Changeset 14878


Ignore:
Timestamp:
2007-12-04T12:41:36+13:00 (15 years ago)
Author:
anna
Message:

updated Slovak translations. Many thanks to Tomas Fiala.

Location:
gsdl/trunk/macros
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gsdl/trunk/macros/slovak.dm

  r13679 r14878  
  4040#------------------------------------------------------------
  4141
  42 _textperiodicals_ [l=sk] {Periodiká}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   42_textperiodicals_ [l=sk] {Periodiká}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
  4343
  4444# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
   
  4949_textsignin_ [l=sk] {prihlásiÅ¥ sa}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  5050
  51 _textdefaultcontent_ [l=sk] {Vyžiadaná stránka nemohla byť zobrazená. Použite prosím funkciu "späť" vo vašom prehliadači, alebo kliknite na tlačidlo domov pre návrat do digitálnej knižnice.}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   51_textdefaultcontent_ [l=sk] {VyÅŸiadaná stránka nemohla byÅ¥ zobrazená. PouÅŸite prosím funkciu "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači, alebo kliknite na tlačidlo domov pre návrat do digitálnej kniÅŸnice.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  5252
  5353_textdefaulttitle_ [l=sk] {Chyba GSDL}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  6969_textdescrpref_ [l=sk] {Nastavenia}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  7070_textdescrgreenstone_ [l=sk] {Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  71 _textdescrusab_ [l=sk] {Čo je podľa vás náročné na použitie?}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   71_textdescrusab_ [l=sk] {Čo je podÄŸa vás náročné na pouÅŸitie?}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  7272
  7373
   
  7878
  7979# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
  80 _textTitle_ [l=sk] {Názvu}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  81 _labelTitle_ [l=sk] {Tituly
  82 
  83 }  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   80_textTitle_ [l=sk] {Názvu}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   81_labelTitle_ [l=sk] {Tituly}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  8482_textCreator_ [l=sk] {Autor}  # Updated 26-Sep-2006 by tomasfiala
  8583_labelCreator_ [l=sk] {Autori}  # Updated 26-Sep-2006 by tomasfiala
   
  9088_textPublisher_ [l=sk] {VydavateÄŸ}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  9189_labelPublisher_ [l=sk] {Vydavatelia}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  92 _textContributor_ [l=sk] {Prispievateľ}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   90_textContributor_ [l=sk] {PrispievateÄŸ}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  9391_labelContributor_ [l=sk] {Prispievatelia }  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  9492_textDate_ [l=sk] {Dátum}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  95 _labelDate_ [l=sk] {Dátumy}  # Updated 14-Dec-2006 by tomasfiala
   93_labelDate_ [l=sk] {Dátumy}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  9694_textType_ [l=sk] {Typ}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  9795_labelType_ [l=sk] {Typy}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  10098_textIdentifier_ [l=sk] {identifikátor}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  10199_labelIdentifier_ [l=sk] {Identifikátor}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  102 _textSource_ [l=sk] {Názov súboru}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   100_textSource_ [l=sk] {Názov súboru}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
  103101_labelSource_ [l=sk] {Názvy súborov}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  104102_textLanguage_ [l=sk] {Jazyk}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  112110
  113111# DLS metadata set
  114 _textOrganization_ [l=sk] {Organizácie}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  115 _labelOrganization_ [l=sk] {Organizácie}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   112_textOrganization_ [l=sk] {Organizácie}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   113_labelOrganization_ [l=sk] {Organizácie}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  116114_textKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slovo}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  117115_labelKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slová}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  118 _textHowto_ [l=sk] {spôsobu riešenia problematiky}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   116_textHowto_ [l=sk] {spÃŽsobu rieÅ¡enia problematiky}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  119117_labelHowto_ [l=sk] {Ako}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  120118
   
  128126_textTo_ [l=sk] {Do}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  129127_labelTo_ [l=sk] {Do}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  130 _textFrom_ [l=sk] {Podľa}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   128_textFrom_ [l=sk] {PodÄŸa}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  131129_labelFrom_ [l=sk] {Od}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  132130_textAcronym_ [l=sk] {Skratka}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  134132
  135133# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
  136 _textdescrdefault_ [l=sk] {Prezerať podľa _1_ }  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   134_textdescrdefault_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa _1_ }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  137135
  138136_textdescrSearch_ [l=sk] {HÄŸadaj presnÃœ termín}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  139 _textdescrType_ [l=sk] {Prezerať podľa typu zdroja}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  140 _textdescrIdentifier_ [l=sk] {Prezrieť podľa identifikátora zdroja}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  141 _textdescrSource_ [l=sk] {Prezerať podľa pôvodného názvu súboru}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  142 _textdescrTo_ [l=sk] {Prezerať podľa poľa}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  143 _textdescrFrom_ [l=sk] {Prezerať podľa poľa "Od" }  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
  144 _textdescrCollage_ [l=sk] {Prezerať cez obrázkovú koláž}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
  145 _textdescrAcronym_ [l=sk] {Prezerať skratkami  }  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   137_textdescrType_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa typu zdroja}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   138_textdescrIdentifier_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa identifikátora zdroja}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   139_textdescrSource_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa pÃŽvodného názvu súboru}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   140_textdescrTo_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   141_textdescrFrom_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa "Od" }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   142_textdescrCollage_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ cez obrázkovú koláş}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   143_textdescrAcronym_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ skratkami  }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  146144_textdescrPhrase_ [l=sk] {ListovaÅ¥ frázy}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  147 _textdescrHowto_ [l=sk] {Prezrieť podľa kategórií}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  148 _textdescrBrowse_ [l=sk] {Prezerať dokumenty}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   145_textdescrHowto_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa kategórií}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   146_textdescrBrowse_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ dokumenty}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  149147_texticontext_ [l=sk] {PozrieÅ¥ dokument}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  150148_texticonclosedbook_ [l=sk] {otvoriÅ¥ tento dokument a ukázaÅ¥ obsah}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  170168
  171169_textmonth00_ [l=sk] {}
  172 _textmonth01_ [l=sk] {Január}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   170_textmonth01_ [l=sk] {Január}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  173171_textmonth02_ [l=sk] {Február}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  174172_textmonth03_ [l=sk] {Marec}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  179177_textmonth08_ [l=sk] {August}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  180178_textmonth09_ [l=sk] {September}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  181 _textmonth10_ [l=sk] {Október}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
   179_textmonth10_ [l=sk] {Október}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
  182180_textmonth11_ [l=sk] {November}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  183181_textmonth12_ [l=sk] {December}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  205203######################################################################
  206204
  207 _textpagetitle_ [l=sk] {Digitálna knižnica Greenstone}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  208 
  209 _textnocollections_ [l=sk] {Momentálne nie su dostupné žeiadne zbierky.}  # Updated 29-Nov-2006 by tomasfiala 
  210 
  211 _textadmin_ [l=sk] {Správcovská stránka }  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   205_textpagetitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   206
   207_textnocollections_ [l=sk] {Momentálne nie sú dostupné ÅŸiadne zbierky.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   208
   209_textadmin_ [l=sk] {Správcovská stránka }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  212210_textabgs_ [l=sk] {O Greenstone}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  213 _textgsdocs_ [l=sk] {Dokumentácia Greenstone}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  214 
  215 _textdescradmin_ [l=sk] {Umožňuje pridávať nových používateľov, manažovať kolekcie a poskytuje technické informácie o inštalácii.}  # Updated 8-Jan-2007 by tomasfiala
  216 
  217 _textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéri Greenstone a projekte digitálnej knižnice Nového Zélandu.}  # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
  218 
  219 _textdescrgodocs_ [l=sk] {Príručka Greenstone}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   211_textgsdocs_ [l=sk] {Dokumentácia Greenstone}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   212
   213_textdescradmin_ [l=sk] {Umoşňuje pridávaÅ¥ novÃœch pouşívateÄŸov, manaÅŸovaÅ¥ kolekcie a poskytuje technické informácie o inÅ¡talácii.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   214
   215_textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéri Greenstone a projekte digitálnej kniÅŸnice Nového Zélandu.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   216
   217_textdescrgodocs_ [l=sk] {Príručka Greenstone}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  220218
  221219#####################################################################
   
  224222package gli
  225223
  226 _textgli_ [l=sk] {Knihovnícke rozhranie}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  227 _textdescrgli_ [l=sk] {Umožňuje vytvárať, upravovať a mazať zbierky.}  # Updated 8-Jan-2007 by tomasfiala
   224_textgli_ [l=sk] {Knihovnícke rozhranie}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   225_textdescrgli_ [l=sk] {Umoşňuje vytváraÅ¥, upravovaÅ¥ a mazaÅ¥ zbierky.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  228226
  229227package collector
  230228
  231 _textcollector_ [l=sk] {Zberateľ}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  232 _textdescrcollector_ [l=sk] {Používanie knihovníckeho rozhrania je praktickejšie a vhodnejšie.}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   229_textcollector_ [l=sk] {ZberateÄŸ}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   230_textdescrcollector_ [l=sk] {Pouşívanie knihovníckeho rozhrania je praktickejÅ¡ie a vhodnejÅ¡ie.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  233231
  234232package depositor
  235233
  236234_textdepositor_ [l=sk] {Depozit}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  237 _textdescrdepositor_ [l=sk] {Umožňuje pridať dokumenty do existujúcich zbierok}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
   235_textdescrdepositor_ [l=sk] {Umoşňuje pridaÅ¥ dokumenty do existujúcich zbierok}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  238236
  239237package gti
  240238
  241 _textgti_ [l=sk] {Prekladové rozhranie Greenstone}  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
  242 _textdescrtranslator_ [l=sk] {Pomáha udržiavať aktualizované viacjazyčné verzie Greenstone.  }  # Updated 7-Oct-2006 by tomasfiala
   239_textgti_ [l=sk] {Prekladové rozhranie Greenstone}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   240_textdescrtranslator_ [l=sk] {Pomáha udrÅŸiavaÅ¥ aktualizované viacjazyčné verzie Greenstone.  }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  243241
  244242
   
  259257_textsubcols2_ [l=sk] {</blockquote> Na webovej stránke "Nastavenia" si mÃŽÅŸete skontrolovaÅ¥ (a zmeniÅ¥) čiastkové zbierky, ktoré práve pouşívate.  }  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  260258
  261 _titleabout_ [l=sk] {O nás}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   259_titleabout_ [l=sk] {O zbierke}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  262260
  263261
   
  276274_texticonopenbook_ [l=sk] {zavri túto knihu}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  277275_texticonclosedfolder_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ tento priečinok a zobraziÅ¥ obsah}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  278 _texticonclosedfolder2_ [l=sk] {otvori&#357; podsekciu}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   276_texticonclosedfolder2_ [l=sk] {otvoriÅ¥ podsekciu}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
  279277_texticonopenfolder_ [l=sk] {zavri tento priečinok}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  280 _texticonopenfolder2_ [l=sk] {zavri t&#250;to podsekciu}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   278_texticonopenfolder2_ [l=sk] {zavri túto podsekciu}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  281279_texticonsmalltext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ túto časÅ¥ textu}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  282280_texticonsmalltext2_ [l=sk] {zobraziÅ¥ text}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  286284_texticonnohighlight_ [l=sk] {NezvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  287285_texticoncontracttoc_ [l=sk] {ZbaliÅ¥ obsah}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  288 _texticonexpandtoc_ [l=sk] {Rozbali&#357; obsah}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   286_texticonexpandtoc_ [l=sk] {RozbaliÅ¥ obsah}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  289287_texticonexpandtext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ celÃœ text}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  290288_texticoncontracttext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ text len pre aktuálnu sekciu}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  292290_texticoncont_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  293291
  294 _textltwarning_ [l=sk] {<div class="buttons">_imagecont_</div>_iconwarning_Rozbalen&#237;m textu bude za&#357;a&#382;en&#253; v&#225;&#353; prehliada&#269; ve&#318;k&#253;m mno&#382;stvom d&#225;t}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   292_textltwarning_ [l=sk] {<div class="buttons">_imagecont_</div>_iconwarning_Rozbalením textu bude zaÅ¥aÅŸenÃœ váš prehliadač veÄŸkÃœm mnoÅŸstvom dát}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  295293
  296294_textgoto_ [l=sk] {choď na stránku}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  297 _textintro_ [l=sk] {<i>(&#250;vodn&#253; text)</i>}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   295_textintro_ [l=sk] {<i>(úvodnÃœ text)</i>}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
  298296
  299297_textCONTINUE_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  300298
  301 _textEXPANDTEXT_ [l=sk] {ROZBALI&#356; TEXT}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   299_textEXPANDTEXT_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ TEXT}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  302300
  303301_textCONTRACTCONTENTS_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ OBSAH}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  305303_textDETACH_ [l=sk] {OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  306304
  307 _textEXPANDCONTENTS_ [l=sk] {ROZBALI&#356; OBSAH}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   305_textEXPANDCONTENTS_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ OBSAH}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  308306
  309307_textCONTRACT_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ TEXT}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  313311_textNOHIGHLIGHT_ [l=sk] {BEZ ZVÝRAZNENIA}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  314312
  315 _textPRINT_ [l=sk] {TLA&#268;}  # Updated 8-Dec-2006 by tomasfiala
  316 
  317 _textnextsearchresult_ [l=sk] {&#271;al&#353;&#237; v&#253;sledok vyh&#318;ad&#225;vania}  # Updated 8-Dec-2006 by tomasfiala
  318 _textprevsearchresult_ [l=sk] {predch&#225;dzaj&#250;ci v&#253;sledok vyh&#318;ad&#225;vania}  # Updated 8-Dec-2006 by tomasfiala
   313_textPRINT_ [l=sk] {TLAČ}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   314
   315_textnextsearchresult_ [l=sk] {ďalší vÃœsledok vyhÄŸadávania}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   316_textprevsearchresult_ [l=sk] {predchádzajúci vÃœsledok vyhÄŸadávania}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  319317
  320318# macros for printing page
  321 _textreturnoriginal_ [l=sk] {N&#225;vrat na p&#244;vodn&#250; str&#225;nku}  # Updated 8-Dec-2006 by tomasfiala
  322 _textprintpage_ [l=sk] {Vytla&#269;i&#357; t&#250;to stranu}  # Updated 8-Dec-2006 by tomasfiala
  323 _textshowcontents_ [l=sk] {Zobrazi&#357; obsah}  # Updated 8-Dec-2006 by tomasfiala
  324 _texthidecontents_ [l=sk] {Skry&#357; obsah}  # Updated 8-Dec-2006 by tomasfiala
   319_textreturnoriginal_ [l=sk] {Návrat na pÃŽvodnú stránku}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   320_textprintpage_ [l=sk] {VytlačiÅ¥ túto stranu}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   321_textshowcontents_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ obsah}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   322_texthidecontents_ [l=sk] {SkryÅ¥ obsah}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  325323
  326324######################################################################
   
