source: gli/trunk/classes/dictionary_lv.properties@ 18369

Last change on this file since 18369 was 18369, checked in by kjdon, 15 years ago

added Component.Orientation property for use with code submitted by Amin Hedjazi which displays the GLI RTL for rtl languages

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 65.9 KB
Line 
1#*******************
2#** Language Orientation Property
3Component.Orientation:LTR
4
5#*******************
6#
7#***** AboutDialog *****
8AboutDialog.Acknowledgement:Pateicības par programmām, paketēm vai klasēm...
9AboutDialog.Date:(JÅ«lijs 2007)
10AboutDialog.Item0:Xerces Java 1' no The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)
11AboutDialog.Item2:WGet' no Free Software Foundation, Inc. (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html)
12AboutDialog.Item3:qflib' no Quality First Software GmbH. (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html)
13AboutDialog.Item4:ExtensionFileFilter.class' Bruno Dumon un līdzstrādnieki (http://pollo.sourceforge.net/)
14AboutDialog.Item5:Kā aizliegt datnes pārdēvēšanu datnes izvēlnē' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/)
15AboutDialog.Item6:Autoscrolling' - Java Swing pateicoties Robert Eckstein, Marc Loy & Dave Wood (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf)
16AboutDialog.Item7:Add ghosted drag images to your JTrees' - pateicoties Andrew J. Armstrong (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html)
17AboutDialog.Item8:Novērsta nepatÄ«kama java.prefs kČūda, ja jums nav administrātora pieejas' - pateicoties Walter Schatz
18AboutDialog.Java_Req:Java ir Sun Microsystems Inc. firmas zīme. JRE tiek distribūtēta pie Papildus Licences Nosacījumiem (Supplemental License Terms), kura atrodama uz http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html
19AboutDialog.Java_Req_One:Å is produkts iekÄŒauj kodus licencētas RSA Security, Inc.
20AboutDialog.Java_Req_Two:DaÅŸas programmatÅ«ras daÄŒas ir IBM licencētas un pieejamas uz http\://oss.software.ibm.com/icu4j/
21AboutDialog.Thanks:Arī pateicamies tiem, kuri publicēja noderīgu informāciju par java uz web...
22AboutDialog.Title:Par...
23AboutDialog.Title_One:Greenstone Bibliotekāra Interfeiss (GBI)
24AboutDialog.Title_Two:Greenstone Digitālā Bibliotēka, Waikato Universitāte
25AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2006 New Zealand Digital Library Project
26AboutDialog.Copyright_Two:Publicēts zem GPL. Vairāk skatīt LICENSE.txt.
27#***********************
28#
29#***** Audit Table *****
30AuditTable.File:Datne
31#***********************
32#
33#***** Auto Filter *****
34Autofilter.AND:UN
35Autofilter.Ascending:Pieaugošs
36Autofilter.Case_Sensitive:Sakritības Gadījums
37Autofilter.Custom_Filter:Uzlabots
38Autofilter.Descending:Dilstošs
39Autofilter.Filter_By_Value:Vienkāršs
40Autofilter.Name:Kolonnas Vārds
41Autofilter.None:Nekāds
42Autofilter.Operator:Nosacījums
43Autofilter.OR:VAI
44Autofilter.Order:Sakārtošana
45Autofilter.Order_Tooltip:Sakārtot sakrītošos elementus šādā secībā
46Autofilter.Remove:Noņemt Filtru
47Autofilter.Remove_Tooltip:Noņemt šo filtru no tabulas kolonnas
48Autofilter.Set:Uzdot Filtru
49Autofilter.Set_Tooltip:Pievienot Å¡o filtru tabulas kolonnai
50Autofilter.Table_Header_Tooltip:Filtrēt pēc {0}
51Autofilter.Title:Metadatu Autofiltrs
52Autofilter.eqeq:vienlīdzīgs
53Autofilter.!eq:does not equal
54Autofilter.<:is less than
55Autofilter.<eq:is less than or equal to
56Autofilter.>:is greater than
57Autofilter.>eq:is greater than or equal to
58Autofilter.^:starts with
59Autofilter.!^:does not start with
60Autofilter.$:ends with
61Autofilter.!$:does not end with
62Autofilter.?:contains
63Autofilter.!?:does not contain
64#
65# ********************************************************
66# *************** Collection Design Module ***************
67# ********************************************************
68# * The dictionary phrases used in the creation of the *
69# * Colection Design Module. Note that we still have *
70# * access to the format arguments (argument 32+) for *
71# * html formatting. *
72# ********************************************************
73CDM.ArgumentConfiguration.Add:Pievienot
74CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>Arguments '{0}' prasa veselu skaitli,<br>bet ne vesels skaitlis var būt analizēts no {1}.</html>
75CDM.ArgumentConfiguration.Custom_Header:Iestatīšana
76CDM.ArgumentConfiguration.Custom:Iestatīšanas Argumenti:
77CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:KČūda Argumentos
78CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Lūdzu konfigurēt argumentus priekš {0}.</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
79CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:Arguments '{0}' prasa vērtību, bet tā nav norādīta.
80CDM.ArgumentConfiguration.Remove:Noņemt
81CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:Argumentam '{0}' jābūt norādīta vērtība.
82CDM.ArgumentConfiguration.Title:Argumentu Konfigurēšana
83CDM.ClassifierManager.Add:Pievienot Klasifikatoru...
84CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Lietot norādīto klasifikatoru ar šo kolekciju
85CDM.ClassifierManager.Assigned:Pašlaik Piešķirtie Klasifikatori
86CDM.ClassifierManager.Classifier:Izvēlieties klsifikatoru, ko pievienot:
87CDM.ClassifierManager.Classifier_Tooltip:Klasifikatori pieejami lietošanai kolekcijā
88CDM.ClassifierManager.Classifier_Exists:Šis klasifikators ir jau nozīmēts šai kolekcijai.
89CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:klasifikators
90CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:Nespēju noteikt argumentus {0}\nklasifikatoram. LÅ«dzu pārliecinieties, ka klasifikators\nnodroÅ¡ina -xml karodziņu, palaiÅŸot classinfo.pl skriptu\nlÄ«dzÄ«gi, ka skripta pluginfo.pl gadÄ«jumā,\nkā aprakstÄ«ts dokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1.
91CDM.ClassifierManager.Configure:Konfigurēt Klasifikatoru...
92CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:Izvēlētā klasifikātora opciju maiņa
93CDM.ClassifierManager.Remove:Noņemt Klasifikatoru
94CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto klasifikatoru no saraksta
95CDM.ClassifierManager.Parsing.Message:Tiek ielādēta klasifikatoru informācija... # Updated 10-Jun-2006
96CDM.ClassifierManager.Parsing.Title:Klasifikatoru Ielādēšana
97CDM.FormatManager.Add:Pievienot Formātu
98CDM.FormatManager.Add_Tooltip:Izmantot specificēto formāta komandu ar kolekciju
99CDM.FormatManager.Assigned_Formats:Pašlaik Nozīmētās Formāta Komandas
100CDM.FormatManager.Editor:HTML Formāta Rinda
101CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:Ievadiet formāta komandu šeit
102CDM.FormatManager.Enabled:AtÄŒauts
103CDM.FormatManager.Feature:Izvēlēties Pazīmi
104CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:Pazīme kuru formatēt
105CDM.FormatManager.Insert:Iespraust
106CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:Iespraust izvēlēto mainīgo formāta komandā
107CDM.FormatManager.Part:Ietekmētā Komponente
108CDM.FormatManager.Part_Tooltip:Izvēlētās pazīmes aspekts, ko formatēt
109CDM.FormatManager.Remove:Noņemt Formātu
110CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto formāta komandu no saraksta
111CDM.FormatManager.Replace:Nomainīt Formātu
112CDM.FormatManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto formāta komandu
113CDM.FormatManager.Variable:Mainīgie
114CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:Mainīgie pieejami izmantošanai formāta komandā
115CDM.General.Access:Šai kolekcijai jābūt publiski pieejamai
116CDM.General.Browser_Title:Izvēlieties Attēlu
117CDM.General.Collection_Extra:Kolekcijas apraksts:
118CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:Kolekcijas satura un nodoma apraksts
119CDM.General.Collection_Name:Kolekcijas nosaukums:
120CDM.General.Collection_Name_Tooltip:Kolekcijas nosaukums
121CDM.General.Email.Creator:Autora epasts
122CDM.General.Email.Creator_Tooltip:Kolekcijas autora e-pasta adrese
123CDM.General.Email.Maintainer:Atbalstītāja epasts
124CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:Kolekcijas atbalstītāja (apkalpotāja) e-patsta adrese
125CDM.General.Icon_Collection:URL uz 'Par' lapas ikonu:
126CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot kolekcijas 'Par' lapā
127CDM.General.Icon_Collection_Small:URL uz 'mājas' lapas ikonu:
128CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot bibliotēkas mājas lapā
129CDM.General.Image_Copy_Failed:AtgadÄ«jās kČūda, kura neÄŒauj jÅ«su izvēlēto attēlu(s) nokopēt.\nLÅ«dzu mēģiniet manuāli nokopēt attēlu(s):\n{0}\n uz jÅ«su kolekcijas:\n{1}\n images mapi # Updated 22-Apr-2006
130CDM.General.Image_Filter:Attēli (gifs, jpgs un pngs)
131CDM.GUI.Classifiers:Pārlūkošanas Klasifikatori
132CDM.GUI.Design_Topics:Dezaina Sekcijas
133CDM.GUI.Formats:Formatizēšana
134CDM.GUI.General:Vispārīgi
135CDM.GUI.Indexes:Meklēšanas Indeksi
136CDM.GUI.MetadataSets:Metadatu Kopas
137CDM.GUI.Plugins:Dokumentu Spraudņi
138CDM.GUI.Root:CDM_ROOT
139CDM.GUI.SearchTypes:Meklēšanas Tipi
140CDM.GUI.Subcollections:Sadalījumu Indeksi
141CDM.GUI.SuperCollection:Starp-Kolekciju Meklēšana
142CDM.GUI.Translation:Teksta Tulkošana
143CDM.HelpButton:Dotā ekrāna palīgs # Updated 22-Apr-2006
144CDM.HelpButton_Tooltip:Atvērt dotā ekrāna GBI palīgu # Updated 22-Apr-2006
145CDM.IndexManager.Add_Index:Pievienot Indeksu
146CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:Izveidot specifisku indeksu Å¡ai kolekcijai
147CDM.IndexManager.Allfields_Index:Pievienot kombinēto meklēšanu uz visiem indeksiem (visiem laukiem) # Updated 22-Apr-2006
148CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[Noklusējuma Indeks]
149CDM.IndexManager.Document:dokuments
150CDM.IndexManager.Index_Exists:Šis indeks esot jau bijis nozīmēts dotai kolekcijai.
