Changeset 28498


Ignore:
Timestamp:
10/18/13 19:52:18 (7 years ago)
Author:
ak19
Message:

Slovak language coredm module of the Greenstone Interface. Many thanks to Tomáš Fiala.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • main/trunk/greenstone2/macros/slovak.dm

  r23637 r28498  
  4040#------------------------------------------------------------
  4141
  42 _textperiodicals_ [l=sk] {Periodiká} 
   42_textperiodicals_ [l=sk] {Periodiká}
  4343
  4444# these three used by the default format statement of the demo and dls collections.
  45 _textsource_ [l=sk] {Zdroj} 
  46 _textdate_ [l=sk] {dátum vydania:} 
  47 _textnumpages_ [l=sk] {počet strán} 
  48 
  49 _textsignin_ [l=sk] {prihlásiÅ¥ sa} 
  50 
  51 _texttruncated_ [l=sk] {[skrátené]} 
  52 
  53 _textdefaultcontent_ [l=sk] {VyÅŸiadaná stránka nemohla byÅ¥ zobrazená. PouÅŸite prosím funkciu "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači, alebo kliknite na tlačidlo domov pre návrat do digitálnej kniÅŸnice.} 
  54 
  55 _textdefaulttitle_ [l=sk] {Chyba GSDL} 
  56 
  57 _textbadcollection_ [l=sk] {Táto zbierka (s názvom "_cvariable_") nie je nainÅ¡talovaná v systéme digitálnej kniÅŸnice Greenstone. } 
  58 
  59 _textselectpage_ [l=sk] {– VybraÅ¥ stranu –} 
  60 
  61 _collectionextra_ [l=sk] {Táto zbierka obsahuje _about:numdocs_ dokumentov. PoslednÃœ termín aktualizácie bol pred _about:builddate_ dňami.} 
   45_textsource_ [l=sk] {Zdroj}
   46_textdate_ [l=sk] {dátum vydania:}
   47_textnumpages_ [l=sk] {počet strán}
   48
   49_textsignin_ [l=sk] {prihlásiÅ¥ sa}
   50
   51_texttruncated_ [l=sk] {[skrátené]}
   52
   53_textdefaultcontent_ [l=sk] {VyÅŸiadaná stránka nemohla byÅ¥ zobrazená. PouÅŸite prosím funkciu "spÀť" vo vaÅ¡om prehliadači, alebo kliknite na tlačidlo domov pre návrat do digitálnej kniÅŸnice.}
   54
   55_textdefaulttitle_ [l=sk] {Chyba GSDL}
   56
   57_textbadcollection_ [l=sk] {Táto zbierka (s názvom "_cvariable_") nie je nainÅ¡talovaná v systéme digitálnej kniÅŸnice Greenstone. }
   58
   59_textselectpage_ [l=sk] {– VybraÅ¥ stranu –}
   60
   61_collectionextra_ [l=sk] {Táto zbierka obsahuje _about:numdocs_ dokumentov. PoslednÃœ termín aktualizácie bol pred _about:builddate_ dňami.}
  6262
  6363# this is only used by the collector (where the above _collectionextra_
  6464# macro will always be set to another value)
  65 _collectorextra_ [l=sk] {<p>Táto zbierka obsahuje _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), celkom _numbytes_ indexovaného textu a metadát. <p><a href="_httppagex_(bsummary)">Klikni sem</a> pre zobrazenie prehÄŸadu o tejto zbierke. } 
   65_collectorextra_ [l=sk] {<p>Táto zbierka obsahuje _numdocs_ _If_("_numdocs_" eq "1",document,documents), celkom _numbytes_ indexovaného textu a metadát. <p><a href="_httppagex_(bsummary)">Klikni sem</a> pre zobrazenie prehÄŸadu o tejto zbierke. }
  6666
  6767_textdescrcollection_ [l=sk] {}
  68 _textdescrabout_ [l=sk] {O kniÅŸnici} 
  69 _textdescrhome_ [l=sk] {Domovská stránka} 
  70 _textdescrhelp_ [l=sk] {Pomoc} 
  71 _textdescrpref_ [l=sk] {Nastavenia} 
  72 _textdescrlogin_ [l=sk] {Prihlasovacia stránka} 
  73 _textdescrlogout_ [l=sk] {OdhlásiÅ¥ sa ako _cgiargun_} 
  74 
  75 _textdescrgreenstone_ [l=sk] {Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone} 
  76 _textdescrusab_ [l=sk] {Čo je podÄŸa vás náročné na pouÅŸitie?} 
   68_textdescrabout_ [l=sk] {O kniÅŸnici}
   69_textdescrhome_ [l=sk] {Domovská stránka}
   70_textdescrhelp_ [l=sk] {Pomoc}
   71_textdescrpref_ [l=sk] {Nastavenia}
   72_textdescrlogin_ [l=sk] {Prihlasovacia stránka}
   73_textdescrlogout_ [l=sk] {OdhlásiÅ¥ sa ako _cgiargun_}
   74
   75_textdescrgreenstone_ [l=sk] {Softvér digitálnej kniÅŸnice Greenstone}
   76_textdescrusab_ [l=sk] {Čo je podÄŸa vás náročné na pouÅŸitie?}
  7777
  7878
  7979# Metadata names and navigation bar labels
  8080
  81 _textSearch_ [l=sk] {HÄŸadaÅ¥} 
  82 _labelSearch_ [l=sk] {VyhÄŸadaÅ¥} 
   81_textSearch_ [l=sk] {HÄŸadaÅ¥}
   82_labelSearch_ [l=sk] {VyhÄŸadaÅ¥}
  8383
  8484# Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1
  85 _textTitle_ [l=sk] {Názvu} 
  86 _labelTitle_ [l=sk] {Tituly} 
  87 _textCreator_ [l=sk] {Autor} 
  88 _labelCreator_ [l=sk] {Autori} 
  89 _textSubject_ [l=sk] {Predmetu} 
  90 _labelSubject_ [l=sk] {K&#318;&#250;&#269;ov&#233; slov&#225;} 
  91 _textDescription_ [l=sk] {Popis} 
  92 _labelDescription_ [l=sk] {Popis} 
  93 _textPublisher_ [l=sk] {VydavateÄŸ} 
  94 _labelPublisher_ [l=sk] {Vydavatelia} 
  95 _textContributor_ [l=sk] {PrispievateÄŸ} 
  96 _labelContributor_ [l=sk] {Prispievatelia } 
  97 _textDate_ [l=sk] {Dátum} 
  98 _labelDate_ [l=sk] {Dátumy} 
  99 _textType_ [l=sk] {Typ} 
  100 _labelType_ [l=sk] {Typy} 
  101 _textFormat_ [l=sk] {Formát} 
  102 _labelFormat_ [l=sk] {Formáty} 
  103 _textIdentifier_ [l=sk] {identifikátor} 
  104 _labelIdentifier_ [l=sk] {Identifikátor} 
  105 _textSource_ [l=sk] {Názov súboru} 
  106 _labelSource_ [l=sk] {Názvy súborov} 
  107 _textLanguage_ [l=sk] {Jazyk} 
  108 _labelLanguage_ [l=sk] {Jazyky} 
  109 _textRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ah} 
  110 _labelRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ahy} 
  111 _textCoverage_ [l=sk] {Pokrytie} 
  112 _labelCoverage_ [l=sk] {Pokrytie} 
  113 _textRights_ [l=sk] {Práva} 
  114 _labelRights_ [l=sk] {Práva} 
   85_textTitle_ [l=sk] {Názvu}
   86_labelTitle_ [l=sk] {Tituly}
   87_textCreator_ [l=sk] {Autor}
   88_labelCreator_ [l=sk] {Autori}
   89_textSubject_ [l=sk] {Predmetu}
   90_labelSubject_ [l=sk] {K&#318;&#250;&#269;ov&#233; slov&#225;}
   91_textDescription_ [l=sk] {Popis}
   92_labelDescription_ [l=sk] {Popis}
   93_textPublisher_ [l=sk] {VydavateÄŸ}
   94_labelPublisher_ [l=sk] {Vydavatelia}
   95_textContributor_ [l=sk] {PrispievateÄŸ}
   96_labelContributor_ [l=sk] {Prispievatelia }
   97_textDate_ [l=sk] {Dátum}
   98_labelDate_ [l=sk] {Dátumy}
   99_textType_ [l=sk] {Typ}
   100_labelType_ [l=sk] {Typy}
   101_textFormat_ [l=sk] {Formát}
   102_labelFormat_ [l=sk] {Formáty}
   103_textIdentifier_ [l=sk] {identifikátor}
   104_labelIdentifier_ [l=sk] {Identifikátor}
   105_textSource_ [l=sk] {Názov súboru}
   106_labelSource_ [l=sk] {Názvy súborov}
   107_textLanguage_ [l=sk] {Jazyk}
   108_labelLanguage_ [l=sk] {Jazyky}
   109_textRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ah}
   110_labelRelation_ [l=sk] {VzÅ¥ahy}
   111_textCoverage_ [l=sk] {Pokrytie}
   112_labelCoverage_ [l=sk] {Pokrytie}
   113_textRights_ [l=sk] {Práva}
   114_labelRights_ [l=sk] {Práva}
  115115
  116116# DLS metadata set
  117 _textOrganization_ [l=sk] {Organizácie} 
  118 _labelOrganization_ [l=sk] {Organizácie} 
  119 _textKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slovo} 
  120 _labelKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slová} 
  121 _textHowto_ [l=sk] {spÃŽsobu rieÅ¡enia problematiky} 
  122 _labelHowto_ [l=sk] {Ako} 
   117_textOrganization_ [l=sk] {Organizácie}
   118_labelOrganization_ [l=sk] {Organizácie}
   119_textKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slovo}
   120_labelKeyword_ [l=sk] {Kğúčové slová}
   121_textHowto_ [l=sk] {spÃŽsobu rieÅ¡enia problematiky}
   122_labelHowto_ [l=sk] {Ako}
  123123
  124124# Miscellaneous Greenstone metadata
  125 _textPhrase_ [l=sk] {Fráza} 
  126 _labelPhrase_ [l=sk] {Frázy} 
  127 _textCollage_ [l=sk] {Koláş} 
  128 _labelCollage_ [l=sk] {Koláş} 
  129 _textBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥} 
  130 _labelBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥} 
  131 _textTo_ [l=sk] {Do} 
  132 _labelTo_ [l=sk] {Do} 
  133 _textFrom_ [l=sk] {PodÄŸa} 
  134 _labelFrom_ [l=sk] {Od} 
  135 _textAcronym_ [l=sk] {Skratka} 
  136 _labelAcronym_ [l=sk] {Skratky} 
  137 _textAuthor_ [l=sk] {Autor} 
  138 _textAuthors_ [l=sk] {Autori} 
   125_textPhrase_ [l=sk] {Fráza}
   126_labelPhrase_ [l=sk] {Frázy}
   127_textCollage_ [l=sk] {Koláş}
   128_labelCollage_ [l=sk] {Koláş}
   129_textBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥}
   130_labelBrowse_ [l=sk] {PrezrieÅ¥}
   131_textTo_ [l=sk] {Do}
   132_labelTo_ [l=sk] {Do}
   133_textFrom_ [l=sk] {PodÄŸa}
   134_labelFrom_ [l=sk] {Od}
   135_textAcronym_ [l=sk] {Skratka}
   136_labelAcronym_ [l=sk] {Skratky}
   137_textAuthor_ [l=sk] {Autor}
   138_textAuthors_ [l=sk] {Autori}
  139139
  140140# Navigation bar tooltip - to customize this for a specific metadata, add a macro named _textdescrXXX_ where XXX is the metadata name
  141 _textdescrdefault_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa _1_ } 
  142 
  143 _textdescrSearch_ [l=sk] {HÄŸadaj presnÃœ termín} 
  144 _textdescrType_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa typu zdroja} 
  145 _textdescrIdentifier_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa identifikátora zdroja} 
  146 _textdescrSource_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa pÃŽvodného názvu súboru} 
  147 _textdescrTo_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa} 
  148 _textdescrFrom_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa "Od" } 
  149 _textdescrCollage_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ cez obrázkovú koláş} 
  150 _textdescrAcronym_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ skratkami  } 
  151 _textdescrPhrase_ [l=sk] {ListovaÅ¥ frázy} 
  152 _textdescrHowto_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa kategórií} 
  153 _textdescrBrowse_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ dokumenty} 
  154 _texticontext_ [l=sk] {PozrieÅ¥ dokument} 
  155 _texticonclosedbook_ [l=sk] {otvoriÅ¥ tento dokument a ukázaÅ¥ obsah} 
