Changeset 30042

Show
Ignore:
Timestamp:
17.07.2015 21:55:45 (5 years ago)
Author:
ak19
Message:

Slovak language core and auxiliary modules of GS2 Interface. Many thanks to Tomáš Fiala (Tomas Fiala).

Location:
main/trunk/greenstone2/macros
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak.dm

  r28888 r30042  
  7070_textdescrhelp_ [l=sk] {Pomoc} 
  7171_textdescrpref_ [l=sk] {Nastavenia} 
   72_textdescrdeposit_ [l=sk] {UloÅŸiÅ¥ predmet do zbierky} 
  7273_textdescrlogin_ [l=sk] {Prihlasovacia stránka} 
  7374_textdescrlogout_ [l=sk] {OdhlásiÅ¥ sa ako _cgiargunHtmlsafe_} 
   
  209210_linktextHELP_ [l=sk] {POMOC} 
  210211_linktextPREFERENCES_ [l=sk] {NASTAVENIA} 
   212_linktextDEPOSIT_ [l=sk] {ULOÅœIÅ€} 
  211213_linktextLOGIN_ [l=sk] {PRIHLÁSIÅ€ SA} 
  212214_linktextLOGGEDIN_ [l=sk] {(prihlásenÃœ ako _cgiargunHtmlsafe_)} 
   
  251253_textdescrdepositor_ [l=sk] {Umoşňuje pridaÅ¥ dokumenty do existujúcich zbierok} 
  252254 
   255_textdepositorlocal_ [l=sk] {SpustiÅ¥ novÃœ vklad} 
  253256package gti 
  254257 
   
  368371_textnatural_ [l=sk] {prirodzenÃœ} 
  369372_textsortbyrank_ [l=sk] {PodÄŸa relevancie} 
   373_textsortbynone_ [l=sk] {zmeniÅ¥ poradie} 
  370374_textascending_ [l=sk] {vzostupne} 
  371375_textdescending_ [l=sk] {zostupne} 
   
  398402} 
  399403_textinfield_ [l=sk] {... V poli} 
  400 _textfieldphrase_ [l=sk] {Pole} 
  401 _textinwords_ [l=sk] {... v slovách} 
  402 _textformcasefold_ [l=sk] {zdÃŽrazniÅ¥} 
  403 _textformaccentfold_ [l=sk] {zdÃŽrazniÅ¥} 
   404_textformcasefold_ [l=sk] {ignorovaÅ¥ veÄŸkosÅ¥ písmen} 
   405_textformaccentfold_ [l=sk] {ingorovaÅ¥ čiarky} 
  404406_textformstem_ [l=sk] {koncovky} 
  405407 
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak2.dm

  r28888 r30042  
  1616#------------------------------------------------------------ 
  1717 
  18 _documents_ [l=sk] {dokumenty.}   
  19 _lastupdate_ [l=sk] {Naposledy aktualizované}   
  20 _ago_ [l=sk] {dňami.}   
  21 _colnotbuilt_ [l=sk] {Zbierka sa nevybudovala.}   
   18_documents_ [l=sk] {dokumenty.} 
   19_lastupdate_ [l=sk] {Naposledy aktualizované} 
   20_ago_ [l=sk] {dňami.} 
   21_colnotbuilt_ [l=sk] {Zbierka sa nevybudovala.} 
  2222 
  2323### taken from here 
   
  3333 
  3434 
  35 }   
  36  
  37 _textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softvér), pochádza z Nového Zélandu. V tradičnej spoločnosti Maurov to bol najviac cenenÃœ predmet, ktorÃœ do seba mohol prijaÅ¥ a udrÅŸaÅ¥ <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "ÅŸivotnú silu". Greenstone predstavuje tradičné spoločenské hodnoty, preto je symbolom projektu verejne prístupnej digitálnej kniÅŸnice. Jeho lesk je milostivÃœ, jeho priesvitnosÅ¥ vzneÅ¡ená; jeho pevnosÅ¥ smelá a jeho ostré hrany spravodlivé. VyrezávanÃœ kameň, ktorÃœ vidíte v logu Greenstone je, <i>patu</i>, bojová zbraň. Je to rodinné dedičstvo zakladajúcich členov Greenstone. V bojoch muÅŸa proti muÅŸovi sú argumenty <i>patu</i> veÄŸmi rÃœchle a zdrvujúce. Veríme, ÅŸe tieto vlastnosti sa prenášajú aj na náš program, ostrosÅ¥ <i>patu</i> symbolizuje rozhranie naÅ¡ej technológie.</p>}   
   35} 
   36 
   37_textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softvér), pochádza z Nového Zélandu. V tradičnej spoločnosti Maurov to bol najviac cenenÃœ predmet, ktorÃœ do seba mohol prijaÅ¥ a udrÅŸaÅ¥ <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "ÅŸivotnú silu". Greenstone predstavuje tradičné spoločenské hodnoty, preto je symbolom projektu verejne prístupnej digitálnej kniÅŸnice. Jeho lesk je milostivÃœ, jeho priesvitnosÅ¥ vzneÅ¡ená; jeho pevnosÅ¥ smelá a jeho ostré hrany spravodlivé. VyrezávanÃœ kameň, ktorÃœ vidíte v logu Greenstone je, <i>patu</i>, bojová zbraň. Je to rodinné dedičstvo zakladajúcich členov Greenstone. V bojoch muÅŸa proti muÅŸovi sú argumenty <i>patu</i> veÄŸmi rÃœchle a zdrvujúce. Veríme, ÅŸe tieto vlastnosti sa prenášajú aj na náš program, ostrosÅ¥ <i>patu</i> symbolizuje rozhranie naÅ¡ej technológie.</p>} 
  3838 
  3939_textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softvér na vytváranie a šírenie digitálnych zbierok, prináša nové spÃŽsoby zverejňovania a sprístupňovania informácií prostredníctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvorenÃœ na <b>Univerzite Waikato</b> a distribuovanÃœ <b>UNESCO</b> s podporou organizácie <b>Human Info NGO</b>.  Je to voÄŸne prístupnÃœ softvér s otvorenÃœm kódom, ktorÃœ je dostupnÃœ na <a  
   
  6060<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a> 
  6161<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO</b></a><br> 
  62 Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácii a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.}   
  63  
  64  
  65 _textdescrselcol_ [l=sk] {vyber zbierku}   
   62Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácii a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.} 
   63 
   64 
   65_textdescrselcol_ [l=sk] {vyber zbierku} 
  6666 
  6767 
   
  7676#------------------------------------------------------------ 
  7777 
  78 _text4buts_ [l=sk] {Na domovskej stránke sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel.}   
  79  
  80 _textnocollections_ [l=sk] {<p>V súčasnosti inÅ¡talácia Greenstone neobsahuje ÅŸiadne zbierky. Na ich vytvorenie mÃŽÅŸete <ul><li>pouÅŸiÅ¥<a href="_httppagecollector_">ZberateÄŸa</a><li>. Ak máte Greenstone CD-ROM, mÃŽÅŸete z neho jednotlivé zbierky nainÅ¡talovaÅ¥.</ul>}   
  81  
  82 _text1coll_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje 1 zbierku}   
  83  
  84 _textmorecolls_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje _1_ zbierok}   
   78_text4buts_ [l=sk] {Na domovskej stránke sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel.} 
   79 
   80_textnocollections_ [l=sk] {<p>V súčasnosti inÅ¡talácia Greenstone neobsahuje ÅŸiadne zbierky. Na ich vytvorenie mÃŽÅŸete <ul><li>pouÅŸiÅ¥<a href="_httppagecollector_">ZberateÄŸa</a><li>. Ak máte Greenstone CD-ROM, mÃŽÅŸete z neho jednotlivé zbierky nainÅ¡talovaÅ¥.</ul>} 
   81 
   82_text1coll_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje 1 zbierku} 
   83 
   84_textmorecolls_ [l=sk] {InÅ¡talácia Greenstone obsahuje _1_ zbierok} 
  8585 
  8686###################################################################### 
   
  9494#------------------------------------------------------------ 
  9595 
  96 _textextlink_ [l=sk] {ExternÃœ odkaz}   
  97 _textlinknotfound_ [l=sk] {InternÃœ odkaz sa nenaÅ¡iel}   
  98  
  99 _textextlinkcontent_ [l=sk] {VyznačenÃœ odkaz je externÃœ. Ak ho chcete zobraziÅ¥, mÃŽÅŸete ísÅ¥<a href="_nexturl_">dopredu</a> na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. }   
  100  
  101 _textlinknotfoundcontent_ [l=sk] {InternÃœ odkaz neexistuje. Pravdepodobne nastala chyba v zdrojovej zbierke. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. }   
   96_textextlink_ [l=sk] {ExternÃœ odkaz} 
   97_textlinknotfound_ [l=sk] {InternÃœ odkaz sa nenaÅ¡iel} 
   98 
   99_textextlinkcontent_ [l=sk] {VyznačenÃœ odkaz je externÃœ. Ak ho chcete zobraziÅ¥, mÃŽÅŸete ísÅ¥<a href="_nexturl_">dopredu</a> na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. } 
   100 
   101_textlinknotfoundcontent_ [l=sk] {InternÃœ odkaz neexistuje. Pravdepodobne nastala chyba v zdrojovej zbierke. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači. } 
  102102 
  103103# should have arguments of collection, collectionname and link 
   
  105105 
  106106<p>ZvolenÃœ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÃœ (spája zbierky "_2_"). Ak    
  107 chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete ísÅ¥ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.}   
   107chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete ísÅ¥ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.} 
  108108 
  109109 
   
  118118#------------------------------------------------------------ 
  119119 
  120 _textGSDLtitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone}   
  121  
  122 _textusername_ [l=sk] {meno}   
  123 _textpassword_ [l=sk] {heslo}   
  124  
  125 _textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke musíte patriÅ¥ k uşívateÄŸskej skupine "_cgiargugHtmlsafe_".}   
   120_textGSDLtitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone} 
   121 
   122_textusername_ [l=sk] {meno} 
   123_textpassword_ [l=sk] {heslo} 
   124 
   125_textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke musíte patriÅ¥ k uşívateÄŸskej skupine "_cgiargugHtmlsafe_".} 
  126126 
  127127_textmessageinvalid_ [l=sk] {Pre zobrazenie stránky musíte byÅ¥ prihlásenÃœ.<br> 
  128 _If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Prosím vloÅŸte vaÅ¡e meno a heslo.}   
  129  
  130 _textmessagefailed_ [l=sk] {Neznámy uşívateÄŸ, alebo neplatné heslo.}   
  131  
  132 _textmessagedisabled_ [l=sk] {Prepáčte, ale váš účet je zruÅ¡enÃœ. Kontaktujte správcu stránky.}   
  133  
  134 _textmessagepermissiondenied_ [l=sk] {Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiÅ¥ na tieto stránky.}   
  135  
  136 _textmessagestalekey_ [l=sk] {Neplatná adresa ! Prosím zadajte svoje heslo pre vstup na tieto stránky.}   
   128_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Prosím vloÅŸte vaÅ¡e meno a heslo.} 
   129 
   130_textmessagefailed_ [l=sk] {Neznámy uşívateÄŸ, alebo neplatné heslo.} 
   131 
   132_textmessagedisabled_ [l=sk] {Prepáčte, ale váš účet je zruÅ¡enÃœ. Kontaktujte správcu stránky.} 
   133 
   134_textmessagepermissiondenied_ [l=sk] {Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiÅ¥ na tieto stránky.} 
   135 
   136_textmessagestalekey_ [l=sk] {Neplatná adresa ! Prosím zadajte svoje heslo pre vstup na tieto stránky.} 
  137137 
  138138 
   
