source: gsdl/trunk/macros/polish.dm@ 14274

Last change on this file since 14274 was 14274, checked in by anna, 16 years ago

Completed translations of the current Polish core interface. Many thanks to Maciej Jaros

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 42.8 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Polish Language text and icon macros
5# Many thanks to Lech Borkowski (translated March 2005)
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=pl] {Periodyki}
21
22# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
23_textsource_ [l=pl] {źródło:}
24_textdate_ [l=pl] {data publikacji:}
25_textnumpages_ [l=pl] {liczba stron}
26
27_textsignin_ [l=pl] {rejestracja}
28
29_textdefaultcontent_ [l=pl] {Nie znaleziono strony. Kliknij przycisk Wstecz przeglą
30darki
31internetowej lub przycisk Strona główna, aby powrócić do
32strony głównej biblioteki cyfrowej Greenstone.}
33
34_textdefaulttitle_ [l=pl] {Błą
35d GSDL}
36
37_textbadcollection_ [l=pl] {Ta kolekcja (zwana "_cvariable_") nie jest zainstalowana w tej bibliotece cyfrowej Greenstone.}
38
39_textselectpage_ [l=pl] {Wybierz stronę}
40
41_collectionextra_ [l=pl] {Kolekcja zawiera _about:numdocs_ dokumentów.
42Powstała _about:builddate_ dni temu. }
43
44# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
45# macro will always be set to another value)
46_collectorextra_ [l=pl] {<p>Ta kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,_If_("_numdocs_" lt "5",dokumenty,dokumentów)), łą
47cznie _numbytes_.
48<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Kliknij</a>, aby obejrzeć podsumowanie kolekcji.
49} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
50
51_textdescrcollection_ [l=pl] {}
52_textdescrabout_ [l=pl] {Informacje}
53_textdescrhome_ [l=pl] {Strona główna}
54_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc}
55_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje}
56_textdescrgreenstone_ [l=pl] {Program Biblioteki Cyfrowej Greenstone}
57_textdescrusab_ [l=pl] {Które elementy biblioteki sprawiają
58 trudności?}
59
60
61# Metadata names and navigation bar labels
62
63_textSearch_ [l=pl] {Szukaj} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
64_labelSearch_ [l=pl] {Szukaj} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
65
66# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
67_textTitle_ [l=pl] {Tytuł} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
68_labelTitle_ [l=pl] {Tytuły A-Z}
69_textCreator_ [l=pl] {Twórca} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
70_labelCreator_ [l=pl] {Autorzy A-Z}
71_textSubject_ [l=pl] {Temat} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
72_labelSubject_ [l=pl] {Tematy}
73_textDescription_ [l=pl] {Opis} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
74_labelDescription_ [l=pl] {Opisy}
75_textPublisher_ [l=pl] {Wydawca} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
76_labelPublisher_ [l=pl] {Wydawcy}
77_textContributor_ [l=pl] {Współtwórca} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
78_labelContributor_ [l=pl] {Współpracownicy}
79_textDate_ [l=pl] {Data} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
80_labelDate_ [l=pl] {Daty}
81_textType_ [l=pl] {Typ} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
82_labelType_ [l=pl] {Typy}
83_textFormat_ [l=pl] {Format} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
84_labelFormat_ [l=pl] {Formaty}
85_textIdentifier_ [l=pl] {Indentyfikator} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
86_labelIdentifier_ [l=pl] {Identyfikatory}
87_textSource_ [l=pl] {Nazwa pliku} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
88_labelSource_ [l=pl] {Nazwy plików}
89_textLanguage_ [l=pl] {Język} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
90_labelLanguage_ [l=pl] {Języki}
91_textRelation_ [l=pl] {Zwią
92zek} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
93_labelRelation_ [l=pl] {Relacje}
94_textCoverage_ [l=pl] {ReportaŌ} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
95_labelCoverage_ [l=pl] {Dziedzina}
96_textRights_ [l=pl] {Prawa} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
97_labelRights_ [l=pl] {Prawa}
98
99# DLS metadata set
100_textOrganization_ [l=pl] {Organizacja} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
101_labelOrganization_ [l=pl] {Organizacje} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
102_textKeyword_ [l=pl] {Słowo kluczowe} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
103_labelKeyword_ [l=pl] {Słowa kluczowe}
104_textHowto_ [l=pl] {Samouczek} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
105_labelHowto_ [l=pl] {Samouczek} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
106
107# Miscellaneous Greenstone metadata
108_textPhrase_ [l=pl] {Fraza} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
109_labelPhrase_ [l=pl] {Zwroty}
110_textCollage_ [l=pl] {KolaŌ} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
111_labelCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
112_textBrowse_ [l=pl] {Przeglą
113daj} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
114_labelBrowse_ [l=pl] {Przeglą
115daj} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
116_textTo_ [l=pl] {Do} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
117_labelTo_ [l=pl] {Do}
118_textFrom_ [l=pl] {Od} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
119_labelFrom_ [l=pl] {Od (nadawca)}
120_textAcronym_ [l=pl] {Akronim} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
121_labelAcronym_ [l=pl] {Skróty}
122
123# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
