source: gli/trunk/classes/dictionary_ro.properties@ 18369

Last change on this file since 18369 was 18369, checked in by kjdon, 15 years ago

added Component.Orientation property for use with code submitted by Amin Hedjazi which displays the GLI RTL for rtl languages

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 105.5 KB
Line 
1#*******************
2#** Language Orientation Property
3Component.Orientation:LTR
4
5#*******************
6#
7#***** AboutDialog *****
8AboutDialog.Acknowledgement:Recunoaşteri pentru programele proprietare, pachetele sau clasele... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
9AboutDialog.Date:(Decembrie 2006) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
10AboutDialog.Item0:'Xerces Java 1' de la The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
11AboutDialog.Item2:'WGet' de la Free Software Foundation, Inc. (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
12AboutDialog.Item3:'qflib' de la Quality First Software GmbH. (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
13AboutDialog.Item4:'ExtensionFileFilter.class' de Bruno Dumon şi contribuitorii(http://pollo.sourceforge.net/) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
14AboutDialog.Item5:'Cum să dezactivezi redenumirea unui fişier în panoul de selectare a acestuia' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
15AboutDialog.Item6:'Autoscrolling' - Java Swing de Robert Eckstein, Marc Loy & Dave Wood (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
16AboutDialog.Item7:'Add ghosted drag images to your JTrees' - de Andrew J. Armstrong (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
17AboutDialog.Item8:'Stop annoying java.prefs error when you don't have superuser access' - Mulţumiri lui Walter Schatz # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
18AboutDialog.Item9:Director nou, pictogramele şterge şi asistenţă din Linie nouă! set de pictograme de Silvestre Herrera, de la http://art.gnome.org/ # Updated 21-Nov-2007 by constantinescu
19AboutDialog.Java_Req:Java este o marcă înregistrată al Sun Microsystems Inc. JRE este redistribuit ca Supplemental License Terms, de la http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
20AboutDialog.Java_Req_One:Acest produs include cod licenţiat de la RSA Security, Inc. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
21AboutDialog.Java_Req_Two:Anumite porţiuni cu licenţe IBM sunt disponibile la http\://oss.software.ibm.com/icu4j/ # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
22AboutDialog.Thanks:De asemenea, adresăm mulţumiri tuturor celor care au postat informaţii folositoare pe internet referitoare la java... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
23AboutDialog.Title:Despre... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
24AboutDialog.Title_One:Interfaţa Bibliotecarului Greenstone # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
25AboutDialog.Title_Two:Biblioteca Digitală Greenstone, Universitatea din Waikato # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
26AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2003 New Zealand Digital Library Project # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
27AboutDialog.Copyright_Two:Publicat sub prevederile GPL. Vezi LICENSE.txt pentru mai multe detalii. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
28#***********************
29#
30#***** Audit Table *****
31AuditTable.File:Numele fişierului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
32#***********************
33#
34#***** Auto Filter *****
35Autofilter.AND:ŞI(AND) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
36Autofilter.Ascending:Ascendent # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
37Autofilter.Case_Sensitive:Potriveşte mărimea caracterelor # Updated 21-Aug-2007 by constantinescu
38Autofilter.Custom_Filter:Avansat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
39Autofilter.Descending:Descrescător # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
40Autofilter.Filter_By_Value:Simplu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
41Autofilter.Name:Numele coloanei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
42Autofilter.None:Niciun/o # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
43Autofilter.Operator:Condiţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
44Autofilter.OR:SAU # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
45Autofilter.Order:Ordonare # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
46Autofilter.Order_Tooltip:Sortează elementele corespunzătoare în această ordine # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
47Autofilter.Remove:Elimină Filtrul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
48Autofilter.Remove_Tooltip:Scoate acest filtru din coloana tabelului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
49Autofilter.Set:Setează Filtrul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
50Autofilter.Set_Tooltip:Adaugă acest filtru la coloana tabelului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
51Autofilter.Table_Header_Tooltip:Filtrează după {0} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
52Autofilter.Title:Autofiltrează Metadate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
53Autofilter.eqeq:egal cu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
54Autofilter.!eq:nu este egal # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
55Autofilter.<:este mai mic decât # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
56Autofilter.<eq:este mai mic decât sau egal cu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
57Autofilter.>:este mai mare decât # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
58Autofilter.>eq:este mai mare decât sau egală cu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
59Autofilter.^:începe cu # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
60Autofilter.!^:nu începe cu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
61Autofilter.$:se încheie cu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
62Autofilter.!$:nu se încheie cu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
63Autofilter.?:conţine # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
64Autofilter.!?:nu conţine # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
65#
66# ********************************************************
67# *************** Collection Design Module ***************
68# ********************************************************
69# * The dictionary phrases used in the creation of the *
70# * Colection Design Module. Note that we still have *
71# * access to the format arguments (argument 32+) for *
72# * html formatting. *
73# ********************************************************
74CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>Argumentul '{0}' necesită ca valoarea să fie întreagă,<br>dar nici un număr întreg nu poate fi parsat pornind de la {1}.</html> # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
75CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:Erori în Argumente # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
76CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Vă rugăm să configuraţi argumentele pentru {0}.</CENTER></FONT></STRONG></HTML> # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
77CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:Argumentul '{0}' necesită o valoare, nefiind niciuna specificată. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
78CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:Argumentului '{0}' trebuie să i se dea o valoare. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
79CDM.ArgumentConfiguration.Title:Configurarea Argumentelor # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
80CDM.BuildTypeManager.Title:Selectează Indexatorul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
81CDM.BuildTypeManager.mg:MG # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
82CDM.BuildTypeManager.mg_Description:Acesta este indexatorul orignal folosit de greenstone, dezvoltat îndeosebi de Alistar Moffat şi descris în cartea considerată clasică Managing Gigabytes. Reuşeşte să indexeze la nivel de secţiune iar căutările pot fi de tip boolean sau ierarhizate (nu ambele în acelaşi timp). Pentru fiecare index specificat în colecţie este creat fizic un index separat. Pentru căutarea după fraze, Greenstone efectuează o căutare "AND" după toţi termenii iar apoi scanează rezultatele pentru a vedea dacă fraza este prezentă. Acest lucru a fost testat pe scară largă asupra colecţiilor foarte mari (mulţi Gb de text). # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
83CDM.BuildTypeManager.mgpp:MGPP # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
84CDM.BuildTypeManager.mgpp_Description:Această nouă versiune a MG (MG plus plus) a fost dezvoltată de Proiectul Bibliotecii Digitale a Noii Zeelande. Reuşeşte să indexeze la nivel de cuvinte, lucru care permite indexatorului căutarea pe fraze, proximitate şi pe câmpuri. Căutările boolean pot fi ierarhizate. Este creat doar un singur index pentru o colecţie Greenstone: nivelul document/secţiune şi câmpurile text/metadate sunt controlate de acest unic index. Pentru colecşiile cu mai multe indexuri, acest lucru conduce la o dimensiune mai mică a colecţiei decât dacă ar fi folosit MG. Pentru colecţiile mari, căutarea poate fi îngreunată datorită faptului că indexul este la nivel de cuvânt decât la nivel de secţiune. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
85CDM.BuildTypeManager.lucene:Lucene # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
86CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:Lucene a fost dezvoltat de Apache Software Foundation. Gestionează căutarea pe câmpuri şi pe proximităţi, dar la un singur nivel (de exemplu, documentele complete sau secţiunile individuale, dar nu ambele). Astfel că indexurile documentului şi a secţiunilor necesită existenţa a două indexuri separate. Lucene furnizează o gamă de căutare similară MGPP având în plus wildcarduri uni-caracter, căutare pe limite şi sortarea rezultatelor căutării după câmpuri de metadate. Lucene a fost adăugat la greenstone pentru a facilita construirea incrementală a unei colecţii, servicii pe care MG şi MGPP nu le pot oferi. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
87CDM.BuildTypeManager.Current_Type:Indexator în uz: {0} # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
88CDM.BuildTypeManager.Change:Schimbă... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
89CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:Schimbă indexatorul folosit de această colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
90CDM.ClassifierManager.Add:Adaugă Clasificator... # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
91CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Utilizează clasificatorul specificat cu această colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
92CDM.ClassifierManager.Assigned:Clasificatorii puşi # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
93CDM.ClassifierManager.Classifier:Selectează indicii de clasificare pentru a fi adăugaţi # Updated 21-Aug-2007 by constantinescu
94CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:clasificator # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
95CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:Nu pot obţine o listă a indecşilor de clasificare folosind classinfo.pl -listall. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
96CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:Nu au putut fi determinate argumentele pentru clasificatorul\n {0}. Vă rugăm, asiguraţi-vă că acest clasificator \nfurnizează fanionul -xml prin rularea scriptului classinfo.pl \nîn mod similar descrierii scriptului pluginfo.pl în\nsecţiunea 2.1. a Ghidului Greenstone pentru Dezvoltatori. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
97CDM.ClassifierManager.Configure:Configurează Clasificatorul... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
98CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:Modifică opţiunile clasificatorului selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
99CDM.ClassifierManager.Remove:Elimină Clasificatorul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
100CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:Elimină clasificatorul selectat din listă # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
101CDM.FormatManager.Add:Adaugă format # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
102CDM.FormatManager.Add_Tooltip:Adaugă comanda specifică formatului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
103CDM.FormatManager.AllFeatures:Toate Caracteristicile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
104CDM.FormatManager.AllParts:Toate Componentele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
105CDM.FormatManager.Default:Reset to Default
106CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value
107CDM.FormatManager.Editor:String formatat HTML # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
108CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:Introdu sau editează comanda de formatare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
109CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:Apăsaţi pe 'Adaugă un format' pentru a adăuga această comandă de format colecţiei dumneavoastre. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
110CDM.FormatManager.Enabled:Activat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
111CDM.FormatManager.Feature:Alege o caracteristică(funcţie) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
112CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:Caracteristica de formatare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
113CDM.FormatManager.Insert:Introdu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
114CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:Introdu variabila selectată în formatul comenzii # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
115CDM.FormatManager.Default:Reset to Default
116CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value
117CDM.FormatManager.Insert_Variable:Inserează variabila... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
118CDM.FormatManager.Part:Componentă afectată # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
119CDM.FormatManager.Part_Tooltip:Aspectul caracteristicii selectare pentru formatare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
120CDM.FormatManager.Remove:Elimină Formatul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
121CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:Elimină comanda pentru formatul selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
122CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:Introdu una din variabilele predefinite în formatul de comandă selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
123CDM.FormatManager.MessageBox:Validare XML # Updated 21-Aug-2007 by constantinescu
124CDM.FormatManager.MessageBox_Tooltip:Msajul de validare a Template-ului XML # Updated 21-Aug-2007 by constantinescu
125CDM.General.Access:Această colecţie trebuie să fie accesibilă public # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
126CDM.General.Browser_Title:Selectează o imagine # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
127CDM.General.Collection_Extra:Descrierea colecţiei: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
128CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:O descriere a scopului şi conţinutului colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
129CDM.General.Collection_Name:Titlul Colecţiei: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
130CDM.General.Collection_Name_Tooltip:Numele colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
