Changeset 28498

Show
Ignore:
Timestamp:
18.10.2013 19:52:18 (6 years ago)
Author:
ak19
Message:

Slovak language coredm module of the Greenstone Interface. Many thanks to Tomáš Fiala.

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak.dm

  r23637 r28498  
  4040#------------------------------------------------------------ 
  4141 
  42 _textperiodicals_ [l=sk] {Periodiká}   
   42_textperiodicals_ [l=sk] {Periodiká} 
  4343 
  4444# these three used by the default format statement of the demo and dls collections. 
  45 _textsource_ [l=sk] {Zdroj}   
  46 _textdate_ [l=sk] {dátum vydania:}   
  47 _textnumpages_ [l=sk] {počet strán}   
  48  
  49 _textsignin_ [l=sk] {prihlásiÅ¥ sa}   
  50  
  51 _texttruncated_ [l=sk] {[skrátené]}   
  52  
  53 _textdefaultcontent_ [l=sk] {VyÅŸiadaná stránka nemohla byÅ¥ zobrazená. PouÅŸite prosím funkciu "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači, alebo kliknite na tlačidlo domov pre návrat do digitálnej kniÅŸnice.}   
  54  
  55 _textdefaulttitle_ [l=sk] {Chyba GSDL}   
  56  
  57 _textbadcollection_ [l=sk] {Táto zbierka (s názvom "_cvariable_") nie je nainÅ¡talovaná v systéme digitálnej kniÅŸnice Greenstone. }   
  58  
  59 _textselectpage_ [l=sk] {– VybraÅ¥ stranu –}   
  60  
  61 _collectionextra_ [l=sk] {Táto zbierka obsahuje _about:numdocs_ dokumentov. PoslednÃœ termín aktualizácie bol pred _about:builddate_ dňami.}   
   45_textsource_ [l=sk] {Zdroj} 
   46_textdate_ [l=sk] {dátum vydania:} 
   47_textnumpages_ [l=sk] {počet strán} 
   48 
   49_textsignin_ [l=sk] {prihlásiÅ¥ sa} 
   50 
   51_texttruncated_ [l=sk] {[skrátené]} 
   52 
   53_textdefaultcontent_ [l=sk] {VyÅŸiadaná stránka nemohla byÅ¥ zobrazená. PouÅŸite prosím funkciu "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači, alebo kliknite na tlačidlo domov pre návrat do digitálnej kniÅŸnice.} 
   54 
   55_textdefaulttitle_ [l=sk] {Chyba GSDL} 
   56 
   57_textbadcollection_ [l=sk] {Táto zbierka (s názvom "_cvariable_") nie je nainÅ¡talovaná v systéme digitálnej kniÅŸnice Greenstone. } 
   58 
   59_textselectpage_ [l=sk] {– VybraÅ¥ stranu –} 
   60 
   61_collectionextra_ [l=sk] {Táto zbierka obsahuje _about:numdocs_ dokumentov. PoslednÃœ termín aktualizácie bol pred _about:builddate_ dňami.} 
  6262 
  6363# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_ 
  6464# macro will always be set to another value) 
  65 _collectorextra_ [l=sk] {<p>Táto zbierka obsahuje _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), celkom _numbytes_ indexovaného textu a metadát. <p><a href="_httppagex_(bsummary)">Klikni sem</a> pre zobrazenie prehÄŸadu o tejto zbierke. }   
   65_collectorextra_ [l=sk] {<p>Táto zbierka obsahuje _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), celkom _numbytes_ indexovaného textu a metadát. <p><a href="_httppagex_(bsummary)">Klikni sem</a> pre zobrazenie prehÄŸadu o tejto zbierke. } 
  6666 
  6767_textdescrcollection_ [l=sk] {} 
  68 _textdescrabout_ [l=sk] {O kniÅŸnici}   
  69 _textdescrhome_ [l=sk] {Domovská stránka}   
  70 _textdescrhelp_ [l=sk] {Pomoc}   
  71 _textdescrpref_ [l=sk] {Nastavenia}   
  72 _textdescrlogin_ [l=sk] {Prihlasovacia stránka}   
  73 _textdescrlogout_ [l=sk] {OdhlásiÅ¥ sa ako _cgiargun_}   
  74  
  75 _textdescrgreenstone_ [l=sk] {Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone}   
  76 _textdescrusab_ [l=sk] {Čo je podÄŸa vás náročné na pouÅŸitie?}   
   68_textdescrabout_ [l=sk] {O kniÅŸnici} 
   69_textdescrhome_ [l=sk] {Domovská stránka} 
   70_textdescrhelp_ [l=sk] {Pomoc} 
   71_textdescrpref_ [l=sk] {Nastavenia} 
   72_textdescrlogin_ [l=sk] {Prihlasovacia stránka} 
   73_textdescrlogout_ [l=sk] {OdhlásiÅ¥ sa ako _cgiargun_} 
   74 
   75_textdescrgreenstone_ [l=sk] {Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone} 
   76_textdescrusab_ [l=sk] {Čo je podÄŸa vás náročné na pouÅŸitie?} 
  7777 
  7878 
  7979# Metadata names and navigation bar labels 
  8080 
  81 _textSearch_ [l=sk] {HÄŸadaÅ¥}   
  82 _labelSearch_ [l=sk] {VyhÄŸadaÅ¥}   
   81_textSearch_ [l=sk] {HÄŸadaÅ¥} 
   82_labelSearch_ [l=sk] {VyhÄŸadaÅ¥} 
  8383 
  8484# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 
  85 _textTitle_ [l=sk] {Názvu}   
  86 _labelTitle_ [l=sk] {Tituly}   
  87 _textCreator_ [l=sk] {Autor}   
  88 _labelCreator_ [l=sk] {Autori}   
  89 _textSubject_ [l=sk] {Predmetu}   
  90 _labelSubject_ [l=sk] {K&#318;&#250;&#269;ov&#233; slov&#225;}   
  91 _textDescription_ [l=sk] {Popis}   
  92 _labelDescription_ [l=sk] {Popis}   
  93 _textPublisher_ [l=sk] {VydavateÄŸ}   
  94 _labelPublisher_ [l=sk] {Vydavatelia}   
  95 _textContributor_ [l=sk] {PrispievateÄŸ}   
  96 _labelContributor_ [l=sk] {Prispievatelia }   
  97 _textDate_ [l=sk] {Dátum}   
  98 _labelDate_ [l=sk] {Dátumy}   
  99 _textType_ [l=sk] {Typ}   
  100 _labelType_ [l=sk] {Typy}   
  101 _textFormat_ [l=sk] {Formát}   
  102 _labelFormat_ [l=sk] {Formáty}   
  103 _textIdentifier_ [l=sk] {identifikátor}   
  104 _labelIdentifier_ [l=sk] {Identifikátor}   
  105 _textSource_ [l=sk] {Názov súboru}   
  106 _labelSource_ [l=sk] {Názvy súborov}   
  107 _textLanguage_ [l=sk] {Jazyk}   
  108 _labelLanguage_ [l=sk] {Jazyky}   
  109 _textRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ah}   
  110 _labelRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ahy}   
  111 _textCoverage_ [l=sk] {Pokrytie}   
  112 _labelCoverage_ [l=sk] {Pokrytie}   
  113 _textRights_ [l=sk] {Práva}   
  114 _labelRights_ [l=sk] {Práva}   
   85_textTitle_ [l=sk] {Názvu} 
   86_labelTitle_ [l=sk] {Tituly} 
   87_textCreator_ [l=sk] {Autor} 
   88_labelCreator_ [l=sk] {Autori} 
   89_textSubject_ [l=sk] {Predmetu} 
   90_labelSubject_ [l=sk] {K&#318;&#250;&#269;ov&#233; slov&#225;} 
   91_textDescription_ [l=sk] {Popis} 
   92_labelDescription_ [l=sk] {Popis} 
   93_textPublisher_ [l=sk] {VydavateÄŸ} 
   94_labelPublisher_ [l=sk] {Vydavatelia} 
   95_textContributor_ [l=sk] {PrispievateÄŸ} 
   96_labelContributor_ [l=sk] {Prispievatelia } 
   97_textDate_ [l=sk] {Dátum} 
   98_labelDate_ [l=sk] {Dátumy} 
   99_textType_ [l=sk] {Typ} 
   100_labelType_ [l=sk] {Typy} 
   101_textFormat_ [l=sk] {Formát} 
   102_labelFormat_ [l=sk] {Formáty} 
   103_textIdentifier_ [l=sk] {identifikátor} 
   104_labelIdentifier_ [l=sk] {Identifikátor} 
   105_textSource_ [l=sk] {Názov súboru} 
   106_labelSource_ [l=sk] {Názvy súborov} 
   107_textLanguage_ [l=sk] {Jazyk} 
   108_labelLanguage_ [l=sk] {Jazyky} 
   109_textRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ah} 
   110_labelRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ahy} 
   111_textCoverage_ [l=sk] {Pokrytie} 
   112_labelCoverage_ [l=sk] {Pokrytie} 
   113_textRights_ [l=sk] {Práva} 
   114_labelRights_ [l=sk] {Práva} 
  115115 
  116116# DLS metadata set 
  117 _textOrganization_ [l=sk] {Organizácie}   
  118 _labelOrganization_ [l=sk] {Organizácie}   
  119 _textKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slovo}   
  120 _labelKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slová}   
  121 _textHowto_ [l=sk] {spÃŽsobu rieÅ¡enia problematiky}   
  122 _labelHowto_ [l=sk] {Ako}   
   117_textOrganization_ [l=sk] {Organizácie} 
   118_labelOrganization_ [l=sk] {Organizácie} 
   119_textKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slovo} 
   120_labelKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slová} 
   121_textHowto_ [l=sk] {spÃŽsobu rieÅ¡enia problematiky} 
   122_labelHowto_ [l=sk] {Ako} 
  123123 
  124124# Miscellaneous Greenstone metadata 
  125 _textPhrase_ [l=sk] {Fráza}   
  126 _labelPhrase_ [l=sk] {Frázy}   
  127 _textCollage_ [l=sk] {Koláş}   
  128 _labelCollage_ [l=sk] {Koláş}   
  129 _textBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥}   
  130 _labelBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥}   
  131 _textTo_ [l=sk] {Do}   
  132 _labelTo_ [l=sk] {Do}   
  133 _textFrom_ [l=sk] {PodÄŸa}   
  134 _labelFrom_ [l=sk] {Od}   
  135 _textAcronym_ [l=sk] {Skratka}   
  136 _labelAcronym_ [l=sk] {Skratky}   
  137 _textAuthor_ [l=sk] {Autor}   
  138 _textAuthors_ [l=sk] {Autori}   
   125_textPhrase_ [l=sk] {Fráza} 
   126_labelPhrase_ [l=sk] {Frázy} 
   127_textCollage_ [l=sk] {Koláş} 
   128_labelCollage_ [l=sk] {Koláş} 
   129_textBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥} 
   130_labelBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥} 
   131_textTo_ [l=sk] {Do} 
   132_labelTo_ [l=sk] {Do} 
   133_textFrom_ [l=sk] {PodÄŸa} 
   134_labelFrom_ [l=sk] {Od} 
   135_textAcronym_ [l=sk] {Skratka} 
   136_labelAcronym_ [l=sk] {Skratky} 
   137_textAuthor_ [l=sk] {Autor} 
   138_textAuthors_ [l=sk] {Autori} 
  139139 
  140140# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name 
  141 _textdescrdefault_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa _1_ }   
  142  
  143 _textdescrSearch_ [l=sk] {HÄŸadaj presnÃœ termín}   
  144 _textdescrType_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa typu zdroja}   
  145 _textdescrIdentifier_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa identifikátora zdroja}   
  146 _textdescrSource_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa pÃŽvodného názvu súboru}   
  147 _textdescrTo_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa}   
  148 _textdescrFrom_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa "Od" }   
  149 _textdescrCollage_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ cez obrázkovú koláş}   
  150 _textdescrAcronym_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ skratkami  }   
  151 _textdescrPhrase_ [l=sk] {ListovaÅ¥ frázy}   
  152 _textdescrHowto_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa kategórií}   
  153 _textdescrBrowse_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ dokumenty}   
  154 _texticontext_ [l=sk] {PozrieÅ¥ dokument}   
  155 _texticonclosedbook_ [l=sk] {otvoriÅ¥ tento dokument a ukázaÅ¥ obsah}   
  156 _texticonnext_ [l=sk] {do ďalÅ¡ej časti}   
  157 _texticonprev_ [l=sk] {do predchádzajúcej časti}   
  158  
  159 _texticonworld_ [l=sk] {PozrieÅ¥ webovÃœ dokument}   
  160  
  161 _texticonmidi_ [l=sk] {Ukáş MIDI dokument}   
  162 _texticonmsword_ [l=sk] {Ukáş dokument Microsoft Word}   
  163 _texticonmp3_ [l=sk] {Ukáş MP3 dokument}   
  164 _texticonpdf_ [l=sk] {Ukáş PDF dokument}   
  165 _texticonps_ [l=sk] {PozrieÅ¥ PostScript dokument}   
  166 _texticonppt_ [l=sk] {Ukáş PowerPoint dokument}   
  167 _texticonrtf_ [l=sk] {PozrieÅ¥ RTF dokument}   
  168 _texticonxls_ [l=sk] {PozrieÅ¥ Microsoft Excel dokument}   
  169 _texticonogg_ [l=sk] {Pozri Ogg Vorbis dokument}   
  170 _texticonrmvideo_ [l=sk] {Pozri Real Media dokument}   
  171  
  172 _page_ [l=sk] {strana}   
  173 _pages_ [l=sk] {strany}   
  174 _of_ [l=sk] {z}   
  175 _vol_ [l=sk] {Ročník}   
  176 _num_ [l=sk] {Číslo}   
   141_textdescrdefault_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa _1_ } 
   142 
   143_textdescrSearch_ [l=sk] {HÄŸadaj presnÃœ termín} 
   144_textdescrType_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa typu zdroja} 
   145_textdescrIdentifier_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa identifikátora zdroja} 
   146_textdescrSource_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa pÃŽvodného názvu súboru} 
   147_textdescrTo_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa} 
   148_textdescrFrom_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa "Od" } 
   149_textdescrCollage_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ cez obrázkovú koláş} 
   150_textdescrAcronym_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ skratkami  } 
   151_textdescrPhrase_ [l=sk] {ListovaÅ¥ frázy} 
   152_textdescrHowto_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa kategórií} 
   153_textdescrBrowse_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ dokumenty} 
   154_texticontext_ [l=sk] {PozrieÅ¥ dokument} 
   155_texticonclosedbook_ [l=sk] {otvoriÅ¥ tento dokument a ukázaÅ¥ obsah} 
   156_texticonnext_ [l=sk] {do ďalÅ¡ej časti} 
   157_texticonprev_ [l=sk] {do predchádzajúcej časti} 
   158 
   159_texticonworld_ [l=sk] {PozrieÅ¥ webovÃœ dokument} 
   160 
   161_texticonmidi_ [l=sk] {Ukáş MIDI dokument} 
   162_texticonmsword_ [l=sk] {Ukáş dokument Microsoft Word} 
   163_texticonmp3_ [l=sk] {Ukáş MP3 dokument} 
   164_texticonpdf_ [l=sk] {Ukáş PDF dokument} 
   165_texticonps_ [l=sk] {PozrieÅ¥ PostScript dokument} 
   166_texticonppt_ [l=sk] {Ukáş PowerPoint dokument} 
   167_texticonrtf_ [l=sk] {PozrieÅ¥ RTF dokument} 
   168_texticonxls_ [l=sk] {PozrieÅ¥ Microsoft Excel dokument} 
   169_texticonogg_ [l=sk] {Pozri Ogg Vorbis dokument} 
   170_texticonrmvideo_ [l=sk] {Pozri Real Media dokument} 
   171 
   172_page_ [l=sk] {strana} 
   173_pages_ [l=sk] {strany} 
   174_of_ [l=sk] {z} 
   175_vol_ [l=sk] {Ročník} 
   176_num_ [l=sk] {Číslo} 
  177177 
  178178_textmonth00_ [l=sk] {} 
  179 _textmonth01_ [l=sk] {Január}   
  180 _textmonth02_ [l=sk] {Február}   
  181 _textmonth03_ [l=sk] {Marec}   
  182 _textmonth04_ [l=sk] {Apríl}   
  183 _textmonth05_ [l=sk] {Máj}   
  184 _textmonth06_ [l=sk] {Jún}   
  185 _textmonth07_ [l=sk] {Júl}   
  186 _textmonth08_ [l=sk] {August}   
  187 _textmonth09_ [l=sk] {September}   
  188 _textmonth10_ [l=sk] {Október}   
  189 _textmonth11_ [l=sk] {November}   
  190 _textmonth12_ [l=sk] {December}   
  191  
  192 _texttext_ [l=sk] {Text}   
   179_textmonth01_ [l=sk] {Január} 
   180_textmonth02_ [l=sk] {Február} 
   181_textmonth03_ [l=sk] {Marec} 
   182_textmonth04_ [l=sk] {Apríl} 
   183_textmonth05_ [l=sk] {Máj} 
   184_textmonth06_ [l=sk] {Jún} 
   185_textmonth07_ [l=sk] {Júl} 
   186_textmonth08_ [l=sk] {August} 
   187_textmonth09_ [l=sk] {September} 
   188_textmonth10_ [l=sk] {Október} 
   189_textmonth11_ [l=sk] {November} 
   190_textmonth12_ [l=sk] {December} 
   191 
   192_texttext_ [l=sk] {Text} 
  193193_labeltext_ [l=sk] {_texttext_} 
  194 _textdocument_ [l=sk] {Dokument}   
  195 _textsection_ [l=sk] {Čast}   
  196 _textparagraph_ [l=sk] {Odsek}   
  197 _textchapter_ [l=sk] {Kapitola}   
  198 _textbook_ [l=sk] {Kniha}   
  199  
  200 _magazines_ [l=sk] {Časopisy}   
   194_textdocument_ [l=sk] {Dokument} 
   195_textsection_ [l=sk] {Čast} 
   196_textparagraph_ [l=sk] {Odsek} 
   197_textchapter_ [l=sk] {Kapitola} 
   198_textbook_ [l=sk] {Kniha} 
   199 
   200_magazines_ [l=sk] {Časopisy} 
  201201 
  202202_nzdlpagefooter_ [l=sk] {<div class="divbar"> </div> 
   
