Ignore:
Timestamp:
2007-01-18T13:31:17+13:00 (17 years ago)
Author:
nzdl
Message:

Updated translations, many thanks to tomasfiala

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/gsdl/macros/slovak.dm

  r13493 r13679  
  8585_labelCreator_ [l=sk] {Autori}  # Updated 26-Sep-2006 by tomasfiala
  8686_textSubject_ [l=sk] {Predmetu}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  87 _labelSubject_ [l=sk] {Predmety}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   87_labelSubject_ [l=sk] {Kľúčové slová}  # Updated 3-Jan-2007 by tomasfiala
  8888_textDescription_ [l=sk] {Popis}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  8989_labelDescription_ [l=sk] {Popis}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  9393_labelContributor_ [l=sk] {Prispievatelia }  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  9494_textDate_ [l=sk] {Dátum}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  95 _labelDate_ [l=sk] {Dátumi}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   95_labelDate_ [l=sk] {Dátumy}  # Updated 14-Dec-2006 by tomasfiala
  9696_textType_ [l=sk] {Typ}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  9797_labelType_ [l=sk] {Typy}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  213213_textgsdocs_ [l=sk] {Dokumentácia Greenstone}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  214214
  215 _textdescradmin_ [l=sk] {Umožňuje pridávať nových používateľov, manažovať kolekcie a poskytuje technické informácie o inštalácií.}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
   215_textdescradmin_ [l=sk] {Umožňuje pridávať nových používateľov, manažovať kolekcie a poskytuje technické informácie o inštalácii.}  # Updated 8-Jan-2007 by tomasfiala
  216216
  217217_textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéri Greenstone a projekte digitálnej knižnice Nového Zélandu.}  # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
   
  225225
  226226_textgli_ [l=sk] {Knihovnícke rozhranie}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  227 _textdescrgli_ [l=sk] {Umožňuje vytvárať, upravovať a mazať zbierky}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   227_textdescrgli_ [l=sk] {Umožňuje vytvárať, upravovať a mazať zbierky.}  # Updated 8-Jan-2007 by tomasfiala
  228228
  229229package collector
   
  522522# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
  523523# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
  524 _textdefaulthelp_ [l=sk] {prezeraním dokumentov podľa _1_ kliknutím na tlačidlo _2_}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
  525 
  526 _textSearchhelp_ [l=sk] {hľadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte kliknutím na tlačidlo _labelSearch_ }  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   524_textdefaulthelp_ [l=sk] {prezeraním dokumentov podľa _1_, kliknutím na tlačidlo _2_}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
   525
   526_textSearchhelp_ [l=sk] {hľadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte, kliknutím na tlačidlo _labelSearch_ }  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  527527_textTohelp_ [l=sk] {Prezerajte dokumenty podľa poľa kliknutím na tlačidlo _labelTo_}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  528528_textFromhelp_ [l=sk] {prezerať publikácie podľa _labelFrom_}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  529529_textBrowsehelp_ [l=sk] {prezerať dokumenty}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
  530530_textAcronymhelp_ [l=sk] {Zobraziť dokumenty podľa výskytu skratky _labelAcronym_}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  531 _textPhrasehelp_ [l=sk] {Prezerajte frázy vyskytujúce sa v dokumentoch kliknutím na tlačidlo _labelPhrase_.}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   531_textPhrasehelp_ [l=sk] {Prezerajte frázy vyskytujúce sa v dokumentoch, kliknutím na tlačidlo _labelPhrase_.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  532532
  533533_texthelptopicstitle_ [l=sk] {Témy}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  630630
  631631
  632 _texttanumbrowseoptions_ [l=sk] {Je _numbrowseoptions_ spôsobov ako nájsť informácie v tejto zbierke:}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   632_texttanumbrowseoptions_ [l=sk] {V zbierke je (sú) _numbrowseoptions_ spôsoby (-bov) ako hľadať informácie:}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  633633
  634634_textsimplehelpheading_ [l=sk] {Ako nájsť informácie v zbierke _collectionname_ }  # Updated 26-Sep-2006 by tomasfiala
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.