131CDM.General.Email.Creator:Email-ul creatorului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
132CDM.General.Email.Creator_Tooltip:Adresa de email a creatorului colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
133CDM.General.Email.Maintainer:Emailul maintainerului # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
134CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:Email-ul maintainerului colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
135CDM.General.Icon_Collection:URL-ul către imaginea 'paginii despre': # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
136CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL-ul imaginii de afişat în pagina despre a colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
137CDM.General.Icon_Collection_Small:URL la imaginea "paginii home": # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
138CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL-ul imaginii de afişat în pagina principală a bibliotecii pentru această colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
139CDM.General.Image_Copy_Failed:A apărut o eroare care împiedică copierea imaginii selectate. \nVă rugăm să încercaţi să copiaţi manual imaginea:\n{0}\n într-un director al colecţiei dumneavoastră:\n{1} # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
140CDM.General.Image_Filter:Imagini (gif-uri, jpg-uri şi png-uri) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
141CDM.GUI.Classifiers:Navigarea Indicilor de Clasificare # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
142CDM.GUI.Formats:Caracteristicile formatului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
143CDM.GUI.General:General # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
144CDM.GUI.Indexes:Indexurile de Căutare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
145CDM.GUI.Macros:Macrouri specifice colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
146CDM.GUI.Plugins:Pluginurile Documentului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
147CDM.GUI.Root:CDM_ROOT # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
148CDM.GUI.SearchMetadata:Caută # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
149CDM.GUI.Subcollections:Indexurile Partiţiilor # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
150CDM.GUI.SuperCollection:Căutare in mai multe colecţii # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
151CDM.GUI.Translation:Tradu text # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
152CDM.HelpButton:Asistenţa pentru acest ecran # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
153CDM.HelpButton_Tooltip:Deschideţi asistenţa GLI pentru această fereastră # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
154CDM.IndexManager.Add_Index:Adaugă Index # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
155CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:Adaugă indexul specificat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
156CDM.IndexManager.Allfields_Index:Adaugă căutarea combinată peste toate indexurile asignate (toate câmpurile) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
157CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[Indexul Implicit] # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
158CDM.IndexManager.Index_Exists:Acel index a fost deja asignat aceastei colecţii. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
159CDM.IndexManager.Indexes:Indexurile Asignate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
160CDM.IndexManager.Level:Nivelul indexării: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
161CDM.IndexManager.Level_Tooltip:Unitatea de text pe care se bazează indexul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
162CDM.IndexManager.Add_All:Adaugă tot # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
163CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:Adaugă un index separat pentru fiecare sursă # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
164CDM.IndexManager.Edit_Index:Editează Indexul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
165CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:Modifică indexul selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
166CDM.IndexManager.New_Index:Index nou # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
167CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:Adaugă un nou index # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
168CDM.IndexManager.Remove_Index:Elimină Indexul # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
169CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:Elimină indexul selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
170CDM.IndexManager.Replace_Index:Înlocuieşte Indexul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
171CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:Actualizează indexul selectat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
172CDM.IndexManager.Select_All:Selectează tot # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
173CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:Selectează toate sursele indecşilor # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
174CDM.IndexManager.Select_None:Nu selecta nimic # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
175CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:Deselectează toate sursele de indecşi # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
176CDM.IndexManager.Set_Default:Setează Indexul Implicit # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
177CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:Transformă indexul selectat în implicit # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
178CDM.IndexManager.Source:Includeţi în index: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
179CDM.IndexManager.Source_Tooltip:Elementele de metadate pentru construirea indexului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
180CDM.IndexManager.Text_Source:Text întreg # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
181CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:Include textul întreg al documentelor în index # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
182CDM.IndexingManager.Accent_fold:Accentele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
183CDM.IndexingManager.Casefold:Uniformizează mărimea caracterului # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
184CDM.IndexingManager.Options:Opţiuni de indexare: # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
185CDM.IndexingManager.Stem:Rădăcină # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
186CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:Adaugă indexul unei partiţie pe baza unei limbi specificate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
187CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:Partiţiile de Limbă Asignate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
188CDM.LanguageManager.Default_Language:Limba implicită # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
189CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:Metadate de Limbă: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
190CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:Elementul de metadate utilizat pentru a determina limba unui document # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
191CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:Elimină partiţia de limbă selectată din listă # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
192CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:Înlocuieşte partiţia selectată cu una nouă pe baza limbilor bifate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
193CDM.LanguageManager.Selector:Limbile adăugate: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
194CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Limbile pe baza cărora se construieşte indexul unei partiţii # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
195CDM.LanguageManager.Set_Default:Setarea stării Implicite # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
196CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:Transformă partiţia de limbă în cea implicită # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
197CDM.LevelManager.Document:document # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
198CDM.LevelManager.Section:secţiune # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
199CDM.LevelManager.Paragraph:paragraf # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
200CDM.LevelManager.Level_Title:Niveluri de Indexare # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
201CDM.LevelManager.Default:Implicit # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
202CDM.LevelManager.Default_Tooltip:Nivelul implicit în interfaţa de lectură # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
203CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:Editează aici macro-urile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
204CDM.Move.At_Bottom:Nu pot muta {0} {1} mai jos deoarece sunt deja la capătul listei. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
205CDM.Move.At_Top:Nu pot muta mai sus {0} {1} deoarece se află deja în capul listei. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
206CDM.Move.Cannot:Nu pot muta pluginul {0} mai jos decât RecPlug iar ArcPlug trebuie să fie la finalul listei. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
207CDM.Move.Fixed:<html>În general, RecPlug şi ArcPlug sunt necesare să stea la final astfel că sunt fixe.<br>Dacă trebuie neapărat să le mutaţi, vă rugăm să editaţi de mână fişierul collect.cfg</html> # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
208CDM.Move.Move_Down:Mergi mai jos # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
209CDM.Move.Move_Down_Tooltip:Mută elementul selectat mai jos în listă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
210CDM.Move.Move_Up:Mută mai sus # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
211CDM.Move.Move_Up_Tooltip:Mută mai sus în listă elementul selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
212CDM.Move.Title:Eroare - Nu pot muta # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
213CDM.PlugInManager.Add:Adaugă un plugin... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
214CDM.PlugInManager.QuickAdd:Adaugă un Plugin # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
215CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:Folosiţi pluginul specificat cu această colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
216CDM.PlugInManager.Assigned:Pluginuri asignate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
217CDM.PlugInManager.Configure:Configurează Pluginul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
218CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Schimbă opţiunile pluginului selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
219CDM.PlugInManager.Ignore:Nu Adăugaţi Plugin # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
220CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:Nu adăugaţi niciun plugin la această colecţie. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
221CDM.PlugInManager.PlugIn:Selectează un plugin pentru a fi adăugat: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
222CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:Pluginurile disponibile pentru utilizarea lor în colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
223CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:plugin # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
224CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:Nu au putut fi determinate argumentele pentru {0}\npluginuri. Vă rog să vă asiguraţi că pluginul din întrebare furnizează\nfanionul -xml prin rularea scriptului pluginfo.pl descris \nîn secţiunea 2.1 a Ghidului de Dezvoltare Greenstone. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
225CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:Nu a putut fi obţinută lista pluginurilor folosindu-se pluginfo.pl -listall. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
226CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:Nici unul din pluginurile colecţiei ar putea să proceseze fişierul "{0}". Următoarele pluginuri pot fi utilizate pentru a procesa acest fişier. Poţi adăuga unul colecţiei acum prin selectarea acestuia şi apăsarea butonului Adaugă. (Trebuie notat faptul că lista de pluginuri poate fi schimbată în orice moment prin accesarea "Pluginurilor Documentului" din panoul Design.) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
227CDM.PlugInManager.Remove:Elimină pluginul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
228CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:Elimină pluginul selectat din listă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
229CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:Pluginuri propuse pentru fişier # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
230CDM.SearchMetadataManager.Component:Elementul în meniul de căutare # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
231CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:Afişează textul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
232CDM.SearchMetadataManager.Type_index:Index # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
233CDM.SearchMetadataManager.Type_level:Nivel # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
234CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:Partiţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
235CDM.SearchMetadataManager.Type_language:Partiţie de Limbă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
236CDM.SubcollectionManager.Add:Adaugă un filtru # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
237CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:Adaugă filtrul specificat la colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
238CDM.SubcollectionManager.Assigned:Filtrele definite pentru Subcolecţii # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
239CDM.SubcollectionManager.Exclude:Exclude # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
240CDM.SubcollectionManager.Flags:Fanioanele pentru setat în cazul potrivirii # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
241CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:Fanioanele expresiilor regulate utilizate atunci când se realizează o potrivire (de exemplu, pentru potrivirile care nu depind de mărimea caracterului) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
242CDM.SubcollectionManager.Include:Include # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
243CDM.SubcollectionManager.Inclusive:Ce facem cu fişierele care se potrivesc ? # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
244CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:Asignează Limbile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
245CDM.SubcollectionManager.Match:Expresia regulată se potriveşte cu: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
246CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:O expresie regulată care defineşte documentele din subcolecţie # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
247CDM.SubcollectionManager.Name:Numele filtrului subcolecţiei: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
248CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:Numele noului filtru al subcolecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
249CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Această facilitate este momentan inactivă deoarece operezi în modul {0-Mod Curent}. Poate fi accesat doar în modurile {1-Sisteme} şi {2-Expert}. Folosiţi Dosar->Preferinţe pentru a trece în alt mod de operare. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
