Changeset 14865


Ignore:
Timestamp:
2007-12-03T20:19:13+13:00 (15 years ago)
Author:
anna
Message:

Updated Arabic GLI Help. Many thanks to Usama Salama and Kamal Salih.

Location:
gli/trunk/help/ar
Files:
34 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gli/trunk/help/ar/addingfiles.htm

  r13472 r14865  
  5656لف لا ينسخ، لكن يتÙ
  5757 Ù†Ø³Ø® ؚقية الÙ
  58 Ù„فات0 لالغاء ؚقية الاجراء، انقر زر "توقف"0
  59 </p>
   58لفات0 لالغاء ؚقية الاجراء، انقر زر "توقف"0</p>
  6059
  6160<p>العناصر "العليا " فقط في العناصر الÙ
   
  113112حتويات الوثيقة0</p>
  114113
  115 <p> ÙŠÙ
   114<p>يÙ
  116115كنك اضافة وثيقة "Ù
  117116زيفة" إلى الÙ
 • gli/trunk/help/ar/appendingmetadata.htm

  r13472 r14865  
  2525 ØªØ¹ÙŠÙ†Ù‡Ø§ لهذا الÙ
  2626لف وسوف ت؞هر في الجدول في الجانؚ الايÙ
  27 Ù†0
  28 </p>
   27ن0</p>
  2928
  30 <p> Ù‚Ù
   29<p>قÙ
  3130 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± عنصر واصفات الؚيانات الذي تود اضافته ؚواسطة النقر على Ù
  3231كانه في الجدول0</p>
   
  6463لفات جديدة داخل قيÙ
  6564 Ù‡Ø°Ù‡ الÙ
  66 Ø¬Ù„د0
  67 </p>
   65جلد0</p>
  6866
  6967</body>
 • gli/trunk/help/ar/assignlanguages.htm

  r13472 r14865  
  1212
  1313
  14 <p> ÙŠÙØµÙ„ هذا القسÙ
   14<p>يفصل هذا القسÙ
  1515 ÙƒÙŠÙÙŠØ©  تقييد ك؎افات الؚحث للغات Ù
  1616عينه0 يÙ
 • gli/trunk/help/ar/builderrors.htm

  r13472 r14865  
  77<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#B0D0B0" border="2">
  88<tr>
  9 <td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td><td width="*" align="center"><a name="builderrors"><font size="5" face="Verdana"><strong>7.2:  Ø§Ø®Ø·Ø§Ø¡ في ؚناء الÙ
   9<td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td><td width="*" align="center"><a name="builderrors"><font size="5" face="Verdana"><strong>7.2: اخطاء في ؚناء الÙ
  1010جÙ
  1111وعة</strong></font></a></td><td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td>
 • gli/trunk/help/ar/collectionspecificmacros.htm

  r13472 r14865  
  2020جÙ
  2121وعة الÙ
  22 Ø®ØµØµ</p> 
   22خصص</p>
  2323
  2424<p>يعرض لك هذا الÙ
 • gli/trunk/help/ar/creatingacollection.htm

  r13472 r14865  
  5757عيار دؚلن كور لواصفات الؚيانات0 ويÙ
  5858كن تغيير هذا فيÙ
  59 Ø§ ؚعد0
  60 </p>
   59ا ؚعد0</p>
  6160
  6261<p>انقر "OK" لان؎اء Ù
 • gli/trunk/help/ar/creatingfolders.htm

  r13472 r14865  
  4949جلد (الأسÙ
  5050 Ø§Ù„افتراضي هو "Ù
  51 Ø¬Ù„د جديد"0
  52 </p>
   51جلد جديد"0</p>
  5352
  5453<p>يÙ
 • gli/trunk/help/ar/creatingshortcuts.htm

  r13472 r14865  
  77<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#B0D0B0" border="2">
  88<tr>
  9 <td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td><td width="*" align="center"><a name="creatingshortcuts"><font size="5" face="Verdana"><strong>4.2:  Ø§Ù†ØŽØ§Ø¡ Ù
   9<td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td><td width="*" align="center"><a name="creatingshortcuts"><font size="5" face="Verdana"><strong>4.2: ان؎اء Ù
  1010ختصر Ù
  1111ن ؎جرة Ù
   