151CDM.IndexManager.Index_Name:Indeksa Vārds:
152CDM.IndexManager.Index_Name_Tooltip:Unikāls nosaukums jaunam indeksam
153CDM.IndexManager.Indexes:Nozīmētie Indeksi
154CDM.IndexManager.Level:Līmenī:
155CDM.IndexManager.Level_Exists:Šis līmenis jau esot ticis nozīmēts dotai kolekcijai.
156CDM.IndexManager.Level_Tooltip:Dokumenta līmenis uz kura veidot indeksu
157CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata:Pievienot Visu
158CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata_Tooltip:Izveidot atsevišķu indeksu katram atsevišķi pieejamam avotam, izmantojot avotu kā indeksa vārdu
159CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level:Pievienot LÄ«meni
160CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level_Tooltip:Izveidot indeksu uz norādīto līmeni
161CDM.IndexManager.MGPP.Current_Levels:Patreiz Nozīmētie Līmeņi
162CDM.IndexManager.MGPP.Indexes:Administrēt Indeksus
163CDM.IndexManager.MGPP.Level:Līmeņa Avots:
164CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name:Līmeņa Vārds:
165CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name_Tooltip:Unikāls vārds jauna līmeņa indeksam
166CDM.IndexManager.MGPP.Levels:Administrēt Līmeņus
167CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level:Noņemt Līmeni
168CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level_Tooltip:Noņemt izvēlētā līmeņa indeksu
169CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index:Nomainīt Indeksu
170CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto indeksu
171CDM.IndexManager.Paragraph:paragrāfs
172CDM.IndexManager.Remove_Index:Noņemt Indeksu
173CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:Noņemt izvēlēto indeksu no saraksta
174CDM.IndexManager.Section:sekcija
175CDM.IndexManager.Set_Default:Uzdot Noklusējuma Indeksu
176CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto indeksu, kā indeksu pēc noklusējuma
177CDM.IndexManager.Source:Izveidot indeksu uz:
178CDM.IndexManager.Source_Tooltip:Metadatu elementi uz kuriem izveidot indeksus
179CDM.LanguageManager.Add:Pievienot Valodu
180CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto valodu sarakstam
181CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:Nozīmētās Valodas
182CDM.LanguageManager.Default_Language:Noklusējuma Valoda
183CDM.LanguageManager.Remove:Noņemt Valodu
184CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto valodu no saraksta
185CDM.LanguageManager.Selector:Valoda ko pievienot:
186CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Valoda uz kuras izveidot sadalījuma indeksu
187CDM.LanguageManager.Set_Default:Uzdot Noklusējumu
188CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto valodu kā noklusējumu
189CDM.MetadataSetManager.Add:Pievienot Metadatu Kopu... # Updated 22-Apr-2006
190CDM.MetadataSetManager.Add_Tooltip:Pievienot kolekcijai jaunu metadatu kopu.
191CDM.MetadataSetManager.Edit:Rediģēt Metadatu Kopu... # Updated 22-Apr-2006
192CDM.MetadataSetManager.Edit_Message:Metadatu kopas var būt rediģētas, izmantojot Greenstone Metadatu Kopu Redaktoru GEMS (Greenstone Editor for Metadata Sets).\nPalaidiet GEMS no Windows izmantojot \nStarts-->Greenstone Digitālās Bibliotēkas Programmatūra-->GEMS.\nNo Linux vai Mac palaist gems.sh no Greenstone instalācijas mapes ar nosaukumu gli. # Updated 22-Apr-2006
193CDM.MetadataSetManager.Edit_Message_Title:Metadatu Kopu Rediģēšana
194CDM.MetadataSetManager.Edit_Tooltip:Rediģēt izvēlēto metadatu kopu.
195CDM.MetadataSetManager.Elements:Elementi izvēlētā Metadatu Kopā
196CDM.MetadataSetManager.Remove:Dzēst Metadatu Kopu
197CDM.MetadataSetManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto metadatu kopu no kolekcijas.
198CDM.MetadataSetManager.Sets:Pieejamās Metadatu Kopas
199CDM.MetadataSetManager.Chooser.Add:Pievienot
200CDM.Move.At_Bottom:Nevaru pārvietot {0} {1} zemāk, jo tas jau ir pašā saraksta apakšā.
201CDM.Move.At_Top:Nevaru pārvietot {0} {1} augstāk, jo tas jau ir pašā saraksta virsotnē.
202CDM.Move.Cannot:Nevaru pārvietot spraudni {0} zemāk, jo RecPlug un ArcPlug jāatrodas saraksta pašā apakšā.
203CDM.Move.Fixed:<html>RecPlug un ArcPlug parasti ir nepiecieÅ¡ams bÅ«t pēdējiem un tādÄ“ÄŒ ir fiksēti savā vietā.<br>Ja jums patiesi vajag mainÄ«t viņu pozÄ«cijas, tad lÅ«dzu rediģējiet collect.cfg datni manuāli.</html>
204CDM.Move.Move_Down:Pārvietot Zemāk
205CDM.Move.Move_Down_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu zemāk sarakstā
206CDM.Move.Move_Up:Pārvietot Augstāk
207CDM.Move.Move_Up_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu augstāk sarakstā
208CDM.Move.Title:KČūda - Nevaru Pārvietot
209CDM.PlugInManager.Add:Pievienot Spraudni...
210CDM.PlugInManager.QuickAdd:Pievienot Spraudni
211CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:Izmantot norādīto spraudni šajā kolekcijā
212CDM.PlugInManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Spraudņi
213CDM.PlugInManager.Configure:Konfigurēt Spraudni...
214CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Izmainīt opcijas izvēlētam spraudnim
215CDM.PlugInManager.Ignore:Nepievienot Spraudni
216CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:Nepievienot nevienu spraudni Å¡ai kolekcijai.
217CDM.PlugInManager.PlugIn:Izvēlieties spraudni ko pievienot:
218CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:Pieejamie spraudņi izmantošanai kolekcijā
219CDM.PlugInManager.PlugIn_Exists:Å is spraudnis jau esot pievienots Å¡ai kolekcijai.
220CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:spraudnis
221CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:Nevaru noteikt argumentus {0}\nspraudnim. LÅ«dzu pārliecinieties, ka spraudnis nodroÅ¡ina\n -xml karodziņu, palaiÅŸot pluginfo.pl skriptu, kā aprakstÄ«ts\ndokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1.
222CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:Nav sagaidāms, ka kāds no spraudņiem Å¡ajā kolekcijā varētu apstrādāt datni “{0}”.SekojoÅ¡ie spraudņi var bÅ«t izmantoti, lai apstrādātu Å¡o datni. JÅ«s varat pievienot vienu tagad, izvēloties to, un nospieÅŸot Pievienot pogu. (JāpiezÄ«mē, ka jÅ«s varat jebkurā laikā izmainÄ«t spraudņu sarakstu izmantojot “Dokumentu Spraudņi” no paneÄŒa Dizains.)
223CDM.PlugInManager.Remove:Noņemt Spraudni
224CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto spraudni no saraksta
225CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:Ieteicamie spraudņi datnei
226CDM.PlugInManager.Parsing.Message:Tiek ielādēta spraudņu informācija... # Updated 10-Jun-2006
227CDM.PlugInManager.Parsing.Title:Ielādē Spraudņus
228CDM.SearchTypeManager.Add:Pievienot Meklēšnas Tipu
229CDM.SearchTypeManager.Add_Tooltip:AtÄŒaut noteiktu meklēšanas tipu Å¡ajā kolekcijā
230CDM.SearchTypeManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Meklēšanas Tipi
231CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection:Indeksētājs: # Updated 19-Aug-2005
232CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection_Tooltip:Izvēlieties indeksētāju, ko lietot ar šo kolekciju. # Updated 19-Aug-2005
233CDM.SearchTypeManager.Enable:AtÄŒaut PaplaÅ¡inātās Meklēšanas
234CDM.SearchTypeManager.Remove:Dzēst Meklēšanas Tipu
235CDM.SearchTypeManager.Remove_Tooltip:NeatÄŒaut izvēlēto meklēšanas tipu ar Å¡o kolekciju
236CDM.SearchTypeManager.SearchType:Meklēšanas Tips
237CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection:Meklēšanas Tipi:
238CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection_Tooltip:Meklēšanas tipi pieejami izmantošanai ar šo kolekciju
239CDM.SubcollectionManager.Add:Pievienot Filtru
240CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto filtru kolekcijai
241CDM.SubcollectionManager.Assigned:Definētie Apkškolekciju Filtri
242CDM.SubcollectionManager.Exclude:Izslēgt
243CDM.SubcollectionManager.Flags:Uzdodamais karodziņš pie sakritības
244CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:Karodziņu regulārā izteiksme, kura izmantojama pie sakritības (piem. "i" reģistrnejūtīgai sakritībai)
245CDM.SubcollectionManager.Include:IekÄŒaut
246CDM.SubcollectionManager.Inclusive:Ko mēs darām ar datnēm, kuras sakrīt?
247CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:Nozīmēt Valodas
248CDM.SubcollectionManager.Match:Sakritības regulārā izteiksme:
249CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:Regulārā izteiksme, kura definē dokumentus apakškolekcijā
250CDM.SubcollectionManager.Name:Apakškolekcijas filtra vārds:
251CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:Jaunā apakškolekcijas filtra nosaukums
252CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Å Ä« iespēja patreiz ir aizliegta, jo jÅ«s operējat {0-Current Mode} reÅŸÄ«mā. Tas ir tikai pieejams {1-Systems} un {2-Expert} reÅŸÄ«mos. Lietojiet Datne->IestatÄ«jumi, lai izmainÄ«tu operēšanas reÅŸÄ«mus.
253CDM.SubcollectionManager.Remove:Noņemt Filtru
254CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto filtru no saraksta
255CDM.SubcollectionManager.Replace:Aizvietot Filtru
256CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:Aizvietot un aktualizēt izvēlētā filtra detaÄŒas
257CDM.SubcollectionManager.Source:Dokumenta atribūts pēc kura jāsakrīt:
258CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:Dokumenta atribūts pēc kura filtrēt
259CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:Definēt Filtrus
260CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:Nozīmēt Sadalījumus
261CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Pieviento Sadalījumu
262CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:Pievienot norādīto sadalījumu šai kolekcijai
263CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[Noklusējuma Sadalījums]
264CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName:Sadalījuma Vārds:
265CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName_Tooltip:Jaunā sadalījuma nosaukums
266CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:Noņemt Sadalījumu
267CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:Izdzēst izvēlēto sadalījumu no šīs kolekcijas
268CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:Aizvietot Sadalījumu
269CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:Azvietot izvēlēto sadalījumu
270CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:Uzdot Noklusējumu
271CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:Uzdot izvēlēto sadalījumu būt pēc noklusējuma
272CDM.SubcollectionIndexManager.Source:Veidot sadalījumu uz:
273CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:Apakškolekcijas filtri uz kuriem veidot sadalījumu
274CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:Nozīmētie Apakškolekcijas Sadalījumi
275CDM.TranslationManager.Add:Pievienot Tulkojumu
276CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:Pievienot specificēto tulkojumu kolekcijai
277CDM.TranslationManager.Affected_Features:Pazīmes
278CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:Nozīmētie Tulkojumi
279CDM.TranslationManager.Default_Text:Sākotnējs Teksta Fragments
280CDM.TranslationManager.Fragment_Column:Teksta Fragments
281CDM.TranslationManager.Language:Tulkojuma valoda:
282CDM.TranslationManager.Language_Column:Valoda
283CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:Valoda uz kuru tiek tulkots
284CDM.TranslationManager.Remove:Noņemt Tulkojumu
285CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Izdzēst izvēlēto tulkojumu no kolekcijas
286CDM.TranslationManager.Replace:Aizvietot Tulkojumu
287CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt (aizvietot) izvēlēto tulkojumu
288CDM.TranslationManager.Translation:Iztulkotais Teksts
289CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:Iztulkota teksta rindu ievadiet Å¡eit
290#*******************
291#
292#***** Collection *****
293Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Kolekcija</FONT></STRONG></HTML>
294Collection.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlētās datnes un mapes
295Collection.Filter_Tooltip:IerobeÅŸot datņu atrādÄ«Å¡anu datņu kokā
296Collection.New_Folder_Tooltip:Izveidot jaunu mapi
297Collection.No_Collection:Nav Kolekcijas
298Collection.No_Collection_Loaded:Nav ielādētas kolekcijas # Updated 10-Jun-2006
299Collection.Stop:Stop
300Collection.Stop_Tooltip:Pārtraukt datņu kopēšanu
301Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Darbatelpa</FONT></STRONG></HTML>
302#**********************
303#
304#***** CollectionBuilt *****
305CollectionBuilt.Message:Kolekcija esot izveidota un ir gatava priekšskatījumam.
306CollectionBuilt.Title:Kolekcijas Izveidošanas Rezultāts
307#***************************
308#
309#***** CollectionManager *****
310CollectionManager.Build_Cancelled:Kolekcijas veidošana tikusi anulēta.
311CollectionManager.Cannot_Create_Collection:Atgadījusies kČūda un kolekcija nevar būt izveidota.
312CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:Kolekcija nevar tikt radīta dēČ:\n{0-Error message} # Updated 19-Aug-2005
313CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Kolekcija nevar tikt veidota no jauna, jo nevaru izdzēst vecās indeksa datnes.\n Lūdzu pārbaudiet, ka Greenstone vai cita programma neizmanto šīs datnes,\n un mēģiniet vēlreiz.
314CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Vecās indeksa datnes nevar tikt izdzēstas, tāpēc importēšana pārtraukta.
315CollectionManager.Cannot_Open:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta.
316CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta jo:\n{1-Error message}
317CollectionManager.Creating_New:Jaunas kolekcijas radīšana.
318CollectionManager.Log_Created:Log mape izveidota.
319CollectionManager.Loading_Collection:Kolekcijas ielādēšana
320CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:Kolekcijas ielādēšana, lūdzu uzgaidiet...
321CollectionManager.Loading_Successful:Ielādētā kolekcija {0}.
322CollectionManager.Missing_Config:Å ai kolekcijai nav pareiza collect.cfg datne
323CollectionManager.Not_Col_File:{0}' neesot Bibliotekāra Interfeisa Kolekcijas Datne (.col)
324CollectionManager.No_Config_File:Datne collect.cfg netika radīta ar mkcol.pl. # Updated 19-Aug-2005
325CollectionManager.Preview_Ready_Failed:Atgadījās kČūda, kura neČauj, lai kolekcija tiktu priekšskatīta.
326CollectionManager.Preview_Ready_Title:Kolekcijas Priekšskatījuma Stāvoklis.
327CollectionManager.Session_Ready:Kolekcija {0} gatava izmantošanai.
328CollectionManager.Build_Not_Moved:Veidošanas direktorijs (ar nosaukumu 'building') nevar tikt pārvietots. # Updated 4-Nov-2005
329CollectionManager.Index_Not_Deleted:Index direktorijs nevar tikt izdzēsts. # Updated 4-Nov-2005
330CollectionManager.Install_Exception:Kolekcijas uzstādīšanas laikā konstatēta problēma:\n{0}\nIespējamais cēlonis ir Windows
331#*****************************
332#
333#***** CollectionPopupMenu *****
334CollectionPopupMenu.Delete:Izdzēst
335CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:Jauns fiktīvs dokuments
336CollectionPopupMenu.New_Folder:Jauna mape
337CollectionPopupMenu.Rename:Pārdēvēt # Updated 22-Apr-2006
338CollectionPopupMenu.Replace:Aizvietot
339#*******************************
340#
341#***** CreatePane *****
342CreatePane.Build:Veidošanas Opcijas
343CreatePane.Build_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas indeksācijas un klasifikācijas stadijā
344CreatePane.Build_Collection:Veidot Kolekciju
345CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Sākt kolekcijas formēšanas procesu
346CreatePane.Build_Progress:Veidošanas Progress
347CreatePane.Cancel_Build:Atcelt Veidot
348CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:Pārtraukt kolekcijas formēšanas procesu
349CreatePane.Full_Build:Pilnīga Pārveidošana # Updated 19-Aug-2005
350CreatePane.Full_Build_Tooltip:Pilnīgi pārveidot kolekciju no jauna # Updated 19-Aug-2005
351CreatePane.Import:Importa Opcijas
352CreatePane.Import_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas datņu convertācijas un metadatu piešķiršanas stadijā
353CreatePane.Import_Progress:Importa Progress
354CreatePane.Incremental_Build:Inkrementālā Veidošana # Updated 19-Aug-2005
355CreatePane.Incremental_Build_Tooltip:Ātrāk, par cik, tikai daÄŒa no visa nepiecieÅ¡amā kolekcijas veidoÅ¡anas procesa tiek veikta. # Updated 19-Aug-2005
356CreatePane.Log:Paziņojumu Log
357CreatePane.Log_Tooltip:Skatīt izvadu no iepriekšējiem kolekcijas formēšanas mēģinājumiem
358CreatePane.Mode_All:all # Updated 29-Apr-2006
359CreatePane.Options:Opciju Grupas
360CreatePane.Options_Title:Kolekcijas Importa & Veidošanas Opcijas
361CreatePane.Preview_Collection:Priekšskatīt Kolekciju
362CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:Priekšskatīt izveidotu kolekciju
363#**********************
364#
365#***** Dates *****
366Dates.Mon:Pirmdiena
367Dates.Tue:Otrdiena
368Dates.Wed:Trešdiena
369Dates.Thu:Ceturtdiena
370Dates.Fri:Piektdiena
371Dates.Sat:Sestdiena
372Dates.Sun:Svētdiena
373Dates.Jan:Janvāris
374Dates.Feb:Ferbruāris
375Dates.Mar:Marts
376Dates.Apr:Aprīlis
377Dates.May:Maijs
378Dates.Jun:JÅ«nijs
379Dates.Jul:JÅ«lijs
380Dates.Aug:Augusts
381Dates.Sep:Septembris
382Dates.Oct:Oktobris
383Dates.Nov:Novembris
384Dates.Dec:Decembris
385#**********************
386#
387#***** Delete Collection Prompt *****
388DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:Izvēlētās kolekcijas detaÄŒas
389DeleteCollectionPrompt.Collection_List:Pieejamas kolekcijas
390DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:Lūdzu atzīmējiet rūtiņu, lai apstiprinātu kolekcijas izdzēšanu.
391DeleteCollectionPrompt.Delete:Izdzēst
392DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kolekciju
393DeleteCollectionPrompt.Details:Veidotājs - {0}\nAtbalstītājs - {1}\nApraksts\n{2}
394DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:Kolekcija nevar būt pilnīgi izdzēsta.
395DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:Izdzēšana Neizdevās!
396DeleteCollectionPrompt.No_Collection:Nav izvēlēta kolekcija.
397DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:Kolekcija tikusi izdzēsta.
398DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Izdzēšana Pabeigta!
