Changeset 14853


Ignore:
Timestamp:
2007-11-28T15:13:17+13:00 (15 years ago)
Author:
anna
Message:

Complete Romanian translations for GLI Help. Many thanks to Constantinescu Nicolaie.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gli/trunk/help/ro/help.xml

  r14654 r14853  
  2020<Text id="7">Funcţiile mouse-ului sunt aceleaşi. Multe dintre componente permit de asemenea operaţiunea „drag” şi „drop”. Diferitele fereste îşi modică aparenţa atunci când o componentă este deasupra acestora.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  2121<Text id="8">Puteţi folosi tastatura pentru a completa câmpurile text. [Tab] muta focusul între multiplele câmpuri text.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  22 <!-- Missing translation: 11 -->
   22<Text id="11">IeşiÅ£i din programul InterfaÅ£a Bibliotecarului prin selectarea lui „Exit” din meniul „Dosar”. Mai întâi va fi salvată colecÅ£ia şi apoi se va închide.</Text><Updated date="5-Nov-2007 by constantinescu"/>
  2323</Section>
  2424<Section name="howtoavoidthisdocument">
  2525<Title>
  26 <!-- Missing translation: 12 -->
  27 </Title>
  28 <!-- Missing translation: 13 -->
  29 <!-- Missing translation: 14 -->
  30 <!-- Missing translation: 15 -->
   26<Text id="12">Cum să evitaÅ£i citirea acestui document</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   27</Title>
   28<Text id="13">Nu vă apucaÅ£i să citiÅ£i textul sistemului de asistenţă de la cap la coadă ! CitiÅ£i atât cât să învăţaÅ£i cum să primiÅ£i ajutor atunci când aveÅ£i nevoie.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   29<Text id="14">Elementul din meniul de „AsistenÅ£ei” marchează ceea ce ar trebui să fie cel mai apropiat punct de sprijin fiind marcat cu un icon reprezentând o carticică.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   30<Text id="15">Pentru cele mai multe dintre controale dacă poziÅ£ionaÅ£i cursorul deasupra acestora, apare un dialog de ajutor contextual (tool tip), care vă va dirija în ceea ce trebuie să faceÅ£i.</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
  3131<Text id="16">Înainte de a utiliza Interfaţa Bibliotecarului, mai întâi citiţi documentaţia Greenstone.</Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  3232</Section>
   
