source: trunk/gli/classes/dictionary_ro.properties@ 14087

Last change on this file since 14087 was 14087, checked in by qq6, 17 years ago

update AboutDialog.Date : May 2007

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 102.9 KB
Line 
1#*******************
2#
3#***** AboutDialog *****
4AboutDialog.Acknowledgement:Recunoaşteri pentru programele proprietare, pachetele sau clasele... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
5AboutDialog.Date:(Mai 2007) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
6AboutDialog.Item0:'Xerces Java 1' de la The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
7AboutDialog.Item2:'WGet' de la Free Software Foundation, Inc. (http://www.gnu.org/software/wget/wget.html) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
8AboutDialog.Item3:'qflib' de la Quality First Software GmbH. (http://www.qfs.de/en/qflib/index.html) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
9AboutDialog.Item4:'ExtensionFileFilter.class' de Bruno Dumon şi contribuitorii(http://pollo.sourceforge.net/) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
10AboutDialog.Item5:'Cum să dezactivezi redenumirea unui fişier în panoul de selectare a acestuia' - vladi21 (http://www.experts-exchange.com/) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
11AboutDialog.Item6:'Autoscrolling' - Java Swing de Robert Eckstein, Marc Loy & Dave Wood (http://www.oreilly.com/catalog/jswing/chapter/dnd.beta.pdf) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
12AboutDialog.Item7:'Add ghosted drag images to your JTrees' - de Andrew J. Armstrong (http://www.javaworld.com/javaworld/javatips/jw-javatip114.html) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
13AboutDialog.Item8:'Stop annoying java.prefs error when you don't have superuser access' - Mulţumiri lui Walter Schatz # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
14AboutDialog.Java_Req:Java este o marcă înregistrată al Sun Microsystems Inc. JRE este redistribuit ca Supplemental License Terms, de la http://java.sun.com/j2se/1.4.1/j2re-1_4_1_02-license.html # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
15AboutDialog.Java_Req_One:Acest produs include cod licenţiat de la RSA Security, Inc. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
16AboutDialog.Java_Req_Two:Anumite porţiuni cu licenţe IBM sunt disponibile la http\://oss.software.ibm.com/icu4j/ # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
17AboutDialog.Thanks:De asemenea, adresăm mulţumiri tuturor celor care au postat informaţii folositoare pe internet referitoare la java... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
18AboutDialog.Title:Despre... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
19AboutDialog.Title_One:Interfaţa Bibliotecarului Greenstone # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
20AboutDialog.Title_Two:Biblioteca Digitală Greenstone, Universitatea din Waikato # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
21AboutDialog.Copyright:Copyright (C) 2003 New Zealand Digital Library Project # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
22AboutDialog.Copyright_Two:Publicat sub prevederile GPL. Vezi LICENSE.txt pentru mai multe detalii. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
23#***********************
24#
25#***** Audit Table *****
26AuditTable.File:Numele fişierului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
27#***********************
28#
29#***** Auto Filter *****
30Autofilter.AND:ŞI(AND) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
31Autofilter.Ascending:Ascendent # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
32Autofilter.Case_Sensitive:Potriveşte la mărimea caracterelor # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
33Autofilter.Custom_Filter:Avansat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
34Autofilter.Descending:Descrescător # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
35Autofilter.Filter_By_Value:Simplu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
36Autofilter.Name:Numele coloanei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
37Autofilter.None:Niciun/o # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
38Autofilter.Operator:Condiţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
39Autofilter.OR:SAU # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
40Autofilter.Order:Ordonare # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
41Autofilter.Order_Tooltip:Sortează elementele corespunzătoare în această ordine # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
42Autofilter.Remove:Elimină Filtrul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
43Autofilter.Remove_Tooltip:Scoate acest filtru din coloana tabelului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
44Autofilter.Set:Setează Filtrul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
45Autofilter.Set_Tooltip:Adaugă acest filtru la coloana tabelului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
46Autofilter.Table_Header_Tooltip:Filtrează după {0} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
47Autofilter.Title:Autofiltrează Metadate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
48Autofilter.eqeq:egal cu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
49Autofilter.!eq:nu este egal # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
50Autofilter.<:este mai mic decât # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
51Autofilter.<eq:este mai mic decât sau egal cu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
52Autofilter.>:este mai mare decât # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
53Autofilter.>eq:este mai mare decât sau egală cu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
54Autofilter.^:începe cu # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
55Autofilter.!^:nu începe cu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
56Autofilter.$:se încheie cu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
57Autofilter.!$:nu se încheie cu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
58Autofilter.?:conţine # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
59Autofilter.!?:nu conţine # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
60#
61# ********************************************************
62# *************** Collection Design Module ***************
63# ********************************************************
64# * The dictionary phrases used in the creation of the *
65# * Colection Design Module. Note that we still have *
66# * access to the format arguments (argument 32+) for *
67# * html formatting. *
68# ********************************************************
69CDM.ArgumentConfiguration.Bad_Integer:<html>Argumentul '{0}' necesită ca valoarea să fie întreagă,<br>dar nici un număr întreg nu poate fi parsat pornind de la {1}.</html> # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
70CDM.ArgumentConfiguration.Error_Title:Erori în Argumente # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
71CDM.ArgumentConfiguration.Header:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black SIZE=5><CENTER>Vă rugăm să configuraţi argumentele pentru {0}.</CENTER></FONT></STRONG></HTML> # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
72CDM.ArgumentConfiguration.No_Value:Argumentul '{0}' necesită o valoare, nefiind niciuna specificată. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
73CDM.ArgumentConfiguration.Required_Argument:Argumentului '{0}' trebuie să i se dea o valoare. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
74CDM.ArgumentConfiguration.Title:Configurarea Argumentelor # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
75CDM.BuildTypeManager.Title:Selectează Indexatorul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
76CDM.BuildTypeManager.mg:MG # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
77CDM.BuildTypeManager.mg_Description:Acesta este indexatorul orignal folosit de greenstone, dezvoltat îndeosebi de Alistar Moffat şi descris în cartea considerată clasică Managing Gigabytes. Reuşeşte să indexeze la nivel de secţiune iar căutările pot fi de tip boolean sau ierarhizate (nu ambele în acelaşi timp). Pentru fiecare index specificat în colecţie este creat fizic un index separat. Pentru căutarea după fraze, Greenstone efectuează o căutare "AND" după toţi termenii iar apoi scanează rezultatele pentru a vedea dacă fraza este prezentă. Acest lucru a fost testat pe scară largă asupra colecţiilor foarte mari (mulţi Gb de text). # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
78CDM.BuildTypeManager.mgpp:MGPP # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
79CDM.BuildTypeManager.mgpp_Description:Această nouă versiune a MG (MG plus plus) a fost dezvoltată de Proiectul Bibliotecii Digitale a Noii Zeelande. Reuşeşte să indexeze la nivel de cuvinte, lucru care permite indexatorului căutarea pe fraze, proximitate şi pe câmpuri. Căutările boolean pot fi ierarhizate. Este creat doar un singur index pentru o colecţie Greenstone: nivelul document/secţiune şi câmpurile text/metadate sunt controlate de acest unic index. Pentru colecşiile cu mai multe indexuri, acest lucru conduce la o dimensiune mai mică a colecţiei decât dacă ar fi folosit MG. Pentru colecţiile mari, căutarea poate fi îngreunată datorită faptului că indexul este la nivel de cuvânt decât la nivel de secţiune. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
80CDM.BuildTypeManager.lucene:Lucene # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
81CDM.BuildTypeManager.lucene_Description:Lucene a fost dezvoltat de Apache Software Foundation. Gestionează căutarea pe câmpuri şi pe proximităţi, dar la un singur nivel (de exemplu, documentele complete sau secţiunile individuale, dar nu ambele). Astfel că indexurile documentului şi a secţiunilor necesită existenţa a două indexuri separate. Lucene furnizează o gamă de căutare similară MGPP având în plus wildcarduri uni-caracter, căutare pe limite şi sortarea rezultatelor căutării după câmpuri de metadate. Lucene a fost adăugat la greenstone pentru a facilita construirea incrementală a unei colecţii, servicii pe care MG şi MGPP nu le pot oferi. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
82CDM.BuildTypeManager.Current_Type:Indexator în uz: {0} # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
83CDM.BuildTypeManager.Change:Schimbă... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
84CDM.BuildTypeManager.Change_Tooltip:Schimbă indexatorul folosit de această colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
85CDM.ClassifierManager.Add:Adaugă Clasificator... # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
86CDM.ClassifierManager.Add_Tooltip:Utilizează clasificatorul specificat cu această colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
87CDM.ClassifierManager.Assigned:Clasificatorii puşi # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
88CDM.ClassifierManager.Classifier:Selectează indecşii de clasificare pentru a fi adăugaţi # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
89CDM.ClassifierManager.Classifier_Str:clasificator # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
90CDM.ClassifierManager.Classifier_List_XML_Parse_Failed:Nu pot obţine o listă a indecşilor de clasificare folosind classinfo.pl -listall. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
91CDM.ClassifierManager.Classifier_XML_Parse_Failed:Nu au putut fi determinate argumentele pentru clasificatorul\n {0}. Vă rugăm, asiguraţi-vă că acest clasificator \nfurnizează fanionul -xml prin rularea scriptului classinfo.pl \nîn mod similar descrierii scriptului pluginfo.pl în\nsecţiunea 2.1. a Ghidului Greenstone pentru Dezvoltatori. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
92CDM.ClassifierManager.Configure:Configurează Clasificatorul... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
93CDM.ClassifierManager.Configure_Tooltip:Modifică opţiunile clasificatorului selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
94CDM.ClassifierManager.Remove:Elimină Clasificatorul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
95CDM.ClassifierManager.Remove_Tooltip:Elimină clasificatorul selectat din listă # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
96CDM.FormatManager.Add:Adaugă format # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
97CDM.FormatManager.Add_Tooltip:Adaugă comanda specifică formatului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
98CDM.FormatManager.AllFeatures:Toate Caracteristicile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
99CDM.FormatManager.AllParts:Toate Componentele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
100CDM.FormatManager.Default:Reset to Default
101CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value
102CDM.FormatManager.Editor:String formatat HTML # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
103CDM.FormatManager.Editor_Tooltip:Introdu sau editează comanda de formatare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
104CDM.FormatManager.Editor_Disabled_Tooltip:Apăsaţi pe 'Adaugă un format' pentru a adăuga această comandă de format colecţiei dumneavoastre. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
105CDM.FormatManager.Enabled:Activat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
106CDM.FormatManager.Feature:Alege o caracteristică(funcţie) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
107CDM.FormatManager.Feature_Tooltip:Caracteristica de formatare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
108CDM.FormatManager.Insert:Introdu # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
109CDM.FormatManager.Insert_Tooltip:Introdu variabila selectată în formatul comenzii # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
110CDM.FormatManager.Default:Reset to Default
111CDM.FormatManager.Default_Tooltip:Reset the selected format command to its default value
112CDM.FormatManager.Insert_Variable:Inserează variabila... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
113CDM.FormatManager.Part:Componentă afectată # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
114CDM.FormatManager.Part_Tooltip:Aspectul caracteristicii selectare pentru formatare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
115CDM.FormatManager.Remove:Elimină Formatul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
116CDM.FormatManager.Remove_Tooltip:Elimină comanda pentru formatul selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
117CDM.FormatManager.Variable_Tooltip:Introdu una din variabilele predefinite în formatul de comandă selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
118CDM.General.Access:Această colecţie trebuie să fie accesibilă public # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
119CDM.General.Browser_Title:Selectează o imagine # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
120CDM.General.Collection_Extra:Descrierea colecţiei: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
121CDM.General.Collection_Extra_Tooltip:O descriere a scopului şi conţinutului colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