  3939جلد وقÙ
  4040 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± "حذف Ù
  41 Ø®ØªØµØ±"0
  42 </p>
   41ختصر"0</p>
  4342
  4443</body>
 • gli/trunk/help/ar/definefilters.htm

  r13472 r14865  
  6969ر؎ح"0</p>
  7070
  71 <p> Ù„Ù€  alter Ù
   71<p>لـ  alter Ù
  7272ر؎ح ،  قÙ
  7373 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø±  Ù
 • gli/trunk/help/ar/deletingcollections.htm

  r13472 r14865  
  3333رؚع الفحص اسفل Ù
  3434رؚع الحوار وانقر "الغاء" يجؚ توخي الحذر لان هذا الاجراء غير Ù
  35 Ø±Ø¯ÙˆØ¯0
  36 </p>
   35ردود0</p>
  3736
  3837</body>
 • gli/trunk/help/ar/explodingfiles.htm

  r13472 r14865  
  77<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#B0D0B0" border="2">
  88<tr>
  9 <td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td><td width="*" align="center"><a name="explodingfiles"><font size="5" face="Verdana"><strong>4.7:  ØªØ¬Ø²ØŠØ©  Ù
   9<td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td><td width="*" align="center"><a name="explodingfiles"><font size="5" face="Verdana"><strong>4.7: تجز؊ة  Ù
  1010لفات واصفات الؚيانات0</strong></font></a></td><td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td>
  1111</tr>
   
  1313
  1414
  15 <p> ÙŠÙ
   15<p>يÙ
  1616كن استيراد أنواع Ù
  1717لفات قواعد ؚيانات لواصفات ؚيانات Ù
   
  2323كنك الرجوع للؚرناÙ
  2424ج الذي أن؎أ الÙ
  25 Ù„ف0
  26 </p>
   25لف0</p>
  2726
  2827<p>"تجز؊ة" Ù
   
  3332لف واصفات الؚيانات الأصلي0</p>
  3433
  35 <p> Ø§Ù„Ù
   34<p>الÙ
  3635لفات الÙ
  3736جزأة لها ايقونة خضراء في ؎جرة الÙ
   
  7776وجود، دÙ
  7877جه Ù
  79 Ø¹ عنصر آخر أو تجاهله0
  80 </p>
   78ع عنصر آخر أو تجاهله0</p>
  8179
  82 <p>  يتÙ
   80<p>يتÙ
  8381 Ø§Ù†ØŽØ§Ø¡ وثيقة فارغة  جديدة لكل تسجيلة عند تجز؊ة  الÙ
  8482لف ويتÙ
   
  117115كن استخداÙ
  118116 Ù‡Ø°Ø§ الخيار لتسريع التعديل الÙ
  119 ØªØ³Ù„سل  لواصفات الؚيانات0
  120 </p>
   117تسلسل  لواصفات الؚيانات0</p>
  121118
  122 <p> ÙŠØªØ­Ø¯Ø¯ إجراء التجز؊ة ؚاÙ
   119<p>يتحدد إجراء التجز؊ة ؚاÙ
  123120تداد  الÙ
  124121لف0 في ؚعض الحالات، توجد Ù
 • gli/trunk/help/ar/exporting.htm

  r13472 r14865  
  4949وعة (ات)"0</p>
  5050
  51 <p> ØªÙˆØ¬Ø¯ خيارات  أخرى Ù
   51<p>توجد خيارات  أخرى Ù
  5252خصصة للهي؊ات الÙ
  5353ختلفة0 يÙ
 • gli/trunk/help/ar/exportingcollections.htm

  r13472 r14865  
  5454لفات عديده وقد يستغرق دقا؊ق قليلة0</p>
  5555
  56 <p> Ø¹Ù†Ø¯ الانتهاء ، ي؞هر لك قرينستون اسÙ
   56<p>عند الانتهاء ، ي؞هر لك قرينستون اسÙ
  5757 Ø§Ù„Ù
  5858جلد الذي يضÙ
 • gli/trunk/help/ar/fileassociations.htm