  3434<Section name="startingoff">
  3535<Title>
  36 <!-- Missing translation: 17 -->
  37 </Title>
  38 <!-- Missing translation: 18 -->
   36<Text id="17">Pornire</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   37</Title>
   38<Text id="18">Această secÅ£iune acoperă modalităţile de creare, încărcare, salvare şi ştergere a colecÅ£iilor.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  3939<Section name="creatingacollection">
  4040<Title>
  41 <!-- Missing translation: 19 -->
  42 </Title>
  43 <!-- Missing translation: 20 -->
  44 <!-- Missing translation: 21 -->
  45 <!-- Missing translation: 22 -->
  46 <!-- Missing translation: 23 -->
  47 <!-- Missing translation: 24 -->
  48 <!-- Missing translation: 25 -->
   41<Text id="19">Crearea unei Noi ColecÅ£ii</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   42</Title>
   43<Text id="20">Pentru a crea o nouă colecÅ£ie, deschideÅ£i meniul „Dosar” şi alegeÅ£i „Nou”. Câteva câmpuri trebuie să fie completate; valorile pot fi schimbate mai târziu dacă acest lucru este necesar din panoul de Formatare (Vizualizarea Formatului).</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   44<Text id="21">„Titlul colecÅ£iei” este textul afişat în capul paginii colecÅ£iei. Acesta poate avea orice lungime.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   45<Text id="22">„Descrierea conÅ£inutului” ar trebui să afişeze cât mai multe detalii posibil despre colecÅ£ie. UtilizaÅ£i tasta [Enter] pentru a o sparge în paragrafe.</Text><Updated date="17-Nov-2007 by constantinescu"/>
   46<Text id="23">În final, trebuie specificat dacă noua colecÅ£ie va avea aceeaşi aparenţă şi seturi de metadate ca o colecÅ£ie deja existentă sau dacă porniÅ£i o „ColecÅ£ie Nouă”. Noile colecÅ£ii au o configurare standard şi folosesc setul de metadate Dublin Core. Acest lucru se poate modifica ulterior.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   47<Text id="24">ApăsaÅ£i pe „OK” pentru a crea colecÅ£ia.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   48<Text id="25">Apăsând pe „Anulare” vă întoarceÅ£i imediat în panoul principal.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
  4949</Section>
  5050<Section name="savingacollection">
  5151<Title>
  52 <!-- Missing translation: 26 -->
  53 </Title>
  54 <!-- Missing translation: 27 -->
  55 <!-- Missing translation: 28 -->
  56 <!-- Missing translation: 29a -->
   52<Text id="26">Salvarea ColecÅ£iei</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   53</Title>
   54<Text id="27">SalvaÅ£i munca dumneavoastră în mod regulat prin deschiderea meniului „Dosar” şi alegerea opÅ£iunii „Salvare”. Salvarea unei colecÅ£ii nu este acelaşi lucru cu pregătirea acesteia pentru a fi utilizată în Greenstone (vezi <Reference target="producingthecollection"/>).</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   55<Text id="28">InterfaÅ£a Bibliotecarului protejează munca dumneavoastră prin salvare atunci când părăsiÅ£i programul sau este încărcată altă colecÅ£ie.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   56<Text id="29a">ColecÅ£iile sunt salvate într-un director din cadrul directorului de instalare pentru „colectare” denumit cu o versiune scurtă a numelui colecÅ£iei. Documentele sunt salvate în subdirectorul „importare” iar metadatele sunt salvate în fişierele „metadata.xml” din cadrul acestui director. InformaÅ£ia de configurare este salvată în fişierul „colect.cfg” din cadrul subdirectorului „etc”. Unele informaÅ£ii sunt salvate de asemenea într-un fişier denumit după colecÅ£ie având extensia „.col”. </Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
  5757</Section>
  5858<Section name="openingacollection">
  5959<Title>
  60 <!-- Missing translation: 30 -->
  61 </Title>
  62 <!-- Missing translation: 31 -->
   60<Text id="30">Deschiderea unei colecÅ£ii existente</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   61</Title>
   62<Text id="31">Pentru a deschide o colecÅ£ie alege „Deschide” din meniul „Fişier” pentru a ajunge la prompterul ColecÅ£iei. Apare o listă a colecÅ£iilor disponibile. SelectaÅ£i una pentru a-i vedea descrierea şi apăsaÅ£i pe „Deschide” pentru a o încărca. Dacă căutaÅ£i o colecÅ£ie care se află în afara directorului de „colectare” al Greenstone, daÅ£i click pe „Navighează” din dialogul aferent.</Text><Updated date="5-Nov-2007 by constantinescu"/>
  6363<Text id="32">În cazul în care rulează mai mult de o interfaţă Greenstone în acelaşi timp, directoarele relevante sunt „blocate” pentru a preveni interferenţele. La deschiderea unei colecţii, este creat un mic fişier temporar de blocare în directorul acestuia. Înainte de a deschide o colecţie, Interfaţa Bibliotecarului verifică să nu cumva ca acest fişier de blocare să existe deja. Oricum, atunci când se iese repede din Interfaţa Bibliotecarului fişierul de bocare rămâne activ în director. În acest caz, la deschiderea unei colecţii, bibliotecarul te întreabă dacă vrei să „preiei” controlul acesteia. Poţi face acest lucru dacă ai certitudinea că altcineva lucrează la aceeaşi colecţie.</Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  64 <!-- Missing translation: 33 -->
   64<Text id="33">Când deschizi o colecÅ£ie pe care InterfaÅ£a Bibliotecarului Greenstone nu a creat-o, îi va fi atribuit setul de metadate Dublin Core iar oricare metadate existente vor fi importate în acelaşi mod cum se întâmplă în cazul în care trageÅ£i fişierele ce au metadate. Procesul este descris în secÅ£iunea <Reference target="importingpreviouslyassignedmetadata"/></Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  6565</Section>
  6666<Section name="deletingcollections">
  6767<Title>
  68 <!-- Missing translation: 34 -->
  69 </Title>
  70 <!-- Missing translation: 35 -->
   68<Text id="34">Ştergerea ColecÅ£iilor</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   69</Title>
   70<Text id="35">Pentru a elimina permanent colecÅ£ii din sistemul Greenstone instalat, alegeÅ£i „Şterge...” din meniul „Dosar”. Va apărea o listă a colecÅ£iilor. SelectaÅ£i una dintre acestea pentru a-i vedea descrierea, bifaÅ£i căsuÅ£a de la finalul dialogului şi apăsaÅ£i „Şterge”. Această acÅ£iune este ireversibilă. Vă rugăm să procedaÅ£i cu mare atenÅ£ie.</Text><Updated date="5-Nov-2007 by constantinescu"/>
  7171</Section>
  7272</Section>
  7373<Section name="downloadingfiles">
  7474<Title>
  75 <!-- Missing translation: 36 -->
  76 </Title>
  77 <!-- Missing translation: 37 -->
   75<Text id="36">Descărcarea fişierelor din Internet</Text><Updated date="17-Nov-2007 by constantinescu"/>
   76</Title>
   77<Text id="37">Panoul <AutoText key="glidict::GUI.Download"/> te ajută să descarci resurse din Internet. Această secÅ£iune explică procedeul de descărcare din InterfaÅ£a Bibliotecarului.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
  7878<Section name="themirrorview">
  7979<Title>
  80 <!-- Missing translation: 38 -->
  81 </Title>
  82 <!-- Missing translation: 39 -->
  83 <!-- Missing translation: 39a -->
  84 <!-- Missing translation: 39b -->
  85 <!-- Missing translation: 39c -->
  86 <!-- Missing translation: 39d -->
  87 <!-- Missing translation: 39e -->
  88 <!-- Missing translation: 39f -->
  89 <!-- Missing translation: 39g -->
   80<Text id="38">Panoul de Descărcare</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   81</Title>
   82<Text id="39">Această secÅ£iune descrie cum se poate configura o operaÅ£iune de descărcare şi controlul procesului de download. AccesaÅ£i panoul <AutoText key="glidict::GUI.Download"/> prin accesarea opÅ£iunii. Jumătatea superioară a ecranului arată instrumentele de control ale descărcării. Jumătatea inferioară, iniÅ£ial, este goală, dar va prezenta o listă de operaÅ£iuni de descărcare, care, fie sunt în aşteptare, fie sunt încheiate. </Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   83<Text id="39a">Există câteva protocoale care pot fi folosite pentru descărcarea înregistrărilor, iar aceste sunt afişate în partea stângă sus.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   84<Text id="39b"><b>Web:</b> descarcă pagini web şi fişiere via HTTP şi FTP.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   85<Text id="39c"><b>OAI:</b> descarcă înregistrări de metadate dintr-un server OAI (Open Archive Initiative).</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   86<Text id="39d"><b>Z3950:</b> descarcă de la un server înregistrările Z3950 MARC care corespund unor anume criterii de căutare.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   87<Text id="39e"><b>SRW:</b> descarcă înregistrări MARCXML care se potrivesc cu un anumit criteriu de căutare de la un server SRW.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   88<Text id="39f">SelectaÅ£i tipul corespunzător prin alegerea acestuia din lista de pe partea stângă. Partea dreaptă prezintă opÅ£iunile disponibile pentru tipul de descărcare selectat. Pentru a afla ce face o opÅ£iune, poziÅ£ionaÅ£i cursorul deasupra acesteia: va apărea o fereastră cu explicaÅ£iile referitoare la opÅ£iunea în cauză. Unele dintre opÅ£iuni sunt „opÅ£ionale”: acestea sunt însoÅ£ite de o căsuţă de validare care trebuie bifată pentru ca opÅ£iunea să fie folosită. Unele dintre ele sunt „necesare”: acestea nu au o căsuţă de validare şi trebuie introdusă o valoare înainte de a porni descărcarea.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   89<Text id="39g">Din moment ce configurarea a fost făcută, apăsaÅ£i pe <AutoText key="glidict::Download.ServerInformation"/> pentru a verifica conexiunea la server şi pentru a vedea informaÅ£ii generale despre pagină sau server sau puteÅ£i apăsa pe <AutoText key="glidict::Mirroring.Download"/> pentru a începe descărcarea.</Text><Updated date="5-Nov-2007 by constantinescu"/>
  9090<Text id="39g-1">Există două butoane: „Preferinţe”, care se leagă la secţiunea conexiuni a Preferinţelor, de unde setările de proxy pot fi editate şi „Curăţa Cache”, care şterge toate fişierele anterior descărcate. Va fi nevoie să fie setată informaţia privind proxy-ul, dacă se foloseşte un server proxy pentru conectarea la Internet. Dacă este necesară autentificarea atunci când este efectuată o descărcare, serverul proxy va cere detaliile de autentificare. Interfaţa Bibliotecarului nu stochează parole între sesiuni.</Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/>
  91 <!-- Missing translation: 40 -->
  92 <!-- Missing translation: 42 -->
   91<Text id="40">Fişierele sunt descărcate într-un director numit <AutoText key="glidict::Tree.DownloadedFiles"/> (prezent doar atunci când opÅ£iunea de descărcare este activă) şi poate fi utilizat în oricare dintre colecÅ£ii. Fişierele sunt numite după URL-ul complet (pentru descărcările de pe web) sau o combinaÅ£ie de URL şi valori ale unor opÅ£iuni (pentru alte tipuri de descărcări). Pentru fiecare host este creat câte un director urmat de altele pentru fiecare parte a căii. Acest lucru se face pentru a se asigura că fiecare fişier este distinct.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   92<Text id="42">Lista de descărcări are o intrare pentru fiecare operaÅ£iune deja încheiată. Fiecare intrare are o zonă de text care oferă detaliile unei operaÅ£iuni împreună cu bara de progres care arată activitatea curentă. În partea stângă a fiecărei intrări apar trei butoane. „Pauză” este utilizat pentru a opri temporar o operaÅ£iune. „Vezi Jurnalul” deschide o fereastră care prezintă conÅ£inutul fişierului descărcat. „Închide” opreşte descărcarea şi scoate operaÅ£iunea de pe listă.</Text><Updated date="17-Nov-2007 by constantinescu"/>
  9393</Section>
  9494</Section>
  9595<Section name="collectingfiles">
  9696<Title>
  97 <!-- Missing translation: 44 -->
  98 </Title>
  99 <!-- Missing translation: 45 -->
   97<Text id="44">Colectarea fişierelor pentru ColecÅ£ie</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   98</Title>
   99<Text id="45">Din moment ce a fost iniÅ£iată o nouă colecÅ£ie, aceasta trebuie să conÅ£ină nişte fişiere. Acestea pot proveni din zona computerului pe care lucraÅ£i, din rândul unor fişiere descărcate de curând sau chiar din cadrul altor colecÅ£ii Greenstone. Este posibil ca unele dintre acestea să aibe deja ataşate metadate. Această secÅ£iune descrie  cum se pot importa fişiere.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
  100100<Section name="thegatherview">
  101101<Title>
  102 <!-- Missing translation: 46 -->
  103 </Title>
  104 <!-- Missing translation: 47 -->
  105 <!-- Missing translation: 48 -->
  106 <!-- Missing translation: 49 -->
  107 <!-- Missing translation: 50 -->
  108 <!-- Missing translation: 51 -->
  109 <!-- Missing translation: 52 -->
  110 <!-- Missing translation: 53 -->
  111 <!-- Missing translation: 54 -->
   102<Text id="46">Panoul de Colectare</Text><Updated date="17-Nov-2007 by constantinescu"/>
   103</Title>
   104<Text id="47">Această secÅ£iune introduce zona de Colectare folosită pentru a selecta care fişiere să fie incluse în colecÅ£ia construită. InterfaÅ£a Bibliotecarului porneşte cu zona de Colectare. Pentru a se întoarce la acest panou, apăsaÅ£i pe opÅ£iunea <AutoText key="glidict::GUI.Gather"/> direct mai jos de bara de meniu.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   105<Text id="48">Cele două zone mari denumite „SpaÅ£iu de Lucru” şi „ColecÅ£ie” sunt utilizate pentru a muta fişierele în cadrul colecÅ£iei proprii. Acestea conÅ£in „arbori de fişiere” care reprezintă fişiere şi directoare.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   106<Text id="49">SelectaÅ£i un element din arbore prin apăsarea pe acesta. (Există şi alte căi; vezi mai jos). DaÅ£i dublu-click pe un director, sau un singur click pe simbolul de deschidere de lângă, pentru a extinde (sau constrânge) conÅ£inutul său. ApăsaÅ£i dublu-click pe un fişier (sau click dreapta şi selectaÅ£i <AutoText key="glidict::Menu.Open_Externally"/>) pentru a-l deschide folosindu-se programul de aplicaÅ£ie asociate (vezi <Reference target="fileassociations"/>).</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   107<Text id="50">Arborele fişierelor din SpaÅ£iul de Lucru arată sursele de date disponibile InterfeÅ£ei Bibliotecarului -- sistemul local de fişiere (fiind incluse hard discul şi CD/DVD-ROM-urile), conÅ£inutul colecÅ£iilor Greenstone deja existente şi zona de preîncărcare (cache) a fişierelor descărcate. Aceste fişiere pot fi copiate şi vizualizate, dar nu pot fi mutate, şterse sau editate cu excepÅ£ia celor descărcate, care pot fi şterse. PuteÅ£i naviga în acest spaÅ£iu pentru a căuta fişierele dorite a fi incluse în colecÅ£ie.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   108<Text id="51">Arborele ColecÅ£iei reprezintă conÅ£inutul colecÅ£iei până în acest moment. IniÅ£ial acesta este nepopulat.</Text><Updated date="17-Nov-2007 by constantinescu"/>
   109<Text id="52">Se pot redimensiona spaÅ£iile prin poziÅ£ionarea cursorului mouseului peste bara gri care separă arborele (în acest moment se schimbă forma cursorului) şi se trage.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   110<Text id="53">La partea inferioară a ferestrei există o zonă de stare care arată progresul acÅ£iunilor implicând fişierele (copiere, mutare şi ştergere). Acestea pot să ia ceva timp pentru a fi încheiate.
   111Butonul „Stop” opreşte orice acÅ£iune care se desfăşoară în mod curent.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   112<Text id="54">Două butoane mari ocupă colÅ£ul dreapta jos al ecranului. „Director Nou” având imaginea unui director are ca efect crearea de noi directoare (vezi <Reference target="creatingfolders"/>). „Şterge” având imaginea unui coş de gunoi, elimină fişierele. Apăsând pe butonul Şterge va avea ca efect eliminarea oricăror fişiere selectate din arborele de fişiere al colecÅ£iei. Alternativ, fişierele pot fi şterse prin tragerea acestora peste butonul Şterge.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
  112113<Text id="55">Pentru a selecta câteva elemente în serie, se selectează pe primul, se ţine apăsată tasta [Shift] şi se apasă pe ultimul - selecţia va considera toate elementele dintre. Selectarea de elemente non-secvenţiale se ţine apăsată tasta [Ctrl] în timp ce se face selecţia. Aceste două metode sunt folosite împreună pentru a selecta grupuri de elemente neadiacente.</Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  113114</Section>
  114115<Section name="creatingshortcuts">
  115116<Title>
  116 <!-- Missing translation: 55a -->
  117 </Title>
  118 <!-- Missing translation: 56 -->
   117<Text id="55a">Crearea unei scurtături în Arborele de Lucru</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   118</Title>
   119<Text id="56">Anumite directoare precum cel care conÅ£ine paginile web personale, uneori au o semnificaÅ£ie specială. Dacă se doreşte, InterfaÅ£a Bibliotecarului le poate mapa la nivelul superior al arborelui fişierelor. Pentru a face acest lucru daÅ£i clic-dreapta pe directorul dorit. SelectaÅ£i „Crează scurtătură” şi introduceÅ£i un nume pentru director. Pentru a elimina un element, daÅ£i clic-dreapta pe directorul mapat şi selectaÅ£i „Elimină Scurtătură”.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
  119120</Section>
  120121<Section name="creatingfolders">
   