  156 _texticonnext_ [l=sk] {do ďalÅ¡ej časti} 
  157 _texticonprev_ [l=sk] {do predchádzajúcej časti} 
  158 
  159 _texticonworld_ [l=sk] {PozrieÅ¥ webovÃœ dokument} 
  160 
  161 _texticonmidi_ [l=sk] {Ukáş MIDI dokument} 
  162 _texticonmsword_ [l=sk] {Ukáş dokument Microsoft Word} 
  163 _texticonmp3_ [l=sk] {Ukáş MP3 dokument} 
  164 _texticonpdf_ [l=sk] {Ukáş PDF dokument} 
  165 _texticonps_ [l=sk] {PozrieÅ¥ PostScript dokument} 
  166 _texticonppt_ [l=sk] {Ukáş PowerPoint dokument} 
  167 _texticonrtf_ [l=sk] {PozrieÅ¥ RTF dokument} 
  168 _texticonxls_ [l=sk] {PozrieÅ¥ Microsoft Excel dokument} 
  169 _texticonogg_ [l=sk] {Pozri Ogg Vorbis dokument} 
  170 _texticonrmvideo_ [l=sk] {Pozri Real Media dokument} 
  171 
  172 _page_ [l=sk] {strana} 
  173 _pages_ [l=sk] {strany} 
  174 _of_ [l=sk] {z} 
  175 _vol_ [l=sk] {Ročník} 
  176 _num_ [l=sk] {Číslo} 
   141_textdescrdefault_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa _1_ }
   142
   143_textdescrSearch_ [l=sk] {HÄŸadaj presnÃœ termín}
   144_textdescrType_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa typu zdroja}
   145_textdescrIdentifier_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa identifikátora zdroja}
   146_textdescrSource_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa pÃŽvodného názvu súboru}
   147_textdescrTo_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa}
   148_textdescrFrom_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ podÄŸa poÄŸa "Od" }
   149_textdescrCollage_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ cez obrázkovú koláş}
   150_textdescrAcronym_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ skratkami  }
   151_textdescrPhrase_ [l=sk] {ListovaÅ¥ frázy}
   152_textdescrHowto_ [l=sk] {PrezrieÅ¥ podÄŸa kategórií}
   153_textdescrBrowse_ [l=sk] {PrezeraÅ¥ dokumenty}
   154_texticontext_ [l=sk] {PozrieÅ¥ dokument}
   155_texticonclosedbook_ [l=sk] {otvoriÅ¥ tento dokument a ukázaÅ¥ obsah}
   156_texticonnext_ [l=sk] {do ďalÅ¡ej časti}
   157_texticonprev_ [l=sk] {do predchádzajúcej časti}
   158
   159_texticonworld_ [l=sk] {PozrieÅ¥ webovÃœ dokument}
   160
   161_texticonmidi_ [l=sk] {Ukáş MIDI dokument}
   162_texticonmsword_ [l=sk] {Ukáş dokument Microsoft Word}
   163_texticonmp3_ [l=sk] {Ukáş MP3 dokument}
   164_texticonpdf_ [l=sk] {Ukáş PDF dokument}
   165_texticonps_ [l=sk] {PozrieÅ¥ PostScript dokument}
   166_texticonppt_ [l=sk] {Ukáş PowerPoint dokument}
   167_texticonrtf_ [l=sk] {PozrieÅ¥ RTF dokument}
   168_texticonxls_ [l=sk] {PozrieÅ¥ Microsoft Excel dokument}
   169_texticonogg_ [l=sk] {Pozri Ogg Vorbis dokument}
   170_texticonrmvideo_ [l=sk] {Pozri Real Media dokument}
   171
   172_page_ [l=sk] {strana}
   173_pages_ [l=sk] {strany}
   174_of_ [l=sk] {z}
   175_vol_ [l=sk] {Ročník}
   176_num_ [l=sk] {Číslo}
  177177
  178178_textmonth00_ [l=sk] {}
  179 _textmonth01_ [l=sk] {Január} 
  180 _textmonth02_ [l=sk] {Február} 
  181 _textmonth03_ [l=sk] {Marec} 
  182 _textmonth04_ [l=sk] {Apríl} 
  183 _textmonth05_ [l=sk] {Máj} 
  184 _textmonth06_ [l=sk] {Jún} 
  185 _textmonth07_ [l=sk] {Júl} 
  186 _textmonth08_ [l=sk] {August} 
  187 _textmonth09_ [l=sk] {September} 
  188 _textmonth10_ [l=sk] {Október} 
  189 _textmonth11_ [l=sk] {November} 
  190 _textmonth12_ [l=sk] {December} 
  191 
  192 _texttext_ [l=sk] {Text} 
   179_textmonth01_ [l=sk] {Január}
   180_textmonth02_ [l=sk] {Február}
   181_textmonth03_ [l=sk] {Marec}
   182_textmonth04_ [l=sk] {Apríl}
   183_textmonth05_ [l=sk] {Máj}
   184_textmonth06_ [l=sk] {Jún}
   185_textmonth07_ [l=sk] {Júl}
   186_textmonth08_ [l=sk] {August}
   187_textmonth09_ [l=sk] {September}
   188_textmonth10_ [l=sk] {Október}
   189_textmonth11_ [l=sk] {November}
   190_textmonth12_ [l=sk] {December}
   191
   192_texttext_ [l=sk] {Text}
  193193_labeltext_ [l=sk] {_texttext_}
  194 _textdocument_ [l=sk] {Dokument} 
  195 _textsection_ [l=sk] {Čast} 
  196 _textparagraph_ [l=sk] {Odsek} 
  197 _textchapter_ [l=sk] {Kapitola} 
  198 _textbook_ [l=sk] {Kniha} 
  199 
  200 _magazines_ [l=sk] {Časopisy} 
   194_textdocument_ [l=sk] {Dokument}
   195_textsection_ [l=sk] {Čast}
   196_textparagraph_ [l=sk] {Odsek}
   197_textchapter_ [l=sk] {Kapitola}
   198_textbook_ [l=sk] {Kniha}
   199
   200_magazines_ [l=sk] {Časopisy}
  201201
  202202_nzdlpagefooter_ [l=sk] {<div class="divbar"> </div>
   
  204204 <br><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz">Department of Computer Science</a>,
  205205 <a href="http://www.waikato.ac.nz">University of Waikato</a>,
  206  New Zealand} 
  207 
  208 _linktextHOME_ [l=sk] {DOMOV} 
  209 _linktextHELP_ [l=sk] {POMOC} 
  210 _linktextPREFERENCES_ [l=sk] {NASTAVENIA} 
  211 _linktextLOGIN_ [l=sk] {PRIHLÁSIÅ€ SA} 
  212 _linktextLOGGEDIN_ [l=sk] {(prihlásenÃœ ako _cgiargun_)} 
  213 _linktextLOGOUT_ [l=sk] {ODHLÁSIÅ€ SA} 
   206 New Zealand}
   207
   208_linktextHOME_ [l=sk] {DOMOV}
   209_linktextHELP_ [l=sk] {POMOC}
   210_linktextPREFERENCES_ [l=sk] {NASTAVENIA}
   211_linktextLOGIN_ [l=sk] {PRIHLÁSIÅ€ SA}
   212_linktextLOGGEDIN_ [l=sk] {(prihlásenÃœ ako _cgiargun_)}
   213_linktextLOGOUT_ [l=sk] {ODHLÁSIÅ€ SA}
  214214
  215215
   
  219219######################################################################
  220220
  221 _textpagetitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone} 
  222 
  223 _textnocollections_ [l=sk] {Momentálne nie sú dostupné ÅŸiadne zbierky.} 
  224 
  225 _textadmin_ [l=sk] {Správcovská stránka } 
  226 _textabgs_ [l=sk] {O Greenstone} 
  227 _textgsdocs_ [l=sk] {Dokumentácia Greenstone} 
  228 
  229 _textdescradmin_ [l=sk] {Umoşňuje pridávaÅ¥ novÃœch pouşívateÄŸov, manaÅŸovaÅ¥ kolekcie a poskytuje technické informácie o inÅ¡talácii.} 
  230 
  231 _textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéri Greenstone a projekte digitálnej kniÅŸnice Nového Zélandu.} 
  232 
  233 _textdescrgodocs_ [l=sk] {Príručka Greenstone} 
   221_textpagetitle_ [l=sk] {Digitálna kniÅŸnica Greenstone}
   222
   223_textnocollections_ [l=sk] {Momentálne nie sú dostupné ÅŸiadne zbierky.}
   224
   225_textadmin_ [l=sk] {Správcovská stránka }
   226_textabgs_ [l=sk] {O Greenstone}
   227_textgsdocs_ [l=sk] {Dokumentácia Greenstone}
   228
   229_textdescradmin_ [l=sk] {Umoşňuje pridávaÅ¥ novÃœch pouşívateÄŸov, manaÅŸovaÅ¥ kolekcie a poskytuje technické informácie o inÅ¡talácii.}
   230
   231_textdescrgogreenstone_ [l=sk] {Prináša informácie o softvéri Greenstone a projekte digitálnej kniÅŸnice Nového Zélandu.}
   232
   233_textdescrgodocs_ [l=sk] {Príručka Greenstone}
  234234
  235235#####################################################################
   
  238238package gli
  239239
  240 _textgli_ [l=sk] {Knihovnícke rozhranie} 
  241 _textdescrgli_ [l=sk] {Umoşňuje vytváraÅ¥, upravovaÅ¥ a mazaÅ¥ zbierky.} 
   240_textgli_ [l=sk] {Knihovnícke rozhranie}
   241_textdescrgli_ [l=sk] {Umoşňuje vytváraÅ¥, upravovaÅ¥ a mazaÅ¥ zbierky.}
  242242
  243243package collector
  244244
  245 _textcollector_ [l=sk] {ZberateÄŸ} 
  246 _textdescrcollector_ [l=sk] {Pouşívanie knihovníckeho rozhrania je praktickejÅ¡ie a vhodnejÅ¡ie.} 
   245_textcollector_ [l=sk] {ZberateÄŸ}
   246_textdescrcollector_ [l=sk] {Pouşívanie knihovníckeho rozhrania je praktickejÅ¡ie a vhodnejÅ¡ie.}
  247247
  248248package depositor
  249249
  250 _textdepositor_ [l=sk] {Depozit} 
  251 _textdescrdepositor_ [l=sk] {Umoşňuje pridaÅ¥ dokumenty do existujúcich zbierok} 
   250_textdepositor_ [l=sk] {Depozit}
   251_textdescrdepositor_ [l=sk] {Umoşňuje pridaÅ¥ dokumenty do existujúcich zbierok}
  252252
  253253package gti
  254254
  255 _textgti_ [l=sk] {Prekladové rozhranie Greenstone} 
  256 _textdescrtranslator_ [l=sk] {Pomáha udrÅŸiavaÅ¥ aktualizované viacjazyčné verzie Greenstone.  } 
   255_textgti_ [l=sk] {Prekladové rozhranie Greenstone}
   256_textdescrtranslator_ [l=sk] {Pomáha udrÅŸiavaÅ¥ aktualizované viacjazyčné verzie Greenstone.  }
  257257
  258258
   
  267267#------------------------------------------------------------
  268268
  269 _textabcol_ [l=sk] {O tejto zbierke} 
  270 
  271 _textsubcols1_ [l=sk] {<p>Celá zbierka zahŕňa  _1_ čiastkovÃœch zbierok. Práve dostupné sú: <blockquote>} 
  272 
  273 _textsubcols2_ [l=sk] {</blockquote> Na webovej stránke "Nastavenia" si mÃŽÅŸete skontrolovaÅ¥ (a zmeniÅ¥) čiastkové zbierky, ktoré práve pouşívate.  } 
  274 
  275 _titleabout_ [l=sk] {O zbierke} 
   269_textabcol_ [l=sk] {O tejto zbierke}
   270
   271_textsubcols1_ [l=sk] {<p>Celá zbierka zahŕňa  _1_ čiastkovÃœch zbierok. Práve dostupné sú: <blockquote>}
   272
   273_textsubcols2_ [l=sk] {</blockquote> Na webovej stránke "Nastavenia" si mÃŽÅŸete skontrolovaÅ¥ (a zmeniÅ¥) čiastkové zbierky, ktoré práve pouşívate.  }
   274
   275_titleabout_ [l=sk] {O zbierke}
  276276
  277277
   
  286286#------------------------------------------------------------
  287287
  288 _texticonopenbookshelf_ [l=sk] {zavri túto časÅ¥ kniÅŸnice} 
  289 _texticonclosedbookshelf_ [l=sk] {otvoriÅ¥ túto časÅ¥ kniÅŸnice a zobraziÅ¥ obsah} 
  290 _texticonopenbook_ [l=sk] {zavri túto knihu} 
  291 _texticonclosedfolder_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ tento priečinok a zobraziÅ¥ obsah} 
  292 _texticonclosedfolder2_ [l=sk] {otvoriÅ¥ podsekciu} 
  293 _texticonopenfolder_ [l=sk] {zavri tento priečinok} 
  294 _texticonopenfolder2_ [l=sk] {zavri túto podsekciu} 
  295 _texticonsmalltext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ túto časÅ¥ textu} 
  296 _texticonsmalltext2_ [l=sk] {zobraziÅ¥ text} 
  297 _texticonpointer_ [l=sk] {aktuálna sekcia} 