  204204 <br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,  
  205205 <a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,  
  206  New Zealand}   
  207  
  208 _linktextHOME_ [l=sk] {DOMOV}   
  209 _linktextHELP_ [l=sk] {POMOC}   
  210 _linktextPREFERENCES_ [l=sk] {NASTAVENIA}   
  211 _linktextLOGIN_ [l=sk] {PRIHLÁSIÅ€ SA}   
  212 _linktextLOGGEDIN_ [l=sk] {(prihlásenÃœ ako _cgiargun_)}   
  213 _linktextLOGOUT_ [l=sk] {ODHLÁSIÅ€ SA}   
   206 New Zealand} 
   207 
   208_linktextHOME_ [l=sk] {DOMOV} 
   209_linktextHELP_ [l=sk] {POMOC} 
   210_linktextPREFERENCES_ [l=sk] {NASTAVENIA} 
   211_linktextLOGIN_ [l=sk] {PRIHLÁSIÅ€ SA} 
   212_linktextLOGGEDIN_ [l=sk] {(prihlásenÃœ ako _cgiargun_)} 
   213_linktextLOGOUT_ [l=sk] {ODHLÁSIÅ€ SA} 
  214214 
  215215 
   
  219219###################################################################### 
  220220 
  221 _textpagetitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone}   
  222  
  223 _textnocollections_ [l=sk] {Momentálne nie sú dostupné ÅŸiadne zbierky.}   
  224  
  225 _textadmin_ [l=sk] {Správcovská stránka }   
  226 _textabgs_ [l=sk] {O Greenstone}   
  227 _textgsdocs_ [l=sk] {Dokumentácia Greenstone}   
  228  
  229 _textdescradmin_ [l=sk] {Umoşňuje pridávaÅ¥ novÃœch pouşívateÄŸov, manaÅŸovaÅ¥ kolekcie a poskytuje technické informácie o inÅ¡talácii.}   
  230  
  231 _textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéri Greenstone a projekte digitálnej kniÅŸnice Nového Zélandu.}   
  232  
  233 _textdescrgodocs_ [l=sk] {Príručka Greenstone}   
   221_textpagetitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone} 
   222 
   223_textnocollections_ [l=sk] {Momentálne nie sú dostupné ÅŸiadne zbierky.} 
   224 
   225_textadmin_ [l=sk] {Správcovská stránka } 
   226_textabgs_ [l=sk] {O Greenstone} 
   227_textgsdocs_ [l=sk] {Dokumentácia Greenstone} 
   228 
   229_textdescradmin_ [l=sk] {Umoşňuje pridávaÅ¥ novÃœch pouşívateÄŸov, manaÅŸovaÅ¥ kolekcie a poskytuje technické informácie o inÅ¡talácii.} 
   230 
   231_textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéri Greenstone a projekte digitálnej kniÅŸnice Nového Zélandu.} 
   232 
   233_textdescrgodocs_ [l=sk] {Príručka Greenstone} 
  234234 
  235235##################################################################### 
   
  238238package gli 
  239239 
  240 _textgli_ [l=sk] {Knihovnícke rozhranie}   
  241 _textdescrgli_ [l=sk] {Umoşňuje vytváraÅ¥, upravovaÅ¥ a mazaÅ¥ zbierky.}   
   240_textgli_ [l=sk] {Knihovnícke rozhranie} 
   241_textdescrgli_ [l=sk] {Umoşňuje vytváraÅ¥, upravovaÅ¥ a mazaÅ¥ zbierky.} 
  242242 
  243243package collector 
  244244 
  245 _textcollector_ [l=sk] {ZberateÄŸ}   
  246 _textdescrcollector_ [l=sk] {Pouşívanie knihovníckeho rozhrania je praktickejÅ¡ie a vhodnejÅ¡ie.}   
   245_textcollector_ [l=sk] {ZberateÄŸ} 
   246_textdescrcollector_ [l=sk] {Pouşívanie knihovníckeho rozhrania je praktickejÅ¡ie a vhodnejÅ¡ie.} 
  247247 
  248248package depositor 
  249249 
  250 _textdepositor_ [l=sk] {Depozit}   
  251 _textdescrdepositor_ [l=sk] {Umoşňuje pridaÅ¥ dokumenty do existujúcich zbierok}   
   250_textdepositor_ [l=sk] {Depozit} 
   251_textdescrdepositor_ [l=sk] {Umoşňuje pridaÅ¥ dokumenty do existujúcich zbierok} 
  252252 
  253253package gti 
  254254 
  255 _textgti_ [l=sk] {Prekladové rozhranie Greenstone}   
  256 _textdescrtranslator_ [l=sk] {Pomáha udrÅŸiavaÅ¥ aktualizované viacjazyčné verzie Greenstone.  }   
   255_textgti_ [l=sk] {Prekladové rozhranie Greenstone} 
   256_textdescrtranslator_ [l=sk] {Pomáha udrÅŸiavaÅ¥ aktualizované viacjazyčné verzie Greenstone.  } 
  257257 
  258258 
   
  267267#------------------------------------------------------------ 
  268268 
  269 _textabcol_ [l=sk] {O tejto zbierke}   
  270  
  271 _textsubcols1_ [l=sk] {<p>Celá zbierka zahŕňa  _1_ čiastkovÃœch zbierok. Práve dostupné sú: <blockquote>}   
  272  
  273 _textsubcols2_ [l=sk] {</blockquote> Na webovej stránke "Nastavenia" si mÃŽÅŸete skontrolovaÅ¥ (a zmeniÅ¥) čiastkové zbierky, ktoré práve pouşívate.  }   
  274  
  275 _titleabout_ [l=sk] {O zbierke}   
   269_textabcol_ [l=sk] {O tejto zbierke} 
   270 
   271_textsubcols1_ [l=sk] {<p>Celá zbierka zahŕňa  _1_ čiastkovÃœch zbierok. Práve dostupné sú: <blockquote>} 
   272 
   273_textsubcols2_ [l=sk] {</blockquote> Na webovej stránke "Nastavenia" si mÃŽÅŸete skontrolovaÅ¥ (a zmeniÅ¥) čiastkové zbierky, ktoré práve pouşívate.  } 
   274 
   275_titleabout_ [l=sk] {O zbierke} 
  276276 
  277277 
   