  340338_textnoquerytitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacia strana}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  341339
  342 _textsome_ [l=sk] {niektor&#253;ch}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  343 _textall_ [l=sk] {v&#353;etk&#253;ch}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   340_textsome_ [l=sk] {niektorÃœch}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
   341_textall_ [l=sk] {vÅ¡etkÃœch}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
  344342_textboolean_ [l=sk] {boolov}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  345343_textranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  346 _textnatural_ [l=sk] {prirodzen&#253;}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  347 _textsortbyrank_ [l=sk] {Pod&#318;a relevancie}  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
   344_textnatural_ [l=sk] {prirodzenÃœ}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
   345_textsortbyrank_ [l=sk] {PodÄŸa relevancie}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  348346_texticonsearchhistorybar_ [l=sk] {história vyhÄŸadávania}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  349347
   
  353351_textusequery_ [l=sk] {pouÅŸi tento dotaz}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  354352_textfreqmsg1_ [l=sk] {Počet slov:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  355 _textpostprocess_ [l=sk] {_If_(_quotedquery_,<br>spracovan&#233; kv&#244;li vyh&#318;adaniu<i>_quotedquery_</i>
  356 )}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   353_textpostprocess_ [l=sk] {_If_(_quotedquery_,<br>spracované kvÃŽli vyhÄŸadaniu<i>_quotedquery_</i>
   354)}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  357355_textinvalidquery_ [l=sk] {ZlÃœ syntax dotazu}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  358356_textstopwordsmsg_ [l=sk] {Nasledujúce slová }  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  363361_textnodocs_ [l=sk] {Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke.}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  364362_text1doc_ [l=sk] {1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  365 _textlotsdocs_ [l=sk] {dokumentov zodpoved&#225; po&#382;iadavke}  # Updated 11-Dec-2006 by tomasfiala
   363_textlotsdocs_ [l=sk] {dokumentov zodpovedá poÅŸiadavke}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  366364_textmatches_ [l=sk] {VÃœsledky}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  367365_textbeginsearch_ [l=sk] {ZačaÅ¥ vyhÄŸadávanie}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  368 _textrunquery_ [l=sk] {Spus&#357; dotaz}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   366_textrunquery_ [l=sk] {SpusÅ¥ dotaz}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  369367_textclearform_ [l=sk] {ČistÃœ formulár}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  370368
  371369#these go together in form search:
  372370#"Words  (fold, stem)  ... in field"
  373 _textwordphrase_ [l=sk] {Slov&#225; alebo fr&#225;zy
  374 }  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
   371_textwordphrase_ [l=sk] {Slová alebo frázy
   372}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  375373_textinfield_ [l=sk] {... V poli}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  376 _textfoldstem_ [l=sk] {(ve&#318;kos&#357; znakov, stemming)}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   374_textfoldstem_ [l=sk] {(veÄŸkosÅ¥ znakov, stemming)}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  377375
  378376_textadvquery_ [l=sk] {Alebo vloÅŸte dotaz priamo:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  379 _textallfields_ [l=sk] {v&#353;etky polia}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   377_textallfields_ [l=sk] {vÅ¡etky polia}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  380378_texttextonly_ [l=sk] {len text}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  381379_textand_ [l=sk] {a}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  387385# unset
  388386
  389 _textsimplesearch_ [l=sk] {H&#318;adaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ a zora&#271; v&#253;sledky pod&#318;a _sfselection_)}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
   387_textsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_)}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  390388
  391389_textadvancedsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ )s pouÅŸitím _querytypeselection_ dotazu}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  393391_textadvancedmgppsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  394392
  395 _textadvancedlucenesearch_ [l=sk] {H&#318;adaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na &#250;rovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ zora&#271; v&#253;sledky pod&#318;a _sfselection_\,)}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  396 
  397 _textformsimplesearch_ [l=sk] {H&#318;adaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na &#250;rovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, zora&#271; v&#253;sledky pod&#318;a _sfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  398 
  399 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=sk] {H&#318;adaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, v _gformselection_)_If_(_nselection_,v _nselection_ jazyku ) a zobraz v&#253;sledky v _formquerytypeadvancedselection_ porad&#237;}  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
  400 
  401 _textformadvancedsearchlucene_ [l=sk] {H&#318;adaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, usporiadaj v&#253;sledky pod&#318;a _sfselection_\,)}  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
  402 
  403 _textnojsformwarning_ [l=sk] {Pozor: Javascript vo va&#353;om prehliada&#269;i je vypnut&#253;. <br>Ak chcete vyh&#318;ad&#225;va&#357; pod&#318;a pol&#237;, zapnite ho.}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  404 _textdatesearch_ [l=sk] {V tejto zbierke m&#244;&#382;ete preh&#318;ad&#225;va&#357; pod&#318;a d&#225;tumu, alebo dokumenty v ur&#269;itom &#269;asovom obdob&#237;. Je to volite&#318;n&#225; funkcia vyh&#318;ad&#225;vania. }  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   393_textadvancedlucenesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   394
   395_textformsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   396
   397_textformadvancedsearchmgpp_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, v _gformselection_)_If_(_nselection_,v _nselection_ jazyku ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   398
   399_textformadvancedsearchlucene_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, usporiadaj vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   400
   401_textnojsformwarning_ [l=sk] {Pozor: Javascript vo vaÅ¡om prehliadači je vypnutÃœ. <br>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ podÄŸa polí, zapnite ho.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   402_textdatesearch_ [l=sk] {V tejto zbierke mÃŽÅŸete prehÄŸadávaÅ¥ podÄŸa dátumu, alebo dokumenty v určitom časovom období. Je to voliteÄŸná funkcia vyhÄŸadávania. }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  405403_textstartdate_ [l=sk] {ZačiatočnÃœ (alebo aj konečnÃœ) dátum}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  406404_textenddate_ [l=sk] {KoncovÃœ dátum:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  417415_texthresult_ [l=sk] {záznam}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  418416_texthresults_ [l=sk] {záznamov}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  419 _texthallwords_ [l=sk] {v&#353;etky slov&#225;}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   417_texthallwords_ [l=sk] {vÅ¡etky slová}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
  420418_texthsomewords_ [l=sk] {najmenej 1 slovo}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  421419_texthboolean_ [l=sk] {boolove}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  424422_texthcaseoff_ [l=sk] {nezáleşí na veÄŸkosti písma}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  425423_texthstemon_ [l=sk] {automatické doplnenie koncoviek}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  426 _texthstemoff_ [l=sk] {cel&#233; slovo sa mus&#237; zhodova&#357;}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   424_texthstemoff_ [l=sk] {celé slovo sa musí zhodovaÅ¥}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  427425
  428426
   
  437435#------------------------------------------------------------
  438436
  439 _textprefschanged_ [l=sk] {Nastavenia boli zmenen&#233;. Neklikajte na tla&#269;idlo sp&#228;&#357; vo va&#353;om prehliada&#269;i - va&#353;e nastavenia by boli zmazan&#233;. Kliknite rad&#353;ej na jedno z tla&#269;idiel hore.}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   437_textprefschanged_ [l=sk] {Nastavenia boli zmenené. Neklikajte na tlačidlo spÀť vo vaÅ¡om prehliadači - vaÅ¡e nastavenia by boli zmazané. Kliknite radÅ¡ej na jedno z tlačidiel hore.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  440438_textsetprefs_ [l=sk] {uloÅŸ nastavenia}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  441439_textsearchprefs_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  444442_textpreferences_ [l=sk] {Nastavenia}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  445443_textcasediffs_ [l=sk] {Malé, alebo veÄŸké písmená:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  446 _textignorecase_ [l=sk] {ignoruj ve&#318;kos&#357; znakov}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  447 _textmatchcase_ [l=sk] {mal&#233;/ve&#318;k&#233; p&#237;smen&#225; sa musia zhodova&#357;}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
   444_textignorecase_ [l=sk] {ignoruj veÄŸkosÅ¥ znakov}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   445_textmatchcase_ [l=sk] {malé/veÄŸké písmená sa musia zhodovaÅ¥}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  448446_textwordends_ [l=sk] {Koncovky slov:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  449447_textstem_ [l=sk] {ignoruj koncovky slov}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  450 _textnostem_ [l=sk] {zhodova&#357; sa mus&#237; cel&#233; slovo}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  451 _textaccentdiffs_ [l=sk] {Rozdielnos&#357;:}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
  452 _textignoreaccents_ [l=sk] {ignorova&#357; d&#314;&#382;ne}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  453 _textmatchaccents_ [l=sk] {d&#314;&#382;ne sa musia zhodova&#357;}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  454 
  455 _textprefop_ [l=sk] {Vyh&#318;adaj _maxdocoption_ z&#225;znamov s _hitsperpageoption_ na jednej strane.}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   448_textnostem_ [l=sk] {zhodovaÅ¥ sa musí celé slovo}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   449_textaccentdiffs_ [l=sk] {RozdielnosÅ¥:}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
   450_textignoreaccents_ [l=sk] {ignorovaÅ¥ dĺşne}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   451_textmatchaccents_ [l=sk] {dĺşne sa musia zhodovaÅ¥}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   452
   453_textprefop_ [l=sk] {VyhÄŸadaj _maxdocoption_ záznamov s _hitsperpageoption_ na jednej strane.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  456454_textextlink_ [l=sk] {Prístup k webovÃœm stránkam mimo kniÅŸnice:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  457455_textintlink_ [l=sk] {Zdrojové dokumenty získané z:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  458456_textlanguage_ [l=sk] {Jazyk rozhrania:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  459457_textencoding_ [l=sk] {Kódovanie:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  460 _textformat_ [l=sk] {Form&#225;t rozhrania:}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   458_textformat_ [l=sk] {Formát rozhrania:}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  461459_textall_ [l=sk] {vÅ¡etko}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  462460_textquerymode_ [l=sk] {Mód dotazu:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  463 _textsimplemode_ [l=sk] {jednoduch&#233; vyh&#318;ad&#225;vanie}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  464 _textadvancedmode_ [l=sk] {roz&#353;&#237;ren&#233; vyh&#318;ad&#225;vanie (umo&#382;&#328;uje pou&#382;i&#357; z&#225;tvorky s !, &, |)}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   461_textsimplemode_ [l=sk] {jednoduché vyhÄŸadávanie}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   462_textadvancedmode_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie (umoşňuje pouÅŸiÅ¥ zátvorky s !, &, |)}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  465463_textlinkinterm_ [l=sk] {cez vloÅŸenú stránku}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  466464_textlinkdirect_ [l=sk] {choď tam priamo }  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  473471 <br>}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  474472
  475 _textsearchtype_ [l=sk] {Okno vyh&#318;ad&#225;vania:}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
  476 _textformsearchtype_ [l=sk] {form&#225;tova&#357; pod&#318;a _formnumfieldoption_ pol&#237;}  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
   473_textsearchtype_ [l=sk] {Okno vyhÄŸadávania:}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   474_textformsearchtype_ [l=sk] {formátovaÅ¥ podÄŸa _formnumfieldoption_ polí}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  477475_textplainsearchtype_ [l=sk] {_boxsizeoption_}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
  478 _textregularbox_ [l=sk] {norm&#225;lna ve&#318;kos&#357;}  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
  479 _textlargebox_ [l=sk] {ve&#318;k&#233;}  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
   476_textregularbox_ [l=sk] {normálna veÄŸkosÅ¥}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   477_textlargebox_ [l=sk] {veÄŸké}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
  480478
  481479_textrelateddocdisplay_ [l=sk] {zobraz príbuzné dokumenty}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  482480_textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania:}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  483 _textnohistory_ [l=sk] {&#381;iadna hist&#243;ria vyh&#318;ad&#225;van&#253;ch term&#237;nov}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  484 _texthistorydisplay_ [l=sk] {zobraz posledn&#253;ch _historynumrecords_ vyh&#318;adan&#253;ch term&#237;nov}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  485 _textnohistorydisplay_ [l=sk] {nezobrazuj hist&#243;riu vyh&#318;ad&#225;van&#253;ch term&#237;nov}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
   481_textnohistory_ [l=sk] {Åœiadna história vyhÄŸadávanÃœch termínov}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   482_texthistorydisplay_ [l=sk] {zobraz poslednÃœch _historynumrecords_ vyhÄŸadanÃœch termínov}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   483_textnohistorydisplay_ [l=sk] {nezobrazuj históriu vyhÄŸadávanÃœch termínov}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  486484
  487485
   
