root/other-projects/nightly-tasks/diffcol/trunk/model-collect/Scanned-Img-Advanced/archives/HASHc058.dir/doc.xml @ 32161

Revision 32161, 24.0 KB (checked in by ak19, 20 months ago)

Regenerating model collections after <meta-file> entry in archiveinf-src.db has become compulsory

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
2<!DOCTYPE Archive SYSTEM "http://greenstone.org/dtd/Archive/1.0/Archive.dtd">
3<Archive>
4<Section>
5  <Description>
6    <Metadata name="gsdlsourcefilename">import/xml/23/23__1.item</Metadata>
7    <Metadata name="gsdldoctype">indexed_doc</Metadata>
8    <Metadata name="Source">23__1.item</Metadata>
9    <Metadata name="SourceFile">23__1.item</Metadata>
10    <Metadata name="Title">Matariki 1881</Metadata>
11    <Metadata name="Date">18810423</Metadata>
12    <Metadata name="Number">1</Metadata>
13    <Metadata name="NumPages">6</Metadata>
14    <Metadata name="gsdlthistype">hierarchy</Metadata>
15    <Metadata name="MaxImageWidth">1280</Metadata>
16    <Metadata name="MaxImageHeight">1570</Metadata>
17    <Metadata name="Plugin">PagedImagePlugin</Metadata>
18    <Metadata name="FileFormat">PagedImage</Metadata>
19    <Metadata name="Identifier">HASHc0581facd370dbe6bee9ee</Metadata>
20    <Metadata name="lastmodified">1522033074</Metadata>
21    <Metadata name="lastmodifieddate">20180326</Metadata>
22    <Metadata name="oailastmodified">1522033075</Metadata>
23    <Metadata name="oailastmodifieddate">20180326</Metadata>
24    <Metadata name="assocfilepath">HASHc058.dir</Metadata>
25    <Metadata name="gsdlassocfile">23__1_1.gif:image/gif:</Metadata>
26    <Metadata name="gsdlassocfile">23__1_1_thumb.gif:image/gif:</Metadata>
27    <Metadata name="gsdlassocfile">23__1_1_screen.jpeg:image/jpeg:</Metadata>
28    <Metadata name="gsdlassocfile">23__1_2.gif:image/gif:</Metadata>
29    <Metadata name="gsdlassocfile">23__1_2_thumb.gif:image/gif:</Metadata>
30    <Metadata name="gsdlassocfile">23__1_2_screen.jpeg:image/jpeg:</Metadata>
31    <Metadata name="gsdlassocfile">23__1_3.gif:image/gif:</Metadata>
32    <Metadata name="gsdlassocfile">23__1_3_thumb.gif:image/gif:</Metadata>
33    <Metadata name="gsdlassocfile">23__1_3_screen.jpeg:image/jpeg:</Metadata>
34  </Description>
35  <Content></Content>
36<Section>
37  <Description>
38    <Metadata name="NoText">1</Metadata>
39    <Metadata name="Title">Supplementary Material</Metadata>
40  </Description>
41  <Content>This document has no text.</Content>
42<Section>
43  <Description>
44    <Metadata name="Title">Abstract</Metadata>
45  </Description>
46  <Content>&lt;pre&gt;
47Matariki
48
49Editorial explaining the principle of the newspaper as to be an
50evening star watching and reporting the deeds of the land-hungry.
51
52Advises that Maori who possess crown grants should retain those lands
53in individual titles rather than place them in trusteeship with a
54committee, trust or company because the lands will be sold with all
55their resources.
56
57A new law for trustees
58
59Subtitled: A defence against wrong.  Reports an article from the
60Herald of Gisborne concerning the devastation brought on Maori from
61misdeeds by trustees of the land.  Describes the introduction of
62legislation regarding succession by a public trust, to land formerly
63possessed by those who left no will.
64
65Judgement of the Supreme Court regarding Pouawa
66
67Report of a court case against Te Riihi [William Lee Rees] and two
68associates who acted as trustees for the Maori land block known as
69Pouawa.  Case overseen by Judges Te Hiira and Oparaina, and assessor
70Retireti Tapihana [Tapsell].  Judgement against the defendants with Te
71Riihi appealing to the Supreme Court, which supports the Maori Land
72Court judgement.