  148148 
  149149_textnodocumentation_ [l=sk] {<p>InÅ¡talácia Greenstone neobsahuje ÅŸiadnu dokumentáciu. Pravdepodobné príčiny :  <ol><li>Zvolili ste kompaktnú inÅ¡taláciu Greenstone (CD-ROM).<li>Greenstone bol inÅ¡talovanÃœ z webovej distribúcie.</ol> Dokumentáciu si mÃŽÅŸete pozrieÅ¥ v priečinku <i>docs</i> na inÅ¡talačnom CD-ROM, alebo na <a 
  150 href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.}   
  151  
  152 _textuserguide_ [l=sk] {Návod pre pouşívateÄŸa}   
  153 _textinstallerguide_ [l=sk] {InÅ¡talácia (návod) }   
  154 _textdeveloperguide_ [l=sk] {VÃœvojárov návod}   
  155 _textpaperguide_ [l=sk] {Od dokumentu k zbierke}   
  156 _textorganizerguide_ [l=sk] {Pouşívam Organizer}   
  157  
  158 _textgsdocstitle_ [l=sk] {dokumentácia }   
   150href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a>.} 
   151 
   152_textuserguide_ [l=sk] {Návod pre pouşívateÄŸa} 
   153_textinstallerguide_ [l=sk] {InÅ¡talácia (návod) } 
   154_textdeveloperguide_ [l=sk] {VÃœvojárov návod} 
   155_textpaperguide_ [l=sk] {Od dokumentu k zbierke} 
   156_textorganizerguide_ [l=sk] {Pouşívam Organizer} 
   157 
   158_textgsdocstitle_ [l=sk] {dokumentácia } 
  159159 
  160160###################################################################### 
   
  162162package wizard 
  163163 
  164 _textbild_ [l=sk] {Vybuduj zbierku}   
  165 _textbildsuc_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná.}   
   164_textbild_ [l=sk] {Vybuduj zbierku} 
   165_textbildsuc_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná.} 
  166166_textviewbildsummary_ [l=sk] {Na stránke <a href="_httppagex_(bsummary)" target=_top>si mÃŽÅŸete pozrieÅ¥ správu o vybudovaní zbierky</a>. 
  167 }   
  168 _textview_ [l=sk] {Ukáş zbierku}   
  169  
  170 _textbild1_ [l=sk] {Zbierka sa buduje, to mÃŽÅŸe trvaÅ¥ nejakÃœ čas. Proces budovania mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ v riadku dole.}   
  171  
  172 _textbild2_ [l=sk] {Proces budovania zbierky mÃŽÅŸete preruÅ¡iÅ¥ kliknutím sem. <br>Zbierka, na ktorej pracujete zostane nezmenená. }   
  173  
  174 _textstopbuild_ [l=sk] {zastaviÅ¥ proces budovania}   
  175  
  176 _textbild3_ [l=sk] {Ak opustíte túto stránku (a nezrušíte proces budovania) zbierka bude sa vybuduje sama.}   
  177  
  178 _textbuildcancelled_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ.}   
  179  
  180 _textbildcancel1_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ. PouÅŸite ÅŸlté tlačidlá dolu na vykonanie potrebnÃœch zmien a opÀť spustite proces budovania. }   
  181  
  182 _textbsupdate1_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za 1 sekundu}   
  183 _textbsupdate2_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za}   
  184 _textseconds_ [l=sk] {sekúnd}   
  185  
  186 _textfailmsg11_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vybudovaÅ¥, pretoÅŸe neobsahuje ÅŸiadne dáta. Uistite sa, ÅŸe aspoň jeden z adresárov, alebo súborov z ktorÃœch chcete vybudovaÅ¥ novú zbierku obsahuje <i>data</i>, ktoré vie Greenstone spracovaÅ¥.}   
  187  
  188 _textfailmsg21_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba import.pl).}   
  189 _textfailmsg31_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba buildcol.pl).}   
  190 _textfailmsg41_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná, ale nemohla byÅ¥ nainÅ¡talovaná.}   
  191 _textfailmsg71_ [l=sk] {Počas pokusu vybudovaÅ¥ zbierku nastala neočakávaná chyba.}   
  192  
  193  
  194 _textblcont_ [l=sk] {Správa o vybudovaní obsahuje tieto informácie:}   
   167} 
   168_textview_ [l=sk] {Ukáş zbierku} 
   169 
   170_textbild1_ [l=sk] {Zbierka sa buduje, to mÃŽÅŸe trvaÅ¥ nejakÃœ čas. Proces budovania mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ v riadku dole.} 
   171 
   172_textbild2_ [l=sk] {Proces budovania zbierky mÃŽÅŸete preruÅ¡iÅ¥ kliknutím sem. <br>Zbierka, na ktorej pracujete zostane nezmenená. } 
   173 
   174_textstopbuild_ [l=sk] {zastaviÅ¥ proces budovania} 
   175 
   176_textbild3_ [l=sk] {Ak opustíte túto stránku (a nezrušíte proces budovania) zbierka bude sa vybuduje sama.} 
   177 
   178_textbuildcancelled_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ.} 
   179 
   180_textbildcancel1_ [l=sk] {Proces budovania bol zruÅ¡enÃœ. PouÅŸite ÅŸlté tlačidlá dolu na vykonanie potrebnÃœch zmien a opÀť spustite proces budovania. } 
   181 
   182_textbsupdate1_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za 1 sekundu} 
   183_textbsupdate2_ [l=sk] {Priebeh vÃœstavby bude aktualizovanÃœ za} 
   184_textseconds_ [l=sk] {sekúnd} 
   185 
   186_textfailmsg11_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vybudovaÅ¥, pretoÅŸe neobsahuje ÅŸiadne dáta. Uistite sa, ÅŸe aspoň jeden z adresárov, alebo súborov z ktorÃœch chcete vybudovaÅ¥ novú zbierku obsahuje <i>data</i>, ktoré vie Greenstone spracovaÅ¥.} 
   187 
   188_textfailmsg21_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba import.pl).} 
   189_textfailmsg31_ [l=sk] {Zbierku nebolo moÅŸné vytvoriÅ¥ (chyba buildcol.pl).} 
   190_textfailmsg41_ [l=sk] {Zbierka bola úspeÅ¡ne vybudovaná, ale nemohla byÅ¥ nainÅ¡talovaná.} 
   191_textfailmsg71_ [l=sk] {Počas pokusu vybudovaÅ¥ zbierku nastala neočakávaná chyba.} 
   192 
   193 
   194_textblcont_ [l=sk] {Správa o vybudovaní obsahuje tieto informácie:} 
  195195 
  196196###################################################################### 
   