122CDM.General.Collection_Name:Titlul Colecţiei: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
123CDM.General.Collection_Name_Tooltip:Numele colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
124CDM.General.Email.Creator:Email-ul creatorului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
125CDM.General.Email.Creator_Tooltip:Adresa de email a creatorului colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
126CDM.General.Email.Maintainer:Emailul maintainerului # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
127CDM.General.Email.Maintainer_Tooltip:Email-ul maintainerului colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
128CDM.General.Icon_Collection:URL-ul către imaginea 'paginii despre': # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
129CDM.General.Icon_Collection_Tooltip:URL-ul imaginii de afişat în pagina despre a colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
130CDM.General.Icon_Collection_Small:URL la imaginea "paginii home": # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
131CDM.General.Icon_Collection_Small_Tooltip:URL-ul imaginii de afişat în pagina principală a bibliotecii pentru această colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
132CDM.General.Image_Copy_Failed:A apărut o eroare care împiedică copierea imaginii selectate. \nVă rugăm să încercaţi să copiaţi manual imaginea:\n{0}\n într-un director al colecţiei dumneavoastră:\n{1} # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
133CDM.General.Image_Filter:Imagini (gif-uri, jpg-uri şi png-uri) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
134CDM.GUI.Classifiers:Navigarea Indicilor de Clasificare # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
135CDM.GUI.Formats:Caracteristicile formatului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
136CDM.GUI.General:General # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
137CDM.GUI.Indexes:Indexurile de Căutare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
138CDM.GUI.Macros:Macrouri specifice colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
139CDM.GUI.Plugins:Pluginurile Documentului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
140CDM.GUI.Root:CDM_ROOT # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
141CDM.GUI.SearchMetadata:Caută # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
142CDM.GUI.Subcollections:Indexurile Partiţiilor # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
143CDM.GUI.SuperCollection:Căutare in mai multe colecţii # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
144CDM.GUI.Translation:Tradu text # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
145CDM.HelpButton:Asistenţa pentru acest ecran # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
146CDM.HelpButton_Tooltip:Deschideţi asistenţa GLI pentru această fereastră # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
147CDM.IndexManager.Add_Index:Adaugă Index # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
148CDM.IndexManager.Add_Index_Tooltip:Adaugă indexul specificat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
149CDM.IndexManager.Allfields_Index:Adaugă căutarea combinată peste toate indexurile asignate (toate câmpurile) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
150CDM.IndexManager.Default_Index_Indicator:[Indexul Implicit] # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
151CDM.IndexManager.Index_Exists:Acel index a fost deja asignat aceastei colecţii. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
152CDM.IndexManager.Indexes:Indexurile Asignate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
153CDM.IndexManager.Level:Nivelul indexării: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
154CDM.IndexManager.Level_Tooltip:Unitatea de text pe care se bazează indexul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
155CDM.IndexManager.Add_All:Adaugă tot # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
156CDM.IndexManager.Add_All_Tooltip:Adaugă un index separat pentru fiecare sursă # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
157CDM.IndexManager.Edit_Index:Editează Indexul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
158CDM.IndexManager.Edit_Index_Tooltip:Modifică indexul selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
159CDM.IndexManager.New_Index:Index nou # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
160CDM.IndexManager.New_Index_Tooltip:Adaugă un nou index # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
161CDM.IndexManager.Remove_Index:Elimină Indexul # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
162CDM.IndexManager.Remove_Index_Tooltip:Elimină indexul selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
163CDM.IndexManager.Replace_Index:Înlocuieşte Indexul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
164CDM.IndexManager.Replace_Index_Tooltip:Actualizează indexul selectat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
165CDM.IndexManager.Select_All:Selectează tot # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
166CDM.IndexManager.Select_All_Tooltip:Selectează toate sursele indecşilor # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
167CDM.IndexManager.Select_None:Nu selecta nimic # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
168CDM.IndexManager.Select_None_Tooltip:Deselectează toate sursele de indecşi # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
169CDM.IndexManager.Set_Default:Setează Indexul Implicit # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
170CDM.IndexManager.Set_Default_Tooltip:Transformă indexul selectat în implicit # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
171CDM.IndexManager.Source:Includeţi în index: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
172CDM.IndexManager.Source_Tooltip:Elementele de metadate pentru construirea indexului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
173CDM.IndexManager.Text_Source:Text întreg # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
174CDM.IndexManager.Text_Source_Tooltip:Include textul întreg al documentelor în index # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
175CDM.IndexingManager.Accent_fold:Accentele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
176CDM.IndexingManager.Casefold:Uniformizează mărimea caracterului # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
177CDM.IndexingManager.Options:Opţiuni de indexare: # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
178CDM.IndexingManager.Stem:Rădăcină # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
179CDM.LanguageManager.Add_Tooltip:Adaugă indexul unei partiţie pe baza unei limbi specificate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
180CDM.LanguageManager.Assigned_Languages:Partiţiile de Limbă Asignate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
181CDM.LanguageManager.Default_Language:Limba implicită # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
182CDM.LanguageManager.LanguageMetadata:Metadate de Limbă: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
183CDM.LanguageManager.LanguageMetadata_Tooltip:Elementul de metadate utilizat pentru a determina limba unui document # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
184CDM.LanguageManager.Remove_Tooltip:Elimină partiţia de limbă selectată din listă # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
185CDM.LanguageManager.Replace_Tooltip:Înlocuieşte partiţia selectată cu una nouă pe baza limbilor bifate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
186CDM.LanguageManager.Selector:Limbile adăugate: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
187CDM.LanguageManager.Selector_Tooltip:Limbile pe baza cărora se construieşte indexul unei partiţii # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
188CDM.LanguageManager.Set_Default:Setarea stării Implicite # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
189CDM.LanguageManager.Set_Default_Tooltip:Transformă partiţia de limbă în cea implicită # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
190CDM.LevelManager.Document:document # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
191CDM.LevelManager.Section:secţiune # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
192CDM.LevelManager.Paragraph:paragraf # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
193CDM.LevelManager.Level_Title:Niveluri de Indexare # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
194CDM.LevelManager.Default:Implicit # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
195CDM.LevelManager.Default_Tooltip:Nivelul implicit în interfaţa de lectură # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
196CDM.MacrosManager.Editor_Tooltip:Editează aici macro-urile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
197CDM.Move.At_Bottom:Nu pot muta {0} {1} mai jos deoarece sunt deja la capătul listei. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
198CDM.Move.At_Top:Nu pot muta mai sus {0} {1} deoarece se află deja în capul listei. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
199CDM.Move.Cannot:Nu pot muta pluginul {0} mai jos decât RecPlug iar ArcPlug trebuie să fie la finalul listei. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
200CDM.Move.Fixed:<html>În general, RecPlug şi ArcPlug sunt necesare să stea la final astfel că sunt fixe.<br>Dacă trebuie neapărat să le mutaţi, vă rugăm să editaţi de mână fişierul collect.cfg</html> # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
201CDM.Move.Move_Down:Mergi mai jos # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
202CDM.Move.Move_Down_Tooltip:Mută elementul selectat mai jos în listă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
203CDM.Move.Move_Up:Mută mai sus # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
204CDM.Move.Move_Up_Tooltip:Mută mai sus în listă elementul selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
205CDM.Move.Title:Eroare - Nu pot muta # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
206CDM.PlugInManager.Add:Adaugă un plugin... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
207CDM.PlugInManager.QuickAdd:Adaugă un Plugin # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
208CDM.PlugInManager.Add_Tooltip:Folosiţi pluginul specificat cu această colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
209CDM.PlugInManager.Assigned:Pluginuri asignate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
210CDM.PlugInManager.Configure:Configurează Pluginul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
211CDM.PlugInManager.Configure_Tooltip:Schimbă opţiunile pluginului selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
212CDM.PlugInManager.Ignore:Nu Adăugaţi Plugin # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
213CDM.PlugInManager.Ignore_Tooltip:Nu adăugaţi niciun plugin la această colecţie. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
214CDM.PlugInManager.PlugIn:Selectează un plugin pentru a fi adăugat: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
215CDM.PlugInManager.PlugIn_Tooltip:Pluginurile disponibile pentru utilizarea lor în colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
216CDM.PlugInManager.PlugIn_Str:plugin # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
217CDM.PlugInManager.PlugIn_XML_Parse_Failed:Nu au putut fi determinate argumentele pentru {0}\npluginuri. Vă rog să vă asiguraţi că pluginul din întrebare furnizează\nfanionul -xml prin rularea scriptului pluginfo.pl descris \nîn secţiunea 2.1 a Ghidului de Dezvoltare Greenstone. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
218CDM.PluginManager.Plugin_List_XML_Parse_Failed:Nu a putut fi obţinută lista pluginurilor folosindu-se pluginfo.pl -listall. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
219CDM.PluginManager.Plugin_Suggestion_Prompt:Nici unul din pluginurile colecţiei ar putea să proceseze fişierul "{0}". Următoarele pluginuri pot fi utilizate pentru a procesa acest fişier. Poţi adăuga unul colecţiei acum prin selectarea acestuia şi apăsarea butonului Adaugă. (Trebuie notat faptul că lista de pluginuri poate fi schimbată în orice moment prin accesarea "Pluginurilor Documentului" din panoul Design.) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
220CDM.PlugInManager.Remove:Elimină pluginul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
221CDM.PlugInManager.Remove_Tooltip:Elimină pluginul selectat din listă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
222CDM.PluginManager.SuggestedPluginListTitle:Pluginuri propuse pentru fişier # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
223CDM.SearchMetadataManager.Component:Elementul în meniul de căutare # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
224CDM.SearchMetadataManager.Component_Name:Afişează textul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
225CDM.SearchMetadataManager.Type_index:Index # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
226CDM.SearchMetadataManager.Type_level:Nivel # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
227CDM.SearchMetadataManager.Type_partition:Partiţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
228CDM.SearchMetadataManager.Type_language:Partiţie de Limbă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
229CDM.SubcollectionManager.Add:Adaugă un filtru # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
230CDM.SubcollectionManager.Add_Tooltip:Adaugă filtrul specificat la colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
231CDM.SubcollectionManager.Assigned:Filtrele definite pentru Subcolecţii # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
232CDM.SubcollectionManager.Exclude:Exclude # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
233CDM.SubcollectionManager.Flags:Fanioanele pentru setat în cazul potrivirii # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
234CDM.SubcollectionManager.Flags_Tooltip:Fanioanele expresiilor regulate utilizate atunci când se realizează o potrivire (de exemplu, pentru potrivirile care nu depind de mărimea caracterului) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
235CDM.SubcollectionManager.Include:Include # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
236CDM.SubcollectionManager.Inclusive:Ce facem cu fişierele care se potrivesc ? # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
237CDM.SubcollectionManager.Language_Controls:Asignează Limbile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
238CDM.SubcollectionManager.Match:Expresia regulată se potriveşte cu: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
239CDM.SubcollectionManager.Match_Tooltip:O expresie regulată care defineşte documentele din subcolecţie # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
240CDM.SubcollectionManager.Name:Numele filtrului subcolecţiei: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
241CDM.SubcollectionManager.Name_Tooltip:Numele noului filtru al subcolecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
