source: trunk/gsdl/macros/maori.dm@ 931

Last change on this file since 931 was 931, checked in by sjboddie, 24 years ago

tidied up a bit - added icons to language files

  • Property svn:executable set to *
  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 17.4 KB
Line 
1######################################################################
2#
3# Maori Language text and icon macros
4#
5######################################################################
6
7
8######################################################################
9# Global (base) package
10package Global
11######################################################################
12
13#------------------------------------------------------------
14# text macros
15#------------------------------------------------------------
16
17_textimagehelp_ [l=mi] {Te whärangi whakamärama}
18_textimagepref_ [l=mi] {Te whärangi o ngä whiriwhiringa}
19_textimagehome_ [l=mi] {Te whärangi käinga}
20_textimagesearch_ [l=mi] {rapua he kupu}
21_textimagebrowseseries_ [l=mi] {Tirohia te whakarärangi o ngä niupepa}
22_textimagebrowsedates_ [l=mi] {Tirohia te wä i puta mai ai ngä niupepa}
23
24_page_ [l=mi] {whärangi }
25_vol_ [l=mi] {Pukapuka}
26_num_ [l=mi] {Nama}
27_textmonth01_ [l=mi] {Hanuere}
28_textmonth02_ [l=mi] {Pepuere}
29_textmonth03_ [l=mi] {Maehe}
30_textmonth04_ [l=mi] {Aperira}
31_textmonth05_ [l=mi] {Mei}
32_textmonth06_ [l=mi] {Hune}
33_textmonth07_ [l=mi] {Hurae}
34_textmonth08_ [l=mi] {Akuhata}
35_textmonth09_ [l=mi] {Hepetema}
36_textmonth10_ [l=mi] {Oketopa}
37_textmonth11_ [l=mi] {Noema}
38_textmonth12_ [l=mi] {Tihema}
39_of_ [l=mi] { i te }
40
41
42_texticontabsearchgreen_ [l=mi] {rapu}
43_texticontabdatesgreen_ [l=mi] {wätaka}
44_texticontabseriesgreen_ [l=mi] {whakarärangi niupepa}
45_texticonnext_ [l=mi] {titiro ki te whärangi o muri}
46_texticonprev_ [l=mi] {titiro ki te whärangi o mua}
47_texticontext_ [l=mi] {Tirohia te whärangi}
48
49_textimageSeries_ [l=mi] {Tirohia te whakarärangi taitara}
50_textimageDate_ [l=mi] {Tirohia te whakarärangi wätaka}
51
52
53#------------------------------------------------------------
54# icons
55#------------------------------------------------------------
56
57_httpiconchomeof_ [l=mi] {_httpimg_/mchomeof.gif}
58_httpiconchomeon_ [l=mi] {_httpimg_/mchomeon.gif}
59_widthchomex_ [l=mi] {54}
60
61_httpiconchelpof_ [l=mi] {_httpimg_/mchelpof.gif}
62_httpiconchelpon_ [l=mi] {_httpimg_/mchelpon.gif}
63_widthchelpx_ [l=mi] {57}
64
65_httpiconcprefof_ [l=mi] {_httpimg_/mcprefof.gif}
66_httpiconcprefon_ [l=mi] {_httpimg_/mcprefon.gif}
67_widthcprefx_ [l=mi] {103}
68
69_httpicontsergr_ [l=mi] {_httpimg_/mtsergr.gif}
70_httpicontserof_ [l=mi] {_httpimg_/mtserof.gif}
71_httpicontseron_ [l=mi] {_httpimg_/mtseron.gif}
72_widthtserx_ [l=mi] {192}
73
74_httpicontdategr_ [l=mi] {_httpimg_/mtdategr.gif}
75_httpicontdateof_ [l=mi] {_httpimg_/mtdateof.gif}
76_httpicontdateon_ [l=mi] {_httpimg_/mtdateon.gif}
77
78_httpicontsrchgr_ [l=mi] {_httpimg_/mtsrchgr.gif}
79_httpicontsrchof_ [l=mi] {_httpimg_/mtsrchof.gif}
80_httpicontsrchon_ [l=mi] {_httpimg_/mtsrchon.gif}
81
82
83######################################################################
84# 'about' page
85package about
86######################################################################
87
88#------------------------------------------------------------
89# text macros
90#------------------------------------------------------------
91
92_textabcol_ [l=mi] {He kupu whakamärama i te kohikohinga niupepa}
93
94
95#------------------------------------------------------------
96# icons
97#------------------------------------------------------------
98
99_httpiconhabout_ [l=mi] {_httpimg_/mh\_about.gif}
100_widthhabout_ [l=mi] {262}
101
102
