Changeset 30848

Show
Ignore:
Timestamp:
28.09.2016 15:40:29 (4 years ago)
Author:
ak19
Message:

Slovakian language translation updates for aux module of the GS2 interface. Many thanks to Tomas Fiala

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak2.dm

  r30604 r30848  
  55# -- this file contains text that is of less importance 
  66###################################################################### 
  7  
  87 
  98###################################################################### 
   
  3130<br>nech si v teplej letnej hmle  
  3231<br>nech oceán tvojich ciest cestuje tak ÄŸahko ako vyleÅ¡tenÃœ greenstone. 
  33  
  3432 
  3533} 
   
  6260Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácii a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.} 
  6361 
  64  
  6562_textdescrselcol_ [l=sk] {vyber zbierku} 
  66  
  6763 
  6864###################################################################### 
   
  7167###################################################################### 
  7268 
  73  
  7469#------------------------------------------------------------ 
  7570# text macros 
   
  8984###################################################################### 
  9085 
  91  
  9286#------------------------------------------------------------ 
  9387# text macros 
   
  10498_foundintcontent_ [l=sk] {<h3>Odkaz na zbierku "_2_"</h3> 
  10599 
  106 <p>ZvolenÃœ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÃœ (spája zbierky "_2_"). Ak    
  107 chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete ísÅ¥ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.} 
  108  
   100<p>ZvolenÃœ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÃœ (smeruje do zbierky "_2_"). Ak chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete kliknúť<a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargclUrlsafe_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.} 
  109101 
  110102###################################################################### 
   
  113105###################################################################### 
  114106 
  115  
  116107#------------------------------------------------------------ 
  117108# text macros 
   
  136127_textmessagestalekey_ [l=sk] {Neplatná adresa ! Prosím zadajte svoje heslo pre vstup na tieto stránky.} 
  137128 
  138  
  139129###################################################################### 
  140130# 'docs' page  
  141131package docs 
  142132###################################################################### 
  143  
  144133 
  145134#------------------------------------------------------------ 
   
  191180_textfailmsg71_ [l=sk] {Počas pokusu vybudovaÅ¥ zbierku nastala neočakávaná chyba.} 
  192181 
  193  
  194182_textblcont_ [l=sk] {Správa o vybudovaní obsahuje tieto informácie:} 
  195183 
   
  198186package collector 
  199187###################################################################### 
  200  
  201  
  202188 
  203189#------------------------------------------------------------ 
   
  294280_textreset_ [l=sk] {Reset } 
  295281 
  296  
  297282_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagecollector_" target=_top>reÅ¡tartujte ZberateÄŸa</a> a skúste znova. } 
  298  
  299283 
  300284_textretcoll_ [l=sk] {SpÀť } 
   
  329313package depositor 
  330314###################################################################### 
  331  
  332315 
  333316_textdepositorblurb_ [l=sk] {<p>Dopl&#328;te nasleduj&#250;ce inform&#225;cie a kliknite na _textintro_.</p>} 
   
  349332_textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu} 
  350333 
  351  
  352334_texttmpfail_ [l=sk] {Depozit nedokázal zapísaÅ¥, alebo prečítaÅ¥ súbor/priečinok Temp. Pravdepodobne Greenstone nemÃŽÅŸe :<ul> 
  353335<li>zapisovaÅ¥/čítaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>} 
  354336 
  355  
  356337###################################################################### 
  357338# 'gsdl' page 
   
  359340###################################################################### 
  360341 
  361  
  362 #------------------------------------------------------------ 
  363 # text macros 
  364 #------------------------------------------------------------ 
  365  
   342#------------------------------------------------------------ 
   343# text macros 
   344#------------------------------------------------------------ 
  366345 
  367346_textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>} 
   
  409388package userslistusers 
  410389###################################################################### 
  411  
  412390 
  413391#------------------------------------------------------------ 
   
  424402_textdeleteuser_ [l=sk] {vymazaÅ¥} 
  425403 
  426  
  427404###################################################################### 
  428405# 'users' page 
   
  430407###################################################################### 
  431408 
  432  
  433 #------------------------------------------------------------ 
  434 # text macros 
  435 #------------------------------------------------------------ 
  436  
   409#------------------------------------------------------------ 
   410# text macros 
   411#------------------------------------------------------------ 
  437412 
  438413_textedituser_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ pouşívateÄŸské nastavenia} 
   
