root/main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_mi.properties @ 30500

Revision 30500, 1.7 KB (checked in by kjdon, 4 years ago)

updating gs3 translations from existing ones in gs2 macro files

Line 
1#***** TEXT FRAGMENTS *****
2gsdl=Greenstone Digital Library Software
3# the buttons
4home_b=Kāinga
5help_b=Āwhina
6pref_b=Kōwhiringa
7# tool tips for the buttons
8home_tip=Whārangi kāinga
9help_tip=Whārangi āwhina
10pref_tip=Te whakarerekē ō kōwhiringa
11# page titles
12help_t=Āwhina
13pref_t=Kōwhiringa
14aboutpage=Whārangi whakamārama
15# other
16open_folder=whakatūwhera mai tēnei kōpaki hei tirotiro ai
17view_document=Tirohia te tuhinga
18
19######################
20# about page
21#######################
22
23#######################
24# query page
25########################
26query.wordcount=Kia hia ngā kupu:
27query.nodocsmatch=kāore he kitenga e pā ana ki āu kupu rapu.
28query.onedocsmatch=1 te pukapuka e pā ana ki āu kupu rapu.
29query.results=ngā kitenga
30query.matches=Kitenga
31
32##################
33# prefs page
34##################
35pref.searchpref=Kōwhiringa Rapu
36pref.prespref=Kōwhiringa Whakaaturanga
37pref.interfacelang=reo tauwhiti
38pref.encoding=Whakatakotoranga pū:
39pref.all=te katoa
40pref.set_prefs=whakamaua kōwhiringa
41##################
42# document page
43##################
44doc.expand_doc_b=WHAKANUI<br />KUPU TUHITUHI
45doc.expand_doc_tip=Titiro ki ngā kupu katoa
46doc.contract_doc_b=WHAKAITI<br />KUPU TUHITUHI
47doc.contract_doc_tip=Titiro ki ngā kupu anakē o te wāhanga kua kōwhiritia
48doc.expand_contents_b=WHAKANUI<br />WHAKARĀRANGI<br />KAUPAPA
49doc.expand_contents_tip=Whakanuia te whakarārangi kaupapa
50doc.contract_contents_b=WHAKAITI<br />WHAKARĀRANGI<br />KAUPAPA
51doc.contract_contents_tip=Whakaitihia te whakarārangi kaupapa
52doc.detach_page_b=WHAKAWEHE
53doc.detach_page_tip=Huakina mai he matapihi hou kia noho motuhake ai tēnei kōrero
54
55
56
57
58##################
59# authentication page
60##################
61
62
63
Note: See TracBrowser for help on using the browser.