242CDM.SubcollectionManager.Partitions_Disabled:Această facilitate este momentan inactivă deoarece operezi în modul {0-Mod Curent}. Poate fi accesat doar în modurile {1-Sisteme} şi {2-Expert}. Folosiţi Dosar->Preferinţe pentru a trece în alt mod de operare. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
243CDM.SubcollectionManager.Remove:Elimină filtrul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
244CDM.SubcollectionManager.Remove_Tooltip:Elimină filtrul selectat din listă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
245CDM.SubcollectionManager.Replace:Înlocuieşte Filtrul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
246CDM.SubcollectionManager.Replace_Tooltip:Actualizează detaliile filtrului selectat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
247CDM.SubcollectionManager.Source:Atributul documentului trebuie să se potrivească cu: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
248CDM.SubcollectionManager.Source_Tooltip:Atributul documentului cu care se face filtrarea # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
249CDM.SubcollectionManager.Subcollection_Controls:Defineşte Filtrele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
250CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls:Asignează Partiţii # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
251CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex:Adaugă o Partiţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
252CDM.SubcollectionIndexManager.Add_Subindex_Tooltip:Adaugă partiţia specificată la colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
253CDM.SubcollectionIndexManager.Default_Partition_Indicator:[Partiţia Implicită] # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
254CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex:Elimină Partiţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
255CDM.SubcollectionIndexManager.Remove_Subindex_Tooltip:Elimină partiţia selectată din această colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
256CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex:Înlocuieşte partiţia # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
257CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex_Tooltip:Actualizează partiţia selectată # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
258CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex:Setează starea implicită # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
259CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex_Tooltip:Fă această partiţie în partiţia implicită # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
260CDM.SubcollectionIndexManager.Source:Construiţi partiţia pe: # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
261CDM.SubcollectionIndexManager.Source_Tooltip:Filtrele subcolecţiei pe baza cărora se construieşte partiţia # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
262CDM.SubcollectionIndexManager.Subindexes:Partiţiile Subcolecţiei Asignate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
263CDM.TranslationManager.Add:Adaugă traducerea # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
264CDM.TranslationManager.Add_Tooltip:Adaugă traducerea specificată la colecţie # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
265CDM.TranslationManager.Affected_Features:Caracteristici # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
266CDM.TranslationManager.Assigned_Fragments:Traducerile asignate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
267CDM.TranslationManager.Default_Text:Fragmentul iniţial de text # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
268CDM.TranslationManager.Fragment_Column:Fragment de text # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
269CDM.TranslationManager.Language:Limba traducerii: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
270CDM.TranslationManager.Language_Column:Limba # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
271CDM.TranslationManager.Language_Tooltip:Limba în care se traduce # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
272CDM.TranslationManager.Remove:Elimină Traducerea # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
273CDM.TranslationManager.Remove_Tooltip:Elimină traducerea selectată din colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
274CDM.TranslationManager.Replace:Înlocuieşte traducerea # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
275CDM.TranslationManager.Replace_Tooltip:Actualizează traducerea selectată # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
276CDM.TranslationManager.Translation:Text tradus # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
277CDM.TranslationManager.Translation_Tooltip:Introdu traducerea stringului aici # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
278#*******************
279#
280#***** Collection *****
281Collection.Collection:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Colecţia</FONT></STRONG></HTML> # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
282Collection.Delete_Tooltip:Şterge fişierele şi dosarele selectate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
283Collection.Filter_Tooltip:Restricţionează dosarele/fişierele din arborele dosarelor/fişierelor # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
284Collection.New_Folder_Tooltip:Crează un nou dosar/fişier # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
285Collection.No_Collection:Nu există nicio colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
286Collection.No_Collection_Loaded:Nu este încărcată nici o colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
287Collection.Stop:Stop # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
288Collection.Stop_Tooltip:Opreşte copierea fişierelor # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
289Collection.Workspace:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Spaţiu de Lucru</FONT></STRONG></HTML> # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
290#**********************
291#
292#***** CollectionBuilt *****
293CollectionBuilt.Message:Colecţia a fost construită şi este gata pentru a fi previzualizată. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
294CollectionBuilt.Title:Rezultatele la momentul creării colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
295#***************************
296#
297#***** CollectionManager *****
298CollectionManager.Build_Cancelled:Construcţia colecţiei a fost anulată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
299CollectionManager.Cannot_Create_Collection:A apărut o eroare iar colecţia nu a putut fi creată. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
300CollectionManager.Cannot_Create_Collection_With_Reason:Colecţia nu a putut fi creată deoarece:\n{0-Mesaj de eroare} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
301CollectionManager.Cannot_Delete_Index:Această colecţie nu poate fi reconstruită deoarece fişierele indexului vechi nu pot fi şterse. \nVă rugăm să vă asiguraţi că Greenstone sau alt program nu foloseşte aceste fişiere \n şi încercaţi din nou. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
302CollectionManager.Cannot_Delete_Index_Log:Vechile fişiere de index nu au putut fi şterse. Importul a fost oprit. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
303CollectionManager.Cannot_Open:Colecţia de la:\n{0-Calea către directorul colecţiei}\nnu poate fi deschisă. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
304CollectionManager.Cannot_Open_With_Reason:Colecţia de la:\n{0-Calea către directorul colecţiei}\n nu poate fi deschisă deoarece: \n{1-Mesaj de eroare} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
305CollectionManager.Creating_Collection:Crează colecţia # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
306CollectionManager.Creating_Collection_Please_Wait:Creez colecţia, vă rog să aşteptaţi... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
307CollectionManager.Loading_Collection:Încarcarea colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
308CollectionManager.Loading_Collection_Please_Wait:Încărcarea colecţiei, vă rugăm aşteptaţi... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
309CollectionManager.Loading_Successful:{0} colecţii încărcate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
310CollectionManager.Missing_Config:Această colecţie nu are un fişier valid collect.cfg # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
311CollectionManager.Not_Col_File:'{0}' nu este un fişier al Interfeţei Bibliotecarului (.col) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
312CollectionManager.No_Config_File:Fişierul collect.cfg nu a fost creat de scriptul mkcol.pl. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
313CollectionManager.Preview_Ready_Failed:A apărut o eroare care a împiedicat colecţia să fie previzualizată. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
314CollectionManager.Preview_Ready_Title:Previzualizarea Colecţiei. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
315CollectionManager.Build_Not_Moved:Directorul de construcţie nu a putut fi mutat. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
316CollectionManager.Index_Not_Deleted:Directorul de index nu a putut fi şters. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
317CollectionManager.Install_Exception:A fost detectată o excepţie în timpul instalării colecţiei:\n{0}\nCel mai probabil a fost cauzată de Windows sau de existenţa unor blocări asupra dosarelor/fişierelor la nivelul Bibliotecii locale.\nVă rugăm, asiguraţi-vă că nici unul din fişierele sursă ale colecţiei \nnu sunt deschise într-o aplicaţie externă şi apoi reconstruiţi. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
318#*****************************
319#
320#***** CollectionPopupMenu *****
321CollectionPopupMenu.Delete:Şterge # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
322CollectionPopupMenu.New_Dummy_Doc:Document figurant nou # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
323CollectionPopupMenu.New_Folder:Director nou # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
324CollectionPopupMenu.Rename:Redenumeşte # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
325CollectionPopupMenu.Replace:Înlocuieşte # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
326#*******************************
327#
328#***** CreatePane *****
329CreatePane.Build:Construieşte Opţiunile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
330CreatePane.Build_Tooltip:Opţiunile pentru etapa indexării şi clasificării în formarea colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
331CreatePane.Build_Collection:Contruieşte Colecţia # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
332CreatePane.Build_Collection_Tooltip:Porneşte procesul de formare a colecţiilor # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
333CreatePane.Build_Progress:Procesul de Construcţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
334CreatePane.Cancel_Build:Anulează Construcţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
335CreatePane.Cancel_Build_Tooltip:Opreşte procesul de formare al colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
336CreatePane.Full_Build:Reconstrucţie completă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
337CreatePane.Full_Build_Tooltip:Reconstruieşte complet colecţia de la 0 # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
338CreatePane.Import:Opţiuni de Import # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
339CreatePane.Import_Tooltip:Opţiunile pentru pasul de conversie a fişierului şi asignarea metadatelor la formarea colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
340CreatePane.Import_Progress:Progresul Importului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
341CreatePane.Minimal_Build:Reconstrucţie minimală # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
342CreatePane.Minimal_Build_Tooltip:Este mai rapid deoarece doar părţile necesare ale procesului de construcţie a colecţiei sunt rulate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
343CreatePane.Minimal_Build_Not_Required:Reconstruirea nu este necesară deoarece nu aţi adăugat vreun fişier la colecţie, \neditat metadate sau schimat opţiuni în panoul Design.\n (Pentru a forţa o reconstrucţie, alegeţi „Reconstrucţie Completă” şi apăsaţi butonul „Construieşte Colecţia”.) # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
344CreatePane.Log:Jurnalul Mesajelor # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
345CreatePane.Log_Tooltip:Vezi rezultatul încercărilor anterioare de formare a unei colecţii # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
346CreatePane.Mode_All:toate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
347CreatePane.Options:Grupuri de Opţiuni # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
348CreatePane.Options_Title:Opţiunile colecţiei Import & Construieşte # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
349CreatePane.Preview_Collection:Previzualizează Colecţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
350CreatePane.Preview_Collection_Tooltip:Previzualizează colecţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
351#**********************
352#
353#***** Dates *****
354Dates.Mon:Luni # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
355Dates.Tue:Marţi # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
356Dates.Wed:Miercuri # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
357Dates.Thu:Joi # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
358Dates.Fri:Vineri # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
359Dates.Sat:Sâmbătă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
360Dates.Sun:Duminică # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
361Dates.Jan:Ianuarie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
362Dates.Feb:Februarie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
363Dates.Mar:Martie # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
364Dates.Apr:Aprilie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
365Dates.May:Mai # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
366Dates.Jun:Iunie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
367Dates.Jul:Iulie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
368Dates.Aug:August # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
369Dates.Sep:Septembrie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
370Dates.Oct:Octombrie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
371Dates.Nov:Noiembrie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
372Dates.Dec:Decembrie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
373#**********************
374#
375#***** Delete Collection Prompt *****
376DeleteCollectionPrompt.Collection_Details:Detaliile colecţiei selectate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
377DeleteCollectionPrompt.Collection_List:Colecţiile disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
378DeleteCollectionPrompt.Confirm_Delete:Vă rog, bifaţi pentru a confirma ştergerea colecţiei. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
379DeleteCollectionPrompt.Delete:Şterge # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