  r13472 r14865  
  6060تعلق0</p>
  6161
  62 <p> ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ الÙ
   62<p>تعديل الÙ
  6363تعلقات، قÙ
  6464 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± اÙ
 • gli/trunk/help/ar/filteringthetree.htm

  r13472 r14865  
  5959كتؚات وسياق الخؚير) " *.*" Ù
  6060قارنة ؚاي Ù
  61 Ø­Ø§Ø±Ù0
  62 </p>
   61حارف0</p>
  6362
  6463</body>
 • gli/trunk/help/ar/formatstatements.htm

  r13472 r14865  
  105105ر نسق عرض"0</p>
  106106
  107 <p> Ù„Ù
   107<p>لÙ
  108108زيد Ù
  109109ن الÙ
 • gli/trunk/help/ar/help.xml

  r14085 r14865  
  12361236كتؚي ويحÙ
  12371237ل الاÙ
  1238 ØªØ¯Ø§Ø¯ "mds."
  1239 </Text> </Text>
   1238تداد "mds."</Text>
  12401239<Text id="84">تتÙ
  12411240 Ø§Ø¶Ø§ÙØ© Ù
   
  29222921جÙ
  29232922وعة الÙ
  2924 Ø®ØµØµ</Text> </Text>
   2923خصص</Text>
  29252924<Text id="fc-m3">يعرض لك هذا الÙ
  29262925؎هد Ù
 • gli/trunk/help/ar/help_index.xml

  r13472 r14865  
  1919وعة</Title><Section name="thegatherview"><Title>Ù
  2020؎هد التجÙ
  21 ÙŠÙŠØ¹</Title></Section><Section name="creatingshortcuts"><Title> Ø§Ù†ØŽØ§Ø¡ Ù
   21ييع</Title></Section><Section name="creatingshortcuts"><Title>ان؎اء Ù
  2222ختصر Ù
  2323ن ؎جرة Ù
   
  2828ية واستؚدال الÙ
  2929لفات0</Title></Section><Section name="removingfiles"><Title>حذف Ù
  30 Ù„فات</Title></Section><Section name="explodingfiles"><Title> ØªØ¬Ø²ØŠØ©  Ù
   30لفات</Title></Section><Section name="explodingfiles"><Title>تجز؊ة  Ù
  3131لفات واصفات الؚيانات0</Title></Section><Section name="filteringthetree"><Title>تر؎يح ال؎جرة</Title></Section></Section><Section name="enrichingacollection"><Title>إثراء Ù
  3232جÙ
   
  3535عايير واصفات الؚيانات</Title></Section><Section name="appendingmetadata"><Title>واصفات ؚيانات جديدة Ù
  3636علقة</Title></Section><Section name="addingpreviouslydefinedmetadata"><Title>إضافة واصفات الؚيانات الÙ
  37 Ø¹Ø±ÙØ© ساؚقا</Title></Section><Section name="updatingmetadata"><Title>تعديل او حذف واصفات الؚيانات</Title></Section><Section name="reviewingmetadata"><Title>
  38 Ø¥Ø³ØªØ¹Ø±Ø§Ø¶ واصفات الؚيانات الÙ
   37عرفة ساؚقا</Title></Section><Section name="updatingmetadata"><Title>تعديل او حذف واصفات الؚيانات</Title></Section><Section name="reviewingmetadata"><Title>إستعراض واصفات الؚيانات الÙ
  3938عتÙ
  4039دة</Title></Section><Section name="importingpreviouslyassignedmetadata"><Title>إستيراد واصفات الؚيانات الÙ
   