124_textdescrdefault_ [l=pl] {Przeglą
125daj po _1_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
126
127_textdescrSearch_ [l=pl] {Znajdź wyraŌenia}
128_textdescrType_ [l=pl] {Przeglą
129daj według typu zasobów}
130_textdescrIdentifier_ [l=pl] {Przeglą
131daj według identyfikatorów zasobów}
132_textdescrSource_ [l=pl] {Przeglą
133daj według pierwotnych nazw plików}
134_textdescrTo_ [l=pl] {Przeglą
135daj według zawartości pola Do}
136_textdescrFrom_ [l=pl] {Przeglą
137daj według pola Od (nadawca)}
138_textdescrCollage_ [l=pl] {Przeglą
139daj według obrazów}
140_textdescrAcronym_ [l=pl] {Przeglą
141daj skróty}
142_textdescrPhrase_ [l=pl] {Przeglą
143daj według wyraÅŒeń}
144_textdescrHowto_ [l=pl] {Przeglą
145daj kategorie Jak...}
146_textdescrBrowse_ [l=pl] {Przeglą
147daj}
148_texticontext_ [l=pl] {Przeglą
149daj dokument}
150_texticonclosedbook_ [l=pl] {otwórz dokument i przeglą
151daj}
152_texticonnext_ [l=pl] {następny rozdział}
153_texticonprev_ [l=pl] {poprzedni rozdział}
154
155_texticonworld_ [l=pl] {Zobacz dokument WWW} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
156
157_texticonmidi_ [l=pl] {Przeglą
158daj dokument w formacie MIDI}
159_texticonmsword_ [l=pl] {Przeglą
160daj dokument w formacie Microsoft Word}
161_texticonmp3_ [l=pl] {Przeglą
162daj dokument w formacie MP3}
163_texticonpdf_ [l=pl] {Przeglą
164daj dokument w formacie PDF}
165_texticonps_ [l=pl] {Przeglą
166daj dokument w formacie PostScript}
167_texticonppt_ [l=pl] {Przeglą
168daj dokument w formacie PowerPoint}
169_texticonrtf_ [l=pl] {Przeglą
170daj dokument w formacie RTF}
171_texticonxls_ [l=pl] {Przeglą
172daj dokument w formacie Microsoft Excel}
173
174_page_ [l=pl] {strona}
175_pages_ [l=pl] {stron}
176_of_ [l=pl] {z}
177_vol_ [l=pl] {Tom}
178_num_ [l=pl] {Nr}
179
180_textmonth00_ [l=pl] {}
181_textmonth01_ [l=pl] {Styczeń}
182_textmonth02_ [l=pl] {Luty}
183_textmonth03_ [l=pl] {Marzec}
184_textmonth04_ [l=pl] {Kwiecień}
185_textmonth05_ [l=pl] {Maj}
186_textmonth06_ [l=pl] {Czerwiec}
187_textmonth07_ [l=pl] {Lipiec}
188_textmonth08_ [l=pl] {Sierpień}
189_textmonth09_ [l=pl] {Wrzesień}
190_textmonth10_ [l=pl] {Październik}
191_textmonth11_ [l=pl] {Listopad}
192_textmonth12_ [l=pl] {Grudzień}
193
194_textdocument_ [l=pl] {Dokument}
195_textsection_ [l=pl] {Rozdział}
196_textparagraph_ [l=pl] {Akapit}
197
198_magazines_ [l=pl] {Czasopisma}
199
200_nzdlpagefooter_ [l=pl] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
201<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
202<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,
203<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
204New Zealand}
205
206_linktextHOME_ [l=pl] {STRONA GŁÓWNA}
207_linktextHELP_ [l=pl] {POMOC}
208_linktextPREFERENCES_ [l=pl] {PREFERENCJE}
209
210
211######################################################################
212# 'home' page
213package home
214######################################################################
215
216_textpagetitle_ [l=pl] {Biblioteka Cyfrowa Greenstone} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
217
218_textnocollections_ [l=pl] {Brak poprawnych (czyli np. zbudowanych i publicznych) kolekcji.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
219
220_textadmin_ [l=pl] {Panel administracyjny} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
221_textabgs_ [l=pl] {O Greenstonie} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
222_textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone'a} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
223
224# -- Missing translation: _textdescradmin_
225
226# -- Missing translation: _textdescrgogreenstone_
227
228_textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone'a} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
229
230#####################################################################
231# some macros used on the home page from other packages
232#####################################################################
233package gli
234
235_textgli_ [l=pl] {Interfejs Bibliotekarza} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
236_textdescrgli_ [l=pl] {Pomaga w tworzeniu nowych kolekcji, tworzeniu i modyfikacji juÅŒ istnieją
237cych oraz kasowaniu kolekcji} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
238
239package collector
240
241_textcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
242_textdescrcollector_ [l=pl] {Kolekcjoner jest poprzednikiem Bibliotekarza i w większości przypadków naleÅŒy uÅŒywać interfejsu dostarczanego właśnie przez Bibliotekarza} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
243
244package depositor
245
246_textdepositor_ [l=pl] {Depozytor} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
247_textdescrdepositor_ [l=pl] {Pomaga w dodawaniu nowych dokumentów do stworzonej kolekcji} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
248
249package gti
250
251_textgti_ [l=pl] {Interfejs Tłumacza Greenstone} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
252_textdescrtranslator_ [l=pl] {Pomaga w utrzymywaniu wielojęzykowego interfejsu Greenstone} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
253
254
255######################################################################
256# 'about' page
257package about
258######################################################################
259
260
261#------------------------------------------------------------
262# text macros
263#------------------------------------------------------------
264
265_textabcol_ [l=pl] {Informacje o kolekcji}
266
267_textsubcols1_ [l=pl] {<p>Cała kolekcja obejmuje _1_ podzbiorów.
