Changeset 22809

Show
Ignore:
Timestamp:
30.08.2010 21:55:55 (10 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Slovak User Interface. Many thanks to Tomáš Fiala.

Location:
main/trunk/greenstone2/macros
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak.dm

  r22051 r22809  
  4848 
  4949_textsignin_ [l=sk] {prihlásiÅ¥ sa}   
   50 
   51_texttruncated_ [l=sk] {[skrátené]}   
  5052 
  5153_textdefaultcontent_ [l=sk] {VyÅŸiadaná stránka nemohla byÅ¥ zobrazená. PouÅŸite prosím funkciu "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači, alebo kliknite na tlačidlo domov pre návrat do digitálnej kniÅŸnice.}   
   
  130132_textAcronym_ [l=sk] {Skratka}   
  131133_labelAcronym_ [l=sk] {Skratky}   
   134_textAuthor_ [l=sk] {Autor}   
   135_textAuthors_ [l=sk] {Autori}   
  132136 
  133137# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name 
   
  160164_texticonrtf_ [l=sk] {PozrieÅ¥ RTF dokument}   
  161165_texticonxls_ [l=sk] {PozrieÅ¥ Microsoft Excel dokument}   
   166_texticonogg_ [l=sk] {Pozri Ogg Vorbis dokument}   
   167_texticonrmvideo_ [l=sk] {Pozri Real Media dokument}   
  162168 
  163169_page_ [l=sk] {strana}   
   
  181187_textmonth12_ [l=sk] {December}   
  182188 
   189_texttext_ [l=sk] {Text}   
   190_labeltext_ [l=sk] {_texttext_} 
  183191_textdocument_ [l=sk] {Dokument}   
  184192_textsection_ [l=sk] {Čast}   
  185193_textparagraph_ [l=sk] {Odsek}   
   194_textchapter_ [l=sk] {Kapitola}   
   195_textbook_ [l=sk] {Kniha}   
  186196 
  187197_magazines_ [l=sk] {Časopisy}   
   
  372382 
  373383_textinfield_ [l=sk] {... V poli}   
   384_textfieldphrase_ [l=sk] {Pole}   
   385_textinwords_ [l=sk] {... v slovách}   
  374386_textfoldstem_ [l=sk] {(veÄŸkosÅ¥ znakov, stemming)}   
  375387 
   
  385397# unset 
  386398 
  387 _textsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_)}   
  388 _textsimplesqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sqlsfselection_)}   
   399# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in" 
   400 
   401_textsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_)}   
   402_textsimplesqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_( na úrovni _gselection_, )_If_(_nselection_, in _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_) for _querytypeselection_ }   
  389403 
  390404_textadvancedsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ )s pouÅŸitím _querytypeselection_ dotazu}   
   
  393407 
  394408_textadvancedlucenesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)}   
  395 _textadvancedsqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa _sqlsfselection_\,)}   
   409_textadvancedsqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ l )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,)}   
   410 
   411# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in" 
  396412 
  397413_textformsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_}   
  398 _textformsimplesearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa _sqlsfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_ 
   414_textformsimplesearchsql_ [l=sk] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of  
  399415 
  400416_textformadvancedsearchmgpp_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, v _gformselection_)_If_(_nselection_,v _nselection_ jazyku ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí}   
  401417 
  402418_textformadvancedsearchlucene_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, usporiadaj vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)}   
  403 _textformadvancedsearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, usporiadaj vÃœsledky podÄŸa _sqlsfselection_\,) 
   419_textformadvancedsearchsql_ [l=sk] {Search _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for  
  404420 
  405421_textnojsformwarning_ [l=sk] {Pozor: Javascript vo vaÅ¡om prehliadači je vypnutÃœ. <br>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ podÄŸa polí, zapnite ho.}   
   
  477493_textsearchtype_ [l=sk] {Okno vyhÄŸadávania:}   
  478494_textformsearchtype_ [l=sk] {formátovaÅ¥ podÄŸa _formnumfieldoption_ polí}   
   495_textsqlformsearchtype_ [l=sk] {SQL fielded with _sqlformnumfieldoption_ fields}   
  479496_textplainsearchtype_ [l=sk] {_boxsizeoption_}   
  480497_textregularbox_ [l=sk] {normálna veÄŸkosÅ¥}   
   
