Changeset 30502

Show
Ignore:
Timestamp:
06.05.2016 11:51:38 (4 years ago)
Author:
kjdon
Message:

updating gs3 translations from existing ones in gs2 macro files

Location:
main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes
Files:
5 added
5 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/ServiceRack_sk.properties

  r30469 r30502  
   1# This now contains the properties for all the core service racks 
   2 
   3## Service Names 
   4TextQuery.submit=HÄŸadaÅ¥ 
   5 
   6FieldQuery.submit=HÄŸadaÅ¥ 
   7 
   8AdvancedFieldQuery.submit=HÄŸadaÅ¥ 
   9 
   10 
   11ClassifierBrowse.name=PrezrieÅ¥ 
  112ClassifierBrowse.classifier_help:PrehliadaÅ¥ podÄŸa {0} 
   13 
   14 
   15 
   16# search parameters 
   17 
   18param.boolean.on=zapnutÃœ 
   19param.boolean.off=vypnutÃœ 
   20param.matchMode.all=vÅ¡etkÃœch 
   21param.matchMode.some=niektorÃœch 
   22 
   23param.sortBy.0=zmeniÅ¥ poradie 
   24param.sortBy.none=zmeniÅ¥ poradie 
   25param.sortOrder.0=vzostupne 
   26param.sortOrder.1=zostupne 
   27param.reverseSort.0=vypnutÃœ 
   28param.reverseSort.1=zapnutÃœ 
   29param.fqs=koncovky 
   30 
   31#levels  
   32level.document=Dokument 
   33level.Doc=Dokument 
   34level.section=Čast 
   35level.Sec=Čast 
   36level.paragraph=Odsek 
   37level.Para=Odsek 
   38 
   39## Authentication 
   40Authentication.name=Správcovská stránka  
   41 
   42## Authentication services 
   43ListUsers.description=listuj v pouşívateÄŸoch 
   44 
   45 
   46## Authentication params 
   47param.un=meno 
   48param.pw=heslo 
   49param.com=komentár 
   50param.boolean.enabled=zapnuté 
   51param.boolean.disabled=vypnuté 
   52param.as=stav účtu 
   53param.gp=skupiny 
   54param.npw=nové heslo 
   55param.rnpw=napíšte eÅ¡te raz nové heslo 
   56 
   57 
   58 
   59## CrossCollectionSearch specific strings 
   60CrossCollectionSearch.TextQuery.submit=HÄŸadaÅ¥ 
   61 
   62 
   63## LuceneSearch specific strings 
   64LuceneSearch.TextQuery.name=HÄŸadaÅ¥ 
   65LuceneSearch.TextQuery.submit=HÄŸadaÅ¥ 
   66 
   67 
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic2_sk.properties

  r26581 r30502  
   1################## 
   2# help page 
   3################## 
   4 
   5 
   6 
   7help.openbookshelf=Otvor túto policu 
   8help.sectionarrows=Choď do predchádzajúcej/dalÅ¡ej časti 
   9 
   10 
   11 
   12 
   13 
   14 
   15 
   16 
   17 
   18 
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_basic_sk.properties

  r26581 r30502  
   1#***** TEXT FRAGMENTS ***** 
  12gsdl=Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone 
  2 home_b=DOMOV 
  3 help_b=POMOC 
  4 pref_b=NASTAVENIA 
   3# the buttons 
   4home_b=Domov 
   5help_b=Pomoc 
   6pref_b=Nastavenia 
   7# tool tips for the buttons 
  58home_tip=Domovská stránka 
  69help_tip=Pomoc 
  710pref_tip=ZmeniÅ¥ nastavania 
   11# page titles 
   12help_t=Pomoc 
   13pref_t=Nastavenia 
  814aboutpage=O tejto zbierke 
   15textframebrowser=Na zobrazenie musíte maÅ¥ povolené rámce.  
   16home.librarian_interface=Knihovnícke rozhranie 
   17# other 
   18open_folder=OtvoriÅ¥ tento priečinok a zobraziÅ¥ obsah 
   19view_document=PozrieÅ¥ dokument 
   20 
   21###################### 
   22# about page 
   23####################### 
   24 
   25####################### 
   26# query page 
   27######################## 
  928query.wordcount=Počet slov: 
  1029query.nodocsmatch=Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke. 
   