  286286#------------------------------------------------------------ 
  287287 
  288 _texticonopenbookshelf_ [l=sk] {zavri túto časÅ¥ kniÅŸnice}   
  289 _texticonclosedbookshelf_ [l=sk] {otvoriÅ¥ túto časÅ¥ kniÅŸnice a zobraziÅ¥ obsah}   
  290 _texticonopenbook_ [l=sk] {zavri túto knihu}   
  291 _texticonclosedfolder_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ tento priečinok a zobraziÅ¥ obsah}   
  292 _texticonclosedfolder2_ [l=sk] {otvoriÅ¥ podsekciu}   
  293 _texticonopenfolder_ [l=sk] {zavri tento priečinok}   
  294 _texticonopenfolder2_ [l=sk] {zavri túto podsekciu}   
  295 _texticonsmalltext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ túto časÅ¥ textu}   
  296 _texticonsmalltext2_ [l=sk] {zobraziÅ¥ text}   
  297 _texticonpointer_ [l=sk] {aktuálna sekcia}   
  298 _texticondetach_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ stránku v novom okne}   
  299 _texticonhighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny}   
  300 _texticonnohighlight_ [l=sk] {NezvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny}   
  301 _texticoncontracttoc_ [l=sk] {ZbaliÅ¥ obsah}   
  302 _texticonexpandtoc_ [l=sk] {RozbaliÅ¥ obsah}   
  303 _texticonexpandtext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ celÃœ text}   
  304 _texticoncontracttext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ text len pre aktuálnu sekciu}   
  305 _texticonwarning_ [l=sk] {<b>Upozornenie: </b>}   
  306 _texticoncont_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?}   
  307  
  308 _textltwarning_ [l=sk] {<div class="buttons">_imagecont_</div>_iconwarning_Rozbalením textu bude zaÅ¥aÅŸenÃœ váš prehliadač veÄŸkÃœm mnoÅŸstvom dát}   
  309  
  310 _textgoto_ [l=sk] {choď na stránku}   
  311 _textintro_ [l=sk] {<i>(úvodnÃœ text)</i>}   
  312  
  313 _textCONTINUE_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?}   
  314  
  315 _textEXPANDTEXT_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ TEXT}   
  316  
  317 _textCONTRACTCONTENTS_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ OBSAH}   
  318  
  319 _textDETACH_ [l=sk] {OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE}   
  320  
  321 _textEXPANDCONTENTS_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ OBSAH}   
  322  
  323 _textCONTRACT_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ TEXT}   
  324  
  325 _textHIGHLIGHT_ [l=sk] {ZVÝRAZNENIE}   
  326  
  327 _textNOHIGHLIGHT_ [l=sk] {BEZ ZVÝRAZNENIA}   
  328  
  329 _textPRINT_ [l=sk] {TLAČ}   
  330  
  331 _textnextsearchresult_ [l=sk] {ďalší vÃœsledok vyhÄŸadávania}   
  332 _textprevsearchresult_ [l=sk] {predchádzajúci vÃœsledok vyhÄŸadávania}   
   288_texticonopenbookshelf_ [l=sk] {zavri túto časÅ¥ kniÅŸnice} 
   289_texticonclosedbookshelf_ [l=sk] {otvoriÅ¥ túto časÅ¥ kniÅŸnice a zobraziÅ¥ obsah} 
   290_texticonopenbook_ [l=sk] {zavri túto knihu} 
   291_texticonclosedfolder_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ tento priečinok a zobraziÅ¥ obsah} 
   292_texticonclosedfolder2_ [l=sk] {otvoriÅ¥ podsekciu} 
   293_texticonopenfolder_ [l=sk] {zavri tento priečinok} 
   294_texticonopenfolder2_ [l=sk] {zavri túto podsekciu} 
   295_texticonsmalltext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ túto časÅ¥ textu} 
   296_texticonsmalltext2_ [l=sk] {zobraziÅ¥ text} 
   297_texticonpointer_ [l=sk] {aktuálna sekcia} 
   298_texticondetach_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ stránku v novom okne} 
   299_texticonhighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny} 
   300_texticonnohighlight_ [l=sk] {NezvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny} 
   301_texticoncontracttoc_ [l=sk] {ZbaliÅ¥ obsah} 
   302_texticonexpandtoc_ [l=sk] {RozbaliÅ¥ obsah} 
   303_texticonexpandtext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ celÃœ text} 
   304_texticoncontracttext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ text len pre aktuálnu sekciu} 
   305_texticonwarning_ [l=sk] {<b>Upozornenie: </b>} 
   306_texticoncont_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?} 
   307 
   308_textltwarning_ [l=sk] {<div class="buttons">_imagecont_</div>_iconwarning_Rozbalením textu bude zaÅ¥aÅŸenÃœ váš prehliadač veÄŸkÃœm mnoÅŸstvom dát} 
   309 
   310_textcommentusername_ [l=sk] {PouşívateÄŸské meno} 
   311_textaddusercomment_ [l=sk] {PridaÅ¥ komentár} 
   312_text-usercomment-logout_ {Logout} 
   313_textaddcomment_ [l=sk] {odoslaÅ¥ obsah} 
   314_textcommentsubmitted_ [l=sk] {Komentár pridanÃœ} 
   315_text-is-empty_ {Comment was empty.} 
   316_text-usercomments-section_ {Comments} 
   317 
   318_textgoto_ [l=sk] {choď na stránku} 
   319_textintro_ [l=sk] {<i>(úvodnÃœ text)</i>} 
   320 
   321_textCONTINUE_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?} 
   322 
   323_textEXPANDTEXT_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ TEXT} 
   324 
   325_textCONTRACTCONTENTS_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ OBSAH} 
   326 
   327_textDETACH_ [l=sk] {OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE} 
   328 
   329_textEXPANDCONTENTS_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ OBSAH} 
   330 
   331_textCONTRACT_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ TEXT} 
   332 
   333_textHIGHLIGHT_ [l=sk] {ZVÝRAZNENIE} 
   334 
   335_textNOHIGHLIGHT_ [l=sk] {BEZ ZVÝRAZNENIA} 
   336 
   337_textPRINT_ [l=sk] {TLAČ} 
   338 
   339_textnextsearchresult_ [l=sk] {ďalší vÃœsledok vyhÄŸadávania} 
   340_textprevsearchresult_ [l=sk] {predchádzajúci vÃœsledok vyhÄŸadávania} 
  333341 
  334342# macros for printing page 
  335 _textreturnoriginal_ [l=sk] {Návrat na pÃŽvodnú stránku}   
  336 _textprintpage_ [l=sk] {VytlačiÅ¥ túto stranu}   
  337 _textshowcontents_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ obsah}   
  338 _texthidecontents_ [l=sk] {SkryÅ¥ obsah}   
   343_textreturnoriginal_ [l=sk] {Návrat na pÃŽvodnú stránku} 
   344_textprintpage_ [l=sk] {VytlačiÅ¥ túto stranu} 
   345_textshowcontents_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ obsah} 
   346_texthidecontents_ [l=sk] {SkryÅ¥ obsah} 
  339347 
  340348###################################################################### 
   
  351359# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were 
  352360# any matches 
  353 _textquerytitle_ [l=sk] {_If_(_thislast_,vÃœsledky _thisfirst_ - _thislast_ na dotaz: _cgiargq_,Åœiadne vÃœsledky: _cgiargq_)}   
  354 _textnoquerytitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacia strana}   
  355  
  356 _textsome_ [l=sk] {niektorÃœch}   
  357 _textall_ [l=sk] {vÅ¡etkÃœch}   
  358 _textboolean_ [l=sk] {boolov}   
  359 _textranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ}   
  360 _textnatural_ [l=sk] {prirodzenÃœ}   
  361 _textsortbyrank_ [l=sk] {PodÄŸa relevancie}   
  362 _texticonsearchhistorybar_ [l=sk] {história vyhÄŸadávania}   
  363  
  364 _textifeellucky_ [l=sk] {Cítim sa Å¡Å¥astne!}   
   361_textquerytitle_ [l=sk] {_If_(_thislast_,vÃœsledky _thisfirst_ - _thislast_ na dotaz: _cgiargq_,Åœiadne vÃœsledky: _cgiargq_)} 
   362_textnoquerytitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacia strana} 
   363 
   364_textsome_ [l=sk] {niektorÃœch} 
   365_textall_ [l=sk] {vÅ¡etkÃœch} 
   366_textboolean_ [l=sk] {boolov} 
   367_textranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ} 
   368_textnatural_ [l=sk] {prirodzenÃœ} 
   369_textsortbyrank_ [l=sk] {PodÄŸa relevancie} 
   370_textascending_ [l=sk] {vzostupne} 
   371_textdescending_ [l=sk] {zostupne} 
   372_texticonsearchhistorybar_ [l=sk] {história vyhÄŸadávania} 
   373 
   374_textifeellucky_ [l=sk] {Cítim sa Å¡Å¥astne!} 
  365375 
  366376#alt text for query buttons 
  367 _textusequery_ [l=sk] {pouÅŸi tento dotaz}   
  368 _textfreqmsg1_ [l=sk] {Počet slov:}   
   377_textusequery_ [l=sk] {pouÅŸi tento dotaz} 
   378_textfreqmsg1_ [l=sk] {Počet slov:} 
  369379_textpostprocess_ [l=sk] {_If_(_quotedquery_,<br>spracované kvÃŽli vyhÄŸadaniu<i>_quotedquery_</i> 
  370 )}   
  371 _textinvalidquery_ [l=sk] {ZlÃœ syntax dotazu}   
  372 _textstopwordsmsg_ [l=sk] {Nasledujúce slová }   
  373 _textlucenetoomanyclauses_ [l=sk] {Váš dotaz obsahoval veÄŸa termínov; pouÅŸite konkrétnejší dotaz. }   
  374  
  375 _textmorethan_ [l=sk] {Viac ako}   
  376 _textapprox_ [l=sk] {O}   
  377 _textnodocs_ [l=sk] {Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke.}   
  378 _text1doc_ [l=sk] {1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.}   
  379 _textlotsdocs_ [l=sk] {dokumentov zodpovedá poÅŸiadavke}   
  380 _textmatches_ [l=sk] {VÃœsledky}   
  381 _textbeginsearch_ [l=sk] {ZačaÅ¥ vyhÄŸadávanie}   
  382 _textrunquery_ [l=sk] {SpusÅ¥ dotaz}   
  383 _textclearform_ [l=sk] {ČistÃœ formulár}   
   380)} 
   381_textinvalidquery_ [l=sk] {ZlÃœ syntax dotazu} 
   382_textstopwordsmsg_ [l=sk] {Nasledujúce slová } 
   383_textlucenetoomanyclauses_ [l=sk] {Váš dotaz obsahoval veÄŸa termínov; pouÅŸite konkrétnejší dotaz. } 
   384 
   385_textmorethan_ [l=sk] {Viac ako} 
   386_textapprox_ [l=sk] {O} 
   387_textnodocs_ [l=sk] {Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke.} 
   388_text1doc_ [l=sk] {1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.} 
   389_textlotsdocs_ [l=sk] {dokumentov zodpovedá poÅŸiadavke} 
   390_textmatches_ [l=sk] {VÃœsledky} 
   391_textbeginsearch_ [l=sk] {ZačaÅ¥ vyhÄŸadávanie} 
   392_textrunquery_ [l=sk] {SpusÅ¥ dotaz} 
   393_textclearform_ [l=sk] {ČistÃœ formulár} 
  384394 
  385395#these go together in form search: 
  386 #"Words  (fold, stem)  ... in field" 
   396#"Words  fold case fold accents stem  ... in field" 
  387397_textwordphrase_ [l=sk] {Slová alebo frázy 
  388  
  389 _textinfield_ [l=sk] {... V poli}   
  390 _textfieldphrase_ [l=sk] {Pole}   
  391 _textinwords_ [l=sk] {... v slovách}   
  392 _textfoldstem_ [l=sk] {(veÄŸkosÅ¥ znakov, stemming)}   
  393  
  394 _textadvquery_ [l=sk] {Alebo vloÅŸte dotaz priamo:}   
  395 _textallfields_ [l=sk] {vÅ¡etky polia}   
  396 _texttextonly_ [l=sk] {len text}   
  397 _textand_ [l=sk] {a}   
  398 _textor_ [l=sk] {alebo}   
  399 _textandnot_ [l=sk] {a nie}   
   398} 
   399_textinfield_ [l=sk] {... V poli} 
   400_textfieldphrase_ [l=sk] {Pole} 
   401_textinwords_ [l=sk] {... v slovách} 
   402_textformcasefold_ [l=sk] {zdÃŽrazniÅ¥} 
   403_textformaccentfold_ [l=sk] {zdÃŽrazniÅ¥} 
   404_textformstem_ [l=sk] {koncovky} 
   405 
   406_textadvquery_ [l=sk] {Alebo vloÅŸte dotaz priamo:} 
   407_textallfields_ [l=sk] {vÅ¡etky polia} 
   408_texttextonly_ [l=sk] {len text} 
   409_textand_ [l=sk] {a} 
   410_textor_ [l=sk] {alebo} 
   411_textandnot_ [l=sk] {a nie} 
  400412 
  401413# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from  
   