380DeleteCollectionPrompt.Delete_Tooltip:Şterge colecţia selectată # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
381DeleteCollectionPrompt.Details:Creator - {0}\nMaintainer - {1}\nDescriere\n{2} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
382DeleteCollectionPrompt.Failed_Delete:Colecţia nu a putut fi ştearsă complet. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
383DeleteCollectionPrompt.Failed_Title:Ştergerea a eşuat ! # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
384DeleteCollectionPrompt.No_Collection:Nu a fost selectată nici o colecţie. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
385DeleteCollectionPrompt.Successful_Delete:Colecţia a fost ştearsă. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
386DeleteCollectionPrompt.Successful_Title:Ştergere completă ! # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
387DeleteCollectionPrompt.Title:Ştergerea colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
388#**********************
389#
390#***** DirectoryLevelMetadata *****
391DirectoryLevelMetadata.Message:Sunteţi pe cale de a atribui metadate la „nivel de director” directorului selectat (sau directoarelor). Aceste metadate vor fi moştenite automat de toate fişierele şi directoarele din acest director. În plus, aceste metadate nu pot eliminate de la anumiţi copii sau înlocuite. Pentru a continua cu această acţiune apăsaţi pe „OK”. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
392DirectoryLevelMetadata.Title:Despre adăugarea metadatelor la nivel de dosar # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
393
394#*******************
395#
396#***** Download *****
397DOWNLOAD.MODE.Root:Download_Root # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
398DOWNLOAD.MODE.WebDownload:Web # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
399DOWNLOAD.MODE.OAIDownload:OAI # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
400DOWNLOAD.MODE.ZDownload:Z39.50 # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
401DOWNLOAD.MODE.SRWDownload:SWR # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
402
403Download.ServerInformation:Informaţii privind serverul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
404Download.ServerInformation_Tooltip:Downloadează câteva informaţii despre acest server şi verificaţi dacă se poate face o conexiune # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
405
406#********************
407#
408#***** EnrichPane *****
409EnrichPane.AutoMessage:Acest element {0} aparţine setului de metadate Greenstone. Acest set reprezintă metadatele care pot fi extrase automat de obicei. Pentru a verifica ce {0} metadate pot fi extrase creează colecţia folosind panoul 'creează'. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
410EnrichPane.ExistingValues:Valorile existente pentru {0} # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
411EnrichPane.InheritedMetadataSelected:Această porţiune de metadate este moştenită dintr-un director de mai sus şi nu poate fi editată. Puteţi vizita acel director care conţine metadatele prin apăsarea pe iconiţa directorului de la capătul rândului. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
412EnrichPane.InheritedMetadata_Tooltip:Apăsaţi aceast icon pentru a vizita directorul în care a fost pusă partea de metadate moştenite. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
413EnrichPane.ManageMetadataSets:Gestiunea Seturilor de Metadate... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
414EnrichPane.ManageMetadataSets_Tooltip:Modifică seturile de metadate folosite de colecţie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
415EnrichPane.No_File:Nu este selectat niciun fişier # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
416EnrichPane.No_Metadata:Nu sunt disponibile metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
417EnrichPane.No_Metadata_Element:<HTML><STRONG><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Nu există elemente de metadate selectate</FONT></STRONG></HTML> # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
418EnrichPane.NotOneFileOnlyMetadataSelected:Această porţiune de metadate nu se aplică doar acestui fişier neputând fi editată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
419EnrichPane.Value_Field_Tooltip:Valoarea atribuită elementului de metadate selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
420EnrichPane.Value_Field_Tooltip_Uneditable:Valoarea asignată elementului de metadate selectat # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
421#***********************
422#
423#****** ExplodeMetadataPrompt *******
424ExplodeMetadataPrompt.Explode:Extinde # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
425ExplodeMetadataPrompt.Explode_Tooltip:Extinde fişierul de metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
426ExplodeMetadataPrompt.Instructions:Extinderea acestui fişier de metadate va produce înregistrări individuale având metadate editabile. Acesta este un proces ireversibil iar fişierul original de metadate va fi eliminat din colecţie. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
427ExplodeMetadataPrompt.Failed_Title:Extindere eşuată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
428ExplodeMetadataPrompt.Failed_Explode:Baza de date {0} nu a putut fi destinsă. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
429ExplodeMetadataPrompt.NotExplodable:Directorul nu este expandabil. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
430ExplodeMetadataPrompt.Successful_Explode:Baza de date {0} a fost cu succes extinsă # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
431ExplodeMetadataPrompt.Successful_Title:Extindere completă. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
432ExplodeMetadataPrompt.Title:Extinde baza de date a Metadatelor # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
433ExplodeMetadataPrompt.Plugin:Pluginul folosit pentru extindere # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
434#***********************
435#
436#****** WriteCDImagePrompt *******
437WriteCDImagePrompt.CD_Name:Nume CD/DVD # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
438WriteCDImagePrompt.Export:Scrieţi o imagine CD/DVD # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
439WriteCDImagePrompt.Export_Tooltip:Scrie colecţiile selectate ca imagine windows CD/DVD # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
440WriteCDImagePrompt.Failed_Export:Colecţiile ({0}) nu au putut fi exportate. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
441WriteCDImagePrompt.Failed_Title:Exportul a eşuat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
442WriteCDImagePrompt.Install:CD/DVD va instala câteva fişiere atunci când este utilizat (e mai rapid aşa) # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
443WriteCDImagePrompt.Install_Tooltip:Produce un CD-ROM auto-instalabil care instalează bibliotecile pentru server (şi opţional, toate directoarele de colecţii) pe maşina gazdă. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
444WriteCDImagePrompt.NoInstall:CD/DVD nu va instala niciun fişier atunci când este utilizat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
445WriteCDImagePrompt.NoInstall_Tooltip:Produce un CD-ROM care rulează biblioteca direct de pe CD-ROM fără a fi instalat ceva pe maţina gazdă. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
446WriteCDImagePrompt.Instructions:Exportă una sau mai multe colecţii către o imagine Windows auto-instalabilă (cu toate că aceasta funcţionează pe oricare platformă, imaginea CD/DVD creată rulează doar pe Windows). # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
447WriteCDImagePrompt.Progress_Label:Copiez fişierele. Acest lucru poate lua ceva timp... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
448WriteCDImagePrompt.Size_Label:Dimensiunea estimată: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
449WriteCDImagePrompt.Successful_Export:Colecţiile ({0}) au fost exportate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
450WriteCDImagePrompt.Successful_Title:Export Complet # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
451WriteCDImagePrompt.Title:exportă colecţia pe CD/DVD # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
452#************************
453#
454#****** ExportAsPrompt *******
455ExportAsPrompt.Export_Name:Numele Dosarului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
456ExportAsPrompt.Export_Name_Tooltip:Numele subdirectorului din directorul tmp al Greenstone unde colecţiile exportate au fost salvate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
457ExportAsPrompt.Export:Exportă colecţia/colecţiile # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
458ExportAsPrompt.Export_Tooltip:Exportă în directorul desemnat colecţiile selectate în formatul de fişier selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
459ExportAsPrompt.Failed_ExportOne:Colecţia, {0} nu a putut fi exportată. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
460ExportAsPrompt.Failed_ExportMany:Colecţiile -- {0} -- nu au putut fi exportate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
461ExportAsPrompt.Failed_Details:Vezi {1} pentru detalii # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
462ExportAsPrompt.Failed_Title:Exportul a eşuat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
463ExportAsPrompt.Instructions:Exportă una sau mai multe colecţii în formatul ales în directorul stipulat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
464ExportAsPrompt.Progress_Label:Exportă fişierele. Acest lucru poate lua ceva timp... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
465ExportAsPrompt.Successful_ExportOne:Colecţia {0} a fost exportată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
466ExportAsPrompt.Successful_ExportMany:Colecţiile -- {0} -- au fost exportate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
467ExportAsPrompt.Successful_Details:Fişiere exportate în: {1} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
468ExportAsPrompt.Successful_Title:Export complet # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
469ExportAsPrompt.Title:Exportă Colecţiile # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
470ExportAsPrompt.SaveAs:Exportă în # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
471ExportAsPrompt.SaveAs_Tooltip:Selectaţi formatul în care doriţi să exportaţi # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
472ExportAsPrompt.Cancel:Anulează # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
473ExportAsPrompt.Cancel_Tooltip:Anulează procesul de export # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
474ExportAsPrompt.Browse:Navighează # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
475ExportAsPrompt.Browse_Tooltip:Alege un fişier xsl # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
476ExportAsPrompt.ApplyXSL:Aplică fişierul XSL la {0} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
477ExportAsPrompt.ApplyXSL_Tooltip:Utilizează un fişier xsl pentru a converti fişierele exportate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
478ExportAsPrompt.MARCXMLGroup:Grupează înregistrările marc # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
479ExportAsPrompt.MARCXMLGroup_Tooltip:Exportă toate înregistrările marc într-un singur fişier. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
480ExportAsPrompt.MappingXML:Aplică dosarul de mapare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
481ExportAsPrompt.MappingXML_Tooltip:Foloseşte un dosar de mapare pentru convertirea fişierelor exportate. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
482#
483#***** Inherited Metadata *****
484ExtractedMetadata.Message:Fişierul/directorul selectat conţine metadate extrase, dar momentan este ascuns. Pentru a vedea metadatele extrase mergi la meniul „[D]osar” de unde selectezi „[P]referinţe”. În zona proprietăţilor specificate la „General” selectează „Vezi Metadatele Extrase”, apoi apasă pe „[o]k”. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
485ExtractedMetadata.Title:Acest Fişier/Director are Metadate Extrase Ascunse # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
486#
487#***** FileActions *****
488FileActions.Calculating_Size:Calculez dimensiunea totală a fişierelor selectate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
489FileActions.Copying:Copiere {0} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
490FileActions.Could_Not_Delete:Nu s-a putut şterge {0} # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
491FileActions.Cyclic_Path:Nu pot copia {0}: directorul destinaţie este un subdirector a directorului sursă. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
492FileActions.Deleting:Ştergere {0} # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
493FileActions.Directories_Selected:au fost selectate {0} directoare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
494FileActions.Directory_Selected:Este selectat 1 director # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
495FileActions.File_Already_Exists_No_Create:Fişierul '{0}' există deja. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
496FileActions.File_And_Directories_Selected:1 fişier şi {0} directoare au fost selectate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
497FileActions.File_And_Directory_Selected:1 fişier şi 1 director selectate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
498FileActions.File_Create_Error:Fişierul {0} nu poate fi creat. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
499FileActions.Folder_Create_Error:Directorul {0} nu a putut fi creat. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
500FileActions.File_Exists:{0} deja există în directorul destinaţie. Doriţi suprascrierea ? # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
501FileActions.File_Move_Error_Message:Nu pot muta {0} în\n{1}. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
502FileActions.File_Not_Deleted_Message:{0}\nFişierul de mai sus nu poate fi şters. \nVă rugăm, verificaţi dacă nu cumva aveţi fişierul deschis\ncu un program extern şi apoi încercaţi din nou. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
503FileActions.File_Not_Found_Message:{0}\nFişierul astfel intitulat nu a fost găsit. Odată ce vizualizarea dosarului/fişierului\na fost actualizată, vă rugăm să verificaţi dacă fişierul mai există. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
504FileActions.File_Selected:1 fişier selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
505FileActions.Files_And_Directory_Selected:sunt selectate {0} fişiere şi 1 director # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
506FileActions.Files_Selected:au fost selectate {0} fişiere # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
507FileActions.Folder_Already_Exists:Directorul numit '{0}' este deja în uz. Nu a putut fi creat un director. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
508FileActions.Insufficient_Space_Message:Această acţiune asupra dosarului/fişierului a eşuat din lipsă de spaţiu\npe disc. Pentru a copia dosarul/fişierul este necesar un \n: {0} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