  491489#####################################################################
  492490
  493 _textsortby_ [l=sk] {Zora&#271; dokumenty pod&#318;a}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   491_textsortby_ [l=sk] {Zoraď dokumenty podÄŸa}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  494492_textalsoshowing_ [l=sk] {taktieÅŸ ukazujúce}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  495493_textwith_ [l=sk] {nanajvÜš s}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  497495
  498496_textfilterby_ [l=sk] {Iba dokumenty obsahujúce}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  499 _textall_ [l=sk] {v&#353;etky}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   497_textall_ [l=sk] {vÅ¡etky}  # Updated 27-Mar-2007 by tomasfiala
  500498_textany_ [l=sk] {akÃœkoÄŸvek}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  501499_textwords_ [l=sk] {slov}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
  502 _textleaveblank_ [l=sk] {nechajte toto pole pr&#225;zdne, aby ste z&#237;skali v&#353;etky dokumenty}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   500_textleaveblank_ [l=sk] {nechajte toto pole prázdne, aby ste získali vÅ¡etky dokumenty}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  503501
  504502_browsebuttontext_ [l=sk] {"ZoradiÅ¥ dokumenty"}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  522520# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
  523521# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
  524 _textdefaulthelp_ [l=sk] {prezeran&#237;m dokumentov pod&#318;a _1_, kliknut&#237;m na tla&#269;idlo _2_}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  525 
  526 _textSearchhelp_ [l=sk] {h&#318;adan&#237;m konkr&#233;tnych slov, ktor&#233; sa vyskytuj&#250; v texte, kliknut&#237;m na tla&#269;idlo _labelSearch_ }  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  527 _textTohelp_ [l=sk] {Prezerajte dokumenty pod&#318;a po&#318;a kliknut&#237;m na tla&#269;idlo _labelTo_}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  528 _textFromhelp_ [l=sk] {prezera&#357; publik&#225;cie pod&#318;a _labelFrom_}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  529 _textBrowsehelp_ [l=sk] {prezera&#357; dokumenty}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
  530 _textAcronymhelp_ [l=sk] {Zobrazi&#357; dokumenty pod&#318;a v&#253;skytu skratky _labelAcronym_}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  531 _textPhrasehelp_ [l=sk] {Prezerajte fr&#225;zy vyskytuj&#250;ce sa v dokumentoch, kliknut&#237;m na tla&#269;idlo _labelPhrase_.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
   522_textdefaulthelp_ [l=sk] {prezeraním dokumentov podÄŸa _1_, kliknutím na tlačidlo _2_}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   523
   524_textSearchhelp_ [l=sk] {hÄŸadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte, kliknutím na tlačidlo _labelSearch_ }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   525_textTohelp_ [l=sk] {Prezerajte dokumenty podÄŸa poÄŸa kliknutím na tlačidlo _labelTo_}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   526_textFromhelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ publikácie podÄŸa _labelFrom_}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   527_textBrowsehelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   528_textAcronymhelp_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ dokumenty podÄŸa vÃœskytu skratky _labelAcronym_}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   529_textPhrasehelp_ [l=sk] {Prezerajte frázy vyskytujúce sa v dokumentoch, kliknutím na tlačidlo _labelPhrase_.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  532530
  533531_texthelptopicstitle_ [l=sk] {Témy}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  534532
  535 _textreadingdocs_ [l=sk] {Ako &#269;&#237;ta&#357; dokumenty}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
  536 
  537 _texthelpreadingdocs_ [l=sk] {<p>Ke&#271; sa v&#225;m v hornej &#269;asti str&#225;nky zobraz&#237; n&#225;zov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spozn&#225;te, &#269;i ste sa dostali ku konkr&#233;tnemu dokumentu, alebo knihe. V niektor&#253;ch zbierkach je zobrazen&#253; taktie&#382; obsah, in&#233; m&#244;&#382;u obsahova&#357; len &#269;&#237;slo aktu&#225;lnej strany spolu s textov&#253;m po&#318;om pre v&#253;ber str&#225;nky pre prechod na predch&#225;dzaj&#250;cu/nasleduj&#250;cu str&#225;nku. V obsahu je aktu&#225;lne zobrazen&#225; str&#225;nka zv&#253;raznen&#225; tu&#269;ne a obsah je mo&#382;n&#233; &#271;alej otvori&#357;. </p><p>Pod obsahom (pr&#237;padne navig&#225;ciou medzi str&#225;nkami) sa nach&#225;dza text vybranej sekcie. Hne&#271; ako si ho pre&#269;&#237;tate, budete m&#244;c&#357; pomocou &#353;&#237;pky v dolnej &#269;asti str&#225;nky prejs&#357; na &#271;al&#353;iu sekciu, alebo sa vr&#225;ti&#357; sp&#228;&#357; k predch&#225;dzaj&#250;cej. </p><p>Pod n&#225;zvom alebo obalom sa nach&#225;dza nieko&#318;ko tla&#269;idiel. Kliknut&#237;m na <i>rozvin&#250;&#357; text</i> sa v okne zobraz&#237; cel&#253; text aktu&#225;lnej sekcie, alebo knihy. Pokia&#318; je dokument ve&#318;k&#253;, m&#244;&#382;e to zabra&#357; ve&#318;k&#250; &#269;as&#357; opera&#269;nej pam&#228;ti! Kliknut&#237;m na <i>rozvin&#250;&#357; obsah</i> sa zobrazia v&#353;etky &#250;rovne obsahu dokumentu, tak&#382;e s&#250; vidie&#357; n&#225;zvy v&#353;etk&#253;ch kapitol a sekci&#237;. Kliknut&#237;m na <i>zobrazi&#357; v novom okne</i> sa prehliadan&#253; dokument otvor&#237; v novom okne prehliada&#269;a. Slov&#225;, ktor&#233; ste h&#318;adali s&#250; zv&#253;raznen&#233;. Kliknut&#237;m na <i>bez zv&#253;raznenia</i> je mo&#382;n&#233; zv&#253;raz&#328;ovanie zru&#353;i&#357;.</p>}  # Updated 9-Sep-2006 by tomasfiala
   533_textreadingdocs_ [l=sk] {Ako čítaÅ¥ dokumenty}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   534
   535_texthelpreadingdocs_ [l=sk] {<p>Keď sa vám v hornej časti stránky zobrazí názov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spoznáte, či ste sa dostali ku konkrétnemu dokumentu, alebo knihe. V niektorÃœch zbierkach je zobrazenÃœ taktieÅŸ obsah, iné mÃŽÅŸu obsahovaÅ¥ len číslo aktuálnej strany spolu s textovÃœm poÄŸom pre vÃœber stránky pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku. V obsahu je aktuálne zobrazená stránka zvÃœraznená tučne a obsah je moÅŸné ďalej otvoriÅ¥. </p><p>Pod obsahom (prípadne navigáciou medzi stránkami) sa nachádza text vybranej sekcie. Hneď ako si ho prečítate, budete mÃŽcÅ¥ pomocou šípky v dolnej časti stránky prejsÅ¥ na ďalÅ¡iu sekciu, alebo sa vrátiÅ¥ spÀť k predchádzajúcej. </p><p>Pod názvom alebo obalom sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel. Kliknutím na <i>rozvinúť text</i> sa v okne zobrazí celÃœ text aktuálnej sekcie, alebo knihy. PokiaÄŸ je dokument veÄŸkÃœ, mÃŽÅŸe to zabraÅ¥ veÄŸkú časÅ¥ operačnej pamÀti! Kliknutím na <i>rozvinúť obsah</i> sa zobrazia vÅ¡etky úrovne obsahu dokumentu, takÅŸe sú vidieÅ¥ názvy vÅ¡etkÃœch kapitol a sekcií. Kliknutím na <i>zobraziÅ¥ v novom okne</i> sa prehliadanÃœ dokument otvorí v novom okne prehliadača. Slová, ktoré ste hÄŸadali sú zvÃœraznené. Kliknutím na <i>bez zvÃœraznenia</i> je moÅŸné zvÃœrazňovanie zruÅ¡iÅ¥.</p>}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  538536
  539537# help about the icons
   
