source: trunk/gsdl/macros/polish.dm@ 12582

Last change on this file since 12582 was 12582, checked in by kjdon, 17 years ago

changed _labelTypes_ to _labelType_ so that it matches the English version

  • Property svn:keywords set to Author Date Id Revision
File size: 35.6 KB
Line 
1# this file must be UTF-8 encoded
2#####################################################################
3#
4# Polish Language text and icon macros
5# Many thanks to Lech Borkowski (translated March 2005)
6#
7######################################################################
8
9
10######################################################################
11# Global (base) package
12package Global
13######################################################################
14
15
16#------------------------------------------------------------
17# text macros
18#------------------------------------------------------------
19
20_textperiodicals_ [l=pl] {Periodyki}
21_textsource_ [l=pl] {źródło:}
22_textdate_ [l=pl] {data publikacji:}
23_textnumpages_ [l=pl] {liczba stron}
24
25_textsignin_ [l=pl] {rejestracja}
26
27_textdefaultcontent_ [l=pl] {Nie znaleziono strony. Kliknij przycisk Wstecz przeglą
28darki
29internetowej lub przycisk Strona główna, aby powrócić do
30strony głównej biblioteki cyfrowej Greenstone.}
31
32_textdefaulttitle_ [l=pl] {Błą
33d GSDL}
34
35_textbadcollection_ [l=pl] {Ta kolekcja (zwana "_cvariable_") nie jest zainstalowana w tej bibliotece cyfrowej Greenstone.}
36
37_textselectpage_ [l=pl] {Wybierz stronę}
38
39_collectionextra_ [l=pl] {Kolekcja zawiera _about:numdocs_ dokumentów.
40Powstała _about:builddate_ dni temu. }
41
42# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
43# macro will always be set to another value)
44_collectorextra_ [l=pl] {<p>Kolekcja zawiera _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",dokument,dokumentów), łą
45cznie _numbytes_.
46<p><a href="_httppagex_(bsummary)">Kliknij</a>, aby obejrzeć podsumowanie kolekcji.
47}
48
49_textdescrcollection_ [l=pl] {}
50_textdescrabout_ [l=pl] {Informacje}
51_textdescrhome_ [l=pl] {Strona główna}
52_textdescrhelp_ [l=pl] {Pomoc}
53_textdescrpref_ [l=pl] {Preferencje}
54_textdescrgreenstone_ [l=pl] {Program Biblioteki Cyfrowej Greenstone}
55_textdescrusab_ [l=pl] {Które elementy biblioteki sprawiają
56 trudności?}
57
58_textdescrSearch_ [l=pl] {Znajdź wyraŌenia}
59
60# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
61_textdescrTitle_ [l=pl] {Przeglą
62daj alfabetyczną
63 listę tytułów}
64_textdescrCreator_ [l=pl] {Przeglą
65daj alfabetyczną
66 listę autorów}
67_textdescrSubject_ [l=pl] {Przeglą
68daj według tematów}
69_textdescrDescription_ [l=pl] {Przeglą
70daj weług opisu}
71_textdescrPublisher_ [l=pl] {Przeglą
72daj według wydawców}
73_textdescrContributor_ [l=pl] {Przeglą
74daj według współpracowników}
75_textdescrDate_ [l=pl] {Przeglą
76daj według dat}
77_textdescrType_ [l=pl] {Przeglą
78daj według typu zasobów}
79_textdescrFormat_ [l=pl] {Przeglą
80daj według formatu}
81_textdescrIdentifier_ [l=pl] {Przeglą
82daj według identyfikatorów zasobów}
83_textdescrSource_ [l=pl] {Przeglą
84daj według pierwotnych nazw plików}
85_textdescrLanguage_ [l=pl] {Przeglą
86daj według języka}
87_textdescrRelation_ [l=pl] {Przeglą
88daj według relacji}
89_textdescrCoverage_ [l=pl] {Przeglą
90daj według dziedziny}
91_textdescrRights_ [l=pl] {Przeglą
92daj według praw autorskich}
93
94_textdescrOrganization_ [l=pl] {Przeglą
95daj według organizacji}
96_textdescrKeyword_ [l=pl] {Przeglą
97daj według słów kluczowych}
98_textdescrHowto_ [l=pl] {Przeglą
99daj kategorie Jak...}
100_textdescrList_ [l=pl] {Przeglą
101daj wydruki dokumentów}
102_textdescrSeries_ [l=pl] {Przeglą
103daj według wydań}
104_textdescrTo_ [l=pl] {Przeglą
105daj według zawartości pola Do}
106_textdescrFrom_ [l=pl] {Przeglą
107daj według pola Od (nadawca)}
108_textdescrTopic_ [l=pl] {Przeglą
109daj wydania specjalne}
110_textdescrBrowse_ [l=pl] {Przeglą
111daj}
112_textdescrCollage_ [l=pl] {Przeglą
113daj według obrazów}
114_textdescrPeople_ [l=pl] {Przeglą