  405417# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in" 
  406418 
  407 _textsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_)}   
  408 _textsimplesqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_( na úrovni _gselection_, )_If_(_nselection_, in _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_) for _querytypeselection_ }   
  409  
  410 _textadvancedsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ )s pouÅŸitím _querytypeselection_ dotazu}   
  411  
  412 _textadvancedmgppsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí}   
  413  
  414 _textadvancedlucenesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)}   
  415 _textadvancedsqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ l )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,)}   
   419_textsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_)} 
   420_textsimplesqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_( na úrovni _gselection_, )_If_(_nselection_, in _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_) for _querytypeselection_ } 
   421 
   422_textadvancedsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ )s pouÅŸitím _querytypeselection_ dotazu} 
   423 
   424_textadvancedmgppsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí} 
   425 
   426_textadvancedlucenesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)} 
   427_textadvancedsqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ l )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,)} 
  416428 
  417429# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in" 
  418430 
  419 _textformsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_}   
  420 _textformsimplesearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of }   
  421  
  422 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, v _gformselection_)_If_(_nselection_,v _nselection_ jazyku ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí}   
  423  
  424 _textformadvancedsearchlucene_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, usporiadaj vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)}   
  425 _textformadvancedsearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for }   
  426  
  427 _textnojsformwarning_ [l=sk] {Pozor: Javascript vo vaÅ¡om prehliadači je vypnutÃœ. <br>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ podÄŸa polí, zapnite ho.}   
  428 _textdatesearch_ [l=sk] {V tejto zbierke mÃŽÅŸete prehÄŸadávaÅ¥ podÄŸa dátumu, alebo dokumenty v určitom časovom období. Je to voliteÄŸná funkcia vyhÄŸadávania. }   
  429 _textstartdate_ [l=sk] {ZačiatočnÃœ (alebo aj konečnÃœ) dátum}   
  430 _textenddate_ [l=sk] {KoncovÃœ dátum:}   
  431 _textbc_ [l=sk] {p. n. l.}   
  432 _textad_ [l=sk] {n.l.}   
  433 _textexplaineras_ [l=sk] {C.E. a B.C.E predstavujú alternatívu k A.D. a B.C. A označujú "Common Era" a "Before the Common Era"}   
  434  
  435 _textstemon_ [l=sk] {(ignoruj anglické koncovky)}   
  436  
  437 _textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania}   
   431_textformsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_} 
   432_textformsimplesearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of } 
   433 
   434_textformadvancedsearchmgpp_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, v _gformselection_)_If_(_nselection_,v _nselection_ jazyku ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí} 
   435 
   436_textformadvancedsearchlucene_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, usporiadaj vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)} 
   437_textformadvancedsearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for } 
   438 
   439_textnojsformwarning_ [l=sk] {Pozor: Javascript vo vaÅ¡om prehliadači je vypnutÃœ. <br>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ podÄŸa polí, zapnite ho.} 
   440_textdatesearch_ [l=sk] {V tejto zbierke mÃŽÅŸete prehÄŸadávaÅ¥ podÄŸa dátumu, alebo dokumenty v určitom časovom období. Je to voliteÄŸná funkcia vyhÄŸadávania. } 
   441_textstartdate_ [l=sk] {ZačiatočnÃœ (alebo aj konečnÃœ) dátum} 
   442_textenddate_ [l=sk] {KoncovÃœ dátum:} 
   443_textbc_ [l=sk] {p. n. l.} 
   444_textad_ [l=sk] {n.l.} 
   445_textexplaineras_ [l=sk] {C.E. a B.C.E predstavujú alternatívu k A.D. a B.C. A označujú "Common Era" a "Before the Common Era"} 
   446 
   447_textstemon_ [l=sk] {(ignoruj anglické koncovky)} 
   448 
   449_textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania} 
  438450 
  439451#text macros for search history 
  440 _textnohistory_ [l=sk] {História dotazov nie je dostupná}   
  441 _texthresult_ [l=sk] {záznam}   
  442 _texthresults_ [l=sk] {záznamov}   
  443 _texthallwords_ [l=sk] {vÅ¡etky slová}   
  444 _texthsomewords_ [l=sk] {najmenej 1 slovo}   
  445 _texthboolean_ [l=sk] {boolove}   
  446 _texthranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ}   
  447 _texthcaseon_ [l=sk] {záleşí na veÄŸkosti písma}   
  448 _texthcaseoff_ [l=sk] {nezáleşí na veÄŸkosti písma}   
  449 _texthstemon_ [l=sk] {automatické doplnenie koncoviek}   
  450 _texthstemoff_ [l=sk] {celé slovo sa musí zhodovaÅ¥}   
   452_textnohistory_ [l=sk] {História dotazov nie je dostupná} 
   453_texthresult_ [l=sk] {záznam} 
   454_texthresults_ [l=sk] {záznamov} 
   455_texthallwords_ [l=sk] {vÅ¡etky slová} 
   456_texthsomewords_ [l=sk] {najmenej 1 slovo} 
   457_texthboolean_ [l=sk] {boolove} 
   458_texthranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ} 
   459_texthcaseon_ [l=sk] {záleşí na veÄŸkosti písma} 
   460_texthcaseoff_ [l=sk] {nezáleşí na veÄŸkosti písma} 
   461_texthstemon_ [l=sk] {automatické doplnenie koncoviek} 
   462_texthstemoff_ [l=sk] {celé slovo sa musí zhodovaÅ¥} 
  451463 
  452464 
   
  461473#------------------------------------------------------------ 
  462474 
  463 _textprefschanged_ [l=sk] {Nastavenia boli zmenené. Neklikajte na tlačidlo spÀť vo vaÅ¡om prehliadači - vaÅ¡e nastavenia by boli zmazané. Kliknite radÅ¡ej na jedno z tlačidiel hore.}   
  464 _textsetprefs_ [l=sk] {uloÅŸ nastavenia}   
  465 _textsearchprefs_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania}   
  466 _textcollectionprefs_ [l=sk] {Nastavenia zbierok}   
  467 _textpresentationprefs_ [l=sk] {Nastavenie prezentácie}   
  468 _textpreferences_ [l=sk] {Nastavenia}   
  469 _textcasediffs_ [l=sk] {Malé, alebo veÄŸké písmená:}   
  470 _textignorecase_ [l=sk] {ignoruj veÄŸkosÅ¥ znakov}   
  471 _textmatchcase_ [l=sk] {malé/veÄŸké písmená sa musia zhodovaÅ¥}   
  472 _textwordends_ [l=sk] {Koncovky slov:}   
  473 _textstem_ [l=sk] {ignoruj koncovky slov}   
  474 _textnostem_ [l=sk] {zhodovaÅ¥ sa musí celé slovo}   
  475 _textaccentdiffs_ [l=sk] {RozdielnosÅ¥:}   
  476 _textignoreaccents_ [l=sk] {ignorovaÅ¥ dĺşne}   
  477 _textmatchaccents_ [l=sk] {dĺşne sa musia zhodovaÅ¥}   
  478  
  479 _textprefop_ [l=sk] {VyhÄŸadaj _maxdocoption_ záznamov s _hitsperpageoption_ na jednej strane.}   
  480 _textextlink_ [l=sk] {Prístup k webovÃœm stránkam mimo kniÅŸnice:}   
  481 _textintlink_ [l=sk] {Zdrojové dokumenty získané z:}   
  482 _textlanguage_ [l=sk] {Jazyk rozhrania:}   
  483 _textencoding_ [l=sk] {Kódovanie:}   
  484 _textformat_ [l=sk] {Formát rozhrania:}   
  485 _textall_ [l=sk] {vÅ¡etko}   
  486 _textquerymode_ [l=sk] {Mód dotazu:}   
  487 _textsimplemode_ [l=sk] {jednoduché vyhÄŸadávanie}   
  488 _textadvancedmode_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie (umoşňuje pouÅŸiÅ¥ zátvorky s !, &, |)}   
  489 _textlinkinterm_ [l=sk] {cez vloÅŸenú stránku}   
  490 _textlinkdirect_ [l=sk] {choď tam priamo }   
  491 _textdigitlib_ [l=sk] {digitálna kniÅŸnica}   
  492 _textweb_ [l=sk] {web}   
  493 _textgraphical_ [l=sk] {Grafické}   
  494 _texttextual_ [l=sk] {textovÃœ}   
   475_textprefschanged_ [l=sk] {Nastavenia boli zmenené. Neklikajte na tlačidlo spÀť vo vaÅ¡om prehliadači - vaÅ¡e nastavenia by boli zmazané. Kliknite radÅ¡ej na jedno z tlačidiel hore.} 
   476_textsetprefs_ [l=sk] {uloÅŸ nastavenia} 
   477_textsearchprefs_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania} 
   478_textcollectionprefs_ [l=sk] {Nastavenia zbierok} 
   479_textpresentationprefs_ [l=sk] {Nastavenie prezentácie} 
   480_textpreferences_ [l=sk] {Nastavenia} 
   481_textcasediffs_ [l=sk] {Malé, alebo veÄŸké písmená:} 
   482_textignorecase_ [l=sk] {ignoruj veÄŸkosÅ¥ znakov} 
   483_textmatchcase_ [l=sk] {malé/veÄŸké písmená sa musia zhodovaÅ¥} 
   484_textwordends_ [l=sk] {Koncovky slov:} 
   485_textstem_ [l=sk] {ignoruj koncovky slov} 
   486_textnostem_ [l=sk] {zhodovaÅ¥ sa musí celé slovo} 
   487_textaccentdiffs_ [l=sk] {RozdielnosÅ¥:} 
   488_textignoreaccents_ [l=sk] {ignorovaÅ¥ dĺşne} 
   489_textmatchaccents_ [l=sk] {dĺşne sa musia zhodovaÅ¥} 
   490 
   491_textprefop_ [l=sk] {VyhÄŸadaj _maxdocoption_ záznamov s _hitsperpageoption_ na jednej strane.} 
   492_textextlink_ [l=sk] {Prístup k webovÃœm stránkam mimo kniÅŸnice:} 
   493_textintlink_ [l=sk] {Zdrojové dokumenty získané z:} 
   494_textlanguage_ [l=sk] {Jazyk rozhrania:} 
   495_textencoding_ [l=sk] {Kódovanie:} 
   496_textformat_ [l=sk] {Formát rozhrania:} 
   497_textall_ [l=sk] {vÅ¡etko} 
   498_textquerymode_ [l=sk] {Mód dotazu:} 
   499_textsimplemode_ [l=sk] {jednoduché vyhÄŸadávanie} 
   500_textadvancedmode_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie (umoşňuje pouÅŸiÅ¥ zátvorky s !, &, |)} 
   501_textlinkinterm_ [l=sk] {cez vloÅŸenú stránku} 
   502_textlinkdirect_ [l=sk] {choď tam priamo } 
   503_textdigitlib_ [l=sk] {digitálna kniÅŸnica} 
   504_textweb_ [l=sk] {web} 
   505_textgraphical_ [l=sk] {Grafické} 
   506_texttextual_ [l=sk] {textovÃœ} 
  495507_textcollectionoption_ [l=sk] {<p> 
  496508 Podzbierka na zahrnutie: 
  497  <br>}   
  498  
  499 _textsearchtype_ [l=sk] {Okno vyhÄŸadávania:}   
  500 _textformsearchtype_ [l=sk] {formátovaÅ¥ podÄŸa _formnumfieldoption_ polí}   
  501 _textsqlformsearchtype_ [l=sk] {SQL fielded with _sqlformnumfieldoption_ fields}   
  502 _textplainsearchtype_ [l=sk] {_boxsizeoption_}   
  503 _textregularbox_ [l=sk] {normálna veÄŸkosÅ¥}   
  504 _textlargebox_ [l=sk] {veÄŸké}   
  505  
  506 _textrelateddocdisplay_ [l=sk] {zobraz príbuzné dokumenty}   
  507 _textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania:}   
  508 _textnohistory_ [l=sk] {Åœiadna história vyhÄŸadávanÃœch termínov}   
  509 _texthistorydisplay_ [l=sk] {zobraz poslednÃœch _historynumrecords_ vyhÄŸadanÃœch termínov}   
  510 _textnohistorydisplay_ [l=sk] {nezobrazuj históriu vyhÄŸadávanÃœch termínov}   
  511  
  512 _textbookoption_ [l=sk] {Mód kniÅŸného zobrazenia}   
  513 _textbookvieweron_ [l=sk] {zapnutÃœ}   
  514 _textbookvieweroff_ [l=sk] {vypnutÃœ}   
   509 <br>} 
   510 
   511_textsearchtype_ [l=sk] {Okno vyhÄŸadávania:} 
   512_textformsearchtype_ [l=sk] {formátovaÅ¥ podÄŸa _formnumfieldoption_ polí} 
   513_textsqlformsearchtype_ [l=sk] {SQL fielded with _sqlformnumfieldoption_ fields} 
   514_textplainsearchtype_ [l=sk] {_boxsizeoption_} 
   515_textregularbox_ [l=sk] {normálna veÄŸkosÅ¥} 
   516_textlargebox_ [l=sk] {veÄŸké} 
   517 
   518_textrelateddocdisplay_ [l=sk] {zobraz príbuzné dokumenty} 
   519_textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania:} 
   520_textnohistory_ [l=sk] {Åœiadna história vyhÄŸadávanÃœch termínov} 
   521_texthistorydisplay_ [l=sk] {zobraz poslednÃœch _historynumrecords_ vyhÄŸadanÃœch termínov} 
   522_textnohistorydisplay_ [l=sk] {nezobrazuj históriu vyhÄŸadávanÃœch termínov} 
   523 
   524_textbookoption_ [l=sk] {Mód kniÅŸného zobrazenia} 
   525_textbookvieweron_ [l=sk] {zapnutÃœ} 
   526_textbookvieweroff_ [l=sk] {vypnutÃœ} 
  515527 
  516528# html options 
  517 _textdoclayout_ [l=sk] {Formátovanie strany dokumentu}   
  518 _textlayoutnavbar_ [l=sk] {horná navigačná liÅ¡ta}   
  519 _textlayoutnonavbar_ [l=sk] {bez navigačnej liÅ¡ty}   
  520  
  521 _texttermhighlight_ [l=sk] {VyhÄŸadaj so zvÃœraznením vyhÄŸadanÃœch slov:}   
  522 _texttermhighlighton_ [l=sk] {ZvÃœrazňovanie vyhÄŸadávanÃœch termínov}   
  523 _texttermhighlightoff_ [l=sk] {NezvÃœrazňuj vyhÄŸadané slová}   
   529_textdoclayout_ [l=sk] {Formátovanie strany dokumentu} 
   530_textlayoutnavbar_ [l=sk] {horná navigačná liÅ¡ta} 
   531_textlayoutnonavbar_ [l=sk] {bez navigačnej liÅ¡ty} 
   532 
   533_texttermhighlight_ [l=sk] {VyhÄŸadaj so zvÃœraznením vyhÄŸadanÃœch slov:} 
   534_texttermhighlighton_ [l=sk] {ZvÃœrazňovanie vyhÄŸadávanÃœch termínov} 
   535_texttermhighlightoff_ [l=sk] {NezvÃœrazňuj vyhÄŸadané slová} 
  524536 
  525537##################################################################### 
   