250CDM.SubcollectionManager.Remove:Elimină filtrul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
251CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:Elimină filtrul selectat din listă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
252CDM.SubcollectionManager.Replace:Înlocuieşte Filtrul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
253CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:Actualizează detaliile filtrului selectat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
254CDM.SubcollectionManager.Source:Atributul documentului trebuie să se potrivească cu: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
255CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:Atributul documentului cu care se face filtrarea # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
256CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:Defineşte Filtrele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
257CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:Asignează Partiţii # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
258CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Adaugă o Partiţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
259CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:Adaugă partiţia specificată la colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
260CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[Partiţia Implicită] # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
261CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:Elimină Partiţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
262CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:Elimină partiţia selectată din această colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
263CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:Înlocuieşte partiţia # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
264CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:Actualizează partiţia selectată # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
265CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:Setează starea implicită # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
266CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:Fă această partiţie în partiţia implicită # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
267CDM.SubcollectionIndexManager.Source:Construiţi partiţia pe: # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
268CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:Filtrele subcolecţiei pe baza cărora se construieşte partiţia # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
269CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:Partiţiile Subcolecţiei Asignate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
270CDM.TranslationManager.Add:Adaugă traducerea # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
271CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:Adaugă traducerea specificată la colecţie # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
272CDM.TranslationManager.Affected_Features:Caracteristici # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
273CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:Traducerile asignate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
274CDM.TranslationManager.Default_Text:Fragmentul iniţial de text # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
275CDM.TranslationManager.Fragment_Column:Fragment de text # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
276CDM.TranslationManager.Language:Limba traducerii: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
277CDM.TranslationManager.Language_Column:Limba # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
278CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:Limba în care se traduce # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
279CDM.TranslationManager.Remove:Elimină Traducerea # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
280CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Elimină traducerea selectată din colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
281CDM.TranslationManager.Replace:Înlocuieşte traducerea # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
282CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:Actualizează traducerea selectată # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
283CDM.TranslationManager.Translation:Text tradus # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
284CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:Introdu traducerea stringului aici # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
285#*******************
286#
287#***** Collection *****
288Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Colecţia</FONT></STRONG></HTML> # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
289Collection.Delete_Tooltip:Şterge fişierele şi dosarele selectate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
290Collection.Filter_Tooltip:Restricţionează dosarele/fişierele din arborele dosarelor/fişierelor # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
291Collection.New_Folder_Tooltip:Crează un nou dosar/fişier # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
292Collection.No_Collection:Nu există nicio colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
293Collection.No_Collection_Loaded:Nu este încărcată nici o colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
294Collection.Stop:Stop # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
295Collection.Stop_Tooltip:Opreşte copierea fişierelor # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
296Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Spaţiu de Lucru</FONT></STRONG></HTML> # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
297#**********************
298#
299#***** CollectionBuilt *****
300CollectionBuilt.Message:Colecţia a fost construită şi este gata pentru a fi previzualizată. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
301CollectionBuilt.Title:Rezultatele la momentul creării colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
302#***************************
303#
304#***** CollectionManager *****
305CollectionManager.Build_Cancelled:Construcţia colecţiei a fost anulată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
306CollectionManager.Cannot_Create_Collection:A apărut o eroare iar colecţia nu a putut fi creată. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
307CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:Colecţia nu a putut fi creată deoarece:\n{0-Mesaj de eroare} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
308CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Această colecţie nu poate fi reconstruită deoarece fişierele indexului vechi nu pot fi şterse. \nVă rugăm să vă asiguraţi că Greenstone sau alt program nu foloseşte aceste fişiere \n şi încercaţi din nou. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
309CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Vechile fişiere de index nu au putut fi şterse. Importul a fost oprit. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
310CollectionManager.Cannot_Open:Colecţia de la:\n{0-Calea către directorul colecţiei}\nnu poate fi deschisă. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
311CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:Colecţia de la:\n{0-Calea către directorul colecţiei}\n nu poate fi deschisă deoarece: \n{1-Mesaj de eroare} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
312CollectionManager.Creating_Collection:Crează colecţia # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
313CollectionManager.Creating_Collection_Please_Wait:Creez colecţia, vă rog să aşteptaţi... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
314CollectionManager.Loading_Collection:Încarcarea colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
315CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:Încărcarea colecţiei, vă rugăm aşteptaţi... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
316CollectionManager.Loading_Successful:{0} colecţii încărcate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
317CollectionManager.Missing_Config:Această colecţie nu are un fişier valid collect.cfg # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
318CollectionManager.Not_Col_File:'{0}' nu este un fişier al Interfeţei Bibliotecarului (.col) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
319CollectionManager.No_Config_File:Fişierul collect.cfg nu a fost creat de scriptul mkcol.pl. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
320CollectionManager.Preview_Ready_Failed:A apărut o eroare care a împiedicat colecţia să fie previzualizată. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
321CollectionManager.Preview_Ready_Title:Previzualizarea Colecţiei. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
322CollectionManager.Build_Not_Moved:Directorul de construcţie nu a putut fi mutat. Încearcă să-l construieşti din nou sau ieşiţi din GLI şi din server; reporniţi GLI şi încercaţi construcţia din nou - această procedură ar trebui să rezolve problema. # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
323CollectionManager.Index_Not_Deleted:Directorul de index nu a putut fi şters. Încearcă să ieşi din GLI şi să inchizi serverul. Încearcă repornirea GLI şi încearcă din nou construcţia colecţiei - ar trebui ca această procedură să rezolve problema. # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
324CollectionManager.Install_Exception:A fost detectată o excepţie în timpul instalării colecţiei:\n{0}\nCel mai probabil a fost cauzată de Windows sau de existenţa unor blocări asupra dosarelor/fişierelor la nivelul Bibliotecii locale.\nVă rugăm, asiguraţi-vă că nici unul din fişierele sursă ale colecţiei \nnu sunt deschise într-o aplicaţie externă şi apoi reconstruiţi. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
325#*****************************
326#
327#***** CollectionPopupMenu *****
328CollectionPopupMenu.Delete:Şterge # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
329CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:Document figurant nou # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
330CollectionPopupMenu.New_Folder:Director nou # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
331CollectionPopupMenu.Rename:Redenumeşte # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
332CollectionPopupMenu.Replace:Înlocuieşte # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
333#*******************************
334#
335#***** CreatePane *****
336CreatePane.Build:Construieşte Opţiunile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
337CreatePane.Build_Tooltip:Opţiunile pentru etapa indexării şi clasificării în formarea colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
338CreatePane.Build_Collection:Contruieşte Colecţia # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
339CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Porneşte procesul de formare a colecţiilor # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
340CreatePane.Build_Progress:Procesul de Construcţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
341CreatePane.Cancel_Build:Anulează Construcţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
342CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:Opreşte procesul de formare al colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
343CreatePane.Full_Build:Reconstrucţie completă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
344CreatePane.Full_Build_Tooltip:Reconstruieşte complet colecţia de la 0 # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
345CreatePane.Import:Opţiuni de Import # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
346CreatePane.Import_Tooltip:Opţiunile pentru pasul de conversie a fişierului şi asignarea metadatelor la formarea colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
347CreatePane.Import_Progress:Progresul Importului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
348CreatePane.Minimal_Build:Reconstrucţie minimală # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
349CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:Este mai rapid deoarece doar părţile necesare ale procesului de construcţie a colecţiei sunt rulate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
350CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:Reconstruirea nu este necesară deoarece nu aţi adăugat vreun fişier la colecţie, \neditat metadate sau schimat opţiuni în panoul Design.\n (Pentru a forţa o reconstrucţie, alegeţi „Reconstrucţie Completă” şi apăsaţi butonul „Construieşte Colecţia”.) # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
351CreatePane.Log:Jurnalul Mesajelor # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
352CreatePane.Log_Tooltip:Vezi rezultatul încercărilor anterioare de formare a unei colecţii # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
353CreatePane.Mode_All:toate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
354CreatePane.Options:Grupuri de Opţiuni # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
355CreatePane.Options_Title:Opţiunile colecţiei Import & Construieşte # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
356CreatePane.Preview_Collection:Previzualizează Colecţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
357CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:Previzualizează colecţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
358#**********************
359#
360#***** Dates *****
361Dates.Mon:Luni # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
362Dates.Tue:Marţi # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
363Dates.Wed:Miercuri # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
364Dates.Thu:Joi # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
365Dates.Fri:Vineri # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
366Dates.Sat:Sâmbătă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
367Dates.Sun:Duminică # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
368Dates.Jan:Ianuarie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
369Dates.Feb:Februarie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
370Dates.Mar:Martie # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
371Dates.Apr:Aprilie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
372Dates.May:Mai # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
373Dates.Jun:Iunie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
374Dates.Jul:Iulie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
375Dates.Aug:August # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
376Dates.Sep:Septembrie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
377Dates.Oct:Octombrie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
378Dates.Nov:Noiembrie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
379Dates.Dec:Decembrie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
380#**********************
381#
382#***** Delete Collection Prompt *****
383DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:Detaliile colecţiei selectate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
384DeleteCollectionPrompt.Collection_List:Colecţiile disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
385DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:Vă rog, bifaţi pentru a confirma ştergerea colecţiei. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
386DeleteCollectionPrompt.Delete:Şterge # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
387DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:Şterge colecţia selectată # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
