Changeset 23723

Show
Ignore:
Timestamp:
18.02.2011 16:53:35 (9 years ago)
Author:
anna
Message:

Complete Catalan translations of User Interface. Many thanks to Eduardo del Valle.

Location:
main/trunk/greenstone2/macros
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/catalan2.dm

  r15000 r23723  
  2323_colnotbuilt_ [l=ca] {Col·lecció no construïda.} 
  2424 
   25### taken from here 
   26 
  2527_textpoem_ [l=ca] {<br><h2>Kia papapounamu te moana</h2> 
  2628 
   
  3436} 
  3537 
  36 _textgreenstone_ [l=ca] {<p>Greenstone (pedra verda) és una pedra semipreciosa que (com aquest programari) procedeix de Nova Zelanda. A la societat tradicional dels maoris, era la substància més preuada i cobejada de totes. Pot absorbir i conservar el <i>wairua</i>, que és un esperit o força vital, i està dotada de virtuts tradicionals que la converteixen en un emblema escaient per a un projecte de biblioteca digital de domini públic. La seva brillantor representa la caritat; la seva transparÚncia, l'honestedat; la seva duresa, el coratge; i el tall esmolat que pot adquirir, la justícia. La talla de pedra que apareix en el logotip de la Biblioteca Digital de Greenstone és un <i>patu</i>, una mena de porra de lluita, i una herÚncia familiar d'un dels components del projecte. En un combat cos a cos, la seva escomesa era molt ràpida, precisa i completa. Hem volgut conferir aquestes mateixes qualitats al nostre programari, i que el tall esmolat del <i>patu</i> simbolitzi l'aspecte avançat i avantguardista de la tecnologia.  } 
   38_textgreenstone_ [l=ca] {<p>Greenstone (pedra verda) és una pedra semipreciosa que (com aquest programari) procedeix de Nova Zelanda. A la societat tradicional dels maoris, era la substància més preuada i cobejada de totes. Pot absorbir i conservar el <i>wairua</i>, que és un esperit o força vital, i està dotada de virtuts tradicionals que la converteixen en un emblema escaient per a un projecte de biblioteca digital de domini públic. La seva brillantor representa la caritat; la seva transparÚncia, l'honestedat; la seva duresa, el coratge; i el tall esmolat que pot adquirir, la justícia. La talla de pedra que apareix en el logotip de la Biblioteca Digital de Greenstone és un <i>patu</i>, una mena de porra de lluita, i una herÚncia familiar d'un dels components del projecte. En un combat cos a cos, la seva escomesa era molt ràpida, precisa i completa. Hem volgut conferir aquestes mateixes qualitats al nostre programari, i que el tall esmolat del <i>patu</i> simbolitzi l'aspecte avançat i avantguardista de la tecnologia.  }   
  3739 
  3840_textaboutgreenstone_ [l=ca] {<p>Greenstone és un conjunt de programes informàtics per a la construcció i difusió de col·leccions de biblioteca digital. Proporciona una nova forma d'organitzar la informació i de publicar-la a Internet o en cd-rom. Elaborat pel <b>Projecte de Biblioteca Digital de Nova Zelanda</b> a la <b>Universitat de Waikato</b>, es distribueix en col·laboració amb la <b>UNESCO</b> i la <b>ONG Human Info </b>.  És un programari de codi font obert que es pot obtenir a <a 
   
  7173} 
  7274 
   75 
  7376_textdescrselcol_ [l=ca] {seleccioneu una col·lecció} 
  7477 
   
  108111 
  109112_textextlink_ [l=ca] {Enllaç extern} 
  110 _textlinknotfound_ [l=ca] {No s'ha trobat l'enllaç intern} 
   113_textlinknotfound_ [l=ca] {No s'ha trobat l'enllaç intern}   
  111114 
  112115_textextlinkcontent_ [l=ca] {L'enllaç que heu seleccionat és extern a qualsevol de les vostres col·leccions seleccionades actualment. 
   
  116119 
  117120# should have arguments of collection, collectionname and link 
  118 _foundintcontent_ [l=ca] {<h3>Enllaç amb la col·lecció "_2_" </h3> 
  119  
  120 <p> L'enllaç que heu seleccionat és extern a la col·lecció "_collectionname_" 
  121     (connecta amb la col·lecció "_2_"). 
  122     Si voleu visualitar aquest enllaç a la col·lecció "_2_" podeu   
  123     <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">avançar</a> fins a aquesta pàgina;  
  124     en cas contrari, pitgeu el botó "retrocés" del vostre navegador per tornar al document anterior. 
  125 } 
   121_foundintcontent_ [l=ca] {<h3>Enllaç amb la col·lecció "_2_" </h3>  <p> L'enllaç que heu seleccionat és extern a la col·lecció "_collectionname_"     (connecta amb la col·lecció "_2_").     Si voleu visualitar aquest enllaç a la col·lecció "_2_" podeu       <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">avançar</a> fins a aquesta pàgina;      en cas contrari, pitgeu el botó "retrocés" del vostre navegador per tornar al document anterior. }   
  126122 
  127123 
   