  298 _texticondetach_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ stránku v novom okne} 
  299 _texticonhighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny} 
  300 _texticonnohighlight_ [l=sk] {NezvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny} 
  301 _texticoncontracttoc_ [l=sk] {ZbaliÅ¥ obsah} 
  302 _texticonexpandtoc_ [l=sk] {RozbaliÅ¥ obsah} 
  303 _texticonexpandtext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ celÃœ text} 
  304 _texticoncontracttext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ text len pre aktuálnu sekciu} 
  305 _texticonwarning_ [l=sk] {<b>Upozornenie: </b>} 
  306 _texticoncont_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?} 
  307 
  308 _textltwarning_ [l=sk] {<div class="buttons">_imagecont_</div>_iconwarning_Rozbalením textu bude zaÅ¥aÅŸenÃœ váš prehliadač veÄŸkÃœm mnoÅŸstvom dát} 
  309 
  310 _textgoto_ [l=sk] {choď na stránku} 
  311 _textintro_ [l=sk] {<i>(úvodnÃœ text)</i>} 
  312 
  313 _textCONTINUE_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?} 
  314 
  315 _textEXPANDTEXT_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ TEXT} 
  316 
  317 _textCONTRACTCONTENTS_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ OBSAH} 
  318 
  319 _textDETACH_ [l=sk] {OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE} 
  320 
  321 _textEXPANDCONTENTS_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ OBSAH} 
  322 
  323 _textCONTRACT_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ TEXT} 
  324 
  325 _textHIGHLIGHT_ [l=sk] {ZVÝRAZNENIE} 
  326 
  327 _textNOHIGHLIGHT_ [l=sk] {BEZ ZVÝRAZNENIA} 
  328 
  329 _textPRINT_ [l=sk] {TLAČ} 
  330 
  331 _textnextsearchresult_ [l=sk] {ďalší vÃœsledok vyhÄŸadávania} 
  332 _textprevsearchresult_ [l=sk] {predchádzajúci vÃœsledok vyhÄŸadávania} 
   288_texticonopenbookshelf_ [l=sk] {zavri túto časÅ¥ kniÅŸnice}
   289_texticonclosedbookshelf_ [l=sk] {otvoriÅ¥ túto časÅ¥ kniÅŸnice a zobraziÅ¥ obsah}
   290_texticonopenbook_ [l=sk] {zavri túto knihu}
   291_texticonclosedfolder_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ tento priečinok a zobraziÅ¥ obsah}
   292_texticonclosedfolder2_ [l=sk] {otvoriÅ¥ podsekciu}
   293_texticonopenfolder_ [l=sk] {zavri tento priečinok}
   294_texticonopenfolder2_ [l=sk] {zavri túto podsekciu}
   295_texticonsmalltext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ túto časÅ¥ textu}
   296_texticonsmalltext2_ [l=sk] {zobraziÅ¥ text}
   297_texticonpointer_ [l=sk] {aktuálna sekcia}
   298_texticondetach_ [l=sk] {OtvoriÅ¥ stránku v novom okne}
   299_texticonhighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny}
   300_texticonnohighlight_ [l=sk] {NezvÃœrazniÅ¥ hÄŸadané termíny}
   301_texticoncontracttoc_ [l=sk] {ZbaliÅ¥ obsah}
   302_texticonexpandtoc_ [l=sk] {RozbaliÅ¥ obsah}
   303_texticonexpandtext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ celÃœ text}
   304_texticoncontracttext_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ text len pre aktuálnu sekciu}
   305_texticonwarning_ [l=sk] {<b>Upozornenie: </b>}
   306_texticoncont_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?}
   307
   308_textltwarning_ [l=sk] {<div class="buttons">_imagecont_</div>_iconwarning_Rozbalením textu bude zaÅ¥aÅŸenÃœ váš prehliadač veÄŸkÃœm mnoÅŸstvom dát}
   309
   310_textcommentusername_ [l=sk] {PouşívateÄŸské meno}
   311_textaddusercomment_ [l=sk] {PridaÅ¥ komentár}
   312_text-usercomment-logout_ {Logout}
   313_textaddcomment_ [l=sk] {odoslaÅ¥ obsah}
   314_textcommentsubmitted_ [l=sk] {Komentár pridanÃœ}
   315_text-is-empty_ {Comment was empty.}
   316_text-usercomments-section_ {Comments}
   317
   318_textgoto_ [l=sk] {choď na stránku}
   319_textintro_ [l=sk] {<i>(úvodnÃœ text)</i>}
   320
   321_textCONTINUE_ [l=sk] {POKRAČOVAÅ€?}
   322
   323_textEXPANDTEXT_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ TEXT}
   324
   325_textCONTRACTCONTENTS_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ OBSAH}
   326
   327_textDETACH_ [l=sk] {OTVORIÅ€ V NOVOM OKNE}
   328
   329_textEXPANDCONTENTS_ [l=sk] {ROZBALIÅ€ OBSAH}
   330
   331_textCONTRACT_ [l=sk] {STIAHNUÅ€ TEXT}
   332
   333_textHIGHLIGHT_ [l=sk] {ZVÝRAZNENIE}
   334
   335_textNOHIGHLIGHT_ [l=sk] {BEZ ZVÝRAZNENIA}
   336
   337_textPRINT_ [l=sk] {TLAČ}
   338
   339_textnextsearchresult_ [l=sk] {ďalší vÃœsledok vyhÄŸadávania}
   340_textprevsearchresult_ [l=sk] {predchádzajúci vÃœsledok vyhÄŸadávania}
  333341
  334342# macros for printing page
  335 _textreturnoriginal_ [l=sk] {Návrat na pÃŽvodnú stránku} 
  336 _textprintpage_ [l=sk] {VytlačiÅ¥ túto stranu} 
  337 _textshowcontents_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ obsah} 
  338 _texthidecontents_ [l=sk] {SkryÅ¥ obsah} 
   343_textreturnoriginal_ [l=sk] {Návrat na pÃŽvodnú stránku}
   344_textprintpage_ [l=sk] {VytlačiÅ¥ túto stranu}
   345_textshowcontents_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ obsah}
   346_texthidecontents_ [l=sk] {SkryÅ¥ obsah}
  339347
  340348######################################################################
   
  351359# 'No matches for query: querystring', depending on whether or not there were
  352360# any matches
  353 _textquerytitle_ [l=sk] {_If_(_thislast_,vÃœsledky _thisfirst_ - _thislast_ na dotaz: _cgiargq_,Åœiadne vÃœsledky: _cgiargq_)} 
  354 _textnoquerytitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacia strana} 
  355 
  356 _textsome_ [l=sk] {niektorÃœch} 
  357 _textall_ [l=sk] {vÅ¡etkÃœch} 
  358 _textboolean_ [l=sk] {boolov} 
  359 _textranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ} 
  360 _textnatural_ [l=sk] {prirodzenÃœ} 
  361 _textsortbyrank_ [l=sk] {PodÄŸa relevancie} 
  362 _texticonsearchhistorybar_ [l=sk] {história vyhÄŸadávania} 
  363 
  364 _textifeellucky_ [l=sk] {Cítim sa Å¡Å¥astne!} 
   361_textquerytitle_ [l=sk] {_If_(_thislast_,vÃœsledky _thisfirst_ - _thislast_ na dotaz: _cgiargq_,Åœiadne vÃœsledky: _cgiargq_)}
   362_textnoquerytitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacia strana}
   363
   364_textsome_ [l=sk] {niektorÃœch}
   365_textall_ [l=sk] {vÅ¡etkÃœch}
   366_textboolean_ [l=sk] {boolov}
   367_textranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ}
   368_textnatural_ [l=sk] {prirodzenÃœ}
   369_textsortbyrank_ [l=sk] {PodÄŸa relevancie}
   370_textascending_ [l=sk] {vzostupne}
   371_textdescending_ [l=sk] {zostupne}
   372_texticonsearchhistorybar_ [l=sk] {história vyhÄŸadávania}
   373
   374_textifeellucky_ [l=sk] {Cítim sa Å¡Å¥astne!}
  365375
  366376#alt text for query buttons
  367 _textusequery_ [l=sk] {pouÅŸi tento dotaz} 
  368 _textfreqmsg1_ [l=sk] {Počet slov:} 
   377_textusequery_ [l=sk] {pouÅŸi tento dotaz}
   378_textfreqmsg1_ [l=sk] {Počet slov:}
  369379_textpostprocess_ [l=sk] {_If_(_quotedquery_,<br>spracované kvÎli vyhğadaniu<i>_quotedquery_</i>
  370 )} 
  371 _textinvalidquery_ [l=sk] {ZlÃœ syntax dotazu} 
  372 _textstopwordsmsg_ [l=sk] {Nasledujúce slová } 
  373 _textlucenetoomanyclauses_ [l=sk] {Váš dotaz obsahoval veÄŸa termínov; pouÅŸite konkrétnejší dotaz. } 
  374 
  375 _textmorethan_ [l=sk] {Viac ako} 
  376 _textapprox_ [l=sk] {O} 
  377 _textnodocs_ [l=sk] {Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke.} 
  378 _text1doc_ [l=sk] {1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.} 
  379 _textlotsdocs_ [l=sk] {dokumentov zodpovedá poÅŸiadavke} 
  380 _textmatches_ [l=sk] {VÃœsledky} 
  381 _textbeginsearch_ [l=sk] {ZačaÅ¥ vyhÄŸadávanie} 
  382 _textrunquery_ [l=sk] {SpusÅ¥ dotaz} 
  383 _textclearform_ [l=sk] {ČistÃœ formulár} 
   380)}
   381_textinvalidquery_ [l=sk] {ZlÃœ syntax dotazu}
   382_textstopwordsmsg_ [l=sk] {Nasledujúce slová }
   383_textlucenetoomanyclauses_ [l=sk] {Váš dotaz obsahoval veÄŸa termínov; pouÅŸite konkrétnejší dotaz. }
   384
   385_textmorethan_ [l=sk] {Viac ako}
   386_textapprox_ [l=sk] {O}
   387_textnodocs_ [l=sk] {Åœiadne dokumenty nevyhovujú vaÅ¡ej poÅŸiadavke.}
   388_text1doc_ [l=sk] {1 dokument vyhovuje poÅŸiadavke.}
   389_textlotsdocs_ [l=sk] {dokumentov zodpovedá poÅŸiadavke}
   390_textmatches_ [l=sk] {VÃœsledky}
   391_textbeginsearch_ [l=sk] {ZačaÅ¥ vyhÄŸadávanie}
   392_textrunquery_ [l=sk] {SpusÅ¥ dotaz}
   393_textclearform_ [l=sk] {ČistÃœ formulár}
  384394
  385395#these go together in form search:
  386 #"Words  (fold, stem)  ... in field"
   396#"Words  fold case fold accents stem  ... in field"
  387397_textwordphrase_ [l=sk] {Slová alebo frázy
  388 
  389 _textinfield_ [l=sk] {... V poli} 
  390 _textfieldphrase_ [l=sk] {Pole} 
  391 _textinwords_ [l=sk] {... v slovách} 
  392 _textfoldstem_ [l=sk] {(veÄŸkosÅ¥ znakov, stemming)} 
  393 
  394 _textadvquery_ [l=sk] {Alebo vloÅŸte dotaz priamo:} 
  395 _textallfields_ [l=sk] {vÅ¡etky polia} 
  396 _texttextonly_ [l=sk] {len text} 
  397 _textand_ [l=sk] {a} 
  398 _textor_ [l=sk] {alebo} 
  399 _textandnot_ [l=sk] {a nie} 
   398}
   399_textinfield_ [l=sk] {... V poli}
   400_textfieldphrase_ [l=sk] {Pole}
   401_textinwords_ [l=sk] {... v slovách}
   402_textformcasefold_ [l=sk] {zdÃŽrazniÅ¥}
   403_textformaccentfold_ [l=sk] {zdÃŽrazniÅ¥}
   404_textformstem_ [l=sk] {koncovky}
   405
   406_textadvquery_ [l=sk] {Alebo vloÅŸte dotaz priamo:}
   407_textallfields_ [l=sk] {vÅ¡etky polia}
   408_texttextonly_ [l=sk] {len text}
   409_textand_ [l=sk] {a}
   410_textor_ [l=sk] {alebo}
   411_textandnot_ [l=sk] {a nie}
  400412
  401413# _indexselection_, _jselection_, _nselection_ and _gselection_ are set from
   
  405417# the space after "level" (before the right bracket) is required, otherwise no space between "Search" and "in"