  205205#------------------------------------------------------------ 
  206206 
  207 _textdefaultstructure_ [l=sk] {prednastavená Å¡truktúra}   
  208 _textmore_ [l=sk] {viac}   
  209 _textinfo_ [l=sk] {O zbierke}   
  210 _textsrce_ [l=sk] {Zdrojové dáta}   
  211 _textconf_ [l=sk] {KonfigurovaÅ¥ zbierku}   
  212 _textdel_ [l=sk] {VymazaÅ¥ zbierku}   
  213 _textexpt_ [l=sk] {Export zbierky}   
  214  
  215 _textdownloadingfiles_ [l=sk] {SÅ¥ahujem súbory ...}   
  216 _textimportingcollection_ [l=sk] {Import zbierky ...}   
  217 _textbuildingcollection_ [l=sk] {Budujem zbierku ...}   
  218 _textcreatingcollection_ [l=sk] {vytváram zbierku ...}   
  219  
  220 _textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytváraní a šírení informácií prostredníctvom zbierok dodrÅŸujte autorskÃœ zákon. VÅŸdy si overte, či dokument, ku ktorému máte prístup mÃŽÅŸete šíriÅ¥ ďalej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu informácií, ktoré sa chystáte zverejniÅ¥, snaÅŸte sa, aby reÅ¡pektovali etické a morálne hodnoty.</i>}   
  221  
  222 _textcb1_ [l=sk] {ZberateÄŸ Vám pomÃŽÅŸe nové zbierky vytváraÅ¥, mazaÅ¥, upravovaÅ¥, alebo zlučovaÅ¥.}   
  223  
  224 _textcb2_ [l=sk] {Najprv sa musíte rozhodnúť či}   
  225 _textcnc_ [l=sk] {vytvoriÅ¥ novú zbierku}   
  226 _textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaÅŸ. }   
  227  
  228 _textcb3_ [l=sk] {PozmeňovaÅ¥ a budovaÅ¥ zbierky digitálnej kniÅŸnice mÃŽÅŸu len prihlásení pouşívatelia. TÃœmto spÃŽsobom softvér digitálnej kniÅŸnice chráni VaÅ¡e dáta pred neoprávnenou manipuláciou. Poznámka : Z bezpečnostnÃœch dÃŽvodov budete zo systému automaticky odhlásenÃœ po tridsiatich minútach, potom Vás systém vyzve k opÀtovnému prihláseniu. Po prihlásení mÃŽÅŸete pokračovaÅ¥ tam, kde ste prestali.}   
  229  
  230 _textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.}   
  231  
  232 _textfsc_ [l=sk] {Najprv si vyberte zbierku s ktorou chcete pracovaÅ¥ (V zozname sa nezobrazia zbierky chránené proti zápisu).}   
  233  
  234 _textwtc_ [l=sk] {S vami vybratou zbierkou mÃŽÅŸete}   
  235 _textamd_ [l=sk] {Pridaj ďalÅ¡ie dáta a aktualizuj zbierku}   
  236 _textetc_ [l=sk] {Uprav konfiguračnÃœ súbor a vybuduj zbierku}   
  237 _textdtc_ [l=sk] {VymazaÅ¥ celú kolekciu}   
  238 _textetcfcd_ [l=sk] {Export zbierky na samoinÅ¡talačnÃœ CD-ROM Windows}   
  239 _textcaec_ [l=sk] {Upravujem existujúcu zbierku}   
  240 _textnwec_ [l=sk] {Åœiadnu zo zbierok nie je moÅŸné upravovaÅ¥. }   
  241 _textcianc_ [l=sk] {Vytváram novú zbierku}   
  242 _texttsosn_ [l=sk] {PostupnosÅ¥ krokov potrebnÃœch na vytvorenie novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je :}   
  243 _textsin_ [l=sk] {Zadajte názov (a pridruÅŸené informácie)}   
  244 _textswts_ [l=sk] {Zadaj cestu zdrojovÃœch dát}   
  245 _textatco_ [l=sk] {UpraviÅ¥ nastavenia (len pre skúsenÃœch pouşívateÄŸov)}   
  246 _textbtc_ [l=sk] {"Vybuduj" zbierku (pozri niÅŸÅ¡ie)}   
  247 _textpvyh_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ si svoju prácu.}   
  248  
  249 _texttfsiw_ [l=sk] {V Å¡tvrtom kroku počítač samostatne indexuje a spája vÅ¡etky potrebné informácie. Najprv vÅ¡ak tieto informácie musíte zadaÅ¥. }   
  250  
  251 _textadab_ [l=sk] {Diagram Vám pomÃŽÅŸe sledovaÅ¥ priebeh procesu. Kliknutím na zelené tlačidlo pokračujete v procese. Počas procesu sa budú tlačidlá meniÅ¥ na ÅŸlté. Kliknutím na ÅŸlté tlačidlo v diagrame sa vrátite na predchádzajúcu stranu. }   
  252  
  253 _textwyar_ [l=sk] {Ak chcete spustiÅ¥ proces budovania novej zbierky stlačte zelené tlačidlo "O zbierke".}   
  254  
  255 _textcnmbs_ [l=sk] {Názov zbierky musí byÅ¥ stanovenÃœ}   
  256 _texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailovú adresu}   
  257 _textpsea_ [l=sk] {Napíšte emailovú adresu vo formáte : pouşívateÄŸ@doména}   
  258 _textdocmbs_ [l=sk] {Zbierka musí byÅ¥ popísaná }   
  259  
  260 _textwcanc_ [l=sk] {Pri tvorbe novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je potrebné vyplniÅ¥ niekoÄŸko údajov o zdrojovÃœch dokumentoch. LiÅ¡ta (dole) ukazuje priebeh operácie spracovania strán.}   
  261  
  262 _texttfc_ [l=sk] {Názov zbierky}   
  263  
  264 _texttctiasp_ [l=sk] {Prostredníctvom názvu zbierky systém digitálnej kniÅŸnice identifikuje jej obsah.}   
  265  
  266 _textcea_ [l=sk] {Emailová adresa:}   
  267  
  268 _textteas_ [l=sk] {V prípade akÃœchkoÄŸvek problémov, bude Greenstone zasielaÅ¥ správy o chybách na vami zadanú emailovú adresu. Emailovú adresu píšte v tvare : <tt>meno@doména</tt>.}   
  269  
  270 _textatc_ [l=sk] {O tejto zbierke:}   
  271  
  272 _texttiasd_ [l=sk] {Tieto informácie o zbierke sa zobrazia na jej prvej strane.}   
  273  
  274 _textypits_ [l=sk] {Proces vÃœstavby mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ prostredníctvom šípky (dole). Pre začatie stlačte zelené tlačidlo "Zdrojové dáta".}   
  275  
  276 _srcebadsources_ [l=sk] {<p>Vstupné zdroje sú nedostupné ( _iconcross_ ).<p>Príčinou mÃŽÅŸu byÅ¥:<ul><li>neexistujúci súbor, FTP, alebo URL<li>nepripojenie sa na internet<li>Firewall</ul><p>Ak túto URL vidíte vo vaÅ¡om prehliadači, mÃŽÅŸe ísÅ¥ o kópiu v pamÀti Vášho počítača. }   
  277  
  278 _textymbyco_ [l=sk] {<p>Svoju zbierku mÃŽÅŸete vybudovaÅ¥ <ul><li>Od začiatku<dl><dd>Nová zbierka mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ dokumenty nasledujúcich formátov : HTML, čistÃœ text, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint, Excel, obrázky, CDS/ISIS. </dd></dl><li>Z existujúcej zbierky<dl><dd>Súbory vo vaÅ¡ej novej zbierke musia byÅ¥ rovnakého typu ako ste pouÅŸili pri tvorbe predchádzajúcej zbierky.</dd></dl> </ul>}   
  279  
  280 _textbtco_ [l=sk] {Vybuduj kolekciu }   
  281 _textand_ [l=sk] {Pridaj nové dáta}   
  282 _textad_ [l=sk] {Pridávam dáta:}   
  283  
  284 _texttftysb_ [l=sk] {Súbory, ktoré ste určili (dole) budú začlenené do zbierky. Uistite sa, ÅŸe tieto súbory uÅŸ v zbierke nie sú.}   
  285  
  286 _textis_ [l=sk] {Vstupné zdroje :}   
  287  
  288 _textddd1_ [l=sk] {<p>Na presné určenie súborov, ktoré sa majú stiahnuÅ¥ mÃŽÅŸete pouÅŸiÅ¥ protokoly file:// a  ftp://.  <p> Ak pouşívate protokol http://  záleşí na URL či sa vám stiahne webová stránka, alebo súbor. Ak sa vám stiahne webová stránka, stiahnu sa s ňou aj webové linky a stránky na ktoré linky smerujú. (PokiaÄŸ sa nachádzajú na jednom webovom sídle, pod jednou URL). <p>Pri pouÅŸití : file:// or ftp:// sa vám stiahne celÃœ adresár aj s podadresármi.}   
  289  
  290 _textddd2_ [l=sk] {<p>Kliknite na jedno zo zelenÃœch tlačidiel. Ak ste pokročilí pouşívateÄŸ mÃŽÅŸete editovaÅ¥ nastavenia zbierky. Alebo choďte priamo budovateÄŸského rozhrania. ZapamÀtajte si, ÅŸe sa kedykoÄŸvek mÃŽÅŸete vrátiÅ¥ k predchádzajúcej fáze stlačením zeleného tlačidla.}   
  291  
  292 _textconf1_ [l=sk] {<p>Vybudovanie a dizajn vaÅ¡ej zbierky je ovplyvnené konfiguračnÃœm súborom. Skúsení pouşívatelia ho mÃŽÅŸu editovaÅ¥ a meniÅ¥ jeho nastavenia.<center><p><b>Ak nie ste skúsenÃœ pouşívateÄŸ, choďte na spodok stránky.</b></center> Pre zmenu nastavení, editujte dáta dole. Pre návrat k pÃŽvodnÃœm nastaveniam kliknite na "Reset."}   
  293  
  294 _textreset_ [l=sk] {Reset }   
  295  
  296  
  297 _texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reÅ¡tartujte ZberateÄŸa</a> a skúste znova. }   
  298  
  299  
  300 _textretcoll_ [l=sk] {SpÀť }   
   207_textdefaultstructure_ [l=sk] {prednastavená Å¡truktúra} 
   208_textmore_ [l=sk] {viac} 
   209_textinfo_ [l=sk] {O zbierke} 
   210_textsrce_ [l=sk] {Zdrojové dáta} 
   211_textconf_ [l=sk] {KonfigurovaÅ¥ zbierku} 
   212_textdel_ [l=sk] {VymazaÅ¥ zbierku} 
   213_textexpt_ [l=sk] {Export zbierky} 
   214 
   215_textdownloadingfiles_ [l=sk] {SÅ¥ahujem súbory ...} 
   216_textimportingcollection_ [l=sk] {Import zbierky ...} 
   217_textbuildingcollection_ [l=sk] {Budujem zbierku ...} 
   218_textcreatingcollection_ [l=sk] {vytváram zbierku ...} 
   219 
   220_textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytváraní a šírení informácií prostredníctvom zbierok dodrÅŸujte autorskÃœ zákon. VÅŸdy si overte, či dokument, ku ktorému máte prístup mÃŽÅŸete šíriÅ¥ ďalej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu informácií, ktoré sa chystáte zverejniÅ¥, snaÅŸte sa, aby reÅ¡pektovali etické a morálne hodnoty.</i>} 
   221 
   222_textcb1_ [l=sk] {ZberateÄŸ Vám pomÃŽÅŸe nové zbierky vytváraÅ¥, mazaÅ¥, upravovaÅ¥, alebo zlučovaÅ¥.} 
   223 
   224_textcb2_ [l=sk] {Najprv sa musíte rozhodnúť či} 
   225_textcnc_ [l=sk] {vytvoriÅ¥ novú zbierku} 
   226_textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaÅŸ. } 
   227 
   228_textcb3_ [l=sk] {PozmeňovaÅ¥ a budovaÅ¥ zbierky digitálnej kniÅŸnice mÃŽÅŸu len prihlásení pouşívatelia. TÃœmto spÃŽsobom softvér digitálnej kniÅŸnice chráni VaÅ¡e dáta pred neoprávnenou manipuláciou. Poznámka : Z bezpečnostnÃœch dÃŽvodov budete zo systému automaticky odhlásenÃœ po tridsiatich minútach, potom Vás systém vyzve k opÀtovnému prihláseniu. Po prihlásení mÃŽÅŸete pokračovaÅ¥ tam, kde ste prestali.} 
   229 
   230_textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.} 
   231 
   232_textfsc_ [l=sk] {Najprv si vyberte zbierku s ktorou chcete pracovaÅ¥ (V zozname sa nezobrazia zbierky chránené proti zápisu).} 
   233 
   234_textwtc_ [l=sk] {S vami vybratou zbierkou mÃŽÅŸete} 
   235_textamd_ [l=sk] {Pridaj ďalÅ¡ie dáta a aktualizuj zbierku} 
   236_textetc_ [l=sk] {Uprav konfiguračnÃœ súbor a vybuduj zbierku} 
   237_textdtc_ [l=sk] {VymazaÅ¥ celú kolekciu} 
   238_textetcfcd_ [l=sk] {Export zbierky na samoinÅ¡talačnÃœ CD-ROM Windows} 
   239_textcaec_ [l=sk] {Upravujem existujúcu zbierku} 
   240_textnwec_ [l=sk] {Åœiadnu zo zbierok nie je moÅŸné upravovaÅ¥. } 
   241_textcianc_ [l=sk] {Vytváram novú zbierku} 
   242_texttsosn_ [l=sk] {PostupnosÅ¥ krokov potrebnÃœch na vytvorenie novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je :} 
   243_textsin_ [l=sk] {Zadajte názov (a pridruÅŸené informácie)} 
   244_textswts_ [l=sk] {Zadaj cestu zdrojovÃœch dát} 
   245_textatco_ [l=sk] {UpraviÅ¥ nastavenia (len pre skúsenÃœch pouşívateÄŸov)} 
   246_textbtc_ [l=sk] {"Vybuduj" zbierku (pozri niÅŸÅ¡ie)} 
   247_textpvyh_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ si svoju prácu.} 
   248 
   249_texttfsiw_ [l=sk] {V Å¡tvrtom kroku počítač samostatne indexuje a spája vÅ¡etky potrebné informácie. Najprv vÅ¡ak tieto informácie musíte zadaÅ¥. } 
   250 
   251_textadab_ [l=sk] {Diagram Vám pomÃŽÅŸe sledovaÅ¥ priebeh procesu. Kliknutím na zelené tlačidlo pokračujete v procese. Počas procesu sa budú tlačidlá meniÅ¥ na ÅŸlté. Kliknutím na ÅŸlté tlačidlo v diagrame sa vrátite na predchádzajúcu stranu. } 
   252 
   253_textwyar_ [l=sk] {Ak chcete spustiÅ¥ proces budovania novej zbierky stlačte zelené tlačidlo "O zbierke".} 
   254 
   255_textcnmbs_ [l=sk] {Názov zbierky musí byÅ¥ stanovenÃœ} 
   256_texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailovú adresu} 
   257_textpsea_ [l=sk] {Napíšte emailovú adresu vo formáte : pouşívateÄŸ@doména} 
   258_textdocmbs_ [l=sk] {Zbierka musí byÅ¥ popísaná } 
   259 
   260_textwcanc_ [l=sk] {Pri tvorbe novej zbierky digitálnej kniÅŸnice je potrebné vyplniÅ¥ niekoÄŸko údajov o zdrojovÃœch dokumentoch. LiÅ¡ta (dole) ukazuje priebeh operácie spracovania strán.} 
   261 
   262_texttfc_ [l=sk] {Názov zbierky} 
   263 
   264_texttctiasp_ [l=sk] {Prostredníctvom názvu zbierky systém digitálnej kniÅŸnice identifikuje jej obsah.} 
   265 
   266_textcea_ [l=sk] {Emailová adresa:} 
   267 
   268_textteas_ [l=sk] {V prípade akÃœchkoÄŸvek problémov, bude Greenstone zasielaÅ¥ správy o chybách na vami zadanú emailovú adresu. Emailovú adresu píšte v tvare : <tt>meno@doména</tt>.} 
   269 
   270_textatc_ [l=sk] {O tejto zbierke:} 
   271 
   272_texttiasd_ [l=sk] {Tieto informácie o zbierke sa zobrazia na jej prvej strane.} 
   273 
   274_textypits_ [l=sk] {Proces vÃœstavby mÃŽÅŸete sledovaÅ¥ prostredníctvom šípky (dole). Pre začatie stlačte zelené tlačidlo "Zdrojové dáta".} 
   275 
   276_srcebadsources_ [l=sk] {<p>Vstupné zdroje sú nedostupné ( _iconcross_ ).<p>Príčinou mÃŽÅŸu byÅ¥:<ul><li>neexistujúci súbor, FTP, alebo URL<li>nepripojenie sa na internet<li>Firewall</ul><p>Ak túto URL vidíte vo vaÅ¡om prehliadači, mÃŽÅŸe ísÅ¥ o kópiu v pamÀti Vášho počítača. } 
   277 
   278_textymbyco_ [l=sk] {<p>Svoju zbierku mÃŽÅŸete vybudovaÅ¥ <ul><li>Od začiatku<dl><dd>Nová zbierka mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ dokumenty nasledujúcich formátov : HTML, čistÃœ text, "m-box" email, PDF, RTF, MS Word, PostScript, PowerPoint, Excel, obrázky, CDS/ISIS. </dd></dl><li>Z existujúcej zbierky<dl><dd>Súbory vo vaÅ¡ej novej zbierke musia byÅ¥ rovnakého typu ako ste pouÅŸili pri tvorbe predchádzajúcej zbierky.</dd></dl> </ul>} 
   279 
   280_textbtco_ [l=sk] {Vybuduj kolekciu } 
   281_textand_ [l=sk] {Pridaj nové dáta} 
   282_textad_ [l=sk] {Pridávam dáta:} 
   283 
   284_texttftysb_ [l=sk] {Súbory, ktoré ste určili (dole) budú začlenené do zbierky. Uistite sa, ÅŸe tieto súbory uÅŸ v zbierke nie sú.} 
   285 
   286_textis_ [l=sk] {Vstupné zdroje :} 
   287 
   288_textddd1_ [l=sk] {<p>Na presné určenie súborov, ktoré sa majú stiahnuÅ¥ mÃŽÅŸete pouÅŸiÅ¥ protokoly file:// a  ftp://.  <p> Ak pouşívate protokol http://  záleşí na URL či sa vám stiahne webová stránka, alebo súbor. Ak sa vám stiahne webová stránka, stiahnu sa s ňou aj webové linky a stránky na ktoré linky smerujú. (PokiaÄŸ sa nachádzajú na jednom webovom sídle, pod jednou URL). <p>Pri pouÅŸití : file:// or ftp:// sa vám stiahne celÃœ adresár aj s podadresármi.} 
   289 
   290_textddd2_ [l=sk] {<p>Kliknite na jedno zo zelenÃœch tlačidiel. Ak ste pokročilí pouşívateÄŸ mÃŽÅŸete editovaÅ¥ nastavenia zbierky. Alebo choďte priamo budovateÄŸského rozhrania. ZapamÀtajte si, ÅŸe sa kedykoÄŸvek mÃŽÅŸete vrátiÅ¥ k predchádzajúcej fáze stlačením zeleného tlačidla.} 
   291 
   292_textconf1_ [l=sk] {<p>Vybudovanie a dizajn vaÅ¡ej zbierky je ovplyvnené konfiguračnÃœm súborom. Skúsení pouşívatelia ho mÃŽÅŸu editovaÅ¥ a meniÅ¥ jeho nastavenia.<center><p><b>Ak nie ste skúsenÃœ pouşívateÄŸ, choďte na spodok stránky.</b></center> Pre zmenu nastavení, editujte dáta dole. Pre návrat k pÃŽvodnÃœm nastaveniam kliknite na "Reset."} 
   293 
   294_textreset_ [l=sk] {Reset } 
   295 
   296 
   297_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reÅ¡tartujte ZberateÄŸa</a> a skúste znova. } 
   298 
   299 
   300_textretcoll_ [l=sk] {SpÀť } 
  301301 
  302302_textdelperm_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ nemohla byÅ¥ vymazaná. Pravdepodobné príčiny : <ul> <li> Greenstone nie je oprávnenÃœ vymazaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/collect/_cgiargbc1dirnameHtmlsafe_.<br> MoÅŸno budete musieÅ¥ priečinok zbierky _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ zmazaÅ¥ manuálne.</li><li>Greenstone nemÃŽÅŸe spustiÅ¥ program _gsdlhome_/bin/script/delcol.pl. Uistite sa, ÅŸe súbor je moÅŸné čítaÅ¥ a spustiÅ¥.</li> 
  303 </ul>}   
  304  
  305 _textdelinv_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ je chránená, alebo nefunkčná. VaÅ¡a operácia bola zruÅ¡ená. }   
  306  
  307 _textdelsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspeÅ¡ne zmazaná.}   
  308  
  309 _textclonefail_ [l=sk] {Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemohla byÅ¥ vyklonovaná. MoÅŸné príčiny :  <ul> <li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ neexistuje.<li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemá konfiguračnÃœ súbor collect.cfg <li> Greenstone nemá právo čítaÅ¥ súbor collect.cfg</ul>}   
  310  
  311 _textcolerr_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa.}   
  312  
  313 _texttmpfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal prečítaÅ¥, alebo zapísaÅ¥ dáta do priečinku Temporary. MoÅŸné príčiny sú : <ul><li> Greenstone nemá oprávnenie čítaÅ¥/zapisovaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>}   
  314  
  315 _textmkcolfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal vytvoriÅ¥ potrebnú Å¡truktúru priečinku (chyba mkcol.pl). Pravdepodobné príčiny :  <ul>Greenstone nemá oprávnenie zapisovaÅ¥ do priečinku _gsdlhome_/tmp.<li> Chyba perl skriptov mkcol.pl.</ul>}   
  316  
  317 _textnocontent_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa: nová zbierka nebola pomenovaná. ReÅ¡tartujte ZberateÄŸa. }   
  318  
  319 _textrestart_ [l=sk] {ReÅ¡tartuj ZberateÄŸa.}   
  320  
  321 _textreloaderror_ [l=sk] {Pri budovaní novej kolekcie nastala chyba. Greenstone mohlo zmiasÅ¥ pouşívanie tlačidiel "spaÅ¥" a "obnov" vo vaÅ¡om prehliadači (snaÅŸte sa počas budovania zbierky minimalizovaÅ¥ pouşívanie tÃœchto tlačidiel). Teraz reÅ¡tartujte ZberateÄŸa.}   
  322  
  323 _textexptsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspeÅ¡ne exportovaná do adresára _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirnameHtmlsafe_.}   
  324  
  325 _textexptfail_ [l=sk] {<p>Export zbierky  _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ zlyhal. <p>Pravdepodobne ste nenainÅ¡talovali túto funkciu.<ul> <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z CD-ROM (skorÅ¡iu verziu ako 2.70w), funkcia Export sa nenainÅ¡talovala, pokiaÄŸ ste počas inÅ¡talácie nezvolili "Vlastnú" (Custom) inÅ¡taláciu. Funkciu je moÅŸné doinÅ¡talovaÅ¥ opÀtovnÃœm spustením inÅ¡talácie. <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z webovej distribúcie, musíte si stiahnuÅ¥ inÅ¡talačnÃœ súbor a doinÅ¡talovaÅ¥ potrebnú funkciu. Pre ďalÅ¡ie informácie navÅ¡tívte <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> a <a  href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">diskusnú skupinu.</a></ul> }   
   303</ul>} 
   304 
   305_textdelinv_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ je chránená, alebo nefunkčná. VaÅ¡a operácia bola zruÅ¡ená. } 
   306 
   307_textdelsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspeÅ¡ne zmazaná.} 
   308 
   309_textclonefail_ [l=sk] {Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemohla byÅ¥ vyklonovaná. MoÅŸné príčiny :  <ul> <li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ neexistuje.<li> Zbierka _cgiargclonecolHtmlsafe_ nemá konfiguračnÃœ súbor collect.cfg <li> Greenstone nemá právo čítaÅ¥ súbor collect.cfg</ul>} 
   310 
   311_textcolerr_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa.} 
   312 
   313_texttmpfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal prečítaÅ¥, alebo zapísaÅ¥ dáta do priečinku Temporary. MoÅŸné príčiny sú : <ul><li> Greenstone nemá oprávnenie čítaÅ¥/zapisovaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>} 
   314 
   315_textmkcolfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal vytvoriÅ¥ potrebnú Å¡truktúru priečinku (chyba mkcol.pl). Pravdepodobné príčiny :  <ul>Greenstone nemá oprávnenie zapisovaÅ¥ do priečinku _gsdlhome_/tmp.<li> Chyba perl skriptov mkcol.pl.</ul>} 
   316 
   317_textnocontent_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa: nová zbierka nebola pomenovaná. ReÅ¡tartujte ZberateÄŸa. } 
   318 
   319_textrestart_ [l=sk] {ReÅ¡tartuj ZberateÄŸa.} 
   320 
   321_textreloaderror_ [l=sk] {Pri budovaní novej kolekcie nastala chyba. Greenstone mohlo zmiasÅ¥ pouşívanie tlačidiel "spaÅ¥" a "obnov" vo vaÅ¡om prehliadači (snaÅŸte sa počas budovania zbierky minimalizovaÅ¥ pouşívanie tÃœchto tlačidiel). Teraz reÅ¡tartujte ZberateÄŸa.} 
   322 
   323_textexptsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ bola úspeÅ¡ne exportovaná do adresára _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirnameHtmlsafe_.} 
   324 
   325_textexptfail_ [l=sk] {<p>Export zbierky  _cgiargbc1dirnameHtmlsafe_ zlyhal. <p>Pravdepodobne ste nenainÅ¡talovali túto funkciu.<ul> <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z CD-ROM (skorÅ¡iu verziu ako 2.70w), funkcia Export sa nenainÅ¡talovala, pokiaÄŸ ste počas inÅ¡talácie nezvolili "Vlastnú" (Custom) inÅ¡taláciu. Funkciu je moÅŸné doinÅ¡talovaÅ¥ opÀtovnÃœm spustením inÅ¡talácie. <li>Ak ste inÅ¡talovali Greenstone z webovej distribúcie, musíte si stiahnuÅ¥ inÅ¡talačnÃœ súbor a doinÅ¡talovaÅ¥ potrebnú funkciu. Pre ďalÅ¡ie informácie navÅ¡tívte <a href="http://www.greenstone.org">http://www.greenstone.org</a> a <a  href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">diskusnú skupinu.</a></ul> } 
  326326 
  327327###################################################################### 
   