103######################################################################
104# document package
105package document
106######################################################################
107
108#------------------------------------------------------------
109# text macros
110#------------------------------------------------------------
111
112_texticondetach_ [l=mi] {Huakina mai he matapihi hou mö tënei körero}
113_texticonexpandtext_ [l=mi] {Titiro ki ngä kupu katoa o tënei niupepa}
114_texticoncontracttext_ [l=mi] {Titiro ki ngä kupu o tënei whärangi anake}
115_texticonopenbookshelf_ [l=mi] {kätia}
116_texticonclosedbookshelf_ [l=mi] {whakatüwhera mai}
117_texticonclosedbook_ [l=mi] {whakatüwhera mai}
118_texticonopenbook_ [l=mi] {kätia}
119_texticonpointer_ [l=mi] {wähanga e tiro ana}
120_texticonhighlight_ [l=mi] {Kia pükaha ngä kupu rapu}
121_texticonnohighlight_ [l=mi] {Kia kore he pükaha}
122_texticonsmalltext_ [l=mi] {He whärangi niupepa}
123_texticonclosedfolder_ [l=mi] {He köpaki}
124
125
126#------------------------------------------------------------
127# icons
128#------------------------------------------------------------
129
130_httpiconhser_ [l=mi] {_httpimg_/mh\_ser.gif}
131_widthhser_ [l=mi] {310}
132
133_httpiconhdate_ [l=mi] {_httpimg_/mh\_date.gif}
134
135_httpiconealltof_ [l=mi] {_httpimg_/mealltof.gif}
136_httpiconeallton_ [l=mi] {_httpimg_/meallton.gif}
137
138_httpiconedtchof_ [l=mi] {_httpimg_/medtchof.gif}
139_httpiconedtchon_ [l=mi] {_httpimg_/medtchon.gif}
140
141_httpiconetsecof_ [l=mi] {_httpimg_/metsecof.gif}
142_httpiconetsecon_ [l=mi] {_httpimg_/metsecon.gif}
143
144_httpiconehlof_ [l=mi] {_httpimg_/mehlof.gif}
145_httpiconehlon_ [l=mi] {_httpimg_/mehlon.gif}
146
147_httpiconenhlof_ [l=mi] {_httpimg_/menhlof.gif}
148_httpiconenhlon_ [l=mi] {_httpimg_/menhlon.gif}
149
150
151######################################################################
152# 'home' page
153package home
154######################################################################
155
156#------------------------------------------------------------
157# text macros
158#------------------------------------------------------------
159
160
161#------------------------------------------------------------
162# icons
163#------------------------------------------------------------
164
165
166######################################################################
167# 'help' page
168package help
169######################################################################
170
171#------------------------------------------------------------
172# text macros
173#------------------------------------------------------------
174
175_texttanumbrowseoptions_ [l=mi] {E _numbrowseoptions_ ngä huarahi hei rapu körero i te kohikohinga niupepa}
176
177_textHelp_ [l=mi] {Äwhina}
178_textSearchshort_ [l=mi] {rapua he kupu}
179
180_textSeriesshort_ [l=mi] {tirohia te whakarärangi taitara}
181
182_textDateshort_ [l=mi] {tirohia te whakarärangi e pä ana ki te wä}
183
184
185_textSearchlong_ [l=mi] {
186<p>Ko te wh&auml;rangi rapu te wh&auml;rangi <i>e rapu atu ai ng&auml; kupu</i> i roto
187i ng&auml; tuhinga. Kia puta mai ai t&euml;nei wh&auml;rangi, i a koe e titiro ana ki
188te kohinga niupepa nei p&auml;whiritia te p&auml;tene <i>rapu</i>.
189}
190
191
192_textSerieslong_ [l=mi] {
193<p>Kia <i>tirohia te whakar&auml;rangi taitara</i> p&auml;whiritia te p&auml;tene
194<i>whakar&auml;rangi taitara</i>. Ka puta mai te whakar&auml;rangi o ng&auml;
195niupepa e p&auml; ana ki ng&auml; taitara.
196}
197
198_textDatelong_ [l=mi] {<p>Kia <i>tirohia te whakar&auml;rangi e p&auml; ana ki te w&auml;</i> p&auml;whiritia te
199p&auml;tene <i>w&auml;taka</i>. Ka puta mai te whakar&auml;rangi o ng&auml; niupepa
200e p&auml; ana ki te w&auml; i puta mai ai aua niupepa.