115daj alfabetyczną
116 listę osób}
117_textdescrAcronym_ [l=pl] {Przeglą
118daj skróty}
119_textdescrPhrase_ [l=pl] {Przeglą
120daj według wyraÅŒeń}
121_textdescrArtist_ [l=pl] {Przeglą
122daj artystów}
123_textdescrVolume_ [l=pl] {Przeglą
124daj według wolumenów}
125_textdescrCountries_ [l=pl] {Przeglą
126daj według krajów}
127_textdescrCaptions_ [l=pl] {Przeglą
128daj podpisy fotografii}
129
130
131_labelSearch_ [l=pl] {Znajdź}
132
133# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
134_labelTitle_ [l=pl] {Tytuły A-Z}
135_labelCreator_ [l=pl] {Autorzy A-Z}
136_labelSubject_ [l=pl] {Tematy}
137_labelDescription_ [l=pl] {Opisy}
138_labelPublisher_ [l=pl] {Wydawcy}
139_labelContributor_ [l=pl] {Współpracownicy}
140_labelDate_ [l=pl] {Daty}
141_labelType_ [l=pl] {Typy}
142_labelFormat_ [l=pl] {Formaty}
143_labelIdentifier_ [l=pl] {Identyfikatory}
144_labelSource_ [l=pl] {Nazwy plików}
145_labelLanguage_ [l=pl] {Języki}
146_labelRelation_ [l=pl] {Relacje}
147_labelCoverage_ [l=pl] {Dziedzina}
148_labelRights_ [l=pl] {Prawa}
149
150_labelOrg_ [l=pl] {Organizacja}
151_labelKeyword_ [l=pl] {Słowa kluczowe}
152_labelHow_ [l=pl] {Jak...}
153_labelSeries_ [l=pl] {Serie}
154_labelList_ [l=pl] {Wydruk}
155_labelTo_ [l=pl] {Do}
156_labelFrom_ [l=pl] {Od (nadawca)}
157_labelTopic_ [l=pl] {Tematy}
158_labelBrwse_ [l=pl] {Przeglą
159daj}
160_labelCollage_ [l=pl] {KolaŌ}
161_labelBrows_ [l=pl] {Przeglą
162daj}
163_labelPeople_ [l=pl] {Osoby A-Z}
164_labelAcronym_ [l=pl] {Skróty}
165_labelPhrase_ [l=pl] {Zwroty}
166_labelArtist_ [l=pl] {Artyści}
167_labelVolume_ [l=pl] {Wolumeny}
168_labelCaptions_ [l=pl] {Podpisy}
169_labelCountries_ [l=pl] {Kraje}
170
171_texticontext_ [l=pl] {Przeglą
172daj dokument}
173_texticonclosedbook_ [l=pl] {otwórz dokument i przeglą
174daj}
175_texticonnext_ [l=pl] {następny rozdział}
176_texticonprev_ [l=pl] {poprzedni rozdział}
177
178# -- Missing translation: _texticonworld_
179
180_texticonmidi_ [l=pl] {Przeglą
181daj dokument w formacie MIDI}
182_texticonmsword_ [l=pl] {Przeglą
183daj dokument w formacie Microsoft Word}
184_texticonmp3_ [l=pl] {Przeglą
185daj dokument w formacie MP3}
186_texticonpdf_ [l=pl] {Przeglą
187daj dokument w formacie PDF}
188_texticonps_ [l=pl] {Przeglą
189daj dokument w formacie PostScript}
190_texticonppt_ [l=pl] {Przeglą
191daj dokument w formacie PowerPoint}
192_texticonrtf_ [l=pl] {Przeglą
193daj dokument w formacie RTF}
194_texticonxls_ [l=pl] {Przeglą
195daj dokument w formacie Microsoft Excel}
196
197_page_ [l=pl] {strona}
198_pages_ [l=pl] {stron}
199_of_ [l=pl] {z}
200_vol_ [l=pl] {Tom}
201_num_ [l=pl] {Nr}
202
203_textmonth00_ [l=pl] {}
204_textmonth01_ [l=pl] {Styczeń}
205_textmonth02_ [l=pl] {Luty}
206_textmonth03_ [l=pl] {Marzec}
207_textmonth04_ [l=pl] {Kwiecień}
208_textmonth05_ [l=pl] {Maj}
209_textmonth06_ [l=pl] {Czerwiec}
210_textmonth07_ [l=pl] {Lipiec}
211_textmonth08_ [l=pl] {Sierpień}
212_textmonth09_ [l=pl] {Wrzesień}
213_textmonth10_ [l=pl] {Październik}
214_textmonth11_ [l=pl] {Listopad}
215_textmonth12_ [l=pl] {Grudzień}
216
217_textdocument_ [l=pl] {Dokument}
218_textsection_ [l=pl] {Rozdział}
219_textparagraph_ [l=pl] {Akapit}
220
221_magazines_ [l=pl] {Czasopisma}
222
223_nzdlpagefooter_ [l=pl] {<div class="divbar">&nbsp;</div>
224<p><a href="http://www.nzdl.org">New Zealand Digital Library Project</a>
225<br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,
226<a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
227New Zealand}
228
229_linktextHOME_ [l=pl] {STRONA GŁÓWNA}
230_linktextHELP_ [l=pl] {POMOC}
231_linktextPREFERENCES_ [l=pl] {PREFERENCJE}
232
233
234######################################################################
235# 'about' page
236package about
237######################################################################
238
239
240#------------------------------------------------------------
241# text macros
242#------------------------------------------------------------
243
244_textabcol_ [l=pl] {Informacje o kolekcji}
245
246_textsubcols1_ [l=pl] {<p>Cała kolekcja obejmuje _1_ podzbiorów.