  331331 
  332332 
  333 _textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>}   
  334  
  335 _textcaec_ [l=sk] {Pridávam k existujúcej zbierke}   
  336 _textbild_ [l=sk] {Do depozitu}   
  337 _textintro_ [l=sk] {Vyber súbor}   
  338 _textconfirm_ [l=sk] {Potvrdenie}   
  339 _textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku}   
  340 _textmeta_ [l=sk] {DoplniÅ¥ metadáta}   
  341 _textselectoption_ [l=sk] {vyberte zbierku ...}   
  342  
  343 _texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ReÅ¡tartujte Depozit</a> a skúste znova.}   
  344  
  345 _textselectcol_ [l=sk] {Vyberte zbierku do ktorej chcete pridaÅ¥ novÃœ dokument.}   
  346 _textfilename_ [l=sk] {Súbor}   
  347 _textfilesize_ [l=sk] {VeÄŸkosÅ¥ súboru}   
  348  
  349 _textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu}   
   333_textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>} 
   334 
   335_textcaec_ [l=sk] {Pridávam k existujúcej zbierke} 
   336_textbild_ [l=sk] {Do depozitu} 
   337_textintro_ [l=sk] {Vyber súbor} 
   338_textconfirm_ [l=sk] {Potvrdenie} 
   339_textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku} 
   340_textmeta_ [l=sk] {DoplniÅ¥ metadáta} 
   341_textselectoption_ [l=sk] {vyberte zbierku ...} 
   342 
   343_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ReÅ¡tartujte Depozit</a> a skúste znova.} 
   344 
   345_textselectcol_ [l=sk] {Vyberte zbierku do ktorej chcete pridaÅ¥ novÃœ dokument.} 
   346_textfilename_ [l=sk] {Súbor} 
   347_textfilesize_ [l=sk] {VeÄŸkosÅ¥ súboru} 
   348 
   349_textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu} 
  350350 
  351351 
  352352_texttmpfail_ [l=sk] {Depozit nedokázal zapísaÅ¥, alebo prečítaÅ¥ súbor/priečinok Temp. Pravdepodobne Greenstone nemÃŽÅŸe :<ul> 
  353 <li>zapisovaÅ¥/čítaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>}   
   353<li>zapisovaÅ¥/čítaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>} 
  354354 
  355355 
   
