source: trunk/gli/classes/dictionary_lv.properties@ 13448

Last change on this file since 13448 was 13448, checked in by qq6, 17 years ago

update release date

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 65.8 KB
Line 
1#*******************
2#
3#***** AboutDialog *****
4AboutDialog.Acknowledgement:Pateicības par programmām, paketēm vai klasēm...
5AboutDialog.Date:(Decembris 2006)
6AboutDialog.Item0:Xerces Java 1' no The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)
7AboutDialog.Item2:WGet' no Free Software Foundation, Inc. (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html)
8AboutDialog.Item3:qflib' no Quality First Software GmbH. (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html)
9AboutDialog.Item4:ExtensionFileFilter.class' Bruno Dumon un līdzstrādnieki (http://pollo.sourceforge.net/)
10AboutDialog.Item5:Kā aizliegt datnes pārdēvēšanu datnes izvēlnē' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/)
11AboutDialog.Item6:Autoscrolling' - Java Swing pateicoties Robert Eckstein, Marc Loy & Dave Wood (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf)
12AboutDialog.Item7:Add ghosted drag images to your JTrees' - pateicoties Andrew J. Armstrong (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html)
13AboutDialog.Item8:Novērsta nepatÄ«kama java.prefs kČūda, ja jums nav administrātora pieejas' - pateicoties Walter Schatz
14AboutDialog.Java_Req:Java ir Sun Microsystems Inc. firmas zīme. JRE tiek distribūtēta pie Papildus Licences Nosacījumiem (Supplemental License Terms), kura atrodama uz http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html
15AboutDialog.Java_Req_One:Å is produkts iekÄŒauj kodus licencētas RSA Security, Inc.
16AboutDialog.Java_Req_Two:DaÅŸas programmatÅ«ras daÄŒas ir IBM licencētas un pieejamas uz http\://oss.software.ibm.com/icu4j/
17AboutDialog.Thanks:Arī pateicamies tiem, kuri publicēja noderīgu informāciju par java uz web...
18AboutDialog.Title:Par...
19AboutDialog.Title_One:Greenstone Bibliotekāra Interfeiss (GBI)
20AboutDialog.Title_Two:Greenstone Digitālā Bibliotēka, Waikato Universitāte
21AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2006 New Zealand Digital Library Project
22AboutDialog.Copyright_Two:Publicēts zem GPL. Vairāk skatīt LICENSE.txt.
23#***********************
24#
25#***** Audit Table *****
26AuditTable.File:Datne
27#***********************
28#
29#***** Auto Filter *****
30Autofilter.AND:UN
31Autofilter.Ascending:Pieaugošs
32Autofilter.Case_Sensitive:Sakritības Gadījums
33Autofilter.Custom_Filter:Uzlabots
34Autofilter.Descending:Dilstošs
35Autofilter.Filter_By_Value:Vienkāršs
36Autofilter.Name:Kolonnas Vārds
37Autofilter.None:Nekāds
38Autofilter.Operator:Nosacījums
39Autofilter.OR:VAI
40Autofilter.Order:Sakārtošana
41Autofilter.Order_Tooltip:Sakārtot sakrītošos elementus šādā secībā
42Autofilter.Remove:Noņemt Filtru
43Autofilter.Remove_Tooltip:Noņemt šo filtru no tabulas kolonnas
44Autofilter.Set:Uzdot Filtru
45Autofilter.Set_Tooltip:Pievienot Å¡o filtru tabulas kolonnai
46Autofilter.Table_Header_Tooltip:Filtrēt pēc {0}
47Autofilter.Title:Metadatu Autofiltrs
48Autofilter.eqeq:vienlīdzīgs
49Autofilter.!eq:does not equal
50Autofilter.<:is less than
51Autofilter.<eq:is less than or equal to
52Autofilter.>:is greater than
53Autofilter.>eq:is greater than or equal to
54Autofilter.^:starts with
55Autofilter.!^:does not start with
56Autofilter.$:ends with
57Autofilter.!$:does not end with
58Autofilter.?:contains
59Autofilter.!?:does not contain
60#
61# ********************************************************
62# *************** Collection Design Module ***************
63# ********************************************************
64# * The dictionary phrases used in the creation of the *
65# * Colection Design Module. Note that we still have *
66# * access to the format arguments (argument 32+) for *
67# * html formatting. *
68# ********************************************************
69CDM.ArgumentConfiguration.Add:Pievienot
70CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>Arguments '{0}' prasa veselu skaitli,<br>bet ne vesels skaitlis var būt analizēts no {1}.</html>
71CDM.ArgumentConfiguration.Custom_Header:Iestatīšana
72CDM.ArgumentConfiguration.Custom:Iestatīšanas Argumenti:
73CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:KČūda Argumentos
74CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Lūdzu konfigurēt argumentus priekš {0}.</CENTER></FONT></STRONG></HTML>
75CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:Arguments '{0}' prasa vērtību, bet tā nav norādīta.
76CDM.ArgumentConfiguration.Remove:Noņemt
77CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:Argumentam '{0}' jābūt norādīta vērtība.
78CDM.ArgumentConfiguration.Title:Argumentu Konfigurēšana
79CDM.ClassifierManager.Add:Pievienot Klasifikatoru...
80CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Lietot norādīto klasifikatoru ar šo kolekciju
81CDM.ClassifierManager.Assigned:Pašlaik Piešķirtie Klasifikatori
82CDM.ClassifierManager.Classifier:Izvēlieties klsifikatoru, ko pievienot:
83CDM.ClassifierManager.Classifier_Tooltip:Klasifikatori pieejami lietošanai kolekcijā
84CDM.ClassifierManager.Classifier_Exists:Šis klasifikators ir jau nozīmēts šai kolekcijai.
85CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:klasifikators
86CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:Nespēju noteikt argumentus {0}\nklasifikatoram. LÅ«dzu pārliecinieties, ka klasifikators\nnodroÅ¡ina -xml karodziņu, palaiÅŸot classinfo.pl skriptu\nlÄ«dzÄ«gi, ka skripta pluginfo.pl gadÄ«jumā,\nkā aprakstÄ«ts dokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1.
87CDM.ClassifierManager.Configure:Konfigurēt Klasifikatoru...
88CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:Izvēlētā klasifikātora opciju maiņa
89CDM.ClassifierManager.Remove:Noņemt Klasifikatoru
90CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto klasifikatoru no saraksta
91CDM.ClassifierManager.Parsing.Message:Tiek ielādēta klasifikatoru informācija... # Updated 10-Jun-2006
92CDM.ClassifierManager.Parsing.Title:Klasifikatoru Ielādēšana
93CDM.FormatManager.Add:Pievienot Formātu
94CDM.FormatManager.Add_Tooltip:Izmantot specificēto formāta komandu ar kolekciju
95CDM.FormatManager.Assigned_Formats:Pašlaik Nozīmētās Formāta Komandas
96CDM.FormatManager.Editor:HTML Formāta Rinda
97CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:Ievadiet formāta komandu šeit
98CDM.FormatManager.Enabled:AtÄŒauts
99CDM.FormatManager.Feature:Izvēlēties Pazīmi
100CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:Pazīme kuru formatēt
101CDM.FormatManager.Insert:Iespraust
102CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:Iespraust izvēlēto mainīgo formāta komandā
103CDM.FormatManager.Part:Ietekmētā Komponente
104CDM.FormatManager.Part_Tooltip:Izvēlētās pazīmes aspekts, ko formatēt
105CDM.FormatManager.Remove:Noņemt Formātu
106CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto formāta komandu no saraksta
107CDM.FormatManager.Replace:Nomainīt Formātu
108CDM.FormatManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto formāta komandu
109CDM.FormatManager.Variable:Mainīgie
110CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:Mainīgie pieejami izmantošanai formāta komandā
111CDM.General.Access:Šai kolekcijai jābūt publiski pieejamai
112CDM.General.Browser_Title:Izvēlieties Attēlu
113CDM.General.Collection_Extra:Kolekcijas apraksts:
114CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:Kolekcijas satura un nodoma apraksts
115CDM.General.Collection_Name:Kolekcijas nosaukums:
116CDM.General.Collection_Name_Tooltip:Kolekcijas nosaukums
117CDM.General.Email.Creator:Autora epasts
118CDM.General.Email.Creator_Tooltip:Kolekcijas autora e-pasta adrese
119CDM.General.Email.Maintainer:Atbalstītāja epasts
120CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:Kolekcijas atbalstītāja (apkalpotāja) e-patsta adrese
121CDM.General.Icon_Collection:URL uz 'Par' lapas ikonu:
122CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot kolekcijas 'Par' lapā
123CDM.General.Icon_Collection_Small:URL uz 'mājas' lapas ikonu:
124CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL uz attēlu (ikonu), ko attēlot bibliotēkas mājas lapā
125CDM.General.Image_Copy_Failed:AtgadÄ«jās kČūda, kura neÄŒauj jÅ«su izvēlēto attēlu(s) nokopēt.\nLÅ«dzu mēģiniet manuāli nokopēt attēlu(s):\n{0}\n uz jÅ«su kolekcijas:\n{1}\n images mapi # Updated 22-Apr-2006
126CDM.General.Image_Filter:Attēli (gifs, jpgs un pngs)
127CDM.GUI.Classifiers:Pārlūkošanas Klasifikatori
128CDM.GUI.Design_Topics:Dezaina Sekcijas
129CDM.GUI.Formats:Formatizēšana
130CDM.GUI.General:Vispārīgi
131CDM.GUI.Indexes:Meklēšanas Indeksi
132CDM.GUI.MetadataSets:Metadatu Kopas
133CDM.GUI.Plugins:Dokumentu Spraudņi
134CDM.GUI.Root:CDM_ROOT
135CDM.GUI.SearchTypes:Meklēšanas Tipi
136CDM.GUI.Subcollections:Sadalījumu Indeksi
137CDM.GUI.SuperCollection:Starp-Kolekciju Meklēšana
138CDM.GUI.Translation:Teksta Tulkošana
139CDM.HelpButton:Dotā ekrāna palīgs # Updated 22-Apr-2006
140CDM.HelpButton_Tooltip:Atvērt dotā ekrāna GBI palīgu # Updated 22-Apr-2006
141CDM.IndexManager.Add_Index:Pievienot Indeksu
142CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:Izveidot specifisku indeksu Å¡ai kolekcijai
143CDM.IndexManager.Allfields_Index:Pievienot kombinēto meklēšanu uz visiem indeksiem (visiem laukiem) # Updated 22-Apr-2006
144CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[Noklusējuma Indeks]
145CDM.IndexManager.Document:dokuments
146CDM.IndexManager.Index_Exists:Šis indeks esot jau bijis nozīmēts dotai kolekcijai.
