root/main/trunk/model-sites-dev/atea/collect/digital-nz/etc/conf/lang/stopwords_cz.txt @ 33166

Revision 33166, 0.8 KB (checked in by davidb, 4 months ago)

Collection config files and initial programming work for atea collections

Line 
1a
2s
3k
4o
5i
6u
7v
8z
9dnes
10cz
11tímto
12budeš
13budem
14byli
15jseš
16můj
17svÃœm
18ta
19tomto
20tohle
21tuto
22tyto
23jej
24zda
25proč
26máte
27tato
28kam
29tohoto
30kdo
31kteří
32mi
33nám
34tom
35tomuto
36mít
37nic
38proto
39kterou
40byla
41toho
42protoÅŸe
43asi
44ho
45naši
46napište
47re
48coÅŸ
49tím
50takÅŸe
51svÃœch
52její
53svÃœmi
54jste
55aj
56tu
57tedy
58teto
59bylo
60kde
61ke
62pravé
63ji
64nad
65nejsou
66či
67pod
68téma
69mezi
70přes
71ty
72pak
73vám
74ani
75kdyÅŸ
76však
77neg
78jsem
79tento
80článku
81články
82aby
83jsme
84před
85pta
86jejich
87byl
88ještě
89aÅŸ
90bez
91také
92pouze
93první
94vaše
95která
96nás
97novÜ
98tipy
99pokud
100můşe
101strana
102jeho
103své
104jiné
105zprávy
106nové
107není
108vás
109jen
110podle
111zde
112uÅŸ
113bÃœt
114více
115bude
116jiÅŸ
117neÅŸ
118kterÜ
119by
120které
121co
122nebo
123ten
124tak
125má
126při
127od
128po
129jsou
130jak
131další
132ale
133si
134se
135ve
136to
137jako
138za
139zpět
140ze
141do
142pro
143je
144na
145atd
146atp
147jakmile
148přičemÅŸ
149já
150on
151ona
152ono
153oni
154ony
155my
156vy
157jí
158ji
159mě
160mne
161jemu
162tomu
163těm
164těmu
165němu
166němuÅŸ
167jehoÅŸ
168jíş
169jelikoÅŸ
170jeÅŸ
171jakoÅŸ
172načeş
Note: See TracBrowser for help on using the browser.