388DeleteCollectionPrompt.Details:Creator - {0}\nMaintainer - {1}\nDescriere\n{2} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
389DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:Colecţia nu a putut fi ştearsă complet. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
390DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:Ştergerea a eşuat ! # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
391DeleteCollectionPrompt.No_Collection:Nu a fost selectată nici o colecţie. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
392DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:Colecţia a fost ştearsă. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
393DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Ştergere completă ! # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
394DeleteCollectionPrompt.Title:Ştergerea colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
395#**********************
396#
397#***** DirectoryLevelMetadata *****
398DirectoryLevelMetadata.Message:Sunteţi pe cale de a atribui metadate la „nivel de director” directorului selectat (sau directoarelor). Aceste metadate vor fi moştenite automat de toate fişierele şi directoarele din acest director. În plus, aceste metadate nu pot eliminate de la anumiţi copii sau înlocuite. Pentru a continua cu această acţiune apăsaţi pe „OK”. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
399DirectoryLevelMetadata.Title:Despre adăugarea metadatelor la nivel de dosar # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
400
401#*******************
402#
403#***** Download *****
404DOWNLOAD.MODE.Root:Download_Root # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
405DOWNLOAD.MODE.WebDownload:Web # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
406DOWNLOAD.MODE.MediaWikiDownload:MediaWiki # Updated 21-Aug-2007 by constantinescu
407DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:OAI # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
408DOWNLOAD.MODE.ZDownload:Z39.50 # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
409DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:SWR # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
410
411Download.ServerInformation:Informaţii privind serverul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
412Download.ServerInformation_Tooltip:Downloadează câteva informaţii despre acest server şi verificaţi dacă se poate face o conexiune # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
413
414#********************
415#
416#***** EnrichPane *****
417EnrichPane.AutoMessage:Acest element {0} aparţine setului de metadate Greenstone. Acest set reprezintă metadatele care pot fi extrase automat de obicei. Pentru a verifica ce {0} metadate pot fi extrase creează colecţia folosind panoul 'creează'. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
418EnrichPane.ExistingValues:Valorile existente pentru {0} # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
419EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Această porţiune de metadate este moştenită dintr-un director de mai sus şi nu poate fi editată. Puteţi vizita acel director care conţine metadatele prin apăsarea pe iconiţa directorului de la capătul rândului. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
420EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:Apăsaţi aceast icon pentru a vizita directorul în care a fost pusă partea de metadate moştenite. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
421EnrichPane.ManageMetadataSets:Gestiunea Seturilor de Metadate... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
422EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:Modifică seturile de metadate folosite de colecţie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
423EnrichPane.No_File:Nu este selectat niciun fişier # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
424EnrichPane.No_Metadata:Nu sunt disponibile metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
425EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Nu există elemente de metadate selectate</FONT></STRONG></HTML> # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
426EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:Această porţiune de metadate nu se aplică doar acestui fişier neputând fi editată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
427EnrichPane.Value_Field_Tooltip:Valoarea atribuită elementului de metadate selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
428EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:Valoarea asignată elementului de metadate selectat # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
429#***********************
430#
431#****** ExplodeMetadataPrompt *******
432ExplodeMetadataPrompt.Explode:Extinde # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
433ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:Extinde fişierul de metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
434ExplodeMetadataPrompt.Instructions:Extinderea acestui fişier de metadate va produce înregistrări individuale având metadate editabile. Acesta este un proces ireversibil iar fişierul original de metadate va fi eliminat din colecţie. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
435ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:Extindere eşuată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
436ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:Baza de date {0} nu a putut fi destinsă. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
437ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:Directorul nu este expandabil. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
438ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:Baza de date {0} a fost cu succes extinsă # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
439ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Extindere completă. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
440ExplodeMetadataPrompt.Title:Extinde baza de date a Metadatelor # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
441ExplodeMetadataPrompt.Plugin:Pluginul folosit pentru extindere # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
442#***********************
443#
444#****** WriteCDImagePrompt *******
445WriteCDImagePrompt.CD_Name:Nume CD/DVD # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
446WriteCDImagePrompt.Export:Scrieţi o imagine CD/DVD # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
447WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Scrie colecţiile selectate ca imagine windows CD/DVD # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
448WriteCDImagePrompt.Failed_Export:Colecţiile ({0}) nu au putut fi exportate. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
449WriteCDImagePrompt.Failed_Title:Exportul a eşuat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
450WriteCDImagePrompt.Install:CD/DVD va instala câteva fişiere atunci când este utilizat (e mai rapid aşa) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
451WriteCDImagePrompt.Install_Tooltip:Produce un CD-ROM auto-instalabil care instalează bibliotecile pentru server (şi opţional, toate directoarele de colecţii) pe maşina gazdă. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
452WriteCDImagePrompt.NoInstall:CD/DVD nu va instala niciun fişier atunci când este utilizat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
453WriteCDImagePrompt.NoInstall_Tooltip:Produce un CD-ROM care rulează biblioteca direct de pe CD-ROM fără a fi instalat ceva pe maţina gazdă. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
454WriteCDImagePrompt.Instructions:Exportă una sau mai multe colecţii către o imagine Windows auto-instalabilă (cu toate că aceasta funcţionează pe oricare platformă, imaginea CD/DVD creată rulează doar pe Windows). # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
455WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Copiez fişierele. Acest lucru poate lua ceva timp... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
456WriteCDImagePrompt.Size_Label:Dimensiunea estimată: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
457WriteCDImagePrompt.Successful_Export:Colecţiile ({0}) au fost exportate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
458WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Export Complet # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
459WriteCDImagePrompt.Title:exportă colecţia pe CD/DVD # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
460#************************
461#
462#****** ExportAsPrompt *******
463ExportAsPrompt.Export_Name:Numele Dosarului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
464ExportAsPrompt.Export_Name_Tooltip:Numele subdirectorului din directorul tmp al Greenstone unde colecţiile exportate au fost salvate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
465ExportAsPrompt.Export:Exportă colecţia/colecţiile # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
466ExportAsPrompt.Export_Tooltip:Exportă în directorul desemnat colecţiile selectate în formatul de fişier selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
467ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:Colecţia, {0} nu a putut fi exportată. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
468ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:Colecţiile -- {0} -- nu au putut fi exportate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
469ExportAsPrompt.Failed_Details:Vezi {1} pentru detalii # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
470ExportAsPrompt.Failed_Title:Exportul a eşuat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
471ExportAsPrompt.Instructions:Exportă una sau mai multe colecţii în formatul ales în directorul stipulat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
472ExportAsPrompt.Progress_Label:Exportă fişierele. Acest lucru poate lua ceva timp... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
473ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:Colecţia {0} a fost exportată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
474ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:Colecţiile -- {0} -- au fost exportate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
475ExportAsPrompt.Successful_Details:Fişiere exportate în: {1} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
476ExportAsPrompt.Successful_Title:Export complet # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
477ExportAsPrompt.Title:Exportă Colecţiile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
478ExportAsPrompt.SaveAs:Exportă în # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
479ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:Selectaţi formatul în care doriţi să exportaţi # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
480ExportAsPrompt.Cancel:Anulează # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
481ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:Anulează procesul de export # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
482ExportAsPrompt.Browse:Navighează # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
483ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:Alege un fişier xsl # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
484ExportAsPrompt.ApplyXSL:Aplică fişierul XSL la {0} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
485ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:Utilizează un fişier xsl pentru a converti fişierele exportate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
486ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:Grupează înregistrările marc # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
487ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:Exportă toate înregistrările marc într-un singur fişier. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
488ExportAsPrompt.MappingXML:Aplică dosarul de mapare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
489ExportAsPrompt.MappingXML_Tooltip:Foloseşte un dosar de mapare pentru convertirea fişierelor exportate. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
490#
491#***** Inherited Metadata *****
492ExtractedMetadata.Message:Fişierul/directorul selectat conţine metadate extrase, dar momentan este ascuns. Pentru a vedea metadatele extrase mergi la meniul „[D]osar” de unde selectezi „[P]referinţe”. În zona proprietăţilor specificate la „General” selectează „Vezi Metadatele Extrase”, apoi apasă pe „[o]k”. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
493ExtractedMetadata.Title:Acest Fişier/Director are Metadate Extrase Ascunse # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
494#
495#***** FileActions *****
496FileActions.Calculating_Size:Calculez dimensiunea totală a fişierelor selectate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
497FileActions.Copying:Copiere {0} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
498FileActions.Could_Not_Delete:Nu s-a putut şterge {0} # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
499FileActions.Cyclic_Path:Nu pot copia {0}: directorul destinaţie este un subdirector a directorului sursă. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
500FileActions.Deleting:Ştergere {0} # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
501FileActions.Directories_Selected:au fost selectate {0} directoare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
502FileActions.Directory_Selected:Este selectat 1 director # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
503FileActions.File_Already_Exists_No_Create:Fişierul '{0}' există deja. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
504FileActions.File_And_Directories_Selected:1 fişier şi {0} directoare au fost selectate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
505FileActions.File_And_Directory_Selected:1 fişier şi 1 director selectate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
506FileActions.File_Create_Error:Fişierul {0} nu poate fi creat. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
507FileActions.Folder_Create_Error:Directorul {0} nu a putut fi creat. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
508FileActions.File_Exists:{0} deja există în directorul destinaţie. Doriţi suprascrierea ? # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
509FileActions.File_Move_Error_Message:Nu pot muta {0} în\n{1}. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
510FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nFişierul de mai sus nu poate fi şters. \nVă rugăm, verificaţi dacă nu cumva aveţi fişierul deschis\ncu un program extern şi apoi încercaţi din nou. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
511FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nFişierul astfel intitulat nu a fost găsit. Odată ce vizualizarea dosarului/fişierului\na fost actualizată, vă rugăm să verificaţi dacă fişierul mai există. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
512FileActions.File_Selected:1 fişier selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
513FileActions.Files_And_Directory_Selected:sunt selectate {0} fişiere şi 1 director # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
514FileActions.Files_Selected:au fost selectate {0} fişiere # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
515FileActions.Folder_Already_Exists:Directorul numit '{0}' este deja în uz. Nu a putut fi creat un director. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
516FileActions.Insufficient_Space_Message:Această acţiune asupra dosarului/fişierului a eşuat din lipsă de spaţiu\npe disc. Pentru a copia dosarul/fişierul este necesar un \n: {0} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
517FileActions.Moving:Mutare {0} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
