root/main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_default_pl.properties @ 30713

Revision 30713, 1.3 KB (checked in by ak19, 3 years ago)

Mainly = to : auto-conversion of Polish properties files in gs3interface module.

Line 
1#***** IMAGE URLS *****
2
3#***** TEXT FRAGMENTS *****
4gsdl:Biblioteka Cyfrowa Greenstone - oprogramowanie
5# the buttons
6home_b:STRONA GŁÓWNA
7help_b:Pomoc
8pref_b:Preferencje
9# tool tips for the buttons
10home_tip:Strona główna
11help_tip:Pomoc
12pref_tip:Zmiana preferencji
13aboutpage:Informacje
14home.librarian_interface:Interfejs Bibliotekarza
15
16######################
17# system page
18#######################
19######################
20# about page
21#######################
22
23#######################
24# query page
25########################
26query:Szukaj
27query.nodocsmatch:Brak wyników
28query.onedocsmatch:znaleziono 1 dokument
29
30query.document_plural:dokumenty
31
32# eg Displaying 1 to 20 of 42 sections/documents
33
34
35##################
36# prefs page
37##################
38pref.searchpref:Preferencje wyszukiwania
39pref.prespref:Preferencje prezentacji
40pref.interfacelang:Język interfejsu uÅŒytkownika:
41pref.encoding:Kodowanie znaków:
42pref.all:wszystkie
43pref.set_prefs:zapisz preferencje
44pref.berrybasket.on:włączony
45pref.berrybasket.off:wyłączony
46pref.formatedit.on:włączony
47pref.formatedit.off:wyłączony
48
49##################
50# document page
51##################
52
53
54
55doc.document:Dokument
56
57
58
59
60##################
61# authentication page
62##################
63authen.authentication:Panel administracyjny
64
65
66
67###################
68# Document basket #
69###################
Note: See TracBrowser for help on using the browser.