  122123<Text id="57">Crearea Directoarelor</Text><Updated date="11-Oct-2007 by constantinescu"/>
  123124</Title>
  124 <!-- Missing translation: 58 -->
  125 <!-- Missing translation: 59 -->
  126 <!-- Missing translation: 60 -->
   125<Text id="58">UtilizaÅ£i directoarele din arborele directoarelor ColecÅ£iei pentru a grupa fişiere şi pentru a le face mai uşor de găsit. Directoarele pot fi puse ca subdirectoare în alte directoare. Această procedură nu are vreo limitare indiferent de număr sau adâncime.</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
   126<Text id="59">Pentru a crea un nou director, selectaÅ£i la alegere un director existent din Arborele ColecÅ£iei şi apăsaÅ£i pe butonul Director Nou. Noul director apare în cadrul celui selectat sau la partea superioară, dacă nu este selectat niciunul. Vi se va cere să precizaÅ£i numele directorului (implicit se va pune numele „Director nou”).</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   127<Text id="60">Directoarele pot fi create, de asemenea prin clic-dreapta pe Arborele ColecÅ£iei sau peste un director, de unde se alege „Director Nou” şi se procedează ca mai sus.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  127128</Section>
  128129<Section name="addingfiles">
  129130<Title>
  130 <!-- Missing translation: 61 -->
  131 </Title>
  132 <!-- Missing translation: 62 -->
  133 <!-- Missing translation: 63 -->
  134 <!-- Missing translation: 64 -->
  135 <!-- Missing translation: 65 -->
   131<Text id="61">Adăugarea Fişierelor</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   132</Title>
   133<Text id="62">Fişierele pot fi copiate în colecÅ£ie prin drag&drop. Cursorul mouseului se estompează având forma elementului selectat (iar dacă sunt selectate mai multe, în numărul acestora). Elementele selectate sunt puse în Arborele ColecÅ£iei (dacă sursa a fost Arborele de Lucru) sau se pot muta în cadrul aceleiaşi colecÅ£ii (dacă sursa a fost Arborele ColecÅ£iei).</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
   134<Text id="63">Atunci când sunt copiate fişiere multiple, acestea sunt plasate în directorul Å£intă la acelaşi nivel indiferent de structura directorului din care provin. Atunci când copiaÅ£i un al doilea fişier având acelaşi nume în acelaşi director, vi se va cere dacă doriÅ£i să-l suprascrieÅ£i peste cel existent. Răspunzând cu „Nu” veÅ£i anula copierea fişierului, dar cele care nu au astfel de conflicte vor fi totuşi copiate. Pentru a anula toate operaÅ£iunile de copiere, apăsaÅ£i pe butonul „stop”.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   135<Text id="64">Doar cele mai „înalte” elemente sin selecÅ£ie vor fi mutate. Un director este considerat pe o poziÅ£ie superioară faţă de copii săi. Nu pot fi selectate fişierele dintr-un director, precum şi directorul însuşi (fişierele sunt directorul).</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   136<Text id="65">Atunci când adaugi un fişier, InterfaÅ£a Bibliotecarului caută prin directoarele sursă după fişiere auxiliare ce conÅ£in metadate atribuite anterior fişierelor adăugate, iar dacă acestea sunt găsite, se procedează la importul acestor metadate. Pe măsură ce se desfăşoară această operaÅ£iune, vi se va cere (de câteva ori) unele informaÅ£ii în plus pentru metadatele importate care se aranjează după seturile de metadate ale colecÅ£iei. Acest proces implică multe promptări distincte descrise în secÅ£iunea <Reference target="importingpreviouslyassignedmetadata"/>. Pentru o explicaÅ£ie mai detaliată a metadatelor asociate cu fişierele, puteÅ£i citi Capitolul 2 din Ghidului Dezvoltatorului Greenstone -- ObÅ£inerea a cât mai mult din documentele colecÅ£iei</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  136137<Text id="65a">Poţi să adaugi un document „figurant” la colecţie prin click-dreapta în Arborele Colecţiei sau pe director, unde selectaţi „Document figurant nou”. Acest lucru va crea un nou fişier gol asupra căruia pot fi asignate metadate. Fişierul poate fi înlocuit cu un fişier „real” la un moment ulterior.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  137138</Section>
   
  145146<Section name="removingfiles">
  146147<Title>
  147 <!-- Missing translation: 66 -->
  148 </Title>
  149 <!-- Missing translation: 67 -->
  150 <!-- Missing translation: 68 -->
   148<Text id="66">Eliminare Fişiere</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   149</Title>
   150<Text id="67">Există mai multe metode de eliminare a fişierelor şi directoarelor. Mai întâi trebuie indicate elementele care trebuie eliminate prin selectarea unuia sau a mai multor fişiere şi directoare după cum este descris în <Reference target="thegatherview"/>.</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
   151<Text id="68">Din moment ce fişierele au fost selectate, apăsaÅ£i pe butonul „şterge” pentru a-l elimina sau apăsaÅ£i tasta [Delete] a tastaturii ori trageÅ£i-l din colecÅ£ie pe butonul de ştergere, unde-i daÅ£i drumul.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
  151152</Section>
  152153<Section name="explodingfiles">
   