399DeleteCollectionPrompt.Title:Kolekcijas Izdzēšana
400#**********************
401#
402#***** DirectoryLevelMetadata *****
403DirectoryLevelMetadata.Message:Jūs taisāties piešķirt 'mapes līmeņa' metadatus izvēlētai mapei (vai mapēm). Šos metadatus automātiski pārmantos visas datnes un mapes šajā mapē. Turklāt šie metadata nevar būt vienkārši noņemti, bet tikai aizvietoti. Lai turpinātu šo darbību nospiediet 'OK'.
404DirectoryLevelMetadata.Title:Par mapes līmeņa metadatu pievienošanu
405#********************
406#
407#***** EnrichPane *****
408EnrichPane.AutoMessage:Šis elements, {0}, pieder Greenstone metadatu kopai. Šī kopa reprezentē metadatus, kuri parasti var būt izvilkti automātiski. Lai pārbaudītu, kādi {0} metadati var tikt izvilkti, radiet kolekciju izmantojot 'Radīt' paneli. # Updated 29-Apr-2006
409EnrichPane.ExistingValues:Esošās {0} vērtības # Updated 29-Apr-2006
410EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Šie metadati ir pārmantoti no mapes virs tās, un nevar būt rediģēti.
411EnrichPane.No_File:Nav Izvēlētas Datnes
412EnrichPane.No_Metadata:Nav Pieejami Metadati
413EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Nav Metadatu Elements Izvēlēts</FONT></STRONG></HTML>
414EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:Å Ä« metadatu daÄŒa neattiecas tikai uz Å¡o datni, tāpēc nevar bÅ«t rediģēta. # Updated 22-Apr-2006
415EnrichPane.Value_Field_Tooltip:Vērtība, ko piešķirt izvēlētam metadatu elementam
416EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:Vērtība, kura piešķirta izvēlētam metadatu elementam
417#***********************
418#
419#****** ExplodeMetadataPrompt *******
420ExplodeMetadataPrompt.Explode:Sadalīt
421ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:Sadalīt metadatu datni
422ExplodeMetadataPrompt.Instructions:Sadalot Å¡o metadatu datni tiks producēti individuāli ieraksti ar rediģējamiem metadatiem. Å is ir neatgrieÅŸams process un kolekcijas originālā metadatu datne tiks izdzēsta.
423ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:Sadalīšana Neizdevās.
424ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:Datubāze {0} nevar būt sadalīta.
425ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:Dotā datne nav sadalāma.
426ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:Datubāze {0} sekmīgi sadalīta.
427ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Sadalīšana Pabeigta.
428ExplodeMetadataPrompt.Title:Sadalīt Metadatu Datubāzi
429#***********************
430#
431#****** WriteCDImagePrompt *******
432WriteCDImagePrompt.CD_Name:CD/DVD vārds
433WriteCDImagePrompt.Export:Rakstīt CD/DVD attēlu
434WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Rakstīt izvēlētās kolekcijas, kā Windows CD/DVD Attēlus
435WriteCDImagePrompt.Failed_Export:Kolekcijas ({0}) nevarēja būt eksportētas.
436WriteCDImagePrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās
437WriteCDImagePrompt.Instructions:Vienas vai vairāku kolekciju eksports uz paÅ¡instalējoÅ¡os Windows CD/DVD (kaut arÄ« tas darbojas uz jebkuras platformas, CD/DVD, kas tiek radÄ«ts, palaiÅŸas tikai zem Windows). # Updated 22-Apr-2006
438WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Datņu kopēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku...
439WriteCDImagePrompt.Size_Label:Novērtētais izmērs: # Updated 4-Nov-2005
440WriteCDImagePrompt.Successful_Export:Kolekcijas ({0}) esot tikušas eksportētas.
441WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts
442WriteCDImagePrompt.Title:Kolekcijas Eksports uz CD/DVD
443#************************
444#
445#****** ExportAsPrompt *******
446ExportAsPrompt.Export_Name:Eksporta mapes nosaukums
447ExportAsPrompt.Export:Eksportēt kolekciju(as)
448ExportAsPrompt.Export_Tooltip:Eksportēt izvēlētās kolekcijas uz noteiktu mapi un izvēlētā formātā
449ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:Kolekcija, {0}, nevar būt eksportēta.
450ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- nevar būt eksportētas.
451ExportAsPrompt.Failed_Details:Skatīt {1} sīkāk
452ExportAsPrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās
453ExportAsPrompt.Instructions:Eksportēt vienu vai vairākas kolekcijas izvēlētā formātā uz noteiktu mapi
454ExportAsPrompt.Progress_Label:Datnes tiek eksportētas. Tas var aizņemt zināmu laiku...
455ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:Kolekcija, {0}, esot tikusi eksportēta.
456ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- esot tikušas eksportētas.
457ExportAsPrompt.Successful_Details:Datnes eksportētas uz: {1}
458ExportAsPrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts
459ExportAsPrompt.Title:Eksportēt Kolekcijas
460ExportAsPrompt.SaveAs:Eksportēt uz
461ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:Izvēlieties formātu uz kuru jūs vēlaties eksportēt
462#************************
463#
464#*****ExternalCollectionPrompt********
465ExternalCollectionPrompt.NewMDS:Radīt jaunu, tukšu metadatu kopu.
466ExternalCollectionPrompt.ExistingMDS:Izvēlieties vienu vai vairākas metadatu kopas
467ExternalCollectionPrompt.Title:Ielādēt āreju kolekciju
468ExternalCollectionPrompt.Instructions_1:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jūs tiksiet aicināti izvēlēties vienu vai vairākas metadatu kopas, kuras izmantot ar doto kolekciju. Eksistējošie metadati tiks importēti izvēlētajā(s) metadatau kopā(s). Originālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak.
469ExternalCollectionPrompt.Instructions_2:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jums nepieciešams pievienot metadatu kopu šai kolekcijai. Jūs varat radīt jaunu tukšu metadatu kopu, kurai visi atrastie metadatu elementi kolekcijā tiks automātiski pievienoti. Alternatīvi, jūs varat izvēlēties eksistējošas metadatu kopas, un elementi no kolekcijas tiks apvienoti vai pievienoti jau esošiem elementiem šajās kopās. Oriģinālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak.
470#****************************************
471#
472#***** Inherited Metadata *****
473ExtractedMetadata.Message:Izvēletā datne vai mape satur izvilktus metadatus, bet patreiz tie ir neredzami. Lai redzētu izvilktus metadatus, dodieties uz "[D]atne" izvēlni un izvēlieties "[I]estatÄ«jumi". "VispārÄ«gi" rekvizÄ«tu lapā izvēlieties "SkatÄ«t Izvilktus Metadatus", tad nospieÅŸiet "[O]k".
474ExtractedMetadata.Title:Å Ä« Datne/Mape satur Neredzamus Izvilktus Metadatus
475#
476#***** FileActions *****
477FileActions.Calculating_Size:Tiek kalkulēts izvēlēto datņu kopējais izmērs
478FileActions.Copying:Kopēju {0}
479FileActions.Could_Not_Delete:Nevaru izdzēst {0} # Updated 22-Apr-2006
480FileActions.Cyclic_Path:Nevaru kopēt {0}: adresētā mape ir avota mapes apakšmape. # Updated 22-Apr-2006
481FileActions.Deleting:Izdzēšu {0}
482FileActions.Directories_Selected:{0} izvēlētām mapēm # Updated 29-Apr-2006
483FileActions.Directory_Selected:1 izvēlētai mapei # Updated 29-Apr-2006
484FileActions.File_Already_Exists_No_Create:Datne '{0}' jau eksistē.
485FileActions.File_Already_Exists_Message:{0}\nDatne ar nosaukumu, kas parādÄ«ta augstāk jau eksistē\nun par spÄ«ti jÅ«su iepriekšējai izvēlei Bibliotekāra Interfeiss\nnevar to pārrakstÄ«t. LÅ«dzu pārbaudiet vai datne ir rakstÄ«t atÄŒauta.
486FileActions.File_Already_Exists_Title:KČūda - Datne Jau Eksistē.
487FileActions.File_And_Directories_Selected:1 datnei un {0} izvēlētām mapēm # Updated 29-Apr-2006
488FileActions.File_And_Directory_Selected:izvēlētai 1 datnei un 1 mapei # Updated 29-Apr-2006
489FileActions.File_Create_Error:Datne {0} nevar tikt radīta.
490FileActions.Folder_Create_Error:Mape {0} nevar tikt radīta.
491FileActions.File_Exists:{0} jau eksistē saņēmējmapē. Pārrakstī to?
492FileActions.File_Move_Error_Message:Nevaru pārvietot {0} uz\n{1}. # Updated 22-Apr-2006
493FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt izdzēsta. \nLūdzu pārbaudiet, ka jums šī datne nav
494FileActions.File_Not_Deleted_Title:KČūda - Datne nav Izdzēsta. # Updated 4-Nov-2005
495FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt atrasta. Līdz ar datņu skata\natjaunošanu, lūdzu pārbaudiet, ka datne vēl eksistē.
496FileActions.File_Not_Found_Title:KČūda - Datne nav atrasta.
497FileActions.File_Selected:1 izvēlētai datnei # Updated 29-Apr-2006
498FileActions.Files_And_Directory_Selected:izvēlētām {0} datnēm un 1 mapei # Updated 29-Apr-2006
499FileActions.Files_Selected:{0} izvēlētām datnēm # Updated 29-Apr-2006
500FileActions.Folder_Already_Exists:Mape ar nosaukumu '{0}' tiek jau lietota. Nevaru radīt mapi.
501FileActions.Increase_Depth:Palielināt DziČumu par 1
502FileActions.Insufficient_Space_Message:Darbība ar datni neizdevās, jo nepietiek vietas\nuz diska. Lai sekmīgi nokopētu datni jums turmāk\nnepieciešams: {0}
503FileActions.Insufficient_Space_Title:KČūda - Nepietiek Vietas
504FileActions.Moving:Pārvietoju {0}
505FileActions.No_Activity:Nav pieprasītas darbības
506FileActions.Possible_Cyclic_Path:{1} ir {0} mapes dziÄŒumā un var bÅ«t rekursÄ«vs ceČš? Vai datņu darbÄ«bu turpināt?
