Changeset 11025

Show
Ignore:
Timestamp:
12.01.2006 09:22:37 (14 years ago)
Author:
mdewsnip
Message:

Updates to the GLI Latvian interface, thanks to Raitis Brodezhonok (done via the GTI).

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/gli/classes/dictionary_lv.properties

  r10669 r11025  
  116116CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:MainÄ«gie pieejami izmantoÅ¡anai formāta komandā 
  117117CDM.General.Access:Å ai kolekcijai jābÅ«t publiski pieejamai 
  118 CDM.General.Beta:Å Ä« kolekcija tiek vēl konstruēta 
  119118CDM.General.Browser_Title:Izvēlieties Attēlu 
  120119CDM.General.Collection_Extra:Kolekcijas apraksts: 
   
  346345CollectionManager.Preview_Ready_Title:Kolekcijas PriekÅ¡skatÄ«juma Stāvoklis. 
  347346CollectionManager.Session_Ready:Kolekcija {0} gatava izmantoÅ¡anai. 
   347CollectionManager.Build_Not_Moved:VeidoÅ¡anas direktorijs (ar nosaukumu 'building') nevar tikt pārvietots.  # Updated 4-Nov-2005 
   348CollectionManager.Index_Not_Deleted:Index direktorijs nevar tikt izdzēsts.  # Updated 4-Nov-2005 
   349CollectionManager.Install_Exception:Kolekcijas uzstādÄ«Å¡anas laikā konstatēta problēma:\n{0}\nIespējamais cēlonis ir Windows 
  348350#***************************** 
  349351# 
   
  421423# 
  422424#***** EnrichPane ***** 
  423 EnrichPane.Accumulate:Pievienot 
  424 EnrichPane.Accumulate_Tooltip:Pievienot Å¡o vērtÄ«bu izvēlētam metadatu elementam 
  425425EnrichPane.AutoMessage:Å is elements, {0}, pieder Greenstone metadatu kopai. Å Ä« kopa reprezentē metadatus, kuri parasti var bÅ«t izvilkti automātiski. Lai pārbaudÄ«tu, kādi  {0} metadati var tikt izvilkti, radiet kolekciju izmantojot 'RadÄ«t' tab. 
  426426EnrichPane.ExistingValues:Esošās vērtÄ«bas priekÅ¡ {0}  # Updated 19-Aug-2005 
   
  431431EnrichPane.No_Metadata:Nav Pieejami Metadati 
  432432EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Nav Metadatu Elements Izvēlēts</FONT></STRONG></HTML> 
  433 EnrichPane.Overwrite:Aizvietot 
  434 EnrichPane.Overwrite_Tooltip:PieÅ¡Ä·irt Å¡o vērtÄ«bu izvēlētam metadatu elementam, aizvietojot esoÅ¡o vērtÄ«bu 
  435 EnrichPane.Remove:Noņemt 
  436 EnrichPane.Remove_Tooltip:Izdzēst Å¡o vērtÄ«bu izvēlētam metadatu elementam 
  437 EnrichPane.Value:VērtÄ«ba 
  438433EnrichPane.Value_Field_Tooltip:VērtÄ«ba, ko pieÅ¡Ä·irt izvēlētam metadatu elementam 
  439434EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:VērtÄ«ba, kura pieÅ¡Ä·irta izvēlētam metadatu elementam 
   
  460455WriteCDImagePrompt.Instructions:Vienas vai vairāku kolekciju eksports uz paÅ¡instalējoÅ¡os Windows CD/DVD (kaut arÄ« tas darbojas uz jebkuras platformas, CD/DVD, kas tiek radÄ«ts, palaiÅŸas tikai zem Windows). 
  461456WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Datņu kopēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku... 
   457WriteCDImagePrompt.Size_Label:Novērtētais izmērs:  # Updated 4-Nov-2005 
  462458WriteCDImagePrompt.Successful_Export:Kolekcijas ({0}) esot tikuÅ¡as eksportētas. 
  463459WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts 
   
  511507FileActions.Folder_Create_Error:Mape {0} nevar tikt radÄ«ta. 
  512508FileActions.File_Exists:<html>{0} jau eksistē saņēmējmapē. PārrakstÄ« to?</html> 
   509FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt izdzēsta. \nLÅ«dzu pārbaudiet, ka jums Å¡Ä« datne nav 
   510FileActions.File_Not_Deleted_Title:KČūda - Datne nav Izdzēsta.  # Updated 4-Nov-2005 
  513511FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt atrasta. LÄ«dz ar datņu skata\natjaunoÅ¡anu, lÅ«dzu pārbaudiet, ka datne vēl eksistē. 
  514512FileActions.File_Not_Found_Title:KČūda - Datne nav atrasta. 
   