  487504_textnohistorydisplay_ [l=sk] {nezobrazuj históriu vyhÄŸadávanÃœch termínov}   
  488505 
   506_textbookoption_ [l=sk] {Mód kniÅŸného zobrazenia}   
   507_textbookvieweron_ [l=sk] {zapnutÃœ}   
   508_textbookvieweroff_ [l=sk] {vypnutÃœ}   
   509 
   510# html options 
   511_textdoclayout_ [l=sk] {Formátovanie strany dokumentu}   
   512_textlayoutnavbar_ [l=sk] {horná navigačná liÅ¡ta}   
   513_textlayoutnonavbar_ [l=sk] {bez navigačnej liÅ¡ty}   
   514 
   515_texttermhighlight_ [l=sk] {VyhÄŸadaj so zvÃœraznením vyhÄŸadanÃœch slov:}   
   516_texttermhighlighton_ [l=sk] {ZvÃœrazňovanie vyhÄŸadávanÃœch termínov}   
   517_texttermhighlightoff_ [l=sk] {NezvÃœrazňuj vyhÄŸadané slová}   
  489518 
  490519##################################################################### 
   
  528557_textSearchhelp_ [l=sk] {hÄŸadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte, kliknutím na tlačidlo _labelSearch_ }   
  529558_textTohelp_ [l=sk] {Prezerajte dokumenty podÄŸa poÄŸa kliknutím na tlačidlo _labelTo_}   
  530 _textFromhelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ publikácie podÄŸa _labelFrom_}   
   559_textFromhelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty podÄŸa _labelFrom_}   
  531560_textBrowsehelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty}   
  532561_textAcronymhelp_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ dokumenty podÄŸa vÃœskytu skratky _labelAcronym_}   
   
  537566_textreadingdocs_ [l=sk] {Ako čítaÅ¥ dokumenty}   
  538567 
  539 _texthelpreadingdocs_ [l=sk] {<p>Keď sa vám v hornej časti stránky zobrazí názov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spoznáte, či ste sa dostali ku konkrétnemu dokumentu, alebo knihe. V niektorÃœch zbierkach je zobrazenÃœ taktieÅŸ obsah, iné mÃŽÅŸu obsahovaÅ¥ len číslo aktuálnej strany spolu s textovÃœm poÄŸom pre vÃœber stránky pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku. V obsahu je aktuálne zobrazená stránka zvÃœraznená tučne a obsah je moÅŸné ďalej otvoriÅ¥. </p><p>Pod obsahom (prípadne navigáciou medzi stránkami) sa nachádza text vybranej sekcie. Hneď ako si ho prečítate, budete mÃŽcÅ¥ pomocou šípky v dolnej časti stránky prejsÅ¥ na ďalÅ¡iu sekciu, alebo sa vrátiÅ¥ spÀť k predchádzajúcej. </p><p>Pod názvom alebo obalom sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel. Kliknutím na <i>rozvinúť text</i> sa v okne zobrazí celÃœ text aktuálnej sekcie, alebo knihy. PokiaÄŸ je dokument veÄŸkÃœ, mÃŽÅŸe to zabraÅ¥ veÄŸkú časÅ¥ operačnej pamÀti! Kliknutím na <i>rozvinúť obsah</i> sa zobrazia vÅ¡etky úrovne obsahu dokumentu, takÅŸe sú vidieÅ¥ názvy vÅ¡etkÃœch kapitol a sekcií. Kliknutím na <i>zobraziÅ¥ v novom okne</i> sa prehliadanÃœ dokument otvorí v novom okne prehliadača. Slová, ktoré ste hÄŸadali sú zvÃœraznené. Kliknutím na <i>bez zvÃœraznenia</i> je moÅŸné zvÃœrazňovanie zruÅ¡iÅ¥.</p>}   
   568_texthelpreadingdocs_ [l=sk] {<p>Keď sa vám v hornej časti stránky zobrazí názov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spoznáte, či ste sa dostali ku konkrétnemu dokumentu, alebo knihe. V niektorÃœch zbierkach je zobrazenÃœ taktieÅŸ obsah, iné mÃŽÅŸu obsahovaÅ¥ len číslo aktuálnej strany spolu s textovÃœm poÄŸom pre vÃœber stránky pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku. V obsahu je aktuálne zobrazená stránka zvÃœraznená tučne a obsah je moÅŸné ďalej otvoriÅ¥. </p><p>Pod obsahom (prípadne navigáciou medzi stránkami) sa nachádza text vybranej sekcie. Hneď ako si ho prečítate, budete mÃŽcÅ¥ pomocou šípky v dolnej časti stránky prejsÅ¥ na ďalÅ¡iu sekciu, alebo sa vrátiÅ¥ spÀť k predchádzajúcej. </p><p>Pod názvom alebo obalom sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel. Kliknutím na <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> sa text v okne zobrazí celÃœ. PokiaÄŸ je dokument veÄŸkÃœ, mÃŽÅŸe to zabraÅ¥ veÄŸkú časÅ¥ operačnej pamÀti! Kliknutím na  <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> sa zobrazia vÅ¡etky úrovne obsahu dokumentu, takÅŸe sú vidieÅ¥ názvy vÅ¡etkÃœch kapitol a sekcií. Kliknutím na <i>_document:textDETACH_</i> sa prehliadanÃœ dokument otvorí v novom okne prehliadača. Slová, ktoré ste hÄŸadali sú zvÃœraznené. Kliknutím na <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> je moÅŸné zvÃœrazňovanie zruÅ¡iÅ¥.</p>}   
  540569 
  541570# help about the icons 
   