  542540_texthelpviewtextsection_ [l=sk] {Zobraz túto časÅ¥ textu}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  543541_texthelpexpandtext_ [l=sk] {Zobraz plnÃœ text, alebo nie}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  544 _texthelpexpandcontents_ [l=sk] {Rozba&#318; obsah, alebo nie}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
   542_texthelpexpandcontents_ [l=sk] {RozbaÄŸ obsah, alebo nie}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  545543_texthelpdetachpage_ [l=sk] {Otvor túto stránku v novom okne}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  546544_texthelphighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazni hÄŸadané termíny, alebo nie}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  548546
  549547
  550 _texthelpsearchingtitle_ [l=sk] {Ako h&#318;ada&#357; konkr&#233;tne slov&#225;}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
  551 
  552 _texthelpsearching_ [l=sk] {<p>Vyh&#318;ad&#225;vanie sa realizuje na str&#225;nke "h&#318;adaj" vykonan&#237;m nasleduj&#250;cich krokov:<p><ol><li>Ur&#269;ite ak&#233; v&#253;razy chcete vyh&#318;ad&#225;va&#357;<li>Rozhodnite sa &#269;i chcete vyh&#318;ad&#225;va&#357; v&#353;etky, alebo len niektor&#233; slov&#225; v&#253;razu<li>Zadajte slov&#225; do pola pre vyh&#318;ad&#225;vanie<li>Kliknite na tla&#269;idlo <i>H&#318;ada&#357;</i></ol><p>Po odoslan&#237; dotazu sa v&#225;m na obrazovke zobraz&#237; prv&#253;ch dvadsa&#357; dokumentov, sp&#314;&#328;aj&#250;cich va&#353;u po&#382;iadavku. Na konci zoznamu je tla&#269;idlo, ktor&#233; zobraz&#237; &#271;al&#353;&#237;ch dvadsa&#357; z&#225;znamov. Odtia&#318; je mo&#382;n&#233; preklikn&#250;&#357; sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vr&#225;ti&#357; na prv&#250;. Kliknutie na n&#225;zov dokumentu, alebo na mal&#233; tla&#269;idlo ved&#318;a dokumentu, dokument zobraz&#237;.<p>&#352;tandardne sa zobrazuje prv&#253;ch 100 v&#253;sledkov, tento limit sa d&#225; zmeni&#357; na str&#225;nke <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i><p>}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   548_texthelpsearchingtitle_ [l=sk] {Ako hÄŸadaÅ¥ konkrétne slová}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   549
   550_texthelpsearching_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie sa realizuje na stránke "hÄŸadaj" vykonaním nasledujúcich krokov:<p><ol><li>Určite aké vÃœrazy chcete vyhÄŸadávaÅ¥<li>Rozhodnite sa či chcete vyhÄŸadávaÅ¥ vÅ¡etky, alebo len niektoré slová vÃœrazu<li>Zadajte slová do pola pre vyhÄŸadávanie<li>Kliknite na tlačidlo <i>HÄŸadaÅ¥</i></ol><p>Po odoslaní dotazu sa vám na obrazovke zobrazí prvÃœch dvadsaÅ¥ dokumentov, spĺňajúcich vaÅ¡u poÅŸiadavku. Na konci zoznamu je tlačidlo, ktoré zobrazí ďalších dvadsaÅ¥ záznamov. OdtiaÄŸ je moÅŸné prekliknúť sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vrátiÅ¥ na prvú. Kliknutie na názov dokumentu, alebo na malé tlačidlo vedÄŸa dokumentu, dokument zobrazí.<p>Å tandardne sa zobrazuje prvÃœch 100 vÃœsledkov, tento limit sa dá zmeniÅ¥ na stránke <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i><p>}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  553551
  554552_texthelpquerytermstitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacie termíny}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  555 _texthelpqueryterms_ [l=sk] {<p>V&#353;etko &#269;o nap&#237;&#353;ete do pola na vyh&#318;ad&#225;vanie sa pova&#382;uje syst&#233;m za "vyh&#318;ad&#225;vacie term&#237;ny", ktor&#233; sa m&#244;&#382;u sklada&#357; z &#269;&#237;siel, alebo znakov abecedy. Vyh&#318;ad&#225;vanie term&#237;nov spojen&#253;ch poml&#269;kami syst&#233;m pova&#382;uje za dve rozdielne slov&#225;. Vyh&#318;ad&#225;vanie pod&#318;a slov, ktor&#233; obsahuj&#250; pom&#314;&#269;ku nie je mo&#382;n&#233;. <p>Napr&#237;klad: dotaz <p> <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
  556        <p>bude vyhodnoten&#253; rovnako ako<p>
  557        <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  558 
  559 _texthelpmgppsearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvoren&#233; s MGPP pon&#250;kaj&#250; viacero funkci&#237;.<ul> <li>A <b>*</b> Napr&#237;klad: <b>po&#269;&#237;t*</b> zahrnie v&#353;etky slov&#225; za&#269;&#237;naj&#250;ce sa <b>po&#269;&#237;t</b>.<li><b>/x</b>m&#244;&#382;e by&#357; pou&#382;it&#233; na dodanie v&#228;&#269;&#353;ej v&#225;hy dokumentu jedn&#233;mu, alebo viacer&#253;m vyh&#318;ad&#225;van&#253;m term&#237;nom. Napr&#237;klad: <b>informa&#269;n&#225;/10 veda</b> prira&#271;uje term&#237;nu informa&#269;n&#225; 10x v&#228;&#269;&#353;iu v&#225;hu ako slovu veda.</ul>}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  560 
  561 _texthelplucenesearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvoren&#233; s Lucene pon&#250;kaj&#250; viac funkci&#237;. <ul> <li><b>?</b> m&#244;&#382;e by&#357; vyu&#382;it&#233; ako n&#225;hradn&#233; znaky pri vyh&#318;ad&#225;van&#237;. Napr&#237;klad: <b>b??</b> zahrnie slov&#225; <b>byt</b>, <b>bit</b>, <b>bod</b> a podobne. <li><b>*</b>m&#244;&#382;e by&#357; vyu&#382;it&#233; ako n&#225;hradn&#233; znaky pri vyh&#318;ad&#225;van&#237;. Napr&#237;klad: <b>po&#269;&#237;t*</b> zahrnie v&#353;etky slov&#225; za&#269;&#237;naj&#250;ce sa <b>po&#269;&#237;t</b>. </ul> Oba n&#225;hradn&#233; znaky je mo&#382;n&#233; pou&#382;&#237;va&#357; aj v strede slov.}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   553_texthelpqueryterms_ [l=sk] {<p>VÅ¡etko čo napíšete do pola na vyhÄŸadávanie sa povaÅŸuje systém za "vyhÄŸadávacie termíny", ktoré sa mÃŽÅŸu skladaÅ¥ z čísiel, alebo znakov abecedy. VyhÄŸadávanie termínov spojenÃœch pomlčkami systém povaÅŸuje za dve rozdielne slová. VyhÄŸadávanie podÄŸa slov, ktoré obsahujú pomĺčku nie je moÅŸné. <p>Napríklad: dotaz <p> <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>
   554       <p>bude vyhodnotenÃœ rovnako ako<p>
   555       <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   556
   557_texthelpmgppsearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s MGPP ponúkajú viacero funkcií.<ul> <li>A <b>*</b> Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>.<li><b>/x</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ pouÅŸité na dodanie vÀčšej váhy dokumentu jednému, alebo viacerÃœm vyhÄŸadávanÃœm termínom. Napríklad: <b>informačná/10 veda</b> priraďuje termínu informačná 10x vÀčšiu váhu ako slovu veda.</ul>}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   558
   559_texthelplucenesearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s Lucene ponúkajú viac funkcií. <ul> <li><b>?</b> mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>b??</b> zahrnie slová <b>byt</b>, <b>bit</b>, <b>bod</b> a podobne. <li><b>*</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>. </ul> Oba náhradné znaky je moÅŸné pouşívaÅ¥ aj v strede slov.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  562560
  563561_texthelpquerytypetitle_ [l=sk] {Typ dotazu}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  564 _texthelpquerytype_ [l=sk] {<p>Existuj&#250; dva r&#244;zne druhy dotazov. <ul><li>Dotazy na <b>v&#353;etky</b> slov&#225;. Pri ich spracovan&#237; s&#250; vyh&#318;adan&#233; v&#353;etky dokumenty (kapitoly, tituly) obsahuj&#250;ce tieto slov&#225;. Dokumenty sp&#314;&#328;aj&#250;ce krit&#233;ria s&#250; zoraden&#233; v porad&#237; v akom boli pridan&#233; do syst&#233;mu digit&#225;lnej kni&#382;nice.<p> <li>Dotazy na <b>niektor&#233;</b> slov&#225;. Zad&#225;te slov&#225; pri ktor&#253;ch je pravdepodobn&#233;, &#382;e sa nach&#225;dzaj&#250; v dokumentoch, ktor&#233; h&#318;ad&#225;te. Dokumenty s&#250; zoraden&#233; v porad&#237;, ktor&#233; zodpoved&#225; tomu, do akej miery zodpovedaj&#250; dotazu.<p><ul><li>&#268;&#237;m viac h&#318;adan&#253;ch term&#237;nov dokument obsahuje, t&#253;m viac zodpoved&#225; dotazu;<li>zriedkav&#233; slov&#225; s&#250; d&#244;le&#382;itej&#353;ie ako slov&#225; s &#269;ast&#253;m v&#253;skytom;<li>kr&#225;tke dokumenty sa zhoduj&#250; lep&#353;ie ako dlh&#233;.</ul></ul><p>Pou&#382;ite to&#318;ko vyh&#318;ad&#225;vac&#237;ch v&#253;razov, ko&#318;ko uzn&#225;te za vhodn&#233; - cel&#250; vetu, alebo aj odstavec. Pokia&#318; zad&#225;te ako dotaz len jedno slovo, bud&#250; dokumenty zoraden&#233; pod&#318;a frekvencie jeho v&#253;skytu.<p>}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  565 
  566 _texthelpadvancedsearchtitle_ [l=sk] {roz&#353;&#237;ren&#233; vyh&#318;ad&#225;vanie}  # Updated 26-Sep-2006 by tomasfiala
  567 
  568 _texthelpadvancedsearch_ [l=sk] {<p>Zvolen&#237;m roz&#353;&#237;ren&#233;ho vyh&#318;ad&#225;vania (v nastaveniach) budete ma&#357; viac mo&#382;nost&#237; ako vyh&#318;ad&#225;va&#357;. _selectadvancedsearch_}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  569 
  570 _texthelpadvsearchmg_ [l=sk] {Roz&#353;&#237;ren&#233; vyh&#318;ad&#225;vanie v MG zbierkach v&#225;m pon&#250;ka dve mo&#382;nosti vyh&#318;ad&#225;vania: pod&#318;a relevancie a boolove vyh&#318;ad&#225;vanie. <b>Relevan&#269;n&#233;</b> vyh&#318;ad&#225;vanie je rovnak&#233; ako vyh&#318;ad&#225;vanie pop&#237;san&#233; v <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  571 
  572 _texthelpbooleansearch_ [l=sk] {Vyh&#318;ad&#225;vanie s pou&#382;it&#237;m<b>boolov&#253;ch</b> oper&#225;torov, v&#225;m umo&#382;&#328;uje spresni&#357; v&#225;&#353; prieskum. K z&#225;kladn&#253;m oper&#225;torom patria & ( "and" ),  | ("or") a ! ("not"). Napr&#237;klad, dotaz <b>slim&#225;k & ro&#318;n&#237;ctvo</b> zahrnie do v&#253;sledkov vyh&#318;ad&#225;vania dokumenty, ktor&#233; obsahuj&#250; slov&#225; <b>slim&#225;k</b> A <b>ro&#318;n&#237;ctvo</b>, pri&#269;om dotaz <b>slim&#225;k | ro&#318;n&#237;ctvo</b> zahrnie do v&#253;sledkov vyh&#318;ad&#225;vania dokumenty v ktor&#253;ch sa nach&#225;dza bu&#271; <b>slim&#225;k</b> ALEBO <b>ro&#318;n&#237;ctvo</b>. <b>Slim&#225;k ! ro&#318;n&#237;ctvo</b> vyh&#318;ad&#225; dokumenty, ktor&#233; obsahuj&#250; <b>slim&#225;k</b> ALE NEOBSAHUJ&#218; <b>ro&#318;n&#237;ctvo</b>.  <p> Najpresnej&#353;ie v&#253;sledky vyh&#318;ad&#225;vania je mo&#382;n&#233; dosiahnu&#357; kombin&#225;ciou viacer&#253;ch oper&#225;torov a z&#225;tvoriek. Napr&#237;klad:  <b>(slim&#225;k | ro&#318;n&#237;ctvo)</b> & <b>(traktor | postrek)</b>, alebo <b>krava | koza | prasa !k&#244;&#328;</b>.}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
  573 
  574 _texthelpadvsearchmgpp_ [l=sk] {Roz&#353;&#237;ren&#233; vyh&#318;ad&#225;vanie v MGPP zbierkach funguje na princ&#237;pe boolov&#253;ch oper&#225;torov. _texthelpbooleansearch_ <p> V&#253;sledky je mo&#382;n&#233; zobrazi&#357; pod&#318;a <b>relevancie</b>, podobne ako v pr&#237;pade <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, alebo v porad&#237; v akom boli vytvoren&#233; a zaraden&#233; do zbierky syst&#233;mu digit&#225;lnej kni&#382;nice.  <p> &#270;al&#353;ie oper&#225;tory zah&#341;&#328;aj&#250; <b>NEARx</b> a <b>WITHINx</b>. NEARx sa pou&#382;&#237;va na ur&#269;enie maxim&#225;lnej vzdialenosti medzi (x slovami). WITHINx ur&#269;uje, &#382;e druh&#253; term&#237;n sa mus&#237; vyskytn&#250;&#357; do x slov <i>po prvom term&#237;ne</i>. Funkcia je podobn&#225; oper&#225;toru NEAR s rozdielom, &#382;e predvolen&#225; vzdialenos&#357; slov je 20. }  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  575 
  576 _texthelpadvancedsearchextra_ [l=sk] {POZN&#193;MKA: Ak pou&#382;&#237;vate jednoduch&#233; vyh&#318;ad&#225;vanie, bud&#250; tieto oper&#225;tory ignorovan&#233;.}  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
  577 
  578 _texthelpadvsearchlucene_ [l=sk] {Roz&#353;&#237;ren&#233; vyh&#318;ad&#225;vania v kolekci&#225;ch Lucene vyu&#382;&#237;vaj&#250; boolove oper&#225;tory. _texthelpbooleansearch_}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
  579 
  580 _texthelpformsearchtitle_ [l=sk] {Vyh&#318;ad&#225;vanie vo formul&#225;ri}  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
  581 
  582 _texthelpformsearch_ [l=sk] {<p>Vyh&#318;ad&#225;vanie vo formul&#225;roch umo&#382;&#328;uje kombinova&#357; term&#237;ny z viacer&#253;ch pol&#237;. Napr&#237;klad vyh&#318;adanie term&#237;nu "Smith" v tituloch AND "snail farming" v predmetoch. Ka&#382;d&#253; riadok formul&#225;ra sa spr&#225;va rovnako ako tradi&#269;n&#233; vyh&#318;ad&#225;vanie: boolove oper&#225;tory s&#250; povolen&#233; len pri roz&#353;&#237;renom vyh&#318;ad&#225;van&#237; a h&#318;adan&#233; fr&#225;zy musia by&#357; v &#250;vodzovk&#225;ch. Pri roz&#353;&#237;renom vyh&#318;ad&#225;van&#237; je mo&#382;n&#233; vyu&#382;i&#357; medzi jednotliv&#253;mi poliami oper&#225;tori AND/OR/NOT, tieto oper&#225;tory je tie&#382; mo&#382;n&#233; pou&#382;&#237;va&#357; v jednotliv&#253;ch poliach.}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  583 
  584 _texthelpformstemming_ [l=sk] {Okn&#225; "fold" a "stem" umo&#382;&#328;uj&#250; modifikova&#357; vyh&#318;ad&#225;vanie s vyu&#382;it&#237;m technol&#243;gie stemming a casefolded. Obe funkcie s&#250; pri roz&#353;&#237;renom vyh&#318;ad&#225;van&#237; &#353;tandardne vypnut&#233;.}  # Updated 6-Oct-2006 by tomasfiala
   562_texthelpquerytype_ [l=sk] {<p>Existujú dva rÃŽzne druhy dotazov. <ul><li>Dotazy na <b>vÅ¡etky</b> slová. Pri ich spracovaní sú vyhÄŸadané vÅ¡etky dokumenty (kapitoly, tituly) obsahujúce tieto slová. Dokumenty spĺňajúce kritéria sú zoradené v poradí v akom boli pridané do systému digitálnej kniÅŸnice.<p> <li>Dotazy na <b>niektoré</b> slová. Zadáte slová pri ktorÃœch je pravdepodobné, ÅŸe sa nachádzajú v dokumentoch, ktoré hÄŸadáte. Dokumenty sú zoradené v poradí, ktoré zodpovedá tomu, do akej miery zodpovedajú dotazu.<p><ul><li>Čím viac hÄŸadanÃœch termínov dokument obsahuje, tÃœm viac zodpovedá dotazu;<li>zriedkavé slová sú dÃŽleÅŸitejÅ¡ie ako slová s častÃœm vÃœskytom;<li>krátke dokumenty sa zhodujú lepÅ¡ie ako dlhé.</ul></ul><p>PouÅŸite toÄŸko vyhÄŸadávacích vÃœrazov, koÄŸko uznáte za vhodné - celú vetu, alebo aj odstavec. PokiaÄŸ zadáte ako dotaz len jedno slovo, budú dokumenty zoradené podÄŸa frekvencie jeho vÃœskytu.<p>}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   563
   564_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   565
   566_texthelpadvancedsearch_ [l=sk] {<p>Zvolením rozšíreného vyhÄŸadávania (v nastaveniach) budete maÅ¥ viac moÅŸností ako vyhÄŸadávaÅ¥. _selectadvancedsearch_}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   567
   568_texthelpadvsearchmg_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MG zbierkach vám ponúka dve moÅŸnosti vyhÄŸadávania: podÄŸa relevancie a boolove vyhÄŸadávanie. <b>Relevančné</b> vyhÄŸadávanie je rovnaké ako vyhÄŸadávanie popísané v <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   569
   570_texthelpbooleansearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie s pouÅŸitím<b>boolovÃœch</b> operátorov, vám umoşňuje spresniÅ¥ váš prieskum. K základnÃœm operátorom patria & ( "and" ),  | ("or") a ! ("not"). Napríklad, dotaz <b>slimák & roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty, ktoré obsahujú slová <b>slimák</b> A <b>roÄŸníctvo</b>, pričom dotaz <b>slimák | roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty v ktorÃœch sa nachádza buď <b>slimák</b> ALEBO <b>roÄŸníctvo</b>. <b>Slimák ! roÄŸníctvo</b> vyhÄŸadá dokumenty, ktoré obsahujú <b>slimák</b> ALE NEOBSAHUJÚ <b>roÄŸníctvo</b>.  <p> NajpresnejÅ¡ie vÃœsledky vyhÄŸadávania je moÅŸné dosiahnuÅ¥ kombináciou viacerÃœch operátorov a zátvoriek. Napríklad:  <b>(slimák | roÄŸníctvo)</b> & <b>(traktor | postrek)</b>, alebo <b>krava | koza | prasa !kÎň</b>.}  # Updated 26-Feb-2007 by tomasfiala
   571
   572_texthelpadvsearchmgpp_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MGPP zbierkach funguje na princípe boolovÃœch operátorov. _texthelpbooleansearch_ <p> VÃœsledky je moÅŸné zobraziÅ¥ podÄŸa <b>relevancie</b>, podobne ako v prípade <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, alebo v poradí v akom boli vytvorené a zaradené do zbierky systému digitálnej kniÅŸnice.  <p> ĎalÅ¡ie operátory zahŕňajú <b>NEARx</b> a <b>WITHINx</b>. NEARx sa pouşíva na určenie maximálnej vzdialenosti medzi (x slovami). WITHINx určuje, ÅŸe druhÃœ termín sa musí vyskytnúť do x slov <i>po prvom termíne</i>. Funkcia je podobná operátoru NEAR s rozdielom, ÅŸe predvolená vzdialenosÅ¥ slov je 20. }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   573
   574_texthelpadvancedsearchextra_ [l=sk] {POZNÁMKA: Ak pouşívate jednoduché vyhÄŸadávanie, budú tieto operátory ignorované.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   575
   576_texthelpadvsearchlucene_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávania v kolekciách Lucene vyuşívajú boolove operátory. _texthelpbooleansearch_}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   577
   578_texthelpformsearchtitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie vo formulári}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   579
   580_texthelpformsearch_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie vo formulároch umoşňuje kombinovaÅ¥ termíny z viacerÃœch polí. Napríklad vyhÄŸadanie termínu "Smith" v tituloch AND "snail farming" v predmetoch. KaÅŸdÃœ riadok formulára sa správa rovnako ako tradičné vyhÄŸadávanie: boolove operátory sú povolené len pri rozšírenom vyhÄŸadávaní a hÄŸadané frázy musia byÅ¥ v úvodzovkách. Pri rozšírenom vyhÄŸadávaní je moÅŸné vyuÅŸiÅ¥ medzi jednotlivÃœmi poliami operátori AND/OR/NOT, tieto operátory je tieÅŸ moÅŸné pouşívaÅ¥ v jednotlivÃœch poliach.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   581
   582_texthelpformstemming_ [l=sk] {Okná "fold" a "stem" umoşňujú modifikovaÅ¥ vyhÄŸadávanie s vyuÅŸitím technológie stemming a casefolded. Obe funkcie sú pri rozšírenom vyhÄŸadávaní Å¡tandardne vypnuté.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  585583
  586584_textdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávaÅ¥ v dátumoch}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  587585
  588 _texthelpdatesearch_ [l=sk] {Vyh&#318;ad&#225;vanie pod&#318;a d&#225;tumu n&#225;jde dokumenty, ktor&#233; sp&#314;&#328;aj&#250; h&#318;adan&#233; krit&#233;ria a spadaj&#250; do ur&#269;it&#233;ho &#269;asov&#233;ho obdobia. Vyh&#318;ad&#225;va&#357; m&#244;&#382;ete dokumenty pod&#318;a ur&#269;it&#233;ho roku, alebo v rozsahu rokov. Pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; pod&#318;a roku nemus&#237;te, okrem roku, zad&#225;va&#357; &#382;iadne dodato&#269;n&#233; term&#237;ny vyh&#318;ad&#225;vania. Ak pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; nezad&#225;te &#382;iadny d&#225;tum, syst&#233;m sa spr&#225;va ako keby vyh&#318;ad&#225;vanie pod&#318;a d&#225;tumu neexistovalo.<p>}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
  589 
  590 _texthelpdatehowtotitle_ [l=sk] {Ako pou&#382;&#237;va&#357; t&#250;to funkciu:}  # Updated 8-Sep-2006 by tomasfiala
   586_texthelpdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu nájde dokumenty, ktoré spĺňajú hÄŸadané kritéria a spadajú do určitého časového obdobia. VyhÄŸadávaÅ¥ mÃŽÅŸete dokumenty podÄŸa určitého roku, alebo v rozsahu rokov. Pri vyhÄŸadávaní podÄŸa roku nemusíte, okrem roku, zadávaÅ¥ ÅŸiadne dodatočné termíny vyhÄŸadávania. Ak pri vyhÄŸadávaní nezadáte ÅŸiadny dátum, systém sa správa ako keby vyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu neexistovalo.<p>}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   587
   588_texthelpdatehowtotitle_ [l=sk] {Ako pouşívaÅ¥ túto funkciu:}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  591589_texthelpdatehowto_ [l=sk] {<ul> <li>Ak hÄŸadáte dokumenty vzÅ¥ahujúce sa k presnému roku:<p><ul> <li>Začnite svoje vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul><p><li>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ v dokumentoch vzÅ¥ahujúcich sa na určité časové obdobia:<p><ul><li>Začnite vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte skorší a neskorší rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul></ul><p>}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  592590
  593 _texthelpdateresultstitle_ [l=sk] {Sp&#244;sob ak&#253;m s&#250; v&#253;sledky zobrazen&#233;}  # Updated 5-Oct-2006 by tomasfiala
  594 _texthelpdateresults_ [l=sk] {H&#318;adanie dokumentov o roku 1903, nezah&#341;&#328;a dokumenty nap&#237;san&#233; v roku 1903, ale len dokumenty o roku 1903. Pri sp&#244;sobe vyh&#318;ad&#225;vania pod&#318;a d&#225;tumu, syst&#233;m zobraz&#237; dokumenty, ktor&#233; sa nach&#225;dzaj&#250; v danom intervale (napr&#237;klad 1899-1911) do ktor&#233;ho spad&#225; aj d&#225;tum 1903. Rovnako bud&#250; zobrazen&#233; aj n&#225;zvy dokumentov, ktor&#253;ch textov&#253; re&#357;azec obsahuje storo&#269;ie do ktor&#233;ho rok 1903 spad&#225; (napr&#237;klad "20-te storo&#269;ie"). To znamen&#225;, &#382;e niektor&#233; d&#225;tumy sa vo vyh&#318;adan&#253;ch textoch nemusia nach&#225;dza&#357;. Pri h&#318;adan&#237; v ur&#269;itom &#269;asovom obdob&#237; sa v&#353;etko uveden&#233; vy&#353;&#353;ie, vz&#357;ahuje na dan&#253; rok ka&#382;d&#233;ho &#269;asov&#233;ho obdobia. <p>}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   591_texthelpdateresultstitle_ [l=sk] {SpÃŽsob akÃœm sú vÃœsledky zobrazené}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   592_texthelpdateresults_ [l=sk] {HÄŸadanie dokumentov o roku 1903, nezahŕňa dokumenty napísané v roku 1903, ale len dokumenty o roku 1903. Pri spÃŽsobe vyhÄŸadávania podÄŸa dátumu, systém zobrazí dokumenty, ktoré sa nachádzajú v danom intervale (napríklad 1899-1911) do ktorého spadá aj dátum 1903. Rovnako budú zobrazené aj názvy dokumentov, ktorÃœch textovÃœ reÅ¥azec obsahuje storočie do ktorého rok 1903 spadá (napríklad "20-te storočie"). To znamená, ÅŸe niektoré dátumy sa vo vyhÄŸadanÃœch textoch nemusia nachádzaÅ¥. Pri hÄŸadaní v určitom časovom období sa vÅ¡etko uvedené vyÅ¡Å¡ie, vzÅ¥ahuje na danÃœ rok kaÅŸdého časového obdobia. <p>}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  595593
  596594_textchangeprefs_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ nastavania}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
   
