root/main/trunk/gs3-collection-configs/solr-jdbm-demo_pl.properties @ 30715

Revision 30715, 503 bytes (checked in by ak19, 3 years ago)

Polish language translations for gs3colcfg module of GS3 interface. Many thanks to Maciej Jaros.

Line 
1name:Przykład Solr
2description:To jest przykładowa kolekcja stworzona dla Greenstone3 - oprogramowania do tworzenia bibliotek cyfrowych. Kolekcja zawiera niewielki podzbiór (11 ksiÄ…ÅŒek) z Humanity Development Library. Ta kolekcja jest podobna do przykładowej kolekcji opartej na Lucene i JDBM, jednak tutaj do indeksowania uÅŒyto Solr. Solr umoÅŒliwia fasetowe przeglądanie wyników wyszukiwania.
3shortDescription:Przykładowa kolekcja wykorzystująca Solr do indeksowania i JDBM do bazy danych.
Note: See TracBrowser for help on using the browser.