  184180_textgsdocstitle_ [l=ca] {documentació de Greenstone} 
  185181 
   182###################################################################### 
   183# collectoraction 
   184package wizard 
   185 
   186_textbild_ [l=ca] {Construeix col·lecció}   
   187_textbildsuc_ [l=ca] {Col·lecció construïda satisfactòriament. }   
   188_textviewbildsummary_ [l=ca] {Podeu <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top>visualitzar el resum de construcció</a> d'aquesta col·lecció per més detalls. }   
   189_textview_ [l=ca] {Visualitza la col·lecció}   
   190 
   191_textbild1_ [l=ca] {La col·lecció s'està construint: això pot durar uns instants. La línia d'estat de la construcció dóna informació sobre el progrés de l'operació.  }   
   192 
   193_textbild2_ [l=ca] {Per aturar el procés de construcció en qualsevol moment, feu clic aquí.  <br>La col·lecció amb quÚ esteu treballant quedarà intacta.  }   
   194 
   195_textstopbuild_ [l=ca] {para la construcció}   
   196 
   197_textbild3_ [l=ca] {Si sortiu d'aquesta pàgina (i no heu cancel·lat el procés de construcció amb  el botó "atura la construcció") la construcció continuarà i  s'instal·larà un cop completat satisfactòriament el procés. }   
   198 
   199_textbuildcancelled_ [l=ca] {Construcció cancel·lada}   
   200 
   201_textbildcancel1_ [l=ca] {S'ha cancel·lat el procés de construcció. Utilitzeu els botons grocs a sota per fer canvis a la col·lecció o reiniciar el procés de construcció. }   
   202 
   203_textbsupdate1_ [l=ca] {Actualització d'estat de construcció d'aquí a 1 segon}   
   204_textbsupdate2_ [l=ca] {Actualització d'estat de construcció d'aquí a}   
   205_textseconds_ [l=ca] {segons}   
   206 
   207_textfailmsg11_ [l=ca] {La col·lecció no s'ha pogut construir perquÚ no conté dades. Comproveu que existeixi   almenys un dels directoris o fitxers que heu especificat a la pàgina de <i>dades font</i> i que sigui d'un tipus o (en el cas d'un directori)  que contingui fitxers d'un tipus que Greenstone pugui processar.  }   
   208 
   209_textfailmsg21_ [l=ca] {No s'ha pogut construir la col·lecció (ha fallat import.pl).}   
   210_textfailmsg31_ [l=ca] {No s'ha pogut construir la col·lecció (ha fallat buildcol.pl).}   
   211_textfailmsg41_ [l=ca] {La col·lecció s'ha construït satisfactòriament però no s'ha pogut instal·lar.}   
   212_textfailmsg71_ [l=ca] {Hi ha hagut un error inesperat mentre s'intentava construir la col·lecció}   
   213 
   214 
   215_textblcont_ [l=ca] {El registre de construcció conté la informació segÃŒent:}   
  186216 
  187217###################################################################### 
   
  189219package collector 
  190220###################################################################### 
   221 
  191222 
  192223 
   
  200231_textsrce_ [l=ca] {Dades font} 
  201232_textconf_ [l=ca] {Configura la col·lecció} 
  202 _textbild_ [l=ca] {Construeix la col·lecció} 
  203 _textview_ [l=ca] {Visualitza la col·lecció} 
  204233_textdel_ [l=ca] {Suprimeix la col·lecció} 
  205234_textexpt_ [l=ca] {Exporta la col·lecció} 
   
  283312} 
  284313 
  285 _textymbyco_ [l=ca] {<p>Podeu basar la col·lecció en: 
  286 <ul> 
  287 <li>L'estructura per defecte  
  288 <dl><dd>La nova col·lecció pot contenir documents html (.htm, .html), documents de text (.txt, .text), documents de MS Word (.doc), documents PDF (.pdf) o documents 
  289 de correu electrònic amb el format "m-box" (.mbx).</dd></dl> 
  290 <li>Una col·lecció existent 
  291 <dl><dd>Els fitxers de la nova col·lecció han de ser exactament del mateix tipus que els que es varen utilitzar per construir la col·lecció existent.</dd></dl> 
  292 </ul> 
  293 } 
   314_textymbyco_ [l=ca] {<p>Podeu basar la col·lecció en: <ul> <li>L'estructura per defecte  <dl><dd>La nova col·lecció pot contenir documents en els formats segÃŒents: HTML, només text, correu electrònic "m-box", PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint,  Excel, imatges, CDS/ISIS. </dd></dl> <li>Una col·lecció existent <dl><dd>Els fitxers de la nova col·lecció han de ser exactament del mateix tipus que els que es varen utilitzar per construir la col·lecció existent.</dd></dl> </ul> }   
  294315 
  295316_textbtco_ [l=ca] {Basa la col·lecció en} 
   
