Changeset 28532

Show
Ignore:
Timestamp:
24.10.2013 16:08:52 (6 years ago)
Author:
ak19
Message:

Regenerated the gli help files for Arabic.

Location:
main/trunk/gli/help/ar
Files:
26 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/gli/help/ar/addingfiles.htm

  r14865 r28532  
  4040ج٠
  4141وعة ٠
  42 Ù„فات، توضح كلها في ال٠
   42لفات، توضع كلها في ال٠
  4343جلد ال٠
  4444ستهدف في نفس ال٠
  4545ستوى ؚدون اعتؚار لوضعها الاصلي في ال٠
  46 ØµØ¯Ø±0 عند نسخ Ù 
   46صدر. عند نسخ Ù 
  4747لف ؚنفس الاس٠
  4848 Ù„Ù 
   
  5353لف فوق نفس ال٠
  5454لف ال٠
  55 ÙˆØ¬ÙˆØ¯0 الإجاؚة ؚلا تعنى أن ال٠
   55وجود. الإجاؚة ؚلا تعنى أن ال٠
  5656لف لا ينسخ، لكن يت٠
  5757 Ù†Ø³Ø® ؚقية ال٠
  58 Ù„فات0 لالغاء ؚقية الاجراء، انقر زر "توقف"0</p> 
   58لفات. لالغاء ؚقية الاجراء، انقر زر "توقف".</p> 
  5959 
  6060<p>العناصر "العليا " فقط في العناصر ال٠
   
  121121وعة أو في ٠
  122122جلد، واختيار "وثيقة ٠
  123 Ø²ÙŠÙØ© جديدة" وسوف ين؎؊ هذا Ù 
   123زيفة جديدة""New dummy document". وسوف ين؎؊ هذا Ù 
  124124لف جديد فارغ ي٠
  125125كن فيه اعت٠
   
  128128لف ØšÙ 
  129129لف "حقيقي" في٠
  130 Ø§ ؚعد0</p> 
   130ا ؚعد.</p> 
  131131 
  132132</body> 
 • main/trunk/gli/help/ar/assignlanguages.htm

  r19689 r28532  
  2727. و ٠
  2828ع ذلك، فان هذا ي٠
  29 ÙƒÙ† تغيره ؚتعديل "لغة واصفات الؚيانات" لتصحيح عنصر واصفات الؚيانات . </p> 
   29كن تغيره ؚتعديل "Language Metadata:" لتصحيح عنصر واصفات الؚيانات . </p> 
  3030 
  31 <p>Tلاضافة قطاع لغوي استخدا٠
  32  tab "تعيين لغات" لؚناء ك؎اف لها0ق٠
   31<p>لاضافة قطاع لغوي استخد٠
   32 tab "تعيين لغات" لؚناء ك؎اف لها.ق٠
  3333 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± لغة أو أكثر Ù 
  3434ن قا؊٠
  35 Ø© "لغات للاضافة" ، انقر "اضافة قطاع "0</p> 
   35Ø© "لغات للاضافة" ، انقر "اضافة قطاع ".</p> 
  3636 
  3737<p>لتغيير قطاع ٠
   
  5858ة ال٠
  5959نسدلة في صفحة الؚحث0 استخد٠
  60  Ø§Ù„ازرار "حرك الى أعلى" and "حرك الى أسفل"  لتغيير هذا الترتيؚ0</p> 
   60 Ø§Ù„ازرار "Move Up" and "Move Down"  لتغيير هذا الترتيؚ0</p> 
  6161 
  6262<p>لتعيين قطاع اللغة الافتراضي، ق٠
   
  7070ن القا؊٠
  7171ة ال٠
  72 Ù†Ø³Ø¯Ù„Ø© في صفحة الؚحث في "ؚحث" وهي جزء Ù 
  73 Ù† لافته "نسق عرض" panel (see <a href="searchmetadatasettings.htm">ؚحث</a>).</p> 
   72نسدلة في صفحة الؚحث في "Search" وهي جزء Ù 
   73ن لافته "Format" panel (see <a href="searchmetadatasettings.htm">ؚحث</a>).</p> 
  7474 
  7575</body> 
 • main/trunk/gli/help/ar/assignpartitions.htm

  r15371 r28532  
  3939عين للقطاع0</p> 
  4040 
  41 <p>To alter a partition, select it from the list, modify the filters, and click "إستؚدال ك؎اف قطاع".</p> 
   41<p>To alter a partition, select it from the list, modify the filters, and click "Replace Partition".</p> 
  4242 
  4343<p>To remove a partition, select it from the list and click "Remove Partition".</p> 
   
  5050Ø©  ال٠
  5151نسدلة في صفحة الؚحث0 استخد٠
  52  Ø§Ù„ازرار "حرك الى أعلى" and "حرك الى أسفل" لتغيير هذا الترتيؚ0</p> 
   52 Ø§Ù„ازرار "Move Up" and "Move Down" لتغيير هذا الترتيؚ0</p> 
  5353 
  5454<p>لتعيين القطاع افتراضياً، ق٠
  5555 ØšØ¥Ø®ØªÙŠØ§Ø± واحد القا؊٠
  56 Ø©ØŒ وانقر "تعيين افتراضي"0 "تعيين إفتراضى".</p> 
   56ة، وانقر "تعيين افتراضي"0 "Set Default".</p> 
  5757 
  5858<p>ي٠
   