247Dostępne są
248:
249<blockquote>}
250
251_textsubcols2_ [l=pl] {</blockquote>
252Na stronie Preferencje moÅŒna zaznaczyć (i zmienić)
253przeglą
254dane podzbiory kolekcji.}
255
256
257_titleabout_ [l=pl] {informacje}
258
259
260
261######################################################################
262# document package
263package document
264######################################################################
265
266
267#------------------------------------------------------------
268# text macros
269#------------------------------------------------------------
270
271# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
272
273
274_texticonopenbookshelf_ [l=pl] {zamknij dział}
275_texticonclosedbookshelf_ [l=pl] {otwórz ten dział i przeglą
276daj zawartość}
277_texticonopenbook_ [l=pl] {zamknij ksią
278ÅŒkę}
279_texticonclosedfolder_ [l=pl] {Otwórz folder i przeglą
280daj}
281_texticonclosedfolder2_ [l=pl] {otwórz podrozdział:}
282_texticonopenfolder_ [l=pl] {zamknij folder}
283_texticonopenfolder2_ [l=pl] {zamknij podrozdział:}
284_texticonsmalltext_ [l=pl] {Przeglą
285daj ten rozdział}
286_texticonsmalltext2_ [l=pl] {Przeglą
287daj tekst:}
288_texticonpointer_ [l=pl] {rozdział bieŌą
289cy}
290_texticondetach_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
291_texticonhighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj poszukiwane wyraŌenia}
292_texticonnohighlight_ [l=pl] {Nie wyróŌniaj poszukiwanych wyraÅŒeń}
293_texticoncontracttoc_ [l=pl] {Zwiń spis treści}
294_texticonexpandtoc_ [l=pl] {Rozwiń spis treści}
295_texticonexpandtext_ [l=pl] {Wyświetlaj cały tekst}
296_texticoncontracttext_ [l=pl] {Wyświetlaj tekst jedynie dla bieŌą
297cego rozdziału}
298_texticonwarning_ [l=pl] {<b>OstrzeÅŒenie: </b>}
299_texticoncont_ [l=pl] {kontynuować?}
300
301_textltwarning_ [l=pl] {<div class="buttons">_imagecont_</div>
302_iconwarning_Rozwinięcie tekstu wymaga wyświetlenia
303duÅŒej ilości danych w przeglą
304darce internetowej
305}
306
307_textgoto_ [l=pl] {przejdź do strony}
308_textintro_ [l=pl] {<i>(wstęp)</i>}
309
310_textCONTINUE_ [l=pl] {KONTYNUOWAĆ??}
311
312_textEXPANDTEXT_ [l=pl] {ROZWIŃ\nTEKST}
313
314_textCONTRACTCONTENTS_ [l=pl] {ZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
315
316_textDETACH_ [l=pl] {NOWE OKNO}
317
318_textEXPANDCONTENTS_ [l=pl] {ROZWIŃ\nSPIS TREŚCI}
319
320_textCONTRACT_ [l=pl] {ZWIŃ\nTEKST}
321
322_textHIGHLIGHT_ [l=pl] {WYRÓŻNIANIE}
323
324_textNOHIGHLIGHT_ [l=pl] {BRAK\nWYRÓŻNIANIA}
325
326
327######################################################################
328# 'search' page
329package query
330######################################################################
331
332
333#------------------------------------------------------------
334# text macros
335#------------------------------------------------------------
336
337# this if statement produces the text 'results n1 - nn for query: querystring' or
338# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
339# any matches
340_textquerytitle_ [l=pl] {_If_(_thislast_,wyników _thisfirst_ - _thislast_ dla kwerendy: _cgiargq_,Brak wyników dla kwerendy: _cgiargq_)}
341_textnoquerytitle_ [l=pl] {Strona wyszukiwania}
342
343_textsome_ [l=pl] {niektóre}
344_textall_ [l=pl] {wszystkie}
345_textboolean_ [l=pl] {logiczne}
346_textranked_ [l=pl] {nr pozycji na liście}
347_textnatural_ [l=pl] {naturalny}
348#_textsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
349#_textall_ {_If_(_cgiargb_,boolean,all)}
350#_textformsome_ {_If_(_cgiargb_,ranked,some)}
351#_textformall_ {_If_(_cgiargb_,natural,all)}
352_texticonsearchhistorybar_ [l=pl] {historia wyszukiwania}
353
354_textifeellucky_ [l=pl] {Wyświetl pierwszy znaleziony dokument }
355
356#alt text for query buttons
357_textusequery_ [l=pl] {uÅŒyj tej kwerendy}
358_textfreqmsg1_ [l=pl] {Liczba słów: }
359_textpostprocess_ [l=pl] {_If_(_quotedquery_,<br><i>przetworzone w celu znalezienia _quotedquery_</i>
360)}
361_textinvalidquery_ [l=pl] {Nieprawidłowa składnia kwerendy}
362
363_textmorethan_ [l=pl] {Ponad}
364_textapprox_ [l=pl] {Informacje}
365_textnodocs_ [l=pl] {Brak wyników}
366_text1doc_ [l=pl] {znaleziono 1 dokument}
367_textlotsdocs_ [l=pl] {dokumentów spełniają
368cych warunki kwerendy.}
369_textmatches_ [l=pl] {Dopasowania}
370_textbeginsearch_ [l=pl] {Rozpocznij wyszukiwanie}
371_textrunquery_ [l=pl] {Uruchom kwerendę}
372_textclearform_ [l=pl] {Wyczyść formularz}
373
374#these go together in form search:
375#"Word or phrase (fold, stem) ... in field"
376_textwordphrase_ [l=pl] {Słowo lub wyraÅŒenie}
377_textinfield_ [l=pl] {... w polu}
378_textfoldstem_ [l=pl] {(złoÅŒenie, trzon)}
379
380_textadvquery_ [l=pl] {Lub wpisz kwerendę:}
381_textallfields_ [l=pl] {wszystkie pola}
382_texttextonly_ [l=pl] {tylko tekst}
383_textand_ [l=pl] {i}
384_textor_ [l=pl] {lub}
385_textandnot_ [l=pl] {i nie}
386
387# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
388# within the server - _indexselection_ is always set, but the others may be
389# unset
390
391_textsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) zawierają
392ce _querytypeselection_ słowa}
393
394_textadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na poziomie _gselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ )za pomocą
395 _querytypeselection_ kwerendy}
396
397_textformsimplesearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,na poziomie _gformselection_ )_If_(_nselection_,w języku _nselection_ ) dla _formquerytypesimpleselection_}
398
399_textformadvancedsearch_ [l=pl] {Znajdź _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_,at _gformselection_ level )_If_(_nselection_,in _nselection_ language )i pokaÅŒ wyniki w kolejności _formquerytypeadvancedselection_}
400
401
402_textnojsformwarning_ [l=pl] {Uwaga: wyłą
403czono obsługę języka Javascript w przeglą
404darce. <br>Aby uÅŒyć formularza wyszukiwania, włą
405cz Javascript.}
406_textdatesearch_ [l=pl] {W tej kolekcji moÅŒna szukać dokumentów pasują
407cych do zakresu dat lub dokumenty zawierają
408ce konkretną
409 datę. Jest to opcja wyszukiwania.}
410_textstartdate_ [l=pl] {Data począ
411tkowa (lub jedyna):}
412_textenddate_ [l=pl] {Data końcowa:}
413_textbc_ [l=pl] {p.n.e.}
414_textad_ [l=pl] {n.e.}
415_textexplaineras_ [l=pl] {Skróty C.E. i B.C.E są
416 alternatywnymi oznaczeniami skrótów A.D. i B.C. WyraÅŒenia te są
417 uwaÅŒane za neutralne pod względem kulturowym i oznaczają
418 "Common Era", czyli "naszej ery" oraz "Before the Common Era", czyli "przed naszą
419 erą
420"}
421
422_textstemon_ [l=pl] {(nie uwzględniaj końcówek słów)}
423
424_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania}
425
426#text macros for search history
427_textnohistory_ [l=pl] {Brak wpisów w historii wyszukiwania}
428_texthresult_ [l=pl] {wynik}
429_texthresults_ [l=pl] {wyniki}
430_texthallwords_ [l=pl] {wszystkie słowa}
431_texthsomewords_ [l=pl] {niektóre słowa}
432_texthboolean_ [l=pl] {logiczne}
433_texthranked_ [l=pl] {pozycja na liście}
434_texthcaseon_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
435_texthcaseoff_ [l=pl] {nierozróŌnianie wielkości liter}
436_texthstemon_ [l=pl] {ograniczenie do trzonu słowa}
437_texthstemoff_ [l=pl] {całe słowa}
438
439
440######################################################################
441# 'preferences' page
442package preferences
443######################################################################
444
445
446#------------------------------------------------------------
447# text macros
448#------------------------------------------------------------
449
450_textprefschanged_ [l=pl] {Oto zapisane preferencje. Nie uÅŒywaj przycisku Wstecz przeglą
451darki
452internetowej, poniewaÅŒ ustawienia zostałyby anulowane!