  323344_textreset_ [l=ca] {Restaura} 
  324345 
  325 _textbild1_ [l=ca] {S'està construint la col·lecció. Això pot durar una estona. La línia d'estat que apareix més avall indica com progressa l'operació.  } 
  326  
  327 _textbild2_ [l=ca] {Per aturar el procés de construcció en qualsevol moment, pitgeu aquí.  
  328 <br>La col·lecció amb quÚ esteu treballant restarà intacta. 
  329 } 
  330  
  331 _textstopbuild_ [l=ca] {interromp la construcció} 
  332  
  333 _textbild3_ [l=ca] {Si sortiu d'aquesta pàgina (i no heu cancel·lat el procés de construcció amb el botó "interromp la construcció"), es continuarà construint la col·lecció i s'instal·larà un cop completat el procés.} 
  334  
  335 _textbuildcancelled_ [l=ca] {Construcció cancel·lada} 
  336  
  337 _textbildcancel1_ [l=ca] {S'ha cancel·lat el procés de construcció de la col·lecció. Amb els botons grocs que apareixen a sota podeu modificar la col·lecció o tornar a iniciar el procés de construcció. } 
  338  
  339 _textbsupdate1_ [l=ca] {Actualització d'estat de construcció d'aquí a 1 segon} 
  340 _textbsupdate2_ [l=ca] {Actualització d'estat de construcció d'aquí a } 
  341 _textseconds_ [l=ca] {segons} 
  342 _textbildsuc_ [l=ca] {La col·lecció s'ha construït satisfactòriament. } 
  343  
  344 _textviewbildsummary_ [l=ca] {Per a més informació, podeu<a href="_httppagex_(bsummary)&c=_cgiargbc1dirname_" target=_top>visualitzar el resum de construcció</a> d'aquesta col·lecció. } 
  345  
  346 _textfailmsg11_ [l=ca] {La col·lecció no s'ha pogut construir perquÚ no conté cap dada. Comproveu que existeixi almenys un dels directoris o fitxers que heu especificat a la pàgina <i>dades font</i> i que sigui d'un tipus o  (si es tracta d'un directori) que contingui fitxers d'un tipus que Greenstone pugui processar. 
  347 } 
  348  
  349 _textfailmsg21_ [l=ca] {No s'ha pogut construir la col·lecció (import.pl ha fallat). } 
  350 _textblcont_ [l=ca] {El registre de construcció conté la informació segÃŒent:} 
  351346 
  352347_texttryagain_ [l=ca] {Per favor, <a href="_httppagecollector_" target=_top>torneu a fer arrencar el col·leccionista</a> 
   
  354349} 
  355350 
  356 _textfailmsg31_ [l=ca] {No s'ha pogut construir la col·lecció (buildcol.pl ha fallat).} 
  357 _textfailmsg41_ [l=ca] {La col·lecció s'ha construït satisfactòriament però no s'ha pogut instal·lar. } 
  358 _textfailmsg71_ [l=ca] {S'ha produït un error inesperat quan s'intentava construir la col·lecció  } 
   351 
  359352_textretcoll_ [l=ca] {Torna al col·leccionista} 
  360353 
   
  401394_textexptsuc_ [l=ca] {La col·lecció  _cgiargbc1dirname_ s'ha exportat satisfactòriament al directori _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_. } 
  402395 
  403 _textexptfail_ [l=ca] {<p>No s'ha pogut exportar la col·lecció _cgiargbc1dirname_ . 
  404  
  405 <p>És probable que sigui perquÚ Greenstone es va instal·lar sense els components necessaris per a la funció "Exportar col·lecció".   
  406 <ul> 
  407  
  408  <li>Si vàreu instal·lar Greenstone des d'un cd-rom, aquests components no s'hauran instal·lat llevat que els haguéssiu seleccionat durant una instal·lació "personalitzada". Els podeu afegir a la instal·lació tornant a executar el procediment d'instal·lació. 
  409  
  410  <li>Si vàreu instal·lar Greenstone des d'una distribució a Internet, haureu de baixar i instal·lar un paquet addicional per poder habilitar aquesta funció. Podeu obtenir més informació a <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> o enviant un correu a <a  href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a>. 
  411  
  412 </ul> 
  413 } 
   396_textexptfail_ [l=ca] {<p>No s'ha pogut exportar la col·lecció _cgiargbc1dirname_ .  <p>És probable que sigui perquÚ Greenstone es va instal·lar sense els components necessaris per a la funció "Exportar col·lecció".   <ul>   <li>Si vàreu instal·lar una versió de Greenstone anterior a 2.70w des d'un cd-rom, aquests components no s'hauran instal·lat llevat que els haguéssiu seleccionat durant una instal·lació "personalitzada". Els podeu afegir a la instal·lació tornant a executar el procediment d'instal·lació.   <li>Si vàreu instal·lar Greenstone des d'una distribució a Internet, haureu de baixar i instal·lar un paquet addicional per poder habilitar aquesta funció. Podeu obtenir més informació a <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> o  <a  href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">a la llista de correu</a>.  </ul> }   
   397 
   398###################################################################### 
   399# depositoraction 
   400package depositor 
   401###################################################################### 
   402 
   403 
   404_textdepositorblurb_ [l=ca] {<p> Especifiqueu la informació de fitxer segÃŒent i feu clic a _textintro_ a sota. </p>  }   
   405 
   406_textcaec_ [l=ca] {Afegir a una col·lecció existent}   
   407_textbild_ [l=ca] {Diposita l'element}   
   408_textintro_ [l=ca] {Selecciona fitxer}   
   409_textconfirm_ [l=ca] {Confirmació}   
   410_textselect_ [l=ca] {Selecciona col·lecció}   
   411_textmeta_ [l=ca] {Especifica metadades}   
   412_textselectoption_ [l=ca] {selecciona la col·lecció ...}   
   413 
   414_texttryagain_ [l=ca] {Reinicieu <a href="_httppagedepositor_" target=_top>el dipositador</a>i torneu a provar-ho. }   
   415 
   416_textselectcol_ [l=ca] {Seleccioneu la col·lecció a la qual voleu afegir un nou document}   
   417_textfilename_ [l=ca] {Nom de fitxer}   
   418_textfilesize_ [l=ca] {Mida de fitxer}   
   419 
   420_textretcoll_ [l=ca] {Torna al dipositador}   
   421 
   422 
   423_texttmpfail_ [l=ca] {El dipositador no ha pogut llegir o escriure en un fitxer o directori temporal. Les causes possibles són: <ul> <li> Greenstone no té accés de lectura/escriptura al directori _gsdlhome_/tmp. </ul> }   
  414424 
  415425 
   