  5150جÙ
  5251وعة</Title><Section name="thecreateview"><Title>Ù
  53 ØŽÙ‡Ø¯ إن؎اء</Title></Section><Section name="builderrors"><Title> Ø§Ø®Ø·Ø§Ø¡ في ؚناء الÙ
   52؎هد إن؎اء</Title></Section><Section name="builderrors"><Title>اخطاء في ؚناء الÙ
  5453جÙ
  5554وعة</Title></Section><Section name="expertbuilding"><Title>Ù
 • gli/trunk/help/ar/howtoavoidthisdocument.htm

  r13472 r14865  
  1212
  1313
  14 <p> Ù„ا  تقرأ نص الÙ
   14<p>لا  تقرأ نص الÙ
  1515ساعدة Ù
  1616ن أوله إلى أخره0 يÙ
 • gli/trunk/help/ar/miscellaneous.htm

  r13472 r14865  
  1313
  1414
  15 <p> ÙŠØµÙ هذا القسÙ
   15<p>يصف هذا القسÙ
  1616 Ù
  1717لاÙ
 • gli/trunk/help/ar/plugins.htm

  r13472 r14865  
  8080قاؚس"0</p>
  8181
  82 <p> ÙŠØªÙ
   82<p>يتÙ
  8383 ØªØ¬Ù‡ÙŠØ² الÙ
  8484قاؚس ؚتوفير الÙ
   
  9999ين0</p>
  100100
  101 <p> ØªÙˆØ¬Ø¯ أنواع Ù
   101<p>توجد أنواع Ù
  102102ختلفة للضؚط، ؚعضها Ù
  103103رؚعات فحص والنقر عليها يضيف الخيار الÙ
 • gli/trunk/help/ar/preferences.htm

  r13472 r14865  
  106106كتؚي0</p>
  107107
  108 <p>يستطيع واجهة الÙ
  109 ÙƒØªØšÙŠ دعÙ
  110  Ù
  111 Ø®ØªÙ„ف تدفقات العÙ
  112 Ù„ لتجديد  الى tab الÙ
  113 ØŽØ§Ù‡Ø¯ يكون Ù
  114 Ø±ØŠÙŠØ§Ù‹0  إستخدÙ
  115  tab "تدفق العÙ
  116 Ù„" لتأ؎ير الÙ
  117 Ø±ØšØ¹Ø§Øª التي تلي الÙ
  118 ØŽØ§Ù‡Ø¯ لتوضيؚ الÙ
  119 ØŽØ§Ù‡Ø¯ الÙ
  120 ØªÙˆÙØ±Ø©0 خيار آخر استخدÙ
  121  Ø§Ù„قا؊Ù
  122 Ø© الÙ
  123 Ù†Ø³Ø¯Ù„Ø© للتحديد الÙ
  124 Ø³ØšÙ‚ للتجهيزات0 يتÙ
  125  Ø§Ø¹ØªÙ
  126 Ø§Ø¯ اعدادات تدفق العÙ
  127 Ù„ عند اغلاق Ù
  128 Ø±ØšØ¹ حوار التفضيلات، وهذه  التفضيلات فقط Ù
  129 Ø¹ الÙ
  130 Ø¬Ù
  131 ÙˆØ¹Ø© وليس  في تكوين واجهة الÙ
  132 ÙƒØªØšÙŠ0</p>
  133 
  134108<p>يتيح لك  tab "الاتصال" حيث الÙ
  135109سار إلى Ù
 • gli/trunk/help/ar/replacingfiles.htm

  r13472 r14865  
  1414
  1515
  16 <p> ÙŠÙ
   16<p>يÙ
  1717كن اعادة تسÙ
  1818ية الÙ
   
  2424 Ø§Ù„جديد وانقر "OK"</p>
  2525
  26 <p> ÙŠÙ
   26<p>يÙ
  2727كن استؚدال الÙ
  2828لفات في الÙ
 • gli/trunk/help/ar/reviewingmetadata.htm

  r13472 r14865  
  77<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5" bgcolor="#B0D0B0" border="2">
  88<tr>
  9 <td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td><td width="*" align="center"><a name="reviewingmetadata"><font size="5" face="Verdana"><strong>5.6:
  10 Ø¥Ø³ØªØ¹Ø±Ø§Ø¶ واصفات الؚيانات الÙ
   9<td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td><td width="*" align="center"><a name="reviewingmetadata"><font size="5" face="Verdana"><strong>5.6: إستعراض واصفات الؚيانات الÙ
  1110عتÙ
  1211دة</strong></font></a></td><td width="15%" align="center"><img width="45" src="../gatherer_medium.gif" height="45"></td>
   