  365365 
  366366 
  367 _textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>}   
   367_textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>} 
  368368 
  369369_textgreenstone2_ [l=sk] {Webová stránka digitálnej kniÅŸnice Nového Zélandu (<a 
  370 href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok, vytvorenÃœch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonÅ¡trujú rÃŽzne vyhÄŸadávacie techniky, moÅŸnosti prehliadania a sú v rÃŽznych jazykoch.}   
  371  
  372 _textplatformtitle_ [l=sk] {platforma}   
  373 _textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. Distribúcia zahŕňa kódy do vÅ¡etkÃœch verzií Windows, Linux a Mac OS X, zároveň obsahuje zdrojovÃœ kód systému s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL. PouşívateÄŸské rozhranie vyuşíva internetovÃœ prehliadač, napr. Mozillu Firefox alebo Internet Explorer. }   
  374  
  375 _textgreenstone4_ [l=sk] {NajrozmanitejÅ¡ie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÃŽznych publikácií, od oblasti účtovníctva, aÅŸ po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÃœchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÃœ vyhÄŸadávaním a prehliadaním podÄŸa rÃŽznych kategórií.}   
  376  
  377 _textcustomisationtitle_ [l=sk] {prispÃŽsobenie}   
  378 _textgreenstone5_ [l=sk] {Funkcie Greenstone je moÅŸné ÄŸahko prispÃŽsobiÅ¥ a rozšíriÅ¥. Metadátové prvky sa dajú podÄŸa aktuálnych potrieb jednoducho vytváraÅ¥, editovaÅ¥ a upravovaÅ¥. Greenstone disponuje jednoduchÃœm pouşívateÄŸskÃœm rozhraním, ktoré je ÄŸahko upravovateÄŸné prostredníctvom macro súborov napísanÃœch v jednoduchom jazyku.}   
  379  
  380 _textdocumentationtitle_ [l=sk] {dokumentácia}   
  381 _textdocuments_ [l=sk] {Je dostupná aj rozsiahla dokumentácia Greenstone.}   
   370href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok, vytvorenÃœch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonÅ¡trujú rÃŽzne vyhÄŸadávacie techniky, moÅŸnosti prehliadania a sú v rÃŽznych jazykoch.} 
   371 
   372_textplatformtitle_ [l=sk] {platforma} 
   373_textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. Distribúcia zahŕňa kódy do vÅ¡etkÃœch verzií Windows, Linux a Mac OS X, zároveň obsahuje zdrojovÃœ kód systému s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL. PouşívateÄŸské rozhranie vyuşíva internetovÃœ prehliadač, napr. Mozillu Firefox alebo Internet Explorer. } 
   374 
   375_textgreenstone4_ [l=sk] {NajrozmanitejÅ¡ie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÃŽznych publikácií, od oblasti účtovníctva, aÅŸ po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÃœchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÃœ vyhÄŸadávaním a prehliadaním podÄŸa rÃŽznych kategórií.} 
   376 
   377_textcustomisationtitle_ [l=sk] {prispÃŽsobenie} 
   378_textgreenstone5_ [l=sk] {Funkcie Greenstone je moÅŸné ÄŸahko prispÃŽsobiÅ¥ a rozšíriÅ¥. Metadátové prvky sa dajú podÄŸa aktuálnych potrieb jednoducho vytváraÅ¥, editovaÅ¥ a upravovaÅ¥. Greenstone disponuje jednoduchÃœm pouşívateÄŸskÃœm rozhraním, ktoré je ÄŸahko upravovateÄŸné prostredníctvom macro súborov napísanÃœch v jednoduchom jazyku.} 
   379 
   380_textdocumentationtitle_ [l=sk] {dokumentácia} 
   381_textdocuments_ [l=sk] {Je dostupná aj rozsiahla dokumentácia Greenstone.} 
  382382 
  383383#_textthreedocs_ {There are three documents that explain the Greenstone system:} 
   
  386386#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide} 
  387387 
  388 _textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusná skupina}   
   388_textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusná skupina} 
  389389_textmailinglist_ [l=sk] {Na zabezpečenie komunikácie o Greenstone vznikla diskusná skupina, do ktorej sa mÃŽÅŸete prihlásiÅ¥ na <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>. 
  390390 
  391391Pre zasielanie správ do skupiny je potrebné správu adresovaÅ¥ na adresu: <a 
  392392href="mailto:greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz" 
  393 >greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>.}   
  394  
  395 _textbugstitle_ [l=sk] {chyby}   
  396 _textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby Vám tento softvér vyhovoval. Prípadné chyby zasielajte <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">do diskusnej skupiny</a>.}   
  397  
  398 _textgs3title_ [l=sk] {verzie}   
  399 _textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 predstavuje kompletnÃœ redizajn pričom ponúka vÅ¡etky funkcie a vÃœhody verzie Greenstone 2 - napríklad viacjazyčnosÅ¥, multiplatformovosÅ¥ a vysokú mieru konfigurovateÄŸnosti. Systém je spÀtne kompatibilnÃœ, to znamená ÅŸe vÅ¡etky existujúce zbierky je moÅŸné spustiÅ¥ bez ďalších zmien. Softvér je napísanÃœ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÃœch zásuvnÃœch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Modulárny dizajn zvyÅ¡uje flexibilitu a rozsah Greenstone. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3</a>. }   
  400  
  401 _textcreditstitle_ [l=sk] {autori}   
  402  
  403 _textwhoswho_ [l=sk] {Softvér Greenstone je vÃœsledkom spoločnej práce skupiny ÄŸudí. ZakladateÄŸmi projektu boli Ian Witten, Rodger McNab a Stefan Boddie. Ďalej k vytvoreniu prispeli : _contributorlist_  Ďalší členovia projektu New Zealand Digital Library, ktorí poskytli inÅ¡piráciu v dizajne systému :  _inspirationlist_ Radi by sme sa poďakovali aj prispievateÄŸom do GNU-licencovanÃœch balíkov zahrnutÃœch v tejto distribúcii:  _gnupackagelist_ }   
  404  
  405 _textaboutgslong_ [l=sk] {o softvéri Greenstone}   
   393>greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>.} 
   394 
   395_textbugstitle_ [l=sk] {chyby} 
   396_textreport_ [l=sk] {Prajeme si, aby Vám tento softvér vyhovoval. Prípadné chyby zasielajte <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">do diskusnej skupiny</a>.} 
   397 
   398_textgs3title_ [l=sk] {verzie} 
   399_textgs3_ [l=sk] {Verzia softvéru Greenstone 3 predstavuje kompletnÃœ redizajn pričom ponúka vÅ¡etky funkcie a vÃœhody verzie Greenstone 2 - napríklad viacjazyčnosÅ¥, multiplatformovosÅ¥ a vysokú mieru konfigurovateÄŸnosti. Systém je spÀtne kompatibilnÃœ, to znamená ÅŸe vÅ¡etky existujúce zbierky je moÅŸné spustiÅ¥ bez ďalších zmien. Softvér je napísanÃœ v jazyku Java a funguje kompiláciou nezávislÃœch zásuvnÃœch modulov komunikujúcich v jazyku XML. Modulárny dizajn zvyÅ¡uje flexibilitu a rozsah Greenstone. Dokumentácia a testovacie verzie Greenstone 3 sú dostupné na stránke <a href="http://www.greenstone.org/greenstone3-home">Greenstone 3</a>. } 
   400 
   401_textcreditstitle_ [l=sk] {autori} 
   402 
   403_textwhoswho_ [l=sk] {Softvér Greenstone je vÃœsledkom spoločnej práce skupiny ÄŸudí. ZakladateÄŸmi projektu boli Ian Witten, Rodger McNab a Stefan Boddie. Ďalej k vytvoreniu prispeli : _contributorlist_  Ďalší členovia projektu New Zealand Digital Library, ktorí poskytli inÅ¡piráciu v dizajne systému :  _inspirationlist_ Radi by sme sa poďakovali aj prispievateÄŸom do GNU-licencovanÃœch balíkov zahrnutÃœch v tejto distribúcii:  _gnupackagelist_ } 
   404 
   405_textaboutgslong_ [l=sk] {o softvéri Greenstone} 
  406406 
  407407###################################################################### 
   