73
74A spider web
75
76Discussion of new legislation for corporatising Maori land, which is
77described as a Pakeha wrong.
78
79To all the Maori people of this land
80
81Notice of the Supreme Court judgement regarding the case between
82Tareha Te Moananui and Te Riihi [William Lee Rees], concerning Rees
83charging Tareha 819pounds 19s 3d as legal costs in relation to land.
84Judgement made against Rees, who is ordered to repay the amount
85immediately.  Writer requests readers submit names of ethical lawyers.
86
87To our Maori friends of the East Coast
88
89Notice from Panera and Paerana, Gisborne, goods for sale.
90
91The sale of Whataupoko
92
93Notice from H.J.Wiini, lawyer, regarding 12,400 acres of the
94Whataupoko land block in the district of Gisborne, Poverty Bay, being
95available for sale.
96
97Notice from H.J.Wiini, lawyer, Gisborne, on behalf of Perihiwa Paaka
98to Wiremu Rii Riihi [William Lee Rees], Wiremu Pere and Riperata
99Kahutia, that land registered as 13175 is for sale.
100
101&lt;/pre&gt;</Content>
102</Section>
103</Section>
104<Section>
105  <Description>
106    <Metadata name="NoText">1</Metadata>
107    <Metadata name="Title">Newspaper pages</Metadata>
108  </Description>
109  <Content>This document has no text.</Content>
110<Section>
111  <Description>
112    <Metadata name="PageNum">1</Metadata>
113    <Metadata name="Image">23__1_1.gif</Metadata>
114    <Metadata name="Source">23__1_1.gif</Metadata>
115    <Metadata name="SourceFile">23__1_1.gif</Metadata>
116    <Metadata name="FileSize">221310</Metadata>
117    <Metadata name="ImageType">GIF</Metadata>
118    <Metadata name="ImageWidth">1280</Metadata>
119    <Metadata name="ImageHeight">1550</Metadata>
120    <Metadata name="ImageSize">221KB</Metadata>
121    <Metadata name="srclink_file">23__1_1.gif</Metadata>
122    <Metadata name="srclinkFile">23__1_1.gif</Metadata>
123    <Metadata name="srcicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[srclinkFile]&quot; width=&quot;[ImageWidth]&quot; height=&quot;[ImageHeight]&quot;&gt;</Metadata>
124    <Metadata name="ThumbType">gif</Metadata>
125    <Metadata name="Thumb">23__1_1_thumb.gif</Metadata>
126    <Metadata name="thumbicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Thumb]&quot; alt=&quot;[Thumb]&quot; width=&quot;[ThumbWidth]&quot; height=&quot;[ThumbHeight]&quot;&gt;</Metadata>
127    <Metadata name="ThumbWidth">83</Metadata>
128    <Metadata name="ThumbHeight">100</Metadata>
129    <Metadata name="ScreenType">jpeg</Metadata>
130    <Metadata name="Screen">23__1_1_screen.jpeg</Metadata>
131    <Metadata name="screenicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Screen]&quot; width=[ScreenWidth] height=[ScreenHeight]&gt;</Metadata>
132    <Metadata name="ScreenWidth">413</Metadata>
133    <Metadata name="ScreenHeight">500</Metadata>
134    <Metadata name="FileFormat">PagedImage</Metadata>
135    <Metadata name="Title">1</Metadata>
136  </Description>
137  <Content>&lt;pre&gt;
138MATARIKI.
139
140
141
142&quot; KO IA HE TARINGA ONA HEI WHAKARONGO ME WHAKARONGO.&quot;
143
144NO. 1. SUPPLEMENT TO THE &quot; AUCKLAND FREE LANCE,&quot; APRIL 23, 1881.
145
146
147
148MATARIKI
149
150APERIRA 23, 1881.
151
152
153
154Ko ahau, ko MATARIKI, te whetu o te
155ahiahi, e tarewa atu nei i runga i te pae,
156
157e titiro atu ana, e whakina atu ana tau
158
159whetu ki nga mahi a nga Kaiwhakamate
160
161i a koutou whenua. E ara tonu ana
162ahau i te ra, i te po, e heteri aua ahau, i
163nga mahi kino, e mahi ana ki runga ki a
164koutou whenua. E karanga atu ana
165hoki ahau. Aue! E hika ma E! Ka
166mate koutou! Ka mate koutou! Ara
167o koutou whenua.