  162163<Section name="filteringthetree">
  163164<Title>
  164 <!-- Missing translation: 69 -->
  165 </Title>
  166 <!-- Missing translation: 70 -->
   165<Text id="69">Filtrarea Arborilor</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   166</Title>
   167<Text id="70">„Filtrarea” colecÅ£iei şi a arborilor colecÅ£iei vă permite limitarea căutării pentru anumite fişiere.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
  167168<Text id="71">Meniul derulant „Arată Fişierele” de sub fiecare arbore arată o listă de filtre predefinite, precum „Imagini”. Alegăndu-se această opţiune se ascund temporar toate celelalte fişiere din arbore. Pentru a restaura arborele, schimbaţi filtrul la opţiunea iniţială „Toate Fişierele”. Aceste operaţiuni nu modifică colecţia şi nici nu afectează fişierele din arbore.</Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  168 <!-- Missing translation: 72 -->
   169<Text id="72">PuteÅ£i specifica un filtru particularizat prin introducerea unui şablon de potrivire a fişierelor (doar în modul de operare Specialist în Sisteme de Bibliotecă şi cel Expert). UtilizaÅ£i abrevierile standard pentru fişiere precum „*.doc” („*” substituie orice caracter).</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  169170</Section>
  170171</Section>
  171172<Section name="enrichingacollection">
  172173<Title>
  173 <!-- Missing translation: 73 -->
  174 </Title>
  175 <!-- Missing translation: 74 -->
   174<Text id="73">Îmbogăţirea ColecÅ£iei proprii cu Metadate</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
   175</Title>
   176<Text id="74">După colectarea câtorva fişiere şi directoare în colecÅ£ie, acestea pot fi îmbogăţite cu informaÅ£ii adiÅ£ionale numite „metadate”. Această secÅ£iune explică cum sunt create metadatele, cum sunt editate, atribuite şi regăsite, precum şi cum sunt utilizate sursele externe de metadate (vezi, de asemenea Capitolul 2 al Ghidului Dezvoltatorului Greenstone -- ObÅ£inerea maximului din documente).</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
  176177<Section name="theenrichview">
  177178<Title>
  178 <!-- Missing translation: 75 -->
  179 </Title>
  180 <!-- Missing translation: 76 -->
  181 <!-- Missing translation: 77 -->
  182 <!-- Missing translation: 78 -->
  183 <!-- Missing translation: 79 -->
  184 <!-- Missing translation: 80 -->
  185 <!-- Missing translation: 81 -->
   179<Text id="75">Panoul de Îmbogăţire</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   180</Title>
   181<Text id="76">FolosiÅ£i modul <AutoText key="glidict::GUI.Enrich"/> pentru a asigna metadate documentelor din colecÅ£ie. Metadatele se referă la date -- în mod curent la titlu, autor, data creării ş.a.m.d. Fiecare element de metadate are două părÅ£i: <AutoText key="glidict::Metadata.Element"/> spune ce fel de element este (precum autor, de exemplu), iar <AutoText key="glidict::Metadata.Value"/> arată valoarea acelui element (de exemplu, numele autorului).</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
   182<Text id="77">La stânga panoului <AutoText key="glidict::GUI.Enrich"/> se află Arborele ColecÅ£iei. Sistemul opÅ£iunilor contextuale accesate prin click dreapta care a fost disponibil pentru Arborele ColecÅ£iei, panoul <AutoText key="glidict::GUI.Gather"/>, sunt disponibile şi aici. La dreapta este Tabelul Metadatelor, care arată metadatele pentru fişierele sau directoarele selectate din Arborele ColecÅ£iei. Coloanele poartă denumirea de culoare gri la partea superioară şi pot fi redimensionate prin delimitarea cu o linie de separare. Dacă sunt selectate mai multe fişiere şi directoare, culoarea neagră a textului indică faptul că au o valoare comună pentru toate, în timp ce textul gri indică contrariul. Editarea valorilor indicate cu gri va afecta doar acele documente care poartă acea valoare de metadate. Oricare valori noi introduse, vor fi adăugate valorilor deja selectate.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   183<Text id="78">Alăturat unor intrări de metadate este posibil să apară pictograma unui director. Acest lucru indică că valorile sunt moştenite de la un director părinte (sau străbun). Metadatele moştenite nu pot fi editate sau eliminate, pot fi doar preluate sau suprascrise. ApăsaÅ£i pe pictograma directorului pentru a merge imediat în directorul asupra căruia sunt atribuite metadatele.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   184<Text id="79">Apăsând pe un element de metadate din tabel vor fi afişate valorile existente pentru acel element din zona <AutoText key="glidict::EnrichPane.ExistingValues" args="..."/> de mai jos de tabel. Aceast „Arbore de Valori” este extensibil şi poate fi restrâns. De obiceise prezintă sub forma unei liste care arată toate valorile introduse anterior pentru elementul selectat. Apăsând pe o intrare o plasează automat pe aceasta în câmpul destinat valorii. Reciproc, introducând valoarea manual în câmpul de text are ca efect selectarea valorii din Arborele Valorilor care începe cu literele tocmai introduse. Apăsarea pe tasta [Tab] are ca efect autocompletarea restului valorii tocmai introduse în baza potrivirii automate mai sus menÅ£ionate.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   185<Text id="80">Valorile metadatelor pot fi organizate într-o ierarhie. Acest lucru este vizibil în Arborele Valorilor, unde sunt folosite directoarele pentru crearea nivelurilor interne. Valorile ierarhice pot fi introduse folosindu-se caracterul „|” pentru separarea nivelurilor. De exemplu, „Bibliotecă|CărÅ£i|Beletristică|Romantism” poate fi folosit într-o ierarhie care prezintă structura unei biblioteci reale. Astfel este posibilă gruparea valorilor împreună. De asemenea, grupurile pot fi atribuite ca metadate fişierelor sau directoarelor.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   186<Text id="81">Greenstone extrage metadatele automat din documente într-un set de metadate ale cărui elemente sunt prefixate cu „ex.”. Acesta nu are valori în arbore şi nu poate fi editat.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  186187</Section>
  187188<Section name="selectingmetadatasets">
  188189<Title>
  189 <!-- Missing translation: 82 -->
  190 </Title>
  191 <!-- Missing translation: 83 -->
   190<Text id="82">Selectarea Seturilor de Metadate</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   191</Title>
   192<Text id="83">Seturi de elemente de metadate predefinite numite ca „seturi de metadate”. Un exemplu este setul de metadate Dublin Core. Atunci când adaugi un set de metadate la colecÅ£ie, elementele sale sunt disponibile selectării. Pot exista mai mult de un singur set; pentru a preveni conflictul de nume se pune în vedere un mic identificator care identifică metadatele pentru un nume de element. De exemplu, elementul Creator, care face parte din Dublin Core, devine „dc.Creator”.
   193Seturile de Metadate sunt stocate în directorul metadatelor al InterfeÅ£ei Bibliotecarului şi au sufficul „.mds”.</Text></Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
  192194<Text id="84">Atunci când este creată o nouă colecţie, setul de metadate Dublin Core este adăugat automat. Pot fi selectate care dintre seturile de metadate sunt utilizate într-o colecţie prin apăsarea pe butonul „Gestiunea Seturilor de Metadate...” de sub Arborele Colecţiei din fereastra extinsă. Aceasta are ca efect deschiderea unei noi ferestre pentru gestionarea seturilor de metadate ale colecţiei.</Text><Updated date="11-Oct-2007 by constantinescu"/>
  193 <!-- Missing translation: 84a -->
  194 <!-- Missing translation: 84b -->
   195<Text id="84a">Lista „Seturi de Metadate Atribuite” arată care dintre seturi sunt atribuite curent în cadrul colecÅ£iei.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   196<Text id="84b">Pentru a utiliza un alt set de metadate împreună cu o colecÅ£ie încărcată, apăsaÅ£i pe „Adaugă...”. Va apărea o fereastră care vă va arăta seturile prezente implicit despre care GLI ştie. Pentru a adăuga unul dintre acestea, selectaÅ£i-l din listă şi apăsaÅ£i pe „Adaugă”. Dacă aÅ£i definit setul de metadate propriu, puteÅ£i utiliza butonul „Navighează” pentru a localiza fişierul în cadrul sistemului de fişiere.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  195197<Text id="84c">Pentru a crea un nou set de metadate, apăsaţi pe „Nou...”. Acest pas va lansa Editorul Greenstone pentri Seturile de Metadate, GEMS. O fereastră va apărea şi va cere numele setului, namespace-ul şi descrierea. Poţi, de asemenea să aşezi noul set pe unul preexistent, caz în care acesta va moşteni toate elementele din setul specificat. Apăsaţi OK. Fereastra principală arată setul de metadate pe partea stângă iar câteva atribute ale setului pe partea dreaptă. Dacă aţi poziţionat setul pe unul preexistent atunci vor fi afişate deja unul sau mai multe elemente. Apăsând pe unul, vor fi afişate atributele elementului în partea dreaptă.</Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  196 <!-- Missing translation: 84d -->
  197 <!-- Missing translation: 84e -->
  198 <!-- Missing translation: 84f -->
  199 <!-- Missing translation: 191 -->
  200 <!-- Missing translation: 192 -->
   198<Text id="84d">Pentru a adăuga un nou element, daÅ£i click dreapta pe set şi alegeÅ£i „Adaugă Element”. Pentru a adăuga un nou subelement, daÅ£i click dreapta pe element şi alegeÅ£i „Adaugă Subelement”. Elementele şi subelementele pot fi şterse alegând „Şterge (Sub)elementul” din meniul contextual.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   199<Text id="84e">Notă: Editorul Greenstone pentru Seturile de Metadate poate fi rulat independent de GLI prin selectarea acestuia din meniul de start al Greenstone sau prin rularea scripturilor gens.sh sau gems.bat din directorul gli al instalării Greenstone.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   200<Text id="84f">Uneori două seturi de metadate pot avea aceleaşi namespace-uri, de exemplu, Dublin Core şi Dublin Core Calificat - ambele au acelaşi namespace „dc”. Astfel de seturi nu pot fi utilizate în colecÅ£ie în acelaşi timp. Dacă doriÅ£i să adăugaÅ£i un set cu un namespace deja folosit de colecÅ£ie, vă va fi semnalată această situaÅ£ie printr-un mesaj de avertisment. Dacă continuaÅ£i cu această opraÅ£iune, setul existent va fi eliminat şi va fi adăugat cel nou. Oricare valori de metadate, care au fost atribuite vor fi transferate noului set atâta vreme cât acele elemete există şi în setul nou introdus.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   201<Text id="191">Având activ GEMS este posibilă editarea seturilor de metadate existente precum şi crearea unora noi. Apăsând butonul „Editare” este lansat GEMS având setul de metadate specific deschis. Din moment ce aÅ£i terminat de editat setul (aşa cum este descris mai sus), salvaÅ£i-l (Dosar->Salvare) şi închideÅ£i GEMS.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   202<Text id="192">Dacă una din colecÅ£ii nu mai are nevoie de un anume set de metadate, selectaÅ£i-l şi apăsaÅ£i pe „Elimină”. Dacă aÅ£i atribuit metadate elementelor sale veÅ£i fi rugat să precizaÅ£i cum se va proceda cu aceste metadate la următoarea deschidere a colecÅ£iei.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
  201203</Section>
  202204<Section name="appendingmetadata">
  203205<Title>
  204 <!-- Missing translation: 85 -->
  205 </Title>
  206 <!-- Missing translation: 86 -->
  207 <!-- Missing translation: 87 -->
  208 <!-- Missing translation: 88 -->
   206<Text id="85">Adăugarea Noilor Metadate</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   207</Title>
   208<Text id="86">Acum adăugăm un element de metadate unui fişier -- deopotrivă elementul şi valoarea. În primul rând selectaÅ£i fişierul din arborele de fişiere al colecÅ£iei din partea stângă. Această acÅ£iune are ca efect ca oricare metadate atribuite anterior acestui fişier sau director să apară în tabelul din dreapta.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   209<Text id="87">Următorul pas este să selectaÅ£i elementul de metadate care doriÅ£i să-l adăugaÅ£i prin selectarea acestuia din rândul corespunzător al tabelului.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   210<Text id="88">IntroduceÅ£i valoarea în câmpul aferent. UtilizaÅ£i caracterul „|” pentru a adăuga structură după cum este descris în <Reference target="theenrichview"/>. Apăsând tastele cursoare [Up] sau [Down] va salva valoarea de metadate şi va pune selecÅ£ia corespunzător. Apăsând pe tasta [Enter] va salva valorile de metadate şi va crea o nouă intrare goală pentru elementul de metadate permiţându-vă să atribuiÅ£i multiple valori unui element de metadate. </Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
  209211<Text id="89">Pot fi adăugate metadate unui director sau câtorva fişiere selectate împreună. Acestea sunt adăugate tuturor fişierelor din cadrul directorului sau selecţiei, precum şi directoarelor copil. Reţineţi faptul că atribuiţi metadate unui director iar toate fişierle adăugate în acesta moştenesc valorile directorului.</Text><Updated date="11-Oct-2007 by constantinescu"/>
  210212</Section>
   