518FileActions.No_Activity:Nu este necesară nici o acţiune # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
519FileActions.Read_Not_Permitted_Message:Nu a putut fi citit {0}. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
520FileActions.Read_Only:Fişierele din spaţiul de lucru pot fi doar citite şi nu pot fi şterse. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
521FileActions.Replacing:Înlocuire {0} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
522FileActions.Selected:{0} fişiere şi {1} director selectate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
523FileActions.Unknown_File_Error_Message:Chiar dacă nu a fost raportat nici un mesaj de eroare în timpul lucrului cu \nfişierul/dosarul, o verificare finală a scos la iveală faptul că la destinaţie\ncopia nu este la fel ca fişierul sursă. Motivul \npentru care acest lucru s-a întâmplat nu este cunoscut. Vă rugăm să verificaţi mediul de stocare şi să actualizaţi\ninstalarea JVM. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
524FileActions.Write_Not_Permitted_Message:Interfaţa Bibliotecarului nu are permisiunea de a scrie în\n{0}\nVă rugăm, verificaţi permisiunile fişierului/directorului # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
525FileActions.Write_Not_Permitted_Title:Eroare - Permisiuni asupra dosarului/fişierului setate incorect # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
526FileActions.Yes_To_All:Da la Toate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
527FileActions.File_Permission_Detail:\n\nNotă: În general, Interfaţa Bibliotecarului Greenstone are nevoie de permisiuni de scriere pentru directorul de bază al Greenstone (home directory), \ncare este {0}\nAcordaţi, vă rog „Control Deplin” utilizatorului curent {1} asupra acestui director şi tuturor subdirectoarelor şi fişierelor şi încercaţi din nou.\n(Alternativ, se poate reinstala Greenstone într-o locaţie precum directorul de bază (home directory) sau în „My Documents”\n acolo unde aveţi control deplin). # Updated 21-Nov-2007 by constantinescu
528
529#************************
530#
531#******* File Associations dialog **********
532FileAssociationDialog.Add:Adaugă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
533FileAssociationDialog.Add_Tooltip:Folosiţi această aplicaţie pentru a vedea fişierele de acest tip # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
534FileAssociationDialog.Batch_File:Fişiere împachetate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
535FileAssociationDialog.Browse:Navighează # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
536FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Alege aplicaţia de utilizat din spaţiul de stocare # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
537FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:Navigarea în cadrul aplicaţiei dumneavoastră este deazactivată în acest moment în cazul folosirii MacOS # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
538FileAssociationDialog.Browse_Title:Alege Aplicaţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
539FileAssociationDialog.Close:Închide # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
540FileAssociationDialog.Close_Tooltip:Închide acest dialog şi întoarce-te în fereastra principală # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
541FileAssociationDialog.Command:Comanda de lansare: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
542FileAssociationDialog.Command_File:Fişiere de comandă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
543FileAssociationDialog.Command_Tooltip:Introdu comanda pentru a lansa aplicaţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
544FileAssociationDialog.Details:Detaliile noilor asocieri a fişierelor # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
545FileAssociationDialog.Executable_File:Fişiere executabile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
546FileAssociationDialog.Extension:Pentru fişierele terminate cu: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
547FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:Extensia fişierelor pentru a fi deschise # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
548FileAssociationDialog.Instructions:Folosiţi fereastra de dialog pentru a seta care programe externe pot fi folosite pentru a vedea anumite tipuri de fişiere şi ce comenzi sunt folosite pentru a lansa aceste programe. \nPentru a adăuga un nou tip de fişier, tastaţi extensia în spaţiul 'pentru terminaţia fişierelor'. Pentru a adăuga sau modifica o comandă de lansare, tastaţi noua comandă în 'Comanda de lansare' sau apăsaţi pe 'Navighează' pentru a căuta fişierul de sistem corespondent pentru programul vizat. Folosiţi stringul special '%1' pentru a indica unde numele fişierul pentru a fi deschis trebuie introdus, de exemplu: "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1". '%1' va fi adăugat la finalul comenzii dacă nu este specificat în alt mod. \nUtilizatorii MacOS ar trebui să încerce întotdeauna mai întâi comenzi specifice mac de tipul "open [-a <application_name>] %1". # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
549FileAssociationDialog.Table.Command:Comandă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
550FileAssociationDialog.Table.Extension:Extensie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
551FileAssociationDialog.Title:Editează asocierile fişierelor # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
552FileAssociationDialog.Remove:Elimină # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
553FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:Elimină asocierea selectată din asocierile existente # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
554FileAssociationDialog.Replace:Înlocuieşte # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
555FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:Înlocuieşte asocierea selectată cu detaliile unei noi asocieri # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
556#*******************
557#
558#******Filter***************
559Filter.0:HTM & HTML # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
560Filter.1:XML # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
561Filter.2:Fişierele Text # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
562Filter.3:Imagini # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
563Filter.All_Files:Toate Fişierele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
564Filter.Filter_Tree:Arată fişierele # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
565Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Matricea introdusă pentru filtrarea fişierelor este nevalidă.<BR>Vă rugăm să încercaţi din nou folosind sintaxa expresiilor regulate şi cu<BR>* pentru caracter tip wildcard.</FONT></HTML> # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
566#***********************
567#
568#***** GAuthenticator *****
569GAuthenticator.Password:Parola: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
570GAuthenticator.Password_Tooltip:Introduceţi parola aici # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
571GAuthenticator.Title:Parola este necesară. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
572GAuthenticator.Username:Nume utilizator: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
573GAuthenticator.Username_Tooltip:Introduceţi numele dvs. de utilizator aici # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
574#**************************
575#
576#***** General Messages *****
577# 0 - A String representing the name and method of the class in question.
578General.Apply:Aplică # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
579General.Apply_Tooltip:Aplică setările curente, dar nu părăsi dialogul cu sistemul acum # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
580General.Browse:Navighează... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
581General.Cancel:Anulează # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
582General.Cancel_Tooltip:Anulează modificările (acestea nu vor fi operate asupa modificărilor deja făcute până la acest moment) # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
583General.Close:Închide # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
584General.Close_Tooltip:Închide această casuţă de dialog # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
585General.Edit:Editează Valoarea # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
586General.Error:Eroare # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
587General.No:Nu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
588General.NotSunJava:Java vendor: {0}\nTrebuie notat că Interfaţa Bibliotecarului a fost dezvoltată şi testată cu Java de la Sun Microsystems. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
589General.OK:OK # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
590General.OK_Tooltip:Acceptă setările curente şi părăseşte dialogul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
591General.Outstanding_Processes:<html>Interfaţa Bibliotecarului nu poate fi închisă complet până când toate programele <br>pornite din Interfaţa Bibliotecarului au fost şi ele închise.</html> # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
592General.Outstanding_Processes_Title:Aştept ieşirea # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
593General.Pure_Cancel_Tooltip:Anulează această acţiune (nu vor fi făcute modificări) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
594General.Review_Output:Vă rugăm, examinaţi rezultatul de mai jos: # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
595General.Redo:Redo # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
596General.Redo_Tooltip:Restaurează etapa anterioară # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
597General.Undo:Undo # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
598General.Undo_Tooltip:Undo la ultima editate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
599General.Usage:Utilizare: {0} <params>\nToţi parametrii sunt opţionali, dar Interfaţa Bibliotecarului poate să funcţioneze defectuos dacă nu sunt setate -gsdl şi -library. \n -gsdl <path> :Forţează calea către gsdl\n -library <path> :Calea către cgi-bin\n -mozilla <path> : Activează mozilla\n -mirror : Controalele web-mirroring sunt active\n -laf [java|windows|motif|mac] : Aspectul şi funcţionalitatea\n -debug : Activează debug pentru mesaje\n -no_load : Nu încărca acele colecţii deschise anterior \n -load <path> : Încarcă colecţia specificată # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
600General.View:Vezi Valoarea # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
601General.Warning:Avertisment # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
602General.Yes:Da # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
603#****************************
604#
605#***** GShell *****
606GShell.BadArgument:Argumentul {0} este invalid. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
607GShell.BadArgumentValue:Argumentul {0} are o valoare invalidă. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
608GShell.BadPluginOptions:Un argument eronat(bad) a apărut în plugin {0}. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
609GShell.BadClassifierOptions:Argumentul eronat(bad) a apărut în clasificatorul {0}. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
610GShell.Build.Auxilary:Crearea fişierelor auxiliare şi aranjament... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
611GShell.Build.BuildBegun1:************** Construcţia a pornit ************** # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
612GShell.Build.BuildCancelled:************** Anulat ************** # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
613GShell.Build.BuildComplete1:************** Construcţie Încheiată ************** # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
614GShell.Build.CompressText:Comprim textul... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
615GShell.Build.Index:Creează un index bazat pe {0-sursa indexului şi nivelul}... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
616GShell.Build.InfoDatabase:Creează baza de date cu informaţii... # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
617GShell.Build.Phind:Generarea unui clasificator Phind. Acest lucru poate lua ceva timp... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
618GShell.Command:Comandă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
619GShell.Failure:Comanda a eşuat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
620GShell.Import.FileNotProcessed:Fişierul {0-Calea către fişier} a fost recunoscută, dar nu a putut fi procesat de către nici un plugin. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
621GShell.Import.FileNotRecognised:Fişierul {0-Calea către directorul colecţiei} nu a fost recunoscută de nici un plugin. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
622GShell.Import.FileProcessing:Fişierul {0-calea către fişierul ţintă} este procesat de {1-nume plugin}. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
623GShell.Import.FileProcessingError:Fişierul {0-calea către directorul colecţiei} a întâmpinat o eroare în timpul procesării. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
624GShell.Import.ImportBegun1:************** A pornit Importul ************** # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
625GShell.Import.ImportComplete1:************** Import Terminat ************** # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
626GShell.Import.ImportComplete2:{0-numărul documentelor considerate} documente au fost luate în considerare pentru a fi procesate: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
627GShell.Import.ImportComplete2.1:1 document a fost luat în considerare pentru a fi procesat: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
628GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-numere procesate} documente au fost procesate şi incluse în colecţie. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
629GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 document a fost procesat şi inclus în colecţie. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
630GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-număr blocat} au fost împiedicate a fi adăugate de către pluginuri (precum imaginile din paginile web). # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
631GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 a fost împiedicat să fie adăugat de pluginuri (precum imaginile din paginile web). # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
632GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-număr ignorat} sunt de nerecunoscut. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
633GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 nu a fost recunoscut. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
634GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-numere eşuate} au fost respinse. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
635GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 a fost refuzat. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
636GShell.Import.ImportComplete3:\n # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
637GShell.Parsing_Metadata_Complete:Extragerea metadatelor arhivate s-a încheiat. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
638GShell.Parsing_Metadata_Start:Extragerea unor noi metadate din dosarele arhivei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
639GShell.Success:Comandă încheiată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
640#*********************
641#
642#***** GUI *****
643# Currently Enabled and Disabled display the same text but in different
644# colours. If necessary this can be changed.