  406418
  407 _textsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_)} 
  408 _textsimplesqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_( na úrovni _gselection_, )_If_(_nselection_, in _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_) for _querytypeselection_ } 
  409 
  410 _textadvancedsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ )s pouÅŸitím _querytypeselection_ dotazu} 
  411 
  412 _textadvancedmgppsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí} 
  413 
  414 _textadvancedlucenesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)} 
  415 _textadvancedsqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ l )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,)} 
   419_textsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) s pomocou _querytypeselection_ slov_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ a zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_)}
   420_textsimplesqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, z _jselection_)_If_( na úrovni _gselection_, )_If_(_nselection_, in _nselection_ jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_) for _querytypeselection_ }
   421
   422_textadvancedsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ )s pouÅŸitím _querytypeselection_ dotazu}
   423
   424_textadvancedmgppsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_ level )_If_(_nselection_,v jazyku _nselection_ ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí}
   425
   426_textadvancedlucenesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj  _indexselection_ _If_(_jselection_,z _jselection_ )_If_(_gselection_,na úrovni _gselection_)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)}
   427_textadvancedsqlsearch_ [l=sk] {HÄŸadaj v _indexselection__If_(_jselection_, associated with _jselection_)_If_(_gselection_, na úrovni  _gselection_ l )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\,_allowformbreak_ zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,)}
  416428
  417429# the space after "Search" is required, otherwise no space between "Search" and "in"
  418430
  419 _textformsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_} 
  420 _textformsimplesearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of } 
  421 
  422 _textformadvancedsearchmgpp_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, v _gformselection_)_If_(_nselection_,v _nselection_ jazyku ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí} 
  423 
  424 _textformadvancedsearchlucene_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, usporiadaj vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)} 
  425 _textformadvancedsearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for } 
  426 
  427 _textnojsformwarning_ [l=sk] {Pozor: Javascript vo vaÅ¡om prehliadači je vypnutÃœ. <br>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ podÄŸa polí, zapnite ho.} 
  428 _textdatesearch_ [l=sk] {V tejto zbierke mÃŽÅŸete prehÄŸadávaÅ¥ podÄŸa dátumu, alebo dokumenty v určitom časovom období. Je to voliteÄŸná funkcia vyhÄŸadávania. } 
  429 _textstartdate_ [l=sk] {ZačiatočnÃœ (alebo aj konečnÃœ) dátum} 
  430 _textenddate_ [l=sk] {KoncovÃœ dátum:} 
  431 _textbc_ [l=sk] {p. n. l.} 
  432 _textad_ [l=sk] {n.l.} 
  433 _textexplaineras_ [l=sk] {C.E. a B.C.E predstavujú alternatívu k A.D. a B.C. A označujú "Common Era" a "Before the Common Era"} 
  434 
  435 _textstemon_ [l=sk] {(ignoruj anglické koncovky)} 
  436 
  437 _textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania} 
   431_textformsimplesearch_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ level )_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,) pre _formquerytypesimpleselection_}
   432_textformsimplesearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for _formquerytypesimpleselection_ of }
   433
   434_textformadvancedsearchmgpp_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_,_jselection_ )_If_(_gformselection_, v _gformselection_)_If_(_nselection_,v _nselection_ jazyku ) a zobraz vÃœsledky v _formquerytypeadvancedselection_ poradí}
   435
   436_textformadvancedsearchlucene_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, _jselection_)_If_(_gformselection_,  v _gformselection_ level)_If_(_nselection_, v _nselection_ jazyku)_If_(_sfselection_,\, usporiadaj vÃœsledky podÄŸa _sfselection_\,)}
   437_textformadvancedsearchsql_ [l=sk] {HÄŸadaj _If_(_jselection_, in _jselection_)_If_(_gformselection_, na úrovni _gformselection_ )_If_(_nselection_, in _nselection_ v jazyku)_If_(_sqlsfselection_,\, zoraď vÃœsledky podÄŸa by _sqlsfselection_\,) for }
   438
   439_textnojsformwarning_ [l=sk] {Pozor: Javascript vo vaÅ¡om prehliadači je vypnutÃœ. <br>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ podÄŸa polí, zapnite ho.}
   440_textdatesearch_ [l=sk] {V tejto zbierke mÃŽÅŸete prehÄŸadávaÅ¥ podÄŸa dátumu, alebo dokumenty v určitom časovom období. Je to voliteÄŸná funkcia vyhÄŸadávania. }
   441_textstartdate_ [l=sk] {ZačiatočnÃœ (alebo aj konečnÃœ) dátum}
   442_textenddate_ [l=sk] {KoncovÃœ dátum:}
   443_textbc_ [l=sk] {p. n. l.}
   444_textad_ [l=sk] {n.l.}
   445_textexplaineras_ [l=sk] {C.E. a B.C.E predstavujú alternatívu k A.D. a B.C. A označujú "Common Era" a "Before the Common Era"}
   446
   447_textstemon_ [l=sk] {(ignoruj anglické koncovky)}
   448
   449_textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania}
  438450
  439451#text macros for search history
  440 _textnohistory_ [l=sk] {História dotazov nie je dostupná} 
  441 _texthresult_ [l=sk] {záznam} 
  442 _texthresults_ [l=sk] {záznamov} 
  443 _texthallwords_ [l=sk] {vÅ¡etky slová} 
  444 _texthsomewords_ [l=sk] {najmenej 1 slovo} 
  445 _texthboolean_ [l=sk] {boolove} 
  446 _texthranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ} 
  447 _texthcaseon_ [l=sk] {záleşí na veÄŸkosti písma} 
  448 _texthcaseoff_ [l=sk] {nezáleşí na veÄŸkosti písma} 
  449 _texthstemon_ [l=sk] {automatické doplnenie koncoviek} 
  450 _texthstemoff_ [l=sk] {celé slovo sa musí zhodovaÅ¥} 
   452_textnohistory_ [l=sk] {História dotazov nie je dostupná}
   453_texthresult_ [l=sk] {záznam}
   454_texthresults_ [l=sk] {záznamov}
   455_texthallwords_ [l=sk] {vÅ¡etky slová}
   456_texthsomewords_ [l=sk] {najmenej 1 slovo}
   457_texthboolean_ [l=sk] {boolove}
   458_texthranked_ [l=sk] {klasifikovanÃœ}
   459_texthcaseon_ [l=sk] {záleşí na veÄŸkosti písma}
   460_texthcaseoff_ [l=sk] {nezáleşí na veÄŸkosti písma}
   461_texthstemon_ [l=sk] {automatické doplnenie koncoviek}
   462_texthstemoff_ [l=sk] {celé slovo sa musí zhodovaÅ¥}
  451463
  452464
   
  461473#------------------------------------------------------------
  462474
  463 _textprefschanged_ [l=sk] {Nastavenia boli zmenené. Neklikajte na tlačidlo spÀť vo vaÅ¡om prehliadači - vaÅ¡e nastavenia by boli zmazané. Kliknite radÅ¡ej na jedno z tlačidiel hore.} 
  464 _textsetprefs_ [l=sk] {uloÅŸ nastavenia} 
  465 _textsearchprefs_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania} 
  466 _textcollectionprefs_ [l=sk] {Nastavenia zbierok} 
  467 _textpresentationprefs_ [l=sk] {Nastavenie prezentácie} 
  468 _textpreferences_ [l=sk] {Nastavenia} 
  469 _textcasediffs_ [l=sk] {Malé, alebo veÄŸké písmená:} 
  470 _textignorecase_ [l=sk] {ignoruj veÄŸkosÅ¥ znakov} 
  471 _textmatchcase_ [l=sk] {malé/veÄŸké písmená sa musia zhodovaÅ¥} 
  472 _textwordends_ [l=sk] {Koncovky slov:} 
  473 _textstem_ [l=sk] {ignoruj koncovky slov} 
  474 _textnostem_ [l=sk] {zhodovaÅ¥ sa musí celé slovo} 
  475 _textaccentdiffs_ [l=sk] {RozdielnosÅ¥:} 
  476 _textignoreaccents_ [l=sk] {ignorovaÅ¥ dĺşne} 
  477 _textmatchaccents_ [l=sk] {dĺşne sa musia zhodovaÅ¥} 
  478 
  479 _textprefop_ [l=sk] {VyhÄŸadaj _maxdocoption_ záznamov s _hitsperpageoption_ na jednej strane.} 
  480 _textextlink_ [l=sk] {Prístup k webovÃœm stránkam mimo kniÅŸnice:} 
  481 _textintlink_ [l=sk] {Zdrojové dokumenty získané z:} 
  482 _textlanguage_ [l=sk] {Jazyk rozhrania:} 
  483 _textencoding_ [l=sk] {Kódovanie:} 
  484 _textformat_ [l=sk] {Formát rozhrania:} 
  485 _textall_ [l=sk] {vÅ¡etko} 
  486 _textquerymode_ [l=sk] {Mód dotazu:} 
  487 _textsimplemode_ [l=sk] {jednoduché vyhÄŸadávanie} 
  488 _textadvancedmode_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie (umoşňuje pouÅŸiÅ¥ zátvorky s !, &, |)} 
  489 _textlinkinterm_ [l=sk] {cez vloÅŸenú stránku} 
  490 _textlinkdirect_ [l=sk] {choď tam priamo } 
  491 _textdigitlib_ [l=sk] {digitálna kniÅŸnica} 
  492 _textweb_ [l=sk] {web} 
  493 _textgraphical_ [l=sk] {Grafické} 
  494 _texttextual_ [l=sk] {textovÃœ} 
   475_textprefschanged_ [l=sk] {Nastavenia boli zmenené. Neklikajte na tlačidlo spÀť vo vaÅ¡om prehliadači - vaÅ¡e nastavenia by boli zmazané. Kliknite radÅ¡ej na jedno z tlačidiel hore.}
   476_textsetprefs_ [l=sk] {uloÅŸ nastavenia}
   477_textsearchprefs_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania}
   478_textcollectionprefs_ [l=sk] {Nastavenia zbierok}
   479_textpresentationprefs_ [l=sk] {Nastavenie prezentácie}
   480_textpreferences_ [l=sk] {Nastavenia}
   481_textcasediffs_ [l=sk] {Malé, alebo veÄŸké písmená:}
   482_textignorecase_ [l=sk] {ignoruj veÄŸkosÅ¥ znakov}
   483_textmatchcase_ [l=sk] {malé/veÄŸké písmená sa musia zhodovaÅ¥}
   484_textwordends_ [l=sk] {Koncovky slov:}
   485_textstem_ [l=sk] {ignoruj koncovky slov}
   486_textnostem_ [l=sk] {zhodovaÅ¥ sa musí celé slovo}
   487_textaccentdiffs_ [l=sk] {RozdielnosÅ¥:}
   488_textignoreaccents_ [l=sk] {ignorovaÅ¥ dĺşne}
   489_textmatchaccents_ [l=sk] {dĺşne sa musia zhodovaÅ¥}
   490