147CDM.IndexManager.Index_Name:Indeksa Vārds:
148CDM.IndexManager.Index_Name_Tooltip:Unikāls nosaukums jaunam indeksam
149CDM.IndexManager.Indexes:Nozīmētie Indeksi
150CDM.IndexManager.Level:Līmenī:
151CDM.IndexManager.Level_Exists:Šis līmenis jau esot ticis nozīmēts dotai kolekcijai.
152CDM.IndexManager.Level_Tooltip:Dokumenta līmenis uz kura veidot indeksu
153CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata:Pievienot Visu
154CDM.IndexManager.MGPP.Add_All_Metadata_Tooltip:Izveidot atsevišķu indeksu katram atsevišķi pieejamam avotam, izmantojot avotu kā indeksa vārdu
155CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level:Pievienot LÄ«meni
156CDM.IndexManager.MGPP.Add_Level_Tooltip:Izveidot indeksu uz norādīto līmeni
157CDM.IndexManager.MGPP.Current_Levels:Patreiz Nozīmētie Līmeņi
158CDM.IndexManager.MGPP.Indexes:Administrēt Indeksus
159CDM.IndexManager.MGPP.Level:Līmeņa Avots:
160CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name:Līmeņa Vārds:
161CDM.IndexManager.MGPP.Level_Name_Tooltip:Unikāls vārds jauna līmeņa indeksam
162CDM.IndexManager.MGPP.Levels:Administrēt Līmeņus
163CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level:Noņemt Līmeni
164CDM.IndexManager.MGPP.Remove_Level_Tooltip:Noņemt izvēlētā līmeņa indeksu
165CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index:Nomainīt Indeksu
166CDM.IndexManager.MGPP.Replace_Index_Tooltip:Aktualizēt izvēlēto indeksu
167CDM.IndexManager.Paragraph:paragrāfs
168CDM.IndexManager.Remove_Index:Noņemt Indeksu
169CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:Noņemt izvēlēto indeksu no saraksta
170CDM.IndexManager.Section:sekcija
171CDM.IndexManager.Set_Default:Uzdot Noklusējuma Indeksu
172CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto indeksu, kā indeksu pēc noklusējuma
173CDM.IndexManager.Source:Izveidot indeksu uz:
174CDM.IndexManager.Source_Tooltip:Metadatu elementi uz kuriem izveidot indeksus
175CDM.LanguageManager.Add:Pievienot Valodu
176CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto valodu sarakstam
177CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:Nozīmētās Valodas
178CDM.LanguageManager.Default_Language:Noklusējuma Valoda
179CDM.LanguageManager.Remove:Noņemt Valodu
180CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:Noņemt izvēlēto valodu no saraksta
181CDM.LanguageManager.Selector:Valoda ko pievienot:
182CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Valoda uz kuras izveidot sadalījuma indeksu
183CDM.LanguageManager.Set_Default:Uzdot Noklusējumu
184CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:Uzdot izvēlēto valodu kā noklusējumu
185CDM.MetadataSetManager.Add:Pievienot Metadatu Kopu... # Updated 22-Apr-2006
186CDM.MetadataSetManager.Add_Tooltip:Pievienot kolekcijai jaunu metadatu kopu.
187CDM.MetadataSetManager.Edit:Rediģēt Metadatu Kopu... # Updated 22-Apr-2006
188CDM.MetadataSetManager.Edit_Message:Metadatu kopas var būt rediģētas, izmantojot Greenstone Metadatu Kopu Redaktoru GEMS (Greenstone Editor for Metadata Sets).\nPalaidiet GEMS no Windows izmantojot \nStarts-->Greenstone Digitālās Bibliotēkas Programmatūra-->GEMS.\nNo Linux vai Mac palaist gems.sh no Greenstone instalācijas mapes ar nosaukumu gli. # Updated 22-Apr-2006
189CDM.MetadataSetManager.Edit_Message_Title:Metadatu Kopu Rediģēšana
190CDM.MetadataSetManager.Edit_Tooltip:Rediģēt izvēlēto metadatu kopu.
191CDM.MetadataSetManager.Elements:Elementi izvēlētā Metadatu Kopā
192CDM.MetadataSetManager.Remove:Dzēst Metadatu Kopu
193CDM.MetadataSetManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto metadatu kopu no kolekcijas.
194CDM.MetadataSetManager.Sets:Pieejamās Metadatu Kopas
195CDM.MetadataSetManager.Chooser.Add:Pievienot
196CDM.Move.At_Bottom:Nevaru pārvietot {0} {1} zemāk, jo tas jau ir pašā saraksta apakšā.
197CDM.Move.At_Top:Nevaru pārvietot {0} {1} augstāk, jo tas jau ir pašā saraksta virsotnē.
198CDM.Move.Cannot:Nevaru pārvietot spraudni {0} zemāk, jo RecPlug un ArcPlug jāatrodas saraksta pašā apakšā.
199CDM.Move.Fixed:<html>RecPlug un ArcPlug parasti ir nepiecieÅ¡ams bÅ«t pēdējiem un tādÄ“ÄŒ ir fiksēti savā vietā.<br>Ja jums patiesi vajag mainÄ«t viņu pozÄ«cijas, tad lÅ«dzu rediģējiet collect.cfg datni manuāli.</html>
200CDM.Move.Move_Down:Pārvietot Zemāk
201CDM.Move.Move_Down_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu zemāk sarakstā
202CDM.Move.Move_Up:Pārvietot Augstāk
203CDM.Move.Move_Up_Tooltip:Pārvietot izvēlēto elementu augstāk sarakstā
204CDM.Move.Title:KČūda - Nevaru Pārvietot
205CDM.PlugInManager.Add:Pievienot Spraudni...
206CDM.PlugInManager.QuickAdd:Pievienot Spraudni
207CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:Izmantot norādīto spraudni šajā kolekcijā
208CDM.PlugInManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Spraudņi
209CDM.PlugInManager.Configure:Konfigurēt Spraudni...
210CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Izmainīt opcijas izvēlētam spraudnim
211CDM.PlugInManager.Ignore:Nepievienot Spraudni
212CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:Nepievienot nevienu spraudni Å¡ai kolekcijai.
213CDM.PlugInManager.PlugIn:Izvēlieties spraudni ko pievienot:
214CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:Pieejamie spraudņi izmantošanai kolekcijā
215CDM.PlugInManager.PlugIn_Exists:Å is spraudnis jau esot pievienots Å¡ai kolekcijai.
216CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:spraudnis
217CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:Nevaru noteikt argumentus {0}\nspraudnim. LÅ«dzu pārliecinieties, ka spraudnis nodroÅ¡ina\n -xml karodziņu, palaiÅŸot pluginfo.pl skriptu, kā aprakstÄ«ts\ndokumentā Greenstone Developers Guide sekcijā 2.1.
218CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:Nav sagaidāms, ka kāds no spraudņiem Å¡ajā kolekcijā varētu apstrādāt datni “{0}”.SekojoÅ¡ie spraudņi var bÅ«t izmantoti, lai apstrādātu Å¡o datni. JÅ«s varat pievienot vienu tagad, izvēloties to, un nospieÅŸot Pievienot pogu. (JāpiezÄ«mē, ka jÅ«s varat jebkurā laikā izmainÄ«t spraudņu sarakstu izmantojot “Dokumentu Spraudņi” no paneÄŒa Dizains.)
219CDM.PlugInManager.Remove:Noņemt Spraudni
220CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto spraudni no saraksta
221CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:Ieteicamie spraudņi datnei
222CDM.PlugInManager.Parsing.Message:Tiek ielādēta spraudņu informācija... # Updated 10-Jun-2006
223CDM.PlugInManager.Parsing.Title:Ielādē Spraudņus
224CDM.SearchTypeManager.Add:Pievienot Meklēšnas Tipu
225CDM.SearchTypeManager.Add_Tooltip:AtÄŒaut noteiktu meklēšanas tipu Å¡ajā kolekcijā
226CDM.SearchTypeManager.Assigned:Patreiz Nozīmētie Meklēšanas Tipi
227CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection:Indeksētājs: # Updated 19-Aug-2005
228CDM.SearchTypeManager.BuildType_Selection_Tooltip:Izvēlieties indeksētāju, ko lietot ar šo kolekciju. # Updated 19-Aug-2005
229CDM.SearchTypeManager.Enable:AtÄŒaut PaplaÅ¡inātās Meklēšanas
230CDM.SearchTypeManager.Remove:Dzēst Meklēšanas Tipu
231CDM.SearchTypeManager.Remove_Tooltip:NeatÄŒaut izvēlēto meklēšanas tipu ar Å¡o kolekciju
232CDM.SearchTypeManager.SearchType:Meklēšanas Tips
233CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection:Meklēšanas Tipi:
234CDM.SearchTypeManager.SearchType_Selection_Tooltip:Meklēšanas tipi pieejami izmantošanai ar šo kolekciju
235CDM.SubcollectionManager.Add:Pievienot Filtru
236CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:Pievienot norādīto filtru kolekcijai
237CDM.SubcollectionManager.Assigned:Definētie Apkškolekciju Filtri
238CDM.SubcollectionManager.Exclude:Izslēgt
239CDM.SubcollectionManager.Flags:Uzdodamais karodziņš pie sakritības
240CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:Karodziņu regulārā izteiksme, kura izmantojama pie sakritības (piem. "i" reģistrnejūtīgai sakritībai)
241CDM.SubcollectionManager.Include:IekÄŒaut
242CDM.SubcollectionManager.Inclusive:Ko mēs darām ar datnēm, kuras sakrīt?
243CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:Nozīmēt Valodas
244CDM.SubcollectionManager.Match:Sakritības regulārā izteiksme:
245CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:Regulārā izteiksme, kura definē dokumentus apakškolekcijā
246CDM.SubcollectionManager.Name:Apakškolekcijas filtra vārds:
247CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:Jaunā apakškolekcijas filtra nosaukums
248CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Å Ä« iespēja patreiz ir aizliegta, jo jÅ«s operējat {0-Current Mode} reÅŸÄ«mā. Tas ir tikai pieejams {1-Systems} un {2-Expert} reÅŸÄ«mos. Lietojiet Datne->IestatÄ«jumi, lai izmainÄ«tu operēšanas reÅŸÄ«mus.
249CDM.SubcollectionManager.Remove:Noņemt Filtru
250CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:Dzēst izvēlēto filtru no saraksta
251CDM.SubcollectionManager.Replace:Aizvietot Filtru
252CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:Aizvietot un aktualizēt izvēlētā filtra detaÄŒas
253CDM.SubcollectionManager.Source:Dokumenta atribūts pēc kura jāsakrīt:
254CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:Dokumenta atribūts pēc kura filtrēt
255CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:Definēt Filtrus
256CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:Nozīmēt Sadalījumus
257CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Pieviento Sadalījumu
258CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:Pievienot norādīto sadalījumu šai kolekcijai
259CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[Noklusējuma Sadalījums]
260CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName:Sadalījuma Vārds:
261CDM.SubcollectionIndexManager.PartitionName_Tooltip:Jaunā sadalījuma nosaukums
262CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:Noņemt Sadalījumu
263CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:Izdzēst izvēlēto sadalījumu no šīs kolekcijas
264CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:Aizvietot Sadalījumu
265CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:Azvietot izvēlēto sadalījumu
266CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:Uzdot Noklusējumu
267CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:Uzdot izvēlēto sadalījumu būt pēc noklusējuma
268CDM.SubcollectionIndexManager.Source:Veidot sadalījumu uz:
269CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:Apakškolekcijas filtri uz kuriem veidot sadalījumu
270CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:Nozīmētie Apakškolekcijas Sadalījumi
271CDM.TranslationManager.Add:Pievienot Tulkojumu
272CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:Pievienot specificēto tulkojumu kolekcijai
273CDM.TranslationManager.Affected_Features:Pazīmes
274CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:Nozīmētie Tulkojumi
275CDM.TranslationManager.Default_Text:Sākotnējs Teksta Fragments
276CDM.TranslationManager.Fragment_Column:Teksta Fragments
277CDM.TranslationManager.Language:Tulkojuma valoda:
278CDM.TranslationManager.Language_Column:Valoda
279CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:Valoda uz kuru tiek tulkots
280CDM.TranslationManager.Remove:Noņemt Tulkojumu
281CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Izdzēst izvēlēto tulkojumu no kolekcijas
282CDM.TranslationManager.Replace:Aizvietot Tulkojumu
283CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:Aktualizēt (aizvietot) izvēlēto tulkojumu
284CDM.TranslationManager.Translation:Iztulkotais Teksts
285CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:Iztulkota teksta rindu ievadiet Å¡eit
286#*******************
287#
288#***** Collection *****
289Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Kolekcija</FONT></STRONG></HTML>
290Collection.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlētās datnes un mapes
291Collection.Filter_Tooltip:IerobeÅŸot datņu atrādÄ«Å¡anu datņu kokā
292Collection.New_Folder_Tooltip:Izveidot jaunu mapi
293Collection.No_Collection:Nav Kolekcijas
294Collection.No_Collection_Loaded:Nav ielādētas kolekcijas # Updated 10-Jun-2006
295Collection.Stop:Stop
296Collection.Stop_Tooltip:Pārtraukt datņu kopēšanu
297Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Darbatelpa</FONT></STRONG></HTML>
298#**********************
299#
300#***** CollectionBuilt *****
301CollectionBuilt.Message:Kolekcija esot izveidota un ir gatava priekšskatījumam.
302CollectionBuilt.Title:Kolekcijas Izveidošanas Rezultāts
303#***************************
304#
305#***** CollectionManager *****
306CollectionManager.Build_Cancelled:Kolekcijas veidošana tikusi anulēta.
307CollectionManager.Cannot_Create_Collection:Atgadījusies kČūda un kolekcija nevar būt izveidota.
308CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:Kolekcija nevar tikt radīta dēČ:\n{0-Error message} # Updated 19-Aug-2005
309CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Kolekcija nevar tikt veidota no jauna, jo nevaru izdzēst vecās indeksa datnes.\n Lūdzu pārbaudiet, ka Greenstone vai cita programma neizmanto šīs datnes,\n un mēģiniet vēlreiz.
310CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Vecās indeksa datnes nevar tikt izdzēstas, tāpēc importēšana pārtraukta.
311CollectionManager.Cannot_Open:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta.
312CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:Kolekcija:\n{0-Collection file path}\nnevar būt atvērta jo:\n{1-Error message}
313CollectionManager.Creating_New:Jaunas kolekcijas radīšana.
314CollectionManager.Log_Created:Log mape izveidota.
315CollectionManager.Loading_Collection:Kolekcijas ielādēšana
316CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:Kolekcijas ielādēšana, lūdzu uzgaidiet...
317CollectionManager.Loading_Successful:Ielādētā kolekcija {0}.
318CollectionManager.Missing_Config:Å ai kolekcijai nav pareiza collect.cfg datne
319CollectionManager.Not_Col_File:{0}' neesot Bibliotekāra Interfeisa Kolekcijas Datne (.col)
320CollectionManager.No_Config_File:Datne collect.cfg netika radīta ar mkcol.pl. # Updated 19-Aug-2005
321CollectionManager.Preview_Ready_Failed:Atgadījās kČūda, kura neČauj, lai kolekcija tiktu priekšskatīta.
322CollectionManager.Preview_Ready_Title:Kolekcijas Priekšskatījuma Stāvoklis.
323CollectionManager.Session_Ready:Kolekcija {0} gatava izmantošanai.
324CollectionManager.Build_Not_Moved:Veidošanas direktorijs (ar nosaukumu 'building') nevar tikt pārvietots. # Updated 4-Nov-2005
325CollectionManager.Index_Not_Deleted:Index direktorijs nevar tikt izdzēsts. # Updated 4-Nov-2005
326CollectionManager.Install_Exception:Kolekcijas uzstādīšanas laikā konstatēta problēma:\n{0}\nIespējamais cēlonis ir Windows
327#*****************************
328#
329#***** CollectionPopupMenu *****
330CollectionPopupMenu.Delete:Izdzēst
331CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:Jauns fiktīvs dokuments
332CollectionPopupMenu.New_Folder:Jauna mape
333CollectionPopupMenu.Rename:Pārdēvēt # Updated 22-Apr-2006
334CollectionPopupMenu.Replace:Aizvietot
335#*******************************
336#
337#***** CreatePane *****
338CreatePane.Build:Veidošanas Opcijas
339CreatePane.Build_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas indeksācijas un klasifikācijas stadijā
340CreatePane.Build_Collection:Veidot Kolekciju
341CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Sākt kolekcijas formēšanas procesu
342CreatePane.Build_Progress:Veidošanas Progress
343CreatePane.Cancel_Build:Atcelt Veidot
344CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:Pārtraukt kolekcijas formēšanas procesu
345CreatePane.Full_Build:Pilnīga Pārveidošana # Updated 19-Aug-2005
346CreatePane.Full_Build_Tooltip:Pilnīgi pārveidot kolekciju no jauna # Updated 19-Aug-2005
347CreatePane.Import:Importa Opcijas
348CreatePane.Import_Tooltip:Opcijas kolekcijas formēšanas datņu convertācijas un metadatu piešķiršanas stadijā
349CreatePane.Import_Progress:Importa Progress
350CreatePane.Incremental_Build:Inkrementālā Veidošana # Updated 19-Aug-2005
351CreatePane.Incremental_Build_Tooltip:Ātrāk, par cik, tikai daÄŒa no visa nepiecieÅ¡amā kolekcijas veidoÅ¡anas procesa tiek veikta. # Updated 19-Aug-2005
352CreatePane.Log:Paziņojumu Log
353CreatePane.Log_Tooltip:Skatīt izvadu no iepriekšējiem kolekcijas formēšanas mēģinājumiem
354CreatePane.Mode_All:all # Updated 29-Apr-2006
355CreatePane.Options:Opciju Grupas
356CreatePane.Options_Title:Kolekcijas Importa & Veidošanas Opcijas
357CreatePane.Preview_Collection:Priekšskatīt Kolekciju
358CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:Priekšskatīt izveidotu kolekciju
359#**********************
360#
361#***** Dates *****
362Dates.Mon:Pirmdiena
363Dates.Tue:Otrdiena
364Dates.Wed:Trešdiena
365Dates.Thu:Ceturtdiena
366Dates.Fri:Piektdiena
367Dates.Sat:Sestdiena
368Dates.Sun:Svētdiena
369Dates.Jan:Janvāris
370Dates.Feb:Ferbruāris
371Dates.Mar:Marts
372Dates.Apr:Aprīlis
373Dates.May:Maijs
374Dates.Jun:JÅ«nijs
375Dates.Jul:JÅ«lijs
376Dates.Aug:Augusts
377Dates.Sep:Septembris
378Dates.Oct:Oktobris
379Dates.Nov:Novembris
380Dates.Dec:Decembris
381#**********************
382#
383#***** Delete Collection Prompt *****
384DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:Izvēlētās kolekcijas detaÄŒas
385DeleteCollectionPrompt.Collection_List:Pieejamas kolekcijas
386DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:Lūdzu atzīmējiet rūtiņu, lai apstiprinātu kolekcijas izdzēšanu.
387DeleteCollectionPrompt.Delete:Izdzēst
388DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kolekciju
389DeleteCollectionPrompt.Details:Veidotājs - {0}\nAtbalstītājs - {1}\nApraksts\n{2}
390DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:Kolekcija nevar būt pilnīgi izdzēsta.
391DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:Izdzēšana Neizdevās!
392DeleteCollectionPrompt.No_Collection:Nav izvēlēta kolekcija.
393DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:Kolekcija tikusi izdzēsta.
394DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Izdzēšana Pabeigta!
395DeleteCollectionPrompt.Title:Kolekcijas Izdzēšana
396#**********************
397#
398#***** DirectoryLevelMetadata *****
399DirectoryLevelMetadata.Message:Jūs taisāties piešķirt 'mapes līmeņa' metadatus izvēlētai mapei (vai mapēm). Šos metadatus automātiski pārmantos visas datnes un mapes šajā mapē. Turklāt šie metadata nevar būt vienkārši noņemti, bet tikai aizvietoti. Lai turpinātu šo darbību nospiediet 'OK'.