168
169E rite ana ki tetahi pukapuka u kore-
170rotia ana e koutou, i pena taku mohio-
171tanga ki to korero kia koutou i nga wha-
172kaaro a nga kaiwhakamate i o koutou
173whenua.
174
175I roto i nga tau kua pahure ake noi
176he nui nga mate mo nga whenua i kitea
177atu. I kitea atu e au nga tane, nga
178wahine, nga tamariki, nga pani, nga
179pouaru e tuku atu ana o ratou whenua
180ki te ringaringa o tetahi tangata ke pu-
181puri ai. Kia ki atu ahau, kaore e mau
182—A—ka hoki atu ano kia koutou.
183
184Whakina atu ana hoki taku whetu ki
185ana pononga-utu, e haere ana ki roto i a
186koutou, e whakawai ana ia koutou, e
187mea ana kia koutou &quot; Tuhi tuhi! tuhi
188&quot; tuhi! Kia matou pukapuka. Kei
189&quot; konei he oranga mo a koutou whenua.
190&quot; Ma reira hoki ka puta nui te moni kia
191&quot; koutou. Ka pena tonu te nui o te
192
193&quot; moni, me te hirere wai e maringi mai
194'' ana i runga i nga maunga.&quot;
195
196Katahi ano, ka tiro atu, E! Ka koa
197nga ngakau u tu hunga whakawai, a,
198mai ra.
199
200No taku kitenga atu i enei mahi he
201ki runga ki au, no tu mea, ko to koutou
202matua tenei i te ao nui, ku u koutou
203whenua, hei oranga mo koutou, ara, mo
204o koutou tamariki e tupu aku ana i rutu
205i te takiwa o tu Pakeha. Koia anu
206hoki te mea hei whakarangatira ia ratou
207hei whangai i a ratou, E mohio ana
208huki koutou ki nga tu tangata kaore
209nei o ratou whenua e haere noa aua i
210nga rori, a, kaore he taunga iho mona
211ki raro, a, matu noa ia. Na, E hika
212ma, ko taku mua, kia pena koutou inai-
213anei. Kaore he aroha e te tangata ke
214kia koutou. Kua hoatu e te Kawana-
215tanga he Karauna Karaati ki koutou,
216
217mo o koutou whenua. Puritia nga wahi
218hei oranga mo koutou. Ko nga wahi e
219toe ana, me he mea ka hiahia koutou ki
220te tuku, he huarahi marama ano mo
221tena. Kaua e tuku atu i o koutou
222whenua, ki etahi Komiti, ki etahi kaiti-
223aki noa iho ranei Kaua ano hoki e tuku
224i o koutou whenua i runga i nga ritenga
225Kamupene. Kia ki atu ahau kia kou-
226tou, he mate ano kei roto i ena mahi.
227Te mea tika anake ina ka hoko atu te
228whenua, me noti, me koura, me hirivva,
229Haere atu ana te whenua, haere mai ana
230te moni. Inakoa i runga i tetahi wha-
231kataua kia o koutou tupuna,' &quot; Haere
232maaha, Waiho maaha.&quot; Tena, ko te
233
234tuku atu ki nga tangata ke noa iho wha-
235kahaere ai, kaore he tika mo koutou i
236roto. Ko te whenua te rawe i pahure?
237
238
239
240He Ture hou mo nga Kai-
241tiaki.
242
243He arai atu i te he.
244
245
246
247KUA kitea nuitia te he o te mea o to kai-
248tiaki. He nui nga tangata e mate ana i
249runga i tu ratou tukunga atu i o ratou
250whenua, taonga, ki etahi tangata hei tiaki
251ui. Kitea iho ana, tino pau atu aua whenua
252me nga huanga o roto i; ma kaitiaki. Ko
253nga tangata nona eke nga whenua, nga
254taonga, tino mate atu. Ko te mate hoki
255ra tenei, i tino poharu rawa atu nga ta-
256ngata nona tu whenua i runga i te whaka-
257haere he a nga kaitiaki.
258
259E ki ami te nupepa Pakeha, tu Herald
260o Turanga, kei te mohio noa atu nga ta-
261ngata o taua kainga ki nga mahi he i
262mahia e etahi o nga kaitiaki o Nui Tireni.