645GUI.Create:Crează # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
646GUI.Create_Tooltip:Construieşte colecţia folosind Greenstone # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
647GUI.Design:Design # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
648GUI.Design_Tooltip:Proiectarea funcţionalităţii colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
649GUI.Download:Download # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
650GUI.Download_Tooltip:Downloadează resurse de pe internet pentru colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
651GUI.Enrich:Îmbogăţeşte # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
652GUI.Enrich_Tooltip:Asignează metadate fişierelor din colecţie # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
653GUI.Format:Formatează # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
654GUI.Format_Tooltip:Proiectează cum va apărea colecţia # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
655GUI.Gather:Strânge # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
656GUI.Gather_Tooltip:Selectează dosarele/fişierele care urmează a fi incluse în colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
657#***************
658#
659#***** HELP *****
660Help.Contents:Conţinut # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
661Help.Title:Paginile de asistenţă ale Interfeţei Bibliotecarului # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
662#****************************
663#
664#***** Invalid Metadata ******
665InvalidMetadata.Message:Acest element de metadate este restricţionat la setul de valori predefinite. Vă rugăm să alegeţi una dintre valorile existente. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
666InvalidMetadata.Title:Metadate nevalide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
667#***************************
668#
669#***** LegacyCollection
670LegacyCollection.Message:Sunteţi pe calea de a încărca o colecţie care nu a fost creată de către GLI. Metadatele existente vor fi importate ca set de metadate Dublin Core. Fişierele de metadate originale vor fi salvate într-un director numit import.bak. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
671LegacyCollection.Title:Încarcă o Colecţie Externă # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
672#***************************
673#
674#***** LockFileDialog *****
675LockFileDialog.Cancel_Tooltip:Nu preluaţi controlul fişierului de blocare (nu se va deschide colecţia) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
676LockFileDialog.Date:Data # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
677LockFileDialog.Error:eroare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
678LockFileDialog.Lockfile_Message_One:Prezenţa unui fişier de blocare indică faptul că această colecţie este deja deschisă. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
679LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:Doriţi să 'preluaţi' controlul acestui fişier blocat ? # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
680LockFileDialog.Machine:Unde # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
681LockFileDialog.Name:Nume # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
682LockFileDialog.OK_Tooltip:Preia controlul fişierului de blocare # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
683LockFileDialog.Title:A fost detectată blocarea unui fişier # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
684LockFileDialog.User:Cine # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
685#********************
686#
687#*****MappingPrompt **********
688MappingPrompt.File:Dosar # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
689MappingPrompt.Map:Creează shortcut # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
690MappingPrompt.Name:Nume # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
691MappingPrompt.Title:setează shortcut-ul directorului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
692MappingPrompt.Unmap:Elimină Shortcut-ul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
693#*******************
694#
695#***** Menu Options *****
696Menu.Collapse:Închide Dosarul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
697Menu.Edit:Editează # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
698Menu.Edit_Copy:Copy (ctrl-c) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
699Menu.Edit_Cut:Cut (ctrl-x) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
700Menu.Edit_Paste:Paste(lipeşte) (ctrl-v) # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
701Menu.Expand:Deschide Dosar # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
702Menu.Explode_Metadata_Database:Extinde baza de date cu metadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
703Menu.File:Fişier # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
704Menu.File_Associations:Asocierea fişierelor # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
705Menu.File_CDimage:Scrie imaginea pe CD/DVD... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
706Menu.File_Close:Închide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
707Menu.File_Delete:Şterge... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
708Menu.File_Exit:Ieşire # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
709Menu.File_ExportAs:Export... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
710Menu.File_New:Nou... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
711Menu.File_Open:Deschide... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
712Menu.File_Options:Preferinţe... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
713Menu.File_Save:Salvează # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
714Menu.Help:Asistenţă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
715Menu.Help_About:Despre... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
716Menu.Metadata_View:Metadate asignate pentru {0} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
717Menu.Open_Externally:Deschide într-un program extern # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
718#********************
719#
720#***** MetaAudit *****
721MetaAudit.Close:Închide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
722MetaAudit.Close_Tooltip:Închide aceast panou de dialog # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
723MetaAudit.Title:Toate Metadatele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
724#*********************
725#
726#***** Metadata *****
727Metadata.Element:Element # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
728Metadata.Value:Valoare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
729MetadataSet.Files:Fişierele Seturilor de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
730#**********************************
731#
732#***** MetadataSetDialog**********
733MetadataSetDialog.Title:Gestionează Seturile de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
734MetadataSetDialog.Add_Title:Adaugă un Set de Metadate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
735MetadataSetDialog.Current_Sets:Seturi de Metadate Asignate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
736MetadataSetDialog.Available_Sets:Seturile de Metadate disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
737MetadataSetDialog.Add:Adaugă... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
738MetadataSetDialog.Add_Tooltip:Adăugaţi un nou set de metadate la colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
739MetadataSetDialog.New_Set:Noi... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
740MetadataSetDialog.New_Set_Tooltip:Creează un nou set de metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
741MetadataSetDialog.Add_Set:Adaugă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
742MetadataSetDialog.Add_Set_Tooltip:Adaugă colecţiei setul selectat de metadate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
743MetadataSetDialog.Browse:Navighează... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
744MetadataSetDialog.Browse_Tooltip:Adaugă un nou set de metadate colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
745MetadataSetDialog.Edit:Editează... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
746MetadataSetDialog.Edit_Tooltip:Editarea setului de metadate selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
747MetadataSetDialog.Remove:Elimină # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
748MetadataSetDialog.Remove_Tooltip:Elimină setul de metadate selectat din colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
749MetadataSetDialog.Elements:Elementele din Setul de Metadate selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
750
751#****************************************
752#
753#***** MetadataSetNamespaceClash warning***
754MetadataSetNamespaceClash.Title:Probleme cu Namespace-urile Seturilor de Metadate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
755MetadataSetNamespaceClash.Message:Setul de metadate ales pentru a fi adăugat ({0}) are acelaşi namespace precum unu deja existent în colecţie ({1}). Dacă adăugaţi acest nou set, cel vechi va fi şters iar cel nou ca fi pus în locul său. Oricare valori asignate metadatelor vor fi transferate noului set dacă acesta conţine elementele corespunzătoare. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
756#*********************************************
757#
758#******** MetadataImportMappingPrompt *********
759MIMP.Add:Adaugă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
760MIMP.Add_Tooltip:Adaugă elementul de metadate la setul selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
761MIMP.Ignore:Ignoră # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
762MIMP.Ignore_Tooltip:Ignoră acest element de metadate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
763MIMP.Instructions:Elementul de metadate {0} nu poate fi importat automat în colecţie. Selectează un set de metadate şi, fie \n(1) apeşi 'Adaugă' pentru a adăuga metadate în acel set (doar dacă nu există deja {0} metadate în set), fie \n(2) alegi un element şi apeşi 'Fuzionează' pentru a importa {0} metadate în acest element, sau\n(3) ignoră acest element de metadate. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
764MIMP.Merge:Fuzionează # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
765MIMP.Merge_Tooltip:Mapează elementul de metadate către elementul specificat din setul selectat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
766MIMP.Source_Element:Sursa elementului de metadate: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
767MIMP.Target_Element:Element de metadate ţintă: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
768MIMP.Target_Set:Setul de metadate ţintă: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
769MIMP.Title:Este necesară acţiunea de Fuziune. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
770#*****************************
771#
772#***** Mirroring *****
773Mirroring.ClearCache:Curaţă Cache-ul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
774Mirroring.ClearCache_Tooltip:Şterge toate fişierele downloadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
775Mirroring.Download:Download # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
776Mirroring.Download_Tooltip:Porneşte un nou job de download # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
777Mirroring.DownloadJob.Close:Închide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
778Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:Elimină acest job din listă. Opriţi-l dacă acesta funcţionează # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
779Mirroring.DownloadJob.Downloading:Downloadez {0} # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
780Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:Download complet # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
781Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:Download oprit # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
782Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:Downloadare în curs # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
783Mirroring.DownloadJob.Log:Vezi Jurnalul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
784Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:Vezi detaliile referitoare la acest download # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
785Mirroring.DownloadJob.Log_Title:Jurnalul downloadurilor # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
786Mirroring.DownloadJob.Pause:Pauză # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
787Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:Pauză pentru acest download # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
788Mirroring.DownloadJob.Resume:Reia # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
789Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:Reia downloadul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
790Mirroring.DownloadJob.Status:Au fost downloadate {0} din {1} fişiere ({2} avertismente, {3} erori) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
791Mirroring.DownloadJob.Waiting:Aştept să încep # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
792Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:Este aşteptată acţiunea utilizatorului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
793Mirroring.Invalid_URL:URL-ul introdus nu este valid. Vă rugăm să-l corectaţi. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
794Mirroring.Invalid_URL_Title:URL invalid # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
795Mirroring.Preferences:Preferinţe... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
796Mirroring.Preferences_Tooltip:Activează proxy şi/sau editează setările proxy-ului # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
797#*********************
798#
799#***** Missing EXEC *****
800MissingEXEC.Message:Atenţie !Nu vei putea vedea noua colecţie din Interfaţa Bibliotecarului decât dacă specifici calea către serverul Bibliotecii Greenstone. Poţi introduce adresa în câmpul text de mai jos sau o poţi face mai târziu prin accesarea Preferinţelor şi selectarea secţiunii Conexiune. Reţineţi faptul că un url valid trebuie să înceapă cu protocolul folosit "http://" şi se va încheia probabil cu numele executabilului ("gsdl" este pentru serverul bibliotecii locale, "library" pentru alte servere web). # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
801MissingEXEC.Title:Lipseşte adresa Bibliotecii Greenstone # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
802#***** Missing EXEC_GS3 *****