  431441 
  432442_textplatformtitle_ [l=ca] {plataforma} 
  433 _textgreenstone3_ [l=ca] {Greenstone funciona amb Windows, Unix i Mac OS X. La distribució inclou binaris a punt d'utilitzar per a totes les versions de Windows, Linux i Mac OS X. També conté un codi font complet per al sistema, que es pot compilar amb Microsoft C++ o gcc.  Greenstone funciona amb un programari associat que també es pot obtenir de forma gratuïta: el servidor web Apache i el PERL. La interfície d'usuari utilitza un navegador web com ara Netscape Navigator o Internet Explorer. 
  434 } 
   443_textgreenstone3_ [l=ca] {Greenstone funciona amb Windows, Unix i Mac OS X. La distribució inclou binaris a punt d'utilitzar per a totes les versions de Windows, Linux i Mac OS X. També conté un codi font complet per al sistema, que es pot compilar amb Microsoft C++ o gcc.  Greenstone funciona amb un programari associat que també es pot obtenir de forma gratuïta: el servidor web Apache i el PERL. La interfície d'usuari utilitza un navegador web com ara Mozilla Firefox o Internet Explorer. }   
  435444 
  436445_textgreenstone4_ [l=ca] {Moltes col·leccions de documents es distribueixen en cd-rom amb el programari de Greenstone. Per exemple, la <i>Biblioteca per al desenvolupament de la humanitat</i> conté 1.230 publicacions que tracten temes tan diversos com la comptabilitat o la depuració d'aigÃŒes. S'hi pot accedir des d'ordinadors molt senzills, com els que se solen trobar als països en vies de desenvolupament. La informació es pot trobar mitjançant cerques o consultes per tema, títols, organitzacions, llistes Com o per visualització aleatòria de portades de llibres. } 
   
  458467 
  459468_textbugstitle_ [l=ca] {errors lògics o de programació} 
  460 _textreport_ [l=ca] {El nostre desig és que aquest programari funcioni correctament. Per això us preguem que ens informeu de qualsevol problema que hi detecteu a <a href="mailto:greenstone@cs.waikato.ac.nz">greenstone@cs.waikato.ac.nz</a> 
  461 } 
   469_textreport_ [l=ca] {El nostre desig és que aquest programari funcioni correctament. Per això us preguem que ens informeu de qualsevol problema que hi detecteu a la llista de correu <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users"></a>. }   
  462470 
  463471_textgs3title_ [l=ca] {en fase d'elaboració} 
  464 # -- Missing translation: _textgs3_ 
   472_textgs3_ [l=ca] {Greenstone 3 és una nova versió amb un disseny i una execució completament nous que  conserva tots els avantatges de Greenstone 2 (la versió actual); per exemple,  és plurilingÃŒe, de multiplataforma i altament configurable. Incorpora  totes les característiques del sistema existent i és compatible amb les versions   anteriors: és a dir, pot construir i executar col·leccions existents sense haver de fer cap   modificació. Està escrit en Java i estructurat en forma de xarxa de   mòduls independents que es comuniquen mitjançant XML: per això funciona de   manera distribuïda i es pot estendre a diversos servidors si cal.   Aquest disseny modular augmenta la flexibilitat i la capacitat d'ampliació   de Greenstone. Es poden baixar documentació i versions experimentals de Greenstone 3 des de la <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">pàgina d'inici de Greenstone 3</a>.}   
  465473 
  466474_textcreditstitle_ [l=ca] {crÚdits} 
  467475 
  468 _textwhoswho_ [l=ca] {El programari de Greenstone és el fruit de la col·laboració de moltes persones. Rodger McNab i Stefan Boddie en són els principals arquitectes i programadors. També hi han fet aportacions David Bainbridge, George Buchanan, Hong Chen, Michael Dewsnip, Katherine Don, Elke Duncker, Carl Gutwin, Geoff Holmes, Dana McKay, John McPherson, Craig Nevill-Manning, Dynal Patel, Gordon Paynter, Bernhard Pfahringer, Todd Reed, Bill Rogers, John Thompson i Stuart Yeates. Altres membres del Projecte de Biblioteca Digital de Nova Zelanda han aportat valuoses idees i suggeriments al disseny del sistema: Mark Apperley, Sally Jo Cunningham, Matt Jones, Steve Jones, Te Taka 
  469 Keegan, Michel Loots, Malika Mahoui, Gary Marsden, Dave Nichols i Lloyd Smith. També volem donar les gràcies a tots aquells que han contribuït als paquets amb llicÚncia de GNU que s'inclouen en aquesta dstribució: MG, GDBM, PDFTOHTML, PERL, WGET, WVWARE i XLHTML. 
  470 } 
   476_textwhoswho_ [l=ca] {El programari de Greenstone és el fruit de la col·laboració de moltes persones. Ian Witten va ser el membre finançador del projecte i Rodger McNab i Stefan Boddie varen ser els principals arquitectes i programadors al començament. També hi han fet aportacions  _contributorlist_. Altres membres del projecte de Biblioteca Digital de Nova Zelanda han aportat valuoses idees i suggeriments al disseny del sistema:  _inspirationlist_. També volem donar les gràcies a tots aquells que han contribuït als paquets amb llicÚncia de GNU que s'inclouen en aquesta dstribució: _gnupackagelist_. }   
  471477 
  472478_textaboutgslong_ [l=ca] {sobre el programari de Greenstone} 
   