507FileActions.Read_Not_Permitted_Message:Nevaru nolasīt {0}. # Updated 22-Apr-2006
508FileActions.Read_Only:Datnes no darbatelpas ir tikai lasāmas un navar būt izdzēstas.
509FileActions.Replacing:Aizvieto {0} # Updated 22-Apr-2006
510FileActions.Selected:izvēlētām {0} datnēm un {1} mapēm # Updated 29-Apr-2006
511FileActions.Unknown_File_Error_Message:Lai gan nebija kČūda reportēta datnes darbÄ«bas\nlaikā, gala pārbaude parāda, ka\nkopijas datne nav tā pati kā avota datne. Tā cēlonis\nnav zināms. LÅ«dzu pārbaudiet jÅ«su disku un atjaunojiet\njÅ«su instalēto JVM.
512FileActions.Unknown_File_Error_Title:KČūda - Nezināma Datnes KČūda
513FileActions.Write_Not_Permitted_Message:Bibliotekāra Interfeisam nav atČaujas rakstīt\n{0}\nLūdzu pārbaudiet datnes atČaujas atribūtus.
514FileActions.Write_Not_Permitted_Title:KČūda - Nepareizas Datnes AtČaujas
515FileActions.Yes_To_All:Jā uz Visiem
516#************************
517#
518#******* File Associations dialog **********
519FileAssociationDialog.Add:Pievienot
520FileAssociationDialog.Add_Tooltip:Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu šā tipa datni
521FileAssociationDialog.Batch_File:Pakešdatnes
522FileAssociationDialog.Browse:Pārlūkot
523FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties lietojumprogrammu, ko izmantot no jūsu datņutelpas
524FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:Jūsu lietojumprogrammas pārlūkošana patreiz ir aizliegta priekš MacOS
525FileAssociationDialog.Browse_Title:Izvēlieties Lietojumprogrammu
526FileAssociationDialog.Close:Aizvērt
527FileAssociationDialog.Close_Tooltip:Aizveriet Å¡o dialogu un atgriezieties uz galveno logu
528FileAssociationDialog.Command:Palaišanas komanda:
529FileAssociationDialog.Command_File:Komanddatnes
530FileAssociationDialog.Command_Tooltip:Ievadiet komandu ar kuru palaist lietojumprogrammu
531FileAssociationDialog.Details:Jaunās Datnes Asociācijas DetaČas
532FileAssociationDialog.Executable_File:Izpildāmās datnes
533FileAssociationDialog.Existing_Associations:Aktuālās Datnes Asociācijas
534FileAssociationDialog.Extension:Datnēm kas beidzas ar:
535FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:Skatāmo datņu datnes paplašinājums
536FileAssociationDialog.Instructions:Izmantojiet šo dialogu, lai uzstādītu, kādas ārējās programmas tiks lietotas skatot noteiktu datnes-tipu, un kāda komanda tiks nosūtīta, lai palaistu šo programmu.\nLai pievienotu jaunu datnes-tipu, ievadiet tās paplašinājumu lauciņā 'Datnēm kas beidzas ar'. Lai pievienotu vai modificētu palaišanas komandu, ievadiet jaunu komandu lodziņā 'Palaišanas Komanda' vai noklikšķiniet 'Pārlūkot', ja vēlaties meklēt datņu sistēmā attiecīgo programmu. Izmantojiet formātu '%1', lai indicētu vietu, kur vajadzētu tikt iespraustam datnes nosaukumam atveramai datnei, piemēram, "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1". '%1' tiks pievienots komandas galā, ja netiks specificēts citādi.\nMacOS lietotājiem vienmēr vispirms jāmēģina specifisko mac komandu "open [-a <application_name>] %1".
537FileAssociationDialog.Table.Command:Komanda
538FileAssociationDialog.Table.Extension:Paplašinājums
539FileAssociationDialog.Title:Rediģēt Datnes Asociācijas
540FileAssociationDialog.Remove:Noņemt
541FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:Izdzēst patreiz izvēlēto asociāciju no eksistējošo asociāciju saraksta
542FileAssociationDialog.Replace:Aizvietot
543FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:Aizvietot patreiz izvēlēto asociāciju ar jaunām asociācijas detaČām
544#*******************
545#
546#******Filter***************
547Filter.0:HTM & HTML
548Filter.1:XML
549Filter.2:Teksta Datnes
550Filter.3:Attēli
551Filter.All_Files:Visas Datnes
552Filter.Filter_Tree:Parādīt Datnes
553Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Šablonu, ko jūs esat ievadījuši datņu filtrācijai, ir nederīgs.<BR>Lūdzu mēģiniet vēlreiz, izmantojot regulāras izteiksmes sintaksi un ar<BR>* norādot aizstājējzīmi.</FONT></HTML>
554#***********************
555#
556#***** GAuthenticator *****
557GAuthenticator.Password:Parole:
558GAuthenticator.Password_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu paroli
559GAuthenticator.Title:Parole ir Nepieciešama.
560GAuthenticator.Username:Lietotāja Vārds:
561GAuthenticator.Username_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu lietotājvārdu
562#**************************
563#
564#***** General Messages *****
565# 0 - A String representing the name and method of the class in question.
566General.Apply:Lietot
567General.Apply_Tooltip:Pielietot patreizējos uzstatījumus, bet neiziet no dialoga
568General.Browse:Pārlūkot...
569General.Cancel:Atcelt
570General.Cancel_Tooltip:Atcelt izmaiņas (neatsauks jebkuru jau pielietotu izmaiņu)
571General.Close:Aizvērt
572General.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu
573General.Edit:Rediģēt Vērtību
574General.Error:KČūda
575General.No:Nē
576General.NotSunJava:Java vendor: {0}\nIevērojiet, ka Bibliotekāra Interfeiss ir ticis attīstīts un testēts ar Java no Sun Microsystems.
577General.OK:OK
578General.OK_Tooltip:Akceptēt patreizējos iestatījumus un iziet no dialoga
579General.Open:Atvērt
580General.Outstanding_Processes:<html>Bibliotekāra Interfeiss nevar pilnīgi beigt darbu, kamēr visas programmas<br>startētas ar Bibliotekāra Interfeisu arī nav pabeigtas.</html>
581General.Outstanding_Processes_Title:Gaidošs lai Izietu
582General.Pure_Cancel_Tooltip:Pārtraukt šo darbību (izmaiņas netiks veiktas)
583General.Review_Output:Lūdzu pārlūkojiet izvadu zemāk:
584General.Usage:LietoÅ¡ana: {0} <params>\nVisi parametri ir neobligāti, bet Bibliotekāra Interfeiss var nojukt darbā, ja -gsdl un -library nav uzstādÄ«ti.\n -gsdl <path> : Norāda ceÄŒu uz gsdl\n - library <path> : CeÄŒu uz cgi-bin\n -mozilla <path> : Norāda ceÄŒu uz mozilla\n -mirror : AtÄŒauj web-mirroring kontroles\n -laf [java|windows|motif|mac] : Look and feel\n debug : AtÄŒauj kČūdu paziņojumus\n -no_load : Neielādēt iepriekÅ¡ atvērtu kolekciju\n -load <path> : Ielādēt norādÄ«to kolekciju
585General.View:Jaunā Vērtība
586General.Warning:Brīdinājums
587General.Yes:Jā
588#****************************
589#
590#***** GShell *****
591GShell.BadArgument:Arguments {0} ir nepareizs. # Updated 4-Nov-2005
592GShell.BadArgumentValue:Argumeta {0} vērtība ir nepareiza. # Updated 4-Nov-2005
593GShell.BadPluginOptions:Nepareiz arguments nodots spraudnim {0}. # Updated 4-Nov-2005
594GShell.BadClassifierOptions:Sastapts slikts arguments klasifikatorā {0}. # Updated 4-Nov-2005
595GShell.Build.Auxilary:Palīgdatņu radīšana un apstrāde...
596GShell.Build.BuildBegun1:************** Veidošana Uzsākta **************
597GShell.Build.BuildCancelled:************** Anulēts **************
598GShell.Build.BuildComplete1:************** Veidošana Pabeigta **************
599GShell.Build.CompressText:Teksta Saspiešana...
600GShell.Build.Index:Indeksa radīšana bāzējoties uz {0-index source and level}...
601GShell.Build.InfoDatabase:Informācijas datu bāzes radīšana...
602GShell.Build.Phind:Klasifikatora Phind ģenerēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku...
603GShell.Command:Komanda
604GShell.Failure:Komanda izpildījās nesekmīgi.
605GShell.Import.FileNotProcessed:Datne {0-target file path} bija atpazīta, bet nevarēja tikt apstrādāta ar kādu no spraudņiem (plugin).
606GShell.Import.FileNotRecognised:Datne {0-target file path} nebija atpazīta ne ar vienu spraudni.
607GShell.Import.FileProcessing:Datne {0-target file path} tiek apstrādāta ar {1-plugin name}.
608GShell.Import.FileProcessingError:Datnes {0-target file path} apstrādes process sadūrās ar kČūdu.
609GShell.Import.ImportBegun1:************** Imports Sācies **************
610GShell.Import.ImportComplete1:************** Imports Pabeigts **************
611GShell.Import.ImportComplete2:{0-number documents considered} dokumenti bija izskatīti apstrādei:
612GShell.Import.ImportComplete2.1:1 dokuments bija izskatīts apstrādei:
613GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-number processed} dokumenti bija apstrādāti un iekČauti kolekcijā.
614GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 dokuments bija apstrādāts un iekČauts kolekcijā.
615GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-number blocked} bija atturēti no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli).
616GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 bija atturēts no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli).
617GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-number ignored} bija neatpazīti.
618GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 bija neatpazīts.
619GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-number failed} bija noraidīti.
620GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 bija noraidīts.
621GShell.Import.ImportComplete3:\n
622GShell.Parsing_Metadata_Complete:Arhivētu metadatu izvilkšana pabeigta.
623GShell.Parsing_Metadata_Start:Jaunu metadatu izvilkšana no arhīvu datnēm.