201}
202
203_texthelptopics_ [l=mi] {
204<h2 align=left>Kaupapa</h2>
205<ul>
206 <li><a href="\#finding-information">Ng&auml; huarahi hei rapu k&ouml;rero</a>
207 <li><a href="\#reading-books">Te p&auml;nui niupepa/kupu whakataki</a>
208 <li><a href="\#searching">Te rapu kupu</a>
209<ul>
210 <li><a href="\#query-terms">Ng&auml; kupu hei rapu</a>
211 <li><a href="\#query-type">Ng&auml; t&uuml;momo rapu</a>
212 <li><a href="\#scope-of-queries">Te wh&auml;nui o te rapu</a>
213 <li><a href="\#stemming">Ng&auml; p&uuml; matua, p&uuml; iti me ng&auml; k&uuml;muri hoki</a>
214</ul>
215</ul>
216}
217
218_texthelpsearching_ [l=mi] {
219<h2>Te rapu kupu</h2>
220<p>
221 Ko te wh&auml;rangi rapu te wh&auml;rangi hei rapu kupu. Ka puta mai taua wh&auml;rangi ka
222 whai mai &euml;nei k&ouml;kiri kia rapu ai i (t)&euml;tehi kupu:<p>
223
224 <ol><li>K&ouml;whiritia ko ng&auml; niupepa, ko ng&auml; kupu whakataki r&auml;nei,
225 ko ng&auml; r&auml;popoto reo P&auml;keh&auml;, ko aua mea e toru r&auml;nei
226 <li>K&ouml;whiritia ko &euml;tehi o ng&auml; kupu rapu, ko te katoa r&auml;nei o ng&auml;
227 kupu rapu
228 <li>Tuhia ng&auml; kupu rapu
229 <li>Pat&ouml;hia te p&auml;tene <i>Rapua</i>
230 </ol>
231<p>Ka tukua te rapu ka hoki mai ng&auml; pukapuka rua tekau e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu.
232He p&auml;tene kei raro r&auml; o te wh&auml;rangi hei titiro ai ki ng&auml; pukapuka 21 ki te
23340 e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu. M&auml; &euml;nei p&auml;tene kei raro r&auml; ka taea
234te tirohia te katoa o ng&auml; wh&auml;rangi e p&auml; ana ki t&auml;u i rapu ai.
235
236<p>Ka kore e nuku atu i te 100 o ng&auml; pukapuka ka kitea i t&euml;tehi rapunga. Heoi an&auml;
237ka taea te whakarerek&euml; t&euml;nei nama i te wh&auml;rangi whiriwhiringa.
238
239<p>
240<a name=query-terms>
241_iconblankbar_<br>
242
243<h3>Ng&auml; kupu hei rapu</h3>
244
245<p>Koia nei ng&auml; kupu ka tuhia ki roto i te pouaka rapu. Me tuhi ko ng&auml; reta me ng&auml;
246nama anak&euml;. Kaua e tuhia ng&auml; tohu t&ouml;, he uaua te kite i ng&auml; tohu t&ouml; i roto
247i ng&auml; niupepa. Me noho te mokow&auml; (w&auml;hi w&auml;tea) i waenganui i ng&auml; kupu.
248Kaua e tuhi ng&auml; tuhutuhi (p&euml;r&auml; i te "?" me te "/"), ka tangohia aua tohu e te
249rorohiko nei, ka whakauru ko te mokow&auml;.
250
251<p>Hei tauira, ki te tuku atu i &euml;nei kupu rapu;
252 <ul><kbd>huihuinga-a-motu / Whanganui (1860-1885)</kbd></ul>
253 <p>ka rapua k&euml;tia e te rorohiko &euml;nei kupu;
254 <ul><kbd>huihuinga a motu Whanganui 1860 1885</kbd></ul><p>
255
256<p>
257<a name=query-type>
258_iconblankbar_<br>
259
260<h3>Ng&auml; T&uuml;momo Rapu</h3>
261
262<p><ul>E rua ng&auml; t&uuml;momo rapu<p>
263
264 <li>Ka rapua te <b>katoa</b> o &auml;u kupu rapu. Ka rapua ng&auml; pukapuka e mau ana i te katoa
265 o ng&auml; kupu rapu kua tuhia e koe. Ka whakaatu mai aua pukapuka e p&auml; ana ki te
266 whakar&auml;rangi-&auml;-p&uuml;.