  415415#------------------------------------------------------------ 
  416416 
  417 _textlocu_ [l=sk] {Zoznam pouşívateÄŸov}   
  418 _textuser_ [l=sk] {pouşívateÄŸ}   
  419 _textas_ [l=sk] {stav účtu}   
  420 _textgroups_ [l=sk] {skupiny}   
  421 _textcomment_ [l=sk] {komentár}   
  422 _textadduser_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa}   
  423 _textedituser_ [l=sk] {editovaÅ¥}   
  424 _textdeleteuser_ [l=sk] {vymazaÅ¥}   
   417_textlocu_ [l=sk] {Zoznam pouşívateÄŸov} 
   418_textuser_ [l=sk] {pouşívateÄŸ} 
   419_textas_ [l=sk] {stav účtu} 
   420_textgroups_ [l=sk] {skupiny} 
   421_textcomment_ [l=sk] {komentár} 
   422_textadduser_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa} 
   423_textedituser_ [l=sk] {editovaÅ¥} 
   424_textdeleteuser_ [l=sk] {vymazaÅ¥} 
  425425 
  426426 
   
  436436 
  437437 
  438 _textedituser_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ pouşívateÄŸské nastavenia}   
  439 _textadduser_ [l=sk] {PridaÅ¥ nového pouşívateÄŸa}   
  440  
  441 _textaboutusername_ [l=sk] {PouşívateÄŸské meno musí byÅ¥ dlhé od 2 do 30 znakov a mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ znaky  '.', a '_'.}   
  442  
  443 _textaboutpassword_ [l=sk] {Heslo musí byÅ¥ dlhé 3 aÅŸ 128 znakov a mÃŽÅŸe sa skladaÅ¥ zo znakov ASCII.}   
  444  
  445 _textoldpass_ [l=sk] {Ak zostane toto pole prázdne bude zachované staré heslo.}   
  446 _textenabled_ [l=sk] {zapnuté}   
  447 _textdisabled_ [l=sk] {vypnuté}   
  448  
  449 _textaboutgroups_ [l=sk] {Jednotlivé slová oddeÄŸujte čiarkou a nedávajte medzi ne medzery.}   
  450 _textavailablegroups_ [l=sk] {Predefinované skupiny zahŕňajú administrátora spolu s ďalšími skupinami, ktoré sú potrebné k vzdialenému budovaniu zbierok prostredníctvom Knihovníckeho rozhrania Deposita:<ul><li><b>administrátor</b>: Deleguje práva k prístupu a zmene konfigurácie systému a pouşívateÄŸskÃœch účtov.<li><b>personal-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu novÃœch osobnÃœch zbierok konktrétneho pouşívateÄŸa.<li><b><collection-name>-collection-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu konkretnej zbierky "nazovzbrieky-meno".                                                                                               <li><b>all-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu <b>vÅ¡etkÃœch</b> zbierok a udeÄŸuje prístup k pouşívaniu ZberateÄŸa.</ul> }   
   438_textedituser_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ pouşívateÄŸské nastavenia} 
   439_textadduser_ [l=sk] {PridaÅ¥ nového pouşívateÄŸa} 
   440 
   441_textaboutusername_ [l=sk] {PouşívateÄŸské meno musí byÅ¥ dlhé od 2 do 30 znakov a mÃŽÅŸe obsahovaÅ¥ znaky  '.', a '_'.} 
   442 
   443_textaboutpassword_ [l=sk] {Heslo musí byÅ¥ dlhé 3 aÅŸ 128 znakov a mÃŽÅŸe sa skladaÅ¥ zo znakov ASCII.} 
   444 
   445_textoldpass_ [l=sk] {Ak zostane toto pole prázdne bude zachované staré heslo.} 
   446_textenabled_ [l=sk] {zapnuté} 
   447_textdisabled_ [l=sk] {vypnuté} 
   448 
   449_textaboutgroups_ [l=sk] {Jednotlivé slová oddeÄŸujte čiarkou a nedávajte medzi ne medzery.} 
   450_textavailablegroups_ [l=sk] {Predefinované skupiny zahŕňajú administrátora spolu s ďalšími skupinami, ktoré sú potrebné k vzdialenému budovaniu zbierok prostredníctvom Knihovníckeho rozhrania Deposita:<ul><li><b>administrátor</b>: Deleguje práva k prístupu a zmene konfigurácie systému a pouşívateÄŸskÃœch účtov.<li><b>personal-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu novÃœch osobnÃœch zbierok konktrétneho pouşívateÄŸa.<li><b><collection-name>-collection-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu konkretnej zbierky "nazovzbrieky-meno".                                                                                               <li><b>all-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu <b>vÅ¡etkÃœch</b> zbierok a udeÄŸuje prístup k pouşívaniu ZberateÄŸa.</ul> } 
  451451 
  452452 
   
  461461#------------------------------------------------------------ 
  462462 
  463 _textdeleteuser_ [l=sk] {VymazaÅ¥ pouşívateÄŸa}   
  464 _textremwarn_ [l=sk] {Ste si istÃœ, ÅŸe chcete zmazaÅ¥ pouşívateÄŸa <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>?}   
   463_textdeleteuser_ [l=sk] {VymazaÅ¥ pouşívateÄŸa} 
   464_textremwarn_ [l=sk] {Ste si istÃœ, ÅŸe chcete zmazaÅ¥ pouşívateÄŸa <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>?} 
  465465 
  466466 
   
  475475#------------------------------------------------------------ 
  476476 
  477 _textchangepw_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ heslo}   
  478 _textoldpw_ [l=sk] {staré heslo}   
  479 _textnewpw_ [l=sk] {nové heslo}   
  480 _textretype_ [l=sk] {napíšte eÅ¡te raz nové heslo}   
   477_textchangepw_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ heslo} 
   478_textoldpw_ [l=sk] {staré heslo} 
   479_textnewpw_ [l=sk] {nové heslo} 
   480_textretype_ [l=sk] {napíšte eÅ¡te raz nové heslo} 
  481481 
  482482 
   
  491491#------------------------------------------------------------ 
  492492 
  493 _textsuccess_ [l=sk] {VaÅ¡e heslo bolo úspeÅ¡ne zmenené.}   
   493_textsuccess_ [l=sk] {VaÅ¡e heslo bolo úspeÅ¡ne zmenené.} 
  494494 
  495495 
   
  504504#------------------------------------------------------------ 
  505505 
  506 _textinvalidusername_ [l=sk] {Neplatné pouşívateÄŸské meno.}   
  507 _textinvalidpassword_ [l=sk] {Neplatné heslo.}   
  508 _textemptypassword_ [l=sk] {VloÅŸte počiatočné heslo pre tohto pouşívateÄŸa.}   
  509 _textuserexists_ [l=sk] {Tento pouşívateÄŸ uÅŸ existuje, zvoÄŸte iné pouşívateÄŸské meno.}   
  510  
  511 _textusernameempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje pouşívateÄŸské meno.}   
  512 _textpasswordempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje staré heslo.}   
  513 _textnewpass1empty_ [l=sk] {VloÅŸte nové heslo a napíšte ho znova.}   
  514 _textnewpassmismatch_ [l=sk] {Nové heslá sa nezhodujú.}   
  515 _textnewinvalidpassword_ [l=sk] {VloÅŸili ste nesprávne heslo.}   
  516 _textfailed_ [l=sk] {Nesprávne pouşívateÄŸské heslo, alebo meno.}   
   506_textinvalidusername_ [l=sk] {Neplatné pouşívateÄŸské meno.} 
   507_textinvalidpassword_ [l=sk] {Neplatné heslo.} 
   508_textemptypassword_ [l=sk] {VloÅŸte počiatočné heslo pre tohto pouşívateÄŸa.} 
   509_textuserexists_ [l=sk] {Tento pouşívateÄŸ uÅŸ existuje, zvoÄŸte iné pouşívateÄŸské meno.} 
   510 
   511_textusernameempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje pouşívateÄŸské meno.} 
   512_textpasswordempty_ [l=sk] {VloÅŸte svoje staré heslo.} 
   513_textnewpass1empty_ [l=sk] {VloÅŸte nové heslo a napíšte ho znova.} 
   514_textnewpassmismatch_ [l=sk] {Nové heslá sa nezhodujú.} 
   515_textnewinvalidpassword_ [l=sk] {VloÅŸili ste nesprávne heslo.} 
   516_textfailed_ [l=sk] {Nesprávne pouşívateÄŸské heslo, alebo meno.} 
  517517 
  518518 
   