509FileActions.Moving:Mutare {0} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
510FileActions.No_Activity:Nu este necesară nici o acţiune # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
511FileActions.Read_Not_Permitted_Message:Nu a putut fi citit {0}. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
512FileActions.Read_Only:Fişierele din spaţiul de lucru pot fi doar citite şi nu pot fi şterse. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
513FileActions.Replacing:Înlocuire {0} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
514FileActions.Selected:{0} fişiere şi {1} director selectate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
515FileActions.Unknown_File_Error_Message:Chiar dacă nu a fost raportat nici un mesaj de eroare în timpul lucrului cu \nfişierul/dosarul, o verificare finală a scos la iveală faptul că la destinaţie\ncopia nu este la fel ca fişierul sursă. Motivul \npentru care acest lucru s-a întâmplat nu este cunoscut. Vă rugăm să verificaţi mediul de stocare şi să actualizaţi\ninstalarea JVM. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
516FileActions.Write_Not_Permitted_Message:Interfaţa Bibliotecarului nu are permisiunea de a scrie în\n{0}\nVă rugăm, verificaţi permisiunile fişierului/directorului # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
517FileActions.Write_Not_Permitted_Title:Eroare - Permisiuni asupra dosarului/fişierului setate incorect # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
518FileActions.Yes_To_All:Da la Toate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
519#************************
520#
521#******* File Associations dialog **********
522FileAssociationDialog.Add:Adaugă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
523FileAssociationDialog.Add_Tooltip:Folosiţi această aplicaţie pentru a vedea fişierele de acest tip # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
524FileAssociationDialog.Batch_File:Fişiere împachetate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
525FileAssociationDialog.Browse:Navighează # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
526FileAssociationDialog.Browse_Tooltip:Alege aplicaţia de utilizat din spaţiul de stocare # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
527FileAssociationDialog.Browse_Tooltip_Mac:Navigarea în cadrul aplicaţiei dumneavoastră este deazactivată în acest moment în cazul folosirii MacOS # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
528FileAssociationDialog.Browse_Title:Alege Aplicaţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
529FileAssociationDialog.Close:Închide # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
530FileAssociationDialog.Close_Tooltip:Închide acest dialog şi întoarce-te în fereastra principală # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
531FileAssociationDialog.Command:Comanda de lansare: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
532FileAssociationDialog.Command_File:Fişiere de comandă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
533FileAssociationDialog.Command_Tooltip:Introdu comanda pentru a lansa aplicaţia # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
534FileAssociationDialog.Details:Detaliile noilor asocieri a fişierelor # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
535FileAssociationDialog.Executable_File:Fişiere executabile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
536FileAssociationDialog.Extension:Pentru fişierele terminate cu: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
537FileAssociationDialog.Extension_Tooltip:Extensia fişierelor pentru a fi deschise # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
538FileAssociationDialog.Instructions:Folosiţi fereastra de dialog pentru a seta care programe externe pot fi folosite pentru a vedea anumite tipuri de fişiere şi ce comenzi sunt folosite pentru a lansa aceste programe. \nPentru a adăuga un nou tip de fişier, tastaţi extensia în spaţiul 'pentru terminaţia fişierelor'. Pentru a adăuga sau modifica o comandă de lansare, tastaţi noua comandă în 'Comanda de lansare' sau apăsaţi pe 'Navighează' pentru a căuta fişierul de sistem corespondent pentru programul vizat. Folosiţi stringul special '%1' pentru a indica unde numele fişierul pentru a fi deschis trebuie introdus, de exemplu: "C:\\Windows\\System\\MSPaint.exe %1". '%1' va fi adăugat la finalul comenzii dacă nu este specificat în alt mod. \nUtilizatorii MacOS ar trebui să încerce întotdeauna mai întâi comenzi specifice mac de tipul "open [-a <application_name>] %1". # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
539FileAssociationDialog.Table.Command:Comandă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
540FileAssociationDialog.Table.Extension:Extensie # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
541FileAssociationDialog.Title:Editează asocierile fişierelor # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
542FileAssociationDialog.Remove:Elimină # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
543FileAssociationDialog.Remove_Tooltip:Elimină asocierea selectată din asocierile existente # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
544FileAssociationDialog.Replace:Înlocuieşte # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
545FileAssociationDialog.Replace_Tooltip:Înlocuieşte asocierea selectată cu detaliile unei noi asocieri # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
546#*******************
547#
548#******Filter***************
549Filter.0:HTM & HTML # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
550Filter.1:XML # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
551Filter.2:Fişierele Text # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
552Filter.3:Imagini # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
553Filter.All_Files:Toate Fişierele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
554Filter.Filter_Tree:Arată fişierele # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
555Filter.Invalid_Pattern:<HTML><FONT FACE={FONT} COLOR=Black>Matricea introdusă pentru filtrarea fişierelor este nevalidă.<BR>Vă rugăm să încercaţi din nou folosind sintaxa expresiilor regulate şi cu<BR>* pentru caracter tip wildcard.</FONT></HTML> # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
556#***********************
557#
558#***** GAuthenticator *****
559GAuthenticator.Password:Parola: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
560GAuthenticator.Password_Tooltip:Introduceţi parola aici # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
561GAuthenticator.Title:Parola este necesară. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
562GAuthenticator.Username:Nume utilizator: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
563GAuthenticator.Username_Tooltip:Introduceţi numele dvs. de utilizator aici # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
564#**************************
565#
566#***** General Messages *****
567# 0 - A String representing the name and method of the class in question.
568General.Apply:Aplică # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
569General.Apply_Tooltip:Aplică setările curente, dar nu părăsi dialogul cu sistemul acum # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
570General.Browse:Navighează... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
571General.Cancel:Anulează # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
572General.Cancel_Tooltip:Anulează modificările (acestea nu vor fi operate asupa modificărilor deja făcute până la acest moment) # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
573General.Close:Închide # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
574General.Close_Tooltip:Închide această casuţă de dialog # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
575General.Edit:Editează Valoarea # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
576General.Error:Eroare # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
577General.No:Nu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
578General.NotSunJava:Java vendor: {0}\nTrebuie notat că Interfaţa Bibliotecarului a fost dezvoltată şi testată cu Java de la Sun Microsystems. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
579General.OK:OK # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
580General.OK_Tooltip:Acceptă setările curente şi părăseşte dialogul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
581General.Outstanding_Processes:<html>Interfaţa Bibliotecarului nu poate fi închisă complet până când toate programele <br>pornite din Interfaţa Bibliotecarului au fost şi ele închise.</html> # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
582General.Outstanding_Processes_Title:Aştept ieşirea # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
583General.Pure_Cancel_Tooltip:Anulează această acţiune (nu vor fi făcute modificări) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
584General.Review_Output:Vă rugăm, examinaţi rezultatul de mai jos: # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
585General.Redo:Redo # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
586General.Redo_Tooltip:Restaurează etapa anterioară # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
587General.Undo:Undo # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
588General.Undo_Tooltip:Undo la ultima editate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
589General.Usage:Utilizare: {0} <params>\nToţi parametrii sunt opţionali, dar Interfaţa Bibliotecarului poate să funcţioneze defectuos dacă nu sunt setate -gsdl şi -library. \n -gsdl <path> :Forţează calea către gsdl\n -library <path> :Calea către cgi-bin\n -mozilla <path> : Activează mozilla\n -mirror : Controalele web-mirroring sunt active\n -laf [java|windows|motif|mac] : Aspectul şi funcţionalitatea\n -debug : Activează debug pentru mesaje\n -no_load : Nu încărca acele colecţii deschise anterior \n -load <path> : Încarcă colecţia specificată # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
590General.View:Vezi Valoarea # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
591General.Warning:Avertisment # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
592General.Yes:Da # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
593#****************************
594#
595#***** GShell *****
596GShell.BadArgument:Argumentul {0} este invalid. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
597GShell.BadArgumentValue:Argumentul {0} are o valoare invalidă. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
598GShell.BadPluginOptions:Un argument eronat(bad) a apărut în plugin {0}. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
599GShell.BadClassifierOptions:Argumentul eronat(bad) a apărut în clasificatorul {0}. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
600GShell.Build.Auxilary:Crearea fişierelor auxiliare şi aranjament... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
601GShell.Build.BuildBegun1:************** Construcţia a pornit ************** # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
602GShell.Build.BuildCancelled:************** Anulat ************** # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
603GShell.Build.BuildComplete1:************** Construcţie Încheiată ************** # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
604GShell.Build.CompressText:Comprim textul... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
605GShell.Build.Index:Creează un index bazat pe {0-sursa indexului şi nivelul}... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
606GShell.Build.InfoDatabase:Creează baza de date cu informaţii... # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
607GShell.Build.Phind:Generarea unui clasificator Phind. Acest lucru poate lua ceva timp... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
608GShell.Command:Comandă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
609GShell.Failure:Comanda a eşuat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
610GShell.Import.FileNotProcessed:Fişierul {0-Calea către fişier} a fost recunoscută, dar nu a putut fi procesat de către nici un plugin. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
611GShell.Import.FileNotRecognised:Fişierul {0-Calea către directorul colecţiei} nu a fost recunoscută de nici un plugin. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
612GShell.Import.FileProcessing:Fişierul {0-calea către fişierul ţintă} este procesat de {1-nume plugin}. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
613GShell.Import.FileProcessingError:Fişierul {0-calea către directorul colecţiei} a întâmpinat o eroare în timpul procesării. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
614GShell.Import.ImportBegun1:************** A pornit Importul ************** # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
615GShell.Import.ImportComplete1:************** Import Terminat ************** # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
616GShell.Import.ImportComplete2:{0-numărul documentelor considerate} documente au fost luate în considerare pentru a fi procesate: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
617GShell.Import.ImportComplete2.1:1 document a fost luat în considerare pentru a fi procesat: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
618GShell.Import.ImportComplete.Processed:{0-numere procesate} documente au fost procesate şi incluse în colecţie. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
619GShell.Import.ImportComplete.Processed.1:1 document a fost procesat şi inclus în colecţie. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
620GShell.Import.ImportComplete.Blocked:{0-număr blocat} au fost împiedicate a fi adăugate de către pluginuri (precum imaginile din paginile web). # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
621GShell.Import.ImportComplete.Blocked.1:1 a fost împiedicat să fie adăugat de pluginuri (precum imaginile din paginile web). # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
622GShell.Import.ImportComplete.Ignored:{0-număr ignorat} sunt de nerecunoscut. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
623GShell.Import.ImportComplete.Ignored.1:1 nu a fost recunoscut. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
624GShell.Import.ImportComplete.Failed:{0-numere eşuate} au fost respinse. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
625GShell.Import.ImportComplete.Failed.1:1 a fost refuzat. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
626GShell.Import.ImportComplete3:\n # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
627GShell.Parsing_Metadata_Complete:Extragerea metadatelor arhivate s-a încheiat. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
628GShell.Parsing_Metadata_Start:Extragerea unor noi metadate din dosarele arhivei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
629GShell.Success:Comandă încheiată. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
630#*********************
631#
632#***** GUI *****
633# Currently Enabled and Disabled display the same text but in different
634# colours. If necessary this can be changed.