  552581_texthelpsearchingtitle_ [l=sk] {Ako hÄŸadaÅ¥ konkrétne slová}   
  553582 
  554 _texthelpsearching_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie sa realizuje na stránke "hÄŸadaj" vykonaním nasledujúcich krokov:<p><ol><li>Určite aké vÃœrazy chcete vyhÄŸadávaÅ¥<li>Rozhodnite sa Äi chcete vyhÄŸadávaÅ¥ vÅ¡etky, alebo len niektoré slová vÃœrazu<li>Zadajte slová do pola pre vyhÄŸadávanie<li>Kliknite na tlačidlo <i>HÄŸadaÅ¥</i></ol><p>Po odoslaní dotazu sa vám na obrazovke zobrazí prvÃœch dvadsaÅ¥ dokumentov, spĺňajúcich vaÅ¡u poÅŸiadavku. Na konci zoznamu je tlačidlo, ktoré zobrazí ďalších dvadsaÅ¥ záznamov. OdtiaÄŸ je moÅŸné prekliknúť sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vrátiÅ¥ na prvú. Kliknutie na názov dokumentu, alebo na malé tlačidlo vedÄŸa dokumentu, dokument zobrazí.<p>Å tandardne sa zobrazuje prvÃœch 100 vÃœsledkov, tento limit sa dá zmeniÅ¥ na stránke <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i><p>}   
   583_texthelpsearching_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie sa realizuje na stránke "hÄŸadaj" vykonaním nasledujúcich krokov:<p><ol><li>Určite aké vÃœrazy chcete vyhÄŸadávaÅ¥<li>Rozhodnite sa, či chcete vyhÄŸadávaÅ¥ vÅ¡etky, alebo len niektoré slová vÃœrazu<li>Zadajte slová do poÄŸa pre vyhÄŸadávanie<li>Kliknite na tlačidlo <i>HÄŸadaÅ¥</i></ol><p>Po odoslaní dotazu sa vám na obrazovke zobrazí prvÃœch dvadsaÅ¥ dokumentov, spĺňajúcich vaÅ¡u poÅŸiadavku. Na konci zoznamu je tlačidlo, ktoré zobrazí ďalších dvadsaÅ¥ záznamov. OdtiaÄŸ je moÅŸné prekliknúť sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vrátiÅ¥ na prvú. Kliknutie na názov dokumentu, alebo na malé tlačidlo vedÄŸa dokumentu, dokument zobrazí.<p>Maximum zobrazenÃœch vÃœsledkov je 50, tento limit sa dá zmeniÅ¥ na stránke <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>.<p>}   
  555584 
  556585_texthelpquerytermstitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacie termíny}   
  557 _texthelpqueryterms_ [l=sk] {<p>VÅ¡etko čo napíšete do pola na vyhÄŸadávanie sa povaÅŸuje systém za "vyhÄŸadávacie termíny", ktoré sa mÃŽÅŸu skladaÅ¥ z čísiel, alebo znakov abecedy. VyhÄŸadávanie termínov spojenÃœch pomlčkami systém povaÅŸuje za dve rozdielne slová. VyhÄŸadávanie podÄŸa slov, ktoré obsahujú pomĺčku nie je moÅŸné. <p>Napríklad: dotaz <p> <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul> 
  558        <p>bude vyhodnotenÃœ rovnako ako<p> 
  559        <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>}   
   586_texthelpqueryterms_ [l=sk] {<p>VÅ¡etko, čo napíšete do pola na vyhÄŸadávanie sa povaÅŸuje systém za "vyhÄŸadávacie termíny", ktoré sa mÃŽÅŸu skladaÅ¥ z čísiel, alebo znakov abecedy. HÄŸadanú frázu je moÅŸné zapísaÅ¥ do úvodzoviek ako ("...").VyhÄŸadávanie termínov spojenÃœch pomlčkami systém povaÅŸuje za dve rozdielne slová. VyhÄŸadávanie podÄŸa slov, ktoré obsahujú pomlčku nie je moÅŸné. <p>Napríklad: dotaz <p> <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>        <p>bude vyhodnotenÃœ rovnako ako<p>        <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>}   
  560587 
  561588_texthelpmgppsearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s MGPP ponúkajú viacero funkcií.<ul> <li>A <b>*</b> Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>.<li><b>/x</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ pouÅŸité na dodanie vÀčšej váhy dokumentu jednému, alebo viacerÃœm vyhÄŸadávanÃœm termínom. Napríklad: <b>informačná/10 veda</b> priraďuje termínu informačná 10x vÀčšiu váhu ako slovu veda.</ul>}   
   
