Changeset 30041

Show
Ignore:
Timestamp:
17.07.2015 21:54:56 (5 years ago)
Author:
ak19
Message:

Slovak language greenstone3 module of GS Interface. Many thanks to Tomáš Fiala (Tomas Fiala).

Location:
main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes
Files:
1 added
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_default_sk.properties

  r26581 r30041  
  1 gsdl=Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone 
  2 home_b=DOMOV 
  3 help_b=POMOC 
  4 pref_b=NASTAVENIA 
  5 home_tip=Domovská stránka 
  6 help_tip=Pomoc 
  7 pref_tip=ZmeniÅ¥ nastavania 
  8 aboutpage=O tejto zbierke 
  9 query.nodocsmatch=Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke. 
  10 query.onedocsmatch=1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke. 
  11 pref.searchpref=Nastavenia vyhÄŸadávania 
  12 pref.prespref=Nastavenie prezentácie 
  13 pref.interfacelang=Jazyk rozhrania: 
  14 pref.encoding=Kódovanie: 
  15 pref.all=vÅ¡etko 
  16 pref.set_prefs=uloÅŸ nastavenia 
   1#***** IMAGE URLS ***** 
   2 
   3#***** TEXT FRAGMENTS ***** 
   4gsdl:Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone 
   5# the buttons 
   6home_b:DOMOV 
   7help_b:POMOC 
   8pref_b:NASTAVENIA 
   9# tool tips for the buttons 
   10home_tip:Domovská stránka 
   11help_tip:Pomoc 
   12pref_tip:ZmeniÅ¥ nastavania 
   13aboutpage:O tejto zbierke 
   14 
   15###################### 
   16# system page 
   17####################### 
   18###################### 
   19# about page 
   20####################### 
   21 
   22####################### 
   23# query page 
   24######################## 
   25query.nodocsmatch:Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke. 
   26query.onedocsmatch:1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke. 
   27 
   28 
   29# eg Displaying 1 to 20 of 42 sections/documents 
   30 
   31 
   32################## 
   33# prefs page 
   34################## 
   35pref.searchpref:Nastavenia vyhÄŸadávania 
   36pref.prespref:Nastavenie prezentácie 
   37pref.interfacelang:Jazyk rozhrania: 
   38pref.encoding:Kódovanie: 
   39pref.all:vÅ¡etko 
   40pref.set_prefs:uloÅŸ nastavenia 
   41 
   42################## 
   43# document page 
   44################## 
   45 
   46 
   47 
   48 
   49 
   50 
   51 
   52################## 
   53# authentication page 
   54################## 
   55 
   56 
   57 
   58################### 
   59# Document basket # 
   60###################