  2524لفات الÙ
  2625تؚقية او لاخذ فكرة حول التغطية الزÙ
  27 Ù†ÙŠØ©0
  28 </p>
   26نية0</p>
  2927
  3028<p>قÙ
   
  4038 ÙˆØ§ØµÙØ§Øª الؚيانات الÙ
  4139حددة لهذه الÙ
  42 Ù„فات0
  43 </p>
   40لفات0</p>
  4441
  4542<p>رسÙ
   
  7774ر؎ح، عند إعداد الÙ
  7875ر؎ح يتغير لون راس العÙ
  79 ÙˆØ¯0
  80 </p>
   76ود0</p>
  8177
  82 <p> ÙŠØªÙˆÙØ± الحث في زر "ؚسيط" وزر "Ù
   78<p>يتوفر الحث في زر "ؚسيط" وزر "Ù
  8379تقدÙ
  8480"0 زر ؚسيط ي؞هر الÙ
   
  135131ر؎ح ؚسيط "*") واختيار  الترتيؚ التصاعدي</p>
  136132
   133<p>Ù
   134ثال، لفرز "كل واصفات الؚيانات"، قÙ
   135 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± إعداد الر؎ح الإفتراضي(Ù
   136ر؎ح ؚسيط"*"), و قÙ
   137 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± الترتيؚ التصاعدي أو التنازلي</p>
   138
  137139</body>
  138140</html>
 • gli/trunk/help/ar/savingacollection.htm

  r13472 r14865  
  3636وعة أخرى0</p>
  3737
  38 <p> ØªØ­ÙØž الÙ
   38<p>تحف؞ الÙ
  3939جÙ
  4040وعات في Ù
   
  6060وعة ؚاÙ
  6161تداد Ù
  62 Ù„ف "col"
  63 </p>
   62لف "col"</p>
  6463
  6564</body>
 • gli/trunk/help/ar/searchindexes.htm

  r13472 r14865  
  1212
  1313
  14 <p> ØªØ­Ø¯Ø¯ الك؎افات Ù
   14<p>تحدد الك؎افات Ù
  1515اهي أجزاء الÙ
  1616جÙ
   
  9999"Move Up" and "Move Up" لتغيير هذا الترتيؚ0</p>
  100100
  101 <p> Ø§Ù„ك؎اف الذي تÙ
   101<p>الك؎اف الذي تÙ
  102102 Ø§Ø®ØªÙŠØ§Ø±Ù‡ كافتراضي في صفحة الؚحث يسÙ
  103103ى "الك؎اف  الافتراضي" يتÙ
   
  122122ن لافته "Format"  (see <a href="searchmetadatasettings.htm">ؚحث</a>).</p>
  123123
   124<p>ؚالنسؚة لك؎افات MG و MGPP،هناك الÙ
   125زيد Ù
   126ن الخيارات لضؚط ؚناء الك؎افات.يÙ
   127كن تفعيل و إخÙ
   128ادStemming و case-folding ،إذا أخÙ
   129دت فان الخيارات لن ت؞هر في صفحة التفضيلات للÙ
   130جÙ
   131وعة.تتوفر Accent-folding ؚالنسؚة لك؎افات MGPP.و يعÙ
   132ل هذا ؚصورة ؎ؚيهة case-folding و لكن ؚدلا Ù
   133ن Ù
   134ضاهاة الحروف الكؚيرة و الصغيرة ، تتÙ
   135 Ø§Ù„Ù
   136ضاهاة Ù
   137ع الحروف التي لهاdiacritics و التي ليست لها</p>
   138
  124139</body>
  125140</html>
 • gli/trunk/help/ar/selectingmetadatasets.htm

  r13472 r14865  
  3939كتؚي ويحÙ
  4040ل الاÙ
  41 ØªØ¯Ø§Ø¯ "mds."
  42 </p>
   41تداد "mds."</p>
  4342
  4443<p>تتÙ
   