453Kliknij jeden z przycisków na pasku powyŌej.}
454_textsetprefs_ [l=pl] {zapisz preferencje}
455_textsearchprefs_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
456_textcollectionprefs_ [l=pl] {Ustawienia kolekcji}
457_textpresentationprefs_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
458_textpreferences_ [l=pl] {Preferencje}
459_textcasediffs_ [l=pl] {RozróŌnianie wielkości liter:}
460_textignorecase_ [l=pl] {nie uwzględniaj wielkości liter}
461_textmatchcase_ [l=pl] {uwzględnij wielkość liter}
462_textwordends_ [l=pl] {Końcówki słów:}
463_textstem_ [l=pl] {Nie uwzględniaj końcówek słów}
464_textnostem_ [l=pl] {dopasowane musi być całe słowo}
465_textprefop_ [l=pl] {PokaÅŒ do _maxdocoption_ trafień, _hitsperpageoption_ trafień na jednej stronie.}
466_textextlink_ [l=pl] {Dostęp do zewnętrznych stron WWW:}
467_textintlink_ [l=pl] {Lokalizacja dokumentów źródłowych: }
468_textlanguage_ [l=pl] {Język interfejsu uÅŒytkownika}
469_textencoding_ [l=pl] {Kodowanie znaków:}
470_textformat_ [l=pl] {Format interfejsu:}
471_textall_ [l=pl] {wszystkie}
472_textquerymode_ [l=pl] {Tryb kwerendy:}
473_textsimplemode_ [l=pl] {tryb kwerendy prostej}
474_textadvancedmode_ [l=pl] {tryb kwerendy zaawansowanej (umoÅŒliwia wyszukiwanie logiczne za pomocą
475 operatorów !, &, | i nawiasów)}
476_textlinkinterm_ [l=pl] {przez stronę pośrednią
477}
478_textlinkdirect_ [l=pl] {przejdź}
479_textdigitlib_ [l=pl] {biblioteka cyfrowa}
480_textweb_ [l=pl] {sieć WWW}
481_textgraphical_ [l=pl] {Graficzny}
482_texttextual_ [l=pl] {Tekstowy}
483_textcollectionoption_ [l=pl] {<p>
484Uwzględnij podzbiory kolekcji:
485<br>}
486
487_textrelateddocdisplay_ [l=pl] {wyświetl dokumenty pokrewne}
488_textsearchhistory_ [l=pl] {Historia wyszukiwania:}
489_textnohistory_ [l=pl] {Brak historii wyszukiwania}
490_texthistorydisplay_ [l=pl] {pokaÅŒ wpisy _historynumrecords_ ostatnich wyszukiwań}
491_textnohistorydisplay_ [l=pl] {nie wyświetlaj historii wyszukiwania}
492
493#_texttypesearch_ {Type of search:}
494#_texttextsearch_ {text search}
495_textformsearch_ [l=pl] {Formularz wyszukiwania:}
496_textplainsearch_ [l=pl] {Zwykłe wyszukiwanie:}
497_textqueryboxsize_ [l=pl] {Rozmiar pola kwerendy:}
498_textregbox_ [l=pl] {zwykłe pole kwerendy}
499_textbigbox_ [l=pl] {duÅŒe pole kwerendy}
500_textformtype_ [l=pl] {Typ Formularza:}
501_textsimple_ [l=pl] {prosty}
502_textadvanced_ [l=pl] {zaawansowany}
503
504# used in "with 4 fields" in the form search box
505_textwith_ [l=pl] {z}
506_textfields_ [l=pl] {pola}
507
508
509#####################################################################
510# 'browse' package for the dynamic browsing interface
511package browse
512#####################################################################
513
514_textsortby_ [l=pl] {Sortuj dokumenty według}
515_textalsoshowing_ [l=pl] {równieŌ}
516_textwith_ [l=pl] {zawierają
517ce co najwyÅŒej}
518_textdocsperpage_ [l=pl] {dokumentów na stronie}
519
520_textfilterby_ [l=pl] {Znajdź dokumenty zawierają
521ce}
522_textall_ [l=pl] {wszystkie}
523_textany_ [l=pl] {niektóre}
524_textwords_ [l=pl] {słowa}
525_textleaveblank_ [l=pl] {pozostaw pole nie zaznaczone, aby otrzymać wszystkie dokumenty}
526
527_browsebuttontext_ [l=pl] {"Sortuj dokumenty"}
528
529_nodata_ [l=pl] {<i>brak danych</i>}
530_docs_ [l=pl] {dokumenty}
531######################################################################
532# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
533# rest of this file
534package help
535######################################################################
536
537
538#------------------------------------------------------------
539# text macros
540#------------------------------------------------------------
541
542_textHelp_ [l=pl] {Pomoc}
543_textSearchshort_ [l=pl] {znajdź słowa}
544
545
546# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
547_textTitleshort_ [l=pl] {przeglą
548daj według tytułów}
549_textCreatorshort_ [l=pl] {przeglą
550daj publikacje według autorów}
551_textSubjectshort_ [l=pl] {przeglą
552daj publikacje według tematu}
553_textDescriptionshort_ [l=pl] {przeglą
554daj publikacje według opisu}
555_textPublishershort_ [l=pl] {przeglą
556daj publikacje według wydawców}
557_textContributorshort_ [l=pl] {przeglą
558daj publikacje według współpracowników}
559_textDateshort_ [l=pl] {przeglą
560daj publikacje według dat}
561_textTypeshort_ [l=pl] {przeglą
562daj publikacje według typów}
563_textFormatshort_ [l=pl] {przeglą
564daj publikacje według formatów}
565_textIdentifiershort_ [l=pl] {przeglą
566daj publikacje według identifykatora}
567_textSourceshort_ [l=pl] {przeglą
568daj według nazw plików}
569_textLanguageshort_ [l=pl] {przeglą
570daj publikacje według języka}
571_textRelationshort_ [l=pl] {przeglą
572daj publikacje według relacji}
573_textCoverageshort_ [l=pl] {przeglą
574daj według dziedziny}
575_textRightsshort_ [l=pl] {przeglą
576daj publikacje według praw autorskich}
577
578_textSeriesshort_ [l=pl] {przeglą
579daj publikacje według serii}
580_textToshort_ [l=pl] {przeglą