263E ki ana hoki taua niupepa, he nui rawa
264atu to mate o nga tangata nona nga
265whenua, ngu taonga, i runga i te pokanoa
266o nga kaitiaki ki te kai ngaro i nga moni
267u puta ana i roto i nga whenua nga taonga
268ranei e tiakina o ratou. Na, i tenei, ka
269titiro to Paremata a tenei tau, i enei he.
270Ka tu te Paremata, ia Mei ia Hune ranei e
271haere aku nei ka tahuri ratou ki te hanga
272i tetahi ritenga hou, mo tenei mahi, hei
273whakaora i nga tangata e tukuna atu ana
274o ratou whenua ki nga kaitiaki noa iho,
275kia taea ai hoki to titiro ki te tika ki te he
276ranei o nga mahi a nga kaitiaki noa iho.
277
278He whakaatu atu tenei ki nga Maori,
279tenei ano Te Tino Kaitiaki a te Kawana-
280tanga, he Kaitiaki mo Te Katoa, ara, mo
281nga tangata e mate wira-kore ana, mo nga
282tamariki e ona whanaunga kore ana, mo
283ngu whenua, me nga whenua taonga ranei
284kaore e mohiotia, nowai ranei, no wai
285ranei. Me hemea ka ho te mahi a taua
286Tino Kaitiaki ma te koroni tonu o Nui
287Tireni e utu to hunga no ratou te whenua
288tiaki i mahia hetia. Na, ko etahi kaitiaki
289noa iho, me he mea ka he o ratou, whaka-
290haere, mehemea ka tangohia ketia nga
291moni. mehemea kaore a ratou moni hei niu
292ia ratou hara, katahi ka tino mate rawa
293&lt;/pre&gt;</Content>
294</Section>
295<Section>
296  <Description>
297    <Metadata name="PageNum">2</Metadata>
298    <Metadata name="Image">23__1_2.gif</Metadata>
299    <Metadata name="Source">23__1_2.gif</Metadata>
300    <Metadata name="SourceFile">23__1_2.gif</Metadata>
301    <Metadata name="FileSize">267973</Metadata>
302    <Metadata name="ImageType">GIF</Metadata>
303    <Metadata name="ImageWidth">1280</Metadata>
304    <Metadata name="ImageHeight">1570</Metadata>
305    <Metadata name="ImageSize">268KB</Metadata>
306    <Metadata name="srclink_file">23__1_2.gif</Metadata>
307    <Metadata name="srclinkFile">23__1_2.gif</Metadata>
308    <Metadata name="srcicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[srclinkFile]&quot; width=&quot;[ImageWidth]&quot; height=&quot;[ImageHeight]&quot;&gt;</Metadata>
309    <Metadata name="ThumbType">gif</Metadata>
310    <Metadata name="Thumb">23__1_2_thumb.gif</Metadata>
311    <Metadata name="thumbicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Thumb]&quot; alt=&quot;[Thumb]&quot; width=&quot;[ThumbWidth]&quot; height=&quot;[ThumbHeight]&quot;&gt;</Metadata>
312    <Metadata name="ThumbWidth">82</Metadata>
313    <Metadata name="ThumbHeight">100</Metadata>
314    <Metadata name="ScreenType">jpeg</Metadata>
315    <Metadata name="Screen">23__1_2_screen.jpeg</Metadata>
316    <Metadata name="screenicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Screen]&quot; width=[ScreenWidth] height=[ScreenHeight]&gt;</Metadata>
317    <Metadata name="ScreenWidth">408</Metadata>
318    <Metadata name="ScreenHeight">500</Metadata>
319    <Metadata name="FileFormat">PagedImage</Metadata>
320    <Metadata name="Title">2</Metadata>
321  </Description>
322  <Content>&lt;pre&gt;
323MATARIKI.
324
325koutou—ara, te hunga na ratou i whaka-
326tu nga kaitiaki.
327
328Koia ra te take—hei arai atu i tenei, tu
329mate, i whakaarohia nuitia, kia hangaia e
330te Paremata, tetahi ritenga hou, kia ahei
331ai te whiu i nga kaitiaki e mahi he ana.