  5958عايير واصفات ؚيانات الÙ
  6059جÙ
  61 ÙˆØ¹Ø©0
  62 </p>
   60وعة0</p>
  6361
  64 <p> Ù‚ا؊Ù
   62<p>قا؊Ù
  6563Ø© "Ù
  6664عايير واصفات الؚيانات الÙ
   
  7270جوعة حالياً0</p>
  7371
  74 <p> Ù„استخداÙ
   72<p>لاستخداÙ
  7573 Ù
  7674عيار واصفات ؚيانات آخر Ù
   
  9189لف في ن؞اÙ
  9290 Ø§Ù„Ù
  93 Ù„فات0
  94 </p>
   91لفات0</p>
  9592
  9693<p>لان؎اء Ù
   
  115112عيار على Ù
  116113عيار Ù
  117 ÙˆØ¬ÙˆØ¯ يعرض عنصر أو عناصر0
  118 </p>
   114وجود يعرض عنصر أو عناصر0</p>
  119115
  120116<p>لاضافة عنصر جديد، اضغط الزر الايÙ
   
  129125ن. </p>
  130126
  131 <p> ØªØ¬Øš Ù
   127<p>تجؚ Ù
  132128لاح؞ة ان Ù
  133129حرر قرينستون لÙ
   
  169165وجودة0</p>
  170166
  171 <p> ØšØ¥Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù
   167<p>ؚإستخداÙ
  172168 GEMS يÙ
  173169كنك تعديل Ù
   
  184180 ØšØ­ÙØžÙ‡ في قا؊Ù
  185181Ø©--&gt;Ù
  186 Ù„ف --&gt; حف؞ واغلاق GEMS.
  187 </p>
   182لف --&gt; حف؞ واغلاق GEMS.</p>
  188183
  189184<p>اذا لÙ
 • gli/trunk/help/ar/thedesignview.htm

  r13472 r14865  
  1515
  1616
  17 <p> ÙŠØ¹Ø±ÙÙƒ هذا القسÙ
   17<p>يعرفك هذا القسÙ
  1818 ØšÙ
  1919؎هد التصÙ
   
  4343وعة0</p>
  4444
  45 <p> ÙŠØ³Ø§Ø±Ø§Ù‹ توجد قا؊Ù
   45<p>يساراً توجد قا؊Ù
  4646Ø© ØšÙ
  4747ختلف الÙ
 • gli/trunk/help/ar/theenrichview.htm

  r13472 r14865  
  2727؀لف)0</p>
  2828
  29 <p> ÙŠÙˆØ¬Ø¯ يسار Ù
   29<p>يوجد يسار Ù
  3030؎هد "Enrich"؎جرة الÙ
  3131جÙ
   
  7979نطقة الÙ
  8080جلد الاعلى، حيث تÙ
  81  ØªØ¹ÙŠÙŠÙ† واصفات الؚيانات0
  82 </p>
   81 ØªØ¹ÙŠÙŠÙ† واصفات الؚيانات0</p>
  8382
  8483<p>النقر على عنصر واصفات ؚيانات في الجدول، يعرض القيَّÙ
   
  9897ل تلقا؊ياً طؚاعه القيÙ
  9998Ø© الÙ
  100 Ø®ØªØ§Ø±Ø©0
  101 </p>
   99ختارة0</p>
  102100
  103101<p>يÙ
   
