root/other-projects/nightly-tasks/diffcol/trunk/model-collect/Scanned-Img-Advanced/archives/HASH01b5.dir/doc.xml @ 32161

Revision 32161, 32.1 KB (checked in by ak19, 20 months ago)

Regenerating model collections after <meta-file> entry in archiveinf-src.db has become compulsory

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2<!DOCTYPE Archive SYSTEM "http://greenstone.org/dtd/Archive/1.0/Archive.dtd">
3<Archive>
4<Section>
5  <Description>
6    <Metadata name="gsdlsourcefilename">import/10/10_1_1.item</Metadata>
7    <Metadata name="gsdldoctype">indexed_doc</Metadata>
8    <Metadata name="Source">10_1_1.item</Metadata>
9    <Metadata name="SourceFile">10_1_1.item</Metadata>
10    <Metadata name="gsdlthistype">paged</Metadata>
11    <Metadata name="Title">Te Whetu o Te Tau</Metadata>
12    <Metadata name="Date">18580601</Metadata>
13    <Metadata name="Volume">1</Metadata>
14    <Metadata name="Number">1</Metadata>
15    <Metadata name="NumPages">4</Metadata>
16    <Metadata name="MaxImageWidth">1280</Metadata>
17    <Metadata name="MaxImageHeight">1999</Metadata>
18    <Metadata name="Plugin">PagedImagePlugin</Metadata>
19    <Metadata name="FileFormat">PagedImage</Metadata>
20    <Metadata name="Identifier">HASH01b565a2db6de54cd0e27556</Metadata>
21    <Metadata name="lastmodified">1522033070</Metadata>
22    <Metadata name="lastmodifieddate">20180326</Metadata>
23    <Metadata name="oailastmodified">1522033071</Metadata>
24    <Metadata name="oailastmodifieddate">20180326</Metadata>
25    <Metadata name="assocfilepath">HASH01b5.dir</Metadata>
26    <Metadata name="gsdlassocfile">10_1_1_1.gif:image/gif:</Metadata>
27    <Metadata name="gsdlassocfile">10_1_1_1_screen.jpeg:image/jpeg:</Metadata>
28    <Metadata name="gsdlassocfile">10_1_1_2.gif:image/gif:</Metadata>
29    <Metadata name="gsdlassocfile">10_1_1_2_screen.jpeg:image/jpeg:</Metadata>
30    <Metadata name="gsdlassocfile">10_1_1_3.gif:image/gif:</Metadata>
31    <Metadata name="gsdlassocfile">10_1_1_3_screen.jpeg:image/jpeg:</Metadata>
32    <Metadata name="gsdlassocfile">10_1_1_4.gif:image/gif:</Metadata>
33    <Metadata name="gsdlassocfile">10_1_1_4_screen.jpeg:image/jpeg:</Metadata>
34  </Description>
35  <Content></Content>
36<Section>
37  <Description>
38    <Metadata name="Title">1</Metadata>
39    <Metadata name="Image">10_1_1_1.gif</Metadata>
40    <Metadata name="Source">10_1_1_1.gif</Metadata>
41    <Metadata name="SourceFile">10_1_1_1.gif</Metadata>
42    <Metadata name="FileSize">358500</Metadata>
43    <Metadata name="ImageType">GIF</Metadata>
44    <Metadata name="ImageWidth">1280</Metadata>
45    <Metadata name="ImageHeight">1946</Metadata>
46    <Metadata name="ImageSize">358KB</Metadata>
47    <Metadata name="srclink_file">10_1_1_1.gif</Metadata>
48    <Metadata name="srclinkFile">10_1_1_1.gif</Metadata>
49    <Metadata name="srcicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[srclinkFile]&quot; width=&quot;[ImageWidth]&quot; height=&quot;[ImageHeight]&quot;&gt;</Metadata>
50    <Metadata name="ScreenType">jpeg</Metadata>
51    <Metadata name="Screen">10_1_1_1_screen.jpeg</Metadata>
52    <Metadata name="screenicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Screen]&quot; width=[ScreenWidth] height=[ScreenHeight]&gt;</Metadata>
53    <Metadata name="ScreenWidth">329</Metadata>
54    <Metadata name="ScreenHeight">500</Metadata>
55    <Metadata name="FileFormat">PagedImage</Metadata>
56  </Description>
57  <Content>&lt;pre&gt;
58TE WHETU O TE TAU.
59No. 1.
60AKARANA, HUNE 1, 1858.
61VOL. 1.
62HAERE atu ra e taku aroha i runga i nga hihi o te ra
63ki nga tangata katoa,—ahakoa tane, ahakoa wahine,
64ahakoa tamariki,—i aroha ki au, i atawhai ki au, i
65toku haerenga i roto o Waikato, o Rangiaohia, o Mo-
66kau. Haere e taku aroha ki nga tangata o Pukorokoro,
67ki nga tangata o Nakunaku, ki nga tangata o Takinga-
68wairua, ki nga tangata o Meremere, ki nga tangata o
69Rangiriri, ki nga tangata o Paetai, ki nga tangata o
70Kupakupa, ki nga tangata o Te Whakapaku, ki nga
71tangata o Karakariki, ki nga tangata o Whatawhata,
72ki nga tangata o Tiongahemo ki nga tangata o Kihi-
73kihi, ki nga tangata o Rangiaohia ki nga tangata o Te
74Kopua, ki nga tangata o Hangatiki hui katoa.
75E tai ma, tena ra ko koutou i runga i te atawhai o
76te Atua nana nei tatou i tiaki, i tohutohu taeanoatia
77tenei takiwa o to tatou haerenga manenetanga, i runga
78i te mata o te whenua.
