root/main/trunk/greenstone3/web/sites/localsite/resources/siteConfig_pl.properties @ 30851

Revision 30851, 319 bytes (checked in by ak19, 4 years ago)

French, Polish and Spanish translations for gs3colcfg module of GS3 interface. Many thanks to Yvan Arnaud, Maciej Jaros, Diego Spano.

RevLine 
[30851]1siteName:Moja Biblioteka Greenstone
2siteDescription:To jest cyfrowa biblioteka zbudowana za pomocą otwartoźródłowego oprogramowania Greenstone Digital Library wersja 3. Nazwę witryny i opis moÅŒesz zmienić w pliku `web/sites/localsite/siteConfig.xml` lub `web/sites/localsite/resources/siteConfig_xx.properties`.
Note: See TracBrowser for help on using the browser.