  6262Ø© في القا؊٠
  6363ة ال٠
  64 Ù†Ø³Ø¯Ù„Ø© في صفحة الؚحث في "ؚحث" وهي جزء Ù 
  65 Ù† لافته "نسق عرض" panel (see <a href="searchmetadatasettings.htm">ؚحث</a>).</p> 
   64نسدلة في صفحة الؚحث في "Search" وهي جزء Ù 
   65ن لافته "Format" panel (see <a href="searchmetadatasettings.htm">ؚحث</a>).</p> 
  6666 
  6767</body> 
 • main/trunk/gli/help/ar/builderrors.htm

  r18430 r28532  
  3030ج٠
  3131وعة كلها ؚصورة سلي٠
  32 Ø© وفي هذه الحالة ت؞هر رسالة فحواها "حدث خطأ و ل٠
  33  ÙŠØªÙ 
  34  ØšÙ†Ø§Ø¡ ال٠
  35 Ø¬Ù 
  36 ÙˆØ¹Ø©." عند٠
   32Ø© وفي هذه الحالة ت؞هر رسالة فحواها "An error has occurred and the collection could not be created."  عند٠
  3733ا يحدث هذا، يكون ٠
  3834ن ال٠
  39 ÙÙŠØ¯ التحول في GLI إلى سياق "خؚير" (File-&gt;خيارات-&gt;Mode, ان؞ر <a href="preferences.htm">التفضيلات</a>), ق٠
   35فيد التحول في GLI إلى سياق "خؚير" (Ù 
   36لف-&gt;خيارات-&gt;سياق, ان؞ر <a href="preferences.htm">التفضيلات</a>), ق٠
  4037 ØšØªØ­ÙˆÙŠÙ„ قي٠
  41 Ø© خيار لؚناء "Verbosity) إلى 5 واعد الؚناء لر؀ية اى رسا؊ل خطأ ت؞هر.</p> 
   38Ø© خيار استيراد و ؚناء "Verbosity) إلى 5 واعد الؚناء لر؀ية اى رسا؊ل خطأ ت؞هر.</p> 
  4239 
  4340</body> 
 • main/trunk/gli/help/ar/classifiers.htm

  r15371 r28532  
  9999 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± ال٠
  100100صنف ال٠
  101 Ø·Ù„وؚ تحريكه وانقر زر "حرك الى أعلى" أو "حرك الى أسفل"0</p> 
   101طلوؚ تحريكه وانقر زر "Move Up" أو "Move Down"0</p> 
  102102 
  103103<p>ل٠
 • main/trunk/gli/help/ar/definefilters.htm

  r15371 r28532  
  9090 ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ ال٠
  9191ج٠
  92 ÙˆØ¹Ø§Øª الفرعيه في "تعيين قطاعات", ؚناءاً على ال٠
   92وعات الفرعيه في "Assign Partitions", ؚناءاً على ال٠
  9393ر؎حات التي ق٠
  9494ت ؚتعريفها0</p> 
 • main/trunk/gli/help/ar/depositormetadatasettings.htm

  r19689 r28532  
  1515<p>ي٠
  1616كن ٠
  17 Ø³ØªÙˆØ¯Ø¹Greenstone ال٠
   17ستودع Ø¬Ø±ÙŠÙ†Ø³ØªÙˆÙ† ال٠
  1818ستخد٠
  1919 Ù 
   
  5050ستودع واصفات ؚيانات".</p> 
  5151 
  52 <p>تعرض لافتة Ù 
  53 ØªÙˆØ¯Ø¹ واصفات ؚيانات قا؊٠
   52<p>تعرض لافتة واصفات ؚيانات ال٠
   53ستودع قا؊٠
  5454Ø© ؚحقول واصفات الؚيانات ØšÙ 
  5555رؚعات فحص. إذا كان هناك أكثر Ù 
   
  6060وعة، سوف تعرض ٠
  6161عايير واصفات الؚيانات ال٠
  62 ØªØ¬Ø§ÙˆØ±Ø© ؚألولن Ù 
   62تجاورة ؚألوان Ù 
  6363ختلفة.ي؞هر تحليق Ù 
  6464؀؎ر الفأرة Ù 
   
  7373نسدلة ؚخيارين.يس٠
  7474Ø­ لك هذا ؚتحديد نوع Ù 
  75 Ø±ØšØ¹ الإدخالللعنصر في "واجهة الويؚ"."نص" يعني هنا ان Ù 
   75رؚع الإدخال Ù„لعنصر في واجهة الويؚ ."نص" يعني هنا ان Ù 
  7676رؚع نص ؚسطر واحد سوف يت٠
  7777 Ø¥Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù 
   
  8585 ØšØ¥Ø®ØªÙŠØ§Ø± نوع Ù 
  8686رؚع النص ال٠
  87 Ù†Ø§Ø³Øš لكل حقل</p> 
   87ناسؚ لكل حقل.</p> 
  8888 
  8989<p>يجؚ علي الأقل إختيار عنصر واصفات ؚيانات.إذا كان هناك عنصر واصفات ؚيانات واحد Ù 
  9090ختار في القا؊٠
  91 Ø©.ي؞هر نقض العنصر قا؊٠
   91Ø©.ي؞هر نقض العنصر ، قا؊٠
  9292Ø© Ù 
  93 Ù†ØšØ¹Ø«Ø©ØšØ±Ø³Ø§Ù„Ø© تحذير "يجؚ ان تختار عنصرا واحدا Ù 
  94 Ù† واصفات الؚيانات علي الأقل".</p> 
   93نؚعثة ؚرسالة تحذير "At least one metadata element should be selected.".</p> 
  9594 
  9695</body> 
 • main/trunk/gli/help/ar/downloadingfiles.htm

  r15371 r28532  
  99<td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td><td width="*" align="center"><a name="downloadingfiles"><font size="5" face="Verdana"><strong>3: تنزيل ال٠
  1010لفات ٠
  11 Ù† الإنترنت</strong></font></a></td><td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td> 
   11ن الإنترنت.</strong></font></a></td><td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td> 
  1212</tr> 
  1313</table> 
   
