Changeset 14867 for gli

Show
Ignore:
Timestamp:
03.12.2007 20:27:04 (12 years ago)
Author:
anna
Message:

Complete Romanian GLI Help. Many thanks to Constantinescu Nicolaie.

Location:
gli/trunk/help/ro
Files:
54 added
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gli/trunk/help/ro/help.xml

  r14853 r14867  
  131131<Text id="61">Adăugarea Fişierelor</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/> 
  132132</Title> 
  133 <Text id="62">Fişierele pot fi copiate în colecÅ£ie prin drag&drop. Cursorul mouseului se estompează având forma elementului selectat (iar dacă sunt selectate mai multe, în numărul acestora). Elementele selectate sunt puse în Arborele ColecÅ£iei (dacă sursa a fost Arborele de Lucru) sau se pot muta în cadrul aceleiaşi colecÅ£ii (dacă sursa a fost Arborele ColecÅ£iei).</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/> 
   133<Text id="62">Fişierele pot fi copiate în colecÅ£ie prin drag &amp; drop. Cursorul mouseului se estompează având forma elementului selectat (iar dacă sunt selectate mai multe, în numărul acestora). Elementele selectate sunt puse în Arborele ColecÅ£iei (dacă sursa a fost Arborele de Lucru) sau se pot muta în cadrul aceleiaşi colecÅ£ii (dacă sursa a fost Arborele ColecÅ£iei).</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/> 
  134134<Text id="63">Atunci când sunt copiate fişiere multiple, acestea sunt plasate în directorul Å£intă la acelaşi nivel indiferent de structura directorului din care provin. Atunci când copiaÅ£i un al doilea fişier având acelaşi nume în acelaşi director, vi se va cere dacă doriÅ£i să-l suprascrieÅ£i peste cel existent. Răspunzând cu „Nu” veÅ£i anula copierea fişierului, dar cele care nu au astfel de conflicte vor fi totuşi copiate. Pentru a anula toate operaÅ£iunile de copiere, apăsaÅ£i pe butonul „stop”.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/> 
  135135<Text id="64">Doar cele mai „înalte” elemente sin selecÅ£ie vor fi mutate. Un director este considerat pe o poziÅ£ie superioară faţă de copii săi. Nu pot fi selectate fişierele dintr-un director, precum şi directorul însuşi (fişierele sunt directorul).</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/> 
   
  190190<Text id="82">Selectarea Seturilor de Metadate</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/> 
  191191</Title> 
  192 <Text id="83">Seturi de elemente de metadate predefinite numite ca „seturi de metadate”. Un exemplu este setul de metadate Dublin Core. Atunci când adaugi un set de metadate la colecÅ£ie, elementele sale sunt disponibile selectării. Pot exista mai mult de un singur set; pentru a preveni conflictul de nume se pune în vedere un mic identificator care identifică metadatele pentru un nume de element. De exemplu, elementul Creator, care face parte din Dublin Core, devine „dc.Creator”. 
  193 Seturile de Metadate sunt stocate în directorul metadatelor al InterfeÅ£ei Bibliotecarului şi au sufficul „.mds”.</Text></Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/> 
   192<Text id="83">Seturi de elemente de metadate predefinite numite ca „seturi de metadate”. Un exemplu este setul de metadate Dublin Core. Atunci când adaugi un set de metadate la colecÅ£ie, elementele sale sunt disponibile selectării. Pot exista mai mult de un singur set; pentru a preveni conflictul de nume se pune în vedere un mic identificator care identifică metadatele pentru un nume de element. De exemplu, elementul Creator, care face parte din Dublin Core, devine „dc.Creator”. Seturile de Metadate sunt stocate în directorul metadatelor al InterfeÅ£ei Bibliotecarului şi au sufficul „.mds”.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/> 
  194193<Text id="84">Atunci când este creată o nouă colecÅ£ie, setul de metadate Dublin Core este adăugat automat. Pot fi selectate care dintre seturile de metadate sunt utilizate într-o colecÅ£ie prin apăsarea pe butonul „Gestiunea Seturilor de Metadate...” de sub Arborele ColecÅ£iei din fereastra extinsă. Aceasta are ca efect deschiderea unei noi ferestre pentru gestionarea seturilor de metadate ale colecÅ£iei.</Text><Updated date="11-Oct-2007 by constantinescu"/> 
  195194<Text id="84a">Lista „Seturi de Metadate Atribuite” arată care dintre seturi sunt atribuite curent în cadrul colecÅ£iei.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/> 
   
  295294<Text id="si-10">Cea selectată implicit pe pagina de căutare este denumită „indexul implicit”. Acesta poate fi setat prin selectarea unui index din listă şi selectarea lui „Setează Implicit”. Indexul implicit este etichetat cu „[Index Implicit]” în lista „Indexurilor Atribuite”. Dacă nu este setat un index implicit, va fi folosit primul din listă ca fiind cel implicit.</Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/> 
  296295<Text id="si-11">Numele folosite pentru lista derulantă de indexuri din pagina de căutare poate fi setată din <AutoText key="glidict::CDM.GUI.SearchMetadata"/> ca parte a panoului<AutoText key="glidict::GUI.Format"/> (vezi <Reference target="searchmetadatasettings"/>).</Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/> 
  297 <Text id="si-12">Pentru indexurile MG şi MGPP, există mai multe opÅ£iuni care controlează cum sunt construite indexurile. Trunchierea şi caracterele pot fi activate sau dezactivate din indexes&mdash. Dacă sunt dezactivate, opÅ£iunile nu vor fi afişate în pagina preferinÅ£elor a colecÅ£iei. Plierea şi după criteriul accentelor caracterelor este valabil, de asemenea pentru indexurile MGPP. Acest lucru lucrează în mod similar şi pentru cazul mărimii caracterului, dar în loc de potrivirea după criteriul dimensiunii caracterelor, caracterele care au diacritice se vor potrivi cu cele fără.</Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/> 
   296<Text id="si-12">Pentru indexurile MG şi MGPP, există mai multe opÅ£iuni care controlează cum sunt construite indexurile. Trunchierea şi caracterele pot fi activate sau dezactivate din indexes. Dacă sunt dezactivate, opÅ£iunile nu vor fi afişate în pagina preferinÅ£elor a colecÅ£iei. Plierea şi după criteriul accentelor caracterelor este valabil, de asemenea pentru indexurile MGPP. Acest lucru lucrează în mod similar şi pentru cazul mărimii caracterului, dar în loc de potrivirea după criteriul dimensiunii caracterelor, caracterele care au diacritice se vor potrivi cu cele fără.</Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/> 
  298297</Section> 
  299298<Section name="partitionindexes"> 
   
  446445<Text id="fc-m1">Macrouri Specifice ColecÅ£iei</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/> 
  447446</Title> 
  448 <Text id="fc-m2">Sub opÅ£iunea „Formatare”, apăsaÅ£i pe „Macrouri Specifice ColecÅ£iei”.</Text> </Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/> 
   447<Text id="fc-m2">Sub opÅ£iunea „Formatare”, apăsaÅ£i pe „Macrouri Specifice ColecÅ£iei”.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/> 
  449448<Text id="fc-m3">Acest panou arată conÅ£inutul fişierului macro extra.dm al colecÅ£iei. Aici este locul în care macrourile specifice colecÅ£iei sunt definite. Pentru a învăţa mai multe despre macro-uri, vedeÅ£i Capitolul 3 al Ghidului Dezvoltatorului Greenstone.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/> 
  450449</Section>