803MissingEXEC_GS3.Message:Avertisment ! Nu veţi putea vedea noua colecţie din Interfaţa Bibliotecarului doar dacă specificaţi calea în contextul Greenstone la nivelul webserverului Tomcat care rulează local. Puteţi face acest lucru chiar acum copletând în câmpul text de mai jos sau mai târziu accesând Preferinţe de unde se alege panoul Conexiune. Reţineţi faptul că un link valid trebuie să înceapă cu „http://”. Adresa implicită este http://localhost:8080/greenstone3. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
804MissingEXEC_GS3.Title:Adresa Bibliotecii Greeenstone 3 lipseşte # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
805#***** Missing GLIServer *****
806MissingGLIServer.Message:Avertisment ! Nu veţi putea lucra cu, colecţiile în cadrul Interfeţei Bibliotecarului decât dacă specifici adresa scriptului la distanţă „gliserver”. Poţi introduce adresa acum în câmpul de mai jos sau mai târziu prin intermediul Preferinţelor de unde alegi secţiunea Conexiune. Atenţie, un URL valid începe cu protocolul "http://" şi se încheie cu "gliserver". # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
807MissingGLIServer.Title:Lipseşte Adresa GLIServer # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
808#***** Missing GLIServer_GS3 *****
809MissingGLIServer_GS3.Message:Atenţie ! Nu veţi putea lucra pe colecţii utilizând Interfaţa Bibliotecarului decât dacă specificaţi adresa scriptului extern „gliserver4gs3.pl”. Puteţi face asta introducând adresa în câmpul de mai jos sau mai târziu din Preferinţe, de unde selectaţi opţiunea Conexiune. Ţineţi minte că un URL valid trebuie să înceapă specificând protocolul „http://” şi se încheie cu „/greenstone3/cgi-bin/gliserver4gs3.pl”. # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
810MissingGLIServer_GS3.Title:Adresa Greenstone 3 pentru GLIServer lipseşte # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
811#***** Missing GSDL *****
812MissingGSDL.Message:Avertisment ! Nu veţi putea accesa toate caracteristicile Interfeţei Bibliotecarului fără a avea o instalare locală a Bibliotecii Digitale Greenstone. Dacă consideraţi că acest mesaj este returnat ca unu de eroare, vă rugăm să verificaţi instalarea şi căile specificate în scripturile şi instrucţiunile de instalare ale Interfeţei Bibliotecarului. # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
813MissingGSDL.Title:Calea Greenstone lipseşte # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
814#***** Missing PERL *****
815MissingPERL.Message:Avertisment ! Nu veţi putea crea noi colecţii şi nici să le construiţi pe cele existente fără a avea PERL instalat iar Interfaţa Bibliotecarului nu a fost capabilă să găsească PERL pe sistemul local. Dacă consideraţi că primiţi acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să verificaţi instalarea şi căile specificate în fişierul script al Interfeţei Bibliotecarului. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
816MissingPERL.Title:Calea către PERL lipseşte # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
817#******* MissingImageMagick ********
818MissingImageMagick.Message:Avertisment ! Interfaţa Bibliotecarului a eşuat în a găsi o versiune corespunzătoare pentru ImageMagick şi în consecinţă ImagePlug nu va funcţiona. Vă rugăm instalaţi ImageMagick dacă doriţi să construiţi colecţii cu imagini. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
819MissingImageMagick.Title:ImageMagick lipseşte # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
820#*****************************
821#
822#***** New Session *****
823NewCollectionPrompt.Base_Collection:Acestă colecţie se bazează pe? # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
824NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Selectează o colecţie existentă ca fundament al uneia noi # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
825NewCollectionPrompt.Collection_Description:Descrierea conţinutului: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
826NewCollectionPrompt.Collection_Name:Dosarul colecţiei: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
827NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:Aceasta este o colecţie personală # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
828NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal_Tooltip:Colecţia poate fi editată de persoana care a creat-o şi de utilizatorii din grupul „editor-al-tuturor-colecţiilor”. # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
829NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:Aceasta nu este o colecţie personală # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
830NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared_Tooltip:Colecţia poate fi editată de utilizatorii din grupul „editor-al-tuturor-colecţiilor”. # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
831NewCollectionPrompt.Error:Eroare în noua colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
832NewCollectionPrompt.Instructions:Pentru a crea o nouă colecţie, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
833NewCollectionPrompt.NewCollection:--Colecţie Nouă-- # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
834NewCollectionPrompt.Title:Crează o nouă Colecţie. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
835NewCollectionPrompt.Title_Clash:Titlul ales pentru colecţie este deja utilizat. Continuaţi ? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
836NewCollectionPrompt.Title_Error:Titlul trebuie completat. Vă rugăm, corectaţi. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
837#***** New Folder OrFilePrompt *****
838NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:figurant # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
839NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:dosar nou # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
840NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:Directorul Destinaţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
841NewFolderOrFilePrompt.File_Name:Numele fişierului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
842NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:Introdu numele noului fişier # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
843NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:Numele Directorului # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
844NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:Introduceţi un nume pentru noul director # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
845NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:Crează un nou director # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
846NewFolderOrFilePrompt.Title_File:Crează un nou document figurant # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
847#**********************
848#
849#******* OldWGET *******
850NoPluginExpectedToProcessFile.Message:Niciun plugin Greenstone nu ar putea procesa fişierul "{0}". Verifică dacă fişierul are extensia corectă. Dacă este corect, atunci e probabil că trebuie folosit UnknownPlug pentru a procesa acest fişier. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
851NoPluginExpectedToProcessFile.Title:Nu este vizat nici un plugin pentru a procesa fişierul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
852#***********************
853#
854#***** OpenCollectionDialog *****
855OpenCollectionDialog.Available_Collections:Colecţiile Disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
856OpenCollectionDialog.Description:Descrierea Colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
857OpenCollectionDialog.Open:Deschide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
858OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:Încarcă colecţia selectată în Interfaţa Bibliotecarului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
859OpenCollectionDialog.Title:Deschide Colecţia Greenstone # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
860#**********************
861#
862#***** Options Pane inside CreatePane *****
863OptionsPane.Cancelled:- anulată # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
864OptionsPane.LogHistory:Înregistrează istoricul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
865OptionsPane.Successful:-succes # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
866OptionsPane.Unknown:- necunoscut # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
867OptionsPane.Unsuccessful:- fără succes # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
868#*******************
869#
870#***** Preferences *****
871Preferences:Preferinţe # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
872Preferences.Connection:Conexiune # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
873Preferences.Connection_Tooltip:Setează URL-ul către biblioteca greenstone şi configurează conexiunea proxy dacă este necesar acest lucru # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
874Preferences.Connection.GLIServer_URL:URL-ul serverului gliserver al Greenstone: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
875Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:URL-ul scriptului CGI „gliserver” # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
876Preferences.Connection.Library_Path:Calea către Bibliotecă: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
877Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Calea Web a Greenstone: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
878Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:URL-ul serverului web Greenstone # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
879Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:URL-ul web-serverului Greenstone # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
880Preferences.Connection.ProgramCommand:Comanda de previzualizare: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
881Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:Comanda de lansare pentru programul utilizat pentru a accesa o previzualizare a colecţiei. Reţineţi folosirea lui %1 ca loc al adresei colecţiei şi de a folosi note acolo unde este necesar. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
882Preferences.Connection.Proxy_Host:Hostul Proxy: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
883Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:Adresa serverului proxy # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
884Preferences.Connection.Proxy_Port:Port de Proxy: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
885Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:Numărul portului serverului proxy # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
886Preferences.Connection.Servlet:Servlet: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
887Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:Servletul folosit pentru a vedea site-ul # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
888Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:Nu există nici un servlet specificat pentru acest site, puteţi construi colecţii, dar nu veţi putea fi capabili să le vedeţi # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
889Preferences.Connection.Site:Site: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
890Preferences.Connection.Site_Tooltip:Site-ul pe care doreşti să lucrezi # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
891Preferences.Connection.Use_Proxy:Utilizaţi o conexiune proxy ? # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
892Preferences.General:General # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
893Preferences.General_Tooltip:Setează câteva preferinţe generale # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
894Preferences.General.Email:Email-ul utilizatorului: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
895Preferences.General.Email_Tooltip:Adresa de email folosită automat pentru oricare colecţie creată cu GLI # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
896Preferences.General.Font:Font: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
897Preferences.General.Font_Tooltip:Fontul utilizat pentru interfaţa GLI # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
898Preferences.General.Interface_Language:Limba Interfeţei: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
899Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:Selectaţi limba în care doriţi să fie afişată interfaţa şi elementele de control ale acesteia. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
900Preferences.General.Restart_Required:GLI ar trebui repornit pentru a încheia încărcarea suportului pentru o nouă limbă în interfaţă. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
901Preferences.General.Show_File_Size:Arată dimensiunea fişierelor # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
902Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:Arată dimensiunea fişierelor alăturat intrărilor în Spaţiul de Lucru precum şi arborii de directoare şi fişiere ai Colecţiei. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
903Preferences.General.View_Extracted_Metadata:Vezi Metadatele extrase # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
904Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:Afişează metadatele extrase de pluginurile greenstone în lista de metadate din panoul de afişare îmbogăţit. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
905Preferences.Mode:Mod # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
906Preferences.Mode_Tooltip:Apasă pe o înregistrare pentru a selecta un nivel corespunzător al operaţiunilor # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
907Preferences.Mode.Assistant:Asistentul Bibliotecii # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
908Preferences.Mode.Assistant_Description:Folosiţi aceste setări pentru a ajunge la caracteristicile de bază ale Interfeţei Bibliotecarului, adică adăugarea documentelor şi metadatelor la colecţii, crearea de noi colecţii ale căror structuri le dublează pe cele existente şi construirea colecţiilor. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
909Preferences.Mode.Librarian:Bibliotecar # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
910Preferences.Mode.Librarian_Description:Această setare permite folosirea normală a Interfeţei Bibliotecarului: crearea şi proiectarea de noi colecţii, adăugarea documentelor şi a metadatelor la colecţii, proiectarea de noi colecţii şi contruirea acestora. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
911Preferences.Mode.Systems:Specialist în sisteme de bibliotecă # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