  1515 
  1616<p>يصف هذا القس٠
  17  "تنزيل"  كيفية إعداد Ù 
   17 "Download"  كيفية إعداد Ù 
  1818ه٠
  1919ة تنزيل والتحك٠
 • main/trunk/gli/help/ar/explodingfiles.htm

  r18430 r28532  
  1616كن استيراد أنواع ٠
  1717لفات قواعد ؚيانات لواصفات ؚيانات Ù 
  18 Ø«Ù„ MARC وCDS/ISIS     Ùˆ Procite،BibTex, Refer  Ù„Ù† تت٠
  19 ÙƒÙ† Ù 
  20 Ù† تحديث وعرض واصفات  الؚيانات في واجهة ال٠
  21 ÙƒØªØšÙŠØŒ لعرض أو تحديث آي واصفات ؚيانات، ي٠
   18ثل MARC وCDS/ISIS     Ùˆ Procite،BibTex, Refer لكن واصفات  الؚيانات الخاصة ؚها لا ي٠
   19كن أن تعرض  أو تحريرها فورا في واجهة ال٠
   20كتؚي. و٠
   21ع ذلك، ي٠
  2222كنك "ت٠
  2323ديد" ال٠
   
  4747لف انقر الزر الاي٠
  4848ن وق٠
  49  ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± "تجز؊ة واصفات ؚيانات قاعدة ؚيانات" ت؞هر  نافذة تعرض خيارات اجراء التجز؊ة. الخيار الأول ("ال٠
   49 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± "تجز؊ة واصفات ؚيانات قاعدة ؚيانات""Explode metadata database" ت؞هر  نافذة تعرض خيارات اجراء التجز؊ة. الخيار الأول ("ال٠
  5050قاؚس") يحدد ال٠
  5151قاؚس للتجز؊ة. في Ù 
 • main/trunk/gli/help/ar/exporting.htm

  r14865 r28532  
  2424<p>لتصدير ٠
  2525ج٠
  26 ÙˆØ¹Ø© أو اكثر ، افتح "Ù 
   26وعة ، افتح "Ù 
  2727لف" وق٠
  28  ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± "تصدير" ي٠
  29 ÙƒÙ†Ùƒ اختيار اى الهي؊ات  التي تود التصدير إليها ؚاختيارها في (القا؊٠
   28 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± "تصدير..." ي٠
   29كنك اختيار اى الهي؊ات  التي تود التصدير إليها ؚاختيارها في القا؊٠
  3030ة ال٠
  31 Ù†Ø³Ø¯Ù„Ø© "تصدير إلى00 "0 ق٠
   31نسدلة "تصدير إلى ". ق٠
  3232 ØšØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ اس٠
  3333 Ø§Ù„Ù 
  34 Ø¬Ù„د الذي تود Ù 
   34جلد الذي تود وضع Ù 
  3535لفات ال٠
  3636ج٠
  3737وعة ال٠
  3838صدرة فيه&mdash;تنتهي هذه ال٠
  39 Ù„فات&lt;path to greenstone&gt;/tmp/exported_xxx, حيث &times;&times;&times; هي الاس٠
  40  Ø§Ù„ذي حددته0 ق٠
   39لفات&lt;path الي greenstone&gt;/tmp/exported_xxx, حيث &times;&times;&times; هي الاس٠
   40 Ø§Ù„ذي حددته. ق٠
  4141 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± واحدة أو أكثر Ù 
  4242ن ال٠
   
  4747 Ø§Ù†Ù‚ر "تصدير Ù 
  4848ج٠
  49 ÙˆØ¹Ø© (ات)"0</p> 
   49وعة".</p> 
  5050 
  5151<p>توجد خيارات  أخرى Ù 
 • main/trunk/gli/help/ar/filteringthetree.htm

  r14865 r28532  
  5959كتؚات وسياق الخؚير) " *.*" Ù 
  6060قارنة ؚاي Ù 
  61 Ø­Ø§Ø±Ù0</p> 
   61حارف.</p> 
  6262 
  6363</body> 
 • main/trunk/gli/help/ar/formatstatements.htm

  r15371 r28532  
  6868ن القا؊٠
  6969ة ال٠
  70 Ù†Ø³Ø¯Ù„Ø©ØŒ وانقر "ح؎ر"0 "ح؎ر Ù 
  71 ØªØºÙŠØ±" combobox.</p> 
   70نسدلة، وانقر "ح؎ر"0 "Insert Variable..." combobox.</p> 
  7271 
  7372<p>تحديد نسق عرض افتراضي ل٠
   