79Na, kia rongo mai koutou ki taku, kahore aku utu
80ki a koutou mo ta koutou atawhai nui ki au. Heoi
81ano te utu ki a koutou ko te kupu o te Karaiti, e ki
82nei, &quot; A, ko ia, e whakainu ana i tetahi o enei hunga
83nonohi ki to oko wai matao anake i runga i te ingoa o
84te akonga, he pono, e mea atu nei ahau ki a koutou,
85Kore rawa e kahore i a ia tona utu.&quot;—Matiu x 42.
86E tai ma, i toka haerenga i roto i a koutou, i kite au
87i te tika, i kite au i te he; i kite au i te pai, i kite au
88i te kino; i kite au i te matau, i kite au i te kuare.
89Heoi, e rapu ana au i te take 1 whakauru ai te he ki
90te tika, i whakauru ai te kino ki te pai, i whakauru ai
91te kuaretanga ki te matauranga. Ki au ano e tai ma,
92tuhituhi &quot;Kia tika koutou me to koutou matua i te
93rangi e tika ana.—Matiu, v 48.
94E hoa ma, ekore au e hamu i nga he katoa i kitea e
95au, engari ko te he nui i pouri ai toku wairua, ko o
96koutou pakanga. I nga wa o te kuaretanga, i hoe te
97tangata, whaka-te-ihu etahi, i hoe whaka-te-kei etahi;
98ko tenei, he ao hou me ona ritenga ano. Tenei te kupu
99a Paora, &quot;Kotahi ia taku, wareware ake i au nga mea o
100muri, totoro atu ana au ki nga mea o mua.&quot;—Piripai
101iiii 13. ^ '
102Ko tenei e oku hoa aroha, me whakarere te he, me
103hopu nui i te tika; me whakarere te kino, mo hopu
104nui i te pai; me whakarere te kuaretanga, me hopu
105nui te matauranga. Kia maia, hia whaingoi, kia tara
106ki te rapu i nga tikanga e nui ai koutou. Kati te titiro
107ki te Pakeha hei tauira, engari kia mana ta te Atua i
108a koutou. Ko reira koutou e oku hoa aroha whiwhi ai
109ki te ngakau marama, ki to ngakau koa, ki te ngakau
110kaha. &quot;
111Kia toa ki te inoi, a, taria ta te Atua 1 runga i te
112ngakau whakapono, ka oti hoki te tuhituhi &quot;Ko ratou e
113tatari ana kia Ihowa ka hira ke ake to ratou kaha; ka
114rere whakarunga ratou i to parirau, me te ehara ; ka
115oma ratou, ekore e ruwha, ka haere ratou, ekore e
116ngaikore Ihaia, xi., 31.
117Heoi ano enei kupu. Kia tau ki a koutou te ata-
118whai o te Ariki.
119Akarana,' Mei 1858.
120NA HARE REWETI.
121KO NGA PUKAPUKA O NGA IWI.
122Kua roa tenei takiwa kihai nei i puta ki nga iwi
123&quot;Te Waka o te Iwi.&quot; E hara i te mangere noku, ehara
124i to mahara kore noku; engari, he ware no nga kai ta
125ki te tini o a ratou nei mahi. Ko tenei, ekore-e
126mohiotia nga ra e tu ai tenei nupepa nga ra  take ai
127
128
129
130
131
132
133
134ra nei; ahakoa ra u a te iwi me timata te mahi i  te
135mea e ao ana te ra, e rere whakawairua mai nei te po
136e mutu ai te mahi o te kai tuhituhi, o te kai korero
137hoki. Ahakoa kotahi kupu ua nga hoa me tuku atu.—
138Na Hare Reweti.]
139Makiri, Hanuere 29, 1858.
140Haere atu ra e to maua nei aroha ki a Hare Reweti
141e tae koe ki a ia, mihi atu ki a ia, a, korero atu ki a
142ia kua oti to whakatakoto he tikanga mo aotearoa.
143E hoa e Hare Reweti kua takoto to matou kapa ki
144waenga nui o nga iwi, puta ana £10 18s. U hui ki
145nga mea kua rongo koe i mua £28 13s.1d. Ka titiro
146te iwi katoa ka whiu i ta ratou kapa ki runga i taua
147moni kua takoto, puta ana £80 1s 1d pena ano me ta
148matou kohinga moni i Ihumatao
149E hoa, tenei matou ko te iwi te tu nei i roto i ta
150atawhai o to Atua, i te kaha o to Atua, i te aroha, o te
151Atua.
152E hoa tena koe. E Hare kia tika te tia i te waka,
153kei pakia e te ngaru. Kia maia, kia kaha, kia toa;
154koi tahuri te waka i te kaha o te ngaru. E pa, kia tu
155koe i runga i te kaha o te Atua, kia mau ai te tia o te
156waka o te iwi. E pa, kei te inoi te iwi ki te Atua mea.
157Kua tau te aroha o nga Hahi ki runga ki a koe.
158Heoi ano to maua aroha ki a koe.
159NA WIREMU TAMIHANA TARAPIPIPI.
160NA TE WETINI TAIPORUTU.
161Ki a Hare Reweti kei Akarana.
162[Ka ora ianei te ngakau i nga korero aroha o tenei
163reta a Wiremu raua ko Te Wetini. He mea iti te
164moni he mea iti te taonga tena ko te aroha mawai ia
165e whakaiti? na Hare Reweti.] 
166Pakanae Hokianga, Hanuere 16, 1858.
167E mara e Hare Reweti, tena ra ko koa. KUA tae
168mai to pukapuka ki a Hemi. Ka miharo te hinengaro
169o te tangata, Erua nga kupu o to pukapuka. Ko te
170taha ki te Atua kua tika, i te Hahi ki Pakanae 200
171tangata, ka runangatia te ritenga o to kupu whakanui
172i Hokianga. Kia kaha mai koe ki te tuku mai i nga
173painga o tou whenua. Mau te whakaaro mo matou.&quot;
174NA RAWIRI TUKIATA.