  213215<Text id="90">Adăugarea de Metadate Definite Anterior</Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  214216</Title>
  215 <!-- Missing translation: 91 -->
  216 <!-- Missing translation: 92 -->
   217<Text id="91">Pentru a adăuga metadate care au o valoare existentă, mai întâi selectaÅ£i fişierul şi apoi selectaÅ£i elementul de metadate care-l atribuiÅ£i. SelectaÅ£i apoi valoarea necesară din arborele valorilor destinzând ierarhia directoarelor după cum este necesar. Valoarea intrării selectate apare în câmpul pentru metadate (alternativ, folosiÅ£i capacitatea de autoselect şi autocompletare ale arborelui).</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   218<Text id="92">Procesul de adăugare a metadatelor care au deja valori, unor directoare sau unei selecÅ£ii de multiple fişiere se face în acelaşi mod.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  217219</Section>
  218220<Section name="updatingmetadata">
  219221<Title>
  220 <!-- Missing translation: 93 -->
  221 </Title>
  222 <!-- Missing translation: 94 -->
  223 <!-- Missing translation: 95 -->
  224 <!-- Missing translation: 96 -->
   222<Text id="93">Editarea sau Eliminarea Metadatelor</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
   223</Title>
   224<Text id="94">Pentru a edita sau elimina o parte de metadate, mai întâi selectaÅ£i fişierul corespunzător şi apoi valoarea metadatelor din tabel. EditaÅ£i câmpul valorii ştergând tot textul dacă se doreşte eliminarea metadatelor.</Text><Updated date="17-Nov-2007 by constantinescu"/>
   225<Text id="95">Procesul este identic ca atunci când se actualizează un director având subdirectoare sau fişiere multiple, dar metadatele pot fi actualizate doar dacă sunt aceleaşi pentru toate fişierele/directoarele selectate.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   226<Text id="96">Arborele valorilor arată toate valorile curent atribuite, precum şi toate valorile anterioare pentru sesiunea curentă, astfel că modificarea sau ştergerea valorilor vor rămâne în arbore. Închiderea colecÅ£iei şi redeschiderea acesteia va conduce la ştergerea tuturor valorilor care nu mai sunt atribuite.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
  225227</Section>
  226228<Section name="reviewingmetadata">
  227229<Title>
  228 <!-- Missing translation: 97 -->
  229 </Title>
  230 <!-- Missing translation: 98 -->
  231 <!-- Missing translation: 99 -->
  232 <!-- Missing translation: 100 -->
  233 <!-- Missing translation: 101 -->
   230<Text id="97">Revizuirea Metadatelor Atribuite</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   231</Title>
   232<Text id="98">Uneori trebuie să fie văzute metadatele atribuite mai multor fişiere în acelaşi timp -- de exemplu, pentru a determina câte fişiere au mai rămas şi care trebuie prelucrate sau pentru a-Å£i face o idee asupra întinderii datelor.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   233<Text id="99">SelectaÅ£i fişierele din Arborele ColecÅ£iei pe care doriÅ£i să le examinaÅ£i, apoi clic-dreapta şi alegeÅ£i „Metadate Atribuite...”. Apare o fereastră numită „Toate Metadatele” dominată de un tabel cu multe coloane. Prima coloană arată numele fişierelor iar rândurile arată toate valorile de metadate atribuite acelor fişiere.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   234<Text id="100">Trasarea unui tabel poate să ia ceva timp mai ales dacă sunt selectate mai multe fişiere. PuteÅ£i să utilizaÅ£i în continuare InterfaÅ£a Bibliotecarului în timp ce este deschisă fereastra „Toate Metadatele”.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   235<Text id="101">Atunci când aceasta devine prea mare, se poate filtra tabelul „Toate Metadatele” prin aplicarea filtrelor asupra coloanelor. Pe măsură ce sunt adăugate noi filtre, doar acele rânduri care se potrivesc vor rămâne vizibile. Pentru a seta, modifica sau curăţa un filtru, apăsaÅ£i pe iconul „pâlnie” de la partea superioară a coloanei. Vi se vor cere mai multe informaÅ£ii privind filtrul. Din moment ce este setat un filtru, capul coloanei îşi modifică culoarea.</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
  234236<Text id="102">Propmtul pentru filtrări are două opÅ£iuni: „Simple” şi „Avansate”. Versiunea simplă filtrează coloanele astfel încât acestea prezintă doar rânduri, care conÅ£in o anume valoare de metadate ("*" pentru toate valorile). Pot fi selectate valori ale metadatelor din lista derulantă. Versiunea avansată permite diferite operaÅ£iuni de regăsire: trebuie să înceapă cu, nu conÅ£ine, alfabetic, fără şi este egal cu. Valorile regăsite pot fi editate să fie oricare şir (incluzând "*"). Poate fi aleasă opÅ£iunea de căutate să nu fie case sensitive. În fine, poate fi specificat un al doilea criteriu de  regăsire pentru a specifica gama de valori (prin folosirea lui AND) sau a valorilor alternative (prin selectarea operatorului OR). Sub această zonă există o opÅ£iune de schimbare a ordinii de sortare (ascendentă sau descendentă). Din moment de aÅ£i terminat, apăsaÅ£i pe „Setare filtru” pentru a aplica noul filtru asupra coloanei. ApăsaÅ£i pe „Elimină Filtru” pentru a renunÅ£a la filtrul curent. Trebuie notat că detaliile filtrelor sunt reÅ£inute totuşi chiar dacă filtrul nu mai este în vigoare.</Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  235 <!-- Missing translation: 103 -->
   237<Text id="103">De exemplu, pentru a sorta tabelul „Toate Metadatele”, alegeÅ£i o coloană, selectaÅ£i filtrul implicit (un filtru Simplu după "*") şi alegeÅ£i ordonare ascendentă sau descendentă.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
  236238</Section>
  237239<Section name="importingpreviouslyassignedmetadata">
  238240<Title>
  239 <!-- Missing translation: 104 -->
  240 </Title>
  241 <!-- Missing translation: 105 -->
  242 <!-- Missing translation: 106 -->
  243 <!-- Missing translation: 107 -->
  244 <!-- Missing translation: 108 -->
  245 <!-- Missing translation: 109 -->
   241<Text id="104">Importarea Metadatelor Asignate Anterior</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   242</Title>
   243<Text id="105">Această secÅ£iune descrie cum se importă metadate anterior atribuite: metadatele atribuite documentelor înainte de a fi adăugate colecÅ£iei.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   244<Text id="106">Dacă metadatele într-o formă recunoscută de InterfaÅ£a Bibliotecarului au fost atribuite anterior unui fişier -- de exemplu, atunci când alegi documentele dintr-o colecÅ£ie Greenstone existentă -- acestea sunt importate automat atunci când adaugi un fişier. Pentru a face acest lucru, metadatele trebuie să fie mapate peste seturile de metadate existente în colecÅ£ie.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   245<Text id="107">InterfaÅ£a Bibliotecarului cere informaÅ£iile necesare. Prompterul oferă instrucÅ£iuni scurte iar apoi arată numele medatelor elementului care este importat pe măsură ce apare în fişierul sursă. Acest câmp nu poate fi editat sau modificat. Următorul lucru este să  alegeÅ£i ce set de metadate al noului element care ar trebui să corespundă iar apoi ce element de metadate corespunde cu acel set. Sistemul selectează automat cea mai evidentă potrivire în condiÅ£iile setului şi ale elementului pentru noile metadate.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   246<Text id="108">După verificarea mapărilor se poate alege „Adaugă” pentru a adăuga un nou element de metadate la setul de metadate ales. (Acesta este activat dacă nu există niciun alt element cu acelaşi nume în cadrul setului ales). „Fuzionează” are ca efect maparea noului element peste cele alese de utilizator.
   247În final, „Ignoră” nu importă niciun element de metadate care are acest nume. Din moment ce au fost specificate detaliile de import ale unui anume număr de metadate, maparea informaÅ£iilor este reÅ£inută pe toată durata vieÅ£ii colecÅ£iei.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   248<Text id="109">Pentru detalii privind fişierele metadata.xml pe care sistemul Greenstone le foloseşte pentru a stoca metadatele, vezi Capitolul 2 al Ghidului Dezvoltatorului Greenstone -- ObÅ£inerea a cât mai mult din documentele colecÅ£iei.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  246249</Section>
  247250</Section>
  248251<Section name="designingacollection">
  249252<Title>
  250 <!-- Missing translation: 110 -->
  251 </Title>
  252 <!-- Missing translation: 111 -->
   253<Text id="110">Configurarea ColecÅ£iei</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   254</Title>
   255<Text id="111">Din moment ce fişierele sunt marcate cu metadate, pasul următor trebuie să se ia decizia  cum trebuie să fie  accesate documentele de către utilizatori. Care dintre informaÅ£ii se pretează căutării ? Care sunt modalităţile de navigare printre documente ? Aceste lucruri pot fi particularizate iar această secÅ£iune descrie cum puteÅ£i face acest lucru.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
  253256<Section name="thedesignview">
  254257<Title>
  255 <!-- Missing translation: 112 -->
  256 </Title>
  257 <!-- Missing translation: 113 -->
  258 <!-- Missing translation: 114 -->
  259 <!-- Missing translation: 115 -->
  260 <!-- Missing translation: 116 -->
   258<Text id="112">Panoul pentru Design</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   259</Title>
   260<Text id="113">Această secÅ£iune vă introduce în modul design şi vă explică cum să navigaÅ£i printre diversele panouri.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   261<Text id="114">Din InterfaÅ£a Bibliotecarului se poate configura modul în care documentele sunt procesate şi cum cunt accesate colecÅ£iile de către utilizatori. OpÅ£iunile de configurare sunt divizate în secÅ£iuni diferite, fiecare secÅ£iune fiind asociată cu o anumită etapă a particularizării caracteristicilor colecÅ£iei.</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