  9190ة الافتراضية لهذا الأ٠
  9291ر ؚاللون الر٠
  93 Ø§Ø¯ÙŠ0 انقر "إضافة نسق عرض" لتنفيذها لل٠
   92ادي0 انقر "Add Format" لتنفيذها لل٠
  9493ج٠
  9594وعة0 ا٠
 • main/trunk/gli/help/ar/help_index.xml

  r19689 r28532  
  1212وعات</Title></Section></Section><Section name="downloadingfiles"><Title>تنزيل ال٠
  1313لفات ٠
  14 Ù† الإنترنت</Title><Section name="themirrorview"><Title>Ù 
   14ن الإنترنت.</Title><Section name="themirrorview"><Title>Ù 
  1515؎هد التنزيل</Title></Section></Section><Section name="collectingfiles"><Title>تج٠
  1616ييع ال٠
 • main/trunk/gli/help/ar/partitionindexes.htm

  r13472 r28532  
  4848ج٠
  4949وعة الفرعية واللغات ال٠
  50 Ø®ØªØ§Ø±Ø©0 ك؎افين ØšÙ 
   50ختارة. ك؎افين ØšÙ 
  5151ر؎حات  Ù 
  5252ج٠
   
  5858ج٠
  5959وعه، وهي ك؎اف واحد لكل Ù 
  60 Ø³ØªÙˆÙ‰0  وفقاً للوضع أعلاه، فان Ù 
   60ستوى.  وفقاً للوضع أعلاه، فان Ù 
  6161ستوى واحد ينتج أرؚعة ك؎افات Ù 
  6262اديه ؚين٠
  6363ا ٠
  6464ستوين سوف ينتجان ث٠
  65 Ø§Ù†ÙŠØ©0</p> 
   65انية.</p> 
  6666 
  6767 
 • main/trunk/gli/help/ar/plugins.htm

  r14865 r28532  
  4343ين التجهيز" وهي ٠
  4444وصوفه في٠
  45 Ø§ ؚعد0 عند تجهيز ال٠
   45ا ؚعد. عند تجهيز ال٠
  4646قاؚس الجديد، تت٠
  4747 Ø§Ø¶Ø§ÙØªÙ‡ في Ù 
   
  5050قاؚس ال٠
  5151عت٠
  52 Ø¯Ø© حالياً0 تجؚ Ù 
   52دة حالياً. تجؚ Ù 
  5353لاح؞ة، انه ؚاستثناء Ù 
  5454قاؚس UnknownPluq يجؚ أن ي؎غل أي Ù 
  5555قاؚس اخر حيزاً واحداً في القا؊٠
  56 Ø©0</p> 
   56Ø©.</p> 
  5757 
  5858<p>لر؀ية وصف قصير ل٠
   
  140140قاؚس ؚالترتيؚ، ويكون الترتيؚ احياناً Ù 
  141141ه٠
  142 0 ي٠
   142. ي٠
  143143كن ترتيؚ ال٠
  144144قاؚس في سياق اختصاصي ن؞٠
 • main/trunk/gli/help/ar/preferences.htm

  r14865 r28532  
  2626ن عناصر  واصفات الؚيانات لل٠
  2727ج٠
  28 ÙˆØ¹Ø©  الجديدة0 الخيار الثاني  هو قا؊٠
   28وعة  الجديدة. الخيار الثاني  هو قا؊٠
  2929Ø© Ù 
  3030نسدلة ؚاللغات التي تستطيع عرض واجهة ال٠
  31 ÙƒØªØšÙŠ ؚها0 اذا ق٠
   31كتؚي ؚها. اذا ق٠
  3232ت ؚاختيا ر لغه، ينؚغي اعادة ت؎غيل واجهة ال٠
  3333كتؚي لتح٠
  3434يل سلاسل اللغة في القا٠
  35 ÙˆØ³0</p> 
   35وس.</p> 
  3636 
  3737<p>اذا ت٠
   
  6666 
  6767<p>يستخد٠
  68   tab "سياق" لضؚط  Ù 
   68  "سياق" لضؚط  Ù 
  6969ستوى التفصيل في الواجهة- يوفر "٠
  7070ساعد ٠
  71 ÙƒØªØšÙŠ" أقل اعداد حيث يت٠
   71كتؚي" أقل إعداد حيث يت٠
  7272  حجؚ Ù 
  7373؎هد  التص٠
   
  8080علو٠
  8181ات قليلة في ٠
  82 Ø¯ÙˆÙ†Ù‡ احداث ؚناء ال٠
   82دونه إحداث ؚناء ال٠
  8383ج٠
  84 ÙˆØ¹Ø©0  يوفر سياق "خؚير" اعلى إعداد حيث يتاح  الوصول لكل Ù 
   84وعة.  يوفر سياق "خؚير" أعلى إعداد حيث يتاح  الوصول لكل Ù 
  8585لا٠
  8686ح التص٠
   
  8888، ٠
  8989تض٠
  90 Ù†Ù‡ ت٠
  91 ÙˆØ¶Ø­ ال٠
   90نة Ù 
   91وضع ال٠
  9292قاؚس و٠
  9393ضا٠
   