267
268 <li>Ka rapua <b>&euml;tehi</b> o &auml;u kupu rapu. N&ouml; reira, me tuhi noa he kupu e p&auml;
269 ana ki te kaupapa e hiahia ana koe. Ka whakar&auml;rangitia ng&auml; pukapuka e p&auml; ana
270 ki te ritenga ki &auml;u kupu rapu. Ar&auml;, ka puta tuatahitia mai ng&auml; pukapuka;
271
272 <p><ul>
273 <li> e mau ana i te maha o &auml;u kupu rapu;
274 <li> e mau ana i ng&auml; kupu uaua te kite o &auml;u kupu rapu;
275 <li> e iti ana, ka whai mai ko ng&auml; pukapuka nui.
276 </ul>
277
278 <p>Me tuhi i te maha o ng&auml; kupu rapu kia arahina te rapu ki t&ouml; ake hiahia.
279</ul>
280
281<p>
282<a name=other-options><a name=scope-of-queries>
283_iconblankbar_<br>
284
285_texthelpscope_
286
287<h3 align=left>Ng&auml; p&uuml; matua, p&uuml; iti me ng&auml; k&uuml;muri hoki</h3>
288
289<p>Pat&ouml;hia te p&auml;tene whiriwhiringa kia puta mai ai te wh&auml;rangi e p&auml;
290ana ki ng&auml; p&uuml; matua, p&uuml; iti me ng&auml; k&uuml;muri hoki. Ka h&auml;ngai
291te whiriwhiringa tuatahi ki ng&auml; p&uuml; matua me ng&auml; p&uuml; iti. &Auml;e
292r&auml;nei, me tika te p&uuml; matua me te p&uuml; iti, k&auml;ore r&auml;nei, hei aha
293te &auml;ta titiro ki ng&auml; p&uuml; matua me ng&auml; p&uuml; iti. Ka h&auml;ngai te
294whiriwhiringa tuarua ki ng&auml; k&uuml;muri o te kupu. &Auml;e r&auml;nei, me tino
295&ouml;rite te k&uuml;muri, k&auml;ore r&auml;nei, hei aha te &auml;ta titiro ki ng&auml;
296k&uuml;muri o ng&auml; kupu. M&ouml; ng&auml; kupu P&auml;keh&auml; anak&euml; te
297whiriwhiringa k&uuml;muri.
298
299<p>Hei tauira, mehemea ka k&ouml;whiritia te <i>hei aha te p&uuml; matua me te p&uuml;
300iti</i>, &auml;, ka k&ouml;whiritia hoki te <i>hei aha te k&uuml;muri o te kupu</i>
301k&auml;tahi ka tukua &euml;nei kupu hei rapu;
302<p>
303 <ul><kbd>Aotearoa building</kbd></ul>
304 <p>ka &ouml;rite te whakahoki mai o ng&auml; pukapuka ki &euml;nei kupu rapu
305 <ul><kbd>aotearoa builds</kbd></ul>
306<p>ka p&euml;nei i te mea, k&auml;ore te rapu i te &auml;ta titiro mehemea he p&uuml;
307matua, he p&uuml; iti r&auml;nei, &auml, ka tangohia ng&auml; k&uuml;muri (p&euml;r&auml;
308i te "ing", me te "s") i t&euml;nei whiriwhiringa.