  528540##################################################################### 
  529541 
  530 _textsortby_ [l=sk] {Zoraď dokumenty podÄŸa}   
  531 _textalsoshowing_ [l=sk] {taktieÅŸ ukazujúce}   
  532 _textwith_ [l=sk] {nanajvÜš s}   
  533 _textdocsperpage_ [l=sk] {počet dokumentov na stránke}   
  534  
  535 _textfilterby_ [l=sk] {Iba dokumenty obsahujúce}   
  536 _textall_ [l=sk] {vÅ¡etky}   
  537 _textany_ [l=sk] {akÃœkoÄŸvek}   
  538 _textwords_ [l=sk] {slov}   
  539 _textleaveblank_ [l=sk] {nechajte toto pole prázdne, aby ste získali vÅ¡etky dokumenty}   
  540  
  541 _browsebuttontext_ [l=sk] {"ZoradiÅ¥ dokumenty"}   
  542  
  543 _nodata_ [l=sk] {<i>ÅŸiadne dáta</i>}   
  544 _docs_ [l=sk] {dokumenty}   
   542_textsortby_ [l=sk] {Zoraď dokumenty podÄŸa} 
   543_textalsoshowing_ [l=sk] {taktieÅŸ ukazujúce} 
   544_textwith_ [l=sk] {nanajvÜš s} 
   545_textdocsperpage_ [l=sk] {počet dokumentov na stránke} 
   546 
   547_textfilterby_ [l=sk] {Iba dokumenty obsahujúce} 
   548_textall_ [l=sk] {vÅ¡etky} 
   549_textany_ [l=sk] {akÃœkoÄŸvek} 
   550_textwords_ [l=sk] {slov} 
   551_textleaveblank_ [l=sk] {nechajte toto pole prázdne, aby ste získali vÅ¡etky dokumenty} 
   552 
   553_browsebuttontext_ [l=sk] {"ZoradiÅ¥ dokumenty"} 
   554 
   555_nodata_ [l=sk] {<i>ÅŸiadne dáta</i>} 
   556_docs_ [l=sk] {dokumenty} 
  545557###################################################################### 
  546558# 'help' page -- this is lower priority for translating than the 
   
