source: main/trunk/greenstone3/web/sites/localsite/resources/siteConfig_pl.properties@ 30851

Last change on this file since 30851 was 30851, checked in by ak19, 7 years ago

French, Polish and Spanish translations for gs3colcfg module of GS3 interface. Many thanks to Yvan Arnaud, Maciej Jaros, Diego Spano.

File size: 319 bytes
Line 
1siteName:Moja Biblioteka Greenstone
2siteDescription:To jest cyfrowa biblioteka zbudowana za pomocą
3 otwartoźródłowego oprogramowania Greenstone Digital Library wersja 3. Nazwę witryny i opis moÅŒesz zmienić w pliku `web/sites/localsite/siteConfig.xml` lub `web/sites/localsite/resources/siteConfig_xx.properties`.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.