source: main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/ServiceRack_pl.properties@ 30849

Last change on this file since 30849 was 30849, checked in by ak19, 5 years ago

Separators automatically adjusted when the properties files were prepared for the PL language translator.

File size: 3.5 KB
Line 
1# This now contains the properties for all the core service racks
2
3## Service Names
4TextQuery.name:Wyszukiwanie tekstowe
5TextQuery.description:Usługa wyszukiwania pełnotekstowego i/lub w metadanych
6TextQuery.submit:Szukaj
7
8FieldQuery.name:Formularz wyszukiwania
9FieldQuery.description:Proste wyszukiwanie w polach
10FieldQuery.submit:Szukaj
11
12AdvancedFieldQuery.name:Zaawansowane wyszukiwanie
13AdvancedFieldQuery.description:Zaawansowane wyszukiwanie w polach
14AdvancedFieldQuery.submit:Szukaj
15
16RawQuery.name:Surowe wyszukiwanie
17RawQuery.description:Surowe wyszukiwanie w polach
18RawQuery.submit:Wyszukaj
19
20ClassifierBrowse.name:Przeglą
21daj
22ClassifierBrowse.description:Przeglą
23daj predefiniowane hierarchie klasyfikacji
24ClassifierBrowse.classifier_help:Przeglą
25daj wg {0}
26
27PhindApplet.name:Przeglą
28danie fraz
29PhindApplet.description:Aplet Javy, który umoÅŒliwia przeglą
30danie wybranych hierarchii fraz
31
32# search parameters
33param.index:Indeks wyszukiwania
34param.indexSubcollection:Indeks podkolekcji
35param.indexLanguage:Indeks języka
36param.maxDocs:Maksymalna liczba wyników
37param.query:Zapytanie
38param.rawquery:Surowe zapytanie
39param.hitsPerPage:Trafienia na stronę
40param.startPage:Skocz do strony
41
42param.stem:Wycią
43ganie rdzenia
44param.case:Pomijanie wielkości znaków
45param.accent:Pomijanie znaków diakrytycznych
46param.boolean.on:włą
47czony
48param.boolean.off:wyłą
49czony
50param.matchMode:Dopasuj
51param.matchMode.all:wszystkie
52param.matchMode.some:niektóre
53
54param.level:Szczegółowość wyszukiwania
55param.sortBy:Sortuj wyniki wg
56param.sortBy.1:ranga
57param.sortBy.0:kolejność zbudowania
58param.sortBy.rank:ranga
59param.sortBy.none:kolejność zbudowania
60param.sortOrder:Sortowanie
61param.sortOrder.0:rosną
62ce
63param.sortOrder.1:maleją
64ce
65param.reverseSort:Odwrócone sortowanie
66param.reverseSort.0:wyłą
67czony
68param.reverseSort.1:włą
69czony
70param.fqv:Słów lub fraza
71param.fqf:w polu
72param.fqf.all:wszystkie pola
73param.fqs:rdzeń
74param.fqc:casefold
75param.fqk:
76param.fqk.0:ORAZ
77param.fqk.1:LUB
78param.fqk.2:NIE
79param.fqa:pomiń diakrytyki
80
81#levels
82level.document:Dokument
83level.Doc:Dokument
84level.section:Część
85level.Sec:Część
86level.paragraph:Akapit
87level.Para:Akapit
88level.book:ksią
89ÅŒka
90level.books:ksią
91ÅŒki
92level.chapter:rozdział
93level.chapters:rozdziały
94
95## Authentication
96Authentication.name:Panel administracyjny
97Authentication.description:UmoÅŒliwia ci zarzą
98dzanie uÅŒytkownikami
99
100## Authentication services
101ListUsers.name:userName
102ListUsers.submit:wyślij
103ListUsers.description:wyświetl uÅŒytkowników
104
105AddUser.name:userName
106AddUser.submit:zapisz
107AddUser.description:dodaj uÅŒytkownika
108
109## Authentication params
110param.un:nazwa uÅŒytkownika
111param.pw:hasło
112param.com:komentarz
113param.boolean.enabled:włą
114czone
115param.boolean.disabled:wyłą
116czone
117param.as:status konta
118param.gp:grupy
119param.npw:nowe hasło
120param.rnpw:powtórz hasło
121
122## CrossCollectionSearch specific strings
123CrossCollectionSearch.TextQuery.name:Wyszukiwanie poprzez kolekcje
124CrossCollectionSearch.TextQuery.description:Przeszukuj wiele kolekcji
125CrossCollectionSearch.TextQuery.submit:Szukaj
126CrossCollectionSearch.param.query:Zapytanie
127CrossCollectionSearch.param.collection:Wyszukaj w kolekcjach
128CrossCollectionSearch.param.collection.all:Wszystkie kolekcje
129CrossCollectionSearch.param.maxDocs:Maksymalna liczba dokumentów w ramach kolekcji
130
131## LuceneSearch specific strings
132LuceneSearch.TextQuery.name:Szukaj
133LuceneSearch.TextQuery.description:Prosta usługa wyszukiwania XML
134LuceneSearch.TextQuery.submit:Szukaj
135LuceneSearch.param.query:Wpisz swoje zapytanie
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.