  554566#------------------------------------------------------------ 
  555567 
  556 _textHelp_ [l=sk] {Pomoc}   
   568_textHelp_ [l=sk] {Pomoc} 
  557569 
  558570# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons 
  559571# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_) 
  560572# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name 
  561 _textdefaulthelp_ [l=sk] {prezeraním dokumentov podÄŸa _1_, kliknutím na tlačidlo _2_}   
  562  
  563 _textSearchhelp_ [l=sk] {hÄŸadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte, kliknutím na tlačidlo _labelSearch_ }   
  564 _textTohelp_ [l=sk] {Prezerajte dokumenty podÄŸa poÄŸa kliknutím na tlačidlo _labelTo_}   
  565 _textFromhelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty podÄŸa _labelFrom_}   
  566 _textBrowsehelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty}   
  567 _textAcronymhelp_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ dokumenty podÄŸa vÃœskytu skratky _labelAcronym_}   
  568 _textPhrasehelp_ [l=sk] {Prezerajte frázy vyskytujúce sa v dokumentoch, kliknutím na tlačidlo _labelPhrase_.}   
  569  
  570 _texthelptopicstitle_ [l=sk] {Témy}   
  571  
  572 _textreadingdocs_ [l=sk] {Ako čítaÅ¥ dokumenty}   
  573  
  574 _texthelpreadingdocs_ [l=sk] {<p>Keď sa vám v hornej časti stránky zobrazí názov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spoznáte, či ste sa dostali ku konkrétnemu dokumentu, alebo knihe. V niektorÃœch zbierkach je zobrazenÃœ taktieÅŸ obsah, iné mÃŽÅŸu obsahovaÅ¥ len číslo aktuálnej strany spolu s textovÃœm poÄŸom pre vÃœber stránky pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku. V obsahu je aktuálne zobrazená stránka zvÃœraznená tučne a obsah je moÅŸné ďalej otvoriÅ¥. </p><p>Pod obsahom (prípadne navigáciou medzi stránkami) sa nachádza text vybranej sekcie. Hneď ako si ho prečítate, budete mÃŽcÅ¥ pomocou šípky v dolnej časti stránky prejsÅ¥ na ďalÅ¡iu sekciu, alebo sa vrátiÅ¥ spÀť k predchádzajúcej. </p><p>Pod názvom alebo obalom sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel. Kliknutím na <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> sa text v okne zobrazí celÃœ. PokiaÄŸ je dokument veÄŸkÃœ, mÃŽÅŸe to zabraÅ¥ veÄŸkú časÅ¥ operačnej pamÀti! Kliknutím na  <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> sa zobrazia vÅ¡etky úrovne obsahu dokumentu, takÅŸe sú vidieÅ¥ názvy vÅ¡etkÃœch kapitol a sekcií. Kliknutím na <i>_document:textDETACH_</i> sa prehliadanÃœ dokument otvorí v novom okne prehliadača. Slová, ktoré ste hÄŸadali sú zvÃœraznené. Kliknutím na <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> je moÅŸné zvÃœrazňovanie zruÅ¡iÅ¥.</p>}   
   573_textdefaulthelp_ [l=sk] {prezeraním dokumentov podÄŸa _1_, kliknutím na tlačidlo _2_} 
   574 
   575_textSearchhelp_ [l=sk] {hÄŸadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte, kliknutím na tlačidlo _labelSearch_ } 
   576_textTohelp_ [l=sk] {Prezerajte dokumenty podÄŸa poÄŸa kliknutím na tlačidlo _labelTo_} 
   577_textFromhelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty podÄŸa _labelFrom_} 
   578_textBrowsehelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty} 
   579_textAcronymhelp_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ dokumenty podÄŸa vÃœskytu skratky _labelAcronym_} 
   580_textPhrasehelp_ [l=sk] {Prezerajte frázy vyskytujúce sa v dokumentoch, kliknutím na tlačidlo _labelPhrase_.} 
   581 
   582_texthelptopicstitle_ [l=sk] {Témy} 
   583 
   584_textreadingdocs_ [l=sk] {Ako čítaÅ¥ dokumenty} 
   585 
   586_texthelpreadingdocs_ [l=sk] {<p>Keď sa vám v hornej časti stránky zobrazí názov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spoznáte, či ste sa dostali ku konkrétnemu dokumentu, alebo knihe. V niektorÃœch zbierkach je zobrazenÃœ taktieÅŸ obsah, iné mÃŽÅŸu obsahovaÅ¥ len číslo aktuálnej strany spolu s textovÃœm poÄŸom pre vÃœber stránky pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku. V obsahu je aktuálne zobrazená stránka zvÃœraznená tučne a obsah je moÅŸné ďalej otvoriÅ¥. </p><p>Pod obsahom (prípadne navigáciou medzi stránkami) sa nachádza text vybranej sekcie. Hneď ako si ho prečítate, budete mÃŽcÅ¥ pomocou šípky v dolnej časti stránky prejsÅ¥ na ďalÅ¡iu sekciu, alebo sa vrátiÅ¥ spÀť k predchádzajúcej. </p><p>Pod názvom alebo obalom sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel. Kliknutím na <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> sa text v okne zobrazí celÃœ. PokiaÄŸ je dokument veÄŸkÃœ, mÃŽÅŸe to zabraÅ¥ veÄŸkú časÅ¥ operačnej pamÀti! Kliknutím na  <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> sa zobrazia vÅ¡etky úrovne obsahu dokumentu, takÅŸe sú vidieÅ¥ názvy vÅ¡etkÃœch kapitol a sekcií. Kliknutím na <i>_document:textDETACH_</i> sa prehliadanÃœ dokument otvorí v novom okne prehliadača. Slová, ktoré ste hÄŸadali sú zvÃœraznené. Kliknutím na <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> je moÅŸné zvÃœrazňovanie zruÅ¡iÅ¥.</p>} 
  575587 
  576588# help about the icons 
  577 _texthelpopenbookshelf_ [l=sk] {Otvor túto policu}   
  578 _texthelpopenbook_ [l=sk] {Otvor/zavri knihu}   
  579 _texthelpviewtextsection_ [l=sk] {Zobraz túto časÅ¥ textu}   
  580 _texthelpexpandtext_ [l=sk] {Zobraz plnÃœ text, alebo nie}   
  581 _texthelpexpandcontents_ [l=sk] {RozbaÄŸ obsah, alebo nie}   
  582 _texthelpdetachpage_ [l=sk] {Otvor túto stránku v novom okne}   
  583 _texthelphighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazni hÄŸadané termíny, alebo nie}   
  584 _texthelpsectionarrows_ [l=sk] {Choď do predchádzajúcej/dalÅ¡ej časti}   
  585  
  586  
  587 _texthelpsearchingtitle_ [l=sk] {Ako hÄŸadaÅ¥ konkrétne slová}   
  588  
  589 _texthelpsearching_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie sa realizuje na stránke "hÄŸadaj" vykonaním nasledujúcich krokov:<p><ol><li>Určite aké vÃœrazy chcete vyhÄŸadávaÅ¥<li>Rozhodnite sa, či chcete vyhÄŸadávaÅ¥ vÅ¡etky, alebo len niektoré slová vÃœrazu<li>Zadajte slová do poÄŸa pre vyhÄŸadávanie<li>Kliknite na tlačidlo <i>HÄŸadaÅ¥</i></ol><p>Po odoslaní dotazu sa vám na obrazovke zobrazí prvÃœch dvadsaÅ¥ dokumentov, spĺňajúcich vaÅ¡u poÅŸiadavku. Na konci zoznamu je tlačidlo, ktoré zobrazí ďalších dvadsaÅ¥ záznamov. OdtiaÄŸ je moÅŸné prekliknúť sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vrátiÅ¥ na prvú. Kliknutie na názov dokumentu, alebo na malé tlačidlo vedÄŸa dokumentu, dokument zobrazí.<p>Maximum zobrazenÃœch vÃœsledkov je 50, tento limit sa dá zmeniÅ¥ na stránke <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>.<p>}   
  590  
  591 _texthelpquerytermstitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacie termíny}   
  592 _texthelpqueryterms_ [l=sk] {<p>VÅ¡etko, čo napíšete do pola na vyhÄŸadávanie sa povaÅŸuje systém za "vyhÄŸadávacie termíny", ktoré sa mÃŽÅŸu skladaÅ¥ z čísiel, alebo znakov abecedy. HÄŸadanú frázu je moÅŸné zapísaÅ¥ do úvodzoviek ako ("...").VyhÄŸadávanie termínov spojenÃœch pomlčkami systém povaÅŸuje za dve rozdielne slová. VyhÄŸadávanie podÄŸa slov, ktoré obsahujú pomlčku nie je moÅŸné. <p>Napríklad: dotaz <p> <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>        <p>bude vyhodnotenÃœ rovnako ako<p>        <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>}   
  593  
  594 _texthelpmgppsearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s MGPP ponúkajú viacero funkcií.<ul> <li>A <b>*</b> Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>.<li><b>/x</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ pouÅŸité na dodanie vÀčšej váhy dokumentu jednému, alebo viacerÃœm vyhÄŸadávanÃœm termínom. Napríklad: <b>informačná/10 veda</b> priraďuje termínu informačná 10x vÀčšiu váhu ako slovu veda.</ul>}   
  595  
  596 _texthelplucenesearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s Lucene ponúkajú viac funkcií. <ul> <li><b>?</b> mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>b??</b> zahrnie slová <b>byt</b>, <b>bit</b>, <b>bod</b> a podobne. <li><b>*</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>. </ul> Oba náhradné znaky je moÅŸné pouşívaÅ¥ aj v strede slov.}   
  597  
  598 _texthelpquerytypetitle_ [l=sk] {Typ dotazu}   
  599 _texthelpquerytype_ [l=sk] {<p>Existujú dva rÃŽzne druhy dotazov. <ul><li>Dotazy na <b>vÅ¡etky</b> slová. Pri ich spracovaní sú vyhÄŸadané vÅ¡etky dokumenty (kapitoly, tituly) obsahujúce tieto slová. Dokumenty spĺňajúce kritéria sú zoradené v poradí v akom boli pridané do systému digitálnej kniÅŸnice.<p> <li>Dotazy na <b>niektoré</b> slová. Zadáte slová pri ktorÃœch je pravdepodobné, ÅŸe sa nachádzajú v dokumentoch, ktoré hÄŸadáte. Dokumenty sú zoradené v poradí, ktoré zodpovedá tomu, do akej miery zodpovedajú dotazu.<p><ul><li>Čím viac hÄŸadanÃœch termínov dokument obsahuje, tÃœm viac zodpovedá dotazu;<li>zriedkavé slová sú dÃŽleÅŸitejÅ¡ie ako slová s častÃœm vÃœskytom;<li>krátke dokumenty sa zhodujú lepÅ¡ie ako dlhé.</ul></ul><p>PouÅŸite toÄŸko vyhÄŸadávacích vÃœrazov, koÄŸko uznáte za vhodné - celú vetu, alebo aj odstavec. PokiaÄŸ zadáte ako dotaz len jedno slovo, budú dokumenty zoradené podÄŸa frekvencie jeho vÃœskytu.<p>}   
  600  
  601 _texthelpadvancedsearchtitle_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie}   
  602  
  603 _texthelpadvancedsearch_ [l=sk] {<p>Zvolením rozšíreného vyhÄŸadávania (v nastaveniach) budete maÅ¥ viac moÅŸností ako vyhÄŸadávaÅ¥. }   
  604  
  605 _texthelpadvsearchmg_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MG zbierkach vám ponúka dve moÅŸnosti vyhÄŸadávania: podÄŸa relevancie a boolove vyhÄŸadávanie. <b>Relevančné</b> vyhÄŸadávanie je rovnaké ako vyhÄŸadávanie popísané v <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_}   
  606  
  607 _texthelpbooleansearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie s pouÅŸitím<b>boolovÃœch</b> operátorov, vám umoşňuje spresniÅ¥ váš prieskum. K základnÃœm operátorom patria & ( "and" ),  | ("or") a ! ("not"). Napríklad, dotaz <b>slimák & roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty, ktoré obsahujú slová <b>slimák</b> A <b>roÄŸníctvo</b>, pričom dotaz <b>slimák | roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty v ktorÃœch sa nachádza buď <b>slimák</b> ALEBO <b>roÄŸníctvo</b>. <b>Slimák ! roÄŸníctvo</b> vyhÄŸadá dokumenty, ktoré obsahujú <b>slimák</b> ALE NEOBSAHUJÚ <b>roÄŸníctvo</b>.  <p> NajpresnejÅ¡ie vÃœsledky vyhÄŸadávania je moÅŸné dosiahnuÅ¥ kombináciou viacerÃœch operátorov a zátvoriek. Napríklad:  <b>(slimák | roÄŸníctvo)</b> & <b>(traktor | postrek)</b>, alebo <b>krava | koza | prasa !kÎň</b>.}   
  608  
  609 _texthelpadvsearchmgpp_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MGPP zbierkach funguje na princípe boolovÃœch operátorov. _texthelpbooleansearch_ <p> VÃœsledky je moÅŸné zobraziÅ¥ podÄŸa <b>relevancie</b>, podobne ako v prípade <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, alebo v poradí v akom boli vytvorené a zaradené do zbierky systému digitálnej kniÅŸnice.  <p> ĎalÅ¡ie operátory zahŕňajú <b>NEARx</b> a <b>WITHINx</b>. NEARx sa pouşíva na určenie maximálnej vzdialenosti medzi (x slovami). WITHINx určuje, ÅŸe druhÃœ termín sa musí vyskytnúť do x slov <i>po prvom termíne</i>. Funkcia je podobná operátoru NEAR s rozdielom, ÅŸe predvolená vzdialenosÅ¥ slov je 20. }   
  610  
  611 _texthelpadvancedsearchextra_ [l=sk] {POZNÁMKA: Ak pouşívate jednoduché vyhÄŸadávanie, budú tieto operátory ignorované.}   
  612  
  613 _texthelpadvsearchlucene_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávania v kolekciách Lucene vyuşívajú boolove operátory. _texthelpbooleansearch_}   
  614  
  615 _texthelpformsearchtitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie vo formulári}   
  616  
  617 _texthelpformsearch_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie vo formulároch umoşňuje kombinovaÅ¥ termíny z viacerÃœch polí. Napríklad vyhÄŸadanie termínu "Smith" v tituloch AND "snail farming" v predmetoch. KaÅŸdÃœ riadok formulára sa správa rovnako ako tradičné vyhÄŸadávanie: boolove operátory sú povolené len pri rozšírenom vyhÄŸadávaní a hÄŸadané frázy musia byÅ¥ v úvodzovkách. Pri rozšírenom vyhÄŸadávaní je moÅŸné vyuÅŸiÅ¥ medzi jednotlivÃœmi poliami operátori AND/OR/NOT, tieto operátory je tieÅŸ moÅŸné pouşívaÅ¥ v jednotlivÃœch poliach.}   
  618  
  619 _texthelpformstemming_ [l=sk] {Okná "fold" a "stem" umoşňujú modifikovaÅ¥ vyhÄŸadávanie s vyuÅŸitím technológie stemming a casefolded. Obe funkcie sú pri rozšírenom vyhÄŸadávaní Å¡tandardne vypnuté.}   
  620  
  621 _textdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávaÅ¥ v dátumoch}   
  622  
  623 _texthelpdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu nájde dokumenty, ktoré spĺňajú hÄŸadané kritéria a spadajú do určitého časového obdobia. VyhÄŸadávaÅ¥ mÃŽÅŸete dokumenty podÄŸa určitého roku, alebo v rozsahu rokov. Pri vyhÄŸadávaní podÄŸa roku nemusíte, okrem roku, zadávaÅ¥ ÅŸiadne dodatočné termíny vyhÄŸadávania. Ak pri vyhÄŸadávaní nezadáte ÅŸiadny dátum, systém sa správa ako keby vyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu neexistovalo.<p>}   
  624  
  625 _texthelpdatehowtotitle_ [l=sk] {Ako pouşívaÅ¥ túto funkciu:}   
  626 _texthelpdatehowto_ [l=sk] {<ul> <li>Ak hÄŸadáte dokumenty vzÅ¥ahujúce sa k presnému roku:<p><ul> <li>Začnite svoje vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul><p><li>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ v dokumentoch vzÅ¥ahujúcich sa na určité časové obdobia:<p><ul><li>Začnite vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte skorší a neskorší rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul></ul><p>}   
  627  
  628 _texthelpdateresultstitle_ [l=sk] {SpÃŽsob akÃœm sú vÃœsledky zobrazené}   
  629 _texthelpdateresults_ [l=sk] {HÄŸadanie dokumentov o roku 1903, nezahŕňa dokumenty napísané v roku 1903, ale len dokumenty o roku 1903. Pri spÃŽsobe vyhÄŸadávania podÄŸa dátumu, systém zobrazí dokumenty, ktoré sa nachádzajú v danom intervale (napríklad 1899-1911) do ktorého spadá aj dátum 1903. Rovnako budú zobrazené aj názvy dokumentov, ktorÃœch textovÃœ reÅ¥azec obsahuje storočie do ktorého rok 1903 spadá (napríklad "20-te storočie"). To znamená, ÅŸe niektoré dátumy sa vo vyhÄŸadanÃœch textoch nemusia nachádzaÅ¥. Pri hÄŸadaní v určitom časovom období sa vÅ¡etko uvedené vyÅ¡Å¡ie, vzÅ¥ahuje na danÃœ rok kaÅŸdého časového obdobia. <p>}   
  630  
  631 _textchangeprefs_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ nastavania}   
  632  
  633 _texthelppreferences_ [l=sk] {<p>Ak kliknete na tlačidlo <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>  hore na stránke, budete mÃŽcÅ¥ zmeniÅ¥ nastavenia, tak aby viac vyhovovali vaÅ¡ej práci.}   
  634  
  635 _texthelpcollectionprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia zbierok}   
  636 _texthelpcollectionprefs_ [l=sk] {Niektoré zbierky zahŕňajú viacero podkolekcií, ktoré je moÅŸné prehÄŸadávaÅ¥ jednotlivo alebo naraz. Počet zbierok, ktoré chcete prehÄŸadávaÅ¥ si mÃŽÅŸete určiÅ¥ na stránke s nastaveniami.}   
  637  
  638 _texthelplanguageprefstitle_ [l=sk] {Jazykové nastavenia}   
  639 _texthelplanguageprefs_ [l=sk] {<p>KaÅŸdá zbierka je v predvolenom jazyku, ktorÃœ je moÅŸné zmeniÅ¥ v nastaveniach. ZmeniÅ¥ mÃŽÅŸete aj schému kódovania pre zobrazenie vÃœstupu v prehliadači. Softvér vyberie vÅŸdy optimálnu hodnotu, ale pri niektorÃœch prehliadačoch je lepÅ¡ie zvoliÅ¥ kódovaciu tému manuálne. Pri vÅ¡etkÃœch zbierkach je moÅŸné zmeniÅ¥ grafické rozhranie na textové, ktoré je vhodné najmÀ pre zrakovo znevÃœhodnenÃœch pouşívateÄŸov.}   
  640  
  641 _texthelppresentationprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia prezentácie}   