  568595_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie}   
  569596 
  570 _texthelpadvancedsearch_ [l=sk] {<p>Zvolením rozšíreného vyhÄŸadávania (v nastaveniach) budete maÅ¥ viac moÅŸností ako vyhÄŸadávaÅ¥. _selectadvancedsearch_ 
   597_texthelpadvancedsearch_ [l=sk] {<p>Zvolením rozšíreného vyhÄŸadávania (v nastaveniach) budete maÅ¥ viac moÅŸností ako vyhÄŸadávaÅ¥.  
  571598 
  572599_texthelpadvsearchmg_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MG zbierkach vám ponúka dve moÅŸnosti vyhÄŸadávania: podÄŸa relevancie a boolove vyhÄŸadávanie. <b>Relevančné</b> vyhÄŸadávanie je rovnaké ako vyhÄŸadávanie popísané v <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_}   
   
  607634 
  608635_texthelppresentationprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia prezentácie}   
  609 _texthelppresentationprefs_ [l=sk] {V závislosti od konkrétnej kolekcie, si mÃŽÅŸete nastaviÅ¥ viac moÅŸností, ktoré ovplyvnia spÃŽsob jej prezentácie. <p>Kolekcie webovÃœch stránok vám umoşňujú zruÅ¡iÅ¥ navigačnÃœ panel na vrchu kaÅŸdej stránky, takÅŸe po vyhÄŸadaní dokumentu sa dostanete na stránku ktorá uÅŸ hlavičku Greenstone obsahovaÅ¥ nebude. Pre ďalÅ¡ie vyhÄŸadávanie budete musieÅ¥ vo vaÅ¡om prehliadači kliknúť na tlačidlo "spÀť". Pri kolekciách obsahujúcich webové dokumenty, smerujú často ich linky na webové stránky mimo kniÅŸnice, v takom prípade vás systém Greenstone upozorní, ÅŸe odchádzate na stránky nachádzajúce sa mimo digitálnej kniÅŸnice.  Toto upozornenie je moÅŸné vypnúť na nastaveniach zbierky.  V niektorÃœch zbierkach, mÃŽÅŸete kontrolovaÅ¥ či linky na stránke s vyhÄŸadanÃœmi dokumentmi smerujú priamo na URL na web, alebo do kópie v digitálnej kniÅŸnici. }   
   636_texthelppresentationprefs_ [l=sk] {V závislosti od konkrétnej kolekcie, si mÃŽÅŸete nastaviÅ¥ viac moÅŸností, ktoré ovplyvnia spÃŽsob jej prezentácie. <p>Kolekcie webovÃœch stránok vám umoşňujú zruÅ¡iÅ¥ navigačnÃœ panel na vrchu kaÅŸdej stránky, takÅŸe po vyhÄŸadaní dokumentu sa dostanete na stránku ktorá uÅŸ hlavičku Greenstone obsahovaÅ¥ nebude. Pre ďalÅ¡ie vyhÄŸadávanie budete musieÅ¥ vo vaÅ¡om prehliadači kliknúť na tlačidlo "spÀť". Pri kolekciách obsahujúcich webové dokumenty, smerujú často ich linky na webové stránky mimo kniÅŸnice, v takom prípade vás systém Greenstone upozorní, ÅŸe odchádzate na stránky nachádzajúce sa mimo digitálnej kniÅŸnice.  Toto upozornenie je moÅŸné vypnúť na nastaveniach zbierky.  V niektorÃœch zbierkach, mÃŽÅŸete kontrolovaÅ¥ či linky na stránke s vyhÄŸadanÃœmi dokumentami smerujú priamo na URL na web, alebo do kópie v digitálnej kniÅŸnici. }   
  610637 
  611638_texthelpsearchprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania}   
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak2.dm