400DirectoryLevelMetadata.Title:Par mapes līmeņa metadatu pievienošanu
401#********************
402#
403#***** EnrichPane *****
404EnrichPane.AutoMessage:Šis elements, {0}, pieder Greenstone metadatu kopai. Šī kopa reprezentē metadatus, kuri parasti var būt izvilkti automātiski. Lai pārbaudītu, kādi {0} metadati var tikt izvilkti, radiet kolekciju izmantojot 'Radīt' paneli. # Updated 29-Apr-2006
405EnrichPane.ExistingValues:Esošās {0} vērtības # Updated 29-Apr-2006
406EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Šie metadati ir pārmantoti no mapes virs tās, un nevar būt rediģēti.
407EnrichPane.No_File:Nav Izvēlētas Datnes
408EnrichPane.No_Metadata:Nav Pieejami Metadati
409EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Nav Metadatu Elements Izvēlēts</FONT></STRONG></HTML>
410EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:Å Ä« metadatu daÄŒa neattiecas tikai uz Å¡o datni, tāpēc nevar bÅ«t rediģēta. # Updated 22-Apr-2006
411EnrichPane.Value_Field_Tooltip:Vērtība, ko piešķirt izvēlētam metadatu elementam
412EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:Vērtība, kura piešķirta izvēlētam metadatu elementam
413#***********************
414#
415#****** ExplodeMetadataPrompt *******
416ExplodeMetadataPrompt.Explode:Sadalīt
417ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:Sadalīt metadatu datni
418ExplodeMetadataPrompt.Instructions:Sadalot Å¡o metadatu datni tiks producēti individuāli ieraksti ar rediģējamiem metadatiem. Å is ir neatgrieÅŸams process un kolekcijas originālā metadatu datne tiks izdzēsta.
419ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:Sadalīšana Neizdevās.
420ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:Datubāze {0} nevar būt sadalīta.
421ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:Dotā datne nav sadalāma.
422ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:Datubāze {0} sekmīgi sadalīta.
423ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Sadalīšana Pabeigta.
424ExplodeMetadataPrompt.Title:Sadalīt Metadatu Datubāzi
425#***********************
426#
427#****** WriteCDImagePrompt *******
428WriteCDImagePrompt.CD_Name:CD/DVD vārds
429WriteCDImagePrompt.Export:Rakstīt CD/DVD attēlu
430WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Rakstīt izvēlētās kolekcijas, kā Windows CD/DVD Attēlus
431WriteCDImagePrompt.Failed_Export:Kolekcijas ({0}) nevarēja būt eksportētas.
432WriteCDImagePrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās
433WriteCDImagePrompt.Instructions:Vienas vai vairāku kolekciju eksports uz paÅ¡instalējoÅ¡os Windows CD/DVD (kaut arÄ« tas darbojas uz jebkuras platformas, CD/DVD, kas tiek radÄ«ts, palaiÅŸas tikai zem Windows). # Updated 22-Apr-2006
434WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Datņu kopēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku...
435WriteCDImagePrompt.Size_Label:Novērtētais izmērs: # Updated 4-Nov-2005
436WriteCDImagePrompt.Successful_Export:Kolekcijas ({0}) esot tikušas eksportētas.
437WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts
438WriteCDImagePrompt.Title:Kolekcijas Eksports uz CD/DVD
439#************************
440#
441#****** ExportAsPrompt *******
442ExportAsPrompt.Export_Name:Eksporta mapes nosaukums
443ExportAsPrompt.Export:Eksportēt kolekciju(as)
444ExportAsPrompt.Export_Tooltip:Eksportēt izvēlētās kolekcijas uz noteiktu mapi un izvēlētā formātā
445ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:Kolekcija, {0}, nevar būt eksportēta.
446ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- nevar būt eksportētas.
447ExportAsPrompt.Failed_Details:Skatīt {1} sīkāk
448ExportAsPrompt.Failed_Title:Eksports Neizdevās
449ExportAsPrompt.Instructions:Eksportēt vienu vai vairākas kolekcijas izvēlētā formātā uz noteiktu mapi
450ExportAsPrompt.Progress_Label:Datnes tiek eksportētas. Tas var aizņemt zināmu laiku...
451ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:Kolekcija, {0}, esot tikusi eksportēta.
452ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:Kolekcijas -- {0} -- esot tikušas eksportētas.
453ExportAsPrompt.Successful_Details:Datnes eksportētas uz: {1}
454ExportAsPrompt.Successful_Title:Eksports Pabeigts
455ExportAsPrompt.Title:Eksportēt Kolekcijas
456ExportAsPrompt.SaveAs:Eksportēt uz
457ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:Izvēlieties formātu uz kuru jūs vēlaties eksportēt
458#************************
459#
460#*****ExternalCollectionPrompt********
461ExternalCollectionPrompt.NewMDS:Radīt jaunu, tukšu metadatu kopu.
462ExternalCollectionPrompt.ExistingMDS:Izvēlieties vienu vai vairākas metadatu kopas
463ExternalCollectionPrompt.Title:Ielādēt āreju kolekciju
464ExternalCollectionPrompt.Instructions_1:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jūs tiksiet aicināti izvēlēties vienu vai vairākas metadatu kopas, kuras izmantot ar doto kolekciju. Eksistējošie metadati tiks importēti izvēlētajā(s) metadatau kopā(s). Originālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak.
465ExternalCollectionPrompt.Instructions_2:Jūs gribat ielādēt kolekciju, kura netika izveidota ar GBI. Jums nepieciešams pievienot metadatu kopu šai kolekcijai. Jūs varat radīt jaunu tukšu metadatu kopu, kurai visi atrastie metadatu elementi kolekcijā tiks automātiski pievienoti. Alternatīvi, jūs varat izvēlēties eksistējošas metadatu kopas, un elementi no kolekcijas tiks apvienoti vai pievienoti jau esošiem elementiem šajās kopās. Oriģinālās metadatu datnes tiks saglabātas mapē ar nosaukumu import.bak.
466#****************************************
467#
468#***** Inherited Metadata *****
469ExtractedMetadata.Message:Izvēletā datne vai mape satur izvilktus metadatus, bet patreiz tie ir neredzami. Lai redzētu izvilktus metadatus, dodieties uz "[D]atne" izvēlni un izvēlieties "[I]estatÄ«jumi". "VispārÄ«gi" rekvizÄ«tu lapā izvēlieties "SkatÄ«t Izvilktus Metadatus", tad nospieÅŸiet "[O]k".
470ExtractedMetadata.Title:Å Ä« Datne/Mape satur Neredzamus Izvilktus Metadatus
471#
472#***** FileActions *****
473FileActions.Calculating_Size:Tiek kalkulēts izvēlēto datņu kopējais izmērs
474FileActions.Copying:Kopēju {0}
475FileActions.Could_Not_Delete:Nevaru izdzēst {0} # Updated 22-Apr-2006
476FileActions.Cyclic_Path:Nevaru kopēt {0}: adresētā mape ir avota mapes apakšmape. # Updated 22-Apr-2006
477FileActions.Deleting:Izdzēšu {0}
478FileActions.Directories_Selected:{0} izvēlētām mapēm # Updated 29-Apr-2006
479FileActions.Directory_Selected:1 izvēlētai mapei # Updated 29-Apr-2006
480FileActions.File_Already_Exists_No_Create:Datne '{0}' jau eksistē.
481FileActions.File_Already_Exists_Message:{0}\nDatne ar nosaukumu, kas parādÄ«ta augstāk jau eksistē\nun par spÄ«ti jÅ«su iepriekšējai izvēlei Bibliotekāra Interfeiss\nnevar to pārrakstÄ«t. LÅ«dzu pārbaudiet vai datne ir rakstÄ«t atÄŒauta.
482FileActions.File_Already_Exists_Title:KČūda - Datne Jau Eksistē.
483FileActions.File_And_Directories_Selected:1 datnei un {0} izvēlētām mapēm # Updated 29-Apr-2006
484FileActions.File_And_Directory_Selected:izvēlētai 1 datnei un 1 mapei # Updated 29-Apr-2006
485FileActions.File_Create_Error:Datne {0} nevar tikt radīta.
486FileActions.Folder_Create_Error:Mape {0} nevar tikt radīta.
487FileActions.File_Exists:{0} jau eksistē saņēmējmapē. Pārrakstī to?
488FileActions.File_Move_Error_Message:Nevaru pārvietot {0} uz\n{1}. # Updated 22-Apr-2006
489FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt izdzēsta. \nLūdzu pārbaudiet, ka jums šī datne nav
490FileActions.File_Not_Deleted_Title:KČūda - Datne nav Izdzēsta. # Updated 4-Nov-2005
491FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nAugstāk minētā datne nevar tikt atrasta. Līdz ar datņu skata\natjaunošanu, lūdzu pārbaudiet, ka datne vēl eksistē.
492FileActions.File_Not_Found_Title:KČūda - Datne nav atrasta.
493FileActions.File_Selected:1 izvēlētai datnei # Updated 29-Apr-2006
494FileActions.Files_And_Directory_Selected:izvēlētām {0} datnēm un 1 mapei # Updated 29-Apr-2006
495FileActions.Files_Selected:{0} izvēlētām datnēm # Updated 29-Apr-2006
496FileActions.Folder_Already_Exists:Mape ar nosaukumu '{0}' tiek jau lietota. Nevaru radīt mapi.
497FileActions.Increase_Depth:Palielināt DziČumu par 1
498FileActions.Insufficient_Space_Message:Darbība ar datni neizdevās, jo nepietiek vietas\nuz diska. Lai sekmīgi nokopētu datni jums turmāk\nnepieciešams: {0}
499FileActions.Insufficient_Space_Title:KČūda - Nepietiek Vietas
500FileActions.Moving:Pārvietoju {0}
501FileActions.No_Activity:Nav pieprasītas darbības
502FileActions.Possible_Cyclic_Path:{1} ir {0} mapes dziÄŒumā un var bÅ«t rekursÄ«vs ceČš? Vai datņu darbÄ«bu turpināt?