  642 _texthelppresentationprefs_ [l=sk] {V závislosti od konkrétnej kolekcie, si mÃŽÅŸete nastaviÅ¥ viac moÅŸností, ktoré ovplyvnia spÃŽsob jej prezentácie. <p>Kolekcie webovÃœch stránok vám umoşňujú zruÅ¡iÅ¥ navigačnÃœ panel na vrchu kaÅŸdej stránky, takÅŸe po vyhÄŸadaní dokumentu sa dostanete na stránku ktorá uÅŸ hlavičku Greenstone obsahovaÅ¥ nebude. Pre ďalÅ¡ie vyhÄŸadávanie budete musieÅ¥ vo vaÅ¡om prehliadači kliknúť na tlačidlo "spÀť". Pri kolekciách obsahujúcich webové dokumenty, smerujú často ich linky na webové stránky mimo kniÅŸnice, v takom prípade vás systém Greenstone upozorní, ÅŸe odchádzate na stránky nachádzajúce sa mimo digitálnej kniÅŸnice.  Toto upozornenie je moÅŸné vypnúť na nastaveniach zbierky.  V niektorÃœch zbierkach, mÃŽÅŸete kontrolovaÅ¥ či linky na stránke s vyhÄŸadanÃœmi dokumentami smerujú priamo na URL na web, alebo do kópie v digitálnej kniÅŸnici. }   
  643  
  644 _texthelpsearchprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania}   
   589_texthelpopenbookshelf_ [l=sk] {Otvor túto policu} 
   590_texthelpopenbook_ [l=sk] {Otvor/zavri knihu} 
   591_texthelpviewtextsection_ [l=sk] {Zobraz túto časÅ¥ textu} 
   592_texthelpexpandtext_ [l=sk] {Zobraz plnÃœ text, alebo nie} 
   593_texthelpexpandcontents_ [l=sk] {RozbaÄŸ obsah, alebo nie} 
   594_texthelpdetachpage_ [l=sk] {Otvor túto stránku v novom okne} 
   595_texthelphighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazni hÄŸadané termíny, alebo nie} 
   596_texthelpsectionarrows_ [l=sk] {Choď do predchádzajúcej/dalÅ¡ej časti} 
   597 
   598 
   599_texthelpsearchingtitle_ [l=sk] {Ako hÄŸadaÅ¥ konkrétne slová} 
   600 
   601_texthelpsearching_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie sa realizuje na stránke "hÄŸadaj" vykonaním nasledujúcich krokov:<p><ol><li>Určite aké vÃœrazy chcete vyhÄŸadávaÅ¥<li>Rozhodnite sa, či chcete vyhÄŸadávaÅ¥ vÅ¡etky, alebo len niektoré slová vÃœrazu<li>Zadajte slová do poÄŸa pre vyhÄŸadávanie<li>Kliknite na tlačidlo <i>HÄŸadaÅ¥</i></ol><p>Po odoslaní dotazu sa vám na obrazovke zobrazí prvÃœch dvadsaÅ¥ dokumentov, spĺňajúcich vaÅ¡u poÅŸiadavku. Na konci zoznamu je tlačidlo, ktoré zobrazí ďalších dvadsaÅ¥ záznamov. OdtiaÄŸ je moÅŸné prekliknúť sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vrátiÅ¥ na prvú. Kliknutie na názov dokumentu, alebo na malé tlačidlo vedÄŸa dokumentu, dokument zobrazí.<p>Maximum zobrazenÃœch vÃœsledkov je 50, tento limit sa dá zmeniÅ¥ na stránke <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>.<p>} 
   602 
   603_texthelpquerytermstitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacie termíny} 
   604_texthelpqueryterms_ [l=sk] {<p>VÅ¡etko, čo napíšete do pola na vyhÄŸadávanie sa povaÅŸuje systém za "vyhÄŸadávacie termíny", ktoré sa mÃŽÅŸu skladaÅ¥ z čísiel, alebo znakov abecedy. HÄŸadanú frázu je moÅŸné zapísaÅ¥ do úvodzoviek ako ("...").VyhÄŸadávanie termínov spojenÃœch pomlčkami systém povaÅŸuje za dve rozdielne slová. VyhÄŸadávanie podÄŸa slov, ktoré obsahujú pomlčku nie je moÅŸné. <p>Napríklad: dotaz <p> <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>        <p>bude vyhodnotenÃœ rovnako ako<p>        <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>} 
   605 
   606_texthelpmgppsearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s MGPP ponúkajú viacero funkcií.<ul> <li>A <b>*</b> Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>.<li><b>/x</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ pouÅŸité na dodanie vÀčšej váhy dokumentu jednému, alebo viacerÃœm vyhÄŸadávanÃœm termínom. Napríklad: <b>informačná/10 veda</b> priraďuje termínu informačná 10x vÀčšiu váhu ako slovu veda.</ul>} 
   607 
   608_texthelplucenesearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s Lucene ponúkajú viac funkcií. <ul> <li><b>?</b> mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>b??</b> zahrnie slová <b>byt</b>, <b>bit</b>, <b>bod</b> a podobne. <li><b>*</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>. </ul> Oba náhradné znaky je moÅŸné pouşívaÅ¥ aj v strede slov.} 
   609 
   610_texthelpquerytypetitle_ [l=sk] {Typ dotazu} 
   611_texthelpquerytype_ [l=sk] {<p>Existujú dva rÃŽzne druhy dotazov. <ul><li>Dotazy na <b>vÅ¡etky</b> slová. Pri ich spracovaní sú vyhÄŸadané vÅ¡etky dokumenty (kapitoly, tituly) obsahujúce tieto slová. Dokumenty spĺňajúce kritéria sú zoradené v poradí v akom boli pridané do systému digitálnej kniÅŸnice.<p> <li>Dotazy na <b>niektoré</b> slová. Zadáte slová pri ktorÃœch je pravdepodobné, ÅŸe sa nachádzajú v dokumentoch, ktoré hÄŸadáte. Dokumenty sú zoradené v poradí, ktoré zodpovedá tomu, do akej miery zodpovedajú dotazu.<p><ul><li>Čím viac hÄŸadanÃœch termínov dokument obsahuje, tÃœm viac zodpovedá dotazu;<li>zriedkavé slová sú dÃŽleÅŸitejÅ¡ie ako slová s častÃœm vÃœskytom;<li>krátke dokumenty sa zhodujú lepÅ¡ie ako dlhé.</ul></ul><p>PouÅŸite toÄŸko vyhÄŸadávacích vÃœrazov, koÄŸko uznáte za vhodné - celú vetu, alebo aj odstavec. PokiaÄŸ zadáte ako dotaz len jedno slovo, budú dokumenty zoradené podÄŸa frekvencie jeho vÃœskytu.<p>} 
   612 
   613_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie} 
   614 
   615_texthelpadvancedsearch_ [l=sk] {<p>Zvolením rozšíreného vyhÄŸadávania (v nastaveniach) budete maÅ¥ viac moÅŸností ako vyhÄŸadávaÅ¥. } 
   616 
   617_texthelpadvsearchmg_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MG zbierkach vám ponúka dve moÅŸnosti vyhÄŸadávania: podÄŸa relevancie a boolove vyhÄŸadávanie. <b>Relevančné</b> vyhÄŸadávanie je rovnaké ako vyhÄŸadávanie popísané v <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_} 
   618 
   619_texthelpbooleansearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie s pouÅŸitím<b>boolovÃœch</b> operátorov, vám umoşňuje spresniÅ¥ váš prieskum. K základnÃœm operátorom patria & ( "and" ),  | ("or") a ! ("not"). Napríklad, dotaz <b>slimák & roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty, ktoré obsahujú slová <b>slimák</b> A <b>roÄŸníctvo</b>, pričom dotaz <b>slimák | roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty v ktorÃœch sa nachádza buď <b>slimák</b> ALEBO <b>roÄŸníctvo</b>. <b>Slimák ! roÄŸníctvo</b> vyhÄŸadá dokumenty, ktoré obsahujú <b>slimák</b> ALE NEOBSAHUJÚ <b>roÄŸníctvo</b>.  <p> NajpresnejÅ¡ie vÃœsledky vyhÄŸadávania je moÅŸné dosiahnuÅ¥ kombináciou viacerÃœch operátorov a zátvoriek. Napríklad:  <b>(slimák | roÄŸníctvo)</b> & <b>(traktor | postrek)</b>, alebo <b>krava | koza | prasa !kÎň</b>.} 
   620 
   621_texthelpadvsearchmgpp_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MGPP zbierkach funguje na princípe boolovÃœch operátorov. _texthelpbooleansearch_ <p> VÃœsledky je moÅŸné zobraziÅ¥ podÄŸa <b>relevancie</b>, podobne ako v prípade <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, alebo v poradí v akom boli vytvorené a zaradené do zbierky systému digitálnej kniÅŸnice.  <p> ĎalÅ¡ie operátory zahŕňajú <b>NEARx</b> a <b>WITHINx</b>. NEARx sa pouşíva na určenie maximálnej vzdialenosti medzi (x slovami). WITHINx určuje, ÅŸe druhÃœ termín sa musí vyskytnúť do x slov <i>po prvom termíne</i>. Funkcia je podobná operátoru NEAR s rozdielom, ÅŸe predvolená vzdialenosÅ¥ slov je 20. } 
   622 
   623_texthelpadvancedsearchextra_ [l=sk] {POZNÁMKA: Ak pouşívate jednoduché vyhÄŸadávanie, budú tieto operátory ignorované.} 
   624 
   625_texthelpadvsearchlucene_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávania v kolekciách Lucene vyuşívajú boolove operátory. _texthelpbooleansearch_} 
   626 
   627_texthelpformsearchtitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie vo formulári} 
   628 
   629_texthelpformsearch_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie vo formulároch umoşňuje kombinovaÅ¥ termíny z viacerÃœch polí. Napríklad vyhÄŸadanie termínu "Smith" v tituloch AND "snail farming" v predmetoch. KaÅŸdÃœ riadok formulára sa správa rovnako ako tradičné vyhÄŸadávanie: boolove operátory sú povolené len pri rozšírenom vyhÄŸadávaní a hÄŸadané frázy musia byÅ¥ v úvodzovkách. Pri rozšírenom vyhÄŸadávaní je moÅŸné vyuÅŸiÅ¥ medzi jednotlivÃœmi poliami operátori AND/OR/NOT, tieto operátory je tieÅŸ moÅŸné pouşívaÅ¥ v jednotlivÃœch poliach.} 
   630 
   631_texthelpformstemming_ [l=sk] {Okná "fold" a "stem" umoşňujú modifikovaÅ¥ vyhÄŸadávanie s vyuÅŸitím technológie stemming a casefolded. Obe funkcie sú pri rozšírenom vyhÄŸadávaní Å¡tandardne vypnuté.} 
   632 
   633_textdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávaÅ¥ v dátumoch} 
   634 
   635_texthelpdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu nájde dokumenty, ktoré spĺňajú hÄŸadané kritéria a spadajú do určitého časového obdobia. VyhÄŸadávaÅ¥ mÃŽÅŸete dokumenty podÄŸa určitého roku, alebo v rozsahu rokov. Pri vyhÄŸadávaní podÄŸa roku nemusíte, okrem roku, zadávaÅ¥ ÅŸiadne dodatočné termíny vyhÄŸadávania. Ak pri vyhÄŸadávaní nezadáte ÅŸiadny dátum, systém sa správa ako keby vyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu neexistovalo.<p>} 
   636 
   637_texthelpdatehowtotitle_ [l=sk] {Ako pouşívaÅ¥ túto funkciu:} 
   638_texthelpdatehowto_ [l=sk] {<ul> <li>Ak hÄŸadáte dokumenty vzÅ¥ahujúce sa k presnému roku:<p><ul> <li>Začnite svoje vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul><p><li>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ v dokumentoch vzÅ¥ahujúcich sa na určité časové obdobia:<p><ul><li>Začnite vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte skorší a neskorší rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul></ul><p>} 
   639 
   640_texthelpdateresultstitle_ [l=sk] {SpÃŽsob akÃœm sú vÃœsledky zobrazené} 
   641_texthelpdateresults_ [l=sk] {HÄŸadanie dokumentov o roku 1903, nezahŕňa dokumenty napísané v roku 1903, ale len dokumenty o roku 1903. Pri spÃŽsobe vyhÄŸadávania podÄŸa dátumu, systém zobrazí dokumenty, ktoré sa nachádzajú v danom intervale (napríklad 1899-1911) do ktorého spadá aj dátum 1903. Rovnako budú zobrazené aj názvy dokumentov, ktorÃœch textovÃœ reÅ¥azec obsahuje storočie do ktorého rok 1903 spadá (napríklad "20-te storočie"). To znamená, ÅŸe niektoré dátumy sa vo vyhÄŸadanÃœch textoch nemusia nachádzaÅ¥. Pri hÄŸadaní v určitom časovom období sa vÅ¡etko uvedené vyÅ¡Å¡ie, vzÅ¥ahuje na danÃœ rok kaÅŸdého časového obdobia. <p>} 
   642 
   643_textchangeprefs_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ nastavania} 
   644 
   645_texthelppreferences_ [l=sk] {<p>Ak kliknete na tlačidlo <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>  hore na stránke, budete mÃŽcÅ¥ zmeniÅ¥ nastavenia, tak aby viac vyhovovali vaÅ¡ej práci.} 
   646 
   647_texthelpcollectionprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia zbierok} 
   648_texthelpcollectionprefs_ [l=sk] {Niektoré zbierky zahŕňajú viacero podkolekcií, ktoré je moÅŸné prehÄŸadávaÅ¥ jednotlivo alebo naraz. Počet zbierok, ktoré chcete prehÄŸadávaÅ¥ si mÃŽÅŸete určiÅ¥ na stránke s nastaveniami.} 
   649 
   650_texthelplanguageprefstitle_ [l=sk] {Jazykové nastavenia} 
   651_texthelplanguageprefs_ [l=sk] {<p>KaÅŸdá zbierka je v predvolenom jazyku, ktorÃœ je moÅŸné zmeniÅ¥ v nastaveniach. ZmeniÅ¥ mÃŽÅŸete aj schému kódovania pre zobrazenie vÃœstupu v prehliadači. Softvér vyberie vÅŸdy optimálnu hodnotu, ale pri niektorÃœch prehliadačoch je lepÅ¡ie zvoliÅ¥ kódovaciu tému manuálne. Pri vÅ¡etkÃœch zbierkach je moÅŸné zmeniÅ¥ grafické rozhranie na textové, ktoré je vhodné najmÀ pre zrakovo znevÃœhodnenÃœch pouşívateÄŸov.} 
   652 
   653_texthelppresentationprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia prezentácie} 
   654_texthelppresentationprefs_ [l=sk] {V závislosti od konkrétnej kolekcie, si mÃŽÅŸete nastaviÅ¥ viac moÅŸností, ktoré ovplyvnia spÃŽsob jej prezentácie. <p>Kolekcie webovÃœch stránok vám umoşňujú zruÅ¡iÅ¥ navigačnÃœ panel na vrchu kaÅŸdej stránky, takÅŸe po vyhÄŸadaní dokumentu sa dostanete na stránku ktorá uÅŸ hlavičku Greenstone obsahovaÅ¥ nebude. Pre ďalÅ¡ie vyhÄŸadávanie budete musieÅ¥ vo vaÅ¡om prehliadači kliknúť na tlačidlo "spÀť". Pri kolekciách obsahujúcich webové dokumenty, smerujú často ich linky na webové stránky mimo kniÅŸnice, v takom prípade vás systém Greenstone upozorní, ÅŸe odchádzate na stránky nachádzajúce sa mimo digitálnej kniÅŸnice.  Toto upozornenie je moÅŸné vypnúť na nastaveniach zbierky.  V niektorÃœch zbierkach, mÃŽÅŸete kontrolovaÅ¥ či linky na stránke s vyhÄŸadanÃœmi dokumentami smerujú priamo na URL na web, alebo do kópie v digitálnej kniÅŸnici. } 
   655 
   656_texthelpsearchprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania} 
  645657_texthelpsearchprefs_ [l=sk] {<p>Pri tvorbe dotazov si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ medzi jednoduchÃœm a rozšírenÃœm vyhÄŸadávaním. Rozšírené vyhÄŸadávanie Vám umoşňuje kombinovaÅ¥ operátori & (pre "A"), | (pre "ALEBO"), and ! (pre "NIE“). 
  646658<p>_selectsearchtypeprefs_ 
  647659<p>_selectwordmodificationprefs_ 
  648660<p>História vyhÄŸadávanÃœch termínov zobrazuje vaÅ¡e posledné dotazy, to vám umoşňuje lepÅ¡iu modifikáciu dotazov. 
  649 <p>Nezabúdajte, ÅŸe aj počet hitov zobrazenÃœch na jednej webovej stránke mÃŽÅŸete regulovaÅ¥.}   
  650  
  651 _textcasefoldprefs_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní v texte je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť zhodu veÄŸkÃœch/malÃœch písmen. Napríklad, po zapnutí "_preferences:textignorecase_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>Snail Farming</i> a <i>SNAIL FARMING</i>.}   
  652 _textstemprefs_ [l=sk] {Tlačidlami je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť ignorovanie koncoviek slov. Napríklad, ak je zapnuté "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>snails farm</i> a <i>snail farmer</i>. Táto funkcia funguje spoÄŸahlivo len pri textoch v anglickom jazyku. _selectstemoptionsprefs_}   
  653 _textaccentfoldprefs_ [l=sk] {Dve tlačidlá určujú či sa má pri vyhÄŸadávaní prihliadaÅ¥ na diakritiku termínov. Napríklad ak je zapnuté "_preferences:textignoreaccents_", <i>fédération</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>fedération</i> a <i>federation</i>.}   
   661<p>Nezabúdajte, ÅŸe aj počet hitov zobrazenÃœch na jednej webovej stránke mÃŽÅŸete regulovaÅ¥.} 
   662 
   663_textcasefoldprefs_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní v texte je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť zhodu veÄŸkÃœch/malÃœch písmen. Napríklad, po zapnutí "_preferences:textignorecase_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>Snail Farming</i> a <i>SNAIL FARMING</i>.} 
   664_textstemprefs_ [l=sk] {Tlačidlami je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť ignorovanie koncoviek slov. Napríklad, ak je zapnuté "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>snails farm</i> a <i>snail farmer</i>. Táto funkcia funguje spoÄŸahlivo len pri textoch v anglickom jazyku. _selectstemoptionsprefs_} 
   665_textaccentfoldprefs_ [l=sk] {Dve tlačidlá určujú či sa má pri vyhÄŸadávaní prihliadaÅ¥ na diakritiku termínov. Napríklad ak je zapnuté "_preferences:textignoreaccents_", <i>fédération</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>fedération</i> a <i>federation</i>.} 
  654666  
  655 _textstemoptionsprefs_ [l=sk] {Bude lepÅ¡ie ak pouÅŸijete kratší vyhÄŸadávací termín (opísanÃœ vyÅ¡Å¡ie) v "_texthelpquerytermstitle_".}   
  656  
  657 _textsearchtypeprefsplain_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní odsekov je moÅŸné okno vyhÄŸadávania zvÀčšiÅ¥. }   
  658  
  659 _textsearchtypeprefsform_ [l=sk] {Počet zobrazenÃœch polí vo formulári mÃŽÅŸete meniÅ¥.}   
   667_textstemoptionsprefs_ [l=sk] {Bude lepÅ¡ie ak pouÅŸijete kratší vyhÄŸadávací termín (opísanÃœ vyÅ¡Å¡ie) v "_texthelpquerytermstitle_".} 
   668 
   669_textsearchtypeprefsplain_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní odsekov je moÅŸné okno vyhÄŸadávania zvÀčšiÅ¥. } 
   670 
   671_textsearchtypeprefsform_ [l=sk] {Počet zobrazenÃœch polí vo formulári mÃŽÅŸete meniÅ¥.} 
  660672 
  661673_textsearchtypeprefsboth_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ medzi „normálnym“ a „formulárovÃœm“ oknom. 
   
