root/main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_sk.properties @ 26483

Revision 26483, 1.5 KB (checked in by kjdon, 7 years ago)

renamed the default properties files to basic as that is the interface they were created for

Line 
1home_b=DOMOV
2pref_b=NASTAVENIA
3help_b=POMOC
4about_t=O kniÅŸnici
5texticonpdf=Ukáş PDF dokument
6texticonps=Pozrieť PostScript dokument
7texticonrtf=Pozrieť RTF dokument
8texticonmsword=Ukáş dokument Microsoft Word
9texticonppt=Ukáş PowerPoint dokument
10texticonxls=Pozrieť Microsoft Excel dokument
11gsdl=Softvér digitálnej knişnice Greenstone
12home_tip=Domovská stránka
13help_tip=Pomoc
14pref_tip=Zmeniť nastavania
15home_t=Domovská stránka
16home.aboutgs=O Greenstone
17aboutpage=O tejto zbierke
18about.howtofind=Ako nájsť informácie v zbierke {0}
19pref.searchpref=Nastavenia vyhğadávania
20pref.prespref=Nastavenie prezentácie
21pref.interfacelang=Jazyk rozhrania:
22pref.encoding=Kódovanie:
23pref.all=všetko
24pref.set_prefs=uloÅŸ nastavenia
25query.wordcount=Počet slov:
26query.nodocsmatch=Ŝiadne dokumenty nevyhovujú vašej poşiadavke.
27query.onedocsmatch=1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.
28query.matches=VÃœsledky
29query.results=záznamov
30document.gotopage=choď na stránku
31doc.expand_doc_b=ROZBALIÅ€ TEXT
32doc.expand_doc_tip=Zobraziť celÜ text
33doc.contract_doc_b=STIAHNUÅ€ TEXT
34doc.contract_doc_tip=Zobraziť text len pre aktuálnu sekciu
35doc.expand_contents_b=ROZBALIÅ€ OBSAH
36doc.expand_contents_tip=Rozbaliť obsah
37doc.contract_contents_b=STIAHNUÅ€ OBSAH
38doc.contract_contents_tip=Zbaliť obsah
39doc.detach_page_b=OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE
40doc.detach_page_tip=Otvoriť stránku v novom okne
41param.sortBy.1=klasifikovanÜ
42param.sortBy.0=prirodzenÜ
43param.fqf=... V poli
44param.fqf.all=všetky polia
Note: See TracBrowser for help on using the browser.