul pentru descărcarea de pe depozitele SRW (Search/Retrive Web Service)
1103
1104WebDownload.desc:Un modul pentru descărcarea de pe Internet via HTTP sau FTP
1105WebDownload.url:URL-ul Sursei
1106WebDownload.url_disp:Sursa URL
1107WebDownload.depth:Care este adâncimea în hyperlinkuri la momentul descărcării
1108WebDownload.depth_disp:Adâncimea de descărcare
1109WebDownload.below:Doar fişierele oglindite mai jos de acest URL
1110WebDownload.below_disp:Doar fişierele oglindă de sub acest URL
1111WebDownload.within:Doar fişierele oglindite în cadrul aceluiaşi site
1112WebDownload.within_disp:Doar fişiere mirror din cadrul aceluiaşi site
1113WebDownload.html_only:Descarcă doar fişierele HTML şi ignoră fişierele asociate, de exemplu imaginile şi stylesheeturile
1114WebDownload.html_only_disp:Descarcă doar fişierele HTML
1115
1116WgetDownload.desc:Clasa de bază care gestionează apelurile către wget (utilitar GNU pentru descărcare de pe web)
1117WgetDownload.proxy_on:Proxy pornit
1118WgetDownload.proxy_host:Computer Proxy
1119WgetDownload.proxy_port:Port proxy
1120WgetDownload.user_name:Numele utilizatorului
1121WgetDownload.user_password:Parola utilizatorului
1122
1123Z3950Download.desc:Un modul pentru descărcarea din depozitele Z3950
1124Z3950Download.host:URL-ul calculatorului gazdă
1125Z3950Download.host_disp:Computer gazdă
1126Z3950Download.port:Numărul portului depozitului
1127Z3950Download.port_disp:Port
1128Z3950Download.database:Baza de date caută înregistrări în
1129Z3950Download.database_disp:Baza de date
1130Z3950Download.find:Extragerea înregistrărilor care conţin termenii de căutare specificaţi
1131Z3950Download.find_disp:Caută
1132Z3950Download.max_records:Numărul maxim de înregistrări pentru descărcare
1133Z3950Download.max_records_disp:Maximum de Înregistrări
1134
1135
1136#
1137#Plugout option descriptions
1138#
1139
1140BasPlugout.bad_general_option:Plugout-ul %s utilizează o opţiune incorectă.
1141BasPlugout.desc:Base class for all the export plugouts.
1142BasPlugout.group_size:Numărul de documente pentru a fi grupate într-un fişier XML.
1143BasPlugout.gzip_output:Folosiţi gzip pentru a comprima documentele xml rezultante (nu uitaţi să includeţi ZIPPlug în lista extensiilor proprii atunci când construiţi din documente comprimate).
1144BasPlugout.output_handle:descriptorul fişierului folosit pentru a trimite informaţiile conţinute în rezultate
1145BasPlugout.output_info:referinţa către un obiect arcinfo utilizat pentru a stoca informaţii despre arhive.
1146BasPlugout.verbosity:Controlează calitatea rezultatelor. 0=lipsă, 3=mai multe.
1147BasPlugout.xslt_file:Transformă un document cu XSLT în numele fişierului.
1148
1149DSpacePlugout.desc:Formatul de arhivă :DSpace.
1150
1151
1152
1153
1154MARCXMLPlugout.desc:Formatul xml MARC.
1155MARCXMLPlugout.group:Punerea rezultatelor înregistrărilor marc xml într-un singur fişier.
1156MARCXMLPlugout.mapping_file:Foloseşte fişierul numit de mapare pentru transformare.
1157
1158METSPlugout.desc:Formatul METS care foloseşte profilul Greenstone.
1159METSPlugout.xslt_txt:Transformă un document mets doctxt.xml folosind XSLT în numele fişierului.
1160METSPlugout.xslt_mets:Transformă documentul docmets.xml în formatul mets cu ajutorul XSLT în fişier denumit.
1161
1162#
1163# Perl module strings
1164#
1165
1166classify.could_not_find_classifier:EROARE: Nu am putut găsi clasificatorul \"%s\"
1167
1168download.could_not_find_download:EROARE: Nu am putut găsi modulul de descărcare \"%s\"
1169
1170plugin.could_not_find_plugin:ERROARE: Nu am putut găsi extensia \"%s\"
1171
1172plugin.including_archive:incluzând conţinutul unei arhive ZIP/TAR
1173
1174plugin.including_archives:includerea conţinutului arhivelor %d ZIP/TAR
1175
1176plugin.kill_file:Proces terminat de fişierul .kill
1177
1178plugin.n_considered:Documentele %d au fost considerate pentru procesare
1179
1180plugin.n_included:%d au fost procesate şi incluse în colecţie
1181
1182plugin.n_rejected:%d au fost respinse
1183
1184plugin.n_unrecognised:%d nu au fost recunoscute
1185
1186plugin.no_plugin_could_process:ATENÅ¢IE: Niciun plugin nu poate procesa %s
1187
1188plugin.no_plugin_could_recognise:ATENŢIE: Nicio extensie nu poate recunoaşte %s
1189
1190plugin.no_plugin_could_process_this_file:fişierul nu a fost procesat de nicio extensie
1191
1192plugin.no_plugin_could_recognise_this_file:nicio extensie nu a putut recunoaşte acest fişier
1193
1194plugin.one_considered:Un document a fost luat în considerare pentru a fi procesat
1195
1196plugin.one_included:Unu a fost procesat şi inclus în colecţie
1197
1198plugin.one_rejected:1 a fost respins
1199
1200plugin.one_unrecognised:A fost recunoscut 1
1201
1202plugin.see_faillog:Vezi %s pentru o listă de documente nerecunoscute şi/sau respinse
1203
1204PrintUsage.default:Implicit
1205
1206PrintUsage.required:NECESAR
1207
1208plugout.could_not_find_plugout:EROARE: Nu am găsit \"%s\" plugout
Note: See TracBrowser for help on using the browser.