  9999ج٠
  100100وعة في ال٠
  101 Ø¯ÙˆÙ†Ù‡ لتغيير أو استعراض السياقات ، انقر زر "Radio buttons" الثاني للسياق الذي تهت٠
  102  ØšÙ‡0 ي٠
   101دونة لتغيير أو استعراض السياقات ، انقر زر "Radio buttons" الثاني للسياق الذي تهت٠
   102 ØšÙ‡. ي٠
  103103كنك ٠
  104 Ø¹Ø±ÙØ© السياق الذي انت فيه ؚالن؞ر إلى ع٠
   104عرفة السياق الذي أنت فيه ؚالن؞ر إلى ع٠
  105105ود عنوان واجهه ال٠
  106 ÙƒØªØšÙŠ0</p> 
   106كتؚي. </p> 
  107107 
  108108<p>يتيح لك  tab "الاتصال" حيث ال٠
   
  121121ات)<a href="downloadingfiles.htm">تنزيل ال٠
  122122لفات ٠
  123 Ù† الإنترنت</a> ل٠
   123ن الإنترنت.</a> ل٠
  124124زيد ٠
  125125ن التفاصيل). وق٠
 • main/trunk/gli/help/ar/replacingfiles.htm

  r19689 r28532  
  2121ية" ٠
  2222ن القا؊٠
  23 Ø©ØŒ Ø¯Ø®Ù„ الاس٠
  24  Ø§Ù„جديد وانقر "OK"</p> 
   23ة،"Rename" أدخل الاس٠
   24 Ø§Ù„جديد وانقر " OK &rdquo; </p> 
  2525 
  2626<p>ي٠
   
  3131ن فوق ال٠
  3232لف ال٠
  33 Ø±Ø§Ø¯ استؚداله واختيار "استؚدال" يت٠
  34  ÙØªØ­ Ù 
   33راد استؚداله واختيار "استؚدال""Replace..." يفتح Ù 
  3534تصفح ال٠
  3635لفات، تجول إلى الوثيقة الجديدة وانقر "فتح" هنا يت٠
   
  3938 ØªØ­ÙˆÙŠÙ„ اي واصفات ؚيانات إليها ويكون هذا الاجراء Ù 
  4039فيداً في حالة استؚدال الوثا؊ق ال٠
  41 Ø²ÙŠÙØ© ؚوثا؊ق حقيقية0</p> 
   40زيفة ؚوثا؊ق حقيقية.</p> 
  4241 
  4342<p>ؚعض أنواع ال٠
   
  4746ثال ، Word,  Excel, PDF etc .ؚعض Ù 
  4847لفات HTML قد لا تكون ؚ؎كل صحيح خلال الإستيراد .تتوفر لهذه الوثا؊ق خيارات الزر الأي٠
  49 Ù†  "إستؚدال ؚنسخة HTML .". اختيار هذا الخيار يوفر إستؚدال ال٠
   48ن  "Replace with HTML version". اختيار هذا الخيار يوفر إستؚدال ال٠
  5049لف الأصلي ؚنسخة  HTML ، و٠
  5150ن ث٠
 • main/trunk/gli/help/ar/scheduledbuilding.htm

  r19689 r28532  
  2222ل ، ان؞ر http://wiki.greenstone.org/wiki/index.php/Scheduled_Collection_Building_from_the_Librarian_Interface ل٠
  2323زيد ٠
  24 Ù† التفاصيل. يوضح تؚويؚ"خيارات الجدولة."  على الجانؚ الأيسر Ù 
   24ن التفاصيل. يوضح تؚويؚ"Schedule Options"  على الجانؚ الأيسر Ù 
  2525ن ٠
  2626؎هد تص٠
 • main/trunk/gli/help/ar/searchindexes.htm

  r19689 r28532  
  1616ج٠
  1717وعة القاؚلة للؚحث0 ي؎رح  لك هذا القس٠
  18  ÙƒÙŠÙÙŠØ© اضافة وحذف وتعيين ك؎اف افتراضي تحت "تص٠
  19 ÙŠÙ 
  20 " tab, click "ك؎افات الؚحث".</p> 
   18 ÙƒÙŠÙÙŠØ© اضافة وحذف وتعيين ك؎اف افتراضي تحت "Design" tab, click "Search Indexes".</p> 
  2119 
  2220<p>في الجزء الأي٠
  23 Ù†  اعلى لافته "ك؎افات الؚحث" تعرض Ù 
   21ن  اعلى لافته "Search Indexes" تعرض Ù 
  2422علو٠
  2523ات حول ال٠
   
  2927ج٠
  3028وعة0 ي٠
  31 ÙƒÙ† تغيير هذا ؚنقر"تغيير". ت؞هر لك نافذة تتض٠
   29كن تغيير هذا ؚنقر"Change...". ت؞هر لك نافذة تتض٠
  3230ن قا؊٠
  3331Ø© Ù 
   
  3533 
  3634<p>ت؞هر لك قا؊٠
  37 Ø© "الك؎افات ال٠
  38 Ø¹ØªÙ 
  39 Ø¯Ø©" الك؎افات ال٠
   35Ø© "Assigned Indexes" الك؎افات ال٠
  4036عت٠
  4137دة في ال٠
   
