Changeset 14275


Ignore:
Timestamp:
2007-07-26T20:17:07+12:00 (16 years ago)
Author:
anna
Message:

Completed translations of the current Polish core interface. Many thanks to Maciej Jaros.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/macros/polish.dm

  r14274 r14275  
  222222_textgsdocs_ [l=pl] {Dokumentacja do Greenstone'a}  # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
  223223
  224 # -- Missing translation: _textdescradmin_
  225 
  226 # -- Missing translation: _textdescrgogreenstone_
   224_textdescradmin_ [l=pl] {Pozwala na dodanie nowych uÅŒytkowników, przedstawia zestawienia dotyczÄ
   225ce poszczególnych kolekcji oraz zawiera techniczne informacje o systemie Greenstone.}  # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
   226
   227_textdescrgogreenstone_ [l=pl] {Przedstawia oprogramowanie Greenstone oraz projekt, z którego wyrosło: “New Zealand Digital Library Project”}  # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
  227228
  228229_textdescrgodocs_ [l=pl] {Podręczniki do Greenstone'a}  # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
   
  664665
  665666_texthelpsearching_ [l=pl] {<p>
  666   Aby uruchomić kwerendę, wykonaj na stronie wyszukiwania następujÄ
   667   Aby uruchomić kwerendę, wykonaj na stronie wyszukiwania następujÄ
  667668ce czynności:<p>
  668  
  669   <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
  670       <li>Zdecyduj, czy dopasowane majÄ
   669   
   670   <ol><li>Wybierz rodzaj poszukiwanych wyraÅŒeń
   671       <li>Zdecyduj, czy dopasowane majÄ
  671672 być wszystkie słowa, czy tylko niektóre słowa kwerendy
  672       <li>Wpisz poszukiwane wyrazy
  673       <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
  674   </ol>
  675 
  676 <p>Po zakończeniu kwerendy pojawiÄ
   673       <li>Wpisz poszukiwane wyrazy
   674       <li>Kliknij przycisk <i>Rozpocznij wyszukiwanie</i>
   675   </ol>
   676 
   677 <p>Po zakończeniu kwerendy pojawiÄ
  677678 się tytuły 20 dokumentów.
  678 Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
  679 Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
  680 lub powrócić do poprzedniej dwudziestki itd.  Aby przejrzeć dokument, kliknij tytuł
  681 dokumentu lub mały przycisk obok niego.
  682 
  683 <p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 100 dokumentów.
  684   Aby zmienić tę liczbę, kliknij przycisk
  685   <i>preferencje</i> u góry strony.<p>
  686 }
   679 Przycisk u dołu strony umoÅŒliwia przejście do następnych 20 dokumentów.
   680 Na następnej stronie moÅŒna wybrać kolejnych 20 dokumentów
   681 lub powrócić do poprzedniej dwudziestki itd.  Aby przejrzeć dokument, kliknij tytuł
   682 dokumentu lub mały przycisk obok niego.
   683 
   684 <p>Maksymalnie wynik wyszukiwania obejmuje 100 dokumentów.
   685   Aby zmienić tę liczbę, kliknij przycisk
   686   <i>preferencje</i> u góry strony.<p>
   687}  # Updated 26-Jul-2007 by Maciej Jaros
  687688
  688689_texthelpquerytermstitle_ [l=pl] {Postać kwerendy}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.