root/main/trunk/model-sites-dev/atea/collect/digital-nz/etc/conf/lang/stopwords_lv.txt @ 33166

Revision 33166, 1.2 KB (checked in by davidb, 4 months ago)

Collection config files and initial programming work for atea collections

RevLine 
[33166]1# Set of Latvian stopwords from A Stemming Algorithm for Latvian, Karlis Kreslins
2# the original list of over 800 forms was refined:
3#   pronouns, adverbs, interjections were removed
4#
5# prepositions
6aiz
7ap
8ar
9apakš
10ārpus
11augšpus
12bez
13caur
14dēČ
15gar
16iekš
17iz
18kopš
19labad
20lejpus
21līdz
22no
23otrpus
24pa
25par
26pār
27pēc
28pie
29pirms
30pret
31priekš
32starp
33Å¡aipus
34uz
35viņpus
36virs
37virspus
38zem
39apakšpus
40# Conjunctions
41un
42bet
43jo
44ja
45ka
46lai
47tomēr
48tikko
49turpretī
50arī
51kaut
52gan
53tādÄ“ÄŒ
54tā
55ne
56tikvien
57vien
58kā
59ir
60te
61vai
62kamēr
63# Particles
64ar
65diezin
66droši
67diemÅŸÄ“l
68nebūt
69ik
70it
71taču
72nu
73pat
74tiklab
75iekšpus
76nedz
77tik
78nevis
79turpretim
80jeb
81iekam
82iekām
83iekāms
84kolīdz
85līdzko
86tiklīdz
87jebšu
88tālab
89tāpēc
90nekā
91itin
92jā
93jau
94jel
95nē
96nezin
97tad
98tikai
99vis
100tak
101iekams
102vien
103# modal verbs
104bÅ«t 
105biju
106biji
107bija
108bijām
109bijāt
110esmu
111esi
112esam
113esat
114bÅ«Å¡u     
115būsi
116būs
117būsim
118būsiet
119tikt
120tiku
121tiki
122tika
123tikām
124tikāt
125tieku
126tiec
127tiek
128tiekam
129tiekat
130tikšu
131tiks
132tiksim
133tiksiet
134tapt
135tapi
136tapāt
137topat
138tapšu
139tapsi
140taps
141tapsim
142tapsiet
143kČūt
144kÄŒuvu
145kÄŒuvi
146kÄŒuva
147kČuvām
148kČuvāt
149kČūstu
150kČūsti
151kČūst
152kČūstam
153kČūstat
154kČūšu
155kČūsi
156kČūs
157kČūsim
158kČūsiet
159# verbs
160varēt
161varēju
162varējām
163varēšu
164varēsim
165var
166varēji
167varējāt
168varēsi
169varēsiet
170varat
171varēja
172varēs
Note: See TracBrowser for help on using the browser.