624GShell.Success:Komanda pabeigta.
625#*********************
626#
627#***** GUI *****
628# Currently Enabled and Disabled display the same text but in different
629# colours. If necessary this can be changed.
630GUI.Create:Radīt
631GUI.Create_Tooltip:Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone
632GUI.Design:Dizains
633GUI.Design_Tooltip:Jūsu kolekcijas funkcionalitātes un izskata dizains
634GUI.Download:Lejupielāde
635GUI.Download_Tooltip:Lejupielādēt resursus no Interneta jūsu kolekcijai
636GUI.Enrich:Pagātināt
637GUI.Enrich_Tooltip:Nozīmēt metadatus datnēm jūsu kolekcijā
638GUI.Gather:Uzkrāt
639GUI.Gather_Tooltip:Izvēlēties datnes, kuras iekÄŒaut jÅ«su kolekcijā
640#***************
641#
642#***** HELP *****
643Help.Contents:Saturs
644Help.Title:Bibliotekāra Interfeisa Palīga Lappuses
645#****************************
646#
647#***** Invalid Metadata ******
648InvalidMetadata.Message:Å is metadatu elements ir ierobeÅŸots ar iepriekÅ¡definētu vērtÄ«bu kopu. LÅ«dzu izvēlēties vienu no eksistējošām vērtÄ«bām. # Updated 22-Apr-2006
649InvalidMetadata.Title:Nepareizi Metadati # Updated 22-Apr-2006
650#***************************
651#
652#***** LockFileDialog *****
653LockFileDialog.Cancel_Tooltip:Nepārtvert slēdzejdatnes kontroli (kolekcija netiks atvērta)
654LockFileDialog.Date:Datējums
655LockFileDialog.Error:error
656LockFileDialog.Lockfile_Message_One:Slēdzējdatnes (lock file) klātbūtne norāda uz to, ka kolekcija ir jau atvērta.
657LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:Vai jūs gribat 'pārtvert' slēdzējdatnes kontroli?
658LockFileDialog.Machine:Kur
659LockFileDialog.Name:Nosaukums
660LockFileDialog.OK_Tooltip:Pārtvert slēdzējdatnes kontroli
661LockFileDialog.Title:Slēdzējdatne Atklāta
662LockFileDialog.User:Kurš
663#********************
664#
665#*****MappingPrompt **********
666MappingPrompt.File:Mape
667MappingPrompt.Map:Radīt Īsinājumikonu
668MappingPrompt.Name:Nosaukums
669MappingPrompt.Title:Uzdot Mapes Īsinājumikonu
670MappingPrompt.Unmap:Noņemt Īsinājumikonu
671#*******************
672#
673#***** Menu Options *****
674Menu.Collapse:Aizvērt Mapi
675Menu.Edit:Rediģēt
676Menu.Edit_Copy:Kopēt (ctrl-c)
677Menu.Edit_Cut:Izgriezt (ctrl-x)
678Menu.Edit_Paste:Ielīmēt (ctrl-v)
679Menu.Expand:Atvērt Mapi
680Menu.Explode_Metadata_Database:Sadalīt metadatu datu bāzi
681Menu.File:Datne
682Menu.File_Associations:Datnes Asociācijas...
683Menu.File_CDimage:Ierakstīt CD/DVD attēlu...
684Menu.File_Close:Aizvērt
685Menu.File_Delete:Izdzēst...
686Menu.File_Exit:Iziet
687Menu.File_ExportAs:Eksportēt...
688Menu.File_New:Jauns...
689Menu.File_Open:Atvērt...
690Menu.File_Options:Iestatījumi...
691Menu.File_Save:Saglabāt
692Menu.Help:Palīgs
693Menu.Help_About:Par...
694Menu.Metadata_View:Nozīmētie metadati {0}
695Menu.Open_Externally:Atvērt ar ārējo programmu
696#********************
697#
698#***** MetaAudit *****
699MetaAudit.Close:Aizvērt
700MetaAudit.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu
701MetaAudit.Title:Visi Metadati
702#*********************
703#
704#***** Metadata *****
705Metadata.Element:Elements
706Metadata.Value:Vērtība
707MetadataSet.Files:Metadatu Kopas Datnes
708#*********************************************
709#
710#******** MetadataImportMappingPrompt *********
711MIMP.Add:Pievienot
712MIMP.Add_Tooltip:Pievienot metadatu elementu atlasītai kopai
713MIMP.Ignore:Ignorēt
714MIMP.Ignore_Tooltip:Ignorēt šo metadatu elementu
715MIMP.Instructions:Metadatu elements {0} nevar bÅ«t automātiski importēts kolekcijā. Izvēlieties metadatu kopu un sekojoÅ¡i:\n(1) nospiediet 'Pievienot', lai pievienotu metadatus Å¡ai kopai (pie nosacÄ«juma, ja kopā jau nēesot metadatu {0}), vai\n(2) izvēlieties elementu un nospiediet 'IekÄŒaut', lai importētu {0} metadatus Å¡ajā elementā, vai\n(3) ignorējiet Å¡o metadatu elementu.
716MIMP.Merge:IekÄŒaut
717MIMP.Merge_Tooltip:IekÄŒaut metadatu elelementu specificētā elementā izvēlētā kopā
718MIMP.Source_Element:Avota metadatu elements:
719MIMP.Target_Element:Mērķa metadatu elements:
720MIMP.Target_Set:Mērķa metadatu kopa:
721MIMP.Title:Nepiecešama IekČaušanas Darbība.
722#*****************************
723#
724#***** Mirroring *****
725Mirroring.ClearCache:Iztīrīt Kešu
726Mirroring.ClearCache_Tooltip:Izdzēst visas lejupielādētas datnes
727Mirroring.Download:Lejupielāde
728Mirroring.Download_Tooltip:Sākt jaunu lejupielādes uzdevumu
729Mirroring.Download_Controls:Lejupielādes Uzstatījumi
730Mirroring.Download_Depth:Lejupielādes DziČums:
731Mirroring.Download_Depth.Zero:Nulle
732Mirroring.Download_Depth.Unlimited:NeierobeÅŸots
733Mirroring.Download_Depth_Tooltip:Cik daudz hipersaites dziÄŒumā iet lejupielādējot
734Mirroring.Download_OnlyHTML:Lejupielādēt tikai HTML datnes (ignorēt asociētās datnes,piem., attēlus un stila lapas) # Updated 22-Apr-2006
735Mirroring.DownloadJob.Close:Aizvērt
736Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:Noņemt šo uzdevumu no saraksta, apstādinot to, ja tas patreiz izpildās
737Mirroring.DownloadJob.Downloading:{0} lejupielāde
738Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:Lejupielāde pabeigta
739Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:Lejupielāde apstādināta
740Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:Lejupielāde ir progresā
741Mirroring.DownloadJob.Log:Skatīt Log
742Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:Skatīt detalizētāk par šo lejupielādi
743Mirroring.DownloadJob.Pause:Pauze
744Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:Pauzēt šo lejupielādi
745Mirroring.DownloadJob.Resume:Atsākt
746Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:Atsākt šo lejupielādi
747Mirroring.DownloadJob.Status:Lejupielādēti {0} no {1} datnēm ({2} brÄ«dinājumi, {3} kČūdas)
748Mirroring.DownloadJob.Waiting:Gaida lai sāktu
749Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:Gaida uz lietotāja darbību
750Mirroring.Higher_Directories:Tikai atspoguČot datnes zem šā URL
751Mirroring.Invalid_URL:Ievadītais URL nav pareizs. Lūdzu izlabojiet.
752Mirroring.Invalid_URL_Title:Nepareizs URL
753Mirroring.Preferences:Iestatījumi...
754Mirroring.Preferences_Tooltip:AtÄŒaut starpnieku (proxy) un/vai rediģēt starpnieka iestatÄ«jumus
755Mirroring.Same_Host:Tikai atspoguÄŒot datnes Å¡ajā pašā vietnē
756Mirroring.Source_URL:Avota URL:
757Mirroring.Source_URL_Tooltip:Lejupielādes URL
758#*********************
759#
760#***** Missing EXEC *****
761MissingEXEC.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone Bibliotekāra Webserveri. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu "http://", un jābeidzas ar izpildāmās programmas nosaukumu ("gsdl" Greenstone lokālas bibliotēkas servera gadÄ«jumā, "library" visu pārejo web serveru gadÄ«jumos (piem., Apache)). # Updated 4-Nov-2005
762MissingEXEC.Title:Iztrūkst Greenstone Bibliotēkas Adrese
763#***** Missing EXEC_GS3 *****
764MissingEXEC_GS3.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone kontekstu lokāli darbojoÅ¡os Tomcat WebserverÄ«. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk, aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu http://. Adrese pēc noklusējuma ir http://localhost:8080/greenstone3. # Updated 4-Nov-2005
765MissingEXEC_GS3.Title:Iztrūkst Greenstone 3 Bibliotēkas Adrese # Updated 4-Nov-2005
766#***** Missing GLIServer *****
767MissingGLIServer.Message:Brīdinājums! Jūs nevarēsiet strādāt ar kolekcijām, izmantojot Bibliotekāra Interfeisu,
768MissingGLIServer.Title:Iztrūkst GLIServera Adrese # Updated 4-Nov-2005
769#***** Missing GSDL *****
770MissingGSDL.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet izmantot visas Bibliotekāra Interfeisa iespējas bez instalētās Greenstone Digitālās Bibliotēkas lokālās kopijas. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su instalāciju, un ceÄŒus Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
771MissingGSDL.Title:Iztrūkst Greenstone CeČš
772#***** Missing PERL *****
773MissingPERL.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet radÄ«t jaunas kolekcijas, kā arÄ« veidot esoÅ¡as, bez uzinstalētā PERL. Bibliotekāra Interfeiss nevarēja atrast PERL jÅ«su sistēmā. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su sistēmas instalāciju un ceÄŒus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
774MissingPERL.Title:Iztrūkst PERL CeČš
775#******* MissingWGET ********
776MissingWGET.Message:BrÄ«dinājums! Web atspoguÄŒoÅ¡ana ir liegta, jo Bibliotekāra Interfeiss nesekmÄ«gi mēģināja atrast atbilstoÅ¡as versijas Wget. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su sistēmas instalāciju un ceÄŒus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
777MissingWGET.Title:Iztrūkst WGet
778#******* MissingImageMagick ********
779MissingImageMagick.Message:Brīdinājums! Bibliotekāra Interfeiss nevar atrast attiecīgo ImageMagick versiju, un tāpēc ImagePlug nedarbosies. Lūdzu, uzinstalējiet ImageMagick, ja jūs vēlāties veidot attēlu kolekcijas.