  599597
  600598_texthelpcollectionprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia zbierok}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  601 _texthelpcollectionprefs_ [l=sk] {Niektor&#233; zbierky zah&#341;&#328;aj&#250; viacero podkolekci&#237;, ktor&#233; je mo&#382;n&#233; preh&#318;ad&#225;va&#357; jednotlivo alebo naraz. Po&#269;et zbierok, ktor&#233; chcete preh&#318;ad&#225;va&#357; si m&#244;&#382;ete ur&#269;i&#357; na str&#225;nke s nastaveniami.}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
   599_texthelpcollectionprefs_ [l=sk] {Niektoré zbierky zahŕňajú viacero podkolekcií, ktoré je moÅŸné prehÄŸadávaÅ¥ jednotlivo alebo naraz. Počet zbierok, ktoré chcete prehÄŸadávaÅ¥ si mÃŽÅŸete určiÅ¥ na stránke s nastaveniami.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  602600
  603601_texthelplanguageprefstitle_ [l=sk] {Jazykové nastavenia}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  604 _texthelplanguageprefs_ [l=sk] {<p>Ka&#382;d&#225; zbierka je v predvolenom jazyku, ktor&#253; je mo&#382;n&#233; zmeni&#357; v nastaveniach. Zmeni&#357; m&#244;&#382;ete aj sch&#233;mu k&#243;dovania pre zobrazenie v&#253;stupu v prehliada&#269;i. Softv&#233;r vyberie v&#382;dy optim&#225;lnu hodnotu, ale pri niektor&#253;ch prehliada&#269;och je lep&#353;ie zvoli&#357; k&#243;dovaciu t&#233;mu manu&#225;lne. Pri v&#353;etk&#253;ch zbierkach je mo&#382;n&#233; zmeni&#357; grafick&#233; rozhranie na textov&#233;, ktor&#233; je vhodn&#233; najm&#228; pre zrakovo znev&#253;hodnen&#253;ch pou&#382;&#237;vate&#318;ov.}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
   602_texthelplanguageprefs_ [l=sk] {<p>KaÅŸdá zbierka je v predvolenom jazyku, ktorÃœ je moÅŸné zmeniÅ¥ v nastaveniach. ZmeniÅ¥ mÃŽÅŸete aj schému kódovania pre zobrazenie vÃœstupu v prehliadači. Softvér vyberie vÅŸdy optimálnu hodnotu, ale pri niektorÃœch prehliadačoch je lepÅ¡ie zvoliÅ¥ kódovaciu tému manuálne. Pri vÅ¡etkÃœch zbierkach je moÅŸné zmeniÅ¥ grafické rozhranie na textové, ktoré je vhodné najmÀ pre zrakovo znevÃœhodnenÃœch pouşívateÄŸov.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  605603
  606604_texthelppresentationprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia prezentácie}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  607 _texthelppresentationprefs_ [l=sk] {V z&#225;vislosti od konkr&#233;tnej kolekcie, si m&#244;&#382;ete nastavi&#357; viac mo&#382;nost&#237;, ktor&#233; ovplyvnia sp&#244;sob jej prezent&#225;cie. <p>Kolekcie webov&#253;ch str&#225;nok v&#225;m umo&#382;&#328;uj&#250; zru&#353;i&#357; naviga&#269;n&#253; panel na vrchu ka&#382;dej str&#225;nky, tak&#382;e po vyh&#318;adan&#237; dokumentu sa dostanete na str&#225;nku ktor&#225; u&#382; hlavi&#269;ku Greenstone obsahova&#357; nebude. Pre &#271;al&#353;ie vyh&#318;ad&#225;vanie budete musie&#357; vo va&#353;om prehliada&#269;i klikn&#250;&#357; na tla&#269;idlo "sp&#228;&#357;". Pri kolekci&#225;ch obsahuj&#250;cich webov&#233; dokumenty, smeruj&#250; &#269;asto ich linky na webov&#233; str&#225;nky mimo kni&#382;nice, v takom pr&#237;pade v&#225;s syst&#233;m Greenstone upozorn&#237;, &#382;e odch&#225;dzate na str&#225;nky nach&#225;dzaj&#250;ce sa mimo digit&#225;lnej kni&#382;nice.  Toto upozornenie je mo&#382;n&#233; vypn&#250;&#357; na nastaveniach zbierky.  V niektor&#253;ch zbierkach, m&#244;&#382;ete kontrolova&#357; &#269;i linky na str&#225;nke s vyh&#318;adan&#253;mi dokumentmi smeruj&#250; priamo na URL na web, alebo do k&#243;pie v digit&#225;lnej kni&#382;nici. }  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   605_texthelppresentationprefs_ [l=sk] {V závislosti od konkrétnej kolekcie, si mÃŽÅŸete nastaviÅ¥ viac moÅŸností, ktoré ovplyvnia spÃŽsob jej prezentácie. <p>Kolekcie webovÃœch stránok vám umoşňujú zruÅ¡iÅ¥ navigačnÃœ panel na vrchu kaÅŸdej stránky, takÅŸe po vyhÄŸadaní dokumentu sa dostanete na stránku ktorá uÅŸ hlavičku Greenstone obsahovaÅ¥ nebude. Pre ďalÅ¡ie vyhÄŸadávanie budete musieÅ¥ vo vaÅ¡om prehliadači kliknúť na tlačidlo "spÀť". Pri kolekciách obsahujúcich webové dokumenty, smerujú často ich linky na webové stránky mimo kniÅŸnice, v takom prípade vás systém Greenstone upozorní, ÅŸe odchádzate na stránky nachádzajúce sa mimo digitálnej kniÅŸnice.  Toto upozornenie je moÅŸné vypnúť na nastaveniach zbierky.  V niektorÃœch zbierkach, mÃŽÅŸete kontrolovaÅ¥ či linky na stránke s vyhÄŸadanÃœmi dokumentmi smerujú priamo na URL na web, alebo do kópie v digitálnej kniÅŸnici. }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  608606
  609607_texthelpsearchprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  610 _texthelpsearchprefs_ [l=sk] {<p>_selectsearchtypeprefs_
  611 <p>Pri tvorbe dotazov si m&#244;&#382;ete vybra&#357; medzi jednoduch&#253;m a roz&#353;&#237;ren&#253;m vyh&#318;ad&#225;van&#237;m. Roz&#353;&#237;ren&#233; vyh&#318;ad&#225;vanie V&#225;m umo&#382;&#328;uje kombinova&#357; oper&#225;tori & (pre "A"), | (pre "ALEBO"), and ! (pre "NIE&#8220;)<p>Okno na vyh&#318;ad&#225;vanie je mo&#382;n&#233; roz&#353;&#237;ri&#357; na po&#382;adovan&#250; ve&#318;kos&#357; a vyh&#318;ad&#225;va&#357; pod&#318;a ve&#318;k&#233;ho po&#269;tu slov.<p>Sp&#244;sob porovn&#225;vania textu pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; sa riadi dvoma p&#225;rmi tla&#269;idiel. Prv&#225; dvojica tla&#269;idiel (ozna&#269;en&#225; "VE&#317;K&#201;, mal&#233; p&#237;smen&#225;"), ur&#269;uje &#269;i mus&#237; s&#250;hlasi&#357; ve&#318;kos&#357; p&#237;smen. Druh&#225; dvojica znakov ("koncovky znakov") ur&#269;uje &#269;i bud&#250; v angli&#269;tine ignorovan&#233; koncovky znakov.<p>Napr&#237;klad, ak s&#250; zapnut&#233; tla&#269;idl&#225; <i>ignoruj ve&#318;kos&#357; znakov</i> a  <i>ignoruj koncovky slov</i>, bude dotaz <p><ul><kbd>African building</kbd></ul><p>spracovan&#253; rovnako ako<p><ul><kbd>africa builds</kbd></ul><p>preto&#382;e ve&#318;k&#233; p&#237;smeno v slove "African" bude zmenen&#233; na mal&#233; a zo slov "African a "building" bud&#250; odstr&#225;nen&#233; koncovky "n" a "ing".<p>Funkcia hist&#243;rie dotazov V&#225;m umo&#382;&#328;uje pozrie&#357; si v&#353;etky vyh&#318;ad&#225;van&#233; term&#237;ny a jednoducho ich vyladi&#357;.<p>Po&#269;et zobrazen&#253;ch vyh&#318;adan&#253;ch v&#253;sledkov na jednej strane je mo&#382;n&#233; zmeni&#357; v nastaveniach.}  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  612 
  613 _textcasefoldprefs_ [l=sk] {Pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; v texte je mo&#382;n&#233; zapn&#250;&#357;, alebo vypn&#250;&#357; zhodu ve&#318;k&#253;ch/mal&#253;ch p&#237;smen. Napr&#237;klad, po zapnut&#237; "_preferences:textignorecase_", <i>snail farming</i> bude syst&#233;m ch&#225;pa&#357; rovnako ako <i>Snail Farming</i> a <i>SNAIL FARMING</i>.}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  614 _textstemprefs_ [l=sk] {Tla&#269;idlami je mo&#382;n&#233; zapn&#250;&#357;, alebo vypn&#250;&#357; ignorovanie koncoviek slov. Napr&#237;klad, ak je zapnut&#233; "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> bude syst&#233;m ch&#225;pa&#357; rovnako ako <i>snails farm</i> a <i>snail farmer</i>. T&#225;to funkcia funguje spo&#318;ahlivo len pri textoch v anglickom jazyku. _selectstemoptionsprefs_}  # Updated 26-Oct-2006 by tomasfiala
  615 _textaccentfoldprefs_ [l=sk] {Dve tla&#269;idl&#225; ur&#269;uj&#250; &#269;i sa m&#225; pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; prihliada&#357; na diakritiku term&#237;nov. Napr&#237;klad ak je zapnut&#233; "_preferences:textignoreaccents_", <i>f&#233;d&#233;ration</i> bude syst&#233;m ch&#225;pa&#357; rovnako ako <i>fed&#233;ration</i> a <i>federation</i>.}  # Updated 21-Oct-2006 by tomasfiala
   608_texthelpsearchprefs_ [l=sk] {<p>Pri tvorbe dotazov si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ medzi jednoduchÃœm a rozšírenÃœm vyhÄŸadávaním. Rozšírené vyhÄŸadávanie Vám umoşňuje kombinovaÅ¥ operátori & (pre "A"), | (pre "ALEBO"), and ! (pre "NIE“).
   609<p>_selectsearchtypeprefs_
   610<p>_selectwordmodificationprefs_
   611<p>História vyhÄŸadávanÃœch termínov zobrazuje vaÅ¡e posledné dotazy, to vám umoşňuje lepÅ¡iu modifikáciu dotazov.
   612<p>Nezabúdajte, ÅŸe aj počet hitov zobrazenÃœch na jednej webovej stránke mÃŽÅŸete regulovaÅ¥.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   613
   614_textcasefoldprefs_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní v texte je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť zhodu veÄŸkÃœch/malÃœch písmen. Napríklad, po zapnutí "_preferences:textignorecase_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>Snail Farming</i> a <i>SNAIL FARMING</i>.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   615_textstemprefs_ [l=sk] {Tlačidlami je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť ignorovanie koncoviek slov. Napríklad, ak je zapnuté "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>snails farm</i> a <i>snail farmer</i>. Táto funkcia funguje spoÄŸahlivo len pri textoch v anglickom jazyku. _selectstemoptionsprefs_}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   616_textaccentfoldprefs_ [l=sk] {Dve tlačidlá určujú či sa má pri vyhÄŸadávaní prihliadaÅ¥ na diakritiku termínov. Napríklad ak je zapnuté "_preferences:textignoreaccents_", <i>fédération</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>fedération</i> a <i>federation</i>.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  616617 
  617 _textstemoptionsprefs_ [l=sk] {Bude lep&#353;ie ak pou&#382;ijete krat&#353;&#237; vyh&#318;ad&#225;vac&#237; term&#237;n (op&#237;san&#253; vy&#353;&#353;ie) v "_texthelpquerytermstitle_".}  # Updated 6-Oct-2006 by tomasfiala
  618 
  619 _textsearchtypeprefsplain_ [l=sk] {Pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; odsekov je mo&#382;n&#233; okno vyh&#318;ad&#225;vania zv&#228;&#269;&#353;i&#357;. }  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
  620 
  621 _textsearchtypeprefsform_ [l=sk] {Po&#269;et zobrazen&#253;ch pol&#237; vo formul&#225;ri m&#244;&#382;ete meni&#357;.}  # Updated 20-Sep-2006 by tomasfiala
  622 
  623 _textsearchtypeprefsboth_ [l=sk] {Pri vyh&#318;ad&#225;van&#237; si m&#244;&#382;ete vybra&#357; medzi &#8222;norm&#225;lnym&#8220; a &#8222;formul&#225;rov&#253;m&#8220; oknom.
   618_textstemoptionsprefs_ [l=sk] {Bude lepÅ¡ie ak pouÅŸijete kratší vyhÄŸadávací termín (opísanÃœ vyÅ¡Å¡ie) v "_texthelpquerytermstitle_".}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   619
   620_textsearchtypeprefsplain_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní odsekov je moÅŸné okno vyhÄŸadávania zvÀčšiÅ¥. }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   621
   622_textsearchtypeprefsform_ [l=sk] {Počet zobrazenÃœch polí vo formulári mÃŽÅŸete meniÅ¥.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   623
   624_textsearchtypeprefsboth_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ medzi „normálnym“ a „formulárovÃœm“ oknom.
  624625<ul>
  625 <li>V norm&#225;lnom okne vyh&#318;ad&#225;vate v jednom poli. _textsearchtypeprefsplain_</li>
  626 <li>Vyh&#318;ad&#225;vanie vo formul&#225;rov&#253;ch okn&#225;ch umo&#382;&#328;uje vyh&#318;ad&#225;va&#357; vo viacer&#253;ch poliach. _textsearchtypeprefsform_ </li>
   626<li>V normálnom okne vyhÄŸadávate v jednom poli. _textsearchtypeprefsplain_</li>
   627<li>VyhÄŸadávanie vo formulárovÃœch oknách umoşňuje vyhÄŸadávaÅ¥ vo viacerÃœch poliach. _textsearchtypeprefsform_ </li>
  627628</ul>
  628 }  # Updated 25-Sep-2006 by tomasfiala
  629 
  630 
  631 
  632 _texttanumbrowseoptions_ [l=sk] {V zbierke je (s&#250;) _numbrowseoptions_ sp&#244;soby (-bov) ako h&#318;ada&#357; inform&#225;cie:}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  633 
  634 _textsimplehelpheading_ [l=sk] {Ako n&#225;js&#357; inform&#225;cie v zbierke _collectionname_ }  # Updated 26-Sep-2006 by tomasfiala
   629}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   630
   631
   632
   633_texttanumbrowseoptions_ [l=sk] {V zbierke je (sú) _numbrowseoptions_ spÃŽsoby (-bov) ako hÄŸadaÅ¥ informácie:}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
   634
   635_textsimplehelpheading_ [l=sk] {Ako nájsÅ¥ informácie v zbierke _collectionname_ }  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
  635636
  636637_texthelpscopetitle_ [l=sk] {Rozsah dotazov}  # Updated 25-Aug-2006 by tomas
  637 _texthelpscope_ [l=sk] {<p>Vo v&#228;&#269;&#353;ine kolekci&#237; si m&#244;&#382;ete vybra&#357; preh&#318;ad&#225;vanie rozli&#269;n&#253;ch indexov. Napr&#237;klad indexy autorov, titulov, jednotliv&#253;ch kapitol, alebo odstavcov. V&#253;sledkom s&#250; v&#382;dy dokumenty, ktor&#233; zodpovedaj&#250; dotazu - to plat&#237; nez&#225;visle od preh&#318;adan&#233;ho indexu.<p>Ak s&#250; dokumenty knihami, bud&#250; otvoren&#233; na spr&#225;vnom mieste. Kliknut&#237;m na prie&#269;inok je mo&#382;n&#233; otvori&#357; a zavrie&#357; dokument.}  # Updated 7-Sep-2006 by tomasfiala
   638_texthelpscope_ [l=sk] {<p>Vo vÀčšine kolekcií si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ prehÄŸadávanie rozličnÃœch indexov. Napríklad indexy autorov, titulov, jednotlivÃœch kapitol, alebo odstavcov. VÃœsledkom sú vÅŸdy dokumenty, ktoré zodpovedajú dotazu - to platí nezávisle od prehÄŸadaného indexu.<p>Ak sú dokumenty knihami, budú otvorené na správnom mieste. Kliknutím na priečinok je moÅŸné otvoriÅ¥ a zavrieÅ¥ dokument.}  # Updated 26-Mar-2007 by tomasfiala
 • gsdl/trunk/macros/slovak2.dm