  r18430 r22809  
  170170_textbild1_ [l=sk] {Zbierka sa buduje, to mÃŽÅŸe trvaÅ¥ nejakÃœ čas. Proces budovania mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ v riadku dole.}   
  171171 
  172 _textbild2_ [l=sk] {Proces budovania zbierky mÃŽÅŸete preruÅ¡iÅ¥ kliknutím sem. <br>Zbierka na ktorej pracujete zostane nezmenená. }   
   172_textbild2_ [l=sk] {Proces budovania zbierky mÃŽÅŸete preruÅ¡iÅ¥ kliknutím sem. <br>Zbierka, na ktorej pracujete zostane nezmenená. }   
  173173 
  174174_textstopbuild_ [l=sk] {zastaviÅ¥ proces budovania}   
   
  276276_srcebadsources_ [l=sk] {<p>Vstupné zdroje sú nedostupné ( _iconcross_ ).<p>Príčinou mÃŽÅŸu byÅ¥:<ul><li>neexistujúci súbor, FTP, alebo URL<li>nepripojenie sa na internet<li>Firewall</ul><p>Ak túto URL vidíte vo vaÅ¡om prehliadači, mÃŽÅŸe ísÅ¥ o kópiu v pamÀti Vášho počítača. }   
  277277 
  278 _textymbyco_ [l=sk] {<p>Svoju zbierku mÃŽÅŸete vybudovaÅ¥ <ul><li>Od začiatku<dl><dd>Nová zbierka mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ html dokumenty (.htm, .html), textové dokumenty (.txt, .text), dokumenty MS Word (.doc), dokumenty PDF (.pdf), alebo emailové dokumenty vo formáte "m-box" (.mbx).</dd></dl><li>Z existujúcej zbierky<dl><dd>Súbory vo vaÅ¡ej novej zbierke musia byÅ¥ rovnakého typu ako ste pouÅŸili pri tvorbe predchádzajúcej zbierky.</dd></dl> 
  279 </ul>}   
   278_textymbyco_ [l=sk] {<p>Svoju zbierku mÃŽÅŸete vybudovaÅ¥ <ul><li>Od začiatku<dl><dd>Nová zbierka mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ dokumenty nasledujúcich formátov : HTML, čistÃœ text, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint, Excel, obrázky, CDS/ISIS. </dd></dl><li>Z existujúcej zbierky<dl><dd>Súbory vo vaÅ¡ej novej zbierke musia byÅ¥ rovnakého typu ako ste pouÅŸili pri tvorbe predchádzajúcej zbierky.</dd></dl> </ul>}   
  280279 
  281280_textbtco_ [l=sk] {Vybuduj kolekciu }   
   