175Ki a Haro Reweti, kei Akarana.
176Pakanae, Hokianga, Hanuere 16, 1858.
177E mara e Hare Reweti, tena ra ko koe. Kia rongo
178mai koe ki taku whakaaro. Ko nga kupu o te Atua
179kua oti nei te tuku mai e koe hei tiaki mo toku tinana,
180me toku wairua katoa, me toku kaha katoa. E hoa,
181ko nga tamariki me nga kaumatua koi runga kei te
182ritenga o to pukapuka.
183NA HORI TE HAUORA.
184Ki a Hare Reweti, kei Akarana.
185Pakanae, Hokianga, Hanuere 18, 1858.
186E mara o Hare Reweti, tena ra ko koe. Tene; ano
187to aroha to takoto nei i te ngakau, Kore hoki a taua
188noi whakaaro e mahue. Hei tiaki moku, tau kupu, i
189te roa o te tau;—otira, mo matou katoa ko nga tama-
190riki e whakaaro aua ki a koe; otira, mo nga tangata e
191noho ana i runga i te ngakau tatu. Heoi ano te
192whakaaro, ko to Atua, inahoki, kua tae mai nei tau
193aroha ki a matou katoa. Kua oti nga awaawa katoa
194to whakaki ki te rongo pai. Heoi ano taku whakaaro.
195NA HEMI PIPIKO,
196KAIWHAKAAKONO PAKANAE
197Ki a Hare Reweti, kei Akarana.
198&lt;/pre&gt;</Content>
199</Section>
200<Section>
201  <Description>
202    <Metadata name="Title">2</Metadata>
203    <Metadata name="Image">10_1_1_2.gif</Metadata>
204    <Metadata name="Source">10_1_1_2.gif</Metadata>
205    <Metadata name="SourceFile">10_1_1_2.gif</Metadata>
206    <Metadata name="FileSize">335582</Metadata>
207    <Metadata name="ImageType">GIF</Metadata>
208    <Metadata name="ImageWidth">1280</Metadata>
209    <Metadata name="ImageHeight">1995</Metadata>
210    <Metadata name="ImageSize">336KB</Metadata>
211    <Metadata name="srclink_file">10_1_1_2.gif</Metadata>
212    <Metadata name="srclinkFile">10_1_1_2.gif</Metadata>
213    <Metadata name="srcicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[srclinkFile]&quot; width=&quot;[ImageWidth]&quot; height=&quot;[ImageHeight]&quot;&gt;</Metadata>
214    <Metadata name="ScreenType">jpeg</Metadata>
215    <Metadata name="Screen">10_1_1_2_screen.jpeg</Metadata>
216    <Metadata name="screenicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Screen]&quot; width=[ScreenWidth] height=[ScreenHeight]&gt;</Metadata>
217    <Metadata name="ScreenWidth">321</Metadata>
218    <Metadata name="ScreenHeight">500</Metadata>
219    <Metadata name="FileFormat">PagedImage</Metadata>
220  </Description>
221  <Content>&lt;pre&gt;
222
223
224TE WHETU O TE TAU.
225Nimaru, Waikato
226E hoa e Hare Reweti, tena koe Ka nui to matou
227aroha ki a koe E hoa, kua tae mai to nupepa ki a
228matou, kua kite matou. E pai ana nga korero o roto
229E hoa he raruraru to matou, kua rongo pea koe, mo
230Ngaruawahia otiia, kua oti He raruraru ano kei
231Rangiaohia kei i a Hoani Papata raua ko Toma Ka
232nui te raruraru ki Waikato ki Rangiriri, ki a te
233Ngaungau, ki te Matetakahia E hoa, me tahuri
234mai hoki koe me mahi ki enei hara, ta te mea hoki
235kua mo ko koe hei upoko mo enei tikanga pai. E
236hoa, kia kaha koe ki te patu i enei raruraru, o to iwi,
237ta te mea, ko koe hei kai whakatika mo matou mahi
238Heoi ano .Na o hoa aroha,
239NA TAKEPEI Te Rau
240NA PANAPA NOAUMU
241NA TE REWETI
242Ki a Hare Reweti, kei Akarana
243HE PUPURU WHENUA
244Whangape
245E hoa e Hare Reweti tena koe i runga i te atawhai
246o te Ariki, koia nei hoki te kai whakatika a o nga wha
247kawa Kua tae mai nei tau kupu ki ahau me tou aroha
248ka taea mai noi ahau e koe te rapu mai i te whenua
249tawhiti rawa E hoa, ho korero tenei naku u ki muri
250whenua, Epupuru ana ahau i taua pihi ki ahau, ua
251te mea, i matau ahau. no aku tupuna ia whenua
252Kore au e pai ma te tangata e tuku i tena whenua
253Tenei taku tikanga maku ano te ae te kahore ra nei
254Te mea i penei ai au, poto noa aka whenua te hoko
255hoko kahore i hoki mai ki au tetahi, koia taku e pupuru
256nei. E hoa purutia mai, ki te korero te tangata kia
257tukua kahaka e whakaaetia Mau e whakamau enei kupu
258ki te nupepa. Ko nga tangata enei e noho ana i tau i
259whenua i Muriwhenua 50, ko Te Hira te rangatira
260me ana tamariki Kei Ahipara etahi, kei Hokinga
261etahi Ka huihuia enei tangata katoa he nui noa atu
262Ko te iwi tenei o te whenua; no taua iwi ahau, koia
263au i pakeke ai ki taua whenua Ka mutu
264Na to hoa aroha,
265NA TE ANGA TE Huhu
266Ki a Hare Reweti kei Akarana
267[Ka tika te mahi o toku hoa o Te Anga, me panui ano
268kia ata kitea e te mano nga korero —Na. Hare Reweti]
269TE WHETU O TE TAU.
