source: greenstone3/trunk/web/WEB-INF/classes/interface_default_pl.properties@ 14437

Last change on this file since 14437 was 14437, checked in by anna, 17 years ago

Polish default interface.

File size: 1.6 KB
Line 
1home_b=STRONA GŁÓWNA
2pref_b=PREFERENCJE
3help_b=POMOC
4about_t=Informacje
5texticonpdf=Przeglą
6daj dokument w formacie PDF
7texticonps=Przeglą
8daj dokument w formacie PostScript
9texticonrtf=Przeglą
10daj dokument w formacie RTF
11texticonmsword=Przeglą
12daj dokument w formacie Microsoft Word
13texticonppt=Przeglą
14daj dokument w formacie PowerPoint
15texticonxls=Przeglą
16daj dokument w formacie Microsoft Excel
17gsdl=Program Biblioteki Cyfrowej Greenstone
18home_tip=Strona główna
19help_tip=Pomoc
20pref_tip=Zmiana preferencji
21home_t=Strona główna
22home.aboutgs=O Greenstonie
23aboutpage=Informacje o kolekcji
24about.howtofind=Jak znaleźć informacje w kolekcji {0}
25pref.searchpref=Preferencje wyszukiwania
26pref.prespref=Preferencje prezentacji
27pref.interfacelang=Język interfejsu uÅŒytkownika
28pref.encoding=Kodowanie znaków:
29pref.all=wszystkie
30pref.set_prefs=zapisz preferencje
31query.wordcount=Liczba słów:
32query.nodocsmatch=Brak wyników
33query.onedocsmatch=znaleziono 1 dokument
34query.matches=Dopasowania
35query.results=wyniki
36document.gotopage=przejdź do strony
37doc.expand_doc_b=ROZWIŃ\nTEKST
38doc.expand_doc_tip=Wyświetlaj cały tekst
39doc.contract_doc_b=ZWIŃ\nTEKST
40doc.contract_doc_tip=Wyświetlaj tekst jedynie dla bieŌą
41cego rozdziału
42doc.expand_contents_b=ROZWIŃ\nSPIS TREŚCI
43doc.expand_contents_tip=Rozwiń spis treści
44doc.contract_contents_b=ZWIŃ\nSPIS TREŚCI
45doc.contract_contents_tip=Zwiń spis treści
46doc.detach_page_b=NOWE OKNO
47doc.detach_page_tip=Otwórz stronę w nowym oknie
48param.sortBy.1=nr pozycji na liście
49param.sortBy.0=naturalny
50param.fqf=... w polu
51param.fqf.all=wszystkie pola
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.