268Dostępne są
269:
270<blockquote>}
271
272_textsubcols2_ [l=pl] {</blockquote>
273Na stronie Preferencje moÅŒna zaznaczyć (i zmienić)
274przeglą
275dane podzbiory kolekcji.}
276
277_titleabout_ [l=pl] {informacje}
278
279
280######################################################################
281# document package
282package document
283######################################################################
284
285
286#------------------------------------------------------------
287# text macros
288#------------------------------------------------------------
289
290_texticonopenbookshelf_ [l=pl] {zamknij dział}
291_texticonclosedbookshelf_ [l=pl] {otwórz ten dział i przeglą
292daj zawartość}
293_texticonopenbook_ [l=pl] {zamknij ksią
294ÅŒkę}
295_texticonclosedfolder_ [l=pl] {Otwórz folder i przeglą
296daj}
297_texticonclosedfolder2_ [l=pl] {otwórz podrozdział:}
298_texticonopenfolder_ [l=pl] {zamknij folder}
299_texticonopenfolder2_ [l=pl] {zamknij podrozdział:}
300_texticonsmalltext_ [l=pl] {Przeglą
301daj ten rozdział}
302_texticonsmalltext2_ [l=pl] {Przeglą
303daj tekst:}
304_texticonpointer_ [l=pl] {rozdział bieŌą
305cy}
306_texticondetach_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
307_texticonhighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj poszukiwane wyraŌenia}
308_texticonnohighlight_ [l=pl] {Nie wyróŌniaj poszukiwanych wyraÅŒeń}
309_texticoncontracttoc_ [l=pl] {Zwiń spis treści}
310_texticonexpandtoc_ [l=pl] {Rozwiń spis treści}
311_texticonexpandtext_ [l=pl] {Wyświetlaj cały tekst}
312_texticoncontracttext_ [l=pl] {Wyświetlaj tekst jedynie dla bieŌą
313cego rozdziału}
314_texticonwarning_ [l=pl] {<b>OstrzeÅŒenie: </b>}
315_texticoncont_ [l=pl] {kontynuować?}
316
317_textltwarning_ [l=pl] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
318_iconwarning_Rozwinięcie tekstu wymaga wyświetlenia
319duÅŒej ilości danych w przeglą
320darce internetowej
321}
322
323_textgoto_ [l=pl] {przejdź do strony}
324_textintro_ [l=pl] {<i>(wstęp)</i>}
325
326_textCONTINUE_ [l=pl] {KONTYNUOWAĆ??}
327
328_textEXPANDTEXT_ [l=pl] {ROZWIŃ\nTEKST}
329
330_textCONTRACTCONTENTS_ [l=pl] {ZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
331
332_textDETACH_ [l=pl] {NOWE OKNO}
333
334_textEXPANDCONTENTS_ [l=pl] {ROZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
335
336_textCONTRACT_ [l=pl] {ZWIŃ\nTEKST}
337
338_textHIGHLIGHT_ [l=pl] {WYRÓŻNIANIE}
339
340_textNOHIGHLIGHT_ [l=pl] {BRAK\nWYRÓŻNIANIA}
341
342_textPRINT_ [l=pl] {DRUKUJ} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
343
344_textnextsearchresult_ [l=pl] {następny wynik wyszukiwania} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
345_textprevsearchresult_ [l=pl] {poprzedni wynik wyszukiwania} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
346
347# macros for printing page
348_textreturnoriginal_ [l=pl] {Wróć do pierwotnej strony} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
349_textprintpage_ [l=pl] {Wydrukuj tę stronę} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
350_textshowcontents_ [l=pl] {PokaÅŒ spis treści} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
351_texthidecontents_ [l=pl] {Ukryj spis treści} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
352
353######################################################################
354# 'search' page
355package query
356######################################################################
357
358
359#------------------------------------------------------------
360# text macros
361#------------------------------------------------------------
362
363# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
364# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
365# any matches
366_textquerytitle_ [l=pl] {_If_(_thislast_,wyników _thisfirst_ - _thislast_ dla kwerendy: _cgiargq_,Brak wyników dla kwerendy: _cgiargq_)}
367_textnoquerytitle_ [l=pl] {Strona wyszukiwania}
368
369_textsome_ [l=pl] {niektóre}
370_textall_ [l=pl] {wszystkie}
371_textboolean_ [l=pl] {logiczne}
372_textranked_ [l=pl] {nr pozycji na liście}
373_textnatural_ [l=pl] {naturalny}
374_textsortbyrank_ [l=pl] {stopień podobieństwa} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
375_texticonsearchhistorybar_ [l=pl] {historia wyszukiwania}
376
377_textifeellucky_ [l=pl] {Wyświetl pierwszy znaleziony dokument }
378
379#alt text for query buttons
380_textusequery_ [l=pl] {uÅŒyj tej kwerendy}
381_textfreqmsg1_ [l=pl] {Liczba słów: }
382_textpostprocess_ [l=pl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>przetworzone w celu znalezienia _quotedquery_</i>
383)}
384_textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia kwerendy}
385_textstopwordsmsg_ [l=pl] {PoniÅŒsze słowa są
386 zbyt pospolite i zostały zignorowane:} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
387_textlucenetoomanyclauses_ [l=pl] {Twoje zapytanie zawierało zbyt wiele kryteriów wyszukiwania; spróbuj bardziej zwięzłego zapytania.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
388
389_textmorethan_ [l=pl] {Ponad}
390_textapprox_ [l=pl] {Informacje}
391_textnodocs_ [l=pl] {Brak wyników}
392_text1doc_ [l=pl] {znaleziono 1 dokument}
393_textlotsdocs_ [l=pl] {dokumentów spełniają
394cych warunki kwerendy.}
395_textmatches_ [l=pl] {Dopasowania}
396_textbeginsearch_ [l=pl] {Rozpocznij wyszukiwanie}
397_textrunquery_ [l=pl] {Uruchom kwerendę}
398_textclearform_ [l=pl] {Wyczyść formularz}
399
400#these go together in form search:
401#"Words (fold, stem) ... in field"
402_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie
403} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
404_textinfield_ [l=pl] {... w polu}
405_textfoldstem_ [l=pl] {(złoÅŒenie, trzon)}
406
407_textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz kwerendę:}
408_textallfields_ [l=pl] {wszystkie pola}
409_texttextonly_ [l=pl] {tylko tekst}
410_textand_ [l=pl] {i}
411_textor_ [l=pl] {lub}
412_textandnot_ [l=pl] {i nie}
413
414# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
415# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
416# unset
417
418_textsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) zawierają
419ce _querytypeselection_ słowa}
420
421_textadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ )za pomocą
422 _querytypeselection_ kwerendy}
423