   262<Text id="115">În partea stângă este o listă cu diferitele moduri de vizualizare, iar în dreapta sunt controalele asociate cu cel curent. Pentru a trece la un mod de vizualizare diferit, apăsaÅ£i pe nnumele acestuia din listă.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   263<Text id="116">Pentru a înÅ£elege etapele şi termenii implicaÅ£i în proiectarea colecÅ£iei, mai întâi citiÅ£i Capitolele 1 şi 2 al Ghidului Dezvoltatorului Greenstone.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
  261264</Section>
  262265<Section name="plugins">
  263266<Title>
  264 <!-- Missing translation: 121 -->
  265 </Title>
  266 <!-- Missing translation: 122 -->
  267 <!-- Missing translation: 123 -->
  268 <!-- Missing translation: 123aa -->
  269 <!-- Missing translation: 124 -->
  270 <!-- Missing translation: 125 -->
  271 <!-- Missing translation: 126 -->
   267<Text id="121">Extensiile documentului</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   268</Title>
   269<Text id="122">Această secÅ£iune descrie cum se pot configura extensiile documentului folosit de colecÅ£ie. Este explicat modul în care specifici care dintre extensii le foloseşti, care sunt parametrii care trebuie pasaÅ£i lor şi ordinea în care apar. Sub opÅ£iunea „Design”, apăsaÅ£i pe „Extensiile documentului”.</Text><Updated date="17-Nov-2007 by constantinescu"/>
   270<Text id="123">Pentru a adăuga o extensie, selectaÅ£i-o folosind lista derulantă „Selectează o extensie pentru adăugare” şi apăsaÅ£i pe „Adaugă extensie”. Apare o fereastră numită „Configurarea argumentelor” - este descrisă în continuare. Din moment ce aÅ£i configurat noua extensie, aceasta este adăugată la finalul listei de „Extensii atribuite”. În modul de operare Bibliotecar, fiecare extensie cu excepÅ£ia lui UnknownPlug poate fi prezentă doar o singură dată în colecÅ£ie. În modurile de operare mai înalte, extensiile  pot să apară de mai multe ori. Argumentul process_exp va trebui să fie setat pentru a face totul operaÅ£ional.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   271<Text id="123aa">Pentru a vedea o descriere sumară a unei extensii, selectaÅ£i-o din lista derulantă „Selectează o extensie pentru adăugare” iar apoi poziÅ£ionaÅ£i mouse-ul deasupra. Va apărea un mesaj (tool-tip) cu descrierea.</Text><Updated date="5-Nov-2007 by constantinescu"/>
   272<Text id="124">Pentru a dezinstala o extensie, selectaÅ£i-o din listă şi apăsaÅ£i pe „Dezinstalează Extensia”.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   273<Text id="125">Extensiile sunt configurate prin furnizarea de argumente. Pentru a le modifica, selectaÅ£i extensia din listă şi apăsaÅ£i pe „Configurează extensie” (sau dublu-clic pe extensie). Apare un dialog al „Configurării Argumentelor”, care dispune de variate mijloace de control pentru argumente specifice.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   274<Text id="126">Există mai multe tipuri de control. Unele sunt exprimate prin căsuÅ£e cu bifă care activează opÅ£iunea în cazul punerii bifei. Altele sunt fragmente de text care au o căsută cu bifă şi un câmp de text aferent. ApăsaÅ£i pe căsuţă pentru a confirma acel argument iar apoi introduceÅ£i textul corespunzător (expresii regulate, căile directoarelor sau fişierelor, etc). Altele se prezintă sub forma de meniuri derulante din care puteÅ£i selecÅ£iona un anume set de valori. Pentru a înÅ£elege ce face un argument, plasaÅ£i cursorul mouseului deasupra numelui aceluia pentru un moment şi va apărea o descriere.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  272275<Text id="127">Atunci când se schimbă configuraţia, se apasă pe OK pentru a efectua schimbările şi pentru a se închide fereastra de dialog sau pe „Cancel” pentru a închide dialogul fără a modifica niciunul din argumentele pluginului. </Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  273 <!-- Missing translation: 128 -->
   276<Text id="128">Extensiile din listă sunt executate în ordine iar ordinea este de multe ori importantă. Ordinea extensiilor poate fi modificată doar în modurile Specialist în Sisteme de Bibliotecă şi Expert (vezi şi <Reference target="preferences"/>).</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
  274277</Section>
  275278<Section name="searchindexes">
  276279<Title>
  277 <!-- Missing translation: 134 -->
   280<Text id="134">Indexuri de căutare</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
  278281</Title>
  279282<Text id="si-1">Indexurile specifică în care dintre părţile colecţiei se pot face căutări. Această secţiune explică cum se adaugă sau se scot indexurile şi cum se adaugă un index implicit. Sub opţiunea <AutoText key="glidict::GUI.Design"/>, se apasă pe <AutoText key="glidict::CDM.GUI.Indexes"/>.</Text><Updated date="11-Oct-2007 by constantinescu"/>
  280 <!-- Missing translation: si-2 -->
  281 <!-- Missing translation: si-2a -->
  282 <!-- Missing translation: si-3 -->
   283<Text id="si-2">În partea dreaptă sus a panoului <AutoText key="glidict::CDM.GUI.Indexes"/> este afişată informaÅ£ia referitoare la indexator, care este utilizată în mod curent de colecÅ£ie. Aceasta poate fi modificată apăsând pe <AutoText key="glidict::CDM.BuildTypeManager.Change"/>. O fereastră va apărea cu lista opÅ£iunilor: MG, MGPP şi Lucene. Această modificare afectează maniera în care este construit indexul şi poate afecta modul în care este construit indexul referitor la  funcÅ£ionalitate.</Text><Updated date="17-Nov-2007 by constantinescu"/>
   284<Text id="si-2a">Lista <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Indexes"/> arată care dintre indexuri sunt atribuite actualmente colecÅ£iei.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   285<Text id="si-3">Pentru a adăuga un index, apăsaÅ£i pe <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.New_Index"/>... Va apărea o fereastră cu o listă a surselor care includ text şi metadate. SelectaÅ£i care dintre surse se doresc a fi indexate. Butoanele <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Select_All"/> şi <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Select_None"/> vor bifa sau invers toate elementele din listă. Din moment ce a fost definit un nou index, apăsaÅ£i pe <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Add_Index"/> pentru a-l adăuga colecÅ£iei.
   286<AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Add_Index"/> va deveni activ doar când setările descriu un index nou care nu este atribuit deja colecÅ£iei.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  283287<Text id="s1-3a">Pentru indexurile MG, trebuie, de asemenea să specificaţi granularitatea indexului folosind meniul <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Level"/></Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  284 <!-- Missing translation: si-4 -->
  285 <!-- Missing translation: si-5 -->
  286 <!-- Missing translation: si-6 -->
  287 <!-- Missing translation: si-7 -->
  288 <!-- Missing translation: si-8 -->
  289 <!-- Missing translation: si-9 -->
   288<Text id="si-4">Pentru indexurile MGPP şi Lucene, granularitatea indexului este determinată la nivel global şi nu la nivel de index.
   289Nivelurile posibile sunt afişate în panoul <AutoText key="glidict::CDM.GUI.Indexes"/> şi pot fi adăugate la colecÅ£ie prin bifarea căsuÅ£elor aferente.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   290<Text id="si-5">Pentru MGPP şi Lucene este disponibil in index special: este vorba despre un index tip „toatecâmpurile”, care furnizează o căutare combinată asupra tuturor indexurilor specificate fără a fi nevoit să specifice unul separat care să conÅ£ină toate sursele. Pentru a adăuga acest index, bifaÅ£i căsuÅ£a <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Allfields_Index"/> şi apăsaÅ£i pe <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Add_Index"/>.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
   291<Text id="si-6">Pentru MGPP şi Lucene există, de asemenea un buton <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Add_All"/> acÅ£ionând ca o scurtătură pentru adăugarea tuturor metadatelor şi a surselor de text ca indexuri individuale.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   292<Text id="si-7">Pentru a edita un index, selectaÅ£i-l şi apăsaÅ£i pe <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Edit_Index"/>. Pentru <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.New_Index"/> este prezentat un dialog similar.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   293<Text id="si-8">Pentru a elimina un index, selectaÅ£i-l din lista indexurilor atribuite şi apăsaÅ£i pe <AutoText key="glidict::CDM.IndexManager.Remove_Index"/>.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   294<Text id="si-9">Ordinea în care sunt specificate indexurile în lista Indexurilor Atribuite este ordinea în care apar în meniul derulant din pagina de căutare. UtilizaÅ£i butoanele <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Up"/> and <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Up"/> pentru a modifica această ordine.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  290295<Text id="si-10">Cea selectată implicit pe pagina de căutare este denumită „indexul implicit”. Acesta poate fi setat prin selectarea unui index din listă şi selectarea lui „Setează Implicit”. Indexul implicit este etichetat cu „[Index Implicit]” în lista „Indexurilor Atribuite”. Dacă nu este setat un index implicit, va fi folosit primul din listă ca fiind cel implicit.</Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/>
  291296<Text id="si-11">Numele folosite pentru lista derulantă de indexuri din pagina de căutare poate fi setată din <AutoText key="glidict::CDM.GUI.SearchMetadata"/> ca parte a panoului<AutoText key="glidict::GUI.Format"/> (vezi <Reference target="searchmetadatasettings"/>).</Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/>
   