635GUI.Create:Crează # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
636GUI.Create_Tooltip:Construieşte colecţia folosind Greenstone # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
637GUI.Design:Design # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
638GUI.Design_Tooltip:Proiectarea funcţionalităţii colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
639GUI.Download:Download # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
640GUI.Download_Tooltip:Downloadează resurse de pe internet pentru colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
641GUI.Enrich:Îmbogăţeşte # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
642GUI.Enrich_Tooltip:Asignează metadate fişierelor din colecţie # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
643GUI.Format:Formatează # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
644GUI.Format_Tooltip:Proiectează cum va apărea colecţia # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
645GUI.Gather:Strânge # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
646GUI.Gather_Tooltip:Selectează dosarele/fişierele care urmează a fi incluse în colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
647#***************
648#
649#***** HELP *****
650Help.Contents:Conţinut # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
651Help.Title:Paginile de asistenţă ale Interfeţei Bibliotecarului # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
652#****************************
653#
654#***** Invalid Metadata ******
655InvalidMetadata.Message:Acest element de metadate este restricţionat la setul de valori predefinite. Vă rugăm să alegeţi una dintre valorile existente. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
656InvalidMetadata.Title:Metadate nevalide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
657#***************************
658#
659#***** LegacyCollection
660LegacyCollection.Message:Sunteţi pe calea de a încărca o colecţie care nu a fost creată de către GLI. Metadatele existente vor fi importate ca set de metadate Dublin Core. Fişierele de metadate originale vor fi salvate într-un director numit import.bak. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
661LegacyCollection.Title:Încarcă o Colecţie Externă # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
662#***************************
663#
664#***** LockFileDialog *****
665LockFileDialog.Cancel_Tooltip:Nu preluaţi controlul fişierului de blocare (nu se va deschide colecţia) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
666LockFileDialog.Date:Data # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
667LockFileDialog.Error:eroare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
668LockFileDialog.Lockfile_Message_One:Prezenţa unui fişier de blocare indică faptul că această colecţie este deja deschisă. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
669LockFileDialog.Lockfile_Message_Two:Doriţi să 'preluaţi' controlul acestui fişier blocat ? # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
670LockFileDialog.Machine:Unde # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
671LockFileDialog.Name:Nume # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
672LockFileDialog.OK_Tooltip:Preia controlul fişierului de blocare # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
673LockFileDialog.Title:A fost detectată blocarea unui fişier # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
674LockFileDialog.User:Cine # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
675#********************
676#
677#*****MappingPrompt **********
678MappingPrompt.File:Dosar # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
679MappingPrompt.Map:Creează shortcut # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
680MappingPrompt.Name:Nume # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
681MappingPrompt.Title:setează shortcut-ul directorului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
682MappingPrompt.Unmap:Elimină Shortcut-ul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
683#*******************
684#
685#***** Menu Options *****
686Menu.Collapse:Închide Dosarul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
687Menu.Edit:Editează # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
688Menu.Edit_Copy:Copy (ctrl-c) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
689Menu.Edit_Cut:Cut (ctrl-x) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
690Menu.Edit_Paste:Paste(lipeşte) (ctrl-v) # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
691Menu.Expand:Deschide Dosar # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
692Menu.Explode_Metadata_Database:Extinde baza de date cu metadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
693Menu.File:Fişier # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
694Menu.File_Associations:Asocierea fişierelor # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
695Menu.File_CDimage:Scrie imaginea pe CD/DVD... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
696Menu.File_Close:Închide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
697Menu.File_Delete:Şterge... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
698Menu.File_Exit:Ieşire # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
699Menu.File_ExportAs:Export... # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
700Menu.File_New:Nou... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
701Menu.File_Open:Deschide... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
702Menu.File_Options:Preferinţe... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
703Menu.File_Save:Salvează # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
704Menu.Help:Asistenţă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
705Menu.Help_About:Despre... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
706Menu.Metadata_View:Metadate asignate pentru {0} # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
707Menu.Open_Externally:Deschide într-un program extern # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
708#********************
709#
710#***** MetaAudit *****
711MetaAudit.Close:Închide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
712MetaAudit.Close_Tooltip:Închide aceast panou de dialog # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
713MetaAudit.Title:Toate Metadatele # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
714#*********************
715#
716#***** Metadata *****
717Metadata.Element:Element # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
718Metadata.Value:Valoare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
719MetadataSet.Files:Fişierele Seturilor de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
720#**********************************
721#
722#***** MetadataSetDialog**********
723MetadataSetDialog.Title:Gestionează Seturile de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
724MetadataSetDialog.Add_Title:Adaugă un Set de Metadate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
725MetadataSetDialog.Current_Sets:Seturi de Metadate Asignate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
726MetadataSetDialog.Available_Sets:Seturile de Metadate disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
727MetadataSetDialog.Add:Adaugă... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
728MetadataSetDialog.Add_Tooltip:Adăugaţi un nou set de metadate la colecţie # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
729MetadataSetDialog.New_Set:Noi... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
730MetadataSetDialog.New_Set_Tooltip:Creează un nou set de metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
731MetadataSetDialog.Add_Set:Adaugă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
732MetadataSetDialog.Add_Set_Tooltip:Adaugă colecţiei setul selectat de metadate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
733MetadataSetDialog.Browse:Navighează... # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
734MetadataSetDialog.Browse_Tooltip:Adaugă un nou set de metadate colecţiei # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
735MetadataSetDialog.Edit:Editează... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
736MetadataSetDialog.Edit_Tooltip:Editarea setului de metadate selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
737MetadataSetDialog.Remove:Elimină # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
738MetadataSetDialog.Remove_Tooltip:Elimină setul de metadate selectat din colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
739MetadataSetDialog.Elements:Elementele din Setul de Metadate selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
740
741#****************************************
742#
743#***** MetadataSetNamespaceClash warning***
744MetadataSetNamespaceClash.Title:Probleme cu Namespace-urile Seturilor de Metadate # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
745MetadataSetNamespaceClash.Message:Setul de metadate ales pentru a fi adăugat ({0}) are acelaşi namespace precum unu deja existent în colecţie ({1}). Dacă adăugaţi acest nou set, cel vechi va fi şters iar cel nou ca fi pus în locul său. Oricare valori asignate metadatelor vor fi transferate noului set dacă acesta conţine elementele corespunzătoare. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
746#*********************************************
747#
748#******** MetadataImportMappingPrompt *********
749MIMP.Add:Adaugă # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
750MIMP.Add_Tooltip:Adaugă elementul de metadate la setul selectat # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
751MIMP.Ignore:Ignoră # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
752MIMP.Ignore_Tooltip:Ignoră acest element de metadate # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
753MIMP.Instructions:Elementul de metadate {0} nu poate fi importat automat în colecţie. Selectează un set de metadate şi, fie \n(1) apeşi 'Adaugă' pentru a adăuga metadate în acel set (doar dacă nu există deja {0} metadate în set), fie \n(2) alegi un element şi apeşi 'Fuzionează' pentru a importa {0} metadate în acest element, sau\n(3) ignoră acest element de metadate. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
754MIMP.Merge:Fuzionează # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
755MIMP.Merge_Tooltip:Mapează elementul de metadate către elementul specificat din setul selectat # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
756MIMP.Source_Element:Sursa elementului de metadate: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
757MIMP.Target_Element:Element de metadate ţintă: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
758MIMP.Target_Set:Setul de metadate ţintă: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
759MIMP.Title:Este necesară acţiunea de Fuziune. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
760#*****************************
761#
762#***** Mirroring *****
763Mirroring.ClearCache:Curaţă Cache-ul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
764Mirroring.ClearCache_Tooltip:Şterge toate fişierele downloadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
765Mirroring.Download:Download # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
766Mirroring.Download_Tooltip:Porneşte un nou job de download # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
767Mirroring.DownloadJob.Close:Închide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
768Mirroring.DownloadJob.Close_Tooltip:Elimină acest job din listă. Opriţi-l dacă acesta funcţionează # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
769Mirroring.DownloadJob.Downloading:Downloadez {0} # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
770Mirroring.DownloadJob.Download_Complete:Download complet # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
771Mirroring.DownloadJob.Download_Stopped:Download oprit # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
772Mirroring.DownloadJob.Download_Progress:Downloadare în curs # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
773Mirroring.DownloadJob.Log:Vezi Jurnalul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
774Mirroring.DownloadJob.Log_Tooltip:Vezi detaliile referitoare la acest download # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
775Mirroring.DownloadJob.Log_Title:Jurnalul downloadurilor # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
776Mirroring.DownloadJob.Pause:Pauză # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
777Mirroring.DownloadJob.Pause_Tooltip:Pauză pentru acest download # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
778Mirroring.DownloadJob.Resume:Reia # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
779Mirroring.DownloadJob.Resume_Tooltip:Reia downloadul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
780Mirroring.DownloadJob.Status:Au fost downloadate {0} din {1} fişiere ({2} avertismente, {3} erori) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
781Mirroring.DownloadJob.Waiting:Aştept să încep # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
782Mirroring.DownloadJob.Waiting_User:Este aşteptată acţiunea utilizatorului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
783Mirroring.Invalid_URL:URL-ul introdus nu este valid. Vă rugăm să-l corectaţi. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
784Mirroring.Invalid_URL_Title:URL invalid # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
785Mirroring.Preferences:Preferinţe... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
786Mirroring.Preferences_Tooltip:Activează proxy şi/sau editează setările proxy-ului # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
787#*********************
788#
789#***** Missing EXEC *****
790MissingEXEC.Message:Atenţie !Nu vei putea vedea noua colecţie din Interfaţa Bibliotecarului decât dacă specifici calea către serverul Bibliotecii Greenstone. Poţi introduce adresa în câmpul text de mai jos sau o poţi face mai târziu prin accesarea Preferinţelor şi selectarea secţiunii Conexiune. Reţineţi faptul că un url valid trebuie să înceapă cu protocolul folosit "http://" şi se va încheia probabil cu numele executabilului ("gsdl" este pentru serverul bibliotecii locale, "library" pentru alte servere web). # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