332Ko te ritenga hou tenei; Mehemea ka
333tuku atu tetahi tono ki te Tino Kaitiaki
334mo te Katoa e whakaatu atu ana kiaaia
335nga take, katahi ka whaimana ia ki te tono
336atu ki aua kaitiaki kia whakaatutia mai e
337ratou kiaia, a ratou mahi Tiaki katoa, me
338nga moni katoa i riro mai kia ratou, me
339nga tikanga katoa o te ratou whakahaere.
340
341Na, mehemea, e kite ana, he e te wha-
342kahaere a aua Kaitiaki noa iho, ka whai-
343mana te Tino Kaitiaki kia tuku atu ratou
344kia tino whakawa kia, kia homai utu ranei
345aua kaitiaki noa iho mo a ratou he, kia
346tukuna atu ranei ratou ki te whareherehere
347mo to a ratou hara.
348
349Akuanei ka piri te ngakau o nga kaiti-
350aki e mahi he ana.
351
352
353
354Whakatunga a te Hupirimi
355Kooti mo Pouawa
356
357
358
359I ENEI ra kua hori ake i tuhituhi etahi
360tangata Maori no ratou Pouawa o ratou
361ingoa ki tetahi Pukapuka Tiaki e whaka-
362tutia ana ko Te Riihi me ona hoa tokorua
363hei kaitiaki mo taua whenua. Na, no te
364taenga mai o nga Kaiwhakawa o te Kooti
365Whenua Maori ki Turanganui katahi ka
366tono atu Te Ruhi kia wehewehe a taua
367whenua, kia whakataua ki a ia me ona hoa
368tokorua te kau ma rua mano eka o taua
369Poraka. He roa te whakarongotanga a
370nga kaiwhakawa ko Te Hiira raua ko Opa-
371raina, me to raua hoa Retireti Tapihana te
372Ateha ki nga korero a Te Riihi. Ko ta Te
373Riihi i tohe atu ai ki te Kooti, ko taua
374Pukapuka Tiaki a nga Maori ki a ia me
375ona hoa tokonui nga kaitiaki mo Pouawa,
376he tino hoko tika i runga i nga ritenga o te
377Ture. A, kia whakapumautia tonutia kia
378ratou tokotoru taua wahi, me te mea no
379ratou tonu ake te kainga. Heoi. Kaore
380te Kooti Whenua Maori e whakaae ki te
381tono a te Riihi. Na, ka tahi ka whakaaro
382te Riihi ki haere ki te Hupirimi Kooti, ma
383reira e whakamana mai ona tikanga
384Ehara. Kore ana te Hupirimi Kooti e
385whakaae. Ko te whakataunga a te Hupi-
386rimi kaore e whaimana taua Pukapuka.
387
388
389
390He Tukutuku Pungawere-
391ware.
392
393KUA rongo matou ko te tikanga hou e wha-
394kaarohia ana inaianei mo te taha ki nga
395whenua Maori, he mahi Kamupene. He
396Pakeha he. Maori nga tangata o taua
397hunga. Ma nga Maori e tuku atu o ratou
398whenua ki tana hunga. Na, he hoa ma,
399ko te mahi tenei a tenei hanga, te pure-
400hua, Ae rere tonu ki runga ki nga kanara i
401te tukuia e ka ana.
402
403
404
405Ki nga tangata Maori katoa
406o te Motu nei.
407
408HE whakaatu tenei kia kite mai koutou i
409te whakataunga a te Hupirimi  Kooti i te
410whakawa a TAREHA TE MOANANUI
411mua ko TE RUHI, Roia.
412
413Kotahi tau o tenei whakawa e haere anu
414i Poneke, a, tae mai ki Nepia. Na, whiri-
415whiritia ana e te Hupirimi Kooti, kitea ana
416KO TE RUHI TE MEA I HE. I TINO
417WHAKAHENGIA TE RUHI E TE
418HUPIRIMI KOOTI mo nga moni a Tare-
419ha i riro kia aia, ara, i puritia e ia—tana
420kii mo ana mahi roia, mo nga whenua a
421Tareha. Na, ki ana Te Hupirimi Kooti,
422me Tareha hoki, he he taua puritanga i
423taua moni, ara, i te waru rau pauna, i te te
424kau ma iwa hereni, me etoru kapa—
425£819 19s 3d.
426
427Ko te kupu tenei a Te Hupirimi Kooti,
428kia utua e ia, e Te Riihi tenei moni £819
429198 3d kia Tareha INAIANEI.