424_textadvancedmgppsearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_) i wyświetl wyniki w porzą
425dku _formquerytypeadvancedselection_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
426
427_textadvancedlucenesearch_ [l=pl] {Szukaj _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ wyniki zapytań w _sfselection_\,) dla } # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
428
429_textformsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) dla _formquerytypesimpleselection_}
430
431_textformadvancedsearchmgpp_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_) i wyświetl wyniki w porzą
432dku _formquerytypeadvancedselection_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
433
434_textformadvancedsearchlucene_ [l=pl] {Szukaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_, na poziomie _gformselection_)_If_(_nselection_, w języku _nselection_)_If_(_sfselection_,\, wyświetlają
435c wyniki _sfselection_\,) dla } # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
436
437_textnojsformwarning_ [l=pl] {Uwaga: wyłą
438czono obsługę języka Javascript w przeglą
439darce. <br>Aby uÅŒyć formularza wyszukiwania, włą
440cz Javascript.}
441_textdatesearch_ [l=pl] {W tej kolekcji moÅŒna szukać dokumentów pasują
442cych do zakresu dat lub dokumenty zawierają
443ce konkretną
444 datę. Jest to opcja wyszukiwania.}
445_textstartdate_ [l=pl] {Data począ
446tkowa (lub jedyna):}
447_textenddate_ [l=pl] {Data końcowa:}
448_textbc_ [l=pl] {p.n.e.}
449_textad_ [l=pl] {n.e.}
450_textexplaineras_ [l=pl] {Skróty C.E. i B.C.E są
451 alternatywnymi oznaczeniami skrótów A.D. i B.C. WyraÅŒenia te są
452 uwaÅŒane za neutralne pod względem kulturowym i oznaczają
453 "Common Era", czyli "naszej ery" oraz "Before the Common Era", czyli "przed naszą
454 erą
455"}
456
457_textstemon_ [l=pl] {(nie uwzględniaj końcówek słów)}
458
459_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania}
460
461#text macros for search history
462_textnohistory_ [l=pl] {Brak wpisów w historii wyszukiwania}
463_texthresult_ [l=pl] {wynik}
464_texthresults_ [l=pl] {wyniki}
465_texthallwords_ [l=pl] {wszystkie słowa}
466_texthsomewords_ [l=pl] {niektóre słowa}
467_texthboolean_ [l=pl] {logiczne}
468_texthranked_ [l=pl] {pozycja na liście}
469_texthcaseon_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
470_texthcaseoff_ [l=pl] {nierozróŌnianie wielkości liter}
471_texthstemon_ [l=pl] {ograniczenie do trzonu słowa}
472_texthstemoff_ [l=pl] {całe słowa}
473
474
475######################################################################
476# 'preferences' page
477package preferences
478######################################################################
479
480
481#------------------------------------------------------------
482# text macros
483#------------------------------------------------------------
484
485_textprefschanged_ [l=pl] {Oto zapisane preferencje. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglą
486darki
487internetowej, poniewaÅŒ ustawienia zostałyby anulowane!
488Kliknij jeden z przycisków na pasku powyŌej.}
489_textsetprefs_ [l=pl] {zapisz preferencje}
490_textsearchprefs_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
491_textcollectionprefs_ [l=pl] {Ustawienia kolekcji}
492_textpresentationprefs_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
493_textpreferences_ [l=pl] {Preferencje}
494_textcasediffs_ [l=pl] {RozróŌnianie wielkości liter:}
495_textignorecase_ [l=pl] {nie uwzględniaj wielkości liter}
496_textmatchcase_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
497_textwordends_ [l=pl] {Końcówki słów:}
498_textstem_ [l=pl] {Nie uwzględniaj końcówek słów}
499_textnostem_ [l=pl] {dopasowane musi być całe słowo}
500_textaccentdiffs_ [l=pl] {RóŌnice w akcentach:} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
501_textignoreaccents_ [l=pl] {ignoruj akcenty (ogonki)} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
502_textmatchaccents_ [l=pl] {akcenty (ogonki) mają
503 znaczenie} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
504
505_textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień, _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
506_textextlink_ [l=pl] {Dostęp do zewnętrznych stron WWW:}
507_textintlink_ [l=pl] {Lokalizacja dokumentów źródłowych: }
508_textlanguage_ [l=pl] {Język interfejsu uÅŒytkownika}
509_textencoding_ [l=pl] {Kodowanie znaków:}
510_textformat_ [l=pl] {Format interfejsu:}
511_textall_ [l=pl] {wszystkie}
512_textquerymode_ [l=pl] {Tryb kwerendy:}
513_textsimplemode_ [l=pl] {wyszukiwanie proste} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
514_textadvancedmode_ [l=pl] {wyszukiwanie zaawansowane (umoÅŒliwia wyszukiwanie logiczne za pomocą
515 operatorów !, &, | i nawiasów)} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
516_textlinkinterm_ [l=pl] {przez stronę pośrednią
517}
518_textlinkdirect_ [l=pl] {przejdź}
519_textdigitlib_ [l=pl] {biblioteka cyfrowa}
520_textweb_ [l=pl] {sieć WWW}
521_textgraphical_ [l=pl] {Graficzny}
522_texttextual_ [l=pl] {Tekstowy}
523_textcollectionoption_ [l=pl] {<p>
524Uwzględnij podzbiory kolekcji:
525<br>}
526
527_textsearchtype_ [l=pl] {Styl zapytań:} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
528_textformsearchtype_ [l=pl] {wyszukiwanie w _formnumfieldoption_ polach} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
529_textplainsearchtype_ [l=pl] {normalne z _boxsizeoption_ rodzajem zapytań} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
530_textregularbox_ [l=pl] {pojedyncze linie} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
531_textlargebox_ [l=pl] {duÅŒe} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
532
533_textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty pokrewne}
534_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania:}
535_textnohistory_ [l=pl] {Brak historii wyszukiwania}
536_texthistorydisplay_ [l=pl] {pokaÅŒ wpisy _historynumrecords_ ostatnich wyszukiwań}
537_textnohistorydisplay_ [l=pl] {nie wyświetlaj historii wyszukiwania}
538
539
540#####################################################################
541# 'browse' package for the dynamic browsing interface
542package browse
543#####################################################################
544
545_textsortby_ [l=pl] {Sortuj dokumenty według}
546_textalsoshowing_ [l=pl] {równieŌ}
