source: greenstone3/trunk/web/WEB-INF/classes/interface_default_mi.properties@ 14470

Last change on this file since 14470 was 14470, checked in by anna, 15 years ago

Maori default interface.

File size: 1.6 KB
Line 
1home_b=KĀINGA
2pref_b=KŌWHIRINGA
3help_b=ĀWHINA
4about_t=Whārangi whakamārama
5texticonpdf=titiro ki te tuhinga PDF
6texticonps=titiro ki te tuhinga Postscript
7texticonrtf=titiro ki te tuhinga RTF
8texticonmsword=titiro ki te tuhinga Microsoft Word
9texticonppt=titiro ki te tuhinga PowerPoint
10texticonxls=Tirohia te kōnae Microsoft Excel
11gsdl=Greenstone Digital Library Software
12home_tip=Whārangi kāinga
13help_tip=Whārangi āwhina
14pref_tip=Te whakarerekē ō kōwhiringa
15home_t=Whārangi kāinga
16aboutpage=He kupu whakamārama i te kohikohinga nei
17about.howtofind=Ngā huarahi hei rapu kōrero
18pref.searchpref=Kōwhiringa Rapu
19pref.prespref=Kōwhiringa Whakaaturanga
20pref.interfacelang=reo tauwhiti
21pref.encoding=Whakatakotoranga pū:
22pref.all=katoa
23pref.set_prefs=whakamaua kōwhiringa
24query.wordcount=Kia hia ngā kupu:
25query.nodocsmatch=kāore he kitenga e pā ana ki āu kupu rapu.
26query.onedocsmatch=1 te pukapuka e pā ana ki āu kupu rapu.
27query.matches=Kitenga
28query.results=ngā kitenga
29document.gotopage=poka noa ki
30doc.expand_doc_b=WHAKANUI\nKUPU TUHITUHI
31doc.expand_doc_tip=Titiro ki ngā kupu katoa
32doc.contract_doc_b=WHAKAITI\nKUPU TUHITUHI
33doc.contract_doc_tip=Titiro ki ngā kupu anakē o te wāhanga kua kōwhiritia
34doc.expand_contents_b=WHAKANUI\nWHAKARĀRANGI\nKAUPAPA
35doc.expand_contents_tip=Whakanuia te whakarārangi kaupapa
36doc.contract_contents_b=WHAKAITI\nWHAKARĀRANGI\nKAUPAPA
37doc.contract_contents_tip=Whakaitihia te whakarārangi kaupapa
38doc.detach_page_b=WHAKAWEHE
39doc.detach_page_tip=Huakina mai he matapihi hou kia noho motuhake ai tēnei kōrero
40param.sortBy.1=ranked
41param.sortBy.0=aunoa
42param.fqf=
 i te āpure
43param.fqf.all=ngā āpure katoa
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.