   491_textprefop_ [l=sk] {VyhÄŸadaj _maxdocoption_ záznamov s _hitsperpageoption_ na jednej strane.}
   492_textextlink_ [l=sk] {Prístup k webovÃœm stránkam mimo kniÅŸnice:}
   493_textintlink_ [l=sk] {Zdrojové dokumenty získané z:}
   494_textlanguage_ [l=sk] {Jazyk rozhrania:}
   495_textencoding_ [l=sk] {Kódovanie:}
   496_textformat_ [l=sk] {Formát rozhrania:}
   497_textall_ [l=sk] {vÅ¡etko}
   498_textquerymode_ [l=sk] {Mód dotazu:}
   499_textsimplemode_ [l=sk] {jednoduché vyhÄŸadávanie}
   500_textadvancedmode_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie (umoşňuje pouÅŸiÅ¥ zátvorky s !, &, |)}
   501_textlinkinterm_ [l=sk] {cez vloÅŸenú stránku}
   502_textlinkdirect_ [l=sk] {choď tam priamo }
   503_textdigitlib_ [l=sk] {digitálna kniÅŸnica}
   504_textweb_ [l=sk] {web}
   505_textgraphical_ [l=sk] {Grafické}
   506_texttextual_ [l=sk] {textovÃœ}
  495507_textcollectionoption_ [l=sk] {<p>
  496508 Podzbierka na zahrnutie:
  497  <br>} 
  498 
  499 _textsearchtype_ [l=sk] {Okno vyhÄŸadávania:} 
  500 _textformsearchtype_ [l=sk] {formátovaÅ¥ podÄŸa _formnumfieldoption_ polí} 
  501 _textsqlformsearchtype_ [l=sk] {SQL fielded with _sqlformnumfieldoption_ fields} 
  502 _textplainsearchtype_ [l=sk] {_boxsizeoption_} 
  503 _textregularbox_ [l=sk] {normálna veÄŸkosÅ¥} 
  504 _textlargebox_ [l=sk] {veÄŸké} 
  505 
  506 _textrelateddocdisplay_ [l=sk] {zobraz príbuzné dokumenty} 
  507 _textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania:} 
  508 _textnohistory_ [l=sk] {Åœiadna história vyhÄŸadávanÃœch termínov} 
  509 _texthistorydisplay_ [l=sk] {zobraz poslednÃœch _historynumrecords_ vyhÄŸadanÃœch termínov} 
  510 _textnohistorydisplay_ [l=sk] {nezobrazuj históriu vyhÄŸadávanÃœch termínov} 
  511 
  512 _textbookoption_ [l=sk] {Mód kniÅŸného zobrazenia} 
  513 _textbookvieweron_ [l=sk] {zapnutÃœ} 
  514 _textbookvieweroff_ [l=sk] {vypnutÃœ} 
   509 <br>}
   510
   511_textsearchtype_ [l=sk] {Okno vyhÄŸadávania:}
   512_textformsearchtype_ [l=sk] {formátovaÅ¥ podÄŸa _formnumfieldoption_ polí}
   513_textsqlformsearchtype_ [l=sk] {SQL fielded with _sqlformnumfieldoption_ fields}
   514_textplainsearchtype_ [l=sk] {_boxsizeoption_}
   515_textregularbox_ [l=sk] {normálna veÄŸkosÅ¥}
   516_textlargebox_ [l=sk] {veÄŸké}
   517
   518_textrelateddocdisplay_ [l=sk] {zobraz príbuzné dokumenty}
   519_textsearchhistory_ [l=sk] {História vyhÄŸadávania:}
   520_textnohistory_ [l=sk] {Åœiadna história vyhÄŸadávanÃœch termínov}
   521_texthistorydisplay_ [l=sk] {zobraz poslednÃœch _historynumrecords_ vyhÄŸadanÃœch termínov}
   522_textnohistorydisplay_ [l=sk] {nezobrazuj históriu vyhÄŸadávanÃœch termínov}
   523
   524_textbookoption_ [l=sk] {Mód kniÅŸného zobrazenia}
   525_textbookvieweron_ [l=sk] {zapnutÃœ}
   526_textbookvieweroff_ [l=sk] {vypnutÃœ}
  515527
  516528# html options
  517 _textdoclayout_ [l=sk] {Formátovanie strany dokumentu} 
  518 _textlayoutnavbar_ [l=sk] {horná navigačná liÅ¡ta} 
  519 _textlayoutnonavbar_ [l=sk] {bez navigačnej liÅ¡ty} 
  520 
  521 _texttermhighlight_ [l=sk] {VyhÄŸadaj so zvÃœraznením vyhÄŸadanÃœch slov:} 
  522 _texttermhighlighton_ [l=sk] {ZvÃœrazňovanie vyhÄŸadávanÃœch termínov} 
  523 _texttermhighlightoff_ [l=sk] {NezvÃœrazňuj vyhÄŸadané slová} 
   529_textdoclayout_ [l=sk] {Formátovanie strany dokumentu}
   530_textlayoutnavbar_ [l=sk] {horná navigačná liÅ¡ta}
   531_textlayoutnonavbar_ [l=sk] {bez navigačnej liÅ¡ty}
   532
   533_texttermhighlight_ [l=sk] {VyhÄŸadaj so zvÃœraznením vyhÄŸadanÃœch slov:}
   534_texttermhighlighton_ [l=sk] {ZvÃœrazňovanie vyhÄŸadávanÃœch termínov}
   535_texttermhighlightoff_ [l=sk] {NezvÃœrazňuj vyhÄŸadané slová}
  524536
  525537#####################################################################
   
  528540#####################################################################
  529541
  530 _textsortby_ [l=sk] {Zoraď dokumenty podÄŸa} 
  531 _textalsoshowing_ [l=sk] {taktieÅŸ ukazujúce} 
  532 _textwith_ [l=sk] {nanajvÜš s} 
  533 _textdocsperpage_ [l=sk] {počet dokumentov na stránke} 
  534 
  535 _textfilterby_ [l=sk] {Iba dokumenty obsahujúce} 
  536 _textall_ [l=sk] {vÅ¡etky} 
  537 _textany_ [l=sk] {akÃœkoÄŸvek} 
  538 _textwords_ [l=sk] {slov} 
  539 _textleaveblank_ [l=sk] {nechajte toto pole prázdne, aby ste získali vÅ¡etky dokumenty} 
  540 
  541 _browsebuttontext_ [l=sk] {"ZoradiÅ¥ dokumenty"} 
  542 
  543 _nodata_ [l=sk] {<i>ÅŸiadne dáta</i>} 
  544 _docs_ [l=sk] {dokumenty} 
   542_textsortby_ [l=sk] {Zoraď dokumenty podÄŸa}
   543_textalsoshowing_ [l=sk] {taktieÅŸ ukazujúce}
   544_textwith_ [l=sk] {nanajvÜš s}
   545_textdocsperpage_ [l=sk] {počet dokumentov na stránke}
   546
   547_textfilterby_ [l=sk] {Iba dokumenty obsahujúce}
   548_textall_ [l=sk] {vÅ¡etky}
   549_textany_ [l=sk] {akÃœkoÄŸvek}
   550_textwords_ [l=sk] {slov}
   551_textleaveblank_ [l=sk] {nechajte toto pole prázdne, aby ste získali vÅ¡etky dokumenty}
   552
   553_browsebuttontext_ [l=sk] {"ZoradiÅ¥ dokumenty"}
   554
   555_nodata_ [l=sk] {<i>ÅŸiadne dáta</i>}
   556_docs_ [l=sk] {dokumenty}
  545557######################################################################
  546558# 'help' page -- this is lower priority for translating than the
   
  554566#------------------------------------------------------------
  555567
  556 _textHelp_ [l=sk] {Pomoc} 
   568_textHelp_ [l=sk] {Pomoc}
  557569
  558570# Macros giving a brief help message for navigation bar access buttons
  559571# The arguments to this will be _textXXX_ and _labelXXX_, where XXX is the metadata name. For example, to print out the help message for a titles classifier, the library will use _textdefaulthelp_(_textTitle_,_labelTitle_)
  560572# To customize this for a specific metadata, add a macro named _textXXXhelp_ where XXX is the metadata name
  561 _textdefaulthelp_ [l=sk] {prezeraním dokumentov podÄŸa _1_, kliknutím na tlačidlo _2_} 
  562 
  563 _textSearchhelp_ [l=sk] {hÄŸadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte, kliknutím na tlačidlo _labelSearch_ } 
  564 _textTohelp_ [l=sk] {Prezerajte dokumenty podÄŸa poÄŸa kliknutím na tlačidlo _labelTo_} 
  565 _textFromhelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty podÄŸa _labelFrom_} 
  566 _textBrowsehelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty} 
  567 _textAcronymhelp_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ dokumenty podÄŸa vÃœskytu skratky _labelAcronym_} 
  568 _textPhrasehelp_ [l=sk] {Prezerajte frázy vyskytujúce sa v dokumentoch, kliknutím na tlačidlo _labelPhrase_.} 
  569 
  570 _texthelptopicstitle_ [l=sk] {Témy} 
  571 
  572 _textreadingdocs_ [l=sk] {Ako čítaÅ¥ dokumenty} 
  573 
  574 _texthelpreadingdocs_ [l=sk] {<p>Keď sa vám v hornej časti stránky zobrazí názov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spoznáte, či ste sa dostali ku konkrétnemu dokumentu, alebo knihe. V niektorÃœch zbierkach je zobrazenÃœ taktieÅŸ obsah, iné mÃŽÅŸu obsahovaÅ¥ len číslo aktuálnej strany spolu s textovÃœm poÄŸom pre vÃœber stránky pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku. V obsahu je aktuálne zobrazená stránka zvÃœraznená tučne a obsah je moÅŸné ďalej otvoriÅ¥. </p><p>Pod obsahom (prípadne navigáciou medzi stránkami) sa nachádza text vybranej sekcie. Hneď ako si ho prečítate, budete mÃŽcÅ¥ pomocou šípky v dolnej časti stránky prejsÅ¥ na ďalÅ¡iu sekciu, alebo sa vrátiÅ¥ spÀť k predchádzajúcej. </p><p>Pod názvom alebo obalom sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel. Kliknutím na <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> sa text v okne zobrazí celÃœ. PokiaÄŸ je dokument veÄŸkÃœ, mÃŽÅŸe to zabraÅ¥ veÄŸkú časÅ¥ operačnej pamÀti! Kliknutím na  <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> sa zobrazia vÅ¡etky úrovne obsahu dokumentu, takÅŸe sú vidieÅ¥ názvy vÅ¡etkÃœch kapitol a sekcií. Kliknutím na <i>_document:textDETACH_</i> sa prehliadanÃœ dokument otvorí v novom okne prehliadača. Slová, ktoré ste hÄŸadali sú zvÃœraznené. Kliknutím na <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> je moÅŸné zvÃœrazňovanie zruÅ¡iÅ¥.</p>} 
   573_textdefaulthelp_ [l=sk] {prezeraním dokumentov podÄŸa _1_, kliknutím na tlačidlo _2_}
   574
   575_textSearchhelp_ [l=sk] {hÄŸadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte, kliknutím na tlačidlo _labelSearch_ }
   576_textTohelp_ [l=sk] {Prezerajte dokumenty podÄŸa poÄŸa kliknutím na tlačidlo _labelTo_}
   577_textFromhelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty podÄŸa _labelFrom_}
   578_textBrowsehelp_ [l=sk] {prezeraÅ¥ dokumenty}
   579_textAcronymhelp_ [l=sk] {ZobraziÅ¥ dokumenty podÄŸa vÃœskytu skratky _labelAcronym_}
   580_textPhrasehelp_ [l=sk] {Prezerajte frázy vyskytujúce sa v dokumentoch, kliknutím na tlačidlo _labelPhrase_.}
   581
   582_texthelptopicstitle_ [l=sk] {Témy}
   583
   584_textreadingdocs_ [l=sk] {Ako čítaÅ¥ dokumenty}
   585
   586_texthelpreadingdocs_ [l=sk] {<p>Keď sa vám v hornej časti stránky zobrazí názov dokumentu, fotografie, alebo obal knihy, spoznáte, či ste sa dostali ku konkrétnemu dokumentu, alebo knihe. V niektorÃœch zbierkach je zobrazenÃœ taktieÅŸ obsah, iné mÃŽÅŸu obsahovaÅ¥ len číslo aktuálnej strany spolu s textovÃœm poÄŸom pre vÃœber stránky pre prechod na predchádzajúcu/nasledujúcu stránku. V obsahu je aktuálne zobrazená stránka zvÃœraznená tučne a obsah je moÅŸné ďalej otvoriÅ¥. </p><p>Pod obsahom (prípadne navigáciou medzi stránkami) sa nachádza text vybranej sekcie. Hneď ako si ho prečítate, budete mÃŽcÅ¥ pomocou šípky v dolnej časti stránky prejsÅ¥ na ďalÅ¡iu sekciu, alebo sa vrátiÅ¥ spÀť k predchádzajúcej. </p><p>Pod názvom alebo obalom sa nachádza niekoÄŸko tlačidiel. Kliknutím na <i>_document:textEXPANDTEXT_</i> sa text v okne zobrazí celÃœ. PokiaÄŸ je dokument veÄŸkÃœ, mÃŽÅŸe to zabraÅ¥ veÄŸkú časÅ¥ operačnej pamÀti! Kliknutím na  <i>_document:textEXPANDCONTENTS_</i> sa zobrazia vÅ¡etky úrovne obsahu dokumentu, takÅŸe sú vidieÅ¥ názvy vÅ¡etkÃœch kapitol a sekcií. Kliknutím na <i>_document:textDETACH_</i> sa prehliadanÃœ dokument otvorí v novom okne prehliadača. Slová, ktoré ste hÄŸadali sú zvÃœraznené. Kliknutím na <i>_document:textNOHIGHLIGHT_</i> je moÅŸné zvÃœrazňovanie zruÅ¡iÅ¥.</p>}