  324323_textexptsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ bola úspeÅ¡ne exportovaná do adresára _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_.}   
  325324 
  326 _textexptfail_ [l=sk] {<p>Export zbierky  _cgiargbc1dirname_ zlyhal. <p>Pravdepodobne ste nenainÅ¡talovali túto funkciu.<ul> <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z CD-ROM, funkcia Export sa nenainÅ¡talovala, pokiaÄŸ ste počas inÅ¡talácie nezvolili "Vlastnú" (Custom) inÅ¡taláciu. Funkciu je moÅŸné doinÅ¡talovaÅ¥ opÀtovnÃœm spustením inÅ¡talácie. <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z webovej distribúcie, musíte si stiahnuÅ¥ inÅ¡talačnÃœ súbor a doinÅ¡talovaÅ¥ potrebnú funkciu. Pre ďalÅ¡ie informácie navÅ¡tívte <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> alebo píšte na <a 
  327  href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a>.</ul> 
  328  
   325_textexptfail_ [l=sk] {<p>Export zbierky  _cgiargbc1dirname_ zlyhal. <p>Pravdepodobne ste nenainÅ¡talovali túto funkciu.<ul> <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z CD-ROM (skorÅ¡iu verziu ako 2.70w), funkcia Export sa nenainÅ¡talovala, pokiaÄŸ ste počas inÅ¡talácie nezvolili "Vlastnú" (Custom) inÅ¡taláciu. Funkciu je moÅŸné doinÅ¡talovaÅ¥ opÀtovnÃœm spustením inÅ¡talácie. <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z webovej distribúcie, musíte si stiahnuÅ¥ inÅ¡talačnÃœ súbor a doinÅ¡talovaÅ¥ potrebnú funkciu. Pre ďalÅ¡ie informácie navÅ¡tívte <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> a <a  href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">diskusnú skupinu.</a></ul> }   
  329326 
  330327###################################################################### 
   
  342339_textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku}   
  343340_textmeta_ [l=sk] {DoplniÅ¥ metadáta}   
   341_textselectoption_ [l=sk] {vyberte zbierku ...}   
  344342 
  345343_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ReÅ¡tartujte Depozit</a> a skúste znova.}   
   
  396394 
  397395_textbugstitle_ [l=sk] {chyby}   
  398 _textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby tento softvér fungoval správne. Prípadné chyby zasielajte na adresu <a href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a> 
   396_textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby Vám tento softvér vyhovoval. Prípadné chyby zasielajte <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">do diskusnej skupiny</a>. 
  399397 
  400398_textgs3title_ [l=sk] {verzie}   
   
  454452 
  455453_textaboutgroups_ [l=sk] {Jednotlivé slová oddeÄŸujte čiarkou a nedávajte medzi ne medzery.}   
   454_textavailablegroups_ [l=sk] {Predefinované skupiny zahŕňajú administrátora spolu s ďalšími skupinami, ktoré sú potrebné k vzdialenému budovaniu zbierok prostredníctvom Knihovníckeho rozhrania Deposita:<ul><li><b>administrátor</b>: Deleguje práva k prístupu a zmene konfigurácie systému a pouşívateÄŸskÃœch účtov.<li><b>personal-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu novÃœch osobnÃœch zbierok konktrétneho pouşívateÄŸa.<li><b><collection-name>-collection-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu konkretnej zbierky "nazovzbrieky-meno".                                                                                               <li><b>all-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu <b>vÅ¡etkÃœch</b> zbierok a udeÄŸuje prístup k pouşívaniu ZberateÄŸa.</ul> }   
  456455 
  457456 
   
  684683_textgtitutorials_ [l=sk] {Cvičenia}   
  685684_textgtigreenorg_ [l=sk] {Greenstone.org}   
  686 _textgtigs3core_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone3 (prednastavené) 
   685_textgtigs3interface_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone 3 
  687686 
  688687#for greenstone manuals 
   
  721720_textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.}   
  722721 
  723 _textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časÅ¥ Greenstone mÃŽÅŸete preloÅŸiÅ¥ prostredníctvom Excel súboru: 
  724  
  725 <ol> 
  726 <li>SÅ¥iahnuÅ¥ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&e=_compressedoptions_">tento súbor</a>. 
  727 <li>Preklad vloÅŸte do zodpovedajúcich polí. 
  728 <li>Po skončení prekladu zaÅ¡lite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>. 
  729 </ol>}   
   722_textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časÅ¥ Greenstone mÃŽÅŸete preloÅŸiÅ¥ prostredníctvom Excel súboru: <ol><li>StiahnuÅ¥ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">súbor nepreloÅŸenÃœch prekladov</a>, alebo <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">kompletnÃœ preklad</a>. StiahnutÃœ súbor otvorte Microsoft Excel (Office 2003/XP, alebo novším) a uloÅŸte ako Microsoft Excel (.xls). <li>Preklad vloÅŸte do zodpovedajúcich polí. <li>Po skončení prekladu zaÅ¡lite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.</ol>}   
  730723 
  731724