547_textwith_ [l=pl] {zawierają
548ce co najwyÅŒej}
549_textdocsperpage_ [l=pl] {dokumentów na stronie}
550
551_textfilterby_ [l=pl] {Znajdź dokumenty zawierają
552ce}
553_textall_ [l=pl] {wszystkie}
554_textany_ [l=pl] {niektóre}
555_textwords_ [l=pl] {słowa}
556_textleaveblank_ [l=pl] {pozostaw pole nie zaznaczone, aby otrzymać wszystkie dokumenty}
557
558_browsebuttontext_ [l=pl] {"Sortuj dokumenty"}
559
560_nodata_ [l=pl] {<i>brak danych</i>}
561_docs_ [l=pl] {dokumenty}
562######################################################################
563# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
564# rest of this file
565package help
566######################################################################
567
568
569#------------------------------------------------------------
570# text macros
571#------------------------------------------------------------
572
573_textHelp_ [l=pl] {Pomoc}
574
575# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
576# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
577# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
578_textdefaulthelp_ [l=pl] {przeglą
579daj dokumenty po _1_ klikają
580c na przycisk _2_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
581
582_textSearchhelp_ [l=pl] {moÅŒesz wyszukać konkretne słowa, występują
583ce w tekście, klikają
584c na przycisk _labelSearch_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
585_textTohelp_ [l=pl] {przyciśnij przycisk _labelTo_, aby przeglą
586dać dokumenty według pola Do.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
587_textFromhelp_ [l=pl] {przeglą
588daj dokumenty po polu Od klikają
589c przycisk _labelFrom_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
590_textBrowsehelp_ [l=pl] {przeglą
591daj dokumenty} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
592_textAcronymhelp_ [l=pl] {przeglą
593daj pliki po wystą
594pieniach akronimów klikają
595c na przycisk _labelAcronym_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
596_textPhrasehelp_ [l=pl] {moÅŒesz przeglą
597dać poszczególne frazy pojawiają
598ce się w dokumentach klikają
599c przycisk _labelPhrase_. Do tego celu wykorzystywana jest przeglą
600darka fraz zwana Phind.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
601
602_texthelptopicstitle_ [l=pl] {Tematy}
603
604_textreadingdocs_ [l=pl] {Jak czytać dokumenty}
605
606_texthelpreadingdocs_ [l=pl] {<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
607jego tytuł lub obraz strony tytułowej. W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
608a w innych pojawia się tylko numer strony bieŌą
609cej oraz pole umoÅŒliwiają
610ce wybór
611nowej strony i przejście do przodu lub wstecz. W spisie treści nagłówek
612bieŌą
613cego rozdziału jest drukowany czcionką
614 pogrubioną
615, a spis jest rozwijalny --
616kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć lub zamkną
617ć; aby zamkną
618ć ksią
619ÅŒkę,
620kliknij u góry ikonę otwartej ksią
621ÅŒki.</p>
622
623<p>PoniÅŒej znajduje się tekst bieŌą
624cego rozdziału. Strzałki u dołu strony
625umoÅŒliwiają
626 przejście do następnego lub poprzedniego rozdziału.</p>
627
628<p>Pod tytułem lub fotografią
629 znajduje się kilka przycisków. Aby rozwiną
630ć
631cały tekst bieŌą
632cego rozdziału lub ksią
633ÅŒki, kliknij przycisk <i>Rozwiń tekst</i>.
634Rozwijanie tekstu duÅŒego dokumentu moÅŒe trwać długo i zają
635ć sporo pamięci operacyjnej!
636Aby rozwiną
637ć zawartość spisu treści, kliknij przycisk<i>Rozwiń spis treści</i>.
638Aby otworzyć nowe okno przeglą
639darki, kliknij przycisk <i>Nowe okno</i>
640(Jest to przydatne podczas porównywania zawartości lub jednoczesnego odczytywania dwóch dokumentów.)
641W wynikach wyszukiwania poszukiwane wyrazy są
642 wyróŌnione. Aby wyłą
643czyć wyróŌnianie, naleÅŒy klikną
644ć przycisk <i>Bez wyróŌniania</i>.</p>
645}
646
647# help about the icons
648_texthelpopenbookshelf_ [l=pl] {Otwórz półkę z ksią
649ÅŒkami}
650_texthelpopenbook_ [l=pl] {Otwórz/zamknij ksią
651ÅŒkę}
652_texthelpviewtextsection_ [l=pl] {Przeglą
653daj rozdział}
654_texthelpexpandtext_ [l=pl] {Włą
655cz/Wyłą
656cz wyświetlanie całego tekstu}
657_texthelpexpandcontents_ [l=pl] {Rozwiń/Zwiń spis treści}
658_texthelpdetachpage_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
659_texthelphighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj/Nie wyróŌniaj wyszukiwane wyraŌenia}
660_texthelpsectionarrows_ [l=pl] {Przejdź do poprzedniej/następnej sekcji} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
661
662
663_texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak formułować kwerendę w poszukiwaniu konkretnych wyrazów}
664
665_texthelpsearching_ [l=pl] {<p>
666 Aby uruchomić kwerendę, wykonaj na stronie wyszukiwania następują
667ce czynności:<p>
668
669 <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
670 <li>Zdecyduj, czy dopasowane mają
671 być wszystkie słowa, czy tylko niektóre słowa kwerendy
672 <li>Wpisz poszukiwane wyrazy
673 <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
674 </ol>
675
676<p>Po zakończeniu kwerendy pojawią
677 się tytuły 20 dokumentów.
678Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
679Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
680lub powrócić do poprzedniej dwudziestki itd. Aby przejrzeć dokument, kliknij tytuł
681dokumentu lub mały przycisk obok niego.
682
683<p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 100 dokumentów.
684 Aby zmienić tę liczbę, kliknij przycisk
685 <i>preferencje</i> u góry strony.<p>
686}
687
688_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {Postać kwerendy}
689_texthelpqueryterms_ [l=pl] {<p>Wszystko co wpiszesz w pole zapytania, zostanie zinterpretowane jako lista słów lub zwrotów do wyszukania – tzw. „terminy wyszukiwawcze”. Termin to pojedyncze słowo (zawierają
690ce tylko litery i cyfry), albo zwrot złoÅŒony z cią
691gu słów zamkniętych w podwójnych cudzysłowach ("..."). Poszczególne terminy oddzielone są
692 spacjami lub innymi białymi znakami (spacja, tabulacja, znak nowej linii). JeÅŒeli pojawią
693 się jakieś inne znaki – np. interpunkcyjne – to będą
694 traktowane tak samo jak spacje, czyli słuÅŒyć tylko jako znaki rozdzielają
695ce poszczególne terminy i zostaną
696 zignorowane w wyszukiwaniu. Nie jest moÅŒliwe wyszukanie słów zawierają
697cych znaki interpunkcyjne.