  516522 
  517523_textaboutgroups_ [l=ca] {Els grups són llistes que se separen amb comes, no poseu espais després de les comes. } 
   524_textavailablegroups_ [l=ca] {Els grups predefinits inclouen l'administrador i d'altres que assignen permisos per a la construcció remota de col·leccions mitjançant la Interfície de Bibliotecari o el Dipositador: <ul> <li><b>administrador</b>: Dóna permís per entrar a canviar la configuració de la web i els comptes d'usuaris. <li><b>editor-col·leccions-personals</b>: Dóna permís per crear noves col·leccions personals. <li><b><nom-col·lecció>-editor-col·lecció</b>: Dóna permís per crear i editar la col·lecció "nom-col·lecció", per exemple, editor-col·lecció-informes. <li><b>editor-totes-col·leccions</b>: Dóna permís per crear noves col·leccions personals i globals i editar <b>totes</b> les col·leccions. També dóna permís per utilitzar el Col·leccionador. </ul> }   
  518525 
  519526 
   
  644651#------------------------------------------------------------ 
  645652 
  646 _textbsummary_ [l=ca] {Resum de construcció de la col·lecció  _collectionname_ } 
  647 _textflog_ [l=ca] {Error en el registre de la col·lecció  _collectionname_ } 
  648  
   653_textbsummary_ [l=ca] {Resum de construcció de la col·lecció  _collectionname_ }   
   654_textflog_ [l=ca] {Error en el registre de la col·lecció  _collectionname_ }   
   655_textilog_ [l=ca] {Importa el registre de la col·lecció "_collectionname_" }   
  649656 
  650657############################################################################ 
  651658# 
  652 # This stuff is only used by the usability (I'd like to Complain) stuff 
   659# This stuff is only used by the usability (SEND FEEDBACK) stuff 
  653660# 
  654661############################################################################ 
  655662package Global 
  656663 
   664# old cusab button 
   665_linktextusab_ [l=ca] {ENVIA COMENTARI}   
   666 
  657667_greenstoneusabilitytext_ [l=ca] {Capacitat d'ús de Greenstone} 
  658668 
  659 _textwhy_ [l=ca] {<p>Enviar aquest informe és una manera d'indicar que la pàgina que miràveu us ha semblat difícil d'utilitzar o frustrant.} 
   669_textwhy_ [l=ca] {<p>Enviar aquest informe és una manera d'indicar que la pàgina que miràveu us ha semblat difícil d'utilitzar o frustrant.}   
  660670_textextraforform_ [l=ca] {No cal que empleneu el formulari -- qualsevol informació serà d'utilitat.} 
  661 _textprivacybasic_ [l=ca] {<p>L'informe només contindrà informació sobre la pàgina web de Greenstone que estàveu visualitzant i sobre la tecnologia que empràveu per visualitzar-la (a més de qualsevol informació opcional que doneu). } 
  662 _textstillsend_ [l=ca] {Encara voleu enviar aquest informe?} 
   671_textprivacybasic_ [l=ca] {<p>L'informe només contindrà informació sobre la pàgina web de Greenstone que estàveu visualitzant i sobre la tecnologia que empràveu per visualitzar-la (a més de qualsevol informació opcional que doneu). }   
   672_textstillsend_ [l=ca] {Encara voleu enviar aquest informe?}   
  663673 
  664674_texterror_ [l=ca] {error} 
  665 _textyes_ [l=ca] {Sí} 
  666 _textno_ [l=ca] {No} 
  667 _textclosewindow_ [l=ca] {Tanca la finestra} 
   675_textyes_ [l=ca] {Sí}   
   676_textno_ [l=ca] {No}   
   677_textclosewindow_ [l=ca] {Tanca la finestra}   
  668678_textabout_ [l=ca] {Sobre} 
  669679_textprivacy_ [l=ca] {Privadesa} 
  670680_textsend_ [l=ca] {Envia} 
  671 _textdontsend_ [l=ca] {No enviïs} 
  672 _textoptionally_ [l=ca] {Opcionalment} 
  673  
  674 _textunderdev_ [l=ca] {La vista preliminar dels detalls estarà disponible a la versió final.} 
  675  
  676 _textviewdetails_ [l=ca] {Mostra els detalls de l'informe} 
  677 _textmoredetails_ [l=ca] {Més detalls} 
  678 _texttrackreport_ [l=ca] {Segueix el recorregut d'aquest informe} 
  679 _textcharacterise_ [l=ca] {Quina mena de problema és} 
  680 _textseverity_ [l=ca] {Com és de greu el problema?} 
   681_textdontsend_ [l=ca] {No enviïs}   
   682_textoptionally_ [l=ca] {Opcionalment}   
   683 
   684_textunderdev_ [l=ca] {La vista preliminar dels detalls estarà disponible a la versió final.}   
   685 
   686_textviewdetails_ [l=ca] {Mostra els detalls de l'informe}   
   687_textmoredetails_ [l=ca] {Més detalls}   
   688_texttrackreport_ [l=ca] {Segueix el recorregut d'aquest informe}   
   689_textcharacterise_ [l=ca] {Quina mena de problema és}   
   690_textseverity_ [l=ca] {Com és de greu el problema?}   
  681691  
  682 _textbadrender_ [l=ca] {La pàgina es veu rara} 
  683 _textcontenterror_ [l=ca] {Error de contingut} 
  684 _textstrangebehaviour_ [l=ca] {Comportament estrany} 
  685 _textunexpected_ [l=ca] {S'ha produït un fet inesperat} 
  686 _textfunctionality_ [l=ca] {Difícil d'utilitzar} 
  687 _textother_ [l=ca] {Altre} 
  688  
  689 _textcritical_ [l=ca] {Crític} 
  690 _textmajor_ [l=ca] {Greu} 
  691 _textmedium_ [l=ca] {Mitjà} 
  692 _textminor_ [l=ca] {Lleu} 
  693 _texttrivial_ [l=ca] {Trivial} 
  694  
  695 _textwhatdoing_ [l=ca] {QuÚ intentàveu fer?} 
  696 _textwhatexpected_ [l=ca] {QuÚ pensàveu que passaria?} 
  697 _textwhathappened_ [l=ca] {QuÚ ha passat realment?} 
  698  
  699 _cannotfindcgierror_ [l=ca] {<h2>Disculpeu!</h2>No\\ s'han trobat els programes del servidor per al botó "Vull\\ formular una queixa".} 
   692_textbadrender_ [l=ca] {La pàgina es veu rara}   
   693_textcontenterror_ [l=ca] {Error de contingut}   
   694_textstrangebehaviour_ [l=ca] {Comportament estrany}   
   695_textunexpected_ [l=ca] {S'ha produït un fet inesperat}   
   696_textfunctionality_ [l=ca] {Difícil d'utilitzar}   
   697_textother_ [l=ca] {Altre}   
   698 
   699_textcritical_ [l=ca] {Crític}   
   700_textmajor_ [l=ca] {Greu}   
   701_textmedium_ [l=ca] {Mitjà}   
   702_textminor_ [l=ca] {Lleu}   
   703_texttrivial_ [l=ca] {Trivial}   
   704 
   705_textwhatdoing_ [l=ca] {QuÚ intentàveu fer?}   
   706_textwhatexpected_ [l=ca] {QuÚ pensàveu que passaria?}   
   707_textwhathappened_ [l=ca] {QuÚ ha passat realment?}   
   708 
   709_cannotfindcgierror_ [l=ca] {<h2>Disculpeu!</h2>No\\ s'han trobat els programes del servidor per al botó "_linktextusab_".}   
  700710 
  701711_textusabbanner_ [l=ca] {el rÚtol d'estil koru de Greenstone } 
   