  528528 
  529529 
  530 _textversion_ [l=sk] {Verzia Greenstone}   
  531 _textframebrowser_ [l=sk] {Na zobrazenie musíte maÅ¥ povolené rámce. }   
  532 _textusermanage_ [l=sk] {ManaÅŸment pouşívateÄŸov}   
  533 _textlistusers_ [l=sk] {listuj v pouşívateÄŸoch}   
  534 _textaddusers_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa}   
  535 _textchangepasswd_ [l=sk] {zmeniÅ¥ heslo}   
  536 _textinfo_ [l=sk] {Technické informácie}   
  537 _textgeneral_ [l=sk] {hlavná}   
  538 _textarguments_ [l=sk] {argumenty}   
  539 _textactions_ [l=sk] {akcie}   
  540 _textbrowsers_ [l=sk] {prehliadače}   
  541 _textprotocols_ [l=sk] {protokoly}   
  542 _textconfigfiles_ [l=sk] {Súbory s nastaveniami}   
  543 _textlogs_ [l=sk] {správy}   
  544 _textusagelog_ [l=sk] {správa o pouşívaní}   
  545 _textinitlog_ [l=sk] {init správa }   
  546 _texterrorlog_ [l=sk] {správa o chybách}   
  547 _textadminhome_ [l=sk] {administrátorská stránka}   
  548 _textreturnhome_ [l=sk] {Domov}   
  549 _titlewelcome_ [l=sk] {Administrácia}   
  550 _textmaas_ [l=sk] {MoÅŸné správcovské a administrátorské sluÅŸby zahŕňajú :}   
  551 _textvol_ [l=sk] {ukáş on-line správy}   
  552 _textcmuc_ [l=sk] {vytvor, spravuj a aktualizuj zbierky}   
  553 _textati_ [l=sk] {technické informácie CGI argumenty}   
  554  
  555 _texttsaa_ [l=sk] {Tieto sluÅŸby sú prístupné prostredníctvom navigačnej liÅ¡ty, na ÄŸavej strane stránky.}   
  556  
  557 _textcolstat_ [l=sk] {Stav zbierky}   
  558  
  559 _textcwoa_ [l=sk] {Zbierky sa zobrazia v  "zapnutom" stave, len ak bude funk&#269;n&#253; build.cfg s&#250;bor v adres&#225;ri zbierky.}   
  560  
  561 _textcafi_ [l=sk] {kliknite na<i>info</i>, aby sa zobrazili inform&#225;cie o zbierke}   
  562 _textcctv_ [l=sk] {kliknite <i>na zbierku</i> aby sa zobrazila zbierka}   
  563 _textsubc_ [l=sk] {OdoslaÅ¥ zmeny}   
  564 _texteom_ [l=sk] {Chyba pri otváraní main.cfg}   
  565 _textftum_ [l=sk] {Aktualizácia main.cfg zlyhala}   
  566 _textmus_ [l=sk] {aktualizácia main.cfg prebehla úspeÅ¡ne}   
   530_textversion_ [l=sk] {Verzia Greenstone} 
   531_textframebrowser_ [l=sk] {Na zobrazenie musíte maÅ¥ povolené rámce. } 
   532_textusermanage_ [l=sk] {ManaÅŸment pouşívateÄŸov} 
   533_textlistusers_ [l=sk] {listuj v pouşívateÄŸoch} 
   534_textaddusers_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa} 
   535_textchangepasswd_ [l=sk] {zmeniÅ¥ heslo} 
   536_textinfo_ [l=sk] {Technické informácie} 
   537_textgeneral_ [l=sk] {hlavná} 
   538_textarguments_ [l=sk] {argumenty} 
   539_textactions_ [l=sk] {akcie} 
   540_textbrowsers_ [l=sk] {prehliadače} 
   541_textprotocols_ [l=sk] {protokoly} 
   542_textconfigfiles_ [l=sk] {Súbory s nastaveniami} 
   543_textlogs_ [l=sk] {správy} 
   544_textusagelog_ [l=sk] {správa o pouşívaní} 
   545_textinitlog_ [l=sk] {init správa } 
   546_texterrorlog_ [l=sk] {správa o chybách} 
   547_textadminhome_ [l=sk] {administrátorská stránka} 
   548_textreturnhome_ [l=sk] {Domov} 
   549_titlewelcome_ [l=sk] {Administrácia} 
   550_textmaas_ [l=sk] {MoÅŸné správcovské a administrátorské sluÅŸby zahŕňajú :} 
   551_textvol_ [l=sk] {ukáş on-line správy} 
   552_textcmuc_ [l=sk] {vytvor, spravuj a aktualizuj zbierky} 
   553_textati_ [l=sk] {technické informácie CGI argumenty} 
   554 
   555_texttsaa_ [l=sk] {Tieto sluÅŸby sú prístupné prostredníctvom navigačnej liÅ¡ty, na ÄŸavej strane stránky.} 
   556 
   557_textcolstat_ [l=sk] {Stav zbierky} 
   558 
   559_textcwoa_ [l=sk] {Zbierky sa zobrazia v  "zapnutom" stave, len ak bude funk&#269;n&#253; build.cfg s&#250;bor v adres&#225;ri zbierky.} 
   560 
   561_textcafi_ [l=sk] {kliknite na<i>info</i>, aby sa zobrazili inform&#225;cie o zbierke} 
   562_textcctv_ [l=sk] {kliknite <i>na zbierku</i> aby sa zobrazila zbierka} 
   563_textsubc_ [l=sk] {OdoslaÅ¥ zmeny} 
   564_texteom_ [l=sk] {Chyba pri otváraní main.cfg} 
   565_textftum_ [l=sk] {Aktualizácia main.cfg zlyhala} 
   566_textmus_ [l=sk] {aktualizácia main.cfg prebehla úspeÅ¡ne} 
  567567 
  568568 
   
  577577#------------------------------------------------------------ 
  578578 
  579 _textbsummary_ [l=sk] {Správa o vybudovaní zbierky "_collectionname_"}   
  580 _textflog_ [l=sk] {Správa o chybách v zbierke "_collectionname_"}   
  581 _textilog_ [l=sk] {Správa o importe zbierky "_collectionname_"}   
   579_textbsummary_ [l=sk] {Správa o vybudovaní zbierky "_collectionname_"} 
   580_textflog_ [l=sk] {Správa o chybách v zbierke "_collectionname_"} 
   581_textilog_ [l=sk] {Správa o importe zbierky "_collectionname_"} 
  582582 
  583583############################################################################ 
   
  589589 
  590590# old cusab button 
  591 _linktextusab_ [l=sk] {PoslaÅ¥ spÀtnú vÀzbu}   
  592  
  593 _greenstoneusabilitytext_ [l=sk] {PouşívateÄŸnosÅ¥ webovÃœch stránok}   
  594  
  595 _textwhy_ [l=sk] {<p>Poslaním tejto správy nás upozorníte, ÅŸe prehliadanú stránku povaÅŸujete za náročnú.}   
  596 _textextraforform_ [l=sk] {Nemusíte vyplniÅ¥ celÃœ formulár - kaÅŸdá informácia uÅŸitočná. }   
  597 _textprivacybasic_ [l=sk] {<p>Správa bude obsahovaÅ¥ informácie len o navÅ¡tívenÃœch stránkach Greenstone a technológií, ktorú ste pri ich prehliadaní pouÅŸili.}   
  598 _textstillsend_ [l=sk] {Skutočne chcete poslaÅ¥ túto správu ?}   
  599  
  600 _texterror_ [l=sk] {chyba}   
  601 _textyes_ [l=sk] {Áno}   
  602 _textno_ [l=sk] {Nie}   
  603 _textclosewindow_ [l=sk] {Zavri okno}   
  604 _textabout_ [l=sk] {O}   
  605 _textprivacy_ [l=sk] {Súkromie}   
  606 _textsend_ [l=sk] {PoslaÅ¥}   
  607 _textdontsend_ [l=sk] {Neposielaj }   
  608 _textoptionally_ [l=sk] {Nepovinné }   
  609  
  610 _textunderdev_ [l=sk] {PrehÄŸad detailov bude prístupnÃœ v definitívnej verzií.}   
  611  
  612 _textviewdetails_ [l=sk] {Ukáş detaily správy}   
  613 _textmoredetails_ [l=sk] {Viac detailov}   
  614 _texttrackreport_ [l=sk] {SledovaÅ¥ túto správu}   
  615 _textcharacterise_ [l=sk] {O akÃœ problém ide}   
  616 _textseverity_ [l=sk] {Ako váşny je problém}   
   591_linktextusab_ [l=sk] {PoslaÅ¥ spÀtnú vÀzbu} 
   592 
   593_greenstoneusabilitytext_ [l=sk] {PouşívateÄŸnosÅ¥ webovÃœch stránok} 
   594 
   595_textwhy_ [l=sk] {<p>Poslaním tejto správy nás upozorníte, ÅŸe prehliadanú stránku povaÅŸujete za náročnú.} 
   596_textextraforform_ [l=sk] {Nemusíte vyplniÅ¥ celÃœ formulár - kaÅŸdá informácia uÅŸitočná. } 
   597_textprivacybasic_ [l=sk] {<p>Správa bude obsahovaÅ¥ informácie len o navÅ¡tívenÃœch stránkach Greenstone a technológií, ktorú ste pri ich prehliadaní pouÅŸili.} 
   598_textstillsend_ [l=sk] {Skutočne chcete poslaÅ¥ túto správu ?} 
   599 
   600_texterror_ [l=sk] {chyba} 
   601_textyes_ [l=sk] {Áno} 
   602_textno_ [l=sk] {Nie} 
   603_textclosewindow_ [l=sk] {Zavri okno} 
   604_textabout_ [l=sk] {O} 
   605_textprivacy_ [l=sk] {Súkromie} 
   606_textsend_ [l=sk] {PoslaÅ¥} 
   607_textdontsend_ [l=sk] {Neposielaj } 
   608_textoptionally_ [l=sk] {Nepovinné } 
   609 
   610_textunderdev_ [l=sk] {PrehÄŸad detailov bude prístupnÃœ v definitívnej verzií.} 
   611 
   612_textviewdetails_ [l=sk] {Ukáş detaily správy} 
   613_textmoredetails_ [l=sk] {Viac detailov} 
   614_texttrackreport_ [l=sk] {SledovaÅ¥ túto správu} 
   615_textcharacterise_ [l=sk] {O akÃœ problém ide} 
   616_textseverity_ [l=sk] {Ako váşny je problém} 
  617617  
  618 _textbadrender_ [l=sk] {Stránka nevyzerá dobre}   
  619 _textcontenterror_ [l=sk] {Chyba obsahu}   
  620 _textstrangebehaviour_ [l=sk] {Divné správanie}   
  621 _textunexpected_ [l=sk] {Stalo sa niečo neočakávané. }   
  622 _textfunctionality_ [l=sk] {Å€aÅŸko pouşívateÄŸné}   
  623 _textother_ [l=sk] {Ostatné}   
  624  
  625 _textcritical_ [l=sk] {Kritická}   
  626 _textmajor_ [l=sk] {Váşne}   
  627 _textmedium_ [l=sk] {Stredné}   
  628 _textminor_ [l=sk] {ÄœahkÃœ}   
  629 _texttrivial_ [l=sk] {BezvÃœznamnÃœ}   
  630  
  631 _textwhatdoing_ [l=sk] {Čo ste sa pokúšali urobiÅ¥ ?}   
  632 _textwhatexpected_ [l=sk] {Čo ste očakávali, ÅŸe sa stane ?}   
  633 _textwhathappened_ [l=sk] {Čo sa stalo ?}   
  634  
  635 _cannotfindcgierror_ [l=sk] {<h2>Prepáčte !</h2>NemÃŽÅŸem nájsÅ¥ program pre "_linktextusab_".}   
  636  
  637 _textusabbanner_ [l=sk] {Greenstone koru-style banner}   
   618_textbadrender_ [l=sk] {Stránka nevyzerá dobre} 
   619_textcontenterror_ [l=sk] {Chyba obsahu} 
   620_textstrangebehaviour_ [l=sk] {Divné správanie} 
   621_textunexpected_ [l=sk] {Stalo sa niečo neočakávané. } 
   622_textfunctionality_ [l=sk] {Å€aÅŸko pouşívateÄŸné} 
   623_textother_ [l=sk] {Ostatné} 
   624 
   625_textcritical_ [l=sk] {Kritická} 
   626_textmajor_ [l=sk] {Váşne} 
   627_textmedium_ [l=sk] {Stredné} 
   628_textminor_ [l=sk] {ÄœahkÃœ} 
   629_texttrivial_ [l=sk] {BezvÃœznamnÃœ} 
   630 
   631_textwhatdoing_ [l=sk] {Čo ste sa pokúšali urobiÅ¥ ?} 
   632_textwhatexpected_ [l=sk] {Čo ste očakávali, ÅŸe sa stane ?} 
   633_textwhathappened_ [l=sk] {Čo sa stalo ?} 
   634 
   635_cannotfindcgierror_ [l=sk] {<h2>Prepáčte !</h2>NemÃŽÅŸem nájsÅ¥ program pre "_linktextusab_".} 
   636 
   637_textusabbanner_ [l=sk] {Greenstone koru-style banner} 
  638638 
  639639 
   