  122120كن تعيين هذه القيّÙ
  123121ِ كواصفات ؚيانات للÙ
  124 Ù„فات0
  125 </p>
   122لفات0</p>
  126123
  127124<p>يستخرج قرينستون تلقا؊ياً واصفات الؚيانات Ù
 • gli/trunk/help/ar/theformatview.htm

  r13472 r14865  
  1818؎اهد التي يحتويها0</p>
  1919
  20 <p> ÙŠÙˆÙØ± لك واجهة الÙ
   20<p>يوفر لك واجهة الÙ
  2121كتؚي إعداد تÙ
  2222؞هر الÙ
 • gli/trunk/help/ar/thegatherview.htm

  r13472 r14865  
  31310 </p>
  3232
   33<p>تستخدÙ
   34 Ø§Ù„Ù
   35نطقتين الكؚيرتين "Ù
   36ساحةالعÙ
   37ل" و "Ù
   38جÙ
   39وعة" لتحريك الÙ
   40لفات الي Ù
   41جÙ
   42وعتك. هÙ
   43ا يتضÙ
   44نان "؎جرةÙ
   45لفات" تعرض الÙ
   46جلدات و الÙ
   47لفات</p>
   48
  3349<p>-يتÙ
  3450 Ø§Ø®ØªÙŠØ§Ø± عنصر Ù
   
  4763لف</a>).</p>
  4864
  49 <p> ØªÙˆØ¶Ø­ ؎جرة الÙ
   65<p>توضح ؎جرة الÙ
  5066لفات في Ù
  5167ساحة العÙ
 • gli/trunk/help/ar/themirrorview.htm

  r13472 r14865  
  2727علقة0 </p>
  2828
  29 <p> ØªÙˆØ¬Ø¯ ؚروتوكولات عديدة يÙ
   29<p>توجد ؚروتوكولات عديدة يÙ
  3030كن استخداÙ
  3131ها لتنزيل التسجيلات وقا؊Ù
   
  3939<b>OAI:</b> تنزيل واصفات الؚيانات لتسجيلات Ù
  4040ؚادرة  الار؎يف الÙ
  41 ÙØªÙˆØ­  OAI
  42 </p>
   41فتوح  OAI</p>
  4342
  4443<p>
  4544<b>Z3950:</b>  تنزيل تسجيلات MARC التي تضاهي سÙ
  4645ات ؚحث Ù
  47 Ø¹ÙŠÙ† في ؚحث Z3950
  48 </p>
   46عين في ؚحث Z3950</p>
  4947
  5048<p>
   
  5452زود SRW</p>
  5553
  56 <p> Ù‚Ù
   54<p>قÙ
  5755 ØšØ§Ø®ØªÙŠØ§Ø± النÙ
  5856Ø· الÙ
   
  7371رؚعات فحص  ويجؚ اعطاء القيÙ
  7472Ø© Ù‚ØšÙ„ Ù
  75 ØšØ§ØŽØ±Ø© التنزيل0
  76 </p>
   73ؚا؎رة التنزيل0</p>
  7774
  78 <p> Ø¹Ù†Ø¯Ù
   75<p>عندÙ
  7976ا يتÙ
  8077 Ø¥Ø¹Ø¯Ø§Ø¯ التكوين، انقر "Server Information" لفحص Ù
   
  104101كتؚى لا يحف؞ كلÙ
  105102ات الÙ
  106 Ø±ÙˆØ± ؚين "session"
  107 </p>
   103رور ؚين "session"</p>
  108104
  109105<p>الÙ
   
  138134جلدات الفرعية للÙ
  139135جلد الÙ
  140 Ù†Ø²Ù„ لتوفير الدقة0
  141 </p>
   136نزل لتوفير الدقة0</p>
  142137
  143138<p>توفر قا؊Ù
 • gli/trunk/help/ar/translatetext.htm

  r13472 r14865  
  4646Ø©"0</p>
  4747
  48 <p> Ù„حذف ترجÙ
   48<p>لحذف ترجÙ
  4949Ø© Ù
  5050وجودة، قÙ
 • gli/trunk/help/ar/updatingmetadata.htm

  r13472 r14865  
  2020ن الجدول0 قÙ
  2121 ØšØªØ­Ø¯ÙŠØ« قيÙ
  22 Ø© الحقل أو إلغاء كل النص اذا اردت حذف واصفات الؚيانات0
  23 </p>
   22Ø© الحقل أو إلغاء كل النص اذا اردت حذف واصفات الؚيانات0</p>
  2423
  2524<p>يتؚع  نفس  الاجراء عند تحديث Ù
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.