  575587
  576588# help about the icons
  577 _texthelpopenbookshelf_ [l=sk] {Otvor túto policu} 
  578 _texthelpopenbook_ [l=sk] {Otvor/zavri knihu} 
  579 _texthelpviewtextsection_ [l=sk] {Zobraz túto časÅ¥ textu} 
  580 _texthelpexpandtext_ [l=sk] {Zobraz plnÃœ text, alebo nie} 
  581 _texthelpexpandcontents_ [l=sk] {RozbaÄŸ obsah, alebo nie} 
  582 _texthelpdetachpage_ [l=sk] {Otvor túto stránku v novom okne} 
  583 _texthelphighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazni hÄŸadané termíny, alebo nie} 
  584 _texthelpsectionarrows_ [l=sk] {Choď do predchádzajúcej/dalÅ¡ej časti} 
  585 
  586 
  587 _texthelpsearchingtitle_ [l=sk] {Ako hÄŸadaÅ¥ konkrétne slová} 
  588 
  589 _texthelpsearching_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie sa realizuje na stránke "hÄŸadaj" vykonaním nasledujúcich krokov:<p><ol><li>Určite aké vÃœrazy chcete vyhÄŸadávaÅ¥<li>Rozhodnite sa, či chcete vyhÄŸadávaÅ¥ vÅ¡etky, alebo len niektoré slová vÃœrazu<li>Zadajte slová do poÄŸa pre vyhÄŸadávanie<li>Kliknite na tlačidlo <i>HÄŸadaÅ¥</i></ol><p>Po odoslaní dotazu sa vám na obrazovke zobrazí prvÃœch dvadsaÅ¥ dokumentov, spĺňajúcich vaÅ¡u poÅŸiadavku. Na konci zoznamu je tlačidlo, ktoré zobrazí ďalších dvadsaÅ¥ záznamov. OdtiaÄŸ je moÅŸné prekliknúť sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vrátiÅ¥ na prvú. Kliknutie na názov dokumentu, alebo na malé tlačidlo vedÄŸa dokumentu, dokument zobrazí.<p>Maximum zobrazenÃœch vÃœsledkov je 50, tento limit sa dá zmeniÅ¥ na stránke <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>.<p>} 
  590 
  591 _texthelpquerytermstitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacie termíny} 
  592 _texthelpqueryterms_ [l=sk] {<p>VÅ¡etko, čo napíšete do pola na vyhÄŸadávanie sa povaÅŸuje systém za "vyhÄŸadávacie termíny", ktoré sa mÃŽÅŸu skladaÅ¥ z čísiel, alebo znakov abecedy. HÄŸadanú frázu je moÅŸné zapísaÅ¥ do úvodzoviek ako ("...").VyhÄŸadávanie termínov spojenÃœch pomlčkami systém povaÅŸuje za dve rozdielne slová. VyhÄŸadávanie podÄŸa slov, ktoré obsahujú pomlčku nie je moÅŸné. <p>Napríklad: dotaz <p> <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>        <p>bude vyhodnotenÃœ rovnako ako<p>        <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>} 
  593 
  594 _texthelpmgppsearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s MGPP ponúkajú viacero funkcií.<ul> <li>A <b>*</b> Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>.<li><b>/x</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ pouÅŸité na dodanie vÀčšej váhy dokumentu jednému, alebo viacerÃœm vyhÄŸadávanÃœm termínom. Napríklad: <b>informačná/10 veda</b> priraďuje termínu informačná 10x vÀčšiu váhu ako slovu veda.</ul>} 
  595 
  596 _texthelplucenesearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s Lucene ponúkajú viac funkcií. <ul> <li><b>?</b> mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>b??</b> zahrnie slová <b>byt</b>, <b>bit</b>, <b>bod</b> a podobne. <li><b>*</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>. </ul> Oba náhradné znaky je moÅŸné pouşívaÅ¥ aj v strede slov.} 
  597 
  598 _texthelpquerytypetitle_ [l=sk] {Typ dotazu} 
  599 _texthelpquerytype_ [l=sk] {<p>Existujú dva rÃŽzne druhy dotazov. <ul><li>Dotazy na <b>vÅ¡etky</b> slová. Pri ich spracovaní sú vyhÄŸadané vÅ¡etky dokumenty (kapitoly, tituly) obsahujúce tieto slová. Dokumenty spĺňajúce kritéria sú zoradené v poradí v akom boli pridané do systému digitálnej kniÅŸnice.<p> <li>Dotazy na <b>niektoré</b> slová. Zadáte slová pri ktorÃœch je pravdepodobné, ÅŸe sa nachádzajú v dokumentoch, ktoré hÄŸadáte. Dokumenty sú zoradené v poradí, ktoré zodpovedá tomu, do akej miery zodpovedajú dotazu.<p><ul><li>Čím viac hÄŸadanÃœch termínov dokument obsahuje, tÃœm viac zodpovedá dotazu;<li>zriedkavé slová sú dÃŽleÅŸitejÅ¡ie ako slová s častÃœm vÃœskytom;<li>krátke dokumenty sa zhodujú lepÅ¡ie ako dlhé.</ul></ul><p>PouÅŸite toÄŸko vyhÄŸadávacích vÃœrazov, koÄŸko uznáte za vhodné - celú vetu, alebo aj odstavec. PokiaÄŸ zadáte ako dotaz len jedno slovo, budú dokumenty zoradené podÄŸa frekvencie jeho vÃœskytu.<p>} 
  600 
  601 _texthelpadvancedsearchtitle_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie} 
  602 
  603 _texthelpadvancedsearch_ [l=sk] {<p>Zvolením rozšíreného vyhÄŸadávania (v nastaveniach) budete maÅ¥ viac moÅŸností ako vyhÄŸadávaÅ¥. } 
  604 
  605 _texthelpadvsearchmg_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MG zbierkach vám ponúka dve moÅŸnosti vyhÄŸadávania: podÄŸa relevancie a boolove vyhÄŸadávanie. <b>Relevančné</b> vyhÄŸadávanie je rovnaké ako vyhÄŸadávanie popísané v <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_} 
  606 
  607 _texthelpbooleansearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie s pouÅŸitím<b>boolovÃœch</b> operátorov, vám umoşňuje spresniÅ¥ váš prieskum. K základnÃœm operátorom patria & ( "and" ),  | ("or") a ! ("not"). Napríklad, dotaz <b>slimák & roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty, ktoré obsahujú slová <b>slimák</b> A <b>roÄŸníctvo</b>, pričom dotaz <b>slimák | roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty v ktorÃœch sa nachádza buď <b>slimák</b> ALEBO <b>roÄŸníctvo</b>. <b>Slimák ! roÄŸníctvo</b> vyhÄŸadá dokumenty, ktoré obsahujú <b>slimák</b> ALE NEOBSAHUJÚ <b>roÄŸníctvo</b>.  <p> NajpresnejÅ¡ie vÃœsledky vyhÄŸadávania je moÅŸné dosiahnuÅ¥ kombináciou viacerÃœch operátorov a zátvoriek. Napríklad:  <b>(slimák | roÄŸníctvo)</b> & <b>(traktor | postrek)</b>, alebo <b>krava | koza | prasa !kÎň</b>.} 
  608 
  609 _texthelpadvsearchmgpp_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MGPP zbierkach funguje na princípe boolovÃœch operátorov. _texthelpbooleansearch_ <p> VÃœsledky je moÅŸné zobraziÅ¥ podÄŸa <b>relevancie</b>, podobne ako v prípade <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, alebo v poradí v akom boli vytvorené a zaradené do zbierky systému digitálnej kniÅŸnice.  <p> ĎalÅ¡ie operátory zahŕňajú <b>NEARx</b> a <b>WITHINx</b>. NEARx sa pouşíva na určenie maximálnej vzdialenosti medzi (x slovami). WITHINx určuje, ÅŸe druhÃœ termín sa musí vyskytnúť do x slov <i>po prvom termíne</i>. Funkcia je podobná operátoru NEAR s rozdielom, ÅŸe predvolená vzdialenosÅ¥ slov je 20. } 
  610 
  611 _texthelpadvancedsearchextra_ [l=sk] {POZNÁMKA: Ak pouşívate jednoduché vyhÄŸadávanie, budú tieto operátory ignorované.} 
  612 
  613 _texthelpadvsearchlucene_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávania v kolekciách Lucene vyuşívajú boolove operátory. _texthelpbooleansearch_} 
  614 
  615 _texthelpformsearchtitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie vo formulári} 
  616 
  617 _texthelpformsearch_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie vo formulároch umoşňuje kombinovaÅ¥ termíny z viacerÃœch polí. Napríklad vyhÄŸadanie termínu "Smith" v tituloch AND "snail farming" v predmetoch. KaÅŸdÃœ riadok formulára sa správa rovnako ako tradičné vyhÄŸadávanie: boolove operátory sú povolené len pri rozšírenom vyhÄŸadávaní a hÄŸadané frázy musia byÅ¥ v úvodzovkách. Pri rozšírenom vyhÄŸadávaní je moÅŸné vyuÅŸiÅ¥ medzi jednotlivÃœmi poliami operátori AND/OR/NOT, tieto operátory je tieÅŸ moÅŸné pouşívaÅ¥ v jednotlivÃœch poliach.} 
  618 
  619 _texthelpformstemming_ [l=sk] {Okná "fold" a "stem" umoşňujú modifikovaÅ¥ vyhÄŸadávanie s vyuÅŸitím technológie stemming a casefolded. Obe funkcie sú pri rozšírenom vyhÄŸadávaní Å¡tandardne vypnuté.} 
  620 
  621 _textdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávaÅ¥ v dátumoch} 
  622 
  623 _texthelpdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu nájde dokumenty, ktoré spĺňajú hÄŸadané kritéria a spadajú do určitého časového obdobia. VyhÄŸadávaÅ¥ mÃŽÅŸete dokumenty podÄŸa určitého roku, alebo v rozsahu rokov. Pri vyhÄŸadávaní podÄŸa roku nemusíte, okrem roku, zadávaÅ¥ ÅŸiadne dodatočné termíny vyhÄŸadávania. Ak pri vyhÄŸadávaní nezadáte ÅŸiadny dátum, systém sa správa ako keby vyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu neexistovalo.<p>} 
  624 
  625 _texthelpdatehowtotitle_ [l=sk] {Ako pouşívaÅ¥ túto funkciu:} 
  626 _texthelpdatehowto_ [l=sk] {<ul> <li>Ak hÄŸadáte dokumenty vzÅ¥ahujúce sa k presnému roku:<p><ul> <li>Začnite svoje vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul><p><li>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ v dokumentoch vzÅ¥ahujúcich sa na určité časové obdobia:<p><ul><li>Začnite vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte skorší a neskorší rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul></ul><p>} 
  627 
  628 _texthelpdateresultstitle_ [l=sk] {SpÃŽsob akÃœm sú vÃœsledky zobrazené} 
  629 _texthelpdateresults_ [l=sk] {HÄŸadanie dokumentov o roku 1903, nezahŕňa dokumenty napísané v roku 1903, ale len dokumenty o roku 1903. Pri spÃŽsobe vyhÄŸadávania podÄŸa dátumu, systém zobrazí dokumenty, ktoré sa nachádzajú v danom intervale (napríklad 1899-1911) do ktorého spadá aj dátum 1903. Rovnako budú zobrazené aj názvy dokumentov, ktorÃœch textovÃœ reÅ¥azec obsahuje storočie do ktorého rok 1903 spadá (napríklad "20-te storočie"). To znamená, ÅŸe niektoré dátumy sa vo vyhÄŸadanÃœch textoch nemusia nachádzaÅ¥. Pri hÄŸadaní v určitom časovom období sa vÅ¡etko uvedené vyÅ¡Å¡ie, vzÅ¥ahuje na danÃœ rok kaÅŸdého časového obdobia. <p>} 