581daj publikacje według pola Do (odbiorca)}
582_textFromshort_ [l=pl] {przeglą
583daj publikacje według zawartości pola Od (nadawca)}
584_textBrowseshort_ [l=pl] {przeglą
585daj publikacje}
586_textOrganizationshort_ [l=pl] {przeglą
587daj publikacje według organizacji}
588_textHowtoshort_ [l=pl] {przeglą
589daj publikacje według listy "jak..."}
590_textTopicshort_ [l=pl] {przeglą
591daj publikacje według tematów}
592_textPeopleshort_ [l=pl] {przeglą
593daj publikacje według nazwisk}
594_textAcronymshort_ [l=pl] {przeglą
595daj publikacje według występują
596cych skrótów}
597_textPhraseshort_ [l=pl] {przeglą
598daj według wyraÅŒeń w publikacjach}
599_textArtistshort_ [l=pl] {przeglą
600daj publikacje według nazwisk artystów}
601_textKeywordshort_ [l=pl] {przeglą
602daj publikacje według słów kluczowych}
603_textVolumeshort_ [l=pl] {przeglą
604daj publikacje według wolumenów}
605_textCountriesshort_ [l=pl] {przeglą
606daj według krajów}
607_textdefaultshorttext_ [l=pl] {brak określonej klasyfikacji}
608
609_textSearchlong_ [l=pl] {<p>MoÅŒna <i>wyszukiwać dokumenty zawierają
610ce określone słowa</i>.
611W tym celu naleÅŒy otworzyć stronę wyszukiwania. Jest to pierwsza strona
612pojawiają
613ca się po uruchomieniu programu. Aby otworzyć ją
614 z dowolnej
615innej strony programu, kliknij przycisk <i>znajdź</i>. }
616
617
618# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
619
620_textTitlelong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
621dać publikacje według tytułów</i>,
622kliknij przycisk <i>tytuły a-z</i>. Pojawi się lista ksią
623ÅŒek
624w kolejności alfabetycznej. }
625
626# Not true DC, kept for legacy reasons
627_textCreatorlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
628dać publikacje według autorów</i>,
629kliknij przycisk <i>autorzy a-z</i>. Pojawi się lista ksią
630ÅŒek
631uporzą
632dkowana według nazwisk autorów. }
633
634_textSubjectlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
635dać publikacje według tematu</i>,
636kliknij przycisk <i>tematy</i>. Pojawi się lista tematów,
637kaÅŒdy przedstawiony jako półka z ksią
638ÅŒkami. }
639
640_textDescriptionlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
641dać publikacje według opisu</i>,
642kliknij przycisk <i>opisy</i>. Pojawi się lista opisów. }
643
644_textPublisherlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
645dać publikacje według wydawcy</i>,
646kliknij przycisk <i>wydawcy</i>. Pojawi się lista wydawców. }
647
648_textContributorlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
649dać publikacje według nazwisk współpracowników</i>,
650kliknij przycisk <i>współpracownicy</i>. Pojawi się lista współpracowników. }
651
652_textDatelong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
653dać publikacje według dat</i>, kliknij
654przycisk <i>daty</i>. Pojawi się lista wszystkich wydań
655w kolejności chronologicznej. }
656
657_textTypelong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
658dać publikacje według typu</i>,
659kliknij przycisk <i>typy</i>. Pojawi się lista typów. }
660
661_textFormatlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
662dać publikacje według formatów</i>,
663kliknij przycisk <i>formaty</i>. Pojawi się lista formatów.}
664
665_textIdentifierlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
666dać publikacje według identyfikatora</i>,
667kliknij przycisk <i>identyfikatory</i>. Pojawi się lista identyfikatorów. }
668
669# Not true DC, kept for legacy reasons
670_textSourcelong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
671dać publikacje według nazw plików</i>,
672kliknij przycisk <i>nazwy plików</i>. Pojawi się alfabetyczna lista
673plików. }
674
675_textLanguagelong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
676dać publikacje według języka</i>,
677kliknij przycisk <i>języki</i>. Pojawi się alfabetyczna lista
678języków. }
679
680_textRelationlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
681dać publikacje według relacji</i>,
682kliknij przycisk <i>relacje</i>. Pojawi się lista relacji.}
683
684_textCoveragelong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
685dać publikacje według dziedzin</i>,
686kliknij przycisk <i>dziedzina</i>. }
687
688_textRightslong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
689dać publikacje według praw autorskich</i>,
690kliknij przycisk <i>prawa autorskie</i>. }
691
692
693
694_textOrganizationlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
695dać publikacje wg
696organizacji</i> kliknij przycisk <i>Organizacje</i>. Pojawi się
697lista organizacji. }
698
699_textHowtolong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
700dać publikacje według listy "jak..." (jak to zrobić)</i>,
701kliknij przycisk <i>jak...</i>. Pojawi się lista zagadnień "jak to zrobić". }
702
703_textTopiclong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
704dać publikacje według tematów</i>,
705kliknij przycisk <i>temat</i>. Pojawi się lista tematów. }
706
707_textTolong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