698
699<p>Na przykład, zapytanie<p>
700 <ul><kbd>Leśne-ogrody na wyspach Australii i Oceanii: Systemy zrównowaÅŒonego rozwój (1993)</kbd></ul>
701 <p>zostanie potraktowane identycznie jak<p>
702 <ul><kbd>Leśne ogrody na wyspach Australii i Oceanii Systemy zrównowaÅŒonego rozwój 1993</kbd></ul>
703} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
704
705_texthelpmgppsearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "MGPP" występuje kilka innych opcji.
706
707<ul>
708<li><b>*</b> uÅŒywana na końcu zapytania pozwala na znalezienie wszystkich słów <b>zaczynają
709cych się od</b> podanego słowa, np. <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynają
710cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
711<li><b>/x</b> moÅŒe być uÅŒyte do przypisania większej wagi jednemu ze słów, np. <b>komputer/10 nauka</b> nadaje słowu komputer 10 razy większą
712 wagę niÅŒ słowu nauka przy ocenie dopasowania do dokumentów.
713</ul>
714} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
715
716_texthelplucenesearching_ [l=pl] {W kolekcjach zbudowanych z uÅŒyciem "Lucene" występują
717 dodatkowe opcje.
718
719<ul>
720<li><b>?</b> moÅŒe być uÅŒywany jako znak zastępują
721cy dowolny inny. Na przykład, <b>b?t</b> zostanie dopasowane do słów: <b>but</b>, <b>bit</b> and <b>byt</b> itp.
722<li><b>*</b> moÅŒe być uÅŒywana jako znak zastępują
723cy wiele dowolnych znaków. Na przykład, <b>komput*</b> zostanie dopasowane do wszystkich słów zaczynają
724cych się od <b>komput</b> (np. komputer, komputerowy).
725</ul>
726Oba te znaki mogą
727 być uÅŒywane zarówno na końcu jak i w środku wyraÅŒenia. Jednak nie mogą
728 być uÅŒywane na począ
729tku wyraÅŒenia.
730} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
731
732_texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Typ kwerendy}
733_texthelpquerytype_ [l=pl] {<p>Są
734 dwa rodzaje zapytań.
735
736<ul>
737 <li>Wyszukiwanie <b>wszystkich</b> wyrazów. Dokumenty mają
738 zawierać
739 wszystkie wpisane słowa. Wyniki są
740 wyświetlane w kolejności alfabetycznej.<p>
741
742 <li>Wyszukiwanie dokumentów zawierają
743cych <b>niektóre</b> spośród wpisanych wyrazów.
744 Dokumenty są
745 wyświetlane w kolejności najlepszego dopasowania do kwerendy.
746 Stopień dopasowania zaleÅŒy od następują
747cych czynników:
748
749 <p><ul>
750 <li> im więcej poszukiwanych wyrazów w dokumencie, tym lepsze dopasowanie;
751 <li> rzadko spotykane wyrazy są
752 waŌniejsze niŌ wyrazy popularne;
753 <li> krótkie dokumenty dają
754 lepsze dopasowanie.
755 </ul>
756</ul>
757
758<p>MoÅŒna uÅŒyć dowolnie wielu wyrazów -- moÅŒe to być całe zdanie
759lub nawet cały akapit. W przypadku podania tylko jednego wyrazu
760dokumenty będą
761 ułoÅŒone według częstotliwości występowania wyrazu w dokumencie.<p>
762} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
763
764_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie z uÅŒyciem silnika _1_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
765
766_texthelpadvancedsearch_ [l=pl] {<p>Jeśli wybrałeś tryb zaawansowanych zapytań (w swoich preferencjach), to moÅŒesz mieć nieco inne moÅŒliwości wyszukiwania. _selectadvancedsearch_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
767
768_texthelpadvsearchmg_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MG daje Ci dwie moÅŒliwości: rankingową
769 i logiczną
770.
771Wyszukiwanie <b>rankingowe</b> jest dokładnie tym samym co wyszukiwanie <b>niektóre</b> opisane w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>.
772<p>_texthelpbooleansearch_
773} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
774
775_texthelpbooleansearch_ [l=pl] {UÅŒywają
776c <b>operatorów logicznych</b> moÅŒna łą
777czyć wyraÅŒenia
778uÅŒywają
779c & (jako “i”), | (jako “lub”), oraz ! (jako zaprzeczenie), moÅŒna takÅŒe uÅŒywać nawiasów, aby grupować wyraÅŒenia. Domyślnym operatorem jest | (czyli lub).
780<p>
781Na przykład, <b>ślimak & rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
782cych oba słowa - <b>ślimak</b> i <b>rolnictwo</b>, natomiast <b>ślimak | rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
783cych jedno ze słów - <b>ślimak</b> lub <b>rolnictwo</b>. Natomiast <b>ślimak !rolnictwo</b> zostanie dopasowane do dokumentów zawierają
784cych słowo <b>ślimak</b> i nie zawierają
785cych słowa <b>rolnictwo</b>.
786<p>
787Bardziej szczegółowe zapytania moÅŒna określić przy uÅŒyciu nawiasów lub kombinacji operatorów - na przykład: <b>(owca | bydło) & (farma | pocią
788g)</b> lub <b>owca | bydło | koza !świnia</b>.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
789
790_texthelpadvsearchmgpp_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach MGPP umoŌliwia uŌycie operatorów logicznych. _texthelpbooleansearch_
791<p>Resultaty mogą
792 być przedstawione w porzą
793dku <b>rankingowym</b>, jak to opisano dla wyszukiwania <b>niektóre</b> w <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a> lub w porzą
794dku "naturalnym" (lub "budowy"). Ten ostatni to kolejność, w której dokumenty były przetwarzane podczas tworzenia kolekcji.
795<p>
796Inne operatory to <b>NEARx</b> oraz <b>WITHINx</b>.
797NEARx uÅŒywa się do podania maksymalnej odległości między dwoma zapytaniami (składają
798cymi się z x-słów), która to odległość stanowić będzie o tym, czy dokument zostanie zakwalifikowany jako trafienie
799WITHINx określa , ÅŒe następny fragment musi wystą
800pić w cią
801gu x słów <i>po</i> pierwszym fragmencie. Jest to podobne zachowanie do NEAR ale kolejność ma tutaj znaczenie. Domyślny dystans wynosi 20.
802} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
803
804_texthelpadvancedsearchextra_ [l=pl] {UWAGA: Wszystkie te operatory w trybie uproszczonych zapytań nie są
805 brane pod uwagę.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
806
807_texthelpadvsearchlucene_ [l=pl] {Zaawansowane wyszukiwanie w kolekcjach Lucene umoŌliwia uŌywanie operatorów logicznych. _texthelpbooleansearch_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
808
809_texthelpformsearchtitle_ [l=pl] {Wyszukiwanie w polach} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
810
811_texthelpformsearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie w (wielu) polach pozwala na łą
812czenie róŌnych fraz wyszukiwawczych w róŌnych polach. Na przykład moÅŒna wyszukiwać nazwiska “Kowalski” w Tytule i “hodowla ślimaków” w Temacie. W trybie uproszczonych zapytań kaÅŒdy wiersz formularza działa jako normalne wyszukiwanie w pojedynczej linii. Poszczególne wiersze formularza są
813 składane przy pomocy operatora “i” (jeśli wybrano “całość”), albo przy pomocy “lub” (jeśli wybrano “część”). Poszczególne pojęcia wewną
814trz pól są
815 składane analogicznie. W trybie zaawansowanym dla kaÅŒdego wiersza moÅŒna wybrać (z rozwijalnej listy) jakim operatorem zostaną
816 połą
817czone (“i”, ”lub”, zaprzeczenie), natomiast w kaÅŒdym z pól moÅŒna uÅŒywać operatorów logicznych.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
818
819_texthelpformstemming_ [l=pl] {Okienka "złoÅŒenie" i "trzon" pozwalają
820 na wybranie, czy przy wyszukiwaniu wielkość znaków powinna być ignorowana oraz czy ignorować końcówki (odmianę) słów - to ostatnie obecnie działa tylko w języku angielskim. Obie te opcje są
821 domyślnie wyłą
822czone przy zaawansowanym wyszukiwaniu.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
823
824_textdatesearch_ [l=pl] {Przeszukiwanie według dat}
825
826_texthelpdatesearch_ [l=pl] {Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia znalezienie dokumentów
827dotyczą
828cych zdarzeń z pewnego okresu. Mogą
829 to być dokumenty
830z jednego roku lub z przedziału lat. Wpisanie poszukiwanych wyraÅŒeń
831nie jest konieczne. Wpisywanie dat równieÅŒ nie jest obowią
832zkowe.<p>
833}
834
835_texthelpdatehowtotitle_ [l=pl] {Sposób uŌycia:}
836_texthelpdatehowto_ [l=pl] {<ul>
837 <li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
838cych jednego roku:<p>
839 <ul>
840 B970<li>Wpisz poszukiwane wyraÅŒenia
841 <li>Wpisz rok w polu "Data począ
842tkowa (lub jedyna data)"
843 <li>JeÅŒeli data naleÅŒy do okresu przed naszą
844 erą
845 (przed Chrystusem),
846 w menu rozwijalnym obok tego pola zaznacz opcję "p.n.e."
847 <li>Uruchom wyszukiwanie
848 </ul>
849<p><li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
850cych zakresu dat:<p>
851 <ul>
852 <li>Wpisz poszukiwane wyraÅŒenia
853 <li>W polu "Data począ
854tkowa (lub jedyna data)" wpisz datę począ
855tkową
856
857 <li>W polu "Data końcowa" wpisz datę końcową
858
859 <li>W meniu rozwijalnym zaznacz opcję "p.n.e." obok tej daty lub dat, których to dotyczy
860 <li>Uruchom wyszukiwanie
861 </ul>
862</ul><p>
863}
864
865_texthelpdateresultstitle_ [l=pl] {Reguły wyszukiwania}
866_texthelpdateresults_ [l=pl] {Wyszukiwanie dokumentów dotyczą
867cych roku 1903 oznacza wyszukiwanie dokumentów na temat roku 1903, a nie np. spisów literatury wydanych w 1903. Wynik kwerendy moÅŒe zawierać dokumenty dotyczą
868ce np. lat 1899-1911, poniewaÅŒ 1903 mieści się w tym przedziale czasu oraz dokumenty z tytułem zawierają
869cym wzmiankę o stuleciu, do którego naleÅŒy poszukiwany rok (np. 20 stulecie lub dwudziesty wiek). Oznacza to, ÅŒe poszukiwane daty mogą
870 w ogóle się nie pojawiać w dokumentach przedstawionych w wyniku kwerendy<p>
871}
872
873_textchangeprefs_ [l=pl] {Zmiana preferencji}
874
875_texthelppreferences_ [l=pl] {<p>Po kliknięciu przycisku <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i> u góry strony, będziesz mógł(-a) dostosować do swoich potrzeb niektóre z elementów interfejsu.
876} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
877
878_texthelpcollectionprefstitle_ [l=pl] {Preferencje kolekcji}
879_texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {Niektóre kolekcje składają
880 się z podzbiorów, które moÅŒna przeszukiwać
881niezaleÅŒnie od siebie lub łą
882cznie, jak jedną
883 całość. Na stronie Preferencje moÅŒna
884wybrać podkolekcje, które mają
885 być uwzględnione podczas przeszukiwania.
886}
887
888_texthelplanguageprefstitle_ [l=pl] {Preferencje językowe}
889_texthelplanguageprefs_ [l=pl] {KaÅŒda kolekcja ma domyślny język prezentacji, ale moÅŒna włą
890czyć inny język.
891MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków w bibliotece Greenstone, aby dostosować go
892do przeglą
893darki na swoim komputerze -- program wybiera wartości domyślne,
894które zwykle dają
895 dobre wyniki, ale w niektórych przeglą
896darkach lepiej jest wybrać
897inny schemat kodowania znaków. Wszystkie kolekcje umoÅŒliwiają
898 zmianę domyślnego
899interfejsu graficznego na interfejs tekstowy. Jest to szczególnie przydatne tym,
900którzy ze względu na trudności wzrokowe uÅŒywają
901 duÅŒych czcionek ekranowych
902lub syntezatorów mowy w celu prezentacji wyników.
903}
904
905_texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
906_texthelppresentationprefs_ [l=pl] {W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji w celu polepszenia wizualnej jakości
907prezentacji.