  712722#------------------------------------------------------------ 
  713723     
  714 # -- Missing translation: _textgti_ 
  715  
  716 # -- Missing translation: _textgtierror_ 
  717  
  718 # -- Missing translation: _textgtihome_ 
  719  
  720 # -- Missing translation: _textgtiselecttlc_ 
  721  
  722 # -- Missing translation: _textgtiselecttfk_ 
  723  
  724 # -- Missing translation: _textgticoredm_ 
  725 # -- Missing translation: _textgtiauxdm_ 
  726 # -- Missing translation: _textgtiglidict_ 
  727 # -- Missing translation: _textgtiperlmodules_ 
  728 # -- Missing translation: _textgtigreenorg_ 
  729  
  730 # -- Missing translation: _textgtienter_ 
  731  
  732 # -- Missing translation: _textgticorrectexistingtranslations_ 
  733 # -- Missing translation: _textgtidownloadtargetfile_ 
  734 # -- Missing translation: _textgtiviewtargetfileinaction_ 
  735  
  736 # -- Missing translation: _textgtinumchunksmatchingquery_ 
  737  
  738 # -- Missing translation: _textgtinumchunkstranslated_ 
  739 # -- Missing translation: _textgtinumchunksrequiringupdating_ 
  740 # -- Missing translation: _textgtinumchunksrequiringtranslation_ 
  741  
  742 # -- Missing translation: _textgtienterquery_ 
  743 # -- Missing translation: _textgtifind_ 
  744  
  745 # -- Missing translation: _textgtitranslatingchunk_ 
  746 # -- Missing translation: _textgtiupdatingchunk_ 
  747 # -- Missing translation: _textgtisubmit_ 
  748  
  749 # -- Missing translation: _textgtilastupdated_ 
  750  
  751 # -- Missing translation: _textgtitranslationfilecomplete_ 
   724_textgtierror_ [l=ca] {S'ha produït un error}   
   725 
   726_textgtihome_ [l=ca] {Aquestes pàgines us ajudaran a millorar el suport plurilingÃŒe de Greenstone. Amb elles, podreu  <ul>   <li>traduir parts de Greenstone a un nou idioma   <li>actualitzar una interfície d'idioma ja existent quan es modifiqui la interfície en anglÚs (p.ex., per a noves funcions de Greenstone)   <li>corregir errors a les traduccions existents </ul>  Se us presentarà un seguit de pàgines web, que contindran cadascuna   una frase per traduir. Aneu traduint la interfície al vostre idioma frase per frase.  Moltes frases contenen ordres de format HTML: no intenteu  traduir-les, conserveu-les intactes a la versió traduïda. Les paraules entre guions baixos (com _aquesta_) tampoc no  s'han de traduir (són els noms de les "macros" de Greenstone). <p> Si esteu actualitzant una interfície d'idioma ja existent no se us presentaran  frases que ja estiguin traduïdes. De vegades, hi ha una traducció  però el text en anglÚs ha canviat des que es va traduir. En aquest cas, es presentarà una traducció  actual que haureu de comprovar i, si cal, actualitzar. <p> Per corregir una traducció que ja s'hagi actualitzat, utilitzeu la funció de "Corregir traducció existent" que ve amb cada part de Greenstone. <p> Cada pàgina acaba amb un botó "_textgtisubmit_". Quan el pitgeu, els canvis s'incorporen  immediatament a una instal·lació separada de Greenstone a nzdl.org. A cada  pàgina apareix un botó per accedir a aquest lloc web.  }   
   727 
   728_textgtiselecttlc_ [l=ca] {Seleccioneu el vostre idioma}   
   729 
   730#for status page 
   731_textgtiviewstatus_ [l=ca] {Feu clic per visualitzar l'estat actual de traducció de tots els idiomes}   
   732_textgtiviewstatusbutton_ [l=ca] {VISUALITZA ESTAT}   
   733_textgtistatustable_ [l=ca] {Llista d'estat actual de traducció de tots els idiomes}   
   734_textgtilanguage_ [l=ca] {Idioma}   
   735_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=ca] {Nombre total de traduccions}   