503FileActions.Read_Not_Permitted_Message:Nevaru nolasīt {0}. # Updated 22-Apr-2006
504FileActions.Read_Only:Datnes no darbatelpas ir tikai lasāmas un navar būt izdzēstas.
505FileActions.Replacing:Aizvieto {0} # Updated 22-Apr-2006
506FileActions.Selected:izvēlētām {0} datnēm un {1} mapēm # Updated 29-Apr-2006
507FileActions.Unknown_File_Error_Message:Lai gan nebija kČūda reportēta datnes darbÄ«bas\nlaikā, gala pārbaude parāda, ka\nkopijas datne nav tā pati kā avota datne. Tā cēlonis\nnav zināms. LÅ«dzu pārbaudiet jÅ«su disku un atjaunojiet\njÅ«su instalēto JVM.
508FileActions.Unknown_File_Error_Title:KČūda - Nezināma Datnes KČūda
509FileActions.Write_Not_Permitted_Message:Bibliotekāra Interfeisam nav atČaujas rakstīt\n{0}\nLūdzu pārbaudiet datnes atČaujas atribūtus.
510FileActions.Write_Not_Permitted_Title:KČūda - Nepareizas Datnes AtČaujas
511FileActions.Yes_To_All:Jā uz Visiem
512#************************
513#
514#******* File Associations dialog **********
515FileAssociationDialog.Add:Pievienot
516FileAssociationDialog.Add_Tooltip:Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu šā tipa datni
517FileAssociationDialog.Batch_File:Pakešdatnes
518FileAssociationDialog.Browse:Pārlūkot
519FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties lietojumprogrammu, ko izmantot no jūsu datņutelpas
520FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:Jūsu lietojumprogrammas pārlūkošana patreiz ir aizliegta priekš MacOS
521FileAssociationDialog.Browse_Title:Izvēlieties Lietojumprogrammu
522FileAssociationDialog.Close:Aizvērt
523FileAssociationDialog.Close_Tooltip:Aizveriet Å¡o dialogu un atgriezieties uz galveno logu
524FileAssociationDialog.Command:Palaišanas komanda:
525FileAssociationDialog.Command_File:Komanddatnes
526FileAssociationDialog.Command_Tooltip:Ievadiet komandu ar kuru palaist lietojumprogrammu
527FileAssociationDialog.Details:Jaunās Datnes Asociācijas DetaČas
528FileAssociationDialog.Executable_File:Izpildāmās datnes
529FileAssociationDialog.Existing_Associations:Aktuālās Datnes Asociācijas
530FileAssociationDialog.Extension:Datnēm kas beidzas ar:
531FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:Skatāmo datņu datnes paplašinājums
532FileAssociationDialog.Instructions:Izmantojiet šo dialogu, lai uzstādītu, kādas ārējās programmas tiks lietotas skatot noteiktu datnes-tipu, un kāda komanda tiks nosūtīta, lai palaistu šo programmu.\nLai pievienotu jaunu datnes-tipu, ievadiet tās paplašinājumu lauciņā 'Datnēm kas beidzas ar'. Lai pievienotu vai modificētu palaišanas komandu, ievadiet jaunu komandu lodziņā 'Palaišanas Komanda' vai noklikšķiniet 'Pārlūkot', ja vēlaties meklēt datņu sistēmā attiecīgo programmu. Izmantojiet formātu '%1', lai indicētu vietu, kur vajadzētu tikt iespraustam datnes nosaukumam atveramai datnei, piemēram, "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1". '%1' tiks pievienots komandas galā, ja netiks specificēts citādi.\nMacOS lietotājiem vienmēr vispirms jāmēģina specifisko mac komandu "open [-a <application_name>] %1".
533FileAssociationDialog.Table.Command:Komanda
534FileAssociationDialog.Table.Extension:Paplašinājums
535FileAssociationDialog.Title:Rediģēt Datnes Asociācijas
536FileAssociationDialog.Remove:Noņemt
537FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:Izdzēst patreiz izvēlēto asociāciju no eksistējošo asociāciju saraksta
538FileAssociationDialog.Replace:Aizvietot
539FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:Aizvietot patreiz izvēlēto asociāciju ar jaunām asociācijas detaČām
540#*******************
541#
542#******Filter***************
543Filter.0:HTM & HTML
544Filter.1:XML
545Filter.2:Teksta Datnes
546Filter.3:Attēli
547Filter.All_Files:Visas Datnes
548Filter.Filter_Tree:Parādīt Datnes
549Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Šablonu, ko jūs esat ievadījuši datņu filtrācijai, ir nederīgs.<BR>Lūdzu mēģiniet vēlreiz, izmantojot regulāras izteiksmes sintaksi un ar<BR>* norādot aizstājējzīmi.</FONT></HTML>
550#***********************
551#
552#***** GAuthenticator *****
553GAuthenticator.Password:Parole:
554GAuthenticator.Password_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu paroli
555GAuthenticator.Title:Parole ir Nepieciešama.
556GAuthenticator.Username:Lietotāja Vārds:
557GAuthenticator.Username_Tooltip:Ievadiet šeit jūsu lietotājvārdu
558#**************************
559#
560#***** General Messages *****
561# 0 - A String representing the name and method of the class in question.
562General.Apply:Lietot
563General.Apply_Tooltip:Pielietot patreizējos uzstatījumus, bet neiziet no dialoga
564General.Browse:Pārlūkot...
565General.Cancel:Atcelt
566General.Cancel_Tooltip:Atcelt izmaiņas (neatsauks jebkuru jau pielietotu izmaiņu)
567General.Close:Aizvērt
568General.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu
569General.Edit:Rediģēt Vērtību
570General.Error:KČūda
571General.No:Nē
572General.NotSunJava:Java vendor: {0}\nIevērojiet, ka Bibliotekāra Interfeiss ir ticis attīstīts un testēts ar Java no Sun Microsystems.
573General.OK:OK
574General.OK_Tooltip:Akceptēt patreizējos iestatījumus un iziet no dialoga
575General.Open:Atvērt
576General.Outstanding_Processes:<html>Bibliotekāra Interfeiss nevar pilnīgi beigt darbu, kamēr visas programmas<br>startētas ar Bibliotekāra Interfeisu arī nav pabeigtas.</html>
577General.Outstanding_Processes_Title:Gaidošs lai Izietu
578General.Pure_Cancel_Tooltip:Pārtraukt šo darbību (izmaiņas netiks veiktas)
579General.Review_Output:Lūdzu pārlūkojiet izvadu zemāk:
580General.Usage:LietoÅ¡ana: {0} <params>\nVisi parametri ir neobligāti, bet Bibliotekāra Interfeiss var nojukt darbā, ja -gsdl un -library nav uzstādÄ«ti.\n -gsdl <path> : Norāda ceÄŒu uz gsdl\n - library <path> : CeÄŒu uz cgi-bin\n -mozilla <path> : Norāda ceÄŒu uz mozilla\n -mirror : AtÄŒauj web-mirroring kontroles\n -laf [java|windows|motif|mac] : Look and feel\n debug : AtÄŒauj kČūdu paziņojumus\n -no_load : Neielādēt iepriekÅ¡ atvērtu kolekciju\n -load <path> : Ielādēt norādÄ«to kolekciju
581General.View:Jaunā Vērtība
582General.Warning:Brīdinājums
583General.Yes:Jā
584#****************************
585#
586#***** GShell *****
587GShell.BadArgument:Arguments {0} ir nepareizs. # Updated 4-Nov-2005
588GShell.BadArgumentValue:Argumeta {0} vērtība ir nepareiza. # Updated 4-Nov-2005
589GShell.BadPluginOptions:Nepareiz arguments nodots spraudnim {0}. # Updated 4-Nov-2005
590GShell.BadClassifierOptions:Sastapts slikts arguments klasifikatorā {0}. # Updated 4-Nov-2005
591GShell.Build.Auxilary:Palīgdatņu radīšana un apstrāde...
592GShell.Build.BuildBegun1:************** Veidošana Uzsākta **************
593GShell.Build.BuildCancelled:************** Anulēts **************
594GShell.Build.BuildComplete1:************** Veidošana Pabeigta **************
595GShell.Build.CompressText:Teksta Saspiešana...
596GShell.Build.Index:Indeksa radīšana bāzējoties uz {0-index source and level}...
597GShell.Build.InfoDatabase:Informācijas datu bāzes radīšana...
598GShell.Build.Phind:Klasifikatora Phind ģenerēšana. Tas var aizņemt zināmu laiku...
599GShell.Command:Komanda
600GShell.Failure:Komanda izpildījās nesekmīgi.
601GShell.Import.FileNotProcessed:Datne {0-target file path} bija atpazīta, bet nevarēja tikt apstrādāta ar kādu no spraudņiem (plugin).
602GShell.Import.FileNotRecognised:Datne {0-target file path} nebija atpazīta ne ar vienu spraudni.
603GShell.Import.FileProcessing:Datne {0-target file path} tiek apstrādāta ar {1-plugin name}.
604GShell.Import.FileProcessingError:Datnes {0-target file path} apstrādes process sadūrās ar kČūdu.
605GShell.Import.ImportBegun1:************** Imports Sācies **************
606GShell.Import.ImportComplete1:************** Imports Pabeigts **************
607GShell.Import.ImportComplete2:{0-number documents considered} dokumenti bija izskatīti apstrādei:
608GShell.Import.ImportComplete2.1:1 dokuments bija izskatīts apstrādei:
609GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-number processed} dokumenti bija apstrādāti un iekČauti kolekcijā.
610GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 dokuments bija apstrādāts un iekČauts kolekcijā.
611GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-number blocked} bija atturēti no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli).
612GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 bija atturēts no pievienošanas ar spraudņiem (tādi kā web lappušu attēli).
613GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-number ignored} bija neatpazīti.
614GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 bija neatpazīts.
615GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-number failed} bija noraidīti.
616GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 bija noraidīts.
617GShell.Import.ImportComplete3:\n
618GShell.Parsing_Metadata_Complete:Arhivētu metadatu izvilkšana pabeigta.
619GShell.Parsing_Metadata_Start:Jaunu metadatu izvilkšana no arhīvu datnēm.
620GShell.Success:Komanda pabeigta.
621#*********************
622#
623#***** GUI *****
624# Currently Enabled and Disabled display the same text but in different
625# colours. If necessary this can be changed.