  r13938 r14878  
  3535}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  3636
  37 _textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softv&#233;r), poch&#225;dza z Nov&#233;ho Z&#233;landu. V tradi&#269;nej spolo&#269;nosti Maurov to bol najviac cenen&#253; predmet, ktor&#253; do seba mohol prija&#357; a udr&#382;a&#357; <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "&#382;ivotn&#250; silu". Greenstone predstavuje tradi&#269;n&#233; spolo&#269;ensk&#233; hodnoty, preto je symbolom projektu verejne pr&#237;stupnej digit&#225;lnej kni&#382;nice. Jeho lesk je milostiv&#253;, jeho priesvitnos&#357; vzne&#353;en&#225;; jeho pevnos&#357; smel&#225; a jeho ostr&#233; hrany spravodliv&#233;. Vyrez&#225;van&#253; kame&#328;, ktor&#253; vid&#237;te v logu Greenstone je, <i>patu</i>, bojov&#225; zbra&#328;. Je to rodinn&#233; dedi&#269;stvo zakladaj&#250;cich &#269;lenov Greenstone. V bojoch mu&#382;a proti mu&#382;ovi s&#250; argumenty <i>patu</i> ve&#318;mi r&#253;chle a zdrvuj&#250;ce. Ver&#237;me, &#382;e tieto vlastnosti sa pren&#225;&#353;aj&#250; aj na n&#225;&#353; program, ostros&#357; <i>patu</i> symbolizuje rozhranie na&#353;ej technol&#243;gie.</p>}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  38 
  39 _textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softv&#233;r na vytv&#225;ranie a &#353;&#237;renie digit&#225;lnych zbierok, prin&#225;&#353;a nov&#233; sp&#244;soby zverej&#328;ovania a spr&#237;stup&#328;ovania inform&#225;ci&#237; prostredn&#237;ctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvoren&#253; na <b>Univerzite
  40 Waikato</b> a distribuovan&#253; <b>UNESCO</b> s podporou organiz&#225;cie <b>Human Info NGO</b>.  Je to vo&#318;ne pr&#237;stupn&#253; softv&#233;r s otvoren&#253;m k&#243;dom, ktor&#253; je dostupn&#253; na <a
   37_textgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je drahokam (podobne ako tento softvér), pochádza z Nového Zélandu. V tradičnej spoločnosti Maurov to bol najviac cenenÃœ predmet, ktorÃœ do seba mohol prijaÅ¥ a udrÅŸaÅ¥ <i>wairua</i>, teda "ducha", alebo "ÅŸivotnú silu". Greenstone predstavuje tradičné spoločenské hodnoty, preto je symbolom projektu verejne prístupnej digitálnej kniÅŸnice. Jeho lesk je milostivÃœ, jeho priesvitnosÅ¥ vzneÅ¡ená; jeho pevnosÅ¥ smelá a jeho ostré hrany spravodlivé. VyrezávanÃœ kameň, ktorÃœ vidíte v logu Greenstone je, <i>patu</i>, bojová zbraň. Je to rodinné dedičstvo zakladajúcich členov Greenstone. V bojoch muÅŸa proti muÅŸovi sú argumenty <i>patu</i> veÄŸmi rÃœchle a zdrvujúce. Veríme, ÅŸe tieto vlastnosti sa prenášajú aj na náš program, ostrosÅ¥ <i>patu</i> symbolizuje rozhranie naÅ¡ej technológie.</p>}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   38
   39_textaboutgreenstone_ [l=sk] {<p>Greenstone je softvér na vytváranie a šírenie digitálnych zbierok, prináša nové spÃŽsoby zverejňovania a sprístupňovania informácií prostredníctvom internetu a CD-ROM. Greenstone je produkt <b>New Zealand Digital Library Project</b> vytvorenÃœ na <b>Univerzite Waikato</b> a distribuovanÃœ <b>UNESCO</b> s podporou organizácie <b>Human Info NGO</b>.  Je to voÄŸne prístupnÃœ softvér s otvorenÃœm kódom, ktorÃœ je dostupnÃœ na <a
  4140href="http://greenstone.org">http://greenstone.org</a> pod podmienkami GNU General Public License. </p>
  4241
  43 <p>Cie&#318;om softv&#233;ru je podpori&#357; vytv&#225;ranie digit&#225;lnych kni&#382;n&#237;c v kni&#382;niciach, univerzit&#225;ch a v ostatn&#253;ch verejn&#253;ch in&#353;tit&#250;ci&#225;ch. Ver&#237;me, &#382;e tento softv&#233;r prispeje k lep&#353;iemu &#353;&#237;reniu inform&#225;ci&#237; vo verejnej sf&#233;re.</p>
  44 
  45 <p>Tento softv&#233;r chce poskytn&#250;&#357; pou&#382;&#237;vate&#318;om n&#225;stroje na vytvorenie vlastn&#253;ch digit&#225;lnych zbierok (a to predov&#353;etk&#253;m pou&#382;&#237;vate&#318;om z univerz&#237;t, kni&#382;n&#237;c a &#271;al&#353;&#237;m organiz&#225;ci&#225;m vo verejnej spr&#225;ve). V &#269;lensk&#253;ch &#353;t&#225;toch UNESCO, ale aj v rozvojov&#253;ch krajin&#225;ch maj&#250; digit&#225;lne kni&#382;nice ve&#318;k&#253; v&#253;znam pri &#353;&#237;ren&#237; inform&#225;ci&#237; v oblastiach vedy, kult&#250;ry a vzdel&#225;vania. Ver&#237;me, &#382;e tento projekt podpor&#237; efekt&#237;vne vyu&#382;itie digit&#225;lnych kni&#382;n&#237;c a ich &#250;lohu zdie&#318;a&#357; a roz&#353;irova&#357; inform&#225;cie v spolo&#269;nosti.
  46 
  47 <p>Tento softv&#233;r vznikol na z&#225;klade medzin&#225;rodnej spolupr&#225;ce, ktor&#225; za&#269;ala v auguste 2000 medzi troma organiz&#225;ciami.</p>
   42<p>CieÄŸom softvéru je podporiÅ¥ vytváranie digitálnych kniÅŸníc v kniÅŸniciach, univerzitách a v ostatnÃœch verejnÃœch inÅ¡titúciách. Veríme, ÅŸe tento softvér prispeje k lepÅ¡iemu šíreniu informácií vo verejnej sfére.</p>
   43
   44<p>Tento softvér chce poskytnúť pouşívateÄŸom nástroje na vytvorenie vlastnÃœch digitálnych zbierok (a to predovÅ¡etkÃœm pouşívateÄŸom z univerzít, kniÅŸníc a ďalším organizáciám vo verejnej správe). V členskÃœch Å¡tátoch UNESCO, ale aj v rozvojovÃœch krajinách majú digitálne kniÅŸnice veÄŸkÃœ vÃœznam pri šírení informácií v oblastiach vedy, kultúry a vzdelávania. Veríme, ÅŸe tento projekt podporí efektívne vyuÅŸitie digitálnych kniÅŸníc a ich úlohu zdieÄŸaÅ¥ a rozÅ¡irovaÅ¥ informácie v spoločnosti.
   45
   46<p>Tento softvér vznikol na základe medzinárodnej spolupráce, ktorá začala v auguste 2000 medzi troma organizáciami.</p>
  4847
  4948<p><a href="http://nzdl.org"><b>New Zealand Digital Library Project na univerzite Waikato</b></a>
  50 <br>Kde Greenstone vznikol za podpory novoz&#233;landsk&#233;ho n&#225;rodn&#233;ho sekretari&#225;tu pre UNESCO (ako s&#250;&#269;as&#357; pr&#237;spevku Nov&#233;ho Z&#233;landu do UNESCO).</p>
   49<br>Kde Greenstone vznikol za podpory novozélandského národného sekretariátu pre UNESCO (ako súčasÅ¥ príspevku Nového Zélandu do UNESCO).</p>
  5150
  5251<p>
   