   736 
   737_textgtiselecttfk_ [l=ca] {Seleccioneu un fitxer per treballar-hi}   
   738 
   739_textgticoredm_ [l=ca] {Interfície de Greenstone (central) }   
   740_textgtiauxdm_ [l=ca] {Interfície de Greenstone (auxiliar) }   
   741_textgtiglidict_ [l=ca] {Diccionari de la IBG}   
   742_textgtiglihelp_ [l=ca] {Ajuda de la IBG}   
   743_textgtiperlmodules_ [l=ca] {Mòduls de Perl}   
   744_textgtitutorials_ [l=ca] {Exercicis tutorials}   
   745_textgtigreenorg_ [l=ca] {Greenstone.org}   
   746_textgtigs3interface_ [l=ca] {Inertíficie de Greenstone 3}   
   747 
   748#for greenstone manuals 
   749_textgtidevmanual_ [l=ca] {Manual del programador de Greenstone}   
   750_textgtiinstallmanual_ [l=ca] {Manual de l'instal·lador de Greenstone}   
   751_textgtipapermanual_ [l=ca] {Manual de Greenstone per traslladar de paper a col·lecció}   
   752_textgtiusermanual_ [l=ca] {Manual de l'usuari de Greenstone}   
   753 
   754_textgtienter_ [l=ca] {INTRODUEIX}   
   755 
   756_textgticorrectexistingtranslations_ [l=ca] {Corregir traduccions existents}   
   757_textgtidownloadtargetfile_ [l=ca] {Baixa fitxer}   
   758_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=ca] {Visualitza aquest fitxer en acció}   
   759_textgtitranslatefileoffline_ [l=ca] {Traduir aquest fitxer sense connexió a internet}   
   760 
   761_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=ca] {Nombre de fragments de text que coincideixen amb la consulta }   
   762 
   763_textgtinumchunkstranslated_ [l=ca] {traduccions fetes}   
   764_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=ca] {D'aquestes, _1_ necessiten actualització}   
   765_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=ca] {traduccions que falten}   
   766 
   767#for status page 
   768_textgtinumchunkstranslated2_ [l=ca] {nombre de traduccions fetes}   
   769_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=ca] {nombre de traduccions que necessiten actualització }   
   770_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=ca] {nombre de traduccions que falten}   
   771 
   772_textgtienterquery_ [l=ca] {Introduïu una paraula o una frase del fragment de text que vulgueu corregir}   
   773_textgtifind_ [l=ca] {CERCA}   
   774 
   775_textgtitranslatingchunk_ [l=ca] {Està traduint el fragment de text <i>_1_</i>}   
   776_textgtiupdatingchunk_ [l=ca] {Està actualitzant el fragment de text <i>_1_</i>}   
   777_textgtisubmit_ [l=ca] {ENVIA}   
   778 
   779_textgtilastupdated_ [l=ca] {Darrera actualització }   
   780 
   781_textgtitranslationfilecomplete_ [l=ca] {Gràcies per actualitzar aquest fitxer, ara està complet!<p>Podeu baixar una còpia del fitxer amb l'enllaç del damunt, i també s'inclourà en futures edicions de Greenstone. }   
   782 
   783_textgtiofflinetranslation_ [l=ca] {Podeu traduir aquesta part de Greenstone sense connexió a Internet fent servir un full de càlcul d'Excel:  <ol> <li>Baixeu <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">aquest fitxer</a> per a tota la feina restant, o bé <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">aquest fitxer</a> per a totes les cadenes d'aquest mòdul. <li>Obriu el fitxer que heu baixat amb Microsoft Excel (cal tenir Office 2003/XP o versions més recents) i deseu-lo com a llibre de treball de Microsoft Excel (format .xls). <li>Introduïu les traduccions a les caselles corresponents. <li>Quan hàgiu acabat de traduir totes les cadenes, envieu el fitxer .xls per correu electrònic a <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>. </ol> }   
   784 
  752785 
  753786 
   