270AKARANA, HUNE 1, 1858
271Ko &quot; Te Waka o te Iwi &quot; kua oti te to kauta Ko
272nga ra e manu ai ano ki ta moana, ekore e kitea
273Otiia, e takoto pai ana, kua oti te hipoki Ko ngakau
274o runga kua whakaratohia ki nga iwi, kua pakeha i a
275ratou, a, e kua mai nei ki te taringa, ko te ha o nga
276kai e mau tonu ana i te waha E pai ana na te iwi
277Na he whetu tenei ka ara i te takiwa o te rangi
278He hira nga whetu, ko Tawera, ko Meremere, ko Rehua,
279ko Matariki me te tini atu, otiia, i pokara noatia tenei,
280ko &quot;Te Whetu o Te Tau &quot; Ko te torengitanga ekore e
281matauria. Kowai ano tena tohunga ki te titiro i nga
282hau o te rangi ? I poka noa ake tana tiaho i te po,
283mawai e mihi tana rerenga ki te pae ? Ki te mea ka
284marama te huarahi o tetahi ruruhi, tamaiti ia nei i nga
285hihi o &quot;Te Whetu o Te Tau&quot; he mahi tena, a, i roto
286i taua mahi, ka koa te ngakau mona i &quot;hikitia ki te
287ripa &quot;
288TE HAERENGA A REWI RAUA KO Te- Wahere
289Me T0 RAUA PAKEHA
290No te 16 o nga ra o Maehe ka eke matou i te
291kaipuke o Ngatimaniapoto a &quot;Aotearoa ' i Akarana,
292ahiahi rawa ake ka u ki Taupo hika atu e uhunga
293ana, ko Enoka te tupapaku he rangatira no Ngatipaoa
294
295
296
297
298
299
300
301Ka mutu ki te tupapaku, kei runga ko Hori Pokai
302Te Ruinga, kei runga ko Patara, kei runga ko
303Wiremu Te Raurowha wha, kei runga ko Patene, kei
304runga ko Ahipene, me ara atu rangatira o Ngatipaoa
305Ka mea i ratou,—Ka tika kia tangi nga, manu o uta
306ki nga manu o tai, kia tangi o tai ki nga manu o uta
307Me whakatahe te wai o Waikato ki Hauraki Me
308moe te wahine, marena i aku ringaringa kei mahi
309totoro atu Ko Waikato te awa, ko Io Rauanganga
310te tangata, ko Taupiri te maunga ko Potatau te
311tangata, ko Taupo te whenua ko Ko Haupa me
312tangata Haere mai haere mai ki uta haere mai e
313Waikato, haere mai e to matou matua e Hare Reweti
314haere mai ki te kainga, haere mai ki te iwi
315Kei runga ko Hare Reweti—Karangatia e te iwi
316e aku matua e aku tuakana, e aku teina 1 enei
317te haere nei He haere aha ta te he haere &quot; kei nga
318rangatira te korero Kaore au i kite i te tika i te
319tai tonga, i te tai marangai i te tai hauauru ra nei ko
320taku i matau ai ko te taura e maio iho ia e te rangi
321tatu noa ki te whenua Ko enei e to iwi kia mau
322ki te whakapono
323Muri iho o tenei ka tu te kohikohi mo te perehi
324No te putanga mai a Ngatipaoa ki a Tamati
325te ruru ki te kawe nga moni ka whakahua te
326nge&quot;,—
327Ko Tu.ko Rongo koia ko ngatai
328Ko Tu ko Rongo koia ko ngatai
329Potehe, potehe e potehe te kai -
330Ki te whenua potehe
331Na Ngatipaoa ki o te Paraone ngeri
332i te kawenga moni mai mo te penei!!
333Ka mate au ka mate au
334Ka mate au i te whakama
335I te kai kore o te oneone
336I te tuaruatanga ki te piwaiwai
337Piwai atu piwai atu
338Na Patene Puhina tenei i te -
339moni —
340te koha a rua tu mutu a tautahi
341Na Ngatipaoa ki a kini tenei ngeri i te-
342tanga o a ratou moni —
343Mawai ta ngaowhe—a
344Hei topetope ariki
345Ki moeiho ki te po ka ao te ra
346&quot;Whiua te paipa ki a Kona —rara
347Tumu kau ana te kuku
348Ketekete kau ana te kaka
349Teoteo kau ana te kotare —Teo
350Haere ake nga moni £22 6
351Ka rere to matou kaipuke i te 180 nga ra tu rawa
352atu i Pohokuwao te motutere i mate nei nga ope a
353Ngapuhi i mua ai tukua ana i konei nga kai keri
354koma ki uta, haere ana etahi o matou ki te korero ki
355a Paoa Te Putu mo aua kai keu he tangata Maori
356Ka ai tika te a mahi a matou, ka rere ki Pukorokoro
357ki a Te Paraone tumukere ma .No te wiki ka
358noa iho to matou puke, ki waho ake o -
359Haere ana etahi o matou kia -ki te
360karakia hoki
361No te a a o te mine Pukorokoro haere tonu
362i taua rangi, moe tawa ata i Matapu i waenga ara,
363ko Paraone to matou hoa haere i te ata, i te 5 o nga
364haora ka koke ano, kihai i mataka te haerenga
365marere ki te awa o Maramarua Tae rawa atu
366tatahi, kaore he waka Na ka atarakina i -
367e to matou hoa o Tipene, a no te - i
368o tera ka tae matou ka Nakunaku -
369Piripi Te Aho raua ko tou i tuahine Ka tukua te kai
370nei a te tuna ki a matou ehara i te hanga Ka haere
371ka maruahiahi, ka marere ki tatahi ka eke ka te waka
372i te awa o Whakangutu Hoe tonu i te atarau a
373Meremere moe roa iho ki te waka kua mo hoki ika
374tangata o te kainga e whakarapopoto ana hoki nga
375iwi ki te whakawa whenua i Ranginui
376No te 21 u Maehe ka u matou ki Rangiriri a taua ra
377ka tu a Harepata ka mea —
378&lt;/pre&gt;</Content>
379</Section>
380<Section>
