root/main/trunk/model-sites-dev/atea/collect/digital-nz/etc/conf/lang/stopwords_tr.txt @ 33166

Revision 33166, 1.5 KB (checked in by davidb, 4 months ago)

Collection config files and initial programming work for atea collections

Line 
1# Turkish stopwords from LUCENE-559
2# merged with the list from "Information Retrieval on Turkish Texts"
3#   (http://www.users.muohio.edu/canf/papers/JASIST2008offPrint.pdf)
4acaba
5altmış
6altı
7ama
8ancak
9arada
10aslında
11ayrıca
12bana
13bazı
14belki
15ben
16benden
17beni
18benim
19beri
20beş
21bile
22bin
23bir
24birçok
25biri
26birkaç
27birkez
28birşey
29birşeyi
30biz
31bize
32bizden
33bizi
34bizim
35böyle
36böylece
37bu
38buna
39bunda
40bundan
41bunlar
42bunları
43bunların
44bunu
45bunun
46burada
47çok
48çÌnkÌ
49da
50daha
51dahi
52de
53defa
54değil
55diğer
56diye
57doksan
58dokuz
59dolayı
60dolayısıyla
61dört
62edecek
63eden
64ederek
65edilecek
66ediliyor
67edilmesi
68ediyor
69eğer
70elli
71en
72etmesi
73etti
74ettiği
75ettiğini
76gibi
77göre
78halen
79hangi
80hatta
81hem
82henÃŒz
83hep
84hepsi
85her
86herhangi
87herkesin
88hiç
89hiçbir
90için
91iki
92ile
93ilgili
94ise
95işte
96itibaren
97itibariyle
98kadar
99karşın
100katrilyon
101kendi
102kendilerine
103kendini
104kendisi
105kendisine
106kendisini
107kez
108ki
109kim
110kimden
111kime
112kimi
113kimse
114kırk
115milyar
116milyon
117mu
118mÌ
119mı
120nasıl
121ne
122neden
123nedenle
124nerde
125nerede
126nereye
127niye
128niçin
129o
130olan
131olarak
132oldu
133olduğu
134olduğunu
135olduklarını
136olmadı
137olmadığı
138olmak
139olması
140olmayan
141olmaz
142olsa
143olsun
144olup
145olur
146olursa
147oluyor
148on
149ona
150ondan
151onlar
152onlardan
153onları
154onların
155onu
156onun
157otuz
158oysa
159öyle
160pek
161rağmen
162sadece
163sanki
164sekiz
165seksen
166sen
167senden
168seni
169senin
170siz
171sizden
172sizi
173sizin
174şey
175şeyden
176şeyi
177şeyler
178şöyle
179şu
180şuna
181şunda
182şundan
183şunları
184şunu
185tarafından
186trilyon
187tÃŒm
188Ìç
189ÃŒzere
190var
191vardı
192ve
193veya
194ya
195yani
196yapacak
197yapılan
198yapılması
199yapıyor
200yapmak
201yaptı
202yaptığı
203yaptığını
204yaptıkları
205yedi
206yerine
207yetmiş
208yine
209yirmi
210yoksa
211yÃŒz
212zaten
Note: See TracBrowser for help on using the browser.