912Preferences.Mode.Systems_Description:Această setare permite folosirea pe de-antregul a Interfeţei Bibliotecarului în Greenstone. Pentru a beneficia de toate avantajele caracteristicilor disponibile, va trebui să puteţi formula expresii regulate. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
913Preferences.Mode.Expert:Expert # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
914Preferences.Mode.Expert_Description:Această setare permite utilizarea la nivel expert a Interfeţei Bibliotecarului. Este recomandat utilizatorilor care sunt experimentaţi în lucrul cu Greenstone şi sunt capabili să desfăşoare activităţi de depanare, care implică interpretarea rezultatului debugging-ului emis de scripturile PERL. Toate caracteristicile Interfeţei Bibliotecarului sunt active. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
915Preferences.Warnings:Avertizări # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
916Preferences.Warnings_Tooltip:Activează sau dezactivează diversele dialoguri de avertizare # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
917Preferences.Workflow:Mod de Lucru # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
918Preferences.Workflow_Tooltip:Proiectează modul de lucru al interfeţei: bifează care panouri să fie active # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
919Preferences.Workflow.Predefined.Label:moduri de lucru predefinite # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
920Preferences.Workflow.Title:Bifează pentru a vedea # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
921#**********************
922#
923#**** PreviewCommandDialog *******
924PreviewCommandDialog.Instructions:Introdu comanda pentru deschiderea programului pentru a trece în revistă o colecţie. Reţineţi necesitatea de a utiliza %1 ca şi container al adresei colecţiei şi de a folosi notiţe acolo unde este necesar. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
925PreviewCommandDialog.Title:Comanda de previzualizare # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
926
927ShowPreviousCollection.Title:Vezi colecţia anterior construită # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
928ShowPreviousCollection.Message:A apărut o eroare iar colecţia nu aputut fi creată. Acum vedeţi colecţia construită anterior. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
929#**********************
930#
931#***** Remote Greenstone Server *****
932RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:Vă rugăm, introduceţi numele şi parola: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
933RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message_gs3:Vă rugăm să introduceţi numele de utilizator şi parola: # Updated 5-Nov-2007 by constantinescu
934RemoteGreenstoneServer.Error:O eroare a apărut pe serverul Greenstone la distanţă în timpul desfăşurării operaţiunii:\n{0-Mesaj de eroare} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
935RemoteGreenstoneServer.Error_Title:Eroare la distanţă a Serverului Greenstone # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
936RemoteGreenstoneServer.Progress:Progresul Serverului Greenstone aflat la distanţă: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
937RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Această colecţie este blocată de utilizatorul '{0-Nume utilizator}'.\nDoreşti să preiei controlul fişierului de blocare (nu este recomandat, dat fiind faptul că toată munca poate fi pierdută) ? # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
938#**********************
939#
940#***** Rename Prompt *****
941RenamePrompt.Name:Nume: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
942RenamePrompt.Title:Redenumeşte fişierul/directorul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
943#**********************
944#
945#***** Replace Prompt *****
946ReplacePrompt.Title:Înlocuieşte dosarul/fişierul cu ... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
947#**********************
948#
949#***** Save Collection Box *****
950SaveCollectionBox.File_Name:Numele Fişierului: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
951SaveCollectionBox.Files_Of_Type:Fişiere de tipul: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
952SaveCollectionBox.Look_In:Uită-te în: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
953#**********************
954#
955#***** Save Progress Box *******
956SaveProgressDialog.Title:Salvarea colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
957#*******************************
958#
959Server.QuitManual:Interfaţa bibliotecarului nu a putut închide serverul de \nbibliotecă local în mod automat. Vă rugăm să ieşiţi de pe server \nmanual prin apăsarea pe iconul cruce din colţul dreapta sus iar apoi apăsaţi OK în această fereastră de dialog. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
960Server.QuitTimeOut:Biblioteca locală Greenstone nu a răspuns la \ncomanda de închidere automată timp de 60 de secunde. \nDoreşti să aştepţi încă un minut ? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
961#
962#***** Sources *****
963Source.General:General # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
964#**********************
965#
966#***** Trees *****
967Tree.DownloadedFiles:Fişiere downloadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
968Tree.Files:fişiere # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
969Tree.Home:Directorul Home ({0}) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
970Tree.Root:Spaţiul de depozitare local # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
971Tree.World:Documente în Colecţiile Greenstone # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
972#***********************
973#
974#***** Warning Dialog *****
975WarningDialog.Dont_Show_Again:Nu arătaţi din nou acest avertisment # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
976WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:Nu mai arăta acest mesaj # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
977WarningDialog.Invalid_Value:Valoarea introdusă în câmpul valorilor\nnu este validă pentru proprietatea specificată. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
978WarningDialog.Value:Introdu valoarea: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
979#
980#****** WGet *****
981WGet.Prompt:Client de Mirroring WGet # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
982#
983#****** Workflows *****
984Workflow.AllPanels:Toate panourile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
985Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:Construirea sursei locale a colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
986Workflow.DocumentEnriching:Îmbogăţirea documentelor # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
987
988
989#********GEMS******
990
991GEMS.Title:Editorul Greenstone pentru seturile de metadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
992GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:Deschide Setul de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
993GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:Deschide setul de metadate selectat # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
994GEMS.Set_Description:Descrierea seturilor de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
995GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:Deschide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
996GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Available_Sets:Seturile de Metadate disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
997GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Title:Şterge Setul de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
998GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete_Tooltip:Şterge setul de metadate selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
999GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:Şterge # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1000GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Available_Sets:Seturile de metadate disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1001GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:Bifaţi pentru a confirma ştergerea setului de metadate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1002GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:Nu a fost selectat nici un set de metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1003GEMS.Confirm_Removal:Sunteţi sigur că doriţi să eliminaţi acest {0}? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1004GEMS.Confirm_Removal_Title:Confirmă eliminarea # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1005GEMS.Attribute:Atribut # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1006GEMS.Popup.AddElement:Adaugă element # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1007GEMS.Popup.DeleteElement:Şterge Elementul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1008GEMS.Popup.AddSubElement:Adaugă un Subelement # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1009GEMS.Popup.DeleteSubElement:Şterge subelementul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1010GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:Set de Metadate nou # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1011GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:pentru a crea un nou set de metadate, completaţi câmpurile de mai jos: # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1012GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:Acest set de metadate se bazează pe: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1013GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:Titlul setului de metadate: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1014GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:Namespace-ul seturilor de metadate: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1015GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:-- Set de Metadate Nou -- # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1016GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:Un set de metadate nou trebuie să aibe un Titlu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1017GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:Nu este specificat nici un titlu # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1018GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error_Message:Un nou set de metadate trebuie să aibe un namespace # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1019GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:Nu este specificat niciun Namespace # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1020GEMS.SelectedLanguage:Adaugă atribute pentru limba: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1021GEMS.Language:--Alege Limba-- # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
1022GEMS.LanguageDependent:Atributele dependente de limbă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1023GEMS.Attribute_Table:Atribute # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1024GEMS.Attribute_Deletion_Error:Eroare la ştergerea atributului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1025GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:Acest atribut este necesar şi nu poate fi şters # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1026GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:Eroare la adăugarea unui atribut # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1027GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:Nu este furnizat nici un atribut "depinde-de-limbă", vă rugăm să adăugaţi acest atribut. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1028GEMS.Attribute_Edition_Error:Eroare la adăugarea unui atribut # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1029GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:Acest atribut este necesar şi nu poate fi vid # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1030GEMS.Confirm_Save:Acest set de metadate a fost modificat, doriţi să-l salvaţi ? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1031GEMS.Confirm_Save_Title:Salvează Setul de Metadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1032GEMS.Confirm_DeleteElement:Eşti sigur că doreşti să ştergi elementul {0}? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1033GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:Şterge Elementul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1034GEMS.File_Deletion_Error_Message:Acest fişier nu poate fi şters # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1035GEMS.File_Deletion_Error:Eroare la Ştergerea Directorului/Fişierului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1036GEMS.Namespace_Conflict_Message:Avertisment: acest namespace a fost utilizat de alt set de metadate. Continuaţi ? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1037GEMS.Namespace_Conflict:Conflict între Namespace-uri # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1038GEMS.Move_Up:Mergi mai sus # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1039GEMS.Move_Down:Mută mai jos # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1040GEMS.Cannot_Undo:(asupra aceastei acţiuni nu se poate reveni) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1041
1042GEMS.AttributeTable.Name:Nume # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1043GEMS.AttributeTable.Language:Limba # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1044GEMS.AttributeTable.Value:Valoare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1045GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:Element nou # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1046GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:Vă rugăm, introduceţi un nume pentru noul element # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1047GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:Subelement nou # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1048GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:Vă rugăm introduceţi un nume pentru noul subelement # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1049GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:Un element cu acelaşi nume există deja. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1050GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:Eroare la Numele Elementului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1051GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:Un element nou trebuie să aibe un nume. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1052
1053
1054GEMS.No_Set_Loaded:Nu este încărcat nici un set de metadate. Vă rugăm, folosiţi Dosar->Nou pentru a crea un set nou sau Dosar->Deschide pentru a deschide un set existent. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.