381  <Description>
382    <Metadata name="Title">3</Metadata>
383    <Metadata name="Image">10_1_1_3.gif</Metadata>
384    <Metadata name="Source">10_1_1_3.gif</Metadata>
385    <Metadata name="SourceFile">10_1_1_3.gif</Metadata>
386    <Metadata name="FileSize">351345</Metadata>
387    <Metadata name="ImageType">GIF</Metadata>
388    <Metadata name="ImageWidth">1280</Metadata>
389    <Metadata name="ImageHeight">1999</Metadata>
390    <Metadata name="ImageSize">351KB</Metadata>
391    <Metadata name="srclink_file">10_1_1_3.gif</Metadata>
392    <Metadata name="srclinkFile">10_1_1_3.gif</Metadata>
393    <Metadata name="srcicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[srclinkFile]&quot; width=&quot;[ImageWidth]&quot; height=&quot;[ImageHeight]&quot;&gt;</Metadata>
394    <Metadata name="ScreenType">jpeg</Metadata>
395    <Metadata name="Screen">10_1_1_3_screen.jpeg</Metadata>
396    <Metadata name="screenicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Screen]&quot; width=[ScreenWidth] height=[ScreenHeight]&gt;</Metadata>
397    <Metadata name="ScreenWidth">320</Metadata>
398    <Metadata name="ScreenHeight">500</Metadata>
399    <Metadata name="FileFormat">PagedImage</Metadata>
400  </Description>
401  <Content>&lt;pre&gt;
402TE WHETU O TE TAU.
403Haere mai e aku potiki, kawea mai te taonga
404kawea mai kiuta, kawea mai ki Waikato, kawea
405kia kite nga iwi. Haere mai e Hare Reweti,
406haere mai ki Waikato, haere mai ki to iwi; kawea
407mai te tika; kawea mai te marama. Haere mai kiuta
408haere mai te pai.
409Ka tu ko Hare Reweti; — &quot;Karangatia e taku
410•tamaiti karangatia. He tika ano kia tangi mai nga
411manu o tai ki nga manu o uta; he tika kia rere te
412waimaori ki te waitai. Ko Maramarua ano toku
413kaha, e whakaae ana au ki ta te iwi.
414&quot; Hore te tukituki te tahu o taku
415A te whakama ra e tahu nei a
416Ku kamo aku rongo au raki
417Te makau a Torengi taku rawhi
418Nga mai te ngu i tona ihu e pono
419Tikanga kia hoe i runga ra ngonge
420Kei te here te hipi ra i a Rewi
421Nuku mai ki ahau he whakahau
422Ka pakaru ka wehe taku kiri
423Ho tunga ka ana mai nau e Hare
424Pata ki tahau tikanga hore ko a
425Ku mahi ka tuia e te ngutu te ao
426O ta ko runga ka pehi ki
427Te tonga wai roro tu ana te ngaru
428Ki kai waka rite i te tinana ka wai rori ianei.&quot;
429No te mutunga o te waiata ka haere ki te karakia.
430Moe iho ao ake ka kareretia mai matou e nga
431rangatira o Paetai. No taua ra ano ka haere matou,
432no te tatanga ki nga paenga kainga ka pa te karanga:
433Haere mai e te manuwhiri tuarangi
434Na taku potiki koe i tiki atu ki
435To taha tu o to rangi kukume mai ai—
436Haere mai!—
437No to matou taonga atu ki te nohoanga ka tu nga
438rangatira ki te ruru, me to ratou Pakeha me Amutiti
439E tare ana nga kara a Kuini, e pao ana te mano
440Noho kau ano matou kei runga ko Te Wharepu:—
441Haere mai, haere mai e Hare Reweti te matua o nga
442iwi; haere mai kiuta, haere mai ki Waikato kawea
443mai te maramatanga Kawea mai to ora haere mai. E
444te matua o nga iwi, kahore he whakaaro ke atu; koia
445ano tena; kei i a koe te whakaaro o te iwi. Haere
446mai iana kia kite i to iwi, takahia mai i Hauraki
447kawea mai te pai.
448Kei runga ko Hare Reweti:-Karangatia e taku
449tamaiti e Te Wharepu, karangatia. Tenei te haere
450nei. He haere aha ta te mokai? He whakarite kau
451tenei i te kupu o te iwi, kia mihi ki nga owha o nga
452tupuna i waiho iho. E ki te tangata ki a koe, te mea
453ra meatia, he teka rawa koe nei. Waiho atu ki a ia
454ona he; ko koe e taku tamaiti hei pai anake ano mou.
455titiro ki te rangi e heke mai ana i reira te tomairangi
456ki tenei otaota, ki tenei otaota; koia hoki ko tenei, ko
457te matua mo taua kei runga. E taku tamaiti—to taua
458matua, kia u te pupuri, ahu whakarunga te titiro.
459ehara i te ara pungawerewere i piki ai a Tawhaki
460engari kua maro to taua ara i a te Karaiti.
461Kei runga ko Waikato:-Haere mai te matua o te
462maramatanga, haere mai e Hare Reweti, ki Waikato
463haere mai te whetu marama o te ata. Haere mai; ka
464nga to haere mai kia kite koe i nga iwi. Haere mai
465ki Taupiri haere mai ki Pirongia ka ora tenei,
466ka kite atu na matou i a koe. Haere atu he
467iwi, haere atu he iwi, kawea to tika, a —— te
468ngutu ra ano o te manu. [Ko te waiata pai a Waikato
469kihai i mohiotia kihai i tuhituhia
470Kei runga ko Hare Reweti —Karanga mai o taku
471tamaiti, karanga mai ana. Ki au ano e taku tamaiti
472ne kupapa noa iho, ka po, he tangata aha te haua. E
473ki ana koe me haere au, a,-te ngutu ra ano o te manu.