791MissingEXEC.Title:Lipseşte adresa Bibliotecii Greenstone # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
792#***** Missing EXEC_GS3 *****
793MissingEXEC_GS3.Message:Avertisment ! Nu veţi putea vedea noua colecţie din Interfaţa Bibliotecarului doar dacă specificaţi calea în contextul Greenstone la nivelul webserverului Tomcat care rulează local. Puteţi face acest lucru chiar acum copletând în câmpul text de mai jos sau mai târziu accesând Preferinţe de unde se alege panoul Conexiune. Reţineţi faptul că un link valid trebuie să înceapă cu „http://”. Adresa implicită este http://localhost:8080/greenstone3. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
794MissingEXEC_GS3.Title:Adresa Bibliotecii Greeenstone 3 lipseşte # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
795#***** Missing GLIServer *****
796MissingGLIServer.Message:Avertisment ! Nu veţi putea lucra cu, colecţiile în cadrul Interfeţei Bibliotecarului decât dacă specifici adresa scriptului la distanţă „gliserver”. Poţi introduce adresa acum în câmpul de mai jos sau mai târziu prin intermediul Preferinţelor de unde alegi secţiunea Conexiune. Atenţie, un URL valid începe cu protocolul "http://" şi se încheie cu "gliserver". # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
797MissingGLIServer.Title:Lipseşte Adresa GLIServer # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
798#***** Missing GSDL *****
799MissingGSDL.Message:Avertisment ! Nu veţi putea accesa toate caracteristicile Interfeţei Bibliotecarului fără a avea o instalare locală a Bibliotecii Digitale Greenstone. Dacă consideraţi că acest mesaj este returnat ca unu de eroare, vă rugăm să verificaţi instalarea şi căile specificate în scripturile şi instrucţiunile de instalare ale Interfeţei Bibliotecarului. # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
800MissingGSDL.Title:Calea Greenstone lipseşte # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
801#***** Missing PERL *****
802MissingPERL.Message:Avertisment ! Nu veţi putea crea noi colecţii şi nici să le construiţi pe cele existente fără a avea PERL instalat iar Interfaţa Bibliotecarului nu a fost capabilă să găsească PERL pe sistemul local. Dacă consideraţi că primiţi acest mesaj dintr-o eroare, vă rugăm să verificaţi instalarea şi căile specificate în fişierul script al Interfeţei Bibliotecarului. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
803MissingPERL.Title:Calea către PERL lipseşte # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
804#******* MissingImageMagick ********
805MissingImageMagick.Message:Avertisment ! Interfaţa Bibliotecarului a eşuat în a găsi o versiune corespunzătoare pentru ImageMagick şi în consecinţă ImagePlug nu va funcţiona. Vă rugăm instalaţi ImageMagick dacă doriţi să construiţi colecţii cu imagini. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
806MissingImageMagick.Title:ImageMagick lipseşte # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
807#*****************************
808#
809#***** New Session *****
810NewCollectionPrompt.Base_Collection:Acestă colecţie se bazează pe? # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
811NewCollectionPrompt.Base_Collection_Tooltip:Selectează o colecţie existentă ca fundament al uneia noi # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
812NewCollectionPrompt.Collection_Description:Descrierea conţinutului: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
813NewCollectionPrompt.Collection_Name:Dosarul colecţiei: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
814NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Personal:Aceasta este o colecţie personală # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
815NewCollectionPrompt.Collection_Scope_Shared:Aceasta nu este o colecţie personală # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
816NewCollectionPrompt.Error:Eroare în noua colecţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
817NewCollectionPrompt.Instructions:Pentru a crea o nouă colecţie, vă rugăm să completaţi câmpurile de mai jos. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
818NewCollectionPrompt.NewCollection:--Colecţie Nouă-- # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
819NewCollectionPrompt.Title:Crează o nouă Colecţie. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
820NewCollectionPrompt.Title_Clash:Titlul ales pentru colecţie este deja utilizat. Continuaţi ? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
821NewCollectionPrompt.Title_Error:Titlul trebuie completat. Vă rugăm, corectaţi. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
822#***** New Folder OrFilePrompt *****
823NewFolderOrFilePrompt.Default_File_Name:figurant # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
824NewFolderOrFilePrompt.Default_Folder_Name:dosar nou # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
825NewFolderOrFilePrompt.Destination_Name:Directorul Destinaţie # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
826NewFolderOrFilePrompt.File_Name:Numele fişierului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
827NewFolderOrFilePrompt.File_Name_Tooltip:Introdu numele noului fişier # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
828NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name:Numele Directorului # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
829NewFolderOrFilePrompt.Folder_Name_Tooltip:Introduceţi un nume pentru noul director # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
830NewFolderOrFilePrompt.Title_Folder:Crează un nou director # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
831NewFolderOrFilePrompt.Title_File:Crează un nou document figurant # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
832#**********************
833#
834#******* OldWGET *******
835NoPluginExpectedToProcessFile.Message:Niciun plugin Greenstone nu ar putea procesa fişierul "{0}". Verifică dacă fişierul are extensia corectă. Dacă este corect, atunci e probabil că trebuie folosit UnknownPlug pentru a procesa acest fişier. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
836NoPluginExpectedToProcessFile.Title:Nu este vizat nici un plugin pentru a procesa fişierul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
837#***********************
838#
839#***** OpenCollectionDialog *****
840OpenCollectionDialog.Available_Collections:Colecţiile Disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
841OpenCollectionDialog.Description:Descrierea Colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
842OpenCollectionDialog.Open:Deschide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
843OpenCollectionDialog.Open_Tooltip:Încarcă colecţia selectată în Interfaţa Bibliotecarului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
844OpenCollectionDialog.Title:Deschide Colecţia Greenstone # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
845#**********************
846#
847#***** Options Pane inside CreatePane *****
848OptionsPane.Cancelled:- anulată # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
849OptionsPane.LogHistory:Înregistrează istoricul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
850OptionsPane.Successful:-succes # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
851OptionsPane.Unknown:- necunoscut # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
852OptionsPane.Unsuccessful:- fără succes # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
853#*******************
854#
855#***** Preferences *****
856Preferences:Preferinţe # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
857Preferences.Connection:Conexiune # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
858Preferences.Connection_Tooltip:Setează URL-ul către biblioteca greenstone şi configurează conexiunea proxy dacă este necesar acest lucru # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
859Preferences.Connection.GLIServer_URL:URL-ul serverului gliserver al Greenstone: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
860Preferences.Connection.GLIServer_URL_Tooltip:URL-ul scriptului CGI „gliserver” # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
861Preferences.Connection.Library_Path:Calea către Bibliotecă: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
862Preferences.Connection.Library_Path_GS3:Calea Web a Greenstone: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
863Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip:URL-ul serverului web Greenstone # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
864Preferences.Connection.Library_Path_Tooltip_GS3:URL-ul web-serverului Greenstone # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
865Preferences.Connection.ProgramCommand:Comanda de previzualizare: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
866Preferences.Connection.ProgramCommand_Tooltip:Comanda de lansare pentru programul utilizat pentru a accesa o previzualizare a colecţiei. Reţineţi folosirea lui %1 ca loc al adresei colecţiei şi de a folosi note acolo unde este necesar. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
867Preferences.Connection.Proxy_Host:Hostul Proxy: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
868Preferences.Connection.Proxy_Host_Tooltip:Adresa serverului proxy # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
869Preferences.Connection.Proxy_Port:Port de Proxy: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
870Preferences.Connection.Proxy_Port_Tooltip:Numărul portului serverului proxy # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
871Preferences.Connection.Servlet:Servlet: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
872Preferences.Connection.Servlet_Tooltip:Servletul folosit pentru a vedea site-ul # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
873Preferences.Connection.Servlet_Tooltip2:Nu există nici un servlet specificat pentru acest site, puteţi construi colecţii, dar nu veţi putea fi capabili să le vedeţi # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
874Preferences.Connection.Site:Site: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
875Preferences.Connection.Site_Tooltip:Site-ul pe care doreşti să lucrezi # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
876Preferences.Connection.Use_Proxy:Utilizaţi o conexiune proxy ? # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
877Preferences.General:General # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
878Preferences.General_Tooltip:Setează câteva preferinţe generale # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
879Preferences.General.Email:Email-ul utilizatorului: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
880Preferences.General.Email_Tooltip:Adresa de email folosită automat pentru oricare colecţie creată cu GLI # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
881Preferences.General.Font:Font: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
882Preferences.General.Font_Tooltip:Fontul utilizat pentru interfaţa GLI # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
883Preferences.General.Interface_Language:Limba Interfeţei: # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
884Preferences.General.Interface_Language_Tooltip:Selectaţi limba în care doriţi să fie afişată interfaţa şi elementele de control ale acesteia. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
885Preferences.General.Restart_Required:GLI ar trebui repornit pentru a încheia încărcarea suportului pentru o nouă limbă în interfaţă. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
886Preferences.General.Show_File_Size:Arată dimensiunea fişierelor # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
887Preferences.General.Show_File_Size_Tooltip:Arată dimensiunea fişierelor alăturat intrărilor în Spaţiul de Lucru precum şi arborii de directoare şi fişiere ai Colecţiei. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
888Preferences.General.View_Extracted_Metadata:Vezi Metadatele extrase # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
889Preferences.General.View_Extracted_Metadata_Tooltip:Afişează metadatele extrase de pluginurile greenstone în lista de metadate din panoul de afişare îmbogăţit. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
890Preferences.Mode:Mod # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
891Preferences.Mode_Tooltip:Apasă pe o înregistrare pentru a selecta un nivel corespunzător al operaţiunilor # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
892Preferences.Mode.Assistant:Asistentul Bibliotecii # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
893Preferences.Mode.Assistant_Description:Folosiţi aceste setări pentru a ajunge la caracteristicile de bază ale Interfeţei Bibliotecarului, adică adăugarea documentelor şi metadatelor la colecţii, crearea de noi colecţii ale căror structuri le dublează pe cele existente şi construirea colecţiilor. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
894Preferences.Mode.Librarian:Bibliotecar # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
895Preferences.Mode.Librarian_Description:Această setare permite folosirea normală a Interfeţei Bibliotecarului: crearea şi proiectarea de noi colecţii, adăugarea documentelor şi a metadatelor la colecţii, proiectarea de noi colecţii şi contruirea acestora. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
896Preferences.Mode.Systems:Specialist în sisteme de bibliotecă # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
897Preferences.Mode.Systems_Description:Această setare permite folosirea pe de-antregul a Interfeţei Bibliotecarului în Greenstone. Pentru a beneficia de toate avantajele caracteristicilor disponibile, va trebui să puteţi formula expresii regulate. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
898Preferences.Mode.Expert:Expert # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