  1231query.results=záznamov 
  1332query.matches=VÃœsledky 
   33 
   34################## 
   35# prefs page 
   36################## 
  1437pref.searchpref=Nastavenia vyhÄŸadávania 
  1538pref.prespref=Nastavenie prezentácie 
  1639pref.interfacelang=Jazyk rozhrania: 
  1740pref.encoding=Kódovanie: 
  18 pref.all=vÅ¡etko 
   41pref.all=vÅ¡etkÃœch 
  1942pref.set_prefs=uloÅŸ nastavenia 
   43pref.berrybasket.on=zapnutÃœ 
   44pref.berrybasket.off=vypnutÃœ 
   45 
   46################## 
   47# document page 
   48################## 
  2049doc.expand_doc_b=ROZBALIÅ€ TEXT 
  2150doc.expand_doc_tip=ZobraziÅ¥ celÃœ text 
   
  2857doc.detach_page_b=OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE 
  2958doc.detach_page_tip=OtvoriÅ¥ stránku v novom okne 
   59 
   60external.title=ExternÃœ odkaz 
   61 
   62 
   63################## 
   64# authentication page 
   65################## 
   66authen.no_permission=Prepáčte, ale nemáte právo vstúpiÅ¥ na tieto stránky. 
   67authen.enabled=zapnuté 
   68authen.disabled=vypnuté 
   69authen.change_password_title=ZmeniÅ¥ heslo 
   70authen.change_password_successed_content=VaÅ¡e heslo bolo úspeÅ¡ne zmenené. 
   71authen.two_password_not_match=Nové heslá sa nezhodujú. 
   72authen.password_initial=VloÅŸte počiatočné heslo pre tohto pouşívateÄŸa. 
   73authen.wrong_password_warning=Neznámy uşívateÄŸ, alebo neplatné heslo. 
   74authen.list_of_current_users_title=Zoznam pouşívateÄŸov 
   75authen.authentication=Správcovská stránka  
   76authen.greenstone_home=Domov 
   77authen.list_users=listuj v pouşívateÄŸoch 
   78authen.change_password=zmeniÅ¥ heslo 
   79authen.change_password=zmeniÅ¥ heslo 
   80 
   81 
   82 
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_default2_sk.properties

  r26581 r30502  
   1# This properties file is for the secondary text strings, not the main stuff 
   2################## 
   3# help page 
   4################## 
   5 
   6 
   7 
   8help.openbookshelf=Otvor túto policu 
   9help.sectionarrows=Choď do predchádzajúcej/dalÅ¡ej časti 
   10 
   11 
   12 
   13 
   14 
   15 
   16 
   17 
   18 
   19 
   20 
   21############################# 
   22# Document structure editor # 
   23############################# 
   24dse.edit=editovaÅ¥ 
   25 
   26################### 
   27# DebugInfo  # 
   28################### 
 • main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_default_sk.properties

  r30041 r30502  
  22 
  33#***** TEXT FRAGMENTS ***** 
  4 gsdl:Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone 
   4gsdl=Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone 
  55# the buttons 
  6 home_b:DOMOV 
  7 help_b:POMOC 
  8 pref_b:NASTAVENIA 
   6home_b:Domov 
   7help_b:Pomoc 
   8pref_b:Nastavenia 
  99# tool tips for the buttons 
  1010home_tip:Domovská stránka 
  1111help_tip:Pomoc 
  1212pref_tip:ZmeniÅ¥ nastavania 
  13 aboutpage:O tejto zbierke 
   13 
   14aboutpage=O kniÅŸnici 
   15home.librarian_interface=Knihovnícke rozhranie 
  1416 
  1517###################### 
   
  2325# query page 
  2426######################## 
   27query=HÄŸadaÅ¥ 
   28 
   29query.document_plural=dokumenty 
   30 
   31# eg Displaying 1 to 20 of 42 sections/documents 
  2532query.nodocsmatch:Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke. 
  2633query.onedocsmatch:1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke. 
  27  
  28  
  29 # eg Displaying 1 to 20 of 42 sections/documents 
  3034 
  3135 
   
  3337# prefs page 
  3438################## 
  35 pref.searchpref:Nastavenia vyhÄŸadávania 
  36 pref.prespref:Nastavenie prezentácie 
  37 pref.interfacelang:Jazyk rozhrania: 
  38 pref.encoding:Kódovanie: 
  39 pref.all:vÅ¡etko 
   39pref.searchpref=Nastavenia vyhÄŸadávania 
   40pref.prespref=Nastavenie prezentácie 
   41pref.interfacelang=Jazyk rozhrania: 
   42pref.encoding=Kódovanie: 
   43pref.all=vÅ¡etkÃœch 
   44pref.berrybasket.on=zapnutÃœ 
   45pref.berrybasket.off=vypnutÃœ 
   46pref.formatedit.on=zapnutÃœ 
   47pref.formatedit.off=vypnutÃœ 
  4048pref.set_prefs:uloÅŸ nastavenia 
  4149 
   
  4654 
  4755 
   56doc.document=Dokument 
  4857 
  4958 
   59external.title=ExternÃœ odkaz 
  5060 
  5161 
   
  5363# authentication page 
  5464################## 
   65authen.enabled=zapnuté 
   66authen.disabled=vypnuté 
   67authen.list_of_current_users_title=Zoznam pouşívateÄŸov 
   68authen.authentication=Správcovská stránka  
  5569 
  5670 
   
  5973# Document basket # 
  6074################### 
   75 
   76