474He whakaaetanga tenei naku ki to kupu Ko aku
475koiwi tenei kua oti te pupu, kua kawea mai ki a koe.
476E taea teaha?-Kua eke tenei kei runga kei o turi.
477E taku tamaiti ko te tika kei runga; ko te taonga nui
478ano tena ko te kupu o to matua i te rangi.
479E wero e te tonga wero tonu ki te kiri
480Katahi te mamae kaata rangona iho
481Ngau kinikini ana ki taku tinana nei
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493Na Tiki ra e nana i hahau
494roa te taha tika i kawea mai ai
495Nga rae ka wero o Taupo i waho
496E peka kauta ra kiata tirohia
497He tuhinga pukapuka nau o Patene
498i Ka ai ha tutara ina te rau e pae&quot;
499Ka mene ki awhea ko au tonu ano
500Te hara taua nei ki to poti o te ngutu
501Hui rua o te iwi te rongo whai makau
502Naku i kawe atu te whare i a Te Rau
503E hira taku rongo te rongo haere mai
504I a Po i uta e angi ana mai
505Kaiana ki te tihi o Taupiri i runga
506Mei tata ki te mate ka koraweke au
507Ka itiitiano aku rangi ki te ao
508Ka huri nei au ki taku moenga ia.
509Ka mutu te waiata a Hare Reweti ka tonoa ki te
510whare ka tukua ta kai. Muri ihowa tonoa matou e Te
511Wharepu kia haere kia kite i a Te Kihiringi Te Kanawa
512Tae atu ka korero a Te Wharepu, a Karaka Te Tani-
513wha me ara atu rangatira. Kei runga ko Te Kihi-
514ringi;—Haere mai e Hare Reweti, haere mai ki Wai-
515kato, haere mai ki Kawhia, haere mai kiuta eto matou
516matua. Kawea mai te tika ki o tamariki. E pa e
517Hare Reweti, ko te tikanga tena kei i a koe
518Ka whakahua te waiata, kaore i matauria.
519Koi runga ko Hare Reweti:—Ae e taku papa, ae,
520karangatia. He tangata aha ia i karangatia ai o koe.
521Me pewhea koa ianei i te aroha ki te iwi;' Kahore ho
522tikanga ke atu, kuia ano tena. E ki ana au ko te tika
523tenei. E ai ana tika i tenei hanga i to pakanga?—E
524taea taeha ua taku papa
525Tera nga rae rehurehu ana mai e
526Kakarauri e ki Rewatemura e
527Kore e kitea atu i te korehutanga e
528I te ahi whakapo ki Waikato raia e
529Taua to pai kei tawhiti rawa, i.
530I te aonga ake o te ra ka tu te whakawa mo Rangi*
531riri, haere ake ana te Ngaungau ki Rangiriri; a,
532aratakina ana e Ngatimahuta ki runga ki te toropuke,
533e tu ana nga kara, e pae ana te Kaimatakitaki. Tenei
534nga korero o taua whakawakanga nui.
535Rangiriri, Maehe 26, 1858.
536Ko nga korero o te whakawakanga o Kumukumu.
537Ka rupeke ki te nohoanga, ka whakatika a Maneha
538Te Rotorua ka mea; ki a Kihi, &quot;Haere mai e taku matua,
539haere mai, ta te mea, nau te take o te he. Ko tenei
540ki a koe te whenua.&quot; Ka mutu ta Maneha. Kei
541runga ko Waata Kukutai ka mea, &quot;Kahore he kai
542korero i naianei, ko au anake. Whakarongo mai e
543aku matua, ko te tamaiti nei tenei, kua whanau hu
544tamaroa; kua tupu nga niho, kua kai i te kai. Na
545te Wairua Tapu pea tenei tamaiti; titiro hoki, kua
546haere tu.&quot; Ka patai a Waata ki a Wiremu Te
547Kumete, ka mea &quot;E Wi, ki awai te tamaiti nei?&quot;
548Ka ki atu a Wiremu &quot;Ki a komako Kihi.&quot; Ka mea
549atu a Waata, &quot;E aku matua ko te tamaiti nei tenei e
550hikitia atu nei e au Na, i naianei, ki a koutou te
551tamaiti nei; kia pai te atawhai, ta, te mea, he kauma-
552tua koutou, Ko te tamaiti nei, me oti atu ki a kou-
553tou.&quot; Ka mutu a Waata. Kei runga ko Te Kau,
554ka haere tuohu, ka mea. &quot;Ehara au i te Kai whakawa
555kia kia te mai, kahore ano i tika noa taku tuara, no
556te toru o aku haerenga ka tika taku tuara, ka tu nei
557au ki runga. Ko tenei e taku potiki, ki a koe ano te
558whenua.&quot; Ka mutu. a Te Kau. Kei runga ko Wai-
559kato,' ka mea &quot;Kaua e whakaroaina te korero, ka
560pahoahoa nga matenga i te ngaunga o to ra. Ka ora
561au, rara! ka ora au, ka ora au! Ko tenei tamaiti ka
562hemo i te kai, kahore aku waiu, engari me whakahoki
563ki tona whaea, kei taetae nga u o te whaea, ka mate.&quot;
564Ka mea ano a Waikato, &quot;E Kihi, tangaengaetia to
565mokopuna.&quot; Ka tahuri a Waikato ki a Maneha, ka
566mea, &quot;E toma ki a koe ano te tamaiti nei. Kei pa te
567he ki tenei tamaiti, ako, ake Amene.&quot; Ka mutu.