  630 
  631 _textchangeprefs_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ nastavania} 
  632 
  633 _texthelppreferences_ [l=sk] {<p>Ak kliknete na tlačidlo <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>  hore na stránke, budete mÃŽcÅ¥ zmeniÅ¥ nastavenia, tak aby viac vyhovovali vaÅ¡ej práci.} 
  634 
  635 _texthelpcollectionprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia zbierok} 
  636 _texthelpcollectionprefs_ [l=sk] {Niektoré zbierky zahŕňajú viacero podkolekcií, ktoré je moÅŸné prehÄŸadávaÅ¥ jednotlivo alebo naraz. Počet zbierok, ktoré chcete prehÄŸadávaÅ¥ si mÃŽÅŸete určiÅ¥ na stránke s nastaveniami.} 
  637 
  638 _texthelplanguageprefstitle_ [l=sk] {Jazykové nastavenia} 
  639 _texthelplanguageprefs_ [l=sk] {<p>KaÅŸdá zbierka je v predvolenom jazyku, ktorÃœ je moÅŸné zmeniÅ¥ v nastaveniach. ZmeniÅ¥ mÃŽÅŸete aj schému kódovania pre zobrazenie vÃœstupu v prehliadači. Softvér vyberie vÅŸdy optimálnu hodnotu, ale pri niektorÃœch prehliadačoch je lepÅ¡ie zvoliÅ¥ kódovaciu tému manuálne. Pri vÅ¡etkÃœch zbierkach je moÅŸné zmeniÅ¥ grafické rozhranie na textové, ktoré je vhodné najmÀ pre zrakovo znevÃœhodnenÃœch pouşívateÄŸov.} 
  640 
  641 _texthelppresentationprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia prezentácie} 
  642 _texthelppresentationprefs_ [l=sk] {V závislosti od konkrétnej kolekcie, si mÃŽÅŸete nastaviÅ¥ viac moÅŸností, ktoré ovplyvnia spÃŽsob jej prezentácie. <p>Kolekcie webovÃœch stránok vám umoşňujú zruÅ¡iÅ¥ navigačnÃœ panel na vrchu kaÅŸdej stránky, takÅŸe po vyhÄŸadaní dokumentu sa dostanete na stránku ktorá uÅŸ hlavičku Greenstone obsahovaÅ¥ nebude. Pre ďalÅ¡ie vyhÄŸadávanie budete musieÅ¥ vo vaÅ¡om prehliadači kliknúť na tlačidlo "spÀť". Pri kolekciách obsahujúcich webové dokumenty, smerujú často ich linky na webové stránky mimo kniÅŸnice, v takom prípade vás systém Greenstone upozorní, ÅŸe odchádzate na stránky nachádzajúce sa mimo digitálnej kniÅŸnice.  Toto upozornenie je moÅŸné vypnúť na nastaveniach zbierky.  V niektorÃœch zbierkach, mÃŽÅŸete kontrolovaÅ¥ či linky na stránke s vyhÄŸadanÃœmi dokumentami smerujú priamo na URL na web, alebo do kópie v digitálnej kniÅŸnici. } 
  643 
  644 _texthelpsearchprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania} 
   589_texthelpopenbookshelf_ [l=sk] {Otvor túto policu}
   590_texthelpopenbook_ [l=sk] {Otvor/zavri knihu}
   591_texthelpviewtextsection_ [l=sk] {Zobraz túto časÅ¥ textu}
   592_texthelpexpandtext_ [l=sk] {Zobraz plnÃœ text, alebo nie}
   593_texthelpexpandcontents_ [l=sk] {RozbaÄŸ obsah, alebo nie}
   594_texthelpdetachpage_ [l=sk] {Otvor túto stránku v novom okne}
   595_texthelphighlight_ [l=sk] {ZvÃœrazni hÄŸadané termíny, alebo nie}
   596_texthelpsectionarrows_ [l=sk] {Choď do predchádzajúcej/dalÅ¡ej časti}
   597
   598
   599_texthelpsearchingtitle_ [l=sk] {Ako hÄŸadaÅ¥ konkrétne slová}
   600
   601_texthelpsearching_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie sa realizuje na stránke "hÄŸadaj" vykonaním nasledujúcich krokov:<p><ol><li>Určite aké vÃœrazy chcete vyhÄŸadávaÅ¥<li>Rozhodnite sa, či chcete vyhÄŸadávaÅ¥ vÅ¡etky, alebo len niektoré slová vÃœrazu<li>Zadajte slová do poÄŸa pre vyhÄŸadávanie<li>Kliknite na tlačidlo <i>HÄŸadaÅ¥</i></ol><p>Po odoslaní dotazu sa vám na obrazovke zobrazí prvÃœch dvadsaÅ¥ dokumentov, spĺňajúcich vaÅ¡u poÅŸiadavku. Na konci zoznamu je tlačidlo, ktoré zobrazí ďalších dvadsaÅ¥ záznamov. OdtiaÄŸ je moÅŸné prekliknúť sa na tretiu dvadsiatku, alebo sa vrátiÅ¥ na prvú. Kliknutie na názov dokumentu, alebo na malé tlačidlo vedÄŸa dokumentu, dokument zobrazí.<p>Maximum zobrazenÃœch vÃœsledkov je 50, tento limit sa dá zmeniÅ¥ na stránke <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>.<p>}
   602
   603_texthelpquerytermstitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávacie termíny}
   604_texthelpqueryterms_ [l=sk] {<p>VÅ¡etko, čo napíšete do pola na vyhÄŸadávanie sa povaÅŸuje systém za "vyhÄŸadávacie termíny", ktoré sa mÃŽÅŸu skladaÅ¥ z čísiel, alebo znakov abecedy. HÄŸadanú frázu je moÅŸné zapísaÅ¥ do úvodzoviek ako ("...").VyhÄŸadávanie termínov spojenÃœch pomlčkami systém povaÅŸuje za dve rozdielne slová. VyhÄŸadávanie podÄŸa slov, ktoré obsahujú pomlčku nie je moÅŸné. <p>Napríklad: dotaz <p> <ul><kbd>Agro-forestry in the Pacific Islands: Systems for Sustainability (1993)</kbd></ul>        <p>bude vyhodnotenÃœ rovnako ako<p>        <ul><kbd>Agro forestry in the Pacific Islands  Systems for Sustainability  1993 </kbd></ul><p>}
   605
   606_texthelpmgppsearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s MGPP ponúkajú viacero funkcií.<ul> <li>A <b>*</b> Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>.<li><b>/x</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ pouÅŸité na dodanie vÀčšej váhy dokumentu jednému, alebo viacerÃœm vyhÄŸadávanÃœm termínom. Napríklad: <b>informačná/10 veda</b> priraďuje termínu informačná 10x vÀčšiu váhu ako slovu veda.</ul>}
   607
   608_texthelplucenesearching_ [l=sk] {Kolekcie vytvorené s Lucene ponúkajú viac funkcií. <ul> <li><b>?</b> mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>b??</b> zahrnie slová <b>byt</b>, <b>bit</b>, <b>bod</b> a podobne. <li><b>*</b>mÃŽÅŸe byÅ¥ vyuÅŸité ako náhradné znaky pri vyhÄŸadávaní. Napríklad: <b>počít*</b> zahrnie vÅ¡etky slová začínajúce sa <b>počít</b>. </ul> Oba náhradné znaky je moÅŸné pouşívaÅ¥ aj v strede slov.}
   609
   610_texthelpquerytypetitle_ [l=sk] {Typ dotazu}
   611_texthelpquerytype_ [l=sk] {<p>Existujú dva rÃŽzne druhy dotazov. <ul><li>Dotazy na <b>vÅ¡etky</b> slová. Pri ich spracovaní sú vyhÄŸadané vÅ¡etky dokumenty (kapitoly, tituly) obsahujúce tieto slová. Dokumenty spĺňajúce kritéria sú zoradené v poradí v akom boli pridané do systému digitálnej kniÅŸnice.<p> <li>Dotazy na <b>niektoré</b> slová. Zadáte slová pri ktorÃœch je pravdepodobné, ÅŸe sa nachádzajú v dokumentoch, ktoré hÄŸadáte. Dokumenty sú zoradené v poradí, ktoré zodpovedá tomu, do akej miery zodpovedajú dotazu.<p><ul><li>Čím viac hÄŸadanÃœch termínov dokument obsahuje, tÃœm viac zodpovedá dotazu;<li>zriedkavé slová sú dÃŽleÅŸitejÅ¡ie ako slová s častÃœm vÃœskytom;<li>krátke dokumenty sa zhodujú lepÅ¡ie ako dlhé.</ul></ul><p>PouÅŸite toÄŸko vyhÄŸadávacích vÃœrazov, koÄŸko uznáte za vhodné - celú vetu, alebo aj odstavec. PokiaÄŸ zadáte ako dotaz len jedno slovo, budú dokumenty zoradené podÄŸa frekvencie jeho vÃœskytu.<p>}
   612
   613_texthelpadvancedsearchtitle_ [l=sk] {rozšírené vyhÄŸadávanie}
   614
   615_texthelpadvancedsearch_ [l=sk] {<p>Zvolením rozšíreného vyhÄŸadávania (v nastaveniach) budete maÅ¥ viac moÅŸností ako vyhÄŸadávaÅ¥. }
   616
   617_texthelpadvsearchmg_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MG zbierkach vám ponúka dve moÅŸnosti vyhÄŸadávania: podÄŸa relevancie a boolove vyhÄŸadávanie. <b>Relevančné</b> vyhÄŸadávanie je rovnaké ako vyhÄŸadávanie popísané v <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>. <p>_texthelpbooleansearch_}
   618
   619_texthelpbooleansearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie s pouÅŸitím<b>boolovÃœch</b> operátorov, vám umoşňuje spresniÅ¥ váš prieskum. K základnÃœm operátorom patria & ( "and" ),  | ("or") a ! ("not"). Napríklad, dotaz <b>slimák & roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty, ktoré obsahujú slová <b>slimák</b> A <b>roÄŸníctvo</b>, pričom dotaz <b>slimák | roÄŸníctvo</b> zahrnie do vÃœsledkov vyhÄŸadávania dokumenty v ktorÃœch sa nachádza buď <b>slimák</b> ALEBO <b>roÄŸníctvo</b>. <b>Slimák ! roÄŸníctvo</b> vyhÄŸadá dokumenty, ktoré obsahujú <b>slimák</b> ALE NEOBSAHUJÚ <b>roÄŸníctvo</b>.  <p> NajpresnejÅ¡ie vÃœsledky vyhÄŸadávania je moÅŸné dosiahnuÅ¥ kombináciou viacerÃœch operátorov a zátvoriek. Napríklad:  <b>(slimák | roÄŸníctvo)</b> & <b>(traktor | postrek)</b>, alebo <b>krava | koza | prasa !kÎň</b>.}
   620
   621_texthelpadvsearchmgpp_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávanie v MGPP zbierkach funguje na princípe boolovÃœch operátorov. _texthelpbooleansearch_ <p> VÃœsledky je moÅŸné zobraziÅ¥ podÄŸa <b>relevancie</b>, podobne ako v prípade <a href="\#query-type">_texthelpquerytypetitle_</a>, alebo v poradí v akom boli vytvorené a zaradené do zbierky systému digitálnej kniÅŸnice.  <p> ĎalÅ¡ie operátory zahŕňajú <b>NEARx</b> a <b>WITHINx</b>. NEARx sa pouşíva na určenie maximálnej vzdialenosti medzi (x slovami). WITHINx určuje, ÅŸe druhÃœ termín sa musí vyskytnúť do x slov <i>po prvom termíne</i>. Funkcia je podobná operátoru NEAR s rozdielom, ÅŸe predvolená vzdialenosÅ¥ slov je 20. }
   622
   623_texthelpadvancedsearchextra_ [l=sk] {POZNÁMKA: Ak pouşívate jednoduché vyhÄŸadávanie, budú tieto operátory ignorované.}
   624
   625_texthelpadvsearchlucene_ [l=sk] {Rozšírené vyhÄŸadávania v kolekciách Lucene vyuşívajú boolove operátory. _texthelpbooleansearch_}
   626
   627_texthelpformsearchtitle_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie vo formulári}
   628
   629_texthelpformsearch_ [l=sk] {<p>VyhÄŸadávanie vo formulároch umoşňuje kombinovaÅ¥ termíny z viacerÃœch polí. Napríklad vyhÄŸadanie termínu "Smith" v tituloch AND "snail farming" v predmetoch. KaÅŸdÃœ riadok formulára sa správa rovnako ako tradičné vyhÄŸadávanie: boolove operátory sú povolené len pri rozšírenom vyhÄŸadávaní a hÄŸadané frázy musia byÅ¥ v úvodzovkách. Pri rozšírenom vyhÄŸadávaní je moÅŸné vyuÅŸiÅ¥ medzi jednotlivÃœmi poliami operátori AND/OR/NOT, tieto operátory je tieÅŸ moÅŸné pouşívaÅ¥ v jednotlivÃœch poliach.}