626GUI.Create:Radīt
627GUI.Create_Tooltip:Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone
628GUI.Design:Dizains
629GUI.Design_Tooltip:Jūsu kolekcijas funkcionalitātes un izskata dizains
630GUI.Download:Lejupielāde
631GUI.Download_Tooltip:Lejupielādēt resursus no Interneta jūsu kolekcijai
632GUI.Enrich:Pagātināt
633GUI.Enrich_Tooltip:Nozīmēt metadatus datnēm jūsu kolekcijā
634GUI.Gather:Uzkrāt
635GUI.Gather_Tooltip:Izvēlēties datnes, kuras iekÄŒaut jÅ«su kolekcijā
636#***************
637#
638#***** HELP *****
639Help.Contents:Saturs
640Help.Title:Bibliotekāra Interfeisa Palīga Lappuses
641#****************************
642#
643#***** Invalid Metadata ******
644InvalidMetadata.Message:Å is metadatu elements ir ierobeÅŸots ar iepriekÅ¡definētu vērtÄ«bu kopu. LÅ«dzu izvēlēties vienu no eksistējošām vērtÄ«bām. # Updated 22-Apr-2006
645InvalidMetadata.Title:Nepareizi Metadati # Updated 22-Apr-2006
646#***************************
647#
648#***** LockFileDialog *****
649LockFileDialog.Cancel_Tooltip:Nepārtvert slēdzejdatnes kontroli (kolekcija netiks atvērta)
650LockFileDialog.Date:Datējums
651LockFileDialog.Error:error
652LockFileDialog.Lockfile_Message_One:Slēdzējdatnes (lock file) klātbūtne norāda uz to, ka kolekcija ir jau atvērta.
653LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:Vai jūs gribat 'pārtvert' slēdzējdatnes kontroli?
654LockFileDialog.Machine:Kur
655LockFileDialog.Name:Nosaukums
656LockFileDialog.OK_Tooltip:Pārtvert slēdzējdatnes kontroli
657LockFileDialog.Title:Slēdzējdatne Atklāta
658LockFileDialog.User:Kurš
659#********************
660#
661#*****MappingPrompt **********
662MappingPrompt.File:Mape
663MappingPrompt.Map:Radīt Īsinājumikonu
664MappingPrompt.Name:Nosaukums
665MappingPrompt.Title:Uzdot Mapes Īsinājumikonu
666MappingPrompt.Unmap:Noņemt Īsinājumikonu
667#*******************
668#
669#***** Menu Options *****
670Menu.Collapse:Aizvērt Mapi
671Menu.Edit:Rediģēt
672Menu.Edit_Copy:Kopēt (ctrl-c)
673Menu.Edit_Cut:Izgriezt (ctrl-x)
674Menu.Edit_Paste:Ielīmēt (ctrl-v)
675Menu.Expand:Atvērt Mapi
676Menu.Explode_Metadata_Database:Sadalīt metadatu datu bāzi
677Menu.File:Datne
678Menu.File_Associations:Datnes Asociācijas...
679Menu.File_CDimage:Ierakstīt CD/DVD attēlu...
680Menu.File_Close:Aizvērt
681Menu.File_Delete:Izdzēst...
682Menu.File_Exit:Iziet
683Menu.File_ExportAs:Eksportēt...
684Menu.File_New:Jauns...
685Menu.File_Open:Atvērt...
686Menu.File_Options:Iestatījumi...
687Menu.File_Save:Saglabāt
688Menu.Help:Palīgs
689Menu.Help_About:Par...
690Menu.Metadata_View:Nozīmētie metadati {0}
691Menu.Open_Externally:Atvērt ar ārējo programmu
692#********************
693#
694#***** MetaAudit *****
695MetaAudit.Close:Aizvērt
696MetaAudit.Close_Tooltip:Aizvērt šo dialoglodziņu
697MetaAudit.Title:Visi Metadati
698#*********************
699#
700#***** Metadata *****
701Metadata.Element:Elements
702Metadata.Value:Vērtība
703MetadataSet.Files:Metadatu Kopas Datnes
704#*********************************************
705#
706#******** MetadataImportMappingPrompt *********
707MIMP.Add:Pievienot
708MIMP.Add_Tooltip:Pievienot metadatu elementu atlasītai kopai
709MIMP.Ignore:Ignorēt
710MIMP.Ignore_Tooltip:Ignorēt šo metadatu elementu
711MIMP.Instructions:Metadatu elements {0} nevar bÅ«t automātiski importēts kolekcijā. Izvēlieties metadatu kopu un sekojoÅ¡i:\n(1) nospiediet 'Pievienot', lai pievienotu metadatus Å¡ai kopai (pie nosacÄ«juma, ja kopā jau nēesot metadatu {0}), vai\n(2) izvēlieties elementu un nospiediet 'IekÄŒaut', lai importētu {0} metadatus Å¡ajā elementā, vai\n(3) ignorējiet Å¡o metadatu elementu.
712MIMP.Merge:IekÄŒaut
713MIMP.Merge_Tooltip:IekÄŒaut metadatu elelementu specificētā elementā izvēlētā kopā
714MIMP.Source_Element:Avota metadatu elements:
715MIMP.Target_Element:Mērķa metadatu elements:
716MIMP.Target_Set:Mērķa metadatu kopa:
717MIMP.Title:Nepiecešama IekČaušanas Darbība.
718#*****************************
719#
720#***** Mirroring *****
721Mirroring.ClearCache:Iztīrīt Kešu
722Mirroring.ClearCache_Tooltip:Izdzēst visas lejupielādētas datnes
723Mirroring.Download:Lejupielāde
724Mirroring.Download_Tooltip:Sākt jaunu lejupielādes uzdevumu
725Mirroring.Download_Controls:Lejupielādes Uzstatījumi
726Mirroring.Download_Depth:Lejupielādes DziČums:
727Mirroring.Download_Depth.Zero:Nulle
728Mirroring.Download_Depth.Unlimited:NeierobeÅŸots
729Mirroring.Download_Depth_Tooltip:Cik daudz hipersaites dziÄŒumā iet lejupielādējot
730Mirroring.Download_OnlyHTML:Lejupielādēt tikai HTML datnes (ignorēt asociētās datnes,piem., attēlus un stila lapas) # Updated 22-Apr-2006
731Mirroring.DownloadJob.Close:Aizvērt
732Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:Noņemt šo uzdevumu no saraksta, apstādinot to, ja tas patreiz izpildās
733Mirroring.DownloadJob.Downloading:{0} lejupielāde
734Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:Lejupielāde pabeigta
735Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:Lejupielāde apstādināta
736Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:Lejupielāde ir progresā
737Mirroring.DownloadJob.Log:Skatīt Log
738Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:Skatīt detalizētāk par šo lejupielādi
739Mirroring.DownloadJob.Pause:Pauze
740Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:Pauzēt šo lejupielādi
741Mirroring.DownloadJob.Resume:Atsākt
742Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:Atsākt šo lejupielādi
743Mirroring.DownloadJob.Status:Lejupielādēti {0} no {1} datnēm ({2} brÄ«dinājumi, {3} kČūdas)
744Mirroring.DownloadJob.Waiting:Gaida lai sāktu
745Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:Gaida uz lietotāja darbību
746Mirroring.Higher_Directories:Tikai atspoguČot datnes zem šā URL
747Mirroring.Invalid_URL:Ievadītais URL nav pareizs. Lūdzu izlabojiet.
748Mirroring.Invalid_URL_Title:Nepareizs URL
749Mirroring.Preferences:Iestatījumi...
750Mirroring.Preferences_Tooltip:AtÄŒaut starpnieku (proxy) un/vai rediģēt starpnieka iestatÄ«jumus
751Mirroring.Same_Host:Tikai atspoguÄŒot datnes Å¡ajā pašā vietnē
752Mirroring.Source_URL:Avota URL:
753Mirroring.Source_URL_Tooltip:Lejupielādes URL
754#*********************
755#
756#***** Missing EXEC *****
757MissingEXEC.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone Bibliotekāra Webserveri. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu "http://", un jābeidzas ar izpildāmās programmas nosaukumu ("gsdl" Greenstone lokālas bibliotēkas servera gadÄ«jumā, "library" visu pārejo web serveru gadÄ«jumos (piem., Apache)). # Updated 4-Nov-2005
758MissingEXEC.Title:Iztrūkst Greenstone Bibliotēkas Adrese
759#***** Missing EXEC_GS3 *****
760MissingEXEC_GS3.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet redzēt jÅ«su jauno kolekciju no Bibliotekāra Interfeisa, ja jÅ«s nenorādÄ«siet ceÄŒu uz Greenstone kontekstu lokāli darbojoÅ¡os Tomcat WebserverÄ«. JÅ«s to varat tagad ievadÄ«t teksta lauciņā zemāk, vai vēlāk, aizejot uz IestatÄ«jumi un izvēloties Savienojums tabulatoru. Atcerieties, ka pareizam url jāsākas ar protokolu http://. Adrese pēc noklusējuma ir http://localhost:8080/greenstone3. # Updated 4-Nov-2005
761MissingEXEC_GS3.Title:Iztrūkst Greenstone 3 Bibliotēkas Adrese # Updated 4-Nov-2005
762#***** Missing GLIServer *****
763MissingGLIServer.Message:Brīdinājums! Jūs nevarēsiet strādāt ar kolekcijām, izmantojot Bibliotekāra Interfeisu,
764MissingGLIServer.Title:Iztrūkst GLIServera Adrese # Updated 4-Nov-2005
765#***** Missing GSDL *****
766MissingGSDL.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet izmantot visas Bibliotekāra Interfeisa iespējas bez instalētās Greenstone Digitālās Bibliotēkas lokālās kopijas. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su instalāciju, un ceÄŒus Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
767MissingGSDL.Title:Iztrūkst Greenstone CeČš
768#***** Missing PERL *****
769MissingPERL.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«s nevarēsiet radÄ«t jaunas kolekcijas, kā arÄ« veidot esoÅ¡as, bez uzinstalētā PERL. Bibliotekāra Interfeiss nevarēja atrast PERL jÅ«su sistēmā. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su sistēmas instalāciju un ceÄŒus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
770MissingPERL.Title:Iztrūkst PERL CeČš
771#******* MissingWGET ********
772MissingWGET.Message:BrÄ«dinājums! Web atspoguÄŒoÅ¡ana ir liegta, jo Bibliotekāra Interfeiss nesekmÄ«gi mēģināja atrast atbilstoÅ¡as versijas Wget. LÅ«dzu, pārbaudiet jÅ«su sistēmas instalāciju un ceÄŒus, kuri specificēti Bibliotekāra Interfeisa pakeÅ¡datnē vai skripta datnē.