568Kei runga ko Kihi, ka mea, &quot;E mea ma, e whakaae
569tika ana ra nei te tangata nei kia - taku moko-
570puna;'&quot;' Ka oho -ake'&quot;Ae.&quot; Ka patai ano. a Kihi,
571&lt;/pre&gt;</Content>
572</Section>
573<Section>
574  <Description>
575    <Metadata name="Title">4</Metadata>
576    <Metadata name="Image">10_1_1_4.gif</Metadata>
577    <Metadata name="Source">10_1_1_4.gif</Metadata>
578    <Metadata name="SourceFile">10_1_1_4.gif</Metadata>
579    <Metadata name="FileSize">316512</Metadata>
580    <Metadata name="ImageType">GIF</Metadata>
581    <Metadata name="ImageWidth">1280</Metadata>
582    <Metadata name="ImageHeight">1896</Metadata>
583    <Metadata name="ImageSize">317KB</Metadata>
584    <Metadata name="srclink_file">10_1_1_4.gif</Metadata>
585    <Metadata name="srclinkFile">10_1_1_4.gif</Metadata>
586    <Metadata name="srcicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[srclinkFile]&quot; width=&quot;[ImageWidth]&quot; height=&quot;[ImageHeight]&quot;&gt;</Metadata>
587    <Metadata name="ScreenType">jpeg</Metadata>
588    <Metadata name="Screen">10_1_1_4_screen.jpeg</Metadata>
589    <Metadata name="screenicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Screen]&quot; width=[ScreenWidth] height=[ScreenHeight]&gt;</Metadata>
590    <Metadata name="ScreenWidth">338</Metadata>
591    <Metadata name="ScreenHeight">500</Metadata>
592    <Metadata name="FileFormat">PagedImage</Metadata>
593  </Description>
594  <Content>&lt;pre&gt;
595TE WHETU O TE TAU.
596
597&quot;Koia e whakaae tika ana kia tangaengaetia taku moko-
598puna?&quot; Ka karanga ake&quot;Ae.&quot; Ka patai ano a Kihi, &quot;Me
599iriiri e au taku mokopuna,—ne?&quot; Ka oho katoa &quot;Ae.&quot;
600
601Ka tu a Kihi i konei ka tuhi, ka tangaengae i te tamai-
602ti, ka tu ta tuahu ka whakahua i ana karakia, ana
603waiata:—
604
605E tama kimihanga rau na te tini
606Tikina kahauria ki tawhiti i pu
607I tupu mai ai te ewa te muru
608Ka kukune &amp;
609Ka whakahua ano i tetahi:—
610Homai, homai taku tamaiti
611Kia hikihiki au ki runga
612I aku turi, aue' ka mate au nei
6131 te whakataute
614
615Ka mutu a Kihi, kei runga ko To Kereihi ka mea,
616&quot;Heoi ano. Ka ora au i te pikitanga, haere tonu ake
617te wai ora i raro i taku waitohi mauri, ka ora au.
618&quot;Tera te whetu takina mai o te ruru
619
620Ko taku tau pea tenei ka hoki mai e 1.
621
622Ki mai ki au kia hokona koe ki
623
624Toroa whakaura kai o tuakana
625
626Hei hoko akahu waero moho ki to uru e i
627
628Wetewete mai ra taku komutu karamea
629
630Nonutuai te tonga ma rau rangi e
631
632Haramai mana e homai horahia
633
634Mai taku taonga kia rahiri au e.
635Ka mutu a te Kereihi
636
637Na ko te hiri nei tenei; ko te kawanata nei tenei;
638
639ko te oati nei tenei- Na To Kau, na Waikato na Te
640Kihiringi tenei hiri o to tika. Ekore matou e pai kia
641wahia ake ake amene noa, ahakoa raruraru noa i muri
642iho, ekore rawa e pai kia wahia, no te mea he tikanga
643pai tenei, he tikanga whakaora tangata,
644
645(Tera atu ano te hiku o tenei korero.)
646
647TE HAHI O TE KARAITI ME ONA MANGANGATANGA
648
649He tokomaha nga rangatira. Maori kua ki mai ki au
650kia taia ki te nupepa, nga ingoa o nga Hahi i roto i te
651Pakeha. He whakaaetanga tenei ki. to tatou kupu.
652Na, kei poauau te whakaaro o nga iwi Maori ki te tika-
653
654nga o enei tini Hahi e tuahae nei, e ngangau nei ki a
655ratou ano; ehara i te mea i ahu mai i te Atua; a, ko
656te whakamangangatanga  o te Hahi o te Karaiti kihai
657i ritea mai i a ia, inahoki te kupu o tona pononga o
658Paora e mea nei—&quot;Ko taku korero tenei; o mea ana
659koutou, No Paora ahau; ko ahau no A? oro; no Kipa
660ahau; ko ahau no te Karaiti; Kua oti koia a te
661Karaiti te wehewehe? i ripekatia ra nei a Paora mo
662koutou? i mina ra nei koutou ki te ingoa o Paora?&quot;
663—1. Koroiti i—12, 13.
664
665Waihoki,&quot; ko te whakarangatiratanga o nga minita
666o nga Hahi i a ratou ano, kihai i ahu mai i to Atua:
667
668engari, no te kikokiko tera ritenga, no te rewera hoki.