  4339وعة0</p> 
  4440 
  45 <p>لاضافة ك؎اف، انقر "ك؎اف جديد".... ت؞هر لك قا؊٠
   41<p>لاضافة ك؎اف، انقر "New Index".... ت؞هر لك قا؊٠
  4642Ø© ؚال٠
  4743صادر التي تتض٠
  4844ن نص  وواصفات ؚيانات ، ق٠
  4945 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± اي ال٠
  50 ØµØ§Ø¯Ø± التي تود تك؎يفها0  زر "إختيار الكل" and "نقض" يقو٠
   46صادر التي تود تك؎يفها0  زر "Select All" and "Select None" يقو٠
  5147ان ؚتأ؎ير أو نقص تا؎ير كل العناصر في القا؊٠
  52 Ø©0 عند  تعريف  الك؎افات، أنقر "إضافة ك؎اف"لاضافتها إلى ال٠
   48Ø©0 عند  تعريف  الك؎افات، أنقر "Add Index"لاضافتها إلى ال٠
  5349ج٠
  54 ÙˆØ¹Ø©0  تصؚح "إضافة ك؎اف" ن؎طة فقط في حالة  ان الإعداد يصف ك؎اف جديد ل٠
   50وعة0  تصؚح "Add Index" ن؎طة فقط في حالة  ان الإعداد يصف ك؎اف جديد ل٠
  5551 ÙŠØ¹ÙŠÙ† Ù 
  5652ن Ù‚ØšÙ„ في ال٠
   
  6157ستخد٠
  6258اً قا؊٠
  63 Ø© "Ù 
  64 Ø³ØªÙˆÙŠ التك؎يف:" . </p> 
   59Ø© "Indexing level:" . </p> 
  6560 
  6661<p>ؚالنسؚة لك؎افات MGPP, Lucene 
   
  6964حت٠
  7065لة  تعرض في القا؊٠
  71 Ø© الر؊يسية "ك؎افات الؚحث" وي٠
   66Ø© الر؊يسية "Search Indexes" وي٠
  7267كن اضافتها لل٠
  7368ج٠
   
  7772<p>يوجد  ك؎اف خاص Øš Lucene, MGPP وهو ك؎اف allhelds" يتيح الؚحث في الك؎افات ؚدون الحوجه لتحديد ك؎اف Ù 
  7873نفصل يحتوي كل ال٠
  79 ØµØ§Ø¯Ø±0 لاضافة هذا الك؎اف ، أفحص "كل حقول الك؎اف"  وق٠
   74صادر0 لاضافة هذا الك؎اف ، أفحص "Add combined searching over all assigned indexes (allfields)"  وق٠
  8075  ؚتأ؎يره  ال٠
  81 Ø±ØšØ¹ وانقر "إضافة ك؎اف".</p> 
   76رؚع وانقر "Add Index".</p> 
  8277 
  83 <p>ؚالنسؚة لك؎افات MGPP,Luane ، يتوفر زر "إضافة الكل" ك٠
   78<p>ؚالنسؚة لك؎افات MGPP,Luane ، يتوفر زر "Add All" ك٠
  8479ختصر لاضافة كل واصفات  الؚيانات والنص كك؎افات فردية</p> 
  8580 
  8681<p>لتعديل  ك؎اف،  ق٠
  87  ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø±Ù‡ وانقر "تحديث ك؎اف".  يتوفر Ù 
  88 Ø±ØšØ¹ حوار فردي إلى "ك؎اف جديد" one is shown. </p> 
   82 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø±Ù‡ وانقر "Edit Index".  يتوفر Ù 
   83رؚع حوار فردي إلى "New Index" one is shown. </p> 
  8984 
  9085<p>لحذف  ك؎اف، ق٠
   
  9388Ø© الك؎افات ال٠
  9489عت٠
  95 Ø¯Ù‡ و أنقر "حذف ك؎اف".</p> 
   90ده و أنقر "Remove Index".</p> 
  9691 
  9792<p>ترتيؚ الك؎افات في قا؊٠
   
  10297ة ال٠
  10398نسدلة في صفحة الؚحث0 استخد٠
  104  "حرك الى أعلى" and "حرك الى أسفل" لتغيير هذا الترتيؚ0</p> 
   99 "Move Up" and "Move Down" لتغيير هذا الترتيؚ0</p> 
  105100 
  106101<p>الك؎اف الذي ت٠
   
  124119ة ال٠
  125120نسدلة للك؎افات في صفحة الؚحث ي٠
  126 ÙƒÙ† اعدادها في "ؚحث" جزءاً Ù 
  127 Ù† لافته "نسق عرض"  (see <a href="searchmetadatasettings.htm">ؚحث</a>).</p> 
   121كن اعدادها في "Search" جزءاً Ù 
   122ن لافته "Format"  (see <a href="searchmetadatasettings.htm">ؚحث</a>).</p> 
  128123 
  129124 
 • main/trunk/gli/help/ar/searchindexoptions.htm

  r19689 r28532  
  4848 ØŒÙŠØ¹ØªÙ 
  4949د التك؎يف علي الكل٠
  50 Ø§Øª الفردية لذلك فان إعداد الخيار "CJK تجز؊ة نص" لوضع فاصل ؚين Ù 
   50ات الفردية لذلك فان إعداد الخيار "CJK Text Segmentation" لوضع فاصل ؚين Ù 
  5151فردات اللغات الكورية/الياؚانية/ الصينية سوف يتيح هذه ال٠
  5252فردات للؚحث. "</p> 
 • main/trunk/gli/help/ar/searchmetadatasettings.htm

  r18430 r28532  
  1919<p>يتض٠
  2020ن هذا ال٠
  21 ØŽÙ‡Ø¯ جدول ؚكل ك؎اف ؚحث، هنا ي٠
   21؎هد جدول ؚكل ك؎اف ، Ù 
   22ستوي و قس٠
   23 ØšØ­Ø«ØŒ هنا ي٠
  2224كنك ادخال النص الذي يستخد٠
  2325 ÙƒÙ 
   