708dać publikacje według pola Do (odbiorca)</i>,
709kliknij przycisk <i>do</i>. Pojawi się lista odbiorców. }
710
711_textFromlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
712dać publikacje według zawartości pola Od (nadawca)</i>,
713kliknij przycisk <i>od (nadawca)</i>. Pojawi się lista nadawców. }
714
715_textSerieslong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
716dać publikacje według serii</i>,
717kliknij przycisk <i>serie</i>. Pojawi się lista serii
718znajdują
719cych się w kolekcji. }
720
721_textBrowselong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
722dać publikacje</i>, kliknij
723przycisk <i>przeglą
724daj</i> . }
725
726_textPeoplelong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
727dać publikacje według nazwiski</i>,
728kliknij przycisk <i>osoby a-z</i>. Pojawi się alfabetyczna
729lista nazwisk. }
730
731_textAcronymlong_ [l=pl] {<p>Aby znaleźć <i>publikacje zawierają
732ce wyszukiwane skróty</i>,
733kliknij przycisk <i>skróty</i> . Pojawi się lista skrótów
734i miejsc, w których się pojawiają
735. }
736
737_textPhraselong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
738dać publikacje według wyraÅŒeń</i>,
739kliknij przycisk <i>wyraÅŒenia</i>. Pojawi się przeglą
740darka wyraÅŒeń phind. }
741
742_textArtistlong_ [l=pl] {<p>Aby znaleźć <i>publikacje dotyczą
743ce artysty</i>,
744kliknij przycisk <i>artysta</i>. Pojawi się alfabetyczna
745lista artystów. }
746
747_textKeywordlong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
748dać publikacje według słów kluczowych</i>,
749kliknij przycisk <i>słowa kluczowe</i>. Pojawi się lista słów kluczowych. }
750
751_textVolumelong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
752dać publikacje według wolumenów</i>,
753kliknij przycisk <i>wolumeny</i>. Pojawi się lista wolumenów. }
754
755_textCaptionslong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
756dać publikacje zawierają
757ce poszukiwany podpis pod grafiką
758</i>,
759kliknij przycisk <i>podpisy</i>. Pojawi się lista podpisów. }
760
761_textCountrieslong_ [l=pl] {<p>Aby <i>przeglą
762dać publikacje według kraju pochodzenia</i>
763kliknij przycisk <i>kraje</i>. Pojawi się lista krajów.}
764
765
766_textdefaultlongtext_ [l=pl] {<p>Kliknij przycisk <i>Nieznane</i>, aby
767przeglą
768dać publikacje uporzą
769dkowane według zawartości pola Nieznane. }
770
771_texthelptopicstitle_ [l=pl] {Tematy}
772
773_textreadingdocs_ [l=pl] {Jak czytać dokumenty}
774
775_texthelpreadingdocs_ [l=pl] {
776<p>Po znalezieniu dokumentu w lewym górnym rogu strony pojawia się
777jego tytuł lub obraz strony tytułowej. W niektórych kolekcjach towarzysz temu spis treści,
778a w innych pojawia się tylko numer strony bieŌą
779cej oraz pole umoÅŒliwiają
780ce wybór
781nowej strony i przejście do przodu lub wstecz. W spisie treści nagłówek
782bieŌą
783cego rozdziału jest drukowany czcionką
784 pogrubioną
785, a spis jest rozwijalny --
786kliknij nazwę folderu, aby go otworzyć lub zamkną
787ć; aby zamkną
788ć ksią
789ÅŒkę,
790kliknij u góry ikonę otwartej ksią
791ÅŒki.</p>
792
793<p>PoniÅŒej znajduje się tekst bieŌą
794cego rozdziału. Strzałki u dołu strony
795umoÅŒliwiają
796 przejście do następnego lub poprzedniego rozdziału.</p>
797
798<p>Pod tytułem lub fotografią
799 znajduje się kilka przycisków. Aby rozwiną
800ć
801cały tekst bieŌą
802cego rozdziału lub ksią
803ÅŒki, kliknij przycisk <i>Rozwiń tekst</i>.
804Rozwijanie tekstu duÅŒego dokumentu moÅŒe trwać długo i zają
805ć sporo pamięci operacyjnej!
806Aby rozwiną
807ć zawartość spisu treści, kliknij przycisk<i>Rozwiń spis treści</i>.
808Aby otworzyć nowe okno przeglą
809darki, kliknij przycisk <i>Nowe okno</i>
810(Jest to przydatne podczas porównywania zawartości lub jednoczesnego odczytywania dwóch dokumentów.)
811W wynikach wyszukiwania poszukiwane wyrazy są
812 wyróŌnione. Aby wyłą
813czyć wyróŌnianie, naleÅŒy klikną
814ć przycisk <i>Bez wyróŌniania</i>.</p>
815}
816
817# help about the icons
818_texthelpopenbookshelf_ [l=pl] {Otwórz półkę z ksią
819ÅŒkami}
820_texthelpopenbook_ [l=pl] {Otwórz/zamknij ksią
821ÅŒkę}
822_texthelpviewtextsection_ [l=pl] {Przeglą
823daj rozdział}
824_texthelpexpandtext_ [l=pl] {Włą
825cz/Wyłą
826cz wyświetlanie całego tekstu}
827_texthelpexpandcontents_ [l=pl] {Rozwiń/Zwiń spis treści}
828_texthelpdetachpage_ [l=pl] {Otwórz stronę w nowym oknie}
829_texthelphighlight_ [l=pl] {WyróŌniaj/Nie wyróŌniaj wyszukiwane wyraŌenia}
830
831
832_texthelpsearchingtitle_ [l=pl] {Jak formułować kwerendę w poszukiwaniu konkretnych wyrazów}
833
834_texthelpsearching_ [l=pl] {
835<p>
836 Aby uruchomić kwerendę, wykonaj na stronie wyszukiwania następują
837ce czynności:<p>
838
839 <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
840 <li>Zdecyduj, czy dopasowane mają
841 być wszystkie słowa, czy tylko niektóre słowa kwerendy
842 <li>Wpisz poszukiwane wyrazy
843 <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
844 </ol>
845
846<p>Po zakończeniu kwerendy pojawią
847 się tytuły 20 dokumentów.
848Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
849Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
850lub powrócić do poprzedniej dwudziestki itd. Aby przejrzeć dokument, kliknij tytuł
851dokumentu lub mały przycisk obok niego.
852
853<p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 100 dokumentów.
854 Aby zmienić tę liczbę, kliknij przycisk
855 <i>preferencje</i> u góry strony.<p>
856}
857
858_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {Postać kwerendy}
859_texthelpqueryterms_ [l=pl] {
860<p>Wyszukiwane sa wszystkie wyraÅŒenia w polu kwerendy.
861Słowo moÅŒe zawierać jedynie litery i cyfry. Wyrazy są
862 oddzielone "białymi" znakami
863(spacjami lub znakami tabulacji). JeÅŒeli pojawiają
864 się inne znaki, np. interpunkcyjne,
865są
866 traktowane jak spacje. Wyszukiwanie cią
867gów znaków zawierają
868cych znaki
869interpunkcyjne nie jest moÅŒliwe.
870
871<p>Na przykład, kwerenda<p>
872 <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
873 <p>daje ten sam wynik, co<p>
874 <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands Systems for Sustainability 1993 </kbd></ul><p>
875}
876
877_texthelpquerytypetitle_ [l=pl] {Typ kwerendy}
878_texthelpquerytype_ [l=pl] {
879<p>Są
880 dwa rodzaje kwerend.
881
882<ul>
883 <li>Wyszukiwanie <b>wszystkich</b> wyrazów. Dokumenty mają
884 zawierać
885 wszystkie wpisane słowa. Wyniki są
886 wyświetlane w kolejności alfabetycznej.<p>
887
888 <li>Wyszukiwanie dokumentów zawierają
889cych <b>niektóre</b> spośród wpisanych wyrazów.
890 Dokumenty są
891 wyświetlane w kolejności najlepszego dopasowania do kwerendy.
892 Stopień dopasowania zaleÅŒy od następują
893cych czynników:
894
895 <p><ul>
896 <li> im więcej poszukiwanych wyrazów w dokumencie, tym lepsze dopasowanie;
897 <li> rzadko spotykane wyrazy są
898 waŌniejsze niŌ wyrazy popularne;
899 <li> krótkie dokumenty dają
900 lepsze dopasowanie.
901 </ul>
902</ul>
903
904<p>MoÅŒna uÅŒyć dowolnie wielu wyrazów -- moÅŒe to być całe zdanie
905lub nawet cały akapit. W przypadku podania tylko jednego wyrazu
906dokumenty będą
907 ułoÅŒone według częstotliwości występowania wyrazu w dokumencie.<p>
908}
909
910_textdatesearch_ [l=pl] {Przeszukiwanie według dat}
911
912_texthelpdatesearch_ [l=pl] {
913Wyszukiwanie według dat umoÅŒliwia znalezienie dokumentów
914dotyczą
915cych zdarzeń z pewnego okresu. Mogą
916 to być dokumenty
917z jednego roku lub z przedziału lat. Wpisanie poszukiwanych wyraÅŒeń
918nie jest konieczne. Wpisywanie dat równieÅŒ nie jest obowią
919zkowe.<p>
920}
921
922_texthelpdatehowtotitle_ [l=pl] {Sposób uŌycia:}
923_texthelpdatehowto_ [l=pl] {
924<ul>
925 <li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
926cych jednego roku:<p>
927 <ul>
928 B970<li>Wpisz poszukiwane wyraÅŒenia
929 <li>Wpisz rok w polu "Data począ
930tkowa (lub jedyna data)"
931 <li>JeÅŒeli data naleÅŒy do okresu przed naszą
932 erą
933 (przed Chrystusem),
934 w menu rozwijalnym obok tego pola zaznacz opcję "p.n.e."
935 <li>Uruchom wyszukiwanie
936 </ul>
937<p><li>W celu wyszukania dokumentów dotyczą
938cych zakresu dat:<p>
939 <ul>
940 <li>Wpisz poszukiwane wyraÅŒenia
941 <li>W polu "Data począ
942tkowa (lub jedyna data)" wpisz datę począ
943tkową
944
945 <li>W polu "Data końcowa" wpisz datę końcową
946
947 <li>W meniu rozwijalnym zaznacz opcję "p.n.e." obok tej daty lub dat, których to dotyczy
948 <li>Uruchom wyszukiwanie
949 </ul>
950</ul><p>
951}
952
953_texthelpdateresultstitle_ [l=pl] {Reguły wyszukiwania}
954_texthelpdateresults_ [l=pl] {
955Wyszukiwanie dokumentów dotyczą
956cych roku 1903 oznacza wyszukiwanie dokumentów na temat roku 1903, a nie np. spisów literatury wydanych w 1903. Wynik kwerendy moÅŒe zawierać dokumenty dotyczą
957ce np. lat 1899-1911, poniewaÅŒ 1903 mieści się w tym przedziale czasu oraz dokumenty z tytułem zawierają
958cym wzmiankę o stuleciu, do którego naleÅŒy poszukiwany rok (np. 20 stulecie lub dwudziesty wiek). Oznacza to, ÅŒe poszukiwane daty mogą
959 w ogóle się nie pojawiać w dokumentach przedstawionych w wyniku kwerendy<p>
960}
961
962_textchangeprefs_ [l=pl] {Zmiana preferencji}
963
964_texthelppreferences_ [l=pl] {
965<p>Aby dostosować interfejs do własnych potrzeb, kliknij przycisk <i>preferencje</i> u góry strony.