780MissingImageMagick.Title:Iztrūkst ImageMagick # Updated 19-Aug-2005
781#*****************************
782#
783#***** New Session *****
784NewCollectionPrompt.Base_Collection:Bāzēt šo kolekciju uz:
785NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Izvēlieties esošo kolekciju uz kuras bāzēt jauno kolekciju
786NewCollectionPrompt.Collection_Description:Satura apraksts:
787#NewCollectionPrompt.Collection_Email:Author's Email:
788NewCollectionPrompt.Collection_Name:Kolekcijas mape:
789#NewCollectionPrompt.Collection_Name_Tooltip:Short collection name, used internally (must be 8 characters or less)
790NewCollectionPrompt.Error:KČūda jaunajā kolekcijā.
791NewCollectionPrompt.Instructions:Lai radītu jaunu kolekciju, aizpildiet lauciņus zemāk.
792NewCollectionPrompt.Metadata_Elements:Elementi izvēlētajā kopā:
793NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions1:Izvēlieties rÅ«tiņas blakus metadatu kopām, kuras iekÄŒaut jÅ«su kolekcijā.
794NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions2:(Piezīme: Jūs varat pievienot jaunas kopas vēlāk).
795NewCollectionPrompt.Metadata_Title_Existing:Izvēlieties metadatu kopas.
796#NewCollectionPrompt.Name_Error:You have either failed to enter a name for the collection, or the name you have choosen is already in use. Please correct.
797NewCollectionPrompt.NewCollection:-- Jauna Kolekcija --
798NewCollectionPrompt.Select_MDS:Pieejamas metadatu kopas:
799NewCollectionPrompt.Title:Radīt jaunu Kolekciju.
800NewCollectionPrompt.Title_Clash:Nosaukums, kuru jūs izvēlējaties jūsu kolekcijai, jau tiek izmantots. Turpināt?
801NewCollectionPrompt.Title_Error:Nosaukuma lauciņam jābūt aizpildītam. Lūdzu izlabojiet.
802#***** New Folder OrFilePrompt *****
803NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:fiktīvs
804NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:jauna mape
805NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:SaņēmējMape
806NewFolderOrFilePrompt.File_Name:Datnes Vārds
807NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai datnei
808NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:Mapes Vārds
809NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai mapei
810NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:Radīt jaunu mapi
811NewFolderOrFilePrompt.Title_File:Radīt jaunu fiktīvu dokumentu
812#***********************
813#
814NoMetadataSetsSelected.Message:Ja jūs radīsiet tagad kolekciju, tad tai nebūs sākotnējas metadatu kopas. Jūs nevarēsiet importēt vai piešķirt jebkādus metadatus, līdz nebūs importēta vai pievienota kopa jūsu kolekcijai. Vai jūs vēlaties turpināt?
815NoMetadataSetsSelected.Title:Nav Metadatu Kopa izvēlēta
816#**********************
817#
818#******* OldWGET *******
819NoPluginExpectedToProcessFile.Message:Izskatās, ka neviens no Greenstone spraudņiem varētu apstrādāt datni "{0}". Pārbaudiet, ka datnei ir pareizs paplašinājums. Ja tas ir pareizs, tad jums vajadzētu izmantot UnknownPlug spraudni, lai apstrādātu šo datni.
820NoPluginExpectedToProcessFile.Title:Nav paredzamā spraudņa datnes apstrādei
821#**********************
822#
823#******* OldWGET *******
824OldWGET.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«su instalētai Wget versijai ir zināma kČūda, kad tiek atspoguÄŒotas datnes, kurās ir URL, kas satur kodētas zÄ«mes, tādas kā, atstarpi un tildi. Mēs rekomendējam instalēt Wget 1.9 un augstāk.
825OldWGET.Title:Vecs Wget
826#***********************
827#
828#***** OpenCollectionDialog *****
829OpenCollectionDialog.Available_Collections:Pieejamas Kolekcijas
830OpenCollectionDialog.Browse:Pārlūkot
831OpenCollectionDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties kolekciju no jūsu datņu telpas
832OpenCollectionDialog.Collection:Greenstone Kolekcija (".col")
833OpenCollectionDialog.Description:Kolekcijas Apraksts
834OpenCollectionDialog.Locked_Collection:Greenstone kolekcija jau tiek lietota
835OpenCollectionDialog.No_Description:Lūdzu izvēlieties greenstone kolekciju (".col" datne), lai redzētu aprakstu.
836OpenCollectionDialog.Normal_Collection:Greenstone kolekcija
837OpenCollectionDialog.Open:Atvērt
838OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:Ielādēt izvēlēto kolekciju Bibliotekāra Interfeisā
839OpenCollectionDialog.Title:Atvērt Greenstone Kolekciju
840#**********************
841#
842#***** Options Pane inside CreatePane *****
843OptionsPane.Cancelled:- anulēts
844OptionsPane.LogHistory:Log vēsture
845OptionsPane.Successful:- sekmīgi
846OptionsPane.Unknown:- nezināms
847OptionsPane.Unsuccessful:- nesekmīgi
848#*******************
849#
850#***** Preferences *****
851Preferences:Iestatījumi
852Preferences.Connection:Savienojums
853Preferences.Connection_Tooltip:Uzstādiet URL uz greenstone bibliotēku un nokonfigurējiet starpniekservera savienojumu, ja vajadzīgs
854Preferences.Connection.GLIServer_URL:Greenstone gliserver URL: # Updated 4-Nov-2005
855Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:Greenstone "gliserver" CGI skripta URL # Updated 4-Nov-2005
856Preferences.Connection.Library_Path:Bibliotēkas CeČš:
857Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Greenstone Web CeČš:
858Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:Greenstone web-servera URL
859Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:Greenstone web-servera URL
860Preferences.Connection.ProgramCommand:Priekšskatījuma Komanda:
861Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:Programmas palaišanas komanda, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties, ka jāizmanto %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas, kur nepieciešams.
862Preferences.Connection.Proxy_Host:Starpniekserveris:
863Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:JÅ«su starpniekservera adrese
864Preferences.Connection.Proxy_Port:Starpniekservera pieslēgvieta:
865Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:Jūsu starpniekservera pieslēgvietas numurs
866Preferences.Connection.Servlet:Serversīklietotne:
867Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:Serversīklietotne izmantojama, lai skatītu jūsu vietni
868Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:Serversīklietotne nav specificēta šai vietnei. Jūs joprojām varat veidot kolekcijas, bet jūs nevarēsiet tās skatīt.
869Preferences.Connection.Site:Vietne:
870Preferences.Connection.Site_Tooltip:Vietne kurā jūs gribat strādāt
871Preferences.Connection.Use_Proxy:Izmantot starpniekservera savienojumu?
872Preferences.General:Vispārīgs
873Preferences.General_Tooltip:Uzdot daşus vispārigus iestatījumus
874Preferences.General.Email:Lietotāja Epasts:
875Preferences.General.Email_Tooltip:Epasta adrese automātiski izmantojama jebkurai kolekcijai radītai ar GBI
876Preferences.General.Font:Fonts:
877Preferences.General.Font_Tooltip:Fonts izmantojams GBI interfeisā.
878Preferences.General.Interface_Language:Interfeisa Valoda:
879Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:Izvēlieties valodu, kurā interfeiss un tā kontroles tiktu parādīti.
880Preferences.General.Restart_Required:GBI (Greenstone Bibliotekāra Interfeisam) tagad jārestartē, lai pabeigtu savu interfeisa izmaiņu aktualizāciju.
881Preferences.General.Show_File_Size:Rādīt datņu izmērus
882Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:Rādīt datņu izmērus pie katras ieejas Darbatelpā un Kolekcijas datņu kokā.
883Preferences.General.View_Extracted_Metadata:Skatīt Izvilktus Metadatus
884Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:Parādīt greenstone spraudņu izvilktos metadatus metadatu sarakstā Bagātināšanas panelī.
885Preferences.Mode:ReÅŸÄ«ms
886Preferences.Mode_Tooltip:Noklišķiniet uz ieeju, lai izvēletos piemērotu operēšanas līmeni
887Preferences.Mode.Assistant:Bibliotekāra Asistents
888Preferences.Mode.Assistant_Description:Izmantojiet Å¡o iestatÄ«jumu, lai iegÅ«tu piekÄŒuvi Greenstone Bibliotekāra Interfeisa pamata iespējām: pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jauno kolekciju radÄ«Å¡ana, kuru struktÅ«ra atspoguÄŒo jau esoÅ¡as kolekcijas, un kolekciju veidoÅ¡ana.
889Preferences.Mode.Librarian:Bibliotekārs
890Preferences.Mode.Librarian_Description:Å is iestatÄ«jums ÄŒauj normāli izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu: radÄ«t un noformēt jaunas kolekcijas, pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jaunu kolekciju noformēšanu (dizainu), un kolekciju veidoÅ¡anu (bÅ«vēšanu).
891Preferences.Mode.Systems:Bibliotēku Sistēmu Speciālists
892Preferences.Mode.Systems_Description:Å is iestatÄ«jums atÄŒauj pilnu Greenstone Bibliotekāra Interfeisa izmantoÅ¡anu. Lai izmantotu visu iespēju priekÅ¡rocÄ«bas, jums bÅ«s nepiecieÅ¡ams mācēt formulēt regulārās izteiksmes.