  450425_textavailablegroups_ [l=sk] {Predefinované skupiny zahŕňajú administrátora spolu s ďalšími skupinami, ktoré sú potrebné k vzdialenému budovaniu zbierok prostredníctvom Knihovníckeho rozhrania Deposita:<ul><li><b>administrátor</b>: Deleguje práva k prístupu a zmene konfigurácie systému a pouşívateÄŸskÃœch účtov.<li><b>personal-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu novÃœch osobnÃœch zbierok konktrétneho pouşívateÄŸa.<li><b><collection-name>-collection-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu konkretnej zbierky "nazovzbrieky-meno".                                                                                               <li><b>all-collections-editor</b>: Deleguje práva k vytvoreniu a editovaniu <b>vÅ¡etkÃœch</b> zbierok a udeÄŸuje prístup k pouşívaniu ZberateÄŸa.</ul> } 
  451426 
  452  
  453427###################################################################### 
  454428# 'users' page 
   
  456430###################################################################### 
  457431 
  458  
  459432#------------------------------------------------------------ 
  460433# text macros 
   
  464437_textremwarn_ [l=sk] {Ste si istÃœ, ÅŸe chcete zmazaÅ¥ pouşívateÄŸa <b>_cgiargumunHtmlsafe_</b>?} 
  465438 
  466  
  467439###################################################################### 
  468440# 'users' page 
  469441package userschangepasswd 
  470442###################################################################### 
  471  
  472443 
  473444#------------------------------------------------------------ 
   
  480451_textretype_ [l=sk] {napíšte eÅ¡te raz nové heslo} 
  481452 
  482  
  483453###################################################################### 
  484454# 'users' page 
   
  486456###################################################################### 
  487457 
  488  
  489458#------------------------------------------------------------ 
  490459# text macros 
   
  492461 
  493462_textsuccess_ [l=sk] {VaÅ¡e heslo bolo úspeÅ¡ne zmenené.} 
  494  
  495463 
  496464###################################################################### 
   
  498466package users 
  499467###################################################################### 
  500  
  501468 
  502469#------------------------------------------------------------ 
   
  516483_textfailed_ [l=sk] {Nesprávne pouşívateÄŸské heslo, alebo meno.} 
  517484 
  518  
  519485###################################################################### 
  520486# 'status' pages 
   
  522488###################################################################### 
  523489 
  524  
  525 #------------------------------------------------------------ 
  526 # text macros 
  527 #------------------------------------------------------------ 
  528  
   490#------------------------------------------------------------ 
   491# text macros 
   492#------------------------------------------------------------ 
  529493 
  530494_textversion_ [l=sk] {Verzia Greenstone} 
   
  566530_textmus_ [l=sk] {aktualizácia main.cfg prebehla úspeÅ¡ne} 
  567531 
  568  
  569532###################################################################### 
  570533# 'bsummary' pages 
  571534package bsummary 
  572535###################################################################### 
  573  
  574536 
  575537#------------------------------------------------------------ 
   
  615577_textcharacterise_ [l=sk] {O akÃœ problém ide} 
  616578_textseverity_ [l=sk] {Ako váşny je problém} 
  617   
   579 
  618580_textbadrender_ [l=sk] {Stránka nevyzerá dobre} 
  619581_textcontenterror_ [l=sk] {Chyba obsahu} 
   
  637599_textusabbanner_ [l=sk] {Greenstone koru-style banner} 
  638600 
  639  
  640601###################################################################### 
  641602# GTI text strings 
   
  643604###################################################################### 
  644605 
  645  
  646 #------------------------------------------------------------ 
  647 # text macros 
  648 #------------------------------------------------------------ 
  649      
   606#------------------------------------------------------------ 
   607# text macros 
   608#------------------------------------------------------------ 
   609 
  650610_textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba} 
  651611 
   
  720680_textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časÅ¥ Greenstone mÃŽÅŸete preloÅŸiÅ¥ prostredníctvom Excel súboru: <ol><li>StiahnuÅ¥ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=work&e=_compressedoptions_">súbor nepreloÅŸenÃœch prekladov</a>, alebo <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&tct=all&e=_compressedoptions_">kompletnÃœ preklad</a>. StiahnutÃœ súbor otvorte Microsoft Excel (Office 2003/XP, alebo novším) a uloÅŸte ako Microsoft Excel (.xls). <li>Preklad vloÅŸte do zodpovedajúcich polí. <li>Po skončení prekladu zaÅ¡lite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.</ol>} 
  721681 
  722  
  723  
  724682############ 
  725683# gli page