   630
   631_texthelpformstemming_ [l=sk] {Okná "fold" a "stem" umoşňujú modifikovaÅ¥ vyhÄŸadávanie s vyuÅŸitím technológie stemming a casefolded. Obe funkcie sú pri rozšírenom vyhÄŸadávaní Å¡tandardne vypnuté.}
   632
   633_textdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávaÅ¥ v dátumoch}
   634
   635_texthelpdatesearch_ [l=sk] {VyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu nájde dokumenty, ktoré spĺňajú hÄŸadané kritéria a spadajú do určitého časového obdobia. VyhÄŸadávaÅ¥ mÃŽÅŸete dokumenty podÄŸa určitého roku, alebo v rozsahu rokov. Pri vyhÄŸadávaní podÄŸa roku nemusíte, okrem roku, zadávaÅ¥ ÅŸiadne dodatočné termíny vyhÄŸadávania. Ak pri vyhÄŸadávaní nezadáte ÅŸiadny dátum, systém sa správa ako keby vyhÄŸadávanie podÄŸa dátumu neexistovalo.<p>}
   636
   637_texthelpdatehowtotitle_ [l=sk] {Ako pouşívaÅ¥ túto funkciu:}
   638_texthelpdatehowto_ [l=sk] {<ul> <li>Ak hÄŸadáte dokumenty vzÅ¥ahujúce sa k presnému roku:<p><ul> <li>Začnite svoje vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul><p><li>Ak chcete vyhÄŸadávaÅ¥ v dokumentoch vzÅ¥ahujúcich sa na určité časové obdobia:<p><ul><li>Začnite vyhÄŸadávanie napísaním dotazu.<li>Zadajte skorší a neskorší rok do okienka pre dátum.<li>Ak dátum nie je v naÅ¡om letopočte, vyberte si z rolovacieho menu moÅŸnosÅ¥ "B.C.E".<li>A začnite vyhÄŸadávaÅ¥.</ul></ul><p>}
   639
   640_texthelpdateresultstitle_ [l=sk] {SpÃŽsob akÃœm sú vÃœsledky zobrazené}
   641_texthelpdateresults_ [l=sk] {HÄŸadanie dokumentov o roku 1903, nezahŕňa dokumenty napísané v roku 1903, ale len dokumenty o roku 1903. Pri spÃŽsobe vyhÄŸadávania podÄŸa dátumu, systém zobrazí dokumenty, ktoré sa nachádzajú v danom intervale (napríklad 1899-1911) do ktorého spadá aj dátum 1903. Rovnako budú zobrazené aj názvy dokumentov, ktorÃœch textovÃœ reÅ¥azec obsahuje storočie do ktorého rok 1903 spadá (napríklad "20-te storočie"). To znamená, ÅŸe niektoré dátumy sa vo vyhÄŸadanÃœch textoch nemusia nachádzaÅ¥. Pri hÄŸadaní v určitom časovom období sa vÅ¡etko uvedené vyÅ¡Å¡ie, vzÅ¥ahuje na danÃœ rok kaÅŸdého časového obdobia. <p>}
   642
   643_textchangeprefs_ [l=sk] {ZmeniÅ¥ nastavania}
   644
   645_texthelppreferences_ [l=sk] {<p>Ak kliknete na tlačidlo <i>_Global:linktextPREFERENCES_</i>  hore na stránke, budete mÃŽcÅ¥ zmeniÅ¥ nastavenia, tak aby viac vyhovovali vaÅ¡ej práci.}
   646
   647_texthelpcollectionprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia zbierok}
   648_texthelpcollectionprefs_ [l=sk] {Niektoré zbierky zahŕňajú viacero podkolekcií, ktoré je moÅŸné prehÄŸadávaÅ¥ jednotlivo alebo naraz. Počet zbierok, ktoré chcete prehÄŸadávaÅ¥ si mÃŽÅŸete určiÅ¥ na stránke s nastaveniami.}
   649
   650_texthelplanguageprefstitle_ [l=sk] {Jazykové nastavenia}
   651_texthelplanguageprefs_ [l=sk] {<p>KaÅŸdá zbierka je v predvolenom jazyku, ktorÃœ je moÅŸné zmeniÅ¥ v nastaveniach. ZmeniÅ¥ mÃŽÅŸete aj schému kódovania pre zobrazenie vÃœstupu v prehliadači. Softvér vyberie vÅŸdy optimálnu hodnotu, ale pri niektorÃœch prehliadačoch je lepÅ¡ie zvoliÅ¥ kódovaciu tému manuálne. Pri vÅ¡etkÃœch zbierkach je moÅŸné zmeniÅ¥ grafické rozhranie na textové, ktoré je vhodné najmÀ pre zrakovo znevÃœhodnenÃœch pouşívateÄŸov.}
   652
   653_texthelppresentationprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia prezentácie}
   654_texthelppresentationprefs_ [l=sk] {V závislosti od konkrétnej kolekcie, si mÃŽÅŸete nastaviÅ¥ viac moÅŸností, ktoré ovplyvnia spÃŽsob jej prezentácie. <p>Kolekcie webovÃœch stránok vám umoşňujú zruÅ¡iÅ¥ navigačnÃœ panel na vrchu kaÅŸdej stránky, takÅŸe po vyhÄŸadaní dokumentu sa dostanete na stránku ktorá uÅŸ hlavičku Greenstone obsahovaÅ¥ nebude. Pre ďalÅ¡ie vyhÄŸadávanie budete musieÅ¥ vo vaÅ¡om prehliadači kliknúť na tlačidlo "spÀť". Pri kolekciách obsahujúcich webové dokumenty, smerujú často ich linky na webové stránky mimo kniÅŸnice, v takom prípade vás systém Greenstone upozorní, ÅŸe odchádzate na stránky nachádzajúce sa mimo digitálnej kniÅŸnice.  Toto upozornenie je moÅŸné vypnúť na nastaveniach zbierky.  V niektorÃœch zbierkach, mÃŽÅŸete kontrolovaÅ¥ či linky na stránke s vyhÄŸadanÃœmi dokumentami smerujú priamo na URL na web, alebo do kópie v digitálnej kniÅŸnici. }
   655
   656_texthelpsearchprefstitle_ [l=sk] {Nastavenia vyhÄŸadávania}
  645657_texthelpsearchprefs_ [l=sk] {<p>Pri tvorbe dotazov si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ medzi jednoduchÃœm a rozšírenÃœm vyhÄŸadávaním. Rozšírené vyhÄŸadávanie Vám umoşňuje kombinovaÅ¥ operátori & (pre "A"), | (pre "ALEBO"), and ! (pre "NIE“).
  646658<p>_selectsearchtypeprefs_
  647659<p>_selectwordmodificationprefs_
  648660<p>História vyhÄŸadávanÃœch termínov zobrazuje vaÅ¡e posledné dotazy, to vám umoşňuje lepÅ¡iu modifikáciu dotazov.
  649 <p>Nezabúdajte, ÅŸe aj počet hitov zobrazenÃœch na jednej webovej stránke mÃŽÅŸete regulovaÅ¥.} 
  650 
  651 _textcasefoldprefs_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní v texte je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť zhodu veÄŸkÃœch/malÃœch písmen. Napríklad, po zapnutí "_preferences:textignorecase_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>Snail Farming</i> a <i>SNAIL FARMING</i>.} 
  652 _textstemprefs_ [l=sk] {Tlačidlami je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť ignorovanie koncoviek slov. Napríklad, ak je zapnuté "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>snails farm</i> a <i>snail farmer</i>. Táto funkcia funguje spoÄŸahlivo len pri textoch v anglickom jazyku. _selectstemoptionsprefs_} 
  653 _textaccentfoldprefs_ [l=sk] {Dve tlačidlá určujú či sa má pri vyhÄŸadávaní prihliadaÅ¥ na diakritiku termínov. Napríklad ak je zapnuté "_preferences:textignoreaccents_", <i>fédération</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>fedération</i> a <i>federation</i>.} 
   661<p>Nezabúdajte, ÅŸe aj počet hitov zobrazenÃœch na jednej webovej stránke mÃŽÅŸete regulovaÅ¥.}
   662
   663_textcasefoldprefs_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní v texte je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť zhodu veÄŸkÃœch/malÃœch písmen. Napríklad, po zapnutí "_preferences:textignorecase_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>Snail Farming</i> a <i>SNAIL FARMING</i>.}
   664_textstemprefs_ [l=sk] {Tlačidlami je moÅŸné zapnúť, alebo vypnúť ignorovanie koncoviek slov. Napríklad, ak je zapnuté "_preferences:textstem_", <i>snail farming</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>snails farm</i> a <i>snail farmer</i>. Táto funkcia funguje spoÄŸahlivo len pri textoch v anglickom jazyku. _selectstemoptionsprefs_}
   665_textaccentfoldprefs_ [l=sk] {Dve tlačidlá určujú či sa má pri vyhÄŸadávaní prihliadaÅ¥ na diakritiku termínov. Napríklad ak je zapnuté "_preferences:textignoreaccents_", <i>fédération</i> bude systém chápaÅ¥ rovnako ako <i>fedération</i> a <i>federation</i>.}
  654666 
  655 _textstemoptionsprefs_ [l=sk] {Bude lepÅ¡ie ak pouÅŸijete kratší vyhÄŸadávací termín (opísanÃœ vyÅ¡Å¡ie) v "_texthelpquerytermstitle_".} 
  656 
  657 _textsearchtypeprefsplain_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní odsekov je moÅŸné okno vyhÄŸadávania zvÀčšiÅ¥. } 
  658 
  659 _textsearchtypeprefsform_ [l=sk] {Počet zobrazenÃœch polí vo formulári mÃŽÅŸete meniÅ¥.} 
   667_textstemoptionsprefs_ [l=sk] {Bude lepÅ¡ie ak pouÅŸijete kratší vyhÄŸadávací termín (opísanÃœ vyÅ¡Å¡ie) v "_texthelpquerytermstitle_".}
   668
   669_textsearchtypeprefsplain_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní odsekov je moÅŸné okno vyhÄŸadávania zvÀčšiÅ¥. }
   670
   671_textsearchtypeprefsform_ [l=sk] {Počet zobrazenÃœch polí vo formulári mÃŽÅŸete meniÅ¥.}
  660672
  661673_textsearchtypeprefsboth_ [l=sk] {Pri vyhÄŸadávaní si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ medzi „normálnym“ a „formulárovÃœm“ oknom.
   
  664676<li>VyhÄŸadávanie vo formulárovÃœch oknách umoşňuje vyhÄŸadávaÅ¥ vo viacerÃœch poliach. _textsearchtypeprefsform_ </li>
  665677</ul>
  666 } 
  667 
  668 
  669 
  670 _texttanumbrowseoptions_ [l=sk] {V zbierke je (sú) _numbrowseoptions_ spÃŽsoby (-bov) ako hÄŸadaÅ¥ informácie:} 
  671 
  672 _textsimplehelpheading_ [l=sk] {Ako nájsÅ¥ informácie v zbierke _collectionname_ } 
  673 
  674 _texthelpscopetitle_ [l=sk] {Rozsah dotazov} 
  675 _texthelpscope_ [l=sk] {<p>Vo vÀčšine kolekcií si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ prehÄŸadávanie rozličnÃœch indexov. Napríklad indexy autorov, titulov, jednotlivÃœch kapitol, alebo odstavcov. VÃœsledkom sú vÅŸdy dokumenty, ktoré zodpovedajú dotazu - to platí nezávisle od prehÄŸadaného indexu.<p>Ak sú dokumenty knihami, budú otvorené na správnom mieste. Kliknutím na priečinok je moÅŸné otvoriÅ¥ a zavrieÅ¥ dokument.} 
   678}
   679
   680
   681
   682_texttanumbrowseoptions_ [l=sk] {V zbierke je (sú) _numbrowseoptions_ spÃŽsoby (-bov) ako hÄŸadaÅ¥ informácie:}
   683
   684_textsimplehelpheading_ [l=sk] {Ako nájsÅ¥ informácie v zbierke _collectionname_ }
   685
   686_texthelpscopetitle_ [l=sk] {Rozsah dotazov}
   687_texthelpscope_ [l=sk] {<p>Vo vÀčšine kolekcií si mÃŽÅŸete vybraÅ¥ prehÄŸadávanie rozličnÃœch indexov. Napríklad indexy autorov, titulov, jednotlivÃœch kapitol, alebo odstavcov. VÃœsledkom sú vÅŸdy dokumenty, ktoré zodpovedajú dotazu - to platí nezávisle od prehÄŸadaného indexu.<p>Ak sú dokumenty knihami, budú otvorené na správnom mieste. Kliknutím na priečinok je moÅŸné otvoriÅ¥ a zavrieÅ¥ dokument.}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.