773MissingWGET.Title:Iztrūkst WGet
774#******* MissingImageMagick ********
775MissingImageMagick.Message:Brīdinājums! Bibliotekāra Interfeiss nevar atrast attiecīgo ImageMagick versiju, un tāpēc ImagePlug nedarbosies. Lūdzu, uzinstalējiet ImageMagick, ja jūs vēlāties veidot attēlu kolekcijas.
776MissingImageMagick.Title:Iztrūkst ImageMagick # Updated 19-Aug-2005
777#*****************************
778#
779#***** New Session *****
780NewCollectionPrompt.Base_Collection:Bāzēt šo kolekciju uz:
781NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Izvēlieties esošo kolekciju uz kuras bāzēt jauno kolekciju
782NewCollectionPrompt.Collection_Description:Satura apraksts:
783#NewCollectionPrompt.Collection_Email:Author's Email:
784NewCollectionPrompt.Collection_Name:Kolekcijas mape:
785#NewCollectionPrompt.Collection_Name_Tooltip:Short collection name, used internally (must be 8 characters or less)
786NewCollectionPrompt.Error:KČūda jaunajā kolekcijā.
787NewCollectionPrompt.Instructions:Lai radītu jaunu kolekciju, aizpildiet lauciņus zemāk.
788NewCollectionPrompt.Metadata_Elements:Elementi izvēlētajā kopā:
789NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions1:Izvēlieties rÅ«tiņas blakus metadatu kopām, kuras iekÄŒaut jÅ«su kolekcijā.
790NewCollectionPrompt.Metadata_Instructions2:(Piezīme: Jūs varat pievienot jaunas kopas vēlāk).
791NewCollectionPrompt.Metadata_Title_Existing:Izvēlieties metadatu kopas.
792#NewCollectionPrompt.Name_Error:You have either failed to enter a name for the collection, or the name you have choosen is already in use. Please correct.
793NewCollectionPrompt.NewCollection:-- Jauna Kolekcija --
794NewCollectionPrompt.Select_MDS:Pieejamas metadatu kopas:
795NewCollectionPrompt.Title:Radīt jaunu Kolekciju.
796NewCollectionPrompt.Title_Clash:Nosaukums, kuru jūs izvēlējaties jūsu kolekcijai, jau tiek izmantots. Turpināt?
797NewCollectionPrompt.Title_Error:Nosaukuma lauciņam jābūt aizpildītam. Lūdzu izlabojiet.
798#***** New Folder OrFilePrompt *****
799NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:fiktīvs
800NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:jauna mape
801NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:SaņēmējMape
802NewFolderOrFilePrompt.File_Name:Datnes Vārds
803NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai datnei
804NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:Mapes Vārds
805NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:Ievadiet nosaukumu jaunai mapei
806NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:Radīt jaunu mapi
807NewFolderOrFilePrompt.Title_File:Radīt jaunu fiktīvu dokumentu
808#***********************
809#
810NoMetadataSetsSelected.Message:Ja jūs radīsiet tagad kolekciju, tad tai nebūs sākotnējas metadatu kopas. Jūs nevarēsiet importēt vai piešķirt jebkādus metadatus, līdz nebūs importēta vai pievienota kopa jūsu kolekcijai. Vai jūs vēlaties turpināt?
811NoMetadataSetsSelected.Title:Nav Metadatu Kopa izvēlēta
812#**********************
813#
814#******* OldWGET *******
815NoPluginExpectedToProcessFile.Message:Izskatās, ka neviens no Greenstone spraudņiem varētu apstrādāt datni "{0}". Pārbaudiet, ka datnei ir pareizs paplašinājums. Ja tas ir pareizs, tad jums vajadzētu izmantot UnknownPlug spraudni, lai apstrādātu šo datni.
816NoPluginExpectedToProcessFile.Title:Nav paredzamā spraudņa datnes apstrādei
817#**********************
818#
819#******* OldWGET *******
820OldWGET.Message:BrÄ«dinājums! JÅ«su instalētai Wget versijai ir zināma kČūda, kad tiek atspoguÄŒotas datnes, kurās ir URL, kas satur kodētas zÄ«mes, tādas kā, atstarpi un tildi. Mēs rekomendējam instalēt Wget 1.9 un augstāk.
821OldWGET.Title:Vecs Wget
822#***********************
823#
824#***** OpenCollectionDialog *****
825OpenCollectionDialog.Available_Collections:Pieejamas Kolekcijas
826OpenCollectionDialog.Browse:Pārlūkot
827OpenCollectionDialog.Browse_Tooltip:Izvēlieties kolekciju no jūsu datņu telpas
828OpenCollectionDialog.Collection:Greenstone Kolekcija (".col")
829OpenCollectionDialog.Description:Kolekcijas Apraksts
830OpenCollectionDialog.Locked_Collection:Greenstone kolekcija jau tiek lietota
831OpenCollectionDialog.No_Description:Lūdzu izvēlieties greenstone kolekciju (".col" datne), lai redzētu aprakstu.
832OpenCollectionDialog.Normal_Collection:Greenstone kolekcija
833OpenCollectionDialog.Open:Atvērt
834OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:Ielādēt izvēlēto kolekciju Bibliotekāra Interfeisā
835OpenCollectionDialog.Title:Atvērt Greenstone Kolekciju
836#**********************
837#
838#***** Options Pane inside CreatePane *****
839OptionsPane.Cancelled:- anulēts
840OptionsPane.LogHistory:Log vēsture
841OptionsPane.Successful:- sekmīgi
842OptionsPane.Unknown:- nezināms
843OptionsPane.Unsuccessful:- nesekmīgi
844#*******************
845#
846#***** Preferences *****
847Preferences:Iestatījumi
848Preferences.Connection:Savienojums
849Preferences.Connection_Tooltip:Uzstādiet URL uz greenstone bibliotēku un nokonfigurējiet starpniekservera savienojumu, ja vajadzīgs
850Preferences.Connection.GLIServer_URL:Greenstone gliserver URL: # Updated 4-Nov-2005
851Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:Greenstone "gliserver" CGI skripta URL # Updated 4-Nov-2005
852Preferences.Connection.Library_Path:Bibliotēkas CeČš:
853Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Greenstone Web CeČš:
854Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:Greenstone web-servera URL
855Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:Greenstone web-servera URL
856Preferences.Connection.ProgramCommand:Priekšskatījuma Komanda:
857Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:Programmas palaišanas komanda, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties, ka jāizmanto %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas, kur nepieciešams.
858Preferences.Connection.Proxy_Host:Starpniekserveris:
859Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:JÅ«su starpniekservera adrese
860Preferences.Connection.Proxy_Port:Starpniekservera pieslēgvieta:
861Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:Jūsu starpniekservera pieslēgvietas numurs
862Preferences.Connection.Servlet:Serversīklietotne:
863Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:Serversīklietotne izmantojama, lai skatītu jūsu vietni
864Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:Serversīklietotne nav specificēta šai vietnei. Jūs joprojām varat veidot kolekcijas, bet jūs nevarēsiet tās skatīt.
865Preferences.Connection.Site:Vietne:
866Preferences.Connection.Site_Tooltip:Vietne kurā jūs gribat strādāt
867Preferences.Connection.Use_Proxy:Izmantot starpniekservera savienojumu?
868Preferences.General:Vispārīgs
869Preferences.General_Tooltip:Uzdot daşus vispārigus iestatījumus
870Preferences.General.Email:Lietotāja Epasts:
871Preferences.General.Email_Tooltip:Epasta adrese automātiski izmantojama jebkurai kolekcijai radītai ar GBI
872Preferences.General.Font:Fonts:
873Preferences.General.Font_Tooltip:Fonts izmantojams GBI interfeisā.
874Preferences.General.Interface_Language:Interfeisa Valoda:
875Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:Izvēlieties valodu, kurā interfeiss un tā kontroles tiktu parādīti.
876Preferences.General.Restart_Required:GBI (Greenstone Bibliotekāra Interfeisam) tagad jārestartē, lai pabeigtu savu interfeisa izmaiņu aktualizāciju.
877Preferences.General.Show_File_Size:Rādīt datņu izmērus
878Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:Rādīt datņu izmērus pie katras ieejas Darbatelpā un Kolekcijas datņu kokā.
879Preferences.General.View_Extracted_Metadata:Skatīt Izvilktus Metadatus
880Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:Parādīt greenstone spraudņu izvilktos metadatus metadatu sarakstā Bagātināšanas panelī.
881Preferences.Mode:ReÅŸÄ«ms
882Preferences.Mode_Tooltip:Noklišķiniet uz ieeju, lai izvēletos piemērotu operēšanas līmeni
883Preferences.Mode.Assistant:Bibliotekāra Asistents
884Preferences.Mode.Assistant_Description:Izmantojiet Å¡o iestatÄ«jumu, lai iegÅ«tu piekÄŒuvi Greenstone Bibliotekāra Interfeisa pamata iespējām: pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jauno kolekciju radÄ«Å¡ana, kuru struktÅ«ra atspoguÄŒo jau esoÅ¡as kolekcijas, un kolekciju veidoÅ¡ana.
885Preferences.Mode.Librarian:Bibliotekārs
886Preferences.Mode.Librarian_Description:Å is iestatÄ«jums ÄŒauj normāli izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu: radÄ«t un noformēt jaunas kolekcijas, pievienot dokumentus un metadatus kolekcijām, jaunu kolekciju noformēšanu (dizainu), un kolekciju veidoÅ¡anu (bÅ«vēšanu).
887Preferences.Mode.Systems:Bibliotēku Sistēmu Speciālists
888Preferences.Mode.Systems_Description:Å is iestatÄ«jums atÄŒauj pilnu Greenstone Bibliotekāra Interfeisa izmantoÅ¡anu. Lai izmantotu visu iespēju priekÅ¡rocÄ«bas, jums bÅ«s nepiecieÅ¡ams mācēt formulēt regulārās izteiksmes.