908
909<p>W kolekcjach stron WWW moÅŒna wyłą
910czyć pasek nawigacyjny u góry kaÅŒdej strony
911dokumentu, dzięki czemu po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest poszukiwana
912strona WWW bez nagłówka biblioteki Greenstone. Aby ponownie uruchomić
913wyszukiwanie, naleÅŒy w oknie przeglą
914darki internetowej klikną
915ć przycisk Wstecz.
916MoÅŒna takÅŒe wyłą
917czyć komunikaty diagnostyczne biblioteki, klikają
918c odsyłacz
919strony internetowej ulokowanej poza biblioteką
920. W niektórych kolekcjach
921stron WWW moÅŒna wybrać, czy odsyłacze na stronie Wyniki wyszukiwania
922mają
923 wskazywać URL strony, czy jej kopię przechowywaną
924 w bibliotece cyfrowej.
925}
926
927_texthelpsearchprefstitle_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
928_texthelpsearchprefs_ [l=pl] {<p>Rodzaj dopasowania podczas przeszukiwania tekstu moÅŒna wybrać za pomocą
929
930dwóch par przycisków. Pierwsza para, Wielkość liter, określa, czy dopasowanie
931ma uwzględniać wielkość liter. Druga, Końcówki słów, określa, czy dopasowanie
932ma uwzględniać końcówki słów. MoÅŒna takÅŒe wyszukiwać za pomocą
933 duÅŒego
934okna kwerendy. Dzięki temu łatwo jest wyszukać tekst wielkości całego akapitu.
935Czas przeszukiwania nawet znacznych ilości tekstu jest krótki.
936
937<p>Na przykład, jeÅŒeli wybrano przyciski <i>Nie uwzględniaj wielkości liter</i> i
938<i>Nie uwzględniaj końcówek słów</i>, kwerenda<p>
939 <ul><kbd>African building</kbd></ul>
940 <p>będzie równowaÅŒna kwerendzie<p>
941 <ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>
942 poniewaÅŒ wielka litera w wyrazie "African" będzie zmieniona w małą
943,
944 a w wyrazach "African" i "building" zostaną
945 usunięte przyrostki "n" i "ing".
946 W słowie "builds" usunięta zostanie litera "s".
947
948<p>Zaawansowany tryb kwerendy umoÅŒliwia modyfikowanie wyraÅŒeń za pomocą
949
950koniunkcji AND (&), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!). MoÅŒna takÅŒe włą
951czyć
952opcję Historia wyszukiwania, która pokazuje kilka ostatnich kwerend.
953Ułatwia to wykonywanie kwerend będą
954cych niewielką
955 modyfikacją
956 wcześniejszych
957wyszukiwań. Ustawić moÅŒna równieÅŒ maksymalną
958 liczbę trafień oraz liczbę trafień
959prezentowanych jednorazowo w oknie.
960}
961
962_textcasefoldprefs_ [l=pl] {Ta para przycisków decyduje, czy przy wyszukiwaniu powinna być rozróŌniana wielkość liter. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignorecase_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>Uprawa Marchewek</i> oraz <i>UPRAWA MARCHEWEK</i>.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
963_textstemprefs_ [l=pl] {Para przycisków pozwalają
964cych na wybór czy naleÅŒy ignorować końcówki słów przy wyszukiwaniu. Na przykład, jeśli zaznaczysz "_preferences:textstem_", to zwrot <i>uprawa marchewek</i> będzie traktowany tak samo jak <i>uprawy marchewek</i> i <i>uprawa marchewki</i>. Obecnie jednak działa to w pełni poprawnie tylko w języku angielskim. _selectstemoptionsprefs_} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
965_textaccentfoldprefs_ [l=pl] {Ta para przycisków umoÅŒliwia wybór, czy litery z akcentem i bez powinny być rozróŌniane przy wyszukiwaniu. Przykładowo, jeśli zostanie wybrane "_preferences:textignoreaccents_", to przy wyszukiwaniu słówko <i>fédération</i> będzie traktowane tak samo jak <i>fedération</i> oraz <i>federation</i>.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
966
967_textstemoptionsprefs_ [l=pl] {Czasem lepiej i wygodniej jest uÅŒyć funkcji do skracania wyszukiwanych pojęć, która została opisana wyÅŒej w "_texthelpquerytermstitle_".} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
968
969_textsearchtypeprefsplain_ [l=pl] {Istnieje moÅŒliwość uzyskania duÅŒego pola dla zapytań, tak aby moÅŒna było łatwiej wyszukiwać dłuÅŒsze fragmenty. Wyszukiwanie długich fragmentów tekstu jest zaskakują
970co proste.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
971
972_textsearchtypeprefsform_ [l=pl] {MoÅŒesz zmieniać liczbę pól wyświetlanych w formularzu wyszukiwania.} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
973
974_textsearchtypeprefsboth_ [l=pl] {MoÅŒesz przełą
975czyć sposób przeszukiwania kolekcji między "normalnym" wyszukiwaniem, a wyszukiwaniem "w polach"
976<ul>
977<li>Przy normalnym wyszukiwaniu dostępne jest tylko jedno okienko wyszukiwania. _textsearchtypeprefsplain_</li>
978<li>Wyszukiwanie w wielu polach pozwala na przeszukiwaniu wielu pól naraz, dzięki obecności wielu okienek, w których moÅŒna wpisywać zapytanie _textsearchtypeprefsform_</li>
979</ul>
980} # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
981
982
983
984_texttanumbrowseoptions_ [l=pl] {Jest _numbrowseoptions_ sposobów wyszukiwania informacji w tej kolekcji:}
985
986_textsimplehelpheading_ [l=pl] {Jak znaleźć informacje w kolekcji _collectionname_}
987
988_texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres kwerendy}
989_texthelpscope_ [l=pl] {<p>
990W większości kolekcji moÅŒna wybrać róŌne indeksy przeszukiwania, na przykład
991spis autorów lub tytułów. Dostępne mogą
992 być równieÅŒ indeksy dotyczą
993ce rozdziałów
994lub akapitów. Zwykle zwracany jest pełny dokument, niezaleÅŒnie od rodzaju przeszukiwanego indeksu.
995<p>Ksią
996ÅŒki są
997 otwierane automatycznie w miejscu właściwym dla wykonanej kwerendy.
998}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.