  5554<a href="http://www.unesco.org"><b>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</b></a>
  5655<br>
  57 Cie&#318;om UNESCO je roz&#353;irovanie inform&#225;ci&#237; pre vedu, vzdel&#225;vanie a kult&#250;ru. Hlavn&#253;m bodom medzivl&#225;dneho programu &#8222;Inform&#225;cie pre v&#353;etk&#253;ch&#8220; je dostupnos&#357; t&#253;chto inform&#225;ci&#237; v rozvojov&#253;ch krajin&#225;ch.
   56CieÄŸom UNESCO je rozÅ¡irovanie informácií pre vedu, vzdelávanie a kultúru. HlavnÃœm bodom medzivládneho programu „Informácie pre vÅ¡etkÃœch“ je dostupnosÅ¥ tÃœchto informácií v rozvojovÃœch krajinách.
  5857</p>
  5958
   
  6160<a href="http://humaninfo.org"><img alt="Human Info logo" src="_httpimg_/ghproj2.jpg" class="logo"></a>
  6261<a href="http://humaninfo.org"><b>The Human Info NGO</b></a><br>
  63 Tento projekt v spolupr&#225;ci s agent&#250;rami UN a NGO si v&#271;aka digitaliz&#225;cii a spr&#237;stup&#328;ovaniu digit&#225;lnych dokumentov v krajin&#225;ch tretieho sveta z&#237;skal svetov&#233; uznanie.}  # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
   62Tento projekt v spolupráci s agentúrami UN a NGO si vďaka digitalizácii a sprístupňovaniu digitálnych dokumentov v krajinách tretieho sveta získal svetové uznanie.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  6463
  6564
   
  103102
  104103# should have arguments of collection, collectionname and link
  105 _foundintcontent_ [l=sk] {<h3>Odkaz na zbierku "_2_"</h3><p>ZvolenÃœ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÃœ (spája zbierky "_2_"). Ak chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete ísÅ¥ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   104_foundintcontent_ [l=sk] {<h3>Odkaz na zbierku "_2_"</h3>
   105
   106<p>ZvolenÃœ odkaz pre zbierku "_collectionname_" je externÃœ (spája zbierky "_2_"). Ak   
   107chcete zobraziÅ¥ tento odkaz v zbierke "_2_" mÃŽÅŸete ísÅ¥ <a href="_httpdoc_&c=_1_&cl=_cgiargcl_&d=_3_">dopredu</a>na túto stránku. Pre návrat k predchádzajúcemu dokumentu pouÅŸite tlačidlo "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  106108
  107109
   
  121123_textpassword_ [l=sk] {heslo}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  122124
  123 _textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre pr&#237;stup k tejto str&#225;nke mus&#237;te patri&#357; k u&#382;&#237;vate&#318;skej skupine "_cgiargug_".}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  124 
  125 _textmessageinvalid_ [l=sk] {Pre zobrazenie str&#225;nky mus&#237;te by&#357; prihl&#225;sen&#253;.<br>
  126 _If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Pros&#237;m vlo&#382;te va&#353;e meno a heslo.}  # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
   125_textmustbelongtogroup_ [l=sk] {Pre prístup k tejto stránke musíte patriÅ¥ k uşívateÄŸskej skupine "_cgiargug_".}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   126
   127_textmessageinvalid_ [l=sk] {Pre zobrazenie stránky musíte byÅ¥ prihlásenÃœ.<br>
   128_If_(_cgiargug_,[_textmustbelongtogroup_]<br>) Prosím vloÅŸte vaÅ¡e meno a heslo.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  127129
  128130_textmessagefailed_ [l=sk] {Neznámy uşívateÄŸ, alebo neplatné heslo.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  216218_textcreatingcollection_ [l=sk] {vytváram zbierku ...}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  217219
  218 _textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytv&#225;ran&#237; a &#353;&#237;ren&#237; inform&#225;ci&#237; prostredn&#237;ctvom zbierok dodr&#382;ujte autorsk&#253; z&#225;kon. V&#382;dy si overte, &#269;i dokument, ku ktor&#233;mu m&#225;te pr&#237;stup m&#244;&#382;ete &#353;&#237;ri&#357; &#271;alej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu inform&#225;ci&#237;, ktor&#233; sa chyst&#225;te zverejni&#357;, sna&#382;te sa, aby re&#353;pektovali etick&#233; a mor&#225;lne hodnoty.</i>}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
   220_textcollectorblurb_ [l=sk] {<i><br>Pri vytváraní a šírení informácií prostredníctvom zbierok dodrÅŸujte autorskÃœ zákon. VÅŸdy si overte, či dokument, ku ktorému máte prístup mÃŽÅŸete šíriÅ¥ ďalej.<br>Uvedomte si hodnotu a silu informácií, ktoré sa chystáte zverejniÅ¥, snaÅŸte sa, aby reÅ¡pektovali etické a morálne hodnoty.</i>}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  219221
  220222_textcb1_ [l=sk] {ZberateÄŸ Vám pomÃŽÅŸe nové zbierky vytváraÅ¥, mazaÅ¥, upravovaÅ¥, alebo zlučovaÅ¥.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  224226_textwec_ [l=sk] {pracuj s existujúcou, pridaj dáta, alebo vymaÅŸ. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  225227
  226 _textcb3_ [l=sk] {Pozme&#328;ova&#357; a budova&#357; zbierky digit&#225;lnej kni&#382;nice m&#244;&#382;u len prihl&#225;sen&#237; pou&#382;&#237;vatelia. T&#253;mto sp&#244;sobom softv&#233;r digit&#225;lnej kni&#382;nice chr&#225;ni Va&#353;e d&#225;ta pred neopr&#225;vnenou manipul&#225;ciou. Pozn&#225;mka : Z bezpe&#269;nostn&#253;ch d&#244;vodov budete zo syst&#233;mu automaticky odhl&#225;sen&#253; po tridsiatich min&#250;tach, potom V&#225;s syst&#233;m vyzve k op&#228;tovn&#233;mu prihl&#225;seniu. Po prihl&#225;sen&#237; m&#244;&#382;ete pokra&#269;ova&#357; tam, kde ste prestali.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
   228_textcb3_ [l=sk] {PozmeňovaÅ¥ a budovaÅ¥ zbierky digitálnej kniÅŸnice mÃŽÅŸu len prihlásení pouşívatelia. TÃœmto spÃŽsobom softvér digitálnej kniÅŸnice chráni VaÅ¡e dáta pred neoprávnenou manipuláciou. Poznámka : Z bezpečnostnÃœch dÃŽvodov budete zo systému automaticky odhlásenÃœ po tridsiatich minútach, potom Vás systém vyzve k opÀtovnému prihláseniu. Po prihlásení mÃŽÅŸete pokračovaÅ¥ tam, kde ste prestali.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  227229
  228230_textcb4_ [l=sk] {VloÅŸte svoje meno a heslo.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  252254
  253255_textcnmbs_ [l=sk] {Názov zbierky musí byÅ¥ stanovenÃœ}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  254 _texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailov&#250; adresu}  # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
   256_texteambs_ [l=sk] {Zadajte svoju emailovú adresu}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  255257_textpsea_ [l=sk] {Napíšte emailovú adresu vo formáte : pouşívateÄŸ@doména}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  256258_textdocmbs_ [l=sk] {Zbierka musí byÅ¥ popísaná }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  287289_textddd1_ [l=sk] {<p>Na presné určenie súborov, ktoré sa majú stiahnuÅ¥ mÃŽÅŸete pouÅŸiÅ¥ protokoly file:// a  ftp://.  <p> Ak pouşívate protokol http://  záleşí na URL či sa vám stiahne webová stránka, alebo súbor. Ak sa vám stiahne webová stránka, stiahnu sa s ňou aj webové linky a stránky na ktoré linky smerujú. (PokiaÄŸ sa nachádzajú na jednom webovom sídle, pod jednou URL). <p>Pri pouÅŸití : file:// or ftp:// sa vám stiahne celÃœ adresár aj s podadresármi.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  288290
  289 _textddd2_ [l=sk] {<p>Kliknite na jedno zo zelenÃœch tlačidiel. Ak ste pokročilí pouşívateÄŸ mÃŽÅŸete editovaÅ¥ nastavenia zbierky. Alebo choďte priamo budovateÄŸského rozhrania. ZapamÀtajte si, ÅŸe sa kedykoÄŸvek mÃŽÅŸete vrátiÅ¥ k predchádzajúcej fáze stlačením zeleného tlačidla. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  290 
  291 _textconf1_ [l=sk] {<p>Vybudovanie a dizajn vaÅ¡ej zbierky je ovplyvnené konfiguračnÃœm súborom. Skúsení pouşívatelia ho mÃŽÅŸu editovaÅ¥ a meniÅ¥ jeho nastavenia.<center><p><b>Ak nie ste skúsenÃœ pouşívateÄŸ, choďte na spodok stránky.</b></center> Pre zmenu nastavení, editujte dáta dole. Pre návrat k pÃŽvodnÃœm nastaveniam kliknite na "Reset".}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   291_textddd2_ [l=sk] {<p>Kliknite na jedno zo zelenÃœch tlačidiel. Ak ste pokročilí pouşívateÄŸ mÃŽÅŸete editovaÅ¥ nastavenia zbierky. Alebo choďte priamo budovateÄŸského rozhrania. ZapamÀtajte si, ÅŸe sa kedykoÄŸvek mÃŽÅŸete vrátiÅ¥ k predchádzajúcej fáze stlačením zeleného tlačidla.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   292
   293_textconf1_ [l=sk] {<p>Vybudovanie a dizajn vaÅ¡ej zbierky je ovplyvnené konfiguračnÃœm súborom. Skúsení pouşívatelia ho mÃŽÅŸu editovaÅ¥ a meniÅ¥ jeho nastavenia.<center><p><b>Ak nie ste skúsenÃœ pouşívateÄŸ, choďte na spodok stránky.</b></center> Pre zmenu nastavení, editujte dáta dole. Pre návrat k pÃŽvodnÃœm nastaveniam kliknite na "Reset."}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  292294
  293295_textreset_ [l=sk] {Reset }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  312314_texttmpfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal prečítaÅ¥, alebo zapísaÅ¥ dáta do priečinku Temporary. MoÅŸné príčiny sú : <ul><li> Greenstone nemá oprávnenie čítaÅ¥/zapisovaÅ¥ priečinok _gsdlhome_/tmp.</ul>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  313315
  314 _textmkcolfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal vytvoriÅ¥ potrebnú Å¡truktúru priečinku (chyba mkcol.pl). Pravdepodobné príčiny :  <ul>Greenstone nemá oprávnenie zapisovaÅ¥ do priečinku _gsdlhome_/tmp.<li> Chyba perl skriptov mkcol.pl. </ul>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   316_textmkcolfail_ [l=sk] {ZberateÄŸ nedokázal vytvoriÅ¥ potrebnú Å¡truktúru priečinku (chyba mkcol.pl). Pravdepodobné príčiny :  <ul>Greenstone nemá oprávnenie zapisovaÅ¥ do priečinku _gsdlhome_/tmp.<li> Chyba perl skriptov mkcol.pl.</ul>}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  315317
  316318_textnocontent_ [l=sk] {Chyba ZberateÄŸa: nová zbierka nebola pomenovaná. ReÅ¡tartujte ZberateÄŸa. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  318320_textrestart_ [l=sk] {ReÅ¡tartuj ZberateÄŸa.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  319321
  320 _textreloaderror_ [l=sk] {Pri budovaní novej kolekcie nastala chyba. Greenstone mohlo zmiasÅ¥ pouşívanie tlačidiel "spaÅ¥" a "obnov" vo vaÅ¡om prehliadači (snaÅŸte sa počas budovania zbierky minimalizovaÅ¥ pouşívanie tÃœchto tlačidiel). Teraz reÅ¡tartujte ZberateÄŸa. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   322_textreloaderror_ [l=sk] {Pri budovaní novej kolekcie nastala chyba. Greenstone mohlo zmiasÅ¥ pouşívanie tlačidiel "spaÅ¥" a "obnov" vo vaÅ¡om prehliadači (snaÅŸte sa počas budovania zbierky minimalizovaÅ¥ pouşívanie tÃœchto tlačidiel). Teraz reÅ¡tartujte ZberateÄŸa.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  321323
  322324_textexptsuc_ [l=sk] {Zbierka _cgiargbc1dirname_ bola úspeÅ¡ne exportovaná do adresára _gsdlhome_/tmp/exported\__cgiargbc1dirname_.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  337339_textbild_ [l=sk] {Do depozitu}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  338340_textintro_ [l=sk] {Vyber súbor}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   341_textconfirm_ [l=sk] {Potvrdenie}  # Updated 25-Oct-2007 by tomasfiala
  339342_textselect_ [l=sk] {Vyber zbierku}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  340343_textmeta_ [l=sk] {DoplniÅ¥ metadáta}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  342345_texttryagain_ [l=sk] {Prosím <a href="_httppagedepositor_" target=_top>ReÅ¡tartujte Depozit</a> a skúste znova.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  343346
   347_textselectcol_ [l=sk] {Vyberte zbierku do ktorej chcete pridaÅ¥ novÃœ dokument.}  # Updated 26-Nov-2007 by tomasfiala
   348_textfilename_ [l=sk] {Súbor}  # Updated 26-Nov-2007 by tomasfiala
   349_textfilesize_ [l=sk] {VeÄŸkosÅ¥ súboru}  # Updated 26-Nov-2007 by tomasfiala
  344350
  345351_textretcoll_ [l=sk] {Návrat do Depozitu}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   352
  346353
  347354_texttmpfail_ [l=sk] {Depozit nedokázal zapísať, alebo prečítať súbor/priečinok Temp. Pravdepodobne Greenstone nemÎşe :<ul>
   