893Preferences.Mode.Expert:Eksperts
894Preferences.Mode.Expert_Description:Å is iestatÄ«jums ÄŒauj ekspertam izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu. Tas tiek rekomendēts lietotājiem, kuri ir pieredzējuÅ¡i darbam ar Greenstone, un ir spējÄ«gi veikt kČūdu laboÅ¡anas uzdevumus, kas prasa interpretēt atkČūdoÅ¡anas izvadi no PERL skriptiem. Visas Greenstone Bibliotekāra Interfeisa iespējas ir atÄŒautas.
895Preferences.Warnings:Brīdinājumi
896Preferences.Warnings_Tooltip:AtČaut vai aizliegt daşādus brīdinājumu dialogus
897Preferences.Workflow:Darbplūsma
898Preferences.Workflow_Tooltip:Iestādīt interfeisa darbplūsmu: noteikt, kurus skatus (tabulātorus) atČaut
899Preferences.Workflow.Create:Radīt - Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone
900Preferences.Workflow.Design:Dezains - Izmainīt kolekcijas ārieni
901Preferences.Workflow.Download:Lejupielāde - Lejupielādēt web-bāzētos resursus
902Preferences.Workflow.Enrich:Bagātināt - Aprakstīt ar metadatiem
903Preferences.Workflow.Gather:Uzkrāt - Atlasīt datnes kolekcijai
904Preferences.Workflow.Predefined.Label:Iepriekšnoteiktas Darbplūsmas
905Preferences.Workflow.Title:Izvēlieties rÅ«tiņu, lai atÄŒautu skatu
906#**********************
907#
908#**** PreviewCommandDialog *******
909PreviewCommandDialog.Instructions:Ievadiet komandu, programmas palaišanai, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties izmantot %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas kur nepieciešams.
910PreviewCommandDialog.Title:Priekšskatījuma Komanda
911#**********************
912#
913#***** Remote Greenstone Server *****
914RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:Lūdzu ievadiet jūsu Greenstone lietotājvārdu un paroli: # Updated 4-Nov-2005
915RemoteGreenstoneServer.Error:Atgadījās kČūda uz attālā Greenstone servera veicot šo operāciju:\n{0-Error message} # Updated 4-Nov-2005
916RemoteGreenstoneServer.Error_Title:Attālā Greenstone Servera KČūda # Updated 4-Nov-2005
917RemoteGreenstoneServer.Progress:Attālā Greenstone Servera Progress: # Updated 4-Nov-2005
918RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Kolekciju patreiz lieto lietotājs '{0-User name}'.\nVai jūs vēlaties pārtvert
919#**********************
920#
921#***** Rename Prompt *****
922RenamePrompt.Name:Nosaukums: # Updated 22-Apr-2006
923RenamePrompt.Title:Pārdēvēt datni/mapi # Updated 22-Apr-2006
924#**********************
925#
926#***** Replace Prompt *****
927ReplacePrompt.Title:Aizvieto datni ar ... # Updated 22-Apr-2006
928#**********************
929#
930#***** Save Collection Box *****
931SaveCollectionBox.File_Name:Datnes Vārds:
932SaveCollectionBox.Files_Of_Type:Datņu Tips:
933SaveCollectionBox.Look_In:Ielūkoties:
934#**********************
935#
936#***** Save Progress Box *******
937SaveProgressDialog.Title:Kolekcijas Saglabāšana
938#*******************************
939#
940Server.QuitManual:Bibliotekāra Interfeiss nevarēja aizvērt lokālo\n bibliotēkas serveri automātiski. Lūdzu izejiet no servera\nmanuāli, noklikšķinot, uz tā augšējā stūrī labās\npuses krusta ikonas.
941Server.QuitTimeOut:Greenstone lokālā bibliotēka nav atbildējusi uz\nautomātisko aizvērt komandu 60 sekundes. Vai jūs\nvēlaties gaidīt vēl minūti?
942#
943#***** Sources *****
944Source.General:Vispārīgs
945#*******************
946#
947#***** TitleClash *****
948TitleClashes.Message:Nosaukums, kuru jūs esat izvēlējušies jūsu kolekcijai, tiek jau lietots. Turpināt?
949TitleClashes.Title:Ievadītā Nosaukuma nesaskaņas
950#**********************
951#
952#***** Trees *****
953Tree.DownloadedFiles:Lejupielādētās Datnes
954Tree.Files:datnes
955Tree.Home:Sākummape ({0})
956Tree.Root:Lokālā Datņutelpa
957Tree.World:Dokumenti Greenstone Kolekcijās
958#***********************
959#
960#***** Warning Dialog *****
961WarningDialog.Dont_Show_Again:Nerādīt šo brīdinājumu vēlreiz
962WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:Nerādīt šo paziņojumu vēlreiz
963WarningDialog.Invalid_Value:Vērtība, kuru jūs esat ievadījuši vērtības lauciņā,\nnav pareiza specificētam rekvizītam.
964WarningDialog.Value:Ievadiet vērtību:
965#
966#****** WGet *****
967WGet.Prompt:Wget AtspoguČošanas Klients
968#
969#****** Workflows *****
970Workflow.AllPanels:Visi paneÄŒi
971Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:Lokāla avota kolekcijas veidošana
972Workflow.DocumentEnriching:Dokumenta bagātināšana
973
974GEMS.Already_Loaded_Set_Error:Jūsu izvēletā metadatu kopa patreiz ir atvērta.
975GEMS.Element_Already_Exists:Elements ar šo vārdu jau eksistē.
976GEMS.Set_Already_Exists:Kopa ar doto vārdutelpu jau eksistē.
977GEMS.Cannot_Delete_Core_Sets_Error:Jūs nevarat izdzēst GBI kodola metadatu kopu.
978
979GEMS.Preferences.Selected_Languages_Tooltip:Izvēlieties parādīšanas valodu:
980
981GEMS.Add_Attribute:Pievienot atribūtu
982GEMS.Add_Attribute_Tooltip:Pievienot jaunu atribūtu izvēlētam vienumam
983GEMS.Add_Element:Pievienot elementu
984GEMS.Add_Element_Tooltip:Pievienot jaunu elementu izvēlētai kopai
985GEMS.Add_Subelement:Pieviento apakšelementu
986GEMS.Add_Subelement_Tooltip:Pievienot jaunu apakšelementu izvēlētam elementam
987GEMS.Add_Set:Pieviento Kopu
988GEMS.Attribute:Atribūts
989GEMS.Attribute_Already_Exists:Šis atribūts jau eksistē.
990GEMS.Attribute_Name_Tooltip:Jaunā atribūta nosaukums
991GEMS.Attribute_Language_Tooltip:Jaunā atribūta valoda
992GEMS.Attribute_Value_Tooltip:Jaunā atribūta vērtība
993GEMS.Attributes:Atribūti
994GEMS.Cannot_Undo:(šī darbība nevar tikt atsaukta)
995GEMS.Cannot_Add_Elements_To_Greenstone_MDS:Jūs nevarat manuāli pievienot elementus Greenstone Metadatiem. Ja\nnepieciešams radīt jaunu kopu, tad ta vietā pievienojiet jūsu jauno elementu tam.
996GEMS.Confirm_Exit_Save:Vai jūs nevēlaties saglabāt pirms iziešanas?
997GEMS.Confirm_Exit_Save_Title:Saglabāt Pirms Iziešanas?
998GEMS.Confirm_Removal:Vai jūs esat pārliecināti, ka gribat izdzēst šo {0}?
999GEMS.Confirm_Removal_Title:Apstiprināt Izdzēšanu
1000GEMS.Edit_Attribute:Rediģēt Attribūtu
1001GEMS.Edit_Value:Rediģēt Vērtību
1002GEMS.Edit_Value_Tooltip:Izmainīt izvēlēto vērtību
1003GEMS.Element:Elements
1004GEMS.Element_Name_Tooltip:Jaunā elementa nosaukums
1005GEMS.Element_Details:Metadatu Elementa DetaÄŒas
1006GEMS.Language:Valoda
1007GEMS.Language_Code:Valoda
1008GEMS.Name:Nosaukums
1009GEMS.Namespace:Vārdutelpa
1010GEMS.New_Name:Jauns Nosaukums
1011GEMS.No_Description:Apraksts nav atrasts.
1012GEMS.No_Name:Nosaukums nav atrasts.
1013GEMS.Open_Set:Atvērt Kopu
1014GEMS.Remove_Attribute:Noņemt attribūtu
1015GEMS.Remove_Attribute_Tooltip:Izdzēst izvēlēto atribūtu
1016GEMS.Remove_Element:Noņemt elementu
1017GEMS.Remove_Element_Tooltip:Izdzēst izvēlēto elementu no kopas
1018GEMS.Remove_Set:Noņemt kopu
1019GEMS.Remove_Set_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kopu
1020GEMS.Rename_Element:Pārdēvēt elementu
1021GEMS.Rename_Element_Tooltip:Elementa jauns nosaukums
1022GEMS.Rename_Name_Tooltip:Metadatu kopas jaunais nosaukums
1023GEMS.Rename_Namespace_Tooltip:Metadatu kopas unikālā vārdutelpa
1024GEMS.Rename_Set:Pārdēvēt kopu
1025GEMS.Rename_Set_Tooltip:Pārdēvēt metadatu kopu
1026GEMS.Set:Kopa
1027GEMS.Set_Details:Metadatu Kopas DetaÄŒas
1028GEMS.Set_Name_Tooltip:Jaunās metadatu kopas vārds (nosaukums)
1029GEMS.Set_Namespace_Tooltip:Unikālā vārdutelpa jaunai metadatu kopai
1030GEMS.Subelement_Name_Tooltip:Jaunā apakšelementa nosaukums
1031GEMS.Subelement_Already_Exists:Apakšelements ar šo nosaukumu jau eksistē.
1032GEMS.Target:Elements
1033GEMS.Title:Greenstone Metadatu Kopu Redaktors
1034GEMS.Value:Vērtība
1035GEMS.Values:Vērtības
1036GEMS.inheritMetadataSet:Pārmantot no Metadatu kopas:
1037GEMS.Add_Set.No_Inherit:Nepārmantot
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.