669Tenei te kupu, &quot;Ko koe ia o te tama o te Atua, oma
670atu i enei; a, whaia te tika, te karakia pai, te whaka-
671pono, te aroha, ta manawanui, te ngakau marie.&quot;—
6721. Timoti vi—11.
673Ko nga ingoa o etahi o nga Hahi koia enei:—
674
6751. Nga Hapariana 18. Nga Inipenara 
676
6772. Nga Materiarite 19. Nga Paraonihi
678
6793. Nga Karawinihi  20. Nga Papita
680
6814. Nga Aminiana 21. Nga Kueka
682
6835. Nga Paketenana 22. Nga Morewiana
684
6856. Nga Nehitoriana 23 Nga Weteriana Meterika
686
6877. Te Hahi Kirika
688
6898. Te Hahi Pikopo 24. Nga Mohorika Niu
690
6919. Nga Ruteriana 25. Nga Meterika Pirimita
692
69310. Nga Hakaenota 26 Nga Hamipa
694
69511. Te Hahi o Ingarangi 27. Nga Hapateriana
696
69712. Nga Nonihuro 28. Nga Hutihoniana
698
69913. Nga Tihoneta 29. Nga Tungikora
700
70114. To Hahi o Katarangi 30. Nga Weronipohiana
702
70315. Te Hainora Rihama 31. Nga Iwingaiti
704
70516. Nga Hihira 32. Te Hahi Katorika Heamani-
706
70717. Te Hainora Riwhi
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717 
718
719[Ko enei e kitea nuitia ana; tera atu ano etahi.
720Ahakoa he tini ke enei Hahi, kihai i takina paitia te
721whakapono; e tupu nui ana te taru i roto i te witi.]
722
723KO TE HAHI O TE KARAITI Me Ona MANGANGATANGA
724
725UPOKO I,
726
727Ko te take o te Hahi tapu puta noa i te ao, ko Ihu
728Karaiti te tama a te Atua. I te takiwa i whakaritea ai
729
730e te Atua, i te mangai o ana Poropiti, ka puta a Ihu'
731te Ariki ki tenei ao. Tenei ano te kupu:—&quot;Otira, ka
732tino rite nga wa, ka tonoa mai e te Atua tona tamaiti
733i meatia e te wahine, i meatia i raro i te ture.&quot; iv—4.
734
735I mahi ano a to Karaiti, i te tamarikitanga ai, i nga
736tikanga o tona matua i te rangi, inahoki, mo te 12 o
737ona tau, i rokohanga, e tona whaea, e Meri, i roto i te
738temepara o te Atua e patai ana ki nga kaumatua o nga
739Hurai, Pukai!—46. Otira, no te 30 o nga tau o te
740Ariki ki tenei ao, ka timata
741
742tana mahi kauwhau haere.
743
744Etoru nga tau o to Karaiti i rui haere ai i ana tika-
745nga whakaora tangata, ki whakawatea e nga Hurai ki
746Hiruharama Ko te tangata i whakaae ia ai ta reo i
747
748nga Hurai kia ripekatia a Ihu, ko Ponana Pirata, he
749Kawana ia no Huna, na Roma i whakanoho ki reira i
750te tau o te Ariki 27. E rua nga iwi i tino whakaao
751kia mate a te Karaiti, ko nga Hurai, ko Roma. Ko
752te tangata nana noi a te Karaiti i hoko, ko Hura,
753Hurai; ko to tangata nana nei i whakaae kia kohu-
754ruhia) ko Parate, no Roma. Ko tenei hunga tokorua,
755ehara i to ringa tangata i mate ai; a, kihai raua i.
756mate kongenge, engari, na o raua ringa ake raua i patu.
757Ko Hura he mea tarona e ia ano ki Huna; ko Pirata,
758he mea wero ki to hoari, e ia ano, ki Rawhiti, i Parani,
759
760te whenua o nga Wiwi; no Romi ia taua whenua i
761tera takiwa.
762
763E 33 o nga tau o te Karaiti 3 hoki marama ka mate
764ia No te aranga i to mate, ka noho i te ao, ka whaka-
765kitekite ia ki ona akonga i nga ra 40. No te 6 o nga ra
766o Mei, i to Taite, ka arahina nga akonga, e te Karaiti,
767ki Maunga Oriwa; a, ka mutu tana mihi ki a ratou,
768me tana whakapai, &quot;ka tangohia atu ia, a, na te kapua
769ia i whakangaro i o ratou kanohi.&quot;—Nga Mahi i—9
770Otira, kake rawa ako a Ihu ki te rangi, ki te noho i
771to ringaringa matau o tona matua kua waiho tika o ia
772nga ritenga o te whakapono ki ona akonga. Whaka-
773rongo ki te kupu o to Ariki:—&quot;Ko to mana katoa i to
774rangi, i te whenua, ka oti te tuku mai ki au. Mo
775konei ra, Haere koutou, akona nga tauiwi katoa,
776ratou ki te ingoa o to Matua, o te Tamaiti, o to Wairua
777Tapu: Akona ratou kia rongo ki nga mea katoa i
778korerotia e ahau ki a koutou: a. e noho ana i a
779koutou i nga ra katoa, taea noatia te -
780—Matiu xxviii -18, 19, 20.
781
782NGA RONGO O TAWHITI.
783
784Kua manu ki te moana to tima nui o Ingarangi 
785te roa 692 putu, ko to raununui  83 putu.
786
787Whano mate a Ponupata te kohuru, no Roma nga
788tangata i whakangakau nei ki te kohura i a ia.
789
790Kua oti to whakawa te Kingi o Inia, kua wairua e te
791Ingarihi ki te motutere noho ai.
792
793Ko nga moni o tetahi peke i riro i te korero tini-
794hanga o tetahi keia,—, £ •20, 000.
795
796Ko te pakanga a Haina raua ko Ingarangi kahore
797ano i oti noa, kotahi pa nui o Haina kua horo.
798
799Kua tao mai nga nupepa whakaatu o te hurihanga
800ru ki Nepara, haere ake nga taumata i mate, 30, 000;
801
802haere ake nga whare i hinga 50, 000.
803
804Ko nga tangata o Inia,—te whenua e whawhai mai
805nei ki Ingarangi—60; 000, 000.
806
807I taia tenei e Piripi Kuaha, ki Akarana.
808&lt;/pre&gt;</Content>
809</Section>
810</Section>
811</Archive>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.