430
431Kua tae atu hoki kia Te &quot;Riihi, i Tura-
432nganui te tino tono a te Hupirimi Kooti
433kia utua taua moni—me te kupu ki hoki
434a Te Hupirimi Kooti kia Te Riihi, kaore e
435tika tana mau i te £819 19s 3d moni a
436Tareha.
437
438I ki ano hoki Te Hupirimi Kooti,
439Kaore i marama nga mahi i kiia e Te
440Riihi i mahia e ia ma Tareha.
441
442Kaore i marama te ra, te marama, te tau
443ranei, i mahia ai e Te Riihi ana mahi mo
444Tareha.
445
446Kaore hoki i marama i mahia ranei taua
447mahi mo Tareha, mo etahi Maori ke atu
448ranei.
449
450Kaore hoki i marama mo te
451whenua, mo te whenua ranei, aua
452mahi a te Riihi.
453
454I whakakorea rawatea e Tareha aua mahi
455a Te Riihi ki runga ki a ia. 1 ki hoki taua
456kaumatua, kaore rawa a ia i whakatu te
457Riihi hei mahi i nga mahi mo te taha ki te
458waru rau pauna. Na, tae noa ki ta kai-
459whakamaori a te Riihi o mua, ara, kia Te
460Waiti kaumatua, he kaiwhakawa hoki aia.
461Ko tona kupu tenei ki te Hupirimi Kooti,
462i tino whakakorea rawatia a Te Riihi e
463Tareha i runga i aua mahi.
464
465No muri mai i taua whakakoretanga
466tohetohe tonu te Riihi ki te tono utu kia
467Tareha, A, kitea ana e Te Hupirimi Kooti,
468e he ana te mahi a te Ruhi.
469
470KATI, KO TE TINO WHAKATAU-
471NGA TENEI A TE HUPIRIMI KOOTI
472—ME UTU E TE RIIHI. KIA TARE-
473HA INAIANEI EWARU RAU PAUNA
474TE EAU MA IWI HERENI ME TE
475TORU KAPA—£819 198 3d
476
477Na Tareha taua moni na Te Riihi i pu-
478puri pokanoa.
479
480Na, e haere atu ana tenei panui, i te
481Tonga nei. E ahu atu ana ki o ratou
482whanaunga ki o matou hoa i te Tai Ra-
483whiti, a rauna noa te Motu nei.
484
485E hoa ma i Kia noho tatou i runga i
486te matauranga, i te mohiotanga, Mehemea
487ana ka tono tatou ki te tahi roia kia mahia
488e ia a tatou mahi, tonoa ki a ia, kia mara
489
490ma tana utu mo tana mahi i te tuatahi, a,
491ka tiro atu tatou e pai ana, a, tuhia rawa-
492tia ki te pukapuka tana whakaaetanga-a-
493
494katahi tatou ka whakaae. Tenei, ko te
495kuhu noa i roto i te pouritanga. AUE!
496E hika ma E! Ka mate tatou! Ka mate
497tatou! Ko totatou tino takanga tena ki
498te ahi whanariki, mamae mutunga kore,
499ake tonu atu.
500
501
502
503KIA O MAUA HOA MAORI O TE TA
504RAWHITI.
505
506Ehoa ma,—Tena koutou kua tae ki te
507takiwa he pupuhi manu. Na, Kanui te manu
508o tenei tau. Ka nui te momona. Kati Kia
509kaha koutou ki te pupuhi manu i tenei tau.
510Ki te hiahia koutou ki te Paura, ki te Hota,
511ki te Tingara, me haere mai koutou ki te
512whare maitai o Panera raua ko Paerana hoko
513ai. Kei a maua hoki nga pu tino pai, hei
514pupuhi manu, he pu tupara, he pu haki
515mana, me etahi tu pu atu. Mehemea e hia-
516hia ana koutou kia whakapaitia a koutou pu
517me haere mai ano koutou ki a Panera raua
518ko Panera. He maha hoki nga pu kei a
519maua. He ngawari te utu. Kia mohio
520koutou me haere mai koutou kia maua, kia
521Panera raua ko Paerena i te whare maita
522i Kihipane. Ko te tino whare tenei o te
523Tai Rawhiti hei hoko i nga Paura, Hota,
524Tingara, Pu, me aua tu mea katoa. Kei a
525maua hoki nga Kakahu Wahine, Kakahu
526tane, Kakahu tamariki nga hu tane nga hu
527wahine me nga nohoanga tane nohoanga wa-
528hine, me te Te Huka, Paraoa. Kei a maua
529hoko nga pamu, nga rakuraku me aua tu
530mea katoa hei mahi paamu.
