root/main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_sk.properties @ 31662

Revision 30502, 2.4 KB (checked in by kjdon, 4 years ago)

updating gs3 translations from existing ones in gs2 macro files

Line 
1#***** TEXT FRAGMENTS *****
2gsdl=Softvér digitálnej knişnice Greenstone
3# the buttons
4home_b=Domov
5help_b=Pomoc
6pref_b=Nastavenia
7# tool tips for the buttons
8home_tip=Domovská stránka
9help_tip=Pomoc
10pref_tip=Zmeniť nastavania
11# page titles
12help_t=Pomoc
13pref_t=Nastavenia
14aboutpage=O tejto zbierke
15textframebrowser=Na zobrazenie musíte mať povolené rámce.
16home.librarian_interface=Knihovnícke rozhranie
17# other
18open_folder=Otvoriť tento priečinok a zobraziť obsah
19view_document=Pozrieť dokument
20
21######################
22# about page
23#######################
24
25#######################
26# query page
27########################
28query.wordcount=Počet slov:
29query.nodocsmatch=Ŝiadne dokumenty nevyhovujú vašej poşiadavke.
30query.onedocsmatch=1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.
31query.results=záznamov
32query.matches=VÃœsledky
33
34##################
35# prefs page
36##################
37pref.searchpref=Nastavenia vyhğadávania
38pref.prespref=Nastavenie prezentácie
39pref.interfacelang=Jazyk rozhrania:
40pref.encoding=Kódovanie:
41pref.all=všetkÜch
42pref.set_prefs=uloÅŸ nastavenia
43pref.berrybasket.on=zapnutÜ
44pref.berrybasket.off=vypnutÜ
45
46##################
47# document page
48##################
49doc.expand_doc_b=ROZBALIÅ€ TEXT
50doc.expand_doc_tip=Zobraziť celÜ text
51doc.contract_doc_b=STIAHNUÅ€ TEXT
52doc.contract_doc_tip=Zobraziť text len pre aktuálnu sekciu
53doc.expand_contents_b=ROZBALIÅ€ OBSAH
54doc.expand_contents_tip=Rozbaliť obsah
55doc.contract_contents_b=STIAHNUÅ€ OBSAH
56doc.contract_contents_tip=Zbaliť obsah
57doc.detach_page_b=OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE
58doc.detach_page_tip=Otvoriť stránku v novom okne
59
60external.title=ExternÜ odkaz
61
62
63##################
64# authentication page
65##################
66authen.no_permission=Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiť na tieto stránky.
67authen.enabled=zapnuté
68authen.disabled=vypnuté
69authen.change_password_title=Zmeniť heslo
70authen.change_password_successed_content=Vaše heslo bolo úspešne zmenené.
71authen.two_password_not_match=Nové heslá sa nezhodujú.
72authen.password_initial=Vloşte počiatočné heslo pre tohto pouşívateğa.
73authen.wrong_password_warning=Neznámy uşívateğ, alebo neplatné heslo.
74authen.list_of_current_users_title=Zoznam pouşívateğov
75authen.authentication=Správcovská stránka
76authen.greenstone_home=Domov
77authen.list_users=listuj v pouşívateğoch
78authen.change_password=zmeniť heslo
79authen.change_password=zmeniť heslo
80
81
82
Note: See TracBrowser for help on using the browser.