  309314<Text id="150">Pentru a elimina un filtru, selectaţi-l din listă şi apăsaţi pe „Elimină Filtrul”.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  310315<Text id="151">Pentru a modifica un filtru, selectaţi-l din listă, schimbaţi oricare dintre valorile care vă apar în modul de editate şi apăsaţi pe „Înlocuieşte Filtrul” pentru a face schimbările.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  311 <!-- Missing translation: 151a -->
   316<Text id="151a">Definirea de filtre nu are ca efect crearea de subcolecÅ£ii. SubcolecÅ£iile sunt specificate în <AutoText key="glidict::CDM.SubcollectionManager.Subindex_Controls"/>, bazate pe filtrele abia definite.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  312317</Section>
  313318<Section name="assignpartitions">
   
  316321</Title>
  317322<Text id="153">După definirea uneia sau a mai multor filtre ale subcolecţiilor, folosiţi tabul „Atribuie Partiţii” pentru a construi indexurile pentru acestea (sau pentru un grup de filtre). Selecteză filtrul dorit sau filtrele din lista ”Filtrelor Definite ale Subcolecţiei” şi apăsaţi pe „Adaugă Partiţie”. Fiecare partiţie specificată va avea ca rezultat o subcolecţie care conţine documente care se potrivesc cu oricare dintre filtrele asociate cu acea partiţie. </Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  318 <!-- Missing translation: 154a -->
   323<Text id="154a">Pentru a modifica o partiÅ£ie, selectaÅ£i-o din listă, modificaÅ£i filtrele şi apăsaÅ£i pe <AutoText key="glidict::CDM.SubcollectionIndexManager.Replace_Subindex"/>.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
  319324<Text id="154">Pentru a elimina o partiţie, selectaţi-o din listă şi apăsaţi pe „Elimină Partiţie”.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  320 <!-- Missing translation: 154b -->
   325<Text id="154b">Ordinea în care sunt specificate partiÅ£iile este prezentă în lista PartiÅ£iilor Atribuite este şi ordinea după care apar în meniul derulant din pagina de căutare. FolosiÅ£i butoanele <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Up"/> şi <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Up"/> pentru a schimba acestă ordonare.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  321326<Text id="155">Pentru a face o partiţie cea implicită, selectaţi-o din listă şi apăsaţi <AutoText key="glidict::CDM.SubcollectionIndexManager.Set_Default_Subindex"/>.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  322 <!-- Missing translation: 155a -->
   327<Text id="155a">Numele utilizate în lista derulantă a partiÅ£iilor prezente în pagina de căutare, pot fi setate în <AutoText key="glidict::CDM.GUI.SearchMetadata"/> parte a panoului <AutoText key="glidict::GUI.Format"/> (vezi şi <Reference target="searchmetadatasettings"/>).</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
  323328</Section>
  324329<Section name="assignlanguages">
   
  328333<Text id="157">Această secţiune explică cum se constrâng indexurile de căutare la utilizarea cu o anumită limbă. Puteţi face acest lucru prin generarea unei partiţii folosind tabul „Atribuie Limba” din „Indexuri Partiţii”. </Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  329334<Text id="158">Pentru a adăuga o nouă partiţie de limbă, folosiţi tabul „Atribuie Limbă” pentru a construi un index. Selectaţi una sau mai multe limbi din lista „Limbi de adăugat” şi apăsaţi „Adaugă Partiţie”.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  330 <!-- Missing translation: 158a -->
   335<Text id="158a">Pentru a modifica o partiÅ£ie deja existentă, selectaÅ£i-o din lista „PartiÅ£iile de Limbă Atribuite”, modificaÅ£i limbile existente din lista „Limbi pentru adăugare” de mai jos şi apăsaÅ£i pe „Înlocuieşte PartiÅ£ie”.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
  331336<Text id="159">Pentru a elimina o partiţie de limbă, selectaţi-o din lista „Partiţiilor de Limbă Atribuite” şi apăsaţi pe „Eliminare Partiţie”.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  332 <!-- Missing translation: 159a -->
   337<Text id="159a">Ordinea în care sunt specificate partiÅ£iile de limbă în lista PartiÅ£iile de Limbă Atribuite, este ordinea în care acestea apar în meniul derulant din pagina de căutare. UtilizaÅ£i butoanele <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Up"/> şi <AutoText key="glidict::CDM.Move.Move_Up"/> pentru a modifica această ordine.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
  333338<Text id="160">Pentru a seta partiţia de limbă implicită, selectaţi-o din listă şi apăsaţi pe „Setează implicit”.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  334 <!-- Missing translation: 160a -->
   339<Text id="160a">Numele utilizate pentru lista derulantă în cazul partiÅ£iilor de limbă din pagina de căutare pot fi setate din zona <AutoText key="glidict::CDM.GUI.SearchMetadata"/> a panoului <AutoText key="glidict::GUI.Format"/> (vezi şi <Reference target="searchmetadatasettings"/>).</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
  335340</Section>
  336341</Section>
   
  351356<Section name="producingthecollection">
  352357<Title>
  353 <!-- Missing translation: 193 -->
   358<Text id="193">Producerea ColecÅ£iei</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
  354359</Title>
  355360<Text id="194">În momentul în care aţi strâns documentele unei colecţii, au fost adnotate cu metadate şi a fost proiectat modul în care se va înfăţişa colecţia, aceasta poate fi produsă folosindu-se Greenstone. Această secţiune explică cum se face acest lucru.</Text><Updated date="11-Oct-2007 by constantinescu"/>
  356361<Section name="thecreateview">
  357362<Title>
  358 <!-- Missing translation: 195 -->
  359 </Title>
  360 <!-- Missing translation: 196 -->
  361 <!-- Missing translation: 196a -->
  362 <!-- Missing translation: 197 -->
   363<Text id="195">Panoul de Creare</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   364</Title>
   365<Text id="196">Panoul de Creare este utilizat pentru a crea colecÅ£ia prin rularea scripturilor de construcÅ£ie a colecÅ£iilor proprii Greenstone pe baza informaÅ£iilor furnizate. AccesaÅ£i panoul de Creare prin apăsarea pe opÅ£iunea Crează.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   366<Text id="196a">Apăsând pe „Construieşte ColecÅ£ia” se iniÅ£ializează procesul de construcÅ£ie a acesteia. Timpul pe care această operaÅ£iune şi-l alocă depinde de dimensiunea colecÅ£iei şi numărul indexurilor care au fost create (pentru colecÅ£ii de mare întindere acest proces poate lua câteva ore). O bară de progres indică cât de mult din întregul proces a fost parcurs. Pentru a anula procesul în orice moment, apăsaÅ£i pe „Anulează ConstrucÅ£ia”.
   367Partea de jos a panoului prezintă câteva opÅ£iuni de control a procesului de construcÅ£ie.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   368<Text id="197">Din moment ce colecÅ£ia a fost construită cu succes, apăsând pe „Previzualizare ColecÅ£ie” va fi lansată o fereastră a browserului care se va deschide chiar la pagina dedicată colecÅ£iei.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  363369</Section>
  364370<Section name="builderrors">
  365371<Title>
  366 <!-- Missing translation: 199a -->
  367 </Title>
  368 <!-- Missing translation: 199b -->
   372<Text id="199a">Erori în construcÅ£ia colecÅ£iei</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   373</Title>
   374<Text id="199b">Uneori lucrurile pot să ia o turnură negativă în timpul construcÅ£iei colecÅ£iei. E posibil ca unele fişiere să nu poată fi procesate: restul colecÅ£iei se construieşte în ordine şi poate fi previzualizată, dar unele documente sunt absente. E posibil ca întreaga colecÅ£ie să nu fie construită corespunzător, caz în care apare un mesaj de atenÅ£ionare <AutoText key="glidict::CollectionManager.Cannot_Create_Collection"/> Atunci când acest lucru se întâmplă este de ajutor să intraÅ£i în modul expert al GLI (Dosar->PreferinÅ£e->Mod, vezi şi <Reference target="preferences"/>), setaÅ£i opÅ£iunea de construcÅ£ie „verbalizare” la 5 şi reconstruiÅ£i pentru a vedea dacă sunt mesaje de eroare şi care sunt acelea.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  369375</Section>
  370376<Section name="expertbuilding">
  371377<Title>
  372 <!-- Missing translation: 198a -->
  373 </Title>
  374 <!-- Missing translation: 198 -->
  375 <!-- Missing translation: 200a -->
  376 <!-- Missing translation: 201a -->
   378<Text id="198a">Panoul de creare în Modul Expert</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   379</Title>
   380<Text id="198">În modul de lucru Expert se pot accesa intrările din „Jurnalul de Mesaje” din partea stângă pentru a revedea încercările anterioare de construire a colecÅ£iilor, fie că acestea au avut succes sau nu. SelectaÅ£i jurnalul dorit prin selectarea datei dorite din lista „Istoricului Jurnalului”.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   381<Text id="200a">În acest mod de operare este prezentată o listă completă a importurilor şi a opÅ£iunilor de construcÅ£ie, care apare în opÅ£iunile de Import şi ConstrucÅ£ie prezente mai spre stânga. Variatele setări sunt controlate aşa cum sunt descrise în fereastra „Configurea Argumentelor” descrisă în secÅ£iunea <Reference target="plugins"/>. Unele câmpuri au ca cerinţă argumente numerice iar aceste pot fi introduse sau pot fi folosite săgeÅ£ile pentru a creşte sau descreşte valorile curente (în unele cazuri, interfaÅ£a restricÅ£ionează dimensiunea intrărilor). Altele sunt activate prin bifarea unei căsuÅ£e de validare (apasă pe bifă, din nou pentru dezactivare).</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   382<Text id="201a">CitiÅ£i Capitolul 1 al Ghidului Dezvoltatorului Greenstone pentru mai multe informaÅ£ii privind importul şi construcÅ£ia -- ÎnÅ£elegerea procesului de construcÅ£ie a colecÅ£iei.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
  377383</Section>
  378384</Section>
   
  389395<Text id="fc-5">Cu ajutorul Interfeţei Bibliotecarului puteţi configura cum se înfăţişează colecţia utilizatorului. Opţiunile de configurare sunt împărţite în secţiuni, fiecare asociată cu un tip diferit de particularizare. </Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/>
  390396<Text id="fc-6">În partea stângă este o listă de previzualizări iar în partea dreaptă sunt controalele asociate cu cel curent. Pentru a trece la o altă previzualizare, apăsaţi pe numele acesteia din listă.</Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/>
  391 <!-- Missing translation: fc-7 -->
   397<Text id="fc-7">Sub lista modurilor de vizualizare există un buton numit „Previzualizarea ColecÅ£iilor”. Modificările efectuate în panoul de Formatare nu necesită o reconstrucÅ£ie a colecÅ£iei, astfel că pot fi previzualizate imediat. Oricum, colecÅ£ia tebuie să fi fost construită cel puÅ£in o dată pentru a se permite previzualizarea.</Text><Updated date="7-Nov-2007 by constantinescu"/>
  392398</Section>
  393399<Section name="generalsettings">
  394400<Title>
  395 <!-- Missing translation: 117 -->
   401<Text id="117">General</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  396402</Title>
  397403<Text id="118">Această secţiune explică cum să revizuieşti şi să modifici setările generale asociate colecţiei. În primul rând, sub opţiunea „Format”, apeşi pe „General”.</Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  398 <!-- Missing translation: 119 -->
  399 <!-- Missing translation: 120 -->
   404<Text id="119">Aici pot fi setate sau modificate câteva metadate ale întregii colecÅ£ii incluzând titlul şi descrierea introduse atunci când a fost iniÅ£iată ca nouă colecÅ£ie.</Text><Updated date="10-Nov-2007 by constantinescu"/>
   405<Text id="120">Mai întâi sunt adresele de email ale creatorului colecÅ£iei şi a gestionarului acesteia. Următorul câmp vă permite să modificaÅ£i titlul colecÅ£iei. Directorul în care este stocată colecÅ£ia este indicat dar nu poate fi modificat. Apoi este afişat iconul în partea superioară stângă a paginii „Despre” a colecÅ£iei (sub forma unui URL), urmat de un icon folosit în pagina bibliotecii Greenstone care face legătura cu colecÅ£ia. Alăturat este o căsuţă pentru bifat, care controlează dacă trebuie colecÅ£ia să fie accesibilă publicului. În final urmează zona de text „Descrierea ColecÅ£iei” aşa cum este descris în <Reference target="creatingacollection"/>.</Text><Updated date="14-Nov-2007 by constantinescu"/>
  400406</Section>
  401407<Section name="searchmetadatasettings">
   