309
310}
311
312_textsimplehelpheading_ [l=mi] {Ng&auml; huarahi hei rapu k&ouml;rero}
313
314_textnextbutton_ [l=mi] {Haere whakamua}
315_textprevbutton_ [l=mi] {Haere whakamuri}
316
317
318#------------------------------------------------------------
319# icons
320#------------------------------------------------------------
321
322_httpiconhhelp_ [l=mi] {_httpimg_/mh\_help.gif}
323
324
325######################################################################
326# 'search' page
327package query
328######################################################################
329
330#------------------------------------------------------------
331# text macros
332#------------------------------------------------------------
333
334_texticonthispage_ [l=mi] {rapu}
335_textsome_ [l=mi] {&euml;tehi}
336_textall_ [l=mi] {_If_(_cgiargb_,te boolean,katoa)}
337_textbeginsearch_ [l=mi] {Rapua}
338_textfreqmsg1_ [l=mi] {Kia hia ng&auml; kupu: }
339_textmorethan_ [l=mi] {Neke atu i te }
340_textnodocs_ [l=mi] {k&auml;ore he pukapuka e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu.}
341_text1doc_ [l=mi] {1 te pukapuka e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu.}
342_textlotsdocs_ [l=mi] {ng&auml; pukapuka e p&auml; ana ki &auml;u kupu rapu.}
343_textmatches_ [l=mi] {Kitenga }
344_textstemon_ [l=mi] { (hei aha te k&uuml;muri)}
345
346_textsimplesearch_ [l=mi] {Tirohia ki _If_(_hselection_, _hselection_)_If_(_jselection_,_textjselect_)_If_(_nselection_, in _nselection_ language) m&ouml; _querytypeselection_ o ng&auml; kupu}
347
348_textadvancedsearch_ [l=mi] {Tirohia ki_If_(_hselection_, _hselection_)_If_(_jselection_,_textjselect_)_If_(_nselection_, in _nselection_ language)
349m&ouml; _querytypeselection_ o ng&auml; kupu}
350
351
352#------------------------------------------------------------
353# icons
354#------------------------------------------------------------
355
356_httpiconhsearch_ [l=mi] {_httpimg_/mh\_srch.gif}
357
358_httpiconqryresb_ [l=mi] {_httpimg_/mqryresb.gif}
359
360
361######################################################################
362# 'prefereces' page
363package preferences
364######################################################################
365
366#------------------------------------------------------------
367# text macros
368#------------------------------------------------------------
369
370_textpreferences_ [l=mi] {Whiriwhiringa}
371_textignorecase_ [l=mi] { hei aha te p&uuml; matua me te p&uuml; iti}
372_textmatchcase_ [l=mi] { me tika te p&uuml; matua me te p&uuml; iti}
373_textstem_ [l=mi] { hei aha te k&uuml;muri}
374_textnostem_ [l=mi] { me tika te k&uuml;muri}
375_textprefop_ [l=mi] {Whakahokia mai te _maxdocoption_ kupu, &auml;, kia _hitsperpageoption_ kupu ki ia wh&auml;rangi.}
376_textlanguage_ [l=mi] {Reo: }
377_textencoding_ [l=mi] {Whakatakotoranga p&uuml;: }
378_textformat_ [l=mi] {Whakatakotoranga wh&auml;rangi: }
379_textsimplemode_ [l=mi] {te rapu wh&auml;iti}
380_textadvancedmode_ [l=mi] {te rapu wh&auml;nui (ka taea te whakamahia ng&auml; p&uuml; boolean,
381p&euml;r&auml; i te !, &, |, me te "()" hoki)}
382_textgraphical_ [l=mi] {Whakaahua}
383_texttextual_ [l=mi] {K&auml;ore he whakaahua}
384
385
386#------------------------------------------------------------
387# icons
388#------------------------------------------------------------
389
390_httpiconhpref_ [l=mi] {_httpimg_/mh\_pref.gif}
391_widthhpref_ [l=mi] {220}
392
393
394######################################################################
395# 'people' page
396package people
397######################################################################
398
399#------------------------------------------------------------
400# text macros
401#------------------------------------------------------------
402
403
404#------------------------------------------------------------
405# icons
406#------------------------------------------------------------
407
408
409######################################################################
410# 'technology' page
411package technology
412######################################################################
413
414#------------------------------------------------------------
415# text macros
416#------------------------------------------------------------
417
418_textpagetitle_ {NZDL: Technology}
419
420
421#------------------------------------------------------------
422# icons
423#------------------------------------------------------------
424
425
426######################################################################
427# 'status' pages
428package status
429######################################################################
430
431#------------------------------------------------------------
432# text macros
433#------------------------------------------------------------
434
435
436#------------------------------------------------------------
437# icons
438#------------------------------------------------------------
439
440
441######################################################################
442# html package
443package html
444######################################################################
445
446#------------------------------------------------------------
447# text macros
448#------------------------------------------------------------
449
450
451#------------------------------------------------------------
452# icons
453#------------------------------------------------------------
454
455
456######################################################################
457# external link package
458package extlink
459######################################################################
460
461#------------------------------------------------------------
462# text macros
463#------------------------------------------------------------
464
465
466#------------------------------------------------------------
467# icons
468#------------------------------------------------------------
469
470
471######################################################################
472# authentication page
473package authen
474######################################################################
475
476#------------------------------------------------------------
477# text macros
478#------------------------------------------------------------
479
480
481#------------------------------------------------------------
482# icons
483#------------------------------------------------------------
484
485
486
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.