  648648#------------------------------------------------------------ 
  649649     
  650 _textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba}   
   650_textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba} 
  651651 
  652652_textgtihome_ [l=sk] {Prostredníctvom tÃœchto stránok je moÅŸné: 
   
  659659<p> 
  660660KaÅŸdá stránka prekladateÄŸského rozhrania sa končí s tlačidlom _textgtisubmit_. Ak ho stlačíte, zmeny sa okamÅŸite prejavia na inÅ¡talácií nzdl.org. 
  661 }   
  662  
  663 _textgtiselecttlc_ [l=sk] {ZvoÄŸte svoj jazyk}   
   661} 
   662 
   663_textgtiselecttlc_ [l=sk] {ZvoÄŸte svoj jazyk} 
  664664 
  665665#for status page 
  666 _textgtiviewstatus_ [l=sk] {Ukáş stav prekladov pre vÅ¡etky jazyky}   
  667 _textgtiviewstatusbutton_ [l=sk] {ZOBRAZ STAV}   
  668 _textgtistatustable_ [l=sk] {Zoznam stavu prekladov pre vÅ¡etky jazyky}   
  669 _textgtilanguage_ [l=sk] {Jazyk}   
  670 _textgtitotalnumberoftranslations_ [l=sk] {CelkovÃœ počet prekladov}   
  671  
  672 _textgtiselecttfk_ [l=sk] {ZvoÄŸte súbor s ktorÃœm chcete pracovaÅ¥}   
  673  
  674 _textgticoredm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Jadro)}   
  675 _textgtiauxdm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Pomocné)}   
  676 _textgtiglidict_ [l=sk] {Slovník GLI}   
  677 _textgtiglihelp_ [l=sk] {Pomoc pre GLI}   
  678 _textgtiperlmodules_ [l=sk] {moduly Perl}   
  679 _textgtitutorials_ [l=sk] {Cvičenia}   
  680 _textgtigreenorg_ [l=sk] {Greenstone.org}   
  681 _textgtigs3interface_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone 3}   
   666_textgtiviewstatus_ [l=sk] {Ukáş stav prekladov pre vÅ¡etky jazyky} 
   667_textgtiviewstatusbutton_ [l=sk] {ZOBRAZ STAV} 
   668_textgtistatustable_ [l=sk] {Zoznam stavu prekladov pre vÅ¡etky jazyky} 
   669_textgtilanguage_ [l=sk] {Jazyk} 
   670_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=sk] {CelkovÃœ počet prekladov} 
   671 
   672_textgtiselecttfk_ [l=sk] {ZvoÄŸte súbor s ktorÃœm chcete pracovaÅ¥} 
   673 
   674_textgticoredm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Jadro)} 
   675_textgtiauxdm_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone (Pomocné)} 
   676_textgtiglidict_ [l=sk] {Slovník GLI} 
   677_textgtiglihelp_ [l=sk] {Pomoc pre GLI} 
   678_textgtiperlmodules_ [l=sk] {moduly Perl} 
   679_textgtitutorials_ [l=sk] {Cvičenia} 
   680_textgtigreenorg_ [l=sk] {Greenstone.org} 
   681_textgtigs3interface_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone 3} 
   682_textgtigsinstaller_ [l=sk] {Greenstone inÅ¡talátor} 
  682683 
  683684#for greenstone manuals 
  684 _textgtidevmanual_ [l=sk] {VÃœvojárska príručka Greenstone}   
  685 _textgtiinstallmanual_ [l=sk] {InÅ¡talačnÃœ manuál Greenstone}   
  686 _textgtipapermanual_ [l=sk] {Greenstone príručka pre "Paper to Collection"}   
  687 _textgtiusermanual_ [l=sk] {PouşívateÄŸská príručka Greenstone}   
  688  
  689 _textgtienter_ [l=sk] {Vstúp}   
  690  
  691 _textgticorrectexistingtranslations_ [l=sk] {Oprav existujúci preklad}   
  692 _textgtidownloadtargetfile_ [l=sk] {Stiahni súbor}   
  693 _textgtiviewtargetfileinaction_ [l=sk] {Zobraz aktualizovanÃœ súbor}   
  694 _textgtitranslatefileoffline_ [l=sk] {PreloÅŸ tento súbor offline}   
  695  
  696 _textgtinumchunksmatchingquery_ [l=sk] {Počet textovÃœch reÅ¥azcov spĺňajúcich poÅŸiadavku}   
  697  
  698 _textgtinumchunkstranslated_ [l=sk] {preloÅŸené}   
  699 _textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=sk] {Z tÃœchto je potrebné _1_ aktualizovaÅ¥.}   
  700 _textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=sk] {počet zostávajúcich prekladov}   
   685_textgtidevmanual_ [l=sk] {VÃœvojárska príručka Greenstone} 
   686_textgtiinstallmanual_ [l=sk] {InÅ¡talačnÃœ manuál Greenstone} 
   687_textgtipapermanual_ [l=sk] {Greenstone príručka pre "Paper to Collection"} 
   688_textgtiusermanual_ [l=sk] {PouşívateÄŸská príručka Greenstone} 
   689 
   690_textgtienter_ [l=sk] {Vstúp} 
   691 
   692_textgticorrectexistingtranslations_ [l=sk] {Oprav existujúci preklad} 
   693_textgtidownloadtargetfile_ [l=sk] {Stiahni súbor} 
   694_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=sk] {Zobraz aktualizovanÃœ súbor} 
   695_textgtitranslatefileoffline_ [l=sk] {PreloÅŸ tento súbor offline} 
   696 
   697_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=sk] {Počet textovÃœch reÅ¥azcov spĺňajúcich poÅŸiadavku} 
   698 
   699_textgtinumchunkstranslated_ [l=sk] {preloÅŸené} 
   700_textgtinumchunksrequiringupdating_ [l=sk] {Z tÃœchto je potrebné _1_ aktualizovaÅ¥.} 
   701_textgtinumchunksrequiringtranslation_ [l=sk] {počet zostávajúcich prekladov} 
  701702 
  702703#for status page 
  703 _textgtinumchunkstranslated2_ [l=sk] {počet dokončenÃœch prekladov}   
  704 _textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=sk] {počet prekladov, ktoré je potrebné aktualizovaÅ¥}   
  705 _textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=sk] {zostáva eÅ¡te preloÅŸiÅ¥}   
  706  
  707 _textgtienterquery_ [l=sk] {VloÅŸ slovo alebo frázu z časti textu, ktorÃœ chceÅ¡ opraviÅ¥. }   
  708 _textgtifind_ [l=sk] {Nájdi}   
  709  
  710 _textgtitranslatingchunk_ [l=sk] {Prekladám <i>_1_</i>}   
  711 _textgtiupdatingchunk_ [l=sk] {Aktualizujem <i>_1_</i>}   
  712 _textgtisubmit_ [l=sk] {ODOSLAÅ€}   
  713  
  714 _textgtilastupdated_ [l=sk] {Naposledy aktualizované}   
  715  
  716 _textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.}   
  717  
  718 _textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časÅ¥ Greenstone mÃŽÅŸete preloÅŸiÅ¥ prostredníctvom Excel súboru: <ol><li>StiahnuÅ¥ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">súbor nepreloÅŸenÃœch prekladov</a>, alebo <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">kompletnÃœ preklad</a>. StiahnutÃœ súbor otvorte Microsoft Excel (Office 2003/XP, alebo novším) a uloÅŸte ako Microsoft Excel (.xls). <li>Preklad vloÅŸte do zodpovedajúcich polí. <li>Po skončení prekladu zaÅ¡lite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.</ol>}   
   704_textgtinumchunkstranslated2_ [l=sk] {počet dokončenÃœch prekladov} 
   705_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=sk] {počet prekladov, ktoré je potrebné aktualizovaÅ¥} 
   706_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=sk] {zostáva eÅ¡te preloÅŸiÅ¥} 
   707 
   708_textgtienterquery_ [l=sk] {VloÅŸ slovo alebo frázu z časti textu, ktorÃœ chceÅ¡ opraviÅ¥. } 
   709_textgtifind_ [l=sk] {Nájdi} 
   710 
   711_textgtitranslatingchunk_ [l=sk] {Prekladám <i>_1_</i>} 
   712_textgtiupdatingchunk_ [l=sk] {Aktualizujem <i>_1_</i>} 
   713_textgtisubmit_ [l=sk] {ODOSLAÅ€} 
   714 
   715_textgtilastupdated_ [l=sk] {Naposledy aktualizované} 
   716 
   717_textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.} 
   718 
   719_textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časÅ¥ Greenstone mÃŽÅŸete preloÅŸiÅ¥ prostredníctvom Excel súboru: <ol><li>StiahnuÅ¥ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">súbor nepreloÅŸenÃœch prekladov</a>, alebo <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">kompletnÃœ preklad</a>. StiahnutÃœ súbor otvorte Microsoft Excel (Office 2003/XP, alebo novším) a uloÅŸte ako Microsoft Excel (.xls). <li>Preklad vloÅŸte do zodpovedajúcich polí. <li>Po skončení prekladu zaÅ¡lite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.</ol>} 
  719720 
  720721 
   
  725726package gli 
  726727 
  727 _textglilong_ [l=sk] {knihovnícke rozhranie Greenstone}   
   728_textglilong_ [l=sk] {knihovnícke rozhranie Greenstone} 
  728729_textglihelp_ [l=sk] {<p>Knihovnícke rozhranie Greenstone (Greenstone Librarian Interface – GLI) umoşňuje prístup k jednoduchému rozhraniu v ktorom je moÅŸné jednotlivé zbierky budovaÅ¥ a upravovaÅ¥. </p> 
  729730 
   
  740741<h4>Spustenie GLI pod Mac OS X</h4> 
  741742V prehliadači choďte cestou  <i>Applications</i> / <i>Greenstone</i> / <i>GLI</i>. 
  742 }   
   743}