  422428</Title>
  423429<Text id="183">Această secţiune descrie modul de traducere prin care sunt traduse fragmente de text pentru porţiuni a interfeţei colecţiei în alte limbi. Sub tabul „Format”, apăsaţi pe „Tradu text”.</Text><Updated date="4-Apr-2007 by constantinescu"/>
  424 <!-- Missing translation: 184 -->
  425 <!-- Missing translation: 185 -->
  426 <!-- Missing translation: 186 -->
   430<Text id="184">În primul rând, alegeÅ£i o intrare din lista de „Caracteristici”. Stringurile specifice de limbă asociate cu această caracteristică apar mai jos. UtilizaÅ£i lista derulantă „Limba traducerii” pentru a selecta limba dorită şi scrie textul tradus în zona de text  aferentă, care vizează „Fragmentul de Text IniÅ£ial”. ApăsaÅ£i pe „Adaugă Traducerea” atunci când aÅ£i terminat.</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   431<Text id="185">Pentru a elimina o traducere existentă, selectaÅ£i-o în tabelul „Traduceri în uz” şi apăsaÅ£i pe „Elimină Traducerea”.</Text><Updated date="22-Nov-2007 by constantinescu"/>
   432<Text id="186">Pentru a edita o traducere, selectaÅ£i-o, editaÅ£i zona „Textul Tradus” şi apăsaÅ£i pe „Înlocuieşte Traducerea”.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  427433</Section>
  428434<Section name="xcollectionsearching">
   
  438444<Section name="collectionspecificmacros">
  439445<Title>
  440 <!-- Missing translation: fc-m1 -->
  441 </Title>
  442 <!-- Missing translation: fc-m2 -->
  443 <!-- Missing translation: fc-m3 -->
   446<Text id="fc-m1">Macrouri Specifice ColecÅ£iei</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   447</Title>
   448<Text id="fc-m2">Sub opÅ£iunea „Formatare”, apăsaÅ£i pe „Macrouri Specifice ColecÅ£iei”.</Text> </Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   449<Text id="fc-m3">Acest panou arată conÅ£inutul fişierului macro extra.dm al colecÅ£iei. Aici este locul în care macrourile specifice colecÅ£iei sunt definite. Pentru a învăţa mai multe despre macro-uri, vedeÅ£i Capitolul 3 al Ghidului Dezvoltatorului Greenstone.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  444450</Section>
  445451</Section>
  446452<Section name="miscellaneous">
  447453<Title>
  448 <!-- Missing translation: 202 -->
  449 </Title>
  450 <!-- Missing translation: 203 -->
   454<Text id="202">Diverse</Text><Updated date="8-Nov-2007 by constantinescu"/>
   455</Title>
   456<Text id="203">Această secÅ£iune descrie caracteristicile InterfeÅ£ei Bibliotecarului care nu sunt asociate cu niciun panou anume.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  451457<Section name="preferences">
  452458<Title>
  453 <!-- Missing translation: 204 -->
  454 </Title>
  455 <!-- Missing translation: 205 -->
   459<Text id="204">PreferinÅ£e</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   460</Title>
   461<Text id="205">Această secÅ£iune explică fereastra de dialog pentru preferinÅ£e, accesată prin „Dosar” -> „PreferinÅ£e”.</Text><Updated date="17-Nov-2007 by constantinescu"/>
  456462<Text id="206">Fereastra preferinţelor se deschide din opţiunea „General”. Prima opţiune este un câmp text în care se introduce adresa proprie de e-mail. Aceasta va fi necesară „creatorui” şi „maintainerului” metadatelor colecţiei pentru noile colecţii. Următoarea opţiune o reprezintă o listă derulantă de limbi în care Interfaţa Bibliotecarului poate fi prezentată. Dacă dicţionarul este modificat prin alegerea uneia din lista prezentată, Interfaţa Bibliotecarului trebuie să fi repornită pentru ca modificarea să intre în vigoare prin încărcarea acesteia din dicţionar.</Text><Updated date="4-Oct-2007 by constantinescu"/>
  457 <!-- Missing translation: 207 -->
  458 <!-- Missing translation: 208 -->
   463<Text id="207">Dacă este bifată opÅ£iunea „Vezi Metadatele Extrase”, diferitele instrumente de control care se ocupă cu metadatele, vor indica toate metadatele care au fost extrase automat din documente. Deselectarea acesteia ascunde aceste metadate (chiar dacă este prezentă la momentul stabilirii designului colecÅ£iei şi chiar în cadrul colecÅ£iei finale Greenstone). Dacă este bifată opÅ£iunea „Arată dimensiunea fişierelor”, atunci dimensiunea fişierului va fi indicată alăturat fiecărui fişier în Arborii SpaÅ£iului de lucru şi cel al ColecÅ£iei, precum şi în panourile de Colectare şi Îmbogăţire.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   464<Text id="208">OpÅ£iunea „Mod” este utilizată pentru a controla nivelul de detaliu al interfeÅ£ei. La punctul cel mai de jos al setărilor, adică „Asistent de Bibliotecă”, opÅ£iunile referitoare la design sunt dezactivate, argumentele care necesită expresii regulate sunt ascunse iar procesul de construcÅ£ie al colecÅ£iei produce un log minimal al evenimentelor. În contrast, setările de nivel înalt, adică „Expert”, furnizează accesul la toate componentele de design fiind incluse poziÅ£ionarea extensiilor şi argumentele pentru expresiile regulate şi sunt permise chiar şi înregistrarea în jurnale al rezultatului complet al procesului de construcÅ£ie. Pentru a modifica sau revizui modurile, apăsaÅ£i pe butonul radio alăturat modului pentru care optaÅ£i. PuteÅ£i revizui rapid modul în care vă aflaÅ£i privind la bara de titlu a InterfeÅ£ei Bibliotecarului. </Text><Updated date="5-Nov-2007 by constantinescu"/>
  459465<Text id="210">Secţiunea „Conexiune” permite modificarea calea către serverul Greenstone care rulează local, care este folosit atunci când sunt vizualizate colecţiile. De asemenea, permite setarea informaţiilor privind proxy-ul pentru asigurarea conexiunii la Internet (ex. pentru downloadarea fişierelor; a se vedea secţiunea <Reference target="downloadingfiles"/> pentru detalii). Bifează pentru a activa conexiunea proxy şi introduceţi detaliile pentru adresa de proxy precum şi numărul portului. Conexiunea proxy este stabilită atunci când dialogul Preferinţelor este închis.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
  460466<Text id="211">În timpul lucrului, Interfaţa Bibliotecarului poate afişa mesaje de avertisment care informeză asupra unei posibile consecinţe neprevăzute a unei acţiuni. Puteţi dezactiva mesajele prin bifarea lui „Nu mai arăta acest avertisment”. Puteţi reactiva afişarea mesajelor mergând la tabul „Avertismente”. Bifaţi căsuţele de lângă mesajele de avertisment pe care doriţi să fie afişate din nou.</Text><Updated date="30-Mar-2007 by constantinescu"/>
   
  474480<Text id="exp-1">Exportarea colecţiilor în alte formate</Text><Updated date="11-Oct-2007 by constantinescu"/>
  475481</Title>
  476 <!-- Missing translation: exp-2 -->
  477 <!-- Missing translation: exp-3 -->
  478 <!-- Missing translation: exp-4 -->
   482<Text id="exp-2">Greenstone poate exporta conÅ£inutul şi/sau metadatele unei colecÅ£ii în câteva formate standard fiind incluse METS, DSpace şi MARCXML.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   483<Text id="exp-3">Pentru a exporta una sau mai multe colecÅ£ii, deschideÅ£i meniul „Dosar” şi alegeÅ£i „Export...”. PuteÅ£i alege formatul pentru export prin selectarea acestuia din lista derulantă „Exportă ca”. SpecificaÅ£i un nume pentru directorul în care doriÅ£i să puneÅ£i fişierele&mdash;fişierele se vor termina prin &lt;calea către greenstone&gt;/tmp/exported_xxx, unde xxx este numele pe care-l specificaÅ£i. SelectaÅ£i una sau mai multe colecÅ£ii în lista colecÅ£iilor disponibile iar apoi apăsaÅ£i pe „Exportă colecÅ£ia(ile)”.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
   484<Text id="exp-4">Există şi alte opÅ£iuni specifice pentru variatele formate. Pot fi specificate fişierele XSLT care vor fi aplicate documentelor XML rezultate în scopul personalizării formatul de ieşire al rezultatelor. Exportul către MARCXML utilizează un fişier de mapare a metadatelor Greenstone peste câmpurile specifice ale formatului MARC. Fişierul de mapare implicit, face operaÅ£iunea de mapare doar pentru metadatele Dublin Core. Poate fi specificat un fişier adaptat şi personalizat care să fie folosit şi pentru alte formate.</Text><Updated date="21-Nov-2007 by constantinescu"/>
  479485</Section>
  480486<Section name="exportingcollections">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.