  360367
  361368
  362 _textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   369_textgreenstone1_ [l=sk] {Greenstone je softvér prostredníctvom, ktorého je moÅŸné vytváraÅ¥ a spravovaÅ¥ digitálne zbierky. Prináša novÃœ spÃŽsob organizovania a sprístupňovania informácií na internete, alebo CD-ROM. Greenstone je produktom New Zeland Digital Library Project, Univerzity Waikato, distribuovanÃœ v spolupráci s UNESCO  a Human info NGO. Je to voÄŸne dostupnÃœ softvér pod podmienkami GNU General Public Licence. <i>http://greenstone.org</i>}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  363370
  364371_textgreenstone2_ [l=sk] {Webová stránka digitálnej knişnice Nového Zélandu (<a
  365 href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok, vytvorenÃœch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonÅ¡trujú rÃŽzne vyhÄŸadávacie techniky, moÅŸnosti prehliadania a sú v rÃŽznych jazykoch. }  # Updated 8-Feb-2007 by lh92
   372href="http://nzdl.org">http://nzdl.org</a>) obsahuje príklady zbierok, vytvorenÃœch prostredníctvom softvéru Greenstone. Zbierky na stránke demonÅ¡trujú rÃŽzne vyhÄŸadávacie techniky, moÅŸnosti prehliadania a sú v rÃŽznych jazykoch.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  366373
  367374_textplatformtitle_ [l=sk] {platforma}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  368 _textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. ZdrojovÃœ kód programu je plne prístupnÃœ s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  369 
  370 _textgreenstone4_ [l=sk] {Najrozmanitej&#353;ie zbierky digit&#225;lnych dokumentov na CD-ROM boli vytvoren&#233; softv&#233;rom Greenstone. Napr&#237;klad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 r&#244;znych publik&#225;ci&#237;, od oblasti &#250;&#269;tovn&#237;ctva, a&#382; po problematiku &#269;istoty vody. Hardv&#233;rov&#233; n&#225;roky na spustenie t&#253;chto zbierok s&#250; minim&#225;lne. Pr&#237;stup k inform&#225;ci&#225;m je zabezpe&#269;en&#253; vyh&#318;ad&#225;van&#237;m a prehliadan&#237;m pod&#318;a r&#244;znych kateg&#243;ri&#237;.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
   375_textgreenstone3_ [l=sk] {Greenstone je schopnÃœ pracovaÅ¥ pod systémami Windows, Unix a Mac OS X. ZdrojovÃœ kód programu je plne prístupnÃœ s moÅŸnosÅ¥ou editácie pod Microsoft C++, alebo gcc. Greenstone pracuje s voÄŸne dostupnÃœm softvérom : Apache Webserver a PERL.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   376
   377_textgreenstone4_ [l=sk] {NajrozmanitejÅ¡ie zbierky digitálnych dokumentov na CD-ROM boli vytvorené softvérom Greenstone. Napríklad zbierka <i>Humanity Development Library</i> obsahuje 1230 rÃŽznych publikácií, od oblasti účtovníctva, aÅŸ po problematiku čistoty vody. Hardvérové nároky na spustenie tÃœchto zbierok sú minimálne. Prístup k informáciám je zabezpečenÃœ vyhÄŸadávaním a prehliadaním podÄŸa rÃŽznych kategórií.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  371378
  372379_textcustomisationtitle_ [l=sk] {prispÃŽsobenie}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  381388#_textdevelop_ {The Greenstone Digital Library Software Developer's Guide}
  382389
  383 _textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusn&#225; skupina}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
  384 _textmailinglist_ [l=sk] {Na zabezpe&#269;enie komunik&#225;cie o Greenstone vznikla diskusn&#225; skupina, do ktorej sa m&#244;&#382;ete prihl&#225;si&#357; na <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
  385 
  386 Pre zasielanie spr&#225;v do skupiny je potrebn&#233; spr&#225;vu adresova&#357; na adresu: <a
   390_textmailinglisttitle_ [l=sk] {diskusná skupina}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   391_textmailinglist_ [l=sk] {Na zabezpečenie komunikácie o Greenstone vznikla diskusná skupina, do ktorej sa mÃŽÅŸete prihlásiÅ¥ na <a href="https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users">https://list.scms.waikato.ac.nz/mailman/listinfo/greenstone-users</a>.
   392
   393Pre zasielanie správ do skupiny je potrebné správu adresovaÅ¥ na adresu: <a
  387394href="mailto:greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz"
  388 >greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
   395>greenstone-users@list.scms.waikato.ac.nz</a>.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  389396
  390397_textbugstitle_ [l=sk] {chyby}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  402409}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  403410
  404 _textaboutgslong_ [l=sk] {o softv&#233;ri Greenstone}  # Updated 28-Nov-2006 by tomasfiala
   411_textaboutgslong_ [l=sk] {o softvéri Greenstone}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  405412
  406413######################################################################
   
  419426_textgroups_ [l=sk] {skupiny}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  420427_textcomment_ [l=sk] {komentár}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  421 _textadduser_ [l=sk] {pridaj nov&#233;ho pou&#382;&#237;vate&#318;a}  # Updated 25-Nov-2006 by tomasfiala
   428_textadduser_ [l=sk] {pridaj nového pouşívateÄŸa}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  422429_textedituser_ [l=sk] {editovaÅ¥}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  423430_textdeleteuser_ [l=sk] {vymazaÅ¥}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  551558_textati_ [l=sk] {technické informácie CGI argumenty}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  552559
  553 _texttsaa_ [l=sk] {Tieto slu&#382;by s&#250; pr&#237;stupn&#233; prostredn&#237;ctvom naviga&#269;nej li&#353;ty, na &#318;avej strane str&#225;nky.}  # Updated 9-Jan-2007 by tomasfiala
   560_texttsaa_ [l=sk] {Tieto sluÅŸby sú prístupné prostredníctvom navigačnej liÅ¡ty, na ÄŸavej strane stránky.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  554561
  555562_textcolstat_ [l=sk] {Stav zbierky}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  593600_textwhy_ [l=sk] {<p>Poslaním tejto správy nás upozorníte, ÅŸe prehliadanú stránku povaÅŸujete za náročnú.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  594601_textextraforform_ [l=sk] {Nemusíte vyplniÅ¥ celÃœ formulár - kaÅŸdá informácia uÅŸitočná. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  595 _textprivacybasic_ [l=sk] {<p>Správa bude obsahovaÅ¥ informácie len o navÅ¡tívenÃœch stránkach Greenstone a technológií, ktorú ste pri ich prehliadaní pouÅŸili. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   602_textprivacybasic_ [l=sk] {<p>Správa bude obsahovaÅ¥ informácie len o navÅ¡tívenÃœch stránkach Greenstone a technológií, ktorú ste pri ich prehliadaní pouÅŸili.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  596603_textstillsend_ [l=sk] {Skutočne chcete poslaÅ¥ túto správu ?}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  597604
   
  606613_textoptionally_ [l=sk] {Nepovinné }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  607614
  608 _textunderdev_ [l=sk] {PrehÄŸad detailov bude prístupnÃœ v definitívnej verzií. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   615_textunderdev_ [l=sk] {PrehÄŸad detailov bude prístupnÃœ v definitívnej verzií.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  609616
  610617_textviewdetails_ [l=sk] {Ukáş detaily správy}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  648655_textgtierror_ [l=sk] {Vyskytla sa chyba}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  649656
  650 _textgtihome_ [l=sk] {Prostredníctvom tÃœchto stránok je moÅŸné :
   657_textgtihome_ [l=sk] {Prostredníctvom tÃœchto stránok je moÅŸné:
  651658<ul>
  652659<li>prekladať časti Greenstone do nového jazyka
   
  654661<li>opravovať chyby v existujúcich prekladoch
  655662</ul>
  656 Prekladanie sa realizuje prostredníctvom webového rozhrania, alebo dokumentu vo formáte XLS. Prekladá sa vÅŸdy celá fráza, pričom sa vynechávajú značky HTML a slová označené (_takto_) .
   663Prekladanie sa realizuje prostredníctvom webového rozhrania, alebo dokumentu vo formáte XLS. Prekladá sa vÅŸdy celá fráza, pričom sa vynechávajú značky HTML a slová označené (_takto_).
  657664<p>
  658 KaÅŸdá stránka prekladateÄŸského rozhrania sa končí s tlačidlom _textgtisubmit_. Ak ho stlačíte, zmeny sa okamÅŸite prejavia na inÅ¡talácií nzdl.org. 
  659 }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   665KaÅŸdá stránka prekladateÄŸského rozhrania sa končí s tlačidlom _textgtisubmit_. Ak ho stlačíte, zmeny sa okamÅŸite prejavia na inÅ¡talácií nzdl.org.
   666}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  660667
  661668_textgtiselecttlc_ [l=sk] {ZvoÄŸte svoj jazyk}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  662669
  663670#for status page
  664 # -- Missing translation: _textgtiviewstatus_
  665 # -- Missing translation: _textgtiviewstatusbutton_
  666 # -- Missing translation: _textgtistatustable_
   671_textgtiviewstatus_ [l=sk] {Ukáş stav prekladov pre vÅ¡etky jazyky}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   672_textgtiviewstatusbutton_ [l=sk] {ZOBRAZ STAV}  # Updated 26-Feb-2007 by tomasfiala
   673_textgtistatustable_ [l=sk] {Zoznam stavu prekladov pre vÅ¡etky jazyky}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  667674_textgtilanguage_ [l=sk] {Jazyk}  # Updated 8-Feb-2007 by tomasfiala
  668 # -- Missing translation: _textgtitotalnumberoftranslations_
   675_textgtitotalnumberoftranslations_ [l=sk] {CelkovÃœ počet prekladov}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  669676
  670677_textgtiselecttfk_ [l=sk] {ZvoÄŸte súbor s ktorÃœm chcete pracovaÅ¥}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  677684_textgtitutorials_ [l=sk] {Cvičenia}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  678685_textgtigreenorg_ [l=sk] {Greenstone.org}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   686_textgtigs3core_ [l=sk] {Rozhranie Greenstone3 (prednastavené)}  # Updated 25-Oct-2007 by tomasfiala
  679687
  680688#for greenstone manuals
  681 # -- Missing translation: _textgtidevmanual_
  682 _textgtiinstallmanual_ [l=sk] {In&#353;tala&#269;n&#253; manu&#225;l Greenstone}  # Updated 8-Feb-2007 by tomasfiala
  683 # -- Missing translation: _textgtipapermanual_
  684 # -- Missing translation: _textgtiusermanual_
   689_textgtidevmanual_ [l=sk] {VÃœvojárska príručka Greenstone}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   690_textgtiinstallmanual_ [l=sk] {InÅ¡talačnÃœ manuál Greenstone}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   691_textgtipapermanual_ [l=sk] {Greenstone príručka pre "Paper to Collection"}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   692_textgtiusermanual_ [l=sk] {PouşívateÄŸská príručka Greenstone}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  685693
  686694_textgtienter_ [l=sk] {Vstúp}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  689697_textgtidownloadtargetfile_ [l=sk] {Stiahni súbor}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  690698_textgtiviewtargetfileinaction_ [l=sk] {Zobraz aktualizovanÃœ súbor}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  691 # -- Missing translation: _textgtitranslatefileoffline_
   699_textgtitranslatefileoffline_ [l=sk] {PreloÅŸ tento súbor offline}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  692700
  693701_textgtinumchunksmatchingquery_ [l=sk] {Počet textovÃœch reÅ¥azcov spĺňajúcich poÅŸiadavku}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  698706
  699707#for status page
  700 _textgtinumchunkstranslated2_ [l=sk] {po&#269;et dokon&#269;en&#253;ch prekladov}  # Updated 8-Feb-2007 by tomasfiala
  701 # -- Missing translation: _textgtinumchunksrequiringupdating2_
  702 _textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=sk] {zost&#225;va e&#353;te prelo&#382;i&#357; }  # Updated 8-Feb-2007 by tomasfiala
   708_textgtinumchunkstranslated2_ [l=sk] {počet dokončenÃœch prekladov}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   709_textgtinumchunksrequiringupdating2_ [l=sk] {počet prekladov, ktoré je potrebné aktualizovaÅ¥}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   710_textgtinumchunksrequiringtranslation2_ [l=sk] {zostáva eÅ¡te preloÅŸiÅ¥}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  703711
  704712_textgtienterquery_ [l=sk] {VloÅŸ slovo alebo frázu z časti textu, ktorÃœ chceÅ¡ opraviÅ¥. }  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
   
  711719_textgtilastupdated_ [l=sk] {Naposledy aktualizované}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  712720
  713 _textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie ! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.}  # Updated 17-Nov-2006 by tomasfiala
  714 
  715 # -- Missing translation: _textgtiofflinetranslation_
   721_textgtitranslationfilecomplete_ [l=sk] {Ďakujeme za vykonanie aktualizácie! <p>Kópiu aktualizovaného súboru si mÃŽÅŸete stiahnuÅ¥ ak kliknete na odkaz hore. Súbor bude zahrnutÃœ do nasledujúcej distribúcie Greenstone.}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
   722
   723_textgtiofflinetranslation_ [l=sk] {Túto časÅ¥ Greenstone mÃŽÅŸete preloÅŸiÅ¥ prostredníctvom Excel súboru:
   724
   725<ol>
   726<li>SÅ¥iahnuÅ¥ <a href="_gwcgi_?a=gti&p=excel&e=_compressedoptions_">tento súbor</a>.
   727<li>Preklad vloÅŸte do zodpovedajúcich polí.
   728<li>Po skončení prekladu zaÅ¡lite .xls súbor na <a href="mailto:_gtiadministratoremail_">_gtiadministratoremail_</a>.
   729</ol>}  # Updated 21-Apr-2007 by tomasfiala
  716730
  717731
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.