  758791 
  759792_textglilong_ [l=ca] {la interficie del bibliotecari de Greenstone} 
  760 _textglihelp_ [l=ca] {La Interfície del Bibliotecari de Greenstone (GLI) us facilita l'accés a les funcions de Greenstone mitjançant una interfície fàcil d'utilitzar en la qual només cal "apuntar i pitjar". Això us permet recopilar grups de documents, importar o assignar metadades i incorporar-les a una col·lecció de Greenstone.  
  761  <p> 
  762 Recordeu que la GLI s'executa juntament amb Greenstone i que suposa que està instal·lada en un subdirectori de la vostra instal·lació de Greenstone. Aquest serà el cas si heu baixat una de les distribucions de Greenstone d'Internet, o si l'heu instal·lada a partir d'un cd-rom de Greenstone. 
  763   
  764   
  765 <h4>Executar la GLI des de Windows</h4> 
  766   
  767 Si treballeu amb Windows, feu arrencar la interfície del bibliotecari seleccionant <i>Biblioteca Digital Greenstone</i> a la secció <i>Programes</i> del menú <i>Inici</i> i triant <i>Interfície del bibliotecari</i>.  
  768  
  769   
  770 <h4>Excutar la GLI des d'Unix</h4> 
  771   
  772 Per executar la GLI des d'Unix, canvieu al directori <i>gli</i> de la vostra instal·lació de Greenstone i llavors executeu el guió <i>gli.sh</i>.  
  773   
  774 <h4>Executar la GLI des de Mac OS X</h4> 
  775  
  776 En el cercador, aneu a <i>Aplicacions</i> i d'allà a <i>Greenstone</i> 
  777 (si heu instal·lat Greenstone a la ubicació per defecte), i llavors feu arrencar l'aplicació <i>GLI</i>. 
  778 } 
  779  
   793_textglihelp_ [l=ca] {La Interfície del Bibliotecari de Greenstone (IBG, o GLI en anglÚs) us facilita l'accés a les funcions de Greenstone mitjançant una interfície fàcil d'utilitzar en la qual només cal "apuntar i pitjar". Això us permet recopilar grups de documents, importar o assignar metadades i incorporar-les a una col·lecció de Greenstone.<p> <p>Recordeu que la IBG s'executa juntament amb Greenstone i que presuposa que està instal·lada en un subdirectori de la vostra instal·lació de Greenstone. Aquest serà el cas si heu baixat una de les distribucions de Greenstone d'Internet, o si l'heu instal·lada a partir d'un cd-rom de Greenstone.     <h4>Executar la IBG des de Windows</h4>   Si treballeu amb Windows, feu arrencar la interfície del bibliotecari seleccionant <i>Biblioteca Digital Greenstone</i> a la secció <i>Programes</i> del menú <i>Inici</i> i triant <i>Interfície del bibliotecari</i>.     <h4>Excutar la IBG des d'Unix</h4>   Per executar la IBG des d'Unix, canvieu al directori <i>ibg</i> de la vostra instal·lació de Greenstone i llavors executeu l'script <i>gli.sh</i>.    <h4>Executar la IBG des de Mac OS X</h4>  En el cercador, aneu a <i>Aplicacions</i> i d'allà a <i>Greenstone</i> (si heu instal·lat Greenstone a la ubicació per defecte), i llavors feu arrencar l'aplicació <i>IBG</i>. }