889Preferences.Mode.Expert:Eksperts
890Preferences.Mode.Expert_Description:Å is iestatÄ«jums ÄŒauj ekspertam izmantot Greenstone Bibliotekāra Interfeisu. Tas tiek rekomendēts lietotājiem, kuri ir pieredzējuÅ¡i darbam ar Greenstone, un ir spējÄ«gi veikt kČūdu laboÅ¡anas uzdevumus, kas prasa interpretēt atkČūdoÅ¡anas izvadi no PERL skriptiem. Visas Greenstone Bibliotekāra Interfeisa iespējas ir atÄŒautas.
891Preferences.Warnings:Brīdinājumi
892Preferences.Warnings_Tooltip:AtČaut vai aizliegt daşādus brīdinājumu dialogus
893Preferences.Workflow:Darbplūsma
894Preferences.Workflow_Tooltip:Iestādīt interfeisa darbplūsmu: noteikt, kurus skatus (tabulātorus) atČaut
895Preferences.Workflow.Create:Radīt - Veidot jūsu kolekciju izmantojot Greenstone
896Preferences.Workflow.Design:Dezains - Izmainīt kolekcijas ārieni
897Preferences.Workflow.Download:Lejupielāde - Lejupielādēt web-bāzētos resursus
898Preferences.Workflow.Enrich:Bagātināt - Aprakstīt ar metadatiem
899Preferences.Workflow.Gather:Uzkrāt - Atlasīt datnes kolekcijai
900Preferences.Workflow.Predefined.Label:Iepriekšnoteiktas Darbplūsmas
901Preferences.Workflow.Title:Izvēlieties rÅ«tiņu, lai atÄŒautu skatu
902#**********************
903#
904#**** PreviewCommandDialog *******
905PreviewCommandDialog.Instructions:Ievadiet komandu, programmas palaišanai, lai skatītu kolekcijas priekšskatījumu. Atcerieties izmantot %1, kā kolekcijas adreses vietturi, un dubultpēdiņas kur nepieciešams.
906PreviewCommandDialog.Title:Priekšskatījuma Komanda
907#**********************
908#
909#***** Remote Greenstone Server *****
910RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:Lūdzu ievadiet jūsu Greenstone lietotājvārdu un paroli: # Updated 4-Nov-2005
911RemoteGreenstoneServer.Error:Atgadījās kČūda uz attālā Greenstone servera veicot šo operāciju:\n{0-Error message} # Updated 4-Nov-2005
912RemoteGreenstoneServer.Error_Title:Attālā Greenstone Servera KČūda # Updated 4-Nov-2005
913RemoteGreenstoneServer.Progress:Attālā Greenstone Servera Progress: # Updated 4-Nov-2005
914RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Kolekciju patreiz lieto lietotājs '{0-User name}'.\nVai jūs vēlaties pārtvert
915#**********************
916#
917#***** Rename Prompt *****
918RenamePrompt.Name:Nosaukums: # Updated 22-Apr-2006
919RenamePrompt.Title:Pārdēvēt datni/mapi # Updated 22-Apr-2006
920#**********************
921#
922#***** Replace Prompt *****
923ReplacePrompt.Title:Aizvieto datni ar ... # Updated 22-Apr-2006
924#**********************
925#
926#***** Save Collection Box *****
927SaveCollectionBox.File_Name:Datnes Vārds:
928SaveCollectionBox.Files_Of_Type:Datņu Tips:
929SaveCollectionBox.Look_In:Ielūkoties:
930#**********************
931#
932#***** Save Progress Box *******
933SaveProgressDialog.Title:Kolekcijas Saglabāšana
934#*******************************
935#
936Server.QuitManual:Bibliotekāra Interfeiss nevarēja aizvērt lokālo\n bibliotēkas serveri automātiski. Lūdzu izejiet no servera\nmanuāli, noklikšķinot, uz tā augšējā stūrī labās\npuses krusta ikonas.
937Server.QuitTimeOut:Greenstone lokālā bibliotēka nav atbildējusi uz\nautomātisko aizvērt komandu 60 sekundes. Vai jūs\nvēlaties gaidīt vēl minūti?
938#
939#***** Sources *****
940Source.General:Vispārīgs
941#*******************
942#
943#***** TitleClash *****
944TitleClashes.Message:Nosaukums, kuru jūs esat izvēlējušies jūsu kolekcijai, tiek jau lietots. Turpināt?
945TitleClashes.Title:Ievadītā Nosaukuma nesaskaņas
946#**********************
947#
948#***** Trees *****
949Tree.DownloadedFiles:Lejupielādētās Datnes
950Tree.Files:datnes
951Tree.Home:Sākummape ({0})
952Tree.Root:Lokālā Datņutelpa
953Tree.World:Dokumenti Greenstone Kolekcijās
954#***********************
955#
956#***** Warning Dialog *****
957WarningDialog.Dont_Show_Again:Nerādīt šo brīdinājumu vēlreiz
958WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:Nerādīt šo paziņojumu vēlreiz
959WarningDialog.Invalid_Value:Vērtība, kuru jūs esat ievadījuši vērtības lauciņā,\nnav pareiza specificētam rekvizītam.
960WarningDialog.Value:Ievadiet vērtību:
961#
962#****** WGet *****
963WGet.Prompt:Wget AtspoguČošanas Klients
964#
965#****** Workflows *****
966Workflow.AllPanels:Visi paneÄŒi
967Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:Lokāla avota kolekcijas veidošana
968Workflow.DocumentEnriching:Dokumenta bagātināšana
969
970GEMS.Already_Loaded_Set_Error:Jūsu izvēletā metadatu kopa patreiz ir atvērta.
971GEMS.Element_Already_Exists:Elements ar šo vārdu jau eksistē.
972GEMS.Set_Already_Exists:Kopa ar doto vārdutelpu jau eksistē.
973GEMS.Cannot_Delete_Core_Sets_Error:Jūs nevarat izdzēst GBI kodola metadatu kopu.
974
975GEMS.Preferences.Selected_Languages_Tooltip:Izvēlieties parādīšanas valodu:
976
977GEMS.Add_Attribute:Pievienot atribūtu
978GEMS.Add_Attribute_Tooltip:Pievienot jaunu atribūtu izvēlētam vienumam
979GEMS.Add_Element:Pievienot elementu
980GEMS.Add_Element_Tooltip:Pievienot jaunu elementu izvēlētai kopai
981GEMS.Add_Subelement:Pieviento apakšelementu
982GEMS.Add_Subelement_Tooltip:Pievienot jaunu apakšelementu izvēlētam elementam
983GEMS.Add_Set:Pieviento Kopu
984GEMS.Attribute:Atribūts
985GEMS.Attribute_Already_Exists:Šis atribūts jau eksistē.
986GEMS.Attribute_Name_Tooltip:Jaunā atribūta nosaukums
987GEMS.Attribute_Language_Tooltip:Jaunā atribūta valoda
988GEMS.Attribute_Value_Tooltip:Jaunā atribūta vērtība
989GEMS.Attributes:Atribūti
990GEMS.Cannot_Undo:(šī darbība nevar tikt atsaukta)
991GEMS.Cannot_Add_Elements_To_Greenstone_MDS:Jūs nevarat manuāli pievienot elementus Greenstone Metadatiem. Ja\nnepieciešams radīt jaunu kopu, tad ta vietā pievienojiet jūsu jauno elementu tam.
992GEMS.Confirm_Exit_Save:Vai jūs nevēlaties saglabāt pirms iziešanas?
993GEMS.Confirm_Exit_Save_Title:Saglabāt Pirms Iziešanas?
994GEMS.Confirm_Removal:Vai jūs esat pārliecināti, ka gribat izdzēst šo {0}?
995GEMS.Confirm_Removal_Title:Apstiprināt Izdzēšanu
996GEMS.Edit_Attribute:Rediģēt Attribūtu
997GEMS.Edit_Value:Rediģēt Vērtību
998GEMS.Edit_Value_Tooltip:Izmainīt izvēlēto vērtību
999GEMS.Element:Elements
1000GEMS.Element_Name_Tooltip:Jaunā elementa nosaukums
1001GEMS.Element_Details:Metadatu Elementa DetaÄŒas
1002GEMS.Language:Valoda
1003GEMS.Language_Code:Valoda
1004GEMS.Name:Nosaukums
1005GEMS.Namespace:Vārdutelpa
1006GEMS.New_Name:Jauns Nosaukums
1007GEMS.No_Description:Apraksts nav atrasts.
1008GEMS.No_Name:Nosaukums nav atrasts.
1009GEMS.Open_Set:Atvērt Kopu
1010GEMS.Remove_Attribute:Noņemt attribūtu
1011GEMS.Remove_Attribute_Tooltip:Izdzēst izvēlēto atribūtu
1012GEMS.Remove_Element:Noņemt elementu
1013GEMS.Remove_Element_Tooltip:Izdzēst izvēlēto elementu no kopas
1014GEMS.Remove_Set:Noņemt kopu
1015GEMS.Remove_Set_Tooltip:Izdzēst izvēlēto kopu
1016GEMS.Rename_Element:Pārdēvēt elementu
1017GEMS.Rename_Element_Tooltip:Elementa jauns nosaukums
1018GEMS.Rename_Name_Tooltip:Metadatu kopas jaunais nosaukums
1019GEMS.Rename_Namespace_Tooltip:Metadatu kopas unikālā vārdutelpa
1020GEMS.Rename_Set:Pārdēvēt kopu
1021GEMS.Rename_Set_Tooltip:Pārdēvēt metadatu kopu
1022GEMS.Set:Kopa
1023GEMS.Set_Details:Metadatu Kopas DetaÄŒas
1024GEMS.Set_Name_Tooltip:Jaunās metadatu kopas vārds (nosaukums)
1025GEMS.Set_Namespace_Tooltip:Unikālā vārdutelpa jaunai metadatu kopai
1026GEMS.Subelement_Name_Tooltip:Jaunā apakšelementa nosaukums
1027GEMS.Subelement_Already_Exists:Apakšelements ar šo nosaukumu jau eksistē.
1028GEMS.Target:Elements
1029GEMS.Title:Greenstone Metadatu Kopu Redaktors
1030GEMS.Value:Vērtība
1031GEMS.Values:Vērtības
1032GEMS.inheritMetadataSet:Pārmantot no Metadatu kopas:
1033GEMS.Add_Set.No_Inherit:Nepārmantot
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.