531
532ENGAWARI ANA TE UTU.
533
534Kei wareware koutou, na o koutou hoa, na
535PANERA RAUA KO PAERANA,
536
537I TE WHARE MAITAI,
538KIHIPANE.
539&lt;/pre&gt;</Content>
540</Section>
541<Section>
542  <Description>
543    <Metadata name="PageNum">3</Metadata>
544    <Metadata name="Image">23__1_3.gif</Metadata>
545    <Metadata name="Source">23__1_3.gif</Metadata>
546    <Metadata name="SourceFile">23__1_3.gif</Metadata>
547    <Metadata name="FileSize">163387</Metadata>
548    <Metadata name="ImageType">GIF</Metadata>
549    <Metadata name="ImageWidth">1280</Metadata>
550    <Metadata name="ImageHeight">1015</Metadata>
551    <Metadata name="ImageSize">163KB</Metadata>
552    <Metadata name="srclink_file">23__1_3.gif</Metadata>
553    <Metadata name="srclinkFile">23__1_3.gif</Metadata>
554    <Metadata name="srcicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[srclinkFile]&quot; width=&quot;[ImageWidth]&quot; height=&quot;[ImageHeight]&quot;&gt;</Metadata>
555    <Metadata name="ThumbType">gif</Metadata>
556    <Metadata name="Thumb">23__1_3_thumb.gif</Metadata>
557    <Metadata name="thumbicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Thumb]&quot; alt=&quot;[Thumb]&quot; width=&quot;[ThumbWidth]&quot; height=&quot;[ThumbHeight]&quot;&gt;</Metadata>
558    <Metadata name="ThumbWidth">100</Metadata>
559    <Metadata name="ThumbHeight">79</Metadata>
560    <Metadata name="ScreenType">jpeg</Metadata>
561    <Metadata name="Screen">23__1_3_screen.jpeg</Metadata>
562    <Metadata name="screenicon">&lt;img src=&quot;_httpprefix_/collect/[collection]/index/assoc/[parent(Top):assocfilepath]/[Screen]&quot; width=[ScreenWidth] height=[ScreenHeight]&gt;</Metadata>
563    <Metadata name="ScreenWidth">500</Metadata>
564    <Metadata name="ScreenHeight">396</Metadata>
565    <Metadata name="FileFormat">PagedImage</Metadata>
566    <Metadata name="Title">3</Metadata>
567  </Description>
568  <Content>&lt;pre&gt;
569MATARIKI.
570
571TE HOKO O WHATAUPOKO.
572Ka tino hokona rawatia to
573
57412,400 nga eke o Whataupoko
575Poraka, nui atu, iti iho
576ranei.
577
578Ko taua whenua e takoto ana i te takiwa
579o Papati Pei, e tutata ana ki te taone o Kihi-
580pane.
581
582Ko tenei hoko i runga i te tono o Paaka,
583te kaitango mokete. Ka haere hoki tenei
584hoko i runga i te whakahaere o te Kai Rehi-
585ta o te Hupirimi Kooti i Nepia i raro i nga
586tikanga o te Ture whakatikatika i te ture
587hoko whenua, 1860, i raro hoki i nga tikanga
588o te Tare, 1870, e whakamana ana nga kai-
589tango mokete ki te hoko i nga whenua i
590moketetia kia ratou.
591
592Na, kua tae atu te tono ki a PITI raua ko
593PENETI, na Paora A.F. Paata, kai Rehita
594o te Hupirimi Kooti o Nepia i tuku atu taua
595tono kia rana I RUNGA I TE WHAKAAE-
596TANGA o ke kaitango o te mokete kia ho-
597kona, kia maketetia mutia i ta raua
598whare makete i te taone o Kihipane a
599TE PARAIRE, te 29 o nga ra o APEREIRA,
6001881, i te rua haora me te hawhe i muri iho
601i te tina.