966}
967
968_texthelpcollectionprefstitle_ [l=pl] {Preferencje kolekcji}
969_texthelpcollectionprefs_ [l=pl] {
970Niektóre kolekcje składają
971 się z podzbiorów, które moÅŒna przeszukiwać
972niezaleÅŒnie od siebie lub łą
973cznie, jak jedną
974 całość. Na stronie Preferencje moÅŒna
975wybrać podkolekcje, które mają
976 być uwzględnione podczas przeszukiwania.
977}
978
979_texthelplanguageprefstitle_ [l=pl] {Preferencje językowe}
980_texthelplanguageprefs_ [l=pl] {
981KaÅŒda kolekcja ma domyślny język prezentacji, ale moÅŒna włą
982czyć inny język.
983MoÅŒna takÅŒe zmienić schemat kodowania znaków w bibliotece Greenstone, aby dostosować go
984do przeglą
985darki na swoim komputerze -- program wybiera wartości domyślne,
986które zwykle dają
987 dobre wyniki, ale w niektórych przeglą
988darkach lepiej jest wybrać
989inny schemat kodowania znaków. Wszystkie kolekcje umoÅŒliwiają
990 zmianę domyślnego
991interfejsu graficznego na interfejs tekstowy. Jest to szczególnie przydatne tym,
992którzy ze względu na trudności wzrokowe uÅŒywają
993 duÅŒych czcionek ekranowych
994lub syntezatorów mowy w celu prezentacji wyników.
995}
996
997_texthelppresentationprefstitle_ [l=pl] {Preferencje prezentacji}
998_texthelppresentationprefs_ [l=pl] {
999
1000W zaleÅŒności od kolekcji moÅŒna ustawić kilka opcji w celu polepszenia wizualnej jakości
1001prezentacji.
1002
1003<p>W kolekcjach stron WWW moÅŒna wyłą
1004czyć pasek nawigacyjny u góry kaÅŒdej strony
1005dokumentu, dzięki czemu po zakończeniu wyszukiwania wyświetlana jest poszukiwana
1006strona WWW bez nagłówka biblioteki Greenstone. Aby ponownie uruchomić
1007wyszukiwanie, naleÅŒy w oknie przeglą
1008darki internetowej klikną
1009ć przycisk Wstecz.
1010MoÅŒna takÅŒe wyłą
1011czyć komunikaty diagnostyczne biblioteki, klikają
1012c odsyłacz
1013strony internetowej ulokowanej poza biblioteką
1014. W niektórych kolekcjach
1015stron WWW moÅŒna wybrać, czy odsyłacze na stronie Wyniki wyszukiwania
1016mają
1017 wskazywać URL strony, czy jej kopię przechowywaną
1018 w bibliotece cyfrowej.
1019}
1020
1021_texthelpsearchprefstitle_ [l=pl] {Preferencje wyszukiwania}
1022_texthelpsearchprefs_ [l=pl] {
1023<p>Rodzaj dopasowania podczas przeszukiwania tekstu moÅŒna wybrać za pomocą
1024
1025dwóch par przycisków. Pierwsza para, Wielkość liter, określa, czy dopasowanie
1026ma uwzględniać wielkość liter. Druga, Końcówki słów, określa, czy dopasowanie
1027ma uwzględniać końcówki słów. MoÅŒna takÅŒe wyszukiwać za pomocą
1028 duÅŒego
1029okna kwerendy. Dzięki temu łatwo jest wyszukać tekst wielkości całego akapitu.
1030Czas przeszukiwania nawet znacznych ilości tekstu jest krótki.
1031
1032<p>Na przykład, jeÅŒeli wybrano przyciski <i>Nie uwzględniaj wielkości liter</i> i
1033<i>Nie uwzględniaj końcówek słów</i>, kwerenda<p>
1034 <ul><kbd>African building</kbd></ul>
1035 <p>będzie równowaÅŒna kwerendzie<p>
1036 <ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>
1037 poniewaÅŒ wielka litera w wyrazie "African" będzie zmieniona w małą
1038,
1039 a w wyrazach "African" i "building" zostaną
1040 usunięte przyrostki "n" i "ing".
1041 W słowie "builds" usunięta zostanie litera "s".
1042
1043<p>Zaawansowany tryb kwerendy umoÅŒliwia modyfikowanie wyraÅŒeń za pomocą
1044
1045koniunkcji AND (&), alternatywy OR (|), i zaprzeczenia NOT (!). MoÅŒna takÅŒe włą
1046czyć
1047opcję Historia wyszukiwania, która pokazuje kilka ostatnich kwerend.
1048Ułatwia to wykonywanie kwerend będą
1049cych niewielką
1050 modyfikacją
1051 wcześniejszych
1052wyszukiwań. Ustawić moÅŒna równieÅŒ maksymalną
1053 liczbę trafień oraz liczbę trafień
1054prezentowanych jednorazowo w oknie.
1055}
1056
1057_texttanumbrowseoptions_ [l=pl] {Jest _numbrowseoptions_ sposobów wyszukiwania informacji w tej kolekcji:}
1058
1059_textsimplehelpheading_ [l=pl] {Jak znaleźć informacje w kolekcji _collectionname_}
1060
1061_texthelpscopetitle_ [l=pl] {Zakres kwerendy}
1062_texthelpscope_ [l=pl] {
1063<p>
1064W większości kolekcji moÅŒna wybrać róŌne indeksy przeszukiwania, na przykład
1065spis autorów lub tytułów. Dostępne mogą
1066 być równieÅŒ indeksy dotyczą
1067ce rozdziałów
1068lub akapitów. Zwykle zwracany jest pełny dokument, niezaleÅŒnie od rodzaju przeszukiwanego indeksu.
1069<p>Ksią
1070ÅŒki są
1071 otwierane automatycznie w miejscu właściwym dla wykonanej kwerendy.
1072}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.