  2931ن اللغة ال٠
  3032ستخد٠
  31 Ø© حالياً في GLIإلى اللغة الأخرى. لترج٠
   33Ø© حالياً في واجهة جرينستون إلى اللغة الأخرى. لترج٠
  3234ة هذه الأس٠
  3335اء الي لغات أخري استخد٠
 • main/trunk/gli/help/ar/selectingmetadatasets.htm

  r18430 r28532  
  4545عيار دؚلن كور ؚصورة افتراضية عند ان؎اء Ù 
  4646ج٠
  47 ÙˆØ¹Ø© جديدة0 ي٠
   47وعة جديدة. ي٠
  4848كنك  تغيير أي Ù 
  4949عيار واصفات ؚيانات Ù 
   
  5252ج٠
  5353وعة ؚالنقر على زر "ادارة Ù 
  54 Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± واصفات الؚيانات" تحت ؎جرة ال٠
   54عايير واصفات الؚيانات""Manage Metadata Sets..." تحت ؎جرة ال٠
  5555ج٠
  5656وعة في ٠
  57 ØŽÙ‡Ø¯ إثراء0 يقود هذا الاجراء ل؞هور نافذة جديدة لادارة Ù 
   57؎هد إثراء. يقود هذا الاجراء ل؞هور نافذة جديدة لادارة Ù 
  5858عايير واصفات ؚيانات ال٠
  5959ج٠
  60 ÙˆØ¹Ø©0</p> 
   60وعة.</p> 
  6161 
  6262<p>قا؊٠
   
  6464عايير واصفات الؚيانات ال٠
  6565عت٠
  66 Ø¯Ø©" تعرض Ù 
   66دة""Assigned Metadata Sets" تعرض Ù 
  6767عايير واصفات الؚيانات ال٠
  6868ستخد٠
  6969ة في ال٠
  70 Ø¬ÙˆØ¹Ø© حالياً0</p> 
   70جوعة حالياً.</p> 
  7171 
  7272<p>لاستخدا٠
   
  126126ن. </p> 
  127127 
  128 <p>تجؚ Ù 
  129 Ù„اح؞ة ان Ù 
   128<p>Ù 
   129لاح؞ة: ي٠
   130كن ت؎غيل Ù 
  130131حرر قرينستون ل٠
  131 Ø¹Ø§ÙŠÙŠØ± واصفات الؚيانات ي٠
  132 ÙƒÙ† ت؎غيله Ù 
   132عايير واصفات الؚيانات Ù 
  133133ستقلاً عن GLI، ؚاختياره Ù 
  134134ن ٠
 • main/trunk/gli/help/ar/theenrichview.htm

  r18430 r28532  
  1515<p>استخد٠
  1616 Ù 
  17 ØŽÙ‡Ø¯ إثراء "إثراء" لتعيين واصفات الؚيانات لوثا؊ق ال٠
   17؎هد إثراء "Enrich" لتعيين واصفات الؚيانات لوثا؊ق ال٠
  1818ج٠
  1919وعة0 واصفات الؚيانات هي ؚيانات الؚيانات - تحديداً العنوان، ال٠
  2020؀لف، تاريخ الإن؎اء وهكذا، اي واصفة ؚيانات تتكون Ù 
  21 Ù† جز؊ين "العنصر" "عنصر" لتحديد صفة العنصر (Ù 
   21ن جز؊ين "العنصر" "Element" لتحديد صفة العنصر (Ù 
  2222ثلاً ال٠
  2323؀لف) و"القي٠
  24 Ø©" "قي٠
  25 Ø©" لؚيان Ù 
   24Ø©" "Value" لؚيان Ù 
  2625حتوى ذلك العنصر (اس٠
  2726 Ø§Ù„Ù 
   
  2928 
  3029<p>يوجد يسار ٠
  31 ØŽÙ‡Ø¯ "إثراء" ؎جرة ال٠
   30؎هد "Enrich" ؎جرة ال٠
  3231ج٠
  3332وعة. كل و؞ا؊ف الزر الاي٠
   
  3736وعة ٠
  3837ن ٠
  39 ØŽÙ‡Ø¯ "تج٠
  40 ÙŠØ¹" وهي Ù 
   38؎هد "Gather" وهي Ù 
  4139تاحة هنا أيضاً. في الجانؚ الاي٠
  4240ن جدول واصفات الؚيانات التي توضح واصفات الؚيانات لل٠
   
  8078نطقة ال٠
  8179جلد الاعلى، حيث ت٠
  82  ØªØ¹ÙŠÙŠÙ† واصفات الؚيانات0</p> 
   80 ØªØ¹ÙŠÙŠÙ† واصفات الؚيانات.</p> 
  8381 
  8482<p>النقر على عنصر واصفات ؚيانات في الجدول، يعرض القيَّ٠
   
