source: main/trunk/greenstone3/web/WEB-INF/classes/interface_default_pl.properties@ 30713

Last change on this file since 30713 was 30713, checked in by ak19, 5 years ago

Mainly = to : auto-conversion of Polish properties files in gs3interface module.

File size: 1.3 KB
Line 
1#***** IMAGE URLS *****
2
3#***** TEXT FRAGMENTS *****
4gsdl:Biblioteka Cyfrowa Greenstone - oprogramowanie
5# the buttons
6home_b:STRONA GŁÓWNA
7help_b:Pomoc
8pref_b:Preferencje
9# tool tips for the buttons
10home_tip:Strona główna
11help_tip:Pomoc
12pref_tip:Zmiana preferencji
13aboutpage:Informacje
14home.librarian_interface:Interfejs Bibliotekarza
15
16######################
17# system page
18#######################
19######################
20# about page
21#######################
22
23#######################
24# query page
25########################
26query:Szukaj
27query.nodocsmatch:Brak wyników
28query.onedocsmatch:znaleziono 1 dokument
29
30query.document_plural:dokumenty
31
32# eg Displaying 1 to 20 of 42 sections/documents
33
34
35##################
36# prefs page
37##################
38pref.searchpref:Preferencje wyszukiwania
39pref.prespref:Preferencje prezentacji
40pref.interfacelang:Język interfejsu uÅŒytkownika:
41pref.encoding:Kodowanie znaków:
42pref.all:wszystkie
43pref.set_prefs:zapisz preferencje
44pref.berrybasket.on:włą
45czony
46pref.berrybasket.off:wyłą
47czony
48pref.formatedit.on:włą
49czony
50pref.formatedit.off:wyłą
51czony
52
53##################
54# document page
55##################
56
57
58
59doc.document:Dokument
60
61
62
63
64##################
65# authentication page
66##################
67authen.authentication:Panel administracyjny
68
69
70
71###################
72# Document basket #
73###################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.