602
603WAHI TUATAHI e hokona ana.
604Katoa o taua piihi whenua tona nuinga
60512, 400 nga eka, nui atu iti iho ranei, tetahi
606wahi o
607
608WHATAUPOKO,
609
610i te takiwa o Turanga, Papati Pei. Koia te
611
612whenua i whakahuatia i roto i tetahi puka-
613puka, a, i raro i te mana o taua pukapuka, i
614runga hoki i ana tikanga e hokona ana e te
615kai tango i te Mokete e PAAKA taua whenua.
616
617KO TE WAHI TUARUA.
618
619Te whaitaketanga, me te paanga tera e
620riro mai ki te kai tango i te mokete i runga
621i tetahi kotahi mano eka kaore i uru ki roto
622ki te 12, 400, i muri mai i te utunga atu i nga
623moni £6600 me nga inatareti i whakata
624turutia ki tetahi tangata ke (ko te wahi tenei
625e mohiotia ana kei a Makitanara) e nga kai
626tuku i te mokete.
627
628KO WHATAUPOKO
629
630Ko tenei whenua e hokona ana i runga i te
631tono a PAAKA e takoto ana ki te hangai-
632taunga ki te taone, a, ko te awa o Waimate
633te rohe i Waenganui i taua whenua, me nga
634whenua e mohiotia nuitia ana ko Pouawa me
635kaiti.
636
637Ko nga ritenga enei mo te hoko. Kotahi
638wahi o nga wahanga e wha o te moni, ara
639tetahi koata ka utua tonutia i te takiwa tonu
640ka hokona te whenua ko WHATAUPOKO.
641Ko te toenga o te moni me utu i te whakao-
642tinga o te pukapuka tuku i roto, i nga ra i
643whakaritetia i runga i nga tikanga o te hoko.
644
645Eo nga tangata e hiahia ana ki te patai mo
646nga tikanga mo te taha ki te hoko, me ui
647atu ratou ki te Roia mo Paaka i Kihipane
648ara kia.
649
650H. 3. WIINI,
651
652Roia, Kihipane.
653
654Kia WIREMU RII RIIHI, no
655Nepia aia i mua, engari, no Kihi-
656pane, Papete Pei, inaianei, i roto
657i te koroni o Nui Tireni, roia, kia
658WIREMU PERE, kia RIPE-
659RATA KAHUTIA, no tana
660Papeti Pei, ano raua, he tangata
661Maori.
662
663KIA MOHIO KOUTOU, kia kotahi
664marama i muri i ho i te panuitanga
665i tenei panui i roto i nga nupepa erua i taia
666i Kihipane me nga niupepa erua i taia i
667Poneke, ka hokona e au ka tukuna atu
668ranei e au kia hokona kia maketetia, nga
669whenua i whakaatutia i roto i tetaki puka-
670puka mokete i tuhia i te 25 o nga ra o Pepuere,
6711879, (i rehitatia i te tari Rehita Pukapuka
672i Nepia i raro i te nama 13175). Ko taua
673pukapuka i waenganui ia koutou o tetahi
674taha, me au ko PEREHIWA PAAKA, i
675whakahuatia i raro iho nei o tetahi taha.
676Na, ka hokona, ka makete tia aua whenua,
677ki te kore, koutou e utu mai ki au nga tino
678moni pukai i whakatuturitia mai ki au i runga
679i taua pukapuka mokete, te toenga ranei, me
680nga inatarete—nga moni whakapiki katoa,
681e tika ana kia utua ki au i runga i taua puka-
682puka, mokete.
683
684Na, tenei ano hoki tetahi, kia mohio
685koutou, ko te take i tukuna atu e au tenei
686panui kia panuitia, koia tenei,—ara,—kaore
687ano koutou i atu mai ki au nga tino moni
688pukai me nga moni inatereti  —nga moni
689whakapiki i whakaaetia i ranga i nga ritenga
690i whakaatutia i roto i taua pukapuka mokete.
691
692I tuhia i tenei te 12 o nga ra o Maehe
6931881.
694
695NA PERIHIWA PAAKA.
696HIU J. WUNI,
697
698Roia, Kihipane.
699&lt;/pre&gt;</Content>
700</Section>
701</Section>
702</Section>
703</Archive>
Note: See TracBrowser for help on using the browser.