899Preferences.Mode.Expert_Description:Această setare permite utilizarea la nivel expert a Interfeţei Bibliotecarului. Este recomandat utilizatorilor care sunt experimentaţi în lucrul cu Greenstone şi sunt capabili să desfăşoare activităţi de depanare, care implică interpretarea rezultatului debugging-ului emis de scripturile PERL. Toate caracteristicile Interfeţei Bibliotecarului sunt active. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
900Preferences.Warnings:Avertizări # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
901Preferences.Warnings_Tooltip:Activează sau dezactivează diversele dialoguri de avertizare # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
902Preferences.Workflow:Mod de Lucru # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
903Preferences.Workflow_Tooltip:Proiectează modul de lucru al interfeţei: bifează care panouri să fie active # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
904Preferences.Workflow.Predefined.Label:moduri de lucru predefinite # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
905Preferences.Workflow.Title:Bifează pentru a vedea # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
906#**********************
907#
908#**** PreviewCommandDialog *******
909PreviewCommandDialog.Instructions:Introdu comanda pentru deschiderea programului pentru a trece în revistă o colecţie. Reţineţi necesitatea de a utiliza %1 ca şi container al adresei colecţiei şi de a folosi notiţe acolo unde este necesar. # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
910PreviewCommandDialog.Title:Comanda de previzualizare # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
911
912ShowPreviousCollection.Title:Vezi colecţia anterior construită # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
913ShowPreviousCollection.Message:A apărut o eroare iar colecţia nu aputut fi creată. Acum vedeţi colecţia construită anterior. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
914#**********************
915#
916#***** Remote Greenstone Server *****
917RemoteGreenstoneServer.Authentication_Message:Vă rugăm, introduceţi numele şi parola: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
918RemoteGreenstoneServer.Error:O eroare a apărut pe serverul Greenstone la distanţă în timpul desfăşurării operaţiunii:\n{0-Mesaj de eroare} # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
919RemoteGreenstoneServer.Error_Title:Eroare la distanţă a Serverului Greenstone # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
920RemoteGreenstoneServer.Progress:Progresul Serverului Greenstone aflat la distanţă: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
921RemoteGreenstoneServer.Steal_Lock_Message:Această colecţie este blocată de utilizatorul '{0-Nume utilizator}'.\nDoreşti să preiei controlul fişierului de blocare (nu este recomandat, dat fiind faptul că toată munca poate fi pierdută) ? # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
922#**********************
923#
924#***** Rename Prompt *****
925RenamePrompt.Name:Nume: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
926RenamePrompt.Title:Redenumeşte fişierul/directorul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
927#**********************
928#
929#***** Replace Prompt *****
930ReplacePrompt.Title:Înlocuieşte dosarul/fişierul cu ... # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
931#**********************
932#
933#***** Save Collection Box *****
934SaveCollectionBox.File_Name:Numele Fişierului: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
935SaveCollectionBox.Files_Of_Type:Fişiere de tipul: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
936SaveCollectionBox.Look_In:Uită-te în: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
937#**********************
938#
939#***** Save Progress Box *******
940SaveProgressDialog.Title:Salvarea colecţiei # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
941#*******************************
942#
943Server.QuitManual:Interfaţa bibliotecarului nu a putut închide serverul de \nbibliotecă local în mod automat. Vă rugăm să ieşiţi de pe server \nmanual prin apăsarea pe iconul cruce din colţul dreapta sus iar apoi apăsaţi OK în această fereastră de dialog. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
944Server.QuitTimeOut:Biblioteca locală Greenstone nu a răspuns la \ncomanda de închidere automată timp de 60 de secunde. \nDoreşti să aştepţi încă un minut ? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
945#
946#***** Sources *****
947Source.General:General # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
948#**********************
949#
950#***** Trees *****
951Tree.DownloadedFiles:Fişiere downloadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
952Tree.Files:fişiere # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
953Tree.Home:Directorul Home ({0}) # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
954Tree.Root:Spaţiul de depozitare local # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
955Tree.World:Documente în Colecţiile Greenstone # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
956#***********************
957#
958#***** Warning Dialog *****
959WarningDialog.Dont_Show_Again:Nu arătaţi din nou acest avertisment # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
960WarningDialog.Dont_Show_Again_Message:Nu mai arăta acest mesaj # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
961WarningDialog.Invalid_Value:Valoarea introdusă în câmpul valorilor\nnu este validă pentru proprietatea specificată. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
962WarningDialog.Value:Introdu valoarea: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
963#
964#****** WGet *****
965WGet.Prompt:Client de Mirroring WGet # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
966#
967#****** Workflows *****
968Workflow.AllPanels:Toate panourile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
969Workflow.LocalSourceCollectionBuilding:Construirea sursei locale a colecţiei # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
970Workflow.DocumentEnriching:Îmbogăţirea documentelor # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
971
972
973#********GEMS******
974
975GEMS.Title:Editorul Greenstone pentru seturile de metadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
976GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Title:Deschide Setul de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
977GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open_Tooltip:Deschide setul de metadate selectat # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
978GEMS.Set_Description:Descrierea seturilor de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
979GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Open:Deschide # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
980GEMS.OpenMetadataSetPrompt.Available_Sets:Seturile de Metadate disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
981GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Title:Şterge Setul de Metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
982GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete_Tooltip:Şterge setul de metadate selectat # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
983GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Delete:Şterge # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
984GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Available_Sets:Seturile de metadate disponibile # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
985GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.Confirm_Delete:Bifaţi pentru a confirma ştergerea setului de metadate. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
986GEMS.DeleteMetadataSetPrompt.No_Set:Nu a fost selectat nici un set de metadate # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
987GEMS.Confirm_Removal:Sunteţi sigur că doriţi să eliminaţi acest {0}? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
988GEMS.Confirm_Removal_Title:Confirmă eliminarea # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
989GEMS.Attribute:Atribut # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
990GEMS.Popup.AddElement:Adaugă element # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
991GEMS.Popup.DeleteElement:Şterge Elementul # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
992GEMS.Popup.AddSubElement:Adaugă un Subelement # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
993GEMS.Popup.DeleteSubElement:Şterge subelementul # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
994GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title:Set de Metadate nou # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
995GEMS.NewMetadataSetPrompt.Instructions:pentru a crea un nou set de metadate, completaţi câmpurile de mai jos: # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
996GEMS.NewMetadataSetPrompt.Base_MetadataSet:Acest set de metadate se bazează pe: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
997GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Title:Titlul setului de metadate: # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
998GEMS.NewMetadataSetPrompt.Metadata_Namespace:Namespace-ul seturilor de metadate: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
999GEMS.NewMetadataSetPrompt.New_Metadata:-- Set de Metadate Nou -- # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1000GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error_Message:Un set de metadate nou trebuie să aibe un Titlu # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1001GEMS.NewMetadataSetPrompt.Title_Error:Nu este specificat nici un titlu # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1002GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error_Message:Un nou set de metadate trebuie să aibe un namespace # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1003GEMS.NewMetadataSetPrompt.Namespace_Error:Nu este specificat niciun Namespace # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1004GEMS.SelectedLanguage:Adaugă atribute pentru limba: # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1005GEMS.Language:--Alege Limba-- # Updated 23-Feb-2007 by constantinescu
1006GEMS.LanguageDependent:Atributele dependente de limbă # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1007GEMS.Attribute_Table:Atribute # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1008GEMS.Attribute_Deletion_Error:Eroare la ştergerea atributului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1009GEMS.Attribute_Deletion_Error_Message:Acest atribut este necesar şi nu poate fi şters # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1010GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error:Eroare la adăugarea unui atribut # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1011GEMS.Add_Lang_Depend_Attr_Error_Message:Nu este furnizat nici un atribut "depinde-de-limbă", vă rugăm să adăugaţi acest atribut. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1012GEMS.Attribute_Edition_Error:Eroare la adăugarea unui atribut # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1013GEMS.Attribute_Edition_Error_Message:Acest atribut este necesar şi nu poate fi vid # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1014GEMS.Confirm_Save:Acest set de metadate a fost modificat, doriţi să-l salvaţi ? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1015GEMS.Confirm_Save_Title:Salvează Setul de Metadate # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1016GEMS.Confirm_DeleteElement:Eşti sigur că doreşti să ştergi elementul {0}? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1017GEMS.Confirm_DeleteElement_Title:Şterge Elementul # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1018GEMS.File_Deletion_Error_Message:Acest fişier nu poate fi şters # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1019GEMS.File_Deletion_Error:Eroare la Ştergerea Directorului/Fişierului # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1020GEMS.Namespace_Conflict_Message:Avertisment: acest namespace a fost utilizat de alt set de metadate. Continuaţi ? # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1021GEMS.Namespace_Conflict:Conflict între Namespace-uri # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1022GEMS.Move_Up:Mergi mai sus # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1023GEMS.Move_Down:Mută mai jos # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1024GEMS.Cannot_Undo:(asupra aceastei acţiuni nu se poate reveni) # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1025
1026GEMS.AttributeTable.Name:Nume # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1027GEMS.AttributeTable.Language:Limba # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1028GEMS.AttributeTable.Value:Valoare # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1029GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Title:Element nou # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1030GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name:Vă rugăm, introduceţi un nume pentru noul element # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1031GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubTitle:Subelement nou # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1032GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.SubName:Vă rugăm introduceţi un nume pentru noul subelement # Updated 21-Feb-2007 by constantinescu
1033GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error_Message:Un element cu acelaşi nume există deja. # Updated 28-Feb-2007 by constantinescu
1034GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.Name_Error:Eroare la Numele Elementului # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
1035GEMS.NewMetadataElementNamePrompt.EmptyName_Error_Message:Un element nou trebuie să aibe un nume. # Updated 24-Feb-2007 by constantinescu
1036
1037
1038GEMS.No_Set_Loaded:Nu este încărcat nici un set de metadate. Vă rugăm, folosiţi Dosar->Nou pentru a crea un set nou sau Dosar->Deschide pentru a deschide un set existent. # Updated 22-Feb-2007 by constantinescu
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.