  664676<li>VyhÄŸadávanie vo formulárovÃœch oknách umoşňuje vyhÄŸadávaÅ¥ vo viacerÃœch poliach. _textsearchtypeprefsform_ </li> 
  665677</ul> 
  666 }   
  667  
  668  
  669  
  670 _texttanumbrowseoptions_ [l=sk] {V zbierke je (sú) _numbrowseoptions_ spÃŽsoby (-bov) ako hÄŸadaÅ¥ informácie:}   
  671  
  672 _textsimplehelpheading_ [l=sk] {Ako nájsÅ¥ informácie v zbierke _collectionname_ }   
  673  
  674 _texthelpscopetitle_ [l=sk] {Rozsah dotazov}   
  675 _texthelpscope_ [l=sk] {<p>Vo vÀčšine kolekcií si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ prehÄŸadávanie rozličnÃœch indexov. Napríklad indexy autorov, titulov, jednotlivÃœch kapitol, alebo odstavcov. VÃœsledkom sú vÅŸdy dokumenty, ktoré zodpovedajú dotazu - to platí nezávisle od prehÄŸadaného indexu.<p>Ak sú dokumenty knihami, budú otvorené na správnom mieste. Kliknutím na priečinok je moÅŸné otvoriÅ¥ a zavrieÅ¥ dokument.}   
   678} 
   679 
   680 
   681 
   682_texttanumbrowseoptions_ [l=sk] {V zbierke je (sú) _numbrowseoptions_ spÃŽsoby (-bov) ako hÄŸadaÅ¥ informácie:} 
   683 
   684_textsimplehelpheading_ [l=sk] {Ako nájsÅ¥ informácie v zbierke _collectionname_ } 
   685 
   686_texthelpscopetitle_ [l=sk] {Rozsah dotazov} 
   687_texthelpscope_ [l=sk] {<p>Vo vÀčšine kolekcií si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ prehÄŸadávanie rozličnÃœch indexov. Napríklad indexy autorov, titulov, jednotlivÃœch kapitol, alebo odstavcov. VÃœsledkom sú vÅŸdy dokumenty, ktoré zodpovedajú dotazu - to platí nezávisle od prehÄŸadaného indexu.<p>Ak sú dokumenty knihami, budú otvorené na správnom mieste. Kliknutím na priečinok je moÅŸné otvoriÅ¥ a zavrieÅ¥ dokument.}