  8684وجودة لذلك العنصر في ٠
  8785ساحة  "؎جرة القي٠
  88 .." "القي٠
  89  Ø§Ù„Ù 
  90 ÙˆØ¬ÙˆØ¯Ø©" ال٠
   86.." "Existing values for ..." ال٠
  9187وجوده اسفل الجدول.  تت٠
  9288دد أو تتقلص تلك القي٠
 • main/trunk/gli/help/ar/theformatview.htm

  r15371 r28532  
  1515<p>يعرفك هذا القس٠
  1616 ØšÙ 
  17 ØŽÙ‡Ø¯ نسق العرض وي؎رح لك كيفية التجوال ؚين ال٠
  18 ØŽØ§Ù‡Ø¯ التي يحتويها.</p> 
   17؎هد نسق العرض .</p> 
  1918 
  2019<p>يوفر لك واجهة ال٠
 • main/trunk/gli/help/ar/thegatherview.htm

  r15371 r28532  
  2626يع للرجوع لهذه القا؊٠
  2727ة في٠
  28 Ø§ ؚعد ، انقر "تج٠
  29 ÙŠØ¹" Ù 
   28ا ؚعد ، انقر "Gather" Ù 
  3029ؚا؎رة اسفل ع٠
  3130ود القوا؊٠
   
  5857لف نقرة ٠
  5958زدوجة لفتح ال٠
  60 Ù„ف "فتح ؚرنا٠
  61 Ø¬ خارجى" ؚواسطة ؚواسطة الؚرنا٠
   59لف "Open in external program" ؚواسطة ؚواسطة الؚرنا٠
  6260ج ال٠
  6361ناسؚ 0(see <a href="fileassociations.htm">Ù 
 • main/trunk/gli/help/ar/themirrorview.htm

  r19689 r28532  
  1414 
  1515<p>يصف هذا القس٠
  16  "تنزيل"  كيفية إعداد Ù 
   16 "Download"  كيفية إعداد Ù 
  1717ه٠
  1818ة تنزيل والتحك٠
   
  4545 
  4646<p> 
  47 <b>OAI:</b> تنزيل واصفات الؚيانات لتسجيلات Ù 
  48 ØšØ§Ø¯Ø±Ø©  الار؎يف ال٠
   47<b>OAI:</b>  ØªÙ†Ø²ÙŠÙ„ واصفات الؚيانات لتسجيلات Ù 
   48ؚادرة  الأر؎يف ال٠
  4949فتوح  OAI</p> 
  5050 
   
  8484<p>عند٠
  8585ا يت٠
  86  Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ التكوين، انقر "Ù 
  87 Ø¹Ù„و٠
  88 Ø§Øª ال٠
  89 Ø²ÙˆØ¯" لفحص Ù 
   86 Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ التكوين، انقر "Server Information" لفحص Ù 
  9087علو٠
  9188ات ٠
  92 Ø²ÙˆØ¯ الاتصال وصفحة وصفحة الوؚ أو أنقر "تنزيل" لؚدء التنزيل0 
   89زود الاتصال وصفحة وصفحة الوؚ أو أنقر "Download" لؚدء التنزيل0 
  9390 </p> 
  9491 
   
  10097لفات ال٠
  10198نزلة ٠
  102 Ù† Ù‚ØšÙ„0 سوف تحتاج  ل٠
   99ن Ù‚ØšÙ„. سوف تحتاج  ل٠
  103100علو٠
  104 Ø§Øª  لاعداد الؚروكسي اذا كنت تستخد٠
   101ات  لإعداد الؚروكسي اذا كنت تستخد٠
  105102  Ù 
  106 Ø²ÙˆØ¯ ؚروكسى للاتصال ؚالانترنت0 اذا كانت هناك حوجة لتأكيد التعريف فان Ù 
   103زود ؚروكسى للاتصال ؚالانترنت. اذا كانت هناك حاجة لتأكيد التعريف فان Ù 
  107104زود الؚروكسى سوف يحتك لاس٠
  108105 Ø§Ù„Ù 
   
  110107 ÙˆÙƒÙ„Ù 
  111108ة ال٠
  112 Ø±ÙˆØ±0 واجهة ال٠
  113 ÙƒØªØšÙ‰ لا يحف؞ كل٠
   109رور. واجهة ال٠
   110كتؚى لا تحف؞ كل٠
  114111ات ال٠
  115 Ø±ÙˆØ± ؚين "session"</p> 
   112رور ؚين "الع٠
   113ليات"</p> 
  116114 
  117115<p>ال٠
   
  119117 ØªÙ†Ø²ÙŠÙ„ها تخزن في Ù 
  120118جلد يس٠
  121 Ù‰ "ال٠
  122 Ù„فات ال٠
  123 Ù†Ø²Ù„Ø©" (وهي Ù 
   119ى "Downloaded Files" (وهي Ù 
  124120توفرة عند تفعيل التنزيل) وي٠
  125121كن استخدا٠
   
  148144جلدات الفرعية لل٠
  149145جلد ال٠
  150 Ù†Ø²Ù„ لتوفير الدقة0</p> 
   146نزل لتوفير الدقة.</p> 
  151147 
  152148<p>توفر قا؊٠
   
  157153ع ع٠
  158154ود لا؞هار تطور الاجراءالجاري. يوجد في الجانؚ الايسر ثلاث ازرار لكل Ù 
  159 Ø¯Ø®Ù„ "تعليق" لتعليق الاجراء الجاري. "عرض ال٠
   155دخل "Pause""تعليق" لتعليق الاجراء الجاري."View Log" "عرض ال٠
  160156دونه" لفتح نافذة ٠
  161157لف ٠
  162 Ø¯ÙˆÙ†Ø© التنزيل. "غلق" لانهاء اجراء التنزيل وحذف ال٠
   158دونة التنزيل. "Close""غلق" لانهاء اجراء التنزيل وحذف ال٠
  163159ه٠
  164160Ø© Ù