  605603# 
  606604#***** GShell ***** 
   605GShell.BadArgument:Arguments {0} ir nepareizs.  # Updated 4-Nov-2005 
   606GShell.BadArgumentValue:Argumeta {0} vērtÄ«ba ir nepareiza.  # Updated 4-Nov-2005 
   607GShell.BadPluginOptions:Nepareiz arguments nodots spraudnim {0}.  # Updated 4-Nov-2005 
   608GShell.BadClassifierOptions:Sastapts slikts arguments klasifikatorā {0}.  # Updated 4-Nov-2005 
  607609GShell.Build.Auxilary:PalÄ«gdatņu radÄ«Å¡ana un apstrāde... 
  608610GShell.Build.BuildBegun1:************** VeidoÅ¡ana  Uzsākta ************** 
   
  765767# 
  766768#***** Missing EXEC ***** 
  767 MissingEXEC.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz lokāli darbojoÅ¡os Greenstone Bibliotekāra Webserveri. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu  "http://", un jābeidzas ar izpildāmās programmas nosaukumu ("gsdl" Greenstone lokālas bibliotēkas servera gadÄ«jumā, "library" visu pārejo web serveru gadÄ«jumos (piem., Apache)). 
   769MissingEXEC.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone Bibliotekāra Webserveri. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu  "http://", un jābeidzas ar izpildāmās programmas nosaukumu ("gsdl" Greenstone lokālas bibliotēkas servera gadÄ«jumā, "library" visu pārejo web serveru gadÄ«jumos (piem., Apache)).  # Updated 4-Nov-2005 
  768770MissingEXEC.Title:IztrÅ«kst Greenstone Bibliotēkas Adrese 
  769771#***** Missing EXEC_GS3 ***** 
  770 MissingEXEC_GS3.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone kontekstu lokāli darbojoÅ¡os Tomcat WebserverÄ«. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu  http://. Adrese pēc noklusējuma ir http://localhost:8080/gsdl3. 
  771 MissingEXEC_GS3.Title:IztrÅ«kst Greenstone Bibliotēkas Adrese 
   772MissingEXEC_GS3.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone kontekstu lokāli darbojoÅ¡os Tomcat WebserverÄ«. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk, aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu  http://. Adrese pēc noklusējuma ir http://localhost:8080/greenstone3.  # Updated 4-Nov-2005 
   773MissingEXEC_GS3.Title:IztrÅ«kst Greenstone 3 Bibliotēkas Adrese  # Updated 4-Nov-2005 
   774#***** Missing GLIServer ***** 
   775MissingGLIServer.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet strādāt ar kolekcijām, izmantojot Bibliotekāra Interfeisu, 
   776MissingGLIServer.Title:IztrÅ«kst GLIServera Adrese  # Updated 4-Nov-2005 
  772777#***** Missing GSDL ***** 
  773778MissingGSDL.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet izmantot visas Bibliotekāra Interfeisa iespējas bez instalētās Greenstone Digitālās Bibliotēkas lokālās kopijas. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su instalāciju, un ceÄŒus Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē. 
   
  791796NewCollectionPrompt.Collection_Name:Kolekcijas mape: 
  792797#NewCollectionPrompt.Collection_Name_Tooltip:Short collection name, used internally (must be 8 characters or less) 
  793 NewCollectionPrompt.Description_Error:Apraksta lauciņam jābÅ«t aizpildÄ«tam. LÅ«dzu aizpildiet to. 
  794798NewCollectionPrompt.Error:KČūda jaunajā kolekcijā. 
  795799NewCollectionPrompt.Instructions:Lai radÄ«tu jaunu kolekciju, aizpildiet lauciņus zemāk. 
   
  856860Preferences.Connection:Savienojums 
  857861Preferences.Connection_Tooltip:Uzstādiet URL uz greenstone bibliotēku un nokonfigurējiet starpniekservera savienojumu, ja vajadzÄ«gs 
   862Preferences.Connection.GLIServer_URL:Greenstone gliserver URL:  # Updated 4-Nov-2005 
   863Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:Greenstone "gliserver" CGI skripta URL  # Updated 4-Nov-2005 
  858864Preferences.Connection.Library_Path:Bibliotēkas CeČš: 
  859865Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Greenstone Web CeČš: 
   
  911917PreviewCommandDialog.Instructions:Ievadiet komandu, programmas palaiÅ¡anai, lai skatÄ«tu kolekcijas priekÅ¡skatÄ«jumu. Atcerieties izmantot %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas kur nepiecieÅ¡ams. 
  912918PreviewCommandDialog.Title:PriekÅ¡skatÄ«juma Komanda 
   919#********************** 
   920# 
   921#***** Remote Greenstone Server ***** 
   922RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:LÅ«dzu ievadiet jÅ«su Greenstone lietotājvārdu un paroli:  # Updated 4-Nov-2005 
   923RemoteGreenstoneServer.Error:AtgadÄ«jās kČūda uz attālā Greenstone servera veicot Å¡o operāciju:\n{0-Error message}   # Updated 4-Nov-2005 
   924RemoteGreenstoneServer.Error_Title:Attālā Greenstone Servera KČūda  # Updated 4-Nov-2005 
   925RemoteGreenstoneServer.Progress:Attālā Greenstone Servera Progress:  # Updated 4-Nov-2005 
   926RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Kolekciju patreiz lieto lietotājs '{0-User name}'.\nVai jÅ«s vēlaties pārtvert 
  913927#********************** 
  914928#